Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. podnik na časové ose. čerpání úvěru splátka jistiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. podnik na časové ose. čerpání úvěru splátka jistiny"

Transkript

1 Bankovní úvěry (1) Základní konstrukce úvěru - čerpání, splácení, úročení - se znázorňuje na různých schématech. schéma příjem - výdaj příjem - inflow podnik na časové ose jistina výdaj - outflow čerpání úvěru splátka jistiny Anglické termíny jsou: úrok principle borrowing repayment interest Bankovní úvery.docx 13 1

2 schéma credit - debet kladné zůstatky - peníze - kredit 0 časová osa čerpání dluh splacení - záporné zůstatky - dluh - debet Krátkodobé úvěry Krátkodobých úvěrů je řada druhů, z nichž nejpoužívanější jsou: Krátkodobá půjčka - Short-term Loan (Short-term Credit) Banka s podnikem uzavírá smlouvu. Půjčka je na dobu do jednoho roku, v základní variantě je jednorázová. Splácení má řadu variant. Půjčka s jednou splátkou na konci včetně úroků čerpání úvěru splátka jistiny úrok Bankovní úvery.docx 13 2

3 České a anglické názvy: čerpání - dluh jistina outstanding amount narostlý úrok úrok - accrued interest Varianta: Půjčka s průběžnými úroky a jednou splátkou na konci čerpání úvěru úrok úrok úrok úrok úrok splátka jistiny úrok jistina úrok úroky Úroky - banka si úroky strhne sama z běžného účtu podniku. Vaše povinnost je mít na běžném účtě dostatek peněz. Bankovní úvery.docx 13 3

4 Kontokorent - Current Account Overdraft (krátce Overdraft) Jinak: povolené přečerpání běžného účtu. Jde o velmi pružnou a pohodlnou formu, v menších objemech. Čerpání a splácení probíhá zcela jednoduše placením z běžného účtu a přijímáním plateb na běžný účet podniku. Když je výsledkem záporný zůstatek, podnik má dluh. Když je zůstatek kladný, žádný dluh neexistuje. Jde o svým způsobem automatický úvěr. Banka uzavírá s podnikem smlouvu, v ní stanoví limit, který nelze překročit; povinnost do 6 nebo 12 měsíců splatit na nulu (avšak už další den lze čerpat znovu). kladný banka platí úrok klientovi (např. 0,5 %) (kreditní) zůstatek = depozitum - - časová osa záporný (debetní) zůstatek = úvěr banka si strhává úrok z klientova účtu (např. 4,8 %) Rysy kontokorentu jsou: - celá agenda se uskutečňuje na běžném účtu podniku; - čerpání úvěru pouze tím, že vystavíte platební příkaz na částku přesahující zůstatek na běžném účtu; - splácení probíhá přijatou platbou, - úroky si banka strhává z běžného účtu sama, stejně jako připisuje kladné (kreditní) úroky v případě kladného zůstatku na běžném účtě. Bankovní úvery.docx 13 4

5 Půjčka s opakovaným čerpáním - Revolving Credit, Roll over facility Půjčka má limit (rámec), několik úvěrových období a konečnou splatnost. Jednou čerpanou půjčku lze v určený den splatit, nebo, což je smysl této formy, formálně splatit a ještě tentýž den znovu vypůjčit. Splacení a nová půjčka se navzájem vyruší, starý úvěr je považován za splacený, nový začíná běžet, ale pro podnik se to jeví jako překlopení půjčky do dalšího úvěrového období. Proto revolving nebo roll-over. konečná splatnost - časová osa úvěr 1 úvěr 2 úvěr 3 limit čerpání (linka, rámec) = 20 mil. Kč Úvěrová linka - Credit line, Standby credit Zde nejsou stanovena úvěrová období, pouze celkový limit a konečná splatnost. konečná splatnost - časová osa čerpaný úvěr (ve dvou tranších) čerpaný úvěr limit čerpání (linka, rámec) = 20 mil. Kč Za čerpaný úvěr se platí debetní úroky, za nečerpanou část limitu se platí tzv. rezervační úroky (nízké, cca 0,5 %). Oba druhy smluv se dají po roce prodlužovat o další rok. U obou typů banka obvykle chce od dlužníka upozornění na čerpání dva dny předem. Bankovní úvery.docx 13 5

