Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s."

Transkript

1 Pololetn zpráva společnosti Za hospodářský rok 2011 ( od do ) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne

2 OBSAH 1. Základn údaje o emitentovi Obchodn firma Datum vzniku společnosti a registrace Identifikačn údaje Právn forma Předmět podnikán Emitovaný cenný papr Práva, výnosy a splatnost dluhopisů Základn kapitál společnosti Počet kmenových akci na jméno Základn kapitál Statutárn a dozorč orgány k Představenstvo Dozorč rada Podnikatelská činnost společnosti Stav a vývoj podnikatelské činnosti Srovnán s rokem Důležité faktory ovlivňujc podnikatelskou činnost Předpokládaný vývoj v druhém pololet roku Přijaté úvěry a půjčky Řzen o konkurzu či vyrovnán Pozastaven činnosti společnosti úřednm rozhodnutm Soudn a obchodn spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5% čistého obchodnho majetku (vlastnho kapitálu) emitenta Osoba odpovědná za pololetn zprávu Prohlášen...5 Údaje v této zprávě nejsou ověřeny auditorem. 2

3 1. Základn údaje o emitentovi 1.1. Obchodn firma: Ulice: Nové sady 583/18 Obec: Brno PSČ: Datum vzniku společnosti a registrace: 17. zář 1993 Společnost je Zapsaná v obchodnm rejstřku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddl B, vložka Identifikačn údaje IČ: DIČ: CZ Právn forma: akciová společnost 1.5. Předměty podnikán: Rozhodujc předmět činnosti: - poskytován software - obchodn živnost-koupě zbož za účelem jeho dalšho prodeje a prodej - automatizované zpracován dat - reklamn činnost - vydavatelská činnost - zprostředkovatelská činnost - výzkum a vývoj v oblasti přrodnch a technických věd nebo společenských věd 1.6. Emitovaný cenný papr ISIN: CZ Jmenovitá hodnota: ,- Kč Datum emise: Doba splatnosti: 5 let Úrokový výnos: 10 % p. a. Podoba: zaknihovaná Forma: na doručitele Objem emise: ,- Kč Počet kusů: kusů 1.7. Práva, výnosy a splatnost dluhopisů Prospekt byl schválen spolu s emisnmi podmnkami Dluhopisů rozhodnutm ČNB č. j. 2009/6495/570 ze dne 26. srpna 2009, které nabylo právn moci dne 27. srpna Z emise je k upsáno ks obligac v nomináln hodnotě Kč. Výnos z dluhopisů za prvn rok byl jejich majitelům vyplacen v souladu s emisnmi podmnkami. Emise tohoto cenného papru bude splacena K držela společnost ve svém majetku vlastn dluhopisy v hodnotě cca 65 mil. Kč. 2. Základn kapitál společnosti 2.1. Akcie: Počet kmenových akci na jméno: kusů Jmenovitá hodnota: 1,- Kč 2.2. Základn kapitál ,- Kč Základn kapitál byl zcela splacen. 3. Statutárn a dozorč orgány k Představenstvo předseda: Ing. Milan Behro, Brno, Nové sady 583/18, PSČ Dozorč rada předseda: RNDr. Jan Materna, Ph.D., Praha 3, Na Balkáně 1361/28, PSČ člen: Hana Bergmanová, Brno, Dvořiště 54, PSČ člen: Ing. Miroslav Klimčk, Liptovský Mikuláš, 1. mája 1945/53, PSČ

