Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/ ) Brožura stáží

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/31.0037) Brožura stáží"

Transkript

1 Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/ ) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně Vysoké učení technické v Brně IdeaHELP, o.p.s Svaz chovatelů českého strakatého skotu Listopad

2 Tato brožura byla vydána v rámci KA 2 Podpora spolupráce mezi institucemi formou stáží projektu CZ.1.07/2.4.00/ Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu. Určena je pro cílovou skupinu z Mendelovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, Svazu chovatelů českého strakatého skotu a společnosti IdeaHELP. V případě zájmu o stáž se obracejte na kontaktní osoby projektu. Kontaktní osoby domluví stáž s příslušnými lektory. Více informací na: Garant projektu: doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. 2

3 Účelem této brožury je představit studentům, akademickým pracovníkům a dalším odborným pracovníkům nabídku možností stáží v rámci projektu Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/ ). Stáže mají umožnit získání nových zkušeností a znalostí na vybraných pracovištích partnerů projektu. Stáže jsou koncipovány jako ucelené bloky pro cca 10 osob a budou probíhat v délce do jednoho týdne. Účastníkům bude uhrazena doprava na místo stáže a zpět, ubytování po dobu stáže a stravné. Účastníci získají osvědčení o absolvování stáže. 3

4 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Zemědělská 1, Brno Fax: Telefon: E mail: Kontaktní osoby projektu doc. Ing. Jiří Skládanka ( , ) prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. ( , ) doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček ( , ) Ing. Pavel Knot, Ph.D. ( , ) 4

5 Stáž ve VPS Vatín Náplň stáže: Výzkumná pícninářská stanice Vatín (VPS Vatín) je výzkumnou stanicí Ústavu výživy zvířat a pícninářství, která je lokalizována asi 8 km od Žďáru nad Sázavou. Realizovány jsou zde maloparcelkové a polní experimenty. Účastníci stáže se podrobně seznámí s problematikou těchto experimentů. Budou seznámeni se zakládáním pokusů, jejich ošetřováním a sklizní. Hlavní náplní stáže bude praktická zkušenost s nejrůznějšími metodami hodnocení pokusů (kvalitativní a kvantitativní hodnocení druhové skladby, hodnocení stavu porostu, kvalitativní způsoby hodnocení laboratorními metodami) a přípravou vzorků pro navazující laboratorní analýzy. Během stáže účastníci poznají stávající experimenty realizované ve VPS Vatín. Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: Výzkumná pícninářská stanice Vatín, MENDELU Ubytování: VPS Vatín nebo Žďár nad Sázavou Počet účastníků: Maximálně 10 osob Lektor: Ing. Libuše Rosická 5

6 Hodnocení zdravotní nezávadnosti objemných krmiv Náplň stáže: Účastník stáže se seznámí s problematikou přirozených škodlivých látek v jednoletých, víceletých a vytrvalých pícninách. Pozornost bude věnována širokému spektru antinutričních látek (alkaloidy, fytoestrogeny, taniny, kyanogenní glykosidy, glukosinoláty), opomenuty nebudou ani sekundární metabolity hub (mykotoxiny). Posouzen bude dopad přirozených škodlivých látek na zdraví zvířat a možností eliminace těchto látek v objemných krmivech. Hlavní náplní stáže bude praktická zkušenost s výrobou mikrosiláží, odběrem vyrobených mikrosiláží, přípravou vzorků pro laboratorní analýzy a následné analýzy biogenních aminů (putrescin, tyramin, histamin, cadaverin, spermin a spermidin). Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: AF MENDELU Ústav výživy zvířat a pícninářství Ubytování: Brno Počet účastníků: cca 10 osob Lektor: doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Ing. Šárka Hošková, Ph.D. Ing. Pavel Horký, Ph.D. 6

