Z e Strl p e š p o š v o án ategie pr v ˇ í v án ýˇko k ˇn o no n s o t s i fi t r esne nacasovaná pr i fi e r m o dnešní turbulentní svet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z e Strl p e š p o š v o án ategie pr v ˇ í v án ýˇko k ˇn o no n s o t s i fi t r esne nacasovaná pr i fi e r m o dnešní turbulentní svet"

Transkript

1 Všeobecná nejistota a zvyšující se vnímání úrovně rizika znemožňují obchodním společnostem přesně předvídat budoucnost. Strategie založená na vyváženém portfoliu iniciativ však může pomoci obchodním společnostem v tom, aby plně využily nejlepších tržních příležitostí, aniž by podstoupily zbytečně vysoká rizika. Tradiční přístup k vytváření podnikové strategie vychází z předpokladu, že důkladná analytická práce a následné posouzení pravděpodobnosti, umožní stratégovi předvídat cestu z minulosti do budoucnosti. V současné době stratégové stále ještě generují racionálně podložené strategie stanovující další vývoj produktových a kapitálových trhů, technologii a vládních regulací. Problém spočívá v tom, že v nich opomíjí většinu existujících rizik. Generální ředitelé dnes obvykle formulují strategii vždy po několika letech, často se tak děje v kontextu změny ve vrcholovém managementu. Takto zformulovaná strategie většinou slouží jako povrchní informace pro kapitálové trhy, jako formální reakce na strukturální změny v průmyslu a tlaky v pracovních vztazích. Ve skutečnosti je racionálně-vizionářská strategie často odrazem toho, jak chce být společnost zvenku viděna. Ale teď předpokládejme, že jsme přestali věřit v předvídatelnost budoucnosti. Co když je definování a dosažení trvalé konkurenční výhody jen produktem naší domýšlivosti, které se musíme zbavit? Co když platí zjištění Johna Maynarda Keynese, že pozoruhodným faktem podnikání jsou mimořádně ošidné zdroje získávaných znalostí? Co když již není možné si dále namlouvat, že tradiční strategické plánování je pouze racionalizace sloužící k utlumení našich obav z nepříjemně složité okolní reality? Šéfové společností dnes čelí matoucímu, komplexnímu a nejistému podnikatelskému prostředí. Globalizace a nové technologie likvidují tradiční trhy a průmyslové branže, které historicky vytvářely konkurenční vztahy. I když fundamentální transformace v globální ekonomice začala teprve nedávno, tempo změn se nadále zvyšuje. Proměnných, které mohou zásadně ovlivnit úspěch a neúspěch, je takové množství, že je nelze spočítat. To činí jakékoliv důvěryhodné předpovědi, byť pouze na několik let, nemožné např. na jakém trhu bude společnost prodávat nebo jak bude strukturováno dané odvětví průmyslu nebo služeb.

