Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr."

Transkript

1 Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele SOU Kosinova Olomouc SZŠ Olomouc středoškolská profesorka Výuka: Ruský jazyk, občanská výchova, tělesná výchova, branná výchova Odpovědnost: třídnictví, lyžařské kurzy, maturitní zkoušky, cvičný učitel, předseda předmětové komise, organizace školních akcí, soutěží. SOU Kosinova Olomouc, Kosinova ulice Střední zdravotnická škola Olomouc, Pöttingova 2 Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele FF, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra pedagogiky Odborná asistentka Výuka: Obecná pedagogika, obecná didaktika, dějiny pedagogiky, pedagogická praxe Odpovědnost: Koncepce a organizace pedagogické praxe na FF UP koordinace pedagogické praxe mezi fakultami UP, koordinace praxe s se základními a středními školami Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Křížkkovského 10 Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost 1990 dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií docentka Výuka: Pedagogika pro učitele Školní didaktika Pozorování a analýza vyučovací hodiny Učitel sekundární školy 1 Učitel sekundární školy 2 Žák sekundární školy 1

2 Andragogika Odpovědnost: Garant pedagogické způsobilosti na FF UP Garant modulu pedagogické propedeutiky (Bc. studium učitelství) Garant modulu. učitelské způsobilosti (Mgr studium učitelství) Garant předmětů BUSŠ1 a BUSŠ 2 Jméno a adresa zaměstnavatele Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií, Žižkovo náměstí č. 5 Studijní pobyty Rok Místo Zaměření 2001 Kaufbeuren, Norimberk, Německo 1996 Kaufbeuren, Norimberk, Německo Členství přednášky, publikace, spolupráce s časopisem Erzieherbrief, a Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutsche Lehrer und Erzieher, Deutsch-Europäisches Bildungswerk in Essen, (Collegium Carolinum) přednášky, publikace, spolupráce s časopisem Erzieherbrief, a Arbeitsgemeinschaft Sudetendeutsche Lehrer und Erzieher, Deutsch-Europäisches Bildungswerk in Essen, (Collegium Carolinum) Délka trvání Česká asociace pedagogického výzkumu Česká pedagogická společnostm Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajobu disertačních prací, tajemník Komise pro SZZ oboru pedagogika sociální práce (PdF), předsedkyně Komise pro SZZ z učitelské způsobilosti na PdF UP, předsedkyně Komise pro SZZ z učitelské způsobilosti na FF UP, předsedkyně Habilitační komise FF UP Olomouc (2009) Akademická rady MVŠO Olomouc Komise pro přijímací zkoušky do doktorského studia anglického jazykakomise pro přijímací zkoušky doktorského studia Komise pro zkoušky z ruského jazyka v rámci doktorského studia na PdF Komise pro doktorské zkoušky z německého jazyka Komise pro rigorózní zkoušky PdF UP (2008) Rada studijního oboru management a ekonomika MVŠO Olomouc Oponentní rada pro ukončení výzkumných záměrů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2005) Odborné kolokvium - Lehrstuhl der Pädagogik Universität Nürnberg (1993) Akademický senát FF UP Olomouc ( )

