Rada města usnesením č. 2016/2055 1) schválila program 55. schůze rady města konané dne Rada města usnesením č. 2016/2056 1) určila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rada města usnesením č. 2016/2055 1) schválila program 55. schůze rady města konané dne Rada města usnesením č. 2016/2056 1) určila"

Transkript

1 USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. června 2016 usnesením č. 2016/2055 1) schválila program 55. schůze rady města konané dne usnesením č. 2016/2056 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. Kozlovského. schůze rady města místostarostu Radima usnesením č. 2016/2057 1) schválila zprávu ke kontrole plnění usnesení rady města. usnesením č. 2016/2058 1) provedla rozpočtová opatření č a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) vzala na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Třince sestavený k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/2059 vyhlásit veřejnou zakázku dle 21, odst. 1, písm. f) zákona o veřejných zakázkách pod názvem Dodávka vybavení prádelny pro Sociální služby města Třince posuzovat nabídky pro zadání veřejné zakázky podle hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena 3) rozhodla ustanovit komisi pro otevírání obálek a pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek: Komise pro otevírání obálek Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta Mgr. Pavel Pezda Mgr. Rafał Zawadzki Radim Kozlovský Ing. Jarmila Hofierková Mgr. Regina Klusová Strana 1 (celkem 15)

2 Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta Mgr. Jana Gawlasová Radim Kozlovský Ing. Patrik Žondor Mgr. Pavel Pezda Ing. Jarmila Hofierková Mgr. Ellen Raszková Ing. Darina Rusnoková Bc. Lukáš Pydych Kamil Olszar 4) schválila návrh zadávací dokumentace pro akci Dodávka vybavení prádelny pro Sociální služby města Třince ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 5) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou dle 38 (zjednodušené podlimitní řízení) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na dodávky s názvem Dodávka vybavení prádelny pro Sociální služby města Třince ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 6) pověřila Mgr. Ivo Kaletu k provádění doplnění nebo změn nepodstatných náležitostí schváleného návrhu zadávací dokumentace pro akci Dodávka vybavení prádelny pro Sociální služby města Třince 7) pověřila Mgr. Pavla Pezdu, ředitele příspěvkové organizace, ke schválení vyloučení uchazečů z další účasti v zadávacím řízení a k vyřizování případných námitek dle 110 ve spojení s 111 zákona o veřejných zakázkách v rámci veřejné zakázky Dodávka vybavení prádelny pro Sociální služby města Třince. usnesením č. 2016/2060 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Sadové úpravy svahu u STaRSu, Třinec - opakované vyhlášení takto: 1. Svobodné zahrady Klus s. r. o., Dolní Líštná 10, Třinec IČ Koňařík Zeleň, s. r. o., Bezručova 822, Třinec IČ uzavřít smlouvu č. 2016/01/061/Ku na provedení sadových úprav záhonu u věžáku a záhonu před MěÚ, mezi městem Třinec a společností Svobodné zahrady Klus s. r. o., se sídlem v Třinci, Dolní Líštná 10, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2061 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu Sadové úpravy záhon u věžáku a MěÚ, Třinec takto: 1. Zdeněk Mutina, Janáčkova 1173, Bohumín - Nový Bohumín IČ Koňařík Zeleň, s. r. o., Bezručova 822, Třinec IČ Zahrady Hanyz, s. r. o., Škrbeňská 558, Šenov IČ uzavřít smlouvu č. 2016/01/062/Ku na provedení sadových úprav záhonu u věžáku a záhonu před MěÚ, mezi městem Třinec a Zdeňkem Mutinou, se sídlem v Bohumíně, Janáčkova 1173, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 2 (celkem 15)

3 usnesením č. 2016/2062 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu PZŠ Nádražní, Třinec oprava atiky budovy B vč. výměny oken takto: 1. AK plus Novostav s. r. o., Jablunkovská 410, Třinec IČ Beskydská stavební, a. s., Frýdecká 225, Třinec IČ Strojírny a stavby Třinec, a. s., Průmyslová 1038, Třinec IČ Morcinek s. r. o., Poštovní 171, Třinec IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 2016/02/107/He na provedení stavebních prací mezi městem Třinec a firmou AK plus Novostav s. r. o., se sídlem v Třinci, Jablunkovská 410, PSČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2063 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na stavební práce pod názvem Třinec Dolní Líštná, lokalita Nový Svět rekonstrukce čistírny odpadních vod. usnesením č. 2016/2064 1) schválila návrh písemné výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace dle ust. 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro akci Zimní údržba na komunikacích ve vlastnictví města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 ustanovit komisi pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek: Komise pro otevírání obálek Mgr. Ivo Kaleta Ing. Miriam Hronovská Mgr. Rafał Zawadzki Náhradníci Radim Kozlovský Ing. Alena Lasotová Mgr. Regina Klusová Komise pro hodnocení nabídek Náhradníci Mgr. Ivo Kaleta Radim Kozlovský Ing. Miriam Hronovská Ing. Alena Lasotová Leszek Gryga Ing. Jarmila Šebestová Mgr. Jana Gawlasová Ing. Patrik Žondor Mgr. Rafał Zawadzki Mgr. Regina Klusová 3) pověřila Mgr. Ivo Kaletu k provádění doplnění nebo změn nepodstatných náležitostí schváleného návrhu zadávací dokumentace pro akci Zimní údržba na komunikacích ve vlastnictví města Třince. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/2065 o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě města hodnotící komise za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu ZŠ Karpentná stavební úpravy WC ve 2. NP takto: Strana 3 (celkem 15)

