Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. podnik na časové ose. čerpání úvěru splátka jistiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. podnik na časové ose. čerpání úvěru splátka jistiny"

Transkript

1 Bankovní úvěry (1) Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. schéma příjem - výdaj příjem - inflow podnik na časové ose jistina výdaj - outflow čerpání úvěru splátka jistiny Anglické termíny jsou: úrok principle borrowing repayment interest Bankovní úvery.docx 13 1

2 schéma credit - debet kladné zůstatky - peníze - kredit 0 časová osa čerpání dluh splacení - záporné zůstatky - dluh - debet Krátkodobé úvěry Krátkodobých úvěrů je řada druhů, z nichž nejpoužívanější jsou: Krátkodobá půjčka - Short-term Loan (Short-term Credit) Banka s podnikem uzavírá smlouvu. Půjčka je na dobu do jednoho roku, v základní variantě je jednorázová. Splácení má řadu variant. Půjčka s jednou splátkou na konci včetně úroků čerpání úvěru splátka jistiny úrok Bankovní úvery.docx 13 2

3 České a anglické názvy: čerpání - dluh jistina outstanding amount narostlý úrok úrok - accrued interest Varianta: Půjčka s průběžnými úroky a jednou splátkou na konci čerpání úvěru úrok úrok úrok úrok úrok splátka jistiny úrok jistina úrok úroky Úroky - banka si úroky strhne sama z běžného účtu podniku. Vaše povinnost je mít na běžném účtě dostatek peněz. Bankovní úvery.docx 13 3

4 Kontokorent - Current Account Overdraft (krátce Overdraft) Jinak: povolené přečerpání běžného účtu. Jde o velmi pružnou a pohodlnou formu, v menších objemech. Čerpání a splácení probíhá zcela jednoduše placením z běžného účtu a přijímáním plateb na běžný účet podniku. Když je výsledkem záporný zůstatek, podnik má dluh. Když je zůstatek kladný, žádný dluh neexistuje. Jde o svým způsobem automatický úvěr. Banka uzavírá s podnikem smlouvu, v ní stanoví limit, který nelze překročit; povinnost do 6 nebo 12 měsíců splatit na nulu (avšak už další den lze čerpat znovu). kladný banka platí úrok klientovi (např. 0,5 %) (kreditní) zůstatek = depozitum - - časová osa záporný (debetní) zůstatek = úvěr banka si strhává úrok z klientova účtu (např. 4,8 %) Rysy kontokorentu jsou: - celá agenda se uskutečňuje na běžném účtu podniku; - čerpání úvěru pouze tím, že vystavíte platební příkaz na částku přesahující zůstatek na běžném účtu; - splácení probíhá přijatou platbou, - úroky si banka strhává z běžného účtu sama, stejně jako připisuje kladné (kreditní) úroky v případě kladného zůstatku na běžném účtě. Bankovní úvery.docx 13 4

5 Půjčka s opakovaným čerpáním - Revolving Credit, Roll over facility Půjčka má limit (rámec), několik úvěrových období a konečnou splatnost. Jednou čerpanou půjčku lze v určený den splatit, nebo, což je smysl této formy, formálně splatit a ještě tentýž den znovu vypůjčit. Splacení a nová půjčka se navzájem vyruší, starý úvěr je považován za splacený, nový začíná běžet, ale pro podnik se to jeví jako překlopení půjčky do dalšího úvěrového období. Proto revolving nebo roll-over. konečná splatnost - časová osa úvěr 1 úvěr 2 úvěr 3 limit čerpání (linka, rámec) = 20 mil. Kč Úvěrová linka - Credit line, Standby credit Zde nejsou stanovena úvěrová období, pouze celkový limit a konečná splatnost. konečná splatnost - časová osa čerpaný úvěr (ve dvou tranších) čerpaný úvěr limit čerpání (linka, rámec) = 20 mil. Kč Za čerpaný úvěr se platí debetní úroky, za nečerpanou část limitu se platí tzv. rezervační úroky (nízké, cca 0,5 %). Oba druhy smluv se dají po roce prodlužovat o další rok. U obou typů banka obvykle chce od dlužníka upozornění na čerpání dva dny předem. Bankovní úvery.docx 13 5

