ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,"

Transkript

1 2012

2 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, pokud se chystáte poctivě přečíst naši výroční zprávu, máte můj obdiv. Přijde mi totiž, že informacemi všeho druhu se náš současný svět jen hemží. Člověk neví, co číst dřív, co bude zajímavé nebo z čeho bude mít užitek. Před Vámi leží výroční zpráva občanského sdružení I MY ze Soběslavi, jež před 13 lety založilo několik maminek na mateřské dovolené, které chtěly konat něco užitečného. A tak si vymyslely, že by bylo pěkné pomáhat středisku Rolnička, které v Soběslavi již 6 let poskytovalo služby dětem s postižením. Lidé ze sdružení I MY začali pořádat besedy, zajišťovali dobrovolníky pro děti s postižením, pro maminky pořádali klubová dopoledne s výtvarným programem, zorganizovali první Podzimní tancovačku Během následujících 6 let se vyskytla potřeba podpořit rodiny těch úplně nejmenších dětí s postižením, ve sdružení I MY vzniklo proto v roce 2006 Středisko rané péče, které poskytuje služby rodinám dětí s postižením v celém Jihočeském kraji. Jak jsou rodiny se službou spokojeni, můžete alespoň malinko vytušit z úryvků, které jsou i s fotografiemi uprostřed naší výroční zprávy. Státu se stále nedaří vymyslet rozumné rozdělování dotací, a tak po vyhlášení výsledků dotačního řízení se to vždy v médiích hemží články a dokumentárními pořady o sociální práci lidí, kteří díky neustálému stresu kvůli nedostatku financí nemají na svoji náročnou práci klid. V roce 2012 jsme měli štěstí. Raná péče byla finančně podpořena sbírkovým projektem Pomozte dětem a benefiční představení Jaroslava Duška nám přineslo do rozpočtu sumu, která nám umožnila poskytovat služby do konce roku. Díky všem, kteří nás podporují, díky všem, kteří se na nás s důvěrou obracejí ať se nám i v následujících letech daří! Za o.s. I MY Kateřina Růžičková

3 POSLÁNÍ Posláním občanského sdružení I MY je pomáhat rodinám dětí s postižením a prosazovat zájmy lidí s postižením. VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 13. výroční shromáždění členů se konalo 2. května Členové byli seznámeni s činností sdružení za rok 2012, plánem činnosti a s rozpočtem na rok Také byli informováni o spolupráci s Dobrovolnickým centrem Diakonie ČCE středisko Rolnička a s Klubem dobrovolníků v Městské knihovně. K. Růžičková informovala o činnosti Střediska rané péče pro jihočeský region. Členům sdružení byla představena výroční, revizní a finanční zpráva. Vše bylo řádným hlasováním schváleno. Dále proběhla volba rady sdružení, předsedy, místopředsedy a revizora. Předsedkyní sdružení se stala Mgr. Pavla Šenová, místopředsedkyní Kateřina Růžičková, DiS., revizorkou Jitka Knotková, členkami rady Mgr. Barbora Žáková, Klára Csirková a Ludmila Dvořáková. RADA SDRUŽENÍ Rada sdružení se v roce 2012 scházela jednou za 2 měsíce. Jednání se účastnili zvolení zástupci rady P. Šenová, K. Růžičková, L. Dvořáková, K. Csirková, B. Žáková a ostatní členové sdružení. Při těchto setkáních jsme připravovali a hodnotili akce sdružení a pravidelně jsme informovali o činnosti Střediska rané péče pro jihočeský region. Na jednáních probíhala také diskuse na téma transformace občanských sdružení, která nás čeká. 2