4 1. T-DEX s. r. o., Oldřichovice 175, Třinec IČ Babjarčík s. r. o., Oldřichovice 199, Třinec IČ R+M stavební s. r. o., Bukovecká 615, Jablunkov IČ uzavřít smlouvu o dílo č. 1/2016 na provedení stavebních úprav s názvem ZŠ Karpentná stavební úpravy WC ve 2. NP mezi Základní školou a mateřskou školou, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvkovou organizací a firmou T-DEX s. r. o., se sídlem v Třinci, Oldřichovice 175, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 3) pověřila ředitelku Základní školy a mateřské školy, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace, Mgr. Radomíru Novotnou, k uzavření smlouvy o dílo č. 1/2016 dle bodu 2) přednesu se společností T-DEX s. r. o., se sídlem v Třinci, Oldřichovice 175, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2066 uzavřít příkazní smlouvu na zajištění výkonu technického dozoru investora č. 2016/02/033/Ku na akci Chodník Nebory podél silnice I/68 se společností 1. realitní kancelář v Třinci s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Komenského 812, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2067 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/02/066/Ža v rámci stavby Přesun dětského hřiště Pastelka se společností AK plus Novostav s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Jablunkovská 410, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2068 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/02/044/Li na vypracování projektové dokumentace Tělocvična u ZŠ a MŠ Třinec, Nádražní 10 se společností FIALA ARCHITECTS s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Na Zákopech 250, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2069 uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/079/Du v rámci stavby Park u hvězdárny v Třinci se společností DOMASTER, spol. s r. o., se sídlem ve městě Třinec, Nebory 467, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2070 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/02/062/Du v rámci stavby Park u hvězdárny v Třinci veřejné osvětlení se společností Nehlsen Třinec, s. r. o., se sídlem ve městě Třinec, Jablunkovská 392, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 4 (celkem 15)

5 usnesením č. 2016/2071 v rámci stavby VO Nebory chodník podél silnice I/68 (SO 156) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 2016/02/086/Ku (č. 16_SOBS01_ ) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ , IČ , a to za úhradu Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2072 uzavřít smlouvu o dílo č. 2016/02/096/Li na dopracování projektové dokumentace Třinec Dolní Líštná, lokalita Nový Svět, rekonstrukce ČOV s Ing. Václavem Kopeckým, se sídlem ve městě Mosty u Jablunkova 275, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2073 uzavřít smlouvu o dílo na vypracování realizační projektové dokumentace č. 2016/02/098/Ža na akci Optimalizace městského dohlížecího kamerového systému II. etapa se společností DPHB STAV GROUP s. r. o., se sídlem ve městě Ostrava - Poruba, Průběžná 1721/5, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2074 v rámci stavby Nízkonákladové bydlení sociální bydlení Nebory č. p. 360 uzavřít smlouvu č. 2016/02/97/Ža o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv (NN) mezi městem Třinec a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem ve městě Děčín, Teplická 874/8, PSČ , IČ , a to za úhradu Kč bez DPH, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2075 uzavřít smlouvu o dílo č. 2016/02/102/Ža Plán rozvoje vodovodní sítě Třinec se společností Flagro a. s., se sídlem ve městě Ostrava - Přívoz, Špálova 80/9, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2076 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/02/104/Ku v rámci stavby Chodník Nebory podél silnice I/68 se společností Beskydská stavební, a. s., se sídlem ve městě Třinec, Frýdecká 225, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 5 (celkem 15)

6 usnesením č. 2016/2077 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů č. 2010/01/006/Kb uzavřené dne mezi městem Třinec a společností ASEKOL s.r.o., se sídlem v Praze 4 - Braník, Dobrušská 1, , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2078 umístit bezúplatně 2 kusy reklamního poutače na zábradlí ve vlastnictví města Třince v době od do Tělovýchovné jednotě Třineckých železáren Třinec, se sídlem v Třinci, Tyršova 214, PSČ , IČ , z důvodu propagace Mistrovství České republiky dorosteneckých a juniorských kategorií. usnesením č. 2016/2079 uveřejnit podle článku 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici předběžné oznámení veřejné zakázky Zajištění dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou v Třinci v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje na území města Třince, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2080 a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Děčíně IV Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno služebnost spočívající v právu zřídit, umístit, provozovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na částech pozemků parc. č. 1413/1, 1413/4, 1413/43, 1469/2, 1471/3, 1547/4 a 1547/5 v k. ú. a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. 2016/05/174/By ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/2081 a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na části pozemku parc. č v k. ú. Konská a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m2, min. 500 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2016/05/165/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu Strana 6 (celkem 15)