7 Analýza hodnocení vnitřního prostředí skotu Náplň stáže: Náplní stáže je seznámení se s jednotlivými fázemi vyšetření parametrů vnitřního prostředí zvířat, v tomto případě skotu. Tématicky je program stáže rozdělen do několika na sebe navazujících celků, které jsou nezbytné pro správnou interpretaci výsledků. Tyto jsou použitelné při hodnocení vlivů technologie chovu, výživy, reprodukce a dalších, které ovlivňují efektivitu chovu skotu. 1. Preanalytická fáze příprava na odběr vzorku, odběr vzorku, ošetření, uchování vzorku a zpracování vzorku 2. Analytická fáze vlastní analýza vzorků biochemické vyšetření krevní plazmy nebo séra hematologické vyšetření krve hodnocení acidobazické rovnováhy krve stanovení vybraných iontů 3. Postanalytická fáze zpracování výsledků, jejich interpretace Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: AF MENDELU Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Ubytování: Brno Počet účastníků: Maximálně 10 osob Lektor: Ing. Aleš Pavlík, Ph.D. 7

8 Stáž u chovatelů skotu Náplň stáže: Náplní stáže je seznámení účastníků se současnou úrovní výzkumu v chovu skotu na MENDELU. Hlavní důraz je zde kladen na hodnocení chovatelské prostředí jednotlivých kategorií skotu (krav, telat, jalovic a vykrmovaných býků). V této části stáže se účastníci seznámí jednak se zjišťováním základních hodnot chovatelského prostředí jako jsou teplota, relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu, ochlazovací veličina intenzita světla a hodnot z nich odvozených jako je například teplotně vlhkostní index. Součástí stáže je také hodnocení tzv. zvířecích signálů. Jedná se o odezvy v chování zvířat, kterými reagují zejména na nedostatky v chovatelském prostředí. Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: ŠZP Žabčice, Bonagro Říčany u Brna a Proagro Radešínská Svratka Ubytování: Brno, Žabčice nebo Nové Město na Moravě Počet účastníků: Maximálně 10 osob Lektor: prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. 8

9 Hodnocení mikroklimatických podmínek stájových objektů Náplň stáže: Parametry mikroklimatu stáje se řadí mezi klíčové faktory ovlivňující kvalitu života zvířat, tzv. welfare. Účastníci se seznámí s hodnocením mikroklimatu stájí, konkrétně měřením teploty (s důrazem na efektivní a výslednou pocitovou teplotu), rychlost proudění vzduchu, vlhkost vzduchu, obsah škodlivých plynů NH 3, CO 2, H 2 S a prachu. Zájemci se seznámí s registračním zařízením Datalloger Comet s interními a externími sondami, zařízením pro ambulantní měření Testo 405, infrateploměrem, analyzátorem plynu Draeger multiwarn 2 a Dataloggerem pro kontinuální měření chemických parametrů vzduchu. Účastnici stáže se mohou seznámit také s experimentálním měřícím boxem, který je svého druhu unikátní a byl vyroben ve spolupráci s pracovníky VUT. Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: AF MENDELU Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Ubytování: Brno Počet účastníků: cca 10 osob Lektor: doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček Ing. Eliška Kabourková Ing. Ruth Slámová 9

10 Technologie výroby sýrů a kysaných mléčných výrobků Náplň stáže: Účastníci stáže se seznámí s technologiemi výroby konzumních mlék a smetany, másla, fermentovaných mléčných výrobků, sýrů, koncentrovaných mlék, mražených mléčných krémů a zpracováním syrovátky. Pozornost bude zaměřena na zpracování mléka na sýry a kysané mléčné výrobky. Stáž reaguje na návrat ke klasickému farmaření a zaměřuje se na farmářské výrobky, výrobu z jiných druhů mlék, výrobky s chráněným označením, regionální speciality. Během stáže bude využito multimediálních prostředků, praktická výuka proběhne v poloprovozech v nově otevřeném pavilonu M. Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: AF MENDELU Ústav technologie potravin Ubytování: Brno Počet účastníků: cca 10 osob Lektor: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D. (kvetoslava. Ing. Táňa Lužová, Ph.D. 10

11 Svaz chovatelů českého strakatého skotu Pracoviště svazu Žďár nad Sázavou Horní 28, Žďár nad Sázavou Fax: Telefon: E mail: Kontaktní osoby projektu Ing. Pavel Král ( , ) Ing. Marie Ondráková, Ph.D. ( , ) 11

