SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP /2011 Platnost směrnice: od ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo použití: Ústav patologie FNKV Verze - 4. Zpracoval: M. Sloupová Podpis: Kontroloval: MUDr. V. Kolín Podpis: Schválil: Prof.MUDr. V.Mandys, CSc Podpis: Datum schválení: č. paré: k datu Tabulka provedených revizí a změn Č. revize Jméno osoby provádějící revizi/změnu Výsledek revize / Změna číslo.. na listech č. Datum/ podpis Změnu schválil str.1/23

2 A. ÚVOD A-1. Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám Laboratorní příručku s nabídkou našich služeb, které poskytujeme v oblasti patologie. je určena lékařům a sestrám, pro které laboratoře Ústavu patologie zajišťují komplexní histologická, cytologická a nekroptická vyšetření. Je připravena v souladu s normou ISO Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické fáze i vlastního laboratorního vyšetření, které jsou nutné pro docílení správného výsledku vyšetření a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu. Tato příručka má napomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb a taktéž ke zviditelnění naší práce. je k dispozici na webových stránkách FNKV, kde je pravidelně aktualizovaná. Doufáme, že Vám naše příručka přinese nejen potřebné informace, ale také inspiraci pro vzájemnou spolupráci. str.2/23

3 A-2 OBSAH A. ÚVOD... 2 A-1. Úvodní slovo... 2 B. INFORMACE O LABORATOŘI... 4 B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje... 4 B-2 Základní informace o laboratoři... 4 B-3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště... 4 B-4 Organizace laboratoře... 5 B-5 Spektrum nabízených služeb... 5 C. MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ... 6 C-1 Základní informace... 6 C-2 Požadavkové listy... 6 C-2.1 Průvodní list k zásilce (vyšetření) histologického materiálu... 6 C-2.2 Průvodní list k vyšetření gynekologické cytologie... 7 C-3 Požadavky na urgentní vyšetření... 8 C-4 Požadavky na konzultační vyšetření... 8 C-5 Odběry a fixace vzorků... 9 C-5.1 Odběr vzorku pro gynekologickou cytologii... 9 C Chyby při odběru... 9 C-5.2 Odběry a fixace tkání C Všeobecné zásady pro odběry tkání C Manipulace s materiálem pro peroperační vyšetření C-5.3 Odběry tělesných tekutin a jejich fixace C Zhotovení nátěrů z tělesných tekutin a jejich fixace C-6 Informace o zajišťovaných svozech materiálu C-7 Informace pro pacienta k odběrům C-8 Základní informace k bezpečnosti práce při práci s biologickým materiálem D. PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI D-1 Příjem průvodek a materiálu a vedení dokumentace D-2 Postupy při doručení vadných (kolizních) primárních vzorků D-3 Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo průvodky D-4 Vyšetřování smluvními/spolupracujícími laboratořemi E. VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech E-2 Informace o formách vydávání výsledků E-3 Upřesnění, doplnění a změny nálezů E-4 Intervaly od dodání materiálu k vydání výsledků E-5 Způsob řešení stížností Příjem stížnosti Písemná stížnost Stížnost podaná elektronicky E-6 Konzultační činnost laboratoře E-7 Úhrada vyšetření samoplátci a cizinci E-8 Vydávání potřeb laboratoří F. POŽADAVKOVÉ LISTY VZORY str.3/23

4 G. SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ B. INFORMACE O LABORATOŘI B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Název laboratoře: Laboratoře Ústavu patologie FNKV Identifikační údaje: FNKV, Ústav patologie IČO: Předmět činnosti: komplexní bioptická, cytologická a nekroptická vyšetření Adresa: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústav patologie, pavilon CH, laboratoř oční histologie pav. E, Šrobárova 50, Praha 10 Okruh působnosti laboratoře: všechna pracoviště FNKV, extamurální lékaři Vedoucí laboratoře: Prof. MUDr.Václav Mandys, CSc. přednosta Ústavu patologie Management jakosti: Audit I. NASKL v roce 2013 B-2 Základní informace o laboratoři Telefonní linky: , sekretariát příjem materiálu, hlášení peroper. biopsií laboratoř barvení laboratoř oční histologie vrchní laborantka FAX: B-3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav akreditace pracoviště Laboratoře Ústavu patologie provádějí komplexní bioptická, cytologická a nekroptická vyšetření včetně peroperačních vyšetření za použití speciálních metodik imunohistochemie, elektronové mikroskopie a morfometrie. Laboratoř Ústavu patologie pro screening karcinomu děložního hrdla je zařazena v seznamu akreditovaných laboratoří MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla. Lékaři Ústavu patologie poskytují superkonziliární služby ve vybraných oblastech histomorfologické diagnostické činnosti a další konzultační činnosti. Laboratoř se připravuje na akreditaci podle normy ISO 15189:2012. Je vedena v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru. Laboratoř se připravuje na absolvování Auditu II NASKL. str.4/23

5 B-4 Organizace laboratoře Provozní doba laboratoře: příjem materiálu pondělí až čtvrtek 7,15-15,00 hod. pátek 7,15-14,00 hod. Pracovní režim laboratoře: Laboratoře ústavu patologie pracují v jednosměnném provozu s posunem pracovní doby dle potřeb rutinního provozu od 6,00 do 16,30 hod. Umístění laboratoře: Areál FNKV, Šrobárova 50, Praha 10, pavilon CH, 1NP pav.e oční histologie Ústav patologie je rozdělen na 4 úseky (úsek pitevní, úsek specializované mikroskopie a imunohistochemie, úsek laboratorní, který se dále dělí na histologickou a cytologickou laboratoř a sekretariát. Každý úsek má svého vedoucího lékaře a úsekovou laborantku. Lékaře a VŠ specialisty všech úseků vede a řídí přednosta ústavu a zástupce přednosty pro LPP, NLZP vede a řídí vrchní laborantka. K udržování a zlepšování zavedeného systému řízení je ustaven manažer kvality. B-5 Spektrum nabízených služeb Laboratoř poskytuje: Histologická vyšetření tkání Vyšetření tělesných tekutin metodou cytologie a minibiopsie Peroperační histologická vyšetření (pouze po předchozím telefonickém objednání příslušným klinickým pracovištěm na l. 2501) Histologická vyšetření konzultačních biopsií Imunohistochemická vyšetření antigenů ve tkáních a buňkách Vyšetření gynekologické cytologie Lékaři Ústavu patologie poskytují superkonziliární služby ve vybraných oblastech histomorfologické diagnostické činnosti a další konzultační činnosti. Laboratoř má prostřednictvím UNIS v rámci FNKV komplexně zajištěný přístup k datům, jejich bezpečná ochrana a vhodné zpracování v laboratorním informačním systému je zajišťována v NIS FNKV str.5/23

