Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT)"

Transkript

1 Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ( KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: , 361, 262, Komentář k epidemickým výskytům V měsíci dubnu 2017 nebyl hlášen žádný případ mimořádné epidemiologické situace hromadného výskytu infekčních onemocnění. Sumarizace vykázaných diagnóz Tabulka č. 1 Přehled jednotlivých případů infekčních onemocnění (abs. čísla) dg. A02 A04 A04.5 A08 A37 A38 A46 A56 A59 A69.2 B00 B01.9 B02 počet případů dg. B08.2 B08.3 B16 B17.1 B17.2 B18.2 B26 B27 B80 B86 G00 J10 J17 počet případů počet hlášených případů do Epidatu: 320 počet provedených epidemiologických šetření: 128 počet nevykázaných epidemiologických šetření: 11 exitus v souvislosti s infekčním onemocněním: 2 HAI: 369/126 poranění (profesionální/neprofesionální): 6/0 Komentář ke sporadickým výskytům vybraných nákaz jednotlivá onemocnění jsou řazena dle registru Epidat A L I M E N T Á R N Í N Á K A Z Y Salmonelóza (A02) hlášeno 16 případů na území Karlovarského kraje byly hlášeny 16 onemocnění salmonelózou, tj. 5,4 případu / obyvatel, v 8 případech šlo o sporadická onemocnění a 8 onemocnění spadalo do 4 rodinných výskytů, onemocněli 4 muži a 12 žen, 2 nemocní byli hospitalizováni, původcem onemocnění byla ve 14 případech potvrzena Salmonella Enteritidis, v 1 případě Salmonella Weltevreden a v 1 případě Salmonella Apapa Kampylobakterióza (A04.5) hlášeno 26 případů na území Karlovarského kraje bylo hlášeno 26 kampylobakterióz, tj. 8,8 případu / obyvatel, ve všech 26 případech šlo o sporadická onemocnění, onemocnělo 15 mužů a 11 žen, ve 4 případech byl pacient hospitalizován, původcem onemocnění byl v 25 případech Campylobacter jejuni a v 1 případě Campylobacter coli Jiné střevní infekce: bakteriální (A04) hlášeno 17 onemocnění, tj. 5,7 případu / obyvatel, v 15 případech se jednalo o sporadická onemocnění a 2 klostridiové infekce měli souvislost s poskytováním zdravotní péče ve všech 17 případech bylo původcem onemocnění Clostridium difficile onemocnělo 6 mužů a 11 žen, celkem 12 pacientů bylo hospitalizováno (z toho 1 pacient na JIP), 3 pacienti onemocněli v zařízení sociálních služeb a u 2 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace, u všech pacientů byl laboratorně potvrzen antigen 1

2 nemocnost / ob. nemocnost / ob. Clostridium difficile, v 10 případech Clostridium difficile produkovalo toxin A/B, ve 4 případech toxin B a ve 3 případech byla produkce toxinu negativní, v anamnéze 14 pacientů byla ATB terapie v předchorobí, v 1 případě bylo zaznamenáno úmrtí pacienta, a to u ženy (1929) na multiorgánové selhání, ve 2 případech mělo onemocnění souvislost s poskytováním zdravotní péče (Z/1922,1944) virové (A08) hlášeno 34 onemocnění, tj. 11,4 případu / obyvatel, v 30 případech se jednalo o sporadická onemocnění, 2 rotavirové infekce spadaly do 1 rodinného výskytu a 1 koinfekce rotaviry s noroviry byla spojena s poskytováním zdravotní péče v 27 případech byly původcem onemocnění rotaviry onemocnělo 17 mužů a 10 žen, celkem 22 pacientů bylo hospitalizováno (z toho 3 pacienti na JIP), 23 nemocných dětí mělo negativní očkovací anamnézu, 2 nemocné děti byly v předchorobí očkovány Rotarixem (2 dávky) a 2 nemocní nebyli očkováni proti rotavirové infekci z důvodu věku v 1 případě se jednalo o koinfekci rotavirů s adenoviry onemocněl student SŠ, nehospitalizován, neočkován proti rotavirovým infekcím z důvodu věku ve 2 případech se jednalo o koinfekci rotavirů s noroviry onemocněli 2 chlapci bez kolektivu, oba hospitalizováni, oba neočkováni proti rotavirovým infekcím v 1 případě byly původcem onemocnění adenoviry onemocněla dívka bez kolektivu, hospitalizována Graf č. 1 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v jednotlivých měsících roku 2017 (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Nemocnost střevních infekčních onemocnění v Karlovarském kraji v roce 2017 (rel. čísla) 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 A02 A04.5 A04 A08 A03 A05 A09 Graf č. 2 Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v dubnu 2017 (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Nemocnost střevních infekčních onemocnění v jednotlivých okresech Karlovarského kraje v dubnu 2017 (rel. čísla) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 A02 A04.5 A04 A08 A03 A05 A09 0,0 K.Vary Sokolov Cheb 2

