Katalog přepěťové ochrany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog přepěťové ochrany"

Transkript

1 Katalog přepěťové ochrany

2 SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle ČSN EN a přepěťové ochrany pro informatiku, měření a regulaci, telekomunikace. SALTEK s.r.o. působí na trhu od roku Společnost má v současnosti dvě střediska. Sídlo firmy, vedení, výroba, odbyt a vývoj jsou v Ústí nad Labem. Obchodní a školicí středisko je situováno do Prahy. Obchodní aktivity v zahraničí zajišťují dceřiné firmy SALTEK TRA- DE, SALTEK Slovakia a SALTEK RU (Rusko). Základem dynamického rozvoje firmy je vlastní vývoj výrobků. Vývojová konstrukce a laboratoř jsou vybaveny unikátními přístroji a technologiemi. Pro vývoj jsou používány nejmodernější materiály, konstrukční postupy, technologie a měřicí metody. Mimořádná pozornost je věnována péči o kvalitu výrobků. SALTEK krátce po svém vzniku zavedl a následně certifikoval systém řízení podle mezinárodních standardů. V roce 1998 byl certifikován systém řízení jakosti podle standardu ISO Od roku 2005 má společnost SALTEK zavedený integrovaný systém řízení IMS, který se skládá ze systému řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001, systému řízení ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO a systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS Systém IMS každoročně prověřován externí auditorskou firmou TÜV NORD Czech.

3 SALTEK Vyberte si z našeho uceleného sortimentu přepěťových ochran: SPD typ 1 svodiče bleskových proudů SPD typ 1 a 2 kombinované svodiče B+C SPD typ 2 přepěťové ochrany SPD typ 3 přepěťové ochrany SPD typ 3 přepěťové ochrany s VF filtrem SPD typ 3 zásuvky ABB s přepěťovou ochranou a zásuvkové adaptéry SPD typ 3 přepěťové ochrany pro montáž do 19 stojanů Rázové oddělovací tlumivky Přepěťové ochrany pro měření a regulaci, EZS, EPS, telekomunikace Přepěťové ochrany pro Ethernet a videorozvody Svodiče bleskových proudů a přepěťové ochrany pro koaxiální vedení

4 Ochrana proti blesku a přepětí Vnitřní ochrana proti blesku a přepětí 1. Úvod legislativa Použití moderních sofistikovaných přístrojů, zařízení, spotřební elektroniky a řídicích systémů klade vysoké nároky na jejich elektromagnetickou kompatibilitu. Moderní elektronické řídicí systémy s obvody s velmi vysokou integrací se stávají citlivější na elektromagnetické rušení a přepětí. Instalací přepěťových ochran při dodržení platných právních předpisů se sníží nebezpečí jejich poškození na minimum. Podmínky pro bezpečný provoz a funkci elektrických strojů a zařízení pro Českou republiku detailně upravuje zákon č. 205/2002 a vyhláška č. 18/2003. Technická řešení jsou definovány normami harmonizovanými s EU: a) ochranné pospojení na stejný potenciál včetně průřezů vodičů pro hlavní a doplňující pospojení je definováno normami ČSN EN 50310, ČSN ed. 2, ČSN ed. 2. b) ochrana před bleskem je dána souborem nových norem ČSN EN 62305, harmonizovaných s evropskými normami, přičemž ČSN EN část 1 se zabývá obecnými principy. hladina ochrany před bleskem LPL LPL I LPL II LPL III LPL IV maximální parametr blesku podle LPL první krátký výboj (nebo dlouhý výboj) 200 ka 150 ka 100 ka 100 ka ČSN EN část 2 se zabývá stanovením odhadu třídy rizika pro objekty nebo inženýrské sítě bleskem mrak-zem. ČSN EN část 3 se zabývá návrhem vnější ochrany před bleskem (návrh hromosvodu). Příklad hlavního a doplňujícího pospojování Zóny ochrany před bleskem Norma ČSN EN definuje zóny ochrany před bleskem LPZ z hlediska přímého a nepřímého (elektromagnetického pulsu LEMP) účinku blesku: LPZ 0 A volné prostranství (možnost přímého úderu blesku, netlumený LEMP) LPZ 0 B ochranný prostor jímače hromosvodu (ochrana před přímým úderem blesku, netlumený LEMP) LPZ 1 vnitřek objektu (vyloučený přímý úder blesku, tlumený LEMP v závislosti na stínění) LPZ 2 vnitřek místnosti např. serverovna s vodivou podlahou, FeAl podlahy a obklady zdí (další útlum LEMP v souvislosti s vyšším stupněm odstínění) LPZ 3 vnitřek kovové skříně (např. 19 RACK) ČSN EN část 4 se zabývá ochrannými opatřeními ke snížení selhání elektrických a elektronických systémů uvnitř objektu (zónová ochrana) (také v ČSN IEC ). c) Členění ochran je dáno normou ČSN EN Ochrany jsou rozděleny do tří základních skupin: SPD typ 1 svodiče bleskových proudů SPD typ 2 přepěťové ochrany SPD typ 3 přepěťové ochrany d) Členění rozvodů nn do impulsních výdržných kategorií s udáním maximálního přípustného přepětí je dáno normou ČSN EN Jmenovité impulsní výdržné napětí zařízení (podle ČSN EN ) 2 přepěťové ochrany