12 Analýzy šlechtitelských programů Náplň stáže: Účastník stáže se seznámí s chovným cílem a šlechtitelským program českého strakatého skotu. Představena mu bude organizace šlechtění, vedení plemenné knihy, evidence zvířat a původů. Detailněji se seznámí s postupy kontroly užitkovosti a dědičnosti a způsobem získávání dat o jednotlivých sledovaných znacích a vlastnostech. Pozornost bude také věnována metodice výpočtu plemenných hodnot. Zvláštní důraz bude kladen na praktické využití s veřejně dostupnými pravidelně vydávanými sestavami, s jejichž znalostí bude moci efektivně vyhodnocovat šlechtitelský program konkrétního stáda i celé populace a zhodnotit dosahovaný šlechtitelský zisk u jednotlivých sledovaných znaků a vlastností. Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: Svaz chovatelů českého strakatého skotu Ubytování: Žďár nad Sázavou Počet účastníků: Maximálně 10 osob Lektor: Ing. Marie Ondráková, Ph.D. 12

13 Odhad plemenných hodnot skotu Náplň stáže: Účastníci budou seznámeni s metodami genetického hodnocení českého strakatého skotu. Budou představeny základní principy odhadu plemenných hodnot smíšené lineární modely (BLUP), zahrnuté efekty, sestavení soustavy normálních rovnic. Výklad se bude týkat jednoznakových i víceznakových modelů a stanovení genetických parametrů, tedy jednotlivých komponent rozptylu, koeficientu heritability a genetických korelací. S tím bude souviset tvorba dílčích i celkových selekčních indexů u kombinovaného skotu s využitím genetických parametrů a ekonomických vah. Výše zmíněné metody si účastníci procvičí s pomocí standardních počítačových programů (MS excel, SAS 9.1). Zájemci o tuto stáž budou seznámeni s nejnovějším vývojem ve šlechtění českého strakatého skotu s genomickou selekcí a s mezinárodní spoluprácí na společném odhadu plemenných hodnot. Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Žďár nad Sázavou Ubytování: Žďár nad Sázavou Počet účastníků: Maximálně 10 osob Lektor: Ing. Tomáš Kopec 13

14 Stáž na chovech českého strakatého skotu Náplň stáže: Účastník stáže se seznámí s běžnými pracemi souvisejícími s moderními způsoby řízení stáda skotu českého strakatého plemene. Důraz bude v průběhu stáže kladen na management výživy, ustájení a ošetřování jednotlivých kategorií skotu se zřetelem na welfare a environmentální aspekty chovu skotu. Zvláštní pozornost bude věnována analýze kritických bodů hlavních procesů v rámci produkce mléka a hovězího masa s cílem upozornit na nejvhodnější postupy řešení. V oblasti šlechtění skotu budou účastníci seznámeni s praktickým využitím výsledků genomické selekce na úrovni stáda. Lektoři stáží upozorní účastníky na nejdůležitější legislativní předpisy a aktuální situaci v oblasti dotační politiky. Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: Vybrané přední chovy českého strakatého skotu, po dohodě Ubytování: V závislosti na vybraném chovu Počet účastníků: Maximálně 10 osob Lektor: doc. Dr. Ing. Josef Kučera 14

15 Asistence při exportech Náplň stáže: Účastník stáže se seznámí zejména s administrativními úkony, které jsou součástí podpory nákupu a prodeje zástavového, plemenného a jatečného skotu. Seznámí se s Interaktivním prohlížečem plemenic, který je klíčový k vyhledávání důležitých informací o jednotlivých zvířatech a jejich původu, které jsou zásadní především pro výběr plemenných zvířat pro export. Bude seznámen se zásadami přípravy a zpracování veterinárních certifikátů a údajů pro systém TRACES. Vyzkouší si práci s Registrem zvířat na Portálu farmáře, včetně aktivního podávání hlášení změn. V případě jatečného skotu se seznámí se zpracováním údajů o výsledku porážky a klasifikace JUT včetně přípravy hlášení INTRASTAT (statistický systém sledující pohyb zboží mezi členskými státy EU). Bude seznámen se systémem prodeje kvalitního zralého hovězího masa. Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: Žďár nad Sázavou Ubytování: Žďár nad Sázavou Počet účastníků: Maximálně 3 osoby Lektor: Ing. Kateřina Černá 15

