EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory. KONCEPT Centra bydlení pro seniory"

Transkript

1

2 EBM Partner a.s. a Centrum bydlení pro seniory Od roku 1998 se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. věnují problematice bydlení a obzvlášť bydlení pro seniory. Od té doby až dodnes se účastnili sami i se svými společnostmi přípravy a realizace mnoha projektů v této oblasti. Zároveň rozvíjeli myšlenku vytvoření konceptu Centra bydlení pro seniory. Při tvorbě konceptu Centra bydlení pro seniory byly využity zkušenosti a know how zakladatelů a jejich zaměstnanců z investiční činnosti, z projektové a inženýrské činnosti, z projektového managementu a z realitní činnosti. Také byla využita zkušenost jednoho ze zakladatelů společnosti EBM Partner a.s., který jako ředitel Státního fondu rozvoje bydlení České republiky spolutvořil koncepci bydlení ČR do roku 2020, zejména její část o nájemním bydlení pro seniory. V neposlední řadě byly využity aktuální analýzy situace v oblasti bydlení v ČR, názory a rady představitelů obcí jako i veřejných organizací a sdružení jako Rada Seniorů ČR, či Svaz měst a obcí ČR. Samozřejmostí byla a je permanentní diskuse s provozovateli podobných už existujících zařízení a s poskytovateli sociálních služeb. Vzhledem k aktuální sociálně společenské atmosféře v ČR a demografickému vývoji se zakladatelé společnosti EBM Partner a.s. rozhodli, že dozrála doba na uspořádání myšlenek, úvah, rozpracovaných schémat a modelů do formátu schopného oslovit představitele obcí, potenciálních finančních partnerů a v neposlední řadě samotných budoucích uživatelů Center bydlení pro seniory. Podpora obcí, a to od doporučení až po případnou účast v PPP projektech jako veřejného partnera či provozovatele, je nevyhnutelná pro úspešnost projektů Center bydlení pro seniory. Právě obcím záleží zejména na spokojeném a kvalitním životě všech obyvatel a obzvlášť seniorů, kteří si tuto péči zasluhují nejvíce. KONCEPT Centra bydlení pro seniory Koncept reflektuje všechny potřebné atributy pro vznik úspěšného projektu po stránce vytvoření alternativního domova pro nejširší vrstvy obyvatel v seniorském věku, po stránce komfortu užívání a dostupnosti pro většinu cílové skupiny, po stránce komplexnosti poskytovaných služeb včetně sociálních, po stránce efektivnosti provozu, po stránce ekonomičnosti přípravy a výstavby těchto staveb a v neposlední řade po stránce výhodnosti investice, resp. ochoty finančních ústavů tento typ projektů financovat. Základní filozofií Centra bydlení pro seniory je poskytnout domov s dosahem permanentní péče všem zájemcům o plnohodnotné prožití poslední třetiny života. recepce 2 3

3 filozofie financování V principu platí, že každý jeden projekt Centra bydlení pro seniory představuje investiční příležitost pro stavebníka, kterým bude společnost EBM Partner a.s., pro institucionální investory, pro banky, případně pro obec. Aby byla dodržena zásada dostupnost pro většinu cílové skupiny, je nutné optimálně nastavit všechny rozhodující atributy investice, kterými jsou zejména: cena pozemku cena přípravných a stavebních prací cena peněz a délka splácení případného úvěru Pozemek + stavba + finanční náklady doba splácení úvěru výše nájmu Dostupnost bydlení v Centru bydlení pro seniory bude záviset na ceně výše uvedených položek. V této otázce je rozhodující ingerence obce a pozice, kterou zaujme při posuzování příležitosti o umístění Centra bydlení pro seniory na svém území, neboť toto rozhodnutí může výrazně ovlivnit výšku nájmu pro seniory. Ideální je případ, kdy Centrum bydlení pro seniory bude stát na pozemku obce, případně pokud se obec stane partnerem v provozování Centra bydlení pro seniory, nebo partnerem projektu typu PPP. Obec tak získá pro své obyvatele v seniorském věku kvalitní bydlení s následnou péčí. pohled zepředu 4 5