2 Produktem této situace je ekonomické prostředí, které je bohaté na příležitosti. Na druhé straně však přispělo k podstatnému nárůstu vědomí rizika a vytvořilo značnou nechuť jej podstupovat. Ve světě se tento současný fenomén projevuje ve zvýšení rizikových prémií, i když úrokové sazby centrálních bank zůstávají velmi nízké. Nový přístup Strategické přístupy by se měly přizpůsobovat měnící se povaze současného externího podnikatelského prostředí. Strategie musí být dostatečně flexibilní, aby se mohla neustále měnit a přizpůsobit vnějším a vnitřním podmínkám, i když aspirace na příznivé výsledky pro akcionáře zůstává stále stejná. Pokusme se vytvořit analogii k naší současné situaci na případu z druhé světové války. Tenkrát manažerský problém spočíval v efektivním a bezpečném řízení pohybu dodávek a lodí přes Tichý oceán. Výchozím bodem pro tehdejší stratégy byl fakt, že ovládání externího prostředí, konkrétně počasí v Pacifiku, bylo mimo jakoukoliv lidskou kontrolu. Bylo však možno minimalizovat rizika a nastavit lodní řády na základě studia a předpovědi počasí a využitím navigačních prostředků. Ale skutečnou výzvou bylo zvažování i jiných faktorů, než pouze počasí. Nejvážnější hrozbu tenkrát představovaly nepřátelské ponorky, lodě a letecké útoky. To vytváří vhodnou analogii pro současné obchodní společnosti, které jsou ohroženy konkurenty s neznámými schopnostmi a plány. Odpověď vojenských stratégů na výzvu byla následující: zařadit do konvoje zásobovacích lodí také letadlové, bojové a doprovodné lodě a torpédoborce. Takto vybavené konvoje zvýšily pravděpodobnost úspěšného překonání Pacifiku pro každou loď. Pomocí portfoliového efektu bylo dosaženo zajištění dodávek do Evropy, i když některé lodi nedojely. Stratégové sice dopředu nevěděli, kde a kdy dojde k bitvě nebo které lodě budou ztraceny. Přesto se jim podařilo zvýšit pravděpodobnost úspěchu jak pro jednotlivá plavidla, tak pro misi jako celek. Podobně může uvažovat i dnešní generální ředitel a může se pokusit vytvořit strategii založenou na portfoliu iniciativ. Pod tímto pojmem není myšleno portfolio firem. Portfolio iniciativ je zaměřeno na dosažení příznivého výsledku pro společnost jako celku. Obvykle tyto iniciativy budou založeny na podobných principech, které jsme ukázali na případu konvojů v Pacifiku. Chcete-li uvést nějaký další příklad můžeme zmínit např. snahu podniku o globální rozšíření, vstup do nového, příbuzného odvětví průmyslu nebo dosažení nejnižších výrobních nákladů v branži. Efekt portfolia zvyšuje pravděpodobnost dosažení některých z uvedených aspirací, i když mnoho jiných selže. V tradičním přístup ke stanovení strategie vychází úsilí z centra obchodní společnosti a aktivistický generální ředitel rozhoduje o zdrojích a talentu lidí. Ale přesto většina vrcholových manažerů shledá nový přístup jako zajímavý a to proto, že je více deduktivní, lépe přizpůsobivý a umožňuje s lehkostí provádět neustálé změny. Znalost rodí příležitost Přístup, který umožňuje společnosti mobilizovat konvoje iniciativ je nyní mimořádně atraktivní. V podnikatelském prostředí změněném útoky z 11. září 2001 se zvýšily rizikové prémie pro všechny druhy investic. Zvažme například vzestup rizikové prémie na trhu s dluhopisy: na počátku roku 2002 neklesly státní dluhopisy vydávané ministerstvem financí USA pod 8-9 %, na rozdíl od korporačních dluhopisů ratingu B a ve srovnání se ziskovým rozpětím pouhých 4% před deseti lety. Rizikové prémie se nezvyšují jen proto, že se zvyšuje absolutní úroveň rizika, ale také z toho důvodu, že věřitelé požadují vyšší návratnost investic. Nejsou si totiž jisti, jak budou společnosti výkonné, protože nemají přesné znalosti o specifických rizicích, kterým jednotlivé společnosti čelí. Ale investor, který získá hlubokou znalost o konkrétních obchodních společnostech hodnocených ratingem B a přitom rozpozná, že jsou jejich rizikové prémie v některých případech nadhodnoceny, může vytvořit portfolio dluhopisů s vynikajícím výnosem v relaci k podstupovanému riziku. Tento typ strategie tak přináší konkurenční výhodu prostřednictvím získání hlubokých a osobitých znalostí o celkové situaci. V uvedeném případě to může vytvořit podmínky pro transformaci rostoucích rizikových prémií do velmi zajímavého navýšení zisku.

