VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2011"

Transkript

1 Velká Chmelištná č. 18, Čistá tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2011 NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI Podle pověsti je Androméda matka hvězd a jako každá matka chrání svoje děti a vychovává je až do jejich dospělosti. Když děti vyrostou a založí vlastní rodinu, pak většinou rodiče zůstávají sami a zestárnou. Ve stáří se stanou opět dětmi, i když jinými, než byly po narození. Takoví lidé potřebují naši každodenní péči. Bez této péče by nemohli existovat. Naším přáním je, aby hvězda Androméda (matka hvězd) ochránila naše nemocné (děti) ode všeho zlého tak, aby odcházeli z tohoto světa důstojně, v klidu a nebyli osamoceni.

2 OBSAH Úvod.. 3 Poslání a cíle. 4 Organizační struktura 4 Zpráva o činnosti... 5 Projektová dokumentace na výstavbu Domova sv. Kryštofa pro seniory.. 9 Finanční zpráva za rok Zpráva nezávislého auditora 12 Poděkování sponzorům 13 Kontakty

3 ÚVOD Vážení přátelé, když jsme na podzim roku 2004 koupili zchátralý objekt bývalého hostince, plánovali jsme a těšili jsme se, jak bude krásné, až se v našem areálu budou setkávat lidé zdraví a nemocní, mladí a staří i rodiny s dětmi. Netušili jsme, že se nám toto přání vyplní celkem rychle a že bude směsice těchto lidí opravdu pestrá. Z nedalekého Domova Zavidov k nám vozíme psychicky postižené klienty, kteří se chtějí potěšit s našimi zvířaty a snaží se pomáhat v hospodářství. V rámci oboustranně prospěšné spolupráce k nám dopravujeme z Věznice Drahonice odsouzené muže a zajišťujeme jim celodenní stravování. Firemní dobrovolníci k nám jezdí ze všech koutů naší republiky a jejich počet se rozrůstá o spontánní pomoc dalších lidí. Pracovní propojení zaměstnanců, dobrovolníků, odsouzených mužů, i psychicky postižených klientů je velmi různorodé, ale i veselé. Jedna skupina nepřímo ovlivňuje druhou a často si ani lidé neuvědomují, že je spojuje jedna zásadní věc pomáhají dobru. Jejich prospěšná práce jim otevírá jiné obzory a odlišné životy je mnohdy nutí přemýšlet o hloubce a smyslu jejich vlastního bytí. Do budování areálu pro zdravotně postižené a staré lidi se fakticky zapojují lidé různých profesí, zájmů, smýšlení, cítění, lidé napříč věkovými kategoriemi, zdraví, nemocní, ale i psychicky postižení lidé. To vidíme jako důležitý přínos při vlastní realizaci projektu, který má široký přesah Rakovnického regionu. Věznice Drahonice sídlí v Ústeckém kraji a dobrovolníci k nám jezdí ze všech koutů naší republiky (např. České Budějovice, Děčín, Jablonec nad Nisou, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň, Praha, Prostějov, Brno, Vlčnov - Slovácko, Ostrava). Oslovila nás i mezinárodní organizace British Council, která vyslala ze své pobočky v Praze 30 pomocníků, z nichž polovina byli Češi a polovina Britové. Hlavní přínos zapojení široké veřejnosti vidíme právě v získaných pocitech, nabytých zkušenostech a možnosti prožít obyčejný den v přítomnosti obyčejných lidí. Jsme rádi, že provoz naší pečovatelské služby uvítali nejen staří a nemocní lidé, ale i rodiny, kterým naší službou vypomáháme. Tato sociální služba není a nemůže být soběstačná. Finanční náročnost pouze zmírňuje dotační příspěvek, na který není ze zákona nárok. Věříme, že se blíží čas, kdy za stejnou péči a poskytovanou službu získají neziskové organizace shodnou výši dotace tak jako organizace příspěvkové. Máme radost z toho, že si k nám chodí hrát děti. Snaží se pomáhat s poníkem Políkem, a protože počítáme s budoucím jezdeckým kroužkem, je to dobrá průprava. Po většinu roku je pro děti k dispozici na trávníku trampolína, a když je špatné počasí, máme v našem společenském sále dětský koutek s auty, šlapadly, stavebnicemi a dalšími hračkami. Naše nezisková organizace byla oslovená ke spolupráci v rámci výzkumného projektu IAMO. Výzkum se zaměřil na roli neziskových organizací na rozvoj venkova ve střední a východní Evropě. Potěšilo nás, že naše práce byla prezentovaná na konferenci v Pittsburgu jako významného aktéra s jedinečnou dobrovolnou iniciativou s významným společenským přínosem, kterých v České republice není mnoho. Lenka Petříčková, předseda 3

