POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE"

Transkript

1 POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček , 1. část / 1

2 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby NR č. 73/2009 (nahradilo NR č. 1782/2003): Čl. 4: zemědělec, který dostává přímé platby, musí splňovat požadavky přílohy II a III a čl. 5 a 6 Příloha II: povinné požadavky na hospodaření -seznam 18 předpisů (směrnic a nařízení) změna číslování předpisů Příloha III: rámec pro definování GAEC Čl. 5: povinné (zákonné) požadavky na hospodaření z oblasti ochrany životního prostředí, zdraví člověka, zvířat a rostlin a welfare Čl. 6: dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC) Přímé platby: SPS, SAPS, další (příloha I) 1. část / 2

3 Legislativní základ podmíněnosti EAFRD NR č. 1698/2005: Čl. 51: příjemce vybraných plateb osy II EAFRD dodržuje podmíněnost definovanou v čl. 5 a 6 a přílohách II a III Vybrané platby: čl. 36, písm. a) bod i) čl. 36, písm. a) bod ii) horské oblasti jiné než horské čl. 36, písm. a) bod iii) NATURA 2000 a WFD / - čl. 36, písm. a) bod iv) AEO čl. 36, písm., a) bod v) welfare - čl. 36, písm. b) bod i) čl. 36, písm. b) bod iv) čl. 36, písm. b) bod v) první zalesnění zem. půdy NATURA 2000 v lesích lesnicko-environmentální platby 1. část / 3

4 Legislativní základ podmíněnosti EAFRD NK č. 1975/2006: Čl. 19: podmíněností se rozumí vedle SMR a GAEC rovněž minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin jsou zakotveny v čl. 39, odst. 3 NR č. 1698/2005 jako povinnost pro žadatele o AEO Minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin: : podmínka pro AEO od 2009: podmínka pro AEO jako součást podmíněnosti 1. část / 4

5 Dosavadní vývoj podmíněnosti v ČR 2004: podmínkou platby SAPS je dodržení dobrého zemědělského a environmentálního stavu (nerušení krajinných prvků) : podmínkou SAPS je dodržení 5 standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu 2007: dobrý zemědělský a environmentální stav je podmínkou pro přímé platby (nejen SAPS) a vybrané platby z osy II PRV podmínkou AEO jsou minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 1. část / 5

6 Dosavadní vývoj podmíněnosti v ČR 2008: Podmíněnost se vztahuje na další zaváděné platby z osy II PRV (NATURA 2000 v lesích) a platby týkající se SOT s vínem 2009: Podmíněnost se vztahuje na další platbu z osy II PRV (lesnickoenvironmentální platby) Součástí podmíněnosti se stávají povinné požadavky na hospodaření č. 1 až 8 Součástí podmíněnosti se stávají minimální požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, které jsou nově definovány 1. část / 6

7 Podmíněnost po roce : nové znění podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu 5a (min. požadavky hnojení) a 8a (min. požadavky POR) novela NV č. 83/2009 Sb. 2011: součástí podmíněnosti se stanou povinné požadavky na hospodaření č. 9 až 15 (krmivová bezpečnost, přípravky na ochranu rostlin, veterinární léčiva, nákazy hospodářských zvířat) rozšíření GAEC slabě erozně ohrožené půdy 2013: součástí podmíněnosti se stanou povinné požadavky na hospodaření č. 16 až 18 (welfare hospodářských zvířat) 1. část / 7

8 Současná podoba podmíněnosti v ČR Legislativní základ podmíněnosti NV č. 83/2009 Sb. postup výpočtu snížení dotací při porušení podmíněnosti příloha I evropské předpisy (SMR příloha II NR č. 73/2009) příloha II kontrolované požadavky SMR č. 1 8 a jejich legislativní zakotvení příloha III dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC) (text podmínek společný pro všechny platby dotčené podmíněností) změna NV pro přímé platby a osu II PRV NV č. 335/2009 Sb., o stanovení druhů krajinných prvků (nové s účinností od ) 6 krajinných prvků 1. část / 8

