Zápis č. 135 z jednání Výboru SVJ ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 135 z jednání Výboru SVJ ze dne 7. 1. 2014"

Transkript

1 Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, Praha 3, IČ: , zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze (oddíl S, vložka 4167) Zápis č. 135 z jednání Výboru SVJ ze dne Přítomni: Lukáš Radkovský, Petr Vašek, Pavel Žák, Ladislav Laurinec, Pavel Stránský A) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Opravy průsaků vody do bytů v J6 ( ) Prověření těsnosti UT v J6 bude z důvodu zahájení topné sezóny odloženo na jaro úkol pozastaven. Opravy průsaků do bytu v J10 ( ) Horolezci zjistili netěsnosti na oplechování nad balkony a utěsnili je. Zároveň vyčistily střešní okapy od nečistot. Budeme dále sledovat, zda průsaky trvají. - úkol pozastaven Přejednání pojistné smlouvy na dům ( ) Výbor není zcela spokojen jak s věcnou, tak i finanční stránkou stávající smlouvy a hodlá ji přejednat. Jako přípravu je třeba připravit podklady pro poptávku. ( ) Poptávka je připravena, všichni členové SVJ osloví poj. makléře se žádostí o nabídky, tak, aby je výbor mohl projednat na příští schůzi. ( ) Členové výboru doručili několik nabídek byly vybrány 3 pro další upřesnění podmínek. Na příští schůzi výbor rozhodne o nejlepší smlouvě. ( ) Byla vybrána pojišťovna s nejlepší nabídkou po upřesnění některých podmínek výbor souhlasí s uzavřením nové smlouvy. Zároveň bylo odsouhlaseno podání výpovědi stávající smlouvy. ( ) Výbor obdržel finální návrh pojistné smlouvy pověřil předsedu SVJ jejím uzavřením. Stávající pojistná smlouva byla vypovězena (řeší Vašek / Radkovský) Oprava domácího telefonu ( ) Byla zjištěna porucha domácího telefonu, bude objednána oprava. ( ) Oprava objednána, čekáme na provedení opravy pokud někomu z členů SVJ nefunguje domácí telefon, nechť informuje P. Stránského. ( ) Stav nezměněn, urgujeme provedení opravy (řeší Vašek / Stránský) Kontrola funkčnosti schodišťových spínačů v J8 a J10 ( ) Byly zjištěny nedostatky ve funkci schodišťových spínačů - členové výboru zodpovědní za J8 a J10, byli seznámeni se způsobem nastavení v případě nefunkčnosti bude objednána oprava ( ) Hotovo úkol splněn (řeší Stránský / Laurinec) Stránka 1 z 38

2 B) NOVÉ ÚKOLY Odečet vodoměrů a poměrových měřidel ( ) Objednáno, probíhá; v rámci společných prostor řeší Laurinec. (řeší Vašek) Nový občanský zákoník (NOZ) ( ) V souvislosti s NOZ se mění i právní úprava pro SVJ P. Vašek zjistí rozsah dopadů na SVJ Jilmová pro další projednání výborem. (řeší Vašek) C) RŮZNÉ Nedoplatky záloh na služby - počet: 0 Úkoly vyplývající z plánu práce Revize nouzového osvětlení Hotovo, částka ,- Kč uhrazena z FO - řeší Laurinec Odečet podružných elektroměrů Hotovo, předáno SMP - řeší všichni Odečet vodoměrů a poměrových měřidel Objednáno, probíhá - řeší Vašek Vyúčtování provozní zálohy na drobné nákupy - Hotovo - řeší Stránský Potvrzení platnosti pojištění odpovědnosti za kotelnu od SMP - řeší Vašek Inventarizace majetku - řeší Vašek / Stránský Kontrola osvětlení na chodbách - řeší všichni Kontrola uzavření radiátorů ve společných prostorách - řeší Laurinec Plán práce na příští rok hotovo - řeší Vašek Plán čerpání FO na příští rok - řeší Vašek Revize požárních hasicích prostředků - řeší Vašek Tlaková zkouška požárních hasicích prostředků - řeší Vašek Čtvrtletní revize výtahů - řeší Vašek Smlouva o Hmotné zodpovědnosti s p. Stránským - řeší Radkovský / Stránský Ostatní Výbor zaznamenal jeden případ porušení domovního řádu v J4 P. Žák vyřešil domluvou Byl přidělen internetový přístup pro nahlížení na účet SVJ pro p. M. Zemanovou z účtárny SMP Radkovský / Vašek Byla zjištěna ztráta klíče č. 49 od průchozích dveří v suterénu P. Stránský zajistí výrobu nového Stránka 2 z 38

3 D) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 12/2013 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Převod z běžného účtu Převod zpět na běžný účet Úrok Přehled pohybů pokladny SVJ Poštovné pokladny Čerpání z fondu oprav SVJ Internet + telefon UPC 11/2013 Daň z příjmu zálohová Odměny Radkovský II/2013 Odměny Vašek II/2013 Odměny Stránský II/2013 Odměny Lauinec II/2013 Odměny Žák II/2013 Internet + telefon UPC 11/2013 Účet SVJ - náklady 12/2013 Účet SVJ - úroky IV/2013 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO ,52 Kč ,42 Kč ,08 Kč ,86 Kč ,81 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 794,57 Kč ,38 Kč 4 236,00 Kč -29,00 Kč 4 207,00 Kč -531,57 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč -877,00 Kč -666,00 Kč 342,42 Kč ,15 Kč ,80 Kč ,65 Kč E) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 v jednací místnosti SVJ v Jilmové 6. Praha, Zapsal: Lukáš Radkovský Seznam příloh: (přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu) Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ tento měsíc Stránka 3 z 38

4 Zápis č. 136 z jednání Výboru SVJ ze dne Přítomni: Lukáš Radkovský, Petr Vašek, Pavel Žák, Ladislav Laurinec, Pavel Stránský F) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Opravy průsaků vody do bytů v J6 ( ) Prověření těsnosti UT v J6 bude z důvodu zahájení topné sezóny odloženo na jaro úkol pozastaven. Opravy průsaků do bytu v J10 ( ) Horolezci zjistili netěsnosti na oplechování nad balkony a utěsnili je. Zároveň vyčistily střešní okapy od nečistot. Budeme dále sledovat, zda průsaky trvají. - úkol pozastaven Přejednání pojistné smlouvy na dům ( ) Výbor není zcela spokojen jak s věcnou, tak i finanční stránkou stávající smlouvy a hodlá ji přejednat. Jako přípravu je třeba připravit podklady pro poptávku. ( ) Poptávka je připravena, všichni členové SVJ osloví poj. makléře se žádostí o nabídky, tak, aby je výbor mohl projednat na příští schůzi. ( ) Členové výboru doručili několik nabídek byly vybrány 3 pro další upřesnění podmínek. Na příští schůzi výbor rozhodne o nejlepší smlouvě. ( ) Byla vybrána pojišťovna s nejlepší nabídkou po upřesnění některých podmínek výbor souhlasí s uzavřením nové smlouvy. Zároveň bylo odsouhlaseno podání výpovědi stávající smlouvy. ( ) Výbor obdržel finální návrh pojistné smlouvy pověřil předsedu SVJ jejím uzavřením. Stávající pojistná smlouva byla vypovězena ( ) Nová pojistná smlouva s pojišťovnou Allianz byla uzavřena na 3 roky, roční pojistné ve výši ,- Kč bude uhrazena z FO oproti původní smlouvě to znamená úsporu 25%. Úkol splněn (řeší Vašek / Radkovský) Oprava domácího telefonu ( ) Byla zjištěna porucha domácího telefonu, bude objednána oprava. ( ) Oprava objednána, čekáme na provedení opravy pokud někomu z členů SVJ nefunguje domácí telefon, nechť informuje P. Stránského. ( ) Stav nezměněn, urgujeme provedení opravy ( ) Oprava probíhá (řeší Vašek / Stránský) Odečet vodoměrů a poměrových měřidel ( ) Objednáno, probíhá; v rámci společných prostor řeší Laurinec. ( ) Hotovo, včetně 3 dodatečných odečtů. Úkol splněn. (řeší Vašek) Stránka 4 z 38

