Komerční prezentace pro investory. Římská 1222/33, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komerční prezentace pro investory. Římská 1222/33, s.r.o."

Transkript

1 Komerční prezentace pro investory Římská 1222/33, s.r.o. Zpracováno: listopad

2 Proč investovat do nemovitostí? Zajištění proti inflaci Diverzifikace investičního portfolia, přičemž odpadají náklady na nákup a správu nemovitosti a náklady na vyhledávání a vyhodnocování informací Vývoj cen realit nekopíruje ekonomické cykly, investice je tudíž nezávislá na kapitálových trzích Zpracováno: listopad

3 Proč investovat s Real Prag, Římská 1222/33, s.r.o. Konzervativní dluhopis, zajištěn zástavním právem prvním v pořadí k nemovitostem (oproti konkurenci, kde se jedná většinou o druhozástavu) Postavení vlastníků dluhopisů je posíleno pomocí Agenta pro zajištění, v jehož prospěch emitent zřizuje zástavní právo k nemovitostem Nulová srážková daň z úroku pro fyzické osoby nepodnikatele (daňovou výhodu ruší novela zákona o daních z příjmu od ) Střednědobá investice na roky s oprávněním investora požádat o splacení celé jistiny po uplynutí prvních třech let Korporátní dluhopis s nadstandardním výnosem Zpracováno: listopad

4 Tržní situace V České republice podobně jako ve druhé polovině roku 2008 a v roce 2009, pokračoval i v letech 2010 a 2011 propad realitního trhu. Propad trhu se projevil jak ve snížení počtu a objemu realizovaných obchodů, tak i v poklesu kupních cen. V roce 2011 bylo dokončeno nových bytů. V porovnání s rekordním rokem 2007 se jedná o pokles více než 31 %. Nejvíce bytů bylo v roce 2011 dokončeno v rodinných domech, a to bytů. Segment dokončených bytů v bytových domech byl zasažen značným poklesem. V roce 2011 bylo dokončeno pouze bytů v bytových domech. Mnoho hráčů realitní trh opouští, což pro dobře připravené a informované investory skýtá několik zajímavých příležitostí ke koupi rozpracovaných projektů s vybranými a požadovanými parametry. Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

5 Tržní situace Bytová výstavba v ČR se postupně stabilizuje. Nabídka pořád výrazně převyšuje poptávku, což se i do budoucna odrazí na ceně běžných nemovitostí. Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

6 Tržní situace Dále se prohlubují rozdíly mezi globálním stavem českého trhu s nemovitostmi v porovnání se skupinou lukrativních nemovitostí Situace v hlavním městě se stabilizovala a pokles tržních cen se zastavil, lze dále sledovat výraznou diverzifikaci ve vývoji cen v rámci jednotlivých lokalit a kvality nemovitostí Stabilní cenu s potenciálem růstu si udržují lukrativní nemovitosti s charakterem neopakovatelnosti Neopakovatelnost je dána zejména lokalitou, ve které další výstavba již není možná (omezení délkou ulice a počtem nemovitostí), zájem kupujících je zde neměnný Na dobré adrese záleží - velmi pečlivý výběr projektů na trhu lukrativních nemovitostí s kompletní a kvalitní rekonstrukcí jsou nejdůležitějšími faktory vývoje cenového indexu Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

7 Tržní situace Index cen nemovitostí již dosáhl dna svého cyklu a postupně se stabilizuje. Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

8 Tržní situace Index nabídkových a realizovaných cen v ČR na konci roku 2011 již osciluje kolem nuly Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

9 Tržní situace Index realizovaných cen v hlavním městě je stabilizovaný s vyhlídkou růstu a další diverzifikace. Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

10 Tržní situace Nové stavby se prakticky nezahajují, pouze se dokončují již stavby rozestavěné. Nejbližší léta budou nepochybně poznamenána převahou nabídky nad poptávkou, to znamená, že stavební kapacity nebudou plně využity, to bude mít přímý vliv na ceny staveních prací. Toto období 2012 a 2013 bude představovat stagnaci a stabilizaci a bude pro potenciální investory znamenat nutnost pečlivého výběru konkrétních a jednotlivých nemovitostí Nájemní bydlení se může také za určitých podmínek stát předmětem zájmu potenciálních institucionálních investorů, což ve svém důsledku může vést k oživení realitního trhu Rezidenční trh čeká období stagnace, a to jak v otázce cen, tak v otázce poptávky. Dá se očekávat, že započatý trend výraznější segmentace trhu z pohledu zákazníků, diferenciace trhu založená na lokalitě, kvalitě a moderním designu bude i nadále pokračovat. Zdroj: Studie Byty nad zlato, Deloitte Touche ČR 2011 Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

