SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR"

Transkript

1 ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR říjen 2014 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež. OCENĚNÍ DOBROVOLNÍCI A CERTIFIKOVANÁ ICM Předávání certifikátů Ke konci ledna roku 2014 proběhla uzávěrka Žádostí o certifikaci ICM. Celkem se přihlásilo 9 informačních center, avšak ne všichni splnili veškeré podmínky pro zařazení do certifikačního procesu. Některá ICM žádala o recertifikace. Od dubna do začátku června podnikla kontrolní komise auditní cesty do sedmi ICM po celé České republice, kde byly důkladně prověřeny standardy kvality poskytovaných služeb. Z posuzovaných neuspělo pouze jedno ICM, v Českém Těšíně. Ostatní žadatelé byli úspěšní. Certifikaci v letošním roce obhájili ICM Náchod, ICM Hradec Králové, ICM Teplice, ICM Třebíč a ICM Orlová. Tuto skupinu doplnilo nově certifikované ICM České Budějovice. Dobrovolník ICM roku 2014 V letošním roce byla již tradičně vyhlášena cena Dobrovolník ICM roku 2014, kdy mohla ICM nominovat své nejlepší dobrovolníky a přede všemi ocenit jejich práci a aktivitu. Celkem bylo nominováno 8 dobrovolníků Robert Masare za ICM Praha Safer Internet, Lenka Pokorná za ICM Brno ASK, Nina Tresterová za ICM Orlová, Ivona Stránská za ICM Lomnice nad Popelkou, Kateřina Vrágová za ICM Holešov, Denisa Šnédarová za ICM Prostějov, Josef Krško za ICM Mladá Boleslav a Dušan Brodský za ICM České Budějovice. Dobrovolníci si kromě certifikátu a sošky odnesli i uznání od přítomných zástupců informačních center a odměnou jim byla komentovaná prohlídka starobylého centra Prahy. Všem oceněným gratulujeme a všem informačním centrům pro mládež přejeme podobně aktivní dobrovolníky. Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 1

2 ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ Počátek října již tradičně patří setkání vedoucích ICM. Na programu toho letošního bylo setkání tutorů v rámci projektu Infoabsolvent, setkání vedoucích pracovníků certifikovaných ICM, a následující den celostátní setkání vedoucích ICM a školení pracovníků ICM ve strategickém plánování. Regionální ICM se podílejí na projektu Infoabsolvent V pondělí 6. října se sešli zástupci regionálních ICM, kteří se od října do února budou podílet na šíření systému ISA+ ve svých regionech. S úkoly, které budou v tomto období řešit, je seznámila Ivana Eliášková, vedoucí Centra kariérového poradenství z NÚV. Ing. Jiří Vojtěch prezentoval informační systém ISA+ a Ing. Jiří Vetýška seznámil účastníky s e-learningovým vzděláváním v oblasti kariérového poradenství. Tutoři budou mít nový úkol, který NÚV potřebuje ověřit, a sice, jak školy realizují exkurze ve firmách. Ohlédnutí za letošní kampaní Co ti brání v podnikání a losování vítězů QR kódové soutěže Všechna ICM, která se do kampaně zapojila, hodnotila její průběh jako velmi přínosný, jak pro mladé lidi, pro které bylo téma podnikání atraktivní, tak pro samotná ICM, kterým se jejím prostřednictvím podařilo navázat spolupráci s dalšími subjekty (školy, finanční úřad, živnostenský úřad, hospodářská komora apod.). Podařilo se zorganizovat spoustu besed, setkání, workshopů a soutěží k tématu podnikavosti a podnikání. Vzniklo několik publikací a informačních letáků s radami, jak začít podnikat a neztratit se ve spleti paragrafů, a jak se správně naladit na podnikatelskou dráhu. Na druhou stranu se všichni shodli, že slabší stránkou kampaně byla QR kódová soutěž. Hra se konala převážně v době prázdnin, kdy mladí lidé většinou opouští město za jinými aktivitami. Také jsme přecenili vybavenost mladých lidí telefony s připojením k internetu a schopností QR kód přečíst. Nicméně účastníky setkání byli vylosováni 3 soutěžící - Jan Palatka, Jakub Kadlec a Petra Sýkorová. Ti obdrželi věcné ceny, které do soutěže poskytla společnost GTS, s.r.o. a mladá podnikatelka, šperkařka Monika Barcziová. Sponzorům touto cestou ještě jednou děkujeme. Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 2

