VÝROČNÍ ZPRÁVA Výtisk číslo: 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Výtisk číslo: 10"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výtisk číslo: 10

2 OBSAH: I. Charakteristika státní příspěvkové organizace... 3 Organizační členění... 4 Specifikace hlavního zaměření činnostistátní příspěvkové organizace... 5 Důležité cíle... 5 Milníky Kladrubského areálu a chovu starokladrubských koní... 5 Novodobé milníky... 6 Areál v Kladrubech nad Labem... 7 Slatiňanský areál... 8 Starokladrubský kůň... 9 Kulturní památka a národní kulturní památka II. Výrobní část A. Chov koní Stavy koní k B. Ústřední evidence koní C. Rostlinná výroba Struktura půdního fondu a plodin Sklizeň vlastních plodin D. Lesní výroba III. Ekonomická část Základní informace Finanční ukazatele NH IV. Přílohy č.1 Chovatelské a prezentační akce v roce č.2 Soubor zvířat zařazených do genetických zdrojů č.3 Koně NH u jiných organizací č.4 Připouštění plemennými hřebci a počty narozených hříbat č.5 Výkonnostní zkoušky nově zařazené STKL klisny č.6 Přijaté dotace a příspěvky č.7 Rozvaha k č.8 Výkaz zisků a ztrát k č.9 Přílohy příspěvkové organizace č.10 Příloha k účetní závěrce č.11 Výroční zpráva IOP č.12 Zpráva auditora

3 Výroční zpráva je určena zřizovateli Národního hřebčína Kladruby nad Labem, státní příspěvkové organizace Ministerstvu zemědělství České republiky a Radě Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s.p.o. V Kladrubech nad Labem, dne Předkládá: ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem, s. p.o. 2.. Ing. Jiří Machek

4 I. CHARAKTERISTIKA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Předmět činnosti státní příspěvkové organizace je vymezen zřizovací listinou č.j.33857/ ze dne ve znění ze dne státní příspěvkové organizace, Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Identifikace státní příspěvkové organizace: IČ se sídlem Kladruby nad Labem č.p. 1, Kladruby nad Labem. Organizace byla zřízena podle ustanovení 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Ředitelem oprávněným jednat jménem organizace je od Ing. Jiří Machek, a to dle ustanovení 7 odst. 1) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. Ředitelem oprávněným jednat jménem organizace byl od do Ing. Jiří Jehlička. 3

5 Organizační členění k Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace je členěn dle přílohy viz níže. Nedílnou součástí organizační struktury je Rada státní příspěvkové organizace. 4

6 Specifikace hlavního zaměření činnosti státní příspěvkové organizace Hlavní činností Národního hřebčína Kladruby nad Labem, státní příspěvkové organizace je: - plnit funkci chovatelského zařízení starokladrubského koně - zajišťovat podmínky pro uchování genetické rezervy starokladrubského koně - plnit funkci uznaného chovatelského sdružení starokladrubského koně - plnit úkoly spojené s prezentací starokladrubského koně - plnit funkce spojené s péčí o uchování a revitalizaci a) národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem b) součástí kulturní památky Zámek Slatiňany c) součástí kulturní památky Hřebčín lovecké stáje Heřmanův Městec včetně péče o volně žijící zvěř jako součást ekosystému národní kulturní památky, stejně jako o zvěř v uznané bažantnici. - v souvislosti s péčí o kulturní památky a se sbírkami, se kterými hospodaří, plnit funkci muzea - plnit funkci kulturního zařízení zaměřujícího se na dokumentační a informační činnost, poskytujícího služby veřejnosti, se zvláštním zaměřením na odbornou veřejnost a starokladrubského koně Důležité cíle 1. Prvořadým cílem je zajištění dostatečných finančních prostředků k obnově, ochraně a revitalizaci národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem. K tomuto účelu je mimo jiné nutné úspěšně realizovat projekt Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem s čerpáním finančních prostředků z Integrovaného operačního programu. Dále je nutné vytvořit podmínky pro zdárnou přihlášku národní kulturní památky Hřebčín Kladruby nad Labem do seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO včetně úspěšné realizace Management plánu. 2. V neposlední řadě je cílem dostat národní kulturní památku Hřebčín v Kladrubech nad Labem do hlubšího povědomí veřejnosti a dát mu v rámci jeho historické hodnoty a sepjetí s dějinným odkazem náležité společenské uznání. 3. Náležitě plnit funkci uznaného chovatelského sdružení pro starokladrubského koně. Milníky kladrubského areálu a chovu starokladrubských koní 1491 Rodina Pernštejnů zakoupila pardubické panství a následně kladrubskou oboru 1560 Maxmilián II. (od roku 1563 císař) dostal pardubické panství s kladrubskou oborou darem od českých stavů 1579 Jeho Milost, císař Rudolf II., udělil hřebčínu statut císařského dvorního hřebčína, tento rok je brán jako historické založení hřebčína 1757 Hřebčín vyhořel i s plemenářskými záznamy 1770 Císař Josef II. dal hřebčín znovu vystavět 1764 Narozen zakladatel starokladrubských běloušů Pepoli 1770 Vybudování stájí Josefov 5

7 1787 Narozen bělouš Generale 1797 Narozen bělouš Generalissimus 1800 Narozen vraník Sacramoso 1826 Počátek chovu teplokrevných koní a A 1/1 v Kladrubech 1831 Vybudování stájí Františkov 1844 Dostavěny nové empírové stáje 1865 Postavena stáj Padock 1918 Hřebčín pod správou státu 1922 Vyhynutí kmene Napoleone 1979 Výročí 400 let založení hřebčína v Kladrubech n.l. Novodobé milníky 1993 Návrat starokladrubského koně ke svému původnímu účelu, do služeb dánské královny 1995 Historický areál hřebčína v Kladrubech n. L. včetně základního kmenového stáda starokladrubských koní v barvě bílé a černé prohlášen za kulturní památku Prohlášení kladrubského hřebčína a základního kmenového stáda běloušů národní kulturní památkou 2003 Dokončení stavebně historického průzkumu, je tak objektivně vyhodnocena architektonická, krajinářsko-urbanistická stopa areálu, východisko pro zacházení s architektonickým dědictvím areálu 2009 Zařazení Kulturní krajiny hřebčína v Kladrubech n.l. na indikativní Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 2010 Zřízení státní příspěvkové organizace 2010 Zpracování management plánu 6

8 Areál v Kladrubech nad Labem Roku 1560 Jaroslav z Pernštejna prodal královské komoře pardubické panství, k němuž náležel kladrubský dvůr se zámečkem a oborou s chovem koní. Císař Maxmilián II. zde založil v roce 1563 hřebčinec, čímž položil základy dnešnímu známému a uznávanému chovu koní v Kladrubech. Roku 1579 nechal císař Rudolf II povýšit původní koňskou oboru na císařský dvorní hřebčín. Tento rok se zapsal do historie jako oficiální rok založení hřebčína. Pro svůj častý pobyt zde si nechal císař postavit zámek, o němž je první zpráva z roku 1588 v urbáři pardubického panství. Zámek se nevyhnul přestavbám, které přicházely s nastupujícími módními trendy. Baroko připomíná přestavba kladrubského zámku v roce 1722 na níž historikové umění nevylučují ani spoluúčast Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Zámku se nevyhnul ani velký požár, který poničil zámek, kostel i stáje. Za Josefa II. byl ale celý zámecký areál obnoven. V letech byly vystavěny nové empírové stáje. Jak se měnily styly a staletí, přichází opět na zámek renesance v podobě pseudorenesanční přestavby za císaře Františka Josefa I. V majetku císařské rodiny zůstal hřebčín se zámkem až do konce habsburské monarchie v roce

