Program Mzdy praktické postupy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program Mzdy praktické postupy"

Transkript

1 Program Mzdy praktické postupy témata ze semináře z 26. a / 20

2 Obsah Obsah...2 První nastavení programu...3 Volba typu organizace...3 Nastavení číselníků...3 Nastavení(volby) programu...3 Kmen pracovníků-zadání nového pracovníka...4 Výplaty-pořizování výplat...5 Výplaty-pořizování výplat pracovníků s více pracovními poměry...5 Další nastavení v kmeni pracovníků(vysvětlení tlačítek Spoření, Půjčka, Pojistka,...)...6 Zkrácený pracovní poměr...7 Zadání hodinové mzdy...8 Zadávání odměny a dovolené u starostů...8 Zadávání dalších nestandardních pracovníků (uvolněný/neuvolněný zastupitel, starosta,...)...9 Proplacení dovolené (např. důchodce má smlouvu na dobu určitou a poslední měsíce marodil)...9 Zadání více pracovních poměrů jednoho pracovníka...9 Zadání odměny členovi volební komise někomu, pokud je/není v kmeni pracovníků...9 Zadání dohody o provedení práce...9 Odstupné, dárkové koše a další speciální formy platu...10 Opakované nastoupení jednoho pracovníka jak ho zadat...12 Opakované nastoupení jednoho pracovníka jak se projeví v ISP?...12 Zadání nemoci (nové/pokračující) - u malé i velké organizace...12 Zadávání Datum změny rozhodného období pro výpočet nem. dávek...12 Mateřská dovolená - začátek a průběh...13 Pořízení nem. dávky, pokud pracovník nepřinesl lístek na peníze...15 Ověření průměru za nemoc...16 Vytvoření přihlášek a odhlášek pro SP/ZP...16 Jak správně zadávat tituly ke jménům, aby se správně zobrazili (mzdový list, RELDP,...)...16 Doplnění informací na mzdový list...16 Lze řešit situace, kdy byly mzdy omylem předčasně převedeny do archivu?...16 Lze řešit situace, kdy před převodem mezd do archivu nebyly omylem vytištěny všechny sestavy?...16 Lze opravit výplatu převedenou do archivu?...16 Na přehledu o výši pojistného a nemocenských dávek se nezobrazuje pracovní poměr...17 Na přehledu o výši pojistného a nemocenských dávek je třeba provést úpravy/nastavit okraje...17 Správné zadání OSSZ a FÚ do číselníku, aby se projevili v příkazu k úhradě...17 Platová stupnice neodpovídá, pokud se řeší pomocí tarifní/individuální mzdy, ISP poté někdy hlásí chybu...18 Zastupitel má odměnu menší jak 400 Kč, program poté počítá nesmysly...18 Vysvětlení volby Srážet min. pojistné na záložce Pojistné, odpočet, daně v Kmeni pracovníků...18 Pracovníkovi se nepřevede výplata na účet...18 Přechod na modul Mzdy v průběhu roku...19 Řešení refundace...19 Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění / 20

3 První nastavení programu Než začnete program mzdy používat, je třeba provést tato nastavení Volba typu organizace Nastavení číselníků Nastavení programu (Nastavení-Nastavení programu) Volba typu organizace Toto nastavení najdete v menu Nastavení-Změna typu organizace Zde zvolíte typ organizace tj. zda se jedná o malou/velkou organizaci (malá organizace je do 25 zaměstnanců;nevede výplaty nemocenských dávek), příspěvkovou/podnikatelskou organizaci;typ organizace(škola,město-obec,sus) Nastavení číselníků Pro správné používání programu je třeba nastavit v číselnících nabídky Střediska alespoň 00, Profese 0,1,2 atd. V nabídce Pojistné nemocenské dávky účty pro odvod daní, srážkových daní a pojistného. Zkontrolovat číselník výše příplatků. Nastavení(volby) programu Volby programu, kterými můžete ovlivnit chování programu, jako výchozí řazení záznamů ve formuláři pro výběr zaměstnanců apod. Najdeme je v menu Nastavení->Nastavení programu 3 / 20