5 Ochrana proti blesku a přepětí 2. Zapojování ochran v sítích TN, TT, IT Zapojení SPD v síti TN-C Zapojení SPD v síti TN-S Zapojení SPD v síti TT Zapojení SPD v síti IT SPD typ 1 SPD typ 2 SPD typ 3 Princip zapojování přepěťových ochran v sítích TN 3. Dimenzování ochran a jejich aplikace Dimenzují se pouze svodiče bleskových proudů (SPD typu 1) a to podle normy ČSN EN Dimenzování SPD typu 1 ČSN EN Umístění SPD typu 1: na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1 třída rizika budovy blesk svodiče celkem I. do 200 ka 100 ka II. do 150 ka 75 ka III. do 100 ka 50 ka IV. do 100 ka 50 ka Aplikace ochran SALTEK SPD typu 1 ČSN EN Umístění SPD typu 1: na rozhraní zón LPZ0 a LPZ1 třída rizika budovy blesk svodiče celkem I. do 200 ka 100 ka Podmínky splňují: FLP-A50-1,5 - velké průmyslové celky - objekty zvláštní důležitosti FLP-A35 - technologické celky - administrativní objekty FLP-A35-0,9 - malé technologické celky - administrativní objekty (pokud je SPD typu 1 a 2 umístěna v jednom rozvaděči) FLP-B+C MAXI - menší administrativní objekty - objekty občanské vybavenosti - rodinné domy Aplikace ochran SALTEK SPD typu 2 ČSN EN Umístění SPD typu 2: na rozhraní zón LPZ1 a LPZ2 Podmínky splňuje: SLP-xxx - všechny typy elektroinstalace - typ sítě (TN, IT, TT) - způsob zapojení - jmenovité napětí Aplikace ochran SALTEK SPD typu 3 ČSN EN Umístění SPD typu 3: na rozhraní zón LPZ2 a LPZ3 Podmínky splňují: DA-275 (provedení na DIN lištu) DA-275, CZ xxx-overdrive - všechny typy elektroinstalací (pokud je zařízení nebo ŘS v rozvaděči) - všechny typy elektroinstalací (zásuvky s přepěťovou ochranou v co nejkratší vzdálenosti od přístroje) - všechny typy elektroinstalací (adaptéry do zásuvek s přepěťovou ochranou -flexibilní řešení) 3

6 Ochrana proti blesku a přepětí 4. Zásady umísťování a připojování přepěťových ochran a svodičů bleskových proudů Přepěťové ochrany a svodiče bleskových proudů nelze do rozvaděče umísťovat libovolně. Je třeba si uvědomit, že ochrana by měla být umístěna co nejblíže k vstupnímu napájecímu kabelu do rozvaděče, abychom minimalizovali plochu indukční smyčky viz obr. 1. obr. 1 Příklady umístění ochran v rozvaděči. horní přívod, PEN ( PE ) dole horní přívod, PEN (PE) nahoře spodní přívod, PEN (PE) dole spodní přívod, PEN (PE) nahoře Další důležitou podmínkou pro připojení ochran je minimalizace impedance připojovacích vodičů. Pro připojování ochran SPD typ 1 se přednostně používá slaněný vodič nebo páskový vodič. Kromě toho je důležité, aby délka připojovacích vodíčů byla co nejkratší (celková délka připojovacích vodičů nesmí být delší než 0,5 m). Vlastní průřez připojovacích vodičů by měl být co největší maximálně do průřezu podle typu svorky. U SPD typ 1 (svodiče bleskových proudů) jsou připojovací vodiče součástí hlavního pospojení dáno normou ČSN ed. 2 a minimální průřezy připojovacích vodičů dány ČSN ed. 2. Správné zapojení svodiče bleskových proudů SPD typ 1 je ukázán na obr. 2. Obr. 2 Zapojení svodiče bleskových proudů SPD typ 1 v síti TN-C (TN-C-S) Pokud jsou ochrany umísťovány do obvodů, kde jsou instalovány proudové chrániče, je třeba, aby byla ochrana osazena před proudový chránič (ne do obvodu proudového chrániče), aby nedocházelo k samovolnému vybavení chrániče působením přepěťových ochran nebo svodičů bleskových proudů. Jestliže je nutné umístit přepěťovou ochranu do obvodu proudového chrániče, je potom nutné použít proudový chránič typu S případně typ G. I v tomto případě je třeba si uvědomit, že odolnost i těchto proudových chráničů není velká (5 až 8 ka ve vlně 8/20 μs) a tak nelze do obvodu proudového chrániče použít libovolnou přepěťovou ochranu. Pokud nechceme, aby proudový chránič typu S nebo G, při zareagování přepěťové ochrany, vybavil, lze v obvodu proudového chrániče použít pouze ochrany SPD typ 3. 4 přepěťové ochrany

7 Ochrana proti blesku a přepětí Příklady aplikací ochran Ochrana rodinného domu V dnešních rodinných domech je stále více elektroniky. Pokud chce majitel sledovat televizi, být v kontaktu se světem prostřednictvím internetu, automaticky si řídit tepelnou pohodu v domě, bezproblémově používat různá elektronická zařízení, je třeba zabezpečit ochranu těchto zařízení proti atmosférickým jevům. Údery blesku do budovy nebo mimo ní a přepětí přicházející po vedení dokáží zničit nebo poškodit tato elektronická zařízení nebo jinak znepříjemnit používání těchto citlivých zařízení. Vnitřní ochranu před bleskem a přepětím je nutné brát jako ucelený systém. Pro většinu rodinných domů stačí na vstupu do objektu (rozvaděč, kde jsou jističe pro celý objekt) instalovat svodiče SPD typ 1 a 2, a to FLP-B+C MAXI/3 pro instalaci zapojenou v TN-C nebo TN-C-S nebo FLP-B+C MAXI/4 pro instalaci v síti TN-S. Pro citlivá zařízení v objektu potom stačí použít přepěťové ochrany SPD typ 3, a to v kombinaci silnoproudé a příslušné slaboproudé ochrany. Pro ochranu zařízení komunikujících po analogové lince (FAX) nebo po ADSL (PC internet) je určena ochrana FAX-OVERDRIVE X16. Pro satelitní přijímače je určena ochrana SAT-OVERDRIVE X16 a pro ochranu TV přijímače (analogové nebo digitální vysílání) je určena ochrana TV-OVERDRIVE X16. Zároveň je třeba si uvědomit, že se nesmí zapomenout ošetřit i anténní svody na vstupu do domu. Pro tyto případy je určený svodič bleskových proudů FX-090 F75 T. Pokud je dům vybaven EZS, EPS, případně elektronikou pro řízení vytápění, potom na ochranu napájení 230 V AC použijeme přepěťovou ochranu SPD typu 3 s vf filtrem typu DA-275 DF 6, která se instaluje těsně k chráněnému zařízení. Má-li rodinný domek na střeše nainstalované fotovoltaické panely, potom je potřeba ochránit jak samotné panely, tak i měnič DC/AC. Na ochranu stejnosměrné části jsou určeny ochrany pro fotovoltaiku, např. typ SLP-500 PH V/2. 6 FX-090 F75 T 1 FLP-B+C MAXI/3 2 DA-275 DF6 3 FAX-OVERDRIVE X16 7 SLP-500 PH V/2 6 4 SAT-OVERDRIVE X TV-OVERDRIVE X16

