ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO. Milí čtenáři,"

Transkript

1 2012

2 ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, pokud se chystáte poctivě přečíst naši výroční zprávu, máte můj obdiv. Přijde mi totiž, že informacemi všeho druhu se náš současný svět jen hemží. Člověk neví, co číst dřív, co bude zajímavé nebo z čeho bude mít užitek. Před Vámi leží výroční zpráva občanského sdružení I MY ze Soběslavi, jež před 13 lety založilo několik maminek na mateřské dovolené, které chtěly konat něco užitečného. A tak si vymyslely, že by bylo pěkné pomáhat středisku Rolnička, které v Soběslavi již 6 let poskytovalo služby dětem s postižením. Lidé ze sdružení I MY začali pořádat besedy, zajišťovali dobrovolníky pro děti s postižením, pro maminky pořádali klubová dopoledne s výtvarným programem, zorganizovali první Podzimní tancovačku Během následujících 6 let se vyskytla potřeba podpořit rodiny těch úplně nejmenších dětí s postižením, ve sdružení I MY vzniklo proto v roce 2006 Středisko rané péče, které poskytuje služby rodinám dětí s postižením v celém Jihočeském kraji. Jak jsou rodiny se službou spokojeni, můžete alespoň malinko vytušit z úryvků, které jsou i s fotografiemi uprostřed naší výroční zprávy. Státu se stále nedaří vymyslet rozumné rozdělování dotací, a tak po vyhlášení výsledků dotačního řízení se to vždy v médiích hemží články a dokumentárními pořady o sociální práci lidí, kteří díky neustálému stresu kvůli nedostatku financí nemají na svoji náročnou práci klid. V roce 2012 jsme měli štěstí. Raná péče byla finančně podpořena sbírkovým projektem Pomozte dětem a benefiční představení Jaroslava Duška nám přineslo do rozpočtu sumu, která nám umožnila poskytovat služby do konce roku. Díky všem, kteří nás podporují, díky všem, kteří se na nás s důvěrou obracejí ať se nám i v následujících letech daří! Za o.s. I MY Kateřina Růžičková

3 POSLÁNÍ Posláním občanského sdružení I MY je pomáhat rodinám dětí s postižením a prosazovat zájmy lidí s postižením. VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ 13. výroční shromáždění členů se konalo 2. května Členové byli seznámeni s činností sdružení za rok 2012, plánem činnosti a s rozpočtem na rok Také byli informováni o spolupráci s Dobrovolnickým centrem Diakonie ČCE středisko Rolnička a s Klubem dobrovolníků v Městské knihovně. K. Růžičková informovala o činnosti Střediska rané péče pro jihočeský region. Členům sdružení byla představena výroční, revizní a finanční zpráva. Vše bylo řádným hlasováním schváleno. Dále proběhla volba rady sdružení, předsedy, místopředsedy a revizora. Předsedkyní sdružení se stala Mgr. Pavla Šenová, místopředsedkyní Kateřina Růžičková, DiS., revizorkou Jitka Knotková, členkami rady Mgr. Barbora Žáková, Klára Csirková a Ludmila Dvořáková. RADA SDRUŽENÍ Rada sdružení se v roce 2012 scházela jednou za 2 měsíce. Jednání se účastnili zvolení zástupci rady P. Šenová, K. Růžičková, L. Dvořáková, K. Csirková, B. Žáková a ostatní členové sdružení. Při těchto setkáních jsme připravovali a hodnotili akce sdružení a pravidelně jsme informovali o činnosti Střediska rané péče pro jihočeský region. Na jednáních probíhala také diskuse na téma transformace občanských sdružení, která nás čeká. 2