4 Kmen pracovníků-zadání nového pracovníka Z menu vybereme Osobní agenda-kmen pracovníků. Zobrazí se nám formulář hledání s již zadanými zaměstnanci. Pro vytvoření nového zaměstnance klikneme vpravo dole na tlačítko Nový, pracovníkovi přidělíme osobní číslo, vyplníme jeho jméno a příjmení a zadáme uložit záznam. Poté postupně vyplníme další potřebné údaje na jednotlivých záložkách. 4 / 20

5 Výplaty-pořizování výplat Pořizováním výplat nerozumíme jen pořízení výplaty, ale kompletní zpracování údajů pro výpočet, tj. pořízení případné nemocenské dávky a případné výplaty dalšího pracovního poměru. Každopádně před pořizováním výplat musíme dbát na správné nastavení údajů v kmeni pracovníků (a v kmeni dalších pracovních poměrů), tj. upravíme případné změny platu podle plat. postupů, slevy na děti apod. Teprve potom přistupujeme k pořizování výplat. Výplaty-pořizování výplat pracovníků s více pracovními poměry Pokud máme zaměstnance s více pracovními poměry, tzn.jeho hlavní činnost je zadána v kmeni pracovníků a jeho další pracovní poměr(y) je zadán v kmeni dalších pracovních poměrů, máme možnost pořizovat výplaty dvěmi způsoby. 1. Nejdříve pořizujeme výplaty dalších pracovních poměrů v nabídce Výplaty->Pořizování výplat DPP, poté teprve pořizujeme výplatu hlavní, tj. Výplaty-Pořizování výplat. 2. Pořizujeme hlavní výplatu z Výplaty-Pořizování výplat a případný další pracovní poměr pořídíme kliknutím na přísl. Tlačítko. Stejné možnosti máme například při pořizování nemocenských dávek; můžeme je buď pořídit před pořízením výplaty a nebo při výplatě kliknutím na tlačítko u Nemoci. 5 / 20

6 Další nastavení v kmeni pracovníků(vysvětlení tlačítek Spoření, Půjčka, Pojistka,...) Údaje v kmeni pracovníků jsou rozděleny do čtyř záložek: - základní údaje osobní údaje zaměstnance, - pracovní zařazení úvazek, profese, platové údaje - srážky, dovolená, průměry nastavení srážek z výplat, průměr pro náhrady, dovolená - pojistné, odpočet daně nastavení pojištění, daní, daňových slev, slev na děti 6 / 20

7 Zkrácený pracovní poměr Pracovní poměr Podle zákoníku práce 79 jsou přípustné týdenní pracovní doby 40 hodin týdně, 38,75 a 37,50 hodin týdně u směnného. Podle 79 odst.3 je dle 109 odst.3 jiná stanovená týdenní pracovní doby zakázána. Rozvržení pracovní doby a sledování určuje 82, 83, 84 ZP. Upozorňujeme na 91 odst.3 ZP na začátek směny v souladu s nočními směnami pro výplatu příplatků za sobotu a neděli a příplatků za svátek N a obrázku v údaji Směna/týdenní pracovní úvazek první údaj určuje stanovenou týdenní pracovní dobu dle ZP 1/40, 2-38,75 3/37,5 druhý údaj se upraví v případě zkrácení pracovního úvazku Při stanovení pracovní doby 7 / 20

8 Zadání hodinové mzdy Hodinovou mzdu určíme zaškrtnutím pole Hodinová mzda v kmeni pracovníků na záložce pracovní zařazení. V kmeni dalších pracovních poměrů se hodinová mzda určuje stejným způsobem. Zadávání odměny a dovolené u starostů Uvolněný starosta má stálý plat, tudíž jeho odměna je neměnná, i když čerpá dovolenou. Proto zadáme při pořizování výplaty dny dovolené a následně smažeme hodiny dovolené. Tímto způsobem bude evidována dovolená a zároveň zůstane zachována stálá odměna starosty. 8 / 20