5 Nový občanský zákoník (NOZ) ( ) V souvislosti s NOZ se mění i právní úprava pro SVJ P. Vašek zjistí rozsah dopadů na SVJ Jilmová pro další projednání výborem. ( ) Výbor projednal dodané podklady. Lhůta pro provedení změn stanov je 3 roky, do té doby lze postupovat dle staré úpravy. Vzhledem k určitým nejasnostem ve výkladu a neexistenci vzorových stanov výbor rozhodl se změnou stanov dle NOZ počkat do roku Do té doby budeme situaci monitorovat. Úkol splněn. (řeší Vašek) G) NOVÉ ÚKOLY Zjištění stavu potřeby opravy balkónů a lodžií ( ) Výbor zaznamenal zhoršující stav balkónů a lodžií, který může ovlivňovat stav společných prostor fasády a nosných konstrukcí. Pro zmapování stavu se rozhodl oslovit členy SVJ dotazníkem následně bude rozhodnuto o dalším postupu. (řeší Žák) H) ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLÁNU PRÁCE Nové / Otevřené Kontrola a kompletace dokumentace - všichni Kontrola balkonových dveří na schodištích - všichni Čtvrtletní účetní uzávěrka - Stránský vyžádání podkladů od SMP pro vyúčtování služeb ; - Radkovský Plán čerpání FO na příští rok návrh odsouhlasen, vzhledem k potřebě jeho schválení na VČS bude aktualizován v květnu tak, aby zahrnoval i 1. pol. roku řeší Vašek Dokončené za poslední měsíc Potvrzení platnosti pojištění odpovědnosti za kotelnu od SMP Inventarizace majetku / Stránský Kontrola osvětlení na chodbách - všichni Kontrola uzavření radiátorů ve společných prostorách - Laurinec Revize požárních hasicích prostředků Tlaková zkouška požárních hasicích prostředků Čtvrtletní revize výtahů Smlouva o Hmotné zodpovědnosti s p. Stránským - Radkovský / Stránský I) RŮZNÉ Provedena deratizace společných prostor. Zakoupen nový koberec pro zachycení nečistot u vchodu v J6. Zajištěna výměna fakturačního vodoměru Stránka 5 z 38

6 J) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 2014/01 Nedoplatky záloh na služby - počet: 0 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Převod z běžného účtu Převod zpět na běžný účet Úrok Přehled pohybů pokladny SVJ Klíč Baterie Koberec pokladny Čerpání z fondu oprav SVJ Internet + telefon 12/2013 Opravy nouzové osvětlení na schodišti Revize - elektro nouzové osvětlení na ch Opravy Výtah J8 Dozor výtahů 2013 Účet SVJ - náklady 1/2014 Účet SVJ - úroky 1/2014 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO ,86Kč ,04 Kč ,82 Kč ,08 Kč ,38 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 794,92 Kč ,30 Kč 4 207,00 Kč -46,00 Kč -60,00 Kč -598,00 Kč 3 503,00 Kč -531,57 Kč ,00 Kč ,00 Kč -221,58 Kč ,39 Kč -645,00 Kč 113,04 Kč ,50 Kč ,80 Kč ,30 Kč K) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 v jednací místnosti SVJ v Jilmové 6. Praha, Zapsal: Lukáš Radkovský Seznam příloh: (přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu) Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ tento měsíc Stránka 6 z 38

7 Zápis č. 137 z jednání Výboru SVJ ze dne Přítomni: Lukáš Radkovský, Petr Vašek, Pavel Žák, Ladislav Laurinec, Pavel Stránský L) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Opravy průsaků vody do bytů v J6 ( ) Prověření těsnosti UT v J6 bude z důvodu zahájení topné sezóny odloženo na jaro úkol pozastaven. Opravy průsaků do bytu v J10 ( ) Horolezci zjistili netěsnosti na oplechování nad balkony a utěsnili je. Zároveň vyčistily střešní okapy od nečistot. Budeme dále sledovat, zda průsaky trvají. - úkol pozastaven Oprava domácího telefonu ( ) Byla zjištěna porucha domácího telefonu, bude objednána oprava. ( ) Oprava objednána, čekáme na provedení opravy pokud někomu z členů SVJ nefunguje domácí telefon, nechť informuje P. Stránského. ( ) Stav nezměněn, urgujeme provedení opravy ( ) Oprava probíhá ( ) Hotovo, faktura bude proplacena z FO (řeší Vašek / Stránský) Zjištění stavu potřeby opravy balkónů a lodžií ( ) Výbor zaznamenal zhoršující stav balkónů a lodžií, který může ovlivňovat stav společných prostor fasády a nosných konstrukcí. Pro zmapování stavu se rozhodl oslovit členy SVJ dotazníkem následně bude rozhodnuto o dalším postupu. ( ) Výbor vzal na vědomí výsledek dotazníkového šetření (viz příloha). Nebyl identifikován žádný akutní havarijní problém. Do další schůze výboru si jednotliví členové připraví návrhy na řešení nedostatků, aby mohl být projednán plán oprav. Situace je v tomto případě komplikována faktem, že balkóny a lodžie jsou ve výlučném vlastnictví členů SVJ. Z FO je možné hradit pouze opravy či údržbu, která má zajistit stavebně-technickou funkci balkonu nebo lodžie z pohledu společné části domu a technického stavu celé budovy. (řeší Žák / všichni) M) NOVÉ ÚKOLY Příprava VČS ( ) Výbor stanovil termín výroční členské schůze na středu v 18:00. Bude zajištěn nájem školní jídelny v ZŠ Jeseniova. (řeší Radkovský) Stránka 7 z 38

8 N) ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLÁNU PRÁCE Nové / Otevřené Vyžádání podkladů od SMP pro vyúčtování služeb údaje za vodu - Radkovský Plán čerpání FO na příští rok návrh odsouhlasen, vzhledem k potřebě jeho schválení na VČS bude aktualizován v květnu tak, aby zahrnoval i 1. pol. roku 2015 Kontrola funkčnosti nouzového osvětlení - všichni Úhrada poplatku za internetovou doménu Daňové přiznání daň ze závislé činnosti a srážková daň - Radkovský Účetní uzávěrka - Radkovský / Stránský Daňové přiznání daň z příjmu SVJ - Radkovský / Stránský Dokončené za poslední měsíc Kontrola a kompletace dokumentace Kontrola balkonových dveří na schodištích Čtvrtletní účetní uzávěrka - všichni - všichni - Stránský O) RŮZNÉ Bude provedena koordinační schůzka se zástupci SMP (p. Gruber, p. Blahůšková). Za SVJ Jilmová se zúčastní Radkovský, Vašek a Stránský. Body k projednání: o předání podkladů pro vyúčtování pro Vuste - kromě nákladů na teplo i množství a cenu za vodu o postup a pravidla vyúčtování služeb o finalizace účetní uzávěrky, dodání podkladů na OR o změna doručování faktur na elektronickou cestu o přístup p. Blahůškové do internetového bankovnictví Na základě kontroly topení by opraven termostatický ventil v býv. olejárně Stránka 8 z 38

9 P) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 2014/02 Nedoplatky záloh na služby - počet: 1 předána písemná upomínka Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Úrok Přehled pohybů pokladny SVJ Termohlava Baterie Poštovné pokladny Čerpání z fondu oprav SVJ Pojištění Revize - PHP 2014 Deratizace I/2014 Výtahy - čtvrtletní servis I/2014 Internet + telefon 02/2014 Účet SVJ - náklady 02/2014 Účet SVJ - úroky 02/2014 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO ,08 Kč ,26 Kč ,60 Kč ,74 Kč ,30 Kč 581,82 Kč ,12 Kč 3 503,00 Kč -299,00 Kč -30,00 Kč -29,00 Kč 3 145,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,69 Kč -531,57 Kč -609,00 Kč 78,26 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,80 Kč Q) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 v jednací místnosti SVJ v Jilmové 6. Praha, Zapsal: Lukáš Radkovský Seznam příloh: (přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu) Vyhodnocení dotazníků pro zmapování stavu balkónů a lodžií Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ tento měsíc 1x Upomínka dlužníka Stránka 9 z 38

