SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR říjen 2014 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež. OCENĚNÍ DOBROVOLNÍCI A CERTIFIKOVANÁ ICM Předávání certifikátů Ke konci ledna roku 2014 proběhla uzávěrka Žádostí o certifikaci ICM. Celkem se přihlásilo 9 informačních center, avšak ne všichni splnili veškeré podmínky pro zařazení do certifikačního procesu. Některá ICM žádala o recertifikace. Od dubna do začátku června podnikla kontrolní komise auditní cesty do sedmi ICM po celé České republice, kde byly důkladně prověřeny standardy kvality poskytovaných služeb. Z posuzovaných neuspělo pouze jedno ICM, v Českém Těšíně. Ostatní žadatelé byli úspěšní. Certifikaci v letošním roce obhájili ICM Náchod, ICM Hradec Králové, ICM Teplice, ICM Třebíč a ICM Orlová. Tuto skupinu doplnilo nově certifikované ICM České Budějovice. Dobrovolník ICM roku 2014 V letošním roce byla již tradičně vyhlášena cena Dobrovolník ICM roku 2014, kdy mohla ICM nominovat své nejlepší dobrovolníky a přede všemi ocenit jejich práci a aktivitu. Celkem bylo nominováno 8 dobrovolníků Robert Masare za ICM Praha Safer Internet, Lenka Pokorná za ICM Brno ASK, Nina Tresterová za ICM Orlová, Ivona Stránská za ICM Lomnice nad Popelkou, Kateřina Vrágová za ICM Holešov, Denisa Šnédarová za ICM Prostějov, Josef Krško za ICM Mladá Boleslav a Dušan Brodský za ICM České Budějovice. Dobrovolníci si kromě certifikátu a sošky odnesli i uznání od přítomných zástupců informačních center a odměnou jim byla komentovaná prohlídka starobylého centra Prahy. Všem oceněným gratulujeme a všem informačním centrům pro mládež přejeme podobně aktivní dobrovolníky. Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 1

2 ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ Počátek října již tradičně patří setkání vedoucích ICM. Na programu toho letošního bylo setkání tutorů v rámci projektu Infoabsolvent, setkání vedoucích pracovníků certifikovaných ICM, a následující den celostátní setkání vedoucích ICM a školení pracovníků ICM ve strategickém plánování. Regionální ICM se podílejí na projektu Infoabsolvent V pondělí 6. října se sešli zástupci regionálních ICM, kteří se od října do února budou podílet na šíření systému ISA+ ve svých regionech. S úkoly, které budou v tomto období řešit, je seznámila Ivana Eliášková, vedoucí Centra kariérového poradenství z NÚV. Ing. Jiří Vojtěch prezentoval informační systém ISA+ a Ing. Jiří Vetýška seznámil účastníky s e-learningovým vzděláváním v oblasti kariérového poradenství. Tutoři budou mít nový úkol, který NÚV potřebuje ověřit, a sice, jak školy realizují exkurze ve firmách. Ohlédnutí za letošní kampaní Co ti brání v podnikání a losování vítězů QR kódové soutěže Všechna ICM, která se do kampaně zapojila, hodnotila její průběh jako velmi přínosný, jak pro mladé lidi, pro které bylo téma podnikání atraktivní, tak pro samotná ICM, kterým se jejím prostřednictvím podařilo navázat spolupráci s dalšími subjekty (školy, finanční úřad, živnostenský úřad, hospodářská komora apod.). Podařilo se zorganizovat spoustu besed, setkání, workshopů a soutěží k tématu podnikavosti a podnikání. Vzniklo několik publikací a informačních letáků s radami, jak začít podnikat a neztratit se ve spleti paragrafů, a jak se správně naladit na podnikatelskou dráhu. Na druhou stranu se všichni shodli, že slabší stránkou kampaně byla QR kódová soutěž. Hra se konala převážně v době prázdnin, kdy mladí lidé většinou opouští město za jinými aktivitami. Také jsme přecenili vybavenost mladých lidí telefony s připojením k internetu a schopností QR kód přečíst. Nicméně účastníky setkání byli vylosováni 3 soutěžící - Jan Palatka, Jakub Kadlec a Petra Sýkorová. Ti obdrželi věcné ceny, které do soutěže poskytla společnost GTS, s.r.o. a mladá podnikatelka, šperkařka Monika Barcziová. Sponzorům touto cestou ještě jednou děkujeme. Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 2

