Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov"

Transkript

1 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Schváleno ve školské radě dne: IZO: IČ: Stránka

2 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ O. ZÁVĚR Stránka 2

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov IČ Identifikátor DIČ CZ Telefon Internetové stránky , 605 (fax není připojen) Právní forma společnost s ručením omezeným Zápis do OR 8. prosinec 998 První zařazení do sítě škol ČR. září 996 Jednatel Ing. Richard Havlík Zřizovatel Ing. Richard Havlík Ředitel školy Ing. Richard Havlík Zástupci ředitele školy Hana Havlíková ekonomika a provoz Ing. Marek Jelínek, Dis. pedagogika Vedoucí učitel OV Radek Kovařík Vedoucí domova mládeže Jana Hejnyšová Vedoucí školní jídelny Zdeňka Jelínková Školská rada Mgr. Renáta Kolářová Miroslava Kramná Jana Hejnyšová Jiří Uhlík Ing. Marek Jelínek, DiS. Zdeňka Petercová Markéta Kretová Karel Kuchař Bohuslav Křištof předseda místopředseda člen člen člen člen člen člen člen Hlavní činnosti školy dle výpisu z OR Provozování Soukromé střední odborné školy, Středního odborného učiliště a odborného učiliště včetně teoretické a praktické výuky žáků. Ubytování v domově mládeže a stravování ve školní jídelně dle právoplatného rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do školského rejstříku. Vedlejší činnosti školy Obchodní činnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej Hostinská činnost Stránka 3

4 Charakteristika školy Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. je malou školou. Zaměřuje se zejména na výuku oborů vzdělání s výučním listem, má však zařazeny i dva obory ukončené maturitní zkouškou jeden v denní formě a jeden v dálkové. Za velmi důležité považujeme vztahy mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Cílem je, aby se žáci naučili maximum ve svém oboru a byli dobře využitelní pro zaměstnavatele v regionu. Zároveň však, aby k tomuto vzdělání došli v prostředí pro ně přátelském, téměř rodinném. Samotnou výuku provází bohaté volnočasové aktivity, činnost kroužků a pravidelné akce školy. Naším cílem je poskytovat žákům kvalitní vzdělání, a to i žákům s nejrůznějšími poruchami učení. Chceme, aby každý žák dosáhl maximálního vzdělání, které mu jeho schopnosti umožňují. Stránka 4

5 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE Ve školním roce 20/2 byly vyučovány tyto obory vzdělání: M/ L/ H/ H/ H/ E/ E/ E/ E/ E/ E/0 Management ve stavebnictví denní, maturita Podnikání dálkové, maturita Truhlář denní, výuční list, ŠVP Tesař denní, výuční list, ŠVP Zedník denní, výuční list, ŠVP Tesařské a truhlářské práce truhlářské práce ve stavebnictví denní, výuční list Truhlářská a čalounická výroba truhlářská výroba denní, výuční list Malířské, lakýrnické a natěračské práce malířské a natěračské práce -denní, výuční list Malířské a natěračské práce malířské práce denní, výuční list Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních pečovatelské práce denní, výuční list Pečovatelské služby denní, výuční list Všechny obory jsou vyučovány v souladu se zápisem ve školském rejstříku. C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Hlavní činnosti školy zabezpečuje 23 pedagogických pracovníků. Jsou to: - ředitel školy - zástupce ředitele školy pro pedagogiku - 4 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů - 6 učitelů odborných předmětů - vedoucí učitel odborného výcviku - 8 učitelů odborného výcviku - 2 vychovatelky Pomocný a obslužný personál řídí zástupkyně pro ekonomiku a provoz. Další personál je: - zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz - vedoucí školní jídelny - 2 kuchařky - 3 uklízečky - školník údržbář - noční vychovatel - účetní - recepční školy pouze část školního roku Nepedagogických pracovníků je. Celkový počet pracovníků ve školním roce 20/2 byl tedy 34. Stránka 5