4 IMY KLUB Oznamujeme všem příznivcům, přátelům, dobrovolníkům a rodinám Střediska rané péče, že se narodil IMY klub a to na začátku září roku 2012, přesné datum není známo. Na tom ale nezáleží, protože IMY klub má svoji neobvyklou vlastnost čím více lidí spořádá, tím lépe pomáhá. Připojte se i Vy, ať je silný! IMY klub roste i díky Vám! Ke konci roku 2012 rada sdružení rozhodla o založení IMY klubu jedná se o společenství lidí, kteří chtějí podporovat sdružení I MY, především projekt Začít včas!, který je zaměřen na poskytování služeb rané péče rodinám malých dětí s postižením. Na konci prosince 2012 bylo v IMY klubu 17 členů. Snahou občanského sdružení je přizvat ke členství co nejvíce příznivců činnosti sdružení, také z řad odborníků a zastupitelů jihočeských měst a obcí, a rozšiřovat povědomí o sociální službě rané péči. SPOLUPRÁCE S DOBROVOLNICKÝM CENTREM Akce sdružení si již nedokážeme představit bez dobrovolníků. Všech setkání rodin se účastní dobrovolníci z DC ČCE Diakonie Rolnička, kteří pomáhají s hlídáním dětí. Letos to bylo 25 dobrovolníků, převážně studentů Gymnázia v Soběslavi, ale i dalších středních a vysokých škol. V Městské knihovně Soběslav pokračuje setkávání dobrovolnic, které vyrábějí pomůcky. Krásné pomůcky šité na míru jednotlivým dětem s postižením si mohou rodiče ze Střediska rané péče zapůjčit na potřebnou dobu. Kromě pomůcek dobrovolnice pomáhají s tvorbou výrobků na trhy a do tomboly. Všem dobrovolníkům patří naše upřímné poděkování. 3

5 SETKÁVÁNÍ A AKCE PRO RODINY V průběhu roku proběhla tato setkání: Setkání na hřišti BezBot v únoru /7 rodin/, v listopadu /11 rodin/ Velikonoční odpoledne s besedou o zdravé výživě /8 rodin/ Vánoční odpoledne s drumterapií /7 rodin/ Čtyřdenní pobyty v Lutové: Jarní pobyt /4 rodiny/ Podzimní pobyt /6 rodin/ Přednášky a semináře Beseda s dětským lékařem, alternativní komunikace, komunikace v širší rodině, péče o sebe volný čas, canisterapie, jak využít ipad k rozvíjení dovedností vhodné aplikace. Velký zájem rodin si vyžádal rozšíření akcí o další: o prázdninách jsme se vydali na společný výlet na ranč Apollo /7 rodin/ a v září proběhla v prostorách Rolničky v Soběslavi akce Loučení s létem /9 rodin/. Setkání rodin ve Strakonicích Protože přibylo více klientských rodin z okolí Strakonic, rozhodli jsme se zorganizovat setkávání rodin ve Strakonicích. Díky vstřícnosti Města Strakonice a Mateřského centra Beruška se nám podařilo sehnat krásné prostory, kde jsme uskutečnili na konci listopadu první setkání. Na toto setkání s canisterapií přijelo 6 rodin. 4

6 RANÁ PÉČE Středisko rané péče pro jihočeský region Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám s dětmi raného věku se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem. Posláním služby je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Služba má terénní charakter poradce, který s rodinou spolupracuje, ji navštěvuje v domácím prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů. Služba raná péče je legislativně zakotvena v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba sociální prevence a je rodinám dle zákona poskytována zdarma. Nabízené služby pedagogické, psychologické a sociálně právní poradenství provázení rodiny, aktivní naslouchání praktické návody k činnostem a hrám, které rozvíjejí dovednosti dítěte podpora komunikace dítěte s rodiči půjčování vhodných pomůcek a hraček pro děti půjčování literatury pro rodiče možnost společných setkání a pobytů rodin a přednášky pro rodiče zprostředkování kontaktu mezi rodinami navzájem zprostředkování kontaktu s odborníky pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny pomoc při získání dobrovolníka asistenta pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení podpora a aktivní pomoc při integraci a adaptaci dítěte do předškolního a školního zařízení doprovod a pomoc při jednání s úřady doprovod na odborná vyšetření 5