8 Ochrana proti blesku a přepětí Příklady aplikací ochran Aplikace svodičů v průmyslu Při ochraně technologických celků je třeba aplikovat přepěťové ochrany především proti spínacímu a indukovanému přepětí. Při ochraně technologických celků linek ze strany napájení je vhodné použít na vstup napájecího rozvaděče SPD typu 2, např. SLP-275 VB/3S+1. Na ochranu jednofázového napájení řídícího systému se použije SPD typu 3 s vysokofrekvenčním filtrem DA-275 DF 6. Pokud vzdálenost mezi SPD typu 2 a SPD typu 3 v technologickém rozvaděči bude menší jak 5 m, potom je nutné mezi SPD typu 2 a SPD typu 3 vložit do pracovních vodičů rázovou oddělovací tlumivku RTO 16. V jednofázové napájecí síti TN-S tak budeme potřebovat tlumivky dvě jednu na fázový vodič a druhou na vodič N. Tyto technologické celky, které fungují v automatickém režimu, se neobejdou bez řídících a komunikačních linek. Tyto slaboproudé linky jsou velice choulostivé na různé typy rušení a indukovaného přepětí a při nesprávné funkci jsou schopny působit velké problémy a následné škody ve výrobě. Proto i na těchto linkách je nutné používat příslušné ochrany. Pro komunikační linku přes ETHERNET je vhodné použít ochranu typu DL-Cat. 5e. Použije-li se ETHERNET v kombinaci s napájením, např. 24 V DC, tzv. Power over ethernet (POE), potom se použije ochrana DL-100 POE 24. Případně pro komunikaci přes profibusovou sběrnici 5 nebo 24 V se instaluje ochrana DM-PROFIBUS na patřičné napětí 5 nebo 24 V. 2 2x RTO-16 4 DL-100 POE 24 1 SLP-275 VB/3S+1 3 DA-275 DF 6 5 DL-Cat. 5e wi-fi 4 6 DM-PROFIBUS přepěťové ochrany

9 Ochrana proti blesku a přepětí Příklady aplikací ochran Příklad ochrany ČOV Ochrana technologických celků, kde značná část technologie je mimo hlavní objekt, je vždy podstatně náročnější na ochranu, protože v tomto případě je nutné počítat s tím, že vedení (silnoproudá nebo slaboproudá) vychází z objektu ven, tj. přechází ze zóny LPZ 1 do zóny LPZ 0. Princip ochrany centrální technologie, která je umístěna v jednom objektu, je obdobná jako v jiných případech, to znamená, že je třístupňová. Na napájecí vedení do hlavního rozvaděče se pro síť TNC osadí kombinovaný svodič bleskových proudů SPD typ 1 a 2 FLP-B+C MAXI/3. Na jednofázové napájecí vedení pro řídící systém se osadí ochrana SPD typu 3 s vf filtrem DA-275 DF 6. V případě, že vzdálenost mezi FLP-B+C MAXI/3 a DA-275 DF 6 je kratší jak 5 m, je nutné do pracovních vodičů vložit oddělovací tlumivku RTO 16. V síti TN-C stačí 1 ks RTO 16 (vloží se do fázového vodiče) pro síť TN-S jsou potřeba 2 ks RTO 16 (1 ks pro fázový vodič a 1 ks pro vodič N). Pro ochranu pohonů, které jsou řízeny frekvenčními měniči, je nutné použít ochrany SLP-600 VS. Na jednofázová silnoproudá napájecí vedení, která vycházejí ven z objektu, je třeba opět použít kombinovaný svodič bleskových proudů SPD typ 1 a 2. V tomto případě je vhodné osadit 2 ks FLP-275 VS s dálkovou signalizací, která nás informuje, zda je daná ochrana v pořádku či nikoli. Na ochranu slaboproudých linek MaR obvodů, pokud jsou pouze uvnitř objektu, tj. nepřechází ze zóny LPZ 1 do zóny LPZ 0, je vhodné použít dvoustupňovou ochranu ST 2+3. Pro jednu měřicí linku použijeme ochranu typu DM-024/1R případně DM-024/2R pro dvě měřicí linky. Pokud slaboproudé linky MaR přecházejí ze zóny LPZ 1 do zóny LPZ 0, je potřeba použít kombinované ochrany se svodiči bleskových proudů, např. ochrana ST1+2+3 typu BDM 24. Jedná-li se o menší technologické celky, které pracují v automatickém bezobslužném režimu a jsou dálkově monitorovány např. přes telefonní linku, tak je i zde nutné z důvodu ochrany řídícího systému použít slaboproudou ochranu se svodičem bleskových proudů ST Pro analogovou telefonní linku s ADSL je vhodná ochrana typu BDM 230. Správně ochráněná technologie je základem bezporuchového provozu. 1 FLP-B+C MAXI/3 3 DA-275 DF 6 5 DM-024/1 R 4 3x SLP-600 VS 2 RTO-16 6 BDM BDM x FLP-275 VS 7

