Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. podnik na časové ose. čerpání úvěru splátka jistiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. podnik na časové ose. čerpání úvěru splátka jistiny"

Transkript

1 Bankovní úvěry (1) Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. schéma příjem - výdaj příjem - inflow podnik na časové ose jistina výdaj - outflow čerpání úvěru splátka jistiny Anglické termíny jsou: úrok principle borrowing repayment interest Bankovní úvery.docx 13 1

2 schéma credit - debet kladné zůstatky - peníze - kredit 0 časová osa čerpání dluh splacení - záporné zůstatky - dluh - debet Krátkodobé úvěry Krátkodobých úvěrů je řada druhů, z nichž nejpoužívanější jsou: Krátkodobá půjčka - Short-term Loan (Short-term Credit) Banka s podnikem uzavírá smlouvu. Půjčka je na dobu do jednoho roku, v základní variantě je jednorázová. Splácení má řadu variant. Půjčka s jednou splátkou na konci včetně úroků čerpání úvěru splátka jistiny úrok Bankovní úvery.docx 13 2

3 České a anglické názvy: čerpání - dluh jistina outstanding amount narostlý úrok úrok - accrued interest Varianta: Půjčka s průběžnými úroky a jednou splátkou na konci čerpání úvěru úrok úrok úrok úrok úrok splátka jistiny úrok jistina úrok úroky Úroky - banka si úroky strhne sama z běžného účtu podniku. Vaše povinnost je mít na běžném účtě dostatek peněz. Bankovní úvery.docx 13 3

4 Kontokorent - Current Account Overdraft (krátce Overdraft) Jinak: povolené přečerpání běžného účtu. Jde o velmi pružnou a pohodlnou formu, v menších objemech. Čerpání a splácení probíhá zcela jednoduše placením z běžného účtu a přijímáním plateb na běžný účet podniku. Když je výsledkem záporný zůstatek, podnik má dluh. Když je zůstatek kladný, žádný dluh neexistuje. Jde o svým způsobem automatický úvěr. Banka uzavírá s podnikem smlouvu, v ní stanoví limit, který nelze překročit; povinnost do 6 nebo 12 měsíců splatit na nulu (avšak už další den lze čerpat znovu). kladný banka platí úrok klientovi (např. 0,5 %) (kreditní) zůstatek = depozitum - - časová osa záporný (debetní) zůstatek = úvěr banka si strhává úrok z klientova účtu (např. 4,8 %) Rysy kontokorentu jsou: - celá agenda se uskutečňuje na běžném účtu podniku; - čerpání úvěru pouze tím, že vystavíte platební příkaz na částku přesahující zůstatek na běžném účtu; - splácení probíhá přijatou platbou, - úroky si banka strhává z běžného účtu sama, stejně jako připisuje kladné (kreditní) úroky v případě kladného zůstatku na běžném účtě. Bankovní úvery.docx 13 4

5 Půjčka s opakovaným čerpáním - Revolving Credit, Roll over facility Půjčka má limit (rámec), několik úvěrových období a konečnou splatnost. Jednou čerpanou půjčku lze v určený den splatit, nebo, což je smysl této formy, formálně splatit a ještě tentýž den znovu vypůjčit. Splacení a nová půjčka se navzájem vyruší, starý úvěr je považován za splacený, nový začíná běžet, ale pro podnik se to jeví jako překlopení půjčky do dalšího úvěrového období. Proto revolving nebo roll-over. konečná splatnost - časová osa úvěr 1 úvěr 2 úvěr 3 limit čerpání (linka, rámec) = 20 mil. Kč Úvěrová linka - Credit line, Standby credit Zde nejsou stanovena úvěrová období, pouze celkový limit a konečná splatnost. konečná splatnost - časová osa čerpaný úvěr (ve dvou tranších) čerpaný úvěr limit čerpání (linka, rámec) = 20 mil. Kč Za čerpaný úvěr se platí debetní úroky, za nečerpanou část limitu se platí tzv. rezervační úroky (nízké, cca 0,5 %). Oba druhy smluv se dají po roce prodlužovat o další rok. U obou typů banka obvykle chce od dlužníka upozornění na čerpání dva dny předem. Bankovní úvery.docx 13 5

