ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 25/2011. Odhad obvyklé ceny nemovitosti. (předmětu nedobrovolné dražby)"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 25/2011 EURODRAŽBY.CZ a.s. Odhad obvyklé ceny nemovitosti (předmětu nedobrovolné dražby) NEMOVITOST: Rodinný dům čp.166 Adresa nemovitosti: Sudice 166 Katastrální údaje : Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Sudice, k.ú. Sudice u Náměště nad Oslavou, kód ČSÚ: , LV: 309 Ostatní stavby: Vedlejší stavba, venkovní úpravy Pozemky: st. 215, 123/33 Vlastník stavby: Josef Matýzka, Sudice 166, 67573, spoluvlastnický podíl: 1 / 2 Blahoslava Matýzková, Sudice 166, 67573, spoluvlastnický podíl: 1 / 2 Blahoslava Matýzková, Sudice 166, Sudice, spoluvlastnický podíl: 1 / 2 Vlastník pozemku: Josef Matýzka, Sudice 166, 67573, spoluvlastnický podíl: 1 / 2 Blahoslava Matýzková, Sudice 166, 67573, spoluvlastnický podíl: 1 / 2 Blahoslava Matýzková, Sudice 166, Sudice, spoluvlastnický podíl: 1 / 2 OBJEDNATEL : EURODRAŽBY.CZ a.s.; č. obj.:231/2011-n, Adresa objednatele: U Pískovny 890, Praha 8 IČ: telefon: DIČ: fax: ZHOTOVITEL : Ing. František Hás Adresa zhotovitele: Měrovice nad Hanou 137, Měrovice nad Hanou 137 IČ: telefon: DIČ: CZ fax: ÚČEL OCENĚNÍ: dražba nedobrovolná (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Současný stav Kč Datum místního šetření: Datum zpracování : Počet stran: 8 stran Počet příloh: 6 Měrovicích nad Hanou, dne Otisk razítka Ing. František Hás

2 STAV POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI stavba dokončena v r změna stavby v r. rekonstrukce v r. Rekonstrukce: celková dílčí střecha, fasáda zateplení okna, dveře ostatní SOUČASNÝ STAV Konstrukce: zděné betonové montované kovové dřevěné jiné Využití: bydlení pronájem podnikání bydl., podn. část. obsazen volný objekt Okolí: bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna Příjezd: zpevněná komunikace Přípojky: / voda / kanalizace / plyn / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: širší centrum - zástavba RD Stavebně technický stav stavby: dobře udržovaná Vytápění: ústřední / etážové - tuhá paliva Typ 4+1, 2 +1 PP RD Obytná/ Nebyt. RODINNÝ DŮM SOUČASNÝ STAV Garáž Pozemky OP ZP Rozestavýměra věnost m 2 ks m 2 m 3 m 2 % 191 / ,00 KUPNÍ CENA 0 Kč Kupní cena není známa. negativní vlivy okolní zástavby právní zánik stavby (zánik čp/čo) VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY RIZIKA sociální riziko riziko přístupu a příjezdu věcná břemena předkupní právo ostatní omezení evidence v KN záplavová a zátopová oblast pojištění proti zaplavení ano / ne REKAPITULACE OCENĚNÍ POSUZOVANÉ NEMOVITOSTI Současný stav Porovnávací hodnota Kč Věcná hodnota Kč Obvyklá cena Kč - z toho hodnota pozemku Kč - 2 -