6 Bankovní úvěry (2) Zajištění (ang. Security, Collateral) Bez zajištění se poskytuje krátkodobý úvěr, když se sejdou některé příznivé podmínky, např. výhled příjmů je příznivý úvěr bude splacen z běžných tržeb; nebo firma je málo zadlužená, úvěr je malý ve srovnání s velikostí aktiv firmy (jde o velkou a bonitní firmu) Jinak jako zajištění u krátkodobého úvěru slouží: postoupení existujících pohledávek, a/nebo budoucích pohledávek (pokud jsou bonitní), zástava likvidního, dobře prodejného majetku firmy zejména některých druhů zásob a některých typů cenných papírů, vystavení zajišťovací směnky pro banku; směnku použije banka jen v případě neplnění; jinak ji vrátí dlužníkovi; může být vyplněna na částku úvěru, nebo bez vyplněné částky bianko směnka banka si pak částku doplní, když firma nesplácí úvěr, podle zbývající výše dluhu. Pohledávky k zajištění úvěru jsou většinou pohledávky vůči odběratelům, na základě vystavených faktur. Jsou vyjmenovány v seznamu postoupených pohledávek přímo v úvěrové smlouvě (jako příloha) nebo v samostatné zajišťovací smlouvě doprovázející úvěr. Seznam se pravidelně aktualizuje - zaplacené pohledávky se z něj vyřazují a nově vzniklé pohledávky se do něj zařazují. Soubor postoupených pohledávek má tedy klouzavý charakter. Tím je smluvně zajištěn právní nárok banky na tato aktiva. Technicky je postoupení pohledávek provedeno tak, že banka zřídí svůj vlastní zvláštní účet, sloužící jako průchozí mezistupeň mezi platícími odběrateli a dlužníkem. Dlužník (firma) na svých fakturách odběratelům uvádí místo svého účtu tento zvláštní bankovní účet; příchozí platby pak banka převádí dále na účet dlužníka. To v případě, že plní všechny povinnosti z úvěrové smlouvy. Pokud ne, má banka i technickou možnost příchozí platby zadržet u sebe. Směnka Zajištění úvěru směnkou se v poslední době velmi rozšířilo a banky je často požadují. Je třeba vědět toto: Směnka (Bill of Exchange, Promissory Note) je nárok na výplatu peněz a je vymahatelná snadno a rychle ve zvláštním režimu. Soud zkoumá pouze náležitosti listiny, nikoli okolnosti jejího vystavení, ani účel vystavení; není to uvedeno ani na směnce, takže ze směnky se nedá vyčíst, zda byla vystavena k platbě za zboží jako tzv. obchodní směnka, k poskytnutí půjčky jako tzv. finanční směnka, či k zajištění úvěru jako tzv. zajišťovací směnka. Směnky vypadají stejně. Aby směnka sloužila jako zajišťovací, musí o tom být uzavřena zvláštní smlouva, nebo zvláštní ustanovení v úvěrové smlouvě. Jedině smlouva činí ze směnky zajišťovací směnku. Dostane-li směnku do rukou třetí osoba, i kdyby to bylo nedopatřením, nic jí Bankovní úvery.docx 13 6

