ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,"

Transkript

1 2012

2 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, pokud se chystáte poctivě přečíst naši výroční zprávu, máte můj obdiv. Přijde mi totiž, že informacemi všeho druhu se náš současný svět jen hemží. Člověk neví, co číst dřív, co bude zajímavé nebo z čeho bude mít užitek. Před Vámi leží výroční zpráva občanského sdružení I MY ze Soběslavi, jež před 13 lety založilo několik maminek na mateřské dovolené, které chtěly konat něco užitečného. A tak si vymyslely, že by bylo pěkné pomáhat středisku Rolnička, které v Soběslavi již 6 let poskytovalo služby dětem s postižením. Lidé ze sdružení I MY začali pořádat besedy, zajišťovali dobrovolníky pro děti s postižením, pro maminky pořádali klubová dopoledne s výtvarným programem, zorganizovali první Podzimní tancovačku Během následujících 6 let se vyskytla potřeba podpořit rodiny těch úplně nejmenších dětí s postižením, ve sdružení I MY vzniklo proto v roce 2006 Středisko rané péče, které poskytuje služby rodinám dětí s postižením v celém Jihočeském kraji. Jak jsou rodiny se službou spokojeni, můžete alespoň malinko vytušit z úryvků, které jsou i s fotografiemi uprostřed naší výroční zprávy. Státu se stále nedaří vymyslet rozumné rozdělování dotací, a tak po vyhlášení výsledků dotačního řízení se to vždy v médiích hemží články a dokumentárními pořady o sociální práci lidí, kteří díky neustálému stresu kvůli nedostatku financí nemají na svoji náročnou práci klid. V roce 2012 jsme měli štěstí. Raná péče byla finančně podpořena sbírkovým projektem Pomozte dětem a benefiční představení Jaroslava Duška nám přineslo do rozpočtu sumu, která nám umožnila poskytovat služby do konce roku. Díky všem, kteří nás podporují, díky všem, kteří se na nás s důvěrou obracejí ať se nám i v následujících letech daří! Za o.s. I MY Kateřina Růžičková

3 POSLÁNÍ Posláním občanského sdružení I MY je pomáhat rodinám dětí s postižením a prosazovat zájmy lidí s postižením. VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 13. výroční shromáždění členů se konalo 2. května Členové byli seznámeni s činností sdružení za rok 2012, plánem činnosti a s rozpočtem na rok Také byli informováni o spolupráci s Dobrovolnickým centrem Diakonie ČCE středisko Rolnička a s Klubem dobrovolníků v Městské knihovně. K. Růžičková informovala o činnosti Střediska rané péče pro jihočeský region. Členům sdružení byla představena výroční, revizní a finanční zpráva. Vše bylo řádným hlasováním schváleno. Dále proběhla volba rady sdružení, předsedy, místopředsedy a revizora. Předsedkyní sdružení se stala Mgr. Pavla Šenová, místopředsedkyní Kateřina Růžičková, DiS., revizorkou Jitka Knotková, členkami rady Mgr. Barbora Žáková, Klára Csirková a Ludmila Dvořáková. RADA SDRUŽENÍ Rada sdružení se v roce 2012 scházela jednou za 2 měsíce. Jednání se účastnili zvolení zástupci rady P. Šenová, K. Růžičková, L. Dvořáková, K. Csirková, B. Žáková a ostatní členové sdružení. Při těchto setkáních jsme připravovali a hodnotili akce sdružení a pravidelně jsme informovali o činnosti Střediska rané péče pro jihočeský region. Na jednáních probíhala také diskuse na téma transformace občanských sdružení, která nás čeká. 2

