Závěrečné vyhodnocení projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečné vyhodnocení projektu"

Transkript

1 Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\ ) Závěrečné vyhodnocení projektu České Budějovice

2 Obsah 1 O projektu Popis projektu Cílová skupina Vzdělávací aktivity projektu Vzdělávání řidičů Vzdělávání servisních techniků Manažerské vzdělávání Jazykové vzdělávání Jiná odborná školení PC vzdělávání Vyhodnocení Popis klíčové aktivity vyhodnocení Zajištění průběžné evaluace Závěrečné vyhodnocení Seznámení s výsledky závěrečného vyhodnocení Výsledky dotazníkového šetření - vyjádření absolventů kurzů Charakteristika respondentů Hodnocení projektu a vzdělávacích aktivit Výsledky dotazníkového šetření - vyjádření managementu firem Charakteristika respondentů Hodnocení projektu a vzdělávacích aktivit Výsledky dotazníkového šetření - vyjádření dodavatelů školících služeb a lektorů odborného a jazykového vzdělávání Charakteristika respondentů Hodnocení projektu a vzdělávacích aktivit Z odpovědí na tuto otázku je patrný zájem jak dodavatelů školících služeb, tak i lektorů odborného a jazykového vzdělávání o případnou spolupráci s JHK Závěr...34 Vzdělávání řidičů Vzdělávání servisních techniků Manažerské vzdělávání České Budějovice

3 Jazykové vzdělávání Jiná odborná školení PC vzdělávání Přílohy Příloha č. 1 Dopisy dodavatelům a lektorům, účastníkům a managementu firem Příloha č. 2 Hodnotící dotazníky - dodavatelé služeb a lektoři, účastníci a management firem Příloha č. 3 - Tabulka výsledků dodavatelé služeb a lektoři, účastníci a management firem České Budějovice

4 1 O projektu 1.1 Popis projektu Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\ ) reagoval na aktuální situaci přetrvávající hospodářské krize, kdy jedním z opatření proti této situaci (udržení zaměstnání a posílení konkurenceschopnosti na trhu) bylo zajistit prohloubení odborné kvalifikace pracovníků v oblasti dopravní infrastruktury. Z praktických zkušeností získaných od ze sdružení Doprava, které funguje při Jihočeské hospodářské komoře (JHK) bylo zřejmé, že ve firemním vzdělávání chybí v řadě případů systematický přístup, vzdělávací aktivity jsou organizovány nahodile a realizují se pouze aktivity, které jsou nezbytné ve vazbě na platnou legislativu. Tento stav měli zájem členské firmy JHK s pomocí realizovaného projektu změnit. Jihočeská hospodářská komora v rámci projektu, který byl realizován v období let připravila a zavedla ve spolupráci se zapojenými firmami nový komplexní systém vzdělávání zaměstnanců v oboru doprava, využitelný zejména v oblasti odborného vzdělávání zaměřeného na zvýšení, prohloubení a rozšíření odborné kvalifikace důležité pro udržitelnost zaměstnání a adaptabilitu. Cílem projektu bylo dosáhnout neustálého zvyšování konkurenceschopnosti firem, které budou disponovat odborně a kvalifikovaně připravenými pracovníky. Projekt byl připraven a realizován pro cílovou skupinu zaměstnanců členských firem JHK, kteří působí v oboru doprava, konkrétně na pozicích dle úrovně: technická: servisní technici a diagnostici; výkonná: řidiči kamionové přepravy, autobusů, trolejbusů; manažerská: střední a top management. 1.2 Cílová skupina Cílová skupina byla vybrána na základě uskutečněného dotazníkového šetření, dle kterého byla zjištěna potřeba členských firem JHK obecně vzdělávat své zaměstnance. Do realizovaného projektu se zapojili následující firmy: BROŽ - CZ s.r.o. CN CARGO spol. s r.o. COMETT PLUS, spol. s r.o České Budějovice

5 CORAX spol. s r.o. ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD STTRANS a.s. DOPRAVA ZÁRUBA M & K s.r.o. Dopravní podnik města České Budějovice a.s. FUKA SPEDITION s.r.o. Josef Vávra s.r.o. K+P Transport Ing. Petr Krása KAFKA TRANSPORT a.s. Koritenský spedition s.r.o. LKW Budweiser Spedition Kratochvíl spol. s r.o. Petschl - Transporte s.r.o. 1.3 Vzdělávací aktivity projektu Cílem projektu bylo zvýšení kvalifikace zapojené cílové skupiny z oblasti dopravy v Jihočeském kraji a tím vytvářet podmínky pro zvyšování kvality a bezpečnosti v silniční přepravě. Vzdělávací aktivity projektu byly zaměřeny na: prohloubení, rozšíření a zvýšení kvalifikace u cílových skupin, zvyšování kvality služeb zaměstnavatelů působících v dopravě, zvyšování bezpečnosti v silniční přepravě, zvyšování udržitelnosti zaměstnání. V rámci projektu byly realizovány následující vzdělávací aktivity: Vzdělávání řidičů Vzdělávací modul byl navržen dle dotazníkového šetření a rozdělen do tematických celků zaměřených na zvýšení kvality nabízených služeb a především na zvýšení bezpečnosti na silnicích při každodenní práci řidičů. Jednalo se o následující tematické celky: 1) Vstupní školení odborné způsobilosti řidičů 2) Pravidelné školení řidičů - Hospodárná a ekologická jízda, Defenzivní a bezpečná jízda, Pracovní režimy řidičů, Digitální tachograf, Upevnění nákladu, Aktuální dopravní České Budějovice

