Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s."

Transkript

1 Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od do ) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne

2 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi Obchodn firma Datum vzniku společnosti a registrace Identifikačn údaje Právn forma Předmět podnikán Emitovaný cenný papr Práva, výnosy a splatnost dluhopisů Základn kapitál společnosti Počet kmenových akci na jméno Základn kapitál Statutárn a dozorč orgány k Představenstvo Dozorč rada Podnikatelská činnost společnosti Stav a vývoj podnikatelské činnosti Srovnán s rokem Důležité faktory ovlivňujc podnikatelskou činnost Předpokládaný vývoj v druhém pololet roku Přijaté úvěry a půjčky Řzen o konkurzu či vyrovnán Pozastaven činnosti společnosti úřednm rozhodnutm Soudn a obchodn spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5% čistého obchodnho majetku (vlastnho kapitálu) emitenta Osoba odpovědná za pololetn zprávu Prohlášen...5 Údaje v této zprávě nejsou ověřeny auditorem. 2

3 1. Základn údaje o emitentovi 1.1. Obchodn firma: Ulice: Nové sady 583/18 Obec: Brno PSČ: Datum vzniku společnosti a registrace: 17. zář 1993 Společnost je Zapsaná v obchodnm rejstřku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddl B, vložka Identifikačn údaje IČ: DIČ: CZ Právn forma: akciová společnost 1.5. Předměty podnikán: Rozhodujc předmět činnosti: - poskytován software - obchodn živnost-koupě zbož za účelem jeho dalšho prodeje a prodej - automatizované zpracován dat - reklamn činnost - vydavatelská činnost - zprostředkovatelská činnost - výzkum a vývoj v oblasti přrodnch a technických věd nebo společenských věd 1.6. Emitovaný cenný papr ISIN: CZ Jmenovitá hodnota: ,- Kč Datum emise: Doba splatnosti: 5 let Úrokový výnos: 10 % p. a. Podoba: zaknihovaná Forma: na doručitele Objem emise: ,- Kč Počet kusů: kusů 1.7. Práva, výnosy a splatnost dluhopisů Prospekt byl schválen spolu s emisnmi podmnkami Dluhopisů rozhodnutm ČNB č. j. 2009/6495/570 ze dne 26. srpna 2009, které nabylo právn moci dne 27. srpna Z emise je k upsáno ks obligac v nomináln hodnotě Kč. Výnos z dluhopisů za prvn rok byl jejich majitelům vyplacen v souladu s emisnmi podmnkami. Emise tohoto cenného papru bude splacena K držela společnost ve svém majetku vlastn dluhopisy v hodnotě cca 65 mil. Kč. 2. Základn kapitál společnosti 2.1. Akcie: Počet kmenových akci na jméno: kusů Jmenovitá hodnota: 1,- Kč 2.2. Základn kapitál ,- Kč Základn kapitál byl zcela splacen. 3. Statutárn a dozorč orgány k Představenstvo předseda: Ing. Milan Behro, Brno, Nové sady 583/18, PSČ Dozorč rada předseda: RNDr. Jan Materna, Ph.D., Praha 3, Na Balkáně 1361/28, PSČ člen: Hana Bergmanová, Brno, Dvořiště 54, PSČ člen: Ing. Miroslav Klimčk, Liptovský Mikuláš, 1. mája 1945/53, PSČ