4 IMY KLUB Oznamujeme všem příznivcům, přátelům, dobrovolníkům a rodinám Střediska rané péče, že se narodil IMY klub a to na začátku září roku 2012, přesné datum není známo. Na tom ale nezáleží, protože IMY klub má svoji neobvyklou vlastnost čím více lidí spořádá, tím lépe pomáhá. Připojte se i Vy, ať je silný! IMY klub roste i díky Vám! Ke konci roku 2012 rada sdružení rozhodla o založení IMY klubu jedná se o společenství lidí, kteří chtějí podporovat sdružení I MY, především projekt Začít včas!, který je zaměřen na poskytování služeb rané péče rodinám malých dětí s postižením. Na konci prosince 2012 bylo v IMY klubu 17 členů. Snahou občanského sdružení je přizvat ke členství co nejvíce příznivců činnosti sdružení, také z řad odborníků a zastupitelů jihočeských měst a obcí, a rozšiřovat povědomí o sociální službě rané péči. SPOLUPRÁCE S DOBROVOLNICKÝM CENTREM Akce sdružení si již nedokážeme představit bez dobrovolníků. Všech setkání rodin se účastní dobrovolníci z DC ČCE Diakonie Rolnička, kteří pomáhají s hlídáním dětí. Letos to bylo 25 dobrovolníků, převážně studentů Gymnázia v Soběslavi, ale i dalších středních a vysokých škol. V Městské knihovně Soběslav pokračuje setkávání dobrovolnic, které vyrábějí pomůcky. Krásné pomůcky šité na míru jednotlivým dětem s postižením si mohou rodiče ze Střediska rané péče zapůjčit na potřebnou dobu. Kromě pomůcek dobrovolnice pomáhají s tvorbou výrobků na trhy a do tomboly. Všem dobrovolníkům patří naše upřímné poděkování. 3

5 SETKÁVÁNÍ A AKCE PRO RODINY V průběhu roku proběhla tato setkání: Setkání na hřišti BezBot v únoru /7 rodin/, v listopadu /11 rodin/ Velikonoční odpoledne s besedou o zdravé výživě /8 rodin/ Vánoční odpoledne s drumterapií /7 rodin/ Čtyřdenní pobyty v Lutové: Jarní pobyt /4 rodiny/ Podzimní pobyt /6 rodin/ Přednášky a semináře Beseda s dětským lékařem, alternativní komunikace, komunikace v širší rodině, péče o sebe volný čas, canisterapie, jak využít ipad k rozvíjení dovedností vhodné aplikace. Velký zájem rodin si vyžádal rozšíření akcí o další: o prázdninách jsme se vydali na společný výlet na ranč Apollo /7 rodin/ a v září proběhla v prostorách Rolničky v Soběslavi akce Loučení s létem /9 rodin/. Setkání rodin ve Strakonicích Protože přibylo více klientských rodin z okolí Strakonic, rozhodli jsme se zorganizovat setkávání rodin ve Strakonicích. Díky vstřícnosti Města Strakonice a Mateřského centra Beruška se nám podařilo sehnat krásné prostory, kde jsme uskutečnili na konci listopadu první setkání. Na toto setkání s canisterapií přijelo 6 rodin. 4

6 RANÁ PÉČE Středisko rané péče pro jihočeský region Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám s dětmi raného věku se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem. Posláním služby je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Služba má terénní charakter poradce, který s rodinou spolupracuje, ji navštěvuje v domácím prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů. Služba raná péče je legislativně zakotvena v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba sociální prevence a je rodinám dle zákona poskytována zdarma. Nabízené služby pedagogické, psychologické a sociálně právní poradenství provázení rodiny, aktivní naslouchání praktické návody k činnostem a hrám, které rozvíjejí dovednosti dítěte podpora komunikace dítěte s rodiči půjčování vhodných pomůcek a hraček pro děti půjčování literatury pro rodiče možnost společných setkání a pobytů rodin a přednášky pro rodiče zprostředkování kontaktu mezi rodinami navzájem zprostředkování kontaktu s odborníky pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny pomoc při získání dobrovolníka asistenta pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení podpora a aktivní pomoc při integraci a adaptaci dítěte do předškolního a školního zařízení doprovod a pomoc při jednání s úřady doprovod na odborná vyšetření 5