6 Bankovní úvěry (2) Zajištění (ang. Security, Collateral) Bez zajištění se poskytuje krátkodobý úvěr, když se sejdou některé příznivé podmínky, např. výhled příjmů je příznivý úvěr bude splacen z běžných tržeb; nebo firma je málo zadlužená, úvěr je malý ve srovnání s velikostí aktiv firmy (jde o velkou a bonitní firmu) Jinak jako zajištění u krátkodobého úvěru slouží: postoupení existujících pohledávek, a/nebo budoucích pohledávek (pokud jsou bonitní), zástava likvidního, dobře prodejného majetku firmy zejména některých druhů zásob a některých typů cenných papírů, vystavení zajišťovací směnky pro banku; směnku použije banka jen v případě neplnění; jinak ji vrátí dlužníkovi; může být vyplněna na částku úvěru, nebo bez vyplněné částky bianko směnka banka si pak částku doplní, když firma nesplácí úvěr, podle zbývající výše dluhu. Pohledávky k zajištění úvěru jsou většinou pohledávky vůči odběratelům, na základě vystavených faktur. Jsou vyjmenovány v seznamu postoupených pohledávek přímo v úvěrové smlouvě (jako příloha) nebo v samostatné zajišťovací smlouvě doprovázející úvěr. Seznam se pravidelně aktualizuje - zaplacené pohledávky se z něj vyřazují a nově vzniklé pohledávky se do něj zařazují. Soubor postoupených pohledávek má tedy klouzavý charakter. Tím je smluvně zajištěn právní nárok banky na tato aktiva. Technicky je postoupení pohledávek provedeno tak, že banka zřídí svůj vlastní zvláštní účet, sloužící jako průchozí mezistupeň mezi platícími odběrateli a dlužníkem. Dlužník (firma) na svých fakturách odběratelům uvádí místo svého účtu tento zvláštní bankovní účet; příchozí platby pak banka převádí dále na účet dlužníka. To v případě, že plní všechny povinnosti z úvěrové smlouvy. Pokud ne, má banka i technickou možnost příchozí platby zadržet u sebe. Směnka Zajištění úvěru směnkou se v poslední době velmi rozšířilo a banky je často požadují. Je třeba vědět toto: Směnka (Bill of Exchange, Promissory Note) je nárok na výplatu peněz a je vymahatelná snadno a rychle ve zvláštním režimu. Soud zkoumá pouze náležitosti listiny, nikoli okolnosti jejího vystavení, ani účel vystavení; není to uvedeno ani na směnce, takže ze směnky se nedá vyčíst, zda byla vystavena k platbě za zboží jako tzv. obchodní směnka, k poskytnutí půjčky jako tzv. finanční směnka, či k zajištění úvěru jako tzv. zajišťovací směnka. Směnky vypadají stejně. Aby směnka sloužila jako zajišťovací, musí o tom být uzavřena zvláštní smlouva, nebo zvláštní ustanovení v úvěrové smlouvě. Jedině smlouva činí ze směnky zajišťovací směnku. Dostane-li směnku do rukou třetí osoba, i kdyby to bylo nedopatřením, nic jí Bankovní úvery.docx 13 6

7 nezabrání uplatnit nárok na proplacení. (Proto všeobecná rada zní vystavovat směnky jen velmi opatrně.) Zajištění dlouhodobého úvěru je bankami vyžadováno prakticky vždy; používají se zejména: zástava na nemovitost firmy (náročné na čas - zapisují se do katastru nemovitostí), zástava na movitý majetek stroje, zařízení, dopravní prostředky (vyznačují se nápisem na tabulce připevněné ke stroji, nebo v registru zástav, pokud je v dané zemi provozován), záruka jiného subjektu (garance, Guarantee) mateřské firmy, jiné banky, státu (agenturou pro exportní garance); vydává se formou záruční listiny, postoupení budoucích příjmů nebo pohledávek bance; tato forma se většinou jen kombinuje s některou předchozí. Zástavy cenných papírů se vyznačují zápisem na rubu cenného papíru; u nehmotných (zaknihovaných) cenných papírů se zástava zapisuje do databáze Střediska cenných papírů. V Úvěrové smlouvě (případně Zástavní smlouvě, která úvěrovou smlouvu doprovází) lze dohodnout, že po splacení části úvěru banka uvolní část zástavy. To firmě umožní uvolněnou nemovitost (či cenné papíry) použít jako zástavu pro další úvěr. Bankovní úvery.docx 13 7

