VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým byl po závažném onemocnění vytvořen vývod ze střev nebo močovodu na stěnu břišní), které bylo zaregistrováno 2. prosince 1992 jako samostatný právní subjekt s humanitárním zaměřením. Sídlo má na adrese Karlínské náměstí 59/12, Praha 8, IČ Zastřešuje regionální sdružení kluby (spolky) stomiků v ČR a zastupuje jejich zájmy v mezinárodních organizacích (České ILCO je od roku 1993 členem Světové organizace stomiků IOA a Evropské organizace stomiků EOA), jedná se státními orgány, zákonodárci, pojišťovnami, zdravotníky, výrobci stomických pomůcek a dalšími organizacemi. Odbornou i laickou veřejnost informuje o potřebách stomiků, o životě se stomií a seznamuje je s činností sdružení stomiků. Aktivně hájí jejich práva (viz příloha Charta práv stomiků), sleduje legislativní procesy v oblasti zdravotních a sociálních služeb se zaměřením na osoby se stomií a prosazuje potřeby stomiků na všech úrovních s cílem zajistit jejich důstojný život a návrat do společnosti. SLOVO ÚVODEM Naše poděkování patří všem, bez jejichž přispění a pomoci bychom v Českém ILCO nemohli uskutečnit vše, co jsme si předsevzali. Jsme velmi vděčni zejména těm, kdo pro nás pracují bez nároku na odměnu : celému předsednictvu Českého ILCO a vedoucím všech regionálních sdružení stomiků. Za finanční podporu v roce 2013 děkujeme společnostem B-Braun Medical s.r.o., Coloplast a.s., ConvaTec Česká republika s.r.o., Eakin s.r.o., Hartman-Rico a.s., Roche s.r.o., Sabrix s.r.o., Lipoelastic a.s., Bonatrans Group a.s., Městu Cheb, NF AVAST, Stolte Communication s.r.o. Děkujeme také všem soukromým osobám, které nás finančně podpořily. Velmi si vážíme toho, že i v dnešní nelehké době se najde tolik firem se společenskou odpovědností a tolik lidí s dobrým srdcem, kteří jsou ochotni pomáhat druhým. Myslím, že se nám toho v roce 2013 podařilo udělat hodně a splnili jsme téměř vše, co jsme si předsevzali. Další nové aktivity plánujeme, chtěli bychom mj. docílit toho, aby se zapojilo aktivně více našich členů a abychom přispěli k tomu, že se k nám přidají i mladí stomici, tedy stomici do 50 let. Chceme také pomáhat lidem v produktivním věku najít práci, zkrátka je toho hodně, co nás čeká. Nejdůležitější ale je, aby České ILCO bylo účinným pomocníkem pro všechny stomiky, jejich rodiny a rovněž i pro odbornou veřejnost a sociální služby. Aby se na nás mohli s důvěrou kdykoliv obrátit. Ing. Marie Ředinová předsedkyně České ILCO České ILCO Výroční zpráva za rok

2 PŘEDSEDNICTVO ČESKÉHO ILCO Ing. Marie Ředinová (Praha) předseda Doc.RNDr. Pavel Kreml, CSc. (Ostrava) 1. místopředseda (mediální politika, internet) MUDr. Karel Tyrpekl (Cheb) 2. místopředseda (styk s odbornou veřejností) Alice Křepínská (Praha) jednatelka Hana Řezníčková (Praha) jednatelka (styk se zahraničím, granty, finance) Marta Veselá (Praha) hospodářka Mgr. Roman Dvorský (Olomouc) člen (legislativa a právní oblast) Náhradníci : Josef Matoušek Stanislav Spurný Jarmila Kudrová Mgr. Ivana Manclová Jiří Vokatý (Přerov) (Olomouc) (Brno) (Zlín) (Tábor) REVIZNÍ KOMISE ČESKÉHO ILCO Pavel Elbl (Opava) předseda Pavel Trešl (Tábor) člen Štěpánka Kovaříková (Ústí n. Labem) člen Údaj v závorce regionální sdružení Schváleno Valným shromážděním Českého ILCO dne (viz příloha) České ILCO Výroční zpráva za rok

3 INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM České ILCO má v budově SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami) na Karlínském náměstí 59/12 v Praze 8 - Karlín pronajatou kancelář, kde jsme zřídili Informační a poradenské centrum pro stomiky a lidi s onemocněním střev nebo močovodů. Je v 5.patře, budova má výtah a snadný přístup mají i vozíčkáři. Informační a poradenské centrum se nachází ve 3. budově zprava. Návštěvní doba je každé pondělí od 13 do 18 hodin a ve čtvrtek od 9 do 13 hodin. Po telefonické dohodě na čísle nebo i jindy. Provoz a poradenskou činnost zde vykonávají zkušení a proškolení členové sdružení FIT-ILCO z Prahy a v roce 2013 došlo v tomto Informačním a poradenském centru k výraznému zvýšení počtu návštěv. Zaevidováno bylo 421 telefonických rozhovorů a 122 návštěv. ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 I. INFORMAČNÍ A PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST Již od projektu Buďme slyšet, kterou v roce 2013 podpořil Vládní výbor osob se zdravotním postižením, se snažíme informovat nejen stomiky a jejich rodiny, ale i odbornou a laickou veřejnost o aktivitách Českého ILCO. Má vlastní webové stránky které se pravidelně aktualizují a informujeme na nich o všem, co si myslíme, že je pro stomiky důležité. Informujeme o prevenci onemocnění i o tom, kde zájemci mohou najít další informace o možné léčbě (www.rakovinastreva.cz), rozdáváme prospekty projektu Vy a my společně. Na všech akcích propagujeme projekt adresného zvaní na preventivní screening. České ILCO Výroční zpráva za rok

