XXXIV. BARUM RALLY ZLÍN Mistrovství Evropy v rally FIA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXXIV. BARUM RALLY ZLÍN 2004 26.-29. 8. 2004 Mistrovství Evropy v rally FIA"

Transkript

1 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXIV. BARUM RALLY ZLÍN Mistrovství Evropy v rally FIA Tato rally se bude konat podle Mezinárodních sportovních řádů (a jejich příloh), Všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA, Sportovních předpisů mistrovství FIA, Národních sportovních řádů odpovídajících předpisům FIA a podle těchto zvláštních ustanovení. OBSAH PROGRAM strana I. Popis 3 II. Organizace 3 III. Přihlášky 4 IV. Pojištění 4 V. Reklama 4 VI. Startovní čísla a tabulky rally 4 VII. Pneumatiky 4 VIII. Palivo 5 IX. Trénink 5 X. Seznamovací jízdy 5 XI. Administrativní přejímka 5 XII. Techn. přejímka, plombování, značení 5 XIII. Testovací zkouška 6 XIV. Start rally 6 XV. Průběh rally 6 XVI. Servisní parkoviště 6 XVII. Klasifikace 7 XVIII Ceny - poháry 7 XIX. Závěrečné kontroly 7 XX. Výsledky 7 XXI. Protesty 7 Příloha I Časový harmonogram Příloha II Jména a fotografie činovníků pro styk se soutěžícími Příloha III Startovní čísla a reklama Příloha IV Nabídka ubytování PROGRAM RALLY Zahájení přijmu přihlášek Místo: Stálý sekretariát Barum rally Zlín Datum: Uzávěrka přihlášek Místo: Stálý sekretariát Barum rally Zlín Datum: Čas: 18:00 Zveřejnění trati a průvodce rally Místo: Datum: Zahájení výdeje itineráře posádkám Místo: Stálý sekretariát Barum rally Zlín Datum: Seznamovací jízdy Datum: od 24. do Čas: Omezení jsou uvedena v čl.10.2 Otevření tiskového střediska a zahájení akreditací Testovací zkouška "Shakedown" Místo: Oldřichovice Čas: 13:00-14:30 prioritní jezdci 14:30-17:00 ostatní jezdci Kontrola a značení mechanických částí Místo: Centro Zlín, Malenovice Čas: 12:00-17:00 Administrativní přejímka Čas: 12:00-13:00 od st. č. 121 do :00-14:00 od st. č. 81 do :00-15:00 od st. č. 41 do 80 15:00-16:00 od st. č. 1 do 40 Technická přejímka Místo: Radnice - náměstí, Zlín Čas: 17:00-18:00 od st. č. 81 do :00-19:00 od st. č. 61 do 80 19:00-20:00 od st. č. 31 do 60 20:00-21:00 od st. č. 1 do 30 21:00-22:00 od st. č. 120 do 150 Představení posádek Místo: Radnice-náměstí, Zlín Čas: 17:00-22:00 První zasedání sportovních komisařů Čas: 10:00 Vyvěšení předběžného seznamu převzatých posádek a předběžných startovních časů Čas: 10:30 Vyvěšení oficiálního seznamu převzatých posádek a oficiálních startovních časů Čas: 11:00 Tisková konference před startem Čas: 11:00 Předání vozidel do UP před startem Místo: Zlín před Priorem Čas: 14:00-15:00 Start rally Čas: 16:00 Cíl I. etapy Čas: 20:04 Vyvěšení neoficiálních dílčích výsledků po I. etapě Vyvěšení startovních časů do II. etapy Start do II. etapy Cíl II. etapy Čas: 19:59 Vyvěšení neoficiálních dílčích výsledků po II. etapě Vyvěšení startovních časů do III. etapy Start do III. etapy Cíl rally, rozdílení cen Místo: Radnice - náměstí, Zlín Čas: 14:47 Závěrečná technická kontrola Místo: Samohýl Motor, Zlín Čas: 15:00 Tisková konference Čas: 16:00 Vyvěšení předběžných konečných výsledků Čas: 17:30 Vyvěšení oficiálních konečných výsledků Čas: 18:00 I. Popis 1.1. Místo a datum rally Zlín, Celková délka trati: 693,80 km - Počet rychlostních zkoušek: 15 - Celková délka rychlostních zkoušek: 283,56 km - Počet sekcí: 6 - Počet etap: Zápočet rally Zápočet do mistrovství FIA: FIA Mistrovství Evropy v rally jezdců Zápočet do ostatních hodnocení: Mezinárodní mistrovství rally České republiky - do klasifikace MM ČR v rally budou automaticky zahrnuti všichni jezdci Schvalovací číslo FIA: 6CER/ Schvalovací číslo ASN: 056/04 ze dne Umístění ředitelství rally a oficiální vývěsky: Místo: AK Barum, Hornomlýnská 3715, Zlín Datum: : :00-18:00 Místo: Radnice, nám. Míru, Zlín -22: :00-23: :00-23: :00-20: Umístění startu a cíle: Pouze cíl rally (29.8.): Radnice, nám.míru, Zlín 1.6. Umístění uzavřeného parkoviště každé etapy: Pouze cíl rally (29.8.): Radnice, nám. Míru, Zlín 1.7. Umístění servisních parkovišť: Místo: Otrokovice (A, C, D, E, F, G, H) Zlín - Jižní Svahy (B) 1.8. Umístění tiskového střediska: Místo: Radnice, nám. Míru, Zlín -22: :00-23: :00-23: :00-20: Druh povrchu rally: 100% asfalt různé kvality II. Organizace 2.1. Jméno pořadatele: Auto klub Barum Zlín v AČR 2.2.Adresa stálého sekretariátu a spojení: BARUM RALLY ZLÍN P.O.Box 278 Hornomlýnská 3715, Zlín tel: , , fax: Bankovní spojení: KB Zlín,č.ú.: / Organizační výbor: Předseda: Miloslav Regner Členové: J.Plachý, Z.Husták, M.Regnerová, A.Herman V.Greplová, J.Svoboda, J.Regner, L.Svoboda Sportovní komisaři: Hlavní sportovní komisař R. Cunha (FIA) O. Gudmundsson (FIA) R. Novák (ASN) 2.5. Pozorovatelé a delegáti: Pozorovatel FIA: C. Maccario (MC) Pozorovatel ASN: P. Babka Technický delegát FIA: Bezpečnostní delegát ASN: F. Rosický 2.6. Hlavní činovníci: Ředitel rally: M. Regner Zástupce ředitele: J. Plachý Zástupce ředitele: J. Svoboda Zástupce ředitele: A. Herman Havní technický komisař: K. Nauš Hlavní časoměřič: V. Lobiš Činovník pro styk se J. Mochan soutěžícími : J. Hefnerová Hlavní činovník pro tisk: R. Ordelt Hlavní činovník pro bezpečnost : L. Svoboda Hlavní lékař: L. Nečas Vedoucí zpracovatelské sk: O. Berka 1 2

