Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211

2 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování kvalitních služeb i do budoucna. Obsah: Úvodní slovo ředitele společnosti 3 Historie MHD v Jihlavě 5 Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích 5 Základní údaje o společnosti 6 Orgány společnosti 7 Schéma sítě MHD v Jihlavě 8 Vozový park 9 Pracovníci 1 Struktura výnosů a nákladů společnosti 11 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 12 Účetní závěrka za rok Příloha k účetní závěrce za rok Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 39 Titulní strana účetní závěrky 4 Zpráva auditora jedinému akcionáři společnosti 41 Stanovisko auditora k Výroční zprávě 43 Stanovisko auditora ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 44 Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 45

3 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Úvodní slovo ředitele společnosti Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. za rok 211, v níž bilancujeme naši celoroční činnost. Nejdůležitější událostí roku 211 je bezesporu zahájení provozu autobusů výrobní značky Iveco Citelis s pohonem na stlačený zemní plyn (dále jen CNG). Dodávce prvních 4 kusů předcházela výstavba plnící stanice CNG, kterou nám ve výborné kvalitě realizovala firma Bonett Bohemia Praha za cenu 11,9 mil. Kč bez DPH. Při slavnostním zahájení v červnu 211 jsme konstatovali, že kromě ekologických efektů očekáváme také efekty ekonomické. Skutečnost předčila veškerá naše očekávání. 1 kg CNG jsme včetně elektrické energie na stlačení zemního plynu pořídili o více než třetinu levněji než 1 l nafty. Navíc došlo ke snížení průměrné spotřeby. Za období červenec až prosinec 211 je průměrná spotřeba autobusů s pohonem CNG 35,6 kg/1km. Pro srovnání stejné autobusy s naftovým pohonem jedou 1 km za 42,2 litrů nafty. Kromě výše uvedených 4 autobusů byla ještě zakoupena dvě osobní vozidla s pohonem na CNG. Nezanedbatelný efekt pro ekonomiku firmy také přináší prodej CNG pro veřejnost. Plnící stanice CNG je k dispozici 24 hodin denně, stanice je v bezobslužném provozu. Měsíčně jsme v průměru veřejnosti prodávali 2 kg zemního plynu, dodané 4 autobusy s pohonem na CNG měsíčně spotřebují cca 16 kg plynu, při průměrném ujetí 1 11 km/jeden autobus za měsíc. S odstupem doby již máme k dispozici výsledky užití Jihlavské karty za období do konce roku 211. Přesto, že při zahájení nového odbavení se ozvaly mnohé kritické hlasy, dále uvedené skutečnosti hovoří jednoznačně o úspěšnosti systému. Pozitivní vývoj pokračuje i v prvních měsících roku 212. K jsme evidovali více jak 29 držitelů Jihlavské karty. Celkový finanční obrat na Jihlavských kartách překročil za období roku milionů Kč. Také na 5 kusech samoobslužných terminálů se i přes počáteční technické problémy realizovaly tržby za více než 6,7 milionů Kč. Statistika počtu přepravených osob v MHD v Jihlavě za výše uvedené období jednoznačně potvrzuje naše předpoklady. Papírovou jízdenkou se odbavilo pouze 11% cestujících, Jihlavskou kartu používá v průměru 88% všech přepravených osob. Uplynulé období roku 211 bylo také třetím rokem, kdy pokračovala úspěšná realizace projektu na čerpání finančních prostředků z regionálního operačního programu ROP Jihovýchod "Žijeme společně II. - bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava". V závěrečné etapě projektu bylo dodáno 1 kusů trolejbusů 26 TR Solaris. Hlavní činností a.s. Dopravní podnik města Jihlavy je zajišťování veřejné hromadné dopravy osob na území města Jihlavy. Dále zajišťujeme dopravu do obcí Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec, Smrčná, Štoky a do průmyslové zóny obce Střítež (Jipocar, Automotive Lighting a další). Tato doprava je realizována na principu úhrady prokazatelné ztráty a v případě zajišťování základní dopravní obslužnosti je částečně dotována Krajským úřadem. Zbytek nákladů, včetně minimálního 5% zisku, hradí obce, v případě Stříteže také firmy Jipocar a Automotive Ligting. Z porovnání výsledků počtu ujetých kilometrů v MHD je zřejmé, že celkový rozsah MHD oproti roku 21 zůstal téměř stejný. Celkem na autobusech i trolejbusech bylo ujeto km, což je o,3% více než v předchozím roce 21. V roce 211 bylo na trolejbusových linkách ujeto km, což je o,88% méně než za stejné období roku 21. Tuto skutečnost ovlivnilo rozhodnutí města Jihlavy snížit z důvodu úspory nákladů na MHD četnost trolejbusových spojů. Na autobusových linkách bylo ujeto km, což je o 1,51% více v porovnání s rokem 21. Na zvýšení se podílí realizace některých z požadavků osadních výborů částí města Jihlavy. V průběhu roku byly provedeny dílčí úpravy jízdních řádů, které si vyžádali cestující. Cestujících jsme v roce 211 přepravili celkem , tedy o,4% více než v roce 21. Tato skutečnost znamená, že byl zastaven pokles počtu přepravených osob v souvislosti s nižší

