Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař"

Transkript

1 VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/ Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

2

3 Finanční gramotnost Jak s penězi?! Ing. Jiří Pilař Vzdělávací program v rámci projektu Sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. CZ.1.04/3.1.02/

4 Obsah Úvod 4 1 Finanční gramotnost Definice finanční gramotnosti Domácí měsíční rozpočet Finančně gramotný občan Příklad domácího měsíčního rozpočtu (priority ve vydávání financí) Finanční plán, finanční plánování Ekonomika, tvorba finanční rezervy, nezaměstnanost 9 2 Možnost získání finanční podpory Možnosti překlenutí obtížné sociální situace z prostředků sociální ochrany Podpora v nezaměstnanosti 11 3 Prevence zadlužení, nebezpečí nekalých praktik finančních institucí Rizika vyplývající ze smluvních vztahů Nesrozumitelnost stanovení výše nákladů pro splacení úvěru či půjčky Půjčování s cílem zmocnit se majetku dlužníka Smlouva o úvěru a smlouva o půjčce Zajištění úvěru nebo půjčky Veřejnoprávní regulace reklamy Ochrana spotřebitele Opatření v rámci nestátní sféry, řešení 17 4 Řešení nezaplacených dluhů 19 5 Teoretické a praktické rady zabezpečení se na stáří nebo pro případy nepředvídaných okolností 20 6 Exekuce práva a poviosti aneb Jak exekuce probíhá v praxi Základní legislativa Základní pojmy Průběh řízení nařízení exekuce Způsoby vedení exekuce Kolik zaplatíte exekutorovi navíc? Procesní a jiné reakce subjektů 26 7 Insolvence, úpadek a způsoby jeho řešení, oddlužení Úpadek a způsoby jeho řešení Co je úpadek? 28 2

5 7.1.2 Způsoby jeho řešení Průběh insolvenčního řízení Oddlužení Zpeněžení majetkové podstaty Plnění splátkového kalendáře 32 8 Závěr Tři pilíře ochrany spotřebitele Proč je vůbec dobré být finančně gramotný? Vyhněte se pštrosímu syndromu Využívání služeb tzv. oddlužovacích společností 35 9 Seznam použité literatury 36 3

6 Úvod V současné moderní společnosti se na každém kroku setkáváme s reklamami a nabídkami, které nás přesvědčují o tom, že právě toto zboží musíme TEĎ mít a právě tento výrobek či službu lze pouze TEĎ zakoupit výhodně. Když nemáme peníze, pomůže nám výhodná půjčka bez ručitele, bez úroků, bez poplatků. Můžeme si půjčit na dovolenou, na dárky, na jídlo, na cokoli. Znalost rizik a dlouhodobých důsledků využívání jednotlivých produktů je stále relativně nízká, ačkoli finanční rizika se stala jedním z hlavních témat dnešního světa. Řada rodin, především nízkopříjmových, není schopna splácet dluhy a hrozí jim, že se dostanou do dluhové spirály. Chtěl bych tímto poukázat na stále nedostatečné vzdělání v běžných každodeích situacích občana-spotřebitele, nabídnout praktické příklady a nastínit východisko. 4

7 1 Finanční gramotnost 1.1 Definice finanční gramotnosti Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/ rodiý rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace 1. Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodiých financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje-karty apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodiého rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Zahrnuje dvě složky specializované a to správu finančních aktiv (vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (úvěru nebo leasingu). V obou případech se tedy předpokládá dobrá orientace na trhu finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci. 1.2 Domácí měsíční rozpočet Všechny přístupy k finanční gramotnosti mají jednu společnou věc základem úspěšného řízení osobních/rodiých financí je správně sestavený rozpočet. A ten by měl být také průběžně sledován a upravován. Výzkumy ukazují, že pouze jeden ze tří Čechů sestavuje rozpočet pravidelně a snaží se sledovat jeho dodržování. Další třetina Čechů plánuje své výdaje na měsíc či více dopředu tedy alespoň do příští výplaty. Stále však zbývá zhruba třetina těch, kteří ani k tomuto horizontu nedohlédnou, protože bu těmto občanům nezbývá z výplaty nic, co by 1) 5