9 Slatiňanský areál Hřebčín Slatiňany byl založen roku 1898 jako zámecký hřebčín, nachází se na severním okraji města v zámeckém parku. Vznikl z původních stájí pro dostihové koně a koně pro parfosní hony, které patřily spolu s přilehlým zámkem a panstvím rodině Auerspergů. V zámku se nyní nachází Hippologické muzeum s rozsáhlými sbírkami. Stáje v Heřmanově Městci naproti zámku patřily rodu Kinských. Po ukončení II. světové války a po převzetí objektů (srpen 1945) byli starokladrubští vraníci, jejichž regenerace probíhala od r v Průhonicích u Prahy, přestěhováni po kopytě do stájí ve Slatiňanech. Vznikl "Státní pokusný hřebčín ve Slatiňanech" a bylo pokračováno v regeneraci tohoto plemene, která byla ukončena v roce Roku 1948 byl hřebčín přejmenován na Výzkumnou stanici pro chov koní ve Slatiňanech, která prováděla výzkumnou činnost až do roku V hřebčíně Slatiňany se přes 65 let chová starokladrubský kůň v černé barvě. Chov vraníků byl přerušen a v 1931 téměř zcela zlikvidován. Díky prof. F. Bílkovi z VŠZ v Praze, který v rámci ojedinělého projektu regenerace shromáždil poslední zbytky vraníků, můžeme nyní obdivovat i tyto černé perly" českého chovu. Projekt byl zahájen v roce 1939 v Průhonicích u Prahy. Dále v něm pokračoval Dr. Lev Richter od roku 1945 ve Slatiňanech, který spolu s Doc. Jaromírem Duškem a dalšími spolupracovníky dokončili regeneraci v 70. letech. Na regeneraci se podíleli kromě kladrubských běloušů rovněž lipický vraný hřebec Siglavi Pakra a frízský hřebec Romke, kteří zde založili dva nové kmeny ke dvěma původním kmenům Sacramoso a Solo (vznikla ve 30. letech odštěpením z kmene Sacramoso). 8

10 Starokladrubský kůň Starokladrubský kůň je jediné původní české plemeno koní, chované na našem území. Jeho hlavním posláním bylo využití k ceremoniální a reprezentativní službě. Dnes se chová převážně ve dvou barevných variantách a to bílé a černé. Patří mezi nejstarší dochovaná kulturní plemena koní na světě a tvoří součást národního a světového kulturního bohatství. Hřebčín v Kladrubech nad Labem na panství pardubickém založil r císař Rudolf II. a hřebčín v Lipici ( v dnešním Slovinsku) o rok později, roku 1580 jeho strýc Karel Štýrský, syn Ferdinanda I. Do obou hřebčínů byli dováženi originální klisny a hřebci z Andalusie a dále severoitalští koně, kteří zde byli chováni čistokrevnou plemenitbou i za využití plemenitby příbuzenské. Oba hřebčíny dodávali koně k reprezentaci císařského dvora ve Vídni až do zániku rakousko-uherské monarchie v r Současný starokladrubský kůň je mohutný teplokrevník v typu galakarosiera, který jedinečným způsobem spojuje robustnost a sílu s ušlechtilostí. Typickými plemennými znaky je obdélníkový rámec, výrazná klábonosá hlava s velkým živým okem, vysoko nasazený, mohutný klenutý krk, nevýrazný kohoutek, bohatá hříva a ocasní žíně. Chody jsou prostorné, elastické a kadencované, s typickou vysokou akcí hrudních končetin. Starokladrubští koně se vyznačují tvrdou konstitucí, vytrvalostí, dobrou plodností a dlouhověkostí. Plemeno starokladrubských koní je jediné české autochtonní plemeno. Základní kmenové stádo chované v Národním hřebčíně Kladruby n.l. v barvě bílé a černé je od roku 1995 prohlášeno kulturní památkou. Základní kmenové stádo v barvě bílé je od roku 2002 prohlášeno jako součást národní kulturní památky Hřebčín Kladruby nad Labem. Jde o celosvětový precedens, kdy bylo hospodářské zvíře postaveno na roveň uměleckých děl. Starokladrubský kůň je živou připomínkou barokní doby, je možno se s ním setkat v České republice při slavnostních událostech a státních návštěvách. Stále častěji se s ním můžeme setkat i ve světě, a to zejména při ceremoniálech dánského a švédského královského dvora. Nezanedbatelná je i jejich vzrůstající obliba jako všestranného hobby koně pro celou rodinu. 9

11 Kulturní památka a národní kulturní památka Areál kladrubského hřebčína byl od roku 1918 trvale ve vlastnictví státu a sloužil výhradně pro chov koní. Je ojedinělým dokladem cílevědomé a účelové kultivace krajiny s výraznou historickou a estetickou hodnotou. Ministerstvo kultury zahájilo dne z vlastního podmětu řízení o prohlášení historického areálu hřebčína v Kladrubech nad Labem za kulturní památku. Na základě řízení Ministerstvo kultury podle 3 zákona č. 20/1987, o státní památkové péči prohlásilo historický areál hřebčína v Kladrubech nad Labem za kulturní památku. Od je historický areál hřebčína v Kladrubech nad Labem prohlášen za národní kulturní památku. Součástí národní kulturní památky je i kmenové stádo starokladrubského koně, v počtu 65 klisen a 4 hřebců v barvě bílé. Kulturní památkou je i kmenové stádo starokladrubského koně v počtu 65 klisen a 4 hřebců v barvě černé (chov dislokován v provozu Slatiňany). Rozsah kmenových chovných stád byl stanoven na základě genetických poznatků jako nejmenší možné počty populace, pokud má být plemeno starokladrubského koně uchráněno před zánikem. 10

12 II. VÝROBNÍ ČÁST FOTO: Běla Fialová A. CHOV KONÍ I. Stavy koní k STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ 2013 Kladruby nad Labem Slatiňany Celkem NH Plemenní hřebci Rezervní plem. hřebci Plemenné klisny Rezervní plem. klisny Sající hříbata Odstav odchov 1. roč. (běl. + vr.) odchov 2. roč. (běl. + vr.) odchov 3. roč. (běl. + vr.) Výcvik Prod. koně vč. vytř. klisen Celkem