6 Stránka 6

7 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Tak, jako všechny střední školy i nás trápí neustále ubývající počet žáků vycházejících ze ZŠ. Přestože se snažíme, aby naše výuka byla pro žáky zajímavá, nepodařilo se přijmout takový počet, který bychom potřebovali. Je dobré, že se zrušil systém tří přihlášek a zredukoval se na dvě. Domníváme se, že v době nedostatku žáků je zcela zbytečný zápisový lístek. Mají s ním problém i rodiče a v mnoha případech je na školu zaslán špatně vyplněný. Nejlepší způsob by byl ten, který už tady kdysi byl dvě přihlášky shodně vyplněné, dvě kolonky pro školy a obory (. a 2. místo), samozřejmě bez zápisového lístku. Odpadlo by tak hodně komplikací jak rodičům, tak i školám. V následující tabulce je vyznačen počet přihlášených a přijatých žáků v jednotlivých kolech přijímacího řízení. Přijímací řízení do. ročníku denní formy vzdělávání Kolo Přihl. žáků Přijatých žáků Odevzdali ZL. kolo kolo kolo kolo kolo - 6. kolo kolo kolo - CELKEM Stránka 7

8 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK. Vývoj počtů žáků. Vývoj počtů žáků během patnáctileté historie školy Školní rok Počet žáků Změna absolutní Změna relativní 997/ x x 998/ ,52 999/ , / ,6 200/ ,4 2002/ , 2003/ , 2004/ , / ,0 2006/ ,9 2007/ , / , / ,6 200/ / ,08 Tabulka č..: Vývoj počtu žáků během patnáctileté historie (denní forma vzdělávání) 250 Statistický vývoj počtu žáků v letech (denní studium) Počet žáků 0 Graf.: Vývoj počtu žáků během patnáctileté historie (denní forma vzdělávání) Stránka 8

9 Oproti minulému školnímu roku došlo k mírnému poklesu počtu žáků, zejména v maturitním oboru. Reagovali jsme na tuto skutečnost vypracováním nového ŠVP, který by byl pro žáky atraktivnější a jehož absolventi by měli nalézt velmi dobré umístění na trhu práce (Multimediální a propagační tvorba). Pokles počtu přijatých žáků je důsledkem stálého poklesu počtů 5 letých absolventů základních škol. Ukázalo se, že otevření dálkové studia před čtyřmi lety bylo dobrým tahem, učitelé mají možnost si takto zvýšit svůj výdělek..2 Statistika vývoje počtů žáků v průběhu školního roku V následujícím grafu jsou znázorněny počty žáků v průběhu školního roku vždy k poslednímu dni v měsíci. Výuka probíhala ve 2 třídách denního a 3 třídách dálkového studia. Vývoj počtu žáků ve školním roce Denní studium Dálkové studium Celkem škola Graf.2: Přehled vývoje počtu žáků ve školním roce k jednotlivým měsícům.3 Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání ve školním roce Přirozený úbytek žáků školy tvoří absolventi učebních oborů a studijního oboru. Ve školním roce 20/202 úspěšně složilo závěrečnou zkoušku 3 žáků a 20 žáků zdárně vykonalo maturitní zkoušku. Celkově ve školním roce 20/202 úspěšně ukončilo vzdělávání 5 žáků. Stránka 9

10 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním roce Chování žáků ve školním roce Mezi nejčastější kázeňské přestupky patří neomluvené hodiny a porušení školního řádu (nevhodné chování v hodinách, odmlouvání a hrubá mluva). Pochvaly byly udíleny zejména za úspěšné reprezentování školy a za vynikající studijní výsledky. I. pololetí 20/202 Pochvala TU/UOV/VV Pochvala ŘŠ Napomenutí TU/UOV/VV Důtka TU/UOV/VV Důtka ŘŠ Podmínečné vyloučení Vyloučení Suma II. pololetí 20/202 Pochvala TU/UOV/VV Pochvala ŘŠ Napomenutí TU/UOV/VV Důtka TU/UOV/VV Důtka ŘŠ Podmínečné vyloučení Vyloučení Suma Celkem Vysvětlivky: TU třídní učitel, UOV učitel odborného výcviku, VV vedoucí vychovatel, ŘŠ ředitel školy, Tabulka 2.: Přehled pochval a kázeňských opatření Hodnocení chování I. pololetí školní rok 20/202 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Celkem II. pololetí školní rok 20/202 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Celkem Tabulka 2.2: Přehled známek z chování podle typu za školní rok Stránka 0