8 uspořili (jejich rezervy zůstávají na nule), nebo bilancování financí považují za zbytečnost. Plánovat bychom měli také proto, abychom se připravili na zlé časy, např. na ztrátu zaměstnání. Přiznejme, že málokdo z nás si umí představit, jak bychom zvládli pokrýt své životní náklady v případě, že bychom přišli o svůj příjem. Jsme tak nepřipraveni a nedostatečně zajištěni pro případ, kdyby nastala taková nepříjemná situace. Schválně, odpovězte na následujících 21 otázek, a pokud odpovíte alespoň na 13 z nich kladně, můžete se považovat za finančně gramotného člověka. 1) Setkali jste se již někdy s pojmem rozhodčí doložka a víte, co znamená? 2) Reklamovali jste někdy finanční produkt, resp. víte, na koho se při reklamaci obrátit? 3) Čtete smlouvu (před podpisem na místě) pečlivě a přečtete ji vždy celou? 4) Víte skutečně, co znamenají zkratky p. m. a p. a.? 5) Znáte skutečný obsah = význam sdělení, které se skrývá za zkratkou RPSN? 6) Uměli byste odhadnout (určit) s odchylkou 1 %, jaká byla v loňském roce roční míra inflace v ČR? 7) Rozumíte tomu, co inflace znamená v praktickém životě? 8) Jsou podle Vašeho názoru peníze v bankách a také vklady v družstevních záložnách pojištěny a víte, v jaké výši? 9) Máte připraveno řešení v případě obtížné finanční situace? 10) Dříve než si něco koupíte, zvažujete pečlivě, zda si to můžete dovolit? 11) Sledujete svoji finanční situaci, pravidelně si sestavujete rodiý (popř. osobní) rozpočet? Pokud ano, sledujete jeho dodržování? 12) Plánujete své výdaje alespoň na měsíc dopředu? 13) Platíte své účty včas? 14) Uvědomujete si, že nelze získat současně minimální míru rizika, vysoký výnos a okamžitou likviditu? 15) Informujete věřitele o své neschopnosti splácet? 16) Máte alespoň hrubou představu o tom, kolik máte aktuálně k dispozici vlastních peněz? 17) Jste připraveni na situaci ztráty hlavního příjmu? 18) Vytváříte si rezervy např. pravidelným odkládáním části příjmu? 19) Přemýšleli jste o tom, z čeho budete žít ve stáří? 20) Zvažujete při výběru finančního produktu více nabídek a více zdrojů informací? 21) Znáte skutečně rozdíl mezi debetní a kreditní kartou? 6

9 1.3 Finančně gramotný občan Finančně gramotný občan (mimo jiné): Má alespoň hrubou představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz. Sestavuje si domácí (rodiý, osobní) rozpočet a sleduje jeho dodržování (případně ho průběžně upravuje). Plánuje své výdaje alespoň na měsíc dopředu. Je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu a ví, jak dlouho by byl schopen pokrýt životní náklady po ztrátě příjmu. Vytváří si rezervy, tj. např. odkládá pravidelně část svých příjmů. Přemýšlí o tom, z čeho bude žít ve stáří, a tuto otázku aktivně řeší. Při výběru finančního produktu zvažuje více nabídek a více zdrojů informací. Zná základní finanční produkty, např. v oblasti platebních karet zná rozdíl mezi kartou debetní a kreditní, zejména pokud např. kreditní kartu skutečně používá. Je si vědom rizik spojených s některými finančními produkty. Ví, co dělat, když dojde k odcizení či ztrátě platební karty. Ví, podle čeho si vybírat finanční produkty, např. spotřebitelský úvěr. Platí své účty včas. Dříve než si něco koupí, pečlivě zvažuje, zda si to může dovolit. Uvědomuje si, že nelze získat současně minimální míru rizika, vysoký výnos a okamžitou likviditu. Má připraveno řešení v případě obtížné finanční situace. Informuje věřitele o své neschopnosti splácet. V případě, že uvažuje o půjčce (úvěru), zohledňuje jak cenu půjčky (RPSN), tak také svou možnost splácení (zohledňuje tedy absolutní výši měsíční splátky). 7