4 V Informačním a poradenském centru v Praze 8 Karlíně byly uskutečněny přednášky na tato témata: téma datum přednášející Jak se žije se stomií 4. února 2013 Ředinová, Voříšková Sdružení stomiků 8. dubna 2013 Ředinová, Švestková Mýty o stomiích 3. června 2013 Ředinová, Bláhová Prevence onemocnění 7. října 2013 Ředinová Střevům je třeba věnovat pozornost 4. listopadu 2013 Ředinová, Voříšková Těchto přednášek se zúčastnili členové FIT-ILCO z Prahy, jejich blízcí a také pracovníci sociálních odborů městských částí Prahy. Aktivně jsme spolupracovali s médií s cílem prezentovat činnost Českého ILCO a seznamovat s problematikou onemocnění střev širokou veřejnost. České ILCO Výroční zpráva za rok

5 Publikovali jsme: datum květen 2013 tiskovina Časopis Výboru dobré vůle - Nadace Václava a Olgy Havlové - seznam nominovaných na cenu - Marie Ředinová Medical Tribune - tematická příloha Onkologie duben 2013 září 2013 duben / /2013 Kladenské listy - Klub stomiků pomáhá nejen radami, ale i kontaktem Časopis Svět neziskovek - Rekvalifikace s neziskovkami.cz stála za to Sborník Abstrakt - České ILCO a prevence rakoviny Spouštěčem většiny nemocí včetně rakoviny je nepohoda a dlouhodobý stres Zpravodaj LPR - Zpravodajství z klubu Praha článek České ILCO první v Evropě Zpravodaj LPR - Evropské dny kolorektálního karcinomu - České ILCO volilo předsednictvo Další akce s účastí Českého ILCO v rámci projektu Buďme slyšet: akce město datum Putovní výstava Ligy proti rakovině Praha - Arkády Prachatice, Velké nám Kolín, Karlovo nám Žďár nad Sázavou, Nám. Rep. Mladá Boleslav, Staroměst. nám Poděbrady, kolonáda Hodonín, Masarykovo nám Prague ONKO Praha Sympozium k světovému dni proti rakovině Praha Konference CzechMed Praha Odborná konference ILCO Poděbrady České ILCO Výroční zpráva za rok

6 Brněnské onkologické dny 2013 Letovice Care Kongres proktologů Pomáháme snižovat Váš handicap Svatováclavská konference IBD Předvolební debata o zdravotnictví stánek Českého ILCO účast na workshopech a přednáškách Letovice Golf klub ZTP Praha Praha Praha Odborná konference ILCO Praha, hotel ILF Seminář Svět stomiků nemusí být pochmurný, pořádaný VFN Seminář pro asistenty domácí péče Kongres Efektivnost nemocnic Praha Příbram Praha Přednáška Nopálové pečivo Praha Pacientská rada ministra zdravotnictví Praha Odborná konference Českého ILCO. České ILCO Výroční zpráva za rok

7 Byl zřízen facebookový profil především pro mladší stomiky, Tento profil založila mladší stomička, členka Českého ILCO, která s předsedkyní úzce spolupracuje a organizuje především stomiky do 40 let. Tato generace většinou nemá zájem scházet se se stomiky, jejichž průměrný věk se pohybuje kolem 70 let, a proto považujeme tuto internetovou aktivitu za velmi důležitou. V roce 2013 se podařilo dobře prezentovat naši činnost i v nejmasovějších médiích v rozhlase a televizi. Předsedkyně ILCO Marie Ředinová hovořila na stanici ČR 2 v pořadu o prevenci rakoviny střev, v televizi Prima v pořadu Reportéři na vaší straně, v Televizních novinách ČT 1 s propagací květinového dne a prevenci CRC a v pořadu ČT 24 Tep 24. Předtím několikrát i v jiných médiích, kde informovala o problematice života se stomií, prevenci a činnosti Českého ILCO. České ILCO vydává 2 x ročně vlastní časopis s názvem Zpravodaj. Zpravodaj č. 1/2013 byl vydán v březnu 2013 v nákladu 2500 ks, byl distribuován do všech sdružení stomiků v ČR, do nemocnic a organizacím spolupracujícím s Českým ILCO, lékařům a sestrám. Byl rovněž k dispozici na Brněnských onkologických dnech na konferenci Evropské dny kolorektálního karcinomu, na konferenci proktologů Letovice Care, na Trojsetkání stomiků v Dolní Lomné a dostali ho také donátoři Českého ILCO. České ILCO Výroční zpráva za rok