3 N Á K A Z Y O Č K O V A C Í H O S CH É M A T U Pertusis (A37) hlášeny 4 případy (tj. 1,3 případu / obyvatel) KV: 2 sporadická onemocnění (tj. 1,7 případu / obyvatel) muž (1974) elektrikář, od záchvatovitý dávivý kašel, dne vyšetřen PLD, onemocnění bez komplikací, případ sérologicky potvrzený, očkování proti pertusi se nepodařilo dohledat žena (1970) vedoucí provozu, od záchvatovitý dávivý kašel, dne vyšetřena PLD, onemocnění bez komplikací, případ sérologicky potvrzený, očkování proti pertusi se nepodařilo dohledat SO: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) muž (1965) manažer, v anamnéze pouze občasné pokašlávání, dne vyšetřen PLD pro potvrzené onemocnění u manželky (vykázáno v 8.KT 2017), onemocnění bez komplikací, případ sérologicky potvrzený, očkování proti pertusi se nepodařilo dohledat CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) muž (2015) dítě bez kolektivu, od kašel a zvýšená teplota, od horečka, dne vyšetřen PLDD, onemocnění bez komplikací, případ sérologicky potvrzený, řádně očkován proti pertusi Varicella (B01.9) hlášeno 151 případů (tj. 50,8 případu / obyvatel) KV: 74 onemocnění, tj. 63,9 případu / obyvatel, z toho 12 případů spadalo do 6 rodinných výskytů, 43 onemocnění mělo souvislost v kolektivu MŠ a 7 v kolektivu ZŠ SO: 42 onemocnění, tj. 47,1 případu / obyvatel, z toho 2 případy spadaly do 1 rodinného výskytu, 13 onemocnění mělo souvislost v kolektivu MŠ a 4 v kolektivu ZŠ CH: 35 onemocnění, tj. 38,1 případu / obyvatel, 8 onemocnění mělo souvislost v kolektivu MŠ a 12 v kolektivu ZŠ všechny případy bez komplikací Spalničky (B05), zarděnky (B06) hlášeny nebyly Parotitis (B26) hlášeny 2 případy (tj. 0,7 případu / obyvatel) KV: 1 onemocnění (tj. 0,9 případu / obyvatel) muž (1962) invalidní důchodce, zduření příušní žlázy vlevo, onemocnění bez komplikací, případ uzavřen jako možný na základě klinických příznaků bez laboratorního ověření diagnózy, nehospitalizován, očkování proti parotitidě se nepodařilo dohledat CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) muž (2002) ZŠ, v anamnéze zduření příušních žláz, onemocnění bez komplikací, případ uzavřen jako možný na základě klinických příznaků bez laboratorního ověření diagnózy, nehospitalizován, řádně očkován proti parotitidě PRIORIXem (2 dávky) V I R O V É H E P A T I T I D Y Akutní virová hepatitida typu B (B16) hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) KV: 1 onemocnění (tj. 0,9 případu / obyvatel) u obviněného muže (1967), inaparentní forma onemocnění, pozitivita zjištěna náhodně při příjmu do vazby, zadržen příslušníky Policie ČR na ulici, nespolupracuje, dne překlad na infekční oddělení Vazební věznice Brno, sérologicky z HBsAg pozitivní, z HBsAg pozitivní, konfirmace HBsAg pozitivní, anti-hbs negativní, anti- HBc IgM pozitivní, anti-hbc IgG pozitivní, HBeAg pozitivní, anti-hbe negativní, vysoké hodnoty jaterních testů, abusus drog a tetování negoval, jiné rizikové chování se nepodařilo zjistit Akutní virová hepatitida typu C (B17.1) hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) KV: 1 onemocnění (tj. 0,9 případu / obyvatel) u muže (1988) pracujícího v bezpečnostní agentuře, od pocity na omdlení, nauzea a zvracení, PLD poslán do chirurgické ambulance nemocnice Karlovy Vary, kde laboratorně potvrzena VHC (anti-hcv pozitivní a zvýšené hodnoty jaterních testů), dne pro zhoršení zdravotního stavu (bolesti břicha, tmavá moč, světlá stolice, bolest svalů) vyšetřen v infekční ambulanci a hospitalizován na infekčním oddělení, forma anikterická, v anamnéze abusus drog, v listopadu 2016 tetování, v březnu 2017 trhání zubů 3