11 I. ročník 2. 2 Absence žáků a docházka do školy a odborného výcviku Sledování vývoje absence žáků patří ke stěžejní práci třídních učitelů a všech pedagogických pracovníků. Vývoj absence v průběhu celého školního roku vykazoval následující hodnoty: Třída MS PD PS TR/ZE TV/MP Absence - školní rok 20/202 (teoretický výuka - odborný výcvik) Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I II Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I , ,54 II , ,50 Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I ,83,25 43,08 II ,7 33,7 Odborný výcvik - absence Odborný výcvik - absence průměrná I ,50 8,5 48 II ,25 3,5 43,75 Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I ,5 0 34,5 II ,5 0,75 48,25 Odborný výcvik - absence Odborný výcvik - absence průměrná I ,83 0,7 38,53 II ,5 5,67 45,7 Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I , ,42 II ,9 0,6 53,5 Odborný výcvik - absence Odborný výcvik - absence průměrná I ,08 79,08 II , ,58 Tabulka 2.3 : Přehled absence žáků v. a 2. pololetí šk.r. 20/202 (. ročník) Stránka

12 II. ročník Třída 2 PD 2 TE/ZE 2 PP 2 TP/MP 2 TR Absence - školní rok 20/202 (teoretický výuka - odborný výcvik) Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I , ,77 II ,2 0 2,2 Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I ,53 4,05 47,58 II ,6 0,42 56,58 Odborný výcvik - absence Odborný výcvik - absence průměrná I ,37,84 72,2 II ,32,47 69,79 Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I ,46 2,23 56,69 II ,07 5,57 65,64 Odborný výcvik - absence Odborný výcvik - absence průměrná I ,64,84 76,48 II ,46 0,5 9,96 Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I ,25 4,00 33,25 II ,73 6,36 50,09 Odborný výcvik - absence Odborný výcvik - absence průměrná I ,09 22,92 60,0 II ,00 44,09 88,09 Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I , ,33 II , ,38 Odborný výcvik - absence Odborný výcvik - absence průměrná I II ,44 0,88 22,32 Tabulka 2.4 : Přehled absence žáků v. a 2. pololetí šk. r. 20/202 (2. ročník) Stránka 2

13 IV. ročník III. ročník Třída 3 PD 3 PP 3 TP MP 3 ZE 4 MS Absence - školní rok 20/202 (teoretický výuka - odborný výcvik) Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I ,7 0 29,7 II , ,83 Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I ,58 0 2,58 II ,36 0 6,36 Odborný výcvik - absence Odborný výcvik - absence průměrná I ,73 2,33 34,06 II ,42 0 7,42 Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I ,63 7,63 II ,7 3,5 9,67 Odborný výcvik - absence Odborný výcvik - absence průměrná I ,83 5,63 06,46 II ,67 3,67 Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I II ,92 46,92 Odborný výcvik - absence Odborný výcvik - absence průměrná I ,7 0 54,7 II , ,33 Teoretická výuka - absence Teoretická výuka - absence průměrná I ,9 7,24 7,43 II ,57 2,38 53,95 Tabulka 2.5 : Přehled absence žáků v. a 2. pololetí šk.r. 20/202 (3. a 4. ročník) Stránka 3

14 Hodnocení celkové docházky žáka do školy, teoretické výuky a odborného výcviku, zachycuje následující tabulka:. pololetí ročník teoretická výuka odborný výcvik. pol. omluveno neomluveno omluveno neomluveno. ročník ročník ročník ročník Suma pololetí ročník teoretická výuka odborný výcvik 2. pol. omluveno neomluveno omluveno neomluveno. ročník ročník ročník ročník Suma Celkem Tabulka 2.6 : Přehled celkové absence žáků v. a 2. pololetí šk.r. 20/ Celková absence za š.r. 20/ ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník. pol. 2. pol. Graf 2.Přehled celkové absence za školní rok 20/202 Stránka 4