3 ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ Dinosauři vymřeli a vznikly nové weby ICM Dinosauří weby některých ICM doopravdy po letošní intenzivní akci zmizely. Mgr. Šárka Kušková na setkání ocenila velkou snahu většiny ICM upravit během čtyřměsíční lhůty svoje webové stránky tak, aby splňovaly všechna kritéria hodnocení kvality, a staly se atraktivnější a přehlednější pro mladou generaci. Krátce představila nově vzniklé weby ICM Lomnice, Kladna, Holešova, Orlové a Českého Brodu a upozornila na webové stránky ICM Prachatice, které s více než sto chybami, hodnotící kritéria nenaplnilo. Dále se rozvinula diskuze zúčastněných nad tím, jak dále s weby ICM pracovat, zda se zaměřit na jejich grafickou stránku, dále pracovat na jejich sjednocení v rámci celé sítě nebo se nyní více věnovat rozvoji facebookových stránek, se kterými některá ICM pracují daleko aktivněji než s webovými stránkami. Účastníci nebyli v názoru jednotní. Některým vyhovuje současná situace, kdy webové stránky sjednocuje jen umístěné logo ICM, logo ISM a jednotná klasifikace informací. Jiní považují za vhodné stránky graficky sjednotit. Další se zasazovali o důraznější budování značky ICM a vytvoření jednotné šablony webů ICM. Účastníci přicházeli se zajímavými podněty na větší spolupráci ICM a aktivnímu propojení na Fb stránkách. NICM bude dále s těmito nápady pracovat, vytvoří jednotnou šablonu webu, kterou využijí nově vznikající ICM a vytvoří Fb stránku ISM v ČR. Co se chystá v posledním čtvrtletí roku 2014 Lomnice nad Popelkou projekt Nikdo by neměl být sám deskové hry pro seniory, 72 hodin Kladno Veletrh celoživotního vzdělávání, Živá knihovna, spolupráce na worshopu Napiš to! Slaný Veletrh celoživotního vzdělávání, 72 hodin, worshop Napiš to! Třebíč Dny zdraví Ivančice Kurz propagace a mediální prezentace, na základě kterého bude vytvořena metodika, oslavy 30 let založení SVČ, semináře v ICM v rámci Dnů vzdělanosti, projekt OPVK Základy podnikání Náchod semináře pro maminky s dětmi, seminář Jak dělat propagaci České Budějovice vítání prváků na JU, 72 hodin, Tančení potmě, Halloween Holešov 72 hodin, Cena vévody z Edinburgu, Vánoce v Evropě, Vánoce na Valašsku, Italský týden, Česko zpívá koledy, Černá čajírna/kavárna, Klub deskových her Orlová Spolková výstava Český Brod Drakiáda, 72 hodin, Svět kolem nás, koncert, akce v podzemí Pohořelice Drakiáda, přijede nový dobrovolník DDM Praha výměna Praha-Bonn, černé divadlo, besedy s dobrovolnicí, Živá knihovna Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 3