3 Vezměme jiný podobný příklad: ze dvou běžců je jeden rychlejší a proto lze očekávat, že na rovné trati vždy zvítězí. Ale co kdyby se závod konal v noci na cestě poseté kameny a padlými stromy? Předpokládejme, že pomalejší běžec trénoval na obtížné trati ve dne i v noci, zatím co rychlejší atlet se nočním tréninkem nezatěžoval. Běžec s vynikající znalostí terénu, by pravděpodobně zvítězil, i když jeho soupeř dokáže běhat mnohem rychleji. V době, kdy cena peněz roste, roste rovněž cena důkladných znalostí. V dnešním stále více globalizovaném ekonomickém prostředí představují nejasnosti ohledně rizik podobný problém, jako stromy a kameny v našem příkladu. Důkladné znalosti riziko snižují. S vývojem globální ekonomiky, s postupným seskupováním geografických trhů a průmyslových struktur do větších celků, si účastníci na trhu budou moci užívat výhod vyplývajících ze získání důkladných znalostí. Současně však vzroste riziko spojené s neznalostí. Klíčovou myšlenkou je zde nutnost kontinuálně se přizpůsobovat neustále se měnícímu podnikatelskému prostředí a podstupovat rizika pouze tam, kde se vyznáme. Statistici označují tento přístup jako hledání asymetrického rizika. Sázkaři by řekli, že chceme předem ovlivnit výsledek. A to je ta pravá příležitost uchopit tento zajímavý efekt, který dělá strategii portfolia iniciativ dnes tak zajímavou. Pokud společnosti vyhodnocují nové příležitosti a rozhodují se k soutěži pouze tehdy, když mají konkurenční výhodu spočívající ve znalosti situace a pokud uvidí současně možnost sestavit portfolio iniciativ, je velmi pravděpodobné, že budou mít úspěch a to i v prostředí, které je velmi komplexní a plné nejistot. Portfolio v akci Vezměme si hypotetický případ finanční společnosti. Banka Multistate je multiregionální instituce s 250 miliardami dolarů v aktivech a 2 miliardami dolarů zisku, která vznikla fúzí s řadou regionálních bank. Mezi její silné stránky patří poskytování půjček malým a středním podnikům, síť poboček maloobchodního bankovnictví, kreditní karty a hypotéční bankovnictví. Další specializovanou silnou stránkou je komerční financování a leasing. Banka Multistate má řadu výhod týkajících se hluboké znalosti vlastních klíčových aktivit a zeměpisných lokací. Obzvláště rozsáhlé zkušenosti má v oblasti technologii pro zvyšování produktivity a s upisováním půjček pro malé podniky. Banka chce prozkoumat, zda by mohla využít své specializované dovednosti a stát se outsoursovaným prostředníkem pro jiné banky. Aby byl zajištěn konečný úspěch této iniciativy, banka investuje nejprve menší částku (1 až 2 miliony dolarů) a provede zhodnocení příležitostí na trhu a navrhne přínosy projektu. Cílem bude nejprve získat hluboké znalosti o tom, jak bude trh reagovat na předloženou nabídku. Dále se pokusí pomocí reverzního inženýrství zjistit informace o fungování podobných konkurenčních nabídek. Také se bude pracovat na získání dovedností potřebných pro získání zkušených a talentovaných lidí. V průběhu této experimentální fáze bude na projektu po dobu čtyř až šesti měsíců pracovat na plný úvazek tým složený z jednoho senior manažera, čtyř junior manažerů a analytiků. Diagnostická fáze může být prováděna pouze po omezenou dobu. Většinu dalších poznatků a zkušeností bude možno získat až prostřednictvím experimentů, které v tomto případě budou zahrnovat testování nových přínosů projektu. V tomto dalším stádiu, bude Banka Multistate pravděpodobně investovat středně velkou částku milionů dolarů na provedení pilotního projektu se dvěma až třemi zákazníky. Pokud se pilotní projekt u zákazníků osvědčí, Banka Multistate bude pravděpodobně připravena investovat velkou částku kolem 200 milionů dolarů nebo i více, aby dokázala skokově překonat potenciál konkurence. Další rozhodnutí o tom, zda byznys dále eskalovat, bude přesně načasováno na dobu, než budou k dispozici další informace získané z pilotních projektů. Přístup postupného investování umožní Bance Multistate získat čas na osvojení hlubokých znalostí. Zároveň to omezí riziko negativního vývoje, dokud se dostatečně nevyjasní přínosy projektu. Charakteristickým rysem tohoto přístupu ke stanovení strategie je ochota neustále měnit směr, na základě postupného nabývání hlubokých znalostí. Tento přístup předpokládá, že bude pravděpodobně zapotřebí velkých korekcí v některé, třeba i pokročilejší, fázi projektu, že ne vše půjde podle plánu. To vyžaduje od vedení odhodlání zastavit iniciativy, pokud směřují do slepé uličky. Některé společnosti již používají tento přístup, alespoň v některých svých strategických rozhodovacích procesech. Farmaceutický průmysl již mnoho let používá disciplinovaně tyto procesy pro vývoj nových léků a zdravotnických