4 POSLÁNÍ A CÍLE Cílem našeho občanského sdružení je: - prosazovat zájmy a potřeby zdravotně postižených a starých lidí - prosazovat ekologické myšlení Motto Společenství Androméda: DOBRO, AŤ JE NAŠÍM ŽIVOTNÍM CÍLEM. A.J. Kryštof Práce lidí v našem Společenství je postavena na základních křesťanských hodnotách. Většina z nás jsou lidé věřící, ale nezištně nám pomáhají i lidé nevěřící. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Předseda: Rada sdružení: Členové sdružení: Lenka Petříčková Lenka Petříčková Helena Petrášková Dagmar Maxová Jitka Caltová (vedoucí Pečovatelské služby Androméda) Vendula Šmoldasová Ota Petrák Irena Petráková JUDr. Emilián Jindřich Jozef Kundrát Areál občanského sdružení Společenství Androméda 4

5 ZPRÁVA O ČINNOSTI PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ANDROMÉDA Pečovatelská služba Androméda pomáhá lidem v jejich přirozeném domácím prostředí převážně se zajištěním obědů, nákupů, úklidem a zabezpečení chodu domácnosti. Jako další službu provozujeme Půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek, která pomáhá nejen zdravotně postiženým lidem, ale také lidem, kteří jsou po operaci nebo po úrazu.v roce 2011 jsme poskytli péči 94 uživatelům, z toho 66 ženám a 28 mužům, výdaje činily 470 tis. Kč a příjmy 315 tis. Kč. STAVEBNÍ PRÁCE POKRAČUJÍ Dáváme dohromady každou korunu a v naší práci neúnavně pokračujeme. Z důvodu snížení nákladů na provoz jsme se v letošním roce rozhodli pro nelehký úkol - zateplit zrekonstruovaný objekt i s přístavbou. Při svém obvodu 15 x 50 metrů spotřebuje budova pořádnou hromadu materiálu. Do zimy jsme zvládli zateplit převážnou část domu. Chybí jen štíty v 1. patře, které dokončíme v příštím roce. Zahájili jsme opravu druhé stodoly, která je také kamenná a potřebujeme obezdít prasklé obvodové zdivo. Při těchto pracích nám pomáhá nová dílna, kterou jsme i přes vydaný demoliční výměr, vybudovali z první stodoly na podzim loňského roku. Rozrostlo se naše hospodářství. Pořídili jsme si slepice, housata, kachňata, husokachny, dva čuníky, štěňata Elinku a Charlyho, máme nepostradatelné kočky a koťata a samozřejmě poníka Políka. NADACE KONTO BARIÉRY Mnohokrát, ale bezúspěšně, jsme podávali žádost o grant na montáž invalidní plošiny, kterou jsme získali díky sociálnímu odboru v Rakovníku. Podpora přišla zásluhou Nadace Konto BARIÉRY, která z 90 % finančně podpořila montáž plošiny. Na základě této pomoci instalaci realizovala společnost VECOM zdvihací zařízení s.r.o. Plošina zajišťuje bezbariérový přístup do 1. patra naší přístavby, kde máme připravené dva pokoje pro ubytování 4 klientů a také krásný společenský sál. Kolem objektu jsme pro budoucí balkóny pokojů vybetonovali široký pás. Pro dokončení a prodloužení balkónů na obě strany budovy jsme v jednání s obcí o odkoupení části pozemku u silnice. 5