6 C. MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ C-1 Základní informace V této kapitole jsou obsaženy specifické pokyny týkající se správného odběru, fixace a zacházení s materiálem pro histologické a gynekologicko-cytologické vyšetření. Jsou důležité nejenom pro pracovníky laboratoře, ale zejména pro odesílajícího lékaře a další zdravotnické pracovníky odpovědné za odběry, fixaci a označení materiálu či preparátů. C-2 Požadavkové listy C-2.1 Průvodní list k zásilce (vyšetření) histologického materiálu S každým materiálem na histologické vyšetření musí do laboratoře dojít řádně vyplněná průvodka. Akceptujeme i počítačově vytvořené průvodky, které obsahují povinné údaje. Ústní požadavky na vyšetření nejsou ze strany laboratoře akceptovány. Musí obsahovat minimálně tyto povinné údaje: příjmení a jméno pacienta, rodné číslo, příp. datum narození (novorozenci, cizinci), kód zdravotní pojišťovny pacienta, event. informaci o způsobu úhrady, identifikace objednavatele ústav, oddělení, IČP (viz. níže Upozornění), jméno lékaře lokalizaci (tkáňový původ vzorku) předmět vyšetření, klinickou diagnózu (popř. stručný klinický průběh), požadavek na rychlost provedení vyšetření (statim), razítko a podpis odesílajícího lékaře na originálu i kopii průvodního listu doporučené údaje: předchozí histologické vyšetření, popis odebraného materiálu, příp. anatomická specifikace místa odběru, datum a čas odběru - v případě, že datum odběru není uveden, je za něj považován datum uvedený na žádance o vyšetření. adresa místa pobytu vyšetřované osoby v ČR, telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo závažného výsledku. Identifikační čárový kód (pro požadavky ze strany FNKV) str.6/23

7 C-2.2 Průvodní list k vyšetření gynekologické cytologie S každým preparátem ke gynekologickému cytologickému vyšetření musí do laboratoře dojít řádně vyplněná průvodka. Musí být použita průvodka doporučená komisí pro Screening karcinomu děložního hrdla. Ústní požadavky na vyšetření nejsou ze strany laboratoře akceptovány. Musí obsahovat minimálně tyto povinné údaje: příjmení a jméno pacienta, rodné číslo, příp. datum narození (cizinci), kód zdravotní pojišťovny pacienta, event. informace o způsobu úhrady, identifikace objednavatele ústav, oddělení, IČP (viz. níže Upozornění), jméno lékaře požadavek na rychlost provedení vyšetření (statim), číslo nebo jiné označení preparátu a průvodky přidělené ošetřujícím lékařem, razítko a podpis odesílajícího lékaře doporučené údaje: předchozí cytologické, histologické vyšetření (pokud je známo), datum a čas odběru v případě, že datum odběru není uveden, je za něj považován datum uvedený na žádance o vyšetření, adresa místa pobytu vyšetřované osoby v ČR, nepovinné: lokalizace stěru, PM, IUD, HATK, předchozí konizace, hysterektomie gravidita suspektní kolposkopie Upozornění: Je nutné zdůraznit zde rozdíl mezi IČZ a IČP! IČZ identifikační číslo zdravotnického zařízení přidělené zdravotní pojišťovnou v okamžiku jeho registrace IČP identifikační číslo pracoviště, které si přiděluje zdravotní zařízení samo (např. pro jednotlivé ambulance) a které je následně smluvně uznáno zdravotní pojišťovnou pro vykazování výkonů Pro toto smluvní vykazování výkonů (vyúčtování) je tedy zásadní uvádět na průvodce k vyšetření IČP, nikoliv IČZ! Při uvedení jakéhokoliv jiného čísla nežli IČP není možné provedené vyšetření správně vykázat! str.7/23

8 Musí být jednoznačná identifikace pacienta na průvodce a skle či nádobce s materiálem! Údaje psané rukou musí být vždy čitelné a případné požadavky jednoznačné. Kopie průvodního listu k histologickému vyšetření musí být rovněž opatřena razítkem s podpisem odesílajícího lékaře, nikoliv pouze originál. C-3 Požadavky na urgentní vyšetření V podmínkách laboratoří ústavu patologie se jedná o přednostní vyšetření z jiných důvodů než ohrožení života pacienta. Peroperační biopsie musí být předem a s předstihem ohlášena v laboratoři na tel. čísle (ve FNKV l. 2501), je možné dodat předem i operační program v vyznačenými požadavky na předpokládaná peroperační vyšetření. Požadavky na vyšetření PEROPERAČNÍ BIOPSIE i STATIM (akutní vyšetření) se zasílají na stejných průvodkách jako pro ostatní běžná vyšetření a jsou navíc výrazně označeny slovem PEROPERAČNÍ BIOPSIE nebo STATIM. Průvodka musí obsahovat stejné povinné údaje jako u běžného histologického či gynekologicko-cytologického vyšetření, viz. C-2 Průvodní listy k vyšetření. Při zpracování a odečítání mají tyto případy přednost. C-4 Požadavky na konzultační vyšetření Konzultačním vyšetřením se rozumí konzultace histologického vyšetření patologa patologem. Do laboratoře jsou tyto zásilky dopravovány prostřednictvím pošty či vybraným přepravcem odesílajícího lékaře a mají obsahovat průvodku, parafínové bloky, event. histologické preparáty. Průvodka musí obsahovat tyto údaje: všechny povinné údaje jako u běžného histologického vyšetření, viz. C-2.1 Průvodní list k zásilce histologického materiálu, požadavek na druh vyšetření, číslo konzultační biopsie, které musí být identické s číslem na přiloženém parafínovém bloku, příp. histol. preparátu. V některých případech jsou navíc zasílány průvodní dopisy s podrobnými informacemi o zaslané biopsii, jež mohou být adresovány konkrétnímu lékaři. V případě, že je s materiálem zasílán pouze průvodní dopis, musí obsahovat stejné údaje jako průvodní list k vyšetření (viz. výše)! K takovému požadavku je v laboratoři vyplněna a přiložena průvodka identifikovaná číslem laboratoře. Upozornění: Musí být jednoznačná identifikace parafínového bločku a průvodky. Pokud tomu tak není, řešíme neshody telefonicky. str.8/23

9 C-5 Odběry a fixace vzorků C-5.1 Odběr vzorku pro gynekologickou cytologii Odběr Odběr cytologického vzorku provádí ošetřující lékař gynekolog nejlépe v první polovině menstruačního cyklu. Je důležité odebrat tzv. transformační zónu. Uspokojivý stěr musí obsahovat buňky ektocervixu i endocervixu, tzn. dlaždicové i žlázové epitelie. Odběr lze provést kartáčkem (brush), příp. také vatovou štětičkou či špátlí. Za bezpečné odstranění materiálů použitých při odběru odpovídá lékař provádějící odběr. Fixace Odebraný materiál gynekolog rovnoměrně rozetře po celém podložním skle tak, aby bylo v celém rozsahu pokryté nátěrem. Poté jej okamžitě (do 5 sekund) postříká fixačním roztokem ve spreji a nechá zaschnout. Fixovaný a řádně označený vzorek je nutné uložit tak, aby nedošlo ke kontaktu s žádnou další chemikálií, jejíž přítomnost na skle by následně ovlivnila zpracování vzorku v laboratoři (např. dezinfekční roztoky, osvěžovače vzduchu, formaldehyd atp.). Stejně důležité je, aby nepřišla s těmito chemikáliemi do styku čistá skla, připravená k odběru. K tomu je vhodné využít uzavíratelné transportní krabičky. Takto uložený vzorek je v ordinaci uchován za běžné pokojové teploty a ideální doba pro jeho zpracování je do 1 2 týdnů. Vzorek je při zpracování v laboratoři překryt krycím sklem a po úplném vyšetření uložen v laboratoři po dobu minimálně 5 let. Označení Sklo i průvodka musí být zásadně označeny shodně. Jednoznačná identifikace pacienta na průvodce a vzorku je dána alespoň jedním z těchto parametrů: jméno a příjmení pacienta rodné číslo pacienta číslo nebo jiné označení přidělené ošetřujícím lékařem Pokud je shoda ve značení je materiál zpracován, pokud není, jsou sklo i průvodka odloženy do nekompletních vyšetření a laborant telefonicky nebo písemně informuje odesílajícího lékaře a žádá o doplnění a upřesnění informací. Viz. D-3 Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo průvodky. C Chyby při odběru 1. Špatná fixace Nedojde-li k okamžité fixaci materiálu po odběru, buněčná jádra se deformují! 2. Kontaminace čistého skla či nátěru Podložní sklo, na které se cytologie nabírá, musí být čisté. Pokud se dostane do kontaktu s jakýmkoliv aerosolem (dezinfekce, deodorant apod.) používaným v ordinaci, dojde vlivem změny ph k cytolýze buněk a nelze je v laboratoři správně obarvit. 3. Chybný odběr gynekologem Pokud v nátěru z cervixu chybí endocervikální nebo ektocervikální epitele, vzorek je nedostačující. Mezi další chyby patří málo buněčný stěr, nadbytek krve, těžký zánět. str.9/23