4 prostředků. K tomu využívá firmy rizikového kapitálu, které drží v portfoliu vlastněných společností. Většina společností je ale daleko méně disciplinovaná. Až příliš často dochází ve velkém měřítku k vybudování nových podniků, akvizici a prodejům jiných nebo dokonce k rozhodnutí o adaptaci klíčových oblastí podnikání na měnící se tržní podmínky v extrémní časové tísni. Zásadní a přitom ukvapená rozhodnutí se většinou provádí z toho důvodu, že společnost ztratila zbytečně čas potřebný pro realizaci úspěšného projektu. Příčinou problémů bývá, že většina společností věnuje málo energie na přizpůsobení klíčových oblastí podnikání měnícím se podmínkám trhu. Často, byť bez špatného úmyslu, převažuje snaha o krátkodobý zisk, přičemž dochází k zanedbání investic potřebných pro dlouhodobé udržení na trhu. Společnosti často přinutí k pohybu až informace o agresivních investičních krocích konkurence. Když se obchodní společnost pod tlakem rozhodne jednat, zpravidla udělá menší, nedostatečnou investici do zhodnocení tržní příležitosti a přeskočí přitom v časové tísni velmi důležitou střední investici do pilotního projektu. V důsledku toho jsou tyto iniciativy často vystaveny rizikům, kterým bylo možno se vyhnout. V horším případě společnosti investují bez analýzy, pouze na základě víry ve vlastní rozum. Prezentovaný přístup portfolia iniciativ vyžaduje od aktérů, aby každou strategicky významnou akci prováděli disciplinovaně a procesně. Banka Multistate bude pravděpodobně postupně realizovat takových iniciativ s cílem vybudovat vlastními silami nové podniky, přizpůsobit stávající klíčové oblasti podnikání trhu nebo další společnosti získat v akvizicích. Banka může některé iniciativy provádět zcela běžně, jako součást každodenního pracovního života. Přístup portfolia iniciativ se však vyznačuje: množstvím zkoumaných iniciativ; rigorózností prováděných analýz; disciplinovaností celého procesu; ochotou dělat v průběhu procesu korekce; načasováním investic; vysokým stupněm zapojení top managementu; otevřenou diskusí a péčí s jakou se přistupuje k fázi před učiněním strategického rozhodnutí. Důsledné monitorování procesu hraje zásadní roli. Tým, který monitoruje a hodnotí strategické iniciativy by měl být veden generálním ředitelem a může být složen z dalších řekněme 20 top manažerů. Tým se může scházet měsíčně a každá iniciativa by měla být několikrát hodnocena, dříve než bude rozhodnuto o investicích velkého rozsahu. Zprůhlednění těchto procesů zvýší kvalitu rozhodovacího procesu a připraví půdu pro plné zapojení všech členů týmu. Záměrem