6 NADACE OKD Nadace OKD uvolní své finance jednou do roka na podporu projektů v regionech celé České republiky. V letošním roce posuzovala rada Nadace OKD přes žádostí. Jsme rádi, že náš projekt ODSOUZENÍ POMÁHAJÍ BUDOUCÍM KLIENTŮM uspěl a na krytí nákladů na dopravu a stravování odsouzených mužů jsme získali podporu ve výši Kč. Mezi žádostmi uspěl náš projekt jako pozoruhodný a velmi dobře popsaný. Považujeme to za velký úspěch a Nadaci OKD děkujeme za podporu spolupráce s Věznicí Drahonice, která je oboustranně přínosná. KŘESADLO PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ Cena Křesadla je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Myšlenka udělování této ceny je duševním vlastnictvím Hestia, o. s. Prestižní cenu Křesadlo za rok 2010 získala také naše předsedkyně Lenka Petříčková za obětavou dobrovolnickou službu, kterou vykonává ve svém volném čase ve prospěch ostatních lidí a bez nároku na odměnu. Jsem rád, že jsem se účastnil slavnostního předávání cen za region Kladenska a Rakovnicka, které proběhlo v obřadní síni radnice města Kladna pod záštitou primátora města Kladna Ing. Dana Jiránka. Toto ocenění patří celému našemu občanském sdružení Společenství Androméda a všem mým kolegům, se kterými společně budujeme areál pro zdravotně postižené a staré lidi ve Velké Chmelištné. Ocenění patří také všem, kteří nám pomáhají při organizovaných nebo spontánních akcích. Jsou to firemní dobrovolníci, rodiny s dětmi, ale také jednotlivci. Jsem hrdá na to, že se všemi těmito lidmi mohu spolupracovat a že společně prosazujeme dobro ve prospěch nemohoucích a bezbranných lidí, vyznala se po převzetí ceny Lenka Petříčková. Udělená cena Křesadla pro naší předsedkyni podtrhuje rok 2011, který je vyhlášený Evropským rokem dobrovolnictví. Ota Petrák ETICKÝ KODEX FUNDRAISINGU Naše občanské sdružení Společenství Androméda se přihlásilo k Etickému kodexu fundraisingu (dárcovství), který praktikujeme od počátku založení naší neziskové organizace. Tento osobní závazek jsme přijali jako nejlepší způsob, jak kultivovat prostředí profesionální filantropie v České republice. Klub profesionálních fundraiserů, České centrum fundraisingu, o.s.: Jméno Vaší organizace s proklikem na vaše stránky jsme zařadili na on-line seznam signatářů: 6

7 ANDROMÉDA NA KRAKOVCI Za podpory správce hradu pana Jiřího Sobka jsme uspořádali v krásném historickém prostředí hradu Krakovce 2. ročník benefiční akce pod širým nebem, jejíž výtěžek byl určený na podporu Pečovatelské služby Androméda. V programu představili své veselé vystoupení klienti z Domova Krajánek Jesenice, country tanec předvedli děti ZŠ Čistá, loutkovou pohádku Mlynářova princezna si připravili odsouzení z Věznice Drahonice a na závěr vystoupila naše přední jazzová kapela Libor Šmoldas Quartet. Počasí přálo jak návštěvníkům tak účinkujícím. Výtěžkem ve výši Kč podpořil práci našeho Společenství všechny z toho hřál dobrý pocit. RAKOVNICKÉ CYKLOVÁNÍ S VZP V sobotu jsme se aktivně účastnili Rakovnického cyklování, které se konalo na Husově náměstí v Rakovníku. V rámci spolupráce se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) jsme dostali nabídku prezentovat práci Společenství Androméda v jednom ze tří stánků VZP. O nabídku Dny zdraví s VZP byl mezi lidmi velký zájem. Mohli si nechat bezplatně změřit hladinu cholesterolu v krvi, krevní tlak a pulz, obezitu, množství tělesného tuku, svalů a vody (InBody). Tento program a doporučování správné výživy jsme vhodně doplnili naší nabídkou rozvozu dietetického jídla nejen pro zdravé lidi, ale také pro ty, kteří mají problémy se žlučníkem, cholesterolem, žaludkem, s cukrovkou atp. Setkávali jsme se s lidmi, kteří nás již dobře znali z našich benefičních akcí a Světových dnů hospice. Přišli za námi ale také lidé, které překvapilo, že poskytujeme pečovatelskou službu, máme půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek a že nedaleko Rakovníka vyrůstá areál pro zdravotně postižené a staré lidi. Děkujeme VZP, že nám umožnila prezentovat naši práci a my jsme tuto příležitost samozřejmě velice rádi využili. SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ 5. ročník Ve Velké Chmelištné pořádalo naše občanské sdružení již 5. ročník Světového dne hospiců. Oslavy byly opět zahájeny svatou mší v kostele sv. Bartoloměje a po krásném dynamickém vystoupení mažoretek Sokola Rakovník pokračoval program v našem společenském sále. Mezi hosty jsme přivítali tři zástupkyně sociálního odboru MÚ Rakovník, starostu obce Panoší Újezd a ředitele a zástupce sponzorských firem jako např. společnosti Archadie, Tondach a Českomoravský beton. Návštěvníci se dozvěděli informace o naší práci čeho jsme dosud dosáhli, jaké služby poskytujeme a kam směřujeme. Zajímavou prezentaci přednesla inženýrka Jaroslava Slivoňová, která pracuje jako ergoterapeutka v Domově seniorů v Novém Strašecí a v rámci naší pečovatelské služby uvedla již několik přednášek na téma Trénování paměti. Návštěvníkům jsme umožnili prohlídku našeho objektu a nových prostor se dvěma pokoji pro 7