7 RANÁ PÉČE Raná péče v číslech V roce 2012 poradkyně absolvovaly 178 konzultací v rodinách, 10 v mateřských a základních školách, 11 schůzek s dobrovolníky dětí, připravily 11 setkání. V roce 2012 využívalo služeb Střediska rané péče 36 rodin. Během roku požádalo o služby 13 nových rodin, u kterých byla služba zahájena, a u 10 rodin byla ukončena. Za rok poradkyně najezdily kilometrů. APRP - Asociace pracovníků rané péče Naše pracoviště je členem profesní organizace APRP. V tomto roce proběhla v rámci APRP setkání pracovních skupin: Standardy rané péče, Optimální model rané péče a Kurz pro poradce rané péče. Vzdělávání Poradkyně se zúčastnily kurzů, kazuistických seminářů a odborných stáží. Témata: Krizová intervence, alternativní a augmentativní komunikace rytmus, využití ipadu, zraková stimulace, práce s traumatem v rodině, spolupráce s OSPOD, změny v sociálním systému, orofaciální stimulace. Vedoucí střediska a fundraiser absolvovali dlouhodobý vzdělávací kurz pro fundraisery, celý pracovní tým se zúčastnil semináře o fundraisingu. Pracovní tým Kateřina Růžičková, DiS., vedoucí střediska a poradkyně RP Mgr. Barbora Žáková, poradkyně RP Bc. Eliška Čunátová, poradkyně RP Mgr. Pavla Šenová, koordinátorka střediska PhDr. Jitka Balcarová, psycholog (externě) Klára Csirková, fundraiser (externě) 6

8 RANÁ PÉČE Jarní pobyt rodin Proběhl opět v penzionu Vyhlídka v Lutové. Nečekané teplo se sluníčkem nás potěšily hned po příjezdu do malebné vesničky Lutová u Třeboně, kam jsme společně s rodinami dorazili ve čtvrteční podvečer. Po vzájemném seznámení jsme si užili večer plný her, tentokrát i se staršími dětmi. Páteční dopoledne patřilo besedě o alternativní komunikaci, ukázaly jsme si, jak se dají využít fotografie a obrázky k vytvoření komunikační knížky, bavili jsme se o tom jak a proč znakovat, a rodiče si předávali zkušenosti, co se komu osvědčilo. Poradkyně Eliška ukázala, jak pracovat s tabletem a bohatou nabídkou aplikací pro podporu rozvoje dovedností, zvláště komunikace. Odpoledne měli rodiče program s psycholožkou Jitkou Balcarovou. Večer jsme si opékali buřty a zpívali, za tmy vypustili Lampion přání a doufali, že doletí... V sobotu dopoledne byl opět program s psycholožkou Jitkou, před obědem jsme vyrazili na vycházku s Abby, krásnou černou fenkou, kterou přivezla poradkyně Eliška. Děti házely aport, česaly ji a mazlily se s ní. Dospělí oprášili volejbalové dovednosti a zahráli si několik setů, kdo chtěl, honil balón v barevném padáku, někteří se zase naučili kroket. Odpoledne jsme si udělali výlet. Po odpočinku proběhla výtvarná dílna kdo chtěl, ozdobil si trička metodou savování. Po večeři měli rodiče možnost poslechnout si povídání pana Jana Chabra o jihočeském rybníkářství a pak se jej na cokoliv zeptat jako dlouholetého dětského lékaře. V neděli jsme vyjeli do ZOO ve Dvorcích u Borovan. Po společném obědě jsme pobyt zhodnotili, zazpívali si a rozloučili se. Rodiny byly s pobytem spokojené, důležitým momentem bylo společné sdílení zkušeností, možnost odreagovat se od běžného koloběhu a svěřit své ratolesti do péče jiným. Díky patří Renče, Lence a Lukášovi, dobrovolníkům, kteří se věnovali dětem a měli stále plno energie ke hrám a blbnutí. Dětem díky za krásné divadlo Boudo, budko. Děkujeme Olivově nadaci a MM Reality Tábor za finanční podporu, díky které jsme pobyt mohli uskutečnit! 7