6 Bankovní úvěry (2) Zajištění (ang. Security, Collateral) Bez zajištění se poskytuje krátkodobý úvěr, když se sejdou některé příznivé podmínky, např. výhled příjmů je příznivý úvěr bude splacen z běžných tržeb; nebo firma je málo zadlužená, úvěr je malý ve srovnání s velikostí aktiv firmy (jde o velkou a bonitní firmu) Jinak jako zajištění u krátkodobého úvěru slouží: postoupení existujících pohledávek, a/nebo budoucích pohledávek (pokud jsou bonitní), zástava likvidního, dobře prodejného majetku firmy zejména některých druhů zásob a některých typů cenných papírů, vystavení zajišťovací směnky pro banku; směnku použije banka jen v případě neplnění; jinak ji vrátí dlužníkovi; může být vyplněna na částku úvěru, nebo bez vyplněné částky bianko směnka banka si pak částku doplní, když firma nesplácí úvěr, podle zbývající výše dluhu. Pohledávky k zajištění úvěru jsou většinou pohledávky vůči odběratelům, na základě vystavených faktur. Jsou vyjmenovány v seznamu postoupených pohledávek přímo v úvěrové smlouvě (jako příloha) nebo v samostatné zajišťovací smlouvě doprovázející úvěr. Seznam se pravidelně aktualizuje - zaplacené pohledávky se z něj vyřazují a nově vzniklé pohledávky se do něj zařazují. Soubor postoupených pohledávek má tedy klouzavý charakter. Tím je smluvně zajištěn právní nárok banky na tato aktiva. Technicky je postoupení pohledávek provedeno tak, že banka zřídí svůj vlastní zvláštní účet, sloužící jako průchozí mezistupeň mezi platícími odběrateli a dlužníkem. Dlužník (firma) na svých fakturách odběratelům uvádí místo svého účtu tento zvláštní bankovní účet; příchozí platby pak banka převádí dále na účet dlužníka. To v případě, že plní všechny povinnosti z úvěrové smlouvy. Pokud ne, má banka i technickou možnost příchozí platby zadržet u sebe. Směnka Zajištění úvěru směnkou se v poslední době velmi rozšířilo a banky je často požadují. Je třeba vědět toto: Směnka (Bill of Exchange, Promissory Note) je nárok na výplatu peněz a je vymahatelná snadno a rychle ve zvláštním režimu. Soud zkoumá pouze náležitosti listiny, nikoli okolnosti jejího vystavení, ani účel vystavení; není to uvedeno ani na směnce, takže ze směnky se nedá vyčíst, zda byla vystavena k platbě za zboží jako tzv. obchodní směnka, k poskytnutí půjčky jako tzv. finanční směnka, či k zajištění úvěru jako tzv. zajišťovací směnka. Směnky vypadají stejně. Aby směnka sloužila jako zajišťovací, musí o tom být uzavřena zvláštní smlouva, nebo zvláštní ustanovení v úvěrové smlouvě. Jedině smlouva činí ze směnky zajišťovací směnku. Dostane-li směnku do rukou třetí osoba, i kdyby to bylo nedopatřením, nic jí Bankovní úvery.docx 13 6

7 nezabrání uplatnit nárok na proplacení. (Proto všeobecná rada zní vystavovat směnky jen velmi opatrně.) Zajištění dlouhodobého úvěru je bankami vyžadováno prakticky vždy; používají se zejména: zástava na nemovitost firmy (náročné na čas - zapisují se do katastru nemovitostí), zástava na movitý majetek stroje, zařízení, dopravní prostředky (vyznačují se nápisem na tabulce připevněné ke stroji, nebo v registru zástav, pokud je v dané zemi provozován), záruka jiného subjektu (garance, Guarantee) mateřské firmy, jiné banky, státu (agenturou pro exportní garance); vydává se formou záruční listiny, postoupení budoucích příjmů nebo pohledávek bance; tato forma se většinou jen kombinuje s některou předchozí. Zástavy cenných papírů se vyznačují zápisem na rubu cenného papíru; u nehmotných (zaknihovaných) cenných papírů se zástava zapisuje do databáze Střediska cenných papírů. V Úvěrové smlouvě (případně Zástavní smlouvě, která úvěrovou smlouvu doprovází) lze dohodnout, že po splacení části úvěru banka uvolní část zástavy. To firmě umožní uvolněnou nemovitost (či cenné papíry) použít jako zástavu pro další úvěr. Bankovní úvery.docx 13 7