13 OSTATNÍ KONĚ Český teplokrevník a ostatní plemena koní (chladnokrevní koně, pony, ) Kladruby nad Labem Slatiňany Celkem NH Plemenní hřebci Plemenné klisny Prodejní koně Ostatní kategorie Celkem VLASTNÍ KONĚ U JINÝCH ORGANIZACÍ Kladruby nad Labem Slatiňany Celkem NH Plemeníci STKL Plemenné klisny Prodejní koně STKL Ostatní kategorie Celkem CIZÍ KONĚ V NAŠEM OŠETŘOVÁNÍ Kladruby nad Labem Slatiňany Celkem NH Cizí koně v našem ošetření POČET NAROZENÝCH HŘÍBAT OD DO Kladruby nad Labem Slatiňany Celkem NH STKL TPLKR Celkem

14 SOUHRN ROKU 2013 A POROVNÁNÍ S ROKEM 2012 Kladruby nad Labem Slatiňany Celkem vlastních koní ustájených v hřebčíně Celkem cizích koní ustájených v hřebčíně 9 8 Celkem vlastních koní v cizím ošetřování 7 0 Celkem všech koní vlastních Celkem všech koní ustájených v hřebčíně Kladruby nad Labem Slatiňany Celkem vlastních koní ustájených v hřebčíně Celkem cizích koní ustájených v hřebčíně 10 8 Celkem vlastních koní v cizím ošetřování 7 3 Celkem všech koní vlastních Celkem všech koní ustájených v hřebčíně Kladruby nad Labem Celkem vlastních koní ustájených v hřebčíně Celkem cizích koní ustájených v hřebčíně Celkem vlastních koní v cizím ošetřování Celkem všech koní vlastních Slatiňany Celkem vlastních koní ustájených v hřebčíně Celkem cizích koní Celkem vlastních koní v ustájených v hřebčíně cizím ošetřování Celkem všech koní vlastních 13

15 CELKEM V NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ Celkem vlastních koní ustájených v hřebčíně 456 Celkem cizích koní ustájených v hřebčíně 17 Celkem vlastních koní v cizím ošetřování 7 Celkem všech koní vlastních 463 Celkem všech koní ustájených v hřebčíně Celkem vlastních koní ustájených v hřebčíně 505 Celkem cizích koní ustájených v hřebčíně 18 Celkem vlastních koní v cizím ošetřování 10 Celkem všech koní vlastních 515 Celkem všech koní ustájených v hřebčíně 523 Celkem koní v Národním hřebčíně Celkem vlastních koní ustájených v hřebčíně Celkem cizích koní ustájených v hřebčíně Celkem vlastních koní v cizím ošetřování Celkem všech koní vlastních Celkem všech koní ustájených v hřebčíně 14

16 VYTŘÍDĚNÉ A NOVĚ ZAŘAZENÉ KLISNY A HŘEBCI DO CHOVU po složení výkonnostních zkoušek (včetně rezervních) k Vytříděné klisny Nově zařazené klisny/hřebci Kladruby nad Labem 3 6 kl./ 3hř. Slatiňany 8 9 kl./ 1 hř. Celkem NH kl./4 hř Vytříděné klisny Nově zařazené klisny/hřebci Kladruby nad Labem 5 6 hř./0 kl. Slatiňany 5 6 kl./ 1hř. Celkem NH hř/1 kl. 5 3 Vytříděné klisny Kladruby nad Labem Nově zařazené klisny 0 3 Vytřídění hřebci 5 8 Vytříděné klisny Slatiňany Nově zařazení klisny+hřebci 1 1 Vytřídění hřebci 15

17 ÚHYNY, UTRACENÍ A NUTNÉ PORÁŽKY KONÍ OD DO Kladruby nad Labem Slatiňany 8 3 Celkem NH Úhyny, utracení, porážky 16

18 PRODEJ KONÍ V ROCE 2013 Kladruby nad Labem Slatiňany Celkem NH 2013 ks cena celk.v Kč bez DPH průměr. cena ks cena celk.v Kč bez DPH průměr. cena ks cena celk. v Kč bez DPH průměr. Cena STKL Z , , , , , , , , , , , ,26 T ČT a ost. Z , , , ,00 T , , , , , ,00 Celkem , , , , , ,07 Z = zahraničí, T = tuzemsko Kladruby nad Labem Slatiňany Celkem NH 2012 ks cena celk.v Kč bez DPH průměr. cena ks cena celk.v Kč bez DPH průměr. cena ks cena celk. v Kč bez DPH průměr. Cena STKL Z , , , ,22 T , , , , ,134 ČT a ost. Z T , Celkem , , , , , ,95 Z = zahraničí, T = tuzemsko Celkem NH- prodej koní Cena koní celková Cena koní průměrná 17

19 1) Ústřední evidence koní B. ÚSTŘEDNÍ EVIDENCE KONÍ Středisko ústřední evidence koní (ÚEK) zajišťuje na základě smlouvy mezi NH Kladruby n.l., s.p.o. a objednatelem - osobou pověřenou MZe k vedení ústřední evidence zvířat, tj. Českomoravskou společností chovatelů a.s. (ČMSCH), vedení ústřední evidence koní. V roce 2013 byla na činnost ÚEK poskytnuta z ČMSCH částka ,- Kč, z toho Kč bylo zaplaceno subdodavatelům : Kč Jockey Clubu ČR a Kč České klusácké asociaci (uvedené částky jsou bez DPH). Dodržování plnění smlouvy a účelnost vynakládání poskytnutých prostředků je ze strany objednatele pravidelně kontrolováno. Dle výše zmíněné smlouvy středisko zajišťuje činnosti vyplývající z plemenářského zákona (č. 154/2000 Sb.) ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu a dalších souvisejících předpisů: - označování a registraci koní, kteří nejsou evidováni v žádné plemenné knize vedené v ČR zajištěno prostřednictvím smluvních partnerů - vydávání průkazů koní, duplikátů průkazů koní a náhradních identifikačních dokladů - archivaci vrácených průkazů koní po dobu 3 let - registraci trvale dovezených koní - vedení ústředního registru plemeníků - evidování údajů o plemenitbě - evidování údajů o hodnocení koní potřebných k vyhodnocování šlechtitelských programů plemenných knih vedených v ČR - evidování údajů o změnách majitelů koní, úhynech, porážkách, vývozech, kastracích a ztrátách - poskytování připouštěcích rejstříků držitelům plemenných hřebců - vybavení hospodářství registrovaných u ČMSCH k chovu koňovitých potřebnými formuláři - Registr koní držených v hospodářství blok 1 a 2 - poskytování informací chovatelům prostřednictvím vydaných Pokynů pro vedení ústřední evidence koní, včetně poskytování potřebných formulářů ve fyzické podobě nebo prostřednictvím internetu na - předávání aktuálních dat dle požadavků pověřené osoby do informačního systému ústřední evidence 1 x týdně Dle smlouvy s ČMSCH jsou obdobné činnosti pro plemena koní anglický plnokrevník a klusák zajištěny smlouvami mezi NHK a uznanými chovatelskými sdruženími, která vedou příslušné plemenné knihy, tj. Jockey Clubem ČR a Českou klusáckou asociací. 18