2 III. Přihlášky 3.1. Zahájení příjmu a uzávěrka přihlášek Zahájení příjmu: Uzávěrka přihlášek: v 18 hodin 3.2. Postup při přihlášení Rozhodujícím údajem při podání přihlášky je razítko z odesílací pošty, případně časový údaj uvedený na originálu došlého faxu. Je-li přihláška zaslána faxem, musí být originál doručen pořadateli nejpozději do týdne po uzávěrce přihlášek. Podrobnosti o spolujezdci mohou být doplněny dodatečně až do zahájení administrativní přejímky. 3.3 Počet přihlášek a vozidla Maximální počet přijatých přihlášek je 170. Vypsané skupiny a třídy: Produkční vozy (Skupina N) Objemové třídy: N1: do 1400 cm 3 N2: cm 3 N3: cm 3 N4: nad 2000 cm 3 Cestovní vozy (Skupina A) A5: do 1400 cm 3 A6: cm 3 A7: cm Přihlašovací vklad: Vklad s volitelnou reklamou nabídnutou pořadatelem: N1, N2, A5, A Kč/ 767 euro Vklad bez této reklamy: Kč/1534 euro Vklad s volitelnou reklamou nabídnutou pořadatelem: N3, N4, A Kč/ 833 euro Vklad bez této reklamy: Kč/1666 euro 3.5. Způsob placení vkladu: Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na bankovní účet (KB Zlín, č.ú.: /0100). Variabilním symbolem bude číslo licence jezdce Vrácení vkladu Celý vklad bude vrácen: - při odmítnutí přihlášky - při odvolání rally. Pořadatel vrátí 60 % vkladu soutěžícím, kteří se z důvodu vyšší moci nemohli dostavit na start rally a omluvili svou neúčast do zahájení administrativní přejímky. Přihlášeným posádkám, které se bez řádné omluvy na rally nedostaví, vklad propadne. IV. Pojištění 4.1. Pojistné krytí pořadatele AČR sjednal s Českou pojišťovnou a.s. pojistnou smlouvu č o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na věcech nebo majetku až do výše Kč. Pořadatel sjednal další samostatné pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na věcech nebo majetku do výše Kč Pojištění soutěžících a posádek Pro pojištění držitelů licence vydané FAS AČR platí ustanovení NSŘ a Standardních propozic pro rally FAS AČR Pojištění odpovědnosti zahraničních soutěžících za škody způsobené na zdraví a majetku třetích osob bude zajištěno pořadatelem v souladu s čl. 6.2 Všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA až do výše Kč. Zahraniční posádky musí na formální přejímce předložit mezinárodní zelenou kartu státu původu, platnou pro Českou republiku a potom bude vozidlo připojištěno pořadatelem Všichni jezdci a spolujezdci se na požádání pořadatele prokáží při administrativní přejímce dokladem o svém osobním úrazovém pojištění (číslo pojistky, adresa pojišťovny, pojistná částka a měna). Pojištění zahraničních posádek musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v České republice. Bez těchto dokladů nemůže být posádce povolen start Servis a doprovodná vozidla Servisní a doprovodná vozidla, i když jsou označena zvláštními tabulkami, které jim vydal pořadatel, nemohou být v žádném případě považována za oficiální účastníky rally. Nejsou kryta pojistkou pořadatele a jedou vždy na vlastní odpovědnost. V. Reklama 5.1.Povinná reklama: A - na startovních číslech: Barum B - na tabulkách rally: Barum 5.2.Volitelná reklama dodaná pořadatelem: Pořadatel si vyhrazuje, aby na vozidle zůstala tato volná místa.: C - reklama Barum D - jiná reklama dodaná pořadatelem E - jiná reklama dodaná pořadatelem F - jiná reklama dodaná pořadatelem G - jiná reklama dodaná pořadatelem H - jiná reklama dodaná pořadatelem D-H tyto reklamy a jejich velikost budou upřesněny při potvrzení přihlášky Umístění reklamy dodané pořadatelem je uvedeno v Příloze III těchto zvláštních ustanovení Ztráta nebo odstranění reklamy Bude-li kdykoliv v průběhu rally zjištěno, že na vozidle chybí reklamní nápis (nebo jiný druh reklamy) dodaný pořadatelem, bude posádka potrestána peněžitou pokutou ve výši 6000 Kč/200 euro za každou chybějící reklamu. VI. Startovní čísla a tabulky rally 6.1. Umístění Startovní čísla a tabulky rally pořadatel dodá každé posádce při prezentaci. Všechna označení (včetně reklam) musí být umístěna na předepsaných místech vozidla před technickou přejímkou (viz příloha č. III těchto zvláštních ustanovení) Ztráta nebo odstranění Bude-li kdykoliv v průběhu rally zjištěno, že na vozidle chybí: - jedno startovní číslo nebo jedna tabulka rally, bude posádka potrestána peněžitou pokutou 3000 Kč/100 euro - obě startovní čísla nebo obě tabulky rally, bude posádka vyloučena. VII. Pneumatiky Pro použití pneumatik, jejich výměny a značení platí Všeobecné předpisy pro mistrovství v rally FIA (příloha V), Předpisy pro mistrovství Evropy v rally FIA a Vyhláška Ministerstva dopravy ČR č.341/2002 Sb. (viz čl těchto ZU). Nedodržení předpisů pro pneumatiky bude oznámeno sportovním komisařům, kteří mohou použít sankce podle čl. 152 a 153 MSŘ FIA. VIII. Palivo Je povoleno bezolovnaté palivo s maximálním množstvím olova 0,013 g/l. IX. Trénink Není v České republice povolen. X. Seznamovací jízdy Postup při zápisu Před zahájením seznamovacích jízd každá posádka nahlásí pořadateli tovární značku a SPZ vozidla, se kterým bude seznamovací jízdy provádět a obdrží výkaz pro seznamovací jízdy. Pořadatel dodá označení se startovním číslem, které musí být po celou dobu seznamovacích jízd nalepeno v pravém horním rohu čelního skla. Případnou změnu ohlášeného vozidla musí posádka předem oznámit pořadateli. Výkaz pro seznamovací jízdy odevzdá při administrativní přejímce Program Povolené doby seznamovacích jízd Úterý Místo délka 12 Halenkovice 23, Kudlovice 22,42 15 Středa Místo Slušovice I Slušovice II délka 11,15 11,95 Troják 29,01 Pindula 18,64 3 Komárov 16,69 Čtvrtek Místo délka 1 Velký Ořechov 7,14 2 Biskupice 7, , ,00 09,30 9,00 12,30 14,00 17, ,30 09,30 09, ,00 17,00 13,30 17, ,30 10,00 13,30 13,00 17,00 19, ,30 10,30 10,00 12, ,30 16,00 20, ,00 12,30 15,00 14,30 18,30 16,30 20, ,30 13, Omezení Posádky jsou povinny dodržovat při seznamovacích jízdách všechna ustanovení Všeobecných předpisů pro mistrovství FIA v rally, Předpisů pro mistrovství Evropy v rally a těchto ZU Seznamovací jízdy budou konány v souladu s čl Všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA a musí být použita jen sériová vozidla podle specifikace uvedené ve Všeobecných předpisech pro rally mistrovství FIA. Tato vozidla musí být pojištěna tak, jak vyžaduje zákon Jakákoliv přítomnost jezdce a nebo spolujezdce na trati rychlostních zkoušek v době dvou měsíců před začátkem rally je považována za seznamovací jízdu. Každý jezdec a nebo spolujezdec, který se má v tomto období z jakékokoliv důvodu nacházet na území využívaném pro Barum rally Zlín 2004, musí o tom včas informovat ředitele rally (M. Regner, tel: ) s výjimkou jezdců nebo spolujezců, kteří v této oblasti žijí nebo trvale pracují. Tato omezení se týkají všech, kteří se chtějí rally zúčastnit, bez ohledu na skutečnost, zda již podali přihlášku nebo obdrželi zvláštní ustanovení Pořadatel povoluje v rámci seznamovacích jízd tři průjezdy stejnou rychlostní zkouškou. Jízda v protisměru je zakázána mimo úseků vyznačených v itineráři pro seznamovací jízdy. Kontrolu a zápis do jízdního výkazu na startu a v cíli, případně i uvnitř rychlostní zkoušky provedou činovníci jmenovaní ředitelem rally. Jejich stanoviště budou označena standardními panely pro start a stop s červeným podkladem znaku. Posádky jsou povinny u těchto panelů zastavit, předložit jízdní výkaz pro seznamovací jízdy a řídit se pokyny vedoucího kontroly Průběh seznamovacích jízd budou rovněž kontrolovat příslušníci Policie ČR a další činovníci určení ředitelem rally. Nerespektování dopravních předpisů, zejména překročení maximální povolené rychlosti, bude kontrolováno policií a finančně pokutováno. Kontrola v době seznamovacích jízd i v průběhu rally bude prováděna pořadatelem a policejními orgány standardním způsobem Soutěžícím, kteří poruší ustanovení o seznamovacích jízdách, bude odmítnut start a nebude jim vrácen vklad. Při porušení ustanovení o seznamovacích jízdách v době před uzávěrkou přihlášek bude přihláška odmítnuta. XI. Administrativní přejímka Časový rozvrh: od 12:00 16:00 Dokumenty k předložení: - potvrzení přihlášky technická karta - licence jezdců a soutěžícího - řidičské průkazy - zdravotní karty - doklady o pojištění vozidla - doklady o osobním úrazovém pojištění jezdců - homologační list - výkaz seznamovacích jízd XII. Technická přejímka, plombování, značení Technická přejímka Místo: Radnice náměstí, Zlín Čas: od 17:00 22: Plombování a značení Místo: Centro Zlín, Malenovice Čas: od 13:00 17:00 Čas technické přejímky bude uveden v potvrzení přihlášky. Opožděný příjezd na technickou přejímku se trestá peněžitou pokutou 1000 Kč/34 euro za každých dokončených 5 minut zpoždění. Při zpoždění nad 30 min. bude posádka oznámena sportovním komisařům. Plombování a značení mimo uvedenou dobu se trestá pokutou 1000 Kč/34 euro Národní předpisy: Všechna vozidla podle článku 3.3 ZU musí odpovídat vyhlášce MD ČR 341/2002 Sb. s přílušnými výjimkami pro sportovní vozidla (viz ) Hlučnost vozidel Všechna vozidla musí být vybavena řádným stabilním tlumičem výfuku. Hladina vnějšího hluku měřená statickou metodou nesmí překročit 96 db (A) pro skupinu N i A s povolenou tolerancí +2 db (A) na chybu měření. Měření se provádí při 3500 ot/min u zážehových motorů a 2500 ot/min u vznětových motorů podle předpisu EHK Měření hluku bude prováděno při technické přejímce a případně i v průběhu rally. Překročení limitu hladiny hluku při technické přejímce se trestá odmítnutím 3 4