7 RANÁ PÉČE Raná péče v číslech V roce 2012 poradkyně absolvovaly 178 konzultací v rodinách, 10 v mateřských a základních školách, 11 schůzek s dobrovolníky dětí, připravily 11 setkání. V roce 2012 využívalo služeb Střediska rané péče 36 rodin. Během roku požádalo o služby 13 nových rodin, u kterých byla služba zahájena, a u 10 rodin byla ukončena. Za rok poradkyně najezdily kilometrů. APRP - Asociace pracovníků rané péče Naše pracoviště je členem profesní organizace APRP. V tomto roce proběhla v rámci APRP setkání pracovních skupin: Standardy rané péče, Optimální model rané péče a Kurz pro poradce rané péče. Vzdělávání Poradkyně se zúčastnily kurzů, kazuistických seminářů a odborných stáží. Témata: Krizová intervence, alternativní a augmentativní komunikace rytmus, využití ipadu, zraková stimulace, práce s traumatem v rodině, spolupráce s OSPOD, změny v sociálním systému, orofaciální stimulace. Vedoucí střediska a fundraiser absolvovali dlouhodobý vzdělávací kurz pro fundraisery, celý pracovní tým se zúčastnil semináře o fundraisingu. Pracovní tým Kateřina Růžičková, DiS., vedoucí střediska a poradkyně RP Mgr. Barbora Žáková, poradkyně RP Bc. Eliška Čunátová, poradkyně RP Mgr. Pavla Šenová, koordinátorka střediska PhDr. Jitka Balcarová, psycholog (externě) Klára Csirková, fundraiser (externě) 6

8 RANÁ PÉČE Jarní pobyt rodin Proběhl opět v penzionu Vyhlídka v Lutové. Nečekané teplo se sluníčkem nás potěšily hned po příjezdu do malebné vesničky Lutová u Třeboně, kam jsme společně s rodinami dorazili ve čtvrteční podvečer. Po vzájemném seznámení jsme si užili večer plný her, tentokrát i se staršími dětmi. Páteční dopoledne patřilo besedě o alternativní komunikaci, ukázaly jsme si, jak se dají využít fotografie a obrázky k vytvoření komunikační knížky, bavili jsme se o tom jak a proč znakovat, a rodiče si předávali zkušenosti, co se komu osvědčilo. Poradkyně Eliška ukázala, jak pracovat s tabletem a bohatou nabídkou aplikací pro podporu rozvoje dovedností, zvláště komunikace. Odpoledne měli rodiče program s psycholožkou Jitkou Balcarovou. Večer jsme si opékali buřty a zpívali, za tmy vypustili Lampion přání a doufali, že doletí... V sobotu dopoledne byl opět program s psycholožkou Jitkou, před obědem jsme vyrazili na vycházku s Abby, krásnou černou fenkou, kterou přivezla poradkyně Eliška. Děti házely aport, česaly ji a mazlily se s ní. Dospělí oprášili volejbalové dovednosti a zahráli si několik setů, kdo chtěl, honil balón v barevném padáku, někteří se zase naučili kroket. Odpoledne jsme si udělali výlet. Po odpočinku proběhla výtvarná dílna kdo chtěl, ozdobil si trička metodou savování. Po večeři měli rodiče možnost poslechnout si povídání pana Jana Chabra o jihočeském rybníkářství a pak se jej na cokoliv zeptat jako dlouholetého dětského lékaře. V neděli jsme vyjeli do ZOO ve Dvorcích u Borovan. Po společném obědě jsme pobyt zhodnotili, zazpívali si a rozloučili se. Rodiny byly s pobytem spokojené, důležitým momentem bylo společné sdílení zkušeností, možnost odreagovat se od běžného koloběhu a svěřit své ratolesti do péče jiným. Díky patří Renče, Lence a Lukášovi, dobrovolníkům, kteří se věnovali dětem a měli stále plno energie ke hrám a blbnutí. Dětem díky za krásné divadlo Boudo, budko. Děkujeme Olivově nadaci a MM Reality Tábor za finanční podporu, díky které jsme pobyt mohli uskutečnit! 7