9 Zadávání dalších nestandardních pracovníků (uvolněný/neuvolněný zastupitel, starosta,...) Neuvolněné zastupitele zadáváme v kmeni pracovníků jako Pracovní poměr 2 Dohoda o pracovní činnosti a profese v rozmezí Pokud nemáte tuto profesi v číselníku Profese zadánu, musíte ji nejprve vytvořit. Uvolněné zastupitele zadáváme jako pracovní poměr na dobu určitou. Uvolněný starosta se zadává jako pracovní poměr na dobu určitou, zaškrtneme pole tarifní/individuální mzda a do pole individuální mzda zapíšeme odměnu starosty. Profesi zvolíme 89 (pokud neexistuje profese v číselníku profesí, musíme ji nejprve vytvořit). Číslo profese 89 je vyčleněno pro starostu. Proplacení dovolené (např. důchodce má smlouvu na dobu určitou a poslední měsíce marodil) Pokud nemusíme mít evidováno čerpání dovolené, je možné pouze zadat částku za proplacenou dovolenou na řádku dovolená. Většinou však chceme mít i evidované dny čerpání;zde je postup složitější. Zvolíme pořizování výplat, do pole odpracované dny zadáme počet pracovních dnů, kdy byl zaměstnanec v evidenčním stavu+počet dnů proplacené dovolené. Poté do řádku dovolená zadáme počet dnů dovolené k proplacení, program dopočítá hodiny dovolené a částku, kterou si zapamatujeme, vynulujeme hodiny dovolené a zapíšeme vypočtenou částku za dovolenou. Zadání více pracovních poměrů jednoho pracovníka Pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů u jedné organizace, zadáme jeho hlavní činnost do hlavního kmene pracovníků. Jeho další pracovní poměr(y) zadáme do kmene dalších pracovních poměrů. Zadání odměny členovi volební komise někomu, pokud je/není v kmeni pracovníků Pokud zaměstnanec má již jeden pracovní poměr u organizace, zadáme další pracovní poměr do kmene dalších pracovních poměrů. Pokud se však jedná o jeho první prac.poměr u organizace, zadáme jej do hlavního kmene pracovníků. Zadání dohody o provedení práce Dohodu o provedení práce zadáme v hlavním kmeni jako prac.poměr 6- dohoda o provedení práce, týdenní úvazek nastavíme na 0. Zaškrtneme pole individuální mzda a můžeme zadat odměnu. Při pořizování výplaty se nabídne zadání kalendářních dnů, hodin a mzdy OON. 9 / 20

10 Odstupné, dárkové koše a další speciální formy platu Odstupné Např. odstupné vyplácíme do kolonky OON-HP(ostatní osobní náklady) tedy např ,-. V případě odstupného se neplatí sociální a zdravotní pojištění, zadáme tedy do Vkládání ostatních příjmů a odpočtu pojistného odpočet na sociální a zdravotní pojištění. V nabídce pořízení ostatní příjmy a odpočty pojistného provedeme í odpočet pojistného u kolonky odpočet sociálního nebo zdravotního pojištění Odpočet pojistného ve výplatě a výplata odstupného 10 / 20

11 Výplaty Ostatních příjmů pro zdanění Benefity se řídí zákonem o dani z příjmů dárkové koše, použití firemního auta pro soukromé účely zájezdy a podobně dále je třeba stanovit zda se sráží sociální a zdravotní pojištění Při pořizování výplat stiskneme u údaje Ostat.příjem tlačítko Kódem je možno urychlit pořízení zadáme text (bude uložen na mzdovém listě archivace 20 let) dále Ostatní příjem pro zdanění a případně zadáme odpočet pojistného, pojistné za ostatní příjem se nebude srážet, Pokud nebude vyplněn poslední sloupec, nebude příjem vyplacen ve výplatě (údaj je pouze zdaněn) Výplata zobrazí pořízené údaje. 11 / 20