7 nezabrání uplatnit nárok na proplacení. (Proto všeobecná rada zní vystavovat směnky jen velmi opatrně.) Zajištění dlouhodobého úvěru je bankami vyžadováno prakticky vždy; používají se zejména: zástava na nemovitost firmy (náročné na čas - zapisují se do katastru nemovitostí), zástava na movitý majetek stroje, zařízení, dopravní prostředky (vyznačují se nápisem na tabulce připevněné ke stroji, nebo v registru zástav, pokud je v dané zemi provozován), záruka jiného subjektu (garance, Guarantee) mateřské firmy, jiné banky, státu (agenturou pro exportní garance); vydává se formou záruční listiny, postoupení budoucích příjmů nebo pohledávek bance; tato forma se většinou jen kombinuje s některou předchozí. Zástavy cenných papírů se vyznačují zápisem na rubu cenného papíru; u nehmotných (zaknihovaných) cenných papírů se zástava zapisuje do databáze Střediska cenných papírů. V Úvěrové smlouvě (případně Zástavní smlouvě, která úvěrovou smlouvu doprovází) lze dohodnout, že po splacení části úvěru banka uvolní část zástavy. To firmě umožní uvolněnou nemovitost (či cenné papíry) použít jako zástavu pro další úvěr. Bankovní úvery.docx 13 7

8 Dlouhodobý úvěr ang. Loan nebo Term Loan se poskytuje podnikům na 1 5 let i více, vyjímečně i let (pokud se rozlišují půjčky střednědobé a dlouhodobé, hranice mezi nimi je obvykle 5 let). Poskytuje se na rozvojové potřeby firmy (zejména na investice, výstavbu kapacit, rozšíření podnikání nákupem jiných podniků v oboru). Úvěrová smlouva - Loan Agreement - je složitější než u krátkodobých. Její příprava trvá několik týdnů až měsíců (u velkých úvěrů; dlužník musí mj. detailně doložit návratnost financované investice). Sazba úroků - může být dohodnuta jako fixní nebo jako pohyblivá. (Podrobněji v další přednášce!) Fixní (pevná) se nemění po celou dobu úvěru. Pohyblivá (plovoucí, floating, float) se stanovuje na dobu jednoho úrokového období (většinou 3 měsíce nebo 1 měsíc); na každé další úrokové období se stanovuje znovu, a to 2 pracovní dny před jeho začátkem. Ani banka, ani podnik tak předem nevědí, jaká sazba to bude, zda vyšší nebo nižší. Poplatek (Fee, Upfront Fee) zhruba 0,5 % až 1 % za sjednání úvěru se platí při podpisu smlouvy (někdy až při čerpání úvěru, což je výhodnější, protože se poplatek fakticky jen strhne z čerpané částky). Poplatek je relativně velký a pro firmu představuje náklad spojený se získáním úvěru. Když se vezmou v úvahu dohromady úroky i poplatek, lze vypočítat celkové náklady na úvěr v % per annum; náklady v procentech se rovnají úrokové sazbě jen v případě, kdy banka nevyžaduje žádné poplatky; jinak budou vždy vyšší než úroková sazba, někdy dost významně. Příklad: Jak spočítat skutečné náklady: výše úvěru je Kč na 270 dní se sazbou 8,00 % p.a. a poplatek činí Kč v den čerpání. Vaše firma dostane tedy jen Kč, ale banka bude počítat úroky z částky Kč. Vezměte tyto úroky a porovnejte je s PV ve výši Kč zjistěte sazbu p.a. to jsou Vaše skutečné náklady na úvěr. Vždy se banky ptejte, zda je s úvěrem spojen nějaký poplatek a jak vysoký! Kalendář (Time schedule) Ve smlouvě je dohodnut kalendář čerpání a kalendář splácení, buď na konkrétní data, nebo odvozeně: čerpání bude možné v určitém rozmezí (např. od 1. června do 10. července) a úrokové období bude začínat dnem čerpání (když potom k čerpání půjčky dojde např. 12. června, pak se úroky platí vždy 12.6., 12.9., , atd.). Čerpání (borrowing) lze dohodnout jako jednorázové nebo v několika částech (tranších, Tranches, Borrowings), v dohodnutém časovém rámci. (V tom případě se opět platí rezervační úroky za dobu od prvního dne možného čerpání do dne skutečného čerpání.) Splácení (Repayment) lze dohodnout jako jednorázové (Bullet Payment) nebo ve splátkách (Installments). Úvěr s postupnými splátkami se nazývá amortizovaný (umořovaný, Amortized Loan). Bankovní úvery.docx 13 8