4 Virová hepatitida typu E (B17.2) hlášeny 2 případy (tj. 0,7 případu / obyvatel) KV: 1 onemocnění (tj. 0,9 případu / obyvatel) u muže (1973) OSVČ majitel pivnice, od ledna 2017 opakované respirační infekty, podávány ATB, následně bolesti kloubů, migrující otoky kotníků, zvýšená teplota, dne vyšetřen v infekční ambulanci, kde laboratorně potvrzena VHE (WB: anti-hev IgM i IgG pozitivní, zvýšené hodnoty jaterních testů), následně hospitalizován na infekčním oddělení, forma anikterická, v anamnéze konzumace slávek na začátku roku 2017 zakoupených v obchodní síti, v únoru 2017 konzumace prejtu ve společném stravování, cestovní anamnéza negativní SO: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u muže (1974), OSVČ nákupčí pro farmaceutické firmy, od horečka, kašel, bolesti břicha, nechutenství, nauzea, pro pozitivní cestovní anamnézu odeslán PLD k vyšetření do infekční ambulance, kde při kontrolním vyšetření dne udával zvracení, řidší stolici a nadýmání, léčen ambulantně bez hospitalizace, forma anikterická, konzumaci rizikových potravin negoval, cestovní anamnéza pracovní cesta do Indie v období , ubytován v hotelu, kde se i stravoval, během pobytu občasné bolesti břicha, u spolucestující podobné příznaky již během pobytu v Indii, v anamnéze časté cesty do zahraničí (naposledy Mongolsko, Čína, Turecko) Chronická virová hepatitida typu C (B18.2) hlášeno 10 případů (tj. 3,4 případu / obyvatel) KV: 4 sporadická onemocnění (tj. 3,5 případu / obyvatel) odsouzený muž (1997) a 3 obvinění muži (1975, 1987, 1995), v rámci vstupní prohlídky vč. zajištění sérologických odběrů před nástupem do vazby a do výkonu trestu byla prokázána pozitivita anti-hcv, všichni nemocní bez klinických příznaků onemocnění, v anamnéze všech nemocných abusus drog SO: 6 sporadických onemocnění (tj. 6,7 případu / obyvatel) žena (1992) nezaměstnaná, dne hospitalizována na GPO pro samovolný potrat, dne laboratorně potvrzena VHC (anti-hcv pozitivní), abusus drog negovala, v anamnéze VHC u přítele (anti-hcv pozitivita zjištěna 7/2015) muž (1968) nezaměstnaný, dne přivezen ZZS pro melénu a hematemézu, hospitalizován na chirurgické JIP a pro celkové zhoršení stavu téhož dne přeložen na ARO, kde dne exitus letalis v důsledku multiorgánového selhání, dne laboratorně potvrzena VHC (anti-hcv pozitivní), při příjmu četné vpichy v loketní jamce (laboratorně potvrzeno užívání drog) žena (1953) důchodkyně, dne hospitalizovaná na interním oddělení pro dyspeptické potíže, v anamnéze údajně prožití VHA a VHC v minulosti, dne laboratorně potvrzena VHC (anti-hcv pozitivní), rizikové chování negovala žena (1957) důchodkyně, VHC zjištěna již v roce 2012, léčba byla však přerušena pro onkologické onemocnění, dne odeslána PLD do hepatální poradny ke zvážení opakování léčby (z anti-hcv pozitivní) žena (1989) t. č. na MD, VHC zjištěna již v roce 2015, dne odeslána PLD do infekční ambulance k dalším vyšetřením (z anti-hcv pozitivní), v anamnéze abusus i. v. drog muž (1984) nezaměstnaný, VHC údajně zjištěna při pobytu v Červeném dvoře ( ) při opakovaném léčení závislosti na Pervitinu (výsledky nejsou k dispozici), proto odeslán PLD do infekční ambulance, dne laboratorně potvrzena VHC (anti-hcv pozitivní) O N E M O C N Ě N Í C N S Bakteriální meningitis (G00) hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) SO: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u ženy (1942) důchodkyně, dne přijata na neurologické oddělení pro poruchu vědomí s myoklonickými záškuby a bolestí hlavy, na CT mozku bez čerstvých změn, od elevace zánětlivých parametrů a rozvoj sepse, v průběhu dne další zhoršení vědomí a známky meningismu, téhož dne provedena lumbální punkce (latexovou aglutinací prokázán Streptococcus pneumoniae) a přeložena na neurologickou JIP, dne pro celkové zlepšení stavu přeložena na infekční oddělení, očkování proti pneumokokovým nákazám se nepodařilo zjistit 4

5 SO KV ÚP pohlaví (M/Ž) rok narození věk laboratorně potvrzen dárce zaměstnání A N T R O PO Z O O N Ó Z Y Lymeská borelióza (A69.2) hlášeny 4 případy (tj. 1,3 případu / obyvatel) KV: 3 onemocnění (tj. 2,6 případu / obyvatel) SO: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) podrobnosti v tabulce č. 2 Tabulka č. 2 Výskyt Lymeské borreliózy v Karlovarském kraji dle jednotlivých ÚP a sledovaných kritérií v dubnu 2017 (abs. čísla) místo nákazy způsob přenosu EM klinické projevy onemocnění další/ vypiš další/ vypiš stanovení dg.- kým Merklín M ano neznámý ano Vysoká Pec Krásný Les Horní Slavkov M ano neznámý ano únavový syndrom únavový syndrom artralgie dermatolog ne úředník artralgie dermatolog ne důchodce M ano neznámý ano dermatolog ne úředník Ž ano klíště ne lymfocytom PLDD ne ZŠ P A R A Z I T Á R N Í A M Y K O T I C K É N Á K A Z Y Enterobiosis (B80) hlášeno 6 případů (tj. 2,0 případu / obyvatel) KV: 4 sporadická onemocnění (tj. 3,5 případu / obyvatel) u 2 chlapců ZŠ (2008, 2009) a 2 dívek MŠ (2011, 2012), ve 3 případech laboratorně potvrzen Enterobius vermicularis a v 1 případě onemocnění uzavřeno na základě anamnézy bez laboratorního ověření diagnózy SO: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u dívky ZŠ (2009), laboratorně potvrzen Enterobius vermicularis CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u dívky ZŠ (2002), laboratorně potvrzen Enterobius vermicularis Scabies (B86) hlášeny 4 případy (tj. 1,3 případu / obyvatel) KV: 1 onemocnění (tj. 0,9 případu / obyvatel) u obviněného muže (1977) SO: 3 sporadická onemocnění (tj. 3,4 případu / obyvatel) u odsouzeného muže (1981), nezaměstnaného muže (1996) a muže pracujícího v SRN (1987) J I N É N Á K A Z Y Scarlatina (A38) hlášeno 5 případů (tj. 1,7 případu / obyvatel) KV: 4 sporadická onemocnění (tj. 3,5 případu / obyvatel) u dívky bez kolektivu (2013), dívky MŠ (2013) a 2 dívek ZŠ (2010, 2005) SO: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u chlapce MŠ (2010) Erysipelas (A46) hlášeny 3 případy (tj. 1,0 případu / obyvatel) SO: 3 sporadická onemocnění (tj. 3,4 případu / obyvatel) u nezaměstnaného muže (1962) a 2 důchodců (1948, 1942) Chlamydia trachomatis (A56) hlášeno 7 případů (tj. 2,4 případu / obyvatel) SO: 6 sporadických onemocnění (tj. 6,7 případu / obyvatel) CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) podrobnosti v tabulce č. 3 5