6 předpisy, Mezinárodní dopravní předpisy, Dopravní nehody. V rámci tohoto školení byly pořízeny vyučovací pomůcky - SW tachografy. 3) Školení ADR - přeprava nebezpečných věcí. 4) Rozšířené školení řidičů - hospodárná jízda, škola smyku, rozšířené školení řidičů cisternových vozidel, školení řidičů VZV (vysokozdvižné vozíky), chování vůči cestujícím veřejné dopravy, rozšíření řidičského oprávnění D, referentské zkoušky Vzdělávání servisních techniků Na základě spolupráce se zapojenými firmami byl vytvořen plán školení určený servisním technikům a mechanikům, který byl pojat systémově k pokrytí komplexního servisu a diagnostiky většiny vozidel. Vzdělávání mechaniků bylo zaměřeno na rozvoj opravárenské činnosti a prohloubení kvalifikace včetně poznání nových metod servisní činnosti, tak aby absolventi kurzu zvládli opravy různých typů vozidel. Cílem bylo vyškolit servisní a diagnostickou kapacitu pro nákladní vozidla a autobusy na špičkové úrovni v regionu Manažerské vzdělávání Nový vzdělávací modul byl navržen dle dotazníkového šetření dopravců a rozdělen do tematických celků zaměřených na rozvinutí manažerských schopností a znalostí v oboru dopravy dle úrovně řízení, a to: 1. Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti pro manažery dopravních firem 2. Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti pro střední management dopravních firem 3. Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti pro vrcholový management dopravních firem 4. Součástí vzdělávacího modulu jsou dále dva tematické okruhy: Psychologie obchodního jednání a Krizový management Vzdělávací modul byl vytvořen z důvodu potřebnosti obdobného školení pro obor doprava, který na trhu nebyl v obdobné podobě k dispozici. Zájemcům o školení chyběla v nabídkách dostatečná odbornost, flexibilita a přizpůsobení se potřebám jednotlivých účastníků. Dále vzdělávání v této oblasti postrádalo napojení na praxi, zpětnou vazbu a aplikaci v individuálním prostředí firem České Budějovice

7 Cílem vytvořeného vzdělávacího modulu bylo zajistit dostatečnou flexibilitu pro konkrétní účastníky a zároveň se přizpůsobit úrovni účastníků, resp. jejich pracovnímu zařazení a jejich pravomocím, odpovědnostem a aktivitách ve firmách Jazykové vzdělávání Vzhledem k poloze Jihočeského kraje, který sousedí s Rakouskem a Německem a zároveň dle výsledků dotazníkového šetření byl do vzdělávacích aktivit projektu zařazen modul jazykového vzdělávání s cílem zdokonalit jazykovou vybavenost zaměstnanců, která povede k rozvoji klíčových dovedností. Jednalo se o kurzy anglického a německého jazyka Jiná odborná školení V rámci této vzdělávací aktivity byla organizována další odborná školení: 1) Jednodenní odborné semináře na různá témata dle aktuální potřeby 2) Školení dispečerů 3) Daňový profesionál PC vzdělávání Cílovou skupinu v rámci této vzdělávací aktivity tvořili především manažeři dopravních firem s cílem prohloubit znalosti, zefektivnit a zjednodušit práci s počítačem České Budějovice

8 2 Vyhodnocení 2.1 Popis klíčové aktivity vyhodnocení Vyhodnocení realizovaného projektu je jednou z klíčových aktivit realizovaného projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory v oboru doprava. V rámci této aktivity byl průběžně posuzován plán projektu s průběhem realizace a zároveň konečný dopad projektu Zajištění průběžné evaluace Smyslem projektu bylo zvýšit adaptabilitu zaměstnanců dopravních firem. Bez průběžné evaluace projektu a zajištění maximální účinnosti vzdělávacích aktivit na cílovou skupinu by nebylo tohoto cíle dosaženo. Evaluace projektu byla úkolem a odpovědností řídícího týmu, který monitoroval a hodnotil průběh realizace. Probíhala především v rámci spolupráce s cílovou skupinou a dodavatelskými organizacemi, jednak na zajištění odborné náplně kurzů, ale i na zabezpečení kvality a komplexnosti jejich realizace a poskytla tak žadateli nezávislou zpětnou vazbu Závěrečné vyhodnocení Závěrečná evaluace byla realizována formou anonymního dotazníkového šetření, které proběhlo v závěrečné fázi realizovaného projektu. Všem účastníkům vzdělávání byl zaslán elektronický dotazník, jehož účelem bylo zjištění individuálních přínosů o průběhu působení daného účastníka v projektu. K realizaci projektu se vyjádřili nejen účastníci, ale také lektoři, dodavatelé služeb a zástupci zapojených firem. Provedený průzkum včetně následného vyhodnocení byl rozdělen do jednotlivých skupin, které korespondují se zastoupenými skupinami projektu (účastníci, lektoři, dodavatelé služeb, management zapojených firem). Oslovovací dopis, včetně elektronického dotazníku je součástí příloh Závěrečného vyhodnocení projektu Seznámení s výsledky závěrečného vyhodnocení Výsledky závěrečného vyhodnocení projektu budou k dispozici široké veřejnosti České Budějovice

9 2.2 Výsledky dotazníkového šetření - vyjádření absolventů kurzů V rámci hodnocení projektu se formou odpovědí na dotazníkové šetření k průběhu projektu vyjádřili absolventi kurzů Charakteristika respondentů Dotazníky byly rozeslány na dostupné kontakty a dále byly distribuovány prostřednictvím zaměstnavatelů, resp. zapojených firem. Míra návratnosti dotazníků, jak ukazuje následující tabulka, byla poměrně vysoká, téměř 30,8%: Míra návratnosti dotazníků Počet oslovených osob 120 Počet vyplněných dotazníků 37 Míra návratnosti 30,8% Jak ukazují níže uvedené grafy, do vyhodnocení se zapojil téměř shodný počet mužů a žen, přičemž z hlediska věkového rozložení se zapojila do průzkumu především střední generace ve věku let. Nejvyšším dosaženým vzděláním bylo u 59% respondentů středoškolské vzdělání. 41% respondentů pak bylo vysokoškolsky vzdělaných. Jaké je Vaše pohlaví? Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 46% 54% Muž Žena 41% 59% SŠ VŠ 5% Na závěr uveďte ještě, prosím, Vaši věkovou kategorii 95% a více České Budějovice