9 Současná podoba podmíněnosti v ČR Legislativní základ podmíněnosti Zákon č. 252/1997 Sb. (č. 291/2009 Sb.) 4c provádění kontrol v oblasti SMR kontrolní orgány, obsah zprávy o kontrole 4d provádění kontrol v oblasti GAEC 4e vyhodnocení kontrol podmíněnosti SMR 1 a 5: ČIŽP SMR 2: ČIŽP (od roku 2010 ÚKZÚZ, ale NK ČIŽP) SMR 3 a 4: ÚKZÚZ SMR 6 8: ČPI Min. požadavky: ÚKZÚZ a SRS 1. část / 9

10 Současná podoba podmíněnosti v ČR Platby dotčené podmíněností: SSP SAPS Energetické plodiny STP LFA a NATURA 2000 AEO Zalesnění zemědělské půdy NATURA 2000 v lesích Lesnicko-environmentální opatření Prémie za vyklučení vinic NV č. 45/2007 Sb. NV č. 47/2007 Sb. NV č. 80/2007 Sb. NV č. 95/2008 Sb. NV č. 75/2007 Sb. NV č. 79/2007 Sb. NV č. 239/2007 Sb. NV č. 147/2008 Sb. NV č. 53/2009 Sb. NV č. 245/2004 Sb. 1. část / 10

11 Znění současných podmínek GAEC 1. Nerušení krajinných prvků -meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice 2. Kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója nebo slunečnice nejsou pěstovány nad 12 o 3. Zapravování kejdy nebo močůvky do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci 4. Zákaz změny travního porostu na ornou půdu 5. Zákaz pálení bylinných zbytků 1. část / 11

12 Postavení současných podmínek GAEC 1. Definovány v NV č. 83/2009 Sb. (již ne v jednotlivých NV upravujících podmínky poskytnutí platby) 2. Podmínka pro přímé platby, vybrané platby osy II PRV a vybrané platby SOT s vínem 3. Podmínkou již od vstupu do EU v roce Definovány na základě NR č. 1782/2003 Sb. (příloha IV) 5. Návaznost na 8 zásad správné zemědělské praxe HRDP (např. zapravení kejdy a močůvky, vyloučení ŠP, rozorávání travních porostů) 6. Některé budou v platnosti (popř. po úpravě) i od roku 2010 (např. rozorávání travních porostů, krajinné prvky, vyloučení ŠP, pálení bylinných zbytků) 1. část / 12

13 Zásady správné zemědělské praxe HRDP 1. Vyloučení širokořádkových plodin na svažitých půdách nad 12 o 2. Minimální spásání nebo sekání travních porostů 3. Skladování a manipulace s chemickými látkami 4. Zapravování tekutých statkových hnojiv do půdy do 24 hodin na orné půděbez porostu nad 3 o 5. Vedení a archivace evidence hnojení 6. Zabránění úniku nebezpečných látek 7. Welfare 8. Vyloučení změny kultury travní porost na ornou půdy 1. část / 13

14 Stávající GAEC 1 Rušení krajinných prvků Od roku 2004 (první a nejstarší podmínka GAEC) Chybí referenční úroveň krajinných prvků v LPIS Novela zákona č. 252/1997 Sb. (291/2009 Sb.) Zákon č. 114/1992 Sb. Obecná ochrana rostlin Ochrana dřevin rostoucích mimo les kácení dřevin (novela 8) Památný strom Významné krajinné prvky Bude i novým GAEC 6 Při porušení se hodnotí počet zrušených/poškozených krajinných prvků a jejich plocha (u SMR 1/2 i počet dřevin!) 1. část / 14

15 Stávající GAEC 2 Vyloučení ŠP na svahu Výměra orné půdy nad 12 o se širokořádkovými plodinami?! Zatravňování orné půdy nad 12 o (HRDP) a nad 10 o. GAEC dozná změny od roku 2010 (viz nové protierozní standardy GAEC 1 a 2) Zákon č. 334/1992 Sb. a jeho připravovaná novela Vyloučení ŠP nad 7 o u vod (NV č. 103/2003 Sb., SMR 4/5 a AEO 6) Při porušení se hodnotí plocha pěstovaných plodin a svažitost pozemku Protierozní ochrana půdy 12 o (21%) jsou půdy silně erozně ohrožené 1. část / 15