3 ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ Dinosauři vymřeli a vznikly nové weby ICM Dinosauří weby některých ICM doopravdy po letošní intenzivní akci zmizely. Mgr. Šárka Kušková na setkání ocenila velkou snahu většiny ICM upravit během čtyřměsíční lhůty svoje webové stránky tak, aby splňovaly všechna kritéria hodnocení kvality, a staly se atraktivnější a přehlednější pro mladou generaci. Krátce představila nově vzniklé weby ICM Lomnice, Kladna, Holešova, Orlové a Českého Brodu a upozornila na webové stránky ICM Prachatice, které s více než sto chybami, hodnotící kritéria nenaplnilo. Dále se rozvinula diskuze zúčastněných nad tím, jak dále s weby ICM pracovat, zda se zaměřit na jejich grafickou stránku, dále pracovat na jejich sjednocení v rámci celé sítě nebo se nyní více věnovat rozvoji facebookových stránek, se kterými některá ICM pracují daleko aktivněji než s webovými stránkami. Účastníci nebyli v názoru jednotní. Některým vyhovuje současná situace, kdy webové stránky sjednocuje jen umístěné logo ICM, logo ISM a jednotná klasifikace informací. Jiní považují za vhodné stránky graficky sjednotit. Další se zasazovali o důraznější budování značky ICM a vytvoření jednotné šablony webů ICM. Účastníci přicházeli se zajímavými podněty na větší spolupráci ICM a aktivnímu propojení na Fb stránkách. NICM bude dále s těmito nápady pracovat, vytvoří jednotnou šablonu webu, kterou využijí nově vznikající ICM a vytvoří Fb stránku ISM v ČR. Co se chystá v posledním čtvrtletí roku 2014 Lomnice nad Popelkou projekt Nikdo by neměl být sám deskové hry pro seniory, 72 hodin Kladno Veletrh celoživotního vzdělávání, Živá knihovna, spolupráce na worshopu Napiš to! Slaný Veletrh celoživotního vzdělávání, 72 hodin, worshop Napiš to! Třebíč Dny zdraví Ivančice Kurz propagace a mediální prezentace, na základě kterého bude vytvořena metodika, oslavy 30 let založení SVČ, semináře v ICM v rámci Dnů vzdělanosti, projekt OPVK Základy podnikání Náchod semináře pro maminky s dětmi, seminář Jak dělat propagaci České Budějovice vítání prváků na JU, 72 hodin, Tančení potmě, Halloween Holešov 72 hodin, Cena vévody z Edinburgu, Vánoce v Evropě, Vánoce na Valašsku, Italský týden, Česko zpívá koledy, Černá čajírna/kavárna, Klub deskových her Orlová Spolková výstava Český Brod Drakiáda, 72 hodin, Svět kolem nás, koncert, akce v podzemí Pohořelice Drakiáda, přijede nový dobrovolník DDM Praha výměna Praha-Bonn, černé divadlo, besedy s dobrovolnicí, Živá knihovna Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 3