10 2.2.2 Hodnocení projektu a vzdělávacích aktivit V první řadě bylo u absolventů kurzů předmětem dotazování z jaké iniciativy se kurzů účastnili, zda z vlastní iniciativy nebo iniciativy zaměstnavatele. Hodnocení informovanosti o realizovaném projektu Vzdělávacích aktivit projektu jste se zúčastnil? obojí 17 z iniciativy zaměstnavatele 10 z vlastní iniciativy 10 Celkový součet 37 Vzdělávacích aktivit projektu jste se zúčastnil... 27% 27% 46% obojí z iniciativy zaměstnavatele z vlastní iniciativy Z výsledků je patrné, že podstatná většina zapojených osob do projektu se účastnila kurzů, jak z vlastní iniciativy, tak z iniciativy zaměstnavatele České Budějovice

11 Dále byli absolventi osloveni, aby ohodnotili, jak přispěly projektové vzdělávací aktivity, kterých se zúčastnili, ke zdokonalení jejich znalostí. K posouzení byly tři hlediska. Přispěly projektové vzdělávací aktivity, kterých jste se zúčastnil, ke zdokonalení Vašich znalostí? střední zlepšení 21 žádné zlepšení 1 velké zlepšení 15 Celkový součet 37 Přispěly projektové vzdělávací aktivity, kterých jste se zúčastnil, ke zdokonalení Vašich znalostí? 40% 57% střední zlepšení žádné zlepšení velké zlepšení 3% Většina respondentů zaznamenala zlepšení, a to střední či výrazné. Z výsledků je dále patrné, že pouze 3% oslovených nezaznamenala žádné zlepšení České Budějovice

12 Absolventi byli také osloveni, aby ohodnotili, přínos vzdělávacích aktivit z hlediska znalostí ve srovnání s jejich očekáváním, což je velmi důležitý ukazatel nejen vzdělávacích aktivit, ale především také kvality vzdělávacích aktivit, které je nezbytné vždy realizovat v souladu právě s očekáváním účastníků. Přínos těchto vzdělávacích aktivit z hlediska znalostí byl ve srovnání s Vaším očekáváním? menší, než jste očekával/a 3 srovnatelný 25 větší, než jste očekával/a 8 Celkový součet 37 22% 8% menší, než jste očekával/a 70% srovnatelný větší, než jste očekával/a Podstatná většina zapojených osob ze skupiny absolventů (celkem 92%) vidí přínos ze vzdělávacích aktivit z hlediska znalostí ve srovnání s jejich očekáváním. Z toho 70% z nich zhodnotilo přínos v porovnání s jejich očekáváním jako srovnatelný a 22% respondentů navíc uvedlo, že přínos byl větší než jejich původní očekávání, což je z hlediska výsledků projektu a vzdělávacích aktivit velmi uspokojivé. Malé procento respondentů uvedlo i menší přínos ve srovnání s jejich původním očekáváním. Potvrzuje se, že je podstatné věnovat se vyhodnocení přímo po akci, kdy je třeba zjistit důvody, proč akce nesplnila očekávání. Tomuto hodnocení jsme se průběžně věnovali u všech vzdělávacích aktivit České Budějovice

13 V další řadě byli absolventi osloveni, aby ohodnotili spokojenost s organizací vzdělávacích aktivit. Ohodnoťte Vaší spokojenost s jednotlivými aspekty vzdělávacích aktivit, kterých jste se zúčastnil/a: s organizací vzdělávacích aktivit? spokojen/a 18 velmi spokojen/a 19 nespokojen/a 0 velmi nespokojen/a 0 Celkový součet 37 Ohodnoťte Vaší spokojenost s jednotlivými aspekty vzdělávacích aktivit, kterých jste se zúčastnil/a: s organizací vzdělávacích aktivit? 51% 49% spokojen/a velmi spokojen/a Všichni respondenti uvedli spokojenost s organizací vzdělávacích aktivit. Je patrné, že polovina zapojených osob do projektu ohodnotila svou spokojenost s organizací vzdělávacích aktivit, jako velkou. Výsledky tedy ukazují, že organizace vzdělávacích aktivit proběhla v rámci realizovaného projektu dobře České Budějovice

14 Dalším hodnotícím prvkem byla spokojenost s kvalitou lektorů. Ohodnoťte Vaší spokojenost s jednotlivými aspekty vzdělávacích aktivit, kterých jste se zúčastnil/a: s kvalitou lektorů? spokojen/a 16 velmi spokojen/a 21 nespokojen/a 0 velmi nespokojen/a 0 Celkový součet 37 Ohodnoťte Vaší spokojenost s jednotlivými aspekty vzdělávacích aktivit, kterých jste se zúčastnil/a: s kvalitou lektorů? 57% 43% spokojen/a velmi spokojen/a Všichni absolventi byli s kvalitou lektorů spokojeni, z toho více jak polovina zapojených osob do projektu ohodnotila svou spokojenost jako velmi spokojen/a České Budějovice

15 Hodnocení se týkalo dále spokojenosti s formou výuky (materiály, podklady, technika, styl výuky). Ohodnoťte Vaší spokojenost s jednotlivými aspekty vzdělávacích aktivit, kterých jste se zúčastnil/a: se zvolenou formou výuky (materiály, podklady, technika, styl výuky)? velmi nespokojen 0 nespokojen/a 1 spokojen/a 19 velmi spokojen/a 17 Celkový součet 37 Ohodnoťte Vaší spokojenost s jednotlivými aspekty vzdělávacích aktivit, kterých jste se zúčastnil/a: se zvolenou formou výuky (materiály, podklady, technika, styl výuky)? 3% 46% 51% nespokojen/a spokojen/a velmi spokojen/a Téměř všichni respondenti byli se zvolenou formou výuky spokojeni, konkrétně 46 % z toho dokonce velmi spokojeni. Mezi hodnocením bylo zaznamenáno i negativní hodnocení, tedy nespokojenost s formou výuky, a to u 1 dotázaného České Budějovice

