Inovace v oboru laserových technologií a jejich aplikací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovace v oboru laserových technologií a jejich aplikací"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Inovace v oboru laserových technologií a jejich aplikací Hana Chmelíčková Olomouc 2012

2 Oponent: Ing. Mgr. Hana Šebestová Publikace byla připravena v rámci projektu Investice do rozvoje vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 1. vydání Hana Chmelíčková, 2012 Univerzita Palackého v Olomouci, 2012 Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní, popř. trestněprávní odpovědnost. ISBN NEPRODEJNÉ

3 Obsah Inovace v oboru laserových technologií a jejich aplikace... 5 Úvod Inovace průmyslových laserů Inovace plynového CO 2 laseru Diodou čerpané pevnolátkové lasery FASER vláknový laser Průmyslové diodové lasery Inovace technologií Laserové řezání a vrtání Laserové svařování a pájení kovů Transmisní svařování plastů.. 18 Závěr 19 Literatura. 20.

4

5 5 Vzdělávání výzkumných pracovníků v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů. CZ.1.07/2.3.00/ Inovace v oboru laserových technologií a jejich aplikací Hana Chmelíčková Abstrakt. Laserové technologie jsou neustále zdokonalovány s cílem zvýšení kvality a produktivity procesu, s čímž je spojeno snižování výrobních nákladů, úspora energií a vstupních surovin. Základem inovací jsou nové typy pevnolátkových a polovodičových laserů s vysokou účinností a kvalitou svazku při vysokých výkonech. Tyto lasery umožňují atermální mikroopracování materiálů, metodu dálkového řezání a svařování, zlepšení kvality opracování. Jsou vyvíjeny hybridní technologie pro spojení výhod přesného laserového svařování s nízkými provozními náklady metod klasických. Úvod Brzy po svém objevu začaly lasery konkurovat konvenčním technologiím opracování materiálu a to díky možnosti fokusace laserového svazku na úzkou stopu o průměru řádově od 1 µm do 1 mm v závislosti na vlnové délce záření, kvalitě svazku a parametrech fokusační optiky. Laserové průmyslové technologie lze rozdělit podle fyzikální podstaty procesu interakce s materiálem na fototermální nebo fotochemické, tzv. atermální. Zpracování kovových i nekovových materiálů kontinuálními a pulsními lasery s délkou pulsu do 10-6 s, které emitují ve viditelné a IČ oblasti spektra, je založeno na indukovaných termálních procesech, jenž způsobí rychlý ohřev materiálu na teplotu transformace, tavení nebo odpařování a které jsou vhodné pro materiály s tloušťkou řádově desetiny až desítky milimetrů (Obr.1). Například CO 2 laserem o výkonu 10 kw lze dosáhnout hloubky řezu až 25 mm (Obr.2). Metodou vysokotlakého oxidačního řezání HiPOX Nd:YAG laserem o výkonu 1,6 kw byla dosažena hloubka až 40 mm. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 Studijní text projektu RCPTM-EDU 6 Pro speciální mikroaplikace v elektronice, telekomunikacích, energetice, medicíně atp. je určeno atermální zpracování, založené na interakci materiálů s krátkými (10-9 s) a ultrakrátkými pulsy (10-12 s až s), které způsobí tzv. optical breakdown. Absorbované záření ionizuje molekuly, které jsou následně elektrostatickými silami vytrženy z materiálu. Je eliminován ohřev materiálu a případné deformace, okuje nebo spáleniny. Přirozeným zdrojem pikosekundových pulsů v ultrafialové oblasti spektra jsou excimerové lasery. V celkovém zastoupení jednotlivých druhů laserů v průmyslu si tyto lasery udržují podíl 17 % i přes svou malou účinnost 1 %. Vlnová délka těchto laserů je výborně absorbována polymery, organickými tkáněmi, odrazivost kovů za normální teploty je pro UV záření 2 x až 3 x menší než pro IČ záření. Nejznámějšími aplikacemi jsou stereo-foto-litografie (Obr.3) a výroba integrovaných obvodů. V medicíně jsou dnes běžně používány metody pro korekci očních vad PRK (fotorefraktivní keratektomie), LASIK (Laser in situ keratomileusis) a LASEK (Laser subepithelial keratomileusis). Obr.1: Model vyřezaný ze dřeva Obr.2: Řezná hrana oceli 25 mm Obr.3: UV stereolitografie Obr.4: Kardiostent z nitinolu