6 Tabulka č. 3 Výskyt sexuálně přenášených chlamydiových onemocnění dle jednotlivých okresů v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ÚP pohlaví rok odbornost metoda příjmová zaměstnání bydliště materiál nar. lékaře průkazu dg. Ž 1998 studentka Kynšperk n. O. 603 cervix PCR R10 M 1993 v Anglii Kynšperk n. O. 404 uretra PCR Z20.2 SO M 1991 v Anglii Rotava 404 uretra PCR Z20.2 Ž 1991 nezaměstnaná Březová 404 cervix PCR A56 Ž 1970 pedagog Oloví 603 krev Elisa N76.0 Ž 1996 nezaměstnaná Horní Slavkov 603 krev Elisa A56.0 CH Ž 1985 t. č. na MD M. Lázně 6H3 cervix PCR A56 Trichomoniáza (A59) hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u učitelky (1973), z výtěru vaginy potvrzena Trichomonas vaginalis Herpes simplex (B00) hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) SO: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u chlapce MŠ (2012) Herpes zoster (B02) hlášeno 15 případů (tj. 5,1 případu / obyvatel) KV: 7 sporadických onemocnění (tj. 6,0 případu / obyvatel) u 7 žen dívka ZŠ (2009), barmanka (1975), technička (1957), 4 důchodkyně (1953, 1951, 1940, 1931) SO: 6 sporadických onemocnění (tj. 6,7 případu / obyvatel) u 6 žen dívky ZŠ (2008), OSVČ (1964), 4 důchodkyně (1952, 1947, 1946, 1939) CH: 2 sporadická onemocnění (tj. 2,2 případu / obyvatel) u 1 muže důchodce (1955) a u 1 ženy studentka VŠ (1994) Jiné virové infekce Exanthema subitum šestá nemoc (B08.2) hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u dívky ZŠ (2007) Erythema infectiosum pátá nemoc hlášeny 2 případy (tj. 0,7 případu / obyvatel) CH: 2 onemocnění z 1 rodiny (tj. 2,2 případu / obyvatel) u 2 dívek MŠ (2013, 2012) Infekční mononukleóza (B27) hlášeny 2 případy (tj. 0,7 případu / obyvatel) KV: 1 onemocnění (tj. 0,9 případu / obyvatel) u techničky (1990) CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u chlapce ZŠ (2008) Chřipka (J10) hlášeny 3 případy (tj. 1,0 případu / obyvatel) KV: 2 sporadická onemocnění (tj. 5,2 případu / obyvatel) u chlapce ZŠ (2008) a dívky ZŠ (2008), u obou pacientů byla metodou PCR potvrzena chřipka B, v žádném z případů se nejednalo o chřipku s klinicky závažným průběhem, oba pacienti byli hospitalizováni na dětské JIP bez nutnosti UPV, žádnému z pacientů nebyla podána antivirotika, ani jeden z pacientů nebyl v předchorobí očkován proti chřipce, u dívky v předchorobí ATB terapie pro purulentní OMA I. dx. Se spontánní perforací bubínku CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u důchodkyně (1936), metodou PCR potvrzena chřipka B, nejednalo o chřipku s klinicky závažným průběhem, hospitalizována na interním oddělení bez nutnosti UPV, nasazena antivirotika, nebyla v předchorobí očkována proti chřipce Pneumonie (J17) hlášen 1 případ (tj. 0,3 případu / obyvatel) CH: 1 onemocnění (tj. 1,1 případu / obyvatel) u důchodkyně (1957), dne přijata na interní JIP pro dušnost, zhoršené dýchání a tři dny trvající zimnici bez teplot, téhož dne v hemokultuře prokázán Streptococcus pneumoniae a na RTG plic potvrzena bronchopneumonie vlevo, zaléčena ATB a zavedena podpora dýchání s kyslíkovou maskou, po zlepšení stavu přeložena dne do léčebny dlouhodobě nemocných, proti pneumokokovým nákazám neočkována 6