4 4. Podnikatelská činnost společnosti 4.1. Stav a vývoj podnikatelské činnosti Za prvn pololet hospodářského roku 2011 společnost dosáhla výnosů ve výši cca. 60 mil. Kč, provoznho výsledku 4,2 mil. Kč a hospodářského výsledku ve výši 1,5 mil. Kč, zaměstnává 63 zaměstnanců. Společnost podniká ve svých stávajcch zaběhnutých podnikatelských činnostech. Pokračujeme v plněn dlouhodobé strategie v investici do růstu softwarového oddělen s clem zvýšen tržeb z prodeje software do zahranič Srovnán s rokem 2010 V porovnán s prvnm pololetm roku 2010 společnost dosáhla zhruba o 10% vyššch výnosů při snžen provoznho výsledku o cca 60%. Současně s tm došlo ke snžen hospodářského výsledku o vce jak 3 mil. Kč (- 42 %). Počet zaměstnanců se snžil o 19 (-22%) Důležité faktory ovlivňujc podnikatelskou činnost V 1. pololet hospodářského roku 2011 pokračoval ekonomický pokles a růstu nezaměstnanosti, na druhou stranu stagnovala úrokové sazby a začala narůstat mra inflace. Meziročn vývoj objemu produkce je výrazně ovlivněn průběhem ekonomické krize v České republice. Nadále docház k dalšmu zostřen konkurenčnho prostřed. Společnost dky situaci na trhu investovala do kvalitnch a levných zaměstnanců. Obchodn a marketingové oddělen aplikovalo nové marketingové metody, zlevnila se inzerce. Pořizován nových technologi je rovněž za nzkou cenu. Vývoj EUR a USD vůči Kč nijak výrazně neovlivňuje podnikán společnosti ani výsledky hospodařen Předpokládaný vývoj v druhém pololet hospodářského roku 2011 Ve 2. pololet lze ještě očekávat minimáln ekonomický růst, přpadně mrné oživen, nezaměstnanost by se již neměla dále zvyšovat, což jsou faktory, které mohou sice nepřmo, ale stále ještě negativně, vzhledem k setrvačnosti dopadů, ovlivnit i trh se softwarem. Na druhé straně je již nutné počtat s postupným růstem inflace, a obchodně může pomoci očekávaná stagnace úrokových sazeb. Hospodářský výsledek společnosti za 1. pololet hospodářského roku 2011 ve výši cca 4,2 mil. Kč se zatm vyvj podle očekáván. Ve srovnán s pololetm roku 2010 se jedná o téměř stejné výsledky. Největš podl na tomto výsledku má internetové oddělen, které přispvá cca. 56%, softwarové oddělen se na zisku podl cca. 25%. I ve 2. pololet by se měl hospodářský výsledek vyvjet podle očekáván v souladu s plánem. Očekáváme, že výnosy za celý rok 2011 dosáhnou minimálně stejné úrovně v porovnán s předcházejcm rokem, plánujeme výnosy 114 mil. Kč, provozn výsledek plánujeme přes 10 mil. Kč a hospodářský výsledek 3 mil. Kč. Přiložené výkazy jsou v souladu s IFRS. 5. Přijaté úvěry a půjčky Ke dni činila nesplacená jistina přijatých úvěrů a půjček tis. Kč, z toho tis. Kč jsou krátkodobé půjčky. Společnost splác veškeré přijaté úvěry a půjčky spolu s jejich přslušenstvm v souladu se stanovenými splátkovými kalendáři. 6. Řzen o konkurzu či vyrovnán Společnost nen v řzen o konkurzu či vyrovnán. 7. Pozastaven činnosti společnosti úřednm rozhodnutm Společnosti nebyla pozastavena činnost úřednm rozhodnutm. 8. Soudn a obchodn spory, jejichž předmětem je hodnota, která přesahuje 5 % čistého obchodnho majetku (vlastnho kapitálu) emitenta Společnost nevede žádný takovýto soudn nebo obchodn spor. 9. Osoba odpovědná za pololetn zprávu Osobou zodpovědnou za pololetn zprávu společnosti je předseda představenstva společnosti ing. Milan Behro. 4

5

6 Pololetn finančn výkazy za v tis. Kč Pololetn finančn výkazy sestavené podle mezinárodnch standardů finančnho výkaznictv za od do

7 č č á ý ú é ý č é ý á č č ý č č ý á á ň á á é č á č á ř ž ý ů ř ž é ě ě ř ě č č č éč č ý č ú ý ě é č ř ě č ř ě ň ú é ý ú ý Ú Ý Ý ř ů č Ú ý ý ř ů č č č ý č á éř ý á á á úč