3 startu, překročení hladiny hluku při kontrole v průběhu rally bude oznámeno sportovním komisařům, kteří mohou použít sankce podle čl. 152 a 153 MSŘ Katalyzátory Všechna vozidla musí být povinně vybavena účinným homologovaným katalyzátorem, který splňuje tato kritéria: - 40 % snížení obsahu CO ve výfukových plynech po průchodu katalyzátorem - maximálně 2 % CO ve výfukových plynech na konci výfuku vozidla. Za chybějící nebo neúčinný katalyzátor při přejímce bude posádce odmítnut start a vozidlo s chybějícím nebo neúplným katalyzátorem v průběhu rally bude oznámeno sportovním komisařům, kteří mohou použít sankce podle čl. 152 a 153 MSŘ Pneumatiky Po celou dobu provozu vozidla na veřejných komunikacích v ČR musí být hloubka dezénu pneumatik minimálně 1,6 mm. Lze použít jen pneumatiky s lisovanm dezénem schválené pro veřejný provoz a opatřené homologací E nebo pneumatiky, které odpovídají ustanovením Přílohy V, Všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA. Nedodržení předpisů pro použití pneumatik bude oznámeno sportovním komisařům, kteří mohou použít sankce podle čl. 152 a 153 MSŘ Osvětlení vozidel V souladu s ustanoveními Přílohy "J" MSŘ FIA je povoleno při rally použít maximálně 8 světlometů (2 hlavní + 6 přídavných). Vozidlo může být vybaveno maximálně šesti dálkovými světly. Ve spojovacích úsecích mezi rychlostními zkouškami lze použít osvětlení vozidla pouze původními vestavěnými a přídavnými světlomety s homologací EHK ("E"). Světlomety bez homologace E musí být ve spojovacích úsecích zakryty nebo demontovány. Dodržování tohoto ustanovení bude kontrolováno rozhodčími faktu a jeho porušení bude oznámeno sportovním komisařům, kteří mohou použít sankce podle čl. 152 a 153 MSŘ FIA. XIII. Testovací zkouška Podmínky účasti: Testovací zkoušky se mohou zúčastnit jen soutěžící, jejichž přihláška byla přijata. Vozidla musí být označena startovními čísly a předepsanými reklamami. Pro použití nehořlavého oblečení platí stejná pravidla jako na při rally. Každá osoba, která je výjimečně ve vozidle a není mezi přijatými k rally, musí mít písemné povolení od ředitele a musí spolu se soutěžícím podepsat prohlášení o zproštění zodpovědnosti pořadatele. Místo: Oldřichovice Čas: prioritní jezdci 13:00 14:30 ostatní jezdci 14:30-17:00 XIV. Start rally Čas vyvěšení oficiální startovní listiny v 11:00 h Startovní ceremoniál: Oficiální start na startovní rampě provádí startér státní vlajkou takto: - 5 sekund před startem zvedne vlajku do vodorovné polohy před přední kapotou vozidla - v okamžiku startu mávne vlajkou vzhůru a tím je vozidlo odstartováno Oficiální start: ve 16:00 h. Oficiálním časem rally je čas vysílaný stanicí Český rozhlas na frekvenci 99,5 MHz Uzavřené parkoviště před startem: Všechna převzatá vozidla musí být předána do uzavřeného parkoviště před startem dne od 14:00 do 15:00 hod. Opožděné předání vozidla do UP před startem se trestá jednorázovou peněžitou pokutou 2000 Kč/66 euro. XV. Průběh rally Jízdní výkazy budou odevzdávány v kontrolách přeskupení ČK 3C, 5A, 8A, 11C, 13A, a 15D Způsob startu do rychlostních zkoušek: Start do bude proveden pomocí elektronických ručičkových startovacích hodin umístěných na startu v zorném poli jezdce a doplněných fotobuňkou pro zjištění předčasných startů. Fotobuňka je umístěna 40 cm za startovní čarou ve výšce 50 (± 5)cm. Vozidlo musí být postaveno tak, aby jeho přední část byla na úrovni startovní čáry. Činnost startéra: 30 sekund - ukáže na startovacích hodinách 15 sekund - ukáže ruční tabulkou "15" 10 sekund - ukáže ruční tabulkou "10" 5 sekund - ukáže na startovací hodiny, jejichž sekundová ručička postupně odměří posledních 5 sekund jednu po druhé se současným zvukovým signálem hodin Start - ihned po uplynutí posledních 5 sekund V ostatním platí ustanovení čl Všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA Předčasný příjezd Předčasný příjezd je povolen pouze do cíle rally ( ) Označení činovníků Vedoucí stanovišť budou označeni takto: vedoucí - oranžová vesta vedoucí ČK - červená vesta traťoví komisaři v RB a BB - žlutá vesta ostatní traťoví komisaři - žlutozelená vesta Retardéry Z bezpečnostních důvodů budou na trati zřízeny retardéry. Rozhodčí faktu budou zveřejněni na oficiální vývěsce v souladu s čl. 149 c) MSŘ. Za nesprávné projetí retardérem mohou sportovní komisaři udělit penalizaci dle svého uvážení. XVI. Servisní parkoviště Umístění: Otrokovice - A, C, D, E, F, G, H Jižní Svahy - B Čas vjezdu servisních vozidel: A od 14 hod. C od 7 hod Pro servis, tankování a výměnu mechanických částí platí ustanovení Všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA. Do servisního parkoviště A, B, C, D, E, F, G, H má povolen vjezd jedno ze servisních vozidel A nebo B. Další podrobnosti o vjezdu servisních a doprovodných vozidel jsou určeny v servisním itineráři Přehled servisních parkovišť Serv. Název Typ Doba Výměna Tankopneu vání I. etapa Pátek A (Otrokovice) I 45 Ano Ano II. etapa Sobota B (Jižní Svahy ) II 20 Ano Ne C (Otrokovice) I 20 Ano Ano D (Otrokovice) I 20 Ano Ano E (Otrokovice) I 45 Ano Ano III. etapa Neděle F (Otrokovice) I 20 Ano Ano G (Otrokovice) I 20 Ano Ano H (Otrokovice) I 20 Ano Ano Servisní parkoviště (typ II) před 1 nebude se souhlasem FIA organizováno. Bude zřízena pouze oblast pro výměnu pneumatik, která bude vyznačena v itineráři. XVII. Klasifikace Klasifikace mistrovství FIA: - absolutní klasifikace FIA ME jezdců v rally - ostatní klasifikace v rámci ME jezdců (N, vypsané třídy A a N) Ostatní klasifikace: - Mezinárodní mistrovství České republiky v rally podle NSŘ 2004 (absolutní klasifikace, produkční vozy - N4, skupiny A a N, Super 1600, Junior 2000, vypsané třídy ve skupinách A a N) - nejlepší dámská posádka - nejlepší smíšená posádka 17.3.Výsledky budou v průběhu rally vydávány podle čl Všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA. XVIII. Ceny poháry Předání cen Místo: Radnice náměstí, Zlín Rozdílení cen se bude konat dne v 14:47 hod. při dojezdu do cíle rally v prostoru cílové rampy na náměstí před radnicí. Vlastnictví pohárů předaných vítězům bude potvrzeno oficiální konečnou klasifikaci Ceny - poháry Podle klasifikace v absolutním pořadí FIA ME jezdců v rally budou uděleny tyto finanční prémie a ceny:, putovní pohár Kč Kč Kč 4. místo poháry 5. místo poháry 6. místo poháry Podle klasifikace ME jezdců ve skupině N budou uděleny tyto věcné ceny: Podle klasifikace ME jezdců ve třídách budou uděleny tyto věcné ceny: Podle klasifikace MMČR v absolutním pořadí budou uděleny tyto věcné ceny: Podle klasifikace MMČR v produkčních vozech N4, ve skupinách N a A, v Junior 2000 a v Super 1600 budou uděleny tyto věcné ceny: Podle klasifikace MM ČR ve třídách budou uděleny tyto věcné ceny: Nejlepší dámské posádce - poháry Nejlepší smíšené posádce - poháry XIX. Závěrečné kontroly Závěrečná kontrola všech vozidel Místo: na vjezdu do UP v cíli rally Čas: ihned po dojezdu do cíle rally Závěrečná kontrola určených vozidel Místo: Samohýl Motor, Zlín Čas: ihned po dojezdu do cíle rally XX. Výsledky Vyvěšení předběžných konečných výsledků Místo: Ředitelství Radnice, Zlín Čas: 17:30 Vyvěšení oficiálních konečných výsledků Místo: Ředitelství Radnice, Zlín Čas: 18:00 XXI. Protesty Poplatek při protestu: stanoven ASN: Kč / 600 euro Poplatky při odvolání: národní (k ASN): Kč / 1166 euro mezinárodní (k FIA): 4600 euro Miloslav Regner Ředitel Barum rally Zlín 5 6