4 - 4 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 zaměstnaností a celkovou ekonomickou situací v rámci celé ČR. Na linkách MHD přepravíme denně téměř 38 cestujících, což je potvrzením významu MHD pro život města Jihlavy. V průběhu roku jsme do obnovy dopravních prostředků investovali celkem 119,3 mil. Kč s rozložením vlastní zdroje 2,3 mil. Kč a dotace ROP 99 mil. Kč. Bylo pořízeno celkem 1 trolejbusů TR 26 Solaris a 4 autobusy Citelis Iveco s pohonem CNG. Celkem včetně ostatních investic jsme v průběhu roku 211 proinvestovali 132,6 mil. Kč. Celkové tržby v porovnání s předchozím rokem se snížily o,63% a dosáhly výše 75 7 tis. Kč. Celkové náklady v porovnání s předchozím rokem byly nižší o 2,67% a dosáhly výše tis. Kč. Z dále uvedených údajů ve výroční zprávě vyplývá, že na úhradu celkových nákladů společnosti ve výši tis. Kč se podílely jednotlivé výnosy takto: - tržby z jízdného MHD 39,5% - tržby z podnikatelských aktivit, které společnost vykonává 15,9% - úhrada prokazatelné ztráty od města Jihlavy 43,2% - úhrada prokazatelné ztráty od Kraje Vysočina,3% - úhrada prokazatelné ztráty obcí na ostatní dopravní obslužnost 1,1% Zisk po zaúčtování odložené daně je tis. Kč. Při hodnocení roku 211 nelze také opomenout velmi důležitou skutečnost, a to že během roku nedošlo k žádné větší dopravní nehodě s následným vážnějším zraněním cestujících. Zpráva o budoucím vývoji : Jednoznačnou prioritou pro následující období roku 212 budou aktivity společnosti zaměřené na další rozvoj provozu autobusů na pohon stlačeným zemním plynem. Budeme pokračovat v plnění projektu ROP Jihovýchod na nákup 1 kusů nízkopodlažních bezbariérových autobusů s pohonem na CNG v roce 212 zbývá ještě pořídit 6 kusů. Podle finančních možností a v závislosti na rozhodnutí představenstva dále plánujeme nákup ještě jednoho velkého autobusu a 2 kusů midiautobusů (pro 2 cestujících) také s pohonem na zemní plyn. Malé autobusy hodláme nasadit na méně obsazené spoje zejména do příměstských částí města Jihlavy, jako jsou například Vysoká, Popice, Pístov, Heroltice, Henčov apod. K těmto investicím nás vede neustálá potřeba snižování provozních nákladů na provoz MHD v Jihlavě. Cílový stav našich investičních záměrů pro příští období je zajistit pro MHD v Jihlavě 1% všech autobusových a trolejbusových spojů pomocí nízkopodlažních bezbariérových vozidel. Předpokládáme, že k této velmi významné události dojde již v září 212. Závěr: Z výsledků hospodaření je zřejmé, že rok 211 byl úspěšný a proto mi dovolte na závěr poděkovat všem zaměstnancům a členům statutárních orgánů společnosti za jejich práci, představitelům města za vnímání důležitosti MHD a vytváření podmínek pro naši činnost, obchodním partnerům za vstřícnost a v neposlední řadě také cestující veřejnosti za přízeň.