4 ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ Druhý den se nám poněkud zkomplikoval byly paralyzovány České dráhy, D1 stála a navíc se zastavilo metro a na nábřeží tramvaje. Ani tyto kolapsy však nezhatily tento den a nakonec se všem podařilo i s velkým zpožděním do Prahy dostat. Dopoledne se neslo ve slavnostním duchu - setkání zahájil ředitel odboru pro mládež Mgr. Michal Urban, který spolu s vedoucí NICM Mgr. Šárkou Kuškovou předal Certifikáty kvality poskytovaných služeb šesti ICM a také ocenil nominované dobrovolníky za jejich pomoc v ICM. Diskuse nad dokumenty Byly představeny dílčí cíle a aktivity k opatřením ve strategickém cíli 2 v Koncepci podpory mládeže, schválené KRPIM. Dále byl představen záměr MŠMT zpracovat Strategický plán rozvoje ISM v ČR či Koncepci poskytování informačních a poradenských služeb pro mládež v ČR (pracovně zatím dále Koncepce ISM). Nový dokument vzniká z podnětu odboru pro mládež MŠMT, měl by být navržen do konce roku NICM již zpracovalo statistiky současného stavu ze Závěrečných zpráv o činnosti a KRPIM schválila SWOT analýzu současného stavu. NICM zpracovává propojení Strategie 2020 a KPM s koncepcí ISM a další dokumenty ke koncepci. Dalším novým dokumentem je Strategický plán rozvoje činnosti ICM, který bude od nového roku odbor pro mládež požadovat jako součást žádosti o certifikaci. Byl stručně představen s tím, že následující den bude podrobně diskutován a rozpracován na odpoledním školení. Jsou ICM opravdu majáky v moři informací? Dalším bodem programu měla být diskuse nad způsobem tvorby, třídění a distribuce informací na webech a tvorbou aktualit v regionech a jejich směrování ke klientovi. Tento bod se nepodařilo projednat. NICM bylo vyzváno, aby se zaměřilo na obsahovou a grafickou stránku newsletterů a vytvořilo k tomuto tématu jednotný materiál. Siesta s Europassem V dalším bloku Mgr. Sylvie Boumová seznámila přítomné s činností Europassu a vyzvala je, aby ve své činnosti jednotlivé dokumenty EP využívali a propagovali je. NICM na příští rok připravuje s EP projekt, na kterém by se podíleli regionální ICM. Prezentace ISM na veletrzích a seminářích do konce roku 2014 NÚV se v říjnu podařilo vydat nový propagační materiál o síti ICM v ČR, který si jednotlivá ICM odvezla do regionů. Vzhledem k faktu, že dříve vydané publikace ICM v ČR jsou již rozebrány, je nutný aktualizovaný dotisk. Všichni se shodli na tom, že společná prezentace sítě je velmi důležitá a v letošním roce se nám zviditelňování ISM daří. O tom svědčí i nemalá řada akcí, na kterých se bude prezentovat ISM do konce roku Kongres výchovného poradenství ( října) - prezentace zapojení ISM do projektu ISA+, zajistí NÚV Educa Myjob Liberec (16. října) prezentaci ISM zajistí ICM z Libereckého kraje Code week Safer internet (16. října) prezentace NICM o ISM Profesia days ( října) zajistí NICM a dle potřeby i ICM ze Středočeského kraje Kulatý stůl k neformálnímu vzdělávání v Senátu ČR (30. října) představení zapojení ISM do projektu ISA+, zajistí NÚV Seminář k představení výsledků výzkumu v oblasti veřejných politik zaměřených na mladé (30. října), prezentaci ISM zajistí NICM Gaudeamus Brno (4. 7. listopadu) NICM, ICM Brno a případně Ivančice a Pohořelice CVVZ ( listopadu) zajistí ICM Jihomoravského kraje, případně i NICM Veletrh Učeň, SŠ, VŠ Ostrava ( listopad) je v jednání, zajistí ICM Orlová a Petrovice Scholaris Olomouc ( listopad) zajistí ICM Prostějov a případně ICM Olomouc Další školení ke strategickému plánování zajistí NICM přes odbor 51 a Eurodesk YINTRO školení pro začínající pracovníky ICM ( listopadu) zajistí NICM Vánoční neformální setkání ICM NICM, Jihomoravská ICM Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 4

