Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí spíše k procházce v přírodě. Věřím, že mi však dá mnoho našich občanů za pravdu, že i krátká procházka po našem náměstí a přilehlých uličkách, kudy kráčela historie, nebo podívaná na centrum z některých přilehlých předzahrádek u místních restaurací, může být krásným zážitkem. Pohled na domy, které by mohly vyprávět, na jejich převážně renesanční výzdobu, vybízí člověka k zamyšlení a vede k pokoře a úctě k našim předkům. My, prachatičtí občané, možná často trpíme takzvanou místní slepotou a dost možná si ani neuvědomujeme, v jak nádherném městě žijeme. Prostě nám to připadá přirozené a všední, neboť tudy stále chodíme. Ale jen do doby, než nám nějaký turista, návštěvník nebo známý, který se tu po dlouhé době zastavil, připomene, jaké je to krásné město. Jako představitel tohoto města mám však mnohonásobnou radost, když to ocení i lidé, kteří jsou v oboru památkové péče maximálně fundovaní, a sice členové hodnotitelské komise soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městských památkových zón za rok 2010, jíž jsme se zúčastnili. Možná si mnozí vzpomenou, že již jednou jsme se umístili v této soutěži na 1. místě a získali jsme tak ocenění Historické město roku Od té doby až do minulého roku jsme se této soutěže neúčastnili. Uplynulo několik let, loni jsme dokončili generální opravy komunikací v centru města, takže zde již nenajdeme jediný centimetr čtvereční asfaltové plochy, a navrátili tak centru historický vzhled obnovenou kamennou dlažbou. Dále jsme opravili Národní dům, divadlo, celou řadu fasád, střech a oken historických domů. To nás dovedlo k myšlence přihlásit se do této prestižní soutěže znovu. Výsledkem je opět fenomenální úspěch našeho města v této soutěži. Poté, co jsme zvítězili v těžké konkurenci krásných jihočeských měst v krajském kole, které bylo honorováno částkou sto tisíc korun, jsme postoupili do celostátního kola s ještě větší konkurencí. I zde jsme zaznamenali naprosto neuvěřitelný úspěch a v rámci celé České republiky jsme skončili na pomyslném stupni vítězů v první trojici. Toto umístění bylo honorováno částkou dalších sto tisíc korun. Je to ocenění a vyznamenání nás všech. Velké díky patří všem, kteří se o to zasloužili, všem bývalým porevolučním vedením města, která nezapomínala na naše památky, lidem z úřadu věnujícím se a dohlížejícím na tyto pamětihodnosti, ale i všem, kteří dotváří skvělou atmosféru Prachatic. Pro nás, nynější vedení, je to další výzva k zamyšlení, jak naše město posunout zase o kousek dál. První vlaštovkou je například opravovaný chodník na Malém náměstí, který je též budován z kamenných kostek. Těmi by postupně mohly být vydlážděny všechny chodníky přiléhající k hradbám. Snad nám dámy ve vysokých podpatcích prominou Mým velikým snem, i když vím, že to bude cesta dlouhá a nesnadná, je pak zapsání našeho města na seznam nejprestižnější organizace UNESCO. Martin Malý Bára Poštová a Jakub Zedník, student vyšší odborné školy sociální, se setkali na semináři a rozhodně si měli co říct i po oficiální části programu. Foto Hanka RH+ Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází Projekt Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice, zahájený 2. května 2011 s dobou realizace do poloviny roku 2012, je podpořen z ESF operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Je zaměřen na udržení procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na celém území obce s rozšířenou působností (ORP) Prachatice (44 obcí) a území o. s. CHANCE IN NATURE. Cílem je podpořit začleňování osob sociálně vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením v regionu na bázi partnerství zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Projekt navazuje na úspěšné komunitní plánování v letech a první schválený plán V současné době je nutné udržet a zkvalitnit proces plánování, aby byla zajištěna dostupnost a kvalita potřebných sociálních služeb i informovanost. Využití metody komunitního plánování je nejvhodnější pro dosažení optimálního rozvoje sociálních služeb. Do plánování chceme zapojit co nejvíce osob z řad veřejnosti, využít veřejná projednání, setkávání, ankety. Jakou spojitost má komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) s Evropským rokem dobrovolnictví 2011? V minulém plánu bylo ve dvou opatřeních zadání: rozvoj dobrovolnictví a prevence sociálního vyloučení s aktivitami podpora rozvoje dobrovolnictví a zapojení se do dobrovolnictví. Právě proto jsme uspořádali seminář Jaké podoby má dobrovolnictví v Prachaticích? V programu vystoupili zástupci organizací, institucí a jednotlivci, kteří již mají zkušenosti s dobrovolníky. Hana Vojtová, ředitelka domova seniorů, podtrhla pravidelné návštěvy u klientů, sdílení a spolupráci s veřejností a s dalšími organizacemi či sdruženími. Michaela Veselá, ředitelka prachatické charity, ukázala pomoc při odstraňování škod po povodních, pomoc ve prospěch společnosti, ale nastínila i dobrovolnictví při Tříkrálové sbírce. Zuzana Furišová za Český červený kříž hovořila o dárcovství krve, návštěvách v rodinách. S konkrétní vizí a projektem, vznikem Dobrovolnického centra, přišel Zdeněk Krejsa, předseda o. s. KreBul. Toto občanské sdružení má za sebou již školení mladých lidí, kteří o dobrovolnictví mají zájem. Dobrovolnické centrum umožňuje ochotným lidem věnovat část svého volného času práci na dobrovolnických programech pro ty, kteří jsou handicapováni z důvodů věku, nemoci nebo sociální situace. Zástupci seniorských organizací Zdena Hrůzová a Čestmír Jiran informovali o vzájemné pomoci, která místy připomíná velmi potřebnou sousedskou výpomoc. Sdělili i konkrétní příběh Marie Bednárové, která dlouhé období pletla botičky a čepičky pro oddělení nedonošených dětí pražské fakultní nemocnice. Vozíčkářka Barbora Poštová mluvila o přátelství a kamarádech s tím, že by dobrovolníky určitě také přivítala. Dobrovolník může být student, senior, ale i široká veřejnost. Dle svých možností, schopností a dovedností se může věnovat klientům, pacientům buď pravidelně formou osobní služby nebo nepravidelně formou skupinových akcí. Má rád lidi, rád komunikuje, dokáže naslouchat, je ochoten se vzdělávat a doloží svou bezúhonnost. Dobrovolník činnost vykonává zdarma, nenahrazuje práci profesionálů, dělí se o čas, radost, nápady, znalosti, štěstí, zážitky. Ne všichni máme tolik finančních prostředků, fyzických a psychických sil pomoci druhým, ale určitě můžeme hledat různé další možnosti pomoci někomu, kdo to právě potřebuje. A proto se zapojte do soutěže Origami s dobrovolníkem či do výzvy Dobrovolník s kytičkou 2011 (více na str. 2). Obě aktivity budou vyhodnoceny v říjnu Všechny zájemce zveme k aktualizaci komunitního plánu rozvoje sociálních a doprovodných služeb ORP Prachatice (bližší informace na u Hanka Rabenhauptová