8 seniory. Za příjemný a přátelský průběh oslav patří poděkování našim dárcům a také pomoci obětavých lidí, kteří nám pomohli se samotným zajištěním oslav. Starali se o to, aby naši hosté měli dostatek občerstvení a pití a nic jim nechybělo. Jsme rádi, že se 5. ročník Světového dne hospiců vydařil a lidé od nás odcházeli spokojení. DOBROVOLNÍCI V ANDROMÉDĚ Každý rok klademe důraz na pomoc dobrovolníků, která je pro naše Společenství nesmírně důležitá a neocenitelná. V průběhu roku 2011 nám pomohlo celkem 360 lidí. Jedná se především o firemní dobrovolníky kteří si nás vyhledávají přes portál Fóra dárců. Přijeli zaměstnanci ze společností ČSOB, VODAFONE, T-MOBIL, ČEZ, ING, Kooperativa pojišt'ovna, Česká spořitelna a Pojišťovna České spořitelny. S potřebnými pracemi v našem areálu nám však pomáhají i jednotlivci a také si nás nacházejí firmy přes naše webové stránky. Spontánní pomoc zajistila Stanislava Králová ze společnosti LINET, která k nám v sobotu přijela s dalšími 20 pomocníky. British Council. British Council je mezinárodní organizace, která má své pobočky ve více než 100 zemích světa a nás velmi potěšilo, když nás tato organizace oslovila se zájmem pomoci nám v naší iniciativě. Autobusem k nám dorazilo 30 dobrovolníků, z nichž polovina byli Češi a polovina Britové. Byla tak překročena nejdelší vzdálenost, odkud k nám lidé přijeli. Doposud to byla Ostrava. Všichni tito lidé pomáhají dobru a bezbranným lidem a za to jim patří velké poděkování. 8

9 ADVENTNÍ KONCERT V RAKOVNÍKU Pro 5. benefiční koncert tradičně připravily učitelky ZUŠ Rakovník se svými dětmi krásná vystoupení a vděčné publikum je odměňovalo bouřlivým potleskem. Výtěžek koncertu ve výši Kč Kč přispěl na provoz Pečovatelské služby Androméda, která pomáhá také obyvatelům Rakovníka. SPONZORSKÉ DARY V roce 2011 se nám podařilo získat finanční sponzorské dary ve výši ,- Kč a materiálové sponzorské dary v částce ,20 Kč. Nesmírně si vážíme ocenění práce lidí našeho Společenství, které se nám dostalo při příležitosti 10. ročníku střeleckých závodů pořádaných společností Českomoravský beton ve Vráži u Chocerad. Za účasti ředitele ing. Petra Kroce jsme od vítěze střelecké soutěže převzali šek v hodnotě Kč, který byl určený pro 1. místo hodnocených a oceněných neziskových organizací. DOMOV SV. KRYŠTOFA PRO SENIORY- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Ve spolupráci se společností Energoprojekt Invest Uherský Brod máme dokončenou dokumentaci ke stavebnímu povolení pro výstavbu Domova sv. Kryštofa pro seniory, jehož celková kapacita bude 26 lůžek. Projekt je řešen jako přístavba ke zrekonstruované budově ve které jsme pro klienty vytvořili dva pokoje s vlastními koupelnami, které budou již součástí Domova sv. Kryštofa. Společnost EGPI nám vypracovala dokumentaci zcela zdarma a za obrovskou pomoc děkujeme řediteli společnosti ing. Petru Sláčalovi, ing.jaroslavu Oubramovi a všem, kteří se na zpracování projektu podíleli. 9