10 1.4 Příklad domácího měsíčního rozpočtu (priority ve vydávání financí) +Příjmy+ +?Úspory/Rezervy?- -Výdaje- 2 x Mzda/Plat/Brigáda Příležitostný přivýdělek Příjem z pronájmu nemovitosti, úroky ze spořicího, termínovaného účtu, Finanční podpora rodiny, podpora v nezaměstnanosti Stavební spoření, penzijní připojištění, investice do nemovitostí, akcií, zlata aj. X Alkohol, cigarety, VLT, VHP, loterie a sázky, auto na leasing? Kč Kč naspoříme a za rok můžeme jet na dovolenou, nebo založíme dětem stavební spoření? Potraviny, bydlení a energie, ostatní výdaje domácnosti (děti), léky, pojištění, výdaje na telefony, splátky spotřebitelských úvěrů, hypotéky, Kč Může sloužit i jako rezerva pro případ ztráty zaměstnání (měla by být ve výši trojnásobku příjmů) 1.5 Finanční plán, finanční plánování Finanční plán by měl analyzovat Vaše úspory rezervy (pokud je vytváříte) a investice, specifikovat Vaše finanční cíle a navrhnout optimální řešení k jejich dosažení. Důležité je uvědomit si, že finanční plán ukazuje směr, tj. co je třeba udělat pro to, abyste svých cílů dosáhli s větší jistotou. Základním principem jednoduchého finančního plánu je to, co již používali naši prarodiče. Ujasnili si svoje cíle a pro splnění každého cíle si odkládali peníze stranou. Měli svoje obálky nebo hrníčky a řekli si: Tady šetřím na auto, tady mám na elektřinu a na nájem, tady něco pro děti apod. Plán pracuje obdobně. K cílům přiřazuje zdroje. Doporučuje, jak pro lepší naplnění cílů nejlépe rozdělit do různých finančních produktů existující majetek i pravidelně odkládané peníze. Uvedu příklad. Dám si za cíl mít nové auto v horizontu 6 let. Nejprve musím analyzovat stav mého současného majetku a závazků, zjistím si tak veškeré příjmy, výdaje a volné zdroje pro spoření/investici (nákup nového auta). Další otázka, kterou je nutno si zodpovědět, je, zdali mi na investici budou stačit uspořené peníze, a dalším námětem k úvaze může být, zdali by nebylo vhodnější si nakonec koupit mírně ojeté auto. 8

11 1.6 Ekonomika, tvorba finanční rezervy, nezaměstnanost Většina z nás se v souvislosti se stávající ekonomickou situací nejvíce obává ztráty zaměstnání, neschopnosti splácet své finanční závazky a neschopnosti hradit pravidelné platby, zejména za energie, léky, spotřebitelské úvěry, splátky hypotéky. Praxe ukazuje, že se nejvíce o své zaměstnání musí obávat nekvalifikovaní zaměstnanci, do kterých firmy v minulých letech neinvestovaly prostředky na vzdělání, a jsou tak pro firmy nejméně postradatelní. Znamená to, že mezi nezaměstnanými přibývá hlavně lidí s nižším vzděláním a současně i s nižšími úsporami. Doporučovanou rezervu ve výši tří měsíčních platů pro případ nenadálé události si tvoří necelá třetina Čechů, většina z nás tak nehospodaří odpovědně s ohledem na budoucí rizika a dává přednost okamžité spotřebě. Nic jiného však domácnostem s podprůměrnými příjmy ani dnes bohužel nezbývá. Se ztrátou zaměstnání často souvisí i následná neschopnost hradit dluhy. Nepříjemným doprovodným jevem momentální situace nezaměstnaných také bývá dluhová past, tj. snaha pokrývat náklady na již splácené půjčky další půjčkou, která zpravidla vede až k osobnímu bankrotu. Většina lidí rovněž musí spoléhat na pomoc státu či rodiny. Cílem mého snažení dále nebude čtenářům říci, jakými způsoby lze hledat práci (to se dozvíte v dalším kurzu nazvaném Vstup na trh práce ), ale spíše poukázat na hrozbu zadlužování se a exekuce a na to, že závisí zejména na nás, jak se v tíživé finanční situaci, do které se může dostat každý z nás, zachováme a budeme jednat (a jednat bychom měli tak, abychom tomu předešli). 9