9 RANÁ PÉČE Podzimní pobyt rodin Podzimní pobyt rodin jsme společně strávili opět v penzionu Vyhlídka v Lutové. Zúčastnilo se jej šest rodin, celkem nás bylo rekordních 31 účastníků! Letošní pobyt se mohl uskutečnit díky benefiční akci Grand Prix Kachničky, kterou zorganizovali manželé Verboon, majitelé hřiště BezBot. Především díky částce Kč z výtěžku závodů jsme pobyt mohli uskutečnit. Už ve čtvrtek při seznamovacím večeru jsme se upřímně nasmáli bylo vidět, že se sešla výborná parta lidí a že si všichni potřebujeme pořádně odpočinout (což se snad podařilo). Během celého pobytu probíhal bohatý program povídání s psycholožkou Jitkou, přednáška o fyzioterapii, po které následovaly individuální konzultace, doporučení cvičení a masáže pro všechny zájemce. Hodně času jsme také trávili venku, Eliška s maminkami vyrazily na nordicwalking, hrálo se ringo, volejbal a pár zájemců vyrazilo na kola, jedna rodina se vydala na plavání do Třeboně. Páteční dopoledne připravili tatínkové s dětmi pečené překvapení pro maminky. S dětmi jsme zpívali, chodili na procházky, obtiskávali listy na prostírání, individuálně probíhala canisterapie. Dobrovolníci se starali o děti a měli stále spoustu energie. Po celou dobu nás doprovázela věrná fenka Abby, kterou si všichni oblíbili. Při závěrečném hodnocení rodiče ocenili dobrovolníky, jak se perfektně starali o děti patří jim veliké díky! PROJEKT KAMARÁD PRO DÍTĚ Zprostředkování staršího kamaráda pro děti s postižením a jejich sourozence. Cílem je navázání vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem, ulehčení rodině v náročné péči. V roce 2012 se podařilo zprostředkovat staršího kamaráda osmi dětem s postižením a jednomu sourozenci. K osmi dětem docházejí dobrovolníci (většinou z DC ČCE Diakonie středisko Rolnička), k jednomu chlapci s autismem vyškolený asistent pro volný čas. Projekt Šance pro Jeníka finančně podpořila Nadace Dětský mozek. 8

10 AKCE PRO VEŘEJNOST Zkusme to spolu, Grand Prix Kachničky 2012, Dveře otevřené, Podzimní tancovačka, představení J. Duška Pátá dohoda s výstavou Loučení s létem. ZKUSME TO SPOLU První jarní sobotu 24. března při jarmarku Rolničky proběhl na náměstí v Soběslavi již šestý ročník akce občanského sdružení I MY Zkusme to spolu. U canisterapeutického sdružení Hafík bylo plno, děti se mohly povozit po náměstí na vozíku, který táhli dva krásní velcí psi. Kdo chtěl, dozvěděl se, jak a komu mohou psi pomáhat. Stanoviště Tyfloservisu bylo plné zajímavých pomůcek pro nevidomé. Zájemci si pomůcky vyzkoušeli s klapkami na očích, a mohli se na chvilku vžít do těžké situace lidí, které provází zrakové postižení. Pan Vacek z Tábora letos předvedl novinku veslovací kolo. Každý, kdo jízdu vyzkoušel, poznal, že musí výborně sloužit k rehabilitaci, která se může stát zároveň zábavou. Sportovní oddíl z Rolničky předvedl hru boccia, která je vhodná pro děti i dospělé s pohybovým postižením. Kdo chtěl, mohl si hru vyzkoušet, a také se dozvěděl, že sportovní oddíl Rolničky se účastní soutěží v dalších jihočeských městech. Středisko rané péče nabízelo, a to především malým návštěvníkům, možnost vyzkoušet si hračky a pomůcky, které slouží k podpoře dovedností dětí s postižením, ke kterým jezdí poradkyně rané péče. Celou akci provázelo krásné jarní počasí. S radostí zjišťujeme, že každým rokem přibývá dětí i dospělých, kteří si zkoušejí nabízené aktivity a věříme, že prožitky z akce Zkusme to spolu mohou vést k většímu pochopení lidí s handicapem. Děkujeme městu Soběslav za finanční podporu celé akce. 9