3 Vědeckovýzkumné projekty, granty Členka řešitelského tým,u rozvojového projektu Analýza a restrukturalizace studijních oborů na PdF UP (SPP /10). Publikace PODLAHOVÁ-L. Společenské zviditelnění práce učitelů. Sborník Komunikace školy s veřejností. ed. Eger, L. Plzeň: Západočeská univerzita 2001, s ISBN PODLAHOVÁ-L. Singule František ( ) osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Sborník. Olomouc. s : ISBN PODLAHOVÁ, L. Prestiž učitelů a možnosti podpory jejich práce úřady města obcí. Sborník Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. 2. díl. Praha : Univerzita Karlova, 2001, s ISBN PODLAHOVÁ-L. Tilšer František ( ) In osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Olomouc: VUP 2001, s ISBN PODLAHOVÁ-L. Tyrš Miroslav ( ) In osobností pedagogiky a školství v českých zemích. Olomouc:VUP s ISBN PODLAHOVÁ, L osobností české pedagogiky. Olomouc : VUP, ISBN JANU, M. a PODLAHOVÁ, L. Handicapované dítě a hračka. In Trendy technického vzdělávání Sborník mezinárodní konference 26. a 27. června vyd. Olomouc: Vydavatelství UP, s ISBN PODLAHOVÁ L. Deutsche und Tschechen: Ein Kulturelles Zusamennleben oder nur Nachbarschaft? Tatsachen, Meinungen, Standpunkte. Band 1. Nürnberg : Helmut Preussler Verlag 2002, s PODLAHOVÁ L., red.německá škola v českých zemích I. (Význam německého školství pro multikulturní rozvoj v českých zemích). Hradec Králové: Nakladatelství LÍP, ISBN PODLAHOVÁ L. Kulturní a společenský význam německých učitelských spolků na území Čech, Moravy a Slezska v období Československé republiky ( ). In Německá škola v českých zemích I. Hradec Králové: Nakladatelství LÍP, 2002, ISBN s PODLAHOVÁ L. a kol. Německé školy očima studentů. In Německá škola v českých zemích I. Hradec Králové: Nakladatelství LÍP, 2002, ISBN s HANÁK, J., PODLAHOVÁ L. Německé malotřídní školy na Hanušovicku v zrcadle regionálních pramenů. In Německá škola v českých zemích I. Hradec Králové: Nakladatelství LÍP, 2002, ISBN s

4 PODLAHOVÁ-L. Význam Fridricha Fröbela pro vznik mateřských škol v českých zemích. In Německá škola v českých zemích I. Sborník. Olomouc:VUP 2002 s ISBN PODLAHOVÁ L. Ze studenta učitelem Olomouc: Vydavatelství UP, 2002, 145 s. ISBN PODLAHOVÁ-L. (ed) Sociální pedagogika jeko vědní obor a studijní disciplína. Sborník z konference Socialia Olomouc ISBN PODLAHOVÁ, L. První (překvapivá) setkání začínajícího učitele se školní skutečností. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta 2003, s ISBN PODLAHOVÁ, L. JANU, M. Hračka a handicapované dítě - výsledky výzkumu. In Mezinárodní vědecko-odborná konference XVI. Didmattech PdF UP Olomouc června PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, ISBN , 223 s. PODLAHOVÁ, L. Sind das erste Schwalben? I. Teil. Erzieherbrief. 51. Jahrgang, Folge 1, München, Jänner ISSN , s PODLAHOVÁ, L. Sind das erste Schwalben? II. Teil. Erzieherbrief. 51. Jahrgang, Folge 2, München, April 2004, s ISSN , s PODLAHOVÁ, L. (Ed.) Socialia Olomouc Sborník příspěvků z konference Sociální pedagogika jako vědní obor a studijní disciplína. Olomouc: Vydavatelství UP, 2004, ISBN PODLAHOVÁ, L., JANU M. Význam hry pro psychický vývoj dítěte. In Trendy technického vzdělávání. Technická a informační výchova. Sborník z mezinárodní konference. Olomouc, červen ISBN , s PODLAHOVÁ, L. Školství jako prostor národního vymezování. Sborník z mezinárodní konference Všeobecné vzdělávání pro všechny. (International Conference Public Education For All) Praha Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, s ISBN JANU, M., PODLAHOVÁ, L. Lidové hry a hračky. In Sborník z konference Trendy technického vzdělávání Olomouc: Univerzita Palackého 2005, s ISBN PODLAHOVÁ, L. Přístup k problematice vzdělávání národnostních menšin ve Velké Británii a v České republice. Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání. Sborník z XIII. Konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP a Českou asociací pedagogického výzkumu, s Olomouc: UP, ISBN