7 Hana Chmelíčková: Inovace v oboru laserových technologií 7 Ultrakrátké pulsy (kratší než 1 ps) lze získat u pevnolátkových diodových nebo vláknových laserů metodami synchronizace módu mode-locking a následným zesílením metodou CPA chirping pulse amplification. Ultrakrátké (femtosekundové) lasery zaznamenaly v posledních letech přechod z vědeckých laboratoří do průmyslových aplikací, řada světových firem (Raydiance, Time-Bandwidth, Amphos, Jenoptik, Lumera, Amplitude) pružně na tuto skutečnost reaguje a nabízí femtosekundové laserové systémy pro výrobu stentů z nitinolu nebo vstřebatelných materiálů, řezání zlata, platiny a wolframu, texturování křemíku atd. Například laser Raydiance Smart LightMD TM je používán mimo jiné pro výrobu kardiostentů o průměru 711 µm a tloušťkou stěny 127 µm (Obr.4). [1]. Opracování ultrakrátkými pulsy může nahradit stávající termální technologie vrtání chladících tunelů do lopatek turbín, kdy docházelo nežádoucím deformacím výrobku a změně krystalické struktury v okolí vrtu. Podle kombinace plošné hustoty výkonu laserového svazku a interakčního času lze rozdělit laserové technologie do šesti základní skupin: skupina strukturální změny (bez natavení) spojování (tavení až vypařování) dělení (tavení až vypařování) zušlechtění povrchu povrchová ablace výroba prototypů plošná hustota výkonu interakční čas 10-2 s 10 3 W.cm -2-3 s 10 4 W.cm W.cm W.cm W.cm W.cm W.cm W.cm W.cm W.cm W.cm s s 10-4 s s 10-3 s s 10-6 s s 10-3 s s modifikace transformační zpevňování žíhání injektáž příměsí a napařování kondukční svařování tvrdé a měkké pájení hloubkové svařování tavné řezání oxidační řezání sublimační řezání orýsování s následným zlomem přetavování legování a plátování leštění a strukturování popisování a gravírování čištění selektivní odstraňování vrstev slinování laminování vytvrzování Společně deklarované výhody těchto technologií jsou především bezkontaktní opracování, vysoká procesní rychlost, vysoká přesnost a kvalita opracování,

8 8 Studijní text projektu RCPTM-EDU opakovatelnost procesu. Nevýhodou je vždy vysoká vstupní cena laserového systému. Provozní náklady pak závisí na účinnosti laseru, na časové náročnosti a frekvenci údržby, na ceně náhradních dílů a míře degenerace aktivního prostředí. 1. Inovace průmyslových laserů Donedávna bylo laserové opracování kovových i nekovových materiálů do 25 mm doménou vysoko-výkonových plynových CO 2 laserů a pevnolátkových výbojkou čerpaných Nd:YAG laserů. CO 2 lasery s vlnovou délkou 10,6 µm, vysokou kvalitou svazku K > 0,9 a výkony do 20 kw při celkové účinnosti 10 % jsou určeny pro oxidační řezání nízkouhlíkových ocelí do 25 mm a tavné řezání korozivzdorných ocelí do 15 mm v 2D systémech s pracovním rozsahem až 4 m x 5 m. Dále jsou komponovány do systému pro hloubkové svařování profilů. Daleké IČ záření CO 2 laseru je také výborně absorbováno nekovy a organickými materiály (keramika, plexisklo, komposity, polykarbonáty apod.). 1.1 Inovace plynového CO 2 laseru Konstrukce rezonátoru je neustále zdokonalována s cílem zvýšit účinnost systému a kvalitu svazku. Původně několik metrů dlouhé výbojové trubice laserů s příčným prouděním jsou rozděleny na kratší segmenty a pomocí odrazných zrcadel sestaveny do kompaktního čtvercového tvaru, příkladem je patentovaný tvar rezonátoru laseru TruFLOW firmy Trumpf GmBh (Obr.5) Pro výkony 1 kw až 2,5 kw je navržena moderní konstrukce SLAB difusně chlazeného deskového laseru (Obr.6). Není nutný vnější zdroj plynové směsi, zásobník o obsahu 10 litrů vystačí na 12 měsíců nepřetržitého provozu, směs v rezonátoru je obnovována po 72 hodinách provozu [2]. Obr.5: TruFLOW rezonátor (TRUMPF) Obr.6: Schéma SLAB laseru ROFIN

9 Hana Chmelíčková: Inovace v oboru laserových technologií 9 Nestabilní rezonátor je tvořen dvěma válcovými zrcadly a generovaný svazek má obdélníkový průřez. Vnější, vodou chlazená jednotka jej transformuje na rotačně symetrický svazek s vysokou kvalitou (K > 0,8). Vedení laserového svazku do pracovní hlavy vyžaduje precisně seřízená zrcadla z nákladných materiálů (ZnSe, měď, zlato). Neželezné kovy jako hliník a slitiny mědi jsou vlnovou délkou CO 2 laseru velmi těžko opracovatelné díky vysoké reflexivitě povrchu, pro tyto kovy je vhodnější blízké IČ záření nm Nd:YAG laseru. Spojením několika krystalů lze dosáhnout výkonů až 8 kw a záření lze vést optickým vláknem na vzdálenější místo opracování. Celková účinnost je díky optickému čerpání široko-emisní kryptonovou výbojkou velmi nízká, pouze 3 %. S rozvojem výroby polovodičového laseru zaznamenal vývoj laserových průmyslových systémů čtyři výrazné změny: 1.2 Diodou čerpané pevnolátkové lasery Velmi nízká účinnost čerpání Nd:YAG krystalu výbojkou byla mnohonásobně zvýšena čerpáním polem monochromatických diod (808 nm), jejichž záření odpovídá absorpčnímu maximu neodymového iontu (Obr.7). V kombinaci s původním tyčinkovým tvarem krystalu nachází uplatnění v laserovém značení a mikroaplikacích, délka pulsu, generovaná Q-spínáním (Q-switching) je desítky nanosekund. Pro opracovaní nekovů jsou do rezonátoru zařazeny nelineární krystaly pro generaci druhé a třetí harmonické vlnové délky (532 nm a 355 nm). relativní optická hustota absorbce Nd:YAG krystalu relativní spektrální radiance spektrální emise čerpání výbojka laserová dioda vlnová délka ( µm ) Obr.7: Srovnání optického čerpání pevnolátkových laserů výbojkou a diodou Čerpání polem diod umožnilo rovněž vývoj nových tvarů a chemického složení aktivního prostředí. Matrice krystalu YAG je dopována iontem yterbia,