2 Město Prachatice na základě rozhodnutí zastupitelstva města ze dne 21. března požádalo ve 13. výzvě Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad o dotaci na realizaci projektu Revitalizace památkově chráněného území Štěpánčina parku v Prachaticích, projektu Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal a projektu Rekonstrukce místní komunikace ulice Lázeňská v Prachaticích. Revitalizace Štěpánčina parku zahrnuje úpravu stávajících asfaltových chodníků, které budou vydlážděny kamennou kostkou, doplnění nových chodníků v rámci propojení parku se III. bytovým okrskem, rekonstrukci veřejného osvětlení, vybudování vodovodní přípojky ze zdroje Žába pro případnou fontánku, novou výsadbu zeleně a obnovu trávníků. Celkové náklady se odhadují na téměř 9,5 milionu korun (dotace osm milionů). Štěpánčin park je nejstarším městským parkem v Prachaticích. Otevřen byl v roce 1881 a jméno dostal na počest belgické princezny Stefanie, Základní školu Vodňanská čekají v letošním roce opravy. Jejich předmětem bude obvodový plášť budovy, především výměna oken a zateplení stěn budovy. Součástí akce je i zateplení půdy. Realizace bude zahájena 1. června a dokončena má být dle smluvních podmínek v polovině září Celkové stavební náklady na akci ZŠ Vodňanská 287, Prachatice oprava vad a modernizace obálky budovy vzešlé z výběrového řízení činí 10,2 milionu korun. Město po realizaci akce obdrží dotaci z programu Zelená úsporám ve výši 6,5 milionu korun. Jaromír Markytán květen 2011 Radniční list Město se uchází o prostředky z regionálního operačního programu nevěsty rakousko uherského korunního prince Rudolfa. Park původně ohrazoval železný plot. Roste v něm řada vzácně se vyskytujících druhů stromů, např. jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba L.), dřezovec trojtrnný (Gleditsia tricanthos L.) a další. V rámci projektu Sportovní plocha pro bruslení a hokejbal by mohlo dojít k realizaci uvedeného sportoviště v Parku mládí. Celkové náklady se odhadují na 19,1 milionu (dotace 15,7 milionu korun). Rekonstrukce ulice Lázeňské zahrnuje nový povrch vozovky a chodníků a realizaci nových inženýrských sítí v úseku od gymnázia po napojení na ulici Zlatá stezka. Celkové náklady se odhadují na 13,7 milionu korun (dotace 5,7 milionu). Rozhodnutí ve věci žádostí očekáváme koncem července. Následně zastupitelstvo města stanoví další postup ve věci uvedených akcí. Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Rekonstrukce Družstevní ulice potrvá do srpna Město vyhlašuje soutěž Origami s dobrovolníkem Origami je japonské slovo, které znamená skládat papír. Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým. A proto najděte si někoho, kdo potřebuje pomoc. Pomozte a navíc vytvořte společně origami. Vytvořte a napište dvěma třemi větami o společných chvílích. Můžete vaše setkání i vyfotografovat. Své práce doručte do 1. září 2011 na podatelnu Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3, s označením Origami s dobrovolníkem Vaše práce budou vystaveny, z příběhů vznikne sborníček. Prezentace akce bude součástí Měsíce pro neziskový sektor v Prachaticích v říjnu Soutěž Origami s dobrovolníkem vyhlašuje město v rámci Evropského roku dobrovolnictví Hanka RH+ Laco Deczi zatroubí z věže a pokřtí nového průvodce městem Několik let nemohly pracovnice našeho infocentra návštěvníkům nabídnout tištěného průvodce městem Prachatice. V nabídce měly nejrůznější specializované publikace, nikoliv jednu ucelenou brožuru. Z toho důvodu se Kulturní a informační služby spojily s vydavatelstvím MCU s. r. o. České Budějovice a dohodly vydání průvodce v řadě VisitBohemia GUIDE. Výsledkem je, že od letní turistické sezóny 2011 bude opět možné návštěvníkům vyhovět i tímto způsobem. Křest prachatického průvodce se uskuteční v pátek 20. května ve společenském sále Národního domu v Prachaticích a můžeme říct, že opravdu velkolepým způsobem koncertem jazzmana světového formátu Laca Decziho, který zahraje společně se svou kapelou Jazz Celula New York. Laco Deczi bude také kmotrem našeho průvodce. Druhým kmotrem a významnou osobností, jež se křtu zúčastní, bude dnes už opravdu fotograf známého jména Adolf Zíka, prachatický rodák a pro většinu z nás stále ještě Prachatičák žijící v Praze. Takže si určitě poznamenejte do kalendářů: 20. května ve 20 hodin chci být v Národním domě. Pokud to někdo z vás přece zapomene, máme pro vás skvělou upomínku: v hodin zatroubí Laco Deczi z věže kostela, aby vás na akci pozval. Jaroslava Vlčková ZŠ Vodňanská dostane nový kabát Rekonstrukce veřejných komunikací v Prachaticích budou v letošním roce zahájeny v květnu. Jako první přijde na řadu Družstevní ulice, kde se bude potkávat několik dílčích rekonstrukcí. Tepelné hospodářství (TH) bude provádět rekonstrukci teplovodu včetně přípojky do MŠ Zahradní. Do domu č. p. 92 v Družstevní ulici, kde sídlí GE Money bank, bude Městská správa domů a bytů (MSBD) současně opravovat přípojky a vstup. Tyto opravy budou organizovány mimo provozní dobu banky, aby mohl být její provoz i po dobu rekonstrukce nepřerušen. Město Prachatice je investorem rekonstrukce povrchů komunikací, vodovodu a kanalizace. Pro zařízení staveniště bude využito parkoviště u křižovatky ulic Pod hradbami a Slámova. Po dokončení stavby dostane parkoviště nový asfaltový povrch. Realizace bude zahájena v květnu. Dokončení je naplánováno na 19. srpna Celkové stavební náklady na rekonstrukci Družstevní ulice bez souběžných oprav MSBD a TH Prachatice vzešly z výběrového řízení vypsaného v březnu Jsou vyčísleny na 4,2 milionu korun a jsou plně hrazeny z rozpočtu města Prachatice. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic Dobrovolník s kytičkou 2011 Pro všechny, kteří poskytují nadstandardní služby v doplňkové péči o seniory, zdravotně postižené a osoby v krizi, v podmínkách domácností, ale i ve zdravotnických a sociálních zařízeních je tu v rámci Evropského roku dobrovolnictví výzva města Prachatice Dobrovolník s kytičkou Nominovat můžete ve dvou kategoriích: dobrovolník a profesionál (kategorie pro nejlepšího profesionála ze sociální a zdravotnické oblasti např. zdravotní sestra, ošetřovatel. Hlavními kritérii hodnocení budou ohlasy příjemců služeb, hodiny věnované dobrovolnictví a vyjádření odborné komise. Vyplněné anketní lístky můžete doručit či zaslat do 1. září 2011 na Městský úřad Prachatice. Lístky najdete na webových stránkách města a v jednotlivých zařízeních. Hanka RH+ Ochotníci potřebují paměť i pozadí Po čtyřech letech se Šumavský ochotnický spolek vrátil znovu na přehlídková divadelní prkna v Dačicích. Právě tam jsme si v roce 2007 výkonem v Poprasku na laguně aneb Živí a zdraví řekli o možnost přesvědčit o kvalitách inscenace také porotu celostátní přehlídky činoherního divadla v Třebíči. Od té doby se nám obdobný úspěch podařil i s Ženitbou v Třešti, odkud jsme vyvezli další kvalitní představení tentokrát do Děčína. A právě o jedno z míst v programu celostátní přehlídky v Děčíně jsme se pokusili i letos s Lásky hrou osudnou: The Best Of. A podařilo se. Porotcům jsme sice naprosto ojedinělým pojetím a novou inscenací pod režijním vedením Jaromíra Hrušky hodně zamotali hlavu, ale když se jim nakonec dotočila, doporučili novou hru ŠOSáků opět výš a přidali ještě několik individuálních ocenění. O tom, že divadelní přehlídka není jen o tom přijet, zahrát a odjet, svědčí i několik čísel. Na letošní přehlídce v Dačicích účinkoval od pátku do neděle rekordní počet devíti souborů. Celkem strávili diváci včetně v tu chvíli nehrajících herců v židlích na představeních 14 hodin. Dalších devět hodin zabralo hodnocení představení odbornou porotou. Spolu s dalšími přestávkami strávili v prvním březnovém víkendu účastníci přehlídky v prostorách Městského kulturního střediska v Dačicích 29 hodin. Jak je vidět, amatérští divadelníci musejí mít občas trénovanou nejen paměť. Miroslav Fuchs, předseda ŠOS Konec Céčka v Prachaticích? Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Céčko vzniklo v roce Od roku 2007 existuje pod o. s. Portus Prachatice. Céčko, jež se věnuje práci s dětmi od šesti do 15 let, je zařízení sociálních služeb, kterým od začátku jeho působení v Prachaticích prošlo téměř 1000 dětí a pracovalo se s nimi v rámci bezmála setkání. V Céčku mají děti nejen možnost trávit v bezpečném prostředí volný čas, ale především řešit s odbornými pracovníky vše, co je trápí. Nyní to však vypadá, že je Céčku konec. Úředníkům nezbyly na stole pro práci s prachatickými dětmi žádné peníze Mělo by NZDM Céčko nadále zůstat v Prachaticích a být dětem ku prospěchu, nebo takové zařízení není ve městě Prachatice potřeba? Pokud máte pocit, že první varianta je správná, budeme rádi za veškerou podporu, kterou byste byli ochotni poskytnout. Zároveň nabízíme spolupráci budoucímu potencionálnímu generálnímu partnerovi. Více informací a výhody sponzorství naleznete na Júsuf Traore strana druhá

3 Radniční list PŘEDSTAVUJEME: Radní Andrea Tajanovská o hádkách, slibech a odstupu zvenčí Andrea Tajanovská radní města Prachatice Datum a místo narození: 2. prosince 1973 ve Zlíně Rodinný stav: vdaná, manžel Josef (42 let) Děti: dcera Kateřina (13 let) Dosažené vzdělání: Základní škola Zlatá stezka Prachatice, Gymnázium Vimperk (maturita v r. 1992), Vyšší odborná škola sociální Prachatice (absolutorium v r v oboru sociální práce), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (státní zkouška v r z oboru sociální pedagogika), Vysoká škola CEVRO Institut Praha (od r do r magisterské studium oboru veřejná správa) Dosavadní kariéra: Deníky Bohemia redaktorka ( ), Jihočeská hospodářská komora ředitelka oblastní kanceláře v Prachaticích ( ), Jihočeská rozvojová, o. p. s. ředitelka společnosti ( ), Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR ředitelka Institutu vzdělávání (2010 dosud), OSVČ poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Koníčky: Na koníčky nezbývá čas, ale ve volných chvílích se věnuje především rodině a rekonstrukci rodinného domu, studiu, tanečnímu centru 4EVER a čtení. Jaké důvody vás přivedly do komunální politiky? Důvodů bylo více. Vedle dlouhodobého zájmu o všeobecné politické dění, byl zcela určitě tím nejpodnětnějším impulsem rok 2007, kdy jsem společně s ostatními rodiči usilovala o záchranu Základní školy Zlatá stezka Prachatice před jejím postupným zrušením. Moje rozhodnutí kandidovat do zastupitelstva ale nebylo nijak impulsivním, zvažovala jsem ho. Rozhodly mnohé podněty zvenčí. Domníváte se, že jste hlasy voličů získala především právě díky tomu, že jste se v roce 2007 postavila do čela veřejného odporu proti zrušení druhého stupně základní školy Zlatá stezka? Těžko říci. V souvislosti s komunálními volbami jsem nad touto otázkou mockrát přemýšlela. Definitivní stanovisko ale nemám. Přestože ta kauza tehdy způsobila solidní povyk na vsi, je to událost stará skoro čtyři roky. Určitě měla vliv na počet získaných hlasů, ale domnívám se, že nijak zásadní. Boj o moc a peníze, korytářství, pomluvy Co s tím? Do komunální politiky asi leckde prosakují. Co se týká Prachatic, příliš jsem je nezaregistrovala. Asi to bude právě tím, že v radě města sedí zástupci čtyř politických subjektů a jeden hlídá toho druhého. Přijde mně hloupé, abychom se za každou cenu snažili chovat jako vrcholoví politici. Nicméně velká politika se v té komunální rozhodně odráží. Paradoxně leckdy hloupostí až trapností, což není dobře. Jste ochotna lobbovat za zájmy města Prachatice a jeho obyvatel? Pokud ano, jak? To by snad měla být povinnost každého zastupitele města bez ohledu na politickou příslušnost a aktuální možnost podílet se na práci v radě města. Hodně pracovně cestuji po celé republice, veřejně vystupuji a vždy se zmíním o tom, že jsem z Prachatic. Za město, a především pak za sociální oblast a občanskou společnost, jsem lobbovala vždy. Dlouho před tím, než jsem vstoupila do komunální politiky. Jak se vám daří skloubit práci v orgánech města s rodinou a s časově náročnými profesemi? Zatím ano, ale musela jsem některé své aktivity prozatím upozadit. Zvládám to ze dvou důvodů. Především proto, že mě to baví a práce v radě je velkou profesní výzvou, komunální politika mě zajímala vždycky. A také proto, že mám podporu v rodině, především v manželovi. Velmi brzo vstávám, ve čtyři hodiny každé ráno, a velmi pozdě chodím spát. V průměru spím kolem čtyř hodin, když spím pět hodin, to si říkám, že už jsem se vyspala do růžova. Snažím se především maximálně si organizovat čas a maximálně ho využít. Každý den mám rozplánovaný, abych stihla, co stihnout mám. Nicméně i mě čas pochopitelně tlačí a bohužel ne vždy dokážu dodržet všechny termíny. S čím budete osobně spokojena, až skončí stávající volební období? Mně by se líbilo, abychom jako sdružení Pro Prachatice dostáli toho, co jsme před volbami slíbili. Nejsou to žádné předvolební bláboly. Osobně bych ráda splnila věci, ke kterým jsem se zavázala v sociální oblasti a věci týkající se veřejné správy. Byla bych ráda, kdyby úřad byl otevřenější, přátelštější k občanům a aby fungoval především pro občany. Také bych byla moc spokojená, aby zaměstnanci městského úřadu byli pyšní na to, že tam pracují a také oni rostli profesně, protože si myslím, že se to v jejich práci logicky musí odrazit. Jak byste hlasovala jako radní, kdyby tato otázka byla znovu nastolena? Město se přece má chovat jako řádný hospodář a pokud počet žáků na některé škole poklesne natolik, že výrazně negativně dopadá do hospodaření Ale no tak, nešlo až zas tak o řádné hospodaření, vždyť chyběla fakta a data, neexistovala žádná důvodová zpráva ani kvalitativní srovnání všech tří základních škol. Tím směřuji například k počtům žáků na jednotlivých školách. Minimálně dvě školy měly velmi podobné počty, ta třetí se nijak zvlášť nelišila. Jsem přesvědčená, že šlo o nepříliš promyšlený, unáhlený tah. Z té emotivní doby jsem si odnesla poznání o síle myšlenky, kterou je skupina lidí ochotna sdílet a bojovat za ní. Vážím si řady lidí, kteří se tenkrát v kauze angažovali. Díky jejich znalostem, odvaze a nasazení nebylo zas tak těžké tu bitvu vybojovat. Po komunálních volbách jste se loni na podzim stala radní města Prachatice. Prý jste se v radě zpočátku hodně hádali. Oč? Po městě se říkají různé historky o jednání rady města. Proto je dobré připomenout, že se v radě sešly čtyři politické subjekty. Asi těžko očekávat, že se na všem kolektivně shodneme. Ta doba je pryč. Do voleb jsme šli každý s jinými motivy, plány a předvolebními programy. Hodně diskutujeme, dohadujeme se, učíme se spolu pracovat. Jsme živý organismus, a tak to má být. Přílišná jednota názorů nikdy nebyla individuálně motivující a tvůrčí. Už jsou jednání kultivovanější? Za jednáními rady nehledejte žádné bulvární historky, které by stály za pozornost. Takové drama to rozhodně není. Je pravda, že hledáme způsoby spolupráce, což radu občas činí zdlouhavou, ale to je věc, která se občanů města nijak nedotýká. Důležité je, aby politici, kteří v radě města zasedli, alespoň částečně dosáhli toho, k čemu se před volbami občanům zavázali a poctivě si své závazky odpracovali bez zbytečných okolků a teatrálních výstupů. Pracují na městském úřadu ochotní, odborně zdatní, slušní a usměvaví zaměstnanci? Ti, se kterými se setkávám, se usmívají a jsou profesionálové. Nicméně některé podezírám, že jsou ochotní především proto, že jsem radní města Prachatice. Mile jsem překvapena výkony některých vedoucích odborů a šéfů příspěvkových organizací. Jsou na svém místě, mnohé znají a umí, jsou erudovaní, plní nápadů a velmi schopní, mají dobrý projev, jsou zapálení pro věc. Ale taky upřímně říkám, že to nejsou všichni. Hodně cestujete po celé republice. Jak se vám daří udržovat vazby k prachatické veřejnosti? V době internetu a mobilních telefonů lze mnohé. K Prachaticím mám velmi zvláštní vztah, jsem tady doma. Manžel zde podniká, dcera chodí do školy a zbytek rodiny pracuje. Mám tady kopici přátel, chodím mezi lidi, naslouchám jim, zajímají mě jejich názory. Mnozí mi píší e maily, telefonují. Vždy se snažím být nápomocná. To že lítám po světě mi naopak přináší mnoho podnětů pro naše město a na některé záležitosti pohlížím tak trochu jinak, zvenčí. A to přeci není na škodu. Vyhýbáte se hospodským debatám? Ne. Ale přijímám je s ohledem na množství alkoholu, které do debaty vstupuje. V současné době se spíše vyhýbám diskusím na webu našeho sdružení Pro Prachatice. Anonymní vyjádření některých spoluobčanů považuji za nehorázné. Obdivuji kolegy, že mají sílu se toho účastnit. Lidem, kteří se mnou chtějí mluvit, se vždy budu ráda věnovat, ale slušnost je základem každé přínosné komunikace. Chtěla byste jednou sedět v křesle starosty na prachatické radnici? Politika je stále spíše doménou mužů, přestože se definitivně potvrzuje, že je ženský element pro politiku, obzvláště tu komunální, přínosným. Toto město navíc starostku ještě nemělo, proto říkám s opravdu velkou nadsázkou: Proč by tou první jednou nemohla být Andrea Tajanovská? Do komunální politiky bohužel prosakují nešvary politiky velké. Vyptával se Václav Malina. strana třetí květen 2011