8 Byl k dispozici i návštěvníkům putovní výstavy Ligy proti rakovině a na všech setkáních, pořádaných firmou Convatec pro české stomiky. Je také k dispozici v Informačním a poradenském centru ILCO. Zpravodaj č. 2/2013 vyšel v listopadu 2013, také v nákladu 2500 ks a byl distribuován stejným způsobem. Členové redakční rady: Pavel Kreml, Alice Křepínská, Alena Nečasová II. ZÍSKANÁ OCENĚNÍ V ROCE 2013 Předsedkyně Marie Ředinová byla nominována na Cenu Olgy Havlové Hlavní cenu sice nezískala, ale velkým úspěchem byla samotná nominace do užšího výběru a na slavnostním večeru získala od Výboru Dobré vůle Václava a Olgy Havlových poděkování diplom a dvě spojená skleněná srdce za svou práci pro kvalitní život stomiků v ČR. Další velký úspěch jsme zaznamenali v soutěži Merit Award. Firma Coloplast vyhlásila celosvětovou soutěž o nejpestřejší aktivity ke Světovému dni stomiků (6. října 2012), který se konal pod heslem Buďme slyšet. České ILCO se stalo vítězem pro region Evropa a získalo šek na 3000 USD. Cena byla předána na jarním Valném shromáždění v Poděbradech (viz Zpravodaj 1/2013). III. PROJEKT ZINTENZIVNĚNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ŽIVOT BEZ OMEZENÍ Obsahem projektu je výměna zkušeností s německým a slovenským ILCO sdružením v oblasti péče o stomiky. Dvouletý projekt byl zahájen v prosinci 2012 a je spolufinancován z evropských sociálních fondů Informace získáváme prostřednictvím anonymních dotazníků, které vyplní přímo stomici a to při plánovaných zahraničních cestách, na odborných konferencích, při jednáních u kulatých stolů a na setkáních stomiků. Zajímá nás období před a po operaci. Dotazníky vyplnilo 145 stomiků z ČR, 62 z SRN a 52 z SK. Uskutečnili jsme dvě cesty do Německa, v rámci kterých jsme se setkali se sedmi skupinami stomiků. V Praze nás navštívili zástupci Deutsche ILCO a SLOVILCO, byli jsme hosty sdružení stomiků v Bratislavě. Měli jsme také jedinečnou možnost seznámit se s projekty slovenského Evropacolon a uspořádali jsme 9 setkání stomiků v ČR. O podmínkách stomiků v Německu jsme informovali ve Zpravodaji 2/2013 a o situaci na Slovensku budeme informovat v čísle 1/2014. Postupně chceme seznamovat naše členy se situací stomiků i v jiných zemích. Výsledky analyzujeme a pokusíme se ve spolupráci se zkušenými stomasestrami využít pozitivní zkušenosti našich i zahraničních stomiků k sestavení standardů péče o stomiky. Všechny tyto informace budou zpracovány a publikovány v závěrečné studii. Mezinárodní výměna zkušeností v rámci tohoto projektu rozšíří a obohatí činnost Českého ILCO, nové poznatky přinese i pro odbornou veřejnost, které naše zjištění předáme. Budeme rovněž České ILCO Výroční zpráva za rok

9 prosazovat návrhy opatření, kterými chceme dosáhnout zlepšení edukace stomiků v předoperačním období (dle Charty stomiků), zlepšení následné péče po operaci (dohled vyškolené stomasestry) a tím chceme umožnit stomikům snazší návrat do života i na trh práce. Výměna zkušeností se stomiky v Berlíně. Pro splnění úkolů, které si České ILCO předsevzalo a které je vyjádřeno v jeho poslání a vizi: AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ. ZPROFESIONALIZUJEME ČINNOST ČESKÉHO ILCO, DOKÁŽEME ZLEPŠIT POSTAVENÍ STOMIKŮ V ČR DŮSLEDNÝM DODRŽOVÁNÍM CHARTY PRÁV STOMIKŮ. IV. SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI Liga proti rakovině České ILCO dlouhodobě spolupracuje s LPR. Aktivně jsme se zapojili do projektu Vy a my společně, který informuje o prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku, o možné léčbě a o všem, co pacient potřebuje vědět po sdělení nepříjemné diagnózy. Příběhy onkologických pacientů a rozhovor s lékařem odpoví jistě na řadu otázek. S LPR spolupracuje České ILCO především na Českém dni proti rakovině, kdy členové mnoha regionálních klubů jsou zapojeni do prodeje kytiček. V roce 2013 proběhl tento den na téma Prevence rakoviny tlustého střeva, což bylo naše téma. Předsedkyně ILCO Marie Ředinová se zúčastnila tiskové konference LPR Praha, kde vystoupila s informací o českém ILCO a pozvala České ILCO Výroční zpráva za rok

10 přítomné novináře a účastníky na Den otevřených dveří v Informačním a poradenském centru v Praze 8. Prevenci rakoviny střev byla věnována také putovní výstava LPR 2013 KAŽDÝ SVÉHO ZDRAVÍ STRŮJCEM. LPR požádala České ILCO jako sdružení, které má nejvíce členů, kteří mají s tímto onemocněním zkušenost, aby účinně pomohlo s propagací prevence tohoto onemocnění. Členové regionálních sdružení ILCO informovali o svých zkušenostech a prevenci ve stáncích v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi, Poděbradech, Prachaticích, Žďáru nad Sázavou a Hodoníně. Stánek Českého ILCO na putovní výstavě LPR. Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty (IBD) České ILCO spolupracuje i s tímto sdružením, protože také toto onemocnění bývá příčinou založení stomie. Sdružení IBD pozvalo České ILCO na 8.ročník Svatováclavské IBD konference, která se konala V rámci programu vystoupila řada odborníků a za České ILCO se zúčastnily Alice Křepínská, Kateřina Domanská, Lucia Noveková a Milena Švestková, které zájemce informovaly o životě se stomií, stomických pomůckách a klubech stomiků. Institut Santé České ILCO spolupracuje s tímto největším zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením v ČR. Santé Institut má s Českým ILCO uzavřenou smlouvu o spolupráci, dle které bude Santé Institut dostávat informace o všech stomicích, kteří hledají práci a bude jim v tomto maximálně nápomocen. České ILCO Výroční zpráva za rok