12 2 Možnost získání finanční podpory Od 1. ledna 2012 se změnily částky životního a existenčního minima, které jsou rozhodné především pro přiznání některých dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi. Žádosti o tyto dávky se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana. Životní minimum bylo pro rok 2012 navýšeno, např. životní minimum samostatně žijící osoby se zvýšilo z Kč na Kč, existenční minimum z Kč na Kč. Měsíční částky životního minima v roce 2012 Jednotlivec Kč První dospělá osoba v domácnosti Kč Druhá a další dospělá osoba v domácnosti Kč Dítě do 6 let Kč Dítě od 6 do 15 let Kč Dítě nad 15 let Kč 2.1 Možnosti překlenutí obtížné sociální situace z prostředků sociální ochrany Získání finančních prostředků k obživě je odměna za vykonanou práci. Řada osob však z objektivních důvodů pracovat nemůže nebo výdělek nedostačuje k úhradě jejich odůvodněných nákladů. Systém sociální ochrany slouží k reakci na tyto situace. Zahrnuje systém sociálního pojištění (důchodové, nemocenské, v nezaměstnanosti, vedle toho stojící samostatně úrazové a zdravotní), státní sociální podpory a sociální pomoci (pomoci v hmotné nouzi, sociální služby a dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením). Státní sociální podpora Prostřednictvím státní sociální podpory se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatních základních potřeb rodin s nezaopatřenými dětmi a poskytuje pomoc i při některých dalších sociálních situacích (např. úmrtí). Dávky státní sociální podpory, u nichž se zkoumá příjem: přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení. 10

13 Dávky státní sociální podpory, u nichž se příjem nezkoumá: rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné (nárok mají rodiny, jejichž příjem nepřesahuje 2,4násobek životního minima), pohřebné. Pomoc v hmotné nouzi Podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se poskytuje příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Jedním ze znaků hmotné nouze je nedostatek finančních prostředků příjmů. Okruh příjmů, které se berou v úvahu při posuzování nároku na dávku a její výši, je stanoven v zákoně o životním a existenčním minimu. 2.2 Podpora v nezaměstnanosti 2 Novela zákona o zaměstnanosti přinesla od nové možnosti rekvalifikace a změnila nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, snížila také byrokracii. Spolupráce Úřadu práce ČR s agenturami práce by měla umožnit zprostředkovat nezaměstnaným práci rychleji a efektivněji. Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti od ? Od ledna 2012 se změnily podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Změna spočívá v úpravě délky rozhodného období, ve kterém je nutné získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, ze tří let na dva roky. Nárok na podporu má: občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění, potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím tzv. náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby. Od se změnily podmínky pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce: pokud úřad práce zprostředkuje člověku vhodné zaměstnání, ale on jej ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude moci být evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání, 2) 11

14 stejně tak bude moci být evidován na úřadu práce až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání zaměstnanec, jemuž úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale zaměstnavatel s ním ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních poviostí. Veřejná služba Pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce, se od zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže uchazeč bez vážného důvodu odmítne nabídku, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Výše podpory Od se nezměnila ani výše podpory v nezaměstnanosti, ani délka podpůrčí doby pro její vyplácení. Výše podpory v nezaměstnanosti činí při výpočtu z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden měsíc: první dva měsíce 65 %, další dva měsíce 50 %, po zbývající podpůrčí dobu 45 %. Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti: do 50 let věku uchazeče o zaměstnání 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců, více než 55 let 11 měsíců. Uchazeč, jenž ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem: podpora se snižuje na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu. Odstupné Podpora nebude poskytována tomu uchazeči o zaměstnání, kterému náleží zákoé odstupné, odbytné nebo odchodné podpůrčí doba pro poskytování podpory se v těchto případech nekrátí, pouze se posune její počátek o dobu, po kterou uchazeči o zaměstnání přísluší zákoé odstupné, odbytné nebo odchodné. Pokud zaměstnavatel má zákoou poviost vyplatit zaměstnanci odstupné, ale neučiní tak, vyplatí uchazeči o zaměstnání kompenzaci ve výši 65 % odstupného úřad práce a poté ji bude vymáhat po zaměstnavateli. Kalkulačku pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti naleznete na integrovaném portálu MPSV mezi životními situacemi 12

15 Nový nástroj zvolená rekvalifikace Uchazeč o zaměstnání si může od sám vybrat rekvalifikační kurz i rekvalifikační zařízení, které však musí mít akreditovaný vzdělávací program. Podle vlastního uvážení si tak uchazeč zvolí druh pracovní čiosti, v níž má zájem získat kvalifikaci za účelem získání zaměstnání. Podmínkou však je, že úřad práce musí posoudit uplatnitelnost takto získané kvalifikace na trhu práce a zároveň posoudit, zda rekvalifikace vyhovuje zdravotnímu stavu uchazeče. Stanoven je maximální limit úhrady ceny za rekvalifikaci, pokud se překročí, rozdíl ceny hradí sám uchazeč. Úřad práce zvolenou rekvalifikaci uhradí pouze v případě, když předem vydá zájemci o tuto rekvalifikaci potvrzení, že po doložení úspěšného absolvování kurzu rekvalifikační kurz uhradí. 13