5 PODLAHOVA, L. Most od multietnicity k multikulturalitě. In Tradični a netradični metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: VUP, 2006, s ISBN PODLAHOVÁ, L. Učitel, škola a vyučovací metody budoucnosti. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference konané 14. dubna 2006 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Olomouc: Hanex, s ISBN X. PODLAHOVÁ, L. Učitel, škola a vyučovací metody budoucnosti. In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference konané 14. dubna 2006 na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Olomouc: Hanex, s ISBN X. KOL. Učitel sekundární školy 1 (ed. Podlahová, L.) Studijní opora pro distanční vzdělávání. Olomouc: VUP, s. ISBN KOL. Učitel sekundární školy 2 (ed. Podlahová, L.) Studijní opora pro distanční vzdělávání. Olomouc: VUP, s. ISBN MUSILOVÁ, M., PODLAHOVÁ-L. Praxe v edukačním procesu. Metodická příručka. Olomouc: PdF PODLAHOVÁ, L., VAŠŤATKOVÁ, J. Zkušenosti s realizací strukturovaného modelu studia pedagogické způsobilosti na PdF UP V Olomouci. In Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. Sborník z konference v Srní 2008, s Plzeň: ZU. ISBN PODLAHOVÁ, L a KOL. Žák sekundární školy 1 (ed.). Olomouc: VUP, Distanční opora. Olomouc: VUP ISBN Zahraničí Nejvýznamnější citace JANU, K. Německé střední a vysoké školy v Brně v letech In Německá škola v českých zemích I. Hradec Králové: Nakladatelství LÍP, 2002, ISBN C. d. PODLAHOVÁ, L. Německé školy a učitelé na Moravě v kontextu československého školství. Olomouc Habilitační práce, nepublikováno. CENEK, O. Německé školství ve Znojmě a jeho spádových obcích po roce In Německá škola v českých zemích I. Hradec Králové: Nakladatelství LÍP, 2002, s ISBN C.d. JANU, M. PODLAHOVÁ, L. Odraz společenských a národnostních proměn na vývoji utrakvistického hospodářského ústavu (Zemské zemědělské a vinařské školy) ve Znojmě. In Význam německé střední odborné školy při multikulturním vývoji Moravy. Olomouc: Pedagogická fakulta 1999, s ISBN KROPÁČOVÁ, J. Beitrag deutscher Lehrer in Nordmähren vor 1945 zur Nachkriegentwicklung in Deutschland und in der Tschechoslowakischen Republik. In

6 Německá škola v českých zemích I. Hradec Králové: Nakladatelství LÍP, 2002, s ISBN C. d. PODLAHOVÁ, L. Německé školy a učitelé na Moravě v kontextu československého školství. Olomouc LOUKOTOVÁ, V. Německé školství na Bruntálsku a multikulturní výchova. In GULOVÁ, L., ŠTĚPAŘOVÁ, E. (eds.) Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: PdF MU, 2004, s.181. ISBN C. d. PODLAHOVÁ, L. Historický kontext multikulturní výchovy na našem území. In Otevřené otázky sociální pedagogiky. Sborník z konference Multikulturní výchova v období globalizace konané na Pedagogické fakultěv Olomouci. 1. vyd. Hradec Králové: Líp 1999, s ISBN MICHAELA PÍŠOVÁ Klinický rok: procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice, s C. d. PODLAHOVÁ L. Pedagogická praxe. Průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. Olomouc: Vydavatelství UP, s. ISBN SLADOVÁ, J. Divadlo, film a televize v literární výchově na druhém stupni základní školy. Disertační práce. Olomouc C.d. PODLAHOVÁ L osobností pedagogiky a školství v českých zemích. (Ed.) Olomouc: UP, s. ISBN MARTÍNEK, H. Některé problémy středního odborného vzdělávání v ČR. Disertační práce. Olomouc: UP, C.d. PODLAHOVÁ L. Ze studenta učitelem Olomouc: Vydavatelství UP, 2002,145 s. ISBN HAVELKA M. Předmětová pedagogická praxe v projektu pregraduální přípravy učitelů technické a informační výchovy na PdF UP v Olomouci. In Pedagogická praxe. Sborník příspěvků z III. celostátní konference. Praha 22. ledna Praha: Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, ISBN C.d. PODLAHOVÁ L. Ze studenta učitelem Olomouc: Vydavatelství UP, 2002, 145 s. ISBN KROPÁČOVÁ, J. Výuka dvojjazyčného žáka na české škole. Disertační práce. Olomouc UP, C. d. PODLAHOVÁ L. Německé školy a učitelé v kontextu československého školství. Olomouc, UP, Habilitační práce. POSPÍŠIL, R. Kázeňské problémy a příprava studentů na jejich řešení. In: Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání. Sborník z XIII. konference ČAPV v Olomouci září 2005, s Olomouc: UP, ISBN C.d. PODLAHOVÁ L. Ze studenta učitelem: student praktikant začínající učitel. Olomouc: Vydavatelství UP, 2002, ISBN BARTOŠOVÁ, I. Nová koncepce pedagogické praxe na Univerzitě Hradec Králové v pregraduální přípravě studentů učitelství primární školy. Disertační práce. Olomouc 2005, s