4 princip fungování zcela závislí závislí křehcí Principiální myšlenkou fungování Centra bydlení pro seniory je dobrovolný doživotní pobyt každého seniora, který se může do Centra nastěhovat v jakémkoliv věku a nebude se muset stěhovat nikam jinam kvůli zhoršující se zdravotní kondici. Maximálně se může přestěhovat do jiného patra s jiným stupněm zdravotní péče, a to bez jakýchkoliv ekonomických konsekvencí. Centrum bydlení pro seniory skýtá tak příležitost vyžití pro nejaktivnější, jako i zdravotní péči pro klienty odkázané na lůžko. To vše pod jednou střechou... elitní / zdatní nezávislí 6 7

5 Architektonicko provozní schéma Centrum bydlení pro seniory bylo vyprojektováno s ohledem na optimální prostorové a funkční schéma. Toto schéma je vertikálně a horizontálně křížově propojené. V horizontálním směru, v rámci každého patra, je k dispozici několik typů bytových jednotek. V rámci každého patra je umístěn společenský prostor, na který navazuje místnost pro pečovatelky. Vertikální propojení zabezpečují dvě vertikální komunikační osy, tvořené dvěma nákladními výtahy a širokými schodišti. Zásadní výhodou vertikálního provozu je pohotová provozní obslužnost. Nástupní prostory výtahů v přízemí jsou navázány na centrální vstupní prostor s recepcí a vchodem do jídelny. Budova bude částečně podsklepena. Bude zde umístěno potřebné technické zázemí pro zabezpečení provozu. Alternativní objemové úpravy Zúžení a zvýšení formátu Rozšíření a snížení formátu pohled shora 8 Projekt je možné pružně přizpůsobovat prostorovým možnostem. 9

6 Půdorys typického patra Půdorys přízemí ZAHRADA Centrum bydlení pro seniory je vyprojektováno s ohledem na optimální prostorové a funkční schéma. Toto schéma je vertikálně a horizontálně křížově propojené. V horizontálním směru, v rámci každého patra, je k dispozici několik typů bytových jednotek. Nejmenší jednotkou je samostatná jednolůžková jednopokojová bytová jednotka určena pro elitní, zdatné či nezávislé seniory. Největší třílůžková bytová jednotka je určena pro seniory křehké a závislé. V případě tělesného handicapu seniorů jsou k dispozici rovněž bytové jednotky jedno dvojlůžkové, určené pro bezbariérový provoz invalidního vozíku. V rámci každého patra je umístěn společenský prostor, na který navazuje místnost pro pečovatelky. Společenské prostory nabízí klientům aktivní denní režim pro udržování kontaktu v menší komunitě seniorů, přednostně v rámci příslušného podlaží. Je zde příjemné posezení s výhledem do okolní krajiny a osobním kontaktem s pečovatelkami. Každé poschodí může být věnováno specifickému typu klientely. Z hlediska hodnocení nároků na zdravotní péči, je upřednostněno umístění závislých klientů do vyšších poschodí. 3L 2L 2L TP 2L TP 2L TP chodba Bezbariérové bytové jednotky Bytové jednotky společenský prostor Společné prostory a zázemí pečovatelek Výtahy 2L TP 2L TP 2L 3L chodba 3L 1L 2L 1L 3L pečovatelky Centrum bydlení pro seniory je vybaveno vlastní kuchyní, která pro klienty připravuje šest jídel denně. Současně se zde vaří obědy pro donášky do bytů seniorů, kteří zde nebydlí, ale mohou využívat některé terénní služby, které centrum poskytuje. Jídelna s denním barem, knihovnou a zimní zahradou tvoří multifunkční prostor sdružující stolování, zájmovou činnost, vzdělávání a odpočinek. Při konání živého vystoupení může knihovna sloužit i jako zázemí pro účinkující, zimní zahrada navazující na jídelnu zase např. jako zájmová dílna pro volnočasové aktivity apod. Tento prostor je také možné využívat jako denní stacionář pro seniory, kteří v Centru bydlení pro seniory nebydlí, ale chtějí se účastnit zdejších denních aktivit. Součástí přízemí jsou také lékařské ordinace. Praktického lékaře a případně i potřebné specialisty tak budou mít klienti přímo v budově. Nepostradatelnou součástí areálu je uzavřená zahrada, které dominuje zastřešená pergola. Pod ní jsou umístěné vodní prvky, lavičky, stolky a drobné umělecké předměty, které klientům zpříjemňují zdravotní procházky. Zahrada přirozeně navazuje na zimní zahradu v rámci jídelny a vizuální kontakt ze zahrady až ke vstupu je umožněn prosklenými stěnami. Průhled přízemím od vstupu až do zahrady tak opticky a funkčně propojuje vnější a vnitřní svět tohoto zařízení, není zde vytvořena bariéra. Transparentním vstupem se centrum otevírá veřejnosti a umožňuje jí nahlédnout do života uvnitř a naopak. ZIMNÍ ZAHRADA GASTRO BAR JÍDELNA wc wc Gastro Lékařské prostory, kanceláře RECEPCE VSTUP wc KNIHOVNA OFFICE PRÁDELNA ČEKÁRNA PALIATIVNÍ POKOJ ORDINACE Vstup, recepce, jídelna, knihovna Výtahy 10 11