4 ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ Druhý den se nám poněkud zkomplikoval byly paralyzovány České dráhy, D1 stála a navíc se zastavilo metro a na nábřeží tramvaje. Ani tyto kolapsy však nezhatily tento den a nakonec se všem podařilo i s velkým zpožděním do Prahy dostat. Dopoledne se neslo ve slavnostním duchu - setkání zahájil ředitel odboru pro mládež Mgr. Michal Urban, který spolu s vedoucí NICM Mgr. Šárkou Kuškovou předal Certifikáty kvality poskytovaných služeb šesti ICM a také ocenil nominované dobrovolníky za jejich pomoc v ICM. Diskuse nad dokumenty Byly představeny dílčí cíle a aktivity k opatřením ve strategickém cíli 2 v Koncepci podpory mládeže, schválené KRPIM. Dále byl představen záměr MŠMT zpracovat Strategický plán rozvoje ISM v ČR či Koncepci poskytování informačních a poradenských služeb pro mládež v ČR (pracovně zatím dále Koncepce ISM). Nový dokument vzniká z podnětu odboru pro mládež MŠMT, měl by být navržen do konce roku NICM již zpracovalo statistiky současného stavu ze Závěrečných zpráv o činnosti a KRPIM schválila SWOT analýzu současného stavu. NICM zpracovává propojení Strategie 2020 a KPM s koncepcí ISM a další dokumenty ke koncepci. Dalším novým dokumentem je Strategický plán rozvoje činnosti ICM, který bude od nového roku odbor pro mládež požadovat jako součást žádosti o certifikaci. Byl stručně představen s tím, že následující den bude podrobně diskutován a rozpracován na odpoledním školení. Jsou ICM opravdu majáky v moři informací? Dalším bodem programu měla být diskuse nad způsobem tvorby, třídění a distribuce informací na webech a tvorbou aktualit v regionech a jejich směrování ke klientovi. Tento bod se nepodařilo projednat. NICM bylo vyzváno, aby se zaměřilo na obsahovou a grafickou stránku newsletterů a vytvořilo k tomuto tématu jednotný materiál. Siesta s Europassem V dalším bloku Mgr. Sylvie Boumová seznámila přítomné s činností Europassu a vyzvala je, aby ve své činnosti jednotlivé dokumenty EP využívali a propagovali je. NICM na příští rok připravuje s EP projekt, na kterém by se podíleli regionální ICM. Prezentace ISM na veletrzích a seminářích do konce roku 2014 NÚV se v říjnu podařilo vydat nový propagační materiál o síti ICM v ČR, který si jednotlivá ICM odvezla do regionů. Vzhledem k faktu, že dříve vydané publikace ICM v ČR jsou již rozebrány, je nutný aktualizovaný dotisk. Všichni se shodli na tom, že společná prezentace sítě je velmi důležitá a v letošním roce se nám zviditelňování ISM daří. O tom svědčí i nemalá řada akcí, na kterých se bude prezentovat ISM do konce roku Kongres výchovného poradenství ( října) - prezentace zapojení ISM do projektu ISA+, zajistí NÚV Educa Myjob Liberec (16. října) prezentaci ISM zajistí ICM z Libereckého kraje Code week Safer internet (16. října) prezentace NICM o ISM Profesia days ( října) zajistí NICM a dle potřeby i ICM ze Středočeského kraje Kulatý stůl k neformálnímu vzdělávání v Senátu ČR (30. října) představení zapojení ISM do projektu ISA+, zajistí NÚV Seminář k představení výsledků výzkumu v oblasti veřejných politik zaměřených na mladé (30. října), prezentaci ISM zajistí NICM Gaudeamus Brno (4. 7. listopadu) NICM, ICM Brno a případně Ivančice a Pohořelice CVVZ ( listopadu) zajistí ICM Jihomoravského kraje, případně i NICM Veletrh Učeň, SŠ, VŠ Ostrava ( listopad) je v jednání, zajistí ICM Orlová a Petrovice Scholaris Olomouc ( listopad) zajistí ICM Prostějov a případně ICM Olomouc Další školení ke strategickému plánování zajistí NICM přes odbor 51 a Eurodesk YINTRO školení pro začínající pracovníky ICM ( listopadu) zajistí NICM Vánoční neformální setkání ICM NICM, Jihomoravská ICM Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 4