11 Sdružení Amélie Toto sdružení poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Pokud se někdo ze stomiků dostane do sociálně obtížné životní situace, má možnost prostřednictvím předsedkyně Českého ILCO využít bezplatnou poradenskou pomoc této organizace. Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením V případě problémů členů Českého ILCO, které se týkají zaměstnávání (např. i odebrání inv. důchodů) je možno obrátit se na tento Nadační fond. V. SPOLUPRÁCE S ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY V říjnu 2012 dostalo České ILCO k připomínkám návrh Kategorizace v rámci reformy zdravotních pomůcek. V návrhu byly stomické pomůcky seřazeny do skupin, ale nebyly k nim přiřazeny ceny ani úhrady, ty měly být uvedeny až ve vyhlášce. České ILCO upozornilo na veškeré zjištěné nedostatky. Začátkem roku 2013 snížily pojišťovny úhrady u stomických pomůcek a doplatky se pohybovaly i v mnohatisícových sumách za měsíc. Předsedkyně Českého ILCO okamžitě oslovila VZP, Svaz zdravotních pojišťoven, Národní radu osob se zdravotním postižením, Radu lékařů, Ministerstvo zdravotnictví a absolvovala mnoho osobních jednání. Pojišťovny sdělily, že většina pacientů je schopna vybrat si vhodnou pomůcku plně hrazenou nebo s malým doplatkem. S tím České ILCO nemůže souhlasit, protože není snadné vybrat si vhodnou pomůcku a výběr pomůcek bez doplatku je velice omezený. Následně došlo k tomu, že téměř všichni výrobci snížili své ceny tak, aby pomůcky byly pro stomiky opět bez doplatku. Toto své snížení však deklarovali jako dočasné. České ILCO jedná s MZ a VZP s cílem, aby úhrady stomických pomůcek byly vyňaty z finančních limitů nemocnic a praktických lékařů a aby stomici měli přístup k produktům všech osmi výrobců, které máme v ČR k dispozici. A aby byla dodržována Charta práv stomiků. Charta je zcela v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou Česká republika podepsala. Její dodržování České ILCO důsledně prosazuje. VI. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ A ODBORNÉ KONFERENCE ČESKÉHO ILCO V roce 2013 se jako každoročně konaly dvě odborné konference spojené s valným shromážděním Českého ILCO. První se konala ve dnech března 2013 v hotelu Junior v Poděbradech za účasti 40 delegátů z 19 regionálních sdružení stomiků a zástupce ZO Stomika Plzeň. Odborná konference měla na programu : Seznámení s historií Charty práv stomiků (Pavel Kreml), Profesionalizace Českého ILCO (Hana Řezníčková), Informace o činnosti předsednictva od posledního valného shromáždění (Marie Ředinová), Seznámení s projektem Život bez omezení Zintenzivnění mezinárodní spolupráce (Marie Ředinová). Přítomní delegáti projekt přivítali a považují jej za velmi prospěšný. Konference pokračovala prezentacemi o možnostech zaměstnávání OZP (osoby zdravotně postižené)a Stomaporadny dnes a zítra. Všechny přednášky motivovaly přítomné k živé diskuzi a výměně konkrétních poznatků o současné péči o stomiky. Valné shromáždění delegátů pak jednomyslně schválilo usnesení (viz příloha : Usnesení ze dne ). České ILCO Výroční zpráva za rok

12 Druhá odborná konference s valným shromážděním Českého ILCO se konala ve dnech listopadu 2013 v hotelu ILF v Praze za účasti 65 osob. Program : Prezentace projektu Život bez omezení - Zintenzivnění mezinárodní spolupráce. Manažerka projektu, paní Bochňáková, seznámila přítomné podrobně s projektem, s aktuálním stavem čerpání financí a dalšími detaily. Většina přítomných stomiků již byla o projektu informována, řada z nich je zařazena do tématické sítě. Zjištění a dosavadná výstupy projektu je zaujaly. Bylo dohodnuto, že celá prezentace bude umístěna na webových stránkách Další byla přednáška Mgr. Filipové o projektu JakoJá, který pomáhá pacientským organizacím. Přednáška byla velmi pozitivní a určitě pomůže mnohým stomikům. Další prezentace se týkala cest do Německa a dosud získaných zkušeností ze života stomiků v Německu. Delegáti byli informováni o pilotním projektu Kooperační smlouvy s Všeobecnou faktultní nemocnicí v Praze 2 a že hodláme v uzavírání podobných smluv s nemocnicemi v příštím roce pokračovat. Inspiraci na uzavření těchto smluv o návštěvách dobrovolníků Českého ILCO v nemocnicích u lůžka nových stomiků, jsme také získali v Německu v rámci našich cest a jednání s tamními stomiky. Přednáška primáře MUDr. Vraného. V prezentaci o spolupráci s druhým partnerem projektu, slovenským ILCO, představila realizátorka projektu dosavadní kontakty a setkání se slovenským partnerem a první výsledky z vyhodnocování vrácených dotazníků k projektu. Druhý den konference byl zahájen velmi zajímavou přednáškou primáře nemocnice v Jablonci nad Nisou MUDr. Vraného, který je velkým propagátorem laparoskopických operacící. Pro všechny nezaměstnané stomiky, kteří se chtějí vrátit na trh práce, byla přínosná další prezentace a přednáška ředitele Santé Institut, největšího zaměstnavatele osob se zdravotním postižením v ČR. Především mladší stomici projevili zájem o spolupráci s touto organizací. Santé Institut již dříve uzavřel s Českým ILCO smlouvu o spolupráci, dle které bude Santé Institut dostávat informace o všech stomicích, kteří hledají práci. Pro další odbornou konferenci Českého ILCO v rámci projektu byl stanoven termín a tato konference se konala v Brně. Následovala diskuse delegátů a schválení usnesení (viz Příloha : Usnesení ze dne ) České ILCO Výroční zpráva za rok