4 IMY KLUB Oznamujeme všem příznivcům, přátelům, dobrovolníkům a rodinám Střediska rané péče, že se narodil IMY klub a to na začátku září roku 2012, přesné datum není známo. Na tom ale nezáleží, protože IMY klub má svoji neobvyklou vlastnost čím více lidí spořádá, tím lépe pomáhá. Připojte se i Vy, ať je silný! IMY klub roste i díky Vám! Ke konci roku 2012 rada sdružení rozhodla o založení IMY klubu jedná se o společenství lidí, kteří chtějí podporovat sdružení I MY, především projekt Začít včas!, který je zaměřen na poskytování služeb rané péče rodinám malých dětí s postižením. Na konci prosince 2012 bylo v IMY klubu 17 členů. Snahou občanského sdružení je přizvat ke členství co nejvíce příznivců činnosti sdružení, také z řad odborníků a zastupitelů jihočeských měst a obcí, a rozšiřovat povědomí o sociální službě rané péči. SPOLUPRÁCE S DOBROVOLNICKÝM CENTREM Akce sdružení si již nedokážeme představit bez dobrovolníků. Všech setkání rodin se účastní dobrovolníci z DC ČCE Diakonie Rolnička, kteří pomáhají s hlídáním dětí. Letos to bylo 25 dobrovolníků, převážně studentů Gymnázia v Soběslavi, ale i dalších středních a vysokých škol. V Městské knihovně Soběslav pokračuje setkávání dobrovolnic, které vyrábějí pomůcky. Krásné pomůcky šité na míru jednotlivým dětem s postižením si mohou rodiče ze Střediska rané péče zapůjčit na potřebnou dobu. Kromě pomůcek dobrovolnice pomáhají s tvorbou výrobků na trhy a do tomboly. Všem dobrovolníkům patří naše upřímné poděkování. 3

5 SETKÁVÁNÍ A AKCE PRO RODINY V průběhu roku proběhla tato setkání: Setkání na hřišti BezBot v únoru /7 rodin/, v listopadu /11 rodin/ Velikonoční odpoledne s besedou o zdravé výživě /8 rodin/ Vánoční odpoledne s drumterapií /7 rodin/ Čtyřdenní pobyty v Lutové: Jarní pobyt /4 rodiny/ Podzimní pobyt /6 rodin/ Přednášky a semináře Beseda s dětským lékařem, alternativní komunikace, komunikace v širší rodině, péče o sebe volný čas, canisterapie, jak využít ipad k rozvíjení dovedností vhodné aplikace. Velký zájem rodin si vyžádal rozšíření akcí o další: o prázdninách jsme se vydali na společný výlet na ranč Apollo /7 rodin/ a v září proběhla v prostorách Rolničky v Soběslavi akce Loučení s létem /9 rodin/. Setkání rodin ve Strakonicích Protože přibylo více klientských rodin z okolí Strakonic, rozhodli jsme se zorganizovat setkávání rodin ve Strakonicích. Díky vstřícnosti Města Strakonice a Mateřského centra Beruška se nám podařilo sehnat krásné prostory, kde jsme uskutečnili na konci listopadu první setkání. Na toto setkání s canisterapií přijelo 6 rodin. 4

6 RANÁ PÉČE Středisko rané péče pro jihočeský region Raná péče je sociální služba zaměřená na pomoc rodinám s dětmi raného věku se zdravotním postižením nebo s ohroženým vývojem. Posláním služby je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Služba má terénní charakter poradce, který s rodinou spolupracuje, ji navštěvuje v domácím prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách klientů. Služba raná péče je legislativně zakotvena v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako služba sociální prevence a je rodinám dle zákona poskytována zdarma. Nabízené služby pedagogické, psychologické a sociálně právní poradenství provázení rodiny, aktivní naslouchání praktické návody k činnostem a hrám, které rozvíjejí dovednosti dítěte podpora komunikace dítěte s rodiči půjčování vhodných pomůcek a hraček pro děti půjčování literatury pro rodiče možnost společných setkání a pobytů rodin a přednášky pro rodiče zprostředkování kontaktu mezi rodinami navzájem zprostředkování kontaktu s odborníky pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny pomoc při získání dobrovolníka asistenta pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení podpora a aktivní pomoc při integraci a adaptaci dítěte do předškolního a školního zařízení doprovod a pomoc při jednání s úřady doprovod na odborná vyšetření 5