8 Pololetn finančn výkazy za v tis. Kč. dings Limited Pololetn individuáln výkaz o finančn situaci za od do podle IFRS Bod Pololet končc 29/2/2012 Minulé v tis. Kč v tis. Kč Aktiva Dlouhodobá aktiva Pozemky, budovy a zařzen Investice do nemovitost 16 Goodwill 17 Ostatn nehmotná aktiva Investice do přidružených podniků Odložená daňová pohledávka Pohledávky z finančnho leasingu Ostatn finančn aktiva Ostatn aktiva Dlouhodobá aktiva celkem Krátkodobá aktiva Zásoby Pohledávky z obchodnho styku a jiné pohledávky Pohledávky z finančnho leasingu Pohledávky ze smluv o zhotoven Ostatn finančn aktiva Splatné daňové pohledávky Ostatn aktiva Hotovost a penze na bankovnch účtech Aktiva klasifikovaná jako držená k prodeji Krátkodobá aktiva celkem Aktiva celkem

9 č č á ý č č Ž é á á č č ťó Í á á ě ý á é ř á á ý ž á á ř ů č á é ó ů č č á á Ž ů č ě ž ý ň ý á ý řš á é á ó é ó á é á á ůč ě ů ů č č á é ň é á ý řš á á Í ý ž á á é á á Í á á ý á á á úč

10 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce za od do Všeobecné informace 1. Popis účetn jednotky Obchodn firma: Sdlo: Nové sady 583/18, Brno, PSČ Právn forma: akciová společnost IČO: Rozhodujc předmět činnosti: Automatizované zpracován dat Dodávky a poradenstv v oblasti software Vydavatelská činnost Datum vzniku společnosti: Společnost je zapsaná v obchodnm rejstřku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddl B, vložka Společnost byla založena jako společnost s ručenm omezeným. Dne byla zapsána v obchodnm rejstřku u Krajského soudu v Brně, v oddlu C, vložka změna právn formy na akciovou společnost. Základn kapitál byl navýšen na Kč a je rozdělen na ks kmenových akci na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,- Kč. Jediný akcionář je Ing. Milan Behro. Práva spojená s výše uvedenými kmenovými akciemi se řd stanovami společnosti a platným zněnm obchodnho zákonku. Statutárnm orgánem je představenstvo. Předsedou představenstva je Ing. Milan Behro, který jedná jménem společnosti ve všech věcech. Dozorč rada: Předseda dozorč rady: RNDr. Jan Materna, Ph.D. Člen dozorč rady: Hana Bergmanová Člen dozorč rady: Ing. Miroslav Klimčk Organizačn struktura účetn jednotky a jej zásadn změny v uplynulém účetnm : Společnost je rozdělena na následujc divize: divize software divize internetových služeb divize vydavatelstv ZONER Press divize antiviru Společnost nemá žádné stálé pobočky.

11 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč 2. Podly ve společnostech pod rozhodujcm a podstatným vlivem a společných podnicch Podly ve společnostech pod rozhodujcm a podstatným vlivem a ve společných podnicch nejsou žádné. Zásadn účetn postupy použvané společnost 1. Prohlášen o shodě a základn účetn postupy Předkládaná individuáln účetn závěrka byla sestavena v souladu s Mezinárodnmi standardy finančnho účetnictv (International Financial Reporting Standarts, IFRS) a interpretacemi přijatými Radou pro mezinárodn účetn standardy (International Accouting Standards Board, IASB) schválenými k použit v rámci Evropské unie. Společnost použila při sestavován této individuáln účetn závěrky také nové a novelizované IFRS. Zahájen použván těchto nových a novelizovaných standardů a interpretac nemělo žádný významný vliv na částky vykázané v této individuáln účetn závěrce v běžném a v předcházejcch letech. Pro mezitmn závěrku jsou použita stejná účetn pravidla a metody výpočtů jako v posledn ročn účetn závěrce. 2. Pravidla pro sestaven účetn závěrky Individuáln účetn závěrka je sestavena za použit oceňovac báze historických cen kromě budovy, která byla přeceněna v souvislosti s odštěpenm jej části a oceněnm nehmotného aktiva vytvořeného vlastn činnost jak je uvedeno nže v účetnch pravidlech. Historická cena obecně vycház z reálné hodnoty protihodnoty poskytnuté výměnou za aktiva. Při přpravě individuáln účetn závěrky v souladu s IFRS provád veden společnosti odhady a určuje předpoklady, které k datu individuáln účetn závěrky maj vliv na aplikaci účetnch postupů a na vykazovanou výši aktiv a závazků, výnosů a nákladů. Tyto odhady a předpoklady jsou založeny na bázi historických zkušenost a různých dalšch faktorů, které jsou považovány za přiměřené za podmnek, při nichž se odhady účetnch hodnot aktiv a závazků provád v situaci, kdy nejsou zcela evidentn z jiných zdrojů. V přpadě významných rozhodnut zakládá veden společnosti své odhady na názorech nezávislých odbornků. Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Opravy účetnch odhadů jsou zohledněny v, ve kterém jsou odhady revidovány. Dále popsané účetn postupy byly použity konsistentně ve všech účetnch ch vykázaných v této individuáln účetn závěrce. 3. Funkčn a prezentačn měna Tato individuáln účetn závěrka je prezentovaná v českých korunách (Kč), které jsou současně funkčn měnou společnosti. Všechny finančn informace prezentované v Kč byly zaokrouhleny na celé tisce.