16 Stávající GAEC 3 Zapravení kejdy a močůvky Zásady správné zemědělské praxe HRDP: tekutá statková hnojiva GAEC : statková hnojiva v tekuté formě GAEC : kejda a močůvka Vyhláška č. 274/1998 Sb.: tekutá statková, tekutá organická (do 24 hod.), tuhá statková, tuhá organická (do 48 hod.) bez ohledu na sklonitost NV č. 103/2003 Sb.: tuhá statková, tuhá organická (>12 o do 24 hod.) AEO 6: tuhá statková, tuhá organická (>12 o do 24 hod.) Při porušení se hodnotí plocha, sklonitost pozemku a míra nesplnění lhůty 24 hodin 1. část / 16

17 Stávající GAEC 4 Rozorání travního porostu Zásada správné zemědělské praxe HRDP Zákon č. 252/1997 Sb. dotační podmínka Zákon č. 334/1992 Sb. změna pouze se souhlasem OOZPF Bude i novým GAEC Obnova travního porostu (1x za 5 let) součást AEO dle NV č. 79/2007 Sb. (novela č. 114/2008 Sb.) zakotvena v novele zákona č. 252/1997 Sb. (č. 291/2009 Sb.) Podmínky obnovy: ohlášení do 15 dnů, porost do Při porušení se hodnotí plocha, sklonitost, přítomnost SP a HPJ 1. část / 17

18 Stávající GAEC 5 Pálení bylinných zbytků Zákon č. 133/1985 Sb.: zákaz vypalování porostů (každý) přijetí opatření při spalování hořlavých látek na volném prostranství oznámení pálení příslušnému HZS Zákon č. 86/2002 Sb. 3: pouze suché rostlinné materiály a dřevo 50: obec může pálení zakázat nebo omezit (obecní vyhláška) Bude i novým GAEC Zákaz se týká pouze pálení bylinných zbytků Při porušení se hodnotí plocha, plošnost pálení a druh kultury 1. část / 18

19 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Novela č. 291/2009 Sb. Nové vymezení půdního bloku ( 3a) půdní blok může být vymezen i jako vodní plocha nebo zalesněná plocha Nové vymezení dílu půdního bloku Případy, kdy se půdní blok dělí na díly Nové kultury v evidenci půdy ( 3i) zalesněná půda rybník plocha s rychle rostoucími dřevinami Změna evidovaných údajů u půdního bloku ( 3a) zařazení dle zvýhodnění (horské, jiné než horské, NATURA 2000) příslušnost krajinného prvku viz. NV č. 82/2006 Sb. (336/2009 Sb.) 1. část / 19

20 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Podmínky obnovy travního porostu ( 3i, 3j) 1x za 5 let ohlášení do 15 dnů ode dne rozorání souvislý travní porost do zajištění sklizně krycí plodiny do Rozšíření evidence využití půdy ( 3a) evidence půdy evidence hospodářství podle objektů k chovu evidovaných zvířat mimo včel evidence krajinných prvků ( 3aa) 1. část / 20

21 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Obecná definice krajinného prvku ( 3aa) souvislá plocha, popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované půdy, která plní mimoprodukční funkci zemědělství a která se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo s ním nejméně na části hranice sousedí plochu krajinného prvku je možno dělit v případě více uživatelů Druh krajinného prvku ( 3m) Druh krajinného prvku je stanoven nařízením vlády (nové NV č. 335/2009 Sb.) 6 krajinných prvků (5 stávajících + solitérní dřevina) 1. část / 21

22 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Evidované údaje o krajinném prvku ( 3aa) identifikační číslo krajinného prvku druh krajinného prvku příslušnost k půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu, výměra krajinného prvku vlastník krajinného prvku, pokud je znám uživatel krajinného prvku za předpokladu prokázání právního důvodu užívání zařazení do katastrálního území 1. část / 22

23 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Možnosti kdy lze poskytnout dotace na plochu krajinného prvku ( 3aa) za určitých podmínek (např. maximální velikost plochy krajinného prvku) uvnitř nebo na hranici půdního bloku prokázání právního důvodu užívání Vedení a zveřejňování údajů z evidence půdy ( 3ab) týkající se krajinných prvků: zákresy hranic krajinného prvku identifikační číslo krajinného prvku druh krajinného prvku 1. část / 23