4 Terminály umožní platby kartou V březnu byly na hlavní pokladně v budově městského úřadu č. p. 3 na Velkém náměstí a na pracovišti dopravně správních agend v Hradební ulici zprovozněny platební terminály pro možnosti platby platebními kartami. Tato služba umožní občanům bezhotovostní platby správních poplatků, platby za odvoz odpadu, platby za dopravní agendy a další platby. Město Prachatice se tímto způsobem snaží rozšířit a zkvalitnit služby občanům. Zdeněk Filip, vedoucí odboru vnitřních věcí Parkovné můžete platit zasláním SMS Město Prachatice rozhodlo o dočasném využití komerční zóny na Velkém náměstí k parkování vozidel v pracovní dny v době od 7.00 do hodin na dobu šesti měsíců s tím, že po vyhodnocení zkušebního provozu bude rozhodnuto o trvalém využití prostoru. V současné době je již plocha plně využívána. K zaplacení parkovného je možné použít nainstalovaný parkovací automat na druhé části parkoviště nebo zaplatit zasláním SMS. Od června loňského roku je zprovozněna pro občany i návštěvníky města Prachatice služba SMS parkovné, která umožní velmi pohodlně zaplatit za parkování. Seznámit se s touto službou a dozvědět se pokyny k obsluze můžete přímo na parkovacím automatu nebo na webových stránkách města v hlavním menu SMS parkovné v Prachaticích. Jediným předpokladem pro použití této služby je mobilní telefon, který má povolenou službu Premium SMS. Tuto službu lze zdarma aktivovat na zákaznické lince mobilního operátora Telefónica O2, T Mobile, Vodafone, U:fon. Bc. Ivana Jeřábková, odbor KSD Shromáždění podnikatelů v novém prostředí i v novém duchu S cílem zhodnotit činnost oblastní komory za uplynulý rok a přípravy aktivit a rozpočtu pro rok 2011 se sešli 7. dubna 2011 členové Oblastní hospodářské komory Prachatice v nově otevřeném Hotelu ACTIVE na svém již XI. shromáždění. Celé shromáždění proběhlo v letošním roce ve zcela novém duchu. Nejen, že bylo změněno prostředí, ve kterém se shromáždění konalo, ale především proběhla změna samotné struktury programu. Pozvání přijali hosté ředitel NP Šumava Jan Stráský a prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel. Jan Stráský diskutoval s přítomnými podnikateli především na téma situace v Národním parku Šumava versus podnikání. Seznámil zúčastněné se svou vizí spravování národního parku. Informoval o způsobech možné spolupráce s podnikateli a obyvateli Šumavy. Prezident Hospodářské komory ČR zhodnotil činnost komory a vyzdvihl její přínos pro podnikatele. Přítomní podnikatelé i zástupci veřejného života se chopili jedinečné možnosti a s prezidentem dlouze diskutovali o aktuálních i dlouhodobých ekonomických tématech, které je trápí: DPH, daňové zátěži, podpoře exportu a konkurenceschopnosti či kvalitě školství. Celé setkání bylo hodnoceno ze strany zúčastněných kladně a věřím, že přispěje ke zvýšení důvěry místních firem v činnost hospodářské komory jako k organizaci, která má především hájit jejich zájmy. Radka Dvořáková, ředitelka OHK Prachatice Nenechte si ujít příležitost zúčastnit se blešího trhu v Prachaticích. V sobotu 28. května 2011 můžete v areálu Na Parkáně prodat své použité, ale fungující věci, nebo naopak ulovit do své sbírky nové přírůstky. Sortimentem bleších trhů je často nádobí, knihy, kuriozity, použité boty a oblečení, hračky, obrazy, drobný nábytek apod. Trh bude zahájen v 8.00, do 9.00 hodin by měli mít všichni zájemci o prodej připravené své stánky v podobě malých stolků či deky na zemi a vystavené nabízené zboží. Od 9 do 12 hodin budou moci příchozí nakupovat. Jarní bleší trh v Prachaticích doprovodí od 10 hodin kulturní vystoupení revuální skupiny Olats Otesoc. Nemusíte vystavovat žádné doklady ani ze svého jednorázového prodeje platit daně (v případě, že celková částka za rok nepřesáhne 20 tisíc korun viz. Zákon o daních z příjmů). Vítané jsou i děti, které si mohou s pomocí rodičů vyzkoušet svůj první prodej. Vše potřebné se dozvíte na tel. čísle organizátorů společnosti IMPAKT či na webových stránkách Kateřina Kulhánková Čejková květen 2011 Bleší trh aneb Co dům dá Výzva k poskytnutí údajů Ministerstvo pro místní rozvoj vyzývá nájemce a pronajímatele bytů, aby poskytli údaje pro zpracování mapy nájemného. Dotazníky a pokyny budou zveřejněny na (ksd) Radniční list Strategické plánování rozvoje města pokračuje Město Prachatice se dlouhodobě věnuje strategickému plánování svého rozvoje, konkrétně od roku 1996, kdy byl schválen první Plán rozvoje města. V současném období platí Strategický plán rozvoje města pro období let Na zasedání zastupitelstva města dne 21. března bylo schváleno vyhodnocení realizace strategického plánu za rok 2010 a plán realizace v letošním roce. Plánovány jsou aktivity v mnoha oblastech, dopravě a technické infrastruktuře, kulturním dědictví, cestovním ruchu a volnočasových aktivitách, životním prostředí, bydlení, sociální i bezpečnostní oblasti, podpoře zaměstnanosti, vzdělávání, komunikace a spolupráce s dalšími subjekty i zabezpečování výkonu veřejné správy městským úřadem. Schválené znění dokumentu lze najít na webových stránkách města www. prachatice.cz v sekci Strategický plán rozvoje města. Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Den zdraví se vydařil Na prachatickou radnici, kde se Den zdraví konal, zamířila stovka lidí. Zapojilo se do něj devět partnerů projektu Prachatickou branou k MA 21 (informace o zdravém životním stylu podtrhla doporučeními a zapůjčenými pomůckami psychoterapeutka Květa Kadlecová a prachatický domov seniorů, film o první pomoci z Besipu, zástupci ČČK Prachatice či o. s. Prevent, Seniorská občanská společnost, o. s., Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Svaz diabetiků, VZP Prachatice). Uskutečnily se čtyři ukázky a tři návody na zdravé cvičení, na rotopedu bylo najeto 3000 km, až došly baterie, nejnižší váha příchozího 49 kg, nejtěžší účastník vážil 108 kg. Nejvyšší naměřený tlak byl 209 a nejnižší 69, tep v průměru 65. Cukr v krvi nejnižší 4,4 a nejvyšší 12,7. Nejmenší človíček měl 154 cm a nejvyšší 185 cm. Vyčištěno bylo 30 kusů brýlí, 48 lidí si odneslo z výkladu karet jen to dobré a všichni přítomní motivační kartičky, jablíčko či kartičku od VZP s výsledky svého momentálního zdravotního stavu. Bohužel odpoledne došly proužky na měření cukru v krvi. Hanka RH+ Hüblerova kaple ožije Římskokatolická farnost Prachatice zve na Mariánskou pobožnost, která se uskuteční v sobotu 14. května od 18 hodin v mešní kapli P. Marie Loretánské (Hüblerova kaple). (aju) Kontakty na prachatické lékárny (uvádíme na četné dotazy čtenářů) Nemocnice Prachatice, a. s., lékárna Nebahovská 1015, Prachatice vedoucí lékárník: Mgr. Miroslav Gros tel , e mail: www: Lékárna U Bílého lva Vodňanská 51, Prachatice II vedoucí lékárník: PharmDr. Oldřich Bocek tel , fax e mail: provozní doba: po pá , so Lékárna Na Sídlišti nám. Přátelství 665, Prachatice vedoucí lékárník: PhMr. Jitka Zábranská tel , e mail: box.cz prodejní doba: po pá , so Lékárna Pharmaland Primátorská 1196, Prachatice vedoucí lékárník: PharmDr. Blanka Turková tel e mail: provozní doba: po pá Pozn. V údajích uvádíme běžnou otevírací dobu, individuální změny bez záruky. Další informace a kontakty na lékárny v okrese Prachatice na (mig) strana čtvrtá