15 2. 3 Studijní výsledky žáků studijních a učebních oborů I. ročník: Třída s nejlepším prospěchem:. pololetí PD (2,2) 2. pololetí PD (,79) Třída s nejhorším prospěchem:. pololetí MS (3,04) 2. pololetí MS (2,73) Prospěchový průměr tříd I. ročníku I. Pololetí Prospělo Neprospělo Prospělo Třída s vyzn. Nehodnocen Průměr třídy Průměr ročníku MS ,04 PD 2 8 2,2 PS 7 2 2,68 TR/ZE ,23 2,46 TV/MP ,5 Celkem II. Pololetí MS ,73 PD 2 5 0,79 PS 0 0 2,48 TR/ZE 0 0 2,39 TV/MP ,4 Celkem Tabulka č.2.4: Studijní výsledky žáků. ročníku 2,3 Srovnání průměru jednotlivých tříd. ročník. pol.. ročník 2. pol. 3,5 3 2,5 2,5 0,5 0 3,04 2,68 2,2 2,23 2,5 MS PD PS TR/ZE TV/MP Graf 2.2 Srovnání průměru jednotlivých tříd za obě pololetí. ročník Stránka 5

16 II. ročník: Třída s nejlepším prospěchem:. pololetí 2 PD (2,2) 2. pololetí 2 PD (,94) Třída s nejhorším prospěchem:. pololetí 2 TP/MP (2,86) 2. pololetí 2 TP/MP (2,82) Třída Prospělo s vyzn. Prospěchový průměr tříd II. ročníku I. Pololetí Prospělo Neprospělo Nehodnocen 2 PD ,2 2 TE/ZE ,82 2 PP ,47 2 TP/MP 0 9 2,86 2 TR 0 7 2,57 Celkem II. Pololetí 2 PD ,54 2 TE/ZE ,59 2 PP 2 0,94 2 TP/MP ,82 2 TR 0 7 2,4 Celkem Tabulka č. 2.5: Studijní výsledky žáků 2. ročníku Průměr třídy Průměr ročníku 2,59 2,46 Srovnání průměru jednotlivých tříd 2. ročník. pol. 2. ročník 2. pol. 3,5 3 2,5 2,2 2,82 2,47 2,86 2,57 2,5 0,5 0 2 PD 2 TE/ZE 2 PP 2 TP/MP 2 TR Graf 2.3 Srovnání průměru jednotlivých tříd za obě pololetí 2. ročník Stránka 6

17 III. ročník: Třída s nejlepším prospěchem:. pololetí 3 PD (,97) 2. pololetí 3 PP (2,04) Třída s nejhorším prospěchem:. pololetí 3 TP/MP (2,64) 2. pololetí 3 TP/MP (2,80) Prospěchový průměr tříd III. ročníku I. Pololetí Prospělo Neprospělo Prospělo Třída s vyzn. Nehodnocen Průměr třídy Průměr ročníku 3 PD 0 5 0,97 3 PP 9 2, 3 TP/MP ,64 2,25 3 ZE 0 2,28 Celkem 2 32 II. Pololetí 3 PD ,8 3 PP ,04 3 TP/MP ,80 3 ZE 0 2,4 Celkem ,36 Tabulka č. 2.6: Studijní výsledky žáků 3. ročníku Srovnání průměru jednotlivých tříd. pol. 2. pol. 3,00 2,50 2,00 2,8,97 2,2,04 2,8 2,64 2,4 2,28,50,00 0,50 0,00 3 PD 3 PP 3 TP/MP 3 ZE Graf 2.4 Srovnání průměru jednotlivých tříd za obě pololetí 3. ročník Stránka 7

18 IV. ročník: Třída Prospělo s vyzn. 4. MS Celkem Prospěchový průměr tříd IV. ročníku I. Pololetí Neprospělo Prospělo Průměr třídy Nehodnocen II. Pololetí 4. MS Celkem Průměr ročníku 3,05 3,05 3,6 3,6 Tabulka č. 2.7: Studijní výsledky žáků 4. ročníku Následující graf srovnává studijní průměry mezi jednotlivými ročníky za. a 2. pololetí. Z grafu je patrné, že v zásadě nejlepších studijních výsledků žáci dosahují v prvním pololetí druhého a třetího ročníku. 3,5 3 2,5 2,5 0,5 0 2,46. pololetí Srovnání průměru jednotlivých ročníků 2,3 2,29 2. pololetí. pololetí 2,46 2. pololetí 2,25. pololetí 2,36 2. pololetí 3,05. pololetí. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 3,6 2. pololetí Průměr třídy Graf 2.5 Srovnání průměru jednotlivých tříd za obě pololetí Stránka 8