7 a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně IV- Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , věcné břemeno spočívající v právu vedení zemního kabelového vedení NN na částech pozemků parc. č. 2082/11, 719/5, 707/2 a 719/1 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. 2016/05/164/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 3) rozhodla a) zřídit ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ , IČ , věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení na části pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec ve vlastnictví města Třince, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č /2015 ze dne , za jednorázovou finanční úhradu dle Ceníku ve výši 50 Kč/m 2, min. 500 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě, b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2016/05/171/Bu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/2082 a) zúžit smluvní stranu nájemce v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2004/05/311 ze dne uzavřenou mezi městem Třinec jako pronajímatelem, paní V. B., bytem Třinec, a paní A. M., bytem Třinec, jako společnými nájemci, o paní V. B., b) uzavřít dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 2004/05/311 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu a) rozšířit smluvní stranu nájemce v nájemním vztahu založeném nájemní smlouvou č. 2009/05/358/Vi ze dne uzavřenou mezi městem Třinec jako pronajímatelem, a panem T. B., bytem Hrádek, jako nájemcem, o pana M. K., bytem Třinec, b) uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 2009/05/358/Vi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/2083 1) udělila souhlas SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Karpentná se sídlem v Třinci, Karpentná 206, PSČ , IČ , s opravou střechy na objektu bez čp/če (srub) umístěného na pozemku parc. č. st. 260 v k. ú Karpentná a obci Třinec svépomocí na vlastní náklady. usnesením č. 2016/2084 a) nahradit v nájemních smlouvách na pronájem prostorů, prostorů sloužících podnikání a nemovitých věcí uzavřených městem Třinec a příspěvkovými organizacemi města Třince, jako pronajímatelem, inflační doložku od v tomto znění: Strana 7 (celkem 15)

8 Pronajímatel je oprávněn jednostranně dohodnuté nájemné navýšit o částku odpovídající míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok, což oznámí nájemci písemně. V případě úpravy ceny nájmu obdrží nájemce aktuální daňový doklad. V případě, že vněkterém kalendářním roce, popř. létech, nedojde k navýšení nájemného o částku odpovídající míře inflace za uplynulý kalendářní rok, popř. léta, podle příslušného článku smlouvy, je pronajímatel oprávněn jednostranně upravit nájemné o součet míry inflace za léta, v nichž tato úprava nebyla provedena, nejvýše za pět uplynulých let, což oznámí nájemci písemně s doručením aktuálního daňového dokladu, b) uzavřít příslušné dodatky k nájemním smlouvám na pronájem prostorů, prostorů sloužících podnikání a nemovitých věcí v případě schválení bodu 1) tohoto usnesení zakotvit inflační doložku do nově uzavíraných smluv uzavřených městem Třinec a příspěvkovými organizacemi města Třince, jako pronajímatelem, na pronájem prostorů, prostorů sloužících podnikání a nemovitých věcí po v tomto znění: Pronajímatel je oprávněn jednostranně dohodnuté nájemné navýšit o částku odpovídající míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok, což oznámí nájemci písemně. V případě úpravy ceny nájmu obdrží nájemce aktuální daňový doklad. V případě, že vněkterém kalendářním roce, popř. létech, nedojde k navýšení nájemného o částku odpovídající míře inflace za uplynulý kalendářní rok, popř. léta, podle příslušného článku smlouvy, je pronajímatel oprávněn jednostranně upravit nájemné o součet míry inflace za léta, v nichž tato úprava nebyla provedena, nejvýše za pět uplynulých let, což oznámí nájemci písemně s doručením aktuálního daňového dokladu. usnesením č. 2016/2085 zveřejnit záměr města pronajmout část střechy budovy čp. 165 v Třinci Nebory o výměře 6,28 m² a část půdních prostorů o výměře 12 m 2 v této budově, která je součástí pozemku parc. č. st. 192 v k. ú. Nebory a obci Třinec, předem určenému zájemci, společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem v Praze 4 Chodově, Tomíčkova 2144/1, PSČ , IČ , za účelem umístění dvou anténních nosičů a technologické místnosti pro zajištění provozu veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb elektronických komunikací podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť podle ZEK za roční nájemné ve výši Kč bez DPH na dobu 10 let. usnesením č. 2016/2086 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí na dobu určitou 3 měsíců byt o velikosti 1+1 v 1. podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, paní A. H., bytem Třinec, jakmile se uvolní, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2016/05/176/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu a) přidělit přednostně mimo užší pořadí na dobu určitou 3 měsíců byt o velikosti 1+1 v 1. podlaží domu na ul. Těšínské v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. 1983/2 v k. ú. a obci Třinec, panu K. P., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2016/05/177/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu Strana 8 (celkem 15)