11 GRAND PRIX KACHNIČKY v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V neděli 10. června se uskutečnil první ročník netradičního závodu na Malši v Českých Budějovicích. Závod byl charitativní akcí, jejíž výtěžek se rozdělil mezi dvě organizace naše soběslavské sdružení "I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením a táborskou APLU ( Asociace pomáhající lidem s autismem). Celou akci vymysleli a zorganizovali manželé Verboonovi, majitelé českobudějovického hřiště BezBot. Toto místo je velmi vstřícné pro všechny děti i dospělé bez rozdílu, a proto na hřiště pořádáme několikrát do roka oblíbený výlet pro naše rodiny. V den závodu nám počasí příliš nepřálo. Od rána hustě pršelo, a velmi mile nás proto překvapilo, že se na start přišlo podívat několik set lidí, převážně rodičů s dětmi. Kachničky byly vysypány z mostu, a ač se neukázaly jako příliš dravé závodnice, do cíle po dvaceti minutách dojížděly první z nich a vyhrály tak svým majitelům zajímavé ceny. Poté se organizátoři odebrali k přípravě vyhlášení cen a děti se již těšily na pohádku v provedení Divadélka Máma a Táta, které je vtáhlo do děje během několika chvilek. Naše sdružení připravilo pro rodiny s dětmi vyrábění záložek či kachniček zajímavými technikami, malování hrnečků a hry s pomůckami, které vozíme za dětmi do našich klientských rodin. Díky prodeji závodních kachniček se podařilo vybrat korun. Polovina této částky byla použita na jarní pobyt rodin. Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci celého závodu, i těm z Vás, kteří jste si pořídili svou závodnici a přispěli tak do sbírkového konta. 10

12 PODZIMNÍ TANCOVAČKA Po třinácté jsme zorganizovali Podzimní tancovačku, tentokrát v Želči ve výborné restauraci Na Staré. Podzimní Tancovačka občanského sdružení "I MY" ze Soběslavi je již tradiční zábavou pro celou rodinu. Akce je benefiční její výtěžek nám pomůže zajistit projekt Začít včas! Nesmírně nás potěšilo množství lidí, kteří si našli čas a přes nádherné počasí se přišli s námi pobavit. Program Tancovačky zahájila nová moderátorská dvojice Richard Dračka alias inženýr Tomáš a Vojta Žák, inženýr Jiří. Po celé odpoledne bavili děti i dospělé výbornými vstupy. Do jimi vymyšlených her se nadšeně zapojily nejenom děti, ale i dospělí. Děkujeme jim za jejich humor a nový vítr, který do této akce přiváli. Děti s dospělými protančily odpoledne až do stavby a vztyčení vlajky nového města. To jsme společně postavili na pódiu z dřevěných dílků (děkujeme za věnování panu P. Chvátalovi z Hříměždic) a symbolizovalo zrod a růst našeho IMY klubu. Zlatým hřebem dražby se staly čtyři nádherné dorty, které pro "I MY" vyrobila a věnovala paní Jelínková, majitelka společnosti Pomposo z Větrov. I díky jejímu přispění se podařilo vydražit všechny dary za Kč! Další příjemnou novinkou tancovačky se stal Bazárek pro potěšení, do kterého mohl každý věnovat jednu či dvě věci, jejichž koupě udělala radost novým majitelům. V sedm hodin jsme se dočkali koncertu kapely Flying Parties, která roztančila a rozezpívala mnohé. Koncert byl příjemným zakončením celého odpoledne.celkový výtěžek akce činil Kč. Po odečtení nákladů spojených s organizací Kč. Tento dar byl vložen do projektu Začít včas! Péče o nejmenší děti s postižením a jejich rodiny. Děkujeme všem dárcům a výrobcům dražebních předmětů: paní K. Jelínkové za čtyři nádherné dorty, Silvii Dračkové za úchvatný kostým čaroděje, Kristýně Štrassové za s citem malovanou stoličku, Františce Žákové a Míše Šenové za sadu jemných náušnic. 11