4 4. Podnikatelská činnost společnosti 4.1. Stav a vývoj podnikatelské činnosti Za prvn pololet hospodářského roku 2011 společnost dosáhla výnosů ve výši cca. 60 mil. Kč, provoznho výsledku 4,2 mil. Kč a hospodářského výsledku ve výši 1,5 mil. Kč, zaměstnává 63 zaměstnanců. Společnost podniká ve svých stávajcch zaběhnutých podnikatelských činnostech. Pokračujeme v plněn dlouhodobé strategie v investici do růstu softwarového oddělen s clem zvýšen tržeb z prodeje software do zahranič Srovnán s rokem 2010 V porovnán s prvnm pololetm roku 2010 společnost dosáhla zhruba o 10% vyššch výnosů při snžen provoznho výsledku o cca 60%. Současně s tm došlo ke snžen hospodářského výsledku o vce jak 3 mil. Kč (- 42 %). Počet zaměstnanců se snžil o 19 (-22%) Důležité faktory ovlivňujc podnikatelskou činnost V 1. pololet hospodářského roku 2011 pokračoval ekonomický pokles a růstu nezaměstnanosti, na druhou stranu stagnovala úrokové sazby a začala narůstat mra inflace. Meziročn vývoj objemu produkce je výrazně ovlivněn průběhem ekonomické krize v České republice. Nadále docház k dalšmu zostřen konkurenčnho prostřed. Společnost dky situaci na trhu investovala do kvalitnch a levných zaměstnanců. Obchodn a marketingové oddělen aplikovalo nové marketingové metody, zlevnila se inzerce. Pořizován nových technologi je rovněž za nzkou cenu. Vývoj EUR a USD vůči Kč nijak výrazně neovlivňuje podnikán společnosti ani výsledky hospodařen Předpokládaný vývoj v druhém pololet hospodářského roku 2011 Ve 2. pololet lze ještě očekávat minimáln ekonomický růst, přpadně mrné oživen, nezaměstnanost by se již neměla dále zvyšovat, což jsou faktory, které mohou sice nepřmo, ale stále ještě negativně, vzhledem k setrvačnosti dopadů, ovlivnit i trh se softwarem. Na druhé straně je již nutné počtat s postupným růstem inflace, a obchodně může pomoci očekávaná stagnace úrokových sazeb. Hospodářský výsledek společnosti za 1. pololet hospodářského roku 2011 ve výši cca 4,2 mil. Kč se zatm vyvj podle očekáván. Ve srovnán s pololetm roku 2010 se jedná o téměř stejné výsledky. Největš podl na tomto výsledku má internetové oddělen, které přispvá cca. 56%, softwarové oddělen se na zisku podl cca. 25%. I ve 2. pololet by se měl hospodářský výsledek vyvjet podle očekáván v souladu s plánem. Očekáváme, že výnosy za celý rok 2011 dosáhnou minimálně stejné úrovně v porovnán s předcházejcm rokem, plánujeme výnosy 114 mil. Kč, provozn výsledek plánujeme přes 10 mil. Kč a hospodářský výsledek 3 mil. Kč. Přiložené výkazy jsou v souladu s IFRS. 5. Přijaté úvěry a půjčky Ke dni činila nesplacená jistina přijatých úvěrů a půjček tis. Kč, z toho tis. Kč jsou krátkodobé půjčky. Společnost splác veškeré přijaté úvěry a půjčky spolu s jejich přslušenstvm v souladu se stanovenými splátkovými kalendáři. 6. Řzen o konkurzu či vyrovnán Společnost nen v řzen o konkurzu či vyrovnán. 7. Pozastaven činnosti společnosti úřednm rozhodnutm Společnosti nebyla pozastavena činnost úřednm rozhodnutm. 8. Soudn a obchodn spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5 % čistého obchodnho majetku (vlastnho kapitálu) emitenta Společnost nevede žádný takovýto soudn nebo obchodn spor. 9. Osoba odpovědná za pololetn zprávu Osobou zodpovědnou za pololetn zprávu společnosti je předseda představenstva společnosti ing. Milan Behro. 4

5

6 Pololetn finančn výkazy za v tis. Kč Pololetn finančn výkazy sestavené podle mezinárodnch standardů finančnho výkaznictv za od do

7 č č á ý ú é ý č é ý á č č ý č č ý á á ň á á é č á č á ř ž ý ů ř ž é ě ě ř ě č č č éč č ý č ú ý ě é č ř ě č ř ě ň ú é ý ú ý Ú Ý Ý ř ů č Ú ý ý ř ů č č č ý č á éř ý á á á úč

