LISTOPAD 2014 TÉMATA 21.STOLETÍ Investice do Internetu věcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 2014 TÉMATA 21.STOLETÍ Investice do Internetu věcí"

Transkript

1 Devices/Users (M in Log Scale) Tento text je určen investičním profesionálům a soukromí investoři by se na něj neměli spoléhat LISTOPAD 2014 TÉMATA 21.STOLETÍ Investice do Internetu věcí Postupný pokrok ve využívání počítačů byl podmíněn především klesajícími náklady a zlepšováním funkcí. Historicky každý nová "vlna komputerizace" zasáhla přibližně desetkrát více uživatelů, než vlna předchozí. Zatímco současná vlna mobilního internetu stále ještě probíhá, prozíraví investoři hledí vpřed s otázkou: co nás čeká příště? Ve Fidelity věříme, že další velkou vlnu bude představovat takzvaný "Internet věcí" (Internet of Things) - globální ekosystém, k němuž jsou připojeny objekty, které mohou snímat, zpracovávat a sdílet data s ostatními objekty. Toto vydání newsletteru Perspectives zprostředkovává názor Fidelity na internet věcí včetně jeho hlavních hnacích motorů a pokouší se identifikovat některé pravděpodobné příjemce investic. Nejdůležitější aplikací, která způsobila, že je dnes svět doslova omotán elektrickými kabely, byla žárovka. Ta způsobila elektrifikaci naší planety. A když lidé natahovali první elektrická vedení, o nějakých dalších elektrických spotřebičích se jim ještě ani nezdálo. Jeff Bezos (zakladatel Amazon.com) Internet věcí (IoT) je název používaný pro stále rostoucí počet předmětů propojených internetem a vybavených zabudovanými senzory, které mohou ovládat a sdílet komplexní informace bez lidského zásahu. Mezi jeho výhody patří to, že fyzické objekty přesně snímají podmínky jejich prostředí a předávají tyto informace ke zlepšení celkové účinnosti systémů nebo procesů. Tyto internetem spojitelné objekty od továrních strojů až po chladničky v domácnostech už nějaký čas existují. Ale podobně jako obyčejná žárovka, která byla impulsem k rozvinutí elektrické sítě a vývoji tisíců elektrických spotřebičů, internet věcí je předurčen k tomu, aby byl mnohem významnější než ve svých začátcích. Původně byl navržen k vzájemnému propojení počítačů, ale dnes si uvědomujeme, že internet může propojit také mnoho dalších věcí. Jak je patrné z uvedeného grafu, pokud jde o počet kusů, velké technologické vlny mají tendenci růst v řádu desetinásobků. Poslední takovou desetinásobnou vlnou, která ještě stále probíhá, je přechod od osobních počítačů k chytrým telefonům a tabletům. Při pohledu do budoucna, si myslíme, že je velmi pravděpodobné, že další velkou vlnou bude mnohem větší rozšíření internetu schopných věcí. KRÁTCE Po chytrých telefonech přichází éra internetu věcí (Internet of Things IoT) umožní miliardám zařízení vybavených senzory zpracovávat informace a vzájemně spolu komunikovat. Podobně jako elektřina způsobila rozmach elektrických spotřebičů, internet bude motorem IoT. Rozvoj IoT je umožněne rovněž poklese cen hardware, rozvojem globální konektivity, zvyšujícím se výkonem počítačů a cloudovým computingem. IoT vytvoří horizontální vítěze společnosti vyrábějící hardware umožňující IoT. Nicméně potenciálně větší dlouhodobé příležitosti budou nabízet dodavatelé aplikací pro mnoho vertikálních sektorů, jako je průmysl, zdraví a fitness. Sledujte Fidelity video o Internetu věcí Velké technologické vlny 100,000 Mobile Internet 10bn+ Units 10,000 1, Minicomputer 10m+ Units Personal Computing Mainframe 100m+ Units 1m+ Units Desktop Internet 1bn+ Units/Users