13 PODZIMNÍ TANCOVAČKA Rádi bychom také poděkovali všem ochotným, kteří napekli, navařili, vyrobili či věnovali ceny, které jste na tancovačce mohli vyhrát v tombole: Dřevovýroba Václav Vaněk, s.r.o. Soběslav; P. Kostečka Želeč; Centropen, a.s. Dačice; Efko CZ, s.r.o. Veselí nad Lužnicí; a paní Plátové, Skálové, Bálkové, Příplatové a Buštové. Ohromný dík patří dobrovolníkům, kteří pomáhali dětem ve výtvarné dílničce a s celkovým zajištěním chodu tancovačky: Magdě Záhorové, Renče Blažkové, Katce Melenové, Pavle Mixové a Mirkovi Vytlačilovi za jeho pomoc se zvučením akce. Děkujeme panu Pavlovi Minářovi a celému personálu restaurace Na staré v Želči za jejich ochotu a přijetí, skvělou kuchyni, servis a zázemí. Obci Želeč za vstřícnost a bezplatný pronájem sálu. BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ Jaroslava DUŠKA a jeho přátel V pátek 7. prosince jsme se mohli zamyslet na životem, vztahem k sobě a okolí na představení PÁTÁ DOHODA, které je inspirováno knihou Miguela a Jose Ruizových. Autorem a hlavním protagonistou divadelní Páté dohody je Jaroslav Dušek, dále se na příjemné a objevné atmosféře podíleli Pjér La Šé z, Z. Konopásek a V. Zborník. J. Dušek a přátelé se snaží již několik let podporovat neziskové organizace jako jsme my - občanské sdružení I MY. Projekt Začít včas!, který zahrnuje službu "ranou péči", byl právě financován i z výtěžku tohoto benefičního představení, který se vyšplhal na neuvěřitelných Kč! Tato částka pomáhá zajistit celoroční službu pro šest rodin s malými dětmi s postižením. Upřímně děkujeme nejenom účinkujícím a divadlu O. Nedbala v Táboře, Petrovi Menčíkovi za krásný plakát, ale i všem příznivcům, partnerům, dárcům a dobrovolníkům za podporu. Vážíme si toho! 12

14 KALENDÁRIUM leden Seminář využití ipadu pro děti s postižením, Č. Budějovice Kurz Komunikace ve fundraisingu, ČCF Praha únor Setkání rodin na Hřišti BezBot v Č. Budějovicích Kazuistický seminář poskytovatelů ČR, Praha březen Shromáždění členů APRP Kurz Krizová intervence, PhDr. Y. Lucká, Praha Velikonoční setkání rodin s besedou o zdravé výživě, Soběslav Prezentace rané péče SpgŠ Prachatice duben Odborná stáž Bazalka, Č. Budějovice květen Výroční shromáždění I MY Čtyřdenní pobyt rodin v Lutové Seminář fundraisingu, ČCF Praha červen Kazuistický seminář poskytovatelů ČR, Praha Grand Prix Kachničky, Č. Budějovice srpen Výlet rodin na Ranč Apollo Seminář fundraising, ČCF Praha září Den otevřených dveří Loučení s létem setkání rodin Seminář AAK rytmus SRP Praha Stodůlky Seminář ipad - jeho užití, SPRP Č. Budějovice Den s handicapem, Č. Krumlov prezentace rané péče Seminář fundraising, ČCF Praha Přednáška Medikace dětí s PAS, APLA Jižní Čechy říjen Kazuistický seminář poskytovatelů ČR, Praha Čtyřdenní pobyt rodin v Lutové Prezentace rané péče SOŠ Volyně listopad Podzimní tancovačka Setkání rodin na Hřišti BezBot v Č. Budějovicích První setkání rodin ve Strakonicích Seminář fundraisingu pro celý tým v Soběslavi, ČCF prosinec Vánoční setkání rodin s drumterapií v Soběslavi Kurz krizové intervence práce s traumatem, PhDr. Y. Lucká, Praha Benefice s J. Duškem představení Pátá dohoda, Tábor 13