8 Pololetn finančn výkazy za v tis. Kč. dings Limited Pololetn individuáln výkaz o finančn situaci za od do podle IFRS Bod Pololet končc 29/2/2012 Minulé v tis. Kč v tis. Kč Aktiva Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařzen Investice do nemovitost 16 Goodwill 17 Ostatn nehmotná aktiva Investice do přidružených podniků Odložená daňová pohledávka Pohledávky z finančnho leasingu Ostatn finančn aktiva Ostatn aktiva Dlouhodobá aktiva celkem Krátkodobá aktiva Zásoby Pohledávky z obchodnho styku a jiné pohledávky Pohledávky z finančnho leasingu Pohledávky ze smluv o zhotoven Ostatn finančn aktiva Splatné daňové pohledávky Ostatn aktiva Hotovost a penze na bankovnch účtech Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Krátkodobá aktiva celkem Aktiva celkem

9 č č á ý č č Ž é á á č č ťó Í á á ě ý á é ř á á ý ž á á ř ů č á é ó ů č č á á Ž ů č ě ž ý ň ý á ý řš á é á ó é ó á é á á ůč ě ů ů č č á é ň é á ý řš á á Í ý ž á á é á á Í á á ý á á á úč

10 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce za od do Všeobecné informace 1. Popis účetn jednotky Obchodn firma: Sdlo: Nové sady 583/18, Brno, PSČ Právn forma: akciová společnost IČO: Rozhodujc předmět činnosti: Automatizované zpracován dat Dodávky a poradenstv v oblasti software Vydavatelská činnost Datum vzniku společnosti: Společnost je zapsaná v obchodnm rejstřku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddl B, vložka Společnost byla založena jako společnost s ručenm omezeným. Dne byla zapsána v obchodnm rejstřku u Krajského soudu v Brně, v oddlu C, vložka změna právn formy na akciovou společnost. Základn kapitál byl navýšen na Kč a je rozdělen na ks kmenových akci na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Jediný akcionář je Ing. Milan Behro. Práva spojená s výše uvedenými kmenovými akciemi se řd stanovami společnosti a platným zněnm obchodnho zákonku. Statutárnm orgánem je představenstvo. Předsedou představenstva je Ing. Milan Behro, který jedná jménem společnosti ve všech věcech. Dozorč rada: Předseda dozorč rady: RNDr. Jan Materna, Ph.D. Člen dozorč rady: Hana Bergmanová Člen dozorč rady: Ing. Miroslav Klimčk Organizačn struktura účetn jednotky a jej zásadn změny v uplynulém účetnm : Společnost je rozdělena na následujc divize: divize software divize internetových služeb divize vydavatelstv ZONER Press divize antiviru Společnost nemá žádné stálé pobočky.

11 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč 2. Podly ve společnostech pod rozhodujcm a podstatným vlivem a společných podnicch Podly ve společnostech pod rozhodujcm a podstatným vlivem a ve společných podnicch nejsou žádné. Zásadn účetn postupy použvané společnost 1. Prohlášen o shodě a základn účetn postupy Předkládaná individuáln účetn závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodnmi standardy finančnho účetnictv (International Financial Reporting Standarts, IFRS) a interpretacemi přijatými Radou pro mezinárodn účetn standardy (International Accouting Standards Board, IASB) schválenými k použit v rámci Evropské unie. Společnost použila při sestavován této individuáln účetn závěrky také nové a novelizované IFRS. Zahájen použván těchto nových a novelizovaných standardů a interpretac nemělo žádný významný vliv na částky vykázané v této individuáln účetn závěrce v běžném a v předcházejcch letech. Pro mezitmn závěrku jsou použita stejná účetn pravidla a metody výpočtů jako v posledn ročn účetn závěrce. 2. Pravidla pro sestaven účetn závěrky Individuáln účetn závěrka je sestavena za použit oceňovac báze historických cen kromě budovy, která byla přeceněna v souvislosti s odštěpenm jej části a oceněnm nehmotného aktiva vytvořeného vlastn činnost jak je uvedeno nže v účetnch pravidlech. Historická cena obecně vycház z reálné hodnoty protihodnoty poskytnuté výměnou za aktiva. Při přpravě individuáln účetn závěrky v souladu s IFRS provád veden společnosti odhady a určuje předpoklady, které k datu individuáln účetn závěrky maj vliv na aplikaci účetnch postupů a na vykazovanou výši aktiv a závazků, výnosů a nákladů. Tyto odhady a předpoklady jsou založeny na bázi historických zkušenost a různých dalšch faktorů, které jsou považovány za přiměřené za podmnek, při nichž se odhady účetnch hodnot aktiv a závazků provád v situaci, kdy nejsou zcela evidentn z jiných zdrojů. V přpadě významných rozhodnut zakládá veden společnosti své odhady na názorech nezávislých odbornků. Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Opravy účetnch odhadů jsou zohledněny v, ve kterém jsou odhady revidovány. Dále popsané účetn postupy byly použity konsistentně ve všech účetnch ch vykázaných v této individuáln účetn závěrce. 3. Funkčn a prezentačn měna Tato individuáln účetn závěrka je prezentovaná v českých korunách (Kč), které jsou současně funkčn měnou společnosti. Všechny finančn informace prezentované v Kč byly zaokrouhleny na celé tisce.