9 3) rozhodla a) udělit výjimku ze Zásad pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Třince paní M. K., bytem Třinec, b) přidělit přednostně mimo užší pořadí na dobu určitou 3 měsíců byt o velikosti 0+2 v 1. podlaží domu na ul. Hraniční v Třinci, který je součástí pozemku parc. č. st. 827 v k. ú. Konská a obci Třinec, paní M. K., bytem Třinec, za podmínky splnění podmínek dotace a předložení dohody o ukončení nájmu k , c) uzavřít nájemní smlouvu č. 2016/05/178/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2087 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí na dobu určitou 6 měsíců byt o velikosti 0+1 v 1. podlaží domu v Třinci-Konské, postaveného s dotací, který je součástí pozemku parc. č. st. 757 v k.ú. Konská a obci Třinec, panu J. C., bytem Třinec, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2016/05/179/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2088 a) přidělit přednostně mimo užší pořadí na dobu určitou 3 měsíců byt o velikosti 1+2 v 6. nadzemním podlaží domu na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, za podmínky úhrady dlužné částky ve výši ,30 Kč před podpisem nájemní smlouvy za postoupenou pohledávku, kterou má město Třinec za dlužníkem L. T., bytem Třinec, specifikovanou co do důvodu a výše dle bodu 2) usnesení žadatelům v tomto pořadí: 1. paní D. S., bytem Třinec, odpadne-li zájem paní D. S., pak tedy 2. paní A. M., bytem Třinec, odpadne-li zájem paní A. M., pak tedy 3. panu M. H., bytem Bystřice, b) uzavřít nájemní smlouvu č. 2016/05/180/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 2) doporučila zastupitelstvu města a) rozhodnout postoupit pohledávku ve výši ,30 Kč, kterou má město Třinec za panem L. T., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném, bezdůvodném obohacení spočívajícím v užívání bytu bez právního důvodu ve výši nájemného, úhradách za plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování služeb za r. 2013, 2014, a 2015, dluhu na nákladech soudního řízení a příslušenství pohledávek, a to za úplatu ve výši ,30 Kč a případného nedoplatku vyúčtování úhrad spojených s užíváním bytu za r. 2016, který bude znám do dne , žadateli určenému radou města dle bodu 1 a) usnesení, b) rozhodnout uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2016/05/181/Ul ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 9 (celkem 15)

10 usnesením č. 2016/2089 1) udělila a) souhlas panu T. K., bytem Třinec, který je nájemcem bytu č. 19 o velikosti 1+1 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, k vzájemnému postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy č. 2015/05/285/Ul ze dne uzavřené na dobu určitou do , na manž. K. a P. G., oba bytem Třinec, b) souhlas manž. K. a P. G., oba bytem Třinec, kteří jsou nájemci bytu č. 1 o velikosti 1+2 v 1. nadzemním podlaží domu na ul. Lidické v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, k vzájemnému postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy č. 2015/05/186/Ul ze dne uzavřené na dobu určitou do , na pana T. K., bytem Třinec 2) udělila souhlas paní P. J., bytem Třinec, která je nájemkyní bytu o velikosti 1+1 ve 2. nadzemním podlaží domu na ul. Komenského v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. a obci Třinec, k postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy č. 2009/05/272/Za ze dne uzavřené na dobu určitou do , na paní M. N., bytem Třinec. usnesením č. 2016/2090 uzavřít nájemní smlouvu č. 2016/05/168/Ul na dobu určitou 1 roku k nájmu bytu o velikosti 1+2 v 5. nadzemním podlaží domu na ul. Tyršově v Třinci, který je součástí pozemku parc. č v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, s paní Š. Z., bytem Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2091 a) zřídit ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Děčíně IV Podmoklech, Teplická 874/8, PSČ , IČ , zastoupené společností INKOS-OSTRAVA, a.s., se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ , IČ , věcné břemeno služebnost, spočívající v právu zřídit, umístit, provozovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na části pozemku parc. č. 781/4 v k. ú. Karpentná a obci Třinec ve vlastnictví města Třince za jednorázovou finanční náhradu ve výši Kč + DPH v zákonné sazbě, b) uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 2016/05/175/Př ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu. usnesením č. 2016/2092 doplnit užší pořadí pro přidělení městských bytů o velikosti 1+2, příp. větší, o žadatele ze seznamu uchazečů, a to o: 1. K. T., bytem Třinec 2. Z. G., bytem Třinec Strana 10 (celkem 15)