24 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Zaevidování krajinného prvku ( 3p) krajinné prvky eviduje ministerstvo z vlastního podnětu nebo na žádost orgánu státní správy, vlastníka nebo uživatele Obsah žádosti o zaevidování popis krajinného prvku druh krajinného prvku identifikační údaj o půdním bloku, popřípadě jeho dílu, uvnitř kterého se krajinný prvek nachází, nebo se kterým nejméně na části hranice sousedí, zdůvodnění žádosti mapová příloha se zákresem krajinného prvku 1. část / 24

25 Novela zákona č. 252/1997 Sb. Kontrolní orgány pro kontrolu podmíněnosti ( 4c, 4d) kontrola v oblasti řízení (SMR) kontrola GAEC novela příslušných zákonů (zakotvení kontrolní povinnosti pro kontrolní orgány ve vztahu k podmíněnosti) Obsah kontrolní zprávy ( 4c) Výčet kontrolovaných požadavků Popis zjištěného porušení (závažnost, rozsah, trvalost, úmysl/nedbalost) Celkové hodnocení provedené kontroly Vyhodnocení kontrol podmíněnosti ( 4e) Postup je stanoven nařízením vlády (č. 83/2009 Sb.) 1. část / 25

26 Nové podmínky GAEC od roku 2010 Důvod pro stanovení nových podmínek GAEC je vydání nového evropského předpisu NR č. 73/2009, příloha III (leden 2009) Členský stát musí stanovit své podmínky tak, aby odpovídaly obsahu a rozsahu této přílohy Platnost nových podmínek GAEC od 1. ledna 2010 (2012) 1. návrh byl zveřejněn v červenci, 2. návrh v říjnu 10 podmínek GAEC (staré i nové), dnes 11 podmínek U nových není znám způsob hodnocení porušení Některé nové podmínky GAEC umožňují při jejich plnění volbu z více možností 1. část / 26

27 Příloha IV NR č. 1782/2003 TÉMA 1. Protierozní ochrana půdy 2. Půdní organická hmota 3. Půdní struktura 4. Minimální míra údržby NORMY 1. Minimální pokryv půdy 2. Minimální péče o půdu 3. Terasy 4. Střídání plodin 5. Strniště, posklizňové zbytky 6. Používání vhodné mechanizace 7. Minimální intenzita chovu 8. Stálé pastviny 9. Zachování krajinných prvků 10. Pronikání nežádoucí vegetace 11. Péče o olivové háje + vinice 1. část / 27

28 Příloha III NR č. 73/ část 1. část / 28

29 Příloha III NR č. 73/ část 1. část / 29

30 Nová podmínka GAEC 1 Protierozní zaměření podmínky + péče o pozemky Půdní bloky s kulturou orná půda a sklonitostí nad 7 o Založit následné plodiny po sklizni nebo uplatnit alespoň jedno z následujících opatření ponechat strniště do (změna do ) nechat půdu zoranou nebo podmítnutou do (změna do ) Pokud opatření nejsou v rozporu s GAEC 2 GAEC 1 se týká přibližně ha (necelá 3%) 1. část / 30

31 Nová podmínka GAEC 2 Protierozní zaměření podmínky Na půdních blocích označených v evidenci půdy jako silně erozně ohrožené nepěstovat ŠP (viz současný GAEC 2) porosty obilnin a řepky zakládat s využitím půdoochranných technologií nebo porosty obilnin zakládat s podsevem jetelovin Vyloučení ŠP není vázáno pouze na sklonitost, ale na erozní ohroženost půdy (sklonitost, délka svahu, půdní typ a půdní druh) Předpoklad: zavedení vrstvy silně erozně ohrožených půdních bloků v LPIS od Bude záviset na způsobu stanovení erozní ohroženosti a vymezení půdoochranných technologií (SOWAC GIS) 1. část / 31

32 1. část / 32

33 1. část / 33

34 Nová podmínka GAEC 3 Podmínka zaměřená na udržení organické hmoty v půdě Zajistit na 20% orné půdy evidované k jedno ze dvou následujících opatření, popř. jejich kombinaci: aplikaci tuhých statkových nebo tuhých organických hnojiv 25 t/ha (mimo separát prasečí kejdy a slámu ponechanou na poli) připravovaná ZMĚNA!!! v připomínkovém řízení od do 31.7 pěstovat vojtěšku, jetel (lze i jako podsev do krycí plodiny nebo ve směsi s travami) Předpoklad ke splnění této podmínky: Výměra orné půdy, které se týká tato podmínka Plán hnojení a vývozu statkových hnojiv (hnůj, komposty) Zastoupení pícnin v osevním postupu 1. část / 34