15 DĚKUJEME Financování v roce 2011 Státní správa MPSV Kč Města, obce Strmilov Kč, Veselí n. L Kč, Želeč Kč, Vodňany Kč, Horní Pěna Kč, Malonty Kč, Loučovice Kč, Soběslav Kč, Velešín Kč, Dešná Kč, Tábor Kč, Sezimovo Ústí Kč, Planá nad Lužnicí Kč, Malšice Kč Nadace NROS ze sbírky Pomozte dětem Kč, Siemens Fond pomoci Kč, Olivova nadace Kč, Nadace Dětský mozek Kč, Nadace Pomozme dětem Kč Benefice Grand Prix Kachničky Kč, Podzimní tancovačka Kč, Představení Pátá dohoda J. Duška Kč /partneři benefice: KAŠE Zahradnické služby, Books&Books s.r.o., Jana Janů s.r.o., M&M reality, RUDI, a.s./ Dárci - jednotlivci, firmy Bumbálek koupelny Kč, AAA Poptávka s.r.o Kč, Motosed s.r.o Kč, Jindřich Brejžek Kč, M&M reality Kč, MUDr. Blažková Kč, Jihostav Soběslav s.r.o Kč, rodina Pavlů Kč Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli na sbírkové konto, určené na rehabilitační metody ADELI a KLIMTHERAPY. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a ochotu podpořit dobrou věc. Zvláštní poděkování patří Jaroslavu Duškovi s přáteli, kteří pro nás zahráli táborskou premiéru představení Pátá dohoda a manželům Verboon, kteří pro nás zorganizovali Grand Prix Kachničky. Spolupracujeme PhDr. Jitka Balcarová, Dana Bedlánová, Středisko rané péče Diakonie ČCE Praha Stodůlky, SRP Tamtam Praha, SPRP České Budějovice, Apla Jižní Čechy, Klub dobrovolníků v Městské knihovně, Hřiště BezBot České Budějovice, MC Beruška Strakonice, Asociace pracovníků v rané péči, Diakonie ČCE středisko Rolnička v Soběslavi Výhledy a plány do budoucna Chceme rozšířit naše služby o setkání, která budou určena i rodinám dětí s postižením bez ohledu na věk dětí a na skutečnost, zda využívali služeb rané péče. 14

16 KONTAKTY I MY Společnost pro podporu lidí s postižením o. s. Sídlo sdružení: Bechyňská 50/III, Soběslav Tel: Číslo účtu: /0300 Středisko rané péče pro jihočeský region Kontaktní adresa: Dr. E. Beneše 286, Soběslav (v budově České pošty) Tel:

17 FINANČNÍ UZÁVĚRKA 2012 Příjmy v Kč Převod z fondů M P SV NROS se sbírky Pomozte dětem! Nadace Pomozme dětem lépe žít IMY klub, jiné platby Města a obce Město Soběslav Benefice Pátá dohoda Grand prix Kachničky Dary sbírkové konto Sponzoři Výtěžek tancovačka Nadace Dětský mozek Olivova nadace Platby rodičů Výtěžek trhy Členské příspěvky Úroky Výdaje v Kč Osobní náklady Tvorba fondů Materiálové náklady Kancelářské potřeby Pomůcky, knihy Pohonné hmoty Ostatní (potraviny, výtvarné potřeby) Služby Cestovné Kurzy Tisk, grafika Poštovné, telefony, internet Pobyty rodin Nájemné Ostatní (poplatky,pojištění) Náklady spojené s beneficí Platba léčebného pobytu Hospodářský výsledek... 0 Fondy k GE Money Bank a.s Nadace Dětský mozek Fond darů a rezerv I M Y Fond darů a rezerv střediska R P Sbírkové konto - Daník Zdroje financování : státní správa 43 % ostatní 57 % (nadace, dary, vlastní příjmy, sb. konto) 15

18

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání rodičům dětí s postižením, kteří využívají našich služeb.