8 Dlouhodobý úvěr ang. Loan nebo Term Loan se poskytuje podnikům na 1 5 let i více, vyjímečně i let (pokud se rozlišují půjčky střednědobé a dlouhodobé, hranice mezi nimi je obvykle 5 let). Poskytuje se na rozvojové potřeby firmy (zejména na investice, výstavbu kapacit, rozšíření podnikání nákupem jiných podniků v oboru). Úvěrová smlouva - Loan Agreement - je složitější než u krátkodobých. Její příprava trvá několik týdnů až měsíců (u velkých úvěrů; dlužník musí mj. detailně doložit návratnost financované investice). Sazba úroků - může být dohodnuta jako fixní nebo jako pohyblivá. (Podrobněji v další přednášce!) Fixní (pevná) se nemění po celou dobu úvěru. Pohyblivá (plovoucí, floating, float) se stanovuje na dobu jednoho úrokového období (většinou 3 měsíce nebo 1 měsíc); na každé další úrokové období se stanovuje znovu, a to 2 pracovní dny před jeho začátkem. Ani banka, ani podnik tak předem nevědí, jaká sazba to bude, zda vyšší nebo nižší. Poplatek (Fee, Upfront Fee) zhruba 0,5 % až 1 % za sjednání úvěru se platí při podpisu smlouvy (někdy až při čerpání úvěru, což je výhodnější, protože se poplatek fakticky jen strhne z čerpané částky). Poplatek je relativně velký a pro firmu představuje náklad spojený se získáním úvěru. Když se vezmou v úvahu dohromady úroky i poplatek, lze vypočítat celkové náklady na úvěr v % per annum; náklady v procentech se rovnají úrokové sazbě jen v případě, kdy banka nevyžaduje žádné poplatky; jinak budou vždy vyšší než úroková sazba, někdy dost významně. Příklad: Jak spočítat skutečné náklady: výše úvěru je Kč na 270 dní se sazbou 8,00 % p.a. a poplatek činí Kč v den čerpání. Vaše firma dostane tedy jen Kč, ale banka bude počítat úroky z částky Kč. Vezměte tyto úroky a porovnejte je s PV ve výši Kč zjistěte sazbu p.a. to jsou Vaše skutečné náklady na úvěr. Vždy se banky ptejte, zda je s úvěrem spojen nějaký poplatek a jak vysoký! Kalendář (Time schedule) Ve smlouvě je dohodnut kalendář čerpání a kalendář splácení, buď na konkrétní data, nebo odvozeně: čerpání bude možné v určitém rozmezí (např. od 1. června do 10. července) a úrokové období bude začínat dnem čerpání (když potom k čerpání půjčky dojde např. 12. června, pak se úroky platí vždy 12.6., 12.9., , atd.). Čerpání (borrowing) lze dohodnout jako jednorázové nebo v několika částech (tranších, Tranches, Borrowings), v dohodnutém časovém rámci. (V tom případě se opět platí rezervační úroky za dobu od prvního dne možného čerpání do dne skutečného čerpání.) Splácení (Repayment) lze dohodnout jako jednorázové (Bullet Payment) nebo ve splátkách (Installments). Úvěr s postupnými splátkami se nazývá amortizovaný (umořovaný, Amortized Loan). Bankovní úvery.docx 13 8