8 Dlouhodobý úvěr ang. Loan nebo Term Loan se poskytuje podnikům na 1 5 let i více, vyjímečně i let (pokud se rozlišují půjčky střednědobé a dlouhodobé, hranice mezi nimi je obvykle 5 let). Poskytuje se na rozvojové potřeby firmy (zejména na investice, výstavbu kapacit, rozšíření podnikání nákupem jiných podniků v oboru). Úvěrová smlouva - Loan Agreement - je složitější než u krátkodobých. Její příprava trvá několik týdnů až měsíců (u velkých úvěrů; dlužník musí mj. detailně doložit návratnost financované investice). Sazba úroků - může být dohodnuta jako fixní nebo jako pohyblivá. (Podrobněji v další přednášce!) Fixní (pevná) se nemění po celou dobu úvěru. Pohyblivá (plovoucí, floating, float) se stanovuje na dobu jednoho úrokového období (většinou 3 měsíce nebo 1 měsíc); na každé další úrokové období se stanovuje znovu, a to 2 pracovní dny před jeho začátkem. Ani banka, ani podnik tak předem nevědí, jaká sazba to bude, zda vyšší nebo nižší. Poplatek (Fee, Upfront Fee) zhruba 0,5 % až 1 % za sjednání úvěru se platí při podpisu smlouvy (někdy až při čerpání úvěru, což je výhodnější, protože se poplatek fakticky jen strhne z čerpané částky). Poplatek je relativně velký a pro firmu představuje náklad spojený se získáním úvěru. Když se vezmou v úvahu dohromady úroky i poplatek, lze vypočítat celkové náklady na úvěr v % per annum; náklady v procentech se rovnají úrokové sazbě jen v případě, kdy banka nevyžaduje žádné poplatky; jinak budou vždy vyšší než úroková sazba, někdy dost významně. Příklad: Jak spočítat skutečné náklady: výše úvěru je Kč na 270 dní se sazbou 8,00 % p.a. a poplatek činí Kč v den čerpání. Vaše firma dostane tedy jen Kč, ale banka bude počítat úroky z částky Kč. Vezměte tyto úroky a porovnejte je s PV ve výši Kč zjistěte sazbu p.a. to jsou Vaše skutečné náklady na úvěr. Vždy se banky ptejte, zda je s úvěrem spojen nějaký poplatek a jak vysoký! Kalendář (Time schedule) Ve smlouvě je dohodnut kalendář čerpání a kalendář splácení, buď na konkrétní data, nebo odvozeně: čerpání bude možné v určitém rozmezí (např. od 1. června do 10. července) a úrokové období bude začínat dnem čerpání (když potom k čerpání půjčky dojde např. 12. června, pak se úroky platí vždy 12.6., 12.9., , atd.). Čerpání (borrowing) lze dohodnout jako jednorázové nebo v několika částech (tranších, Tranches, Borrowings), v dohodnutém časovém rámci. (V tom případě se opět platí rezervační úroky za dobu od prvního dne možného čerpání do dne skutečného čerpání.) Splácení (Repayment) lze dohodnout jako jednorázové (Bullet Payment) nebo ve splátkách (Installments). Úvěr s postupnými splátkami se nazývá amortizovaný (umořovaný, Amortized Loan). Bankovní úvery.docx 13 8

9 Obvykle jsou splátky stejně vysoké, nejčastěji pololetní, někdy čtvrtletní. Lze kombinovat například pololetní splátky se čtvrtletními úrokovými obdobími (splátka jistiny a každá druhá platba úroků pak musí být načasovány na stejný den). Splátky (Installments) snižují schodovitě dlužný zůstatek (Outstanding Principle) a tedy i základ pro výpočet úroků na další periodu. Sledujte, jak se úroky postupně snižují! Tabulka a schéma amortizovaného úvěru na dobu dvou let, se 4 pololetními splátkami, stejně velkými, s fixní sazbou 7 % a šestiměsíčními úrokovými obdobími. Splátkový kalendář: čerpání úroky splátka čerpání úvěru splátka jistiny úrok Amortizovaný úvěr - schodovité splácení a snižování dlužné jistiny (outstanding principle) lze znázornit takto: časová osa čerpání úvěru nesplacená jistina splátka 3 splátka 4 splátka 2 splátka 1 Amortizovaný úvěr s velkou splátkou na konci: časová osa čerpání úvěru nesplacená jistina splátka 4 Balloon Payment splátka 3 splátka 2 splátka 1 Bankovní úvery.docx 13 9