ÚVODNÍ SLOVO. Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání rodičům dětí s postižením, kteří využívají našich služeb. ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, výroční zpráva za rok 2013 začíná příjemným konstatováním, že se nám dařilo poskytovat potřebné služby v neomezené míře, což u sociálních služeb není vůbec samozřejmé. Mohli

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KDO JSME I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Posláním sdružení je pomáhat vytvářet podmínky pro samostatný a důstojný život lidí s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Činnost sdružení v roce 2001

Činnost sdružení v roce 2001 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1

Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici Vídeňská 800, 146 00 Praha 4 a Nadační fond Prague Post Štěpánská 20, Praha 1 Prázdninový provoz na oddělení dětské neurologie, psychiatrie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Střediska rané péče EDUCO Zlín z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Rok 2015 rychle uplynul a opět bilancujeme a hodnotíme. V tomto roce jsme hodnotili více, protože to byl desátý rok

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit,

Více

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010

Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Výroční zpráva Střediska DAR za rok 2010 Posláním Střediska DAR je umožnit rodinám s dětmi s postižením život co možná nejvíce podobný každé jiné rodině s malými dětmi. Z hlediska lidských a občanských

Více

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10. Poskytovaná sociální služba raná péče. Informace o službě rané péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10 Poskytovaná sociální služba raná péče Informace o službě rané péče Posláním terénních sociálních služeb rané péče Diakonie ČCE střediska Ratolest je podporovat

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Počítáte s námi? z. s.

Počítáte s námi? z. s. ZAPSANÝ SPOLEK POČÍTÁTE S NÁMI? z. s. strana 1 Obsah výroční zprávy 2014 Úvodní slovo 3 Historie spolku 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové spolku 6 Činnost 7 Hospodaření spolku 13 Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním

Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. nezisková organizace Sociální integrace osob se zdravotním znevýhodněním Kvadru o.p.s. byla založena v roce 2010 a poskytuje služby tělesně postiženým lidem, upoutaným na invalidní vozík

Více

Výroční zpráva ROK 2013

Výroční zpráva ROK 2013 Výroční zpráva ROK 2013 SLOVO ŘEDITELE Je tomu již deset let, co bylo v novodobé historii Palaty obnoveno vydávání výroční zprávy. V každé jsou zaznamenány důležité události, které mapují změny tohoto

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2013 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 14 Identifikační údaje 15 Poděkování

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi 19. 9. 2014 21. 9. 2014 chata SNĚŽENKA (rekreační areál HORALKA) Sněžné v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách

Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením chata Juráška Olešnice v Orlických horách Psychorelaxační pobyt pro rodiny s dětmi s postižením 11.9. 13.9. 2015 chata Juráška Olešnice v Orlických horách Tuto akci podporuje město Ústí nad Orlicí, město Pardubice a Pardubický kraj PŘIHLÁŠKA:

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s.

OBČASNÍK 1/2016. Připravované akce. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. OBČASNÍK 1/2016 Milí přátelé, vážení členové! Jaro už docela silně zaklepalo na dveře, takže je nejvyšší čas si připomenout, jaké akce nás v nejbližších týdnech čekají. Protože jsme ale ani v zimních měsících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení Mateřské centrum MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 OBSAH 3 - Mateřské centrum - právní postavení sdružení, jeho cíle a poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLADNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLADNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLADNO 2 Kdo jsme? Občanské sdružení Korálek (dále jen OSK) je otevřenou, nepolitickou, dobrovolnou společenskou organizací s právní subjektivitou. Občanské sdružení

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Sídlo: Černá 47 594 42 Měřín

Sídlo: Černá 47 594 42 Měřín Výroční zpráva 2014 Sídlo: Černá 47 594 42 Měřín Právní forma: občanské sdružení IČO: 48896748 DIČ: 353-48896748 Bankovní spojení : Poštovní spořitelna číslo účtu: 221920687 / 0300 Statutární zástupce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: , sídlo: Náměstí 82, Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: , sídlo: Náměstí 82, Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN

VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA EDUCO ZLÍN 2006 ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Druhý rok střediska rané péče byl zaměřen na zkvalitňování a rozšiřování služeb pro rodiny s malými postiženými dětmi. Mnohokrát jsem se přesvědčila,

Více