12 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč 4. Použvané účetn postupy Ciz měny transakce v ciz měně se účtuje ve funkčn měně s využitm dennho kurzu ČNB. Na konci účetnho se prostředky vedené v cizch měnách jakož i pohledávky a závazky splatné v cizch měnách přepočtaj kurzem ČNB ke dni individuáln účetn závěrky. Kurzové rozdly vznikajc při vypořádán peněžnch položek nebo při převodu peněžnch položek v kurzech odlišných od těch, na které byly převedeny při prvotnm účtován během, jsou účtovány jako finančn výnos nebo náklad v ve kterém vznikly. Půjčky spojeným osobám jsou v okamžiku vzniku vykázány v reálné hodnotě snžené o transakčn náklady. K rozvahovému dni jsou půjčky oceněny zůstatkovou hodnotou a přpadný rozdl oproti hodnotě při vyrovnán je zúčtován ve výsledovce v průběhu trván půjčky pomoc metody efektivn úrokové sazby. Vykázán výnosů tržby z prodeje jsou vykázány, pokud částka výnosů může být spolehlivě stanovena. Je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s prodejem transakc poplynou do společnosti a mohou být spolehlivě stanoveny. Výnosy jsou oceňovány v reálné hodnotě přijaté nebo nárokované protihodnoty snžené o částku všech slev a daně z přidané hodnoty (DPH). Výnosy z poskytnutých služeb jsou vykázány ve výsledovce v závislosti na stupni dokončené transakce k rozvahovému dni. Stupeň dokončen se hodnot odkazem na přehled provedených prac. Přjmy z pronájmu investic do nemovitost jsou vykazovány ve výsledovce rovnoměrně pod dobu nájmu. Výnosy z poskytnutých dotac jsou účtovány v okamžiku, kdy je nezpochybnitelný přjem dotace a zároveň se účtuje o souvisejcch nákladech, které budou dotacemi kompenzovány. Účtován nákladů společnost vykazuje náklady na aktuáln bázi a podle principu opatrnosti. Náklady na prodej zahrnuj náklady na prodané zbož a náklady na poskytnuté služby včetně služby podpůrných funkc a nákladů na materiály a suroviny. Správn náklady zahrnuj náklady souvisejc s řzenm a správou společnosti jako celku. Ostatn provozn náklady a výnosy - ostatn provozn výnosy zahrnuj zejména výnosy ze smluvnch pokut a penále, provozn dotace, zrušen opravných položek a rezerv. Ostatn provozn náklady zahrnuj zejména pokuty a penále, odpisy pohledávek, opravné položky a rezervy, manka a škody. Finančn výnosy a finančn náklady finančn výnosy zahrnuj v tomto účetnm zejména výnosy z prodeje podlů ve společnostech, přijaté dividendy, úroky a kurzové zisky. Výnosy z dividend z investic jsou zaúčtovány, jakmile jsou práva akcionářů na přijet dividend odsouhlaseny. Finančn náklady zahrnuj zejména náklady na prodané cenné papry a podly a náklady spojené s tmto prodejem, kurzové ztráty, úroky z dluhopisů a bankovnch účtů, úroky z finančnho leasingu, poplatky za transakce prováděné bankou a úrokové náklady. Splatná daň se vypočtá na základě zdanitelného zisku za dané. Zdanitelný zisk se odlišuje od zisku, který je vykázaný v individuálnm výkazu o úplném výsledku, protože nezahrnuje položky výnosů, resp. nákladů, které jsou zdanitelné nebo odčitatelné od základu daně v jiných letech, ani položky, které nejsou zdanitelné, resp. odčitatelné od základu daně. Platná daňová sazba je 19 %. Odložená daň se vykáže na základě přechodných rozdlů mezi účetn hodnotou aktiv a závazků v individuáln účetn závěrce a jejich daňovou základnou použitou pro výpočet zdanitelného zisku. Odložené daňové závazky se uznávaj obecně u všech zdanitelných přechodných rozdlů. Odložené daňové pohledávky se obecně uznávaj u všech odčitatelných přechodných rozdlů v rozsahu, v jakém