10 Příloha: Vyhodnocení dotazníků pro zmapování stavu balkónů a lodžií Účast J4 Celkem bytových jednotek 58 J6 J8 J10 X Poškození dlažby Tvoření kaluží často značné drobné žádné 37 občas vůbec U poškození dlažby není evidována větší závažnost Jedná se pouze o drobné závady (spáry) Koroze oplechování U kumulace vody evidovány pouze 4 případy. Byt č.10 J-4 tvorba občasných kalůží při větší srážkách. Byt č.4 J-4 označena častá kumulace vody Byt č.9 J-10 označena častá kumulace vody Byt č.12 J-10 tvorba občasných kaluží Jilmová 6 a 8 bez závad Zatéká k Vám voda? značné drobné bez koroze Korozi už označila nadpoloviční část z odevzdaných dotazníků, u sedmi případů je koroze značná. Ve čtyřech případech byla v poznámce uvedena i koroze zábradlí Upevnění zábradlí 37 4 viklá se Je pevné do bytu na balkón nezatéká Celkem 9 případů zatékání z toho 4 zatékání do bytu V jendom případě zatéká na balkón i do bytu. Ve dvou případech se zatékání neopakovalo. Byt č.10 J-4 zateklo jednorázově do bytu Byt č.4 J-4 zatéká na balkón Byt č.7 J-4 zatéká na balkón teče po okně z venku Byt.č.3 J-10 zatéká na balkón Byt č.7 J-8 zatéká na balkón Byt č.10 J-8 zatéká do bytu Byt č.12 J-8 zatéká do bytu Byt č.3 J-10 zatéká na balkón Byt č.6 J-10 zatéká do bytu i na balkón Byt č.9 J-10 zatéká na balkón Balkóny v J-4 jsou pod sebou! V Jilmové 6 neevidován žádný případ! Nepevnost zábradlí evidována pouze ve čtyřech případech Možnost zpřístupnit byt pro opravy: Byt. č.4 J-6 Ano 32 Byt č.3 J-10 ne 1 Byt č.9 J-10 neoznačil 8 Byt č.12 J-10 zpracováno dne Pavel Žák Stránka 10 z 38

11 Zápis č. 138 z jednání Výboru SVJ ze dne Přítomni: Lukáš Radkovský, Petr Vašek, Pavel Žák, Ladislav Laurinec, Pavel Stránský R) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Opravy průsaků vody do bytů v J6 ( ) Prověření těsnosti UT v J6 bude z důvodu zahájení topné sezóny odloženo na jaro úkol pozastaven. Opravy průsaků do bytu v J10 ( ) Horolezci zjistili netěsnosti na oplechování nad balkony a utěsnili je. Zároveň vyčistily střešní okapy od nečistot. Budeme dále sledovat, zda průsaky trvají. - úkol pozastaven Zjištění stavu potřeby opravy balkónů a lodžií ( ) Výbor zaznamenal zhoršující stav balkónů a lodžií, který může ovlivňovat stav společných prostor fasády a nosných konstrukcí. Pro zmapování stavu se rozhodl oslovit členy SVJ dotazníkem následně bude rozhodnuto o dalším postupu. ( ) Výbor vzal na vědomí výsledek dotazníkového šetření (viz příloha). Nebyl identifikován žádný akutní havarijní problém. Do další schůze výboru si jednotliví členové připraví návrhy na řešení nedostatků, aby mohl být projednán plán oprav. Situace je v tomto případě komplikována faktem, že balkóny a lodžie jsou ve výlučném vlastnictví členů SVJ. Z FO je možné hradit pouze opravy či údržbu, která má zajistit stavebně-technickou funkci balkonu nebo lodžie z pohledu společné části domu a technického stavu celé budovy. ( ) Výbor rozhodl o přípravě oprav formou antikorozní ho nátěru plechů, přetěsněním spár, a dalších dílčích zásahů. Dále osobně prověříme situaci v J8. P. Žák připraví poptávku, všichni členové výboru osloví možné dodavatele za účelem přípravy cenových nabídek. Následně bude připraven finanční plán opravy začnou po jeho schválení na VČS. (řeší Žák / všichni) Příprava na schůzi shromáždění vlastníků jednotek ( ) Výbor stanovil termín shromáždění vlastníků jednotek na středu v 18:00. Bude zajištěn nájem školní jídelny v ZŠ Jeseniova. ( ) Nájem školní jídelny v ZŠ Jeseniova zajištěn. Do příští výborové schůze bude připraven návrh programu. (řeší Radkovský) S) NOVÉ ÚKOLY Nejsou Stránka 11 z 38

12 T) ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLÁNU PRÁCE Nové / Otevřené Plán čerpání FO na příští rok návrh odsouhlasen, vzhledem k potřebě jeho schválení na VČS bude aktualizován v květnu tak, aby zahrnoval i 1. pol. roku 2015 Úhrada poplatku za internetovou doménu Vyúčtování nákladů na služby Kontrola střechy - Radkovský/Žák Úklid společných částí domu - dozor - Stránský Dokončené za poslední měsíc Vyžádání podkladů od SMP pro vyúčtování služeb údaje za vodu - Radkovský Kontrola funkčnosti nouzového osvětlení - všichni Daňové přiznání daň ze závislé činnosti a srážková daň - Radkovský Účetní uzávěrka - Radkovský / Stránský Daňové přiznání daň z příjmu SVJ - Radkovský / Stránský U) RŮZNÉ Proběhla koordinační schůzka se zástupci SMP (p. Gruber, p. Blahůšková). Za SVJ Jilmová se zúčastnil Radkovský a Vašek. Byla aktualizována interní pravidla pro poruchy - zveřejněna na Webu Vašek Stránka 12 z 38

13 V) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 2014/03 Nedoplatky záloh na služby - počet: 0 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Úrok Přehled pohybů pokladny SVJ Pronájem jídelny pro schůzi shromáždění pokladny Čerpání z fondu oprav SVJ Internet + telefon 02/2014 Opravy zvonky J8 a J10 Účet SVJ - náklady 03/2014 Účet SVJ - úroky 03/2014 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO ,74 Kč ,01 Kč ,62 Kč ,13 Kč ,12 Kč 644,36 Kč ,48 Kč 3 145,00 Kč -600,00 Kč 2 545,00 Kč -530,57 Kč ,00 Kč -687,00 Kč 90,36 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,59 Kč W) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 v jednací místnosti SVJ v Jilmové 6. Praha, Zapsal: Lukáš Radkovský Seznam příloh: (přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu) Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ tento měsíc Stránka 13 z 38