10 Ochrana proti blesku a přepětí Aplikace SPD SALTEK v rozvodech nn systém hlavní rozvaděč (v budově) podružný rozvaděč (ve stejné budově) koncová zařízení Náročné aplikace 3-fáz. TN-C 3 FLP-A50-1,5 vzdálenost < 10 m vzdálenost > 5 m (budovy provozy s prostředím s nebezpečím 3 SLP-385 V(S) výbuchu, chemické provozy,, budovy velmi vysoké vzdálenost > 10 m přepěťové ochrany důležitosti) s vývody k zařízení SLP-275 V/3(S) na DIN lištu 3 FLP-A50-1,5 3 SLP-385 V(S) vzdálenost > 50 m DA-275 V/1(S)+1 (do 63 A) FLP-275 V/3(S) DA-275 V/3(S)+1 (do 63 A) vzdálenost > 100 m DA-275 DJ (do 16 A) FLP-B+C MAXI/3(S) 3-fáz. TN-S 4 FLP-A50-1,5 vzdálenost < 10 m přepěťové ochrany 4 SLP-385 V(S) na DIN lištu s vf filtrem: vzdálenost > 10 m DA-275 DFx (S) s vývody k zařízení SLP-275 V/4(S) (x = 2, 6, 10, 16 A) 4 FLP-A50-1,5 4 SLP-385 V(S) vzdálenost > 50 m DA-275 DFIx FLP-275 V/4(S) (x = 1, 6, 10, 16 A) vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/4(S) RACK-PROTECTOR 3-fáz. TN-C-S rozdělení v hl. rozvaděči vzdálenost < 10 m vícenásobné zásuvky 3 FLP-A50-1,5 4 SLP-385 V(S) do 19 stojanů vzdálenost > 10 m SLP-275 V/4(S) CZ-275 A (S) s vývody k zařízení vzdálenost > 50 m pro dodatečnou montáž 3 FLP-A50-1,5 3 SLP-385 V(S) FLP-275 V/4(S) do zásuvek a přístrojů vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/4(S) zásuvky s přepěťovou Technologie s 1-fázovým připojením 1-fáz. TN-C FLP-A50-1,5 vzdálenost < 10 m ochranou (ABB) SLP-385 V(S) vzdálenost > 10 m XX-OVERDRIVE s vývody k zařízení SLP-275 V(S) zásuvkové adaptéry FLP-A50-1,5 SLP-385 V(S) vzdálenost > 50 m FLP-275 V(S) vzdálenost > 100 m vzdálenost < 5 m FLP-B+C MAXI(S) předřadit před 1-fáz. TN-S 2 FLP-A50-1,5 vzdálenost < 10 m přepěťovou ochranu 2 SLP-385 V(S) RTO-xx vzdálenost > 10 m (xx zatěžovací proud s vývody k zařízení 2 SLP-275 V(S) 16, 32 nebo 63 A) 2 FLP-A50-1,5 2 SLP-385 V(S) vzdálenost > 50 m počet podle připojení 2 FLP-275 V(S) 1-fáz TN-C vzdálenost > 100 m 1-fáz TN-S 2 FLP-B+C MAXI (S) 3-fáz TN-C 1-fáz. TN-C-S rozdělení v hl. rozvaděči vzdálenost < 10 m 3-fáz TN-S FLP-A50-1,5 2 SLP-385 V(S) vzdálenost > 10 m 2 SLP-275 V(S) s vývody k zařízení vzdálenost > 50 m FLP-A50-1,5 SLP-385 V(S) 2 FLP-275 V(S) vzdálenost > 100 m 2 FLP-B+C MAXI (S) 8 přepěťové ochrany

11 Ochrana proti blesku a přepětí Budovy vybavené ESE (aktivním hromosvodem) Rodinné domy, administrativní budovy, technologické celky, průmyslové objekty Bytové domy s 12 a více byty (umístění SPD v bytových rozvodnicích) systém hlavní rozvaděč (v budově) podružný rozvaděč (ve stejné budově) koncová zařízení 3-fáz. TN-C 3 FLP-A35 vzdálenost > 10 m vzdálenost > 5 m SLP-275 V/3(S) vzdálenost > 50 m přepěťové ochrany FLP-275 V/3(S) na DIN lištu vzdálenost > 100 m DA-275 V/1(S)+1 (do 63 A) FLP-B+C MAXI/3(S) DA-275 V/3(S)+1 (do 63 A) 3 FLP-A35-0,9 vzdálenost < 10 m DA-275 DJ (do 16 A) SLP-275 V/3(S) s vývody k zařízení přepěťové ochrany 3 FLP-A35-0,9 SLP-275 V/3(S) vzdálenost < 50 m na DIN lištu s vf filtrem: SLP-275 V/3(S) DA-275 DFx (S) vzdálenost > 50 m (x = 2, 6, 10, 16 A) FLP-275 V/3(S) DA-275 DFIx vzdálenost > 100 m (x = 1, 6, 10, 16 A) FLP-B+C MAXI/3(S) 3-fáz. TN-S 4 FLP-A35 vzdálenost > 10 m RACK-PROTECTOR SLP-275 V/4(S) vícenásobné zásuvky vzdálenost > 50 m do 19 stojanů FLP-275 V/4(S) vzdálenost > 100 m CZ-275 A (S) FLP-B+C MAXI/4(S) pro dodatečnou montáž 4 FLP-A35-0,9 vzdálenost < 10 m do zásuvek a přístrojů SLP-275 V/4(S) s vývody k zařízení zásuvky s přepěťovou 4 FLP-A35-0,9 SLP-275 V/3(S) vzdálenost < 50 m ochranou (ABB) SLP-275 V/4(S) vzdálenost > 50 m XX-OVERDRIVE FLP-275 V/4(S) zásuvkové adaptéry vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/4(S) 3-fáz. TN-C-S 3 FLP-A35 vzdálenost > 10 m vzdálenost < 5 m SLP-275 V/4(S) předřadit před vzdálenost > 50 m přepěťovou ochranu FLP-275 V/4(S) RTO-xx vzdálenost > 100 m (xx zatěžovací proud FLP-B+C MAXI/4(S) 16, 32 nebo 63 A) 3 FLP-A35-0,9 vzdálenost < 10 m počet podle připojení SLP-275 V/4(S) 1-fáz TN-C s vývody k zařízení 1-fáz TN-S 3 FLP-A35-0,9 SLP-275 V/3(S) vzdálenost < 50 m 3-fáz TN-C SLP-275 V/4(S) 3-fáz TN-S vzdálenost > 50 m FLP-275 V/4(S) vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/4(S) 3-fáz. TN-C FLP-B+C MAXI/3(S) vzdálenost < 10 m (i s vývody k zařízení) 3 RTO-xx + SLP-275 V/3(S) vzdálenost > 10 m SLP-275 V/3(S) vzdálenost > 50 m FLP-275 V/3(S) vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/3(S) 3-fáz. TN-S FLP-B+C MAXI/4(S) vzdálenost < 10 m (i s vývody k zařízení) 4 RTO-xx + SLP-275 V/4(S) vzdálenost > 10 m SLP-275 V/4(S) vzdálenost > 50 m FLP-275 V/4(S) vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/4(S) 3-fáz. TN-C-S FLP-B+C MAXI/3(S) vzdálenost < 10 m (i s vývody k zařízení) 3 RTO-xx + SLP-275 V/4(S) vzdálenost > 10 m SLP-275 V/4(S) vzdálenost > 50 m FLP-275 V/4(S) vzdálenost > 100 m FLP-B+C MAXI/4(S) 3-fáz. TN-C FLP-275 V/3(S) 3-fáz. TN-S FLP-275 V/4(S) 3-fáz. TN-C-S rozdělení v bytové rozvodnici FLP-275 V/3(S) 1-fáz. TN-C FLP-B+C MAXI (S) 1-fáz. TN-S 2 FLP-275 V(S) 9