7 RANÁ PÉČE Raná péče v číslech V roce 2012 poradkyně absolvovaly 178 konzultací v rodinách, 10 v mateřských a základních školách, 11 schůzek s dobrovolníky dětí, připravily 11 setkání. V roce 2012 využívalo služeb Střediska rané péče 36 rodin. Během roku požádalo o služby 13 nových rodin, u kterých byla služba zahájena, a u 10 rodin byla ukončena. Za rok poradkyně najezdily kilometrů. APRP - Asociace pracovníků rané péče Naše pracoviště je členem profesní organizace APRP. V tomto roce proběhla v rámci APRP setkání pracovních skupin: Standardy rané péče, Optimální model rané péče a Kurz pro poradce rané péče. Vzdělávání Poradkyně se zúčastnily kurzů, kazuistických seminářů a odborných stáží. Témata: Krizová intervence, alternativní a augmentativní komunikace rytmus, využití ipadu, zraková stimulace, práce s traumatem v rodině, spolupráce s OSPOD, změny v sociálním systému, orofaciální stimulace. Vedoucí střediska a fundraiser absolvovali dlouhodobý vzdělávací kurz pro fundraisery, celý pracovní tým se zúčastnil semináře o fundraisingu. Pracovní tým Kateřina Růžičková, DiS., vedoucí střediska a poradkyně RP Mgr. Barbora Žáková, poradkyně RP Bc. Eliška Čunátová, poradkyně RP Mgr. Pavla Šenová, koordinátorka střediska PhDr. Jitka Balcarová, psycholog (externě) Klára Csirková, fundraiser (externě) 6

8 RANÁ PÉČE Jarní pobyt rodin Proběhl opět v penzionu Vyhlídka v Lutové. Nečekané teplo se sluníčkem nás potěšily hned po příjezdu do malebné vesničky Lutová u Třeboně, kam jsme společně s rodinami dorazili ve čtvrteční podvečer. Po vzájemném seznámení jsme si užili večer plný her, tentokrát i se staršími dětmi. Páteční dopoledne patřilo besedě o alternativní komunikaci, ukázaly jsme si, jak se dají využít fotografie a obrázky k vytvoření komunikační knížky, bavili jsme se o tom jak a proč znakovat, a rodiče si předávali zkušenosti, co se komu osvědčilo. Poradkyně Eliška ukázala, jak pracovat s tabletem a bohatou nabídkou aplikací pro podporu rozvoje dovedností, zvláště komunikace. Odpoledne měli rodiče program s psycholožkou Jitkou Balcarovou. Večer jsme si opékali buřty a zpívali, za tmy vypustili Lampion přání a doufali, že doletí... V sobotu dopoledne byl opět program s psycholožkou Jitkou, před obědem jsme vyrazili na vycházku s Abby, krásnou černou fenkou, kterou přivezla poradkyně Eliška. Děti házely aport, česaly ji a mazlily se s ní. Dospělí oprášili volejbalové dovednosti a zahráli si několik setů, kdo chtěl, honil balón v barevném padáku, někteří se zase naučili kroket. Odpoledne jsme si udělali výlet. Po odpočinku proběhla výtvarná dílna kdo chtěl, ozdobil si trička metodou savování. Po večeři měli rodiče možnost poslechnout si povídání pana Jana Chabra o jihočeském rybníkářství a pak se jej na cokoliv zeptat jako dlouholetého dětského lékaře. V neděli jsme vyjeli do ZOO ve Dvorcích u Borovan. Po společném obědě jsme pobyt zhodnotili, zazpívali si a rozloučili se. Rodiny byly s pobytem spokojené, důležitým momentem bylo společné sdílení zkušeností, možnost odreagovat se od běžného koloběhu a svěřit své ratolesti do péče jiným. Díky patří Renče, Lence a Lukášovi, dobrovolníkům, kteří se věnovali dětem a měli stále plno energie ke hrám a blbnutí. Dětem díky za krásné divadlo Boudo, budko. Děkujeme Olivově nadaci a MM Reality Tábor za finanční podporu, díky které jsme pobyt mohli uskutečnit! 7