4 Příloha I. Časový harmonogram 7 8

5 Příloha II. Jména a fotografie činovníků pro styk se soutěžícími Základní povinnosti a funkce činovníka pro styk se soutěžícími jsou uvedeny v Příloze č. II Všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA. Podrobný plán jejich činnosti bude vyvěšen na oficiální vývěsce. Pracovníci pro styk s jezdci jsou: Příloha III. Startovní čísla a reklama Jana Hefnerová Jan Mochan 1. Pořadatel si vyhrazuje právo, aby na vozidle zůstala tato volná místa (viz nákres): 1.1. Povinná reklama: A na startovní čísla: Barum B na tabulkách rally: Barum 1.2. Volitelná reklama dodaná pořadatelem: C reklama Barum D jiná reklama dodaná pořadatelem E jiná reklama dodaná pořadatelem F jiná reklama dodaná pořadatelem G jiná reklama dodaná pořadatelem H jiná reklama dodaná pořadatelem D-H: tyto reklamy a velikost budou upřesněny při potvrzení přihlášky 9 10

6 Příloha IV. Nabídka ubytování HOTELY Interhotel Moskva nám. Práce 2512 tel: Zlín fax: Hotel Garni nám. T.G. Masaryka Zlín tel: Hotel Fontána Jurkovičova Alej 858 tel.: Luhačovice fax.: Hotel Lázně Kostelec 5 tel.: Kostelec, Zlín fax: Hotel Ondráš Zlín, Kvítková 4323 tel.: Hotel Saloon tel.: Zlín, Tyršovo nábř. 487 fax.: Hotel Adamantino tel.: Pozlovice fax: Hotel Společenský dům tel.: Otrokovice fax Parkhotel Všemina Všemina 300 tel.: Slušovice fax: Hotel Party Moulin Rouge Březůvky 81 tel./fax.: Hotel Slivín tel.: Podk. Lhota 10 fax: Hotel Zálesí tel.: Luhačovice fax: Hotel SOLE tel tř.t. Bati 5213, Zlín fax Hotel Malina tel.: Na Malině 1380 Napajedla fax: Hotel Tusculum Lukov tel/fax K Tuskulu 137, Lukov u Zlína Hotel Veliková Velíková 17 tel.: Penzion Lípa Zlínská Otrokovice tel.: Penzion Oaza Moravní Otrokovice tel./fax: UBYTOVNY Ubytovna Jezerka tř. T. Bati Otrokovice (hotel) tel./fax: Ubytovna Pozimos tel.: Růmy 1741, Zlín fax: VYSOKOŠKOLSKÉ KOLEJE Vysokoškolské koleje Antonínova Zlín tel: Vysokoškolské koleje Štefánikova Zlín tel: Obuvnické učiliště IV. dívčí internát Nám. TG Masaryka tel.: UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ Era Kudlov Zlín tel.: Macenauerová Marie Družstevní Zlín tel.: Sivena Boněcká Zlín tel./fax: Kamínka Roštín 17 km. od Kroměříže tel.: Sivena Lesní Luhačovice tel./fax: Ranč Kostelany tel.: fax: Parkhotel Růmy 1393 tel.: Zlín fax: PENZIONY Rolimpex Vizovice s.r.o. Lázeňská 705 tel.: Vizovice fax: Koliba Březůvky Březůvky tel./fax: Penzion U Dřína Hošťálková tel.: Lesní penzion Bunč tel.: Zdounky fax: Penzion Golf start tel.: Slušovice fax:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK. AGROTEC AUTOKLUB v AČR Brněnská 74, 693 01 Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK. AGROTEC AUTOKLUB v AČR Brněnská 74, 693 01 Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK OBSAH ZU: Program 1. Popis 2. Organizace 3. Přihlášky 4. Pojištění 5. Reklama 6. Startovní čísla 7. Pneumatiky

Více

X. Rally Lužické hory 2007 Hrádek nad Nisou 11-12.5.2007,MIO GPS MČR Sprintrally, K4 pohár ČR v rally, Lužický pohár ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

X. Rally Lužické hory 2007 Hrádek nad Nisou 11-12.5.2007,MIO GPS MČR Sprintrally, K4 pohár ČR v rally, Lužický pohár ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X. Rally Lužické hory 2007 se bude konat podle Mezinárodních sportovních řádů FIA a jejich příloh, všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA, Standardních propozic FAS AČR pro

Více

Datum: 6. 10. 2006 Čas: 20:00 hod. Uzávěrka pro údaje o spolujezdcích: 13.10. 2006 do zahájení administrativní přejímky.