35 Nová podmínka GAEC 3 Nové znění textu k a) aplikování tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv v minimální dávce 25 tun na hektar, svýjimkou tuhých statkových hnojiv z chovu drůbeže, kde je minimální dávka stanovena na 4 tuny na hektar. Při plnění podmínky zapravením ponechaných produktů při pěstování rostlin (např. slámy) podle jiného právního předpisu) není stanovena minimální dávka, není již vyloučen separát prasečí kejdy u SH z chovu drůbeže je jiná dávka slámy se netýká dávka 25 t/ha (evidovat zapravení) 1. část / 35

36 Nová podmínka GAEC 3 Nové znění textu k b) pokrytí tohoto procenta výměry, popřípadě jeho odpovídající části, v termínu minimálně od 31. května do 31. července příslušného kalendářního roku porostem jedné znásledujících plodin, popřípadě jejich směsí: jeteloviny, vikev huňatá, vikev panonská, vikev setá, bob polní, lupina modrá, hrách setý. Porosty výše uvedených plodin lze zakládat i jako podsev do krycí plodiny, popřípadě jako směsi s travami v případě, že zastoupení trav v porostu nepřesáhne 50 %. Není již výčet jednotlivých jetelovin 1. část / 36

37 Nová podmínka GAEC 4 Podmínka zaměřená na udržení obsahu organické hmoty v půdě (vztah i k ochraně životního prostředí a ovzduší) Požadavek na nepálení bylinných zbytků na půdním bloku Podmínka shodná se stávající podmínkou GAEC 5 1. část / 37

38 Nová podmínka GAEC 5 Podmínka zaměřená na ochranu fyzikálních vlastností půdy (utužení půd) Neprovádět agrotechnické zásahy na půdním bloku pokud je půda zaplavená nebo přesycená vodou s výjimkou vlastní sklizně a plnění GAEC 7 (invazivní plevele) GAEC 5 = zaplavená, přesycená (neprovádět agrotechnické zásahy) Zákon č. 156/1998 Sb., SMR 4/7 a AEO 5 = zaplavená, vodou přesycená (?), sněhem pokrytá, promrzlá (nepoužívat hnojiva) 1. část / 38

39 Nová podmínka GAEC 6 Nerušení/nepoškozování krajinných prvků Pokračování současné podmínky GAEC 1 Kultura rybník (viz. nové kultury v evidenci půdy - 3i) doplňuje krajinné prvky V návrhu NV o stanovení druhů krajinných prvků je doplněn krajinný prvek solitérní dřevina, zbývajících 5 krajinných prvků zůstává (mez, terasa, skupina dřevin, travnatá údolnice, stromořadí) NV č. 335/2009 Sb. obsahuje i popis těchto krajinných prvků Evidence krajinných prvků je již obsažena v novele zákona č. 252/1997 Sb. 1. část / 39

40 Nová podmínka GAEC 7 Podmínka zaměřená na potlačení nežádoucích druhů rostlin Na půdním bloku regulovat výskyt netýkavky žláznaté (zabránit výskytu kvetoucích a odkvetlých jedinců) a bolševníku velkolepého (rostliny nesmí přesáhnout výšku 70 cm) Původně byly do návrhu podmínky zařazeny i křídlatky Neplést s původními druhy (n. nedůtklivá, b. obecný) Vlastnosti invazivních druhů rostlin Zákon č. 326/2004 Sb.: omezovat výskyt škodlivých organismů Zákon č. 114/1992 Sb.: vysazování nepůvodních druhů 1. část / 40

41 Nová podmínka GAEC 8 Zákaz rozorávání travních porostů Podmínka zaměřená na zachování travních porostů (stálých pastvin) Podmínka shodná se stávající podmínkou GAEC č. 4 Podmínky obnovy travních porostů (viz. novela zákona č. 252/1997 Sb., 3j) 1. část / 41