11 3. M. Š., bytem Třinec 4. M. A., bytem Třinec 5. A. W., bytem Třinec 6. K. H., bytem Třinec 7. D. S., bytem Třinec 8. J. G., bytem Třinec 9. P. M., bytem Třinec 10. B. K., bytem Třinec 11. V. S., bytem Třinec usnesením č. 2016/2093 zveřejnit záměr města pronajmout v 1. nadzemním podlaží budovy č. p na ul. Přátelství v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec, prostory sloužící podnikání v souhrnné výměře 35,90 m², tj. místnosti č ve výměře 7,60 m², 1.06 ve výměře 13,80 m² a č ve výměře 14,50 m², za cenu dle Ceníku nebo dohodou, výběrem zájemce obálkovou metodou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu prodloužit záměr pronájmu dle bodu 1) usnesení vždy o jeden měsíc v případě nepřijetí nabídky ze strany veřejnosti. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkových organizací po projednání usnesením č. 2016/2094 1) vzala na vědomí informaci o přijaté nabídce společnosti EDLiT Human o.p.s., se sídlem v Třinci, Staré Město, ulice Frýdecká č.p. 410, PSČ , IČ , na pronájem prostorů v souhrnné výměře 75,9 m 2 v 1. nadzemním podlaží pavilonu D nemovitosti v Třinci, ulice Kaštanová 412, PSČ , která je součástí pozemku parc. č. 602/2 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, které jsou svěřeny do užívání příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, PSČ , IČ , za účelem zřízení a provozování dětské skupiny pronajmout společnosti EDLiT Human o.p.s., se sídlem v Třinci, Staré Město, ulice Frýdecká č.p. 410, PSČ , IČ , prostory v souhrnné výměře 75,9 m 2 v 1. nadzemním podlaží pavilonu D nemovitosti v Třinci, ulice Kaštanová 412, PSČ , která je součástí pozemku parc. č. 602/2 v k. ú. Dolní Líštná a obci Třinec, které jsou svěřeny do užívání příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Kaštanová 412, PSČ , IČ , za účelem zřízení a provozu dětské skupiny, za nájemné ve výši Kč/rok bez DPH, a to od na dobu neurčitou 3) pověřila ředitelku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, IČ , uzavřít v souvislosti s bodem 2) návrhu na usnesení smlouvu o nájmu č. 1/2016 se společnosti EDLiT Human o.p.s., se sídlem v Třinci, Staré Město, ulice Frýdecká č.p. 410, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) pověřila ředitelku organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace, IČ , k provedení věcných změn v návrhu smlouvy o nájmu č. 1/2016, bude-li zapotřebí provést úpravy návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 11 (celkem 15)

12 při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/2095 1) vzala na vědomí informaci, že s účinností od do doby jmenování nového ředitele na základě konkursního řízení bude vykonávat funkci zástupce statutárního orgánu organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace, IČ , Mgr. Tomáš Otisk. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkových organizací po projednání usnesením č. 2016/2096 nezveřejnit záměr města snížit nájemné v roce 2016 ze současných Kč/rok na Kč/rok ve smluvním vztahu založeném smlouvou na pronájem prostorů sloužících podnikání č. 01/2014 ze dne uzavřenou mezi organizací Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, ulice Tyršova č.p. 275, PSČ , IČ , a panem Stanislavem Synčákem, se sídlem v Třinci, ulice Štefánikova č.p. 735, PSČ , IČ , v souvislosti s pronájmem prostorů v 1. nadzemním podlaží budovy č.p. 275 na ul. Tyršově v Třinci, která je součástí pozemku parc. č. 1413/8 v k.ú. Lyžbice a obci Třinec, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkových organizací po projednání usnesením č. 2016/2097 1) uložila viz ÚKOLY. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkových organizací po projednání usnesením č. 2016/2098 1) vzala na vědomí informaci o odstoupení žadatele pana R. V., od pronájmu prostorů sloužících podnikání v 1. podzemním podlaží v souhrnné výměře 142,41 m 2 budovy Městských lázní, která je součástí pozemku parc.č. 750/4, v k.ú. Třinec a obci Třinec revokovat usnesení č. 2016/1987 bod 2) a 3) projednaného na 53. schůzi Rady města Třince dne ) rozhodla zveřejnit záměr města pronajmout prostory v souhrnné výměře 142,41 m 2 v 1. podzemním podlaží budovy Městských lázní, která je součástí pozemku parc. č. 750/4 v k.ú. Třinec a obci Třinec, výběrem zájemce obálkovou metodou, za cenu dle Ceníku nebo dohodou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu 4) rozhodla prodloužit záměr pronájmu dle bodu 3) usnesení vždy o jeden měsíc v případě nepřijetí nabídky ze strany veřejnosti. usnesením č. 2016/2099 a) poskytnout účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč Čtyřlístku centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., se sídlem v Ostravě, Hladnovská 751/119, , IČO , na úhradu nákladů na poskytování péče o občana města Třince, Strana 12 (celkem 15)