10 Jak firma splatí velkou částku na konci? Při jednorázovém splacení jistiny nastává pro firmu problém, kde vzít v den splatnosti tak velkou částku v likvidních penězích. V zásadě jsou dvě možnosti; první možnost: firma na velkou splátku střádá, spoří (postupně z tržeb) a ukládá peníze do tzv. umořovacího fondu (Sinking Fund). Což neznamená nic jiného, než že si je ukládá do určité formy investování, např. do státních dluhopisů, státních pokladničních poukázek, na termínované vklady u banky apod. (podrobněji o uložení dočasně volných peněz viz příslušné téma). Načasování investic musí být takové, aby ke dni splatnosti byly peníze likvidní, tzn. že dluhopisy musí být prodány na trhu atd. Druhá možnost: refinancování - firma si sjedná nový dlouhodobý úvěr, ve stejné (případně větší nebo menší) výši s možností čerpání v den splatnosti předchozího úvěru; z čerpání (výtěžku, anglicky proceeds) nového úvěru tentýž den splatí starý úvěr. Poznámka: pokud nový úvěr ještě není otevřen k čerpání, ale jednání o něm už značně pokročilo, banka obvykle je ochotna poskytnout na překlenutí časové mezery mezi starým a novým úvěrem tzv. překlenovací úvěr (Bridge Loan). Postup banky před poskytnutím úvěru 1) Banka analyzuje firmu (budoucího dlužníka) a určí jeho stupeň bonity (rating). Firma poskytne bance podklady účetní výkazy, právní dokumenty, interní výhledy aj.; poskytne vysvětlení k četným dotazům bankovního manažera. Manažer banky (account officer) sepíše podrobný popis firmy a její činnosti, ohodnotí ekonomický potenciál firmy, její finanční zdraví, schopnost splácení i rizika podnikání. Oddělení řízení rizik vyhodnotí bonitu firmy svými metodami. Používá bodování (scoring) a stupnice spolehlivosti klienta zvané rating. Firmě je v bance interně přidělen stupeň bonity (ratingový stupeň, rating). Spolu s ním je obvykle také určen limit celkové angažovanosti banky vůči tomuto dlužníkovi (tzn. maximální výše všech nesplacených dluhů sečtených dohromady). Kromě interních ratingových stupňů může banka využít u velkých klientů i rating prováděný ratingovými agenturami Standard&Poors, Moody s aj. ovšem jen u velkých firem, jejichž akcie se obchodují na burzách (z českých firem např. ČEZ, Český Telecom), protože služby těchto agentur jsou drahé a platí je sama firma (dlužník). 2) Banka zkoumá požadovaný úvěr - konkrétní možnosti jeho splacení a možnosti jeho zajištění dlužníkem. U krátkodobých půjček (do 12 měsíců) je rozhodující, jaké bude mít firma příjmy v době, na kterou se sjednává půjčka. Banku zajímají především smlouvy s odběrateli a pohledávky firmy vůči Bankovní úvery.docx 13 10

11 odběratelům. Pohledávky znamenají budoucí peněžní příjem - a ten by měl být dostatečný (více než dostatečný) na splacení úvěru. U dlouhodobých půjček banka spolu s klientem sestaví výhled očekávaných Cash Flows (peněžních toků), zjednodušeně asi takto: měsíc atd. peněžní příjmy - peněžní výdaje = volný cash flow nebo jinou metodou (rovněž velmi zjednodušeně): měsíc čistý zisk (po zdanění) odpisy - splátky jiných úvěrů = volný cash flow Volný cash flow musí být dostatečný ke splácení uvažovaného úvěru i s úroky (s rezervou na nečekané výdaje). 3) Terms and Conditions Na prvním jednání o úvěru banka zjišťuje, jaká je potřeba Vaší firmy. Na další jednání pak připraví stručný přehled - obsah smlouvy v bodech, jsou to tzv. Terms and Conditions (zkratka je T&C, jiný název je Term Sheet). Body T&C stručně popisují věcný i právní obsah ustanovení smlouvy, ale nemají ještě plné znění paragrafů smlouvy. Jsou přehlednější. V této podobě lze projednat a dohodnout 90 % obsahu budoucí smlouvy. O to kratší je pak jednání nad doslovným textem návrhu smlouvy. Čeho si všímat v Terms and Conditions a v návrhu smlouvy (Draft Agreement) (Zde samozřejmě nejde o podrobný návod.) - Sazba: je pevná nebo pohyblivá? - Marže nad pribor? Jak k ní banka dospěla? Odpovídá bonitě Vaší firmy? Odpovídá zajištění úvěru? (U pevné sazby: jaká by byla marže nad odpovídající pribor, kdyby byl proveden swap na pohyblivou sazbu? - O úrokových swapech viz Úrokové deriváty.) - Poplatek (Fee) za přípravu smlouvy (v Kč nebo v procentech z úvěrové částky?). - Sankční úroky a poplatky (v případě neplnění, prodlení) Bankovní úvery.docx 13 11