10 C-5.2 Odběry a fixace tkání C Všeobecné zásady pro odběry tkání Odběr Odběry provádí vždy specializovaný lékař na jednotlivých klinikách, odděleních a dalších zdravotnických zařízeních. Materiál, který ošetřující lékař odebere při operačním vyšetření (ambulantním i nemocničním), posílá patologovi celý. U větších vzorků je vhodné provést označení patologické léze (např. stehem, barevné značení tuší). Fixace Tkáň odebraná pro histologické vyšetření musí být IHNED FIXOVÁNA. Jako fixační tekutina se používá 4% formaldehyd (10% formol).fixační tekutina se používá vždy čerstvá a v dostatečném množství. Nádoba s fixačním roztokem musí mít široké hrdlo, aby nedošlo ke zhmoždění tkáně. Upozornění (při nedodržení následujících zásad dochází k autolýze materiálu!):! Fixační tekutiny musí být vždy dostatečné množství, tkáň musí být zcela ponořena.! Fixační tekutina musí mít ze všech stran dostatečný přístup, tzn. nejprve je nutné nalít tekutinu do nádoby a potom do ní vložit tkáň ne naopak!! Plošné orgány se před vložením do fixační tekutiny napínají na kovové podložky, zabrání se tak jejich pokroucení (konizáty).! Malé a vícečetné biopsie (biopsie žaludku, střeva, tenkojehlové punktáty prostaty a moč. měchýře) se orientují na papírky.! Větší orgány (např. děloha) je nutno naříznout, aby fixační tekutina rychleji pronikla dovnitř.! Materiál je nutno dávat do nádob se širokým hrdlem, které odpovídá jeho velikosti, nikdy jej do nádob neměstnat!! Nádoby je nutno řádně uzavřít, aby nedošlo k vylití fixační tekutiny.! Materiál se do doby převozu do laboratoře neskladuje v lednici. Teplý formol rychleji proniká do tkání. Takto uložená a fixovaná tkáň je z hlediska času kvalitativně neměnná až do doby zpracování. Laboratoř uchovává vyšetřovaný materiál do doby konečného stanovení výsledku. Preparáty a parafínové bloky z jednotlivých vyšetření uchovává následně 20 let. Fixační tekutinu je možné na požádání připravit a vyzvednout si v příjmové části laboratoře ústavu patologie do vlastních přinesených nádob. Požadavky na dodání je nutné oznámit předem. Jednorázové odběrové nádoby zajišťuje a vydává laboratoř Viz. E-7 Vydávání potřeb laboratoří. str.10/23

11 Specifické požadavky pro odběr a fixaci: BIOPSIE PRSU Vzorek musí být celistvý, bez naříznutí, aby bylo možno se přesně vyjádřit k okrajům excize. Dodán nejlépe v jednom kuse, když je rozdělen na více vzorků, musí být označeny s důrazem na vzájemnou souvislost. Vždy označen alespoň dvěma stehy pro možnost topografické orientace např. krátký či modrý steh ventrálně, dlouhý či bílý steh laterálně. U tkáně po předchozí punkci musí mít spolehlivě označeno místo původního výkonu grafitem, svorkou či vodičem. Velikost léze pro peroperační biopsii by neměla být menší než 10 mm (v praxi to znamená, že peroperační biopsie by se měla provést jen při takové velikosti patologického ložiska cca 6 7 mm, kdy je možno jednu polovinu ještě technicky zpracovat a druhou ponechat pro definitivní parafínový blok. Peroperačně lze vyšetřovat pouze hmatné léze! PUNKČNÍ BIOPSIE ( core cut, punkční biopsie prostaty, jater,..) Odebrané vzorky (válečky) je nutné fixovat po odběru na pevné podložce (např. tuhý karton) a potom přímo vložit do lahvičky ke standardní fixaci formolem. Velkou výhodou tohoto postupu je to, že při transportu a dalším zpracování materiálu se omezí riziko fragmentace a pokroucení válečků a usnadní se tak jejich histologické zpracování. RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE Po odběru se váleček dělí na 2 části, jedna je dodána v navlhčeném mulu ve fyz. roztoku, druhá část pak vložena do roztoku pufrovaného 4% formaldehydu. Obě nádoby jsou transportovány neprodleně do laboratoře v termosce na ledu při při teplotě 4 C. TREPANOBIOPSIE Vzhledem k charakteru dalšího histologického zpracování je optimální odebírat vzorky do středy. Vzorky doručené ve čtvrtek po 12:00 hod a v pátek mohou být z technických důvodů zpracovány až v pondělí. Zpracování lymfatických uzlin Lymfatické uzliny od pacientů s hematologickou diagnózou se dodávají vždy nativní, po odběru se balí do mulu navlhčeného fyziologickým roztokem a neprodleně transportují do laboratoře, nejlépe při teplotě 4 C. Během intervalu mezi vynětím uzliny a jejím předáním do laboratoře nesmí uzlina na povrchu oschnout. Vzhledem k charakteru dalšího histologického zpracování je optimální odebírat vzorky spíše v dopoledních hodinách a pouze do čtvrtka. str.11/23