2 Tabulka 1. Zdroj: KPCB; ITU; MS Research Společnost Gartner zabývající se výzkumem trhu předpokládá, že počet inteligentních internetem propojených věcí vzroste ze současných 3,7 miliardy už v příštím roce na 4,9 miliardy a do roku 2020 na 25 miliard. Hnací motory internetu věcí Koncept internetu věcí není nijak nový tento termín poprvé použil britský průkopník moderních technologií Kevin Ashton v roce 1999 a už o rok později vyrobila jihokorejská společnost LG první chladničku komunikující prostřednictvím internetu. Nicméně v minulosti existovala ještě řada překážek, které zabraňovaly rychlejšímu rozvoji této technologie. Zřejmě nejdůležitější hnací silou bylo rychlé šíření chytrých telefonů umožňujících připojení k internetu. Ve skutečnosti dnešní telefony s připojením k internetu, které nosí většina lidí v kapsách, jsou mini-počítače, které jsou výkonnější, než byly před deseti lety průměrné osobní počítače. Pokud jde o nové faktory, nejdůležitějším z nich je schopnost ukládat mnohem větší množství dat na dálku v "cloudu", který byl také významným katalyzátorem tématu "velký objem dat. Konečně také cena hardwaru (procesory, senzory atd.) začala výrazně klesat v souladu s Moorovým zákonem. 1 Hnací motory co se změnilo? Průmyslové a spotřební společnosti, které si neuvědomí význam internetu věcí, budou ohroženy mnohem více, než ty, které v devadesátých letech ignorovaly význam a výhody Internetu pro rychlejší prodej výrobků. Internet věcí je mnohem významnější, protože se už nejedná pouze o distribuci výrobků, ale spíš o inovaci produktů směrem k bezdrátovým sítím a přenosným metodám distribuce upřednostňovaným mladou generací. Ti, kteří chytnou svoji příležitost včas za pačesy, uvidí, jak jejich tržní podíl raketově poroste. A naopak Christopher Moore Portfolio Manager Global Equities Tabulka 2. Zdroj: FIL Listopad 2014; IoT znamená Internet věcí. HLEDÁNÍ VÍTĚZŮ HORIZONÁLNÍ VERSUS VERTIKÁLNÍ SEKTORY Nejlepším způsobem, jak pochopit potenciál investic do internetu věcí je podívat se na příklady z praktického života. Na sektorové úrovni, si myslíme, že budeme svědky horizontálního a vertikálního efektu. Na horizontální úrovni na této technologické revoluci vydělají ty společnosti, které vyrábějí hlavní komponenty potřebné pro internet věcí. Dobrým příkladem je například lowcostový mikro-elektromechanický polovodičový senzorový systém (MEMS) potřebný k získávání dat z reálného světa, které všechny připojená zařízení vysílají. Ve skutečnosti většina dnešních chytrých telefonů je už vybavena několika MEMS senzory. Vertikálními příjemci, na druhé straně, budou společnosti z jiných odvětví, které budou moci vydělávat na vysoce specifických aplikacích sloužících ke zvýšení účinnosti nebo kvality služeb. Příležitosti investování se budou nabízet jak v horizontálním tak ve vertikálním sektoru, nicméně jsme přesvědčeni, že mnohem větší šanci investorům nabídne právě vertikální sektor vzhledem k větší rozmanitosti potenciálních průmyslových aplikací, z nichž některé by mohly přinést skutečný technologický převrat. Z tohoto důvodu se už nějaký čas náš výzkum zaměřuje na identifikování společností, které zaujímají vedoucí postavení při formulování a efektivním zavádění strategie internetu věcí, čímž se jejich nabídka odlišuje od nabídky jejich konkurentů. Zásadní význam bude mít v této oblasti rychlost, s níž se firmy zapojí do internetu věcí pouze ti první budou mít šanci získat