3 Komentář ke stanovení ceny obvyklé posuzovaných nemovitostí a vhodnosti zástavy Klady nemovitosti: - klidná lokalita vzdálena ca 28 kilometrů východně od Třebíče, sedm kilometrů jihovýchodně od města Náměšť nad Oslavou a 30km západně od Brna - k dispozici je byt v přízemí o velikosti 4+1 s vlastním soc.zařízením a byt v podkroví 2+1 rovněž s vlastním soc. zařízením - rodinný dům má dostatečné zázemí spočívající v garáži se sklepy v suterénu, samostatným skladem pro zahradní nářadí a v zahradě Zápory nemovitosti: - rodinný dům není zateplen a nevyhovuje tak současným tepelně technickým požadavkům a normám požadovaných pro objekty na bydlení z hlediska energetických úspor zejména na vytápění - rodinný dům má teplovodní ústřední vytápění napojené pouze kotel na tuhá paliva - oceňovaná nemovitost se nachází v lokalitě nabízející pouze venkovský styl bydlení Obvyklou cenu nemovitosti po zvážení jejich kladů a záporů a s ohledem na porovnávací cenu stanovuji na ,-Kč. NÁLEZ Situace Přehled podkladů Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 309 ze dne Snímek katastrální mapy ze dne Fotodokumentace nemovitosti. Mapa oblasti. Oznámení o provedení odhadu předmětu nedobrovolné dražby č.j.231/2011-n ze dne Podklad pro inzerci. Charakteristika obce Vesnice Sudice se nachází v okrese Třebíč a náleží pod Kraj Vysočina. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Náměšť nad Oslavou. Obec Sudice se rozkládá asi dvacetdevět kilometrů východně od Třebíče, sedm kilometrů jihovýchodně od města Náměšť nad Oslavou a 30km západně od Brna. Z turistického a geografického hlediska patří do širší oblasti Českomoravské Vysočiny. Na katastrálním území této menší vesnice má nahlášený trvalý pobyt 332 obyvatel. Pro menší děti je zde mateřská školka. V obci je obchod s potravinami, hostinec a obecní úřad. Z IS je v obci vybudován veřejný vodovod a elektrická síť. Nejbližší železniční zastávka je v Rapoticích. V obci je autobusová zastávka. Za pracovními příležitostmi musí obyvatelé v produktivním věku dojíždět do okolních měst. Poloha nemovitosti Vesnice Sudice leží v průměrné výšce 435 metrů nad mořem. Celková katastrání plocha obce je 613 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicettři procent. Lesy rostou asi na jedné polovině katastrálního výměru obce. Oceňovaná nemovitost se nachází poblíž středu obce ve svahu s orientací na východ. Rodinný dům má příjezd po zpevněné komunikaci a je napojen na veřejnou el. síť a na veřejný vodovodní řád. Popis omezení rizik nemovitostí Sociální riziko Riziko nezjištěno Negativní vlivy v okolní Riziko nezjištěno zástavbě Záplavová oblast/zátopové Riziko nezjištěno území Riziko přístupu a příjezdu Riziko nezjištěno Věcná břemena Riziko nezjištěno Předkupní právo Riziko nezjištěno Ostatní omezení Zástava. Zástavní právo smluvní - pohledávky ve výši ,-Kč s příslušenstvím ve prospěch ACM Money Česká republika, a.s. Listina: smlouva o zřízení zástavního práva ze dne V-1453Ú

4 Evidence v KN - Dohoda o zřízení práva osobního užívání RII 517/1997 ze dne , reg.dne Žádost o zápis novostavby RD ze dne Smlouva darovací ze dne V-1258/ Právní zánik stavby Riziko nezjištěno Popis jednotlivých staveb Základní popis Jedná se o zděnou stavbu s technickým suterénem, obytným přízemím a obytným podkroví. Dům má sedlovou střechu. V domě jsou 2 byty - v přízemí a v podkroví. Každý byt má vlastní sociální zařízení. Druh stavby - účel využití Jedná se o budovu s kódem CZ-CC 111 a s kódem dle SKP , typ A s převažujícím účelem užívání pro bydlení. Dle vyhl.č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území dle 2, odst.a)2. odpovídá dům požadavkům na trvalé bydlení a stavbě pro bydlení s charakterem rodinného domu. Dispoziční řešení Suterén - tech. přízemí: zádveří 5,2m 2, šatna 3m 2, hala 8,9m 2, sklad paliva 8,7m 2, garáž 16,4m 2, sklad 1,7m 2, komora 4,1m 2, předsíň 4,9m 2, kotelna 2,6m 2, sklep 11m 2, prádelna 6,2m 2, dílna 6,5m 2 Přízemí: schodiště 9,9m 2, pokoj 12m 2, šatna 2,5m 2, WC 1m 2, koupelna 2,6m 2, pokoj 9,6m 2, chodba 4m 2, spíž 2,66m 2, kuchyň 8m 2, jídelna 10,8m 2, obývací pokoj 27,2m 2, lodžie 16,45m 2 Podkroví: hala 6m 2, pokoj 13,4m 2, koupelna 4,5m 2, balkon 4,1m 2, kuchyně 16,1m 2, pokoj 19,3m 2, lodžie 4,9m 2, šatna 6,1m 2, WC 1,1m 2 Popis tech. stavu stavby Rodinný dům je postaven ve svahu a suterén je z jedné strany přístupný z úrovně terénu. Stavba je zděná s keramickými stropy a se sedlovou střechou s krytinou z tašky pálené. Okna jsou dřevěná zdvojená a dveře dřevěné hladké. Podlahy v soc. zařízeních a na chodbách jsou z keramické dlažby a v pokojích z dřevěných vlýsek. Obklady v soc. zařízeních jsou keramické. Vytápění je ústřední teplovodní s kotlem na tuhá paliva. El. instalace je 38OV/230V. Ohřev teplé vody je v el.boileru. Sporák v kuchyni je elektrický. Vodovod je napojen na veřejný vodovodní řád. Vnitřní kanalizace je svedena do jímky na vyvážení. Fasáda je provedena z dvojvrstvé omítky MVC. Dodatečné zateplení domu není provedeno. Příslušenství stavby K domu patří sklad na nářadí v zahradě, opěrné zídky ve svahu, zpevněné plochy a oplocení před rod. domem. Konstrukce Popis 1. Základy betonové pasy izolované 2. Zdivo zděné tl. 45 cm 3. Stropy hurdiskové 4. Střecha krov dřevěný, vázaný 5. Krytina pálená krytina 6. Klempířské konstrukce pozinkovaný plech 7. Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné omítky 8. Fasádní omítky vápenné dvouvrstvé omítky 9. Vnější obklady sokl - keramické obklady 10. Vnitřní obklady běžné keramické obklady 11. Schody dřevěné 12. Dveře hladké plné dveře 13. Okna dřevěná, zdvojená 14. Podlahy obytných místností parkety 15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba 16. Vytápění ústřední topení 17. Elektroinstalace světelná, třífázová 18. Bleskosvod chybí 19. Rozvod vody ocelové trubky, studená voda 20. Zdroj teplé vody bojler 21. Instalace plynu chybí 22. Kanalizace žumpa 23. Vybavení kuchyně elektrický sporák s plotýnkami - 4 -