samozřejmě je zvýšit výkonnost společnosti. V případě Banky Multistate, by mohlo být příznivou zprávou pro akcionáře, financování pěti nebo šesti velkých iniciativ ročně. Mohlo by to celkově ročně zvýšit o pět 5 % hospodářský výsledek a o 3 % zvýšit návratnost vlastního kapitálu, aniž by se šlo do příliš velkého rizika. Přístup ke strategii jako portfoliu iniciativ sestává ze tří hlavních prvků. Zaprvé, nese s sebou potřebu tuhé discipliny při provádění průzkumu. Výsledkem průzkumu je získání hluboké obeznámenosti se situací potřebné pro vytvoření iniciativ, které vyprodukují zajímavé zisky vzhledem k podstupovaným rizikům. Zadruhé, je nutno vyvinout dynamické, neustálé úsilí ke správě portfolia iniciativ. Abychom překonali nevyhnutelná rizika vyplývající z komplexnosti a všude přítomné nejistoty, využijeme pro efektivní správu portfolia time management a teorii portfolia. Zatřetí, je voláno po pružném, evolučním přístupu, který umožňuje přirozený výběr spíše, než po stanovení predeterminované vize, která dopředu určuje co, kdy, kde a jak udělat. Možná bude teď zajímavé, podívat se na jednotlivé prvky podrobněji. Disciplinovaný průzkum Mnohému generálnímu řediteli by mohlo přijít jako těžko uvěřitelné tvrzení, že se i v dnešní nejisté době v hojném množství objevují investiční příležitosti. Jejich správné uplatnění vyžaduje ale nelítostný přístup. Ty samé globální síly, které vytvářejí zmatek, složitost a nejistotu, současně vytvářejí společnostem příležitosti pro inovace v klíčových oblastech podnikání. Světové trhy a průmyslové struktury jsou v pohybu, protože globální síly snižují překážky pro jejich interakce. Jako důsledek celosvětově klesajících interakčních nákladů, vznikají nové ekonomiky velkého rozsahu. Jsou to ekonomiky, ve kterých inovativní společnosti mohou, vzhledem k podstupovaným rizikům, dosahovat velmi zajímavých výnosů. Některé společnosti zjišťují, že mohou ušetřit až třetinu mzdových nebo nákladů za služby tím, že se přesunou, řekněme, do Skotska nebo Indie. Většině velkých zavedených hráčů tak vznikají desítky velmi podnětných příležitostí. Ti mohou využít svých znalostí a připravit se tak, aby mohli v celém rozsahu využít potenciál nově vznikajících ekonomik. Po důkladném prozkoumání zjistíte, že mnohé z těchto zdánlivě banálních příležitostí mohou mít, vzhledem k podstoupeným rizikům, lepší návratnost než již rozjeté projekty, do kterých se investují peníze, čas a energie talentovaných lidí. Celodenní brainstormingová schůzka obvykle přinese desítky nápadů, ze kterých určitě vyberete potenciální příležitosti.