11 Tržní situace Možnosti investování v oboru developmentu jsou omezené Deleveraging neboli život po finanční krizi Ekonomická turbulence ve světě v posledních letech poukázala na nejistotu a obavy řady investorů, zejména těch menších, ohledně vhodných investičních instrumentů. Řada z nich zaznamenala pokles svého bohatství v důsledku poklesu akciových trhů, neprediktovatelnosti řady komodit i měn. Investoři tak dnes stále častěji hledají bezpečný přístav pro své peníze s cílem neztratit hodnotu svého majetku v době turbulencí (s ohledem na vysokou roli administrativ jednotlivých států světa vysoce neprediktovatelnou), než hledat investice s nejvyšším výnosem. Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

12 Tržní situace v cyklech Pokud porovnáme cenový vývoj dvou sledovaných aktiv, dojdeme k závěru, že ceny nemovitostí ve zlatě byly ve Francii historicky nejvyšší v roce 2005, poté převážila vliv růstu cen zlata a od té doby se tento poměr výrazně změnil. V současné době se tak ceny nemovitostí ve zlatě dostávají přibližně na úroveň let (tedy do prvního ropného šoku) či let Aby nebyl zmíněn případ pouze jedné z evropských mocností, tedy Francie, lze vzájemný vývoj ceny sledovaných dvou aktiv od počátku 70. let porovnat s vývojem ve Velké Británii a Spojených státech. Vývoj cen nemovitostí ve zlatě je v porovnávaných zemích velmi podobný. Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

13 Tržní situace Pro akvizice na vstup na primární trh je příliš pozdě, ceny nejlepších aktiv (nemovitostí) jsou příliš vysoko Development a nákup vybraných aktiv (kterých se zbavují společnosti s finančními problémy za účelem získání hotovosti) se zaměřením na trhy s vysokými bariérami vstupu a schopností rychlého prodeje v období stabilizace patří nyní mezi nejlepší příležitosti. Takovéto akvizice jsou přístupné pouze dobře informovaným profesionálům s hlubokými zkušenostmi a znalostmi trhu a vysokou mírou flexibility Sekundární trhy skýtají mnoho zajímavých příležitostí, zejména z důvodu odchodů některých hráčů z trhu a silných italských skupin a materializace restitucí Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

14 Představení společnosti Římská 1222/33, s.r.o. Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

15 Historie společnosti Tým společnosti Římská 1222/33 působí na českém realitním trhu pod značkou Real Prag od roku Developerská společnost se již více než 20 let specializuje na menší a střední rezidenční projekty s charakterem neopakovatelnosti včetně bytových prostor a komerčních objektů. Hlavním zaměřením je zhodnocování činžovních domů v Praze a Brně, zkušený tým úspěšně realizoval přes 50 projektů ve dvou největších českých městech. Společnost úspěšně překonala krizi realitního trhu díky své flexibilitě, schopnosti rychle se přizpůsobit novým tržním podmínkám a velmi zkušenému týmu odborníků Mezi proklientský servis patří právní a finanční poradenství jako například převod do osobního vlastnictví, odhad ceny, převod a zápis do katastru nemovitostí a pomoc v jednání s bankou při poskytování úvěrů a hypoték. Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

16 Strategie a vize Zakládáme si na dobrém jménu naší značky a klademe důraz na maximální kvalitu poskytovaných služeb. Naší strategií je vyhledávání a velmi pečlivý výběr lukrativních nemovitostí s charakterem neopakovatelnosti, jejich zhodnocení a následný prodej nebo pronájem. Věříme, že v době stagnace realitního trhu se jedná o velkou obchodní příležitost a bezpečný přístav pro nás i naše investory. Mezi naše spokojené klienty patří mimo jiné významné české osobnosti z politických i kulturních kruhů ale i zahraniční klienti, kteří si zakládají na vysoké kvalitě bydlení v centru města. Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

17 Konkurenční výhody Vyrovnané portfolio vysoce kvalitních nemovitostí Dlouhodobě vynikající komerční vztahy Stálý a zkušený tým odborníků, kteří úspěšně pracují pod značkou Real Prag od roku 1990 Charakter menší stabilní firmy s vysokou mírou flexibility a schopností rychlého rozhodování, rychlé akce a přizpůsobení se aktuální situaci na trhu, nejedná se o velký moloch s komplikovanými rozhodovacími procesy Vynikající pozitivní finanční ukazatele a ekonomické zdraví společnosti Úzká spolupráce s externisty Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

18 Představení společnosti Římská 1222/33, s.r.o. Činžovní dům Londýnská 7, Praha 2 Charakteristika: bytový a nebytový dům Prodáno: 100% Činžovní dům Varšavská 35, Praha 2 Charakteristika: bytový a nebytový dům Prodáno: 100% Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