16 3 Prevence zadlužení, nebezpečí nekalých praktik finančních institucí 3.1 Rizika vyplývající ze smluvních vztahů Nejčastějším důvodem vzniku insolvence jednotlivců i celých domácností je nízké ekonomické a právní povědomí občanů, kteří přeceňují svoje schopnosti splácet a podceňují možné důsledky vyplývající by i jen z dočasného či krátkodobého nesplácení svých závazků. Tato rizika vyplývají ze složitosti smluvních vztahů, které v souvislosti s využíváním půjček a úvěrů uzavírají. Příslušné smluvní dokumenty (smlouvy o úvěru, všeobecné obchodní podmínky, zajiš ovací instrumenty) často obsahují riziková ustanovení, jejichž dopady si lidé s běžným právním vědomím nedokáží představit. Dlužníci rovněž nejsou schopni se dostatečně připravit na nečekané události, které mohou snížit jejich schopnost splácet, a rozběhnou tak koloběh problémů počínající nutností platit sankční úroky a poplatky přes ztrátu schopnosti splácet až k exekučnímu řízení. Důležitým faktorem je především malá ochota věřitelských institucí předem poskytnout svoje smluvní dokumenty, aby si je každý občan mohl detailně a v klidu prostudovat nebo v případě jejich nízkého ekonomického či právního vědomí mohl nechat posoudit. Tak by se mohli lidé vyvarovat nebezpečí plynoucích ze zajištění pohledávek nejrůznějšími druhy směnek, formou přímo vykonatelného zápisu sepsaného notářem či soudním exekutorem nebo prostřednictvím rozhodčí doložky. 3.2 Nesrozumitelnost stanovení výše nákladů pro splacení úvěru či půjčky Významným faktorem, který stojí za problémem předlužení, je příliš komplikovaný popis nákladů souvisejících se splácením jednotlivých půjček a úvěrů, jenž je obsažen v příslušných smlouvách. V tomto smyslu příliš nepomohlo ani zavedení ukazatele roční procentní sazby nákladů (RPSN). Praxe ukázala, že RPSN je vhodným nástrojem pouze pro porovnání úvěrových produktů stejného typu. Dobrá srovnatelnost úvěrových produktů za použití ukazatele RPSN je zajištěna pouze za předpokladu jasného definování určitých parametrů (výše splátky, doba splácení). Ukazatel RPSN však již není vhodným nástrojem k porovnávání odlišných produktů, zejména s krátkou a navíc nestejně dlouhou dobou splácení, které se liší v zajiš ovacích instrumentech nebo nutnosti zakoupit u příslušné věřitelské instituce doprovodné produkty, např. pojištění atd. RPSN má rovněž nízkou 14