9 Obvykle jsou splátky stejně vysoké, nejčastěji pololetní, někdy čtvrtletní. Lze kombinovat například pololetní splátky se čtvrtletními úrokovými obdobími (splátka jistiny a každá druhá platba úroků pak musí být načasovány na stejný den). Splátky (Installments) snižují schodovitě dlužný zůstatek (Outstanding Principle) a tedy i základ pro výpočet úroků na další periodu. Sledujte, jak se úroky postupně snižují! Tabulka a schéma amortizovaného úvěru na dobu dvou let, se 4 pololetními splátkami, stejně velkými, s fixní sazbou 7 % a šestiměsíčními úrokovými obdobími. Splátkový kalendář: čerpání úroky splátka čerpání úvěru splátka jistiny úrok Amortizovaný úvěr - schodovité splácení a snižování dlužné jistiny (outstanding principle) lze znázornit takto: časová osa čerpání úvěru nesplacená jistina splátka 3 splátka 4 splátka 2 splátka 1 Amortizovaný úvěr s velkou splátkou na konci: časová osa čerpání úvěru nesplacená jistina splátka 4 Balloon Payment splátka 3 splátka 2 splátka 1 Bankovní úvery.docx 13 9

10 Jak firma splatí velkou částku na konci? Při jednorázovém splacení jistiny nastává pro firmu problém, kde vzít v den splatnosti tak velkou částku v likvidních penězích. V zásadě jsou dvě možnosti; první možnost: firma na velkou splátku střádá, spoří (postupně z tržeb) a ukládá peníze do tzv. umořovacího fondu (Sinking Fund). Což neznamená nic jiného, než že si je ukládá do určité formy investování, např. do státních dluhopisů, státních pokladničních poukázek, na termínované vklady u banky apod. (podrobněji o uložení dočasně volných peněz viz příslušné téma). Načasování investic musí být takové, aby ke dni splatnosti byly peníze likvidní, tzn. že dluhopisy musí být prodány na trhu atd. Druhá možnost: refinancování - firma si sjedná nový dlouhodobý úvěr, ve stejné (případně větší nebo menší) výši s možností čerpání v den splatnosti předchozího úvěru; z čerpání (výtěžku, anglicky proceeds) nového úvěru tentýž den splatí starý úvěr. Poznámka: pokud nový úvěr ještě není otevřen k čerpání, ale jednání o něm už značně pokročilo, banka obvykle je ochotna poskytnout na překlenutí časové mezery mezi starým a novým úvěrem tzv. překlenovací úvěr (Bridge Loan). Postup banky před poskytnutím úvěru 1) Banka analyzuje firmu (budoucího dlužníka) a určí jeho stupeň bonity (rating). Firma poskytne bance podklady účetní výkazy, právní dokumenty, interní výhledy aj.; poskytne vysvětlení k četným dotazům bankovního manažera. Manažer banky (account officer) sepíše podrobný popis firmy a její činnosti, ohodnotí ekonomický potenciál firmy, její finanční zdraví, schopnost splácení i rizika podnikání. Oddělení řízení rizik vyhodnotí bonitu firmy svými metodami. Používá bodování (scoring) a stupnice spolehlivosti klienta zvané rating. Firmě je v bance interně přidělen stupeň bonity (ratingový stupeň, rating). Spolu s ním je obvykle také určen limit celkové angažovanosti banky vůči tomuto dlužníkovi (tzn. maximální výše všech nesplacených dluhů sečtených dohromady). Kromě interních ratingových stupňů může banka využít u velkých klientů i rating prováděný ratingovými agenturami Standard&Poors, Moody s aj. ovšem jen u velkých firem, jejichž akcie se obchodují na burzách (z českých firem např. ČEZ, Český Telecom), protože služby těchto agentur jsou drahé a platí je sama firma (dlužník). 2) Banka zkoumá požadovaný úvěr - konkrétní možnosti jeho splacení a možnosti jeho zajištění dlužníkem. U krátkodobých půjček (do 12 měsíců) je rozhodující, jaké bude mít firma příjmy v době, na kterou se sjednává půjčka. Banku zajímají především smlouvy s odběrateli a pohledávky firmy vůči Bankovní úvery.docx 13 10