Datum: 6. 10. 2006 Čas: 20:00 hod. Uzávěrka pro údaje o spolujezdcích: 13.10. 2006 do zahájení administrativní přejímky. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Labská TROTINA Rally Hradec Králové 13. 14.10. 2006 Mistrovství České republiky ve sprintrally Rally super série Mistrovství České republiky v rally historických automobilů Pohár České

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 RALLY KLUB HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ V AČR ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Daniel Krob, Soběsuky

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 27. a 28. 9. 2014 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 22. 5. 2011 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 22. 5. 2011 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 22. 5. 2011 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení duben 2011

Více

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ: 75040557

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ: 75040557 XV. IMPROMAT RALLYSPRINT KOPNÁ MIO GPS MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY K4 POHÁR ČR V RALLY POHÁR MLÁDEŽE V RALLY VOLNÝ ZÓNOVÝ PODNIK VOLNÝ PODNIK V RALLY HISTORICKÝCH VOZIDEL 29. 6. 2007 30. 6. 2007 SLUŠOVICE

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Příbram 29-30. 5. 2009 Autoklub Příbram v AČR Pod záštitou starosty města Příbram MVDr. J. Řiháka 1 Cross country rally Příbram 2009, která se uskuteční ve dnech 29. - 30. 5. 2009,

Více

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice AUTOSLALOM ZLÍN www.autoslalom.cz Mistrovství České republiky Česká Trofej Junior Zóna střední Evropy Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice Zvláštní ustanovení ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXI. RALLY BOHEMIA

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXI. RALLY BOHEMIA ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXI. RALLY BOHEMIA 9. 11. 7. 2004 FIA Evropský pohár v rally Východ (koeficient 10) Mezinárodní mistrovství České republiky Norský juniorský Rally Cup 2004 Škoda Fabia Rally Cup Rally

Více

IX. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

IX. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IX. AUTOMOBILOVÝ SLALOM MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Pořádá Auto klub Bažantnice v AČR Hodonín Sobot 3.6.2006 HODONÍN PÁNOV (Autocvičiště ELKO) I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení květen 2010

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. IV. Mogul Testovací RZ Žiželice 2013. Obsah 30. 3. 2013 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...5 4. PŘIHLÁŠKY...

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. IV. Mogul Testovací RZ Žiželice 2013. Obsah 30. 3. 2013 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...5 4. PŘIHLÁŠKY... ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV. Mogul Testovací RZ Žiželice 2013 30. 3. 2013 Obsah 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...5 4. PŘIHLÁŠKY...6 5. POJIŠTENÍ...7 6. REKLAMA A OZNAČENÍ...8 7. PNEUMATIKY...8 8.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. www.koncak.cz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Testovací RZ Žiželice 2015 28. 3. 2015 Obsah 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...4 4. PŘIHLÁŠKY...5 5. POJIŠTENÍ...6 6. REKLAMA A OZNAČENÍ...6 7. PNEUMATIKY...7

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVII. RALLY AGROPA 2005

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVII. RALLY AGROPA 2005 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVII. RALLY AGROPA 2005 29.-30. července 2005, Olšany Mistrovství České republiky ve sprintrally Mistrovství České republiky v rally historických automobilů Regionální mistrovství

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVII. RALLY P Ř Í B R A M 2005 23. - 25. ZÁŘÍ 2005 Příbram Mezinárodní mistrovství ČR v rally

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVII. RALLY P Ř Í B R A M 2005 23. - 25. ZÁŘÍ 2005 Příbram Mezinárodní mistrovství ČR v rally ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVII. RALLY P Ř Í B R A M 2005 23. - 25. ZÁŘÍ 2005 Příbram Mezinárodní mistrovství ČR v rally OBSAH ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ Program rally 1. Popis 2. Organizace 3. Přihlášky 4. Pojištění

Více

STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2014

STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2014 STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2014 PRAVIDLA PRO RALLY 2014 MEZINÁRODNĚ PLATÍ: SPORTOVNÍ PŘEDPISY PRO REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA + dodatky pro regiony + přílohy RRR V ČR PLATÍ: STANDARDNÍ

Více

Fax: +420 571 438 280 Mobil: +420 606 677 620 www.vsetin.rally.cz ; www.autoklubvsetin.com Email: sekretariat@autoklubvsetin.com

Fax: +420 571 438 280 Mobil: +420 606 677 620 www.vsetin.rally.cz ; www.autoklubvsetin.com Email: sekretariat@autoklubvsetin.com WÜRTH PARTR RALLY VSETÍN 24. - 25. ŘÍJNA 2008, VSETÍN, Czech Republic Mio GPS Mistrovství ČR ve sprintrally K4 Pohár ČR v rally Vsetín, 24. 25. ŘÍJNA 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Obsah ZU: 1. Program 2. Organizace

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXIX. RALLY AGROPA 2007

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXIX. RALLY AGROPA 2007 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXIX. RALLY AGROPA 2007 13.-14. července 2007, Olšany MIO GPS Mistrovství České republiky ve sprintrally K4 Pohár ČR v rally Rally historických automobilů volný podnik Obsah ZU: 1.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006. Mistrovství ČR historických automobilů 2006. Brněnský drak 2006

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006. Mistrovství ČR historických automobilů 2006. Brněnský drak 2006 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství České republiky v závodech automobilů do vrchu 2006 Mistrovství ČR historických automobilů 2006 Brněnský drak 2006 Automotodrom Brno 2. dubna 2006 Kapitola I Všeobecný program

Více

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014 Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech historických automobilů

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Okříšky, 23. 24. 3. 2007

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Okříšky, 23. 24. 3. 2007 Okříšky, 23. 24. 3. 2007 R Mistrovství ČR ve sprintrally Pohár České repuliky v rally Pohár mládeže v rally Dámský pohár Volná rally Zóny Střední Evropa ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1 Soutěž se bude konat podle

Více

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín F automobilové rally NSŘ FAS AČR Stanislav Kafka Pro rok 2014 jsou v rally vypsána tyto mistrovství: Mezinárodní mistrovství ČR Mistrovství ČR ve

Více

1. PROGRAM: Uzávěrka přihlášek: Místo: Agrotec autoklub v AČR, Brněnská 74, 693 01 Hustopeče Datum: 3. 6. 2009 Čas:

1. PROGRAM: Uzávěrka přihlášek: Místo: Agrotec autoklub v AČR, Brněnská 74, 693 01 Hustopeče Datum: 3. 6. 2009 Čas: 1.AGROTEC NOSTALGIA HUSTOPEČE 12. - 13. 6. 2009 D E M O N S T RAČNÍ J Í Z DA H I S T O R IC K Ý C H A U T O MOBILŮ B r n ě n s k á 7 4, 6 9 3 0 1 H u s t o p e č e 1 Demonstrační jízdy historických soutěžních

Více

VII. STAR RALLY HISTORIC 2014 29. 30. 8. 2014

VII. STAR RALLY HISTORIC 2014 29. 30. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VII. STAR RALLY HISTORIC 2014 29. 30. 8. 2014 Volný podnik rally historických automobilů Demonstrační jízda rally legend OBSAH strana 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky

Více

Standardní propozice automobilovém slalomu

Standardní propozice automobilovém slalomu Standardní propozice automobilovém slalomu Úvodní ustanovení Standardní propozice (JP) obsahují základní pravidla pro uspořádání a hodnocení automobilového slalomu (dále jen AS). Jsou závazné pro všechny

Více

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ:: 75040557

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ:: 75040557 XVI. IMPROMAT RALLYSPRINT KOPNÁ MIO GPS MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY POHÁR MLÁDEŽE V RALLY VOLNÝ ZÓNOVÝ PODNIK VOLNÝ PODNIK POHÁR ČR V RALLY 18. 7. 2008 19. 7. 2008 SLUŠOVICE RALLYSPRINT KLUB V AČR R

Více

Tišnov, 8. - 9. června 2007

Tišnov, 8. - 9. června 2007 Mio GPS mistrovství České republiky ve sprintrally K4 pohár České republiky v rally Austrian Rallye Challenge 2007 Volný zónový podnik v rally Tišnov, 8. - 9. června 2007 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Obsah ZU:

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

VIII. STAR RALLY HISTORIC 2015 28. 29. 8. 2015

VIII. STAR RALLY HISTORIC 2015 28. 29. 8. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VIII. STAR RALLY HISTORIC 2015 28. 29. 8. 2015 Volný podnik rally historických automobilů Demonstrační jízda rally legend OBSAH strana 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Historic Rallye Kramolín 26. - 27. září 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501 Nepomuk

Více

20. 9. - 21. 9. 2013 2013, 1 2013 2013 ÚVOD

20. 9. - 21. 9. 2013 2013, 1 2013 2013 ÚVOD 11. INTERNEXT RALLY 20. 9. - 21. 9. 2013 Vsetín FIA CEZ Cross Country Rally Trophy 2013, koef. 1 Mezinárodní mistrovství Česka, Polska v Cross country Rally 2013 Slovenský pohár CCR 2013 ÚVOD Internext

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV.GOLEMTECH Podbrdská Rallye Legend 8. - 9. Května 2015 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Irena Krobová, Soběsuky 76, 33501

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLYEXHIBICE. Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLYEXHIBICE. Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLYEXHIBICE Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče 1 OBSAH: strana 1. Úvod....2 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 4 5. Pojištění... 5 6. Reklama a označení...

Více

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov

XX.automobilový slalom. PŘEROV - letiště Výmyslov XX.automobilový slalom PŘEROV - letiště Výmyslov XX. Automobilový slalom PRETIOX FIA-CEZ Slalom Trofej 2015 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ I. PROGRAM A. Časový harmonogram Uzávěrka písemných

Více

XXVII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN ŘETECHOV 8. 5. 2016

XXVII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN ŘETECHOV 8. 5. 2016 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN ŘETECHOV 8. 5. 2016 I. PROGRAM FIA Zóna Střední Evropy / Mistrovství ČR / Česká Trofej Junior A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 3. RC Rallye Český Krumlov 2013. Volný závod ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. RC Rallye Český Krumlov 2013 Volný závod OBSAH: 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7. Pneumatiky 8. Palivo 9. Seznamovací jízdy 10.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ Mezinárodní mistrovství České republiky, Česká trofej v autocrossu a MASCOM CUP PŘEROV 6. - 8. 6. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 1 III. Všeobecná ustanovení

Více

PROGRAM: Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Off road 4x4 o.s., Ohrada 1878, 755 01 Vsetín Datum: 2. července 2014

PROGRAM: Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Off road 4x4 o.s., Ohrada 1878, 755 01 Vsetín Datum: 2. července 2014 BOHEMIAN BAJA 1. 8. - 3. 8. 2014 Bělá pod Bezdězem Mezinárodní mistrovství ČR a Polska v cross country rally FIA CEZ Cross Country Rally Championship 2014, koef. 2 ÚVOD Bohemian Baja, se bude konat podle

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 4. New Energies Rallye Český Krumlov 2015 22. - 23. 5. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 4. New Energies Rallye Český Krumlov 2015 22. - 23. 5. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 4. New Energies Rallye Český Krumlov 2015 22. - 23. 5. 2015 Jízda pravidelnosti vozidel s alternativním pohonem (elektro / CNG / LPG / etanol / hybrid / plug-in hybrid / vodík) s hvězdicovou

Více

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Definice historického automobilu (HA) Historický vůz je takový vůz, který lze zařadit do některé z kategorií nebo formulí uvedených v Příloze K MSŘ FIA.

Více

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava

Zvláštní ustanovení. seznamovací jízdy Slalom automobilů. Jízdy na čas -slalom automobilů. přesun do Liberce (automobily) beseda, volná zábava Zvláštní ustanovení I. PROGRAM A. Časový harmonogram Datum Čas Činnost 20.07.2013 zahájení distribuce Zvláštních ustanovení a přihlášek 23.08.2013 10:00 uzávěrka přihlášek základní vklad 09:00 10:00 prezentace,

Více

MIKULÁŠ ZAREMBA RALLY Slušovice, 5. 6. prosince 2014

MIKULÁŠ ZAREMBA RALLY Slušovice, 5. 6. prosince 2014 www.rallysprintkopna.cz MIKULÁŠ ZAREMBA RALLY Slušovice, 5. 6. prosince 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Volný podnik OBSAH: strana 1. Úvod.... 2 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 4 5. Pojištění.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ EVROPY PRO AUTOKROSOVÉ JEZDCE PŘEROV CZ 12. 14.8.2011 Tento dokument vychází z platných propozic Přílohy Mezinárodních sportovních předpisů a z nejnovější verze Standardních

Více

3. New Energies Rallye Český Krumlov 2014 2.-3.5.2014

3. New Energies Rallye Český Krumlov 2014 2.-3.5.2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 3. New Energies Rallye Český Krumlov 2014 2.-3.5.2014 Jízda pravidelnosti vozidel s elektrickým nebo alternativním pohonem s hvězdicovou jízdou do místa startu a vloženými měřenými

Více

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally

ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY. Třebíč 21. 23. 10. 2004. Mezinárodní mistrovství České republiky v rally AČR - Auto klub elektrárna Dukovany ACCR - Car Club of Nuclear Power Plant Dukovany XV. HORÁCKÁ RALLY Třebíč 21. 23. 10. 2004 Mezinárodní mistrovství České republiky v rally Zvláštní ustanovení AČR AK

Více

STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2015

STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2015 REGIONÁLNÍ RALLY MISTROVSTVÍ FIA 2015 Sportovní předpisy STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2015 Obsah Nadpisy v tomto dokumentu slouží jen pro lepší přehled a netvoří součást těchto předpisů. Standardní

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Zóna st ední Evropy, BRESSON Mezinárodní mistrovství

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Zóna st ední Evropy, BRESSON Mezinárodní mistrovství ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Zóna střední Evropy, BRESSON Mezinárodní mistrovství České republiky, Mistrovství ČR, Česká trofej, Mistrovství Slovenska a Mistrovství Maďarska v autocrossu PŘEROV 3.- 4.5.2008 Kapitoly:

Více

VI. STAR RALLY HISTORIC 2013 30. 31. 8. 2013

VI. STAR RALLY HISTORIC 2013 30. 31. 8. 2013 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. STAR RALLY HISTORIC 2013 30. 31. 8. 2013 Volný podnik rally historických automobilů Demonstrační jízda rally legend OBSAH strana 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky

Více

MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA. + dodatky pro regiony

MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA. + dodatky pro regiony STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS STANDARDNÍ PROPOZICE RALLY FAS AČR 2015 2015 SPORTOVNÍ PŘEDPISY PRO REGIONÁLNÍ MISTROVSTVÍ A POHÁRY RALLY FIA + dodatky pro regiony + přílohy SPORTOVNÍ PŘEDPISY PRO REGIONÁLNÍ

Více

Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í

Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í 36. RALLY PŘÍBRAM 2014 3. 5. října 2014 Příbram Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally 2014 Mistrovství ČR v rally historických automobilů Pohár České republiky

Více

Standardní propozice

Standardní propozice STANDARDNÍ PROPOZICE RALLYCROSS 2011 OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-9 IV PŘEJÍMKY Článek 10-11 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 12-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ VÝSLEDKY PROTESTY

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Hořanská cesta 205, CZ 435 02 Most Souš Tel.: + 420 476 449 975, Fax: +420 476 449 994 sport@autodrom-most.cz

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Hořanská cesta 205, CZ 435 02 Most Souš Tel.: + 420 476 449 975, Fax: +420 476 449 994 sport@autodrom-most.cz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: The Most SLALOM #1 Trať: Polygon Most, viz Příloha 1 Datum: 7. 5. 2016 2. Statut podniku Jednodenní klubový 3. Organizace Pořadatel: Ředitelství závodu: Sekretariát