9 Obvykle jsou splátky stejně vysoké, nejčastěji pololetní, někdy čtvrtletní. Lze kombinovat například pololetní splátky se čtvrtletními úrokovými obdobími (splátka jistiny a každá druhá platba úroků pak musí být načasovány na stejný den). Splátky (Installments) snižují schodovitě dlužný zůstatek (Outstanding Principle) a tedy i základ pro výpočet úroků na další periodu. Sledujte, jak se úroky postupně snižují! Tabulka a schéma amortizovaného úvěru na dobu dvou let, se 4 pololetními splátkami, stejně velkými, s fixní sazbou 7 % a šestiměsíčními úrokovými obdobími. Splátkový kalendář: čerpání úroky splátka čerpání úvěru splátka jistiny úrok Amortizovaný úvěr - schodovité splácení a snižování dlužné jistiny (outstanding principle) lze znázornit takto: časová osa čerpání úvěru nesplacená jistina splátka 3 splátka 4 splátka 2 splátka 1 Amortizovaný úvěr s velkou splátkou na konci: časová osa čerpání úvěru nesplacená jistina splátka 4 Balloon Payment splátka 3 splátka 2 splátka 1 Bankovní úvery.docx 13 9

10 Jak firma splatí velkou částku na konci? Při jednorázovém splacení jistiny nastává pro firmu problém, kde vzít v den splatnosti tak velkou částku v likvidních penězích. V zásadě jsou dvě možnosti; první možnost: firma na velkou splátku střádá, spoří (postupně z tržeb) a ukládá peníze do tzv. umořovacího fondu (Sinking Fund). Což neznamená nic jiného, než že si je ukládá do určité formy investování, např. do státních dluhopisů, státních pokladničních poukázek, na termínované vklady u banky apod. (podrobněji o uložení dočasně volných peněz viz příslušné téma). Načasování investic musí být takové, aby ke dni splatnosti byly peníze likvidní, tzn. že dluhopisy musí být prodány na trhu atd. Druhá možnost: refinancování - firma si sjedná nový dlouhodobý úvěr, ve stejné (případně větší nebo menší) výši s možností čerpání v den splatnosti předchozího úvěru; z čerpání (výtěžku, anglicky proceeds) nového úvěru tentýž den splatí starý úvěr. Poznámka: pokud nový úvěr ještě není otevřen k čerpání, ale jednání o něm už značně pokročilo, banka obvykle je ochotna poskytnout na překlenutí časové mezery mezi starým a novým úvěrem tzv. překlenovací úvěr (Bridge Loan). Postup banky před poskytnutím úvěru 1) Banka analyzuje firmu (budoucího dlužníka) a určí jeho stupeň bonity (rating). Firma poskytne bance podklady účetní výkazy, právní dokumenty, interní výhledy aj.; poskytne vysvětlení k četným dotazům bankovního manažera. Manažer banky (account officer) sepíše podrobný popis firmy a její činnosti, ohodnotí ekonomický potenciál firmy, její finanční zdraví, schopnost splácení i rizika podnikání. Oddělení řízení rizik vyhodnotí bonitu firmy svými metodami. Používá bodování (scoring) a stupnice spolehlivosti klienta zvané rating. Firmě je v bance interně přidělen stupeň bonity (ratingový stupeň, rating). Spolu s ním je obvykle také určen limit celkové angažovanosti banky vůči tomuto dlužníkovi (tzn. maximální výše všech nesplacených dluhů sečtených dohromady). Kromě interních ratingových stupňů může banka využít u velkých klientů i rating prováděný ratingovými agenturami Standard&Poors, Moody s aj. ovšem jen u velkých firem, jejichž akcie se obchodují na burzách (z českých firem např. ČEZ, Český Telecom), protože služby těchto agentur jsou drahé a platí je sama firma (dlužník). 2) Banka zkoumá požadovaný úvěr - konkrétní možnosti jeho splacení a možnosti jeho zajištění dlužníkem. U krátkodobých půjček (do 12 měsíců) je rozhodující, jaké bude mít firma příjmy v době, na kterou se sjednává půjčka. Banku zajímají především smlouvy s odběrateli a pohledávky firmy vůči Bankovní úvery.docx 13 10