7 C.D. PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, ISBN , 223 s.,podlahová L. Ze studenta učitelem Olomouc: Vydavatelství UP, 2002, 145 s. ISBN PÍŠOVÁ, M. Teacher Professional Development. In The New Educetional Review. Toruň: Wydavnictvo Adam Marszalek 2005, s. 191 a 203. ISBN C.D. PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, ISBN , 223 s. ŠVEC. V. Pedagogické znalosti učitele. Teorie a praxe. Praha: ASPI, ISBN C.D. PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, ISBN , 223 s. URBÁNEK, P. Vybrané problémy učitelské profese. Aktuální analýza. Liberec: Technická univerzita, 2005, s ISBN C.D. PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, 2004.ISBN , 223 s. KRÁTKÁ J. Činnosti třídního učitele v současných podmínkách českého školství. Disertační práce MU Brno, 2007, s. 19, 156 a 171 C.d. PODLAHOVÁ, L. První kroky učitele. Praha: Triton, ISBN , 223 s. MIKŠOVÁ, Z. Evaluace výuky jako součást sebehodnocení střední školy. Disertační práce. PdF UP Olomouc 2007., s. 96, 228 a 251. C.D. PODLAHOVÁ, L. Specifika pozorování vyučovacích hodin v různých vyučovacích předmětech. In BOČKOVÁ, V., PODLAHOVÁ, L. Vyučovací hodina a její pozorování. Olomouc: VUP 1989, s

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Obsah Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků

Více

Klima současné české školy

Klima současné české školy Miroslav Chráska, Dana Tomanová, Drahomíra Holoušová (ed.) Klima současné české školy Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS 14. 15. ledna 2003 Olomouc c Česká pedagogická společnost, Brno 2003 c Konvoj,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40 Telefon:

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA WALDORFSKÁ BUTOVICKÁ 228/9, 158 00 PRAHA 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2003 / 2004 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu

Úspěšné vyjednávání Datum konání: bude upřesněno podle zájmu , 460 01 LIBEREC 1 tel.: 482 360 511, fax: 482 710 352, e-mail: liberec@nidv.cz, www.nidv.cz MANAGEMENT 08-01-17-54 Inspekční činnost v mateřských školách Datum konání: 9. prosince 2008, od 9:00-15:00

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Národní plán výuky cizích jazyků

Národní plán výuky cizích jazyků Národní plán výuky cizích jazyků Cílem Národního plánu výuky cizích jazyků je vytvořit odpovídající podmínky pro zvýšení jazykových znalostí a jazykových kompetencí obyvatelstva České republiky v cizích

Více