10 10 Studijní text projektu RCPTM-EDU jehož koncentrace je 30 % na rozdíl od nízké koncentrace neodymu 1%, vlnová délka záření je 1029 nm resp nm, je využívána rovněž druhá harmonická vlnová délka 515 nm. Geometrie diskového laseru odstraňuje nežádoucí thermal lensing effect, zhoršující kvalitu svazku tyčinkového krystalu, svazek má gaussovské rozdělení intenzity se zaručenou kvalitou M 2 = 1 až 1,1 i při výkonech do 100 W. Yterbium:YAG krystal o velmi malé tloušťce 0,24 mm a průměru 10 mm je zároveň substrátem pro zadní zrcadlo optického rezonátoru a je uchycen na chladícím prstu, který udržuje stálou teplotu s maximální odchylkou 0,1 o C (Obr.8). Obr. 8: Schéma rezonátoru diskového laseru ROFIN[2] Absorpční spektrum yterbia v rozsahu 850 nm 1050 nm s výraznými maximy 914 nm, 941 nm, 968 nm umožňuje vysoce účinné čerpání řadou InGaAs diod, emitujících záření 940 nm nm s požadovanou plošnou hustotou výkonu 20 kw.cm -2. Yb:YAG disk má řadu výhod proti běžně používanému krystalu Nd:YAG, např. lepší kvalitu svazku a vyšší účinnost čerpání. Výstupní svazek je z rezonátorů vyvázán do optického vlákna s možností napojení do vzdálené pracovní hlavy na rameni robota. Režim generace záření může být kontinuální nebo pulsní Q-switch s frekvencí 1 khz 15 khz a energií 12 mj v pulsu o délce 400 ns 500 ns (vhodné pro čerpání dalšího optického oscilátoru) nebo modulované s frekvencí 50 khz a energií řádově 1 µj v pulsu o délce 500 fs (vhodné pro mikrozpracování materiálu a nelineární optiku). Kontinuální diskové lasery mohou být spojeny do baterie o celkovém výkonu několika kilowattů (TruDisc 16003, 16 kw) s celkovou účinností 15 % - 30 % a kvalitou svazku 2 mm mrad. Jsou zařazeny do systémů pro svařování, pájení a řezání tenkých plechů.

11 Hana Chmelíčková: Inovace v oboru laserových technologií FASER vláknový laser Na přelomu století byl vyvinut vláknový laser, někdy nazývaný též FASER, kde aktivním prostředím je několika metrové křemíkové vlákno, dopované jedním z prvků vzácných zemin yterbium (1060 nm nm), erbium (1540 nm 1620 nm) thulium (1720 nm nm) nebo neodym (1064 nm). Čerpání diodou v ose vlákna vede k vysoké účinnosti čerpání od 70 % do 90 %, snižuje se ohřev aktivní látky (Obr.9). Navíc je teplo rozptýleno po celé délce vlákna, což zamezí jeho poškození a poklesu kvality svazku s teplotou. Rezonátor ve formě Braggovy mřížky, vytvořené přímo v krajních úsecích vlákna nevyžaduje žádnou údržbu (Obr.10). Obr.9: Čerpání vláknového laseru diodami Obr.10: Schéma vláknového laseru Svazek má vysokou kvalitu a může být fokusován na velmi malý průměr. Maximální výkon z jednoho vlákna může být až 200 W, vyšších výkonů je dosaženo kombinací více vláken do svazků (např. 1 kw výkon poskytuje 10 vláken s výslednou kvalitou svazku M 2 = 7 10) a následně do bloků o celkovém výkonu až 30 kw. Pro průmyslové aplikace nabízí firma IPG Photonics vláknové lasery do výkonu 10 kw. Vlnová délka v blízké IČ oblasti 1070 nm dovoluje zpracovat jak železné, tak i neželezné kovy do tloušťky 25 mm. Hlavní výhodou vláknového laseru je vedení svazku z rezonátoru dalším vláknem bez nutnosti použití citlivých optických prvků. Vysoká kvalita svazku umožňuje fokusaci na průměr stopy 0,1 mm a dosažení vysokých řezných rychlostí. Z uvedeného je zřejmé, že zařazení vláknového laseru do procesu laserového opracování materiálů znamená zvýšení produktivity, rozšíření možnosti zpracování materiálů a výrazné úspory ve spotřebě elektrické energie a provozních plynů. Jsou patentovány další metody čerpání, například britská firma SPI Lasers, Southampton je majitelem patentu GTWave TM fibre geometry, kdy vysoko-

12 12 Studijní text projektu RCPTM-EDU výkonné multimodové čerpací diody jsou navázány do vlákna, které vede souběžně s vláknem aktivním ve společném vnějším obalu. Odpadá tak napojení čerpacích diod do aktivního vlákna pomocí trnu. Hlavní výhodou je možnost zavedení více čerpacích vláken (standardně čtyř) a prodloužení rezonátoru, což vede ke zvýšení účinnosti čerpání a možnosti dosažení vyšších výkonů. Technologií GTWave TM jsou vyrobeny lasery v několika produktových řadách firmy SPI Lasers. Lasery RedPOWER R4 s výkony od 25 W do 500 W s kvalitou svazku M 2 < 1,1, který lze fokusovat na stopu průměru až 10 µm, jsou určeny pro mikroopracování materiálů (elektronické součástky, lékařské implantáty). Z hlediska uživatele je zajímavé kompaktní provedení s hmotností 45 kg a pouze s jednofázovým elektrickým připojením. Do výkonu 200 W není potřeba externí chladič. Režim generace je kontinuální nebo vysokofrekvenční do 100 khz. Lasery RedEnergy G4 s výkony od 10 W do 70 W jsou určeny pro značení a pulsní mikroaplikace. Kombinací pulsu o délce desítky nanosekund a energii až 1,25 mj dosahují výkonu v pulsu až 20 kw. Lasery řady RedPOWER OEM s výkony od 500 W do 1000 W, s kvalitou svazku M 2 < 1,1 a celkovou účinností 30 % jsou určeny pro průmyslové aplikace řezání a svařování. Pro dosažení vyšších výkonů mohou být spojovány do bloků. V budoucnu nahradí výbojkou čerpané pevnolátkové lasery [3]. Další modifikací vláknového laseru je tzv. vláknový diskový laser (Obr.11). Obr.11: Schéma vláknového diskového laseru [4]