13 VII. ŠKOLENÍ DOBROVOLNÍKŮ ČESKÉHO ILCO Konalo se ve dnech října 2013 v Informačním a poradenském centru v Praze 8. Školení se zúčastnilo 11 zájemců z klubů České Budějovice, Brno, Olomouc, Ústí nad Labem a Zlín. Školení vedla předsedkyně Českého ILCO Ing. Marie Ředinová a o důležitosti supervize hovořila psychoterapeutka MUDr. Chrdlová. Školení dobrovolníků v Praze. Účastníci byli seznámeni s hlavními úkoly a cíli dobrovolnictví a požadavky, které jsou potřeba, aby dobrovolník splňoval a znal. Seznámili se s Chartou práv stomiků a učili se dovednostem, které by měl dobrovolník mít jak se připravit na rozhovor, jak mluvit s nemocnými, jaké zásady musí dodržovat apod. České ILCO bude usilovat o to, aby se navázala spolupráce s nemocnicemi v ČR s cílem využít dobrovolníky z řad proškolených a zkušených stomiků k pomoci pacientům, kterým má být založena stomie a s novou situací se špatně psychicky vyrovnávají. Dodat jim důvěru a víru, že se i s tímto postižením mohou vrátit do života, na který byli před onemocněním zvyklí. Další školení je naplánováno na únor 2014 v Ostravě. VIII. TROJSETKÁNÍ STOMIKŮ NA HRANICI Původně příhraniční spolupráce stomiků Ostravska a regionu Katowice se rozvinula v širší mezinárodní setkání v blízkosti hranic tří států ČR, Polska a Slovenska, přičemž se jednotlivé státy střídají v organizaci těchto setkání. Již devátý ročník se uskutečnil v penzionu Beskydka v Dolní Lomné. Zúčastnilo se ho 117 stomiků a jejich rodinných příslušníků, z toho 46 ze Slovenska a Polska. Seznámili se s historií malebné obce v údolí Těšínských Beskyd a folklórem tohoto regionu. Hlavním bodem sobotního programu bylo vystoupení vedoucích jednotlivých delegací a výměna zkušeností ze života stomiků v jednotlivých zemích a dodržování Charty práv České ILCO Výroční zpráva za rok

14 stomiků. Nejlepší situace v zabezpečení pomůckami a klasifikací tohoto zdravotního postižení je na Slovensku, jak o tom hovořil předseda SLOVILCO pan Ján Čačko. Komplikovanější je situace v Polsku. Zástupce polské delegace Janusz Treffon přítomné seznámil s přísnými finančními limity, které umožňují získat jen omezené množství pomůcek. Předsedkyně Českého ILCO paní Marie Ředinová hovořila o některých problémech, které vznikly v ČR na začátku roku 2013 v souvislosti se změnou výše úhrady stomických pomůcek. Seznámila účastníky s projektem financovaným zdroji EU: Život bez omezení - Zintenzivnění mezinárodní spolupráce, na kterém spolupracujeme s německou a slovenskou organizací stomiků. Trojsetkání stomiků Česka, Slovenska a Polska. Po diskusi a výměně zkušeností následoval velmi pěkný kulturní program, zaměřený na folklór zdejšího regionu. V neděli ráno se podle kondice někteří účastníci vydali na vrch Kamenitý, kde si vychutnali nádherné výhledy do údolí Lomné. Druhá skupina vyjela do Horní Lomné, kde navštívili místní kostel a napili se léčivé vody ze studánky u kapličky Panny Marie. Třetí skupina došla k místnímu malému muzeu v Dolní Lomné. Tam už je očekávala starostka obce, aby je spolu s ostatními účastníky setkání seznámila s exponáty i s novou sochou Franty Šišky, účastníka Milionáře, o kterém zpívá Jarek Nohavica. Bylo to velmi přínosné a milé setkání. Desátý ročník se uskuteční v květnu 2014 na Slovensku. IX. REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ KLUBY STOMIKŮ V rámci Českého ILCO pracuje v ČR 20 regionálních sdružení klubů stomiků, které mají svoji právní subjektivitu. Dle Stanov Českého ILCO (viz příloha) se členem ILCO stane klub (spolek) na základě demokratického rozhodnutí svých členů. Členské kluby vysílají své zástupce s právem volebním na Valné shromáždění Českého ILCO a každý člen Klubu stomiků, který je sdružen v ILCO, má právo zúčastnit se činnosti ILCO a podílet se na výhodách, které tato organizace může členům poskytnout. Celkem je v regionálních sdruženích evidováno asi 1000 osob, což je odhadem desetina všech stomiků v ČR. Kromě České ILCO Výroční zpráva za rok

15 těchto ILCO klubů se snažíme spolupracovat i s kluby, které nejsou členy sdružení České ILCO. Příloha : Adresář členských klubů stomiků. Příloha : Stanovy Českého ILCO ze dne X. ČINNOST KLUBŮ STOMIKŮ Oblíbenou akcí většiny klubů stomiků jsou rekondiční pobyty. Na těchto pobytech si členové nejen utuží své zdraví (rehabilitace, vycházky ve zdravém prostředí), najdou zde psychickou pomoc (rozhovory s přáteli, noví stomici se zkušenými stomiky), pobytů se často zúčastňují i stomasestry, bývají tam lékařské přednášky a prezentace firem se stomickými pomůckami a stomik zde získává potřebné informace a poradenství s ošetřováním stomie. V roce 2013 se tyto pobyty uskutečnily např. v Srní na Šumavě, Sezimově Ústí, Ostružné v Jeseníkách, Rožnově pod Radhoštěm, Karlově Studánce, Luhačovicích, v Lázních Jeseník a v Penzionu Sykovec na Vysočině. Dva kluby oslavily v roce 2013 výročí 20 let od založení klubu klub Opava a Zlín (zde došlo i k výměně předsedy klubu novou předsedkyní je Mgr. Ivana Manclová). Klub Tábor oslavil 15 let od svého založení. Oslava 20. Výročí založení klubu stomiků ve Zlíně. Kluby organizují také zájezdovou činnost např. klub Brno navštívil v roce 2013 Slovensko a Slezský klub Ostrava Boskovice. Kromě přednáškové a osvětové činnosti, které jsou především zaměřeny na problematiku stomie a prevenci onemocnění civilizačními chorobami, pořádají kluby i vlastivědné vycházky, např. Vítání jara na zámku Lešná u Valašského Meziříčí ( klub Nový Jičín), jarní návštěva Házlova s přednáškou o historii severozápadních Čech (klub Cheb), návštěva Slezského muzea v Opavě (klub Opava), exkurze do firmy Lipoelastic ve Valašském Meziříčí s návštěvou skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm (spolek Olomouc), Zemská výstava jižní Čechy s návštěvou kláštera ve Vyšším Brodu (klub České Budějovice), České ILCO Výroční zpráva za rok