19 Představení společnosti Římská 1222/33, s.r.o. Činžovní dům Londýnská 1, Praha 2 Charakteristika: bytový a nebytový dům Prodáno: 100% Činžovní dům Šafaříkova 6, Praha 2 Charakteristika: bytový a nebytový dům Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

20 Představení společnosti Římská 1222/33, s.r.o. Činžovní dům Římská 33, Praha 2 Charakteristika: bytový a nebytový dům Činžovní dům Ruská 30, Praha 2 Charakteristika: bytový a nebytový dům Prodáno: 100% Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

21 Představení společnosti Římská 1222/33, s.r.o. Činžovní dům Údolní 26, Brno Charakteristika: Bytový a nebytový dům Prodáno: 100% Činžovní dům Durďákova 4, Brno Charakteristika: bytový a nebytový dům Prodáno: 100% Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

22 Představení společnosti Římská 1222/33, s.r.o. Činžovní dům Purkyňova 32, Brno Charakteristika: bytový a nebytový dům Prodáno: 100% Činžovní dům Čápkova 3, Brno Charakteristika: bytový a nebytový dům Prodáno: 100% Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

23 Finanční ukazatele Římská 1222/33, s.r.o. Společnost za 4 roky ztrojnásobila svůj obrat Hospodaření společnosti je v zisku Společnost již používá k financování vlastní zdroje a její zadlužení je nulové Hlavní finanční ukazatele vypovídají o finančním zdraví a stabilitě společnosti Hrubý obrat CZK Zisk před zdaněním CZK EBITDA CZK Úročený dluh CZK Celkový dluh * CZK * bankovní úvěry + dlouhodobé závazky + krátkodobé závazky - dlouhodobé pohledávky - krátkodobé pohledávky Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

24 Finanční ukazatele Římská 1222/33, s.r.o. Hrubý obrat EBITDA Úročený dluh Zisk před zdaněním Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

25 Finanční ukazatele Římská 1222/33, s.r.o. Díky pozitivnímu vývoji obratu v porovnání se zadlužením (a pozitivnímu cash-flow) se bude společnost podílet na financování nových projektů i vlastními finančními prostředky Vývoj prodejů Pronájem CZK Prodej CZK Obrat CZK Celkové zadlužení CZK Celkové zadlužení CZK Obrat CZK Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

26 Finanční ukazatele Římská 1222/33, s.r.o. Označení a ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ AKTIVA b Číslo řádku c Název a sídlo účetní jednotky Římská s.r.o. U Zvonařky 2536 Praha Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Minulé úč. období AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+DI.) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III.) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.) C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení Netto 3 Netto 4 Označení a PASIVA b Číslo řádku c Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém účetním období 6 PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.) A. Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.) A.I. Základní kapitáů A.II. Kapitálové fondy A.III. Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) B.I. Rezervy B.II. Douhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: s.r.o. Předmět podnikání účetní jednotky: pronájem nemovitostí Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

27 Označení a Finanční ukazatele Římská 1222/33, s.r.o. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ TEXT b Název a sídlo účetní jednotky Římská s.r.o. U Zvonařky 2536 Praha Číslo řádku c Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (I.-A.) II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota (I.-A.+II.-B.) C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření(zohlednění položek (+) až V.) Sestaveno dne: Právní forma účetní jednotky: s.r.o. Předmět podnikání účetní jednotky: pronájem nemovitostí Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období běžném minulém 1 2 VI. Tržby z prodeje cenný papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (součet VII.1. až VII.3.) VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodření (zohlednění položek VI. až P.) Q. Daň z příjmu za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádé výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmu za mimořádné činnosti * Mimořádný výsledek hospodaření (XIII.-R.-S.) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** **** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (výsledek hospodaření za běžnou činnost + mimořádný výsledek hospodaření - T) Výsledek hospodaření před zdaněním (provozní výsledek hospodaření + finanční výsledek hospodaření + mimořádné výnosy - R) Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

28 Finanční ukazatele Římská 1222/33, s.r.o. PŘEHLED O FINANČNÍCH TOCÍCH Za období až Pro podvojné účetnictví (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Římská s.r.o. U Zvonařky 2536 Praha Položka Text Částka P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+), odpis pohl. (+) a umoř. opr.pol. k maj. 26 A.1.2. Změna st. opr. pol., rezerv a změna st. čas. rozliš. nákl. a výnosů 66 A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv vč. oceňovacích rozdílů A.1.5. Vyúčtované nákl. úroky (+), vyúčt. výnosové úroky (-) 428 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu Položka Text Částka A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) A.2.2. Změna stavu ktárkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) A.** Čistý peněžní tok z provoz. č. před zdaněním a mimoř. položkami A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -429 A.4. Přijaté úroky (+) 1 A.5. Zaplacená daň z příjmu za běž. činnost a za doměrky za min. ob -404 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků na konci období Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