5 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Historie MHD v Jihlavě Městská hromadná doprava je v Jihlavě provozována již od roku 199. Rozvoj železniční dopravy na sklonku 19. století si vyžádal dopravu cestujících na 3 km vzdálené nádraží. To byl v tehdejší době hlavní důvod pro zřízení elektrické pouliční dráhy. V roce 196 rozhodla městská rada o zahájení výstavby elektrárny a elektrické pouliční dráhy. O tři roky později 26. srpna 199 proběhlo slavnostní zahájení provozu elektrické pouliční dráhy. Jediná linka vedená od Hlavního nádraží na náměstí byla jednokolejná o celkové provozní délce 2 71 m s největším sklonem tratě 78 promile. Postupně na této lince jezdily 4 motorové vozy, 2 osobní vlečné vozy a 1 poštovní vlečný vůz. Tento vozový park nedoznal podstatných změn až do jeho zrušení v roce První městský autobus byl pořízen v roce Jednalo se o autobus ŠKODA 76, který jezdil s vlečným vozem a zajišťoval spojení Jihlavy s Bedřichovem. Po zrušení elektrické pouliční dráhy v roce 1948 (poslední tramvaj jela z náměstí dne 12. listopadu 1948) byl zahájen 19. prosince 1948 provoz dopravy trolejbusové. Trolejbusy typu VETRA/ČKD jezdily po trase Masarykovo náměstí Hlavní nádraží v intervalu 1 minut. Linka byla označena písmenem A. Postupně docházelo v souladu s rozvojem města ke zřizování nových linek jak v trolejbusové, tak v autobusové trakci. Stav trolejbusové a autobusové trakce v roce 211 Trolejbusová trakce Autobusová trakce Počet linek 5 8 Celková délka linek v km 36,6 69,5 Počet ujetých km v tisících Evidenční počet vozů k Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. se zabývá problematikou životního prostředí a odpadového hospodářství ve spolupráci s firmou EKO-BIO Vysočina spol. s r.o. se sídlem v Třebíči. Na základě mandátní smlouvy zabezpečuje firma EKO-BIO Vysočina pro společnost odvoz a odstraňování některých nebezpečných odpadů, poradenství v oblasti ekologie, životního prostředí, ovzduší a vodního hospodářství. Dopravní podnik vyprodukoval v roce tun odpadů, z toho bylo 23 tun odpadů nebezpečných, které byly předány firmám s oprávněním k jejich převzetí a následnému dalšímu využití nebo likvidaci. V areálu společnosti jsou rozmístěny malé zdroje znečištění ovzduší teplovzdušné jednotky IMERGAS a kotle s výkonem do 5 kw na zemní plyn, u kterých je prováděno po 2 letech měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest. Trolejbusová doprava v Jihlavě, kterou společnost provozuje, je plně ekologická, neboť nezatěžuje ovzduší emisemi. V roce 211 bylo zakoupeno 1 nových trolejbusů 26TR, byla provedena výměna zastaralých autobusů za nové zakoupením 4 ks autobusů s pohonem na CNG, které splňují normu emisních limitů Euro 5 a přispívají tak ke zlepšování čistoty ovzduší ve městě Jihlava.

6 - 6 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 Odvádění odpadních vod z areálu společnosti kanalizací a jejich kvalita je řešena smlouvou s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Jihlava. Před vstupem odpadní vody do veřejné kanalizace je tato zbavena ropných a dalších nebezpečných látek v čistícím zařízení, které je součástí mycí linky. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. provádí činnost v rozsahu své působnosti ve smyslu platných zákonů tak, aby nedocházelo k ohrožování lidského zdraví a životního prostředí. Pracovněprávní vztahy se řídí ustanoveními Zákoníku práce a jsou podrobně řešeny v Kolektivní smlouvě, která je uzavírána mezi vedením společnosti a odborovými organizacemi na období od počátku dubna do konce března následujícího roku. Základní údaje o společnosti Název: Sídlo: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 12/23, Jihlava IĆ: DIČ: CZ Telefon: Fax: Právní forma: Základní kapitál: Počet akcií: Jmenovitá hodnota jedné akcie: Obchodovatelnost akcií Jediný akcionář: Datum zápisu do obchodního rejstříku: Místo uložení výroční zprávy: akciová společnost ,- Kč ks kmenové akcie na jméno 1,- Kč nejsou veřejně obchodovatelné Statutární město Jihlava 1. ledna 1998 společnost zapsána do obchodního rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2551 v sídle společnosti

7 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Předmět podnikání společnosti: provozování trolejbusové dráhy provozování trolejbusové dopravy výkon stanice technické kontroly pro autobusy a nákladní automobily provozování stanic měření emisí pro vozidla poháněná vznětovými motory silniční motorová doprava: vnitrostátní příležitostná osobní mezinárodní příležitostná osobní vnitrostátní veřejná linková vnitrostátní zvláštní linková mezinárodní kyvadlová montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny Orgány společnosti VALNÁ HROMADA Rada města Jihlavy PŘEDSTAVENSTVO předseda: Ing. Josef Vilím místopředseda: Antonín Holub člen: František Zelníček člen: Ing. Vladimír Bílek člen: Josef Sklenář do člen: Martin Málek od DOZORČÍ RADA předseda: Ing. Josef Kodet do předseda: Ing. Josef Kodet od místopředseda: Ing. Petr Walter od člen: Ing. Josef Kodet od do člen: Ing. Petr Walter od do člen: JUDr. Jan Ševčík člen: Vít Prchal do člen: Josef Tojner do člen: MVDr. Přemysl Novák od člen: Zbyněk Fexa člen: Miroslav Hájek VEDENÍ SPOLEČNOSTI ředitel: Ing. Josef Vilím dopravně-technický náměstek: Ing. Jaroslav Šetek ekonomický náměstek: Ing. František Koumar

8 - 8 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211

9 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Stav vozového parku k I. Městská hromadná doprava T R O L E J B U S Y Rok výroby trolejbusu Typ vozu Celkem ŠKODA 21 TR ŠKODA 24 TR ŠKODA 26 TR Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet trolejbusů celkem: 32 Ujeté km 1 vozem za rok: Celkem provedených GO Průměrné stáří trolejbusů: 2,3 A U T O B U S Y Rok výroby autobusu Typ vozu Celkem KAROSA B KAROSA B KAROSA B CITELIS CITELIS CNG 4 4 Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet autobusů celkem: 29 Ujeté km 1 vozem za rok: Průměrné stáří autobusů: 6,6 Celkem provedených GO (2-24): 3 II. Zájezdová činnost A U T O B U S Y Typ vozu KAROSA LC936X Rok výroby autobusu Celkem 1 1 KAROSA LC Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Počet autobusů celkem: 2 Ujeté km 1 vozem za rok: Průměrné stáří autobusů: 9,5