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. RALLY VYŠKOV. Vyškov, 5. - 6. září 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. RALLY VYŠKOV. Vyškov, 5. - 6. září 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. RALLY VYŠKOV Vyškov, 5. - 6. září 2014 TIMESEAL Mistrovství České republiky ve sprintrally Juniorský mistr ČR Dámský pohár ČR Pohár ČR v rally Pohár mládeže Pohár pořadatele 1

Více

XIV.TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT 5. 6. 12. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Automobilová rally volný podnik

XIV.TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT 5. 6. 12. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Automobilová rally volný podnik XIV.TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT 5. 6. 12. 2008 Automobilová rally volný podnik ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Obsah ZU: Program 1. Program 2. Organizace a popis 3. Přihlášky 4. Pojištění 5. Reklama a startovní čísla

Více

j Mezinárodní mistrovství České republiky v endurosprintu Přebor České republiky v endurosprintu ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

j Mezinárodní mistrovství České republiky v endurosprintu Přebor České republiky v endurosprintu ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ j Mezinárodní mistrovství České republiky v endurosprintu Přebor České republiky v endurosprintu ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Mezinárodní mistrovství České republiky endurosprint Přebor České republiky

Více

Auto klub elektrárna Dukovany v AČR. ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany

Auto klub elektrárna Dukovany v AČR. ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany Auto klub elektrárna Dukovany v AČR ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany T ř e b í č 1 7. 1 8. 7. 2 0 0 9 AutoCont MČR ve Sprintrally Mistrovství ČR v rally historických automobilu Mistrovství

Více

www.rallysprintkopna.cz Slušovice, 30. 31. května 2014

www.rallysprintkopna.cz Slušovice, 30. 31. května 2014 www.rallysprintkopna.cz Slušovice, 30. 31. května 2014 TIMESEAL Mistrovství České republiky ve sprintrally Juniorský mistr ČR Dámský pohár ČR Pohár ČR v rally Pohár mládeže Pohár pořadatele 1 OBSAH: strana

Více

ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany. T ř ebíč 20. 21. 6. 2008. FIA Evropský pohár v rally. Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally

ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany. T ř ebíč 20. 21. 6. 2008. FIA Evropský pohár v rally. Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally AČR - Auto klub elektrárna Dukovany ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany T ř ebíč 20. 21. 6. 2008 FIA Evropský pohár v rally Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally Zvláštní ustanovení

Více

Český Rudolec, 15. 16. červenec 2011

Český Rudolec, 15. 16. červenec 2011 Český Rudolec, 15. 16. červenec 2011 ECOSUN Mistrovství české republiky ve sprintrally Mistrovství ČR v rally historických automobilů Mistrovství ČR juniorů Dámský pohár ČR K4 Pohár ČR v rally Pohár mládeže

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. RALLY LEGEND - Historic show

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. RALLY LEGEND - Historic show ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY LEGEND - Historic show Obsah zvláštních ustanovení 1. PROGRAM Obsah zvláštních ustanovení 1.Program 2.Organizace a popis 3.Pøihlášky 4.Pojištìní 5.Reklama a oznaèení 6.Pneumatiky

Více

Zvláštní ustanovení V.ročník - Slovácký okruh UEM OPEN O cenu Bohumila Kováře AČR: 210 / 501, EMN 75/1

Zvláštní ustanovení V.ročník - Slovácký okruh UEM OPEN O cenu Bohumila Kováře AČR: 210 / 501, EMN 75/1 Zvláštní ustanovení V.ročník - Slovácký okruh UEM OPEN O cenu Bohumila Kováře AČR: 210 / 501, EMN 75/1 1/ Oznámení: Motosport klub Uherské Hradiště pořádá ve spolupráci se Starým Městem mezinárodní závod

Více

KLATOVY 17. 19. 02. 2005

KLATOVY 17. 19. 02. 2005 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 40. MOGUL ŠUMAVA RALLYE KLATOVY 2005 KLATOVY 17. 19. 02. 2005 FIA Evropský pohár v rally východ (koeficient 5) 40. Mogul Šumava Rallye Klatovy 2005 je pořádána podle Mezinárodních sportovních

Více

Zvláštní ustanovení. Mezinárodní Mistrovství České republiky družstev třídy sajdkár a čtyřkolek

Zvláštní ustanovení. Mezinárodní Mistrovství České republiky družstev třídy sajdkár a čtyřkolek Zvláštní ustanovení Mezinárodní Mistrovství České republiky družstev třídy sajdkár a čtyřkolek Číslo podniku: AČR 220/221 EMN 22/121, 25/123 Místo podniku: Ředhošť Datum pořádání: 31.8.2013 Přístup: Mezinárodní

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY BOHEMIA OPEN

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY BOHEMIA OPEN ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY BOHEMIA OPEN 14. - 15. 7. 2012 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY BOHEMIA OPEN 14. - 15. 7. 2012 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ORGANIZACE A POPIS... 3 3 PROGRAM... 5 4 PŘIHLÁŠKY... 5 5 POJIŠTĚNÍ...

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VII.ročník - Slovácký okruh O cenu Bohumila Kováře AČR: 210/501, EMN 10/77

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VII.ročník - Slovácký okruh O cenu Bohumila Kováře AČR: 210/501, EMN 10/77 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VII.ročník - Slovácký okruh O cenu Bohumila Kováře AČR: 210/501, EMN 10/77 1/ Oznámení: Motosport klub Uherské Hradiště ve spolupráci s Autoklubem Březolupy a Starým Městem pořádá Slovácký

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. FIA Evropský pohár rally Region Central koef.5 Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. FIA Evropský pohár rally Region Central koef.5 Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ FIA Evropský pohár rally Region Central koef.5 Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče 1 OBSAH: strana 1. Úvod....2 2. Organizace...

Více

PŘÍLOHA č. II - STANDARDNÍ DOKUMENTY

PŘÍLOHA č. II - STANDARDNÍ DOKUMENTY PŘÍLOHA Č. II - 1 PŘÍLOHA č. II - STANDARDNÍ DOKUMENTY ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Pro každou rally musí být vydána zvláštní ustanovení (čl. 20 MSŘ) ZU. Elektronická verze ZU musí být doručena na FIA v souladu

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2013 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. VI. South Bohemia Classic 4. - 5. 9. 2015 1. ÚVOD

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. VI. South Bohemia Classic 4. - 5. 9. 2015 1. ÚVOD ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. South Bohemia Classic 4. - 5. 9. 2015 1. ÚVOD 1.1 Principem hodnocení je dodržování stanoveného jízdního průměru při průjezdu trasou dle šipkového itineráře a absolvování vložených

Více

Zvláštní ustanovení. Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu

Zvláštní ustanovení. Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Mistrovství České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Přebor České republiky enduro jednotlivců v endurosprintu Zvláštní ustanovení Název podniku: Mistrovství ČR jednotlivců v endurosprintu Přebor

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 7. Rally Krkonoše 7. 8. 6. 2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 7. Rally Krkonoše 7. 8. 6. 2013 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 7. Rally Krkonoše 7. 8. 6. 2013 Timeseal Mistrovství České republiky ve sprintrally Mistrovství ČR juniorů Dámský pohár ČR Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally

Více

Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í

Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í 36. PURUM RALLY PŘÍBRAM 2014 3. 5. října 2014 Příbram RALLY LEGEND Obsah zvláštních ustanovení 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze)

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze) ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze) OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-8 IV PŘEJÍMKY Článek 9-10 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 11-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ VÝSLEDKY PROTESTY

Více

Vyškov, 10. - 11. září 2010

Vyškov, 10. - 11. září 2010 ECOSUN Mistrovství ČR ve sprintrally Mistrovství ČR v rally historických automobilů Juniorské mistrovství ČR v rally Dámský pohár ČR v rally K4 Pohár ČR v rally Pohár mládeže v rally Pohár HRK Vyškov,