12 - Prohlášení a závazky dlužníka (Representations and Warranties). Pozorně posoudit, zda vaše firma může dodržet takovéto závazky. Zda se nezavazujete k něčemu, co je v rozporu s Vašími plány (např. závazek, že po dobu úvěru firma nebude zakládat dceřiné společnosti, zatímco vy plánujete příští rok založit filiálku na Slovensku; v takovém případě navrhněte výjimku v závazku.) Závazky se mohou týkat nakládání s fixním majetkem (firma se zavazuje, že neodprodá podstatnou část svého zařízení ani budov), neměnnosti vlastníků firmy (ownership clause) banka si vyhrazuje právo odstoupit od úvěru, jestliže se změní vlastníci firmy z více než 10 % - limitů dalšího zadlužování u jiných bank apod. - Případy prodlení dlužníka (Events of Default). Banka může uvést, že neplněním závazků (prodlením) bude nejen neplacení, ale např. i porušení některého z prohlášení (viz výše), nebo dokonce neplacení jiné bance z jiného úvěru (!) je lépe nechat posoudit právníkovi. - Možnosti vypovědění smlouvy bankou. Obvykle si banka vyhrazuje možnost vypovědět smlouvu v závažných případech prodlení dlužníka. V některých případech má právo prohlásit úvěr za okamžitě splatný (i když podle smlouvy má bát splacen až za 5 let) a požaduje jeho splacení během několika dnů (!). - Způsoby řešení případných sporů mezi bankou a dlužníkem. Arbitráž? Soud? V kterém místě? - Zajištění úvěru (Collateral, Security). Je banka ochotna uvolnit odpovídající část zajištění po splacení určité části úvěru? 4) Úvěrová smlouva (Credit Agreement, Loan Agreement) Úvěrovou smlouvu navrhuje banka. Je na klientovi, aby si návrh prostudoval a měl k jednotlivým ustanovením (provisions) připomínky nebo pozměňovací návrhy (comments). Základ textu smlouvy bývá vzorový, tzn. že banka si jej nechala vypracovat od svých právníků jako vzorový text, který se v počítačích kopíruje a doplňuje o konkrétní detaily. Smlouva bude vycházet ze standardního základního textu, ale do značné míry bude ušitá na míru (tailor made) dané transakci (co bude firma financovat, z čeho bude splácet, čím bude jistit) přípravy smlouvy se často účastní právníci banky. Pak je dobré, aby i klient přivedl své právníky. Jde o to, že některé formulace, zdánlivě nevýznamné, mohou mít později při nějaké komplikaci velmi závažné dopady na firmu. Některá standardní ustanovení zcela shodného znění používají všechny banky, protože jde o osvědčená, jednoznačně chápaná ustanovení (standard provisions). O všech ustanoveních se dá s bankou jednat. Firma se musí na jednání dobře připravit. Bankovní úvery.docx 13 12