11 odběratelům. Pohledávky znamenají budoucí peněžní příjem - a ten by měl být dostatečný (více než dostatečný) na splacení úvěru. U dlouhodobých půjček banka spolu s klientem sestaví výhled očekávaných Cash Flows (peněžních toků), zjednodušeně asi takto: měsíc atd. peněžní příjmy - peněžní výdaje = volný cash flow nebo jinou metodou (rovněž velmi zjednodušeně): měsíc čistý zisk (po zdanění) odpisy - splátky jiných úvěrů = volný cash flow Volný cash flow musí být dostatečný ke splácení uvažovaného úvěru i s úroky (s rezervou na nečekané výdaje). 3) Terms and Conditions Na prvním jednání o úvěru banka zjišťuje, jaká je potřeba Vaší firmy. Na další jednání pak připraví stručný přehled - obsah smlouvy v bodech, jsou to tzv. Terms and Conditions (zkratka je T&C, jiný název je Term Sheet). Body T&C stručně popisují věcný i právní obsah ustanovení smlouvy, ale nemají ještě plné znění paragrafů smlouvy. Jsou přehlednější. V této podobě lze projednat a dohodnout 90 % obsahu budoucí smlouvy. O to kratší je pak jednání nad doslovným textem návrhu smlouvy. Čeho si všímat v Terms and Conditions a v návrhu smlouvy (Draft Agreement) (Zde samozřejmě nejde o podrobný návod.) - Sazba: je pevná nebo pohyblivá? - Marže nad pribor? Jak k ní banka dospěla? Odpovídá bonitě Vaší firmy? Odpovídá zajištění úvěru? (U pevné sazby: jaká by byla marže nad odpovídající pribor, kdyby byl proveden swap na pohyblivou sazbu? - O úrokových swapech viz Úrokové deriváty.) - Poplatek (Fee) za přípravu smlouvy (v Kč nebo v procentech z úvěrové částky?). - Sankční úroky a poplatky (v případě neplnění, prodlení) Bankovní úvery.docx 13 11

12 - Prohlášení a závazky dlužníka (Representations and Warranties). Pozorně posoudit, zda vaše firma může dodržet takovéto závazky. Zda se nezavazujete k něčemu, co je v rozporu s Vašími plány (např. závazek, že po dobu úvěru firma nebude zakládat dceřiné společnosti, zatímco vy plánujete příští rok založit filiálku na Slovensku; v takovém případě navrhněte výjimku v závazku.) Závazky se mohou týkat nakládání s fixním majetkem (firma se zavazuje, že neodprodá podstatnou část svého zařízení ani budov), neměnnosti vlastníků firmy (ownership clause) banka si vyhrazuje právo odstoupit od úvěru, jestliže se změní vlastníci firmy z více než 10 % - limitů dalšího zadlužování u jiných bank apod. - Případy prodlení dlužníka (Events of Default). Banka může uvést, že neplněním závazků (prodlením) bude nejen neplacení, ale např. i porušení některého z prohlášení (viz výše), nebo dokonce neplacení jiné bance z jiného úvěru (!) je lépe nechat posoudit právníkovi. - Možnosti vypovědění smlouvy bankou. Obvykle si banka vyhrazuje možnost vypovědět smlouvu v závažných případech prodlení dlužníka. V některých případech má právo prohlásit úvěr za okamžitě splatný (i když podle smlouvy má bát splacen až za 5 let) a požaduje jeho splacení během několika dnů (!). - Způsoby řešení případných sporů mezi bankou a dlužníkem. Arbitráž? Soud? V kterém místě? - Zajištění úvěru (Collateral, Security). Je banka ochotna uvolnit odpovídající část zajištění po splacení určité části úvěru? 4) Úvěrová smlouva (Credit Agreement, Loan Agreement) Úvěrovou smlouvu navrhuje banka. Je na klientovi, aby si návrh prostudoval a měl k jednotlivým ustanovením (provisions) připomínky nebo pozměňovací návrhy (comments). Základ textu smlouvy bývá vzorový, tzn. že banka si jej nechala vypracovat od svých právníků jako vzorový text, který se v počítačích kopíruje a doplňuje o konkrétní detaily. Smlouva bude vycházet ze standardního základního textu, ale do značné míry bude ušitá na míru (tailor made) dané transakci (co bude firma financovat, z čeho bude splácet, čím bude jistit) přípravy smlouvy se často účastní právníci banky. Pak je dobré, aby i klient přivedl své právníky. Jde o to, že některé formulace, zdánlivě nevýznamné, mohou mít později při nějaké komplikaci velmi závažné dopady na firmu. Některá standardní ustanovení zcela shodného znění používají všechny banky, protože jde o osvědčená, jednoznačně chápaná ustanovení (standard provisions). O všech ustanoveních se dá s bankou jednat. Firma se musí na jednání dobře připravit. Bankovní úvery.docx 13 12