9 RANÁ PÉČE Podzimní pobyt rodin Podzimní pobyt rodin jsme společně strávili opět v penzionu Vyhlídka v Lutové. Zúčastnilo se jej šest rodin, celkem nás bylo rekordních 31 účastníků! Letošní pobyt se mohl uskutečnit díky benefiční akci Grand Prix Kachničky, kterou zorganizovali manželé Verboon, majitelé hřiště BezBot. Především díky částce Kč z výtěžku závodů jsme pobyt mohli uskutečnit. Už ve čtvrtek při seznamovacím večeru jsme se upřímně nasmáli bylo vidět, že se sešla výborná parta lidí a že si všichni potřebujeme pořádně odpočinout (což se snad podařilo). Během celého pobytu probíhal bohatý program povídání s psycholožkou Jitkou, přednáška o fyzioterapii, po které následovaly individuální konzultace, doporučení cvičení a masáže pro všechny zájemce. Hodně času jsme také trávili venku, Eliška s maminkami vyrazily na nordicwalking, hrálo se ringo, volejbal a pár zájemců vyrazilo na kola, jedna rodina se vydala na plavání do Třeboně. Páteční dopoledne připravili tatínkové s dětmi pečené překvapení pro maminky. S dětmi jsme zpívali, chodili na procházky, obtiskávali listy na prostírání, individuálně probíhala canisterapie. Dobrovolníci se starali o děti a měli stále spoustu energie. Po celou dobu nás doprovázela věrná fenka Abby, kterou si všichni oblíbili. Při závěrečném hodnocení rodiče ocenili dobrovolníky, jak se perfektně starali o děti patří jim veliké díky! PROJEKT KAMARÁD PRO DÍTĚ Zprostředkování staršího kamaráda pro děti s postižením a jejich sourozence. Cílem je navázání vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem, ulehčení rodině v náročné péči. V roce 2012 se podařilo zprostředkovat staršího kamaráda osmi dětem s postižením a jednomu sourozenci. K osmi dětem docházejí dobrovolníci (většinou z DC ČCE Diakonie středisko Rolnička), k jednomu chlapci s autismem vyškolený asistent pro volný čas. Projekt Šance pro Jeníka finančně podpořila Nadace Dětský mozek. 8

10 AKCE PRO VEŘEJNOST Zkusme to spolu, Grand Prix Kachničky 2012, Dveře otevřené, Podzimní tancovačka, představení J. Duška Pátá dohoda s výstavou Loučení s létem. ZKUSME TO SPOLU První jarní sobotu 24. března při jarmarku Rolničky proběhl na náměstí v Soběslavi již šestý ročník akce občanského sdružení I MY Zkusme to spolu. U canisterapeutického sdružení Hafík bylo plno, děti se mohly povozit po náměstí na vozíku, který táhli dva krásní velcí psi. Kdo chtěl, dozvěděl se, jak a komu mohou psi pomáhat. Stanoviště Tyfloservisu bylo plné zajímavých pomůcek pro nevidomé. Zájemci si pomůcky vyzkoušeli s klapkami na očích, a mohli se na chvilku vžít do těžké situace lidí, které provází zrakové postižení. Pan Vacek z Tábora letos předvedl novinku veslovací kolo. Každý, kdo jízdu vyzkoušel, poznal, že musí výborně sloužit k rehabilitaci, která se může stát zároveň zábavou. Sportovní oddíl z Rolničky předvedl hru boccia, která je vhodná pro děti i dospělé s pohybovým postižením. Kdo chtěl, mohl si hru vyzkoušet, a také se dozvěděl, že sportovní oddíl Rolničky se účastní soutěží v dalších jihočeských městech. Středisko rané péče nabízelo, a to především malým návštěvníkům, možnost vyzkoušet si hračky a pomůcky, které slouží k podpoře dovedností dětí s postižením, ke kterým jezdí poradkyně rané péče. Celou akci provázelo krásné jarní počasí. S radostí zjišťujeme, že každým rokem přibývá dětí i dospělých, kteří si zkoušejí nabízené aktivity a věříme, že prožitky z akce Zkusme to spolu mohou vést k většímu pochopení lidí s handicapem. Děkujeme městu Soběslav za finanční podporu celé akce. 9