10 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 HOSPODAŘENÍ za rok 2011 (v tis. Kč) NÁKLADY Materiálové - spotřeba PHM spotřeba materiálu ostatní 307 Spotřeba energie 45 Opravy a udržování 3 Reprezentace 2 Ostatní služby 174 Osobní náklady - mzdy zákonné odvody 105 Odpisy 122 Ostatní daně a poplatky 27 NÁKLADY CELKEM VÝNOSY Tržby z prodeje služeb 264 Jiné ostatní výnosy (dotace, úroky) 499 Přijaté příspěvky - finanční dary materiálové dary 155 Přijaté členské příspěvky 3 VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

11 VÝPIS Z ÚČETNÍ ROZVAHY (v tis. Kč) Dlouhodobý majetek celkem dlouhodobý nehmotný majetek 0 - dlouhodobý hmotný majetek oprávky k dlouhodobému majetku Krátkodobý majetek celkem pohledávky krátkodobý finanční majetek 216 AKTIVA CELKEM Vlastní zdroje jmění výsledek hospodaření -374 Cizí zdroje krátkodobé závazky 16 - dlouhodobé závazky jiná pasiva 37 PASIVA CELKEM

12 12

13 PODĚKOVÁNÍ LIDEM DOBRÉ VŮLE Poděkování patří všem společnostem a jednotlivcům, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili práci lidí našeho občanského sdružení. Jsme rádi, že díky Vaší pomoci můžeme všichni společně věnovat kousek svého života těm lidem, kteří to nejvíce potřebují. S úctou za Vaše dobro děkuje celé naše Společenství Androméda. SPONZOŘI 2011 Věznice Drahonice, Lubenec NBB Bohemia s.r.o., Benešov nad Ploučnicí SCHNEIDER BOHEMIA spol. s r.o., Líně Kaiser + Kraft, spol. s r.o., Praha SHOP SMART CZECH REPUBLIC s.r.o, Praha 1 Daniel Traub, Praha, student ČVUT ARCHADIE s.r.o., Velké Přílepy Ministerstvo práce a sociálních věcí RAMI CZ s.r.o., Vyškov Prodameto.cz, Brno LINET, a.s., Slaný Dvořák autodoprava, Slaný-Kvíc Moravskoslezské drátovny a.s., Ostrava Amako, spol. s.r.o., Heřmanův Městec Perfekt Carpets, s.r.o., Třebíč TNT Innight Czech Republic s.r.o., Býkev David Zapletal, Vyškov PPL CZ s.r.o., Praha Manželé Pelcovi, Sobotka Trans-servis Kladno, spol. s r.o., Kladno SuperDiskont, s.r.o., Praha Drůbež Červený Hrádek s.r.o., Jirkov u Chomutova Městský úřad Rakovník Městská část Praha 5 EGP INVEST spol. s.r.o., Uherský Brod Nadace OKD, Ostrava Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY, Praha Ing. Jan Kysela, Praha 8 Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. Eva a Vladimír Vopatovi, Čistá Océ-Česká republika, s.r.o., Praha Písky J. Elsnic spol. s.r.o., Postoloprty Autodoprava Kode, Jan Komínek, Velká Dobrá PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., Praha Lafarge Cement, a.s., Čížkovice SP Bohemia, k.s., Králův Dvůr Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Žatec RTR TRANSPORT A LOGISTIKA s.r.o., Ústí nad Labem Froněk, spol. s r.o., Rakovník Draka Kabely, s.r.o., Velké Meziříčí INEX SDA Bile Karpaty, Mgr. Vít Hrdoušek, Strážnice PPL CZ s.r.o., Humpolec Autodoprava KORF, Žatec Autodoprava Zdeněk Hadrbolec, Všetaty Českomoravský beton a.s., Beroun Tona s.r.o., Praha Kopp Elektrotechnika spol. s r.o. LASSELSBERGER, a.s., Plzeň Primagra, a.s., Dobroměřice u Loun DHL Supply Chin CZ s.r.o., Pohořelice PPL CZ s.r.o., Praha KRAKOVEC BENEFIČNÍ ODPOLEDNE Děkujeme sponzorům i jednotlivcům, kteří akci podpořili: Jiří Sobek, správce hradu Krakovec Jiří Česal, předseda regionu Rakovnicko TOP 09 Společnost OCÉ Česká republika Tesco Stores Česká republika Plzeňský prazdroj Sodovkárna TSIS, Neratovice RENGL s.r.o., Liberec Vyrasta team s.r.o., Spytihněv Všeobecná zdravotní pojišťovna, Krajská pobočka pro Středočeský kraj Zita Navrátilová, designérka 13