12 Ochrana proti blesku a přepětí Ochrany pro napájecí vedení Tabulka pro výběr 8 SPD typ 1 Svodiče bleskových proudů 11 Kombinovaný svodič typ 1 a typ 2 15 Varistorové svodiče bleskových proudů 20 SPD typ 3 Přepěťové ochrany na lištu DIN 35 mm Přepěťové ochrany na lištu DIN 35 mm s vf filtrem Přepěťové ochrany pro dodatečnou montáž Chráněnné zásuvky Zásuvkové adaptéry Vícenásobné chráněnné zásuvky + do 19 RACK stojanů SPD typ 2 Svodiče přepětí s vyjímatelnými moduly Svodiče přepětí s potlačeným unikajícím proudem Svodiče přepětí pro fotovoltaické/solární systémy Rázové oddělovací tlumivky 76 Přepěťové ochrany pro rozvody napájení malým napětím přepěťové ochrany

13 Svodiče bleskových proudů FLP-A50-1,5 SPD typ 1 svodič bleskových proudů vysokovýkonné jiskřiště Určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 A a LPZ 1, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku v nejnáročnějších aplikacích v těžkém a chemickém průmyslu, elektrárnách apod. Je výborně koordinován s SPD typu 2 SLP-385 V i bez použití oddělovacích tlumivek. FLP-A50-1,5 jmenovité napětí U n 400 V AC maximální pracovní napětí U c 440 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 50 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 50 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi 50 ka max. předjištění 250 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 10/50 mm 2 ; AWG: 8/1 slaněný min/max ISO: 16/35 mm 2 ; AWG: 6/2 délka odizolování přívodního vodiče 19 mm utahovací moment max. 8 Nm signalizace poruchy ne dálková signalizace ne splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo

14 Svodiče bleskových proudů FLP-A35 SPD typ 1 svodič bleskových proudů uzavřené vysokovýkonné jiskřiště Určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 A a LPZ 1, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Koordinace s SPD typ 2 (SLP-275 V) se zajišťuje instalací oddělovací rázové tlumivky nebo správnou vzdáleností. FLP-A35 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 440 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 35 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 35 ka napěťová ochranná hladina U p 4 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi 3 ka max. předjištění 125 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 0,5/35 mm 2 ; AWG: 21/2 slaněný min/max ISO: 0,5/25 mm 2 ; AWG: 21/4 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4,5 Nm signalizace poruchy ne dálková signalizace ne splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo přepěťové ochrany

15 Svodiče bleskových proudů FLP-A35-0,9 SPD typ 1 svodič bleskových proudů uzavřené vysokovýkonné jiskřiště Určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 A a LPZ 1, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Do rozvaděče se montuje bezprostředně před SPD typ 2 (SLP-275 V), bez nutnosti použít oddělovací tlumivky. FLP-A35-0,9 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 35 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 35 ka napěťová ochranná hladina U p 0,9 kv doba odezvy t a <1 μs schopnost samostatně vypnout následný proud I fi 3 ka max. předjištění 125 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 0,5/35 mm 2 ; AWG: 21/2 slaněný min/max ISO: 0,5/25 mm 2 ; AWG: 21/4 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4,5 Nm signalizace poruchy ne dálková signalizace ne splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo

16 Svodiče bleskových proudů FLP-A100 N SPD typ 1 svodič bleskových proudů jiskřiště pro N-PE Určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 A a LPZ 1, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku pro zapojení SPD typu 1 v módu 3+1 a 1+1. FLP-A100 N maximální pracovní napětí U c 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 100 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 100 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi 100 A krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy ne dálková signalizace ne splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo přepěťové ochrany

17 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI FLP-B+C MAXI S SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Velmi výkonný svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 A LPZ 1 a vyšších, k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Má široké možnosti uplatnění, vhodný pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace FLP-B+C MAXI jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 30 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 25 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo FLP-B+C MAXI FLP-B+C MAXI S

18 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI/3 FLP-B+C MAXI/3 S SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Trojpólový velmi výkonný svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0 A LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Má široké možnosti uplatnění, vhodný pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Volitelně dálková signalizace stavu (S). FLP-B+C MAXI/3 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 25 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo FLP-B+C MAXI/ FLP-B+C MAXI/3 S zapojení svorky signalizace 16 přepěťové ochrany

19 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI/4 FLP-B+C MAXI/4 S SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Čtyřpólový velmi výkonný svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0 A LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Má široké možnosti uplatnění, vhodný pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Volitelně dálková signalizace stavu (S). FLP-B+C MAXI/4 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 25 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo FLP-B+C MAXI/ FLP-B+C MAXI/4 S zapojení svorky signalizace 17