7 nemocnost / ob. nemocnost / ob. A K U T N Í R E S P I R A Č N Í I N F E K C E (A R I) Tabulka č. 4 Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji dle jednotlivých věkových kategorií a relativní nemocnost ARI v ČR v dubnu 2017 ( KT), (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) Kalendářní týden (KT) Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji dle jednotlivých věkových kategorií 0 5 let 6 14 let let let 60+ let Relativní nemocnost ARI v Karlovarském kraji Relativní nemocnost ARI v ČR Zdroj číselných dat: Registr akutních respiračních infekcí, po zpracování dat SZÚ Praha (jedná se o vážená a standardizovaná data s využitím počtu obyvatel v okrese a jednotlivých věkových skupinách) Graf č. 3 Nemocnost akutních respiračních infekcí v Karlovarském kraji v 35.KT KT 2017 dle jednotlivých věkových kategorií (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) 6000 ARI: 35.KT KT 2017, Karl. kraj Graf č. 4 Nemocnost akutních respiračních infekcí v 35.KT KT 2017: trend nemocnosti v Karlovarském kraji ve srovnání s ČR (relativní čísla, přepočteno na obyvatel) ARI: 35.KT KT 2017, KK vs ČR Karl. kraj ČR 7

8 Z prezentovaných grafů č. 3 a 4 vyplývá následující: Od měsíce září 2016 do dubna 2017 včetně (konkrétně 35.KT KT 2017) došlo na území Karlovarského kraje k postupnému nárůstu ARI ve všech věkových skupinách s výrazným poklesem v 43.KT způsobeným s největší pravděpodobností probíhajícími podzimními prázdninami, mírnějším poklesem v 46.KT, kdy byl státní svátek spojený s ředitelským volnem ve školách, s výrazným poklesem v době vánočních prázdnin v 51KT. 52.KT, v době jarních prázdnin v 6.KT a velikonočních svátků v 15.KT a dále s postupným zvýšením nemocnosti na úroveň před velikonočními svátky. Nejvyšší nemocnost je evidována ve věkové skupině 0-5 let, nejnižší u dospělé populace a seniorů. Stejný trend nemocnosti bylo možné pozorovat na celém území ČR. Aktuální relativní nemocnost ARI (v přepočtu na obyvatel) v Karlovarském kraji lze sledovat na webových stránkách KHS Karlovarského kraje Zpráva z NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění ze dne uvádí, že Evropa i ČR jsou mimo epidemický výskyt chřipky. V letošní chřipkové epidemii dominovala chřipka A (H3N2). P O R A N Ě N Í O S T R Ý M K O N T A M I N O V A N Ý M P Ř E D M Ě T E M N E B O N Á S T R O J E M Profesionální poranění hlášeno 6 případů Tabulka č. 5 Profesionální poranění zdravotnických či jiných odborných pracovníků v Karlovarském kraji v dubnu 2017 ÚP pohlaví rok nar. zdravotnické zařízení, kde došlo k poranění pracovní zařazení předmět způsobující poranění činnost při poranění místo poranění očk. proti VHB LD nemocnice asistence u Ž 1986 COS SZP injekční jehla Ostrov operace nemocnice Ž 1956 COS NZP vrták mytí nástrojů K. Vary KV nemocnice ostrý Ž 1980 Emergency NZP likvidace odpadu K. Vary předmět lázně zdravotní Ž 1960 SZP injekční jehla likvidace odpadu Jáchymov úsek nemocnice inzulínové SO Ž 1978 MOJIP SZP aplikace inzulínu Sokolov pero Lázně zdravotnický CH Ž 1966 SZP injekční jehla pneumopunktura Fr. Lázně úsek 1 vyšetřen i potencionální zdroj nákazy s negativním výsledkem 2. prst LHK 2. prst PHK stehno PDK 3. prst PHK 1. prst LHK 3. prst LHK 1 Neprofesionální poranění nebyl hlášen žádný případ I N F E K Č N Í O N E M O C N Ě N Í S P O J E N É S P O S K Y T O V Á N Í M Z D R A V O T N Í P É Č E V tomto měsíci bylo šetřeno celkem 369 podezření na infekci spojenou s poskytováním zdravotní péče, z nichž na základě šetření bylo 126 dáno do souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Ú M R T Í V S O U V I S L O S T I S I N F E K Č N Í M O N E M O C N Ě N Í M Na území Karlovarského kraje byla tento měsíc zaznamenána 2 úmrtí v souvislosti s infekčním onemocněním. Případy úmrtí jsou popsány v kapitole: Alimentární nákazy bakteriální střevní infekce způsobené Clostridium difficile a Virové hepatitidy chronická virová hepatitida typu C. 8

9 Tabulka č. 6 Srovnání stejného časového období roku 2016 a 2017 u jednotlivých diagnóz vykázaných v dubnu 2017 (absolutní čísla) dg. (dle MKN 10) Srovnání sledovaných období duben duben (vyjádřeno v %) A02 Salmonellosis (Salmonelóza) ,0 A04 Jiné bakteriální střevní infekce ,0 A04.5 Enteritis, původce Campylobacter spp ,0 A08 Virové střevní infekce ,1 A37 Pertussis (Dávivý kašel) ,0 A38 Scarlatina (Spála) 5 5 0,0 A46 Erysipelas ,3 A56 Jiná sexuálně přenášená chlamydiová onemocnění ,6 A59 Trichomoniáza A69.2 Lymeská borrelióza ,3 B00 Herpes simplex 1 1 0,0 B01.9 Varicella (Plané neštovice) ,0 B02 Herpes zoster (Pásový opar) ,3 B08.2 Exanthema subitum (Šestá nemoc) 1 1 0,0 B08.3 Erythema infectiosum (Pátá nemoc) ,6 B16 Akutní virová hepatitida typu B B17.1 Akutní virová hepatitida typu C 1 1 0,0 B17.2 Virová hepatitida typu E B18.2 Chronická hepatitida typu C ,0 B26 Parotitis epidemica (Epidemický zánět příušnic) ,3 B27 Infekční mononukleóza ,3 B80 Enterobiosis (Roup dětský) ,7 B86 Scabies (Svrab) ,0 G00 Bakteriální meningitis J10 - Chřipka ,0 J17 Pneumonie ,0 320 Zpracovala: Ing. Martina Prokopová ředitelka odboru protiepidemického V Karlových Varech dne