12 Periferní lymfatické uzliny (cervikální, axilární, inquinální) je nutné odebírat s vědomím, že uzlina nesmí být během výkonu zhmožděna ani rozdělena na části. Zachování uzliny vcelku během excize a tím i v histologickém řezu je velmi důležité pro posouzení architektoniky uzliny. RESEKÁT STŘEVA U resekátů střev je nutno ho rozstřihnout, zbavit od zbytků stolice a pak vložit do fixační tekutiny v dostatečně velké nádobě. RESEKÁT LEDVINY Resekát ledviny by měl být podélně rozříznutý v podélné (frontální) rovině pro lepší fixaci. BIOPSIE VARLETE Pro speciální diagnostické postupy při zjišťování fertility je možno fixovat Bouinovou tekutinou. Označení Nádoba s materiálem i průvodka musí být zásadně označeny shodně. Jednoznačná identifikace pacienta na průvodce a vzorku je dána alespoň jedním z těchto parametrů: jméno a příjmení pacienta rodné číslo pacienta Pokud je shoda ve značení, je materiál zpracován, pokud není, jsou materiál i průvodka odloženy do nekompletních vyšetření a laborant telefonicky informuje odesílajícího lékaře a žádá o doplnění a upřesnění informací. Viz. D-3 Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo průvodky. C Manipulace s materiálem pro peroperační vyšetření Odběr, fixace Materiál je nutné neprodleně po odebrání odnést do laboratoře k vyšetření. Je umístěn do popsané jednorázové nádoby vhodné velikosti případně naorientovaný a připevněný na fixační podložce. Ve výjimečných případech, je-li odběr proveden mimo FNKV, je materiál potřeba zabalit do gázy, která je namočená ve fyziologickém roztoku, aby nedošlo během převozu k osychání tkáně a tím k jejímu znehodnocení, autolýze. Takto zabezpečený materiál je nutné v co možná nejkratším čase dopravit do laboratoře k vyšetření. Výsledky peroperačního vyšetření hlásí lékař patolog telefonicky na sál operujícímu lékaři. Po zpracování zmrazovací technikou je zbytek materiálu fixován 10% formaldehydem a zpracován běžným způsobem. Označení str.12/23

13 Spolu s materiálem je dodána též vyplněná průvodka. Na průvodce musí být zřetelně vyznačen telefonní kontakt na operujícího lékaře pro nahlášení výsledku peroperačního vyšetření. Nádoba s materiálem i průvodka musí být zásadně označeny shodně. Jednoznačná identifikace pacienta na žádance a vzorku je dána alespoň jedním z těchto parametrů: jméno a příjmení pacienta rodné číslo pacienta Jakákoliv neshoda ve značení nádoby s materiálem a průvodky je laborantem okamžitě řešena telefonicky přímo se sálem. C-5.3 Odběry tělesných tekutin a jejich fixace Odběr a fixace moče Vždy se vyšetřuje druhá ranní moč, pacient musí být o tomto poučen ošetřujícím lékařem. Určení minimálního množství vzorku je vždy individuální. Na průvodce k materiálu je nutno označit charakter vzorku spontánní, katetrizovaná moč, výplach, laváž. K odběru močí jsou určeny plastové zkumavky se šroubovacím uzávěrem. K fixaci moče (pokud není dodána neprodleně do laboratoře) se používá roztok 1% merthyolátu sodného (ethylmerkurithiosalicitan sodný). 5 kapek tohoto roztoku se přidává k 10ml moče. Ostatní tělesné tekutiny (výpotek, punktát) Odběry ostatních tělesných tekutin provádí vždy lékař. Jedná se např. o tenkojehlové biopsie, odběr tekutin z tělních dutin. Laboratoř nemá žádné specifické požadavky pro odběry těchto tělesných tekutin. Určení minimálního množství vzorku je vždy individuální. Odebrané tělesné tekutiny se dodávají ve stavu, v jaké byly v okamžiku odběru a je nutné je co nejrychleji dopravit do laboratoře. Maximální doba od odběru do zpracování v laboratoři je stanovena na 24 hodin. Než jsou materiály z oddělení transportovány, je nutné je uchovávat v chladničce při teplotě 2-8 C. Při transportu je materiál uložen v termoboxu, nesmí být vystavován extrémním teplotám. Odebírající lékař určuje, zda odešle k vyšetření pouze tekutinu nebo z ní zhotovené nátěry, příp. obojí. C Zhotovení nátěrů z tělesných tekutin a jejich fixace Nátěry se dělají na podložní sklo, nejčastěji s matovaným okrajem. Skla je nutné označit jménem, příjmením a rodným číslem nebo rokem narození pacienta. U nematovaných skel se označují nadepsaným štítkem. Po zhotovení nátěru se tento nechá zaschnout na vzduchu při pokojové teplotě. Označení vzorku Zkumavka i průvodka musí být zásadně označeny shodně. Jednoznačná identifikace pacienta na průvodce a vzorku je dána alespoň jedním z těchto parametrů: jméno a příjmení pacienta str.13/23

14 rodné číslo pacienta Pokud je shoda ve značení je materiál zpracován, pokud není, jsou sklo i průvodka odloženy do nekompletních vyšetření a laborant telefonicky informuje odesílajícího lékaře a žádá o doplnění a upřesnění informací. Viz. D.3 Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo průvodky. C-6 Informace o zajišťovaných svozech materiálu Doprava biologického materiálu k vyšetření je zajišťována nejčastěji přímo klinickými a ambulantními pracovišti nebo dopravním oddělením FNKV v každý pracovní den. Pro extramurální zdravotní zařízení je možné domluvit s vrchní laborantkou a poté s dopravním oddělením FNKV svoz. Materiál je obvykle svážen přímo z ordinací 1x týdně. Je možné se individuálně dohodnout i na jiných intervalech. Z hlediska časového a teplotního není transport biologického materiálu nijak omezen. Materiál musí být zajištěn proti rozbití nádoby a možnému úniku tekutiny. Po předchozí domluvě lze s odvozem odebraného biologického materiálu doručovat výsledky provedených vyšetření. Na vyžádání jsou rovněž dodávány jednorázové nádobky na materiál, průvodní listy k histologickému vyšetření, fixační tekutiny (4% formaldehyd), k cytologickému gynekologickému vyšetření také podložní skla a průvodní listy vyšetření. Viz. E-7 Vydávání potřeb laboratoří. Termín svozu materiálu či doručení výsledků stejně jako případné další požadavky je možné dohodnout telefonicky na čísle vrchní laborantky: nebo v pondělí až pátek od 7,00 do 15,00 hod. C-7 Informace pro pacienta k odběrům Laboratoř nemá žádné specifické požadavky na připravenost pacienta k odběrům. Odběry provádí vždy kvalifikovaný specializovaný lékař, který je za ně odpovědný. Výjimku tvoří odběr moči. Vždy se vyšetřuje druhá ranní moč a pacient musí být o tomto poučen (viz kap. C-5.3 Odběry tělesných tekutin a jejich fixace). C-8 Základní informace k bezpečnosti práce při práci s biologickým materiálem Na základě směrnice (vyhláška MZ č. 440/2000 Sb) byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý odebraný vzorek tkáně a tělesné tekutiny je nutné považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana nádoby nesmí být kontaminovány biologickým materiálem a je doporučeno je ukládat před transportem do dvojitého obalu určeného k transportu biologického materiálu Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným přenosným infekčním onemocněním mají být viditelně označeny. str.14/23