10 - 1 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 Skladba pracovníků podle kategorií (v přepočtených stavech) Kategorie Přepočtený % Přepočtený % Přepočtený % stav stav stav Řidiči trolejbusů 65,7 6,8 63, Řidiči autobusů 28,9 36,6 31,5 Řidiči MHD celkem 94,6 54,2% 97,4 55,6% 94,5 54,9% Údržba trolejbusů 11,9 9,4 9, Čističky vozů 7,9 7,7 7,7 Vrchní vedení, měnírna 4, 4, 4, Údržba autobusů 1, 1,3 11, Dělníci v dopravě 1,5 9,7 9,7 STK 3, 2, 2, Dělníci celkem 47,3 27,1% 43,1 24,6% 43,4 25,2% Pom. obslužný personál 4, 2,3% 4, 2,3% 4, 2,3% Řídící a ekon. pracovníci 9, 9, 9, Provozní pracovníci 19,7 21,6 21,2 THP celkem 28,7 16,4% 3,6 17,5% 3,2 17,5% Prac. podniku celkem 174,6 1,% 175,1 1,% 172,1 1,% Migrace pracovníků, přesčasová práce Nástup Výstup Migrační saldo Podíl přesč. práce v % 6,2 4,53 5,16 Sociální politika Všichni zaměstnanci podniku mohou využívat následujících výhod: jeden týden dovolené navíc možnost volby formy závodního stravování (stravenky nebo závodní jídelna) zlevněné jízdné v MHD pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky možnost rekreace ve dvou vlastních rekreačních zařízeních odměny při významných pracovních a životních jubileích příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění

11 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Struktura výnosů společnosti v tis. Kč Výnosy z MHD ,9% ,9% ,5% Výnosy z ostatních činností ,5% ,3% ,3% Prokazatelná ztráta statutární město Jihlava ,6% ,8% ,2% Výnosy celkem ,% ,% ,% Struktura nákladů společnosti v tis. Kč Spotřeba mat., energie, služeb ,7% ,1% ,5% Mzdové náklady ,6% ,1% ,5% Ostatní osobní náklady ,9% ,7% ,2% Odpisy ,7% ,4% ,% Opravné položky 941,8% 1 118,9% ,% Daně a poplatky 259,2% 277,2% 255,2% Ostatní náklady ,2% ,6% ,6% Náklady celkem ,% ,% ,%

12 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami (zpracovaná v souladu s 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku) Zprávu zpracoval statutární orgán Dopravního podniku města Jihlavy, a.s., IČ , jako osoba ovládaná. Osoba ovládající: Statutární město Jihlava, IČ 2861 Představenstvo ovládané osoby schválilo v souladu s ustanovením 66a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Pro tento účel předložila ovládající osoba ovládané osobě soupis dalších osob ovládaných přímo ovládající osobou. 1. Soupis osob ovládaných přímo ovládající osobou: Obchodní společnosti Adresa IČ Podíl Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava % Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 12/23, Jihlava % Služby města Jihlavy, s.r.o. Havlíčkova 64, Jihlava % Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. Pod Rozhlednou 8, Jihlava % Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. Rantířovská 13, Jihlava % HC Dukla Jihlava, s.r.o. Tolstého 1566/23, Jihlava % Jihlavské kotelny, s.r.o. Havlíčkova 111, Jihlava ,2% Teniscentrum Jihlava a.s. Mostecká 24, Jihlava ,8% FC Vysočina Jihlava, a.s. Jiráskova 69, Jihlava ,3% Příspěvkové organizace Adresa IČ Denní a týdenní stacionář Jihlava Královský vršek 116/9, Jihlava 4858 Domov pro seniory Jihlava - Lesnov Pod Rozhlednou 1, Jihlava 4815 Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Brtnická 15, Jihlava 484 Městská knihovna Jihlava Hluboká 1, Jihlava 9719 Zoologická zahrada v Jihlavě Březinovy sady 1, Jihlava 44454

13 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Příspěvkové organizace Adresa IČ Mateřská škola Mozaika Březinova 114 Březinova 114, Jihlava Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31 Demlova 28, Jihlava Březinova 31, Jihlava Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32, Jihlava Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 E. Rošického 2, Jihlava 4866 Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 Havlíčkova 71, Jihlava Základní škola Jihlava, Kollárova 3 Kollárova 3, Jihlava Základní škola Jihlava, Křížová 33 Křížová 33, Jihlava Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Nad Plovárnou 5, Jihlava Základní škola Jihlava, Seifertova 5 Seifertova 5, Jihlava Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Základní škola T.G. Masaryka Jihlava, Žižkova 5 Demlova 34, Jihlava Žižkova 5, Jihlava Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 Jungmannova 6, Jihlava Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace Masarykovo nám. 16, Jihlava Výčet smluv mezi propojenými osobami: a) smlouvy s dobou trvání v r. 211 smlouvy se Statutárním městem Jihlava: Smlouva na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období (v částce pro rok tis. Kč) Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Zavedení nového odbavovacího systému cestujících v MHD v krajském městě Jihlava Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Žijeme společně II. bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP Ekologická veřejná doprava nákup autobusů na pohon stlačeným zemním plynem (CNG)