17 vypovídací hodnotu pro stanovení nákladů na splácení krátkodobých půjček a úvěrů se splatností pod 1 rok. Některé (zejména bankovní) instituce uvádějí v reklamních akcích RPSN u svého nejvýhodnějšího produktu (RPSN již od ). Tento produkt je ovšem ve skutečnosti velmi obtížné až nemožné získat. Takový postup hraničí s klamavou reklamou. Pro zájemce o půjčku nebo úvěr by bylo výhodnější, aby byl uváděn celý rozsah RPSN od nejnižšího až k nejvyššímu. Také posuzování ceny půjčky jenom na základě úrokové sazby může být pro spotřebitele zavádějícím údajem, protože úroková sazba tvoří jenom část z ceny půjčky a mnohdy ne tu nejpodstatnější. Mnohem spolehlivějším ukazatelem pro srovnání nákladů na půjčku by bylo uvádění celkové ceny půjčky a výše měsíční splátky (včetně všech souvisejících poplatků). Obecně lze říci, že čím je půjčka u bankovního či nebankovního subjektu nižší, tím naopak stoupá výše RPSN. Poskytování menších finančních půjček osobám s nižší bonitou tak s sebou nese vyšší riziko, které si nechají dotyčné subjekty zaplatit. 3.3 Půjčování s cílem zmocnit se majetku dlužníka Náš právní řád prakticky nepostihuje působení subjektů poskytujících půjčky s cílem zmocnit se osobního majetku dlužníka, přitom tyto subjekty představují pro občany velmi vysoké riziko. Většinou se jedná o půjčky, které jsou na první pohled poskytovány za velmi benevolentních podmínek, tj. s cílem půjčku klientovi doslova vnutit, přičemž věřitel od prvního okamžiku počítá s tím, že dlužník nebude půjčku schopen splácet. Prostřednictvím nejrůznějších efektivních zajiš ovacích instrumentů a právních kliček (exekuční zápis, směnka) v příslušných smluvních dokumentech se zároveň snaží klást dlužníkovi takové podmínky, které je obtížné splnit nebo velmi snadné porušit, a to s fatálními následky. K osobnímu majetku dlužníka se pak příslušný věřitel již snadno dostane např. prostřednictvím exekuce. Popsané aktivity zpravidla probíhají mimo všechny oficiální struktury a jejich omezení nepomůže ani dohled nad finančním trhem, ale pouze informovanost občanů a bojkot tohoto jednání. 3.4 Smlouva o úvěru a smlouva o půjčce Smlouva o úvěru je smlouva upravená výlučně obchodním zákoníkem ( 497 a násl. obchodního zákoníku) a sjednání úroků je u tohoto typu smlouvy povié. Smlouva o úvěru je tzv. smlouva konsensuální, která vzniká již v okamžiku, kdy se věřitel zaváže, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky a dlužník se zaváže peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. Předmětem smlouvy o úvěru je poskytnutí peněžitých prostředků, které mají být vráceny i s úroky. 15

18 Dlužník je povinen úroky platit ve sjednané výši, jinak v nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem nebo na základě zákona. Pokud tak nejsou stanoveny, je dlužník povinen platit obvyklé úroky za úvěry, které poskytují banky v místě sídla dlužníka v době uzavření smlouvy. Pokud by byly sjednány úroky vyšší, než je přípustné podle zákona nebo na jeho základě, je dlužník povinen k placení úroků ve výši nejvýše přípustné. Bez sjednání úroků lze uzavřít smlouvu o půjčce podle občanského zákoníku. Smlouva o půjčce je upravena v 657 a následujících občanského zákoníku a je tzv. kontraktem reálným, smlouva je uzavřena faktickým poskytnutím finančního obnosu. Předmětem smlouvy o půjčce mohou být nejen peníze, ale i jiné věci podle vzájemné dohody. Při sjednání úplatné peněžité půjčky lze sjednat smluvní úroky. Neexistují žádné předpisy, které by stanovily maximální přípustnou výši úrokové sazby. O tom, co je úroková sazba přiměřená, která se nepříčí dobrým mravům, ovšem rozhodne až soud v jednotlivém případě, a to jen tehdy, bude-li rozpor s dobrými mravy v soudním řízení namítnut. Na rozdíl od smlouvy o úvěru je smlouva o půjčce reálným kontraktem, takže k jejímu uzavření je třeba předání předmětu půjčky věřitelem dlužníkovi. K uzavření rovněž není třeba písemná forma, smlouva může být uzavřena i ústně. V takovém případě většinou dlužník alespoň písemně potvrzuje věřiteli dlužnou částku. 3.5 Zajištění úvěru nebo půjčky Nebezpečím mohou být rovněž smluvní pokuty nepřiměřeně vysoké ve srovnání s objemem půjčených peněz, obzvláš v případě formulářových smluv, kde jsou nevýhodné podmínky často sepsány malým písmem na mnoha listech papíru. Ručení je dalším běžně používaným prostředkem zajištění u krátkodobých půjček a úvěrů. Subjekty, které inzerují poskytnutí úvěru nebo půjčky bez požadavku zajištění ručitelem, poskytují bu peněžní prostředky menšího objemu a zároveň zkoumají příjmy dlužníka, nebo jen zamlčují skutečnost, že k zajištění své pohledávky požadují dostatečně spolehlivou zástavu nebo zajištění směnkou, případně dokonce biankosměnkou, což může být v případě nedůvěryhodných věřitelů pro dlužníka nebezpečné. Subjekty poskytující půjčky a úvěry klientům: bankovní subjekty poskytující drobné půjčky občanům, nebankovní společnosti poskytující drobné hotovostní půjčky a úvěry, nebankovní splátkové společnosti poskytující úvěry na zboží, zastavárny, soukromí poskytovatelé hotovostních půjček, lichváři. 16