13 b) uzavřít smlouvu č. 2016/08/042/Ks mezi městem Třinec a Čtyřlístkem centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o., jednajícím panem PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů na poskytování péče o občana města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu 2) provedla rozpočtové opatření č. 69 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání usnesením č. 2016/2100 uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/01/011 na zakázku Oprava evakuační rampy Domova Sosna mezi Sociálními službami města Třince (SSMT), p. o., a firmou R+M STAVEBNÍ, s.r.o., se sídlem Bukovecká 615, PSČ Jablunkov, IČ ) pověřila ředitele příspěvkové organizace Sociální služby města Třince (SSMT), příspěvková organizace, Mgr. Pavla Pezdu, k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/01/011 dle bodu 1) usnesení se stavební firmou R+M STAVEBNÍ, s.r.o., se sídlem Bukovecká 615, PSČ Jablunkov, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2101 uzavřít Kupní smlouvu číslo 2016/12/007/Ja s obchodní firmou Wiesner-Hager Project s.r.o., se sídlem v Humpolci, Na Závodí 1357, PSČ , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. usnesením č. 2016/2102 1) udělila v souladu s Čl. 5 odst. 1) Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností výjimku a umožnila provozovat předzahrádku paní Marice Turoňové, se sídlem ve městě Třinec, Konská 343, PSČ , IČ , u provozovny Hospůdka Pod lesem, Konská 343, Třinec, a to ve dnech pátek a sobota, do 23:00 hodin na dobu určitou od do usnesením č. 2016/2103 1) osvědčila v souladu s ustanovením 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, že Mgr. Petra Kwaczková se stala dne členkou Zastupitelstva města Třince 2) vydala Mgr. Petře Kwaczkové osvědčení o tom, že se stala členkou Zastupitelstva města Třince. usnesením č. 2016/2104 1) schválila Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Třinec a obcí Košařiska o výkonu přenesené působnosti na úseku stavebního řádu a to výkonu speciálního stavebního úřadu k místním komunikacím. Strana 13 (celkem 15)

14 usnesením č. 2016/2105 vyjádřit souhlas k záměru vybudování komunitního bezbariérového bytového domu pro soběstačné seniory v rámci projektu Výstavba nového objektu Komunitního domu seniorů se 14 bytovými jednotkami v části města Karpentná, okres Frýdek-Místek. usnesením č. 2016/2106 vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu dle vnitřní směrnice č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince a příspěvkových organizací města Třince na stavební práce pod názvem Most přes potok Staviska v Třinci, ev.č. IV/12 a most přes potok Staviska v Třinci, ev.č. VII/3. usnesením č. 2016/2107 1) stanovila s účinností od celkový počet zaměstnanců Městského úřadu Třinec na 209 2) schválila změnu vnitřní směrnice S/28/2015 Organizační řád Městského úřadu Třinec se zapracovanými změnami, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 tohoto přednesu. usnesením č. 2016/2108 podat žádost o dotaci na projekt Chytré zastávky MHD v Třinci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa: 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony vynaložit finanční prostředky města na spolufinancování a profinancování projektu Chytré zastávky MHD v Třinci, na který bude požadována dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Minimální výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 10 % z celkových způsobilých výdajů. Na profinancování realizace projektu budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města. Celkové uznatelné náklady projektu jsou plánovány ve výši 15 mil. Kč vč. DPH (dotace tvoří 90% uznatelných nákladů, tj. max. 13,5 mil. Kč). Strana 14 (celkem 15)

15 RADA MĚSTA PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI ZŘIZOVATELE PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PO PROJEDNÁNÍ ULOŽILA U usnesení č. 2016/2097 bod 1) 76/55 řediteli příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS), se sídlem v Třinci, Tyršova 275, PSČ , IČ , vydat pro každého žáka základní školy, každé dítě mateřské školy se sídlem na území města Třince, dětem a klientům denního stacionáře PAPRSEK a dětem dětské skupiny PAMPELIŠKA jednu volnou vstupenku na letní koupaliště v Třinci s platností do Zodp.: ředitel příspěvkové organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb Termín: RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MÍSTOSTAROSTA Vyhotoveno dne: 20. června 2016 Strana 15 (celkem 15)

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. prosince 2015 usnesením č. 2015/1464 program 38. schůze rady města, konané dne 28.12.2015. usnesením č. 2015/1465 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 137. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 137. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 29. října 2014 usnesením č. 2014/5028 1) schválila program 137. schůze rady města, konané dne 29.10.2014. usnesením č. 2014/5029 1) určila ověřovatelem

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2356 1) schválila mimořádné vyřazení majetku odboru životního prostředí a zemědělství dle přednesu. USNESENÍ 62. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2016 usnesením č. 2016/2351 program 62. schůze rady města konané dne 26.09.2016. usnesením č. 2016/2352 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 34. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 34. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1241 1) schválila program 34. schůze rady města, konané dne 09.11.2015. usnesením č. 2015/1242 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/2393 1) provedla rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. října 2016 usnesením č. 2016/2390 1) schválila program 63. schůze rady města konané dne 10.10.2016. usnesením č. 2016/2391 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/346/2016 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 14. června 2016 usnesením č. 12/346/2016 program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/347/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 123. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 123. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 17. června 2014 usnesením č. 2014/4499 1) schválila program 123. schůze rady města, konané dne 17.06.2014. usnesením č. 2014/4500 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 30. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 30. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. září 2015 usnesením č. 2015/1080 program 30. schůze rady města, konané dne 29.09.2015. usnesením č. 2015/1081 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. června 2015 usnesením č. 2015/754 program 19. schůze rady města, konané dne 22.06.2015. usnesením č. 2015/755 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 63. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 63. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 5. listopadu 2012 usnesením č. 2012/2326 1) schválila program 63. schůze rady města, konané dne 05.11.2012. usnesením č. 2012/2327 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 80. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 80. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. června 2010 usnesením č. 2010/3988 program 80. schůze rady města, konané dne 28.06.2010. usnesením č. 2010/3989 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/579/2013 1) schválilo program 19. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 5. listopadu 2013 usnesením č. 19/579/2013 program 19. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 19/580/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 31. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 31. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. října 2015 usnesením č. 2015/1117 program 31. schůze rady města, konané dne 12.10.2015. usnesením č. 2015/1118 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 12. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. září 2012 usnesením č. 12/344/2012 1) schválilo program 12. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 12/345/2012 1) schválilo návrhovou