7 Jednotlivé typy bytových jednotek Bytové jednotky jsou navrženy do jednotlivých velikostních typů. Nejvyšší prostorový komfort nabízí jednolůžková bytová jednotka. Dvojlůžkové bytové jednotky jsou doplněné o typy, které jsou řešeny jako plně bezbariérové. Třílůžkové bytové jednotky umožní spolubydlení klientů např. s Alzheimerovou nemocí apod., kdy je společné bydlení velmi vhodnou formou bydlení. 49 m 2 Typ 01 3 lůžka 42 m 2 Typ 02 3 lůžka 3lůžkové bytové jednotky 2lůžkové bezbariérové bytové jednotky 2lůžkové bytové jednotky 1 lůžkové bytové jednotky Všechny bytové jednotky budou stavebně uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly potřebám a nárokům osob s omezenou možností pohybu či orientace, budou vybaveny přípravou na kuchyňskou linku, zásuvkou pro připojení k internetu a zvonkem pro přivolání 24 hodinové ošetřovatelské služby. Na přání klienta budou bytové jednotky vybaveny vkusným a účelným nábytkem. Sociální zázemí bude plně vybavené, včetně všech zařizovacích předmětů. 39 m 2 35 m 2 31 m 2 m 2 Typ 03 2 lůžka Typ 04 2 lůžka Typ 05 2 lůžka Typ 06 2 lůžka 27 m 2 Typ 07 1 lůžko bytová jednotka 12 13

8 společenská místnost jídelna Souhrnná tabulka 1.PP 1.NP 2. NP 3. NP 4. NP 5. NP 6.NP CELKEM Plocha bytů (m2) , Počet bytů 1 71 Počet seniorů Pronajímatelné plochy (m2) Společné prostory (m2) Technické zázemí Celková užitná plocha (m2) Předpokládaná potřebná plocha pozemku: m2 zahrada 15

9 16 EBM Partner a.s. Ohradní 40/2a 0 00 Praha 4 Michle Tel: Fax:

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení

Portfolio organizace. Základní kontaktní informace. Základní popis zařízení Portfolio organizace Základní kontaktní informace Název organizace: Bellevue, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Chráněné bydlení Podpora samostatného

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015

REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 REALIZAČNÍ PLÁN PRO ROK 2015 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát města Plzně Plzeň, červen 2014 Obsah: I. Cíle a opatření společné více oblastem... 4 I. 1 Seznam cílů a opatření aktuálních pro

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více