16 Stáž na pracovišti Svazu chovatelů českého strakatého skotu Náplň stáže: Účastník stáže se seznámí s pracemi souvisejícími s teorií chovného cíle a standardu plemene českého strakatého skotu. Další oblastí stáže bude seznámení účastníků s opatřeními šlechtitelského programu plemene přímo na farmách členů. Účastníci budou seznámeni s rutinním zjišťováním sledovaných znaků a vlastností pro potřeby odhadu plemenných hodnot a následně selekčního programu plemene. Budou se účastnit hodnocení zevnějšku dcer testovaných býků, zevnějšku matek býků, případně dalších krav ve stádech členů Svazu. Seznámí se s popisem jednotlivých partií těla dle mezinárodně certifikované metodiky, popisem vad zevnějšku, souhrnným hodnocením a zjišťováním tělesných rozměrů pro účely kontroly dědičnosti. Součástí stáže bude návštěva základních výběrů býků do plemenitby, kde se seznámí se selekčními ukazateli výběru býka do inseminace či pro využití v přirozené plemenitbě. Dále se seznámí s principy vedení a aktualizací plemenné knihy českého strakatého skotu, včetně dopadů do databází zvířat. Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: Pracoviště SCHČSS ve Žďáru nad Sázavou Ubytování: Žďár nad Sázavou Počet účastníků: Maximálně 3 osoby Lektor: Ing. Pavel Král 16

17 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95, Brno Fax: Telefon: E mail: Kontaktní osoby projektu Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. ( , ) Ing. Olga Rubinová, Ph.D. ( , ) 17

18 Počítačové modelování proudění vzduchu Náplň stáže: Program praxe je sestaven z několika tematických celků, které pokrývají oblast počítačového modelování proudění vzduchu v uzavřeném prostoru. Na úvod budou vysvětleny základní principy utvářející proudění vzduchu v uzavřeném prostoru, použití analytických metod. Stážisté si osvojí základní myšlenky metody konečných prvků a dynamického proudění tekutin. Budou ukázány aplikace metod ve stájových objektech. 4. Fyzikální základy 5. Analytické metody 6. Metoda konečných prvků 7. Metoda CFD 8. Ověření počítačového modelu měřením Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: VUT FAST Ubytování: pro mimobrněnské účastníky zajistíme Počet účastníků: 5 až 10 osob Lektor: Ing. Pavel Uher, Ph.D. VUT FAST, Ústav technických zařízení budov 18

19 Tepelná čerpadla Náplň stáže: Tepelná čerpadla patří mezi aktuální zdroje tepla využívající obnovitelné zdroje. Dokáží využít nízkopotenciální tepelnou energii obsaženou v přírodě zemním masivu, venkovním vzduchu nebo tekoucí vodě. Stážisté budou seznámeni s jejich funkcí, skladbou a používanými prvky. 1. Fyzikální základy (kompresorové okruhy) 2. Typy tepelných čerpadel z hlediska vstupní energie 3. Výpočty a software pro tepelná čerpadla 4. Tepelná čerpadla ve vytápění budov 5. Tepelná čerpadla v zemědělství [Zdroj Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: VUT FAST Ubytování: pro mimobrněnské účastníky zajistíme Počet účastníků: 5 až 10 osob Lektor: Ing. Petr Horák, Ph.D. VUT FAST, Ústav technických zařízení budov 19

20 Moderní čerpadlová technika Náplň stáže: Čerpadlová technika je nedílnou součástí v přepravních systémech, kde se musí překonat výškový rozdíl či větší vzdálenost od zdroje ke koncovým spotřebičům (zařízením). V zásadě vytváří energii, kterou následně předává dopravované kapalině v systému. Správně navržené čerpadlo může kapalinu dopravit, odvést či přimět cirkulovat. Schopnosti a využití čerpadlové techniky jsou poměrně rozsáhlé. Čerpadla spotřebovávají elektrickou energii, jejich provoz je zpravidla dlouhodobý a tím se podílí na energetické spotřebě budov. 1. Rozdělení čerpadel z hlediska použití 2. Spotřeba energie a štítkování čerpadel 3. Návrhový a software pro čerpadla 4. Testování čerpadla v laboratoři 5. Čerpací technika v zemědělství Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: VUT FAST Ubytování: pro mimobrněnské účastníky zajistíme Počet účastníků: 5 až 10 osob Lektor: Ing. Petr Horák, Ph.D. VUT FAST, Ústav technických zařízení budov 20