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LISTOPADU 2018 ( KT)

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LISTOPADU 2018 ( KT) K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V PROSINCI 2018 ( KT)

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V PROSINCI 2018 ( KT) K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ZÁŘÍ 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ZÁŘÍ 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v lednu 2017 (01. 04. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LEDNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V LEDNU 2019 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v dubnu 2016 (14. 17. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2015 (49. 53. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2015 (45. 48. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2015 (45. 48. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 215 (45. 48. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ČERVNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v květnu 2016 (18. 21. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 ( KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v listopadu 2016 (44. 47. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vva@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ŘÍJNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V ŘÍJNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v září 2015 (36. 39. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v červenci 2015 (27. 31. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v říjnu 2015 (40. 44. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2015/2016 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT) Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2015 (32. 35. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz, jirina.vanova@khskv.cz,

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v prosinci 2016 (48. 52. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V SRPNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ

AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V KARLOVARSKÉM KRAJI V SRPNU 2018 ( KT) SUMARIZACE VYKÁZANÝCH DIAGNÓZ DO REGISTRU ISIN A PROVEDENÝCH ŠETŘENÍ K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 AKTUÁLNÍ

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2016/2017

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2016/2017 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 ( KT)

Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 ( KT) počet případů počet případů Aktuální epidemiologická situace v Karlovarském kraji v srpnu 2016 (31. 34. KT) Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje tel: 355 328 367, 361, 262, 464 e-mail: martina.prokopova@khskv.cz,

Více

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 3 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 7 9

Více

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý

Vyhodnocení epidemiologické situace v Karlovarském kraji O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 1, tel: 3 38 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai3, IČO: 71 9 81

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018

Zhodnocení epidemiologické situace ve výskytu akutních respiračních onemocnění a chřipky v Karlovarském kraji v sezóně 2017/2018 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 36021 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý 2015

O D B O R P R O T I E P I D E M I C K Ý 2015 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014

P R O T I E P I D E M I C K Ý O D B O R 2014 K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLE V KARLOVÝCH VARECH Karlovy Vary, Závodní 94, PSČ 36 21, tel: 355 328 311, e-mail: sekretariat@khskv.cz, ID: t3jai32, IČO: 71

Více

Epidemie "KLASTER" v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění

Epidemie KLASTER v KVK - počet případů VHA v období 35KT 2014-42KT 2015 dle data onemocnění. kalendářní týden data onemocnění počet případů K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 3621 Karlovy Vary, tel:3 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Více

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha

Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Rozbor epidemiologické situace v Armádě České republiky v letech 2010 a 2011 Libor Píša Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha Monitor angín, akutních respiračních infekcí a akutních průjmových onemocnění

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vzdušné nákazy např. plané neštovice, spalničky, ARI (akutní respirační infekce) a další Akutní respirační infekce (ARI), včetně chřipky,

Více

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2013 33 Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012 Infectious diseases in the Czech Republic in 2010

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 443/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 443/2017 ze dne: Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických protilátek

Více

EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU

EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU EPIDEMICKÝ VÝSKYT VHA V OKRESE JABLONEC NAD NISOU M. Hausenblasová Mezikrajová konference epidemiologů pěti krajů Královehradeckého, Libereckého, Pardubického, Ústeckého kraje a hl. města Prahy Hotel Bellevue

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 46 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71932 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

Úvod do problematiky infekční onemocnění

Úvod do problematiky infekční onemocnění Úvod do problematiky infekční onemocnění Machartová V. 15.12. 212 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013

Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Chřipka ve zdravotnickém zařízení v sezóně 2012/2013 Alena Olexová HS hl. m. Prahy 20.mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Brno 24.-25.9.2013 Chřipková sezóna 2012/2013 v Praze Praha

Více

Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 2017 Michaela Špačková, Martin Gašpárek

Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 2017 Michaela Špačková, Martin Gašpárek Výskyt nejběžnějších infekčních onemocnění přenášených potravinami a vodou v České republice v roce 217 Michaela Špačková, Martin Gašpárek Oddělení epidemiologie infekčních nemocí, Národní referenční centrum

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.6.2005 23 Přenosné nemoci v ČR v roce 2004 Infectious diseases in the CR in 2004 Souhrn V této Aktuální informaci

Více

Infekční nemoci v České republice v letech Infectious diseases in the Czech Republic in

Infekční nemoci v České republice v letech Infectious diseases in the Czech Republic in Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2010 45 Infekční nemoci v České republice v letech 2007 2009 Infectious diseases in the Czech Republic in 2007

Více

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol

Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Lidmila Hamplová a kol. Mikrobiologie, Imunologie, Epidemiologie, Hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA

Pertussis - Dávivý (černý) kašel. MUDr. František BEŇA Pertussis - Dávivý (černý) kašel MUDr. František BEŇA Původce - agens Bordetella pertussis, kokobacil citlivý na sluneční záření, teplo, vyschnutí a běžné dezinfekční prostředky. Výskyt ve čtyřech antigenních