11 odběratelům. Pohledávky znamenají budoucí peněžní příjem - a ten by měl být dostatečný (více než dostatečný) na splacení úvěru. U dlouhodobých půjček banka spolu s klientem sestaví výhled očekávaných Cash Flows (peněžních toků), zjednodušeně asi takto: měsíc atd. peněžní příjmy - peněžní výdaje = volný cash flow nebo jinou metodou (rovněž velmi zjednodušeně): měsíc čistý zisk (po zdanění) odpisy - splátky jiných úvěrů = volný cash flow Volný cash flow musí být dostatečný ke splácení uvažovaného úvěru i s úroky (s rezervou na nečekané výdaje). 3) Terms and Conditions Na prvním jednání o úvěru banka zjišťuje, jaká je potřeba Vaší firmy. Na další jednání pak připraví stručný přehled - obsah smlouvy v bodech, jsou to tzv. Terms and Conditions (zkratka je T&C, jiný název je Term Sheet). Body T&C stručně popisují věcný i právní obsah ustanovení smlouvy, ale nemají ještě plné znění paragrafů smlouvy. Jsou přehlednější. V této podobě lze projednat a dohodnout 90 % obsahu budoucí smlouvy. O to kratší je pak jednání nad doslovným textem návrhu smlouvy. Čeho si všímat v Terms and Conditions a v návrhu smlouvy (Draft Agreement) (Zde samozřejmě nejde o podrobný návod.) - Sazba: je pevná nebo pohyblivá? - Marže nad pribor? Jak k ní banka dospěla? Odpovídá bonitě Vaší firmy? Odpovídá zajištění úvěru? (U pevné sazby: jaká by byla marže nad odpovídající pribor, kdyby byl proveden swap na pohyblivou sazbu? - O úrokových swapech viz Úrokové deriváty.) - Poplatek (Fee) za přípravu smlouvy (v Kč nebo v procentech z úvěrové částky?). - Sankční úroky a poplatky (v případě neplnění, prodlení) Bankovní úvery.docx 13 11