5 Remix z pohledu redakční rady Redaktorky zhodnotily, že kvalita článků je v současné době na velmi dobré úrovni, již jen málokdy dochází k nutnosti články vracet pro jejich nevyhovující obsahovou náplň. A protože jsou články již opravdu zajímavé a zábavné pro mladé lidi, je škoda je více nesdílet. Redaktorky tak vyzvaly ostatní k větší aktivitě na facebookových stránkách Remixu, sdílení článků a jejich většímu šíření mezi cílovou skupinu. Články, které ostatní ICM olajkují jsou několikanásobně více přečteny. Dále pro zatraktivnění článků doporučují připojovat k článkům fotky. DO VODY VHOZENÁ - ochutnávka z Remixu ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ BIKESHARING - ochutnávka z Remixu Bikesharing neboli možnost sdílení kol, to bylo hlavním tématem výměny mládeže ve dnech července v Praze. Jednalo se o mezinárodní česko-polskou výměnu pořádanou pod hlavičkou DDM hl. m. Prahy. Tuto výměnu mládeže jsem si vybrala, protože mi idea Bikesharingu a celkově alternativní a environmentálně příznivé možnosti pohybu ve městě nejen přijdou velmi sympatické, ale sama kolo v Brně, ve kterém se teď převážně pohybuji, s gustem využívám. Druhým důležitým aspektem pak pro mě byla možnost znovu si procvičit polštinu, kterou jsem už začínala pozapomínat, dodává Iva Ježková, účastnice Bikesharingu. Výměny mládeže trvají cca týden a na rozdíl od mezinárodních dobrovolnických workcampů, které jsou zaměřeny spíše na dobrovolnickou práci, byla tato výměna zaměřena na diskuzi konkrétního tématu. Oficiálním komunikačním jazykem výměn je povětšinou angličtina, ale kdo má jisté zábrany mluvit, bát se nemusí. Ke konci naší výměny jsme se domlouvali spíše angličtino-češtino-polštinou, takže naše jazykové dovednosti byly rozvinuty do více stran, uzavírá Iva. Celý článek najdete na Remix.cz, Pokud máte dobrodružného partnera, který nerad leží na pláži a který vyhledává netradiční destinace, tak jedete o prázdninách třeba na Island. Já nejsem dobrodružný typ a jsem asi doživotní student angličtiny se stále chabými výsledky, takže se mi moc nechtělo a vůbec mě to nelákalo. Můj partner Tomáš hovoří pouze německy a často vyvrací moje argumenty o jazykové bariéře slovy: Ale ty to dáš, jen si nevěříš. Čtrnáct dní profoukalo, propršelo a promlhavělo, jen občas byla demoverze pěkného počasí na pár minut. Na Islandu se říká obvyklý vtip: Nelíbí se ti počasí? Počkej si pět minut a bude hůř! Z velryb jsem neviděla ani ploutev, ale vynahradili mi to Papuchalci, kteří jsou jen na několika málo místech v přírodě, ale o to víc je jich na propagačních předmětech. Na této adrese cz/do-vody-vhozena/ si přečtěte i o ostatních zážitcích, z islandské cesty, Zdenky a jejího partnera Tomáše. Více zajímavých článků pak hledejte na Remix.cz. Odpolední strategické plánování s lektorem Janem Kolářem Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 5