16 Zajímavou oblastí bylo vyhodnocení spokojenosti s přizpůsobením se danému tématu, resp. tématu oboru doprava. Ohodnoťte Vaší spokojenost s jednotlivými aspekty vzdělávacích aktivit, kterých jste se zúčastnil/a: spokojenost s přizpůsobením daného tématu oboru doprava? spokojen/a 24 velmi spokojen/a 13 nespokojen/a 0 velmi nespokojen/a 0 Celkový součet 37 Ohodnoťte Vaší spokojenost s jednotlivými aspekty vzdělávacích aktivit, kterých jste se zúčastnil/a: spokojenost s přizpůsobením daného tématu oboru doprava? 35% 65% spokojen/a velmi spokojen/a Z výsledků je patrné, že se podařilo přizpůsobit se danému tématu oboru doprava a účastníci byli z velké části spokojeni či dokonce (35%) velmi spokojeni. Lze tedy usuzovat, že se v rámci realizovaného projektu podařilo splnit hlavní cíle a to vytvoření ucelené nabídky vzdělávání v daném oboru a proškolení zaměstnanců v oboru doprava s cílem zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce, zlepšit jejich kvalifikaci a dovednosti a zlepšit tak v konečném důsledku i konkurenceschopnost zapojených subjektů České Budějovice

17 Absolventi byli také osloveni, pokud absolvovali více typů vzdělávacích aktivit, aby je ohodnotili, z hlediska potřebnosti jako nejdůležitější. Pokud jste absolvovali více typů vzdělávacích aktivit, kterou hodnotíte z hlediska potřebnosti jako nejdůležitější? jazykové vzdělávání 23 PC vzdělávání 8 manažerské vzdělávání 8 odborné vzdělávání 16 pravidelné a jiné vzdělávání řidičů 11 vzdělávání servisních techniků dle továrních značek Celkový součet 68 2 Jak vyplývá z tabulky a níže uvedeného grafu, nejvíce potřebné z pohledu respondentů je jazykové vzdělávání v oboru doprava a dále manažerské a odborné vzdělávání. 16% 3% 34% jazykové vzdělávání PC vzdělávání 23% 12% 12% manažerské vzdělávání odborné vzdělávání pravidelné a jiné vzdělávání řidičů vzdělávání servisních techniků dle továrních značek České Budějovice

18 Předposlední otázka se zaměřila na dotaz, zda účastníkům chyběla v projektu nějaká vzdělávací aktivita. Je ještě nějaká oblast vzdělávání v dopravě, která v projektu nebyla zahrnuta a Vám mezi ostatními chyběla? environmentální management 1 asi ano 1 controlling v dopravě 1 jízdy 1 Legislativa v dopravě 1 nabídka byla komplexní a dostačující 29 Právní pomoc při vymáhání pohledávek v zahraničí Celkový součet 35 1 Většina respondetů (83%) uvedla, že nabídka byla dostačující a nechyběli jim žádné vzdělávací aktivity. Zajímavými podněty, které jsme zjistili od 17% responodentů, jsou oblasti jako environmentální management, controlling a legislativa v dopravě a jízdy. Tyto oblasti budou zařazeny do vzdělávacích nabídek pro členské firmy JHK. 3% 3% environmentální management 3% 2% 3% 3% asi ano controlling v dopravě jízdy 83% Legislativa v dopravě nabídka byla komplexní a dostačující Právní pomoc při vymáhání pohledávek v zahraničí

19 2.3 Výsledky dotazníkového šetření - vyjádření managementu firem Charakteristika respondentů V rámci hodnocení projektu se formou odpovědí na dotazníkové šetření k průběhu projektu vyjádřili také zástupci managementu. Dotazníky byly rozeslány na dostupné kontakty. Míru návratnosti dotazníků ukazují následující tabulky: Míra návratnosti dotazníků (dodavatelé školících služeb) Počet oslovených osob 26 Počet vyplněných dotazníků 12 Míra návratnosti 50% Hodnocení projektu a vzdělávacích aktivit V první řadě bylo u Managementu firem předmětem dotazování, Jak by ohodnotili přínos projektu pro jejich firmu z pozice zástupce managementu zapojené dopravní firmy? Jak hodnotíte přínos projektu pro Vaši firmu z pozice zástupce managementu zapojené dopravní firmy? spíše přínosné 3 velmi přínosné 9 minimální přínos 0 Celkový součet 12 Jak hodnotíte přínos projektu pro Vaši firmu z pozice zástupce managementu zapojené dopravní firmy? 25% spíše přínosné 75% velmi přínosné Z výsledků je patrné, že všichni respondenti uvedli, že realizovaný projekt byl přínosný pro danou firmu. Podstatná většina zástupců managementu zapojených firem (75%) navíc zhodnotila projekt jako velmi přínosný.

20 Dále byli zástupci managementu osloveni, aby ohodnotili, zda výsledky projektu předčily jejich očekávání. Předčily výsledky projektu Vaše očekávání? ano, výrazně 1 srovnatelné s 10 očekáváním horší, než jsem 1 očekával/a Celkový součet 12 Předčily výsledky projektu Vaše očekávání? 8% 9% 83% ano, výrazně srovnatelné s očekáváním horší, než jsem očekával/a Převážná část respondentů (83%) uvedla, že jejich očekávání bylo srovnatelné s výsledky projektu. 9% pak uvedlo, že výsledky předčily jejich očekávání výrazně. Zároveň jsme zaznamenali, že 8% dotázaných mělo větší očekávání než výsledky projektu. Projektový tým v průběhu realizovaného projektu komunikoval jak s absolventy, tak i se zástupci managementu firem za účelem dosažení vytýčených cílů projektu.