5 Předjarní období skoro v každém člověku vyvolává euforické pocity spojené s přílivem nové energie, ale v části prachatických občanů toto období příliš optimismu nevzbuzuje. Týká se to zejména obyvatel Lázní, kteří už třetí měsíc usilují o změnu pozice budoucích lázeňských budov. Plánované terénní úpravy ale mají ohrozit existenci zbytku krásných vzrostlých stromů, které dříve a tím více nyní tvoří přirozenou dominantu zdejší lokality. Několik předchozích představebních zásahů způsobilo likvidaci zdravých stoletých lip a také jírovců, které byly základem kaštanové aleje, cíle návštěvníků z města i okolí. Vůně rozkvetlých kaštanů a lip měla pro pěší návštěvníky neopakovatelnou atmosféru. V současné době se jedná o kácení nejvýraznější dominanty Lázní dubu pyramidálního a dalších stoletých lip, celkem 24 stromů. Obyvatelé Prachatic sepsali výzvu, později petici, která žádá vedení města, aby strom vysoký 27 metrů a starý přes sto let, zachránilo. Zatím se podepsalo přes tři sta lidí, nadále je možné svou podporu vyjádřit v prodejně Meduňka na Velkém náměstí a v čajovně U Hrušky. Stanovisko představitelů města však vyznělo poněkud rozporuplně, zachování stromů byla vyjádřena podpora, ale jen za předpokladu, že nebude narušena jejich stabilita. Zároveň bylo svoláno setkání zástupců stavebníka a iniciátorů petice na 11. března do Radničního sálu, kde měla být vyjasněna vzájemná stanoviska. Sešlo se asi třicet lidí, kteří trpělivě vyslechli jednatele firmy vysvětlující záměry investora a ocenili jejich ochotu ke komunikaci. Velmi je potěšil ústupek stavebníka nekácet všech 24 stromů, ale deset z nich zakomponovat do svého projektu tak, aby se stromy zachovaly. Současně ale zazněly pádné připomínky z řad sympatizantů petice směřující k celkovému vertikálnímu pojetí stavby, která podle jejich názoru Radniční list Od války po sametovou revoluci (8. část) individuální bytová výstavba Pro rok 2011 pověřilo zastupitelstvo města na svém jednání dne 21. března 2011 finanční výbor následujícími úkoly : uskutečnit výjezdní zasedání do 100% vlastněných společností městem Prachatice (prezentace činností a hospodaření za uplynulé roky, dotazy členů finančního výboru: 1. Tepelné hospodářství Prachatice Termín: II. čtvrtletí Městské lesy Prachatice Termín: 2. polovina roku 2011 Projednání provozování vodohospodářského majetku města Termín: předběžně Projednání závěrečného účtu města Prachatice za rok 2010 včetně zápisu auditora o přezkumu hospodaření města Termín: II. čtvrtletí 2011 Projednání návrhu rozpočtu města Prachatice na rok 2012 Termín: 2. polovina roku 2011 Průběžné činnosti finančního výboru: vyjadřovat se k rozpočtovým změnám, které mají přímý vliv na rozpočet města Prachatice Počátek výstavby rodinných domků ve větším množství nacházíme již v době těsně před první světovou válkou a především ve 20. letech minulého století. V Prachaticích vznikly dvě tzv. kolonie německá kolonie Pod lázněmi a o něco později česká mezi ulicemi Vodňanská a Cihlářská (dnešní Rumpálova). Zatímco vilky v kolonii Pod lázněmi byly co do podoby rozmanité, česká kolonie využívala pro stavbu jednotlivých rodinných domů stavebnicový systém, kdy jednotlivé stavební prvky měly jednotnou podobu, mohly však být různě složeny. Válka individuální výstavbu přerušila a k další výstavbě rodinných domů dochází až na přelomu 50. a 60. let především v ulici Na stráni a v trati zvané Třešňovka, kde vzniklo dvacet rodinných domů. V šedesátých letech bylo postaveno také pět dvojdomků v Růžové ulici. První řadové rodinné domy se objevují zhruba o deset let později, v roce Jedná se 12 řadových domů ve dvou blocích v ulici Na výsluní (Skalka), vhodně zasazených do členitého terénu. Doslova masový rozvoj individuální výstavby představují sedmdesátá a osmdesátá léta, především v severozápadní části intravilánu. Vznikají nové ulice s řadovými rodinnými domy Černohorská v sedmdesátých letech, Pod Cvrčkovem v první polovině let osmdesátých. Dále pak ulice Polní, Soumarská, která dostala definitivní podobu v letech , a některé další ulice, které tak daly městu jeho nynější podobu. Individuální výstavba byla v 70. a 80. letech podporována státem. Různé půjčky umožňovaly stavebníkům realizovat domy, které se blížily jejich představám. Pokud stavba probíhala svépomocí, trvala často několik let a bylo možné ji pořídit za částku pohybující se kolem čtvrt milionu korun. Pro většinu lidí, kteří se pro tento druh stavby rozhodli, znamenalo toto období velké psychické i fyzické vypětí. Po příchodu ze zaměstnání odcházeli manželé na staveniště, kde pracovali do večera, práce probíhaly i o sobotách a nedělích. Roky odříkání však přinesly odměnu ve formě kvalitního bydlení s vlastní zahrádkou, dílnou a garáží, což samozřejmě bydlení v panelových domech nenabízelo. Velká část těchto řadových domů byla projektována jako dvougenerační, což se v některých případech po čase projevilo jako zbytečné. V dnešní době, kdy je běžné objednat si stavbu domu tzv. na klíč, se zdá být úsilí tehdejších stavebníků až nepochopitelné. Ale každá doba má charakteristické znaky a masivní stavění svépomocí neoddělitelně patří do historie nejen Prachatic. Mgr. Pavel Fencl Přežije majestátní velikán další stavební aktivity na Lázních sv. Markéty? představuje nejméně ekonomické, ekologické a praktické architektonické řešení. Zaznělo, že přepracování projektu na horizontální pojetí by ušetřilo finanční prostředky, většinu zeleně a zároveň působilo mnohem estetičtěji s ohledem na lokalitu i nároky budoucích návštěvníků. Bohužel změna projektu nebyla předmětem jednání (stavebník se musí půdorysem i pojetím přiblížit již městem povolené variantě), a navíc by bylo nutné žádat o nové územní rozhodnutí, což by odložilo stavbu o několik měsíců, možná let, nebo ji ohrozilo úplně. Tím se jednání dostalo víceméně na mrtvý bod a závěr přinesl rozčarování přítomných účastníků, že nyní vlastně svým způsobem nahrazují či zastupují jako jediní zájmy města. To sice má na Lázních jen patnáctiprocentní podíl, ale takřka veškerá povolení pro takovouto nepříliš s místní architekturou souznějící stavbu udělilo, a navíc, na samém počátku veškerého stavebního řízení vzneslo vůči investorovi jen minimální či vůbec žádné požadavky respektováním cenné vzrostlé zeleně počínaje a hlediskem ekonomickým, ve všech ohledech šetrným a architektonicky vhodným, konče. Přesto všechno současný stav neutěšeného prostředí na Lázních rozhodně nikoho netěší a všichni prachatičtí občané, lázeňští asi nejvíce, by zkulturnění tamních pohledů určitě nadšeně uvítali. Někteří z nás dnes dostatečně nedoceňují, co nám předkové se znalostí místních přírodních podmínek odkázali. K budovám, které měly napomáhat regeneraci těla i ducha, neodmyslitelně patřila zeleň promyšleně podporující léčebné i odpočinkové aktivity. Nedostatek pokory, vedoucí k ničení bývalého a zdánlivě přežitého, může budoucímu dílu spíše uškodit. Naopak úcta a podpora toho, co tvořilo minulost a jakési genius loci, osvícenému záměru výrazně prospěje a jeho úspěch podtrhne. O prachatických Lázních to platí dvojnásob kdo zná historii této lokality alespoň podle dobových fotografií, nemůže nesouhlasit. Jana Mühlsteinová, foto Václav Malina Úkoly finančního výboru zastupitelstva města pro rok 2011 diskutovat a podávat návrhy k plánovaným významným investičním akcím města Prachatice vyjadřovat se k případnému financování investičních akcí prostřednictvím účelových úvěrů diskutovat a vyjadřovat se k předloženým materiálům o podaných žádostech o dotace a granty v roce 2011 sledování průběžného hospodaření města Prachatice (zkrácené přehledy > příjmy výdaje z výkazu FIN 2 12, plnění příjmů a výdajů v průběhu roku, výhledy do konce roku 2011) plnění jiných úkolů specifikovaných Zastupitelstvem města v průběhu roku 2011 (dle aktuálního zadání Zastupitelstva města Prachatice). V současném období pracuje finanční výbor v tomto složení: předseda: PaedDr. Jan Klimeš členové: Ing. Jan Bauer, Ing. Jana Holá, Ing. Bc. Petr Vojta, Ing. Jiří Paleček, Zdeněk Kollar, Karel Dvořák. Garantem finančního výboru je Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru MěÚ. PaedDr. Jan Klimeš, předseda FV strana pátá květen 2011