13 Hana Chmelíčková: Inovace v oboru laserových technologií 13 Pro překonání maximálně dosažitelného výkonu z jednoho vlákna s čelním čerpáním byl ve firmě Hamamatsu Photonics K. K. Laser Group vyvinut tzv. vláknový diskový laser (Fiber Disk Laser). Optické vlákno je svinuto do několika koncentrických, vzájemně se dotýkajících kruhů, které vytváří plochý disk. Tato speciální geometrie umožňuje získat vysoký výkon se zachováním všech kvalit běžného nízko-výkonového vláknového laseru. Čerpání svinutého vlákna je realizováno příčně čtyřmi bloky, obsahující tři lineární řady laserových diod o výkonu 70 W, které jsou rozmístěny těsně u vnějšího povrchu disku s intervalem 90, záření je postupně absorbováno jádrem vlákna. Na rozdíl od čelního nebo podélného čerpání probíhá čerpání vláknového disku na mnohem větší ploše. Velmi účinné chlazení je zajištěno výměníkem tepla na horní i dolní ploše disku. Samozřejmě určitá část čerpacího záření se ztrácí díky rozptylu uvnitř vlákna, velikost ztrát roste úměrně s délkou vlákna, při návrhu jeho optimální délky je třeba vzít v úvahu také absorpci a disperzi záření sklem. Výstupní záření má vlnovou délku nm a výkon 580 W, kvalitu svazku menší než 10 mm mrad. Dva vláknové diskové lasery lze spojovat do kaskádové nebo paralelní konfigurace s výkonem nad 1 kw [4]. 1.4 Průmyslové diodové lasery První emise z polovodičového přechodu byla realizována již v roce 1962 R.N. Hallem, v 70. letech byly vyvinuty diody s dvojím hetero-přechodem, schopné pracovat v kontinuálním režimu. V roce 2000 byla udělena za vývoj polovodičového laseru I. Alfjorovovi a H. Kroemerovi Nobelova cenu za fyziku. Aktivní látkou je polovodič (GaAs, AlGaAs, InGaAsP, apod.), z jehož PN přechodu o ploše 10-6 mm 2 je emitováno záření ve viditelné až blízké IČ oblasti spektra. Jedna laserová dioda má výkon několik miliwattů, rezonátor je tvořen leštěnými plochami nosiče. Difusní chlazení zajišťuje robustní kovový podstavec, ochlazovaný vzduchem nebo vodou (Obr.12). Vzhledem k specifickému tvaru rezonátoru má výstupní svazek eliptický tvar a rozdílnou divergenci v horizontální a vertikální ose, v ose kolmé na PN přechod je to až 45 stupňů (Obr.13) [2]. Pro dosažení výkonů (5 W 20 W) se jednotlivé diody spojují do řady (bar) o délce několika milimetrů, jednotlivé řady dále do sloupců (stack) s výkonem až 600 W. Sloupce se následně řadí do bloků s výkonem několika kilowattů. Výstupní svazky jsou dále kolimovány válcovými mikročočkami, ze kterých vystupují rovnoběžné svazky.

14 14 Studijní text projektu RCPTM-EDU Obr.12: Princip polovodičového laseru Obr.13: Profil výstupního svazku polovodičového laseru Další optickou sestavou složenou z hranolů, válcové a kulové optiky je vytvořen nekruhový svazek o ploše několika mm 2 a hodnotou kvality svazku 100 až 1000 mm mrad (Obr.14). Kompaktní laserová hlava o hmotnosti několika kilogramů je upevněna přímo na rameno robota a není nutný systém pro vedení svazku z rezonátoru k obrobku. Obr.14: Profily svazku přímého diodového laseru Obr.15: Profil svazku vláknem vedeného diodového laseru Jinou možností zpracování svazku je navázání záření z jednotlivých diod do optického vlákna pro další vedení na místo určení, tzv. fibre coupled diodový laser. Profil laserové stopy je kruhový (obr.15) a kvalita svazku klesá s rostoucím výkonem a tedy i příslušným průměrem optického vlákna (obr.16). V průmyslových technologiích se laserové diody používají nejen pro čerpání pevnolátkových aktivních prostředí, ale také jako vysoko-výkonové zdroje laserového záření pro opracování materiálů. Významnými výrobci jsou firmy DILAS Diodenlasers GmbH, LaserLine Inc. a ROFIN GmbH.