21 Zástupci managementu firem byli také osloveni, aby ohodnotili spokojenost se spoluprací a komunikací s projektovým týmem. Ohodnoťte Vaší spokojenost s následujícími skutečnostmi se spoluprací a komunikací s projektovým týmem? nespokojen/a 1 spokojen/a 7 velmi nespokojen/a 1 velmi spokojen/a 3 Celkový součet 12 8% Ohodnoťte Vaší spokojenost s následujícími skutečnostmi se spoluprací a komunikací s projektovým týmem 25% 8% 59% nespokojen/a spokojen/a velmi nespokojen/a velmi spokojen/a Z výsledků je patrné, že podstatná většina zástupců zhodnotila, spolupráci a komunikaci s projektovým týmem jako uspokojivou. Malé procento respondentů uvedlo i nespokojenost se spoluprací a komunikací v rámci projektu. Potvrzuje se, že je podstatné věnovat se vyhodnocení přímo v průběhu, kdy je třeba zjistit důvody, proč nesplnila spolupráce a komunikace očekávání. Důvodem vzniku této nespokojenosti byla u některých zastoupených subjektů nedostatečná informovanost na začátku realizace projektu, kdy se projektový tým věnoval také výběrovým řízením a nastavováním komunikace. Tento negativní jev byl projektovým týmem zaznamenán a byla posílena komunikace s cílovou skupinou. Zároveň došlo k obměně členů projektového týmu a posílení spolupracujících pracovníků i z organizace žadatele.

22 Dále byli zástupci managementu osloveni, aby ohodnotili spokojenost s organizací uskutečněných aktivit. Ohodnoťte Vaší spokojenost s následujícími skutečnostmi - s organizací uskutečněných vzdělávacích aktivit spokojen/a 6 nespokojen/a 0 velmi nespokojen/a 1 velmi spokojen/a 5 Celkový součet 12 Ohodnoťte Vaší spokojenost s následujícími skutečnostmi s organizací uskutečněných vzdělávacích aktivit 42% 8% 50% spokojen/a velmi nespokojen/a velmi spokojen/a Z výsledků je patrné, že podstatná většina zástupců zhodnotila, organizaci vzdělávacích aktivit jako uspokojivou či velmi uspokojivou. Malé procento respondentů uvedlo i nespokojenost. Na základě průběžné komunikace projektového týmu s cílovou skupinou lze konstatovat, že řada nedostatků zjištěných v průběhu realizace projektu byla úspěšně odstraňována. V některých případech však byla podceněna průběžná komunikace ze strany zástupců z cílových skupin s projektovým týmem JHK a nedostatky byly řešeny až posléze.

23 V další řadě byli zástupci managementu osloveni, aby ohodnotili spokojenost s kvalitou vzdělávacích aktivit. Ohodnoťte Vaší spokojenost s následujícími skutečnostmi s kvalitou vzdělávacích aktivit? spokojen/a 4 velmi nespokojen/a 1 velmi spokojen/a 7 Celkový součet 12 Ohodnoťte Vaší spokojenost s následujícími skutečnostmi s kvalitou vzdělávacích aktivit? 58% 34% spokojen/a velmi nespokojen/a 8% velmi spokojen/a Podstatná většina zástupců managementu firmy zhodnotila kvalitu vzdělávacích aktivit jako dobrou. Malé procento respondentů uvedlo i nespokojenost.

24 Zástupci managementu byli osloveni, aby uvedli faktory, které podle nich nejvíce přispěly k míře naplněnosti některých vzdělávacích aktivit (rozdíl plánu a skutečnosti)? Které faktory podle Vás nejvíce přispěly k míře naplněnosti některých vzdělávacích aktivit (rozdíl plánu a skutečnosti)? fluktuace zaměstnanců 3 skutečnost, že je vzdělávací aktivita hrazena z rozpočtu projektu jiné 3 nevhodně vybraná témata jednotlivých vzdělávacích aktivit špatné načasování termínů vzdělávacích aktivit změny některých dalších skutečností ve firmě Celkem fluktuace zaměstnanců 27% 7% 20% skutečnost, že je vzdělávací aktivita hrazena z rozpočtu projektu jiné 6% 20% 20% nevhodně vybraná témata jednotlivých vzdělávacích aktivit špatné načasování termínů vzdělávacích aktivit změny některých dalších skutečností ve firmě Výsledky poukazují na různorodost důvodů nenaplnění některých vzdělávacích aktivit. Významným faktorem je načasování termínů vzdělávacích aktivit a je zde patrná optimalizace plánování s ohledem na pracovní povinnosti zaměstnanců. Projekt ověřil, že v případě vzdělávání zaměstnanců je nutné pracovat v menších skupinách a vždy

25 individuálně plánovat, což je často pro zvláště menší zaměstnavatele obtížné. Ze zpětné vazby s cílovou skupinou je patrné, že i tento fakt hrál významnou roli v úspěšnosti realizovaného projektu, protože přispěl ke zlepšení zkušeností v rámci plánování vzdělávacích aktivit zaměstnanců ve firmách. Mezi další významné faktory pak lze zařadit fluktuaci zaměstnanců a bezplatnost školení, což vede často ke snížení motivace z pohledu chybějícího závazku. Z hlediska potřebnosti pro firmu hodnotili projekt, resp. vzdělávání respondenti následovně: Která oblast vzdělávání se ukázala z hlediska potřebnosti pro Vaši firmu jako nejdůležitější? manažerské vzdělávání 4 odborné vzdělávání 5 pravidelné a jiné vzdělávání řidičů 8 jazykové vzdělávání 4 vzdělávání servisních techniků dle 1 továrních značek Celkový součet 22 manažerské vzdělávání 18% 5% 18% odborné vzdělávání 36% 23% pravidelné a jiné vzdělávání řidičů jazykové vzdělávání vzdělávání servisních techniků dle továrních značek Jako nejvýznamnější oblastí vzdělávání z hlediska potřebnosti pro dané firmy bylo hodnoceno pravidelné a jiné vzdělávání řidičů, dále pak odborné vzdělávání spolu s jazykovým vzděláváním a manažerským vzdělávání.