15 Vzorky jsou přepravovány v uzavřených jednorázových odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu. D. PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI D-1 Příjem průvodek a materiálu a vedení dokumentace Laborantka na příjmovém pracovišti ústavu patologie provede přiřazení histologického materiálu nebo skla k průvodce dle povinných identifikačních znaků viz C-2 Průvodní listy k vyšetření. Vždy musí být souhlas při přiřazení alespoň v jednom z následujících údajů: jméno a příjmení pacienta rodné číslo popř. číslo pojistky číslo nebo jiné označení přidělené ošetřujícím lékařem Dále laborantka provede: kontrolu náležitostí průvodních listů viz. C-2 Průvodní listy k vyšetření označení materiálu či skel a žádanek shodným pořadovým číslem vyšetření při příjmu materiálu pro běžná i konzultační histologická vyšetření laborantka dále provede: identifikační elektronický záznam pacienta a materiálu v programu Patologie v záložce Biopsie, Cytologie nebo Gynekologie kontrolu správnosti dodaného materiálu neporušenost obalu (pokud je důležité vzhledem k charakteru vzorku) viz. kapitola D-2. V případě konzultačních vyšetření kontroluje přiřazení zaslaných parafínových bloků či skel k průvodce dle povinných údajů viz C-4 Požadavky na konzultační vyšetření. Vždy musí být souhlas čísla bloků (preparátů) a čísla na průvodce, event. průvodním dopise. D-2 Postupy při doručení vadných (kolizních) primárních vzorků Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla tvoří příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále). Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena pouze jménem pacienta, může ji laboratoř přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně). Dodáno rozbité sklo (s nezpracovaným nátěrem): A. Je-li sklo rozbité zcela, nelze jej obarvit a odečíst materiál není přijat k dalšímu zpracování! Ošetřující lékař je telefonicky či písemně informován. B. Pokud je sklo částečně zachovalé lze je orientačně obarvit a odečíst i limitovaný nátěr. str.15/23

16 Nesprávný odběr cytologie je odečten i ne zcela adekvátní nátěr a ošetřující lékař je o nesprávnosti odběru informován spolu s výsledkem. Dodán histologický materiál v porušeném nebo nesprávném obalu: A. Je-li nádobka otevřená, ale obsahuje odebraný materiál je zpracován běžnou technikou. B. Pokud je materiál příliš malý a došlo k jeho vylití i s fixační tekutinou nelze jej zpracovat! O této skutečnosti informuje laborantka neprodleně odesílající oddělení nebo příslušného ošetřujícího lékaře. C. Materiál dodaný v nesprávném obalu (skleněný nebo velikostně či materiálově nevhodný jednorázový obal. laborantka materiál převezme a následně přesune do vhodného jednorázového obalu, označí štítkem s identifikačními údaji pacienta, případně doplní fixační tekutinu. Vylití tekutiny určené k cytologickému zpracování (moč, punktát): částečné postačuje-li množství tekutiny ke zhotovení nátěru, je zpracována. úplné O této skutečnosti informuje laborantka neprodleně odesílající oddělení nebo příslušného ošetřujícího lékaře. Dodán materiál bez průvodky laborantka na základě telefonické domluvy s ošetřujícím lékařem vyplní průvodní list a současně žádá o zaslání originální průvodky s razítkem, která je následně připojena k duplikátu. V případě nedostupnosti lékaře není materiál převzat k vyšetření do laboratoře a je vrácen zpět na oddělení Dodán průvodní list bez materiálu laborantka kontaktuje telefonicky ošetřujícího lékaře a žádá dodání chybějícího materiálu. D-3 Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo průvodky Nesoulad v základních identifikačních znacích pro přidělení průvodky ke vzorku biologického materiálu (jméno a příjmení pacienta, rodné číslo pacienta, příp. číslo přidělené ošetřujícím lékařem) materiál není přijat k dalšímu zpracování, pokud neobsahuje alespoň jeden z výše uvedených údajů. Doplnění dalších identifikačních znaků řeší následně laborantka přímo s odesílajícím oddělením či lékařem. v případě konzultačních vyšetření při nesouladu v označení parafínového bloku, příp. preparátu a průvodky, laborantka telefonicky kontaktuje odesílající zařízení či lékaře a žádá o zaslání správného bloku, průvodky. Průvodka není řádně vyplněná schází některé povinné údaje (IČP odesílajícího lékaře, kód zdravotní pojišťovny pacienta, ) materiál je přijat a nesrovnalosti řeší administrativní odd. laboratoře. str.16/23

17 D-4 Vyšetřování smluvními/spolupracujícími laboratořemi Ústav patologie využívá služeb v oblasti bioptické diagnostiky i jiných laboratoří odbornosti 823 (laboratoř patologie), a to na základě smluv uzavřených mezi FNKV a dotčenými subjekty. Průvodky od všech odeslaných vzorků jsou evidovány v LISu (program Patologie), kde je evidován i počet odeslaných mikroskopických preparátů. Ve FNKV v laboratoři ÚP probíhá laboratorní zpracování vzorků a FNKV zajišťuje i svoz mikroskopických preparátů včetně dostupné dokumentace. str.17/23

18 E. VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Výsledky zjišťované v laboratoři Ústavu patologie nejsou povahy kritických hodnot. K této kategorii lze přiřadit pouze výsledky peroperačních biopsií, nálezu neočekávané tbc a další závažné stavy ohrožující život pacienta z prodlení. Výsledek peroperačních biopsií nebo dalších klinikem předem nepředpokládaných závažných diagnóz ohrožujících život pacienta z prodlení je hlášen neprodleně vždy na číslo uvedené na žádance a informace o výsledku se sděluje příslušnému lékaři. Na žádanku je proveden písemný záznam s časem a jménem lékaře, kterému byl výsledek sdělen. E-2 Informace o formách vydávání výsledků Laboratoře ústavu patologie používají v současné době v zásadě jeden stěžejní způsob vydávání výsledků a tím je tisk vyšetření na průvodky a jejich distribuce. Zapsání výsledků vyšetření probíhá přes laboratorní informační systém - program Patologie. Před vydáním jsou výsledky kontrolovány a podepsány příslušným lékařem. Výsledky vyšetření, určené pro odeslání na jednotlivé kliniky nebo ambulance, jsou vždy zapsány do příslušného sešitu (pořadové číslo biopsie nebo cytologie) a poté jsou dle domluvy buď uloženy v laboratoři příjmu materiálu, kde si je vyzvedávají zaměstnanci příslušných oddělení nebo jsou následně rozděleny do nadepsaných obálek a poté odeslány poštou přes kancelář ústavu patologie. Jako další alternativy vydávání výsledků laboratoř používá: Propouštění nálezů jednotlivých vyšetření do UNISu: program KOMPLEMENT což je systém pro přístup oprávněných osob v rámci FNKV k výsledkům histologických, cytologických i nekroptických vyšetření. Databáze obsahuje záznamy od roku Nový dokončený výsledek vyšetření do programu KOMPLEMENT propouští ze serveru programu PATOLOGIE lékař patolog v průběhu pracovního dne a je tudíž dostupný často i dříve, než jsou doručeny tištěné výsledky standardní cestou. Přístupová hesla do programu KOMPLEMENT jsou zajišťována ICT oddělením FNKV. Zasílání nálezů faxem, elektronickou poštou Komunikace telefonem stejně jako zasílání nálezů faxem či elektronickou poštou je užívána jen v případě nebezpečí z prodlení, řešení nějakého vzniklého problému, k zajištění potřebných chybějících informací apod. Telefonicky může klinik konzultovat nález s příslušným patologem tuto konzultaci není nutno zaznamenávat. Nálezy faxem, event. telefonem jsou předávány pouze na základě předchozí faxové objednávky s razítkem a podpisem příslušného lékaře. Pozn.: Všechny výsledky jsou vždy poté vytištěny a standardně distribuovány. Tisk výsledků a distribuce výsledků je prováděna každý pracovní den. Vytištěné výsledky musí být dobře čitelné. Distribuci výsledků provádí pracovníci laboratoře v součinnosti se sekretariátem ústavu str.18/23