21 Studie farmy Náplň stáže: Stáž je vhodná pro všechny studenty, kteří ve své bakalářské nebo diplomové práci navrhují nebo posuzují zemědělskou stavbu nebo celý areál. Za pomoci názorných pomůcek si stážisté vyzkouší osazení budovy do terénu, účelné dispoziční řešení nebo urbanistické uspořádání souboru budov farmy. Při vlastní práci budou seznámeni se základními zásadami architektonického návrhu a stavebního řešení. Stážisté si také mohou sestavit trojrozměrný architektonický model stavby. Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: VUT FAST Ubytování: pro mimobrněnské účastníky zajistíme Počet účastníků: 5 až 10 osob Lektor: Ing. Arch. Petr Dýr, Ph.D. VUT FAST, Ústav architektury 21

22 Vnitřní prostředí staveb Náplň stáže Program stáže je sestaven z několika tematických denních celků, které pokrývají oblast problematiky vnitřního prostředí staveb. Jednotlivá témata budou vyložena teoreticky a následně si budou moci jednotliví účastníci vyzkoušet přístrojovou techniku, která k monitoringu prostředí budov slouží. 1. Tepelně vlhkostní mikroklima 2. Kvalita vzduchu 3. Proudění vzduchu 4. Vzduchotěsnost budov 5. Akustika budov Termín stáže: Dle dohody s lektorem Místo stáže: VUT FAST Ubytování: pro mimobrněnské účastníky zajistíme Počet účastníků: 5 až 10 osob Lektor: Ing. Marcela Počinková, Ph.D. VUT FAST, Ústav technických zařízení budov 22

23 IdeaHELP, o.p.s. Zemědělská 1004, Žamberk Fax: Telefon: E mail: Kontaktní osoby projektu Ing. Jan Šeda ( , ) Ing. František Mikyska ( , ) 23

24 Praktické použití portálu FARMÁŘ Náplň stáže Stáž je zaměřen na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností k jednotlivým opatřením osy I. a II. EAFRD a cílům Společné zemědělské politiky a to v rámci tohoto tématického okruhu: Zákonné požadavky na hospodaření vztahujících se k nárokům na přímé platby (cross compliance) správného invironmentálního hospodaření; řešení problémů souvisejících s erozí půdy, nitrátově a jinak zranitelnými oblastmi, oblastmi NATURA 2000 a znečišťováním vod. Účastníci stáže Praktické použití portálu FARMÁŘ budou mít možnost získat znalosti : Práce s portálem Farmář přihlášení do systému, změny přihlašovacích údajů, orientace v prostředí aplikace Vysvětlení základních zobrazení při použití programu Registr půdy Ovládání zobrazovacích součástí a informací v Registru půdy, tisk map a důležitých informací Evidence přípravků ochrany rostlin a hnojiv s návazností na registr půdy LPIS Protierozní opatření na konkrétních pozemcích s návaznosti na registr půdy LPIS Ovládání zobrazovacích součástí a informací v Registru zvířat, tisk sestav a důležitých informací Hlášení změn (narození, přesuny apod.) Pastevní deník Vyplnění elektronické žádosti operačního programu PRV Přehledy užitečných odkazů pro dané skupiny uživatelů, opakování v prostředí portálu farmáře 24

25 Cílem je naučit účastníky stáže aplikovat v praxi výše uvedené požadavky na hospodaření, které jsou zakotveny v našich legislativních předpisech. Stáž je zaměřena jak na seznámení s jednotlivými nařízeními a směrnicemi, tak jejich praktickými dopady do hospodaření v konkrétních případech, které portál MZe ČR FARMÁR umožňuje úspěšně naplnit. Absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu. Termín stáže: Místo stáže: Ubytování: Počet účastníků: Lektor: Dle dohody s lektorem IdeaHELP,o.p.s.; Zemědělská1004; Žamberk Žamberk Skupina 4 6 osob Vladimír Šeda 25