20 2) Technické vedení plemenných knih Na základě smluv uzavřených mezi NHK a uznanými chovatelskými sdruženími, které jsou oprávněny k vedení jednotlivých plemenných knih(pk) v ČR, středisko ÚEK zajišťuje technické vedení PK, tzn. že eviduje dle Řádů PK všechny poskytované údaje, vystavuje potvrzení o původu, výpisy z PK, poskytuje katalogové rodokmeny pro zkoušky výkonnosti, přehlídky a výstavy a podílí se na přípravě dat pro publikace vydávané plemennými knihami v rámci vyhodnocování šlechtitelských programů. 3) Účast na akcích a jednáních Vedoucí ÚEK se na pozvání prezidenta ASCHK zúčastnila v dubnu konference ASCHK v Humpolci, kde vystoupila s informacemi o některých změnách týkajících se evidence koní vyplývajících z vyhlášky č.64/2013, která s platností od novelizovala vyhlášku č.136/2004 o označování a evidenci zvířat. Vedoucí ÚEK se v srpnu 2013 zúčastnila na Mze jednání k návrhu novely Nařízení Komise (ES) č.504/2008 o identifikaci koňovitých, která by měla vstoupit v platnost v r Zástupci ÚEK se v září 2013 zúčastnili výstavy Koně v akci v Pardubicích, kde jako tradičně zajišťovali informační a poradenskou činnost a zároveň i propagaci NHK a prodej reklamních předmětů. Na pozvání ředitelky ČPI se vedoucí ÚEK v říjnu 2013 zúčastnila semináře pořádaného pro inspektory ČPI, kde odpovídala na dotazy týkající se problematiky evidence koní. Inspektorům ČPI poskytujeme informace průběžně a operativně na vyžádání k jednotlivým šetřeným případům, včetně předávání podnětů, např. při zjištěném porušení plemenářského zákona pro neoprávněné používání hřebců k plemenitbě nebo při zjištění označení koně nelegálním mikročipem. 19

21 C. ROSTLINNÁ VÝROBA Struktura půdního fondu a plodin Kladruby nad Labem Zemědělská půda obhospodařovaná celkem (ha) ,01 388,67 Z toho orná půda (ha) 14,36 14,33 Louky, pastviny (ha) 374,65 374,34 Sady, zahrady (ha) 0 0 Slatiňany Zemědělská půda obhospodařovaná celkem (ha) ,58 250,71 Z toho orná půda (ha) 141,13 141,43 Louky, pastviny (ha) 103,74 104,08 Sady, zahrady (ha) 6,71 5,20 Kladruby nad Labem + Slatiňany celkem Zemědělská půda obhospodařovaná celkem (ha) ,59 639,38 Z toho orná půda (ha) 155,49 155,76 Louky, pastviny (ha) 478,39 478,42 Sady, zahrady (ha) 6,71 5,20 20

22 Kladruby nad Labem Sklizeň vlastních plodin Plocha (ha) Průměrný výnos (t/ha) Celkem (t) TTP (louky, pastviny) 389,01 13, Seno 985,6 Senáž 106 Zelené krmení a pastva 2013 TTP (louky, pastviny) 389,01 17, Seno 1381 Senáž 235 Zelené krmení a pastva Slatiňany Plocha (ha) Průměrný výnos (t/ha) Celkem (t) TTP (louky a pastviny) 199,86 21, Seno 785 Senáž 122 zelené krmení a pastva 834 Oves 33,55 5,31 178,4 Ječmen jarní 18,17 5,14 96 sláma vlastní 45 sláma nakoupená 779 Plocha (ha) 2013 Průměrný výnos (t/ha) Celkem (t) TTP (louky a pastviny) 207,19 23, Seno 811 Senáž 477 zelené krmení a pastva 662 Oves 28 3, Ječmen jarní 15,52 4,22 66 sláma vlastní 105 sláma nakoupená 1113

23 Od roku 2010 se provádí v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem pravidelná obnova trvalých travních porostů. V průměru 30 ha na středisku rostlinné výroby ve Slatiňanech a 30 ha na středisku rostlinné výroby v Kladrubech nad Labem se každý rok obnoví trvalých travních porostů. Celkem 60 ha v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem ročně se na podzim chemicky vyčistí od starých travních porostů a plevelů a porosty se zaořou. Na jaře se pozemky opět zasejí novou travní směsí určenou do této oblasti. Takto obnovené porosty zaručují vyšší hektarové výnosy a kvalitu píce, jak to z uvedených tabulek vyplývá. Kvalita krmiva se sleduje a rozbory travních porostů, sena, senáže ukazují výrazné zlepšení kvality krmných dávek určených pro výživu koní. Nedostatky v pěstování krmných plodin přetrvávají ve výživě trvalých travních porostů. Půdní rozbory ukazují na nedostatky ve hnojení minerálními hnojivy, především ukazují deficity u základních a některých stopových prvků. Jejich následné dodání do půdy je pro hřebčín Kladruby finančně náročné, zejména potřeba vápnění, které udržuje optimální rozpětí ph v půdě. Změny reakce půdy (okyselování) jsou způsobeny především vyplavením zásaditých složek (vápník, hořčík), jejich odčerpáním rostlinami a kyselými spady. Na kyselých půdách převládají plevele, kterým kyselá reakce vyhovuje (pryskyřníky), tyto plevele potlačují růst kulturních trav a ovlivňují tak celou skladbu trvalých travních porostů a následně pak nutriční hodnotu krmivové základny. 22

24 D. LESNÍ VÝROBA Výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa 523,72 ha. Z toho porostní půda 508,06 ha. lesní výroba náklady výnosy Kč Kč Kč Kč Kč Kč Z důvodu pozastavení prací v lesní činnosti v roce 2012 (firma Less v insolvenci), nebyly dokončeny práce v pěstební činnosti (podzimní zalesnění). Proto byly v roce 2013 výrazně vyšší náklady na pěstební činnost. Dotace za podzimní zalesnění 2013 ( Kč ) budou vyplaceny v roce 2014 Přehled základních ukazatelů výroby decenální plán Těžba dřeva celkem (m3) z toho výchovná (ha) 108,39 11,09 2,5 13,34 prořezávky (ha) 142,69 10,03 8,1 0,23 zalesnění (ha) 55,19 6,58 5,89 13,30 MYSLIVOST Odlov za kalendářní rok (kusů) srnčí zvěř 58 ks 51 ks 35 ks černá zvěř 85 ks 112 ks 61 ks celkem 143 ks 163 ks 96 ks Tržby v tis. Kč srnci trofeje 57 tis. 58 tis 77 tis zvěřina srnčí 45 tis. 41 tis 31 tis zvěřina černá 84 tis. 124 tis 56 tis celkem 186 tis. 223 tis 164 tis 23

25 III.EKONOMICKÁ ČÁST Základní informace Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky, které získala vlastní činností a s peněžními prostředky především z rozpočtu zřizovatele Ministerstva zemědělství. Příspěvková organizace provozuje i hospodářskou činnost, která není financována z prostředků zřizovatele. Účetnictví hospodářské činnosti a hlavní činnosti příspěvkové organizace se vede odděleně a stejným způsobem dle platných zákonů, vyhlášek a účetních standardů. 24