5 Výzvou je převést tyto neučesané nápady do reálných investičních příležitostí. Společnost musí organizovat a disciplinovaně provádět průzkum s cílem najít, zdokonalit a vyprecizovat nejlepší nápady. Jestliže skutečně chcete vytvořit reálné příležitosti s vysokým výnosem vzhledem k podstupovaným rizikům, musíte nasadit svoje nejtalentovanější lidi, kteří za nimi půjdou s plným nasazením. Jedním z neuralgických bodů přístupu portfolia iniciativ je přeinvestování, neboť disponibilní zdroje jsou vždy omezené. Neméně důležitá je odhodlanost top managementu zastavit velký projekt, jestliže vyjde najevo nedostatečná obeznámenost se situací na trhu nebo není jistá výnosnost projektu. K takto nelítostnému kroku je nutno přistoupit i za předpokladu, že konkurence provádí velké strategické pohyby. Můžeme říci, že společnost je hluboce obeznámena s příležitostí tehdy, když nemusí dělat svoje klíčová investiční rozhodnutí na základě pouhé víry a naděje v jejich úspěch. Správa portfolia iniciativ Zapojení top managementu do správy portfolia iniciativ je velmi důležité, protože bude nutné přijímat závažná rozhodnutí o alokaci omezených zdrojů pro uvedení iniciativ do života. Pouze tým vrcholového vedení bude schopen vyvažovat rizika a výnosy, načasovat správně jednotlivé iniciativy a rozhodovat o tom, které spustit, rozvíjet nebo ukončit. Výzvou pro generálního ředitele a jeho tým bude vytvoření dostatečného množství iniciativ, aby byly vytvořeny předpoklady a jistota, že společnost překoná očekávání trhu. Vždy je nutné mít na stole iniciativy s velkými aktuálními výnosy. Současně je ale důležité statečně podporovat početné iniciativy, které dávají příslib velkých potenciálních výnosů až v budoucnosti. Tyto iniciativy budou realizovány ihned poté, co bude dosaženo hlubokých znalostí. Výzva spojená se správou portfolia také předpokládá, že najednou udržíte ve vzduchu mnoho míčků. Vrcholové vedení, které používá přístup portfolia iniciativ, by mělo mít v rychle plynoucím časem svého spojence, ne nepřítele. Harmonogramy, milníky, hodnocení a postupné investování umožní manažerům maximalizovat pokrok a zároveň minimalizovat rizika. Pilotní projekty pomáhají získat konkrétní znalosti a zkušenosti dříve, než jsou provedeny velké investice. Rizika vyplývající ze složitostí a nejistot, jak čas plyne, postupně mizí, neboť rozsah aktivit se zmenšuje. Konkurenční výhody přichází v podobě pokroku, kterého společnost na trhu dosáhla. Konkurence je naproti tomu donucena sedět v ústraní, protože je ochromena zmatkem, komplexností a nejistotou. Rozhodující pro top manažery je být připraven jednat, jakmile je možné dostatečně odhadnout rizika a výnosy investic. Výhodu nemá automaticky první hybatel, ale ten, kdo první rozjede projekty poté, co se vyjasní směr cesty a je možné odhadnout výnosnost větších investic. Flexibilní a evoluční přístup Úspěšná strategie portfolia iniciativ předpokládá vytvoření dostatečného množství iniciativ, které přinesou vysoké výnosy v relaci k podstoupeným rizikům a těmito výsledky společnost překoná očekávání kapitálových trhů. Tento proces vyžaduje, aby si generální ředitel a jeho tým udrželi pozornost, jasnou mysl a plné vědomí toho, zda udržují správný směr. Součástí přístupu je pochopení, že se budoucí rozhodnutí a výsledky mohou enormně lišit od původní hypotézy. Strategický proces by se dal proto lépe nazvat uměním než vědeckou prací. Většina zásadních rozhodnutí má rovněž subjektivní aspekt, který je ale kompenzován poznatky a zkušenostmi získanými v průběhu projektu. To je rozdíl proti tradičnímu deterministickému přístupu ke stanovení strategie, který je založen na předvídání budoucího vývoje na základě výsledků dopředu provedených analýz. Nic samozřejmě nenahradí talentované lidi v top manažerském týmu. Další výhoda přístupu portfolia iniciativ spočívá v tom, že umožňuje vytěžit maximum z talentu lidí. Tradiční přístup není v tomto směru zdaleka tak efektivní. Svět je sice stále komplexnější, více matoucí a plný nejistoty, ale čekání na šťastnou náhodu nemusí být v našem případě důležitější, než dovednosti potřebné pro vytvoření a realizaci firemní strategie. Tradiční deterministický přístup k tvorbě strategie neobstojí při vstupu do nebezpečných vod, ale vrcholové vedení není již nuceno vložit osud podniku zcela do rukou náhody. V globálním podnikatelském prostředí dochází k neustálým změnám a úrovně rizik rostou. Přístup portfolia iniciativ nabízí firmám příležitost zajistit si pružnost a přizpůsobivost, která je vlastní trhům samotným. Zdroj: KcKinsey Quatrly, leden 2011