5 24. Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC 25. Záchod splachovací 26. Ostatní Popis pozemků Základní popis oceňovaných pozemků Jedná se o svažité pozemky s orientací na východ. Pozemky tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné z místní zpevněné komunikace. Na pozemky je provedena přípojka elektřiny a vodovodu. OCENĚNÍ Výpočet hodnoty pozemků porovnávacím způsobem Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků: Na základě nabídky a poptávky v dotčené lokalitě a na rozsahu terénních úprav stanovuji obvyklou jednotkovou cenu ve výši 300Kčm -2. Druh pozemku Parcela č. Výměra m 2 Jednotková cena Kč/m 2 Celková cena pozemku Kč zastavěná plocha a nádvoří st orná půda 123/ Celková výměra pozemků 600 Hodnota pozemků celkem Výpočet věcné hodnoty staveb Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby Seznam podlaží Název Zastavěná plocha Užitná plocha Suterén-tech.přízemí 107,91 m 2 63,80 m 2 Přízemí 120,00 m 2 106,71 m 2 Podkroví 120,00 m 2 75,50 m 2 Výpočet obestavěného prostoru Název Obestavěný prostor Suterén-tech.přízemí (10,9*9,9)*(2,60) = 280,57 m 3 Přízemí (12*10)*(2,80) = 336,00 m 3 Podkroví (12*10)*(2,10) = 252,00 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 868,57 m 3 Současný stav Zastavěná plocha [m 2 ] 348 Obestavěný prostor [m 3 ] 868,57 Jednotková cena (JC) [Kč/m 3 ] Rozestavěnost % 100,00 Reprodukční hodnota (RC) Kč Stáří roků 21 Další životnost roků 79 Opotřebení % 21,00 Věcná hodnota (VH) Kč

6 Výpočet porovnávací hodnoty Lokalita Užitná plocha Pozemek Požadovaná cena Jednotková cena Koeficient celkový Upravená cena Popis stavby a pozemků / Zdůvodnění koeficientu K c Foto m 2 m 2 Kč Kč/m 2 K C Kč/m 2 Rapotice 160, , Prodej RD s garáží, dvěmi bytovými jednotkami 2+1 a velkou zahradou v obci Rapotice. Patrový samostatně stojící dům, podsklepený, s vjezdem na zahradu, s kotelnou a kůlnou. Topení je kombinované - plyn a tuhá paliva. Dům je ihned obyvatelný, vhodnou rekonstrukcí jze docílit nadstandardního bydlení. Dům je v obci s dobrou občasnskou vybaveností a výbornou dopravní dostupností do Brna, Náměště n.o. i Rosic. Dobrá investiční příležitost. Březník 110, , K prodeji přízemní, samostatně stojící rodinný dům 3+1 se zahradou v obci Březník 7 km od Náměště nad Oslavou. Jedná se o cihlový podsklepený dům s garáží. V přízemí domu se nachází veranda s hlavním vchodem, 3 místnosti, kuchyň, koupelna a WC. Ve sklepních prostorách je bývalá letní kuchyň, kotelna, garáž a dílna. Z IS je zde elektřina, plyn, obecní voda. Dům je napojen i na vlastní studnu. Vytápění domu je řešeno ústředním topením s plynovým kotlem i kotlem na tuhá paliva. Odpad je sveden do septiku. Ocmanice 160, , Prodej RD 6+1 Ocmanice okr. Třebíč, u Náměště nad Oslavou, 1patrový, koncový. 3 pokoje v přízemí, 3 pokoje v v 1.p., hala 20m2, pokoj s kuchyňským koutem 30m2. Koupelna v 1p. 12m2, sprchový kout v přízemí, WC, topení na kotel plynový a na pevná paliva, obecní voda, zastavěná plocha 199m2, zahrada 395m2. Dům se nachází v klidné krásné lokalitě obce v blízkosti lesů a rybníků. Průměrná cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovitosti 191,00 m 2 Porovnávací hodnota Kč - 6 -