16 Vlastivědné muzeum s přednáškou historika, Audience u Albrechta z Valdštejna na zámku Frýdlant v Čechách (klub Česká Lípa) a mnoho dalších pěkných a poučných vycházek. Setkání stomiků z Brna a Bratislavy pod Děvínem. V předvánočním čase organizuje většina klubů vánoční večírky s kulturním programem, které jsou u členů velmi oblíbené a tato setkání jsou emočně velmi důležité zvláště pro osoby staršího věku či stomiky, žijící osaměle. Na tato setkání jsou také zváni sponzoři a spolupracovníci sdružení, kterým členové mohou za celoroční pomoc a spolupráci poděkovat. Většina klubů se také každoročně zapojuje do akce Ligy proti rakovině Český den proti rakovině a vždy druhou květnovou středu prodává žluté kvítky měsíčku lékařského. LPR z výtěžku podporuje tyto zapojené neziskové organizace zasláním 30% vybrané částky na účet sdružení. Takto mohou regionální kluby nejen podpořit dobrou věc, ale sami si vydělat na svou činnost. Kluby se rovněž zapojují do poradenské sítě sociálních a zdravotních služeb ve svém regionu a účastní se veřejných prezentací jako např. Slezský klub stomiků na akci Lidé lidem, kdy se na náměstí v Ostravě představily organizace, které ve městě poskytují sociální služby. Podobné akce probíhaly v roce 2013 i v jiných městech Praha, Brno, Prachatice a řada dalších a i zde vždy kluby stomiků prezentovaly svou činnost a přispěly k osvětě a prevenci závažného onemocnění. Velkou pozornost věnují kluby i součinnosti s jinými organizacemi v oblasti zdravotní a sociální péče a zúčastňují se akcí jako jsou např. Brněnské onkologické dny, Evropské dny kolorektálního karcinomu v Brně, Kongres kolorektálního karcinomu v Letovicích aj. Kluby v Praze a v Brně spolupracují s VFN Praha 2 a FN na Žlutém kopci v Brně a jejich vyškolení dobrovolníci zde docházejí za nově odoperovanými stomiky. České ILCO Výroční zpráva za rok

17 Evropských dnů kolorektálního karcinomu v Brně se zúčastnila řada stomiků. Brněnský klub je velmi aktivní i ve fyzioterapeutické oblasti každé pondělí organizuje cvičení a každý čtvrtek zdravotní vycházky. Veškeré tyto akce v regionálních sdruženích (klubech, spolcích) přispívají k osvětě a všestranné pomoci lidem se stomií a jejich rodinám. Organizují je a nezištně a obětavě pomáhají potřebným lidem především jejich předsedové a členové výborů, kteří si zaslouží za tuto záslužnou činnost veliké poděkování. XI. HOSPODAŘENÍ ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 České ILCO má svůj účet v ČSOB Praha, číslo účtu je /0300. České ILCO hospodaří s finančními prostředky od dárců, z grantové činnosti a z příspěvků vlastních členů. Regionální sdružení zasílají částku za svou členskou základnu na účet Českého ILCO vždy 1x ročně. Od založení Českého ILCO činila tato částka 25 Kč za člena a rok. Na základě zvýšených nákladů z důvodu pronájmu Informačního a poradenského centra v Praze-Karlíně a snaze o postupnou profesionalizaci Českého ILCO bylo projednáno a schváleno Valným shromážděním zvýšení členského příspěvku na 100 Kč ročně za člena (viz příloha : Usnesení Valného shromáždění ). Hospodářka klubu paní Marta Veselá předložila na jarním zasedání Českého ILCO v Brně dne ke schválení Zprávu o hospodaření Českého ILCO za rok 2013 (viz příloha : Zpráva o hospodaření Českého ILCO za rok 2013). Dne se v kanceláři Českého ILCO v Praze konala kontrola správnosti hospodaření a vedení účetních dokladů za přítomnosti hospodářky klubu a členů revizní komise. Kontrolou nebyly nalezeny nesrovnalosti ve vedení účetnictví, proto revizní komise navrhla účetní závěrku a hospodářský výsledek roku 2013 ke schválení (viz příloha : Zpráva o prověrce správnosti hospodaření ze dne ). Zpráva o hospodaření a Zpráva o prověrce správnosti byly delegáty Českého ILCO jednomyslně schváleny (viz příloha : Usnesení Valného shromáždění ze dne ). České ILCO Výroční zpráva za rok