15 Hana Chmelíčková: Inovace v oboru laserových technologií 15 kvalita svazku [mm mrad] průměr vlákna [µm] průměr stopy [mm] max.výkon [W] , , , Obr.16: Produktová řada vláknem vedených diodových laserů LaserLine 2. Inovace technologií 2.1 Laserové řezání a vrtání Díky vyšší účinnosti a výkonu při vysoké kvalitě svazku vláknových a diskových laserů jsou dosahovány vyšší řezné rychlosti, užší spára řezu a při vrtání vysoké hodnoty poměru hloubky ku průměru otvoru s minimální kuželovitostí. Příkladem je úzká spára řezu a vysoká řezná rychlost 150 mm s-1 při dálkovém řezání uhlíkových kompozitů o síle 3 mm kontinuálním vláknovým laserem o výkonu 3 kw (Obr.17) ve srovnání s opracováním pulsním Q-switch Nd:YAG laserem rychlostí 0,66 mm.s-1 (Obr.18) [5]. Obr.17: Řezání vláknovým laserem Obr.18: Řezání Q-switch laserem

16 16 Studijní text projektu RCPTM-EDU 2.2 Laserové svařování a pájení kovů Kromě klasické geometrie vzájemného pohybu laserové pracovní hlavy a obrobku byly patentovány technologie dálkového svařování a navařování, tzv. REMOTE WELDING. Vysoce kvalitní svazek vláknového laseru je fokusován čočkou o velké ohniskové vzdálenosti (500 mm 1000 mm) na stopu o průměru několik desetin milimetru, optimální pro svařování. Pohyb laserového svazku je realizován dvěma vzájemně kolmými galvanometrickými zrcadly (stejně jako u rozmítacích popisovacích hlav) a umožňuje až stokrát větší rychlost svařování než při motorizovaném pohybu, která je omezena hmotností polohovacího zařízení [6]. Další variantou je kombinace lineárního pohybu fokusační čočky a otáčení jednoho odrazného zrcadla kolem os X a Y (obr.19), kterou používá ve svém systému firma ROFIN ve spojení s difusně chlazeným SLAB CO 2 laserem. Obr.19: Princip dálkového opracování materiálů[2] Pro dosažení pevného hlubokého svaru byla vyvinuta řada hybridních metod, spojujících výhody laserového svařování úzký hluboký svar, vysoká rychlost, malá tepelně ovlivněná zóna s menšími nároky na toleranci nastavení svaru a energii u metod klasických, které se používají ve velké míře v automobilovém a lodním průmyslu [7] (Obr.20). I když hybridní technologie zavádí do obrobku větší vstup tepla, přináší mnoho výhod. Tavenina vytvořená klasickým zdrojem zvyšuje absorpci laserového záření v materiálu. Naopak laserový svazek stabilizuje elektrický oblouk a zlepšuje se vzhled svaru. Svar je méně náchylný k trhlinám a pórům. Pro malé a střední firmy znamenají hybridní technologie nižší inovační náklady, než pořízení nového laserového svařovacího systému.

17 Hana Chmelíčková: Inovace v oboru laserových technologií 17 a b c Obr.20: Tvar hybridního svaru (a), laserem generovaná keyhole (b), tvar svaru při obloukovém svařovaní (c) Laser jako sekundární zdroj energie lze použít v kombinaci s plasmovým obloukovým svařováním metoda PALW (plasma arc laser welding), spojení s metodou MIG/MAG, GMAW (svařování s přídavným materiálem ve formě drátu s inertním nebo aktivním plynem) vytváří technologii LAGMAW (laser assisted gas metal arc welding) (Obr.21) nebo lze vložit nízko-výkonový diodový laser do systému dvojice svařovacích hlav pro metodu TIG (svařování wolframovou elektrodou v inertní atmosféře) (Obr.22) [8]. Obr.21: Hybridní GMAW svařování Obr.22: Hybridní TIG svařování Jinou možností je kombinace záření dvou typů laserů, kterou pod názvem BHLW (Bifocal Hybrid Laser Welding) vyvinuli vědci z Ústavu obráběcích strojů a řízení průmyslu Technické Univerzity v Mnichově. Kontinuálním Nd:YAG laserem s výkonem 3 kw a kruhovým profilem svazku o průměru 0,45 mm ve spojení s diodovým laserem HPDL o výkonu 3 kw a obdélníkovým tvarem svazku 0,9 mm x 3,7 mm jsou realizovány současně hloubkové a kondukční módy svařování (Obr.23).

18 18 Studijní text projektu RCPTM-EDU U obtížněji svařitelných hliníkových slitin bylo pozorováno snížení porosity a zvýšení povrchové kvality svaru [9]. Obr.23: Schéma pracovní hlavy (vlevo) a profil svazku (vpravo) pro hybridní svařování Nd:YAG 3 kw a diodovým laserem HPDL 3 kw 2.3 Transmisní svařování plastů Rovnoměrné rozdělení intenzity záření v profilu svazku diodového laseru umožňuje bodové nebo konturové svařování různých druhů plastů a navařování fólií. Podle tvaru výrobku se průměr laserové stopy pohybuje od 0,6 mm do 5 mm, nejčastěji 1 mm 2 mm. Uchycení přeplátovaného svaru vyžaduje pouze lehký přítlak pro zajištění stability produktu a vyloučení mezery mezi vrstvami. Horní vrstva je z čistého polymeru, který je transparentní pro blízké infračervené záření, spodní vrstva je tvořena polymerem s absorbující příměsí, například uhlíkem, NIR absorbenty Clearweld vyvinuté firmou BASF nebo pigmenty patentované firmou Gentex. Tyto příměsi jsou přidány do polymeru buď přímo v procesu odlévání součástky nebo aplikovány na povrch těsně před svařováním ve formě kapaliny s nízkou viskozitou. Laserový svazek prochází s minimálními ztrátami horní vrstvou a absorbuje se na povrchu vrstvy spodní, generované teplo nataví spoj obou vrstev a po vychladnutí vznikne hermeticky těsný spoj s minimálním pnutím a odleskem, bez částic materiálu (obr.24) [10]. Laserové svařování plastů se používá při výrobě lékařských pomůcek, např. filtrů, intravenózních setů, krevních konzerv, apod. V automobilovém průmyslu