20 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI/1+1 FLP-B+C MAXI/1S+1 SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Kombinace velmi výkonného svodiče bleskových proudů a uzavřeného výkonného jiskřiště zapojených v módu 1+1 pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0 A -LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Je vhodný zejména do prostředí se značným rušením popř. do míst s bludnými proudy nebo do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace FLP-B+C MAXI/1 N-PE jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 30 ka 50 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 60 ka 100 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 25 ka 50 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud 100 A zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm 14 mm utahovací moment max. 4 Nm max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole ne dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 ČSN EN A11 objednací číslo FLP-B+C MAXI/ FLP-B+C MAXI/1S přepěťové ochrany

21 Svodiče bleskových proudů FLP-B+C MAXI/3+1 FLP-B+C MAXI/3S+1 SPD typ 1 a typ 2 kombinovaný svodič typ 1 a 2 optická signalizace poruchy Kombinace trojpólového velmi výkonného svodiče bleskových proudů a uzavřeného výkonného jiskřiště zapojených v módu 3+1 pro instalaci do rozvodů nn na rozhraní zón LPZ 0 A LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku. Má široké možnosti uplatnění, vhodný pro rodinné domy, administrativní a průmyslové objekty, popř. do podružných rozvaděčů rozlehlých objektů. Volitelně dálková signalizace stavu (S). L-N N-PE jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 260 V AC 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka 100 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 60 ka 100 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 25 ka 100 ka napěťová ochranná hladina U p 1,5 kv 1,5 kv doba odezvy t a 100 ns 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud 100 A zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm 14 mm utahovací moment max. 4 Nm max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole ne dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 ČSN EN A11 objednací číslo FLP-B+C MAXI/ FLP-B+C MAXI/3S zapojení svorky signalizace 19

22 Svodiče bleskových proudů FLP-275 V FLP-275 VS SPD typ 1 a typ 2 svodič bleskových proudů vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Varistorový svodič bleskových proudů určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 B LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace FLP-275 V jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC / 350 V DC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 30 ka maximální výbojový proud I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 7 ka napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv doba odezvy t a 25 ns zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo FLP-275 V FLP-275 VS přepěťové ochrany

23 Svodiče bleskových proudů FLP-275 V/3 FLP-275 V/3 S SPD typ 1 a typ 2 svodič bleskových proudů vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Trojpólový varistorový svodič bleskových proudů určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 B LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace FLP-275 V/3 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC / 350 V DC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka maximální výbojový proud/pól I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 7 ka napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv doba odezvy t a 25 ns zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo FLP-275 V/ FLP-275 V/3 S

24 Svodiče bleskových proudů FLP-275 V/4 FLP-275 V/4 S SPD typ 1 a typ 2 svodič bleskových proudů vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Čtyřpólový varistorový svodič bleskových proudů určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 B LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace FLP-275 V/4 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC / 350 V DC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka maximální výbojový proud/pól I max 60 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 7 ka napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv doba odezvy t a 25 ns zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo FLP-275 V/ FLP-275 V/4 S přepěťové ochrany

25 Svodiče bleskových proudů FLP-275 V/1+1 FLP-275 V/1S+1 SPD typ 1 a typ 2 svodič bleskových proudů vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Kombinace varistorového svodiče bleskových proudů a uzavřeného jiskřiště zapojených v módu Určená k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace L-N N-PE jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 30 ka 20 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 60 ka 40 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 7 ka 25 ka napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv 1,5 kv doba odezvy t a 25 ns 25 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud 100 A zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm 14 mm utahovací moment max. 4 Nm max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole ne dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 ČSN EN A11 objednací číslo FLP-275 V/ FLP-275 V/1S

26 Svodiče bleskových proudů FLP-275 V/3+1 FLP-275 V/3S+1 SPD typ 1 a typ 2 svodič bleskových proudů vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Kombinace trojpólového varistorového svodiče bleskových proudů a uzavřeného jiskřiště zapojených v módu Určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 0 LPZ 1 a vyšších. Slouží k ochraně proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace L-N N-PE jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 30 ka 20 ka maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól I max 60 ka 40 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs)/pól I imp 7 ka 25 ka napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv 1,5 kv doba odezvy t a 25 ns 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud 100 A zkratová odolnost při maximálním předjištění 35 ka rms maximální předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm 14 mm utahovací moment max. 4 Nm max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole ne dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 ČSN EN A11 objednací číslo FLP-275 V/ FLP-275 V/3S přepěťové ochrany

27 Svodiče bleskových proudů FLP-275 V/0 FLP-NPE V/0 Příslušenství náhradní moduly FLP-275 V/0 FLP-NPE V/0 typ objednací číslo FLP-275 V/ FLP-NPE V/

28 SLP-075 V SLP-130 V SLP-275 V SLP-385 V SLP-440 V SLP-600 V SPD typ 2 přepěťová ochrana vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Varistorová přepěťová ochrana určená k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 1 a LPZ 2. Slouží k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Verze SLP-600 V určená pro ochranu zařízení větrných elektráren a invertorů. SLP-075 V SLP-130 V SLP-275 V SLP-385 V SLP-440 V SLP-600 V jmenovité napětí U n 110 V AC 230 V AC 400 V AC maximální pracovní napětí U c 75 V AC / 100 V DC 130 V AC / 170 V DC 275 V AC / 350 V DC 385 V AC / 500 V DC 440 V AC / 585 V DC 600 V AC maximální pracovní napětí varistoru 880 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 15 ka 15 ka 20 ka 20 ka 20 ka 15 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 40 ka 40 ka 40 ka 40 ka 40 ka 40 ka napěťová ochranná I = 5 ka (8/20 μs) U p 0,3 kv 0,45 kv 0,9 kv 1,3 kv 1,5 kv 2,7 kv napěťová ochranná hladina U p 0,4 kv 0,6 kv 1,2 kv 1,8 kv 1,9 kv 3,2 kv doba odezvy t a 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo přepěťové ochrany