12 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč 4. Použvané účetn postupy Ciz měny transakce v ciz měně se účtuje ve funkčn měně s využitm dennho kurzu ČNB. Na konci účetnho se prostředky vedené v cizch měnách jakož i pohledávky a závazky splatné v cizch měnách přepočtaj kurzem ČNB ke dni individuáln účetn závěrky. Kurzové rozdly vznikajc při vypořádán peněžnch položek nebo při převodu peněžnch položek v kurzech odlišných od těch, na které byly převedeny při prvotnm účtován během, jsou účtovány jako finančn výnos nebo náklad v ve kterém vznikly. Půjčky spojeným osobám jsou v okamžiku vzniku vykázány v reálné hodnotě snžené o transakčn náklady. K rozvahovému dni jsou půjčky oceněny zůstatkovou hodnotou a přpadný rozdl oproti hodnotě při vyrovnán je zúčtován ve výsledovce v průběhu trván půjčky pomoc metody efektivn úrokové sazby. Vykázán výnosů tržby z prodeje jsou vykázány, pokud částka výnosů může být spolehlivě stanovena. Je pravděpodobné, že ekonomické užitky spojené s prodejem transakc poplynou do společnosti a mohou být spolehlivě stanoveny. Výnosy jsou oceňovány v reálné hodnotě přijaté nebo nárokované protihodnoty snžené o částku všech slev a daně z přidané hodnoty (DPH). Výnosy z poskytnutých služeb jsou vykázány ve výsledovce v závislosti na stupni dokončené transakce k rozvahovému dni. Stupeň dokončen se hodnot odkazem na přehled provedených prac. Přjmy z pronájmu investic do nemovitost jsou vykazovány ve výsledovce rovnoměrně pod dobu nájmu. Výnosy z poskytnutých dotac jsou účtovány v okamžiku, kdy je nezpochybnitelný přjem dotace a zároveň se účtuje o souvisejcch nákladech, které budou dotacemi kompenzovány. Účtován nákladů společnost vykazuje náklady na aktuáln bázi a podle principu opatrnosti. Náklady na prodej zahrnuj náklady na prodané zbož a náklady na poskytnuté služby včetně služby podpůrných funkc a nákladů na materiály a suroviny. Správn náklady zahrnuj náklady souvisejc s řzenm a správou společnosti jako celku. Ostatn provozn náklady a výnosy - ostatn provozn výnosy zahrnuj zejména výnosy ze smluvnch pokut a penále, provozn dotace, zrušen opravných položek a rezerv. Ostatn provozn náklady zahrnuj zejména pokuty a penále, odpisy pohledávek, opravné položky a rezervy, manka a škody. Finančn výnosy a finančn náklady finančn výnosy zahrnuj v tomto účetnm zejména výnosy z prodeje podlů ve společnostech, přijaté dividendy, úroky a kurzové zisky. Výnosy z dividend z investic jsou zaúčtovány, jakmile jsou práva akcionářů na přijet dividend odsouhlaseny. Finančn náklady zahrnuj zejména náklady na prodané cenné papry a podly a náklady spojené s tmto prodejem, kurzové ztráty, úroky z dluhopisů a bankovnch účtů, úroky z finančnho leasingu, poplatky za transakce prováděné bankou a úrokové náklady. Splatná daň se vypočtá na základě zdanitelného zisku za dané. Zdanitelný zisk se odlišuje od zisku, který je vykázaný v individuálnm výkazu o úplném výsledku, protože nezahrnuje položky výnosů, resp. nákladů, které jsou zdanitelné nebo odčitatelné od základu daně v jiných letech, ani položky, které nejsou zdanitelné, resp. odčitatelné od základu daně. Platná daňová sazba je 19 %. Odložená daň se vykáže na základě přechodných rozdlů mezi účetn hodnotou aktiv a závazků v individuáln účetn závěrce a jejich daňovou základnou použitou pro výpočet zdanitelného zisku. Odložené daňové závazky se uznávaj obecně u všech zdanitelných přechodných rozdlů. Odložené daňové pohledávky se obecně uznávaj u všech odčitatelných přechodných rozdlů v rozsahu, v jakém