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy)

INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy) 1 INVESTIČNÍ STRATEGIE (Výhody, rizika současné a budoucí trendy) 2 Hlavní závěry Úspěšné strategie musí nutně spočívat na tržních anomáliích. Úspěšnou strategii nikdy se to nedozvíme Strategie ztratily

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Co je strategie firmy?

Co je strategie firmy? Co je strategie firmy? Strategie firmy: stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a definuje způsob, jak efektivně těchto cílů dosáhnout je klíčová pro úspěch podniku a jeho dlouhodobé

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Zrádné detaily penzijní reformy

Zrádné detaily penzijní reformy Zrádné detaily penzijní reformy O co jde v druhém pilíři Pavel Kohout Proč nestačí průběžný systém? Průběžné systémy byly zavedeny po II. světové válce ve všech vyspělých zemích Před válkou existovaly

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Cíl: Informovat Informova o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů.

Cíl: Informovat Informova o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. zdravotnických zařízení Process of health organizations strategic control Josef F. Palán Cíl: Informovat o klíčové roli procesu strategického řízení pro udržitelný rozvoj podnikatelských subjektů. Mapování

Více

Bankovní náklady a směrování nových bankovních produktů

Bankovní náklady a směrování nových bankovních produktů Bankovní náklady a směrování nových bankovních produktů Jan KRAJÍČEK Úvod Pojem výnosově orientovaný management a řízení nákladů v bankách spolu velmi úzce souvisí. Výnosově orientovaný management se zaměřuje

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Uveďte svoji strategii do života!

Uveďte svoji strategii do života! Uveďte svoji strategii do života! Program 1. Úvod 2. Business plán implementace podnikové strategie 3. Business plán pro stávající podnikání 4. Postup tvorby plánu 5. Business plán pro nové podnikání 6.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Nejčastější investiční omyly

Nejčastější investiční omyly Nejčastější investiční omyly Praha, 23. října 2013 Přednášející: Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Co nezměříme, to neuřídíme. Umění jasně plánovat a měřit dopad svých aktivit na podnikání firmy patří mezi klíčové dovednosti úspěšných HR manažerů.

Co nezměříme, to neuřídíme. Umění jasně plánovat a měřit dopad svých aktivit na podnikání firmy patří mezi klíčové dovednosti úspěšných HR manažerů. Co nezměříme, to neuřídíme Umění jasně plánovat a měřit dopad svých aktivit na podnikání firmy patří mezi klíčové dovednosti úspěšných HR manažerů. 2 Pokud se čeští HR manažeři chtějí stát opravdovými

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů

Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Návrhy Asociace pro kapitálový trh na úpravu investování účastnických fondů Custody + transakční poplatky Výše custody poplatků (správa cenných papírů) a transakčních poplatků se výrazně liší v závislosti

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

1.část: Verdikt dějin 17

1.část: Verdikt dějin 17 Úvod 11 Předmluva 13 Nový materiál ve čtvrtém vydání 13 Závěrečné poznámky 14 1.část: Verdikt dějin 17 1. Výnosy akcii a dluhopisů od roku 1802 17 Každý by měl být bohatý" 17 Výnosy finančního trhu od

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Jak se české banky připravují na BASEL III

Jak se české banky připravují na BASEL III Jak se české banky připravují na BASEL III Jan Kincl (Partner Grant Thornton Advisory) Andrew Dickson (Manager Grant Thornton Advisory) V současné době vzniká detailní podoba regulace BASEL III, její první

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking

JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ. Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů. Praha 23. září 2010. Investment Banking JAK ŘÍDIT ROZPOČTOVÉ VÝDAJE PROSTŘEDNICTVÍM ÚROKOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha 23. září 2010 Investment Banking Výchozí předpoklady 2 2 Globální hospodářská recese v

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016

Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Tisková zpráva 16. listopadu 2012 Překonat globalizovat zjednodušit inspirovat Společnost Henkel představila růstovou strategii a finanční cíle do roku 2016 Silný potenciál pro zrychlení růstu a zvýšení

Více