14 Zápis č. 139 z jednání Výboru SVJ ze dne Přítomni: Lukáš Radkovský, Petr Vašek, Pavel Žák, Pavel Stránský Omluven: Ladislav Laurinec X) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Opravy průsaků vody do bytů v J6 ( ) Prověření těsnosti UT v J6 bude z důvodu zahájení topné sezóny odloženo na jaro úkol pozastaven. Opravy průsaků do bytu v J10 ( ) Horolezci zjistili netěsnosti na oplechování nad balkony a utěsnili je. Zároveň vyčistily střešní okapy od nečistot. Budeme dále sledovat, zda průsaky trvají. - úkol pozastaven Zjištění stavu potřeby opravy balkónů a lodžií ( ) Výbor zaznamenal zhoršující stav balkónů a lodžií, který může ovlivňovat stav společných prostor fasády a nosných konstrukcí. Pro zmapování stavu se rozhodl oslovit členy SVJ dotazníkem následně bude rozhodnuto o dalším postupu. ( ) Výbor vzal na vědomí výsledek dotazníkového šetření (viz příloha). Nebyl identifikován žádný akutní havarijní problém. Do další schůze výboru si jednotliví členové připraví návrhy na řešení nedostatků, aby mohl být projednán plán oprav. Situace je v tomto případě komplikována faktem, že balkóny a lodžie jsou ve výlučném vlastnictví členů SVJ. Z FO je možné hradit pouze opravy či údržbu, která má zajistit stavebně-technickou funkci balkonu nebo lodžie z pohledu společné části domu a technického stavu celé budovy. ( ) Výbor rozhodl o přípravě oprav formou antikorozní ho nátěru plechů, přetěsněním spár, a dalších dílčích zásahů. Dále osobně prověříme situaci v J8. P. Žák připraví poptávku, všichni členové výboru osloví možné dodavatele za účelem přípravy cenových nabídek. Následně bude připraven finanční plán opravy začnou po jeho schválení na VČS. ( ) Bylo osloveno několik potenciálních dodavatelů, nabídky zatím nebyly doručeny budeme urgovat. Dále také prověříme stav terasy v J8. (řeší Žák / všichni) Příprava na schůzi shromáždění vlastníků jednotek ( ) Výbor stanovil termín shromáždění vlastníků jednotek na středu v 18:00. Bude zajištěn nájem školní jídelny v ZŠ Jeseniova. ( ) Nájem školní jídelny v ZŠ Jeseniova zajištěn. Do příští výborové schůze bude připraven návrh programu. ( ) Návrh programu shromáždění schválen a distribuován. Příslušní členové připraví příspěvky za svoji oblast (řeší Radkovský / všichni) Y) NOVÉ ÚKOLY Stránka 14 z 38

15 Nejsou Z) ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLÁNU PRÁCE Nové / Otevřené Plán čerpání FO na příští rok návrh odsouhlasen, vzhledem k potřebě jeho schválení na VČS bude aktualizován v květnu tak, aby zahrnoval i 1. pol. roku 2015 Čistění dešťových svodů - Stránský Čtvrtletní úč. uzávěrka - Stránský Inspekční prohlídka výtahů Revize kamerového systému Dokončené za poslední měsíc Úhrada poplatku za internetovou doménu Vyúčtování nákladů na služby Kontrola střechy nebyly zjištěny žádné zásadní závady, pouze 1 chybějící šroub bude opraveno v rámci oprav balkónů Úklid společných částí domu - dozor - Radkovský/Žák - Stránský AA) RŮZNÉ Proběhla revize plynových rozvodů ve společných částech Stránka 15 z 38

16 BB) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 2014/04 Nedoplatky záloh na služby - počet: 0 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Úrok ,13 Kč ,02 Kč ,72 Kč ,43 Kč ,48 Kč 623,80 Kč ,28 Kč Přehled pohybů pokladny SVJ 2 545,00 Kč --- 0,00 Kč pokladny 2 545,00 Kč Čerpání z fondu oprav SVJ Internetová doména 2014 Internet + telefon 03/2014 Vyúčtování služeb VUSTE 2013 Účet SVJ - náklady 04/2014 Účet SVJ - úroky 04/2014 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO - 968,00 Kč - 531,57 Kč ,10 Kč - 624,00 Kč 108,02 Kč ,65 Kč ,80 Kč ,15 Kč CC) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 v jednací místnosti SVJ v Jilmové 6. Praha, Zapsal: Lukáš Radkovský Seznam příloh: (přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu) Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ tento měsíc Pozvánka na Shromáždění vlastníků jednotek Stránka 16 z 38

17 Zápis č. 140 z jednání Výboru SVJ ze dne Přítomni: Lukáš Radkovský, Petr Vašek, Pavel Žák, Pavel Stránský, Ladislav Laurinec DD) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Opravy průsaků vody do bytů v J6 ( ) Prověření těsnosti UT v J6 bude z důvodu zahájení topné sezóny odloženo na jaro úkol pozastaven. Opravy průsaků do bytu v J10 ( ) Horolezci zjistili netěsnosti na oplechování nad balkony a utěsnili je. Zároveň vyčistily střešní okapy od nečistot. Budeme dále sledovat, zda průsaky trvají. - úkol pozastaven Zjištění stavu potřeby opravy balkónů a lodžií ( ) Výbor zaznamenal zhoršující stav balkónů a lodžií, který může ovlivňovat stav společných prostor fasády a nosných konstrukcí. Pro zmapování stavu se rozhodl oslovit členy SVJ dotazníkem následně bude rozhodnuto o dalším postupu. ( ) Výbor vzal na vědomí výsledek dotazníkového šetření (viz příloha). Nebyl identifikován žádný akutní havarijní problém. Do další schůze výboru si jednotliví členové připraví návrhy na řešení nedostatků, aby mohl být projednán plán oprav. Situace je v tomto případě komplikována faktem, že balkóny a lodžie jsou ve výlučném vlastnictví členů SVJ. Z FO je možné hradit pouze opravy či údržbu, která má zajistit stavebně-technickou funkci balkonu nebo lodžie z pohledu společné části domu a technického stavu celé budovy. ( ) Výbor rozhodl o přípravě oprav formou antikorozní ho nátěru plechů, přetěsněním spár, a dalších dílčích zásahů. Dále osobně prověříme situaci v J8. P. Žák připraví poptávku, všichni členové výboru osloví možné dodavatele za účelem přípravy cenových nabídek. Následně bude připraven finanční plán opravy začnou po jeho schválení na VČS. ( ) Bylo osloveno několik potenciálních dodavatelů, nabídky zatím nebyly doručeny budeme urgovat. Dále také prověříme stav terasy v J8. ( ) Výbor zatím obdržel 1 nabídku, další 2 očekává v nejbližší době. Výběr bude uzavřen do společenství SVJ tak, aby opravy mohly být zahájeny co nejdříve. Byl prověřen stav terasy v J8 nezjištěny závady vyžadující její rekonstrukci závadu je nutno hledat v napojení do okapu. (řeší Žák / všichni) Příprava na schůzi shromáždění vlastníků jednotek ( ) Výbor stanovil termín shromáždění vlastníků jednotek na středu v 18:00. Bude zajištěn nájem školní jídelny v ZŠ Jeseniova. ( ) Nájem školní jídelny v ZŠ Jeseniova zajištěn. Do příští výborové schůze bude připraven návrh programu. ( ) Návrh programu shromáždění schválen a distribuován. Příslušní členové připraví příspěvky za svoji oblast ( ) Výbor projednal a schválil jednotlivé příspěvky. (řeší Radkovský / všichni) Stránka 17 z 38

18 EE) NOVÉ ÚKOLY Vyúčtování služeb za 2013 ( ) Nebyly vzneseny žádné reklamace vyúčtování služeb. Prosíme členy SVJ o úhradu nedoplatků do Přeplatky budou vráceny v tomtéž termínu. V některých případech budou vystaveny nové evidenční listy. Nové evidenční listy budou předány majitelům. Výbor žádá o vrácení 1 podepsaného výtisku a následnou úpravu platebního příkazu (platí od ). (řeší Radkovský / Žák) Oprava schránky v J4 ( ) Výbor odsouhlasil opravu schránky v J4, poškozené dveřmi. (řeší Žák) FF) ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLÁNU PRÁCE Nové / Otevřené uzavření nových DPP s členy výboru Inspekční prohlídka výtahů - čeká Revize kamerového systému - čeká - Radkovský Dokončené za poslední měsíc Plán čerpání FO na rok 2014 a výhledový plán na rok 2015 byl výborem odsouhlasen a bude předložen na nadcházejícím shromáždění ke schválení. Čistění dešťových svodů - Stránský Čtvrtletní úč. uzávěrka - Stránský GG) RŮZNÉ Byly zakoupeny baterie do kouřových hlásičů Proběhla oprava dveří v J4 svépomocí Proběhla oprava časovače osvětlení v J4 faktura bude uhrazena z FO Plnění DPP za I. pololetí 2014 Byla provedena kontrola počtu odpracovaných hodin členů výboru SVJ s tímto výsledkem: o Lukáš Radkovský 60 hodin o Petr Vašek 60 hodin o Pavel Stránský 60 hodin o Pavel Žák 60 hodin o Ladislav Laurinec 60 hodin Výbor vyhodnotil plnění DPP svých členů za I. pololetí t.r. a odsouhlasil vyplacení odměn odměny ve výši 100,-Kč/hodinu. Stránka 18 z 38