14 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 Smlouvy o zřízení věcného břemene (DP oprávněný z věcného břemene) předmět věcných břemen se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti Smlouva o nájmu pozemků v katastrálním území Hruškovy Dvory, Staré Hory a Henčov (přístřešky) Smlouva o nájmu nebytových prostor v částce Kč měsíčně (Předprodej jízdenek) Smlouva o přeložkách stožárů trakčního vedení na zastávkách MHD v Jihlavě (v částce 796 tis. Kč) Smlouva o uzavření budoucí nájemní smlouvy (nájem pozemků pod samoobslužnými terminály v částce 5 tis. Kč za rok) Smlouva o přeložce trakčního vedení akce Zimní stadion Jihlava rekonstrukce (plnění 16 tis. Kč) ostatní smlouvy: Smlouva o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 45 tis. Kč) Smlouva o příležitostné osobní silniční dopravě se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 37 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 69 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 79 tis. Kč) b) smlouvy nově uzavřené v r. 211 smlouvy se Statutárním městem Jihlava: Smlouvy o zřízení věcného břemene (DP oprávněný z věcného břemene) předmět věcných břemen se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti Smlouvy o centralizovaném zadávání (dodávky elektrické energie a zemního plynu) ostatní smlouvy: Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 42 tis. Kč) Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 5 tis. Kč) Objednávky dodavatelské: Základní škola Otokara Březiny, pronájem tělocvičny (12 tis. Kč) Správa městských lesů Jihlava, odvoz větví a trávy (plnění 2 tis. Kč) Objednávky odběratelské: Statutární město Jihlava, roční předplatní kupóny MHD (47 tis. Kč) nepravidelná doprava: mateřské školy v Jihlavě (1 tis. Kč) základní školy v Jihlavě (116 tis. Kč) Statutární město Jihlava (14 tis. Kč) Domov pro seniory (1 tis. Kč) Denní a týdenní stacionář (34 tis. Kč) Městská knihovna (7 tis. Kč)

15 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Výčet jiných právních úkonů, které byly učiněny v zájmu ovládané a ovládající osoby: Žádné takové právní úkony nebyly za období roku 211 učiněny. 4. Výčet opatření, které byly na popud osoby ovládané nebo ovládající přijata: Žádná taková opatření nebyla v průběhu roku 211 přijata. 5. Výčet plnění, které bylo poskytnuto ovládanou osobou v rámci předchozích bodů 2-4, kde došlo k újmě a jakým způsobem byla újma řešena: Ze smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období uzavřené mezi Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s a Statutárním městem Jihlava vyplývá, že cena jízdného je pod úrovní nákladů společnosti. Ovládající osoba však vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpočtu města. Plnění vyplývající ze všech ostatních výše uvedených smluv či objednávek se uskutečňovala za standardních obchodních podmínek včetně cen dle platných ceníků vztahujících se na všechny dodavatele či odběratele. V průběhu roku 211 nedošlo tedy k žádnému zvýhodňování či znevýhodňování, takže žádnému ze zúčastněných subjektů nevznikla újma.

16 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU ke dni 31. prosince 211 ( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč ) sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s Českými účetními standardy pro podnikatele Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Jihlavy a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Brtnická 12/23 Jihlava IČO : DIČ : CZ Právní forma účetní jednotky : Předmět podnikání nebo jiné činnosti : a.s. Provoz městské hromadné dopravy osob v Jihlavě Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od do Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od do Obsah účetní závěrky : strana počet stran Rozvaha 2 4 Výkaz zisků a ztrát 6 2 Příloha v plném znění 8 14 Výkaz Cash flow 22 1 Výkaz o změnách vlastního kapitálu 23 1 Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 12. duben :26 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 1

17 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Jihlavy a.s. ke dni 31. prosince 211 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky IČ Brtnická 12/23 Jihlava 5861 označ AKTIVA řád Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.5 až 12) B. I. 1 Zřizovací výdaje 5 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 3 Software Ocenitelná práva 8 5 Goodwill 9 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 12 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B. II. 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 17 5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 3) 23 B. III. 1 Podíly - ovládaná osoba 24 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 25 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 4 podstatný vliv 27 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3 Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 2

18 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 označ AKTIVA řád a b c Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary 34 3 Výrobky 35 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 5 Zboží 37 6 Poskytnuté zálohy na zásoby 38 C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 4 až 47) 39 C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 4 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 41 3 Pohledávky - podstatný vliv 42 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení 43 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 6 Dohadné účty aktivní 45 7 Jiné pohledávky 46 8 Odložená daňová pohledávka 47 C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 3 Pohledávky - podstatný vliv 51 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4 sdružení 52 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 6 Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobý cenné papíry a podíly 61 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 65 3 Příjmy příštích období 66 3