13 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč je pravděpodobné, že zdanitelný zisk, proti kterému se budou moci využt odčitatelné přechodné rozdly, bude dosažen. Účetn hodnota odložených daňových pohledávek se posuzuje vždy ke konci účetnho a snižuje se, pokud již nen pravděpodobné, že budouc zdanitelný zisk bude schopen odloženou daňovou pohledávku pokrýt v celkové nebo částečné výši. Odložené daňové pohledávky a závazky se oceňuj pomoc daňové sazby, která bude platit v, ve kterém pohledávka bude realizována nebo závazek splatný, na základě daňových sazeb (a daňových zákonů) uzákoněných, resp. vyhlášených do konce účetnho. Zisk na akcii - základn zisk na akcii se pro dané vypočte jako podl čistého zisku za a váženého průměrného počtu akci v daném. Rozředěný zisk na akcii se pro dané vypočte jako podl čistého zisku za dané upraveného o změny čistého zisku, které souvisej s konverz potenciálnch kmenových akci a váženého průměrného počtu akci. Pozemky, budovy a zařzen - položky pozemků, budov a zařzen jsou oceněny pořizovac cenou snženou o oprávky a kumulované ztráty ze snžen hodnoty. Cena zahrnuje výdaje, které jsou přmo přiřaditelné k pořzen daného aktiva. Náklady na majetek vytvořený svépomoc zahrnuje náklady na materiál, přmé mzdy a všechny ostatn náklady přmo přiřaditelné k uvedenému jako jsou odvody, úroky a provize, které jsou součást vstupnch nákladů. Odepisován položek budov a zařzen je zahájeno v době, kdy jsou připraveny k užván, tj. od měsce, kdy jsou v lokalitě a ve stavu umožňujcm jejich využit plánovaném vedenm společnosti. Majetek se odepisuje rovnoměrně za, které se stanov podle odhadované doby ekonomické živostnosti se zohledněnm zůstatkové ceny. Vhodnost použitých sazeb odpisován se ověřuje jednou ročně a v následujcch ch jsou prováděny přslušné korekce. Doba odepisován budov je 30 let, dopravnch prostředků 5 let, hardware a kancelářská technika 3 roky. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis Kč je veden jako zásoba a je účtován do nákladů společnosti při jeho použit. Nehmotný majetek - nehmotná aktiva jsou identifikovatelná nepeněžn aktiva bez fyzické podstaty. Nehmotný majetek je oceněn pořizovac cenou snženou o oprávky a ztráty ze snžen hodnoty. Nehmotný majetek s konkrétn dobou životnosti je odpisován, jakmile je možné jej použvat a odepisuje se po dobu předpokládané životnosti. Přiměřenost použitých dob a sazeb odpisován je pravidelně přezkoumávána (přinejmenšm ke konci účetnho ), přičemž přpadné změny v odpisován se uplatn v následujcch ch. Software se odepisuje 36 měsců, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 60 měsců, licence po dobu jejich využit. Nehmotný majetek v pořizovac ceně do 60 tis. Kč je účtován do nákladů v roce, kdy je způsobilý pro zamýšlené použit. Náklady na vývoj se aktivuj až v okamžiku, kdy je výrobek ekonomicky využitelný ve výši vynaložených vlastnch nákladů. Státn dotace - jsou vykázány v rozvaze jako výnosy přštch, pokud existuje přiměřená jistota, že společnost spln požadované podmnky a dotaci obdrž. Pokud se dotace vztahuje k danému přjmu, je účtovaná jako výnos po dobu nezbytně nutnou k vyrovnán souvisejcch nákladů, na které je dotace určena. Pokud je dotace určena na pořzen investičnho majetku, je o n účtováno jako o snžen vstupn ceny určeného majetku. Výpůjčn náklady - představuj úroky a ostatn náklady, které vznikly v souvislosti s vypůjčenm si finančnch prostředků. Výpůjčn náklady, které nejsou spojeny se způsobilými aktivy, jsou vykázány v individuálnm výkazu o úplném výsledku v, ve kterém jsou vynaloženy. Zásoby - nakupované zásoby jsou oceněny pořizovac cenou či čistou realizovatelnou hodnotou, a to vždy tou, která je nižš. Čistá realizovatelná hodnota je odhadnutá prodejn cena v běžném podnikán snžená o odhadnuté náklady na dokončen a odhadnuté náklady prodeje. Cena zásob