19 Pacientům se výsledky sdělují nebo předávají pouze na základě platné legislativy týkající se zdravotnické dokumentace, na základě písemné žádosti a identifikace pacienta. Zajišťuje sekretariát ústavu dle platné Směrnice FNKV o nahlížení a pořizování opisů či kopií zdravotnické dokumentace. Telefonicky se pacientům výsledky nesdělují. Všechny výsledky jsou v laboratoři dostupné v elektronické i tištěné formě, v obou formách jsou výsledky také archivovány. E-3 Upřesnění, doplnění a změny nálezů Zpětná změna již zaslaného bioptického či cytologického nálezu není možná. V případě, že patolog uzná za vhodné nebo vzniknou pochybnosti o správnosti nálezu, je to důvod k revizi vyšetření, a to formou tzv. 2. čtení (interního či externího). Závěr druhého čtení je připsán k primárnímu bioptickému nálezu formou dodatku, jehož znění autorizuje svým podpisem lékař, který prováděl primární bioptické vyšetření. Klinikovi je pak zaslána fotokopie celého nálezu ze druhého čtení spolu s autorizovaným dodatkem s přepsaným závěrem druhého čtení. Laboratoř využívá služeb konzultantů z mnoha externích pracovišť, na žádost klinika je možné zaslat požadavek na konzultační vyšetření. E-4 Intervaly od dodání materiálu k vydání výsledků Výsledky všech vyšetření jsou při běžném rutinním provozu předány obvykle do týdne. Jsou kompletovány několikrát denně a připraveny pro jednotlivé způsoby distribuce. Odesílání poštou probíhá 1x denně. Výjimku tvoří pouze případy vyžadující imunohistochemická dovyšetření, jejichž zpracování je časově náročnější, maximální termín dodání výsledků je obvykle 14 dní. U některých mimořádně obtížných a složitých případů, kdy je nutné např.konzultační vyšetření na jiném pracovišti v závislosti na komplexnosti vyšetření může být dostupnost výsledku až 1 měsíc. Pro včasný operativní přístup ošetřujících lékařů k výsledkům vyšetření svých pacientů v rámci FNKV je využíván program v nemocničním informačním systému KOMPLEMENT. Materiál na akutní vyšetření (STATIM) má vždy přednost před ostatními. Druh vyšetření Standardní histologické vyšetření Imunohistochemické vyšetření Statim Peroperační vyšetření Cytologické vyšetření Gynekologické cytologické vyšetření Dostupnost výsledku 4 dny týden 1 2 týdny hodin v závislosti na technologii zpracování 30 min 1 hodina 2-4 dny 3 dny - týden str.19/23

20 E-5 Způsob řešení stížností Stížností se rozumí vyjádření proti postupu Ústavu patologie při poskytování laboratorní a diagnostické činnosti a proti činnostem souvisejících s poskytovanými zdravotními službami. Stížnost může podat pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká (v případě že pacient tak nemůže učinit pro svůj zdravotní stav nebo úmrtí), osoba zmocněná pacientem nebo zaměstnanec FNKV. Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost vedení laboratoře. Závažná stížnost je přijímána pouze v písemné nebo elektronické podobě a řešena vedoucím laboratoře, primářem Ústavu patologie a vedoucím lékařem oddělení, které stížnost podává. O této stížnosti se provede zápis. Dále se postupuje dle platné směrnice FNKV SM_ 1001 Není-li možné vyřešit stížnost okamžitě, sdělí se návrh řešení a způsob odpovědi. Příjem stížnosti Jde-li o drobnou či závažnější připomínku k práci laboratoře a lze ji vyřešit okamžitě, vyřeší pracovník, který stížnost přijal a ohlásí stížnost a její řešení úsekové laborantce a ta vrchní laborantce. Tento typ stížnosti se nezaznamenává. Závažná stížnost může být podána pouze písemně nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu. Telefonní ani ústní stížnosti se nepřijímají. Ve stížnosti musí být uvedeno jméno a kontakt na stěžovatele, aby byl zajištěn přenos informací. Bez doplnění osobních údajů stěžovatele, je se stížností nakládáno jako s anonymní stížností. Anonymní stížnost je předána vedení Ústavu patologie, které zváží závažnost dané stížnosti a v případě nutnosti stížnost řeší. Písemná stížnost Pracovník, který obdrží stížnost na Ústav patologie je povinen tuto stížnost předat přednostovi. Přednosta je povinen stížnost bezprostředně zaslat do sekretariátu ředitele FNKV, pavilon L, přízemí vlevo dle Směrnice FNKV SM_1001. Stížnost podaná elektronicky Pracovník, který obdrží stížnost na Ústav patologie je povinen tuto stížnost předat přednostovi. Přednosta je povinen stížnost bezprostředně zaslat do sekretariátu ředitele FNKV, pavilon L, přízemí vlevo dle Směrnice FNKV SM_1001. E-6 Konzultační činnost laboratoře V ústavu patologie se provádí rovněž konzultační činnost na vyžádání jiného patologa nebo klinika. Konzultační činnost provádí pouze lékař s atestací v oboru patologická anatomie. Požadavky na konzultační vyšetření včetně materiálu jsou zpravidla zasílány poštou a zásilka obsahuje průvodní list k vyšetření, parafínové bloky event. preparáty a případně také průvodní dopis, který může být adresovaný konkrétnímu lékaři laboratoře (více viz. kap. C-4). str.20/23

21 E-7 Úhrada vyšetření samoplátci a cizinci Postupuje se podle Směrnice ředitele FNKV SM_33_01 Účtování zdravotní péče poskytované cizincům a samoplátcům v platném znění. Pro jednotné vyúčtování zdravotní péče nehrazené zdravotními pojišťovnami se stanovuje postup vyúčtování zdravotní péče, způsobem uvedeným v jednotlivých bodech této Směrnice E-8 Vydávání potřeb laboratoří Ústav patologie poskytuje svým klientům jednorázový odběrový systém k odběru biologického materiálu. Je nutné zadávat požadavky na jeho dodání telefonicky (l. 2501, 2521) nebo písemně vždy s dostatečným časovým předstihem Jednorázový odběrový systém nádob pro histologické vyšetření Nádobky jsou vydávány v příjmové laboratoři na základě předchozího objednávky Fixační tekutina 4% formaldehyd je vydáván na požádání, v případě objemu nad 1 litr pouze do vlastních transportních nádob s uzávěrem. Průvodní listy na histologická vyšetření jsou dodávány na požádání Průvodní listy ke gynekologicko-cytologickému vyšetření + skla jsou dodávány na požádání str.21/23

22 F. POŽADAVKOVÉ LISTY VZORY PRŮVODNÍ LIST K ZÁSILCE HISTOLOGICKÉHO MATERIÁLU Odesilatel(oddělení) Jméno a příjmení pacienta. Rodné číslo Pojišťovna..... Adresa pacienta. Předmět vyšetření a lokalizace... Trvání nemoci. Předchozí ozařování. Předchozí histologická vyšetření. Fixační tekutina Klinická dg. vč. číselného kódu (popř. stručný průběh nemoci) Odesláno dne. Čitelný podpis lékaře Došlo dne.. razítko oddělení str.22/23

23 G. SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Histologické vyšetření tkání Peroperační histologické vyšetření Histologické vyšetření konzultačních biopsií Imunohistochemické vyšetření Cytologické vyšetření tělesných tekutin a tenkojehlových aspirátů včetně negynekologických nátěrů Gynekologická cytologie Pitvy a nekroptické vyšetření str.23/23