26 Na závěr dotazníkového šetření byli zástupci managementu osloveni, zda mají nějaké další návrhy na aktivity, které by chtěli ve spolupráci s JHK realizovat? Máte nějaké další návrhy na projekty, které byste chtěli ve spolupráci s JHK realizovat? ne 4 environmentální management 1 jazykové kurzy 1 jízdy zručnosti, ekonomika jízdy, učební 4 obor řidič, profesní školení řidičů odborné vzdělávání (účetnictví) 1 pokračovat ve vzdělávání 1 školení komunikace 1 Celkový součet 13 ne environmentální management 8% 8% 8% 31% jazykové kurzy 31% 7% 7% jízdy zručnosti, ekonomika jízdy, učební obor ridič, profesní školení řidičů odborné vzdělávání (účetnictví) pokračovat ve vzdělávání školení komunikace Tento bod byl pouze informační z hlediska zaměření budoucích aktivit Jihočeské hospodářské komory. Zajímavým zjištěním je, že firmy mají velký zájem o školení v oblasti jízd, a to včetně ekonomiky jízd, apod.

27 2.4 Výsledky dotazníkového šetření - vyjádření dodavatelů školících služeb a lektorů odborného a jazykového vzdělávání V rámci hodnocení projektu se formou odpovědí na dotazníkové šetření k průběhu projektu vyjádřili také dodavatelé školících služeb, kteří na základě smluv na realizaci projektu spolupracovali, a lektoři odborného a jazykového vzdělávání, kteří zajišťovali odborné vedení kurzů na základě dohod o provedení práce. Dotazníky byly rozeslány na dostupné kontakty obou těchto skupin. Vyhodnocení dotazníkového šetření, vzhledem k podobnosti otázek bylo provedeno souhrnně Charakteristika respondentů Míru návratnosti dotazníků ukazují následující tabulky: Míra návratnosti dotazníků (dodavatelé školících služeb) Počet oslovených osob 26 Počet vyplněných dotazníků 13 Míra návratnosti 50% Míra návratnosti dotazníků (lektoři odborného a jazykového vzdělávání) Počet oslovených osob 16 Počet vyplněných dotazníků 13 Míra návratnosti 81,3% Hodnocení projektu a vzdělávacích aktivit V první řadě byla předmětem dotazování u obou skupin míra informovanosti o projektu jako takovém (jeho cíle, aktivity, podmínky, možnosti realizace), především z důvodu vyloučení rizik projektu, které by mohly vzniknout nedostatkem informací. Zkoumána byla informovanost o projektu ve fázi před začátkem realizace projektu, resp. před zapojením dotyčné osoby, a zároveň také stupeň informovanosti během realizace projektu.

28 Hodnocení informovanosti o realizovaném projektu Tabulka 1 dodavatelé školících služeb Jak byste ohodnotil/a informovanost o realizovaném projektu, o jeho cílech a plánovaných aktivitách? Před zahájením V průběhu dostatečná 7 6 nedostatečná 1 0 vynikající 5 7 Celkový součet součet 23% Informovanost před zahájením realizace projektu (obě skupiny) 12% 65% dostatečná nedostatečná vynikající Tabulka 2 lektoři odborného a jazykového vzdělávání Jak byste ohodnotil/a informovanost o realizovaném projektu, o jeho cílech a plánovaných aktivitách? Před zahájením V průběhu dostatečná nedostatečná 2 1 vynikající 1 2 Celkový % 4% Informovanost v průběhu realizace projektu (obě skupiny) 61% dostatečná nedostatečná vynikající Z výsledků je patrné, že podstatná většina zapojených osob byla o projektu ze strany projektového týmu informována dostatečně a že z tohoto pohledu bylo riziko negativního dopadu na průběh projektu minimální. Dále byli zástupci dodavatelů a lektoři odborného a jazykového vzdělávání osloveni, aby ohodnotili zájem účastníků realizovaných školení. K posouzení byly tři hlediska. Jednak zájem účastníků vyjádřený zapojením se do tvorby tématu, dále zájem účastníků při vlastním školení a dále zájem účastníků z hlediska účasti (při docházce na více kurzů či při vícedenním kurzu).

29 Hodnocení zájmu účastníků školení: Tabulka 3 dodavatelé školících služeb Jak hodnotíte zájem účastníků o Vaše kurzy? Zapojení při tvorbě Zapojení při školení Zájem z hlediska účasti tématu aktivní posluchače pasivní posluchače Celkový součet Tabulka 4 lektoři odborného vzdělávání Jak hodnotíte zájem účastníků o Vaše kurzy? Zapojení při tvorbě Zapojení při školení Zájem z hlediska účasti tématu aktivní posluchače pasivní posluchače Celkový součet Hodnocení zájmu účastníků - zapojení při tvorbě tématu (obě skupiny) 23% 77% aktivní posluchače pasivní posluchače 4% Hodnocení zájmu účastníků - zapojení při školení (obě skupiny) 96% aktivní posluchače pasivní posluchače Hodnocení zájmu účastníků - z hlediska účasti na školení 4% (obě skupiny) 96% aktivní posluchače pasivní posluchače

30 U dodavatelů školících služeb i u lektorů odborného a jazykového vzdělávání byla dále předmětem zkoumání otázka spokojenosti při realizaci projektu. Hodnocení bylo soustředěno především na spokojenost s tím, jak dotazovaní vnímali spolupráci a komunikaci s projektovým týmem. Dodavatelé školení na klíč byli navíc ještě osloveni s dotazem na spokojenost s komunikací mezi nimi a zapojenými firmami a lektoři odborného a jazykového vzdělávání byli dotazováni na spokojenost s organizací jimi lektorovaných vzdělávacích aktivit ze strany projektového týmu. Hodnocení spokojenosti u dodavatelů školících služeb: Tabulka 5 Hodnocení spokojenosti spolupráce s projektovým komunikace se zapojenými s: týmem firmami spokojen/a 4 6 velmi spokojen/a 9 7 nespokojen/a 0 0 Celkový součet Hodnocení spokojenosti se spolurpací s projektovým týmem - dodavatelé 69% 0% 31% spokojen/a velmi spokojen/a nespokojen/a Hodnocení spokojenosti s komunikací se zapojenými firmami 0% 54% 46% spokojen/a velmi spokojen/a nespokojen/a