26 Chov krav bez tržní produkce mléka Náplň stáže Z provozně ekonomického hlediska představuje systém chovu krav bez tržní produkce mléka extenzivní využívání TTP pastvou krav s telaty za účelem produkce kvalitního zástavového skotu a udržování příslušných ploch a oblastí v přirozeném a kulturním stavu. Krávy chované v systému bez TPM jsou hlavním "konzumentem" píce z trvalých luk a pastvin v ČR a v mnoha dalších evropských státech. Stáž je zaměřena na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností spojených s chovem krav bez tržní produkce mléka. Účastníci stáže Chovu krav bez tržní produkce mléka, dále (KBTM)budou mít možnost získat znalosti: Význam chovu krav BTPM v EU a ČR s charakteristikou masných plemen chovaných v ČR a ve světě organizací chovu základního stáda a systému chovu v různých podmínkách technologií ustájení výživě a krmení masného skotu organizací pastvy a údržbou a obnovou pastevních porostů technologiemi vybavení pastevního areálu systému reprodukce ve stádě KTBM šlechtění masného skotu a kontrole užitkovosti kontrola zdravotního stavu a řešení problémů s tím spojených ekonomika KBTM možnosti chovu KBTM v ekologickém zemědělství 26

27 podmínky welfare a správné zemědělské praxe v chovu KBTM dotační politika a možnosti využití v systému KBRT Cílem je naučit účastníky kurzu aplikovat v praxi výše uvedenou problematiku, dále úspěšně hospodařit a splnit požadavky, které jsou zakotveny v našich legislativních předpisech. Součástí stáže jsou návštěvy zemědělských podniků spojené s praktickou ukázkou výstupů a jejich využití v provozu. Termín stáže: Místo stáže: Ubytování: Počet účastníků: Lektor: květen září dle dohody s lektorem IdeaHELP,o.p.s.; Zemědělská1004; Žamberk Žamberk Skupina 4 6 osob Ing. Jan Šeda 27

28 Moderní softwarové systémy pro výživu zvířat Náplň stáže Účastníci stáže Moderní softwarové systémy pro výživu zvířat budou mít možnost získat znalosti: Skupinovou i fázovou výživu dojnic v nových technologiích s volným ustájením, krmením pomocí TMR a krmných automatů. Každé krmivo může mít zadáno až 300 živinových ukazatelů. Pro každou kategorii zvířat je možné vybrat živinové ukazatele, které hodláme pro danou kategorii zvířat sledovat. Z těchto vybraných živinových ukazatelů můžeme určit ukazatele, které se mají optimalizovat. Maximální počet ukazatelů, které můžeme optimalizovat, je 100 (součet počtu živinových ukazatelů a živinových poměrů). "Optimalizace krmných směsí" je určen pro výrobce krmných směsí. Komplexně řeší tvorbu receptur krmných směsí. Program je distribuován s číselníkem komponent, který obsahuje krmiva z "Katalogu krmiv", který vydal Prof. Ladislav ZEMAN, CSc. Součástí stáže jsou návštěvy zemědělských podniků spojené s praktickou ukázkou výstupů a jejich využití v provozu. 28

29 Termín stáže: Místo stáže: Ubytování: Počet účastníků: Lektor: Dle dohody s lektorem IdeaHELP,o.p.s.; Zemědělská1004; Žamberk Žamberk Skupina 4 osob Ing. František Mikyska 29

30 Ekonomické plánování výroby krmiv Náplň stáže Účastníci stáže Ekonomické plánování výroby krmiv budou mít možnost získat znalosti: Základním dobrého chovu skotu je vytvoření optimální struktury krmivové základny. V současné době není téměř žádný zemědělský podnik limitovaný počtem hektarů, určených na živočišnou produkci. Základním ukazatelem zemědělského podniku by měla být rentabilita a ekonomická užitkovost zvířat. Správně navrhnout krmivovou základnu není jednoduchou záležitostí, protože ji ovlivňuje velké množství faktorů (klimatické podmínky, ekonomické podmínky, intenzita a extenzita výroby, struktura stáda atd.). zemědělského podniku, dále pak chovatelského cíle a plánované užitkovosti. Součástí stáže jsou návštěvy zemědělských podniků spojené s praktickou ukázkou výstupů a jejich využití v provozu. Termín stáže: Místo stáže: Ubytování: Počet účastníků: Lektor: Dle dohody s lektorem IdeaHELP,o.p.s.; Zemědělská1004; Žamberk Žamberk Skupina 4 osob Ing. František Mikyska 30