26 Dlouhodobý majetek Finanční ukazatele NH Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek je oceňován pořizovacími cenami. Jako dlouhodobý majetek je klasifikován hmotný majetek s pořizovací cenou od 40 tis. Kč,nehmotný majetek s pořizovací cenou vyšší než 60 tis. Kč, dobou použitelnosti nad 12 měsíců. Dlouhodobý majetek je odpisován lineárně podle odpisových skupin. Kmenové stádo starokladrubského koně zařazené do (národní)kulturní památky tvoří 65 klisen a 4 hřebci v barvě bílé(národní kulturní památka) na základě nařízení vlády č.132/2001 Sb.ze dne a 65 klisen a 4 hřebci v barvě vrané(kulturní památka)viz.prohlášení za kulturní památku Ministerstvem kultury ze dne pod č.j. k 8.168/94. Klisny a hřebci starokladrubského koně,které jsou kulturní (vrané stádo),resp.národní kulturní památkou (bílé stádo),jsou výsledkem vlastní činnosti.jsou oceňovány v souladu se zákonem o účetnictví a to cenou odpovídající pojistnému odhadu pojišťovny pro pojistné účely.tyto klisny a hřebci jsou zařazeny do chovného stáda.protože zvíře je dle platné právní úpravy movitá věc, je nutno s ním nakládat jako s movitou kulturní památkou.movitá kulturní památka je dle 27 písm.e)zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění vyloučena z odepisování. Dle vyhlášky č.500/2002 Sb. v platném znění 56 odst.9a)je též stanoveno,že movité kulturní památky se účetně neodepisují.zmíněnou skupinu zvířat je nutné klasifikovat ve smyslu ustanovení 24 odst.4)zákona o účetnictví jako soubor movitého majetku se samostatným technicko-ekonomickým určením,které slouží jednotnému účelu.ve smyslu citovaného ustanovení 24 odst.4)zákona o účetnictví se takový soubor majetku oceňuje jako celek.národní kulturní památka,představovaná chovem starokladrubského koně,je v podmínkách České republiky zcela unikátní záležitostí.vzhledem k její specifikaci je problematické aplikovat na ocenění jednotlivých koní standardní postupy.národní kulturní památku totiž netvoří jednotlivá zvířata,ale jejich stádo jako celek. Existence stáda koní, tvořícího národní kulturní památku je současně podmíněna existencí rezervního stáda,ze kterého je chov doplňován. Národní kulturní památka není předmětem účetního ani daňového odpisování. Z těchto pravidel ocenění kulturních památek platných v oblasti účetní legislativy vyšlo podniku jako nejprůkaznější v ocenění starokladrubských koní zařazených do (národní)kulturní památky cenou odpovídající pojistnému odhadu pojišťovny pro pojistné účely. název účtu počet ks za ks ocenění celkem Bílé stádo Základní stádo hřebci STKL NKP , ,- Bílé stádo Základní stádo klisny STKL NKP , ,- Vrané stádo Základní stádo hřebci STKL KP , ,- Vrané stádo Základní stádo klisny STKL KP , ,- Poznámka: Národní hřebčín zvolil metodu ocenění pro klisny a hřebce kmenových stád v barvě bílé i černé vedených jako národní kulturní památku, resp. kulturní památku, cenu odpovídající součtu hodnot pojistných smluv, které činí u klisen á ,- Kč, tedy souhrnně 6,5 mil. Kč a u hřebců á ,- Kč, tedy souhrnně 800 tis. Kč. NH nemá majetek, zatížený zástavním právem. NH nemá významný majetek, o němž by bylo známo, že jeho tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví. Národní hřebčín Kladruby nad Labem k datu oceňuje pozemky: a) zemědělské pozemky podle BPEJ (pozn.: bonitované půdně ekologické jednotky) b) stavební pozemky, vodní plochy a ostatní pozemky dle ustanovení 28, 31 a 32 vyhlášky č. 3/2008 c) lesní pozemky včetně lesních porostů dle ustanovení 30 a 40 vyhlášky č. 3/2008 Sb. 25

27 V majetku jsou dle účetních skupin odděleně vedeny ty stavby, které byly prohlášeny nařízením vlády č. 132/2001 Sb. za národní kulturní památku. Na účtu 032 jsou zobrazeny veškeré předměty umělecké povahy dle rozhodnutí Národního hřebčína, zejména pak předměty uvedené v seznamu 304 položek, u kterých bylo požádáno o jejich prohlášení za kulturní památky a dále 547 knih uvedených v seznamu knih umístěných v knihovně Národního hřebčína. Národní hřebčín má k na účtu 032 zobrazeno na základě rozhodnutí účetní jednotky celkem sedm souborů předmětů umělecké povahy v ocenění á 1,- Kč. Každý z těchto souborů má veden svůj seznam konkrétních položek a jako celek je oceněn podle zákona č. 563/1991 Sb. Ostatní skutečnosti: Oběžná aktiva Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami, zásoby pořízené ve vlastní režii, příchovky a přírůstky jsou oceňovány vlastními náklady, jsou účtovány dle zákona o účetnictví. Pohledávky jsou oceňovány nominálními hodnotami. O zahraničních pohledávkách je účtováno tak, že jejich výše je přepočítána na Kč pevným kurzem devizového trhu ČNB, při úhradě je účtován kurzový rozdíl. FINANČNÍ PRONÁJMY (LEASING MAJETKU) Předmět leasingu Cena uhrazené Zbývá ukončení celkem splátky uhradit splátek v r.2013 v roce Teleskopický manipulátor Merlo Multifarmer MF /2014 Traktor John Deere /2014 Traktor John Deere /2013 Diskový podmítač /2013 Příkopové rameno Twiga /2013 Secí kombinace /2015 Traktor John Deere /2015 Celkem

28 Hospodářský výsledek za rok 2013 před zdaněním činí tis. Kč. Pohledávky k : 5963 tis. Kč Pohledávky z obchodního styku 3594 tis. Kč, z toho po splatnosti 1644 tis. Kč. K pohledávkám byly k vytvořeny opravné položky ve výši 626 tis. Kč. Závazky k : 6201 tis. Kč Závazky po datu splatnosti k NHK neeviduje. Závazky v cizí měně podatu splatnosti k NHK neeviduje. Další závazky: mzdové nároky (uhrazeno v lednu 2013) v Kč Doplatky mezd za prosinec ,- Zdravotní pojištění za prosinec ,- Sociální pojištění za prosinec ,- Daňové nedoplatky za rok ,- Zákonné rezervy: nejsou rok 2011 rok 2012 rok 2013 Vlastní kapitál v tis. Kč Jmění účetní jednotky v tis. Kč Fond odměn v tis. Kč FKSP v tis. Kč Rezervní fond v tis. Kč Fond reprodukce majetku investiční fond v tis. Kč rok 2011 rok 2012 rok 2013 VÝNOSY Z ČINNOSTI V TIS. Kč CELKEM Z TOHO: Výnosy z prodaného zboží v tis. Kč Výnosy z prodeje vlastních výrobků v tis. Kč Výnosy z prodeje služeb v tis. Kč Výnosy z pronájmu v tis. Kč Výnosy z prodeje DHM a materiálu v tis. Kč Ostatní výnosy v tis. Kč