19 Hana Chmelíčková: Inovace v oboru laserových technologií 19 jsou svařovány pouzdra nejrůznějších senzorů jako rychlejší, šetrnější a přesnější náhrada za šroubování nebo lepení. Závěr Obr.24: Proces laserového svařování plastů Laserové technologie byly v posledních dvaceti letech inovovány díky rostoucímu využívání polovodičového laseru jednak jako nového vysokovýkonového zdroje pro aplikace svařování a povrchových aplikací, jednak jako nového účinného zdroje optického čerpacího záření pro aktivní prostředí pevnolátkových laserů, která současně změnila klasický tvar tyčinek na mnohem méně tepelně namáhané tvary tenkého disku a vlákna, navíc s vyšší koncentrací aktivního iontu yterbia, tedy i celkovou účinností až 30 % oproti 3 % kryptonovou výbojkou čerpaným Nd:YAG laserem. Vlnové délky v oblasti blízké infračervené oblasti jsou pro opracování nekovů a atermální mikroaplikace transformovány na druhé a třetí harmonické. Plynový CO 2 laser, zářící v daleké infračervené oblasti, má díky vysoké kvalitě svazku a hloubce ostrosti své místo v oblasti zpracování kovových i nekovových materiálů, vývoj směřuje ke zdokonalování technického provedení a snížení spotřeby aktivních plynů. Cílem studijního textu bylo informovat o některých významných aplikacích, které byly umožněny díky unikátním vlastnostem nových laserů. Jsou např. rozvíjeny hybridní technologie svařování materiálů současně laserovým svazkem a klasickou metodou. REMOTE vzdálené opracování využívá fokusaci vysoce kvalitního svazku na vzdálenost až 1 m, při získání vhodného průměru stopy pro řezaní a svařování, procesní rychlost se mnohonásobně zvyšuje použitím rozmítací optiky. Bio-kompatibilní nástroje a pomůcky pro lékařské účely jsou efektivně vyráběny metodou transmisivního svařování plastů. Neustále se zdokonalující laserové technologie přináší kromě ekonomických úspor také omezování zátěže životního prostředí.

20 20 Studijní text projektu RCPTM-EDU Literatura 1. Raydiance Smart Light TM Technology to Power Norman Noble s Noble UltraLight TM, dostupné na 2. Emmelmann, C.: Introduction to industrial laser material processing, ROFIN Hamburk, SPI Lasers UK, Ltd.,UK: Fiber lasers made for Micro, Marking, Macro, Medical, informační brožura 4. Hamamatsu Photonics K.K. Laser group: The Fiber Disk laser explained, Nature Photonics, sample, pp14-15 (2006), dostupné na html 5. Klotzbach, A.: Investigations in Remote Cutting of Carbon Fiber Composite Materiál, Fraunhofer IWS, dostupné na 6. Novák, M.: Remote Welding, dostupné na 7. Bagger, C., Olsen, F.O.: Review of laser hybrid welding, Journal of Laser Applications, Vol. 17, no.1, February 2005, Laser Institute of America, str Qi, X., Liu, L.: Comparative study on characteristic of hybrid laser TIG welded AZ61/Q235 lap joints with and without interlayers, Journal of Material Sciences, 2010, Vol.45, str Traumann, A.: Bifocal Hybrid Laser Welding, Thesis, Herbert Utz Verlag 2009, ISBN Welding Technology Institute of Australia: Trasmission Laser Welding of Plastic, 2006, dostupné na

21

22 RNDr. Hana Chmelíčková Inovace v oboru laserových technologií a jejich aplikací Výkonný redaktor: prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. Odpovědná redaktorka: Vendula Drozdová Návrh a grafické zpracování obálky: Jiří K. Jurečka Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8, Olomouc Olomouc vydání ISBN Neprodejné

Plynové lasery pro průmyslové využití

Plynové lasery pro průmyslové využití Laserové technologie v praxi I. Přednáška č.3 Plynové lasery pro průmyslové využití Hana Chmelíčková, SLO UP a FZÚ AVČR Olomouc, 2011 Využití plynových laserů v průmyslových aplikacích Atomární - He-Ne

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Hybridní laserové technologie

Hybridní laserové technologie OTEVŘENÁ SÍŤ PARTNERSTVÍ NA BÁZI APLIKOVANÉ FYZIKY CZ.1.07/2.4.00/17.0014 Hybridní laserové technologie Hana Chmelíčková Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AVČR, 17. listopadu 50a, 772 07 OLOMOUC, ČR Konference

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

1. Zdroje a detektory optického záření

1. Zdroje a detektory optického záření 1. Zdroje a detektory optického záření 1.1. Zdroje optického záření výkon a jeho časový průběh spektrální charakteristika a její stabilita v čase koherenční vlastnosti 1.1.1. Tepelné zdroje velmi malá

Více

Laserové a plazmové řezání (84, 83)

Laserové a plazmové řezání (84, 83) Laserové a plazmové řezání (84, 83) Dělení materiálů je stále velmi důležitou nepominutelnou výrobní operací. Používá se k tomu celá řada metod, každá z nich si vytvořila svoji oblast optimálního použití.