31 Příprava zvířat na výstavy a aukci Náplň stáže Základním aspektem pro hodnocení při soutěžích je morfologie zvířete. Stejně tak může mít na posuzování vliv jeho vzhled a to jak je upraveno. Každému chovateli je zřejmé, že optimální prezentace zvířete přináší i výrazně lepší výsledky. Kvalita úpravy zvířete a jeho předvedení při přehlídce tvoří výsledný dojem, podle kterého se uděluje známka vašemu chovu a poukazuje na vaši profesionalitu. Obojímu by měl být věnován stejný důraz. Platí, že kvalitní a dobře připravené zvíře = zaručený úspěch. Účastníci stáže přípravy zvířat na výstavu a aukci budou mít možnost získat znalosti: Zklidnění zvířete a učení chod Úprava krmné dávky Před výstavní příprava Mytí Stříhání Fotografování Den D Součástí stáže jsou praktickou ukázky uvedených témat. 31

32 Termín stáže: Místo stáže: Ubytování: Počet účastníků: Lektor: květen září dle dohody s lektorem IdeaHELP,o.p.s.; Zemědělská1004; Žamberk Žamberk Skupina 4 6 osob Ing. Jan Šeda 32

33 Poznámky... 33

34 Poznámky... 34

35 Poznámky... 35

36 Poznámky... 36

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/31.0037) Brožura stáží

Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/31.0037) Brožura stáží Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu (CZ 1.07./2.4.00/31.0037) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně Vysoké učení technické v Brně

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Jiří Skládanka MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP VK: Excelence

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 Výživa zvířat a pícninářství í doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Pavel Veselý,

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci

Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Klíčová aktivita 02 Vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci Na realizaci se podílí: Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Vyšší odborná škola potravinářská

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Historie AgroKonzulty poradenství, s. r. o. Ing. Jan Šeda Koordinační útvar

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009

Hodnoticí standard. Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 9.2.2009 Ošetřovatel koní (kód: 41-018-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní; Zemědělec farmář Doklady potvrzující ÚK:

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno organizují již tradičně u př íležitosti stavebních veletrhů Brno 2015 22. 25.

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby

Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby IVP 1275 Rozvrhování nákladů pomocných činností a režijních nákladů na výkony rostlinné a živočišné výroby Prezentace k oponentuře konané dne 27. 1. 2015 v Praze Ing. Jana Poláčková, CSc. odpovědný řešitel

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Agronomická fakulta MENDELU

Agronomická fakulta MENDELU MENDEL-INFO 2013 26. února 2013, Křtiny doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Agronomická fakulta MENDELU www.af.mendelu.cz 1. ročník Mendel-Info 2012 (9. března Žabčice) 2. ročník Mendel-Info 2013 (26. února Křtiny)

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare

Skot. Welfare. Zásady k ochraně hospodářských zvířat. a technické požadavky na stavby pro zemědělství. Legislativa. Zásady welfare Zásady k ochraně hospodářských zvířat a technické požadavky na stavby pro zemědělství Pohoda zvířat Welfare Naplnění materiálních a nemateriálních podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu Zvíře

Více

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život

Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Krávy produkující mléko dojnice: neuvěřitelně krátký život Dojnice na pastvě Trocha historie Divokým předkem tura domácího byl pravděpodobně pratur. Poslední jedinec tohoto divokého plemene uhynul v polských

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma

Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Název projektu Stručný popis projektu Malá farma/ CZ.1.07/1.1.18/02.0021 Malá farma Záměrem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku přírodovědných a technických oborů a zároveň posílit kompetence žáků

Více

Obr. 1: Hotel Myslivna

Obr. 1: Hotel Myslivna Akce: Kick-off Meeting - zahájení projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081) Věc: Zápis z pracovního jednání Datum: 8.10.2009