19 HH) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 2014/05 Nedoplatky záloh na služby - počet: 0 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Úrok Přehled pohybů pokladny SVJ baterie pokladny Čerpání z fondu oprav SVJ Výtahy - čtvrtletní servis II/2014 Opravy osvětlení výtahu v J10 Internet + telefon 04/2014 Revize - plynu spol. prostor Účet SVJ - náklady 05/2014 Účet SVJ - úroky 05/2014 Účet SVJ - úroky 05/2014 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO ,43 Kč ,79 Kč ,81 Kč ,41 Kč ,28 Kč 524,17 Kč ,45 Kč 2 545,00 Kč 445,00 Kč 2 100,00 Kč ,69 Kč -166,06 Kč -530,72 Kč ,00 Kč -681,00 Kč 524,17 Kč 58,79 Kč ,51 Kč ,80 Kč ,29 Kč II) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 v jednací místnosti SVJ v Jilmové 6. Praha, Zapsal: Lukáš Radkovský Seznam příloh: (přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu) Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ tento měsíc Stránka 19 z 38

20 Zápis č. 141 z jednání Výboru SVJ ze dne Přítomni: Lukáš Radkovský, Petr Vašek, Pavel Žák, Pavel Stránský, Ladislav Laurinec JJ) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Opravy průsaků vody do bytů v J6 a J10 ( ) Zatékání se po 6 měsících neprojevilo, v případě nových průsaků bude úkol obnoven úkol splněn. Opravy balkónů a lodžií ( ) Na základě schváleného plánu čerpání FO a poptávky byla vybrána nejlepší nabídka, pracujeme na finalizaci smlouvy s dodavatelem, začátek oprav je plánován na září. Oprava bude provedena na laně, tak aby byla minimalizována součinnost obyvatel domu. (řeší Žák / všichni) Příprava na schůzi shromáždění vlastníků jednotek ( ) Výbor stanovil termín shromáždění vlastníků jednotek na středu v 18:00. Bude zajištěn nájem školní jídelny v ZŠ Jeseniova. ( ) Nájem školní jídelny v ZŠ Jeseniova zajištěn. Do příští výborové schůze bude připraven návrh programu. ( ) Návrh programu shromáždění schválen a distribuován. Příslušní členové připraví příspěvky za svoji oblast ( ) Výbor projednal a schválil jednotlivé příspěvky. ( ) Shromáždění proběhlo, byl vyhotoven a distribuován zápis úkol splněn. (řeší Radkovský / všichni) Vyúčtování služeb za 2013 ( ) Nebyly vzneseny žádné reklamace vyúčtování služeb. Prosíme členy SVJ o úhradu nedoplatků do Přeplatky budou vráceny v tomtéž termínu. V některých případech budou vystaveny nové evidenční listy. Nové evidenční listy budou předány majitelům. Výbor žádá o vrácení 1 podepsaného výtisku a následnou úpravu platebního příkazu (platí od ). ( ) Přeplatky byly vráceny, zbývá doplatit několik málo nedoplatků - vzhledem ke krátké době zatím nebudeme vystavovat upomínky. Evidenční listy byly vráceny. (řeší Stránský) Oprava schránky v J4 ( ) Výbor odsouhlasil opravu schránky v J4, poškozené dveřmi. ( ) Úkol trvá, dosud se nepodařilo zakoupit stejnou schránku jako ostatní. (řeší Žák) Stránka 20 z 38

21 KK) NOVÉ ÚKOLY Možnost hrazení revizí plynu z FO - úkol ze Shromáždění SVJ ( ) Výbor projednal návrh úhrady pravidelných revizí plynu z FO, za účelem maximalizace bezpečnosti všech obyvatel domu. Výbor dospěl k závěru, že současná praxe, kdy nabídne obyvatelům možnost kontaktovat revizního technika v rámci revizí spol. prostor je dostatečná a je na zodpovědnosti všech obyvatel, aby zajistili dodržování technických norem ve svých bytech. Navíc jsou zde další důvody nevymahatelnost a případné další vícenáklady, příp. i potřeba refundace obyvatel v nástavbách. - úkol splněn Možnost ovlivnění jednotného vzhledu domu výborem SVJ z FO - úkol ze Shromáždění SVJ ( ) Výbor projednal otázku možností výboru ovlivnit jednotný vzhled domu. Vzneseme dotaz na právní poradnu, příp zjistíme obvyklou praxi. (řeší Vašek / všichni) LL) ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLÁNU PRÁCE Nové / Otevřené Inspekční prohlídka výtahů objednáno, bude provedeno na podzim Čtvrtletní revize výtahů Dokončené za poslední měsíc Uzavření nových DPP s členy výboru Revize kamerového systému - Radkovský MM) RŮZNÉ Ing. Bada se obrátil na výbor se žádostí o distribuci dotazníku ke zjištění zájmu o sdružené zasklení balkónů viz v příloha NN) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 2014/06 Nedoplatky záloh na služby - počet: 0 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem ,41 Kč ,79 Kč ,51 Kč ,69 Kč Stránka 21 z 38

22 Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Úrok Přehled pohybů pokladny SVJ Bez pohybu pokladny Čerpání z fondu oprav SVJ Opravy Výtah J4 Opravy světlo J4 Internet + telefon 05/2014 Daň z příjmu zálohová DPP I./2014 Odměny DPP I./2014 Radkovský Odměny DPP I./2014 Vašek Odměny DPP I./2014 Stránský Odměny DPP I./2014 Laurinec Odměny DPP I./2014 Žák Revize - elektro CCTV Účet SVJ - náklady 06/2014 Účet SVJ - úroky 06/2014 Účet SVJ - úroky spořící účet 06/2014 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO ,45 Kč 499,35 Kč ,80 Kč 2 100,00 Kč 0,00 Kč 2 100,00 Kč ,78 Kč -690,00 Kč -531,18 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč -861,00 Kč 47,79 Kč 499,35 Kč ,32 Kč ,80 Kč ,48 Kč OO) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 v jednací místnosti SVJ v Jilmové 6. Praha, Zapsal: Lukáš Radkovský Seznam příloh: (přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu) Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ tento měsíc Dotazník ke zjištění zájmu o sdružené zasklení balkónů od Ing. Bady Stránka 22 z 38