29 Ostatní informace podávané státní příspěvkovou organizací: Žádné právnické ani fyzické osoby se nepodílejí na základním kapitálu NHK. Státní příspěvková organizace vlastní akcie ani dluhopisy nevydává. Tržby za cenné papíry NHK nemá. Dary státní příspěvková organizace neposkytuje. Majetek státní příspěvkové organizace není zatížen žádným zástavním právem. Nebyly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku dle 66 a) obch. zák. Státní příspěvková organizace nemá zpracován ekologický audit. NH nemá závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. NH nemá pohledávky a závazky kryté podle zástavního práva. Výroční zpráva o činnosti Národního hřebčína Kladruby nad Labem, státní příspěvkové organizace v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 V souladu s ustanovením 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím ), zveřejňuje Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace následující údaje: V roce 2013 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to prostřednictvím elektronické pošty. V roce 2013 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2013 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V roce 2013 nebyla podána žádná stížnost podle 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace při vyřizování žádosti o informace. Účetní metody a použité účetní zásady Způsoby oceňování: a) zásoby: Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou včetně nákladů na pořízení. Zásoby pořízené ve vlastní režii (výrobky truhlárny, sedlárny ), příchovky a přírůstky jsou oceňovány vlastními náklady. b) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. Plemenní koně jsou zařazováni do DHM aktivací ze zásob v konečné vnitropodnikové ceně tvořenou z přírůstků zvířat. Hodnoty rozhodující pro zatřídění majetku v roce 2013: pořizovací cena nad ,-Kč pro dlouhodobý hmotný majetek a ,-Kč pro dlouhodobý nehmotný majetek. c) přepočet majetku a závazků v cizích měnách na českou měnu Přepočet cizích měn do účetnictví se prováděl dle směrnice státního podniku pevným kurzem 25,225 (stanoveným ČNB k ). K byly neuhrazené pohledávky a závazky přepočteny kursem ČNB. Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek: odpisový plán vychází z doby použitelnosti majetku účetní jednotka používá lineární způsob odepisování 28

30 Vybrané finanční ukazatele NH (v tis. Kč) Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 HV před zdaněním HV bez dotací a příspěvků Dotace a příspěvky ze SR Výnosy celkem tržby za koně tržby ze zemědělské prvovýroby tržby za ustájení koní tržby ze vstupného tržby z pronájmu tržby za inseminaci Náklady celkem Mzdy Odpisy opravy a udržování Mzdy + sociální a zdravotní pojištění Přepočtený počet zaměstnanců Průměrná mzda bez OON Personální údaje - stavy zaměstnanců Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců Průměrný stav zaměstnanců ve fyz. osobách Odešlo celkem Nastoupilo celkem

31 IV.PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Chovatelské a prezentační akce Leden Únor Kočárové soustředění - Slatiňany Kočárové soustředění - Slatiňany 2.2. Účast na halových závodech spřežení C/1,2,4,2P - Hradišťko u Sadské Kočárové soustředění - Slatiňany Březen Duben Květen Červen Seminář a setkání chovatelů starokladrubských koní 2.3. Účast starokladrubských koní na akci "Koně na Žofíně" Skokové soustředění s Ludvíkem Janďourkem st. - Slatiňany 9.3. Přehlídka koní určených k prodeji Účast na mezinárodní výstavě Equitanna - Essen Skokové soustředění s Ludvíkem Janďourkem st. - Slatiňany Halové závody spřežení C/1,2,4 - Slatiňany Skokové soustředění s Ludvíkem Janďourkem st. - Slatiňany 6.4. Damský den va Slatiňanech, hobby závody ZZVJ spřežení Licence Mezinárodní závody spřežení CAI-A/ 1,2,4,2P Rudolfův pohár - Kladruby n. L Účast kladrubských koní na výstavě "12. noc černých perel" - Neustat / Dosse, Německo Zkoušky výkonnosti stkl. hřebců v Kladrubech n.l Jarní třídění koní v Kladrubech nad Labem Jarní třídění koní ve Slatiňanech Účast na závodech spřežení CAI-A/ 1,2,4,2P - Police nad Metují Den koní - Slatiňany Červenec Srpen Závody spřežení CAN-A/1,2,4,2P Memoriál Jiřího Škodného Účast na závodech spřežení CAI-A/ 1,2,4,2P - Altenfelden Účast na Mistrovství ČR v jízdě v dámských sedlech, Písek Velký jezdecký den - Slatiňany Účast na Mistrovství ČR v jízdě v dámských sedlech, Písek Skokové závody Z-L hobby - Heřmanův Městec Účast na závodech spřežení CAI-A/ 1,2,4,2P - Nebanice Mistroství ČR v soutěžích spřežení CAN-A/ 1,2,4,2P - Police nad Metují Damský den va Slatiňanech, hobby závody 30

32 24.8. Účast starokladrubských koní na výročí 750 let založení obce Kočí Účast na závodech spřežení CH-M-A2 Topolčianky Září Říjen Listopad Prosinec Účast na výstavě "Země živitelka" - České Budějovice Účast na výstavě "Koně v akci" - Pardubice Účast na krajských dožínkách v Hradci Králové Zkoušky výkonnosti stkl. klisen ve Slatiňanech Účast na výstavě Lysá nad Labem Účast na Hengstparade v Marbachu, Německo Účast na slavnostech sv. Václava - Hradec Králové Podzimní třídění koní v Kladrubech nad Labem Podzimní třídění koní ve Slatiňanech Velká pardubická Steeplchase (2x šestispřeží) Hubertova jízda Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem Hubertova jízda - Heřmanův Městec výročí Hradní stráže - Pražský Hrad 31

33 Příloha č. 2 Soubor zvířat zařazených do genetických zdrojů Starokladrubský bělouš Kladruby nad Labem k Plemenní hřebci: P.č. Jméno Otec Matka Nar. 1. G Pastorella VII G XLIX 257 Pastorella 2004 S XL 2. Gss Ravella XLI Gss XXX 193 Ravella S XL F Albuza F XXI 269 Albuza S XLIII S Espada XI S XL 234 Espada G XLVI 2002 Plemenné klisny: P.č. Jméno Otec Matka Nar Perla G I Equileta G II Episoda G IV Animacion G XLVIII Estrella G XLVIII Erisia G XLVIII Caracola G XLIX Rarita G XLIX Cantilena G XLIX Caballeta G XLIX Elviria G XLIX Egida Gss XXX Cordoba Gss XXX 257 Pastorella S XL 302 Elota Gss XXXIX 247 Extracta F XI 237 Animosa Gss XXX 249 Espiga SP III 157 Empire Gss XXIX 128 Carthagena S XXXVII 258 Ria G XLVII 236 Consula Ru I 218 Corona Gss XXX 236 Espuma S XLI 158 Energica Gss XXIX 211 Curiosa F XI