13 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč je pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti kterému se budou moci využt odčitatelné přechodné rozdly, bude dosažen. Účetn hodnota odložených daňových pohledávek se posuzuje vždy ke konci účetnho a snižuje se, pokud již nen pravděpodobné, že budouc zdanitelný zisk bude schopen odloženou daňovou pohledávku pokrýt v celkové nebo částečné výši. Odložené daňové pohledávky a závazky se oceňuj pomoc daňové sazby, která bude platit v, ve kterém pohledávka bude realizována nebo závazek splatný, na základě daňových sazeb (a daňových zákonů) uzákoněných, resp. vyhlášených do konce účetnho. Zisk na akcii - základn zisk na akcii se pro dané vypočte jako podl čistého zisku za a váženého průměrného počtu akci v daném. Rozředěný zisk na akcii se pro dané vypočte jako podl čistého zisku za dané upraveného o změny čistého zisku, které souvisej s konverz potenciálnch kmenových akci a váženého průměrného počtu akci. Pozemky, budovy a zařzen - položky pozemků, budov a zařzen jsou oceněny pořizovac cenou snženou o oprávky a kumulované ztráty ze snžen hodnoty. Cena zahrnuje výdaje, které jsou přmo přiřaditelné k pořzen daného aktiva. Náklady na majetek vytvořený svépomoc zahrnuje náklady na materiál, přmé mzdy a všechny ostatn náklady přmo přiřaditelné k uvedenému jako jsou odvody, úroky a provize, které jsou součást vstupnch nákladů. Odepisován položek budov a zařzen je zahájeno v době, kdy jsou připraveny k užván, tj. od měsce, kdy jsou v lokalitě a ve stavu umožňujcm jejich využit plánovaném vedenm společnosti. Majetek se odepisuje rovnoměrně za, které se stanov podle odhadované doby ekonomické živostnosti se zohledněnm zůstatkové ceny. Vhodnost použitých sazeb odpisován se ověřuje jednou ročně a v následujcch ch jsou prováděny přslušné korekce. Doba odepisován budov je 30 let, dopravnch prostředků 5 let, hardware a kancelářská technika 3 roky. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při jeho použit. Nehmotný majetek - nehmotná aktiva jsou identifikovatelná nepeněžn aktiva bez fyzické podstaty. Nehmotný majetek je oceněn pořizovac cenou snženou o oprávky a ztráty ze snžen hodnoty. Nehmotný majetek s konkrétn dobou životnosti je odpisován, jakmile je možné jej použvat a odepisuje se po dobu předpokládané životnosti. Přiměřenost použitých dob a sazeb odpisován je pravidelně přezkoumávána (přinejmenšm ke konci účetnho ), přičemž přpadné změny v odpisován se uplatn v následujcch ch. Software se odepisuje 36 měsců, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 60 měsců, licence po dobu jejich využit. Nehmotný majetek v pořizovac ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v roce, kdy je způsobilý pro zamýšlené použit. Náklady na vývoj se aktivuj až v okamžiku, kdy je výrobek ekonomicky využitelný ve výši vynaložených vlastnch nákladů. Státn dotace - jsou vykázány v rozvaze jako výnosy přštch, pokud existuje přiměřená jistota, že společnost spln požadované podmnky a dotaci obdrž. Pokud se dotace vztahuje k danému přjmu, je účtovaná jako výnos po dobu nezbytně nutnou k vyrovnán souvisejcch nákladů, na které je dotace určena. Pokud je dotace určena na pořzen investičnho majetku, je o n účtováno jako o snžen vstupn ceny určeného majetku. Výpůjčn náklady - představuj úroky a ostatn náklady, které vznikly v souvislosti s vypůjčenm si finančnch prostředků. Výpůjčn náklady, které nejsou spojeny se způsobilými aktivy, jsou vykázány v individuálnm výkazu o úplném výsledku v, ve kterém jsou vynaloženy. Zásoby - nakupované zásoby jsou oceněny pořizovac cenou či čistou realizovatelnou hodnotou, a to vždy tou, která je nižš. Čistá realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejn cena v běžném podnikán snžená o odhadnuté náklady na dokončen a odhadnuté náklady prodeje. Cena zásob