19 3.6 Veřejnoprávní regulace reklamy Úvěry a půjčky poskytované za vysokou cenu nebo za nevýhodných podmínek souvisí rovněž s reklamou na tyto produkty. Platná úprava státní regulace reklamy kromě jiného zakazuje klamavou reklamu a reklamu, která je v rozporu s dobrými mravy. 3.7 Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele vyplývá ze snahy vyrovnat faktické znevýhodnění spotřebitele jako subjektu bez zvláštních zkušeností a znalostí obchodních postupů proti podnikateli obchodníkovi jako osobě se zvláštními znalostmi v dané oblasti podnikání. Obecně je ochrana spotřebitele zakotvena v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 3.8 Opatření v rámci nestátní sféry, řešení Právní služby. Poradenství v oblasti zadluženosti nabízejí některé právnické kanceláře. Tato služba je však plně hrazena, a pro lidi v obtížné finanční situaci je tak nedostupná. Sí občanských poraden nabízí bezplatné odborné občanskoprávní poradenství předluženým občanům. Má pomáhat navázat komunikaci s věřiteli, zhodnotit osobní finanční situaci, sestavit osobní nebo rodiý rozpočet s klientem a vyhotovit nezbytné písemnosti. Služby jsou poskytovány osobně, telefonicky nebo em zdarma. Sdružení obrany spotřebitele (SOS). Alternativa v podobě bezúročné půjčky, Projekty, Programy MF ČR Návrhy na budoucí řešení zadlužování obyvatel ČR. Finanční vzdělávání. Zvýšení kvalifikace pedagogů. Informovanost a fungující sí dluhového poradenství. Zajištění informovanosti sociálně slabých a vyloučených komunit. Legislativní opatření. Prevence vzdělávání, pozornost veřejnosti, postihování nelegálních praktik půjčujících. Velmi důležité je spolupracovat při řešení problematiky předlužení se všemi partnery, kompetentními k řešení sociální situace nezaměstnaných. Nezastupitelný význam má práce s mladými lidmi, a to již na úrovni základního vzdělávání. Vzdělávání lidí v oblasti finanční gramotnosti 17

20 je důležitým preventivním opatřením před negativními dopady předlužení, mezi něž patří vyloučení z trhu práce, respektive velmi obtížný návrat zpět na trh práce. Pokud bych měl odpovědět na otázku, zda je možné vrátit předluženého člověka zpět na trh práce, musím konstatovat, že je to dosud velmi obtížné, v mnoha případech pak téměř nemožné. Dá se očekávat, že kvůli hospodářskému poklesu a růstu nezaměstnanosti bude počet předlužených stoupat, stejně jako stoupá počet žádosti o oddlužení. Domnívám se proto, že prevence zadlužení, respektive předlužení, a obrana před nimi představují jednu z klíčových aktivit na cestě k integraci nezaměstnaných na trh práce. 18

21 4 Řešení nezaplacených dluhů PREVENCE předcházet vzniku dluhů!!! Zaplacení (úhrada). Exekuce (nejkrajnější řešení, viz kapitola 7). Předejít úpadku jedinou správnou cestou, jak předejít úpadku, je starat se o své dluhy, závazky a své věřitele!!! Oddlužení fyzických osob (viz kapitola 8). Konsolidace půjček pokud máte půjček několik, využitím možnosti konsolidace půjček (úvěrů) můžete podstatně snížit měsíční splátky, které na splácení úvěrů v ydáváte, a můžete tak ušetřit překvapivě velkou finanční hotovost. Jde o velmi účiý a stále oblíbenější nástroj, jak získat větší přehled nad svými financemi. Znamená sloučení několika půjček nebo úvěrů do jednoho. Ušetříte na splátkách, navíc si můžete dohodnout nový splátkový kalendář, zvýšit nebo snížit výši splátek, prodloužit nebo zkrátit dobu splácení, dohodnout si lepší podmínky splácení a ručení a mnoho dalšího. Díky konsolidaci půjček si ze svých nepřehledných a různorodých půjček, které máte, vytvoříte jeden nový úvěr, který bude mnohem lépe odpovídat Vašim momentálním potřebám. Konsolidaci půjček nabízí hlavně velké banky, ale pokud by vám jejich podmínky konsolidace nevyhovovaly, můžete se obrátit i na jiné specializované společnosti, které konsolidaci půjček a úvěrů nabízí. Dohody, započtení, upravení splátkového kalendáře aj. 19

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více