19 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní období období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 7 až 72) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 71 3 Změny základního kapitálu 72 A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A. II. 1 Emisní ážio 74 2 Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 76 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 77 5 Rozdíly z přeměn společností 78 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodáření minulých let (ř ) 82 A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 83 2 Neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) 87 B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 88 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 89 3 Rezerva na daň z příjmů 9 4 Ostatní rezervy 91 B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 12) B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 93 2 Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 94 3 Závazky - podstatný vliv 95 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 96 5 Dlouhodobé přijaté zálohy 97 6 Vydané dluhopisy 98 7 Dlouhodobé směnky k úhradě 99 8 Dohadné účty pasívní 1 9 Jiné závazky 11 1 Odložený daňový závazek A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 85 /ř.1 - ( )/

20 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní a b c období období 5 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 14 až 114) B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 15 3 Závazky - podstatný vliv 16 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 17 5 Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118) B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 118 C. I. Časové rozlišení (ř ) C. I. 1 Výdaje příštích období 12 2 Výnosy příštích období Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 5

21 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ke dni 31. prosince 211 ( v celých tisících Kč ) IČ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dopravní podnik města Jihlavy a.s. Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Brtnická 12/23 Jihlava 5861 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období a b řádku běžném minulém c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 1 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 + Obchodní marže (ř. 1-2) 3 II. Výkony (ř ) II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 3 Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř. 9+1) B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření 3 /(ř (-28)-(-29)/ Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 6

22 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období a b řádku sledovaném minulém c 1 2 VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř ) 33 VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 4 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření 48 /(ř (-46)+(-47))/ Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1 -splatná 5 Q. 2 -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) 55 S. 1 -splatná 56 S. 2 -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, business.center.cz 7

23 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K

24 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 Obecné údaje Účetní jednotka: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Brtnická 12/ Jihlava IČO: Právní forma: akciová společnost Datum vzniku účetní jednotky: přeměnou Dopravního podniku města Jihlavy, státního podniku Popis účetní jednotky: Společnost je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo nebo pověřené osoby. Společnost hospodaří s věcmi a majetkovými právy svěřenými jí při založení a dále s věcmi a majetkovými právy nabytými v průběhu jejího podnikání. Dodatky a změny v obchodním rejstříku Došlo ke změně jednoho člena představenstva a dvou členů dozorčí rady. Od byl do představenstva jmenován Martin Málek na místo Josefa Sklenáře a do dozorčí rady byli jmenováni ing. Petr Walter a MVDr. Přemysl Novák na místa Josefa Tojnera a Víta Prchala. Předmět činnosti (rozhodující): Provoz městské hromadné dopravy osob v Jihlavě Základní kapitál: tis. Kč, splacen zakladatelem Akcie: ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.,-/ks, akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 1% vlastníkem akcií společnosti je statutární město Jihlava.

25 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Orgány společnosti: VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA Rada města Jihlavy předseda: ing. Josef Vilím místopředseda: Antonín Holub člen: Martin Málek člen: František Zelníček člen: ing. Vladimír Bílek předseda: ing. Josef Kodet místopředseda: ing. Petr Walter člen: JUDr. Jan Ševčík člen: MVDr. Přemysl Novák člen: Zbyněk Fexa člen: Miroslav Hájek Organizační struktura organizace: 1. Útvary ředitele: kontrola právní oddělení sekretariát osobní oddělení 2. Útvary dopravně-technického náměstka: provozní oddělení MHD údržba autobusů údržba trolejbusů vrchní vedení a měnírna zájezdová doprava přepravní kontrola správa budov stanice technické kontroly mycí linka bezpečnost práce 3. Útvary ekonomického náměstka: finanční účtárna mzdová účtárna pokladna a fakturace předprodej jízdenek MTZ sklad závodní stravování ekonomické informace, statistky, rozbory ekonomika práce, rozpočet K žádným změnám v uplynulém roce nedošlo.

26 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech: Společnost nemá finanční investice. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady v tis. Kč: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 172 z toho řídících pracovníků 9 Osobní náklady na zaměstnance tis. Kč z toho řídící pracovníci tis. Kč Odměny členů statutárních orgánů 299 tis. Kč Výše úvěrů, půjček, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak naturální formě, poskytnuté účetní jednotkou: Nebyly poskytnuty, s výjimkou výhod zaměstnancům v souladu s kolektivní smlouvou.