18 XII. PLÁN ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO PRO ROK 2014 Pro rok 2014 si České ILCO vytýčilo tyto hlavní cíle : Zajistit finanční a personální předpoklady pro práci kanceláře v Praze 8, kde funguje Informační centrum pro stomiky a pacienty s nemocemi střev. Vydávat časopis stomiků Zpravodaj Českého ILCO, aktualizovat webové stránky. Informovat veřejnost o životě stomiků, pořádat přednáškovou činnost. Dokončit projekt Život bez omezení a prezentovat jeho zjištění. Personálně zajistit a rozšířit projekt Stomici k novým stomikům v nemocnicích uzavřít další Kooperační smlouvy s nemocnicemi. Rozšířit počet dobrovolníků z řad zkušených stomiků a zajistit jejich proškolení. Využívat Radu lékařů pro prosazování oprávněných potřeb stomiků, stanovovat priority a návrhy řešení. Spolupracovat se stomasestrami a lékaři informovat je o klubech stomiků a jejich činnosti. Propagovat stomaporadny. Prezentovat práva a Chartu IOA. Sledovat změny vyhlášek a zákonů, spolupracovat se státními orgány a organizacemi zdravotně postižených s cílem zachování stomických pomůcek bez doplatků. Připravit odborné konference a Valné shromáždění delegátů regionálních sdružení stomiků. Zajistit účast Českého ILCO na Kongresu evropské asociace stomiků. Propagovat prevenci onemocnění a screeningové programy. PŘÍLOHY : Charta práv stomiků Zpráva o hospodaření Českého ILCO za rok 2013 Zpráva o prověrce správnosti hospodaření Českého ILCO ze dne České ILCO Výroční zpráva za rok

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

Zpráva o hospodaření Českého ILCO za rok 2015

Zpráva o hospodaření Českého ILCO za rok 2015 Zpráva o hospodaření Českého ILCO za rok 2015 Úřad vlády České republiky poskytl Českému ILCO v roce 2015 dotaci ve výši 100 000 Kč na provoz Informačního centra a částku 40 000 Kč na zahraniční cestovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Sdružení celiaků ČR, z. s. Výroční zpráva 2016

Sdružení celiaků ČR, z. s. Výroční zpráva 2016 Sdružení celiaků ČR, z. s. Výroční zpráva 2016 Sídlo: Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2 Poštovní adresa: P. O. Box 20, 252 63 Roztoky Kancelář: Vyšehradská 49, 120 00 Praha 2 E-mail: info@celiac.cz Telefon:

Více

Lesson learned: experience from one-year tour with inflatable colon

Lesson learned: experience from one-year tour with inflatable colon Lesson learned: experience from one-year tour with inflatable colon EUROPEAN COLORECTAL CANCER DAYS BRNO 2012 - PREVENTION AND SCREENING P. Freij, Onkomaják J. Pešina, Roche Onkomaják občanské sdružení

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Výroční zpráva IČO Bankovní spojení: /0800 ČS Praha 1 Registrace: Městský soud v Praze, odd. L, vl.

Výroční zpráva IČO Bankovní spojení: /0800 ČS Praha 1 Registrace: Městský soud v Praze, odd. L, vl. ALEN Každý život má svůj Mys dobré naděje - sdružení žen postižených rakovinou, z. s. 128 00 Praha 2 Vyšehrad, Vratislavova čp. 156/22 www.alen.tym.cz IČO 47610191 Výroční zpráva 2016 Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 PROGRAM 1) Přivítání hostů pana Vedrala, Pana Blažka a Dr. Karpíškové 2) Činnost KB HK Milada Jirečková 3) Příspěvek p. Vedral 4) Diskuse

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení

S T A N O V Y. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení S T A N O V Y Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. Čl. I Základní ustanovení 1. Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky, z.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolným,

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM. Kartouzská Praha 5 IČO DIČ: CZ 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÝ OBČANSKÝ SPOLEK PROTI PLICNÍM NEMOCEM Kartouzská 6 150 98 Praha 5 IČO 70105081 DIČ: CZ70105081 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČOPN ZA ROK 2015 Valná hromada ČOPN, restrukturalizace spolku

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s.

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 2013 Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 1. Úvodní slovo Klub celiakie Ostrava, o. s. existuje již druhým rokem. V této výroční zprávě předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 ze dne: 23. října 2015 počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015 3. Zpráva

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s.

Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Příloha k účetní závěrce Rozvahový den: 31. 12. 2010 (údaje jsou uváděny v korunách) AMELIE, o. s. Registrace: Ministerstvo vnitra dne 22. 12. 2006 č. 27052141 Sídlo: Praha IČ: 27052141 právní forma: občanské

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2, Bruntál Strana 1 /6 I. Zpráva o činnosti Název a sídlo organizace: SPMP ČR pobočný spolek Bruntál, Nám. J. Žižky

Více

Aktivní život s roztroušenou sklerózou

Aktivní život s roztroušenou sklerózou Aktivní život s roztroušenou sklerózou Možnosti Aktivního života s RS Pacientské a neziskové organizace Internet www.aktivnizivot.cz Projekty Národní den roztroušené sklerózy 50 dní pro RS Další - projekt

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s.

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s. Stanovy Revma Ligy v ČR, o.s. Revma Liga v Č R je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. 8. 1991 pod

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 14.03.2014 Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky dospělých, uzel D, 2. patro Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5 1. Zahájení Valnou hromadu zahájil

Více

STANOVY. Základní ustanovení

STANOVY. Základní ustanovení STANOVY Klub stomiků Prostějov, z.s. I. Základní ustanovení Klub stomiků Prostějov, o.s. vznikl dne 11. 3. 1992 a do 31. 12. 2013 byl zapsán v rejstříku občanských sdružení Ministerstva vnitra České republiky

Více

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006

Zpráva o činnosti ČOPN. za rok 2006 Zpráva o činnosti ČOPN za rok 2006 XIII. Luhačovické dny 24. 25.3. 2006 Do programu byl zařazen blok přednášek Exacerbace těžkých forem CHOPN. Program bloku: Nejtěžší stádia CHOPN - definice a charakteristiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s.