34 Amiga Gss XXX Amistad Gss XXXI Ara Gss XXXI Entereza Gss XXXI Elisabett Gss XXXI Ama Gss XXXIV Compostella Gss XXXIV Arietta Gss XXXIV Esencia Gss XXXIX Altona Gss XXXIX Elota Gss XXXIX Erca Gss XXXIX Risa Gss XLI Raggiera Gss XLII Roncha Gss XLII Alvara Gss XLIII Ericera Gss XLIII Estrita Gss XLIII Camina Gss XLIV Anquela Gss XLIV Extracta F XI Ecrasita F XXI Robinia F XXI Engarra F XXI Amalthea F XXI 199 Amata S XL 199 Amata S XL 199 Amata S XL 191 Erminia S XL 247 Extracta F XI 304 Amapola F XXI 236 Consula Ru I 304 Amapola F XXI 235 Espuma S XLI 172 Alta Gss XXIX 235 Espuma S XLI 186 Erecta F XI 264 Represa G XLVIII 239 Rorella F XI 238 Rossina S XL 324 Amazona S III 303 Enea S XLIII 301 Estrella G XLVIII 236 Consula Ru I 270 Animacion G XLVIII 106 Elegia S XXXVII 151 Emphatica Gss XXIX 262 Reina G XLVI 260 Egida Gss XXX 269 Albuza S XLII

35 Eredita F XXI Ruana F XXI Amorosa F XXI Sintra F XXI Sagrada F XXI Risita F XXI Consula Ru I Corelia Ru II Eneis Ru II Carbonia Ru III Regada Ru III Amiera Ru V Rolica Ru V Amazona S III Arcola S III Perfecta S XL Pastorella S XL Ricura S XL Albuza S XLIII Adivina S XLIII Audacia S XLIII Sandra S XLIII Sanda S XLIX Ermeia S L Escoria S L 290 Enamorada Gss XXXI 193 Ravella S XL 243 Amara Gss XXX 273 Sanda S XLIX 273 Sanda S XLIX 322 Risa Gss XLI 128 Carthagena S XXXVII 261 Cordoba Gss XXX 234 Espada G XLVI 128 Carthagena S XXXVII 296 Recadera S XLII 276 Amistad Gss XXXI 239 Rorella F XI 256 Amaretta G XLVIII 226 Aversa F XI 986 Pamela Gss XXVII 986 Pamela Gss XXVII 228 Riposada F XI 190 Aluma Gss XXIX 72 Adona Ru 213 Avara Gss XXXIX 273 Sanda S XLIX 370 Saura Ru II Erista - 44 Gss XXX 279 Esencia Gss XXXIX

36 Empada S L Ripolla S L 169 Ephemeria Gss XXXIX 228 Riposada F XI Plemenné klisny rezervní: P. č. Jméno Otec Matka Nar. 1. Josef. Revilla 13 AE? Ru III 193 Ravella S XL 2006 Plemenníhřebci rezervní: P. č. Jméno Otec Matka Nar. 1 G Aversa XLIX G XLIV 2 Gss Aversa XLIV Gss XXXI 3 Gss Ecraseé XLVIII Gss XXXIII 4 Ru Curiosa V Ru II 5 Ru Enamorada VI Ru V 6 S Espada XI S XL 7 S Rabia VIII S XLIII 8 S Eroica XLIII S XL 226 Aversa F XI 226 Aversa F XI 230 Ecraseé F XI 211 Curiosa F XI 290 Enamorada Gss XXXI 234 Espada G XLVI 105 Rabia Gss XXIX 74 Eroica F IX

37 Starokladrubský vraník Slatiňany k Kmenoví plemeníci: P.č. Jméno Otec Matka Nar. % stkl. krve 1. Romke Eleja X 2. Sacramoso Mantova X Romke III Sacr. XLIX 419 Eleja (S XLII) 409 Mantova (So VIII) 3. Solo Elea XXII Solo XVII 386 Elea (So VIII) 4. Siglavi Pakra Basilika VIII SP III 399 Basilika S XXXIX , , , ,99 Plemenné klisny: P. č. Jméno Otec Matka Nar. % stkl. krve oddíl PK Selandia Gss. XXXV 347 Segetana SP I Ronda Gss. XXXV 374 Rotula R II Xamora Gss. XXXV 474 Xantira S XLIX Marinera Gss. XL 433 Matra S XLV Barcia Gss. XL 436 Baturra S XLVII Bandira Gss. XL 436 Baturra S XLVII Elvona S I 406 Elvika So VI Canbera S I 390 Caprida So VIII Secada S I 435 Selandia Gss. XXXV Mansilla S I 409 Mantova So VIII Salera S IV 405 Sorga R III Samanada S IV 392 Sabrina So VIII Carroza S IV 417 Castela So VIII Palanca S VI 355 Paluba R II Fantasía S VI 461 Fanega S XLVI Sacramenta S XLV 392 Sabrina So VIII ,25 HPK ,38 HPK ,20 PK ,94 PK ,5 PK ,6 PK ,25 HPK ,8 PK ,3 PK ,4 HPK ,6 PK ,9 1. PPK ,07 HPK ,4 PK ,3 PK ,00 HPK

38 Matra S XLV 387 Matera So IX Fanega S XLVI 403 Faga SP III Iglesia S XLVI 385 Iseta SP III Manida S XLVI 361 Madona SP I Canta S XLVI 388 Cantinela SP III Baturra S XLVII 377 Batuma S XLI Calista S XLVII 417 Castela So VIII Belisa Montilla S XLVII S XLVII 400 Bea So VI 407 Montana So VI Xea S XLVII 365 Xenie R II Xantira S XLIX 346 Xantora R Escala S XLIX 426 Esmera Gss. XXXI Evoluta S XLIX 420 Evera So VI Encella S XLIX 445 Elena S XLIV Rosemary So VI 339 Rosa SP I Evera So VI 381 Elera S XXXIX Siria So VIII 370 Saura R II Mantova So VIII 305 Morgana R Simarra So X 415 Siria So VIII Sargenta So X 425 Sacramenta S XLV Samba So X 392 Sabrina So VIII Paladia So XI 383 Plata R II Fagia So XI 403 Faga SP III Xala So XII 382 Xerosa R II Romy So XII 374 Rotula R II Xedona So XVII 341 Xerona S XXXVIII Margina So XVII 330 Macrida SP I ,31 PK ,56 PK ,07 2.PPK ,56 1.PPK ,70 PK ,13 HPK ,25 HPK ,69 HPK ,00 PK ,44 PK ,63 PK ,60 PK ,3 PK ,9 PK ,69 HPK ,13 HPK ,25 HPK ,06 PK ,13 PK ,56 PK ,88 1.PPK ,31 PK ,00 PK ,44 PK ,56 HPK ,13 PK ,44 PK 37