7 Seznam příloh: počet stran A4 v příloze: Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 309 ze dne Snímek katastrální mapy ze dne Fotodokumentace nemovitosti. 1 Mapa oblasti. 1 Oznámení o provedení odhadu předmětu nedobrovolné dražby č.j.231/2011-n ze dne Podklad pro inzerci. 1 Koncesní listina: Koncesní listina: Koncesní listina vydaná fyzické osobě Městským úřadem Přerov - Obecní živnostenský úřad, č.j.žú /05/Kd, ev.č , dne na předmět podnikání: Oceňování majetku. Certifikát odhadce nemovitostí QON: Ev.č. 1830/09, dat. udělení dne , platnost certifikátu do Certifikační orgán č.3022 (akreditováno u ČIA) Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha. Z N A L E C K Á D O L O Ž K A Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne , č.j.spr.2224/90 pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, strojů a strojního zařízení. Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem /2011 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené likvidace na základě dokladů čís /2011. Otisk kulaté pečetě Podpis znalce - 7 -

8 Fotodokumentace ze dne Vybavení kuchyně v přízemí. Obývací pokoj v přízemí. Ložnice v přízemí. Koupelna v přízemí. Podkrovní pokoj. Koupelna v podkroví

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé

Znalecký posudek. číslo 3165/10/2013. ODHAD ceny obvyklé NEMOVITOST: Rodinný dům Adresa nemovitosti: Hlavná 19, Žampach, 564 01 Znalecký posudek číslo 3165/10/2013 ODHAD ceny obvyklé Katastrální údaje: CZ0534 okres Ústí nad Orlicí, 794 465 k.ú.žampach, část

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín

TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín TRŽNÍ OCENĚNÍ č. 2306-91g/2014 bytové jednotky č. 625/30 k. ú. Hloubětín Předmět ocenění Bytová jednotka č. 625/30, se spoluvlastnickým podílem ve výši 4292/572181 na společných částech budovy č. p. 625,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 5266/18/14 Ing. František Lukáš, znalec z oboru ekonomika, odhady nemovitostí. ----------------------------------------------------------------------------------------------- V Pelhřimově dne 17.04.2014 K čj. : 056

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

RE LITY. Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek. 777 252 662 Více inzerce na straně 3-6. Ostrava

RE LITY. Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek. 777 252 662 Více inzerce na straně 3-6. Ostrava 2013 RE LITY EKRK Evropský Klub Realitních Kanceláří... nemovitosti do celého světa Nový Jičín Kopřivnice Hranice Frýdek-Místek www.ekrk.eu MORVSKÉ VYDÁNÍ 7 9 90 90 0 0 00 00 0 0 Kč Kč Opava Penzion Chvalčov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

TLC dražby. a.s., rejstříku

TLC dražby. a.s., rejstříku TLC dražby a..s. TLC dražby a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Purkyňova 2399/114, PSČ P 612 00,, IČ: 292 63 824, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 173 Rozeslána dne 31. prosince 2013 Cena Kč 332, O B S A H : 441. Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) Strana 7422 Sbírka

Více

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je:

I. Předmět prodeje. Předmětem prodeje je: VŘ 22/2014 RD-Hradec Králové Oznámení str.1 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. 22/2014 RD Hradec Králové na zajištění zájemce o koupi nemovitosti v katastrálním území Březhrad, obec Hradec Králové.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovácí vyhláška), jak vyplývá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území

TEXTOVÁ ČÁST. Územní studie Chrást Benátky II OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. A. Průvodní část. B. Vymezení řešeného území Územní studie Chrást Benátky II TEXTOVÁ ČÁST OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI A. Průvodní část B. Vymezení řešeného území C. Shrnutí koncepce stávajícího územního plánu obce Chrást D. Zásady urbanistického a architektonického

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více