5 Remix z pohledu redakční rady Redaktorky zhodnotily, že kvalita článků je v současné době na velmi dobré úrovni, již jen málokdy dochází k nutnosti články vracet pro jejich nevyhovující obsahovou náplň. A protože jsou články již opravdu zajímavé a zábavné pro mladé lidi, je škoda je více nesdílet. Redaktorky tak vyzvaly ostatní k větší aktivitě na facebookových stránkách Remixu, sdílení článků a jejich většímu šíření mezi cílovou skupinu. Články, které ostatní ICM olajkují jsou několikanásobně více přečteny. Dále pro zatraktivnění článků doporučují připojovat k článkům fotky. DO VODY VHOZENÁ - ochutnávka z Remixu ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ BIKESHARING - ochutnávka z Remixu Bikesharing neboli možnost sdílení kol, to bylo hlavním tématem výměny mládeže ve dnech července v Praze. Jednalo se o mezinárodní česko-polskou výměnu pořádanou pod hlavičkou DDM hl. m. Prahy. Tuto výměnu mládeže jsem si vybrala, protože mi idea Bikesharingu a celkově alternativní a environmentálně příznivé možnosti pohybu ve městě nejen přijdou velmi sympatické, ale sama kolo v Brně, ve kterém se teď převážně pohybuji, s gustem využívám. Druhým důležitým aspektem pak pro mě byla možnost znovu si procvičit polštinu, kterou jsem už začínala pozapomínat, dodává Iva Ježková, účastnice Bikesharingu. Výměny mládeže trvají cca týden a na rozdíl od mezinárodních dobrovolnických workcampů, které jsou zaměřeny spíše na dobrovolnickou práci, byla tato výměna zaměřena na diskuzi konkrétního tématu. Oficiálním komunikačním jazykem výměn je povětšinou angličtina, ale kdo má jisté zábrany mluvit, bát se nemusí. Ke konci naší výměny jsme se domlouvali spíše angličtino-češtino-polštinou, takže naše jazykové dovednosti byly rozvinuty do více stran, uzavírá Iva. Celý článek najdete na Remix.cz, Pokud máte dobrodružného partnera, který nerad leží na pláži a který vyhledává netradiční destinace, tak jedete o prázdninách třeba na Island. Já nejsem dobrodružný typ a jsem asi doživotní student angličtiny se stále chabými výsledky, takže se mi moc nechtělo a vůbec mě to nelákalo. Můj partner Tomáš hovoří pouze německy a často vyvrací moje argumenty o jazykové bariéře slovy: Ale ty to dáš, jen si nevěříš. Čtrnáct dní profoukalo, propršelo a promlhavělo, jen občas byla demoverze pěkného počasí na pár minut. Na Islandu se říká obvyklý vtip: Nelíbí se ti počasí? Počkej si pět minut a bude hůř! Z velryb jsem neviděla ani ploutev, ale vynahradili mi to Papuchalci, kteří jsou jen na několika málo místech v přírodě, ale o to víc je jich na propagačních předmětech. Na této adrese cz/do-vody-vhozena/ si přečtěte i o ostatních zážitcích, z islandské cesty, Zdenky a jejího partnera Tomáše. Více zajímavých článků pak hledejte na Remix.cz. Odpolední strategické plánování s lektorem Janem Kolářem Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 5

6 Z NICM nicm.cz Profesia Days v Praze Ve dnech 22. a 23. října 2014 se na výstavišti v Letňanech konal veletrh pracovních příležitostí Profesia Days, kde zájemci o práci, bez rozdílu věku, mohli získat informace na stáncích firem, zahrát si různé hry, poslechnout tematické přednášky nebo si přijít pro radu či konzultaci ke stánku NICM, které se letos dělilo o svůj prostor společně s kolegy z Národního ústavu pro vzdělávání z oddělení Europass. Kromě rady, že by se zájemcům o práci v cizině mohl hodit Evropský pas dovedností, získali na našem stánku i rady, jak by měl životopis či motivační dopis správně vypadat, jak zaujmout budoucího zaměstnavatele i jak se připravit na pohovor. Návštěvníci velmi kladně hodnotili i možnost navštívit kterékoliv ICM z republikové sítě, pokud by si nevěděli rady. Některým se dokonce zalíbila myšlenka založit vlastní ICM. I přes ne zcela příznivé počasí dorazilo na veletrh Profesia Days kolem 15 tisíc návštěvníků a jedné stovky vystavovatelů. A ikdyž ne všichni odcházeli s vidinou pracovní nabídky, všichni si určitě domů odnesli důležité informace, které se jim v budoucnu budou hodit. Přípravy školení pro začínající pracovníky v ICM jsou v plném proudu Koncem listopadu se v Praze opět sejdou začínající pracovníci z ICM, aby absolvovali kurz základních dovedností Yintro. Tento kurz, dříve známý pod názvem MBTC (Minimum basic training course) má podtitul Stepping into youth infromation. Jeho absolvováním splní účastníci jeden z prioritních bodů certifikace ICM, a také obdrží mezinárodní certifikát o jeho úspěšném absolvování. Získají přehled o historii a hlavně současnosti informačních a poradenských služeb pro mládež, zorientují se v různých tipech intervence, způsobech komunikace a ujasní si, kdo je vlastně jejich klientem a jaká jsou jeho očekávání. I takto by mohl vypadat stručný popis školení Yintro. Klasického, nudného a povinného školení. Ale tím Yintro rozhodně není. Jsou to 4 dny nabyté nejen informacemi a prezentacemi, ale především týmovou prací, sdílením zkušeností, interaktivních aktivit a motivace pro další práci s mladeží. Na školení použijeme mnoho metod a pomůcek, filmových ukázek, on-line zdrojů, infografik, sociální média, budeme tvořit, diskutovat a poslouchat názory ostatních. Kurz splňuje mezinárodní certifikaci, jsou dané okruhy a metodika školení. Yintro je koncipováno tak, aby se mohlo přizpůsobit konkrétní realitě v konkrétním státě. Proto obsah každoročně upravujeme a vylepšujeme na základě vašich připomínek a nových trendů. Za lektorky se na vás těší Julie Menšík Čákiová Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 6