9 RANÁ PÉČE Podzimní pobyt rodin Podzimní pobyt rodin jsme společně strávili opět v penzionu Vyhlídka v Lutové. Zúčastnilo se jej šest rodin, celkem nás bylo rekordních 31 účastníků! Letošní pobyt se mohl uskutečnit díky benefiční akci Grand Prix Kachničky, kterou zorganizovali manželé Verboon, majitelé hřiště BezBot. Především díky částce Kč z výtěžku závodů jsme pobyt mohli uskutečnit. Už ve čtvrtek při seznamovacím večeru jsme se upřímně nasmáli bylo vidět, že se sešla výborná parta lidí a že si všichni potřebujeme pořádně odpočinout (což se snad podařilo). Během celého pobytu probíhal bohatý program povídání s psycholožkou Jitkou, přednáška o fyzioterapii, po které následovaly individuální konzultace, doporučení cvičení a masáže pro všechny zájemce. Hodně času jsme také trávili venku, Eliška s maminkami vyrazily na nordicwalking, hrálo se ringo, volejbal a pár zájemců vyrazilo na kola, jedna rodina se vydala na plavání do Třeboně. Páteční dopoledne připravili tatínkové s dětmi pečené překvapení pro maminky. S dětmi jsme zpívali, chodili na procházky, obtiskávali listy na prostírání, individuálně probíhala canisterapie. Dobrovolníci se starali o děti a měli stále spoustu energie. Po celou dobu nás doprovázela věrná fenka Abby, kterou si všichni oblíbili. Při závěrečném hodnocení rodiče ocenili dobrovolníky, jak se perfektně starali o děti patří jim veliké díky! PROJEKT KAMARÁD PRO DÍTĚ Zprostředkování staršího kamaráda pro děti s postižením a jejich sourozence. Cílem je navázání vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem, ulehčení rodině v náročné péči. V roce 2012 se podařilo zprostředkovat staršího kamaráda osmi dětem s postižením a jednomu sourozenci. K osmi dětem docházejí dobrovolníci (většinou z DC ČCE Diakonie středisko Rolnička), k jednomu chlapci s autismem vyškolený asistent pro volný čas. Projekt Šance pro Jeníka finančně podpořila Nadace Dětský mozek. 8

10 AKCE PRO VEŘEJNOST Zkusme to spolu, Grand Prix Kachničky 2012, Dveře otevřené, Podzimní tancovačka, představení J. Duška Pátá dohoda s výstavou Loučení s létem. ZKUSME TO SPOLU První jarní sobotu 24. března při jarmarku Rolničky proběhl na náměstí v Soběslavi již šestý ročník akce občanského sdružení I MY Zkusme to spolu. U canisterapeutického sdružení Hafík bylo plno, děti se mohly povozit po náměstí na vozíku, který táhli dva krásní velcí psi. Kdo chtěl, dozvěděl se, jak a komu mohou psi pomáhat. Stanoviště Tyfloservisu bylo plné zajímavých pomůcek pro nevidomé. Zájemci si pomůcky vyzkoušeli s klapkami na očích, a mohli se na chvilku vžít do těžké situace lidí, které provází zrakové postižení. Pan Vacek z Tábora letos předvedl novinku veslovací kolo. Každý, kdo jízdu vyzkoušel, poznal, že musí výborně sloužit k rehabilitaci, která se může stát zároveň zábavou. Sportovní oddíl z Rolničky předvedl hru boccia, která je vhodná pro děti i dospělé s pohybovým postižením. Kdo chtěl, mohl si hru vyzkoušet, a také se dozvěděl, že sportovní oddíl Rolničky se účastní soutěží v dalších jihočeských městech. Středisko rané péče nabízelo, a to především malým návštěvníkům, možnost vyzkoušet si hračky a pomůcky, které slouží k podpoře dovedností dětí s postižením, ke kterým jezdí poradkyně rané péče. Celou akci provázelo krásné jarní počasí. S radostí zjišťujeme, že každým rokem přibývá dětí i dospělých, kteří si zkoušejí nabízené aktivity a věříme, že prožitky z akce Zkusme to spolu mohou vést k většímu pochopení lidí s handicapem. Děkujeme městu Soběslav za finanční podporu celé akce. 9

11 GRAND PRIX KACHNIČKY v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V neděli 10. června se uskutečnil první ročník netradičního závodu na Malši v Českých Budějovicích. Závod byl charitativní akcí, jejíž výtěžek se rozdělil mezi dvě organizace naše soběslavské sdružení "I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením a táborskou APLU ( Asociace pomáhající lidem s autismem). Celou akci vymysleli a zorganizovali manželé Verboonovi, majitelé českobudějovického hřiště BezBot. Toto místo je velmi vstřícné pro všechny děti i dospělé bez rozdílu, a proto na hřiště pořádáme několikrát do roka oblíbený výlet pro naše rodiny. V den závodu nám počasí příliš nepřálo. Od rána hustě pršelo, a velmi mile nás proto překvapilo, že se na start přišlo podívat několik set lidí, převážně rodičů s dětmi. Kachničky byly vysypány z mostu, a ač se neukázaly jako příliš dravé závodnice, do cíle po dvaceti minutách dojížděly první z nich a vyhrály tak svým majitelům zajímavé ceny. Poté se organizátoři odebrali k přípravě vyhlášení cen a děti se již těšily na pohádku v provedení Divadélka Máma a Táta, které je vtáhlo do děje během několika chvilek. Naše sdružení připravilo pro rodiny s dětmi vyrábění záložek či kachniček zajímavými technikami, malování hrnečků a hry s pomůckami, které vozíme za dětmi do našich klientských rodin. Díky prodeji závodních kachniček se podařilo vybrat korun. Polovina této částky byla použita na jarní pobyt rodin. Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci celého závodu, i těm z Vás, kteří jste si pořídili svou závodnici a přispěli tak do sbírkového konta. 10