14 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč je stanovena dle metody váženého průměru a zahrnuje náklady na pořzen zásob a jejich uveden na současné msto a do současného stavu. Cena vyrobených zásob a nedokončené výroby zahrnuje proporcionáln část režijnch nákladů v rámci běžné provozn kapacity. Cena výrobků zahrnuje souvisejc fixn a variabiln nepřmé náklady týkajc se běžného objemu výroby a nezahrnuje extern náklady na financován. Materiál a jiné pomocné prostředky, použvané při výrobě zásob, nejsou přeceňovány, pokud se dá očekávat, že realizovatelná hodnota výrobků, ve kterých budou použity, bude stejná nebo vyšš než jejich pořizovac hodnota. Pokud je však pokles jejich ceny takový, že náklady dokončených výrobků budou vyšš, než jejich realizovatelná hodnota, je materiál a jiné pomocné prostředky přeceněny na tuto realizovatelnou hodnotu. Náklady a výnosy spojené s odpisem zásob, tvorbou či snženm opravné položky k zásobám jsou prezentovány v nákladech na prodej. Pohledávky z obchodnho styku a ostatn pohledávky - jsou při vzniku oceněny jmenovitou hodnotou, při nabyt za úplatu pořizovac cenou. V následujcch ch jsou prostřednictvm metody efektivn úrokové sazby vykázány v zůstatkové hodnotě snžené o přpadnou ztrátu ze snžen hodnoty. Efektivn úroková sazba je sazba, která přesně diskontuje očekávané budouc peněžn toky. Zahraničn pohledávky se oceňuj dennm kurzem ČNB, k datu závěrky se přeceňuj aktuálnm kurzem ČNB a vykazuj se výsledkově. Peněžn prostředky a ceniny - se oceňuj jejich jmenovitými hodnotami. Peněžn prostředky v ciz měně jsou na konci účetnho přeceněny kurzem ČNB. Rezervy - rezerva se zaúčtuje, pokud má společnost současný závazek (zákonný nebo smluvn), který je důsledkem minulé události, a je pravděpodobné, že vypořádán závazku povede k odlivu ekonomických prostředků, a navc je možno spolehlivě kvalifikovat hodnotu závazku. Pokud je dopad diskontován významný, rezervy se stanovuj diskontovánm očekávaných budoucch peněžnch toků sazbou před zdaněnm, která odráž současné tržn ohodnocen časové hodnoty peněz a přpadně také rizika souvisejc s daným závazkem. Společnost tvoř rezervy na dovolenou a soudn spory, pokud se předpokládá jejich existence. Sociáln a zdravotn pojištěn - společnost odvád přspěvky na státn zdravotn a sociáln pojištěn v sazbách platných v průběhu účetnho. Přspěvky jsou odvozeny z objemu vyplacených mzdových prostředků v hrubé výši. Náklady na sociáln zabezpečen jsou účtovány do nákladů ve stejném jako souvisejc mzdové náklady. Společnost nepřispvá zaměstnancům na penzijn pojištěn. Odměny a jiné požitky zaměstnanců - odměny za dlouholeté působen u firmy ani při odchodu do důchodu nebo při jubilech firma nevyplác. Taktéž nevyplác dividendy ani jiné dlouhodobé zaměstnanecké požitky.