29 SLP-075 VS SLP-130 VS SLP-275 VS SLP-385 VS SLP-440 VS SLP-600 VS SPD typ 2 přepěťová ochrana vyjímatelný modul varistoru, optická signalizace poruchy Varistorový svodič přepětí určený k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 1 a LPZ 2. Slouží k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Verze SLP-600 VS určená pro ochranu zařízení větrných elektráren a invertorů. Dálková signalizace stavu. SLP-075 VS SLP-130 VS SLP-275 VS SLP-385 VS SLP-440 VS SLP-600 VS jmenovité napětí U n 110 V AC 230 V AC 400 V AC maximální pracovní napětí U c 75 V AC / 100 V DC 130 V AC / 170 V DC 275 V AC / 350 V DC 385 V AC / 500 V DC 440 V AC / 585 V DC 600 V AC 880 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 15 ka 15 ka 20 ka 20 ka 20 ka 15 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 40 ka 40 ka 40 ka 40 ka 40 ka 40 ka napěťová ochranná I = 5 ka (8/20 μs) U p 0,3 kv 0,45 kv 0,9 kv 1,3 kv 1,5 kv 2,7 kv napěťová ochranná hladina U p 0,4 kv 0,6 kv 1,2 kv 1,8 kv 1,9 kv 3,2 kv doba odezvy t a 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns 25 ns zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo

30 SLP-275 V/3 SLP-275 V/3S SPD typ 2 přepěťová ochrana vyjímatelné moduly varistorů, optická signalizace poruchy Trojpólová varistorová přepěťová ochrana určená k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 1 a LPZ 2. Slouží k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace SLP-275 V/3 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC / 350 V DC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 20 ka maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól I max 40 ka napěťová ochranná I = 5 ka (8/20 μs) U p 0,9 kv napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv doba odezvy t a 25 ns zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo SLP-275 V/ SLP-275 V/3S přepěťové ochrany

31 SLP-275 V/4 SLP-275 V/4S SPD typ 2 přepěťová ochrana vyjímatelné moduly varistorů, optická signalizace poruchy Čtyřpólová varistorová přepěťová ochrana určená k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 1 a LPZ 2. Slouží k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace SLP-275 V/4 jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC / 350 V DC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 20 ka maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól I max 40 ka napěťová ochranná I = 5 ka (8/20 μs) U p 0,9 kv napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv doba odezvy t a 25 ns zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm utahovací moment max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 objednací číslo SLP-275 V/ SLP-275 V/4S

32 SLP-275 V/1+1 SLP-275 V/1S+1 SPD typ 2 přepěťová ochrana vyjímatelné moduly, optická signalizace poruchy Kombinace varistorové přepěťové ochrany a uzavřeného jiskřiště zapojených v módu 1+1. Určená k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 1 a LPZ 2. Slouží k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace L-N N-PE jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) I n 20 ka 20 ka maximální výbojový proud (8/20 μs) I max 40 ka 40 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 15 ka napěťová ochranná I = 5 ka (8/20 μs) U p 0,9 kv napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv 1,5 kv doba odezvy t a 25 ns 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud 100 A zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm 14 mm utahovací moment max. 4 Nm max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole ne dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 ČSN EN A11 objednací číslo SLP-275 V/ SLP-275 V/1S přepěťové ochrany

33 SLP-275 V/3+1 SLP-275 V/3S+1 SPD typ 2 přepěťová ochrana vyjímatelné moduly, optická signalizace poruchy Kombinace trojpólové varistorové přepěťové ochrany a uzavřeného jiskřiště zapojených v módu 3+1. Určená k instalaci do rozvodů nn, na rozhraní zón LPZ 1 a LPZ 2. Slouží k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Volitelně dálková signalizace stavu (S). zapojení svorky signalizace L-N N-PE jmenovité napětí U n 230 V AC maximální pracovní napětí U c 275 V AC 255 V AC jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól I n 20 ka 20 ka maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól I max 40 ka 40 ka bleskový impulsní proud (10/350 μs) I imp 15 ka napěťová ochranná I = 5 ka (8/20 μs) U p 0,9 kv napěťová ochranná hladina U p 1,2 kv 1,5 kv doba odezvy t a 25 ns 100 ns schopnost samostatně vypnout následný proud I fi není následný proud 100 A zkratová odolnost při max předjištění 35 ka rms max. předjištění 160 A gl/gg krytí IP 20 IP 20 rozsah pracovních teplot - 40 C + 80 C - 40 C + 80 C montáž lišta DIN 35 mm lišta DIN 35 mm průřez připojených vodičů pevný min/max ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 ISO: 1/50 mm 2 ; AWG: 17/1 slaněný min/max ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 ISO: 1/35 mm 2 ; AWG: 17/2 délka odizolování přívodního vodiče 14 mm 14 mm utahovací moment max. 4 Nm max. 4 Nm signalizace poruchy červené zbarvení indikačního pole ne dálková signalizace provedení S bezpotenciálový přepínací kontakt kontakty dálkové signalizace 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC průřez vodičů dálkové signalizace max. 1,5 mm 2 splňuje požadavky normy ČSN EN A11 ČSN EN A11 objednací číslo SLP-275 V/ SLP-275 V/3S

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

Ochrany před přepětím Přehledový katalog

Ochrany před přepětím Přehledový katalog Ochrany před přepětím Přehledový katalog 2015 Kdo jsme A co děláme SALTEK. Moderní přední česká společnost specializující se na vývoj a výrobu ochran před přepětím. Nabízíme komplexní sortiment svodičů

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM

OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM OCHRANA PŘED PŘEPĚTÍM - Pulzní přepětí a jeho vznik - Základní pojmy - Ochrana proti blesku - Ochrana proti přepětí - Příklady zapojení přepěťových ochran Definice přepětí Přepětí je napětí, které přesahuje

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - TYP 3 Ostatní přístroje MIIA SVODIČE PŘĚTÍ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech,

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

Přepěťová ochrana a napájecí zdroje 2013 / 2014

Přepěťová ochrana a napájecí zdroje 2013 / 2014 Přepěťová ochrana a napájecí zdroje 2013 / 2014 6 Technika připojení pro desky plošných spojů a pouzdra elektroniky Svorky a konektory desek plošných spojů Pouzdro elektroniky Technika připojení pro polní

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4

Lankový vodič, s kabelovou dutinkou s plastovým límcem dle DIN 46228/4 11.3. EXTEÍ VSTUPÍ A VÝSTUPÍ MODULY Externí I/O moduly na DI lištu se širokým sortimentem vstupních a výstupních obvodů (viz tabulka dále) se připojují k periferním modulům IB-7310, IB-7311, OS-7410, OS-7411

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3

SVODIČE PŘEPĚTÍ - 3. STUPEŇ - TYP 3 SVODIČE PŘĚTÍ - 3. STUŇ - TYP 3 K ochraně elektrických sítí a zařízení před přepětím vzniklým atmosférickými poruchami a od spínacích pochodů v sítích K ochraně běžné elektroinstalace v bytech, komerčních

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1.