12 - Prohlášení a závazky dlužníka (Representations and Warranties). Pozorně posoudit, zda vaše firma může dodržet takovéto závazky. Zda se nezavazujete k něčemu, co je v rozporu s Vašími plány (např. závazek, že po dobu úvěru firma nebude zakládat dceřiné společnosti, zatímco vy plánujete příští rok založit filiálku na Slovensku; v takovém případě navrhněte výjimku v závazku.) Závazky se mohou týkat nakládání s fixním majetkem (firma se zavazuje, že neodprodá podstatnou část svého zařízení ani budov), neměnnosti vlastníků firmy (ownership clause) banka si vyhrazuje právo odstoupit od úvěru, jestliže se změní vlastníci firmy z více než 10 % - limitů dalšího zadlužování u jiných bank apod. - Případy prodlení dlužníka (Events of Default). Banka může uvést, že neplněním závazků (prodlením) bude nejen neplacení, ale např. i porušení některého z prohlášení (viz výše), nebo dokonce neplacení jiné bance z jiného úvěru (!) je lépe nechat posoudit právníkovi. - Možnosti vypovědění smlouvy bankou. Obvykle si banka vyhrazuje možnost vypovědět smlouvu v závažných případech prodlení dlužníka. V některých případech má právo prohlásit úvěr za okamžitě splatný (i když podle smlouvy má bát splacen až za 5 let) a požaduje jeho splacení během několika dnů (!). - Způsoby řešení případných sporů mezi bankou a dlužníkem. Arbitráž? Soud? V kterém místě? - Zajištění úvěru (Collateral, Security). Je banka ochotna uvolnit odpovídající část zajištění po splacení určité části úvěru? 4) Úvěrová smlouva (Credit Agreement, Loan Agreement) Úvěrovou smlouvu navrhuje banka. Je na klientovi, aby si návrh prostudoval a měl k jednotlivým ustanovením (provisions) připomínky nebo pozměňovací návrhy (comments). Základ textu smlouvy bývá vzorový, tzn. že banka si jej nechala vypracovat od svých právníků jako vzorový text, který se v počítačích kopíruje a doplňuje o konkrétní detaily. Smlouva bude vycházet ze standardního základního textu, ale do značné míry bude ušitá na míru (tailor made) dané transakci (co bude firma financovat, z čeho bude splácet, čím bude jistit) přípravy smlouvy se často účastní právníci banky. Pak je dobré, aby i klient přivedl své právníky. Jde o to, že některé formulace, zdánlivě nevýznamné, mohou mít později při nějaké komplikaci velmi závažné dopady na firmu. Některá standardní ustanovení zcela shodného znění používají všechny banky, protože jde o osvědčená, jednoznačně chápaná ustanovení (standard provisions). O všech ustanoveních se dá s bankou jednat. Firma se musí na jednání dobře připravit. Bankovní úvery.docx 13 12

13 5) Průběh úvěru. Čerpání, platby úroků, splácení jistiny - to vše sleduje v bance oddělení správy úvěrů (Loan Administration). Informuje klientského manažera. Řeší problémy se splácením. Neplacení čili prodlení dlužníka (Default) Jestliže dlužník (firma) nemá na běžném účtu poslední den úrokového období, tj. v den platby úroku (interest payment day) případně dílčí splátky (installment) dostatek prostředků, strhne si banka alespoň to, co na účtu je. Strženou částku nejprve použije na úhradu dlužných úroků (úroky mají vždy přednost) a pokud něco zbyde, na částečnou úhradu splátky jistiny. Firma ovšem nesplatila celou částku a od následujícího dne je v prodlení (Default), tj. neplní své povinnosti ze smlouvy (the borrower is in default on loan). Příslušná dlužná splátka nebo její část je splatná (due) v den splatnosti, od následujícího dne je po splatnosti (past due), tj. částka je stále dlužná, ale nastávají další skutečnosti. Podle délky prodlení a závažnosti důvodů platební neschopnosti banka uplatní tato opatření (od nejmírnějšího k nejtvrdšímu): sankční úroky (zvýšené oproti normálním), plus osobní jednání, zjišťování příčin, naléhání na co nejrychlejší splacení dluhu po splatnosti; nová analýza cash flows, jednání s firmou, odložení (posunutí) splátek, nový splátkový kalendář, někdy dodatečné zajištění, např. postoupením pohledávek; prohlášení okamžité splatnosti úvěru, první výzva k jeho splacení v určité lhůtě (14 dní, měsíc); po marném uplynutí této lhůty následuje druhá výzva ke splacení úvěru, např. do 3 dnů; nezaplatí-li, banka své pohledávky uhradí ze zajištění (prodá realizuje zastavené cenné papíry, nemovitosti atd.); pokud ze zástav získá více peněz, než činil dluh, přebytek připíše firmě na účet; návrh soudu na prohlášení konkursu na firmu; soud prohlásí konkurs a jmenuje správce konkursní podstaty, který převezme řízení firmy a snaží se zpeněžit její aktiva tak, aby uspokojil, alespoň částečně, její věřitele, mezi nimi i banku, která poskytla úvěr. Bankovní úvery.docx 13 13

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK113 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování hypotečních úvěrů Soukromá klientela OBSAH 1. Základní ustanovení......................................................... 4 2. Čerpání úvěru..............................................................

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více