6 Radniční list Dlouhodobé partnerské kontakty přinesly Cenu naděje a porozumění Podobnými názvy začínaly projekty, které zpracovávala naše škola s cílem získat finanční prostředky pro dlouhodobé aktivity, které jsme uskutečňovali společně s kolegy z Volksschule am Dreissesel Neureichenau, Propst Seyberer Schule Grafenau a Hauptschule Aigen Schlägl. V červenci 1990 se pedagogové naší školy poprvé setkali s pedagogy z Neureichenau a o pár měsíců později jsme poprvé navštívili školu v Grafenau. Na prvních schůzkách jsme si domluvili počáteční aktivity pro žáky i pro dospělé. Od roku 2004 byly navázány partnerské vztahy s Hauptschule v Aigen Schläglu, se kterou jsme se již předtím setkávali každoročně na Turnaji tří zemí. Kontakty mezi pedagogy se při společných zážitcích a poznávání regionu Šumavy z obou stran hranice rozvíjely nejen při společně organizovaných akcích, ale i osobními návštěvami. Akce směřovaly do různých oblastí, aby splnily účel vzdělávací i společenský, a vedly i ke zdravému životnímu stylu (např. turistickými aktivitami). Poznávali jsme přírodu i historické památky, plavili jsme se po Dunaji i řece Ilz. Navštívili jsme grafitové doly i stoupali do korun stromů v Neuschönau, zdolali jsme Třístoličník i hrad Kašperk, projeli naše nejznámější jihočeská města a jejich pamětihodnosti, kochali se krásou Šumavy. I tady jsme zjišťovali, že život na obou stranách Šumavy byl v minulosti podobný a že kořeny Šumaváků se velmi proplétají. Velkým okruhem aktivit byly činnosti zaměřené na environmentální výchovu žáků ať už v Centru ekologické výchovy Dřípatka, nebo na školní přírodní rezervaci Pod Vyhlídkou, či v Bavorském národním parku. Žáci poznávali zvyky obou regionů. Společně jsme se zapojili do mezinárodního projektu ACES. Další oblastí, která vyvažovala výše uvedené aktivity, byl sport. Dvacet let udržet všechny činnosti, aniž by se staly formálními, se určitě podařilo, o čemž svědčí osobní kontakty navázané mezi pedagogy. Skoro symbolické tedy je, že v roce 20. výročí spolupráce našich škol jsme všechny čtyři vzdělávací instituce byly za trvalou a nezištnou činnost v oblasti přeshraničních vztahů oceněny Cenou naděje a porozumění, kterou vždy jednou za dva roky za účasti představitelů samosprávy z obou stran hranice předávají vybraným osobnostem nebo kolektivům, jež rozvíjejí dobré sousedské vztahy a spolupráci, organizace Strany zelených v Prachaticích a Zelených v okrese Freyung Grafenau. Slavnostní předání letos proběhlo ve škole v Neureichenau. Zástupci čtyř oceněných institucí měli možnost připomenout si mnohé společné akce a přiblížit je i významným hostům, kteří vyhodnocené školy přijeli podpořit. Slavnostní odpoledne zpříjemnili žáci všech škol svými vystoupeními. Mgr. Alena Nachlingerová, ředitelka ZŠ Vodňanská Žáci ze Stezky se ani letos v kraji neztratili Žáci ZŠ Zlatá stezka se každý rok účastní mnoha soutěží, ve kterých prokazují vědomosti a dovednosti z různých předmětů i sportovní nebo umělecké nadání. Jakých úspěchů dosáhli při letošních soutěžích týkajících se českého jazyka a cizích jazyků? Druhým rokem se účastníme nové celostátní soutěže v komunikačních dovednostech Mladý Démosthenes. Vítězové školního kola Kristýna Benešová a Lukáš Stibor se stali i vítězi kola regionálního, které se letos konalo v Táboře. V této zajímavé soutěži jde o krátký projev na libovolné vlastní téma, při kterém soutěžící uplatňuje své řečnické schopnosti. Oba žáci postupují do krajského kola. Recitační soutěž patří mezi tradiční a oblíbené hlavně mezi žáky 1. stupně. V okresním kole se na 2. místě umístila Kristýna Nosková z 1. stupně a v kategorii starších žáků zvítězila Nikola Heinzlová. Obě dívky budou naši školu reprezentovat ve Strakonicích v krajském kole. Vysokou úroveň si stále udržuje náročná soutěž Olympiáda v českém jazyce, jejímž vyhlašovatelem je každý rok Ministerstvo školství a mládeže. V okresním kole nás reprezentovala Síta Hrňová a umístila se na 9. místě. V oblasti cizích jazyků se nám letos nedařilo být tak úspěšní v angličtině, jako tomu bývalo v minulých letech. Ale v německém jazyce se vítězka okresního kola Adéla Pegleyová dostala na 2. místo v krajské soutěži a to je už opravdu velký úspěch. Závěrem chci poděkovat všem žákům, kteří jsou ochotni účasti v soutěžích věnovat čas a úsilí a v dalších kolech pak školu i reprezentovat. Není to dnes úplně samozřejmé, ale naštěstí se stále daří vyučujícím s takovými žáky pracovat a pomáhat jim být úspěšní i mimo školu. Libora Kohútová Jihočeská reprezentace se chystá na letní olympiádu Na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže ČR, které se uskuteční června 2011 z pověření Českého olympijského výboru v Olomouci a Prostějově, bude reprezentovat Jihočeský kraj 280 sportovců ve věku 10 až 17 let v doprovodu 56 trenérů a vedoucích. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na zabezpečení účasti jihočeské olympijské výpravy částku 2,4 milionu korun, ze které bude hrazena doprava, ubytování a stravování účastníků, sportovní oblečení s logem Jihočeského kraje, odměny pro trenéry a ceny pro jihočeské medailisty. Organizační výbor pro zabezpečení účasti Jihočeského kraje na Hrách V. letní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2011 pod vedením členky rady kraje RNDr. Jany Krejsové rozhodl i o finanční podpoře reprezentačních soustředění jednotlivých sportů s tím, aby trenéři mohli garantovat výběr aktuálně nejvýkonnějších mladých sportovců našeho kraje. Letošní reprezentace má před sebou totiž velmi náročný úkol pokusit se obhájit zatím nejúspěšnější umístění Jihočechů v historii těchto prestižních olympiád: v roce 2009 v Táboře vybojovali reprezentanti našeho kraje s 289 body celkové třetí místo a získali celkem 41 medailí (15 zlatých, 11 stříbrných a 15 bronzových). Podrobnosti, přípravu na olympiádu i její průběh je možno sledovat na samostatných webových stránkách Mgr. Václav Průcha, vedoucí oddělení mládeže a sportu OŠMT, Krajský úřad Jihočeského kraje Jan Neumann na plakátech dětí ZŠ Národní Na Den učitelů si děti ZŠ Národní připomněly 200. výročí narození slavného prachatického rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna (Terezu Bláhovou z 5. B vyfotografovala Mgr. Renata Sýkorová). Na úvod přednáška a prezentace v kinosále školy nebo návštěva světcova rodného domu i tvorba dokumentárního plakátu či leporela mapujícího život Jana Neumanna, to byly příležitosti k setkání s pozoruhodnou postavou historie Prachatic. 28. března začala životní cesta hned dvou osobností, které přerostly rámec českého prostoru a nesou v sobě přívlastek světovosti. Komenský i Neumann. Učitel národů může být hrdý na žáka, který také kladl důraz na vzdělání a sám ovládal osm jazyků a jehož neúnavná práce a nadšení proměnily skromného chlapce z Prachatic už v jednačtyřiceti letech v biskupa ve Filadelfii. Jan Neumann tak nesporně i po 200 letech nabízí inspiraci dnešním mladým lidem. Mgr. Eva Gajdošová květen 2011 V hospici se uskuteční slavnost Při slavnostní bohoslužbě ve Vatikánu prohlásí 1. května 2011 sv. otec Benedikt XVI. velkého papeže Jana Pavla II. za blahoslaveného. Ve stejný den povede českobudějovický sídelní biskup Jiří Paďour v Prachaticích bohoslužbu v kapli hospice, při které ji bude slavnostně dedikovat na kapli bl. Jana Pavla II. První květnovou neděli od 16 hodin jste zváni na tuto slavnost do prachatického hospice. (roh) strana šestá