31 Tabulka 6 S organizací vzdělávacích aktivit (ze strany projektového týmu, např. Hodnocení spoluprací s projektovým zajištění prostor, občerstvení, spokojenosti týmem technika, apod.) spokojen/a 9 9 velmi spokojen/a 4 4 Nespokojen/a 0 0 Celkový součet % Hodnocení spokojenosti se spolurpací s projektovým týmem - lektoři 0% spokojen/a velmi spokojen/a 69% Nespokojen/a 31% Hodnocení spokojenosti s organizačním zajištěním školení 0% spokojen/a 69% velmi spokojen/a Nespokojen/a

32 U dodavatelů školících služeb i u lektorů odborného a jazykového vzdělávání byla dále předmětem zkoumání otázka hodnocení administrativní náročnosti projektu. Hodnocení administrativní náročnosti projektu: Tabulka 7 Hodnocení administrativní náročnosti projektu Dodavatelé školících služeb bezproblémová 1 0 malá náročnost 4 4 střední náročnost 7 8 velká náročnost 1 1 Celkový součet Hodnocení administrativní náročnosti projektu-dodavatelé Lektoři odborného a jazykového vzdělávání 54% 8% 7% 31% bezproblémová malá náročnost střední náročnost velká náročnost Hodnocení administrativní náročnosti projektu - lektoři 8% 0% 31% bezproblémová malá náročnost 61% střední náročnost velká náročnost Z výše uvedených grafů vyplývá, že většině respondentů se administrativní náročnost zdála střední. Zájem o případnou spolupráci s JHK na některém z dalších vzdělávacích projektů: Zájem o spolupráci s JHK na některém dalším vzdělávacím projektu Dodavatelé školících služeb Lektoři odborného a jazykového vzdělávání

33 Ne 1 1 Ano Celkový součet Z odpovědí na tuto otázku je patrný zájem jak dodavatelů školících služeb, tak i lektorů odborného a jazykového vzdělávání o případnou spolupráci s JHK.

34 3 Závěr Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENSKÝCH FIREM JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V OBORU DOPRAVA (CZ.1.04\1.1.06\ ) byl připraven jako reakce na aktuální situaci přetrvávající hospodářské krize, kdy jedním z opatření proti této situaci (udržení zaměstnání a posílení konkurenceschopnosti na trhu) bylo zajistit prohloubení odborné kvalifikace pracovníků v oblasti dopravní infrastruktury. Cílová skupina byla vybrána na základě uskutečněného dotazníkového šetření, dle kterého byla zjištěna potřeba členských firem JHK obecně vzdělávat své zaměstnance. V rámci projektu byly realizovány následující vzdělávací aktivity: Vzdělávání řidičů Vzdělávání servisních techniků Manažerské vzdělávání Jazykové vzdělávání Jiná odborná školení PC vzdělávání Závěrečné vyhodnocení realizovaného projektu je jednou z klíčových aktivit projektu Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory v oboru doprava. V rámci této aktivity byl průběžně posuzován plán projektu s průběhem realizace a zároveň konečný dopad projektu. Během období realizace projektu probíhala průběžná evaluace za účelem zabezpečení kvality a komplexnosti vzdělávacích aktivit. V rámci posledního monitorovacího období proběhlo závěrečné vyhodnocení projektu, jež bylo realizováno formou anonymního dotazníkového šetření. K realizaci projektu se vyjádřili nejen účastníci, ale také lektoři, dodavatelé služeb a zástupci zapojených firem. Z podrobných výsledků tohoto dotazníkového průzkumu je patrná převážná spokojenost dotázaných s realizovaným projektem. Byla nashromážděna řada podnětů, jak již na případnou budoucí spolupráci a zaměření vzdělávacích aktivit, tak zároveň i na zlepšení práce projektového týmu, především v otázkách zajištění dostatečné komunikace a především vyžádání si zpětné vazby od zapojených účastníků projektu. Výsledky poukázali také na ochotu řady zúčastněných subjektů k budoucí spolupráci s JHK.

35 Z výsledků závěrečného hodnocení projektu lze tedy konstatovat, že realizací projektu bylo dosaženo kvalitativní změny v realizaci vzdělávacích aktivit, zvýšení účinnosti a efektivnosti vzdělávání a především zvýšení adaptability zaměstnanců sdružení v oboru doprava. Dalším přínosem projektu bylo zkvalitnění nabízených činností a flexibilnější a efektivnější řízení firem působících v oblasti.

36 4 Přílohy 4 Přílohy Příloha č. 1 Dopisy dodavatelům a lektorům, účastníkům a managementu firem Příloha č. 2 Hodnotící dotazníky - dodavatelé služeb a lektoři, účastníci a management firem Příloha č. 3 - Tabulka výsledků dodavatelé služeb a lektoři, účastníci a management firem

37 4.1.1 Příloha č. 1 Dopisy dodavatelům a lektorům, účastníkům a managementu firem

38

39

40

41 4.1.2 Příloha č. 2 Hodnotící dotazníky - dodavatelé služeb a lektoři, účastníci a management firem

42

43

44

45

46

47

48

49

50 4.1.3 Příloha č. 3 - Tabulka výsledků dodavatelé služeb a lektoři, účastníci a management firem

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Malí podnikatelé v zemědělství

Malí podnikatelé v zemědělství Malí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Rozložení soubor podle zastoupení mužů a žen. Mezi malými zemědělskými podnikateli převládají muži, představují 84% respondentů (viz Příloha 2, graf č.1).