11 GRAND PRIX KACHNIČKY v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH V neděli 10. června se uskutečnil první ročník netradičního závodu na Malši v Českých Budějovicích. Závod byl charitativní akcí, jejíž výtěžek se rozdělil mezi dvě organizace naše soběslavské sdružení "I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením a táborskou APLU ( Asociace pomáhající lidem s autismem). Celou akci vymysleli a zorganizovali manželé Verboonovi, majitelé českobudějovického hřiště BezBot. Toto místo je velmi vstřícné pro všechny děti i dospělé bez rozdílu, a proto na hřiště pořádáme několikrát do roka oblíbený výlet pro naše rodiny. V den závodu nám počasí příliš nepřálo. Od rána hustě pršelo, a velmi mile nás proto překvapilo, že se na start přišlo podívat několik set lidí, převážně rodičů s dětmi. Kachničky byly vysypány z mostu, a ač se neukázaly jako příliš dravé závodnice, do cíle po dvaceti minutách dojížděly první z nich a vyhrály tak svým majitelům zajímavé ceny. Poté se organizátoři odebrali k přípravě vyhlášení cen a děti se již těšily na pohádku v provedení Divadélka Máma a Táta, které je vtáhlo do děje během několika chvilek. Naše sdružení připravilo pro rodiny s dětmi vyrábění záložek či kachniček zajímavými technikami, malování hrnečků a hry s pomůckami, které vozíme za dětmi do našich klientských rodin. Díky prodeji závodních kachniček se podařilo vybrat korun. Polovina této částky byla použita na jarní pobyt rodin. Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci celého závodu, i těm z Vás, kteří jste si pořídili svou závodnici a přispěli tak do sbírkového konta. 10

12 PODZIMNÍ TANCOVAČKA Po třinácté jsme zorganizovali Podzimní tancovačku, tentokrát v Želči ve výborné restauraci Na Staré. Podzimní Tancovačka občanského sdružení "I MY" ze Soběslavi je již tradiční zábavou pro celou rodinu. Akce je benefiční její výtěžek nám pomůže zajistit projekt Začít včas! Nesmírně nás potěšilo množství lidí, kteří si našli čas a přes nádherné počasí se přišli s námi pobavit. Program Tancovačky zahájila nová moderátorská dvojice Richard Dračka alias inženýr Tomáš a Vojta Žák, inženýr Jiří. Po celé odpoledne bavili děti i dospělé výbornými vstupy. Do jimi vymyšlených her se nadšeně zapojily nejenom děti, ale i dospělí. Děkujeme jim za jejich humor a nový vítr, který do této akce přiváli. Děti s dospělými protančily odpoledne až do stavby a vztyčení vlajky nového města. To jsme společně postavili na pódiu z dřevěných dílků (děkujeme za věnování panu P. Chvátalovi z Hříměždic) a symbolizovalo zrod a růst našeho IMY klubu. Zlatým hřebem dražby se staly čtyři nádherné dorty, které pro "I MY" vyrobila a věnovala paní Jelínková, majitelka společnosti Pomposo z Větrov. I díky jejímu přispění se podařilo vydražit všechny dary za Kč! Další příjemnou novinkou tancovačky se stal Bazárek pro potěšení, do kterého mohl každý věnovat jednu či dvě věci, jejichž koupě udělala radost novým majitelům. V sedm hodin jsme se dočkali koncertu kapely Flying Parties, která roztančila a rozezpívala mnohé. Koncert byl příjemným zakončením celého odpoledne.celkový výtěžek akce činil Kč. Po odečtení nákladů spojených s organizací Kč. Tento dar byl vložen do projektu Začít včas! Péče o nejmenší děti s postižením a jejich rodiny. Děkujeme všem dárcům a výrobcům dražebních předmětů: paní K. Jelínkové za čtyři nádherné dorty, Silvii Dračkové za úchvatný kostým čaroděje, Kristýně Štrassové za s citem malovanou stoličku, Františce Žákové a Míše Šenové za sadu jemných náušnic. 11