15 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč Doplňujc údaje k Výkazu o finančn situaci a Výkazu o úplném hospodářském výsledku 1. Položky významné pro hodnocen majetkové a finančn situace společnosti 1.1. Dlouhodobé bankovn úvěry Rok splatnosti Částka k datu závěrky Úrok ,9 % ,9 % CELKEM Opravné položky k majetku Opravné položky k Zůstatek k 1.9. Tvorba Zúčtován Zůstatek k Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Zásobám Pohledávkám- zákonné Pohledávkám - ostatn Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Odložený daňový závazek k čin 1626 tis. Kč, je vypočten z přechodného rozdlu mezi daňovými a účetnmi položkami majetku a závazků Rozpis přijatých dotac na investičn a provozn účely Důvod dotace Poskytovatel Běžné Poznámka Marketingová podpora produktu Zoner Photo Studio W ve výši 60 % způsobilých výdajů Ministerstvo průmyslu a obchodu 9184 Z toho zaúčtováno na snžen vstupnch cen investičnho majetku 5,025 tis. Kč 1.5. Emitované dluhopisy Společnost emitovala dluhopisy na burze. K datu závěrky bylo celkem upsáno a splaceno 7669 ks dluhopisů v nomináln hodnotě 10 tis Kč (ISIN CZ ) s úrokovým výnosem 10 % p. a. K datu závěrky z této emise společnost odkoupila celkem 6587 ks vlastnch dluhopisů. Poplatky spojené s transakcemi čin 958,- Kč a jsou zaúčtované v nákladech za. 2. Významné události po datu účetn závěrky Významné události po datu účetn závěrky nenastaly.

16 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč 3. Doplňujc informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavn skupiny dlouhodobého hmotného majetku Pořizovac cena Oprávky Zůstatková cena Skupina majetku běžné minulé běžné minulé běžné minulé Pozemky Stavby Samostatné movité věci Jiný DHM Nedokončený DHM Do snžen hodnoty staveb a pozemků se promtlo shora uvedené odštěpen a prodej bytové jednotky na Soukenické. Pokles hodnoty samostatných movitých věc byl způsoben vývojem softwarových produktů, které vyžaduj modernějš hardware. Pořzen nových zařzen bylo částečně financované z dotac ze státnho rozpočtu. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek je z podstatné části tvořen náklady na pořzen budovy pro realizaci projektu Photo studio W Hlavn skupiny dlouhodobého nehmotného majetku Pořizovac cena Oprávky Zůstatková cena Skupina majetku běžné minulé běžné minulé běžné minulé Nehmotné výsledky vývoje Antivir Software Ocenitelná práva Nedokončený DNM V aktuálnm účetnm byl aktivován software výsledek vývoje Antiviru, určený k prodeji. Cena byla stanovena na základě vynaložených nákladů na materiál, přmé mzdy a všechny ostatn náklady přmo přiřaditelné k uvedenému aktivu. Předpokládaná doba využit je 60 měsců, po tuto dobu se bude Antivirus odepisovat Dlouhodobý hmotný majetek pořzený formou finančnho pronájmu a transformace do IFRS Běžné účetn Zahájen Doba Název Splátky Vstupn Prvn Uhrazené Neuhrazené splátky trván majetku celkem cena splátka splátky do 1 roku po 1 roce měs. Škoda Finančn služba bez DPH celkem 151 tis. Kč se účtuje do nákladů v aktuálnm. Celkové splátky z leasingové smlouvy včetně finančn služby jsou 1042 tis. Kč. Vstupn cena vozidla 740 tis. Kč je bez DPH, protože se jedná o ojeté vozidlo.