39 Xatina So XVII 438 Xatanga So XI Barbería So XVII 455 Barbilla S XLVII Capeta So XVII 390 Caprida So VIII Sedera So XVII 435 Selandia Gss. XXXV Exacta So XVII 428 Ecleta So X Falsa So XVIII 403 Faga SP III Carlota So XVIII 390 Caprida So VIII Moravita So XVIII 375 Morela S XXXIX Falena So XVIII 413 Falerna S XLII Mantada So XVIII 409 Mantova So VIII Camora So XVIII 389 Camela So VIII Inca So XXII 443 Isca SP III Sofia So XXII 405 Sorga R III Palatina So XXIV 451 Paladia So XI Xamira SP III 434 Xahira S XLIV ,70 PK ,10 PK ,90 HPK ,40 PK ,70 PK ,60 PK ,00 1.PPK ,44 PK ,10 PK ,00 HPK ,80 PK ,43 HPK ,20 PK ,06 HPK ,70 HPK Montesa SP VIII Madería SP VIII Amanita R III María R IX Monica R X Ramilla R X Bebita R X 462 Montilla S XLVII 475 Madeja S XLVI 402 Amantea So VI 459 Margina So XVII 407 Montana So VI 432 Romy So XII 441 Beatrice S XLVII ,50 PK ,50 PK ,44 PK ,50 PK ,10 PK ,90 HPK ,90 HPK Rezervní plemenné klisny: P. č. Jméno Otec Matka Nar. % stkl. krve oddíl PK Isla S VI Amantea So VI 443 Isca SP III 364 Antela So VII ,60 PK ,81 PK 38

40 Farnaca So XXII Barbera So XXIV 413 Fanega S XLVI 455 Barbilla S XLVII ,3 PK ,8 PK Rezervní plemenní hřebci: P.č. Jméno Otec Matka Nar. % stkl. krve 1. Sacramoso Majorita IV Sacr. XLVII 380 Majorita ,44 S XXXIX 2. Sacramoso Montana VII Sacr. XLIX 407 Montana ,00 So VI 3. Solo Xahira XXVI Solo XIX 434 Xahira ,06 S XLIV 4. Solo Elgata XXVIII Solo XVII 418 Elgata ,40 S XXXIX 5. Solo Siria XXIX Solo X 415 Siria ,10 So VIII 6. Solo Majorita XXII - 6 Solo XXII 380 Majorita ,40 S XXXIX 7. Solo Pavia XXII - 9 Solo XXII 440 Pavia ,60 S XLIX 8. Siglavi P. Rosanera X Siglavi P. III Rosanera ,25 S XLVI 9. Siglavi P. Montilla XI Siglavi P. VIII 462 Montilla ,50 S XLVII 10. Gss. Paluba XL Gss. XXXV 355 Paluba ,10 R II 11. Gss. Manida I Gss. XXXV 464 Manida S XLVI ,10 Příloha č. 3 - Koně NH u jiných organizací k Kladruby nad Labem: Plemenní hřebci STKL: P.č. Jméno Otec Matka Nar. Stáj Energica Zemský hřebčinec Tlumačov G Energica II G XLVIII 1998 Gss XXIX Altessa Zemský hřebčinec Tlumačov Gss Altessa XLII Gss XXXVII 1999 Gss XXIX 39

41 Odchov - hřebečci nar. v roce 2013: P.č. Jméno Otec Matka Nar. Stáj 1. GssCaballeta XLVIII 2 Gss XLVIII 334 Caballeta G XLIX 2. RuEcrasita II 34 Ru II 311 Ecrasita F XXI 3. RuRobinia V 19 Ru V 312 Robinia F XXI 4. S Amalthea XI 18 S XI 332 Amalthea F XXI Odchovna v Nebanicích, pí Šimáčková Odchovna v Nebanicích, pí Šimáčková Odchovna v Nebanicích, pí Šimáčková Odchovna v Nebanicích, pí Šimáčková Slatiňany: P.č. Jméno Otec Matka Nar. Stáj 2. Sacr. Montana VII Sacr. XLIX 407 Montana So VI 3. Cantarella 7 Gss. XL 388 Cantinela SP III 4. Matanga 54 Sacr. XLIX 453 Matinada S XLIV 1999 ZH Písek 2004 TJJ Lucky Drásov 2007 Hřebčín Napajedla a.s. Příloha č. 4 - Připouštění plemennými hřebci a počty narozených hříbat od Kladruby nad Labem: Rok k k plemeník Počet naroz. hříbat* Počet připušt. klisen Počet naroz. hříbat* Počet připušt. klisen GeneralePastorella VII GssEnergia XLIX GeneraleAversa XLIX GeneraleEnergica II Generale Pastora III GeneraleRavella IV GssAqua XXXIV GssRiposada XLV GssAltessa XLII GssAlta XLIII GssAversa XLIV SacramosoEroica XLIII SacramosoClarissa III FavoryRava XXI RudolfoCandia II GssEcraseé XLVIII RudolfoCuriosa V FavoryAlbuza XXVII RudolfoEnamorada VI GssRavella XLI - ins S Espada XI Gss Santalina XXXVIII * z předchozí připouštěcí sezóny 40

42 Slatiňany: Rok k k Počet naroz. Počet připušt. Počet naroz. Počet připušt. plemeník hříbat* klisen hříbat* klisen Sacr. Mantova X Solo Elea XXII Solo Xahira XXVI Solo Elgata XXVIII Solo Siria XXIX Romke Eleja X Siglavi P. Basilika VIII Siglavi P. Montilla XI Gss. Paluba XL Gss. Energia XLIX Sacr. Mantova X * z předchozí připouštěcí sezóny Příloha č. 5 - Výkonnostní zkoušky nově zařazené STKL klisny a hřebci Kladruby nad Labem Nově zařazené klisny po zkouškách výkonnosti 2013 Kladruby nad Labem: Klisny: Jméno Otec Matka Nar. PK 361 Episoda G IV 247 Extracta F XI 2009 HPK 362 Ama Gss XXXIV 363 Alvara Gss XLIII 360 Anquela Gss XLIV 364 Risita F XXI 365 Corelia Ru II 304 Amapola F XXI 324 Amazona S III 270 Animacion G XLVIII 322 Risa Gss XLI 261 Cordoba Gss XXX 2009 HPK 2009 PK 2008 HPK 2009 PK 2009 HPK 41

VYHODNOCENÍ ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU ZA ROK 2013 chov starokladrubských koní

VYHODNOCENÍ ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU ZA ROK 2013 chov starokladrubských koní VYHODNOCENÍ ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU ZA ROK 2013 chov starokladrubských koní 1. Úvod Starokladrubský kůň je původním českým plemenem koní, které svým významem překračuje hranice České republiky. Zároveň

Více

VYHODNOCENÍ ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU ZA ROK 2014 chov starokladrubských koní

VYHODNOCENÍ ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU ZA ROK 2014 chov starokladrubských koní VYHODNOCENÍ ŠLECHTITELSKÉHO PROGRAMU ZA ROK 2014 chov starokladrubských koní 1. Úvod Starokladrubský kůň je původním českým plemenem koní, které svým významem překračuje hranice České republiky. Zároveň

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Tišnovská Nová Ves 29 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 22.3.2015 18:36:15 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračovala ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Loučim Účetní

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014)

Licence: DXBZ XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 A.1. Informace podle 7 odst.

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Účetní metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví. O zásobách se účtuje způsobem A Rozúčtování

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více