13 PODZIMNÍ TANCOVAČKA Rádi bychom také poděkovali všem ochotným, kteří napekli, navařili, vyrobili či věnovali ceny, které jste na tancovačce mohli vyhrát v tombole: Dřevovýroba Václav Vaněk, s.r.o. Soběslav; P. Kostečka Želeč; Centropen, a.s. Dačice; Efko CZ, s.r.o. Veselí nad Lužnicí; a paní Plátové, Skálové, Bálkové, Příplatové a Buštové. Ohromný dík patří dobrovolníkům, kteří pomáhali dětem ve výtvarné dílničce a s celkovým zajištěním chodu tancovačky: Magdě Záhorové, Renče Blažkové, Katce Melenové, Pavle Mixové a Mirkovi Vytlačilovi za jeho pomoc se zvučením akce. Děkujeme panu Pavlovi Minářovi a celému personálu restaurace Na staré v Želči za jejich ochotu a přijetí, skvělou kuchyni, servis a zázemí. Obci Želeč za vstřícnost a bezplatný pronájem sálu. BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ Jaroslava DUŠKA a jeho přátel V pátek 7. prosince jsme se mohli zamyslet na životem, vztahem k sobě a okolí na představení PÁTÁ DOHODA, které je inspirováno knihou Miguela a Jose Ruizových. Autorem a hlavním protagonistou divadelní Páté dohody je Jaroslav Dušek, dále se na příjemné a objevné atmosféře podíleli Pjér La Šé z, Z. Konopásek a V. Zborník. J. Dušek a přátelé se snaží již několik let podporovat neziskové organizace jako jsme my - občanské sdružení I MY. Projekt Začít včas!, který zahrnuje službu "ranou péči", byl právě financován i z výtěžku tohoto benefičního představení, který se vyšplhal na neuvěřitelných Kč! Tato částka pomáhá zajistit celoroční službu pro šest rodin s malými dětmi s postižením. Upřímně děkujeme nejenom účinkujícím a divadlu O. Nedbala v Táboře, Petrovi Menčíkovi za krásný plakát, ale i všem příznivcům, partnerům, dárcům a dobrovolníkům za podporu. Vážíme si toho! 12

14 KALENDÁRIUM leden Seminář využití ipadu pro děti s postižením, Č. Budějovice Kurz Komunikace ve fundraisingu, ČCF Praha únor Setkání rodin na Hřišti BezBot v Č. Budějovicích Kazuistický seminář poskytovatelů ČR, Praha březen Shromáždění členů APRP Kurz Krizová intervence, PhDr. Y. Lucká, Praha Velikonoční setkání rodin s besedou o zdravé výživě, Soběslav Prezentace rané péče SpgŠ Prachatice duben Odborná stáž Bazalka, Č. Budějovice květen Výroční shromáždění I MY Čtyřdenní pobyt rodin v Lutové Seminář fundraisingu, ČCF Praha červen Kazuistický seminář poskytovatelů ČR, Praha Grand Prix Kachničky, Č. Budějovice srpen Výlet rodin na Ranč Apollo Seminář fundraising, ČCF Praha září Den otevřených dveří Loučení s létem setkání rodin Seminář AAK rytmus SRP Praha Stodůlky Seminář ipad - jeho užití, SPRP Č. Budějovice Den s handicapem, Č. Krumlov prezentace rané péče Seminář fundraising, ČCF Praha Přednáška Medikace dětí s PAS, APLA Jižní Čechy říjen Kazuistický seminář poskytovatelů ČR, Praha Čtyřdenní pobyt rodin v Lutové Prezentace rané péče SOŠ Volyně listopad Podzimní tancovačka Setkání rodin na Hřišti BezBot v Č. Budějovicích První setkání rodin ve Strakonicích Seminář fundraisingu pro celý tým v Soběslavi, ČCF prosinec Vánoční setkání rodin s drumterapií v Soběslavi Kurz krizové intervence práce s traumatem, PhDr. Y. Lucká, Praha Benefice s J. Duškem představení Pátá dohoda, Tábor 13