7 ZPRÁVY ZE ZAHRANIČÍ - ERYICA O volbách hravě Belgičtí kolegové z informačního centra pro mládež Info J and Maison de la Laïcité (La Louvière, Belgie) připravili pro mladé lidi aktivitu, která jim zábavnou formou přiblíží volby. Jedná se o animační, interaktivní výstavu, kde mladí lidé sami postaví město, aby pochopili, jak město vlastně funguje. Stanovují priority radnice, řeší konkrétní situace atd. Sami se pak ve svém fiktivním městě účastní voleb, vytvoří si vlastní volební program, který srovnávají se skutečnými programy. Starším účastníkům je možné hru rozšířit až na pochopení belgického politického systému. A to je, jak známo, úkol více než nelehký. Projekt vznikl za spolupráce několika organizací (viz článek v odkazu níže). Série animací má mládeži předat informace o demokracii, ale také ukázat pozadí voleb mladým lidem od 12 let. V první části účastníci musí vybrat 30 nejdůležitějších budov ze 150 možných a vybudovat tak své město. Měli by dbát na to, co město skutečně potřebuje, ale i třeba na budoucí představu rozvoje města atd. První část je pak zakončena debatou. Druhá fáze je zaměřena na volby, kdy tvoří vlastní politické strany, programy atd. Pro starší je ještě rozšířena o část, přibližující složitý belgický politický systém. Více o projektu na: Společné doporučení EU konference o mládeži vyzdvihuje informace pro mládež Ve dnech října proběhla pod italským předsednictvím EU tradiční konference o mládeži v Římě. Jako pokaždé, jedním z výsledků tohoto setkání je i společné doporučení O přístupu mladých k právům. Informace pro mládež jsou v tomto významném dokumentu výslovně zmíněny několikrát. V článku doporučení přímo vyzývá státy k poskytování informací mládeži. Více se dočtete na kde je také celé doporučení ke stažení. Youth Information Starter Kit nově i v italštině Společná publikace Eryica a Rady Evropy určená pro organizace začínající v informačních službách pro mládež Youth Information Starter Kit je nyní dostupná i v italštině. Doplňuje tak předchozích 7 jazykových mutací této publikace (angličtina, francouzština, němčina, španělština, ruština, makedonština a turečtina). Brzy se prý dočkají svého překladu v Polsku. Italská verze je k dispozici zde: news/youth-information-starter-kit-now-italian Magazín Coyote Již minule jsme vás upozorňovali na nové číslo magazínu Coyote, které je celé věnované informačním a poradenským službám pro mládež. Pro ty, kteří tuto informaci nezaznamenali, jej ještě jednou připomínáme. Časopis je ke stažení na: news/coyote-magazine-discussesyouth-information Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 7