12 Opakované nastoupení jednoho pracovníka jak ho zadat Při opakovaném nastoupení pracovníka musíme rozlišit, zda nastupuje znovu v rámci jednoho roku vícekrát, či se jedná o pracovníka který u organizace pracoval v minulosti. Pokud pracovník v rámci jednoho roku nastupuje vícekrát, máme na výběr z dvou možností: 1) údaje v kmeni přepisujeme podle aktuálního pracovního poměru(vznik a ukončení prac.poměru, druh prac.pom., ), v poznámce zaznamenáváme základní údaje o všech pracovních poměrech, u velkých organizací nesmíme zapomenout na vyplnění datumu změny rozhodného období pro výpočet nemocenských průměrů. Výhody tohoto řešení jsou například jeden mzdový list, při ročním zúčtování nemusíme data zadávat přes pořízení údajů pro roční zdanění. 2) každý pracovní poměr pořizujeme pod nové osobní číslo. Při ročním zúčtování daně vytvoříme z jednoho pracovního poměru Potvrzení o zdanitelných příjmech; u dalšího pracovního poměru tyto údaje zadáme do pořízení údajů pro roční zdanění. Opakované nastoupení jednoho pracovníka jak se projeví v ISP? Při zpracování statistiky ISP bude záležet na způsobu zadání opakovaného pracovního poměru. V každém případě je třeba počítat s možnými varováními kontrolního programu. Pokud kontrolní program vygeneruje chybové hlášení, bude nutné upravit data v editaci dat dle konkrétní situace. Zadání nemoci (nové/pokračující) - u malé i velké organizace Zadávání nemocí se zásadně odlišuje podle typu organizace, tj. zda se jedná o malou organizaci do 25 zaměstnanců či o velkou organizaci. U malých organizací se nemoc vede jen evidenčně, tj. zadáváme pouze datum počátku a konce nemoci ve výplatním měsíci. Vlastní výpočet a výplatu nemocenské zajišťuje ČSSZ. U velkých organizací výpočet zajišťuje zaměstnavatel, tudíž pořizování nemocenských dávek je složitější. Pozor je třeba dávat zejména na pokračování nem.dávek z minulého měsíce, kdy musíme zvolit pokračování nemoci z důvodů použití stejného průměru pro výpočet nemocenské po celou dobu jejího trvání. Pokud nemoc trvá do konce předešlého výplatního měsíce, program automaticky nabídne její pokračování. Zadávání Datum změny rozhodného období pro výpočet nem. dávek Datum změny rozhodného období vyplňujeme například v případě, že se zaměstnanci změní druh činnosti u jednoho zaměstnavatele. Měsíc ze zadaného datumu se bude započítávat pro výpočet nemocenského průměru; např. zadáte datum ; měsíc 03/2008 se bude zahrnovat do výpočtu nem.průměru 12 / 20

13 Mateřská dovolená - začátek a průběh Vykazování mateřské dovolené Nemocenské dávky (u velké organizace provedeme výpočet dávek) Výplaty Výkaz pro soc.pojištění tisková sestava 13 / 20

14 Vykazování mateřský příspěvek Nemocenské dávky se nevyplňují vyplácí OSSZ i u velké organizace Výplaty nabídka je prázdná včetně fondu pracovní doby Výkaz sociálních dávek 14 / 20

15 Pořízení nem. dávky, pokud pracovník nepřinesl lístek na peníze 1. U malé organizace se vyplňuje pouze část, vyplnění pracovní neschopnosti pro výplatu mezd. U velké organizace je formulář rozdělen na dvě části první 1. Pracovní neschopnost v měsíci pro výplatu mezd zde se vyplňuje pracovní doby pro pracovní neschopnost v měsíci pořízení výplat 2. Výplata dávek- vyplňujeme dávky dle poukazu na výplatu, případně za minulý měsíc a současný měsíc trvání dávky 15 / 20