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/377/2012 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 30. října 2012 usnesením č. 13/377/2012 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/378/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 132. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 132. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. září 2014 usnesením č. 2014/4835 1) schválila program 132. schůze rady města, konané dne 15.09.2014. usnesením č. 2014/4836 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 5. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 15. června 2015 usnesením č. 05/131/2015 1) schválilo program 5. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 05/132/2015 1) schválilo návrhovou

Více

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 59. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 59. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. září 2012 usnesením č. 2012/2169 program 59. schůze rady města, konané dne 24.09.2012. usnesením č. 2012/2170 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/5057 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 139. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 139. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 18. listopadu 2014 usnesením č. 2014/5056 1) schválila program 139. schůze rady města, konané dne 18.11.2014. usnesením č. 2014/5057 1) určila

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/111/2007 1) schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. dubna 2007 usnesením č. 4/111/2007 program 4. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 4/112/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 50. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 50. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. května 2012 usnesením č. 2012/1717 1) schválila program 50. schůze rady města, konané dne 15.05.2012. usnesením č. 2012/1718 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. února 2015 usnesením č. 2015/230 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 16.02.2015. usnesením č. 2015/231 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský.

Rada města usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 15. schůze rady města místostarostu Radim Kozlovský. USNESENÍ 15. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. května 2015 usnesením č. 2015/642 1) schválila program 15. schůze rady města, konané dne 25.05.2015. usnesením č. 2015/643 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2773 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 75. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2773 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 75. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 75. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. března 2013 usnesením č. 2013/2772 1) schválila program 75. schůze rady města, konané dne 11.03.2013. usnesením č. 2013/2773 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 41. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 41. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 1. února 2016 usnesením č. 2016/1543 1) schválila program 41. schůze rady města, konané dne 01.02.2016. usnesením č. 2016/1544 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2016/2178 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 58. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2016/2178 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 58. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 58. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. srpna 2016 usnesením č. 2016/2177 1) schválila program 58. schůze rady města konané dne 08.08.2016. usnesením č. 2016/2178 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 78. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 78. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. května 2010 usnesením č. 2010/3894 program 78. schůze rady města, konané dne 31.05.2010. usnesením č. 2010/3895 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 108. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 108. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. února 2014 usnesením č. 2014/4010 program 108. schůze rady města, konané dne 10.02.2014. usnesením č. 2014/4011 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 86. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 86. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 4. října 2010 usnesením č. 2010/4241 1) schválila program 86. schůze rady města, konané dne 04.10.2010. usnesením č. 2010/4242 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k

Rada obce Usnesením č. 37/558 vzala na vědomí Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření Obce Mosty u Jablunkova k OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 37. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 26. 09. 2016 Usnesením č. 37/556 schválila pořad 37. schůze rady obce konané dne 26. 09. 2016. Usnesením

Více

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 73. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 73. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. února 2013 usnesením č. 2013/2683 1) schválila program 73. schůze rady města, konané dne 25.02.2013. usnesením č. 2013/2684 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 55. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 55. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 16. července 2012 usnesením č. 2012/1956 1) schválila program 55. schůze rady města, konané dne 16.07.2012. usnesením č. 2012/1957 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena.

3) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým je nejnižší nabídková cena. USNESENÍ 21. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. července 2015 usnesením č. 2015/786 1) schválila program 21. schůze rady města, konané dne 13.07.2015. usnesením č. 2015/787 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 84. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 84. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. června 2013 usnesením č. 2013/3099 1) schválila program 84. schůze rady města, konané dne 10.06.2013. usnesením č. 2013/3100 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. února 2013 usnesením č. 2013/2646 program 72. schůze rady města, konané dne 11.02.2013. usnesením č. 2013/2647 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 22. dubna 2013 usnesením č. 2013/2917 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 22.04.2013. usnesením č. 2013/2918 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 81. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 81. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 13. května 2013 usnesením č. 2013/2986 1) schválila program 81. schůze rady města, konané dne 13.05.2013. usnesením č. 2013/2987 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 43. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 43. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. února 2012 usnesením č. 2012/1454 1) schválila program 43. schůze rady města, konané dne 27.02.2012. usnesením č. 2012/1455 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku.

Rada města usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 32. schůze rady města místostarostu Ing. Michaela Trojku. USNESENÍ 32. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. října 2015 usnesením č. 2015/1165 program 32. schůze rady města, konané dne 26.10.2015. usnesením č. 2015/1166 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 14/380/2016 1) schválilo program 14. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 14. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 20. září 2016 usnesením č. 14/380/2016 program 14. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 14/381/2016 návrhovou komisi ve složení: PhDr.