OBSAH: Zkratka. Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. SF-DHR, o. s. Logo SPF. Výroční zpráva 2013 Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svatý Floriána Dobrovolní hasiči roku, o. s. OBSAH: OBSAH... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o sdružení... 4 3. Statutární orgán... 4 4. Poslání občanského sdružení... 5 5.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Výroční zpráva za rok 2006 pro jednoduché čtení Napsal : Ivo Vykydal, předseda Republikového výboru Sdružení Slovníček V tomto

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

6. 7. březen 2015 4. ročník

6. 7. březen 2015 4. ročník 6. 7. březen 2015 4. ročník Nadační fond IMPULS byl založen v roce 2000 s cílem podporovat komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum a osvětovou MaRS = unikátní dobročinný, sportovní

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 H I S T O R I E Asociace mamodiagnostiků české republiky /AMA-CZ/ byla zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. 6. 2003 ASOCIACE

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

MaRS hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou březen 2017

MaRS hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou březen 2017 MaRS 2017 24hodinový cvičební Maraton s roztroušenou sklerózou 3. 4. březen 2017 Co je MaRS Unikátní mezinárodní sportovně osvětová kampaň v oblasti roztroušené sklerózy 24 HODIN NEPŘETRŽITÉHO CVIČENÍ

Více

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

ČSÚCH Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D. Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. Z Á P I S z výroční členské schůze České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, která se konala dne 6. října 2016 v rámci Národního kongresu úrazové chirurgie XIII. Ostravské traumatologické dny s

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výkonný výbor organizace:

Výkonný výbor organizace: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Název organizace: Onko Niké Krnov sdružení žen s nádorovým onemocněním prsu Sídlo: Maxima Gorkého 846/8, 794 01 Krnov Telefon: 607126930, 775 726 930 e-mail: onko.nike@centrum.cz http:

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a

Výroční zpráva Nadačního fondu Advance Institute 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1 S t r a n a VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 S t r a n a Obsah: 1) Úvodní ustanovení.. 3 2) Zřízení a vznik nadačního fondu. 3 3) Účel a poslání nadačního fondu. 4 4) Shrnutí činnosti nadačního fondu. 4 5) Dárci.. 6 6) Finanční

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných

Výroční zpráva 2009. Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Celonárodní organizace příbuzných duševně nemocných Výroční zpráva 2009 SYMPATHEA, o. p. s. Bulharská 26 101 00 Praha 10 - Vršovice tel.: +420 776 061 541 www.sympathea.cz e-mail: sympathea@sympathea.cz

Více

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona o sdružování občanů SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC 1. Název občanského sdružení: 2. Sídlo občanského

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Společnost pro dějiny Němců v Čechách

Společnost pro dějiny Němců v Čechách Sídlo Společnosti pro dějiny Němců v Čechách: Muzeum města Ústí nad Labem Masarykova 1000/3 Ústí nad Labem 400 01 Kontakt: tel.: +420 475 210 937 +420 475 201 116 fax: +420 475 211 260 www.muzeumusti.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2016 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2016 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2016 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO, z. s. je pacientské sdružení stomiků. ILCO znamená zkratku latinských

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

ČESKÉ ILCO 20. výročí trvání 19. - 21. října 2012 v kongresovém sále hotelu Masarykova kolej Thákurova ulice 1, Praha 6

ČESKÉ ILCO 20. výročí trvání 19. - 21. října 2012 v kongresovém sále hotelu Masarykova kolej Thákurova ulice 1, Praha 6 Mezinárodní pacientská konference pod záštitou primátora MUDr. Bohuslava Svobody ČESKÉ ILCO 20. výročí trvání 19. - 21. října 2012 v kongresovém sále hotelu Masarykova kolej Thákurova ulice 1, Praha 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice

Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Stanovy Spolku rodičů při ZŠ a MŠ J. Š. Baara, Jírovcova 9/a, České Budějovice Článek I. Úvodní ustanovení Původní název spolku: Sdružení přátel základní školy ul. J. Š. Baara 20, 370 01 České Budějovice,

Více

18. března asistent tajemníka NSZM ČR. tajemník NSZM ČR

18. března asistent tajemníka NSZM ČR. tajemník NSZM ČR JARNÍ VALNÁ HROMADA NSZM ČR [ZÁPIS] Místo a datum jednání: Zpracoval: Za správnost: Valašské Meziříčí 18. března 2004 Ing. Miroslav Andrt asistent tajemníka NSZM ČR Ing. Petr Švec tajemník NSZM ČR Přítomni

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 09.03. 2012

Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 09.03. 2012 Zápis z Valné hromady Společnosti C-M-T dne 09.03. 2012 Místo konání: Knihovna Neurologické kliniky dospělých, uzel D, 2. patro Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, Praha 5 1. Zahájení Valnou hromadu

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Stanovy. Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s.

Stanovy. Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s. Stanovy Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s. 1 Článek I. Základní ustanovení Název: Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s., ve zkratce C.H. Mirákl o.s. (dále jen sdružení ) C.H. Mirákl o.s. je dobrovolné

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

I. PŘEDSJEZDOVÁ JEDNÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLÁNCÍCH ORGANIZAČNÍ VÝSTAVBY RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 2. SJEZDU RS ČR na úrovni krajských rad seniorů, členských klubů důchodců, městských rad seniorů a individuálně organizovaných členů. Stanovení počtu delegátů sjezdu I. PŘEDSJEZDOVÁ

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y Název organizace: Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. IČ : 00435805 Sídlo organizace: Svitavy, Kapitána Nálepky 39 Působnost: Regionální sportovní tělovýchovná organizace tělovýchovných

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více