14 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč je stanovena dle metody váženého průměru a zahrnuje náklady na pořzen zásob a jejich uveden na současné msto a do současného stavu. Cena vyrobených zásob a nedokončené výroby zahrnuje proporcionáln část režijnch nákladů v rámci běžné provozn kapacity. Cena výrobků zahrnuje souvisejc fixn a variabiln nepřmé náklady týkajc se běžného objemu výroby a nezahrnuje extern náklady na financován. Materiál a jiné pomocné prostředky, použvané při výrobě zásob, nejsou přeceňovány, pokud se dá očekávat, že realizovatelná hodnota výrobků, ve kterých budou použity, bude stejná nebo vyšš než jejich pořizovac hodnota. Pokud je však pokles jejich ceny takový, že náklady dokončených výrobků budou vyšš, než jejich realizovatelná hodnota, je materiál a jiné pomocné prostředky přeceněny na tuto realizovatelnou hodnotu. Náklady a výnosy spojené s odpisem zásob, tvorbou či snženm opravné položky k zásobám jsou prezentovány v nákladech na prodej. Pohledávky z obchodnho styku a ostatn pohledávky - jsou při vzniku oceněny jmenovitou hodnotou, při nabyt za úplatu pořizovac cenou. V následujcch ch jsou prostřednictvm metody efektivn úrokové sazby vykázány v zůstatkové hodnotě snžené o přpadnou ztrátu ze snžen hodnoty. Efektivn úroková sazba je sazba, která přesně diskontuje očekávané budouc peněžn toky. Zahraničn pohledávky se oceňuj dennm kurzem ČNB, k datu závěrky se přeceňuj aktuálnm kurzem ČNB a vykazuj se výsledkově. Peněžn prostředky a ceniny - se oceňuj jejich jmenovitými hodnotami. Peněžn prostředky v ciz měně jsou na konci účetnho přeceněny kurzem ČNB. Rezervy - rezerva se zaúčtuje, pokud má společnost současný závazek (zákonný nebo smluvn), který je důsledkem minulé události, a je pravděpodobné, že vypořádán závazku povede k odlivu ekonomických prostředků, a navc je možno spolehlivě kvalifikovat hodnotu závazku. Pokud je dopad diskontován významný, rezervy se stanovuj diskontovánm očekávaných budoucch peněžnch toků sazbou před zdaněnm, která odráž současné tržn ohodnocen časové hodnoty peněz a přpadně také rizika souvisejc s daným závazkem. Společnost tvoř rezervy na dovolenou a soudn spory, pokud se předpokládá jejich existence. Sociáln a zdravotn pojištěn - společnost odvád přspěvky na státn zdravotn a sociáln pojištěn v sazbách platných v průběhu účetnho. Přspěvky jsou odvozeny z objemu vyplacených mzdových prostředků v hrubé výši. Náklady na sociáln zabezpečen jsou účtovány do nákladů ve stejném jako souvisejc mzdové náklady. Společnost nepřispvá zaměstnancům na penzijn pojištěn. Odměny a jiné požitky zaměstnanců - odměny za dlouholeté působen u firmy ani při odchodu do důchodu nebo při jubilech firma nevyplác. Taktéž nevyplác dividendy ani jiné dlouhodobé zaměstnanecké požitky.