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Průmyslové lasery MediCom

Průmyslové lasery MediCom Průmyslové lasery MediCom MediCom a.s. Praha divize průmyslové lasery Firma MediCom a.s. Praha se více než 20 let věnuje vývoji, výrobě a prodeji laserových systémů pro průmyslové a lékařské aplikace.

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_G.2.03 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Petr

Více

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice přednášky 4-7

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice přednášky 4-7 MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice přednášky 4-7 Ondřej Votava J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry AS ČR Co vás v příštích třech týdnech čeká: Dnes Za týden

Více

1 Nekonvenční metody svařování - laser. 2 Svařování laserem (51)

1 Nekonvenční metody svařování - laser. 2 Svařování laserem (51) 1 Nekonvenční metody svařování - laser Nové nekonvenční technologie zaujímají širokou a velice rozmanitou oblast. Charakterizují je využití různých fyzikálních jevů, které mohou být zdrojem tepla nebo

Více

Laserové depoziční metody - obecná charakteristika

Laserové depoziční metody - obecná charakteristika Laserové depoziční metody - obecná charakteristika Laserové odprašování zdrojového materiálu z tzv. targetu (terče), upraveného do zhutnělé formy (lisovaná či zmražená tableta) vhodné pro depozici. Laserové

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

1. Pájení Laserem 93* (ostatní způsoby)

1. Pájení Laserem 93* (ostatní způsoby) 1. Pájení Laserem 93* (ostatní způsoby) Technologie pájení, kdy na rozdíl od svařování dochází k difúznímu spojování dílů nataveným přídavným materiálem za pomoci tavidla při teplotě nižší, než je teplota

Více

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče.

1.1 VLIVY NA JAKOST SVAROVÉHO SPOJE svařitelnost materiálu, správná konstrukce, tvar svarku, volba přídavného materiálu, kvalifikace svářeče. 1 SVARY A SVAŘOVANÉ KONSTRUKCE SVAŘOVÁNÍ = pevné nerozebíratelné spojení kovových, případně nekovových materiálů účinkem tepla a tlaku nebo jejich kombinací, s použitím přídavného materiálu. 1.1 VLIVY

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Laserové technologie v praxi

Laserové technologie v praxi Hana Lapšanská Laserové technologie v praxi Laser je zdrojem zvláštního druhu světla, které se v přírodě nikde nevyskytuje. Je monochromatické a má podobu úzkého směrovaného paprsku s velmi nízkou rozbíhavostí

Více

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály

Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály Systém značení evropských norem pro svařování přídavnými materiály 111 - pro svařování ruční, obalenou elektrodou (ROS) EN ČSN Pro svařování... Vydáno Str. ČSN EN ISO 2560 05 5005 nelegovaných a jemnozrnných

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Chladiče a příslušenství

Chladiče a příslušenství Chladiče a příslušenství Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Chladiče 3 Vzduchové chladiče pro součástky svorníkového typu 3 Vzduchové chladiče pro jednostranné chlazení součástek kotoučového

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Spektrální charakteristiky optických komponentů

Spektrální charakteristiky optických komponentů Úloha č. 5 pro laserová praktika KFE, FJFI, ČVUT Praha, verze 27.2.2014 Spektrální charakteristiky optických komponentů Úvod V laboratorní praxi často řešíme otázku, jak v experimentu použitý optický prvek

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Laserové technologie v praxi

Laserové technologie v praxi I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Laserové technologie v praxi Hana Lapšansk anská Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikáln lního ústavu Akademie věd v České republiky

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

optické vlastnosti polymerů

optické vlastnosti polymerů optické vlastnosti polymerů V.Švorčík, vaclav.svorcik@vscht.cz Definice světelného paprsku světlo se šíří ze zdroje podél přímek (paprsky) Maxwell: světlo se šířív módech (videch) = = jediná možná cesta

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

Modul: Nekonvenční technologie obrábění - Laser

Modul: Nekonvenční technologie obrábění - Laser Název projektu: Sbližování teorie s praxí Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: Strojní mechanik Mechanik seřizovač Ročník: SM 3. ročník MS 4. ročník Zpracoval:

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS

CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS CPV (Concentrated Photovoltaics) - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS Ing. Jan Johan, Ing. Vratislav Gábrt - ELCERAM a.s., Okružní 1144, Hradec Králové jan.johan@email.cz, vyzkum@elceram.cz

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU VE SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ TITLE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU VE SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ TITLE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MECHANICAL TECHNOLOGY VYUŽITÍ LASERHYBRIDU

Více

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA

VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA CNC MACHINERY VERTIKÁLNÍ OBRÁBECÍ CENTRA lineární valivé vedení vysoká přesnost polohování rychlá a spolehlivá výměna nástroje tuhá konstrukce stroje vysoká dynamika stroje precizní vysokorychlostní vřeteno

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Školení CIUR termografie

Školení CIUR termografie Školení CIUR termografie 7. září 2009 Jan Pašek Stavební fakulta ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních staveb Část 1. Teorie šíření tepla a zásady nekontaktního měření teplot Terminologie Termografie

Více

Technologie FINE Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1. Květen 2004. Embargováno do 9. července 2004

Technologie FINE Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1. Květen 2004. Embargováno do 9. července 2004 Technický dokument White Paper VYDÁNÍ 1.1 Květen 2004 Embargováno do 9. července 2004 Canon Europe Ltd. Změna specifikací vyhrazena bez oznámení. OBSAH Úvod.........................................................3