3 významný tržní podíl. Hlavním důvodem, proč vidíme méně příležitostí v horizontálních sektorech, je velká citlivost hardware na tržní prostředí. Stručně řečeno, ziskové marže mají v této oblasti tendenci rychle klesat, protože hardware lze snadno kopírovat. Jako mnohem výhodnější se proto ukazují investice do oblastí, jejichž výrobky nelze tak snadno kopírovat. Přesně toho jsme byli svědky v počítačovém průmyslu. Jak ukazuje tabulka dole, v okamžiku, kdy se osobní počítače staly běžné a všudypřítomné, zájem investorů se obrátil k výrobcům software, dodavatelům hlavních součástek a provozovatelům služeb (například Microsoft, Intel a Google). Přesun hodnot v průmyslu osobních počítačů podíly tržní kapitalizace (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Tabulka 3. Harvard Business Review, Červenec 2013 HLEDÁNÍ VÍTĚZŮ PŘÍKLADY NĚKTERÝCH AKCIÍ Computer and peripheral equipment manufacturing Semiconductor and other electrical component manufacturing Software publishers Internet service providers and web search portals Monsanto Nejvýznamnější společnost v oblasti zemědělských biotechnologií má na svém kontě řadu inovací, z nichž nejdůležitější je její průkopnická role v oblasti geneticky modifikovaných plodin. V současné době je Monsanto v čele úsilí vytvořit integrovaný datový systém k zvýšení zemědělské produktivity. Uvedla na trh svůj vlastní systém FieldScripts a v říjnu 2013 získala společnost Climate Corp, což je firma zabývající se analýzou klimatu. Jako leader a investor v biozemědělství a s ohledem na rostoucí spotřebu potravin je Monsanto společností, která má nejlepší předpoklady posílit zásluhou internetu věcí svoji pozici na trhu. Myslím, že internet věcí má šanci stát se v nejbližších pěti letech převratným tématem. Vezměte si, jak osobní počítače a chytré telefony změnily náš každodenní život dovedu si představit, že v tomto případě to bude mít stejný rozměr. V souladu s Moorovým zákonem se mobilní konektivita stala velice dostupnou. Dalším logickým krokem je naučit různá zařízení, aby spolu vzájemně mluvila. Bude to postupný proces, jenž bude mít dopad napříč nejrůznějšími odvětvími. Investoři by se měli pohlížet po společnostech, které tento trend zachytí včas a které se dokáží odlišit - takovými společnostmi jsou GE a Nike. Dmitry Solomakhin Portfolio Manager Global Equities FieldScripts a praktické zkušební výsledky

4 Tabulka 4. Source: Monsanto. FieldScripts praktické zkoušky v 56 lokacích. Údaje 12/2012 General Electric (GE) Zřejmě nejslibnější ze všech oblastí se jeví rostoucí vzájemná interakce internetu věcí a průmyslového sektoru. GE v této oblasti hraje vedoucí roli a investuje významné prostředky do systému, který nazývá Industrial Internet. V dnešní světové průmyslové základně bychom napočítali přes tři milióny velkých "věcí, které se točí". GE odhaduje, že optimalizační proces, který by vedl k úspoře ve výši pouhého 1%, by znamenal v průběhu 15 let celkovou úsporu 226 miliard dolarů. Industrial Internet by mnohým společnostem umožnil přiblížit se k ideálu nulových neplánovaných odstávek, kde by se preventivní údržby mohly provádět na základě skutečného stavu technologie a nikoliv podle jejího odhadovaného stavu. Samsung Kromě toho, že je jedním z největších světových výrobců chytrých telefonů, je korejský Samsung zároveň dodavatelem širokého spektra technologických produktů, včetně chladniček, praček, DVD přehrávačů atd. S ohledem na šíři nabídky a výzkumnou základnu, kterou má společnost k dispozici, jsme přesvědčeni, že Samsung má předpoklady stát se vedoucí silou ve vývoji chytrých spotřebních zařízení, které mohou mezi sebou vzájemně komunikovat. Samsung například vyvinul pračku umožňující uživatelům kontrolovat prací proces prostřednictvím jejich chytrých telefonů. CSR Dalším dobrým příkladem je britská technologická firma CSR PLC. S tím jak se rozšiřuje počet spotřebičů y zařízení se vestavěnými mikročipy, zvyšuje se poptávka po možnostech vzájemné bezdrátové komunikace mezi těmito zařízeními. Komunikačním standardem k tomuto účelu je Bluetooth Smart (což je derivát Bluetooth s nízkou spotřebou elektrické energie). Protože je dnes už mnoho moderních chytrých telefonů a tabletů touto technologií vybaveno, což je činí schopné připoj se k širokému spektru domácích spotřebičů. Jako investory nás zajímá nejen to, jak internet věcí změní existující konkurenční prostředí, ale také jak může změnit a posílit obchodní modely budoucnosti. Alexander Scurlock Portfolio Manager Jako průkopník technologie Bluetooth a významný dodavatel nízkoenergetických bezdrátových zařízení má společnost CSR velmi dobré předpoklady vydělat na očekávaném růstu nízkoenergetické konektivity. Atraktivita tohoto budoucího byznysu vedla americkou společnost Qualcomm, největšího světového výrobce mikročipů, k tomu, že za 2,5 miliardy dolarů odkoupila společnost CSR. Vývoj cen akcií CSR ve vztahu k evropskému indexu MSCI