27 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Informace o použitých účetních metodách a obecných účetních zásadách Aplikace obecných účetních zásad: Bylo zajištěno reálné zobrazení majetku, hospodářské a finanční situace, hospodářského výsledku, návaznost zůstatků rozvahových účtů v běžném účetní období, stálost metod vedení účetnictví. Způsob oceňování: Nakoupený dlouhodobý majetek: pořizovací cenou Dlouhodobý majetek vytvořený ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů Nakoupené zásoby: pořizovací cenou Vydané zásoby: pořizovací cenou (metoda FIFO) Zásoby vytvořené ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů Peněžní prostředky: nominální hodnotou Pohledávky a závazky: nominální hodnotou Změny ve způsobech oceňování nenastaly. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Nebyla použita. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do PC nakoupených zásob: Výkony spojů Dopravné Druhy nákladů zahrnutých do cen zásob vytvořených ve vlastní režii: Materiálové náklady Osobní náklady Odpisy Použité odpisové metody: Účetní odpisy dlouhodobého majetku jsou stanoveny dle odpisových plánů společnosti. Zařazený dlouhodobý majetek je zatříděn do shodné odpisové skupiny (účetně i daňově). Výjimku tvoří nově pořízené vozy MHD, kdy účetně jsou odepisovány delší dobu než daňově. Sazby účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku jsou uvedeny v následujících tabulkách. Daňové odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou dány zákonem o dani z příjmů. Společnost používá metodu rovnoměrnou. Za účelem optimalizace daňového základu byl přerušen daňový odpis u 8 ks majetku.

28 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 Účetní odpisy DM zařazeného do konce r. 24 odpisová skupina doba odpisování odpis 1. rok další roky pro zvýš. VC 1 4 roky 14,2 % 28,6 % 25, % 2 8 let 6,2 % 13,4 % 12,5 % 3 15 let 3,4 % 6,9 % 6,7 % 4 3 let 1,4 % 3,4 % 3,4 % 5 45 let 1, % 2,25 % 2,25 % 6 45 let 1, % 2,25 % 2,25 % Účetní odpisy DM zařazeného v r. 25, 26 odpisová skupina doba odpisování Odpis 1. rok další roky pro zvýš. VC 1 3 roky 2, % 4, % 33,3 % 1a 4 roky 14,2 % 28,6 % 25, % 2 5 let 11, % 22,25 % 2, % 3 1 let 5,5 % 1,5 % 1, % 4 2 let 2,15 % 5,15 % 5, % 5 3 let 1,4 % 3,4 % 3,4 % 6 5 let 1,2 % 2,2 % 2, % Účetní odpisy DM zařazeného v r. 27 odpisová skupina doba odpisování odpis 1. rok další roky pro zvýš. VC 1 3 roky 2, % 4, % 33,3 % 1a 4 roky 14,2 % 28,6 % 25, % 2 5 let 11, % 22,25 % 2, % 3 1 let 5,5 % 1,5 % 1, % 4 2 let 2,15 % 5,15 % 5, % 5 45 let 1, % 2,25 % 2,25 % 6 45 let 1, % 2,25 % 2,25 %

29 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Účetní odpisy DM zařazeného od r. 28 odpisová skupina doba odpisování odpis 1. rok další roky pro zvýš. VC 1 3 roky 2, % 4, % 33,3 % 2 5 let 11, % 22,25 % 2, % 3 12 let 4,3 % 8,7 % 8,4 % 4 3 let 1,4 % 3,4 % 3,4 % 5 45 let 1, % 2,25 % 2,25 % 6 45 let 1, % 2,25 % 2,25 % Hmotný majetek do 2.,- Kč je při zařazení do používání účtován jednorázově v plné hodnotě do nákladů. Hmotný majetek od 2.1,- do 4.,- Kč je považován za dlouhodobý hmotný majetek, odepisuje se dle doby používání, a to nejčastěji ve výši 5 % z pořizovací ceny při zařazení do užívání, zbývajících 5 % po 1 roce užívání. Nehmotný majetek do 3.,- Kč je při zařazení do používání účtován jednorázově v plné hodnotě do nákladů. Nehmotný majetek, od 3.1,- do 6.,- Kč je považován za dlouhodobý nehmotný majetek, odepisuje se dle doby používání, a to nejčastěji ve výši 5 % z pořizovací ceny při zařazení do užívání, zbývajících 5 % po 1 roce užívání. Způsob stanovení opravných položek k majetku: Opravné položky k dlouhodobému majetku nebyly tvořeny. Opravné položky k zásobám byly na základě analýzy bezobrátkových zásob sníženy. Opravné položky k pohledávkám byly stanoveny s přihlédnutím k jejich vymahatelnosti. Zákonné opravné položky k pohledávkám byly tvořeny do maximální možné výše. Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti do 3 dnů nebyly tvořeny. K pohledávkám po lhůtě splatnosti do 6 dnů byly tvořeny do výše 5 % hodnoty pohledávky a k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 6 dnů do 1 % neuhrazené hodnoty pohledávky. Opravná položka k: Zůstatek k 1.1. Tvorba Zúčtování Zůstatek k zásoby pohledávky celkem Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou: Pro přepočet cizích měn na českou měnu se používá aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků: Ocenění reálnou hodnotou nebylo použito.