13 5) Průběh úvěru. Čerpání, platby úroků, splácení jistiny - to vše sleduje v bance oddělení správy úvěrů (Loan Administration). Informuje klientského manažera. Řeší problémy se splácením. Neplacení čili prodlení dlužníka (Default) Jestliže dlužník (firma) nemá na běžném účtu poslední den úrokového období, tj. v den platby úroku (interest payment day) případně dílčí splátky (installment) dostatek prostředků, strhne si banka alespoň to, co na účtu je. Strženou částku nejprve použije na úhradu dlužných úroků (úroky mají vždy přednost) a pokud něco zbyde, na částečnou úhradu splátky jistiny. Firma ovšem nesplatila celou částku a od následujícího dne je v prodlení (Default), tj. neplní své povinnosti ze smlouvy (the borrower is in default on loan). Příslušná dlužná splátka nebo její část je splatná (due) v den splatnosti, od následujícího dne je po splatnosti (past due), tj. částka je stále dlužná, ale nastávají další skutečnosti. Podle délky prodlení a závažnosti důvodů platební neschopnosti banka uplatní tato opatření (od nejmírnějšího k nejtvrdšímu): sankční úroky (zvýšené oproti normálním), plus osobní jednání, zjišťování příčin, naléhání na co nejrychlejší splacení dluhu po splatnosti; nová analýza cash flows, jednání s firmou, odložení (posunutí) splátek, nový splátkový kalendář, někdy dodatečné zajištění, např. postoupením pohledávek; prohlášení okamžité splatnosti úvěru, první výzva k jeho splacení v určité lhůtě (14 dní, měsíc); po marném uplynutí této lhůty následuje druhá výzva ke splacení úvěru, např. do 3 dnů; nezaplatí-li, banka své pohledávky uhradí ze zajištění (prodá realizuje zastavené cenné papíry, nemovitosti atd.); pokud ze zástav získá více peněz, než činil dluh, přebytek připíše firmě na účet; návrh soudu na prohlášení konkursu na firmu; soud prohlásí konkurs a jmenuje správce konkursní podstaty, který převezme řízení firmy a snaží se zpeněžit její aktiva tak, aby uspokojil, alespoň částečně, její věřitele, mezi nimi i banku, která poskytla úvěr. Bankovní úvery.docx 13 13

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ ÚROKOVÁNÍ

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ ÚROKOVÁNÍ ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ ÚROKOVÁNÍ ÚROK z pohledu věřitele odměna za to, že poskytl své volné peněžní prostředky dočasně někomu jinému (zahrnuje náhradu za dočasnou ztrátu kapitálu a za riziko spojené s nesplacením

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY (Hypotéky) účinný od 1.7.2009 1. Příprava úvěru 1.1. Přijetí a posouzení žádosti zdarma 1.2. Zpracování úvěrové dokumentace zdarma 1.3. Pořízení výpisu z úvěrových

Více

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services

Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Nabídka ČSOB a.s. na poskytnutí účelového úvěru. firmě Bílovecká nemocnice, a.s.

Nabídka ČSOB a.s. na poskytnutí účelového úvěru. firmě Bílovecká nemocnice, a.s. Nabídka ČSOB a.s. na poskytnutí účelového úvěru firmě Bílovecká nemocnice, a.s. 24.5.2013 1. Indikativní nabídka účelového úvěru Varianta I ručitelské prohlášení Moravskoslezského kraje Dlužník : Bílovecká

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016 Krátkodobý finanční management IV. krátkodobé financování 154-0400 Finance VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2015/2016 Obsah 1 2 Revolvingový úvěr Lombardní

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Přiložená nabídka, je východiskem pro naše další společná jednání o možnostech a podmínkách financování Vašemu městu ze strany Komerční banky.

Přiložená nabídka, je východiskem pro naše další společná jednání o možnostech a podmínkách financování Vašemu městu ze strany Komerční banky. Komerční banka Korporátní divize Východní Čechy Palackého 20 547 47 Náchod V Náchodě dne 9.11.2015 Vážený pane starosto, na základě našeho předchozího jednání si Vám dovolujeme předložit nabídku provozních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích

Vnější dluh Středně- a dlouhodobé dluhopisy vydané na zahraničních trzích II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. 3. čtvrtletí 2016 snížil z 1 673,0 mld. Kč na 1 660,1 mld. Kč, tj. o 12,9 mld. Kč, resp. 0,8 %, přičemž vnitřní státní dluh poklesl o 12,3 mld. Kč a korunová

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu Státní dluh se v 1. čtvrtletí 2016 zvýšil z 1 673,0 mld. Kč na 1 694,7 mld. Kč, tj. o 21,7 mld. Kč, resp. 1,3 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 21,8 mld. Kč a korunová hodnota

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice.

Smluvní ujednání. 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice. Příloha č. 1 - Smluvní ujednání Smluvní ujednání 1 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Klientovi, jedná se o Městys Brankovice. 2 Pokud se ve smluvních ujednáních hovoří o Bance, jedna se o poskytovatele

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky

1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky 1 Umořovatel, umořovací plán, diskont směnky Umořovatel je párovým vzorcem k zásobiteli (viz kapitola č. 5), využívá se pro určení anuity, nebo-li pravidelné částky, kterou musím splácet bance, pokud si

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Účelové, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou PPF banka a.s., Ič: 47116129 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D53C XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2013

Více