5 CSR MSCI Europe 0 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Tabulka 5. Zdroj: Datastream ZÁVĚREM Domníváme se, že rychlý nárůst inteligentních zařízení s možností vzájemné komunikace, bude novou technologickou vlnou, která bude následovat okamžitě po vlně chytrých telefonů. Naše investiční týmy věří, že téma chytrého spojení má převratný potenciál a že může změnit zaběhlou praxi v mnoha oborech. V důsledku toho nabízí tento rychle se vyvíjející segment obrovské investiční příležitosti zejména do těch společností, které jsou nejrychlejší a nejtvořivější při vytváření aplikací, jimiž se v pozitivním smyslu odliší od svých konkurentů. Jako investoři denně analyzujeme předpokládaný vliv všech převratných trendů a individuální firemní strategie, abychom byli schopni identifikovat ty společnosti, které mají největší šanci získat profit z internetu věcí a současně se snažíme, aby se tyto poznatky co nejvěrněji odrážely v klientských fondech. Tak, jak zpomaluje růst mobilních technologií, naši investoři se budou stále častěji rozhlížet po tom, co bude dál myslíme si, že příští etapou bude internet věcí. Ozan Asim výzkumný analytik polovodičových a telekomunikačních technologií Important Information This material is intended for investment professionals and must not be relied upon by private investors. This communication is not directed at, and must not be acted upon by persons inside the United States and is otherwise only directed at persons residing in jurisdictions where the relevant funds are authorised for distribution or where no such authorisation is required. These figures reflect the resources of FIL Limited and its subsidiaries, and FMR LLC and its subsidiaries. FIL Limited and FMR LLC are separate companies with some shareholders in common. Source: FIL and FMR LLC. July Data is unaudited. Research professionals include associates, analysts, country and sector managers who retain research responsibility and technical & quantitative analysts who are part of the research groups. Assets and resources as of 31/03/2013 are those of FIL Limited. Data is unaudited. Issued by FIL (Luxembourg) S.A., 2a rue Albert Borschette, 1021 Luxembourg, Luxembourg. FIL Limited was established in 1969 and provides asset

6 management services to investors outside of the Americas. FIL Limited and its respective subsidiaries form the global investment management organisation that is commonly referred to as Fidelity Worldwide Investment. Fidelity Worldwide Investment only gives information on its products and does not provide investment advice based on individual circumstances. Any service, security, investment, fund or product outlined may not be available to or suitable for you and may not be available in your jurisdiction. It is your responsibility to ensure that any service, security, investment, fund or product outlined is available in your jurisdiction before any approach is made regarding that service, security, investment, fund or product. The document may not be reproduced or circulated without prior permission and must not be passed to private investors. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments may go down as well as up and an investor may not get back the original amount invested. For funds that invest in overseas markets, changes in currency exchange rates may affect the value of an investment. Investments in small and emerging markets can be more volatile than other more developed markets. Unless otherwise stated all products are provided by Fidelity Worldwide Investment, and all views expressed are those of Fidelity Worldwide Investment. The availability of the investment discipline(s) and portfolio manager(s) pr posed in this document is based on the situation at the time of submission and may be subject to change. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment and the Fidelity Worldwide Investment logo and currency F symbol are trademarks of FIL Limited. Reference in this document to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell these securities, but is included for the purposes of illustration only. Investors should also note that the views expressed may no longer be current and may have already been acted upon by Fidelity Worldwide Investment. Please note that appointment would be subject to satisfactory client verification checks as required by antimony laundering regulations. Top security holdings are those securities in which the largest percentage of the fund s total assets are invested. Holdings in different securities issued by the same company are listed separately and any exposure achieved by derivatives is not shown. This means that the data may not always represent the total exposure of the portfolio to any given company. A full list of holdings, including derivatives, can be found in the fund s annual and/or semi-annual report and accounts. : Reference in this document to specific securities should not be construed as a recommendation to buy or sell these securities, but is included for the purposes of illustration only. Investors should also note that the views expressed may no longer be current and may have already been acted upon by Fidelity. Fidelity/Fidelity International means FIL Limited (FIL) and its subsidiary companies. Investments should be made only on the basis of the current Key Investor Information Document (KIID), current prospectus, the annual report and if published later the last semi-annual report. Fidelity only offers information on its own products and services and does not provide investment advice based on individual circumstances. They are available along with the current annual and semi-annual reports free of charge from our distributors, from our European Service Centre in Luxembourg, FIL (Luxembourg) S.A., 2a rue Borschette, 1021 Luxembourg your financial advisor, or, for Slovakia from our representative, UniCredit Bank Slovakia, a.s., with its registered office at Sancova 1/a, Bratislava, for Czech Republic from our representative Unicredit Bank Czech Republic, a.s., Zeletavska 1525/1, Prag 4 Michle, or for Hungary from our distributor Raiffeisen Bank Zrt., Akademia u. 6, 1054 Budapest. Except for the KIID such documents are in English. Documents include the fund rules and further information regarding the incorporation of the UCITs. Further information regarding the nature of the risk for this fund would be available at the following web pages: For Czech Republic: for Hungary: for Slovakia: November MKAT3336

Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014

Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014 Otázky a odpovědi Pioneer P.F. sloučení Prosinec 2014 OTÁZKY A ODPOVĚDI Pioneer P.F. sloučení únor 2015 S cílem zefektivnit nabídku produktů a jako odpověď na potřeby našich klientů se stávající Podfondy

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

III. Risk Warnings and Acknowledgements

III. Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company ), in accordance with the Provision of Investment

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Ženy v ICT profesích a ICT oboru v České republice Women in ICT professions and ICT sector in the Czech Republic Autor: Mgr. Markéta Kristová

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Finanční otázky inovačních projektů

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Finanční otázky inovačních projektů 10 Finanční otázky inovačních projektů 10 Finanční otázky inovačních projektů F. Peter Boer Petr Holec Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-30-6 Tato publikace byla

Více

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů

Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Disertační práce Optimalizace výrobních systémů využitím simulačních modelů Optimization of production systems using simulation models Autor: Ing. Ivo Novák Studijní program: P 6208 Ekonomika a management

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ

PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 DITA ČERMÁKOVÁ, SOŇA SCHOVÁNKOVÁ, KLÁRA FIEDLEROVÁ PODNIKÁNÍ CIZINCŮ V ČESKU: VLIV STRUKTURY PŘÍLEŽITOSTÍ ČERMÁKOVÁ, D., SCHOVÁNKOVÁ, S., FIEDLEROVÁ, K. (2011): Entrepreneurship

Více

ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné

ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné Jan Smolík Katedra informačních technologií Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze W. Churchilla

Více

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT

THINK! INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ SVĚT THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2009 KRIZI HENDRERCILIT PŘEŽIJÍ PRUŽNÍ A ODOLNÍ Rozhovor s Vladkem Šlezingrem KOMUNIKACE správy silnic DATABÁZE pro celou skupinu INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ PRO INTELIGENTNÍ

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace

Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace Elektronické dovednosti: Mezinárodní rozměr a vliv globalizace strana 1 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti Evropská komise ani žádná osoba konající ve jménu Komise nenese odpovědnost za účel použití následující

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Stanovení hodnoty veřejně prospěšných investičních projektů

Stanovení hodnoty veřejně prospěšných investičních projektů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Ekonomika podniku a management Autoreferát k doktorské disertační práci Stanovení hodnoty veřejně prospěšných investičních projektů - Cost

Více

Úvodní slovo. Směřování k učící se společnosti

Úvodní slovo. Směřování k učící se společnosti Učící se společnost Vzdělaná společnost: Úvodní slovo Úvodní slovo Směřování k učící se společnosti Již dlouho jsem přesvědčen o tom, že vzdělávání a technologie hrají v životě velice důležitou roli.

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub,

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU White Paper Series Série Bílé knihy THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU Ondřej Bojar Silvie Cinková Jan Hajič Barbora Hladká Vladislav Kuboň Jiří Mírovský Jarmila Panevová Nino

Více

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA PODPOR MARKETINGOVÉ ČINNOSTI VYUŽÍVANÝCH FIRMAMI V ČESKÉ REPUBLICE MARKETING A OBCHOD Dita Hommerová, Lenka Králová Tento příspěvek shrnuje nejpodstatnější výsledky dotazníkového šetření realizovaného

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku Employment Impacts of Cleaner Production in a Company

Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku Employment Impacts of Cleaner Production in a Company Vliv čistší produkce na zaměstnanost v podniku Employment Impacts of Cleaner Production in a Company Kulhavý Viktor Abstrakt Environmentální inovace, stejně jako jiné typy inovací, mohou být chápány jako

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více