16 Ověření průměru za nemoc Vypočtený průměr pro nemoc lze ověřit buď: - přes kontrolní sestavu v nabídce Tisky->Tisky mzdových listů->průměry-> Tisk výpočtu prům.hod.výdělku pro výplatu nem. dávek - ve formuláři nemoc poklepáním na pole Vypočítaný průměr - přímo v datových listech, Tisky->Datové listy->nemoci->tabulka pro výpočet nem.průměrů Vytvoření přihlášek a odhlášek pro SP/ZP Přihlášky-odhlášky pro zdravotní pojišťovny můžeme vytvořit v nabídce Osobní agenda->hromadné hlášení pro zdravotní pojišťovny Přihlášky-odhlášky pro sociální pojištění vytváříme v nabídce Tisky->Potvrzení podklady->přihláška k nem.pojištění Jak správně zadávat tituly ke jménům, aby se správně zobrazili (mzdový list, RELDP,...) Titul zadáváme za příjmení, například pan Novák, do pole příjmení zadáme Novák, Ing. Doplnění informací na mzdový list Na mzdový list můžeme doplnit údaje pouze přes Pořízení údajů pro roční zdanění v menu Tisky->Tisky mzdových listů. Také se však na mzdovém listu zobrazuje první řádek poznámky z kmene pracovníků. Lze řešit situace, kdy byly mzdy omylem předčasně převedeny do archivu? Provést to lze, ale vzhledem k závažnosti důsledků neuvážených úprav v archivu je tato nabídka přístupná pouze přes heslo. Lze řešit situace, kdy před převodem mezd do archivu nebyly omylem vytištěny všechny sestavy? Pokud i přes upozornění zda jsou vytištěny všechny sestavy je třeba provést tisk z výplat a data máme jíž převedena v archivu, je možné spustit nabídku Nastavení->Automatické zálohy a propojit se na zálohu dat před převodem výplat do archivu. Je však NUTNÉ po vytištění potřebných sestav nezapomenout se propojit zpět na aktuální datový soubor. Lze opravit výplatu převedenou do archivu? Předně je třeba předcházet situacím, kdy chceme upravovat nějaká data v archivu. Program se několikrát před převodem výplat do archivu zeptá, zda máte provedené potřebné tisky, zda skutečně chcete převést výplaty do archivu. I přesto se může občas vyskytnout situace, kdy opravu v archivu potřebujeme udělat. 16 / 20

17 Provést to lze, ale vzhledem k závažnosti důsledků neuvážených oprav v archivu je tato nabídka přístupná pouze přes heslo, které Vám sdělíme po případné konzultaci. Na přehledu o výši pojistného a nemocenských dávek se nezobrazuje pracovní poměr Pokud potřebujete provést úpravu sestavy Přehled o vyměřovacích základech malé organizace, zaškrtněte příslušnou volbu v menu Nastavení->Nastavení programu Na přehledu o výši pojistného a nemocenských dávek je třeba provést úpravy/nastavit okraje Pokud potřebujete provést opravu okrajů sestavy Přehled o vyměřovacích základech malé organizace, zaškrtněte příslušnou volbu v menu Nastavení->Nastavení programu Správné zadání OSSZ a FÚ do číselníku, aby se projevili v příkazu k úhradě Účty pro odvod daní a OSSZ musíte zadat v číselníku Pojistné nemocenské dávky na kartě Účty firem. Tyto účty se nezadávají do číselníku účtů 17 / 20

18 Platová stupnice neodpovídá, pokud se řeší pomocí tarifní/individuální mzdy, ISP poté někdy hlásí chybu. Pokud je zaměstnanec odměňován podle zákonu o platu (dle platové stupnice), vždy je nutné zadat plat dle tarifní třídy, stupně a druhu platové stupnice. Pokud zadáte plat jako individuální mzdu, neprojde takové nastavení kontrolou ISP. Zastupitel má odměnu menší jak 400 Kč, program poté počítá nesmysly V případě že neuvolněnému zastupiteli při odměně menší jak 400kč není odvedeno zdravotní pojištění, je chyba v nastavení v kmeni pracovníků. Neuvolněný zastupitel musí být zadán jako pracovní poměr 2- Dohoda o prac.činnosti a profese v rozmezí 90-99(např. 91). Vysvětlení volby Srážet min. pojistné na záložce Pojistné, odpočet, daně v Kmeni pracovníků Je-li skutečný vyměřovací základ zaměstnance nižší než minimální vyměřovací základ (a nejedná se o zaměstnance, kteří mají povolen minimální vyměřovací základ), je zaměstnanec povinen doplatit zdravotní pojišťovně prostřednictvím svého zaměstnavatele pojistné ve výši 13,5 % z rozdílu těchto základů, pokud o to zaměstnanec požádá. Nastavení najdete v kmeni pracovníků, zaškrtněte volbu Srážet minimální pojistné. Pracovníkovi se nepřevede výplata na účet Pokud se nepřevede výplata na účet, bude chyba v nastavení kmene pracovníků. Je třeba zkontrolovat v kmeni zda je ve spoření zadán účet z číselníku účtů pro převod výplaty a zda je zadán kód 0 pro převod výplaty na účet. 18 / 20