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř MDgK- plus Stránka 1 z 9 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI 3 2.1. Základní informace o laboratoři...3 2.2. Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 2 Počet stran: 15 Datum vydání: 3.4.2013 Revize LP Datum revize Jméno a podpis Datum revize Jméno a podpis Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení. Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Laboratorní příručka Patologickoanatomické oddělení Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Obsah A Předmluva B Informace o oddělení B1.1 Identifikace laboratoře B1.2 Telefonní kontakty B 2 Základní informace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Patologickoanatomické oddělení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Alena Konečná Číslo výtisku: Počet příloh: 0 Schválil: MUDr. Iva Horáková Verze: 1 Změna: 0 Účinnost od: 1.1.2015 Strana č./stran 1/14 Obsah

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Verze: 03 Autor (jméno, datum, podpis): Schválil (jméno, datum, podpis): Interní MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Lenka Vithová, vedoucí

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Kód dokumentu: Bioptická a cytologická LP Vydání: 3 Počet stran: 15 Datum vydání: 10.4.2015 Zpracoval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Zkontroloval: MUDr. Pavla Vysoudilová Manažer kvality Výtisk

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NEMOS Sokolov s. r. o. Strana: 1/22 NEMOS Sokolov s. r. o. Za Císařským mlýnem 1115/2 170 00 Praha 7 Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka170975 IČO 2476473246 Oddělení patologické

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Tabulka změn a revizí Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2007 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Důvěrnost: Důvěrná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 1. 4. 2013 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír Benčík

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Hvězdova 1073/33, 140 00 Praha 4 Laboratorní příručka Výtisk č.:01 Počet stran: 6 Datum vydání: 18.8.2016 Datum účinnosti: 18.8.2016 Zrušovací ustanovení: / Zpracoval Schválil Jméno Ing.Kristýna Chaloupková

Více

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ben Labor s.r.o. LP Laboratorní příručka dle ISO 15189:2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Typ dokumentace: Veřejná Zpracoval / datum / podpis RNDr. Jana Benčíková 22. 12. 2014 Schválil / datum / podpis MUDr. Vladimír

Více

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189

Laboratorní p íru ka P íru ka pro odb r primárních vzork dle SN EN ISO 15189 BioCyt, v.o.s. Laborato BioCyt Bieblova 22 Brno, okres Brno-m sto, PS 613 00 Výtisk.: 01 Po et stran: 10 Po et p íloh: 0 vzork dle SN EN ISO 15189 Datum vydání: 10.5.2012 Datum ú innosti: 10.5.2012 Zru

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vydání: 3. Počet stran: 22 Datum vydání: 16.4.2015 Platné od: 16.4.2015 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Místnost č. 605 MUDr. Jan Nožička,Ph.D. Název dokumentu: s platností od 16.

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka 1 ÚVOD 1.1 ÚVOD Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické

Více

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Cytologické a histologické vyšetření. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Cytologické a histologické vyšetření Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Tondrová Irena Bc. CYTOLOGICKÉ A HISTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Více

Laboratorní příručka patologie

Laboratorní příručka patologie Typ dokumentu: Instrukce Číslo dokumentu: I 5 Oblast využití: klinická pracoviště Platnost od: 1.11. 2014 Verze č.: 3 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka patologie Účel dokumentu

Více

LP-OKP Laboratorní příručka OKP

LP-OKP Laboratorní příručka OKP Ústav pro péči o matku a dítě Ústřední laboratoře ÚPMD Podolské nábřeží 157 147 00, Praha 4 - Podolí Výtisk č. 1 Verze č. 05 Nahrazuje verzi: 04 Platnost od: 17.8. 2015 Zpracoval: Anna Schmidtová, ZK Datum:

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů 1) Definice laboratoře Definice laboratoře Laboratoř zajišťující morfologická (cytologická a histologická, příp. další speciální) vyšetření tkání lidského

Více

Laboratorní příručka F.P. Histolab s.r.o.

Laboratorní příručka F.P. Histolab s.r.o. Laboratorní příručka Zpracoval: 1.1.2015 Ing. Lenka Literáková, manažer kvality Schválil: 1.1.2015 MUDr. Pavel Formánek, vedoucí laboratoře Verze: 2-2015 Strana 1/19 1 Obsah LABORATORNÍ PŘÍRUČKA...1 1

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie Strana: 1 Signatura : PJ_PAT_02 Datum vydání : 28.5.2015 Soubor : PJ_PAT_02.doc Výtisk č.: 1 Počet výtisků: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod,

Více

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov

Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov Laboratorní příručka Patologicko-anatomické oddělení Nemocnice Pelhřimov 1. vydání 1.6.2013 Revize 1x ročně Strana 1 (celkem 17) Schválil: Doc.MUDr. Alena Chlumská, CSC. Předmluva Vážené kolegyně, vážení

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko - anatomické oddělení L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko-anatomické oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. U nemocnice 84, 261 26 Příbram I Identifikace: PATPB/LP/2010-12-01

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka 1 ÚVOD 1.1 ÚVOD Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5

Laboratorní příručka Biocytolab s.r.o. Obsah Úvod...4 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Informace o laboratoři...5 LP Strana: 1 /19 Vypracoval: Bc. Jana Vrátná Schválil: MUDr. Vladimír Hořava Platnost od: Datum a podpis: Datum a podpis: 1.6.2015 Obsah 0 Úvod...4 1 Použité zkratky, definice a pojmy...5 Zkratky a pojmy...5

Více

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah

SM_02_Laboratorní příručka. Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014. Obsah Počet stran: 9 Verze č.: 1 Výtisk č.: Jméno Datum Podpis Zpracoval Marie Podoláková 18.12.2014 Schválil MUDr. Vadim Stolnyi 18.12.2014 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘI... 2 2.1 Úroveň

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Ústav patologie Studničkova 2, 128 00 Praha 2 SM-PAT 07 Strana 1 z 13 Příručka pro odběr Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Pojmy a zkratky... 2 3.

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 04 Platnost: 01.03.2013 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký Datum: 01.03.2013 Podpis:

Více

Laboratorní příručka PAT

Laboratorní příručka PAT Laboratorní příručka PAT Směrnice Zpracoval/a: Jana Svobodová Vydal/a: Ing. Eva Tomášová Funkce: Podpis: vedoucí laborant Funkce: Dne: ředitel Spolupracoval(a): Hana Bartošíková Podpis: Odborný garant:

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A

L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko - anatomické oddělení L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A Patologicko-anatomické oddělení Oblastní nemocnice Příbram a.s. Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I Identifikace: PATPB/LP/ Verze

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 4 Počet stran: 14 P 02 Laboratorní příručka Poslední revize dne 28. 7. 2015 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Jiří Voženílek MUDr. Jiří Voženílek Podpis Datum 28.7.2015 28.7.2015 P

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologie ÚVN

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení patologie ÚVN LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚVN - 2017 - Platnost od: 15.1.2017 Vypracoval: Bc. Ladislava Krejčíková dne: 20.12.2016 podpis: Posoudil: Bc. Ladislava Krejčíková dne: 27.12.2016 podpis: Schválil: primář MUDr. Petr

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: Bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15