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Rally Krkonoše 25. 26. 7. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Rally Krkonoše 25. 26. 7. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 8. Rally Krkonoše 25. 26. 7. 2014 TIMESEAL Mistrovství České republiky ve sprintrally Mistrovství ČR juniorů Dámský pohár ČR Pohár ČR v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti

Více

2012 1. VYPSANÉ TŘÍDY

2012 1. VYPSANÉ TŘÍDY PROPOZICE PODNIKU Inter Mistrovství ČR 2012 v motokrosu Název podniku: Číslo podniku: Místo podniku: Datum pořádání: Inter Mistrovství ČR 2012 v motokrosu tříd 85ccm, MX2+Junior, MX2 a MX3- OPEN ČSMS EMN

Více

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008

Zveřejnění mapy trasy a RZ Místo: tiskoviny, www.rallykrkonose.cz, www.autosport.cz a další webové servery Datum: 1. 6. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. Rally Krkonoše Trutnov 13. - 14. 6. 2008 Mistrovství České republiky historických automobilů Pohár České republiky v rally Pohár mládeže Česká Trophy Rally pravidelnosti Volný pohár

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014. Volný podnik OBSAH: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 8. Trotina Rally Krkonoše 8. 9. 11. 2014 Volný podnik OBSAH: 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky 4 5. Pojištění 5 6. Reklama a označení 5 7. Pneumatiky 5 8. Palivo 6

Více

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek,

Volný závod Motocyklů a čtyřkolek. Zvláštní ustanovení. ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Volný závod Motocyklů a čtyřkolek Zvláštní ustanovení Název podniku: ITP ESSOX CUP HOBBY Cross country motocyklů, čtyřkolek, Místo podniku: motokrosový areál Jínín, okres Strakonice Datum pořádání: 17.-18.3.2012

Více

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM L. AUTOMOBILOVÝ SLALOM 1. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2015 je vypsáno Mistrovství České republiky a Česká Trofej JUNIOR v automobilovém slalomu. 1.1.2 Mistrovství ČR se mohou

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXI. RALLY BOHEMIA 9. 11. 7. 2004 Mezinárodní mistrovství České republiky

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXI. RALLY BOHEMIA 9. 11. 7. 2004 Mezinárodní mistrovství České republiky ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXI. RALLY BOHEMIA 9. 11. 7. 2004 Mezinárodní mistrovství České republiky Rally se bude konat podle MSŘ FIA (a jejich příloh), Všeobecných předpisů pro rally mistrovství FIA, Předpisů

Více

Zvláštní ustanovení. Přebor SMS v motokrosu PARDUBICE 2015

Zvláštní ustanovení. Přebor SMS v motokrosu PARDUBICE 2015 Zvláštní ustanovení Přebor SMS v motokrosu PARDUBICE 2015 Název podniku: Přebor SMS v motokrosu Pardubice Vypsané třídy: a) Ve třídě 50 Lic. "MEZ+A+B+M+C" ve věku 5-9 let. b) Ve třídě 65 Lic. "MEZ+A+B+M+C"

Více

SOSNOVÁ 11. - 13. 9. 2009

SOSNOVÁ 11. - 13. 9. 2009 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MISTROVSTVI EVROPY JEZDCŮ V RALLYCROSSU - KRÁTKÁ VERZE - SOSNOVÁ 11. - 13. 9. 2009 Tato "Krátká verze" je založena na nynější platné Příloze M k Mezinárodním sportovním řádům a na nejnovější

Více

www.rallysprintkopna.cz 4. 5. prosince 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Volný podnik Rally exhibice

www.rallysprintkopna.cz 4. 5. prosince 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Volný podnik Rally exhibice www.rallysprintkopna.cz 4. 5. prosince 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Volný podnik Rally exhibice OBSAH: strana 1. Úvod.... 2 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 4 5. Pojištění. 6 6. Reklama a

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXV. EPLcond Rally AGROPA 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. XXXV. EPLcond Rally AGROPA 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXV. EPLcond Rally AGROPA 2014 Pačejov, 8. - 9. srpna 2014 TIMESEAL Mistrovství České republiky ve sprintrally Mistrovství ČR v rally historických automobilů Pohár České republiky

Více

Sportovní řády seriálu WBC 2009

Sportovní řády seriálu WBC 2009 Sportovní řády seriálu WBC 2009 Čl. 1 Obecně 1) Disciplína: Bikerally (sjezd horských kol ve stylu rally) 2) Název seriálu: WBC - Specialized Bikerally Championship 2009 Mistrovství ČR v bikerally 3) Promotér

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2015 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ KARTINGU AČR AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR a Autodrom Promotion s.r.o. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ závodu motokár MOGUL SOSNOVÁ 29.8.- 30.8.2015 Mistrovství České republiky KARTING 2015

Více

Mistrovství České republiky KARTING 2012

Mistrovství České republiky KARTING 2012 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE KARTINGU ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ závodů motokár Mistrovství České republiky KARTING 2012 KARTARENA YPSILONKA 2.-3.6.2012 1. Den a místo konání závodů: 1.-3. června 2011 KARTARENA

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Mistrovství České republiky KARTING 2014 AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY - ASOCIACE KARTINGU AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR a Autodrom Promotion s.r.o. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ závodu motokár MOGUL SOSNOVÁ 1. - 3. 8. 2014 vypsaný pro jezdce a soutěžící dle Sportovního

Více

SOSNOVÁ 28. - 29. 9. 2013

SOSNOVÁ 28. - 29. 9. 2013 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 6. ZÁVODU RALLYCROSS CHALLENGE EUROPE SÉRIE 2013 SOSNOVÁ 28. - 29. 9. 2013 Tyto Zvláštní ustanovení jsou založena dle platných Mezinárodních sportovních předpisů a dle nejnovější verze

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Areal závodu Žár (Čímice,Vacov)

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Areal závodu Žár (Čímice,Vacov) CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Přebor ČR C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Místo podniku:

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Název podniku:

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Název podniku: CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky jednotlivců Přebor České republiky jednotlivců Třída Licence C dvoučlenných družstev Třída Licence C čtyřkolek Za podpory obce Radvanice v Čechách Název podniku:

Více

STANDARDNÍ PROPOZICE MM ČR, M ČR a ČT v AUTOCROSSU

STANDARDNÍ PROPOZICE MM ČR, M ČR a ČT v AUTOCROSSU STANDARDNÍ PROPOZICE MM ČR, M ČR a ČT v AUTOCROSSU OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-8 IV PŘEJÍMKY Článek 9-10 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 11-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ

Více

RALLY LEGEND Klatovy

RALLY LEGEND Klatovy ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY LEGEND Klatovy OBSAH: 1. Úvod 1 2. Organizace 1 3. Program 2 4. Přihlášky 3 5. Pojištění 4 6. Reklama a označení 4 7. Pneumatiky 4 8. Seznamovací jízdy 4 9. Administrativní přejímka

Více

VIII. ročník AMATER RALLYE Zvláštní ustanovení

VIII. ročník AMATER RALLYE Zvláštní ustanovení Obsah VIII. ročník AMATER RALLYE Zvláštní ustanovení 2015/2016 Zařazení rallye a všeobecné podmínky... 2 Účast v soutěži... 2 Přihláška na závod:... 3 Startovné... 4 Rozdělení soutěžních vozidel:... 4

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Cross country - MČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců čtyřkolek,, PČR jednotlivců motocyklů, Přebor ČR motocyklů C

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Cross country - MČR jednotlivců čtyřkolek, PČR jednotlivců čtyřkolek,, PČR jednotlivců motocyklů, Přebor ČR motocyklů C CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek Přebor České republiky čtyřkolek Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Přebor ČR C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Místo podniku:

Více

Václav Štípek, SAS Zlín

Václav Štípek, SAS Zlín 1. Úvod... 1 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 6 5. Pojištění... 8 6. Reklama a označení... 8 7. Pneumatiky... 9 8. Palivo... 9 9. Seznamovací jízdy... 9 10. Administrativní přejímka...

Více