Více

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se s ovládáním stereoskopického mikroskopu, digitálního mikroskopu a fotoaparátu. 2. Studujte pod mikroskopem různé preparáty. Vyberte vhodný

Více

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289 OBSAH Předmluva 5 1 Popis mikroskopu 13 1.1 Transmisní elektronový mikroskop 13 1.2 Rastrovací transmisní elektronový mikroskop 14 1.3 Vakuový systém 15 1.3.1 Rotační vývěvy 16 1.3.2 Difúzni vývěva 17

Více

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí

[ Vy máte profil - my jej opracujeme! ] [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí. Čtyřosová centra pro obrábění tyčí [ Pouze kvalita vyrábí kvalitu ] Tříosová centra pro obrábění tyčí Čtyřosová centra pro obrábění tyčí Pětiosová centra pro obrábění tyčí elumatec Česká republika >CZ-25241 Zlatniky 143 >Praha-západ >Tel.

Více

Spektroskop. Anotace:

Spektroskop. Anotace: Spektroskop Anotace: Je bílé světlo opravdu bílé? Liší se nějak světlo ze zářivky, žárovky, LED baterky, Slunce, UV baterky, výbojek a dalších zdrojů? Vyrobte si jednoduchý finančně nenáročný papírový

Více

Nový typ vláknového laseru HXP 30

Nový typ vláknového laseru HXP 30 Nový typ vláknového laseru HXP 30 Složení laserového systému Tento typ laserového popisovacího a gravírovacího systému HXP 30 se skládá ze tří částí: - Zdrojové jednotky, obsahující: o řídící jednotku

Více

3D tisk v L. K. Engineering, s.r.o

3D tisk v L. K. Engineering, s.r.o Mýty, pověry, zklamání a realita 3D tisku Tento dokument vznikl jako reakce na množství emailů ohledně zájmu o 3D tisk na naší 3D tiskárně. Umožní lépe pochopit co je a není možné vytisknout a proč. Také

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING

VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING PSP Engineering a.s. VÝROBNÍ MOŽNOSTI TECHNOLOGICKÉ ZÁKLADNY PSP ENGINEERING výroba podle dokumentace zákazníka náhradní díly velkorozměrové rotační části velkorozměrové ozubení strojní obrábění svařování

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz CITOPULS II Svařovací zdroje MIG/MAG www.airliquidewelding.cz CITOPULS II CITOPULS II je jedním z produktů na trhu svařování metodou MIG/MAG, který nabízí vynikající kvalitu svařování a svařování s pokročilými

Více

Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením

Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením ZDENĚK BOCHNÍČEK, JIŘÍ STRUMIENSKÝ Přírodovědecká fakulta MU, Brno Úvod Ultrafialové (UV) a infračervené (IR) záření jsou v elektromagnetickém spektru nejbližšími

Více

ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit.

ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. ŘADA F112 Frézovací nástroj na plasty: jednobřitý, celokarbidový, downcut, leštěný a vyjímečně ostrý břit. Stejný jako F113, ale tlačící špony dolů (downcut funkce). Tím pádem žádné zvedání tenkých materiálů,

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

Plazmové svařování (navařování) - 15

Plazmové svařování (navařování) - 15 Plazmové svařování (navařování) - 15 Aplikace plazmatu je ve světě značně rozšířena, zejména při navařování prášků a drátů. Metoda má základ v použití vysoce koncentrovaného proudu plazmy pro tavení navařovaného

Více

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení

LaserControl NT. spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT spolehlivá kontrola nástroje vysoká přesnost měření dokonalá kontrola opotřebení LaserControl NT BLUM High-Tech-laserové systémy zaručují na celém světe nejvyšší přesnost a spolehlivost

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging LSC LOW SPATTER CONTROL NAŠÍM CÍLEM JE VYTVOŘIT DOKONALÝ OBLOUK PRO KAŽDÉ POUŽITÍ! Výhody / 3 LSC: MODIFIKOVANÝ KRÁTKÝ OBLOUK S EXTRÉMNĚ VYSOKOU STABILITOU.

Více

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH

ThyssenKrupp Materials Austria GmbH GmbH Organizace koncernu Business Area Materials Services 2 Historie společnosti TKMA 3 Centrála Vídeň - Freudenauer Hafen Plocha hal 8.000 m² Administrativní plocha 1.200 m² 69 pracovníků 17 pásových

Více

Kovaná hliníková kola Alcoa. Fakta a čísla

Kovaná hliníková kola Alcoa. Fakta a čísla Kovaná hliníková kola Alcoa Fakta a čísla VÍTE, ŽE? Kola Alcoa jsou nejpevnější Každé z těchto kol vzniká z jednoho kusu nerezavějící hliníkové slitiny o vysoké pevnosti. Pomocí lisu o síle 8000 tun je

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Bezkontaktní termografie

Bezkontaktní termografie Bezkontaktní termografie Biofyzikální ústav LF MU Elektromagnetické spektrum http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:elmgspektrum.png Bezkontaktní termografie 2 Zdroje infračerveného záření Infračervené záření

Více

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu.

ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. Výrobní kompetence _KOMPETENCE V OBRÁBĚNÍ Frézování ConeFit TM nabízí maximální flexibilitu. WALTER PROTOTYP ConeFit modulární systém pro frézování NÁSTROJOVÝ SYSTÉM modulární frézovací systém ze slinutého

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 1. část (svařování plamenem) Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_17 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více