42 Nová podmínka GAEC 9 Podmínka zaměřená na dodržování schválených postupů při používání vody na zavlažování (viz. příloha III NR č. 73/2009 nové téma voda) Kdo používá vodu na zavlažování musí mít platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (požadavek zákona č. 254/2001 Sb.) O povolení je třeba požádat Návrh na prodloužení povolení podat nejpozději 6 měsíců před uplynutím platnosti stávajícího povolení 1. část / 42

43 Nová podmínka GAEC 10 Podmínka zaměřená na ochranné pásy podél vod viz. příloha III NR č. 73/2009 nové téma voda) Platnost až od roku 2012 (pro část zemědělců je již v platnosti) Vychází z požadavku NV č. 103/2003 Sb., který je současně SMR 4/6 a AEO 3 Ochranný pás o šířce 3 m nehnojené půdy od břehové čáry Břehová čára je definována zákonem č. 254/2001 Sb. Návaznost na evidenci hnojení 1. část / 43

44 Poslední změny návrhu GAEC Konec září 2009 GAEC 1 změna termínu (do 30. listopadu místo do 15.2.) GAEC 2 vypuštěna část textu týkající 10% / 1 ha GAEC 6 doplnění textu (za rušení a poškozování krajinných prvků se nepovažuje zásah se souhlasem orgánu ochrany přírody) GAEC 9 vsunuta nová podmínka (na půdním bloku s kulturou travní porost nesmí být po travní porost s výškou větší než 30 cm) dnes je obecnou podmínkou pro AEO dle NV č. 79/2007 Sb. 1. část / 44

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZIF Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

kontrola podmíněnosti

kontrola podmíněnosti KONTR OLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE kontrola podmíněnosti cross compliance průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2012 proces kontroly a vyhodnocení kontroly podmíněnosti jsem vybrán

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Funkce půdy Produkční funkce půdy fixace rostlin výživa rostlin (voda, živiny) Kulturní

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC)

2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 4 1.2. Zdroje informací 4 1.3. Slovníček pojmů 5 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 6 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 9 2.1. Eroze půdy

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2013 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství

Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Regionální agrární komora Ostravsko Povinnosti a novinky v rámci Cross Compliance, marketing v zemědělství Ing. František Mariánek CSc. (RAK Ostravsko) Bc. Pavel ŠMARDA

Více

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova

Více

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI

KONTROLA PODMÍNĚNOSTI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2014 jsem vybrán ke kontrole kontrola bude předem oznámena kontrola nebude předem oznámena kontrola proběhne

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

Úvod do problematiky Cross compliance

Úvod do problematiky Cross compliance Úvod do problematiky Cross compliance Kdo je UniConsulting vznik v roce 1998 nezávislá společnost nabízející pomoc při uplatňování nově vznikající legislativy v oblasti potravin, nepotravin a společného

Více

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ nezávislá poradenská společnost, na trhu od roku 1998 oblasti poradenství potravinářství zemědělství stravování dotační

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Metodické vysvětlení. Srpen 2012. Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o.

Metodické vysvětlení. Srpen 2012. Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o. Eroze v LPIS Metodické vysvětlení Srpen 2012 Sitewell s.r.o. ve spolupráci s PV-Agri s.r.o. Obsah 1. Základní informace... 3 2. Eroze v LPIS... 4 2.1 Zobrazení eroze v LPIS... 4 2.2 Kódy protierozních

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI C R O S S C O M P L I A N C E PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI OBSAH 1 Úvod 4 1.1 O příručce 4 1.2 Co je cílem příručky? 4 1.3 Komu je příručka určena? 4 1.4 Struktura příručky

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011

LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS Eroze Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Základní informace

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Podmínky pro dotace v roce 2015

Podmínky pro dotace v roce 2015 12.02.2015 Podmínky pro dotace v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684, 733 375 632 E-mail: klir@vurv.cz; kozlovska@vurv.cz Stav přípravy

Více

Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS

Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS Podklady pro školení Evidence půdy Parcely a Odpočitatelné plochy v LPIS PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace k parcelám/areálům V evidenci půdy (LPIS) je základním

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy

Podklady pro školení EPH. Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy Podklady pro školení EPH Vyhledávání, sestavy a kontrolní sestavy PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. K čemu použít jednotlivé možnosti vyhledávání a sestav? V aplikaci EPH existují

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Požadavky Cross compliance. Tab. č.: 44. Skupina opatření. Položka / Parametry. P.č.