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI RODIČŮ A PEČOVATELŮ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20%

80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 7% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 100% 60% 80% 40% 20% 100% 20% 80% 60% 20% Anketa HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL z pohledu zaměstnavatelů VÝSTUPY Z DOTAZNÍKU PRO Úvod Výsledky hodnocení za jednotlivá kritéria: V první polovině roku 2008 proběhlo mezi členy Svazu u a dopravy ČR dotazníkové

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců DOMOV PRO SENIORY STACHY KŮSOV, příspěvková organizace Kůsov č. 1, Stachy, 384 73, IČ: 00477095, tel. +420 388 428 213, e-mail: gal.ladislav@gmail.com, www.domovkusov.cz Spokojenost zaměstnanců Metodika

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo

Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Komplexní podpora zaměstnanců členských firem APTT ohrožených nezaměstnaností s cílem získání nové kvalifikace a umístěním na vhodné pracovní místo Restrukturalizace vzdělávání registr.

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci lednu 216 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem sociálních věcí Úřadu

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

Anketa pro studenty a absolventy

Anketa pro studenty a absolventy Anketa pro studenty a absolventy Výběr posuzovaného vzorku byl zaměřen na mladé lidi, kteří pocházejí z Hlinska a okolí. Dotazníkového šetření, které se týká fluktuace mladých občanů na Hlinecku, se zúčastnilo

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PROJEKTŮ CZ.1.04/1.1.00/46.00001 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením

Více

Školení pracovníků firmy Kavoka

Školení pracovníků firmy Kavoka Školení pracovníků firmy Kavoka Termín realizace: únor 2011 - prosinec 2012 Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na komplexní vzdělávání všech pracovníků firmy KAVOKA s.r.o. Ve společnosti pracuje

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Česká Lípa 3. ročník Dotazníkového šetření se zúčastnilo 36 žáků ve dvou skupinách 1. Skupina 18 žáků, z toho 12 dívek a 6 chlapců 2. Skupina 18 žáků, z toho

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011

Projekt OP LZZ CZ.1.04/1.1.02/23.00197. Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r.o. v letech 2009-2011 Grantové projekty EU Strukturální fondy Evropský sociální fond Projekty OP LZZ Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti

Více

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích Ing. Jan Buďa (odbor bezpečnosti práce) Regionální kancelář Jihlava Kontroly zaměstnavatelů v dopravě Na rok 2009

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBEC NEDVĚZÍ 1 Dotazníkové šetření Tým přípravy strategického dokumentu Programu rozvoje obce vydal anonymní dotazník a oslovil jím celkem 110 občanů obce, s cílem zjistit

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s.

Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Vyhodnocení dotazníkového šetření k činnosti Posázaví o. p. s. Zpracovala: Mgr. Alena Šámalová CpKP střední Čechy Vodičkova 36, Praha 1 alena.samalova@cpkp.cz 1/9 1. Výzkumný záměr Dotazníkové šetření

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

Profesní růst Školení pracovníků

Profesní růst Školení pracovníků EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Název projektu: Profesní růst Školení pracovníků UNO Praha Příjemce dotace UNO PRAHA spol. s r.o. Thámova 1, 186 00 Praha 8 www.uno.cz

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL

HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ EKONOMICKÉ FAKULTY TUL Vážené kolegyně a kolegové, v rámci zvyšování spokojenosti a kvality pracovních podmínek na EF TUL byl vytvořen tento dotazník, jehož prostřednictvím

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV str 1 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL S MĚSTSKÝM ÚŘADEM TRUTNOV dotazníkové šetření Projekt: Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy Reg. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/53.00047 Aktivita projektu:

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER

OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER OBLASTI NESPOKOJENOSTI SESTER Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta zdravotnických studií, Ústí nad Labem PhDr. Hana Plachá Výběr tématu Důvod výběru: Práce v oboru více jak 35 let Zájem o problematiku profese

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2.

Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. Grafické zpracování výstupů z evaluačních dotazníků z nadstavbového modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 2. běh Na 1. pilotní ověřování 50 h nadstavbového modulu navázal

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná

A. STŘEDNÍ ŠKOLY OHK Karviná ANALÝZA POŽADAVKŮ PODNIKŮ NA ABSOLVENTY Tato analýza uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012-2013 Základní informace Dotazník pro školy Dotazník pro zaměstnavateleě osloveno 410 škol osloveno 181 zaměstnavatelů 137 odpovědí (33%)

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících v Uherském Hradišti Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Josef Novák http://www.timur.cz

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB PRŮZKUM SPOKOJENOSTI S KVALITOU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Vážení zákazníci, protože Vám chceme poskytovat kvalitní služby a servisní podporu, zajímá nás, jak jste s jejich poskytovanou kvalitou spokojeni a

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Komplexní vzdělávání zaměstnanců ve firmě IN TIME SPEDICE CZ1.04/1.1.02/35.01002 Identifikační údaje zaměstnavatele Název zakázky: Zadavatel: Komplexní vzdělávání

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit pro zaměstnance a management společnosti Plastové Přepravní Obaly s.r.o. 1. Identifikace projektu název: Vzdělávací

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group?

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Jak se cítíme v Terra Group? PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ Jak se cítíme v Terra Group? SLOVO ÚVODEM Vážení kolegové, Ve dnech 30.3 13.4.2016 byl ve společnosti Terra Group realizován průzkum spokojenosti zaměstnanců. Průzkum byl

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu s názvem: Vzděláváním zaměstnanců BOIS Opava a.s. a jeho partnerů ke zmírnění dopadů ekonomické krize, reg. č.:

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník

Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Vyhodnocení dotazníkového šetření - Gymnázium Mimoň 1. a 2. ročník Přednášky, semináře a závěrečného Dne D se zúčastnilo 24 žáků 1. a 2. ročníku Gymnázia v Mimoni. 1. ročník 5 dívek a 2 chlapci 2. ročník

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více