15 DĚKUJEME Financování v roce 2011 Státní správa MPSV Kč Města, obce Strmilov Kč, Veselí n. L Kč, Želeč Kč, Vodňany Kč, Horní Pěna Kč, Malonty Kč, Loučovice Kč, Soběslav Kč, Velešín Kč, Dešná Kč, Tábor Kč, Sezimovo Ústí Kč, Planá nad Lužnicí Kč, Malšice Kč Nadace NROS ze sbírky Pomozte dětem Kč, Siemens Fond pomoci Kč, Olivova nadace Kč, Nadace Dětský mozek Kč, Nadace Pomozme dětem Kč Benefice Grand Prix Kachničky Kč, Podzimní tancovačka Kč, Představení Pátá dohoda J. Duška Kč /partneři benefice: KAŠE Zahradnické služby, Books&Books s.r.o., Jana Janů s.r.o., M&M reality, RUDI, a.s./ Dárci - jednotlivci, firmy Bumbálek koupelny Kč, AAA Poptávka s.r.o Kč, Motosed s.r.o Kč, Jindřich Brejžek Kč, M&M reality Kč, MUDr. Blažková Kč, Jihostav Soběslav s.r.o Kč, rodina Pavlů Kč Děkujeme také všem dárcům, kteří přispěli na sbírkové konto, určené na rehabilitační metody ADELI a KLIMTHERAPY. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas a ochotu podpořit dobrou věc. Zvláštní poděkování patří Jaroslavu Duškovi s přáteli, kteří pro nás zahráli táborskou premiéru představení Pátá dohoda a manželům Verboon, kteří pro nás zorganizovali Grand Prix Kachničky. Spolupracujeme PhDr. Jitka Balcarová, Dana Bedlánová, Středisko rané péče Diakonie ČCE Praha Stodůlky, SRP Tamtam Praha, SPRP České Budějovice, Apla Jižní Čechy, Klub dobrovolníků v Městské knihovně, Hřiště BezBot České Budějovice, MC Beruška Strakonice, Asociace pracovníků v rané péči, Diakonie ČCE středisko Rolnička v Soběslavi Výhledy a plány do budoucna Chceme rozšířit naše služby o setkání, která budou určena i rodinám dětí s postižením bez ohledu na věk dětí a na skutečnost, zda využívali služeb rané péče. 14

16 KONTAKTY I MY Společnost pro podporu lidí s postižením o. s. Sídlo sdružení: Bechyňská 50/III, Soběslav Tel: Číslo účtu: /0300 Středisko rané péče pro jihočeský region Kontaktní adresa: Dr. E. Beneše 286, Soběslav (v budově České pošty) Tel:

17 FINANČNÍ UZÁVĚRKA 2012 Příjmy v Kč Převod z fondů M P SV NROS se sbírky Pomozte dětem! Nadace Pomozme dětem lépe žít IMY klub, jiné platby Města a obce Město Soběslav Benefice Pátá dohoda Grand prix Kachničky Dary sbírkové konto Sponzoři Výtěžek tancovačka Nadace Dětský mozek Olivova nadace Platby rodičů Výtěžek trhy Členské příspěvky Úroky Výdaje v Kč Osobní náklady Tvorba fondů Materiálové náklady Kancelářské potřeby Pomůcky, knihy Pohonné hmoty Ostatní (potraviny, výtvarné potřeby) Služby Cestovné Kurzy Tisk, grafika Poštovné, telefony, internet Pobyty rodin Nájemné Ostatní (poplatky,pojištění) Náklady spojené s beneficí Platba léčebného pobytu Hospodářský výsledek... 0 Fondy k GE Money Bank a.s Nadace Dětský mozek Fond darů a rezerv I M Y Fond darů a rezerv střediska R P Sbírkové konto - Daník Zdroje financování : státní správa 43 % ostatní 57 % (nadace, dary, vlastní příjmy, sb. konto) 15

18

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

KDO JSME RADA 9.VÝROČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KDO JSME I MY" Společnost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Posláním sdružení je pomáhat vytvářet podmínky pro samostatný a důstojný život lidí s

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání rodičům dětí s postižením, kteří využívají našich služeb.