23 Zápis č. 142 z jednání Výboru SVJ ze dne Přítomni: Lukáš Radkovský, Petr Vašek, Pavel Žák, Pavel Stránský, Ladislav Laurinec PP) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Opravy balkónů a lodžií ( ) Na základě schváleného plánu čerpání FO a poptávky byla vybrána nejlepší nabídka, pracujeme na finalizaci smlouvy s dodavatelem, začátek oprav je plánován na září. Oprava bude provedena na laně, tak aby byla minimalizována součinnost obyvatel domu. ( ) Byla uzavřena smlouva s dodavatelem, termín provedení prací je září říjen (řeší Žák / všichni) Vyúčtování služeb za 2013 ( ) Nebyly vzneseny žádné reklamace vyúčtování služeb. Prosíme členy SVJ o úhradu nedoplatků do Přeplatky budou vráceny v tomtéž termínu. V některých případech budou vystaveny nové evidenční listy. Nové evidenční listy budou předány majitelům. Výbor žádá o vrácení 1 podepsaného výtisku a následnou úpravu platebního příkazu (platí od ). ( ) Přeplatky byly vráceny, zbývá doplatit několik málo nedoplatků - vzhledem ke krátké době zatím nebudeme vystavovat upomínky. Evidenční listy byly vráceny. ( ) Byla vystavena 1 upomínka na větší nedoplatek, ostatní budou upozorněni em. (řeší Stránský) Oprava schránky v J4 ( ) Výbor odsouhlasil opravu schránky v J4, poškozené dveřmi. ( ) Úkol trvá, dosud se nepodařilo zakoupit stejnou schránku jako ostatní. ( ) Schránka byla opravena svépomocí. - Úkol splněn (řeší Žák) Možnost ovlivnění jednotného vzhledu domu výborem SVJ z FO - úkol ze Shromáždění SVJ ( ) Výbor projednal otázku možností výboru ovlivnit jednotný vzhled domu. Vzneseme dotaz na právní poradnu, příp. zjistíme obvyklou praxi. ( ) Pravomoci výboru se vztahují na společné prostory, jež jsou vymezené prohlášením vlastníka. Bez jeho změny nemůže výbor zasahovat do soukromého vlastnictví. Jako kompromisní řešení se jeví změna stanov přidáním povinnosti projednat s výborem změny, jež mají dopad na vzhled domu. - Úkol splněn, bude zohledněn při návrhu nových stanov v rámci změn souvisejících s NOZ (řeší Vašek / všichni) Stránka 23 z 38

24 QQ) NOVÉ ÚKOLY Nejsou RR) ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLÁNU PRÁCE Nové / Otevřené Čtvrtletní účetní uzávěrka Inspekční prohlídka výtahů objednáno, bude provedeno na podzim Dokončené za poslední měsíc Čtvrtletní revize výtahů - Stránský SS) RŮZNÉ Byla řešena havárie odpadu v J4- faktura ve výši Kč z FO byla uhrazena hotově. Byla provedena deratizace spol. prostor Stránka 24 z 38

25 TT) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 2014/07 Nedoplatky záloh na služby - počet: 2 (1 běžný, 1 nedoplatek za 2013) Přehled pohybů na běžném účtu SVJ Příjmy celkem Výdaje celkem Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Úrok Přehled pohybů pokladny SVJ Vklad Výběr z účtu Oprava havárie odpadu pokladny Čerpání z fondu oprav SVJ Internet + telefon 06/2014 Účet SVJ - náklady 07/2014 Účet SVJ - náklady za výběr v hotovosti Účet SVJ - úroky 07/2014 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO ,69 Kč ,19 Kč ,23 Kč ,65 Kč ,80 Kč 266,39 Kč ,80 Kč 2 100,00 Kč ,00 Kč 7 688,00 Kč ,00 Kč -531,18 Kč -645,00 Kč -6,00 Kč 56,19 Kč ,99 Kč ,80 Kč ,81Kč UU) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 v jednací místnosti SVJ v Jilmové 6. Praha, Zapsal: Lukáš Radkovský Seznam příloh: (přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu) Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ tento měsíc 2x upomínka dlužníka Stránka 25 z 38

26 Zápis č. 143 z jednání Výboru SVJ ze dne Přítomni: Lukáš Radkovský, Petr Vašek, Pavel Žák, Pavel Stránský, Ladislav Laurinec VV) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Opravy balkónů a lodžií ( ) Na základě schváleného plánu čerpání FO a poptávky byla vybrána nejlepší nabídka, pracujeme na finalizaci smlouvy s dodavatelem, začátek oprav je plánován na září. Oprava bude provedena na laně, tak aby byla minimalizována součinnost obyvatel domu. ( ) Byla uzavřena smlouva s dodavatelem, termín provedení prací je září říjen ( ) Čekáme na oznámení o zahájení prací, poté oznámíme vlastníkům jednotek. (řeší Žák / všichni) Vyúčtování služeb za 2013 ( ) Nebyly vzneseny žádné reklamace vyúčtování služeb. Prosíme členy SVJ o úhradu nedoplatků do Přeplatky budou vráceny v tomtéž termínu. V některých případech budou vystaveny nové evidenční listy. Nové evidenční listy budou předány majitelům. Výbor žádá o vrácení 1 podepsaného výtisku a následnou úpravu platebního příkazu (platí od ). ( ) Přeplatky byly vráceny, zbývá doplatit několik málo nedoplatků - vzhledem ke krátké době zatím nebudeme vystavovat upomínky. Evidenční listy byly vráceny. ( ) Byla vystavena 1 upomínka na větší nedoplatek, ostatní budou upozorněni em. ( ) Nedoplatky doplaceny, úkol splněn (řeší Stránský) WW) NOVÉ ÚKOLY Žádost o úpravu zeleně kolem domu ( ) Výbor požádá Úřad městské části P3 o úpravu zeleně na předzahrádkách a kolem chodníků v okolí domu. (řeší Stránský/ Radkovský) Hledání spořícího účtu s vyšším úročením ( ) Úroková sazba na současném spořícím účtu u ČSOB klesla na 0,2%, výbor se rozhodl zjistit situaci na trhu a možnosti vyššího zhodnocení společných prostředků. (řeší Radkovský J&T, Vašek Airbank, FIO, Žák - Raiffeisenbank ) Stránka 26 z 38

27 XX) ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLÁNU PRÁCE Nové / Otevřené Inspekční prohlídka výtahů objednáno, bude provedeno na podzim Kontrola balkonových dveří na schodištích Kontrola funkčnosti nouzového osvětlení Kontrola klíčů Kontrola technického koridoru Kontrola uzavření radiátorů ve spol prostorech - všichni - všichni - Radkovský - Radkovský Dokončené za poslední měsíc Čtvrtletní účetní uzávěrka - Stránský YY) RŮZNÉ Bylo provedena likvidace vos ve fasádě, náklady budou uhrazeny z FO, Výbor zakoupí prostředek pro hubení vos do zásoby řeší Radkovský Byla potvrzena uzávěrka pro vklad na OR - řeší SMP Proběhla oprava světla u vstupu v J4 svépomocí P. Žák ZZ) Účetnictví SVJ Nedoplatky záloh na služby - počet: 1 Evidenční listy změny: byt 2682/14 od z 1 na 3 Kontrola účetnictví: v pořádku Stránka 27 z 38

28 AAA) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 2014/08 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ ,65 Kč Příjmy celkem ,21 Kč Výdaje celkem ,59 Kč ,27 Kč Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Úrok ,19 Kč 258,10 Kč ,29 Kč Přehled pohybů pokladny SVJ ,00 Kč pokladny ,00 Kč Čerpání z fondu oprav SVJ Výtahy - čtvrtletní servis III/2014 Deratizace II/2014 Internet + telefon 07/2014 Účet SVJ - náklady 08/2014 Účet SVJ - úroky běžný účet 08/2014 Účet SVJ - úroky spořící 08/2014 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO ,69 Kč ,00 Kč -531,18 Kč -645,00 Kč 67,21 Kč 258,10 Kč ,56 Kč ,80 Kč ,24Kč BBB) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 v jednací místnosti SVJ v Jilmové 6. Praha, Zapsal: Lukáš Radkovský Seznam příloh: (přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu) Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ tento měsíc 1x upomínka dlužníka Stránka 28 z 38