Více

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 35. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 35. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 2015/1275 1) schválila program 35. schůze rady města, konané dne 30.11.2015. usnesením č. 2015/1276 1) určila ověřovatelem

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 25. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 25. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. září 2011 usnesením č. 2011/932 program 25. schůze rady města, konané dne 26.09.2011. usnesením č. 2011/933 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

28. schůze RM Rychvald

28. schůze RM Rychvald Usnesení z 28. schůze Rady města Rychvald, dne 05. 10. 2015 Kontrola usnesení 28/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 28/2. Rada města 1. Zápis ze 7. schůzky KPOZ

Více

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 3. května 2010 usnesením č. 2010/3801 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 03.05.2010. usnesením č. 2010/3802 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

Rada města usnesením č. 2015/1003 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/1003 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. září 2015 usnesením č. 2015/1002 1) schválila program 28. schůze rady města, konané dne 14.09.2015. usnesením č. 2015/1003 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

58. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 58. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 09. 2016 Kontrola usnesení 58/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 58/2. Rada města b e r

Více

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora.

Rada města usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 72. schůze rady města místostarostu Ing. Iva Kantora. USNESENÍ 72. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. března 2010 usnesením č. 2010/3654 1) schválila program 72. schůze rady města, konané dne 15.03.2010. usnesením č. 2010/3655 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 79. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 79. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 14. června 2010 usnesením č. 2010/3924 1) schválila program 79. schůze rady města, konané dne 14.06.2010. usnesením č. 2010/3925 1) určila ověřovatelem

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města usnesením č. 10/286/2012 1) schválilo doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. , USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. dubna 2012 usnesením č. 10/286/2012 doplněný program 10. zasedání zastupitelstva. usnesením č. 10/287/2012 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

OBEC Mosty u Jablunkova. Usnesení rady obce. Usnesení z 20. schůze rady obce Mosty u Jablunkova. konané dne

OBEC Mosty u Jablunkova. Usnesení rady obce. Usnesení z 20. schůze rady obce Mosty u Jablunkova. konané dne OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 20. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 22. 09. 2015 Usnesením č. 20/261 pořad 20. schůze rady obce konané dne 22. 09. 2015 Usnesením č.

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

Rada města usnesením č. 2014/4954 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 136. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4954 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 136. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 136. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 20. října 2014 usnesením č. 2014/4953 1) schválila program 136. schůze rady města, konané dne 20.10.2014. usnesením č. 2014/4954 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 120. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 120. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. května 2014 usnesením č. 2014/4344 1) schválila program 120. schůze rady města, konané dne 12.05.2014. usnesením č. 2014/4345 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 77. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 77. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 19. května 2010 usnesením č. 2010/3842 program 77. schůze rady města, konané dne 19.05.2010. usnesením č. 2010/3843 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 113. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 113. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. března 2014 usnesením č. 2014/4123 1) schválila program 113. schůze rady města, konané dne 17.03.2014. usnesením č. 2014/4124 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2014/4629 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 127. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4629 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 127. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 127. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 31. července 2014 usnesením č. 2014/4628 1) schválila program 127. schůze rady města, konané dne 31.07.2014. usnesením č. 2014/4629 1) určila

Více

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 39. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 39. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. ledna 2012 usnesením č. 2012/1334 program 39. schůze rady města, konané dne 23.01.2012. usnesením č. 2012/1335 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/443/2016 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 13. prosince 2016 usnesením č. 16/443/2016 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/444/2016 návrhovou komisi ve složení:

Více

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém:

Rada města vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne , při kterém: USNESENÍ 69. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 15. února 2010 vzala na vědomí výsledek hlasování PER ROLLAM ze dne 04.02.2010, při kterém: usnesením č. 2010/3558 o záměru odprodeje objektu č. p. 3 na

Více

U S N E S E N Í MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 12. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne čís.

U S N E S E N Í MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 12. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne čís. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 12. schůze Rady městského

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 11. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 19. dubna 2016 usnesením č. 11/311/2016 1) schválilo program 11. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 11/312/2016 1) schválilo návrhovou

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Rada města usnesením č. 2014/3972 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 107. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/3972 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 107. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 107. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. ledna 2014 usnesením č. 2014/3971 1) schválila program 107. schůze rady města, konané dne 27.01.2014. usnesením č. 2014/3972 1) určila ověřovatelem

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 50. schůze Rady města Hlučína, konané dne 19. září 2016 50/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí, přehled činnosti muzejního pedagoga za školní rok 2015/2016 včetně informací

Více

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/3307 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 89. mimořádné schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 89. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané mimořádně dne 23. července 2013 usnesením č. 2013/3306 1) schválila program 89. mimořádné schůze rady města, konané dne 23.07.2013. usnesením č. 2013/3307 1)

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 03/51/2015 1) schválilo program 3. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 24. února 2015 usnesením č. 03/51/2015 program 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 03/52/2015 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 130. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 130. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 01. září 2014 usnesením č. 2014/4745 1) schválila program 130. schůze rady města, konané dne 01.09.2014. usnesením č. 2014/4746 1) určila ověřovatelem

Více