19 podzimní termín jarní termín 2.4 Výsledky závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek Závěrečná zkouška 20/202 Třída - obor vzdělávání PPŽ ZV ND PSV P N Ú [%] 3 TP E/004 Truhlářské práce % 3 MP E/005 Malířské a natěračské práce % 3 PP E/005 Pečovatelské práce % 3 TR H/00 Truhlář(opakování dílčí zkoušky písemné) % 3 ZE H/0 Zedník(dle Nové závěrečné zkoušky) % 3 MP E/005 Malířské a natěračské práce % 3 TR H/00 Truhlář (opakování dílčí zkoušky písemné) % 3 ZE H/0 Zedník(dle Nové závěrečné zkoušky) % Tabulka číslo 2.8: Výsledky závěrečných zkoušek Zkratky: PPŽ počet přihlášených žáků ke zkoušce ZV zkoušku vykonalo ND nedostavilo se ke zkoušce / nepřipuštěno PSV prospělo s vyznamenáním P prospělo N neprospělo Ú% úspěšnost vykonání zkoušky v procentech Maturitní zkouška 20/202 Třída - obor vzdělávání PPŽ ZV ND PSV P N Ú [%] Jarní termín 4 MS M/027 Management ve stavebnictví ,3% 3 PD 64-4-L/524 Podnikání % Podzimní termín 4 MS M/027 Management ve stavebnictví ,6% Zkratky: Tabulka číslo 2.9: Výsledky maturitní zkoušky PPŽ počet přihlášených žáků ke zkoušce ZV zkoušku vykonalo ND nedostavilo se ke zkoušce / nepřipuštěno / omluveno PSV prospělo s vyznamenáním P prospělo N neprospělo Ú% úspěšnost vykonání zkoušky v procentech Stránka 9

20 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Funkci preventisty sociálně patologických jevů vykonávala Mgr. Petra Walachová. Má v naší škole za úkol vypracovávat Minimální preventivní plán školy. Řeší společně s ostatními pedagogy projevy negativních jevů a závadového chování žáků. Jedná se především o prevenci zneužívání návykových látek včetně kouření a řešení šikany a jiného závadného chování mezi žáky. Preventista sociálně patologických jevů je členem výchovné komise školy a spolurozhoduje o výchovných opatřeních udělovaných žákům. Dále spolupracuje společně s ostatními pracovníky na pořádání veškerých akcí, které mohou naše žáky odvést od negativního chování, jako jsou například výlety, exkurze, sportovní či vědomostní soutěže, ale i akce zábavné a společenské. Přehled akcí uspořádaných ve školním roce 20/2 je uveden v dalším textu. U soutěží není to nejdůležitější vítězství, i když samozřejmě potěší. Mnohem důležitější je samotná účast žáků, že se nenudí a na škole se stále něco děje. Preventista soc. patologických jevů o své činnosti pravidelně podává písemnou zprávu řediteli školy, kde jsou popsány jednotlivé řešené případy. Tato zpráva je samozřejmě důvěrná. Informuje také pedagogické pracovníky na pedagogických radách. Nejvíce jsou různými negativními jevy ohroženi žáci ubytovaní v domově mládeže. Klademe velmi důraz na využití volného času v odpoledních hodinách. Zde je stručný přehled akcí pořádaných domovem mládeže. Září Říjen Seznamovací procházky prvního ročníku Horním Benešovem Úklid dvora DM Turnaj ruské kuželky (dvůr DM) Výtvarný kroužek návštěva informačního centra Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu Poznávací vycházka Horním Benešovem pro ubytované stážisty Kuželna Horní Benešov souboj Slovensko Česko Turnaj ve střelbě ze vzduchovky vleže Disko ve společenském domě Brigáda sběr zelí v Oticích Zápas ve florbalu se Slováky (tělocvična) Turnaj ve stolním tenise Slovensko - Česko Rozloučení se Slováky předání diplomů a dárků na rozloučenou Listopad Podzimní výzdoba internátu Podzimní výzdoba jídelny Bruslení na zimním stadionu Prosinec Vánoční výzdoba DM Vánoční výzdoba jídelny Výstavka výtvarného kroužku ve vstupní hale školy Mikulášská nadílka na DM Účast na Vánočním koncertu pěveckých sborů v Informačním centru Horního Benešova Stránka 20