C3.2.1. Vadný bioptický materiál... 14 C3.2.2. Vadný cytologický materiál... 15 ČÁST D... 15 FÁZE PO VYŠETŘENÍ... 15 Obsah OBSAH... 2 ČÁST A... 4 ÚVOD... 4 A1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 A2. ÚČEL... 4 A3. OBLAST PLATNOSTI... 4 A4. DEFINICE POJMŮ A ZKRATKY... 4 ČÁST B... 5 IDENTIFIKACE LABORATOŘE A SPEKTRUM POSKYTOVANÝCH

Více

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel.

vedoucí laboratoře : prim.mudr.pavel Noll noll@nemck.cz tel. 380 761 213 vedoucí laborantka: Andrea Jurná jurna@nemck.cz tel. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV, a.s. Adresa: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov IČO : 260 951 49 VYPRACOVALA : Andrea Jurná SCHVÁLIL : prim. MUDr. Pavel Noll Kontakty

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze J Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: J Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Zpracoval (i) Prim.MUDr.Vítková

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

05_SM_PAT_001 Laboratorní příručka PAT

05_SM_PAT_001 Laboratorní příručka PAT PAT Vazba na akreditační standardy JCI: AOP, GLD, QPS Datum platnosti: 1. 11. 2017 1. 11. 2017 Datum účinnosti: Zrušovací ustanovení: ruší verzi 01 Organizační složka Funkce Jméno Zpracoval: Ověřil: Schválil:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Laboratorní příručka oddělení Patologie

Laboratorní příručka oddělení Patologie Laboratorní příručka oddělení Patologie Zpracoval/a : Hana Bartošíková Funkce: zdravotní laborantka Podpis: Spolupracoval(a): Jana Svobodová Vlastník originálu: asistentka ředitele Schválil/a: Ing. Leoš

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1. manažer kvality elektronicky -

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno Strana: 1/14 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracoval: Ing.Dana Knoflíčková Mgr. Šárka Bořilová Přezkoumal: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. Vedoucí lékař Schválil: MUDr. Pavel Fabian, Ph.D. Vedoucí lékař Datum schválení:

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2. Datum změny: 28.4.2015 Datum tisku po revizi: 29.4.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2. Datum změny: 28.4.2015 Datum tisku po revizi: 29.4. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01

Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 DOKUMENTACE SMK Zdravotnická laboratoř VELAB s.r.o. Laboratorní příručka LP 01 Verze: 05 Platnost: 02.03.2015 Typ dokumentace: Veřejná Výtisk: 01 Zpracoval: MUDr. Josef Velecký, Bc. Renáta Hřibová Datum:

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie

Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Náchod a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie strana 1 (celkem mimo ONN a.s je zakázáno. Obsah 1. Úvod... 3 2. Použité zkratky a pojmy...

Více

Laboratorní příručka oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z.

Laboratorní příručka oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Laboratorní příručka oddělení patologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Obsah: 1. Účel...2 2. Platnost...2 3. Použité zkratky a pojmy...2 4. Odpovědnosti a pravomoci...2 5. Vlastní popis předmětu...3

Více

Laboratorní příručka. www.hvozd.com

Laboratorní příručka. www.hvozd.com Kód dokumentu: LP 001 vydání: 02 Počet stran: 14 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 Pracovna lékařů Hana Rusová Název dokumentu: Laboratorní příručka www.hvozd.com Autor dokumentu:

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt

2.4.2. Laboratoře. 2.4.3. Pitevní trakt Patologickoanatomické oddělení Václavská 570 537 27 Chrudim Laboratorní příručka pro odběr primárních vzorků Platné od: 1.1.2012 Verze: 2 1. Úvod Tato laboratorní příručka je vydána Patologicko-anatomickým

Více

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení.

Pitvy odd.patologie. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. Platná verze je k dispozici v místě uložení. Pitvy odd.patologie NT_OSM_PAT_23 Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od : 01.04. 2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc MUDr. Josef Kult Prim.Mudr.Josef Kult Před použitím

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA BLP01/PAT LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Termín vydání: srpen 2015 Zhotovil: Vedoucí laborant Mgr. Lucie Kurfűrstová Platnost: 3. 8. 2015 Oponoval: Primář oddělení Manažer laboratoří prim. MUDr. Vlasta Faltýnková

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků

Příručka pro odběr primárních vzorků BIOLAB Praha Výtisk číslo: Vydání: 2 Počet stran: 9 Příručka pro odběr primárních vzorků Nabývá účinnosti dne 1.1.2010 Zpracoval Schválil Jméno MUDr. Markéta Trnková MUDr. Markéta Trnková Podpis Datum

Více

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah

Oblastní nemocnice Náchod. Obsah Obsah Úvod... 3 1. Účel... 4 2. Oblast platnosti... 4 3. Použité zkratky a pojmy... 4 3.1. Zkratky... 4 3.2. Základní pojmy... 4 4. Popis problematiky... 5 4.1. Informace o laboratoři... 5 4.1.1. Identifikace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SMĚRNICE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: MUDr.Richard DOMÍN, kontrolor kvality Schválil: Doc. MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D., primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 9.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který informuje o provozu na PAO, o nabídce jeho služeb a o komunikaci s klienty Rozdělovník Funkce

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie

Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Strana 1 z 20 Laboratorní příručka pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu patologie Zpracoval: Blanka Véghová Manager kvality Účinnost dokumentu od: 28.11.2014 Garant: Doc.MUDr.Pavel Dundr, Ph.D. První

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti,

A - ÚVOD. A1 Předmluva. A2 Obsah. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 13 A - ÚVOD A1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti, tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o naší laboratoři, o naší

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL TL VÚSL Ev. č.: 39 / 37 / 99 / 2016 - ÚVN Platnost od: 26.01.2016 Vypracoval: Bc. Radka Katsarosová dne: 26.01.2016 podpis: Posoudil: Ing. Ivana Černá dne: 26.01.2016 podpis: Schválil: primář plk. MUDr.

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků:

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků: PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Laboratorní příručka patologického oddělení

Laboratorní příručka patologického oddělení Vydání č. 3 - strana 1 ze 18 Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Směrnice SME_2012_002 Laboratorní příručka patologického oddělení Směrnici vypracoval MUDr. Radek Matlach Odborný garant směrnice MUDr. Radmila

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP GYN-CYT s.r.o platnost od 1.7.2015 strana 1 / 12 GYN-CYT s.r.o. Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Nemocnice 380/III 377 38 Jindřichův Hradec IČ 28118511 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011)

Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Patologicko anatomické oddělení Vančurova 1548, 272 59 Kladno Laboratorní příručka pro uživatele služeb oddělení patologie ON Kladno (platnost dokumentu od 4/2011) Obsah: 1. Úvod 1.1 Definice a zkratky

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka strana : 1 z 11 Chrudimská nemocnice - Patologicko - anatomické oddělení Václavská 570 Chrudim Název dokumentu Laboratorní příručka Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze:1.0 str. 1 PROKOPEC COP s.r.o. Centrum onkologické prevence v gynekologii Gynekologická ordinace a laboratoř gynekologické cytologie U Tří lvů 4 370 01, České Budějovice IČO 28159632 LABORATORNÍ

Více

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie (817)

Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř klinické cytologie (817) 1) Definice laboratoře Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů laboratoř (817) Odbornost Definice laboratoře Laboratoří se rozumí jedno laboratorní zařízení, mající jednu smlouvu se zdravotními

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více