14 SPONZOŘI SVĚTOVÉHO DNE HOSPICŮ 2011 Mažoretky Sokol Rakovník Pěvecký sbor Magistrae Raconenses Pěvecký sbor Václav, Čistá Pěvecký sbor La Gioia, Nové Strašecí ZUŠ Nové Strašecí Josef Vavřička, Kralovice Milan Peruth, Rakovník Otakar Brousek, člen Divadla na Vinohradech v Praze Océ Česká republika, s.r.o., Praha Královský pivovar Krušovice Coca-Cola Česká republika, s.r.o. RENGL, s.r.o., Liberec Manželé Schlezingerovi, Květinářství Senomaty Eva a Vladimír Vopatovi, Čistá Jaroslava a Karel Šebestovi, Kralupy nad Vltavou Dagmar a Josef Křemenovi, Praha SÍDLO Společenství Androméda, o.s. Velká Chmelištná č. 18, Čistá Tel IČO: KONTAKTNÍ OSOBY Lenka Petříčková tel: Jitka Caltová tel: Helena Petrášková tel: BANKOVNÍ SPOJENÍ ČSOB a.s., pobočka Praha, Spálená 3, Praha 1 číslo účtu: /

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová střešní krytina a osazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá tel. 313 513 559, 724 357 775 www.spolecenstvi-andromeda.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI Podle pověsti

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC,

POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 POTRAVINOVÁ BANKA LIBEREC, z. s. Motto: Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci. (L. A. Seneca) Vedení Potravinové banky Liberec, z. s.: Jiří Cerman, předseda do října 2015 Olga Merglová

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ

Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ Výroční zpráva 2012 Alzheimercentrum Zlosyň o.p.s. Zlosyň 160, PSČ 277 44 ALZHEIMERCENTRUM ZLOSYŇ O. P. S. POBYTOVÉ ZAŘÍZENÍ Motto: Důležité je, abychom čas, který na péči máme, využili co nejsmysluplněji.

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok

Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za hospodářský rok 6. 1. - 31. 8. 2016 Zpracovala a za správnost odpovídá: Ing. Lenka Hošková Mgr. Simona Fingerhutová OBSAH Spolek rodičů a přátel dětí a školy při

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení FOUSEK o. s. za rok Fousek o. s. Lidická 247, Dubí u Teplic 2

Výroční zpráva. Občanského sdružení FOUSEK o. s. za rok Fousek o. s. Lidická 247, Dubí u Teplic 2 Výroční zpráva Občanského sdružení FOUSEK o. s. za rok 2011 Fousek o. s. Lidická 247, 417 02 Dubí u Teplic 2 E-mail: info@fousek-os.cz Telefon: +420 731 648 264, +420 723 489 796 IČ: 26567971 Zpráva o

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více