29 Zápis č. 144 z jednání Výboru SVJ ze dne Přítomni: Lukáš Radkovský, Petr Vašek, Pavel Žák, Pavel Stránský, Ladislav Laurinec CCC) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Opravy balkónů a lodžií ( ) Na základě schváleného plánu čerpání FO a poptávky byla vybrána nejlepší nabídka, pracujeme na finalizaci smlouvy s dodavatelem, začátek oprav je plánován na září. Oprava bude provedena na laně, tak aby byla minimalizována součinnost obyvatel domu. ( ) Byla uzavřena smlouva s dodavatelem, termín provedení prací je září říjen ( ) Čekáme na oznámení o zahájení prací, poté oznámíme vlastníkům jednotek. ( ) Práce budou zahájeny oznámení vlastníkům bude provedeno zvláštním letákem distribuovaným do schránek a em viz příloha zápisu. Výbor domluvil způsob kontroly postupu a kvality prací. Součástí bude i kontrola střechy a nového případu zatečení do bytu p. Březiny v J10. Případné opravy budou hrazeny jako vícepráce. (řeší Žák / všichni) Žádost o úpravu zeleně kolem domu ( ) Výbor požádá Úřad městské části P3 o úpravu zeleně na předzahrádkách a kolem chodníků v okolí domu. ( ) ÚMČ P3 promptně reagoval na naši žádost úkol splněn. (řeší Stránský/ Radkovský) Hledání spořícího účtu s vyšším úročením ( ) Úroková sazba na současném spořícím účtu u ČSOB klesla na 0,2%, výbor se rozhodl zjistit situaci na trhu a možnosti vyššího zhodnocení společných prostředků. ( ) Nejvýhodnější nabídka je J&T banka, která nabízí úrok 1,5% při vkladu nad 1 mil Kč. Rozhodnutí o zřízení účtu výbor odložil do zjištění detailů ohledně způsobu pojištění a rizikovosti banky. (řeší Radkovský ) DDD) NOVÉ ÚKOLY Nejsou Stránka 29 z 38

30 EEE) ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLÁNU PRÁCE Nové / Otevřené Inspekční prohlídka výtahů objednáno, bude provedeno na podzim Čtvrtletní prohlídka výtahů Kontrola osvětlení na chodbách - všichni Dokončené za poslední měsíc Úklid společných částí domů Kontrola balkonových dveří na schodištích Kontrola funkčnosti nouzového osvětlení Kontrola klíčů Kontrola technického koridoru Kontrola uzavření radiátorů ve spol prostorech - Stránský - všichni - všichni - Radkovský - Radkovský FFF) RŮZNÉ Byl proveden úklid rozměrného odpadu u kontejnerů v Malešické ulici vlastními silami. GGG) Účetnictví SVJ Nedoplatky záloh na služby - počet: 1 Evidenční listy změny: nejsou Kontrola účetnictví: plánována na příští měsíc Stránka 30 z 38

31 HHH) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 2014/09 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ ,27 Kč Příjmy celkem ,42 Kč Výdaje celkem ,85 Kč ,84 Kč Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Úrok Přehled pohybů pokladny SVJ Prostředek na likvidaci vos pokladny Čerpání z fondu oprav SVJ Časopis pro SVJ od do Internet + telefon 08/2014 Účet SVJ - náklady 09/2014 Účet SVJ - úroky běžný účet 09/2014 Účet SVJ - úroky spořicí účet 09/2014 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO ,29 Kč 249,81 Kč ,10 Kč ,00 Kč - 129,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč -531,18 Kč -615,00 Kč 71,42 Kč 249,81 Kč ,95 Kč ,80 Kč ,85 Kč III) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 v jednací místnosti SVJ v Jilmové 6. Praha, Zapsal: Lukáš Radkovský Seznam příloh: (přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu) Oznámení o zahájení prací Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ tento měsíc 1x upomínka dlužníka Stránka 31 z 38

32 Oznámení o zahájení prací Předmět: nátěry oplechování balkónů a lodžií, nátěry podbití střešních teras, nátěry oplechování nad garážemi Doba trvání: od do Dne (úterý) budou zahájeny práce na opravách oplechování balkónů, opravy se budou týkat všech balkónů, celková předpokládaná délka trvání oprav bude 3 týdny (v závislosti na povětrnostních podmínkách). Práce budou prováděny lanovou technikou a pomocí plošiny bez nutnosti vstupovat na balkón, vyjma střešních teras kde nátěry podbití budou prováděny přímo z terasy. Žádáme vlastníky, aby před započetím prací odstranili nebo alespoň odsunuli co nejdále od zábradlí židle, stoly a další předměty. Dále je nutné z důvodu použití lanové techniky odstranit ze zábradlí truhlíky, držáky apod.. Budou používány nátěrové hmoty, proto nebude možné po tuto dobu na balkónech sušit prádlo. Za výbor Pavel Žák SVJ Jilmová Stránka 32 z 38

33 Zápis č. 145 z jednání Výboru SVJ ze dne Přítomni: Lukáš Radkovský, Petr Vašek, Pavel Žák, Pavel Stránský Omluven: Ladislav Laurinec JJJ) KONTROLA PLNĚNÍ ÚKOLŮ Opravy balkónů a lodžií ( ) Na základě schváleného plánu čerpání FO a poptávky byla vybrána nejlepší nabídka, pracujeme na finalizaci smlouvy s dodavatelem, začátek oprav je plánován na září. Oprava bude provedena na laně, tak aby byla minimalizována součinnost obyvatel domu. ( ) Byla uzavřena smlouva s dodavatelem, termín provedení prací je září říjen ( ) Čekáme na oznámení o zahájení prací, poté oznámíme vlastníkům jednotek. ( ) Práce budou zahájeny oznámení vlastníkům bude provedeno zvláštním letákem distribuovaným do schránek a em viz příloha zápisu. Výbor domluvil způsob kontroly postupu a kvality prací. Součástí bude i kontrola střechy a nového případu zatečení do bytu p. Březiny v J10. Případné opravy budou hrazeny jako vícepráce. ( ) Práce byly úspěšně dokončeny a akceptovány. Celkové náklady včetně víceprací dosáhly ,- Kč, které budou uhrazeny z FO (zbývá zaplatit doplatek ,-Kč). Úkol splněn. (řeší Žák / všichni) Hledání spořicího účtu s vyšším úročením ( ) Úroková sazba na současném spořícím účtu u ČSOB klesla na 0,2%, výbor se rozhodl zjistit situaci na trhu a možnosti vyššího zhodnocení společných prostředků. ( ) Nejvýhodnější nabídka je J&T banka, která nabízí úrok 1,5% při vkladu nad 1 mil Kč. Rozhodnutí o zřízení účtu výbor odložil do zjištění detailů ohledně způsobu pojištění a rizikovosti banky. ( ) Výbor obdržel ještě alternativní nabídku od Sberbank: do ,- je úroková sazba 0,43% p.a., od ,- úročeno 1,43 % p.a. Vzhledem k závažnosti rozhodnutí výbor provede případnou změnu po schválení Shromážděním SVJ v červnu 2015 úkol odložen. (řeší Radkovský ) KKK) NOVÉ ÚKOLY Zřízení fondu provozu SVJ ( ) Výbor byl ze strany SMP Praha 3 upozorněn na skutečnost, že v souvislosti s novým občanským zákoníkem (NOZ) 1180 odst. 2 je třeba některé náklady spojené s vlastnictvím jednotky rozvrhnout na každou jednotku stejně (účetnictví, vedení účtu, správní činnosti, apod.). Znamená to změnu plateb a čerpání fondu oprav, zřízení fondu provozu a případné změny smluvních vztahů, např. se SMP Praha 3. Výbor uspořádá schůzku s p. Gruberem z SMP Praha 3 ohledně zjištění detailních dopadů a zjistí výši nákladů, kterých se změna týká, následně připraví podklady pro schválení změn Shromážděním SVJ. (řeší Vašek / Stránský) Stránka 33 z 38

34 LLL) ÚKOLY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLÁNU PRÁCE Nové / Otevřené Čištění dešťových svodů Odborná prohlídka kotelny - Stránský Dokončené za poslední měsíc Inspekční prohlídka výtahů objednáno, bude provedeno na podzim Čtvrtletní prohlídka výtahů Kontrola osvětlení na chodbách - všichni MMM) RŮZNÉ Výbor řešil stížnost na uložení nepotřebných věcí v kočárkárně v J4 domluvou vlastníkovi a výzvou k jejich odstranění. Vyzývá všechny obyvatele k udržování pořádku ve společných částech domu dle domovního řádu. Výbor vzal na vědomí žádost J. Bady a J. Betky z J4 ohledně rekonstrukce bytového jádra za standardních podmínek. Zároveň odsouhlasil dočasné a bezúplatné využití nebytových prostor v suterénu J4 pro uložení nářadí / materiálu. Výbor odsouhlasil převod 300 tis. Kč z BÚ na stávající spořicí účet. NNN) Účetnictví SVJ Nedoplatky záloh na služby - počet: 1 Vzhledem k opakovanému nedoplatku byl dlužníkovi odeslán doporučený dopis včetně vyčísleného penále z prodlení. Evidenční listy změny: Kontrola účetnictví: nejsou plánována na tento měsíc Stránka 34 z 38