13 5) Průběh úvěru. Čerpání, platby úroků, splácení jistiny - to vše sleduje v bance oddělení správy úvěrů (Loan Administration). Informuje klientského manažera. Řeší problémy se splácením. Neplacení čili prodlení dlužníka (Default) Jestliže dlužník (firma) nemá na běžném účtu poslední den úrokového období, tj. v den platby úroku (interest payment day) případně dílčí splátky (installment) dostatek prostředků, strhne si banka alespoň to, co na účtu je. Strženou částku nejprve použije na úhradu dlužných úroků (úroky mají vždy přednost) a pokud něco zbyde, na částečnou úhradu splátky jistiny. Firma ovšem nesplatila celou částku a od následujícího dne je v prodlení (Default), tj. neplní své povinnosti ze smlouvy (the borrower is in default on loan). Příslušná dlužná splátka nebo její část je splatná (due) v den splatnosti, od následujícího dne je po splatnosti (past due), tj. částka je stále dlužná, ale nastávají další skutečnosti. Podle délky prodlení a závažnosti důvodů platební neschopnosti banka uplatní tato opatření (od nejmírnějšího k nejtvrdšímu): sankční úroky (zvýšené oproti normálním), plus osobní jednání, zjišťování příčin, naléhání na co nejrychlejší splacení dluhu po splatnosti; nová analýza cash flows, jednání s firmou, odložení (posunutí) splátek, nový splátkový kalendář, někdy dodatečné zajištění, např. postoupením pohledávek; prohlášení okamžité splatnosti úvěru, první výzva k jeho splacení v určité lhůtě (14 dní, měsíc); po marném uplynutí této lhůty následuje druhá výzva ke splacení úvěru, např. do 3 dnů; nezaplatí-li, banka své pohledávky uhradí ze zajištění (prodá realizuje zastavené cenné papíry, nemovitosti atd.); pokud ze zástav získá více peněz, než činil dluh, přebytek připíše firmě na účet; návrh soudu na prohlášení konkursu na firmu; soud prohlásí konkurs a jmenuje správce konkursní podstaty, který převezme řízení firmy a snaží se zpeněžit její aktiva tak, aby uspokojil, alespoň částečně, její věřitele, mezi nimi i banku, která poskytla úvěr. Bankovní úvery.docx 13 13

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová

FINANČNÍ MATEMATIKA. PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová FINANČNÍ MATEMATIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jarmila Radová Radová Tel: 224 095 102 E-mail: radova@vse.cz Kontakt Jednoduché úročení Diskontování krátkodobé cenné papíry Složené úrokování Budoucí hodnota anuity spoření

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Financování investičních projektů (v energetice)

Financování investičních projektů (v energetice) Financování investičních projektů (v energetice) Vysoká škola ekonomická Praha, 2.5.2012 ladimír Kubeček ompetenční centrum pro energie eská spořitelna a.s. 1 Obsah Co je to projektové financování Rizika

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o 2299.

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o 2299. Příloha č. 1 - Smluvní ujednání Smluvní ujednání 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o 2299. 2 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Bance, jedna se o poskytovatele úvěru.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Naše organizace pokračuje ve své činnosti

Více

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice.

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice. Příloha č. 1 - Smluvní ujednání Smluvní ujednání 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice. 2 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Bance, jedna se o poskytovatele

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov

Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Slovak PPP FORUM 2008 Bratislava, 26.- 27. november 2008 Jan Troják ČSOB, ředitel projektového financování Vybrané aspekty financovateľnosti PPP projektov Ing. Jan Troják je ředitelem týmu projektového

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 00252638 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Účetní jednotka nepřetržitě

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více