8 Napiš to! aneb Bez obalu o tom, co nás spojuje a rozděluje Víkendového workshopu Napiš to!, který probíhal mezi 24. a 26. říjnem, se zúčastnilo celkem sedmnáct mladých lidí. Kromě nich se k nám však v sobotu po obědě přidali ještě hosté - dva studenti z Paraguaye, tři čeští středoškoláci se zkušenostmi se studiem v zahraničí, jedna bývalá EDS dobrovolnince z Ruska a dva současní EDS dobrovolníci Giani ze Slaného a Hannah z Kladna. Cílem workshopu bylo uvést účastníky do pravidel psaní pro webový časopis Remix a zároveň je motivovat k pravidelnému přispívání. Díky spolupráci se SMOK, která akci zajistila kromě jiného i finančně, se účastníci navíc seznámili i se základy multikulturní spolupráce, zjistili něco o stereotypech a jak se jim ve svých článcích vyhnout. A aby si nabyté informace vyzkoušeli i v praxi, bylo součástí programu i vytvoření a zpracování vlastního rozhovoru s jedním z hostů. Z REGIONŮ Účastníci prošli postupně těmito bloky: jak psát o multikulturní tématice, jaké formální náležitosti patří do časopisového článku, jak pracovat s gramatikou, jaká je cílová skupina a zaměření Remixu, a jak funguje redakční rada. Zároveň si také zkusili napsat již zmíněný rozhovor a recenzi na film, který shlédli v rámci sobotního večera. Na obě své práce ještě zpětně obdrží individuální zpětnou vazbu od redakční rady Remixu a od Lukáše Krále přispěvatele Kinoboxu. Zpětná vazba na akci byla vesměs pozitivní a účastníci workshopu jsou připraveni do Remixu pravidelně přispívat. Podobnou akci plánujeme udělat znovu v průběhu letních prázdnin. Workshopu se zúčastnili dobrovolníci těchto ICM: Slaný, Kladno, Hradec Králové, Holešov, Třebíč a Orlová. Za spolupráci děkujeme ICM Kladno, SMOK a ASF. Širín Ježková Krátce na závěr: NICM předalo požadavky ze setkání ICM na rozeslání publikací do regionů vedení DZS Do konce roku proběhnou metodické cesty do nových ICM Začátkem prosince budou hodnoceny projekty ICM v programu č. 4 Programů státní podpory V listopadu a prosinci všichni aktualizují I-katalogy oblasti Občan a společnost a Volný čas ISM ČR bude díky iniciativě NICM uvedena v publikacích EU na dosah a Evropské sítě v ČR Přesměrování webů ICM v ČR bylo úspěšně převedeno pod NÚV Do konce roku bude doplněna putovní výstava ISM v ČR Paraván ICM o nová ICM Do konce roku budou iniciována krajská jednání o ICM Národní informační centrum pro mládež, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, 8

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR září 2014 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež. AKTUALITY

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných ICM v ČR. za rok 2015

Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných ICM v ČR. za rok 2015 Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných v ČR za rok 2015 Souhrn údajů ze statistických částí Zpráv o činnosti certifikovaných v ČR za rok 2015 Souhrn údajů statistických částí

Více

Souhrn údajů ze statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok 2010

Souhrn údajů ze statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok 2010 Souhrn údajů statistických částí Zpráv o činnosti ICM v ČR za rok 2010 Souhrn údajů statistických částí zpráv o činnosti Informačních center pro mládež (dále jen ICM) v ČR za rok 2010 vychází z podkladů

Více

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod Hodnotící dotazník Činnost ICM.. ICM má definováno jaké služby, v jakém rozsahu, v jaké podobě a za jakých podmínek služby poskytuje. V ICM jsou poskytovány minimálně základní služby: informační a poradenský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ICM Kladno

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ICM Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 ICM Kladno - Adresa ICM- - Statutární zástupce- - Zřizovatel- Litevská 2720 Kladno 272 01 Mgr. Marie Vacková - Vedoucí ICM- Patrik Veltruský Labyrint Středisko volného času, vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011. ICM Teplice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011. ICM Teplice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2011 ICM 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Informační centrum pro mládež (dále jen ICM ) je dlouhodobým projektem Občanského sdružení Focus, který

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2015 ICM Orlová

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2015 ICM Orlová ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2015 ICM Orlová - Adresa ICM- - Statutární zástupce- - Zřizovatel- Osvobození 797 Marta Cerniňáková YMCA Orlová Orlová - Lutyně - Vedoucí ICM-. IČ: 26651181 Pavel Port.. -

Více

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod

Hodnotící dotazník. Hodnocení komise ano ne bod Hodnotící dotazník Struktura řízení ICM.. ICM dodržuje NKSK a principy Evropské charty informací pro mládež. Je jasně daná struktura řízení s jasnou zodpovědností za zaměstnance, plánování, financování,

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR březen 2015 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež. AKTUALITY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s.

Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. Podpora technického vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů JHK a JSRLZ, o.p.s. 2. 10. 2015 Dana Feferlová, Jihočeská hospodářská komora JHK a JSRLZ, o.p.s. Jihočeská hospodářská komora Sdružení podnikatelů

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Cheb

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Cheb ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE ICM Cheb 1. Úvod ICM Cheb, Karlova 17, 350 02 Cheb, IČO 266 23 820, zřizovatel: KRDMK, z. s., Hana Šnajdrová, předsedkyně organizace 2. Představení ICM (vznik, hlavní činnost,

Více

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 Obsah I. Úvod 1. Základní obecné informace o AICM 2. Výkonné orgány AICM II. Zpráva o činnosti AICM Centrální programové

Více

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR červenec / srpen 2013 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů

Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů Příloha č. 4 Metodika kontrolních auditů a následných kontrolních auditů (Interní dokument Koordinační rady poskytovatelů informací pro mládež a Kontrolní komise, který upravuje postup kontrolní komise

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ (P-KAP)

PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ (P-KAP) PODPORA KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ (P-KAP) ZÁKLADNÍ ÚDAJE P-KAP Příjemce NÚV Praha Doba trvání Název programu: Prioritní osa 3: 70 měsíců 1. 3. 2016 31. 12. 2021 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR červen 2013 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež. Bambiriáda

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež ze dne

Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež ze dne Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež ze dne 11.3.2013 Přítomni: Bc. Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb, odbor sociální Mgr. Blanka Boháčková,vedoucí

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Plán aktivit ISM na rok 2016

Plán aktivit ISM na rok 2016 Plán aktivit ISM na rok 2016 1. Cíl: Usnadňovat rovný přístup dětí a mládeže k informacím Opatření/Téma Popis jednotlivých aktivit ICM Informační a poradenský servis ICM Denní osobní, mailové a telefonické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2015 ICM Brno při ASK ČR

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2015 ICM Brno při ASK ČR ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2015 ICM Brno při ASK ČR - Adresa ICM- - Statutární zástupce- - Zřizovatel- Malinovského náměstí 4, 60200 Brno Mgr. Zbyněk Šolc Asociace středoškolských klubů České republiky

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín,

IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Zlín, IMPLEMENTAČNÍ PROJEKT ČÁST KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ Zlín, 13. 6. 2017 2 Klíčové aktivity Krajská hospodářská komora KA 6.1 Regionální web kariérního poradenství Oslovování, komunikace a jednání se spolupracujícími

Více

Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet

Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet Opatření/nástroje komunikace a propagace Návrh ročního komunikačního plánu OPŽP pro rok 2008 Informační priorita Indikátor Jednotka Specifikace a přibližný počet Rozpoče t cca (Kč) Zdroj dat On-line komunikace

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje

Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje Krajský akční plán vzdělávání Středočeského kraje Zpráva o činnosti pro Regionální stálou konferenci a Pracovní skupinu vzdělávání listopad 2016 PaedDr. Pavel Schneider, vedoucí projektu Pracovní skupina

Více

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009

Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Komunikační plán OPŽP pro rok 2009 Pro informaci členům Monitorovacího výboru OPŽP konaného dne 10. listopadu 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz www. e

Více

P KAP Metodická podpora škol v tvorbě plánů aktivit a školních akčních plánů

P KAP Metodická podpora škol v tvorbě plánů aktivit a školních akčních plánů P KAP Metodická podpora škol v tvorbě plánů aktivit a školních akčních plánů Ing. Mgr. Lenka Návratová workshop, Ostrava 31. 8. 2016 Realizované aktivity Poslední setkání dne 18. 3. 2016. zjištění potřeb

Více

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská Zdravý kraj Vysočina Cílové skupiny VEŘEJNOST VEŘEJNÁ SPRÁVA Neziskové organizace Příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ, domov pro seniory, DDM PODNIKATELSKÝ SEKTOR 2 3 M MA 21 Místní Agenda 21 MAS Místní akční

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

DOKUMENTACE. Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. stolzel@svkpl.cz Krátká zpráva Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, společně s 10 institucemi z

Více

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace

Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Aktivity Svazu průmyslu a dopravy ČR 2. polovina dubna 1. polovina července 2015 Milan Mostýn Ředitel Sekce komunikace Právník roku SP ČR předával ocenění 16. 4. Vyhlášení vítězů soutěže Manažer roku 23.