7 Radniční list Jan Raczký Jan Bursa Děti narozené v prachatické nemocnici v březnu 2010* Adéla Jarošová Filip Batysta * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Přibyli celkem čtyři prachatičtí občánci. Eva Matysová, matrikářka Historická vozidla opět zamíří na náměstí Město Prachatice a Klub vojenských důchodců Prachatice po roce opět zvou občany na Velké náměstí, kde 7. května od 15 do 16 hodin v rámci Vzpomínkové jízdy k osvobození jihozápadních Čech mohou zhlédnout historickou vojenskou techniku z druhé světové války. Pamětníci si zavzpomínají a otcové svým dětem anebo dědové svým vnukům mohou ukázat techniku, na kterou se oni sami dívali dětskýma očima. Starostové Prachatic a Vitějovic při této příležitosti v hodin položí věnce k památníku setkání pěti vojsk ve Vitějovicích. S. Hort Den se zumbou pro hospic Hospic a zumba, že vám to nejde dohromady? Pak se přijďte nejen podívat, ale hlavně si zacvičit do sálu Národního domu v Prachaticích v sobotu 28. května od 10 do 17 hodin. Po celý den se zde budou střídat certifikovaní lektoři, kteří předvedou ukázky ze svých cvičebních lekcí a vy se k nim samozřejmě můžete dle zájmu přidat. Celým dnem bude provázet v současné době velmi populární zumba. Tato atraktivní kombinace latinsko amerických tanců a aerobicu si získává stále více příznivců. Připraveni vás pořádně protáhnout budou i další lektoři např. power jógy, pilates, aerobicu, orientálních tanců, balance a v současné době též velmi oblíbeného cvičení na trampolínkách. Přesný rozpis jednotlivých ukázek bude na plakátech a letáčcích. V ceně vstupenky je zahrnutý i doprovodný program. Své služby vám poskytne dietolog, výživový poradce, vyzkoušet si můžete i nové trendy v líčení a nehtové kosmetice, budete si moci zakoupit sportovní oblečení. Vstupenky seženete v KIS Prachatice nebo u svých lektorů, kteří se rozhodli charitativní akci ve prospěch hospice podpořit přímo na místě v den konání akce. Veškerý výtěžek bude věnován na konto prachatického Hospice sv. Jana N. Neumanna. Svojí účastí uděláte nejen něco pro sebe, svoji duševní a fyzickou kondici, ale zároveň pomůžete podpořit dobrou věc. Veronika Nebeská, Mirka Machová Provoz plaveckého bazénu do 25. června 2011 Pondělí ZAVŘENO Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Lázně těla i duše v knihovně Od 3. května bude veřejnosti v klubovně Městské knihovny Prachatice přístupná putovní výstava TIBET, kterou zahájí přednáškou o buddhismu Karel Kindl z Meditačního centra buddhismu Diamantové cesty školy Karma Kagjü. Pan Kindl připravil po přednášce pro zájemce i společnou meditaci. Výstava potrvá do 31. května. 4. května se posluchači při besedě Jak se stolovalo a vařilo za dob vlády Rožmberků dozví o historii stolování. Lázně pro žaludek z dobových receptů na radu spisovatele Vladimíra Šindeláře si poté může vytvořit každý. 5. května je pozván do Literární kavárny v Domově seniorů Mistra Křišťana PhDr. František Kotěšovec. Připravil si pro návštěvníky kavárny besedu Historie lázeňství v Prachaticích. 18. května v Radničním sále skončí lekcí Lázeňství v Třeboni Akademie zdraví. Přednášku povede primář třeboňských lázní MUDr. Jaroslav Bican. Beseda bude spojena s vernisáží prezentací výstavy Lázně Třeboň, která bude ke zhlédnutí ve výstavních prostorech knihovny. 24. května přivítáme v klubovně knihovny Petra Hošt álka. Majitel motocyklového muzea v Českých Budějovicích se podělí o zážitky z cesty motocyklem po Nepálu a Indii. Jeho motocyklové muzeum s téměř devadesáti motocyklovými exponáty představuje jednu z největších sbírek jednostopých vozidel v České republice. Všechny zvu nejen na knihovnické akce, ale i do půjčoven, kde si můžete vybrat z knih, z titulů časopisů a novin nebo z zvukových a obrazových nosičů. Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice Dárci krve mohou využít Český červený kříž Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice za podpory Jihočeského kraje zajišťuje ve spolupráci s Transfuzním oddělením Nemocnice České Budějovice, a. s. svozové autobusy zdarma pro bezpříspěvkové dárce krve z Prachaticka. Svozový autobus vyjíždí z Prachatic ve dnech 10. května, 21. června, 19. července, 16. srpna, 20. září a 1. listopadu vždy v 7.00 z autobusové zastávky na Malém náměstí. Oblastní spolek ČČK zajišťuje také svozové autobusy z Volar, Netolic a Lhenic, Husince a Vlachova Březí, Čkyně a Vimperka. Pro bližší informace kontaktujte Oblastní spolek ČČK Prachatice e mailem na telefonicky na nebo osobně každou středu od 8.00 do na adrese Nemocniční 204, Prachatice (budova polikliniky). Zuzana Furišová Klub vojenských důchodců připravuje V plánu činnosti na rok 2011 připravuje Klub vojenských důchodců následující akce. V sobotu 7. května se od 15 do 16 hodin uskuteční vzpomínka na osvobození jihozápadních Čech. Občané města se na Velkém náměstí mohou setkat s historickou vojenskou technikou ze 2. světové války. Ve čtvrtek 26. května se ve 12 hodin vydáme z Malého náměstí na zájezd do Rokycan. Účastníci zájezdu si prohlédnou město Rokycany a tamní muzeum. V Biskoupkách se uskuteční společenský večer čtyř klubů vojenských důchodců z Rokycan, Strašic, Zbirohu a Prachatic při hudbě, zpěvu a tanci. Na sobotu 18. června se připravuje zájezd na Bahna 2011 na defilé české a zahraniční vojenské techniky současné i z minulého století (odjezd z Malého náměstí v šest hodin). Ve čtvrtek 2. června od 13 hodin bude v klubovně vojenských důchodců přednášet JUDr. Sekáč na téma Poznáváme Vietnam. Už v současné době se KVD Prachatice chystá na slavnostní galavečer ke vzniku LXII. Vojenské prachatické společnosti, který se uskuteční 5. listopadu od 18 hodin ve společenském sále Národního domu v Prachaticích. V programu galavečera vystoupí orchestr Květovanka z Kladna řízený kapelníkem Husákem (bývalý příslušník útvaru) a hudební skupina z Prahy Doktor PP řízená JUDr. Pečeným (bývalý příslušník útvaru). Po slavnostním projevu budou předána vyznamenání. V pátek 11. listopadu v hodin u příležitosti Mezinárodního dne válečných veteránů proběhne na městském hřbitově pietní vzpomínka na padlé v 1. a 2. světové válce položením věnců. Ve stejný den od 18 hodin se v salonku restaurace Družba uskuteční 18. společenský večer ke dni válečných a novodobých veteránů a 46. výročí založení kongresu techniků u motostřeleckého pluku. Po skončení slavnostního programu zahraje TOP Band. Emil Steinmayer Jarmilka a Maruška zpívají, aby druzí měli radost Ráda bych tímto článkem chtěla poděkovat Městské organizaci Svazu důchodců v Prachaticích, a to za nevidomé sestry Jarmilku a Marušku Šímovy. Jejich velkou láskou je zpěv, a právě toto jim tato organizace umožňuje. Zpívaly v soutěžích Jihočeský vrabčák, který se konal v mnoha jihočeských městech. V soutěži v roce 2007 v Prachaticích získaly cenu starosty města ing. Bauera. Jejich zpěv si poslechli na Moravě i Slovensku na pozvání Svazu nevidomých v rámci přehlídek zájmové činnosti pod vedením pražské organizace ZUČ. V současné době mnoho možností k účinkování nemají, pozvání od společenských organizací jsou pouze na výroční členské schůze. A tak se občasná možnost naskytla právě u Svazu důchodců, kteří pořádají v pondělí Klub důchodců a úterní akce v Domě seniorů Mistra Křišťana. I tato malá vystoupení jim přinášejí velkou radost, poznají, když jsou pozitivně přijaty a potleskem odměněny. Nevidí tváře posluchačů ani kolik jich je, ale vnímají jejich náklonnost. Přes svůj životní handicap umějí kolem sebe rozdávat radost. A pokud by některá organizace či spolek jim chtěl umožnit vystoupení, určitě by neodmítly. Mají i své webové stránky, které jim zajistil tajemník městského úřadu ing. Pašek. Kontakt na sestry Šímovy najdete na této webové adrese: Jarmila Kadlecová Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XIII., číslo 5, uzávěrka 15. dubna Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Martin Malý, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Hana Raben hauptová, Růžena Štemberková, Jaroslava Vlčková. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Písmenka, v. o. s. Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá květen 2011

8 Kulturní a společenský servis na květen 2011 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel Prodejní galerie stálá expozice po zavřeno út pá so ne : V. Balšán: Obrazy a kresby Malba Václava Balšána je záznamem přírodních elementů. MĚSTSKÉ DIVADLO (20.00): Lásky hra osudná Repríza divácky úspěšného představení ŠOSu. Vstupné 50 Kč (20.00): Peter Lipa Osobnost slovenského jazzu. Vstupné v předprodeji 200, na místě 250 Kč (15.00): Maxipes Fík Divadlo Špílberg Brno jako první uvádí divadelní zpracování příběhů psa, který povyrostl poněkud více, než je obvyklé. Vstupné 50 Kč (20.00): Pavel Bobek: Víc nehledám (náhradní termín za ) Vstupné na místě 250, v předprodeji 200 Kč. SÁL NÁRODNÍHO DOMU kontakt: : L. Deczi: Křest Průvodce Prachaticemi (18.00): hudební pozvání z věže kostela sv. Jakuba (20.00) koncert a křest nově vydaného Průvodce Prachaticemi v sále Národního domu Laco Deczi působí jako vedoucí Jazz Cellula International. Vstupné v předprodeji 200, na místě 250 Kč (10.00): Zdravý den se zumbou (více na str. 7). Benefiční akce pro prachatický hospic. Vstupné v předprodeji 199 Kč, na místě 220 Kč. INFORMACE Městské divadlo, tel programy, e mail: Infocentrum, tel předprodej INFOCENTRUM Velké nám. 1, tel E mail: po pá KINO NÁRODKA Rezervace vstupenek na tel (po pá ) (20.00): Správci osudu (20.00): Odcházení (17.00): Fimfárum do třetice všeho dobrého (20.00): Králova řeč MĚSTSKÁ KNIHOVNA tel (ředitelna) e mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz Výstava Jihočeští spisovatelé (do ) 3. 5.: Výstava Tibet v klubovně MěK (do ), vernisáž a beseda s Karlem Kindlem o budhismu v : Akademie 3. věku Vycházka na Vyšehradský hřbitov aneb Za významnými osobnostmi české kultury 4. 5.: Jak se stolovalo a vařilo za dob vlády Rožmberků s Vladimírem Šindelářem (14.00, klubovna MěK) 4. 5.: Soutěž Webovou diwočinou (od 13 do hod. v odd. pro děti a mládež) 5. 5.: Literární kavárna: Historie lázeňství v Prachaticích s Františkem Kotěšovcem (14.00 v DSMK Prachatice) : Čítárna U Čerta s knihou Ondřej Fibich: Prachatické pověsti (13.00, odd. pro děti a mládež) : Tvořivé středy se Zdeňkou Lebedovou: Dárek pro radost (14.00, odd. pro děti a mládež) : Akademie zdraví: Lázeňství Jaroslav Bican (14.00, Radniční sál) : Výstava Lázně Třeboň vernisáž v Radničním sále : STROOM Dub Bezpečnost, dopravní značky (9.30, odd. pro děti a mládež) : Ukončení II. kola Čtenářské ligy : Nepálem a Indií na motocyklu beseda s Petrem Hošťálkem (14.00, klubovna MěK) : Pojďte s dětmi do knihovny Vítáme léto pohádkou (9.30, odd. pro děti a mládež) ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ : Jan Holec: Akvarely, kresby, grafika. Krajiny z okolí Prachatic, zátiší i figurální motivy. KOSTEL SV. ANNY, LIBÍNSKÉ SEDLO (18.00): PS Česká píseň, Klarinetový soubor Prachatice a Ženský komorní sbor Maraveja. Koncert duchovní hudby u příležitosti oslav Rožmberského roku. PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: , e mail: Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 16 hod. Výstavy, Velké náměstí 13 do : Dotýkání obrazy Heleny Vanišové do : Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna Nová stálá expozice Přednášky 3. 5.: Kašperskohorská větev Zlaté stezky Fr. Kubů, Prachatické muzeum a P. Zavřel, JčM České Budějovice : Vpád Pasovských Fr. Kubů, Prachatické muzeum MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU tel , Otevřeno od úterý do neděle do : Život je jen náhoda Život a dílo hudebního skladatele J. Ježka. ČAJOVNA U HRUŠKY Tel (na všechny akce vstupné dobrovolné) (19.00): Přehlídka českých literárních cen státní cena za literaturu Cyklus přednášek o českých literárních cenách spojený s ukázkami z děl oceněných autorů. Výňatky z knih M. Kundery, A. Bajaji a dalších (19.00): Debata o Šumavě Jak se liší pohled současného (J. Stráský) a bývalého ředitele národního parku (A. Pavlíčko)? (19.00): Promítání dokumentu studentů píseckých film. škol FAMO a SVOŠF (18.00): Přírodní zahrada tipy pro jaro Přednáška s ukázkami o tom, jak využívat synergické principy v zahradě a pěstovat bez chemie a stresu (19.00): Bejlí Kapela na pomezí folku a worldmusic. MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz (14.00): Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. DS Mistra Křišťana (14.00): Rok s Rožmberky Jak se stolovalo a vařilo za dob Rožmberků Beseda s Vl. Šindelářem, spisovatelem a ředitelem muzea v Milevsku. Klubovna MěK (14.00): Den matek Oslava s kulturním programem Důchodci baví důchodce. Společenský sál Národního domu : Zájezd: NP Bavorský les Neuschönau Turistická vycházka Stezkou korunami stromů, návštěva Stromové věže s průvodcem. Odjezd z Malého náměstí v Doprava 110 Kč, vstup 7 euro : Zájezd: Č. Budějovice Hobby Vystoupení pěveckého sboru. Cena dopravy 100 Kč (zahrnuje i vstup na výstaviště). Odjezd z Malého nám. v 7.45 hodin (14.00): Beseda o lázeňství s ředitelem Lázní Třeboň. Klubovna MěK : Autobusový zájezd: Vídeň Návštěva domova seniorů, historické centrum Vídně, prohlídka zámku Schönbrunn. Pozor: velice náročný program na chůzi!! Cena dopravy 480 Kč (nezahrnuje pojištění, vstup do zámku). Odjezd z Malého nám. v 5.00 hodin (14.00): Vietnam očima jihočecha Audiovizuální beseda se Silvestrem Sekáčem Komunitní centrum Na Sadech : Zájezd do Hoštic za Škopkovou a Keliškou Veselé společné setkání se seniory z Č. Budějovic (harmoniková show). Cena dopravy 60 Kč. Odjezd z Malého nám. v 9.30 hodin. SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST Každý čtvrtek od 13 do 14 hod. cvičení ve vodě plavání v plaveckém bazénu. Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. cvičení v tělocvičně gymnázia (10.00): Měření krevního tlaku, Komunitní centrum, SNP : Zájezd: Praha Vyšehradský hřbitov, Slavín. Odjezd z Malého nám. v (14.30): Akademie 3. věku slavnostní závěr, předání certifikátů, kulturní program, Radniční sál : Zájezd: Po stopách J. Žižky z Trocova. Doprovod Pavel Fencl, odjezd z Malého nám. v (14.00): Beseda: Nepálem a Indií na motocyklu Petr Hošťálek, klubovna MěK : Zájezd: Šumavský národní park. Doprovod Josef Štemberk, odjezd z Malého nám. v MC SLUNÍČKO e mail : Výlet za pohádkou do ZOO Hluboká Pohádka O červené Karkulce. Více info na tel SDRUŽENÍ DŘÍPATKA : Výlet do tří chráněných území na Prachaticku (V polích, Zabrdská skála a Stádla). Sraz v 9.00 u mostu u Zábrdského mlýna. KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 7. 5.: Kašperské Hory Popelná Pláně Nové Hutě BUS hod : Zájezd: Okolí Prahy Malé nám hod : Nový Svět Hrabická Lada Lipka Vimperk BUS hod : Nicov Královský kámen Javorník Stachy (Šebestov) BUS hod. HOSPIC SV. J. N. NEUMANNA tel : Prachatická hospicová desítka 2. ročník benefičního běžeckého závodu na 10 km pro všechny milovníky i odpůrce běhu. Pro děti soutěže a hry v hospicovém parku. NADAČNÍ FOND L. HANUŠOVÉ 1. 5.: 16. ročník závodu v běhu do vrchu od Městského stadionu pod rozhlednu na vrcholu Libína.