6 Z NICM nicm.cz Profesia Days v Praze Ve dnech 22. a 23. října 2014 se na výstavišti v Letňanech konal veletrh pracovních příležitostí Profesia Days, kde zájemci o práci, bez rozdílu věku, mohli získat informace na stáncích firem, zahrát si různé hry, poslechnout tematické přednášky nebo si přijít pro radu či konzultaci ke stánku NICM, které se letos dělilo o svůj prostor společně s kolegy z Národního ústavu pro vzdělávání z oddělení Europass. Kromě rady, že by se zájemcům o práci v cizině mohl hodit Evropský pas dovedností, získali na našem stánku i rady, jak by měl životopis či motivační dopis správně vypadat, jak zaujmout budoucího zaměstnavatele i jak se připravit na pohovor. Návštěvníci velmi kladně hodnotili i možnost navštívit kterékoliv ICM z republikové sítě, pokud by si nevěděli rady. Některým se dokonce zalíbila myšlenka založit vlastní ICM. I přes ne zcela příznivé počasí dorazilo na veletrh Profesia Days kolem 15 tisíc návštěvníků a jedné stovky vystavovatelů. A ikdyž ne všichni odcházeli s vidinou pracovní nabídky, všichni si určitě domů odnesli důležité informace, které se jim v budoucnu budou hodit. Přípravy školení pro začínající pracovníky v ICM jsou v plném proudu Koncem listopadu se v Praze opět sejdou začínající pracovníci z ICM, aby absolvovali kurz základních dovedností Yintro. Tento kurz, dříve známý pod názvem MBTC (Minimum basic training course) má podtitul Stepping into youth infromation. Jeho absolvováním splní účastníci jeden z prioritních bodů certifikace ICM, a také obdrží mezinárodní certifikát o jeho úspěšném absolvování. Získají přehled o historii a hlavně současnosti informačních a poradenských služeb pro mládež, zorientují se v různých tipech intervence, způsobech komunikace a ujasní si, kdo je vlastně jejich klientem a jaká jsou jeho očekávání. I takto by mohl vypadat stručný popis školení Yintro. Klasického, nudného a povinného školení. Ale tím Yintro rozhodně není. Jsou to 4 dny nabyté nejen informacemi a prezentacemi, ale především týmovou prací, sdílením zkušeností, interaktivních aktivit a motivace pro další práci s mladeží. Na školení použijeme mnoho metod a pomůcek, filmových ukázek, on-line zdrojů, infografik, sociální média, budeme tvořit, diskutovat a poslouchat názory ostatních. Kurz splňuje mezinárodní certifikaci, jsou dané okruhy a metodika školení. Yintro je koncipováno tak, aby se mohlo přizpůsobit konkrétní realitě v konkrétním státě. Proto obsah každoročně upravujeme a vylepšujeme na základě vašich připomínek a nových trendů. Za lektorky se na vás těší Julie Menšík Čákiová Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 6

7 ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA O volbách hravě Belgičtí kolegové z informačního centra pro mládež Info J and Maison de la Laïcité (La Louvière, Belgie) připravili pro mladé lidi aktivitu, která jim zábavnou formou přiblíží volby. Jedná se o animační, interaktivní výstavu, kde mladí lidé sami postaví město, aby pochopili, jak město vlastně funguje. Stanovují priority radnice, řeší konkrétní situace atd. Sami se pak ve svém fiktivním městě účastní voleb, vytvoří si vlastní volební program, který srovnávají se skutečnými programy. Starším účastníkům je možné hru rozšířit až na pochopení belgického politického systému. A to je, jak známo, úkol více než nelehký. Projekt vznikl za spolupráce několika organizací (viz článek v odkazu níže). Série animací má mládeži předat informace o demokracii, ale také ukázat pozadí voleb mladým lidem od 12 let. V první části účastníci musí vybrat 30 nejdůležitějších budov ze 150 možných a vybudovat tak své město. Měli by dbát na to, co město skutečně potřebuje, ale i třeba na budoucí představu rozvoje města atd. První část je pak zakončena debatou. Druhá fáze je zaměřena na volby, kdy tvoří vlastní politické strany, programy atd. Pro starší je ještě rozšířena o část, přibližující složitý belgický politický systém. Více o projektu na: Společné doporučení EU konference o mládeži vyzdvihuje informace pro mládež Ve dnech října proběhla pod italským předsednictvím EU tradiční konference o mládeži v Římě. Jako pokaždé, jedním z výsledků tohoto setkání je i společné doporučení O přístupu mladých k právům. Informace pro mládež jsou v tomto významném dokumentu výslovně zmíněny několikrát. V článku doporučení přímo vyzývá státy k poskytování informací mládeži. Více se dočtete na kde je také celé doporučení ke stažení. Youth Information Starter Kit nově i v italštině Společná publikace Eryica a Rady Evropy určená pro organizace začínající v informačních službách pro mládež Youth Information Starter Kit je nyní dostupná i v italštině. Doplňuje tak předchozích 7 jazykových mutací této publikace (angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština, makedonština a turečtina). Brzy se prý dočkají svého překladu v Polsku. Italská verze je k dispozici zde: news/youth-information-starter-kit-now-italian Magazín Coyote Již minule jsme vás upozorňovali na nové číslo magazínu Coyote, které je celé věnované informačním a poradenským službám pro mládež. Pro ty, kteří tuto informaci nezaznamenali, jej ještě jednou připomínáme. Časopis je ke stažení na: news/coyote-magazine-discussesyouth-information Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 7