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1. LEGENDA ELEKTROINSTALACE: HDS RE01 RE1-RE8 RS1 RBn HOP 001 RE01 RS1 HOP 002 SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. VEDENÍ KABELY V OCEL.KANÁLECH LKM NA POVRCHU, NA OCEL.STOUPACÍCH ROŠTECH PODLE ČSN

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Přepěťová ochrana. Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower

Přepěťová ochrana. Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower Přepěťová ochrana Ochrana proti atmosférickému přepětí a přepěťová ochrana pro střídače Sunny Boy asunnytripower Obsah U FV systémů se FV generátor nachází venku, často na budovách. Podle situace se také

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka)

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka) JISTIČE LSN DO 3 A (10 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 3 A 230/400 V a.c. a 220/440 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu Vypínací charakteristiky B, C,

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : OBEC KOBYLNICE, NA BUDÍNKU 240, 664 51 KOBYLNICE Akce : NÁSTAVBA MŠ A ZŠ KOBYLNICE Zak. číslo: 17-2011 Stupeň : DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA F1.7 Zařízení silnoproudé

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie 1 ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv PNE 33 0000-7

Více

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky Konstrukce elektronických zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Ostrava - město tradiční průmyslové produkce - třetí největší český výrobce v oboru dopravních zařízení - tradice v oblasti vývoje a výroby

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD)

MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD) ING. LEOŠ KOUPÝ MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD) KONTROLA STAVU SPD PŘI REVIZI LPS DLE ČSN EN 62305-4 1 ÚVOD Během posledních několika let můžeme sledovat tak rychlý rozvoj elektroniky, jaký během předchozích

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC

Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC Anwendungstechnik/TA Poznámky k montáži a připojování EP TRIDONIC 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Upevnění předřadníků... 2 3 Připojení svorkovnice... 2 4 Uvolnění vodičů ze svorkovnic... 2 5 Připojení ochranného

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Revoluční řešení pro solární instalace

Revoluční řešení pro solární instalace Revoluční řešení pro solární instalace Mikroměnič - kompletní elektrárna v nejmenším provedení. Jednoduchá instalace a minimální údržba. Plně modulární systém. Velmi efektivní a snadný způsob řešení pro

Více

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE

Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e LAN-EXT-BOX-PD/NPD. Příslušenství: Obrázek č.1: LAN-EXT-BOX-PD/NPD - připojení ke switchům bez PoE Extendery LAN 100Base-Tx po UTP Cat5e BOX Prodloužení ethernetu Prodloužení napájení /+ Přepěťové ochrany LAN portů 30A 8/20µs Ochrana proti ESD dle IEC 61000-4-2 ±15kV Kompatibilní s dle IEEE 802.3af

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy Technická zpráva SO02 Parkovací terasy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3 2 ÚVOD 4 3

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Monitorování důlního ovzduší MDO-01. číslo dokumentace: 210 18

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Monitorování důlního ovzduší MDO-01. číslo dokumentace: 210 18 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Monitorování důlního ovzduší MDO-01 číslo dokumentace: 210 18 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY

ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY version: 0-0-04 CONTEG DATASHEET SYSTÉMY ŘÍZENÍ A KONTROLY ZÁKLADNÍ & INTELIGENTNÍ NAPÁJECÍ SYSTÉMY CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 7/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 8 Fax: +40

Více

platnost od 1. 6. 2013 E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice

platnost od 1. 6. 2013 E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba nonstop T 800 22 55 77 www.eon.cz www.eon-distribuce.cz Požadavky na umístění, provedení

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí platnost od 1. 4. 2011 Obsah 1. Úvod 2 2. Pojmy, definice, zkratky

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

ISOLGUARD R. hlídače izolačního stavu

ISOLGUARD R. hlídače izolačního stavu hlídače izolačního stavu Hakel je dynamická společnost, která se od doby svého založení v roce 1994 rychle rozvinula z hlediska obratu, ale také z hlediska sortimentu výrobků. Srovnatelnou dynamiku lze

Více

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným)

Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) List technických údajů Teplotní monitorovací relé CM-TCS Monitorovací relé pro monitorování teplot snímaných senzorem PT100 (2 nebo 3vodičově zapojeným) Teplotní monitorovací relé CM-TCS monitoruje příliš

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

FC2020 Ústředna požární signalizace

FC2020 Ústředna požární signalizace FC00 Sinteso TM Ústředna požární signalizace Řada FS0 Kompaktní, předsestavená, mikroprocesorová ústředna elektrické požární signalizace s integrovaným ovládacím terminálem pro až 5 prvků Ústředna může

Více

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM

TECHNICKÝ PŘEHLED. Spolehlivost SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM TECHNICKÝ PŘEHLED SPR/TPR: VYSOCE VÝKONNÝ FLEXIBILNÍ SS SYSTÉM SPOLEHLIVOST A JEDNODUCHOST Průmyslový usměrňovač SPR (jednofázový) a TPR (trojfázový) užívají technologii s mikroprocesorově řízenými tyristory,

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

BTL-3000 Series Litea 10 50

BTL-3000 Series Litea 10 50 BTL-3000 Series Litea 10 50 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 103JZ14/04/2011CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ...2 1.1 Manipulace a přenášení schodiště stavby...2 1.2 Manipulace a přenášení - půdorys stavby...3 2

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více