Více

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat část 3. (rough draft version) 4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat Obecné principy postupu šlechtění Šlechtění je ekonomicky výhodnější než prostá produkce živočišných produktů ať v krátkodobém

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE

ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE ROČENKA 2011 CHOV SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Českomoravská společnost chovatelů, a. s., Praha Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves Svaz chovatelů českého strakatého skotu Svaz chovatelů

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více

Přehled doprovodného programu

Přehled doprovodného programu Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 23. 26. 6. 2011, Brno Výstaviště Hlavní program pavilony F a G1 Přehled doprovodného programu Čtvrtek, 23. 6. 2011 - Den chovatelů MASNÉHO SKOTU

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk

NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ ENÍ V PRVOVÝROBĚ JEHO SLOŽEN. Rapotín,, 8.10.2008 lská praxe a potravinářsk VLIV MLÉČNÉHO TUKU NA ZDRAVOTNÍ STAV KONZUMENTŮ A MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ JEHO SLOŽEN ENÍ V PRVOVÝROBĚ Autoři: Eva Samková,, Milan Pešek, ek, Jiří Špička Rapotín,, 8.10.2008 Výrobní zemědělsk lská praxe a potravinářsk

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz PĚSTOVÁNÍ ZELENINY v ekologické produkci V sedmi jednodenních blocích probereme

Více

Podnikové informační systémy e-business e-government

Podnikové informační systémy e-business e-government Podnikové informační systémy e-business e-government Portál farmáře ve vinařství a vinohradnictví Kobylí, 28. 1. 2009 Ing. Lukáš Peterka Obsah 1. Portál farmáře Základní informace Přístup veřejné a neveřejné

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc.

NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014. doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. NÍZKONÁKLADOVÉ INOVAČNÍ PRVKY V CHOVU SKOTU TECHAGRO BRNO,DUBEN 2014 doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc. INVESTIČNĚ NÁROČNÁ ZAŘÍZENÍ DO STÁJÍ nové tvary stranových boxových zábran automatické krmné soustavy

Více

KA01 Kick off meeting

KA01 Kick off meeting KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU OPVK Č. 1.07/2.3.00/09.0081 KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MLÉKAŘSTVÍ PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POŽADOVANÉ VÝSTUPY KA01 Kick off meeting Popis aktivity: Obsahová náročnost

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa."

Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa. Metodika) vyhodnocení) ekonomické) efektivnosti*!!stanovení)a)vyhodnocení)a) návrh&výstupních&jednotek,&napojení&na& systém&rsa." Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. Ing. Nikola Krejčová, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová,

Více

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014 Znalost unikátních technologií a vlastní vývojové produkty ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. (OP Lidské zdroje a zaměstnanost Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR

Uplatněná certifikovaná metodika METODIKA. Opatření vedoucí k zamezení biologické degradace půd a zvýšení biodiverzity v suchých oblastech ČR Agrostis Trávníky, s. r. o., Rousínov Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Mendelova univerzita v Brně OSEVA vývoj a výzkum s. r. o. Zubří Vysoké učení technické v Brně Výzkumný ústav pícninářský,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý

Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Prevence fasciolózy Helena Neumayerová, Matin Kašný, David Modrý Ústav patologické morfologie a parazitologie, VFU Brno, Katedra parazitologie, UK Praha Českého svazu chovatelů masného skotu, Hotel Skalský

Více

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie. Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. CHOV PŘEŽVÝKAVCŮ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ welfare, technologie Stanislav Staněk Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha Uhříněves OBSAH PŘEDNÁŠKY CHOVNÝ KOMFORT, WELFARE SPRÁVNÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRAXE

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky A. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy skotu na lokalitě Švýcárna (plán od 2015 2020) Správa CHKO

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu

Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu Detekce říje, kontrola výživy & monitoringzdravotního stavu ü 24/7 sledování říje, zdravotního stavu a krmení ü Monitoring výživy - změny v KD, přesuny mezi skupinami ü Snadná instalace, používání i servis

Více

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky

Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Operační program Praha Adaptabilita 17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Program dalšího vzdělávání pro zaměstnance ČGS ohrožené na trhu práce Číslo úkolu ČGS: 661030 RNDr. Jan Čurda člen Týmu pro

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více