Požadavky Cross compliance. Tab. č.: 44. Skupina opatření. Položka / Parametry. P.č. Tab. č.: 44 Požadavky Cross compliance a. Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) 1 Eroze půdy - GAEC 1 Žadatel na půdním bloku, popřípadě jeho dílu s druhem zemědělské kultury orná

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc.

Více

Zachování a údržba krajiny při využití PRV

Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Zachování a údržba krajiny při využití PRV Dr.Ing. Petr Marada Program Agroenvironmentální hospodaření Zatravňování orné půdy Ošetřování travních porostů Ekologické

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015. o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2015 o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Vláda nařizuje podle 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.,

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

LPIS pomocník pro zemědělce Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu Areály

LPIS pomocník pro zemědělce Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu Areály Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí LPIS pomocník pro zemědělce Parcely, odpočitatelné plochy a vedení osevního postupu Areály Podklady pro školení Prosinec

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

Cross compliance v ÚKZÚZ v roce 2009

Cross compliance v ÚKZÚZ v roce 2009 Cross compliance v ÚKZÚZ v roce 2009 Kontroly cross compliance v ÚKZÚZ v roce 2009 Kalová směrnice - 86/278/EHS Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, Vyhl. č. 382/2001 Sb., Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 SAPS I v roce 2015 budou moci žadatele v rámci Jednotné žádosti požádat o jednotnou platbu na plochu. Pro obdržení platby je nutno splnit tyto podmínky: žadatel musí být

Více

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 v České republice

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 v České republice Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2015 v České republice 1 Obsah ČÁST I) Metodická příručka k poskytování přímých plateb v roce 2015 v ČR...1 I. a) Úvod...1 I. b) Právní

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Cílem zařazování opakovaně monitorovaných

Více

Ochrana půdy, vody a krajiny

Ochrana půdy, vody a krajiny Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ochrana půdy, vody a krajiny Ing. Jiří Hladík, Ph.D. , vody a krajiny Půda: Je médium pro růst rostlin Je stabilizátorem globálních ekosystémů Zadržuje

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 31.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375 632 E-mail: klir@vurv.cz;

Více

PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI

PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI KONTROLA PODMÍNĚNOSTI CROSS COMPLIANCE PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI Aktualizované znění leden 2014 Ing. Ivan Novotný a kolektiv PŘÍRUČKA OCHRANY PROTI VODNÍ EROZI Autoři VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz

DOTACE V ROCE2015. Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz DOTACE V ROCE2015 Anna Vejvodová 734 506 885 vejvodova@pvagri.cz Struktura přednášky Přímé platby LFA AEKO EZ SAPS Ozelenění Bílk. plodiny Masná telata Dojnice Ovce, kozy H1 H5 OA, OB S Ošetřování TP Zatravnění

Více

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN 2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN S účinností od 4.4.2008 byla novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (č. novely 108/2008 Sb.) vyhlášena revize akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

VRSTVA ENVIRO. Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů

VRSTVA ENVIRO. Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů Agroenvironmentální opatření Ošetřování travních porostů VRSTVA ENVIRO 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Úvodem. Předkládáme Vám stručnou a praktickou

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Webový portál zadávání událostí a jejich editace

Webový portál zadávání událostí a jejich editace Webový portál zadávání událostí a jejich editace Živá ukázka zadávání erozní události Praktické zkušenosti Tipy & Triky Monitoring dva roky od zahájení Diskuse Zadávání informací do formulářů sestavených

Více

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD

EROZNÍ OHROŽENOST PŮD Těšnov 17 Ministerstvo zemědělství České republiky 11705 Praha 1 Nové Město Organizační složka státu zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze Tel. : +420 221 811 111 Fax : +420

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., 2015 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV POLNÍ DEN ÚKZUZ 2015 OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV Státní pozemkový úřad Ing. Svatava Maradová, MBA Ústřední ředitelka 18.6. 2015, Havlíčkův Brod OSNOVA I. Proces KoPÚ projektování v krajině

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více