9 Radniční list Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 21. března 2011 Rada města po projednání a hlasování: schvaluje zveřejnění záměru vyhlášení výběrového řízení na umístění neschvaluje, jako zástupce vlastníka dotčené místní komunikace, zábor veřejného prostranství ve Zvolenské ulici před nonstop hernou Rytíři štěstěny za účelem zřízení předzahrádky. schvaluje užívání symbolů města Prachatice (znak a vlajka) při vystoupeních dobových rytířů skupiny UTHER a na oficiálních internetových stránkách Občanského sdružení SHS UTHER. a) neschvaluje poskytnutí slevy z nájmu sálu Národního domu v Prachaticích, kde se 5. května 2011 bude konat Den matek. b) neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku MěO Svazu důchodců ČR Prachatice na pronájem sálu Národního domu v Prachaticích, kde se 5. května 2011 bude konat Den matek. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí nákladů spojených s výkonem funkce garanta Komise pro vyhrazená parkovací místa při Centru pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s. ve výši 3000 Kč. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11, o velikosti 1+3/standard, v ulici Národní čp. 1002, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 1+3/standard, nám. Přátelství čp. 656, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 32, o velikosti 1+3/standard, v ulici Česká čp. 680, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti 1+2/standard, v ulici Neumannova čp. 148, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 1+1/standard, v ulici Neumannova čp. 152, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4, o velikosti 1+2/standard, v ulici Husova čp. 72, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2, o velikosti 1+1/standard, v ulici Poštovní čp. 118, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 1+2/standard, v ulici Poštovní čp. 118, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 1+1/standard, ul. Vokova čp. 1137, Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 25, o velikosti 1+2/standard, ul. Vokova čp. 1136, Prachatice. schvaluje slevu z nájemného pro nájemce bytu č. 46, v bytovém domě Zlatá stezka čp. 134, Prachatice, ve výši 10 %, a to od do doby odstranění závad v bytě. ukládá odboru ŽP, zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění odběru olejů prostřednictvím sběrných nádob se společností EKO PF s. r. o., Rudolfovská 21, České Budějovice. bere na vědomí předloženou Koncepci oslav 200. výročí od narození sv. J. N. Neumanna spojenou s doprovodnými kulturními programy. bere na vědomí podané žádosti o poskytnutí příspěvku z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností podané na Městský úřad Prachatice v rámci výzvy 1/2011/POKP bere na vědomí výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu: Oprava hřbitovní zdi Prachatice schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí a výběr nabídky uchazeče Reno Šumava a. s., Pražská 326, Vlachovo Březí, jako nejvýhodnější bere na vědomí výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu: Oprava ohradních zdí v areálu Hospice sv. Jana N. Neumanna schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí a výběr nabídky uchazeče Stavební firma HUKO s. r. o., nám. 14. října 1307/2, Praha 5, jako nejvýhodnější bere na vědomí výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu: Oprava fasády domu čp. 116 v Poštovní ulici, Prachatice schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí a výběr nabídky uchazeče Sid.pt spol. s r. o., Krumlovská 1128, Prachatice, jako nejvýhodnější bere na vědomí výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu: Oprava fasády domu čp. 95 v Dlouhé ulici, Prachatice schvaluje pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí a výběr nabídky uchazeče Jiří Mašek, Skalnická 900/4, Praha 8, jako nejvýhodnější bere na vědomí výroční zprávu Městské knihovny Prachatice za rok schvaluje jednací řád komisí Rady města Prachatice pro volební období ukládá předsedům komisí řídit se schváleným jednacím řadem bere na vědomí návrh sdružení Volba pro město na doplnění počtu členů komise dopravy rady města o jednoho člena jmenuje v souladu s 102 a 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, člena komise dopravy npor. Bc. Martina Grožaje, Leptáč 22, Prachatice. bere na vědomí jmenování výběrové komise pro výběrové řízení na funkci vedoucího odboru kultury, školství a cestovního ruchu městského úřadu ve složení: Ing. Martin Malý (starosta města), Ing. Bc. Robert Zeman (místostarosta města), Mgr. Hana Mrázová (člen rady města), Mgr. Růžena Štemberková (člen rady města), Ing. Václav Janda (vedoucí finančního odboru MěÚ), Ing. Hana Princová (vedoucí odboru kanceláře starosty MěÚ), Jiří Šobr (odborný referent odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ). bere na vědomí zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku Oprava bytového zděného objektu Ševčíkova , Prachatice a návrh komise pro posuzování a hodnocení nabídek na stanovení pořadí uchazečů schvaluje nejvýhodnější nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou: SABBIA, s. r. o., Neumannova 158, Prachatice bere na vědomí informaci o návrhu smluv E.ON na odběr el. energie pro rok 2012 a energetického posouzení odběrných míst města Prachatice schvaluje uzavření smluv s E.ON. Energie, a. s., F. A. Gerstnera 215/6, Č. Budějovice na dobu určitou pro rok 2012 na odběry města Prachatice ukládá ředitelce KIS provést výběrové řízení na gastro služby do Národního domu nejpozději do a následně předložit na příštím jednání rady města. Ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Prachatice dne 21. března 2011 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování: schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 1510/39 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 995 m 2, k. ú. Prachatice, do podílového spoluvlastnictví JUDr. Igoru Nitrianskému, Vitějovice 190, Vitějovice a Mgr. Pavelu Jezlovi, Otavská 1110, Písek, za cenu 150, Kč/m 2, tj. celkem , Kč + dřevní hmotu za cenu , Kč, určenou znaleckým posudkem č. 611 tj. celkem , Kč. schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 684/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 85 m 2, k. ú. Libínské Sedlo, manželům Miloslavu a Růženě Kukačkovým, Sokolovská 604, Prachatice, za cenu 150, Kč/ m 2 + dřevní hmotu za cenu 1387, Kč (dle ocenění), tj. celkem , Kč. schvaluje bezúplatný převodu pozemků veřejné prostory (zeleň) z majetku ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Prachatice, pozemek parcela: 2218 (439 m 2 ) ostatní plocha, zeleň, 555/3 (339 m 2 ) ostatní plocha, manipulační plocha, 555/5 (207 m 2 ) ostatní plocha, manipulační plocha, 595/25 (399 m 2 ) ostatní plocha jiná plocha, vše k. ú. Prachatice. A/ Protinávrh Mgr. Alexandr Zikmunda: USNESENÍ č. 57/2011 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (1/11/5) schvaluje odložení tohoto bodu do doby předložení oficiálního stanoviska firmy EDEN Development, s. r. o., týkající se odstoupení od smlouvy a návrhu finančního vypořádání. (tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů) B/ Protinávrh Mgr. Alexandra Zikmunda (navrhl pozměnit původně předložený bod B/ v tomto znění): USNESENÍ č. 58/2011 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (5/10/2) schvaluje prodloužení termínu zahájení stavby Hypermarketu Tesco do (tento návrh nebyl přijat vzhledem k potřebnému počtu hlasů) C/ Protinávrh PaerdDr. Jana Klimeše (navrhl pozměnit původně předložený bod A/ v tomto znění): USNESENÍ č. 59/2011 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (13/0/4) pověřuje starostu města Ing. Martina Malého neprodleně v termínu do odeslat výzvu k zahájení stavby Hypermarketu Tesco podle článku uzavřené kupní smlouvy. D/ USNESENÍ č. 60/2011 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (17/0/0) neschvaluje finanční příspěvek na plánovanou okružní křižovatku v souvislosti se stavbou Hypermarketu Tesco. E/ USNESENÍ č. 61/2011 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování (13/0/4) schvaluje v případě, že nebude zahájena stavba Hypermarketu Tesco do třiceti dnů od doručení výzvy, odstoupit od Kupní smlouvy ze dne uzavřené se společností EDEN Development, s. r. o. květen 2011 příloha I