ÚVODNÍ SLOVO. Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání rodičům dětí s postižením, kteří využívají našich služeb. ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, výroční zpráva za rok 2013 začíná příjemným konstatováním, že se nám dařilo poskytovat potřebné služby v neomezené míře, což u sociálních služeb není vůbec samozřejmé. Mohli

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. uzavřelo třetí rok své činnosti. Ve výroční zprávě máte možnost nahlédnout do aktivit,

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb

Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Příloha č. 3 zápisu - usnesení č. 96/2014/ZK-10 Zastupitelstvem kraje schválené granty v rámci GP Sociální služby - Opatření Podpora terénních sociálních služeb Poř. č. Příjemce dotace/ žadatel 1 Městský

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Naše činnost v roce 2011 3.1 Projekt Lesní domov dětem

1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Naše činnost v roce 2011 3.1 Projekt Lesní domov dětem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Naše činnost v roce 2011 3.1 Projekt Lesní domov dětem 3.2 Činnost v dětských domovech 3.3 Celostátní veřejná sbírka

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Nadační fond Pomozme dětem žít lépe Sídlo: Dvořákova 32, 779 00 Olomouc IČ: 28573790 tel. 585229323 e-mail: info@pomozmedetem.cz Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku u

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Motto: Spojujeme své síly, aby se ti, co jsou dole, mohli dostat nahoru V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Ž E B Ř Í K 2 0 0 7 Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. klub Velké Meziříčí Výroční zpráva 2012 Sídlo: Černá 47 594 42 Měřín Právní forma: občanské sdružení IČO: 48896748 DIČ: 353-48896748 Bankovní

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

HISTORIE BERUŠKY. Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici.

HISTORIE BERUŠKY. Berušku založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. HISTORIE BERUŠKY Berušku" založily nadšené maminky v srpnu 2005 a v září byla slavnostně otevřena v Bezděkovské ulici. Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Počet členů 32 63 63 87 72 95 Počet návštěv

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně Schuster Walter místopředseda Bc. Švábová Věra místopředsedkyně,ekonomka Koklar Pavel člen výboru Erhartová Xénie členka

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 2012 ÚVODEM 3 2012 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo registrováno v červenci roku 2006 Sídlo a adresa: Bwindi Orphans. o.s. Hlinky 116 603 00 Brno ORGANIZAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 KONTAKTNÍ ÚDAJE VESELÝ SENIOR, nadační fond Vinohradská 365/10 120 00 Praha 2 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Představení Klubu přátel rodiny

Představení Klubu přátel rodiny Představení Klubu přátel rodiny Klub přátel rodiny (KPR) vznikl v roce 2001. Toto občanské sdružení podporuje činnost Centra pro rodinu a sociální péči, sdružuje ty, kteří rodině fandí, podporují ji a

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o. s. Úvodní slovo Vážení přátelé, jako každý rok vám předkládáme Výroční zprávu, kde lze nalézt všechny hmatatelné důkazy o naší činnosti v minulém roce.

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 PRÁVĚ TEĎ! o.p.s. OBSAH Úvodní slovo ředitelky str. 3 Základní údaje str. 4 Orgány společnosti str. 5 Přehled aktivit v roce 2013 str. 7 Poděkování str. 10 Plány na rok 2014

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 http://daneta.cz/svepomocnesdruzeni/ DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN o.s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, přemýšlím, kde začít. Jak napsat úvodní slovo k výroční zprávě. Letos to zkusím vzít z tohoto konce. Výroční zpráva

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Charita Zliv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Charita Zliv Údaje o organizaci Název organizace: Charita Zliv IČ: 73634841 Sídlo organizace: Náměstí Míru 10, 373 44 Zliv Statutární zástupce: Mgr. Daniela Werbynská Laschová Právní

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více