12 PODZIMNÍ TANCOVAČKA Po třinácté jsme zorganizovali Podzimní tancovačku, tentokrát v Želči ve výborné restauraci Na Staré. Podzimní Tancovačka občanského sdružení "I MY" ze Soběslavi je již tradiční zábavou pro celou rodinu. Akce je benefiční její výtěžek nám pomůže zajistit projekt Začít včas! Nesmírně nás potěšilo množství lidí, kteří si našli čas a přes nádherné počasí se přišli s námi pobavit. Program Tancovačky zahájila nová moderátorská dvojice Richard Dračka alias inženýr Tomáš a Vojta Žák, inženýr Jiří. Po celé odpoledne bavili děti i dospělé výbornými vstupy. Do jimi vymyšlených her se nadšeně zapojily nejenom děti, ale i dospělí. Děkujeme jim za jejich humor a nový vítr, který do této akce přiváli. Děti s dospělými protančily odpoledne až do stavby a vztyčení vlajky nového města. To jsme společně postavili na pódiu z dřevěných dílků (děkujeme za věnování panu P. Chvátalovi z Hříměždic) a symbolizovalo zrod a růst našeho IMY klubu. Zlatým hřebem dražby se staly čtyři nádherné dorty, které pro "I MY" vyrobila a věnovala paní Jelínková, majitelka společnosti Pomposo z Větrov. I díky jejímu přispění se podařilo vydražit všechny dary za Kč! Další příjemnou novinkou tancovačky se stal Bazárek pro potěšení, do kterého mohl každý věnovat jednu či dvě věci, jejichž koupě udělala radost novým majitelům. V sedm hodin jsme se dočkali koncertu kapely Flying Parties, která roztančila a rozezpívala mnohé. Koncert byl příjemným zakončením celého odpoledne.celkový výtěžek akce činil Kč. Po odečtení nákladů spojených s organizací Kč. Tento dar byl vložen do projektu Začít včas! Péče o nejmenší děti s postižením a jejich rodiny. Děkujeme všem dárcům a výrobcům dražebních předmětů: paní K. Jelínkové za čtyři nádherné dorty, Silvii Dračkové za úchvatný kostým čaroděje, Kristýně Štrassové za s citem malovanou stoličku, Františce Žákové a Míše Šenové za sadu jemných náušnic. 11

13 PODZIMNÍ TANCOVAČKA Rádi bychom také poděkovali všem ochotným, kteří napekli, navařili, vyrobili či věnovali ceny, které jste na tancovačce mohli vyhrát v tombole: Dřevovýroba Václav Vaněk, s.r.o. Soběslav; P. Kostečka Želeč; Centropen, a.s. Dačice; Efko CZ, s.r.o. Veselí nad Lužnicí; a paní Plátové, Skálové, Bálkové, Příplatové a Buštové. Ohromný dík patří dobrovolníkům, kteří pomáhali dětem ve výtvarné dílničce a s celkovým zajištěním chodu tancovačky: Magdě Záhorové, Renče Blažkové, Katce Melenové, Pavle Mixové a Mirkovi Vytlačilovi za jeho pomoc se zvučením akce. Děkujeme panu Pavlovi Minářovi a celému personálu restaurace Na staré v Želči za jejich ochotu a přijetí, skvělou kuchyni, servis a zázemí. Obci Želeč za vstřícnost a bezplatný pronájem sálu. BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ Jaroslava DUŠKA a jeho přátel V pátek 7. prosince jsme se mohli zamyslet na životem, vztahem k sobě a okolí na představení PÁTÁ DOHODA, které je inspirováno knihou Miguela a Jose Ruizových. Autorem a hlavním protagonistou divadelní Páté dohody je Jaroslav Dušek, dále se na příjemné a objevné atmosféře podíleli Pjér La Šé z, Z. Konopásek a V. Zborník. J. Dušek a přátelé se snaží již několik let podporovat neziskové organizace jako jsme my - občanské sdružení I MY. Projekt Začít včas!, který zahrnuje službu "ranou péči", byl právě financován i z výtěžku tohoto benefičního představení, který se vyšplhal na neuvěřitelných Kč! Tato částka pomáhá zajistit celoroční službu pro šest rodin s malými dětmi s postižením. Upřímně děkujeme nejenom účinkujícím a divadlu O. Nedbala v Táboře, Petrovi Menčíkovi za krásný plakát, ale i všem příznivcům, partnerům, dárcům a dobrovolníkům za podporu. Vážíme si toho! 12