10 Radniční list a) bere na vědomí vyjádření k záměru dopis ze dne společnosti Albatros Prachatice s. r.o. b) bere na vědomí, že podmínky zadaného výběrového řízení nebyly splněny. a) schvaluje výkup stánku pro občerstvení umístěného na vrcholu Libína na pozemku parcela číslo 1510/22 k. ú. Prachatice od společnosti Libín Oase s. r. o., Velké nám. 40, Prachatice, za cenu , Kč (včetně DPH v sazbě platné). výkup kabelové přípojky NN o délce cca 35 m pro stánek pro občerstvení a pro rozhlednu Libín na pozemcích parcela číslo 1510/25, 1510/22 k. ú. Prachatice od společnosti Libín Oase s. r. o., za cenu 7000, Kč (včetně DPH v sazbě platné). zřízení úplatného věcného břemene práva vedení kabelové přípojky NN na pozemku parcela číslo 1510/25 k. ú. Prachatice o délce cca 18 m ve vlastnictví společnosti Libín Oase s. r. o., za cenu 1800, Kč (včetně DPH v sazbě platné). schvaluje prodloužení termínu dokončení stavby rekonstrukce rodinného domu čp. 153, Neumannova ul., Prachatice na stavební parcele číslo 159 o výměře 134 m 2, k. ú. Prachatice do schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na opravy bytového fondu v roce 2011 žadatelům dle přílohy v celkové výši , Kč. schvaluje Směrnici č. 2/2011 Statut sociálního fondu a pravidla pro hospodaření s prostředky sociálního fondu dle přílohy. schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely číslo 919/5 o výměře 32 m 2, k. ú. Libínské Sedlo, za cenu 150, Kč/m 2. a) neschvaluje zveřejnění záměru prodeje dílu a o výměře 3 m 2 odděleného ze stavební parcely číslo 165 a dílu b o výměře 18 m 2 odděleného z pozemkové parcely číslo 113 k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2011 s věcným břemenem práva vedení, provozování, oprav a údržby kanalizace a dle geometrického plánu číslo /2011 s věcným břemenem práva přístupu za účelem údržby a oprav č. p. 19 na stavební parcele číslo 165, k. ú. Prachatice, za cenu 500, Kč/ m 2. b) schvaluje zveřejnění záměru prodeje dílu a o výměře 3 m 2 odděleného ze stavební parcely číslo 165 a dílu b o výměře 18 m 2 odděleného z pozemkové parcely číslo 113 k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2011 s věcným břemenem práva vedení, provozování, oprav a údržby kanalizace a dle geometrického plánu číslo /2011 s věcným břemenem práva přístupu za účelem údržby a oprav č. p. 19 na stavební parcele číslo 165, k. ú. Prachatice, za cenu 1500, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově vzniklé pozemkové parcely číslo 842/239 o výměře 156 m2 oddělené z pozemkové parcely číslo 842/5, k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2010, za cenu 300, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově vzniklé pozemkové parcely číslo 842/238 o výměře 99 m 2 oddělené z pozemkové parcely číslo 842/5, k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2010, za cenu 300, Kč/m 2. schvaluje zveřejnění záměru prodeje nově vzniklé pozemkové parcely číslo 842/237 o výměře 40 m 2 oddělené z pozemkové parcely číslo 842/5, k. ú. Prachatice dle geometrického plánu číslo /2010, za cenu 300, Kč/m 2. na základě 84 odst. 2 písmeno c) zákona 128/2000 Sb. o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 126 a na základě usnesení Zastupitelstva města Prachatice č. 460/2009 ze dne : schvaluje navržená rozpočtová opatření č. 7 28/2011. schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Prachatice Dodatek č. 5 schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Prachatice, Národní 1018 Dodatek č. 6 schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 Dodatek č.7 schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Dodatek č.7 schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Prachatice Dodatek č. 4 schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Městská knihovna Prachatice Dodatek č.4 bere na vědomí předloženou zprávu o odpadovém hospodářství ve městě Prachatice za rok bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok bere na vědomí výroční zprávu o činnosti a hospodaření Nadačního fondu města Prachatice pro rozvoj kultury a péči o památky za rok 2010 včetně roční účetní závěrky. schvaluje vyhodnocení realizace Strategického plánu rozvoje města Prachatice za rok 2010 a plán realizace v roce schvaluje realizaci a předložení dále uvedených žádostí (v následujícím pořadí) do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, včetně zajištění předfinancování a spolufinancování příslušných projektů z rozpočtu města v případě schválení příslušných dotací. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v Programu regenerace MPR Prachatice na rok 2011 vlastníkům níže uvedených nemovitostí v tomto rozsahu a za předpokladu, že dotčení vlastníci splní veškeré podmínky pro udělení příspěvku ze státní finanční podpory a že přislíbená podpora ze státního rozpočtu ve výši tisíc Kč (dotace Ministerstva kultury) bude převedena na příslušný účet města Prachatice: z vlastních prostředků města z dotace MK čp. 33 ulice Křišťanova , Kč , Kč čp. 28 Kostelní náměstí 8000, Kč , Kč čp. 109 ulice Husova , Kč , Kč čp. 108 ulice Husova , Kč , Kč čp. 146 ulice Neumannova , Kč , Kč Kostel sv. Jakuba Římskokatolická farnost , Kč , Kč CELKEM , Kč , Kč bere na vědomí dále uvedené žádosti o poskytnutí finančních příspěvků v Programu regenerace MPR Prachatice na rok 2011 na nemovitosti, které jsou ve vlastnictví města Prachatice: z vlastních prostředků města z dotace MK čp. 95 ulice Dlouhá , Kč , Kč čp. 116 ulice Poštovní , Kč , Kč Hradební zeď úsek u domova matky Vojtěchy , Kč , Kč čp. 71 ulice Husova , Kč , Kč CELKEM , Kč , Kč schvaluje pro volební období do funkce přísedícího u Okresního soudu v Prachaticích: Marie Filipová, Husinecká 104, Prachatice Hana Dejmková, Topolová 829, Prachatice Marie Janoušková, Kahov 24, Prachatice Josef Mařík, nám. Přátelství 654, Prachatice pověřuje Finanční výbor Zastupitelstva města Prachatice činností v roce 2011 dle předloženého plánu (podrobněji na str. 5). pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Prachatice k provedení kontrolní činnosti v roce 2011: 1) Efektivnost a úspornost využívání služebních vozidel MěÚ. 2) Systém přidělování povolení parkování ve městě. 3) Vybrané investiční akce a opravy zajišťované odborem KSD a Městskou knihovnou. 4) Vybrané paragrafy rozpočtu města pro rok ) Aktivita města a jejich zřizovaných organizací při možnostech využívání finančních prostředků z dotačních titulů a grantů. 6) Personální záležitosti MěÚ výběrová řízení apod. 7) Vybrané dotační akce realizované městem v období let ve finančním rozpětí: , Kč, , Kč, nad , Kč. 8) Rozbor hospodaření s bytovým fondem města za rok schvaluje jednací řád výborů Zastupitelstva města Prachatice pro volební období (viz. příloha) ukládá předsedům výborů řídit se schváleným jednacím řádem. deleguje zástupce města Prachatice: 1. do představenstva společnosti RESORT sv. Markéty, a. s., Ing. Bc. Roberta Zemana, místostarostu města 2. do dozorčí rady společnosti RESORT sv. Markéty, a. s., Ing. Martina Malého, starostu města 3. do představenstva Svazu města a obcí Jihočeského kraje Ing. Martina Malého, starostu města 4. do dozorčí rady společnosti ROS, a. s., Ing. Martina Malého, starostu města 5. do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka Ing. Martina Malého, starostu města 6. do představenstva společnosti JVS České Budějovice, a. s., Ing. Bc. Roberta Zemana bere na vědomí, že předsedou Městského bytového družstva je Ing. Martin Malý, starosta města. schvaluje návrh Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Prachatice. bere na vědomí informaci o přípravě návrhů členů a předsedů do osadních výborů Zastupitelstva města Prachatice pro volební období schvaluje počet členů osadních výborů: 3 volí předsedu osadního výboru Kahov, Podolí, Oseky, Stádla: Jaroslav Pangl, Podolí 14, Prachatice, členy: Jiří Jaroš, Oseky 2 a Tomáš Voráček, Kahov 12. volí předsedu osadního výboru Staré Prachatice, Ostrov, Městská Lhotka: Karel Talafous, Ostrov 28, Prachatice, členy: Josef Záhorka, Městská Lhotka 2 a Jana Pořádková, Staré Prachatice 7. volí předsedu osadního výboru Libínské Sedlo, Perlovice, Volovice: Jan Machala, Libínské Sedlo 3, Prachatice, členy: Václav Sitter, Volovice 12 a Eliška Weyesserová, Libínské Sedlo 39. květen 2011 příloha II

11 Základní umělecká škola Prachatice Základní umělecká škola Prachatice, Husova 110 Svě t př išel o mnoho výborných kuchař ů proto, že se dali na umě ní. malíř Paul Gauguin Srdeč ně zveme všechny zájemce k návště vě naší umě lecké kuchyně! V úterý 14. č ervna od do poř ádáme zápis do ZUŠ spojený s posouzením talentu a hudebních př edpokladů. Naše škola nabízí umě lecké vzdě lávání v hudebním, výtvarném a taneč ním oboru pro dě ti, mládež i dospě lé.

12 Hudební obor: hra na zobcovou flétnu, kytaru, klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, saxofon, klarinet, trubku, lesní roh, tubu, trombon, akordeon, bicí, dudy, elektrickou kytaru, basovou kytaru, př íč nou flétnu tvorba a zpracování hudby na poč ítač i, hlasová výchova a zpěv, hudební teorie Výtvarný obor: plošná a prostorová tvorba (technika kresby a malby, grafika, keramika, ) dě jiny výtvarné kultury Taneční obor: základy klasického, moderního a scénického tance, irský lidový tanec Souč ástí vzdě lávání je př ípravné studium pro dě ti od pě ti let ve všech oborech, studium pro dospě lé a př íprava ke studiu na stř edních a vysokých školách s umě leckým zamě ř ením. Bližší informace vám rádi sdě líme u nás ve škole, na telefonním čísle nebo navštivte kde je možné stáhnout i př ihlášky ke studiu.

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Datum konání: 29.10.2007 Místo konání: konferenční místnost v 10. patře MěÚ v Kopřivnici Přítomni: 16 členů

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA

INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA INFORMAČNÍ POLOLETNÍK ČUN PRAHA Česká unie neslyšících, oblastní organizace Praha Czech Union of the Deaf, Prague Adresa: Dlouhá třída 37, 110 00, Praha 1 Fax: (0042) 224 827 111 Tel./Fax: (0042) 224 827

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č.

Zápis č.6. Omluveni: MUDr. Milan Bolek, Mgr. Pavel Fencl, PaedDr. Jan Klimeš, Václav Rosa, MUDr. Ivan Říha, Ing. Robert Zeman. Bod č. Přítomni: Zápis č.6 ze 6. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 19.5.2003, konaného od 13.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015)

Finální sestavení nového komunitního plánu sociální služeb pro roky 2015-2018 (03-06/2015) Aktuální projekt komunitního plánování sociálních služeb na Třeboňsku Právě probíhá realizace projektu Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň 2015-2018", reg. č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00023,

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Bílina zmizelá a nalezená

Bílina zmizelá a nalezená Prezentace projektu výstavy, která se uskuteční v Bílině od 2.7. do 31.8. 2010 ve výstavních síních U kostela a Pod věží Organizátor výstavy: Bílina 2006 o.s. Obsah prezentace: Proč výstavu pořádáme? Co

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

SKIP sbližuje, už 44 let. Roman Giebisch

SKIP sbližuje, už 44 let. Roman Giebisch SKIP sbližuje, už 44 let Roman Giebisch Několik historických mezníků 1968 11.prosince ustavující sjezd SKIP 1970 29. září likvidační výměr MV ČSSR 1990 7. dubna obnovující sjezd SKIP 1970 2 292 členů SKIP

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více