21 Leden Vánoční besídka: zpěv koled s kytarou rozbalování dárečků u vánočního stromku vaření nealkoholického vánočního punče diskotéka Turnaj ve střelbě ze vzduchovky ve stoje Bruslení na zimním stadionu Návštěva Wellness centra v Bruntále Únor Příprava pokojů a instalace nových skříní Bruslení na ZS v Horním Benešově Příprava plesové výzdoby ve výtvarném kroužku Březen Výzdoba sportovní haly pro konání plesu Ples školy a o.s. Dobrá věc Návštěva Wellness centra v Bruntále Jarní výzdoba DM a jídelny Duben Soutěž o nejkrásnější kraslici DM Jarní úklid dvora DM Květen Turnaj v kuželkách kuželna Horní Benešov Fotografování 3. a 4. ročníku na tablo DM Výzdoba třídy pro konání maturit Rozloučení s maturanty Závěrečné fotografování na dvoře DM Červen Rozloučení s třetími ročníky Úklid dvora DM Nácvik na akademii školy Táborák na dvoře DM Školní akademie k 5. výročí školy Stránka 2

22 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Problémem tradičně zůstává kvalifikovanost pedagogického sboru. Paradoxně v oblasti s vysokou nezaměstnaností se nedostává pracovníků, kteří by zcela splňovali předepsané vzdělání. Někteří pracovníci splňují tzv. výjimku, kdy je příslušné vzdělání nahrazeno dlouholetou praxí ve školství. Jiní pracovníci si vzdělání postupně doplňují. Není ovšem možné, aby na malé škole studovali všichni současně. Dá se ale říci, že kvalifikovanost pedagogického sboru se trvale zlepšuje. Ve škole je zpracován dlouhodobý plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který je koncipován tak, aby se kvalifikovanost sboru zlepšovala a současně při jejich studiu byla zachována únosná míra zastupování jinými pedagogy. V tomto školním roce ukončil zástupce ředitele magisterské studium na Stavební fakultě VŠB Ostrava a získal titul Inženýr. Učitelka odborných předmětů oboru Pečovatelské služby ukončila magisterské studium Učitelství sociálních a zdravotnických předmětů na UP v Olomouci. Bohužel koncem školního roku podala výpověď a odešla za prací do místa bydliště. Byla však nalezena adekvátní náhrada. Jeden učitel všeobecně vzdělávacích předmětů ke své aprobaci dokončil Bc. studium knihovnictví na Slezské univerzitě v Opavě. Byla mu předána školní knihovna. Jedna učitelka všeobecně vzdělávacích a ekonomických předmětů dokončila studium pedagogiky. Učitelka odborného výcviku oboru Pečovatelské služby dokončila studium pedagogiky praktického vyučování. Jedna učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů studovala rozšíření aprobace ze ZŠ na SŠ. Na konci školního roku však musela být propuštěna z organizačních důvodů. Dva učitelé odborného výcviku studují speciální pedagogiku, studium dokončí v příštím školním roce. Stránka 22