15 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč Doplňujc údaje k Výkazu o finančn situaci a Výkazu o úplném hospodářském výsledku 1. Položky významné pro hodnocen majetkové a finančn situace společnosti 1.1. Dlouhodobé bankovn úvěry Rok splatnosti Částka k datu závěrky Úrok ,9 % ,9 % CELKEM Opravné položky k majetku Opravné položky k Zůstatek k 1.9. Tvorba Zúčtován Zůstatek k Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Zásobám Pohledávkám- zákonné Pohledávkám - ostatn Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Odložený daňový závazek k čin 1626 tis. Kč, je vypočten z přechodného rozdlu mezi daňovými a účetnmi položkami majetku a závazků Rozpis přijatých dotac na investičn a provozn účely Důvod dotace Poskytovatel Běžné Poznámka Marketingová podpora produktu Zoner Photo Studio W ve výši 60 % způsobilých výdajů Ministerstvo průmyslu a obchodu 9184 Z toho zaúčtováno na snžen vstupnch cen investičnho majetku 5,025 tis. Kč 1.5. Emitované dluhopisy Společnost emitovala dluhopisy na burze. K datu závěrky bylo celkem upsáno a splaceno 7669 ks dluhopisů v nomináln hodnotě 10 tis Kč (ISIN CZ ) s úrokovým výnosem 10 % p. a. K datu závěrky z této emise společnost odkoupila celkem 6587 ks vlastnch dluhopisů. Poplatky spojené s transakcemi čin 958,- Kč a jsou zaúčtované v nákladech za. 2. Významné události po datu účetn závěrky Významné události po datu účetn závěrky nenastaly.

16 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč 3. Doplňujc informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavn skupiny dlouhodobého hmotného majetku Pořizovac cena Oprávky Zůstatková cena Skupina majetku běžné minulé běžné minulé běžné minulé Pozemky Stavby Samostatné movité věci Jiný DHM Nedokončený DHM Do snžen hodnoty staveb a pozemků se promtlo shora uvedené odštěpen a prodej bytové jednotky na Soukenické. Pokles hodnoty samostatných movitých věc byl způsoben vývojem softwarových produktů, které vyžaduj modernějš hardware. Pořzen nových zařzen bylo částečně financované z dotac ze státnho rozpočtu. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je z podstatné části tvořen náklady na pořzen budovy pro realizaci projektu Photo studio W Hlavn skupiny dlouhodobého nehmotného majetku Pořizovac cena Oprávky Zůstatková cena Skupina majetku běžné minulé běžné minulé běžné minulé Nehmotné výsledky vývoje Antivir Software Ocenitelná práva Nedokončený DNM V aktuálnm účetnm byl aktivován software výsledek vývoje Antiviru, určený k prodeji. Cena byla stanovena na základě vynaložených nákladů na materiál, přmé mzdy a všechny ostatn náklady přmo přiřaditelné k uvedenému aktivu. Předpokládaná doba využit je 60 měsců, po tuto dobu se bude Antivirus odepisovat Dlouhodobý hmotný majetek pořzený formou finančnho pronájmu a transformace do IFRS Běžné účetn Zahájen Doba Název Splátky Vstupn Prvn Uhrazené Neuhrazené splátky trván majetku celkem cena splátka splátky do 1 roku po 1 roce měs. Škoda Finančn služba bez DPH celkem 151 tis. Kč se účtuje do nákladů v aktuálnm. Celkové splátky z leasingové smlouvy včetně finančn služby jsou 1042 tis. Kč. Vstupn cena vozidla 740 tis. Kč je bez DPH, protože se jedná o ojeté vozidlo.