19 Přechod na modul Mzdy v průběhu roku Pokud přecházíte na modul Mzdy v průběhu roku z Dos verze programu Mzdy, je nutné tento krok učinit pouze po převedení výplat do archivu. V opačném případě by nebyly pořízené výplaty aktuálního výplatního měsíce převedeny. Vlastní převod dat probíhá ve dvou krocích, prvním je export dat do dbf souborů, druhým potom načtení dat do datového souboru modulu Mzdy. Přechod z jiných programů pro zpracování mezd je samozřejmě také možný, ovšem zde je vždy lepší tento krok udělat od počátku kalendářního roku, neboť není nutné zajišťovat převedení/doplnění výplatních dat. Každopádně se však musí převést/naplnit data do kmene pracovníků, a v případě velkých organizací zajistit převedení/naplnění dat do tabulky pro výpočet nemocenských průměrů. Řešení refundace Refundace zadáváme v menu Výplaty-Evidence refundace mezd. Pro každý měsíc může být více záznamů v tabulce 19 / 20

20 Příspěvky zaměstnancům na penzijní připojištění Příspěvky na penzijní připojištění zadáváme přes nabídku Osobní agenda ->Penzijní připojištění. Pro vytvoření nového záznamu klikneme na tlač. Nový záznam. Poté zadáme os.číslo zaměstnance, do pole kód zadáme číslo účtu z číselníku účtů, pod kterým máme zadán účet na který se má příspěvek zasílat a do pole Příspěvek Max zadáme částku příspěvku. Při pořizování výplaty se automaticky příspěvek načte do pole Nezdaněný příjem. Pokud by však příspěvky na penzijní a důchodové připojištění přesáhly v průběhu roku 2008 částku 24000Kč, musí se tyto příspěvky zdanit a místo do pole Nezdaněný příjem se budou načítat do Ostatního příjmu. 20 / 20

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance Přednášející: Iveta Lišková I. Ukončení PP na kartě zaměstnance II. Přeplatek/dluh zaměstnance rekapitulace mimořádných srážek II. Přeplatek/dluh zaměstnance

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: FKSP (sociální fond) 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Modul RLZ - Zápis zaměstnance

Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Školící materiál pro samostudium 2.8.2011 Romana Pavelková Datum tisku 18.10.2011 2 Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Obsah Úvod... 3 Teorie Zápis

Více

HELIOS Orange Mzdy Výpočet nároku na stravenky

HELIOS Orange Mzdy Výpočet nároku na stravenky HELIOS Orange Mzdy Výpočet nároku na stravenky 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Výpočet nároku na stravenky... 3 1.1 Nastavení sad stravenek... 3 1.2 Výpočet nároku stravenek... 5 1.2.1 Přehled stravenky...

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat 2014-15 ze dne 10.12.2014 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

Změny ve verzi 1.701. Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců Změny ve verzi 1.701 Obsah Účetnictví I. Typy DPH pro přenesenou daňovou povinnost II. Vystavování faktur za stavební práce (případně odpady) III. Došlé faktury za stavební práce IV. Výpis z evidence pro

Více

Modul RLZ - nepřítomnosti

Modul RLZ - nepřítomnosti Modul RLZ - nepřítomnosti Školící materiál pro samostudium 13.10.2011 Pavelkova Romana Datum tisku 16.12.2011 2 Modul RLZ - nepřítomnosti Modul RLZ - nepřítomnosti Obsah Úvod... 3 Nepřítomnosti... 4 Pořízení

Více

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (.500,-) (.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové zvýhodnění

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

Pořízení Evidenčních listů (RELDP) ve WinFASu

Pořízení Evidenčních listů (RELDP) ve WinFASu Pořízení Evidenčních listů (RELDP) ve WinFASu Tento návod slouží jak pro firmy, které rok, za které jsou RELDP pořizovány, zpracovávaly ve WinFASU i pro ty, které ho zpracovávaly ve starém FASu a WinFAS