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP

Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Stručné představení projektu KAP a P-KAP Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Stručné představení projektu KAP a P-KAP KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji P-KAP Podpora

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2015 ICM České Budějovice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2015 ICM České Budějovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2015 ICM České Budějovice - Adresa ICM- - Statutární zástupce- - Zřizovatel- Husova 622/45, české Budějovice Ing. Peter Padůch 1. místopředseda Rada dětí a mládeže Jihočeského

Více

Hodnocení informačních akcí

Hodnocení informačních akcí Hodnocení informačních akcí Oldřich Čepelka 27. února 2009 IREAS centrum, s.r.o. K některým závěrům: Jaké informační akce se konaly, jaký měly charakter? Rozhodujícími formami informačních akcí byly konference

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI INFORMAČNÍHO CENTRA PRO MLÁDEŽ PROSTĚJOV V ROCE 2008 1. Úvod - představení ICM (vznik, hlavní činnost, služby ICM ) Zahájení činnosti Informačního centra pro mládež Prostějov: září 2001.

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Holešov CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000382 1. Jednání Pracovních skupin Předškolní vzdělávání a včasná péče, Základní vzdělávání a zájmové a neformální vzdělávání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR listopad 2013 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež.

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst Chrudim, 15. června 2016 www.zdravamesta.cz/ls2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Praha 7 bez odpadu! Inspirace: Spolupráce INCIEN a ÚMČ Praha 7 Praha

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015. Nabídka partnerství GLOBAL ENTREPRENEURSHIP WEEK 16. 22. listopadu 2015 Nabídka partnerství Využijte k propagaci služeb a produktů tu největší událost pro podnikatele, firmy, startupy a inovace v Česke republice a ve světě,

Více

Rada Středočeského kraje

Rada Středočeského kraje Datum zasedání: 10.3.2014 Rada Středočeského kraje Tisk číslo: 0567(2014) Projekt "Kraje pro bezpečný internet" Předkládací zpráva: podporu projektu "Kraje pro bezpečný internet" Předkladatel: Ing. Zdeněk

Více

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání

3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 3. setkání řídícího výboru MAP vzdělávání 13.6.2017 17.00-18.00 Program jednání Zahájení, úvodní slovo Program jednání Určení zapisovatele a ověřovatele Informace o průběhu realizace projektu Zpráva realizačního

Více

Závěrečná konference projektu Technické školky

Závěrečná konference projektu Technické školky Závěrečná konference projektu Technické školky Miloš Filip, ČMA, Klub předškolního vzdělávání Dne 18.2.2015 se konala v brněnském hotelu Santon závěrečná konference tříletého vzdělávacího projektu Technické

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Zápis ze 74. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne

Zápis ze 74. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne Zápis ze 74. jednání Rady oblasti České Budějovice konaného dne 8. 9. 2014 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Miloslav Kamiš Bc. Miroslav Mühlböck Pavel Sekyra Ing. Slavoj Dolejš Petr Kozojed Ing. Jan

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Projekt Integra. Tisková beseda. 6. června 2007 Ostrava

Projekt Integra. Tisková beseda. 6. června 2007 Ostrava Projekt Integra Tisková beseda 6. června 2007 Ostrava Základní údaje Realizátor: Střední škola ekonomicko podnikatelská o.p.s., Studénka Partner: Institut komunitního rozvoje Zahájení: 26.6.2006 Ukončení:

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

WINTER. Prezentace výsledků SOČ. Template. Nejen na mezinárodní půdě. Letní škola mladých talentů Šárka Navrátilová 18.

WINTER. Prezentace výsledků SOČ. Template. Nejen na mezinárodní půdě. Letní škola mladých talentů Šárka Navrátilová 18. WINTER Template Letní škola mladých talentů 2014 Prezentace výsledků SOČ Nejen na mezinárodní půdě Šárka Navrátilová 18. září 2014 Šárka Navrátilová Kdo jsem já? WINTER Template Sočkařka (2008 2010) Absolventka

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva

NGO Market 2013. Závěrečná zpráva NGO Market 2013 Závěrečná zpráva { 2 } Úvodní slovo organizátorů Vážení přátelé NGO Marketu, čtrnáctý ročník veletrhu neziskovek je za námi a my bychom tímto chtěli poděkovat všem partnerům, neziskovkám

Více

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

V TECHNICE JE BUDOUCNOST V TECHNICE JE BUDOUCNOST - METODICKÉ POKYNY PRO PEDAGOGY - Vážené pedagožky, vážení pedagogové, velmi nás těší, že jste pro své žáky vybrali některý z programů projektu Národního technického muzea V technice

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2014 2014 MěÚ Benešov OSVZ Masarykovo nám. 100, 25601 Benešov verze ze dne 27.8.2014 Dokument schválen RM dne 27.8.2014, usnesení č. 981-16/2014/RM ze

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více