Více

Infekční hepatitidy u těhotných

Infekční hepatitidy u těhotných Infekční hepatitidy u těhotných Rožnovský Luděk 6. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví Virové hepatitidy v graviditě Neobvyklá dvojice matka a plod (dítě) snaha ochránit matku

Více

Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském kraji v roce 2017 I.Martinková 1, H.Šebáková 1, Š.Matlerová 1, H.Tomášková 1 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 2 Zdravotní ústav Ostrava Epidemický výskyt spalniček v Moravskoslezském

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010

Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění. 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Mezinárodní surveillance infekčních onemocnění 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, září 2010 Pavla Křížová Státní zdravotní ústav, Praha Koncepce surveillance byla založena již v šedesátých

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2013

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2013 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2013 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2009 2013 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Infekce s nejvyšší incidencí v roce 2009

Infekce s nejvyšší incidencí v roce 2009 Epidemiologické aspekty současného trendu výskytu nejen lymeské borreliózy v ČR Daniela Janovská Ústav epidemiologie 3.LF UK Duben 21 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Infekce s nejvyšší incidencí v roce 29 45,8

Více

Úklid na co je nutné TAKÉ myslet. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

Úklid na co je nutné TAKÉ myslet. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. Úklid na co je nutné TAKÉ myslet MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. Obsah Ochrana zaměstnance úklidu Očkování proti VHB Postup při poranění Ochranné pomůcky - rukavice Dezinfekční program

Více

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI

EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141, tel. 485 253 111, sekretariat@khslbc.cz, ID nfeai4j, IČ 71009302 EPIDEMIOLOGICKÁ

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2012

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2012 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2012 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2008 2012 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE Název Výkony základní vyšetření Výkony doplňující vyšetření Cena základní vyšetření Cena doplňující vyšetření Cena základní Cena doplňující vyšetření s 15% DPH vyšetření s 15% DPH ODBĚRY Odběry krve dospělý

Více

EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID

EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID EPIDEMIOLOGIE VIROVÝCH HEPATITID Virové hepatitidy jsou nákazy vyvolané primárně hepatotropními viry s podobným klinickým obrazem. Začíná zánětlivými projevy a později dochází k degenerativním změnám v

Více

Incidence infekčních onemocnění v datech NZIS

Incidence infekčních onemocnění v datech NZIS Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. CZ.3.4.74/././15_19/2748

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Akutní průjmová onemocnění (APO) Akutní průjmová onemocnění patří k nejčastěji epidemiologem šetřeným onemocněním. Potíže začínají

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Nákazy přenášené různými přenašeči Tato skupina infekcí se vyznačuje tím, že zdrojem a rezervoárem nákazy obvykle bývají zvířata,

Více

Spalničky v Moravskoslezském kraji MUDr. Irena Martinková, MUDr.Šárka Matlerová, MMO,

Spalničky v Moravskoslezském kraji MUDr. Irena Martinková, MUDr.Šárka Matlerová, MMO, Spalničky v Moravskoslezském kraji MUDr. Irena Martinková, MUDr.Šárka Matlerová, MMO, 18.5.2017 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, podatelna@khsova.cz,

Více

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE

CENÍK PRO SAMOPLÁTCE - INFEKČNÍ SÉROLOGIE ODBĚRY Výkony Výkony Odběry krve dospělý 09119 41,00 Kč 48,00 Kč Odběr krve do 10 let 09117 74,00 Kč 85,00 Kč Odběr kapilární krve 09111 34,00 Kč 39,00 Kč Separace séra 97111 19,00 Kč 22,00 Kč Odběr jiného

Více

Odbor epidemiologie infekčních nemocí Odbor vědeckých informací a biostatistiky. MUDr. Jitka Částková,, CSc. MUDr. Čestmír Beneš a kol.

Odbor epidemiologie infekčních nemocí Odbor vědeckých informací a biostatistiky. MUDr. Jitka Částková,, CSc. MUDr. Čestmír Beneš a kol. Odbor epidemiologie infekčních nemocí Odbor vědeckých informací a biostatistiky MUDr. Jitka Částková,, CSc. MUDr. Čestmír Beneš a kol. Historie Pracovníci Odboru epidemiologie i i infekčních nemocí ve

Více

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu

Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Výskyt enterovirových meningitid v kolektivu Hana Tkadlecová Protiepidemický odbor KHS ZK se sídlem ve Zlíně 577 006 741, hana.tkadlecova@khszlin.cz 1 Enteroviry Čeleď Picornaviridae: Rody: Enterovirus

Více

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků KLINICKÁ STUDIE Biopron 9 Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem Krátké shrnutí výsledků Typ studie Místo realizace randomizovaná, placebem kontrolovaná Klinika dětských infekčních

Více

Blok č. 5 Termín Téma Počet hodin

Blok č. 5 Termín Téma Počet hodin Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Infekční nemoci 2 Rozvrhová zkratka : INF/VCB12 Rozvrh výuky : 9 seminářů 9 praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr Počet kreditů

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2009

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2009 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2009 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2005 2009 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2015 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2011 2015 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2015

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2015 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2014 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2010 2014 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let

Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let Zkušenosti s očkováním proti klíšťové encefalitidě, základní epidemiologické charakteristiky v souboru nemocných za 50 let P. Pazdiora 24. Pečenkovy dny, České Budějovice 15.-17.9.2010 Historie poznatků

Více

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e

Dittrichova Praha 2 tel.: fax: ID datové schránky: hhcai8e 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2017 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2013 2017 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Rozbor hlášených poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních roky Fošum P. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

Rozbor hlášených poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních roky Fošum P. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Rozbor hlášených poranění ostrými předměty ve zdravotnických zařízeních roky 2014 2016 Fošum P. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví březen 2017 Obsah Dotčené právní předpisy Postup orgánů ochrany

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2010

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2010 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2010 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2006 2010 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Epidemie VHA v Libyni

Epidemie VHA v Libyni Epidemie VHA v Libyni okres Louny MUDr. Olga Štorkánová Bc. Zdeňka Klapková Mezikrajový seminář epidemiologů KHS kraje Královehradeckého, Libereckého, Pardubického, HS hlavního města Prahy a Ústeckého

Více

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská

Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Zpracovala referentka oddělení protiepidemického pro okresy Praha východ a Praha západ KHS Stč. kraje: Václava Zvolská Datum zpracování: 10.08.2017 1 Pohlavně přenosná onemocnění ve Středočeském kraji

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 khsues1131a15 KHSUL 25604/2018 Závěrečná zpráva o výskytu ARI/ILI v Ústeckém kraji

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa. Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011

Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa. Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011 Bleskové povodně v Libereckém kraji z pohledu epidemiologa Prattingerová J. MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2011 Bleskové povodně v Libereckém kraji 7. a 8. srpna 2010 Liberecký kraj bleskové povodně postiženo

Více

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD.

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD. Státní politika v oblasti očkování MUDr. Michael Vít, PhD. VII. Hradecké vakcinologické dny 29. 9. 1. 10. 2011 Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování je založeno

Více

Lymeská borrelióza epidemiologická data za rok 2014

Lymeská borrelióza epidemiologická data za rok 2014 Lymeská borrelióza epidemiologická data za rok 2014 Mapy a grafy incidencí lymeské borreliózy v České republice. Maps and graphs of lyme borreliosis (Lyme disease) in the Czech Republic. 15.září 2015 Doc.MUDr.Bohumír

Více

Epidemie VHA na Královéhradecku

Epidemie VHA na Královéhradecku Epidemie VHA na Královéhradecku Mgr. Alena Fišerová MUDr. Josef Mlynář, CSc. Mezikrajový seminář epidemiologů Pec pod Sněžkou 1. 3.6. 2010 Úvod virus hepatitidy A neobalený RNA virus není přímo cytopatický,

Více

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Očkování cestovatelů. 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Očkování cestovatelů Milan Trojánek 1. infekční klinika 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha Cestovní a

Více

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2011

Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2011 1 Výroční zpráva o epidemiologické situaci ve Středočeském kraji v roce 2011 Počet vybraných infekčních onemocnění ve Středočeském kraji v období let 2007 2011 absolutní počet onemocnění a počet onemocnění

Více

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje: MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru Václava Zvolská, referentka protiepidemického odboru Datum zpracování: 22/05/2012 1 Pohlavně přenosná onemocnění

Více

Seznam vyšetření Pracoviště virologie

Seznam vyšetření Pracoviště virologie Obsah: Seznam vyšetření Pracoviště virologie A/ Diagnostika hepatitid a HIV 2 Protilátky proti viru hepatitidy A, IgM a celkové (total) 2 HBsAg, povrchový antigen viru hepatitidy B.. 2 Anti-HBs, protilátky

Více

Očkovací kalendář v dospělosti CHLÍBEK ROMAN K A T E D R A E P I D E M I O L O G I E F A K U L T A V O J E N S K É H O Z D R A V O T N I C T V Í U O H R A D E C K R Á L O V É 2 0 1 4 Očkování dospělých

Více

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008

Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Situace ve výskytu dávivého kašle (A37.0) v České republice v roce 2008 Update of whooping cough (A37.0) situation in the Czech Republic, 2008 Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš Souhrn Summary Od roku 1958

Více

Změny v legislativě a praktické aspekty očkování v ČR. Roman Prymula

Změny v legislativě a praktické aspekty očkování v ČR. Roman Prymula Změny v legislativě a praktické aspekty očkování v ČR Roman Prymula Důvody změny očkovacího kalendáře v ČR Epidemiologické důvody Organizační důvody Zdrojový rámec Dohoda s odborníky, pojišťovnami, poslanci

Více

Analýza pandemie infekce A/H1N1 v Krajské nemocnici Liberec a jejího dopadu na intenzivní péči

Analýza pandemie infekce A/H1N1 v Krajské nemocnici Liberec a jejího dopadu na intenzivní péči Analýza pandemie infekce A/H1N1 v Krajské nemocnici Liberec a jejího dopadu na intenzivní péči Zýková I., Švancar P., Vitouš A., Prattingerová I., Sedlák P., Remeta P., Žihlová L., Morman D. JIP interních

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 4 19.9.2003 Činnost oboru dermatovenerologie v ambulantní péči v Karlovarském kraji

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2016

Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v České republice v roce 2016 Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů Národního zdravotnického informačního systému, modernizace vytěžování jejich obsahu a rozšíření jejich informační kapacity. Rozvoj technologické platformy

Více