30 - 3 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Rozvahový den: Měna, ve které je účetní závěrka sestavena: Koruna česká Významné rozdíly v položkách rozvahy a výkazu zisků a ztrát K žádným významným rozdílům oproti roku 21 nedošlo. Přehled o stavu a pohybu dlouhodobého majetku podle hlavních skupin: Skupina majetku Pozemky Stavby Samost. věci Nehmotný majetek Celkem Stav k 1.1.: pořizovací cena oprávky zůstatková cena Přírůstky: nákup oprávky zůstatková cena Úbytky: vyřazení, prodej roční odpis odpis ZC Stav k : pořizovací cena oprávky zůstatková cena Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku: Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Software Dl. majetek Celkem

31 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí: Skupina majetku Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář Dl. majetek Celkem Druhy zvířat vedené jako dlouhodobý hmotný majetek a zásoby: Společnost nemá v evidenci tento druh majetku. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu: Nebyl pořízen. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: Žádný majetek společnosti není zatížen zástavním právem nebo věcným břemenem. Majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením: Tento typ majetku není evidován. Cizí majetek uvedený v rozvaze: Společnost nemá cizí majetek. Pronájem majetku: Na základě nájemních smluv jsou pronajímány 2 pozemky na Brtnické ulici, 1 pozemek na ulici Brněnská, vozidla MHD a sloupy trolejového vedení na umístění reklamy. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: Drobný hmotný a nehmotný majetek do 2.,-- resp. 3.,-- Kč vedený v operativní evidenci činí 6.44 tis. Kč. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: Společnost nemá žádné cenné papíry a majetkové účasti.

32 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 Pohledávky: Pohledávky po lhůtě splatnosti: do 3 dnů od 31 do 9 dnů od 91 do 18 dnů nad 18 dnů nad 5 let Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem Závazky: Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Výše splatných závazků ze sociálního a zdravotního pojištění: sociální pojištění tis. Kč zdravotní pojištění 553 tis. Kč celkem tis. Kč, jde o pojistné z mezd za prosinec 211, jež bylo odvedeno ve lhůtě pro výplatu mezd, tj Výše splatných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního úřadu: daň z mezd za prosinec tis. Kč, odvedena ve lhůtě pro výplatu mezd, tj Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku: Společnost nemá tento druh závazků. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: Společnost nemá závazky tohoto typu. Pohledávky a závazky k podnikům ve skupině: Společnost nemá tento druh pohledávek a závazků. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva: Společnost nemá tento druh pohledávek a závazků. Transakce uzavřené se spřízněnou stranou: Nebyly uzavřeny.

33 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva Rezervy: Zákonné a účetní rezervy nebyly tvořeny. Náklady na audit: Náklady povinný audit jiné ověřovací služby daňové poradenství jiné neauditorské služby Náklady celkem Dotace: Druh dotace Výše dotace Dotace ze státního rozpočtu investiční Dotace z rozpočtu města investiční Dotace z rozpočtu města provozní Dotace z rozpočtu kraje provozní Dotace z rozpočtu obcí provozní Dotace z fondů EU investiční Dotace z fondů EU neinvestiční Dotace celkem Krátkodobé bankovní úvěry: Společnosti byl Komerční bankou Jihlava poskytnut krátkodobý bankovní úvěr na financování dodávky 1 ks trolejbusů (III. etapa). Výše úvěru činila 74. tis. Kč. Zůstatek úvěru k je 74. tis. Kč. Splatnost úvěru je do 3 dnů od přijetí dotace, nejpozději do Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou a odpovídá součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši,75 % p.a. z jistiny úvěru. Zajištění úvěru nebylo sjednáno.

34 Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 211 Popis změn vlastního kapitálu: Zisk r tis. Kč byl použit na příděl do rezervního fondu 76 tis. Kč, sociálního fondu 946 tis. Kč a fondu obnovy vozového parku 5 tis. Kč. Základní kapitál beze změny. Ostatní kapitálové fondy beze změny. Rezervní fond byl navýšen o příděl ze zisku r tis. Kč Fond obnovy vozového parku byl navýšen o příděl ze zisku r tis. Kč. Sociální fond byl navýšen o příděl ze zisku r tis. Kč, ostatní výdaje překročily příjmy o 39 tis. Kč Hospodářský výsledek po zdanění za r. 211 je zisk tis. Kč. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období: Nebyly vyměřeny. Odložená daň z příjmů: Analýza odložené daně k účetně daňově základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně zůst. cena DM , , , ,-- + daňové ztráty r x , , ,-- - celkem ,-- -,-- Analýza odložené daně k účetně daňově základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně zůst. cena DM , , , ,-- + daňové ztráty r x , , ,-- - celkem ,-- -,-- Analýza odložené daně k účetně daňově základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně zůst. cena DM , , ,-- -,-- daňové ztráty r x , ,-- -,-- celkem ,-- -,-- Analýza odložené daně k účetně daňově základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně zůst. cena DM , , , ,1 + daňové ztráty r x , , ,1 - celkem ,9 -,-- Analýza odložené daně k účetně daňově základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně zůst. cena DM , , , ,-- + daňové ztráty r x , , ,-- - celkem , ,-- + daň 24 % ,72 +

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 212 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 212 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 214 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 214 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 213 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více