23 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Naši pedagogové se neustále vzdělávají část si doplňuje kvalifikaci, aby dostála platným předpisům. Část si svou kvalifikaci rozšiřuje formou různých kurzů a školení. Na nich většinou obdrží certifikáty. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podává následující tabulka: Měsíc Akce, činnost, aktivita Počet Říjen Školení SPC Srdce Integrace žáků Seminář k novele Zákoníku práce Seminář Integrace žáků s SVP legislativa a IVP EkoIn Inovace ve výuce ekonomických předmětů 2 Listopad Seminář Synergie: Ekonomie společenská věda Školení Synergie: ŠVP máme a co dál? Odpady a obaly Prosinec Školení ŠVP a co dál? Badatelsky orientovaná výuka fyziky Školení Saint-Gobain Leden Synergie Drama a dialog ve vyučování Únor Březen Specifické poruchy učení a chování versus požadavky na žáky SŠ Specifika školského personálního managementu Seminář matematiky pro středoškolské učitele a učitele ZŠ Školení Cechem malířů Ve světle výsledků maturitní zkoušky 20 matematika Ve světle výsledků maturitní zkoušky 20 anglický jazyk Ve světle výsledků maturitní zkoušky 20 český jazyk a literatura Duben Spisová služba a archivnictví Synergie Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ Květen Školení Metodika dotačního řízení Červen Kurz finanční gramotnosti Krajská konference ICT Seminář koučování v rámci projektu Speciální vzdělávání jinak 2 2 Přehled DVPP ve školním roce 20/ H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Pozitivní vnímání školy veřejností je velmi důležité. Je proto nutné tomuto pozitivnímu vnímání trochu pomoci. Pravidelně se zúčastňujeme prezentačních akcí pořádaných Úřadem práce, pravidelně informujeme veřejnost o našich aktivitách na webových stránkách a v místním tisku. V učebních oborech velmi záleží na kvalitě prováděných zakázek v rámci odborného výcviku. Spokojenost s provedenými pracemi velmi pomáhá vytváření pozitivního obrazu školy. Předkládáme zde aktivity naší školy s ohledem na prezentaci na veřejnosti tak, jak probíhal školní rok. ) Dvoudenní teambuilding pedagogického sboru na chatě Liga 00 ve Staré Vsi pedagogové se formou her učili vzájemně spolupracovat. Jedná se již o třetí akci tohoto druhu. Stránka 23

24 2) Zahájení školního roku 20/2 v informačním centru města. Zúčastnili se žáci. ročníku i s rodiči, proběhla beseda s rodiči. 3) Adaptační kurz. ročníku v autokempu v Budišově nad Budišovkou. Jedná se o tradiční akci zaměřenou na seznámení žáků mezi sebou a s třídním učiteli. 4) Machři roku - soutěž žáků oboru truhlář a prezentace školy v Olomouci. 5) Turnaj v ruských kuželkách a výtvarná soutěž na domově mládeže. 6) Výstava Dům a byt v Ostravě na Černé louce. 7) Návštěva koncentračního tábora v Osvětimi již tradiční akce zaměřená na poznávání evropských dějin. 8) Účast na turnaji ve stolním tenise v Krnově. 9) Návštěva výstavy WOOD-TEC Brno největší výstava dřevoobráběcích strojů v ČR. 0) Soutěžní přehlídka řemesel SUSO vyslali jsme dvě soutěžní dvojice v oborech truhlář a zedník. ) Leonardo da Vinci 2denní stáž žáků ze slovenské partnerské školy. Provádění termofasády na bytovém domě v Horním Benešově. 2) Brigády sběr zelí v Oticích každoroční odpolední brigády žáků při pomoci zemědělcům. 3) Účast na Hrách u hranic různé soutěže mezi přihlášeným školami pořádal dům dětí Méďa Krnov. 4) Turnaj ve Futsalu středních škol gymnázium Krnov. 5) Účast oboru Pečovatelské služby na gastrofestivalu v Ostravě. 6) Bojme se počesku Halloween v naší škole, nocování žáků ve škole spojené se spoustou her, zábavy a dlabání dýní. 7) Beseda Příběhy bezpráví beseda s p. Antonínem Zelenkou, politickým vězněm z padesátých let z Opavy. 8) Přednáška Rady začínajícím milencům s ženským lékařem MUDr. Petrem Kovářem. 9) Školní soutěž malířů v namalování ornamentu dle zadání. 20) Mikuláš na domově mládeže tradiční akce spojená s rozdáváním drobných dárků. 2) Vánoční laťka 20 soutěž ve skoku vysokém v Krnově. 22) Účast na šachovém turnaji škol ve Vrbně pod Pradědem. Stránka 24