17 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč Efektivn úroková mra u leasingu 3,62 % ROK Závazek na počátku roku Úrok Platba Snžen závazku V účetnictv IFRS je leasingový majetek součást samostatného movitého majetku v těchto částkách: Vstupn cena Oprávky Úroky Závazek 740 tis. Kč 518 tis. Kč 10 tis. Kč 52 tis. Kč 3.4. Rozpis hmotného majetku zatženého zástavnm právem Běžné Název majetku Účetn hodnota Forma zajištěn Účel Doba Závazek Budova Nové Sady č.p. 583/ Zástavn právo úvěr Budova Nové Sady č.p Zástavn právo úvěr Pozemky LV Zástavn právo úvěr Budova Nové Sady Zástavn právo pohledávka 1460 Budova Soukenická Zástavn právo úvěr Minulé Název majetku Účetn hodnota Forma zajištěn Účel Doba Závazek Budova Nové Sady č.p Zástavn právo úvěr Budova Nové Sady č.p Zástavn právo úvěr Vlastn kapitál 4.1. Použit zisků, resp. úhrady ztrát Zisk z předcházejcho účetnho 482 tis. Kč byl převeden do nerozděleného zisku minulých let. Součást vlastnho kapitálu je vyvinutý software Antivir v oceněn podle vynaložených nákladů odepisovaný po dobu přepokládaného použit. Jedná se o nehmotné aktivum (antivir) vytvořené vlastn činnost a oceněné v souladu s IAS 38 vlastnmi náklady ve výši tis. Kč. Antivir je určený k prodeji, začátek využván Předpokládaná doba využitelnosti je 5 let, odepisuje se rovnoměrně, ročn odpis tis. Kč, pololetn odpis tis. Kč. Snžen hodnoty se účtuje proti kapitálovému účtu, neovlivňuje náklady. Úplný výsledek tak bude ovlivněn rovnoměrně po dobu 5 let.

18 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč 4.2. Základn kapitál Běžné Druh akci Počet akci Nomináln hodnota Nesplacené akcie Lhůta splatnosti kmenové akcie Kč 0 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti Počet dnů Sledované Předchoz Z obchodnho styku Ostatn Z obchodnho styku Ostatn Do a vce Závazky po lhůtě splatnosti Počet dnů Sledované Minulé Z obchodnho styku Ostatn Z obchodnho styku Ostatn do a vce Údaje o pohledávkách a závazcch ke spojeným osobám Pohledávky- faktury Běžné Minulé Dlužnk Částka Splatnost Dlužnk Částka Splatnost Zoner L.L.C. 356 Zoner L.L.C Zoner,Sp.Z.o.o Zoner,Sp.Z.o.o Zoner, s.r.o. 299 Zoner,Sp.Z.o.o

19 Komentář k pololetn (mezitmn) individuáln účetn závěrce Za od do v tis. Kč Závazky - faktury Běžné Minulé Věřitel Částka Splatnost Věřitel Částka Splatnost Zoner, s.r.o. SK Zoner, s.r.o. SK EXPLORER Rezervy Minulé Běžné Druh rezervy Zůstatek Zůstatek Zůstatek Tvorba Čerpán Tvorba Čerpán k 1.9. k k Rezerva na daň Rezerva na dovolenou Odložený daňový závazek Celkem Výnosy z běžné činnosti Sledované Minulé Celkem Tuzemsko Zahranič Celkem Tuzemsko Zahranič Tržby za prodej zbož Tržby z prodeje vl. výr Tržby z prodeje služeb Čerpán rezerv Ostatn výnosy Celkem Sledované dle diviz Software Internet včetně InShopu Vydavatelstv Nájem Celkem Tržby za prodej zbož / tuzemsko Tržby za prodej zbož / zahranič Tržby z prodeje služeb / tuzemsko Tržby z prodeje služeb / zahranič Tržby z prodeje vl. výr. / tuzemsko Tržby z prodeje vl. výr. / zahranič

20 ář á úč á ě č ý ž é ů ě úč ý ý ý č č ýš ů ý Í ů ěž é é é ý é č č ýš ů ý ý ů ý á

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti Za hospodářský rok 2012 ( od 1. 9. 2012 do 28. 2. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 24. 4. 2013 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti Za hospodářský rok 2015 (období od 1. 9. 2015 do 29. 2. 2016) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 22. 4. 2016 Obsah 1. Základní údaje o emitentovi...

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti Za hospodářský rok 2013 (období od 1. 9. 2013 do 28. 2. 2014) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 27. 4. 2014 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti Za hospodářský rok 2013 (období od 1. 9. 2013 do 28. 2. 2014) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 27. 4. 2014 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti Za hospodářský rok 2012 ( od 1. 9. 2012 do 28. 2. 2013) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 24. 4. 2013 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti Za hospodářský rok 2014 (období od 1. 9. 2014 do 28. 2. 2015) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 22. 4. 2015 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Obchodní korzo a.s. 2013

Obchodní korzo a.s. 2013 Obchodní korzo a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2010 ( od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2011 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více