14 KALENDÁRIUM leden Seminář využití ipadu pro děti s postižením, Č. Budějovice Kurz Komunikace ve fundraisingu, ČCF Praha únor Setkání rodin na Hřišti BezBot v Č. Budějovicích Kazuistický seminář poskytovatelů ČR, Praha březen Shromáždění členů APRP Kurz Krizová intervence, PhDr. Y. Lucká, Praha Velikonoční setkání rodin s besedou o zdravé výživě, Soběslav Prezentace rané péče SpgŠ Prachatice duben Odborná stáž Bazalka, Č. Budějovice květen Výroční shromáždění I MY Čtyřdenní pobyt rodin v Lutové Seminář fundraisingu, ČCF Praha červen Kazuistický seminář poskytovatelů ČR, Praha Grand Prix Kachničky, Č. Budějovice srpen Výlet rodin na Ranč Apollo Seminář fundraising, ČCF Praha září Den otevřených dveří Loučení s létem setkání rodin Seminář AAK rytmus SRP Praha Stodůlky Seminář ipad - jeho užití, SPRP Č. Budějovice Den s handicapem, Č. Krumlov prezentace rané péče Seminář fundraising, ČCF Praha Přednáška Medikace dětí s PAS, APLA Jižní Čechy říjen Kazuistický seminář poskytovatelů ČR, Praha Čtyřdenní pobyt rodin v Lutové Prezentace rané péče SOŠ Volyně listopad Podzimní tancovačka Setkání rodin na Hřišti BezBot v Č. Budějovicích První setkání rodin ve Strakonicích Seminář fundraisingu pro celý tým v Soběslavi, ČCF prosinec Vánoční setkání rodin s drumterapií v Soběslavi Kurz krizové intervence práce s traumatem, PhDr. Y. Lucká, Praha Benefice s J. Duškem představení Pátá dohoda, Tábor 13

15 DĚKUJEME Financování v roce 2011 Státní správa MPSV Kč Města, obce Strmilov Kč, Veselí n. L Kč, Želeč Kč, Vodňany Kč, Horní Pěna Kč, Malonty Kč, Loučovice Kč, Soběslav Kč, Velešín Kč, Dešná Kč, Tábor Kč, Sezimovo Ústí Kč, Planá nad Lužnicí Kč, Malšice Kč Nadace NROS ze sbírky Pomozte dětem Kč, Siemens Fond pomoci Kč, Olivova nadace Kč, Nadace Dětský mozek Kč, Nadace Pomozme dětem Kč Benefice Grand Prix Kachničky Kč, Podzimní tancovačka Kč, Představení Pátá dohoda J. Duška Kč /partneři benefice: KAŠE Zahradnické služby, Books&Books s.r.o., Jana Janů s.r.o., M&M reality, RUDI, a.s./ Dárci - jednotlivci, firmy Bumbálek koupelny Kč, AAA Poptávka s.r.o Kč, Motosed s.r.o Kč, Jindřich Brejžek Kč, M&M reality Kč, MUDr. Blažková Kč, Jihostav Soběslav s.r.o Kč, rodina Pavlů Kč Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli na sbírkové konto, určené na rehabilitační metody ADELI a KLIMTHERAPY. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a ochotu podpořit dobrou věc. Zvláštní poděkování patří Jaroslavu Duškovi s přáteli, kteří pro nás zahráli táborskou premiéru představení Pátá dohoda a manželům Verboon, kteří pro nás zorganizovali Grand Prix Kachničky. Spolupracujeme PhDr. Jitka Balcarová, Dana Bedlánová, Středisko rané péče Diakonie ČCE Praha Stodůlky, SRP Tamtam Praha, SPRP České Budějovice, Apla Jižní Čechy, Klub dobrovolníků v Městské knihovně, Hřiště BezBot České Budějovice, MC Beruška Strakonice, Asociace pracovníků v rané péči, Diakonie ČCE středisko Rolnička v Soběslavi Výhledy a plány do budoucna Chceme rozšířit naše služby o setkání, která budou určena i rodinám dětí s postižením bez ohledu na věk dětí a na skutečnost, zda využívali služeb rané péče. 14