25 23) Účast ve florbalovém turnaji středních škol na krnovském gymnáziu. 24) Vánoční besídka na domově mládeže tradiční akce doplněná vystoupením některých žáků. 25) Prezentace firmy WEBER Saint-Gobain prezentace firmy vyrábějící zateplovací systémy a omítky spojené s praktickými ukázkami. 26) Ježura 20 tradiční akce sport a hry ve sportovní hale v Horním Benešově. 27) Prezentace PRIMALEX s praktickými ukázkami ve školních dílnách. 28) Střelecký turnaj na domově mládeže. 29) Projektový den volby. Žáci založili fiktivní strany a ucházeli se o přízeň voličů. Část žáků konala fiktivní přijímací pohovor. 30) Mezitřídní florbalový turnaj ve sportovní hale. 3) Návštěva divadelního představení Sluha dvou pánů ve Slezském divadle v Opavě. 32) Akce Věnuj mobil sbírka vysloužilých mobilních telefonů (82 ks) spojená se soutěží žáků. 33) Školení vyučujících a vybraných žáků v Centru malířů ve Frenštátě p. Radhoštěm. 34) Exkurze ve firmě HON s.r.o.- výroba dřevěných oken. 35) Návštěva výstavy Střechy, pláště, izolace v Ostravě. 36) IX. reprezentační ples školy a občanského sdružení Dobrá věc. 37) Přednáška pro žáky oboru Pečovatelské služby zaměřená na výživové poradenství a deitologii. 38) Soutěž o nejkrásnější kraslici na domově mládeže uspořádal výtvarný kroužek. 39) Návštěva Dne Země v Bruntále spojená s exkurzí v Zelené dílně na zpracování elektroodpadu. 40) Návštěva Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. 4) Prezentace firmy Häfele výroba nábytkového kování. 42) Pořádání finanční sbírky Český den proti rakovině 202 prodej žlutých květinek. 43) Leonardo da Vinci 2denní stáž našich žáků ve Spišské Nové Vsi zaměřená na práci se sádrokartonem. 44) Návštěva filmového představení film Bohdana Slámy Čtyři slunce svítí nad hlavou. 45) Turnaj domova mládeže v kuželkách v hornobenešovské kuželně. Stránka 25

26 46) Výlet třídy TR/ZE do Teplicko-adršpašských skal. 47) Návštěva Opavského veletrhu zaměřeného na dům, byt, hobby a zahradu. 48) Cykloturistický kurz žáků 2. ročníku tentokrát příměstský po okolí Horního Benešova. 49) Slavnostní předání maturitních vysvědčení a výučních listů v obřadní síni MěÚ. 50) Ukončení školního roku ve znamení 5. výročí školy spojený se školní akademií a vystoupením hudební skupiny z dětského domova v Lichnově. Prezentace školy na veřejnosti Škola nezapomíná na prezentaci na veřejnosti a snaží se využívat zejména bezplatné prezentace. Zpětnou vazbou od nastupujících žáků se opakovaně dozvídáme, že např. novinová inzerce pro prezentaci a nábor nefunguje. Na jejím základě k nám nenastoupil ani jeden žák. Pro prezentaci škola především využívá: ) Novinové články škola pravidelně informuje o své činnosti i úspěších v regionálním tisku. Na rozdíl od inzerce je článek bezplatný a má větší vypovídací hodnotu. V tomto školním roce noviny Deník omezily články o školách. Využívali jsme především městský měsíčník Hornobenešovské listy. 2) Účast na prezentačních akcích pořádaných Úřadem práce škola se zúčastňuje veletrhu Artifex v Bruntále a akce Informa v Opavě. Žáci se zde kontaktují s pracovníky i žáky školy, obdrží tištěné materiály a vyslechnou si nabídku studia. Dále se zástupci naší školy účastnili prezentací středních škol na rodičovských schůzkách 9. tříd. 3) Prezentace vzdělávacího programu na jednotlivých školách má velký vliv pro rozhodování žáků o budoucím studiu. V uplynulém školním roce se do náboru na základních školách podařilo zapojit mnohem více zaměstnanců než v letech minulých. Vhodně zorganizovaný nábor na základních školách je jedním z nejúčinnějších nástrojů. 4) Vydávání tištěných materiálů pro nábor jsme využili barevné tištěné letáky z předchozího školního roku, jichž nám zůstalo větší množství. Jen jsme do nich vložili informace o novém studijním oboru Multimediální a propagační tvorba. Stránka 26

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Zpracovala: Mgr.Lörincová Marcela Mgr. Klegová Jarmila 2013-2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1 Název a sídlo Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Makarenkova 1/513, Havířov Město 1.2 Charakteristika školy Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více