8 Napiš to! aneb Bez obalu o tom, co nás spojuje a rozděluje Víkendového workshopu Napiš to!, který probíhal mezi 24. a 26. říjnem, se zúčastnilo celkem sedmnáct mladých lidí. Kromě nich se k nám však v sobotu po obědě přidali ještě hosté - dva studenti z Paraguaye, tři čeští středoškoláci se zkušenostmi se studiem v zahraničí, jedna bývalá EDS dobrovolnince z Ruska a dva současní EDS dobrovolníci Giani ze Slaného a Hannah z Kladna. Cílem workshopu bylo uvést účastníky do pravidel psaní pro webový časopis Remix a zároveň je motivovat k pravidelnému přispívání. Díky spolupráci se SMOK, která akci zajistila kromě jiného i finančně, se účastníci navíc seznámili i se základy multikulturní spolupráce, zjistili něco o stereotypech a jak se jim ve svých článcích vyhnout. A aby si nabyté informace vyzkoušeli i v praxi, bylo součástí programu i vytvoření a zpracování vlastního rozhovoru s jedním z hostů. Z REGIONŮ Účastníci prošli postupně těmito bloky: jak psát o multikulturní tématice, jaké formální náležitosti patří do časopisového článku, jak pracovat s gramatikou, jaká je cílová skupina a zaměření Remixu, a jak funguje redakční rada. Zároveň si také zkusili napsat již zmíněný rozhovor a recenzi na film, který shlédli v rámci sobotního večera. Na obě své práce ještě zpětně obdrží individuální zpětnou vazbu od redakční rady Remixu a od Lukáše Krále přispěvatele Kinoboxu. Zpětná vazba na akci byla vesměs pozitivní a účastníci workshopu jsou připraveni do Remixu pravidelně přispívat. Podobnou akci plánujeme udělat znovu v průběhu letních prázdnin. Workshopu se zúčastnili dobrovolníci těchto ICM: Slaný, Kladno, Hradec Králové, Holešov, Třebíč a Orlová. Za spolupráci děkujeme ICM Kladno, SMOK a ASF. Širín Ježková Krátce na závěr: NICM předalo požadavky ze setkání ICM na rozeslání publikací do regionů vedení DZS Do konce roku proběhnou metodické cesty do nových ICM Začátkem prosince budou hodnoceny projekty ICM v programu č. 4 Programů státní podpory V listopadu a prosinci všichni aktualizují I-katalogy oblasti Občan a společnost a Volný čas ISM ČR bude díky iniciativě NICM uvedena v publikacích EU na dosah a Evropské sítě v ČR Přesměrování webů ICM v ČR bylo úspěšně převedeno pod NÚV Do konce roku bude doplněna putovní výstava ISM v ČR Paraván ICM o nová ICM Do konce roku budou iniciována krajská jednání o ICM Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 8

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR leden 2015 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež. AKTUALITY

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015

Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Kampaň Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 Společné snaha, která chce propojit aktivity všech partnerů a zviditelnit je! Kampaň startuje v roce 2015, naše spolupráce a společné úsilí však budou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Strategie vzdělávání 1 pro Dvůr Králové nad Labem do roku 2018 Strategické cíle: 1 Spolupráce

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více