17 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč Efektivn úroková mra u leasingu 3,62 % ROK Závazek na počátku roku Úrok Platba Snžen závazku V účetnictv IFRS je leasingový majetek součást samostatného movitého majetku v těchto částkách: Vstupn cena Oprávky Úroky Závazek 740 tis. Kč 518 tis. Kč 10 tis. Kč 52 tis. Kč 3.4. Rozpis hmotného majetku zatženého zástavnm právem Běžné Název majetku Účetn hodnota Forma zajištěn Účel Doba Závazek Budova Nové Sady č.p. 583/ Zástavn právo úvěr Budova Nové Sady č.p Zástavn právo úvěr Pozemky LV Zástavn právo úvěr Budova Nové Sady Zástavn právo pohledávka 1460 Budova Soukenická Zástavn právo úvěr Minulé Název majetku Účetn hodnota Forma zajištěn Účel Doba Závazek Budova Nové Sady č.p Zástavn právo úvěr Budova Nové Sady č.p Zástavn právo úvěr Vlastn kapitál 4.1. Použit zisků, resp. úhrady ztrát Zisk z předcházejcho účetnho 482 tis. Kč byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. Součást vlastnho kapitálu je vyvinutý software Antivir v oceněn podle vynaložených nákladů odepisovaný po dobu přepokládaného použit. Jedná se o nehmotné aktivum (antivir) vytvořené vlastn činnost a oceněné v souladu s IAS 38 vlastnmi náklady ve výši tis. Kč. Antivir je určený k prodeji, začátek využván Předpokládaná doba využitelnosti je 5 let, odepisuje se rovnoměrně, ročn odpis tis. Kč, pololetn odpis tis. Kč. Snžen hodnoty se účtuje proti kapitálovému účtu, neovlivňuje náklady. Úplný výsledek tak bude ovlivněn rovnoměrně po dobu 5 let.

18 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč 4.2. Základn kapitál Běžné Druh akci Počet akci Nomináln hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti kmenové akcie Kč 0 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti Počet dnů Sledované Předchoz Z obchodnho styku Ostatn Z obchodnho styku Ostatn Do a vce Závazky po lhůtě splatnosti Počet dnů Sledované Minulé Z obchodnho styku Ostatn Z obchodnho styku Ostatn do a vce Údaje o pohledávkách a závazcch ke spojeným osobám Pohledávky- faktury Běžné Minulé Dlužnk Částka Splatnost Dlužnk Částka Splatnost Zoner L.L.C. 356 Zoner L.L.C Zoner,Sp.Z.o.o Zoner,Sp.Z.o.o Zoner, s.r.o. 299 Zoner,Sp.Z.o.o

19 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč Závazky - faktury Běžné Minulé Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost Zoner, s.r.o. SK Zoner, s.r.o. SK EXPLORER Rezervy Minulé Běžné Druh rezervy Zůstatek Zůstatek Zůstatek Tvorba Čerpán Tvorba Čerpán k 1.9. k k Rezerva na daň Rezerva na dovolenou Odložený daňový závazek Celkem Výnosy z běžné činnosti Sledované Minulé Celkem Tuzemsko Zahranič Celkem Tuzemsko Zahranič Tržby za prodej zbož Tržby z prodeje vl. výr Tržby z prodeje služeb Čerpán rezerv Ostatn výnosy Celkem Sledované dle diviz Software Internet včetně InShopu Vydavatelstv Nájem Celkem Tržby za prodej zbož / tuzemsko Tržby za prodej zbož / zahranič Tržby z prodeje služeb / tuzemsko Tržby z prodeje služeb / zahranič Tržby z prodeje vl. výr. / tuzemsko Tržby z prodeje vl. výr. / zahranič

20 ář á úč á ě č ý ž é ů ě úč ý ý ý č č ýš ů ý Í ů ěž é é é ý é č č ýš ů ý ý ů ý á

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí roku 2013 provozovala 17 ubytovacích

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více