16 KONTAKTY I MY Společnost pro podporu lidí s postižením o. s. Sídlo sdružení: Bechyňská 50/III, Soběslav Tel: Číslo účtu: /0300 Středisko rané péče pro jihočeský region Kontaktní adresa: Dr. E. Beneše 286, Soběslav (v budově České pošty) Tel:

17 FINANČNÍ UZÁVĚRKA 2012 Příjmy v Kč Převod z fondů M P SV NROS se sbírky Pomozte dětem! Nadace Pomozme dětem lépe žít IMY klub, jiné platby Města a obce Město Soběslav Benefice Pátá dohoda Grand prix Kachničky Dary sbírkové konto Sponzoři Výtěžek tancovačka Nadace Dětský mozek Olivova nadace Platby rodičů Výtěžek trhy Členské příspěvky Úroky Výdaje v Kč Osobní náklady Tvorba fondů Materiálové náklady Kancelářské potřeby Pomůcky, knihy Pohonné hmoty Ostatní (potraviny, výtvarné potřeby) Služby Cestovné Kurzy Tisk, grafika Poštovné, telefony, internet Pobyty rodin Nájemné Ostatní (poplatky,pojištění) Náklady spojené s beneficí Platba léčebného pobytu Hospodářský výsledek... 0 Fondy k GE Money Bank a.s Nadace Dětský mozek Fond darů a rezerv I M Y Fond darů a rezerv střediska R P Sbírkové konto - Daník Zdroje financování : státní správa 43 % ostatní 57 % (nadace, dary, vlastní příjmy, sb. konto) 15

18

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. rok v novém realizace projektu OPVK 2 Výroční zpráva o činnosti školy za

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004

Pevnost. České centrum znakového jazyka. Výroční zpráva 2004 Pevnost České centrum znakového jazyka Výroční zpráva 2004 Obsah: Základní údaje o organizaci Organizační struktura Členové organizace Činnost organizace Činnost organizace v roce 2004 2004 1. Kurzy českého

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd:

Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: Ve čtvrtek 1. září nastoupili žáci do těchto tříd: 1. ročník přípravného stupně základní školy speciální 1 žákyně 1. ročník 2 žáci 2. ročník 1 žákyně 5. ročník speciální školy 1 žák 9. ročník rehabilitačního

Více

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová

ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel Skalník Ing. Hana Červenková MUDr. Hana Křížová ČLENOVÉ VÝBORU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POVÍDEJ Mgr. Stanislava Černá - předseda PhDr. Eva Morawská. - místopředseda PhDr. Eva Filipová PhDr Eva Grandischová Mgr. Lenka Pavlová ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE Ing. Pavel

Více

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI Občanské sdružení Instand, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách, leden 2011. CESTA K ROZVOJI Institut

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FS ČCE Šumperk/ 16. března 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA FARÁŘKY ZA ROK 2013 Milí bratři a sestry, předkládám Vám tímto výroční zprávu za rok 2013. BOHOSLUŽBY FS ČCE Šumperk a jeho kazatelské

Více

Výroční zpráva pro rok 2014

Výroční zpráva pro rok 2014 Výroční zpráva pro rok 2014 Domov sv. Anežky Velký Újezd č. 7 675 32 Třebelovice 1 Obsah: 1. Představení společnosti. 3 1.1. Identifikační údaje.. 3 1.2. Identifikační údaje zřizovatele.. 4 1.3. Správní

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více