29 Jedinečná investiční příležitost Kapitalizace společnosti Římská 1222/33, s.r.o. Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

30 Jedinečná investiční příležitost Konzervativní dluhopisy se splatností 6 let a možností požádat o předčasné splacení po 3 letech Dluhopis bude mít zaknihovanou podobu Distribuci dluhopisů, kalkulaci úročení a výplaty úroků a jistiny obstará přední obchodník s cennými papíry WOOD & Company Financial Services, a.s. V katastru nemovitostí bude zapsáno zástavní právo prvního pořadí ve prospěch Agenta pro zajištění Netto úrok 6,5 % p.a. (v porovnání s bankovními produkty již není předmětem srážkové daně 15%), výplata úrokového výnosu 2x ročně Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

31 Právní upozornění Upozornění na rizika Společnost Římská 1222/33, s.r.o. ani žádná jiná fyzická nebo právnická osoba nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty plynoucí z investic založených na jakémkoliv tvrzení, prognóze nebo jiných zde obsažených informacích. Obsah této publikace by neměl být považován za výslovný nebo odvozený slib, záruku ani domněnku, že investoři budou generovat zisk ze zde zmíněných strategií nebo že ztráty ve spojení se zde uvedeným investičním nástrojem budou nebo mohou být omezené. Investice na základě informací uvedených v tomto materiálu, především investice do dluhopisů, mohou být spekulativní a mohou vést jak ke zisku, tak ke ztrátě, především pokud podmínky uvedené v tomto dokumentu nenastanou v takové podobě, jak bylo předpokládáno. Zdroje informací Veškerá data a informace uveřejněné společností Římská 1222/33, s.r.o. v tomto dokumentu jsou poskytovány zdarma a výlučně pro informativní účely. Obsah tohoto materiálu byl získán ze zdrojů, které společnost Římská 1222/33, s.r.o. považuje za spolehlivé. Společnost Římská 1222/33, s.r.o. nenese odpovědnost a neručí za správnost, včasnost, úplnost a aktuálnost žádných zde obsažených informací. Metodologie používaná pro hodnocení finančních nástrojů nebo emitentů Veškerá tvrzení a další připomínky obsažené v tomto materiálu jsou odvozena od objektivních základních makroekonomických kalkulací a specifických kalkulací pro jednotlivé společnosti, statistických a technických analýz a subjektivního obecného posouzení trhu. Právní charakter a závaznost Obsah tohoto dokumentu není analýzou investičních příležitostí, investičním doporučením ani žádným druhem poradenství v oblasti finančních, právních či daňových záležitostí. Informace o vývoji cen nejsou určeny jako základ jakýchkoliv prognóz nebo odhadů jejich budoucího vývoje. Takto poskytnuté informace tedy nemohou být využity jako základ pro konání či rozhodnutí uživatele, ani nepředstavují žádnou nabídku či pobídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů, cizích měn či jiných finančních produktů jakéhokoliv typu. Investiční nástroje nebo strategie zde zmíněné nemusí být vhodné pro každého uživatele. Názory a doporučení zde uvedené neberou v úvahu situaci a osobní poměry jednotlivých uživatelů, jejich finanční situaci, znalosti, zkušenosti, cíle nebo potřeby a jejich záměrem není doporučit konkrétní investiční nástroje nebo strategie konkrétním uživatelům. Uživatelé jsou povinni se o výhodnosti investic do jakýchkoli investičních nástrojů zde uvedených rozhodovat samostatně, a to na základě náležitého zvážení ceny, případného nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a vlastní právní, daňové a finanční situace. Užití a distribuce Uživatelé mohou užívat tento materiál nebo jeho obsah, jako celek či po jednotlivých částech, pouze pro své soukromé využití. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Římská 1222/33, s.r.o. Bez předchozího souhlasu není povoleno jakékoliv další šíření tohoto obsahu nebo spojování s jinými autorskými díly a databázemi. Zpracováno: listopad Zpracováno: listopad

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.

Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015. Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK. Výhled na prosinec a rok 2015 2. 12. 2014 SPAD VÝHLED NA PROSINEC / ROK 2015 Prosinec 2014 WWW.JTBANK.CZ WWW.ATLANTIK.CZ S T R A N A 1 Listopad byl doslova k neudržení. Po zvýšené volatilitě v říjnu (rozpětí

Více

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře

INVESTIČNÍ TÉMA 22. 09. 2014. Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře INVESTIČNÍ TÉMA 22. 9. 214 Investice do komerčních nemovitostí - pevné základy Investice do nemovitostí mají řadu unikátních charakteristik,, díky nimž patří do dobře diverzifikovaného portfolia: Pevné

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více