35 OOO) HOSPODAŘENÍ SVJ ZA OBDOBÍ 2014/10 Přehled pohybů na běžném účtu SVJ ,84 Kč Příjmy celkem ,33 Kč Výdaje celkem ,42 Kč ,75 Kč Přehled pohybů na spořicím účtu SVJ Úrok Přehled pohybů pokladny SVJ Likvidace vos pokladny Čerpání z fondu oprav SVJ Opravy Výtah J8 oprava osvětlení Opravy záloha na opravu balkónů Internet + telefon 08/2014 Účet SVJ - náklady 10/2014 Účet SVJ - úroky 10/2014 Účet SVJ - úroky Spořicí účet 10/2014 Čerpání z Fondu oprav celkem Měsíční příspěvek do FO Saldo FO ,10 Kč 258,17 Kč ,27 Kč ,00 Kč ,00 Kč 8 831,00 Kč ,19 Kč ,00 Kč -531,15 Kč -630,00 Kč 75,33 Kč 258,17 Kč ,84 Kč ,80 Kč ,96 Kč PPP) ZÁVĚR Všechny body programu jednání byly odsouhlaseny přítomnými členy výboru SVJ. Příští schůzka výboru je plánována na ve 20:00 v jednací místnosti SVJ v Jilmové 6. Praha, Zapsal: Lukáš Radkovský Seznam příloh: (přílohy jsou přiloženy pouze k originálu tohoto zápisu) Plán činnosti jednotlivých členů výboru SVJ tento měsíc 1x upomínka dlužníka 1x doporučený dopis dlužníkovi Stránka 35 z 38

Zápis č. 110 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 03. 01. 2012

Zápis č. 110 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 03. 01. 2012 Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, 130 00 Praha 3, IČ: 27081478, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

č. 2/2015 Výzva k instalaci měřičů ve zbývajících jednotkách. Termíny pro zbývajících 16 jednotek jsou na webu SVJ. Žádáme o součinnost vlastníků.

č. 2/2015 Výzva k instalaci měřičů ve zbývajících jednotkách. Termíny pro zbývajících 16 jednotek jsou na webu SVJ. Žádáme o součinnost vlastníků. Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 č. 2/2015 Datum schůze: 23.2.2015 Místo jednání: Praha Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tintěra (MT), B. Zemanová (BZ),

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

č. 1/2014 Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933

č. 1/2014 Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 č. 1/2014 Datum schůze: 21.1.2014 Místo jednání: Praha Přítomni: M. Glogar, P. Samohejl, L. Hončlová, B. Zemanová,

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Program (19,00 21,15 hodin)

Program (19,00 21,15 hodin) Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy

Více

Zápis ze zasedání výboru Datum: 5.2.2008 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Angel Dončev Yveta Bravencová Hana Marková Martin Krejčí Miroslav Klíma Nepřítomen: Přizván: pan a paní

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 13.8.2007 Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Bejček

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ...

POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 ... POZVÁNKA NA SHROMÁŽDĚNÍ Společenství Markušova 1630 1631, Praha 4, 14.června 2010 Podle Stanov svolává výbor Společenství výroční shromáždění 2010 do jídelny ZŠ Květnového vítězství 1554 na 14.6.2010,

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o.

Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě. Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Příloha číslo 11 k příkazní smlouvě Ceník společnosti D&D servis, s.r.o. Technicko správní činnost Do 20 jednotek 60,- Do 50 jednotek 50,- Nad 50 jednotek 45,- Ekonomicko účetní činnost Do 20 jednotek

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č.P.1334, PRAHA 10 UHŘÍNĚVES, ZE DNE 2.6.2010

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č.P.1334, PRAHA 10 UHŘÍNĚVES, ZE DNE 2.6.2010 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM Č.P.1334, PRAHA 10 UHŘÍNĚVES, ZE DNE 2.6.2010 I. Program: 1. Schválení programu...1 2. Zpráva o činnosti výboru a kontrolní komise...2 3. Vyúčtování za rok 2009

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 03 vydání č.: 2 platnost od : 27.5.2005 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH

Více

III. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

III. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice III. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Program 1. Zahájení 2. Aktuality 3. Vystoupení npor. Ing. Jana Bambouska (Policie ČR) 4. Činnost výboru 5. Činnost a

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ

2. Schválení programu schůze Shromáždění SVJ 1 Zápis ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 4. 8. 2011 konané v 2. podlaží v sušárně domu. Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 23.174 hlasů, z

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

Zápis z 37. schůze Výboru a Kontrolní komise Společenství pro dům č. p. 1472, Praha 10 Uhříněves konané dne 1. srpna 2012 od 20.45 hod.

Zápis z 37. schůze Výboru a Kontrolní komise Společenství pro dům č. p. 1472, Praha 10 Uhříněves konané dne 1. srpna 2012 od 20.45 hod. Zápis z 37. schůze Výboru a Kontrolní komise Společenství pro dům č. p. 1472, Praha 10 Uhříněves konané dne 1. srpna 2012 od 20.45 hod. Přítomni za Výbor SVJ (VSVJ): M. Bašta (příchod 21:09 hod), V. Blažek,

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství pro dům v

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY DOMU PRO Společenství vlastníků domu Františka Křížka 461, Praha 7 V Praze dne 13. 6. 2014 připravena společností: CENTRA a.s. Anděl City, Plzeňská 3185/5b 150 00 Praha 5 společnost

Více

Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky.

Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky. 1 Závěry ze schůze Shromáždění vlastníků jednotek domu Bryksova 762/44, Praha 14 konané dne 7. 6. 2011 pro e-stráky. Podle přiložené prezenční listiny byl přítomen potřebný počet hlasů nad 75%. Shromáždění

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III

Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Zápis z jednání Výboru společenství vlastníků Kaskády Barrandov III Dne 5.9.2007 Schůze zahájena v 18:00 Účast: Příjmení a jméno Vavřina Zbyněk Člen výboru Přítomen Hanousek Jan Člen výboru Přítomen Bejček

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Zápis ze SCHŮZE VÝBORU 2.2.2015 konané formou elektronické konference ve dnech 2.2.2015 až 9.2.2015

Zápis ze SCHŮZE VÝBORU 2.2.2015 konané formou elektronické konference ve dnech 2.2.2015 až 9.2.2015 Zápis ze SCHŮZE VÝBORU 2.2.2015 konané formou elektronické konference ve dnech 2.2.2015 až 9.2.2015 PROGRAM: 1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze účastní se všichni členové výboru, zároveň uvedou

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména ustanovení 2430 a násl. a dále ve smyslu ustanovení 1189 a násl. občanského

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 04.12.2003 19:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Markéta Krčová Hana Marková Robert Stránský Petr Vávra Nepřítomen: - David Vodehnal Přizván: - pan a

Více

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012

Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Zápis ze zasedání výboru č. 12-2012 Datum: 18. 12. 2012 v 18:15 hodin Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Stránská Markéta Ševčíková Dana Kopeček Jaromír Marek Tomáš Zajíc Roman Nepřítomen:

Více

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6

Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Zápis ze společné schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 a Členské schůze Bytového družstva Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 28. ledna 2015, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod.

Více

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015

Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, Praha 6. Datum konání: 25. 4. 2015 S P O L EČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTE K O B J E K T U N A D V L T A V S K Ý M Ú D O L Í M, P R A H A 6 K a m ý c k á 2 4 3 / 4 1 6 0 0 0 P r a h a 6 Zápis z 9. schůze shromáždění vlastníků jednotek objektu

Více