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Jak si přepočítat výplatu 1

Jak si přepočítat výplatu 1 Jak si přepočítat výplatu 1 Protože dochází k chybám ve výpočtu výplat, není špatné umět si přepočítat výplatu a případně ji reklamovat. Spočítám si svoji výplatu za duben 2012 a to srozumitelně, aby se

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.1 Řemeslná živnost v praxi 15. Odměňování za práci Mgr. Zuzana Válková MZDOVÉ

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze 2010.3.01 PERZONALISTIKA V Přerově, 18. října 2010 Evidence pracovníků - Na záložce OÚ další byly u adres (trvalé bydliště a korespondenční adresa) doplněny položky

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o. 12.8.2015 2 Obsah 0 6 1 Úvod 2 Prvotní nastavení 10 3 Zaměstnanci 11 3.1 Osobní karta 11 Základní údaje... 12 Důchod... 14 Kontaktní údaje... 15 Rodinní příslušníci... 15 Údaje k platu... 16 Ostatní...

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických

Více

Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace není ani v roce 2017 povinná. Nicméně je dobré být připraven a na elektronickou komunikaci se připravit. Elektronická komunikace v DUNA MZDY se týká

Více

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 -

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 - z půjčky vzorec pro vypocet. Ale za dovolenou a svátky nám to nějak přepočítává do hrubé mzdy prý kvůli použitému průměru. 06 - penzijní pojištění allianz - státní dotace - formulář k výplatě - Žádost

Více

2) Pořízení slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Provádí se v menu Sestavy/Mzdy-RLZ/Daně/Daně - roční zúčtování,

2) Pořízení slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Provádí se v menu Sestavy/Mzdy-RLZ/Daně/Daně - roční zúčtování, Roční zúčtování daně 1) Období Provádíte ve firmě STARÉHO roku. Tedy tehdy, pokud jste mzdy za starý rok zpracovávali ve WinFASu. V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte období MZDY_ZPRACOVANI na prosinec.

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 1. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 (PŘECHOD NA ÚČETNÍ ROK 2017) Str. 1 Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2016 a přechodem

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.21.0 11.03.2013 Obsah 1. Zařazení vyřízeného dokumentu do spisu... 3 2. Automatický výpočet nabytí právní moci... 4 3. Tisk obálek v modulu Výpravna...

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák

Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Školící materiál pro samostudium 8.11.2011 pavelkova Datum tisku 8.11.2011 2 Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Modul RLZ - mzdové výpočty,spojovák Obsah Úvod... 3

Více

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZDY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (33.500,-) (33.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 9. 11. 8. 12. 2017 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený...

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU. Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉM VÝDĚLKU Zaměstnavatel.. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený... Podle 305 zákoníku práce vydávám tento vnitřní předpis o průměrném výdělku. 1.

Více

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

n e w s l e t t e r p r o I P o

n e w s l e t t e r p r o I P o n e w s l e t t e r p r o I P o č e r v e n 2 0 1 0 Vážení příjemci Individuálních projektů ostatních, problematika osobních výdajů souvisejících s realizací projektu je řešena nejen na seminářích, v příručkách,

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Maturity odměny 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee

Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházka 3000 přenos dat do Abra FlaxiBee Docházkový systém Docházka 3000 umí od verze 6.83 přenášet data do účetnictví Abra FlexiBee. Jedná se o přenos dat pomocí XML souborů. Systém přenosu je ale závislý

Více

1. Pořízení došlé zálohy. Při pořizování nového zápisu se nabízí zvláštní řada/y, které jste si zavedli pro zálohové faktury.

1. Pořízení došlé zálohy. Při pořizování nového zápisu se nabízí zvláštní řada/y, které jste si zavedli pro zálohové faktury. Došlé zálohy Pokud chceme využít v programu vestavěné funkce pro zpracování došlých záloh, pořizujeme došlé zálohy do samostatné evidence Došlé zálohové faktury, mimo ostatní došlé faktury. 1. Pořízení

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 14. 11. 10. 12. 2016 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_412.UCE.24 Daňové tabulky pro studenty učební pomůcka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona:

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více