VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2011"

Transkript

1 Velká Chmelištná č. 18, Čistá tel , VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2011 NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI Podle pověsti je Androméda matka hvězd a jako každá matka chrání svoje děti a vychovává je až do jejich dospělosti. Když děti vyrostou a založí vlastní rodinu, pak většinou rodiče zůstávají sami a zestárnou. Ve stáří se stanou opět dětmi, i když jinými, než byly po narození. Takoví lidé potřebují naši každodenní péči. Bez této péče by nemohli existovat. Naším přáním je, aby hvězda Androméda (matka hvězd) ochránila naše nemocné (děti) ode všeho zlého tak, aby odcházeli z tohoto světa důstojně, v klidu a nebyli osamoceni.

2 OBSAH Úvod.. 3 Poslání a cíle. 4 Organizační struktura 4 Zpráva o činnosti... 5 Projektová dokumentace na výstavbu Domova sv. Kryštofa pro seniory.. 9 Finanční zpráva za rok Zpráva nezávislého auditora 12 Poděkování sponzorům 13 Kontakty

3 ÚVOD Vážení přátelé, když jsme na podzim roku 2004 koupili zchátralý objekt bývalého hostince, plánovali jsme a těšili jsme se, jak bude krásné, až se v našem areálu budou setkávat lidé zdraví a nemocní, mladí a staří i rodiny s dětmi. Netušili jsme, že se nám toto přání vyplní celkem rychle a že bude směsice těchto lidí opravdu pestrá. Z nedalekého Domova Zavidov k nám vozíme psychicky postižené klienty, kteří se chtějí potěšit s našimi zvířaty a snaží se pomáhat v hospodářství. V rámci oboustranně prospěšné spolupráce k nám dopravujeme z Věznice Drahonice odsouzené muže a zajišťujeme jim celodenní stravování. Firemní dobrovolníci k nám jezdí ze všech koutů naší republiky a jejich počet se rozrůstá o spontánní pomoc dalších lidí. Pracovní propojení zaměstnanců, dobrovolníků, odsouzených mužů, i psychicky postižených klientů je velmi různorodé, ale i veselé. Jedna skupina nepřímo ovlivňuje druhou a často si ani lidé neuvědomují, že je spojuje jedna zásadní věc pomáhají dobru. Jejich prospěšná práce jim otevírá jiné obzory a odlišné životy je mnohdy nutí přemýšlet o hloubce a smyslu jejich vlastního bytí. Do budování areálu pro zdravotně postižené a staré lidi se fakticky zapojují lidé různých profesí, zájmů, smýšlení, cítění, lidé napříč věkovými kategoriemi, zdraví, nemocní, ale i psychicky postižení lidé. To vidíme jako důležitý přínos při vlastní realizaci projektu, který má široký přesah Rakovnického regionu. Věznice Drahonice sídlí v Ústeckém kraji a dobrovolníci k nám jezdí ze všech koutů naší republiky (např. České Budějovice, Děčín, Jablonec nad Nisou, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň, Praha, Prostějov, Brno, Vlčnov - Slovácko, Ostrava). Oslovila nás i mezinárodní organizace British Council, která vyslala ze své pobočky v Praze 30 pomocníků, z nichž polovina byli Češi a polovina Britové. Hlavní přínos zapojení široké veřejnosti vidíme právě v získaných pocitech, nabytých zkušenostech a možnosti prožít obyčejný den v přítomnosti obyčejných lidí. Jsme rádi, že provoz naší pečovatelské služby uvítali nejen staří a nemocní lidé, ale i rodiny, kterým naší službou vypomáháme. Tato sociální služba není a nemůže být soběstačná. Finanční náročnost pouze zmírňuje dotační příspěvek, na který není ze zákona nárok. Věříme, že se blíží čas, kdy za stejnou péči a poskytovanou službu získají neziskové organizace shodnou výši dotace tak jako organizace příspěvkové. Máme radost z toho, že si k nám chodí hrát děti. Snaží se pomáhat s poníkem Políkem, a protože počítáme s budoucím jezdeckým kroužkem, je to dobrá průprava. Po většinu roku je pro děti k dispozici na trávníku trampolína, a když je špatné počasí, máme v našem společenském sále dětský koutek s auty, šlapadly, stavebnicemi a dalšími hračkami. Naše nezisková organizace byla oslovená ke spolupráci v rámci výzkumného projektu IAMO. Výzkum se zaměřil na roli neziskových organizací na rozvoj venkova ve střední a východní Evropě. Potěšilo nás, že naše práce byla prezentovaná na konferenci v Pittsburgu jako významného aktéra s jedinečnou dobrovolnou iniciativou s významným společenským přínosem, kterých v České republice není mnoho. Lenka Petříčková, předseda 3

4 POSLÁNÍ A CÍLE Cílem našeho občanského sdružení je: - prosazovat zájmy a potřeby zdravotně postižených a starých lidí - prosazovat ekologické myšlení Motto Společenství Androméda: DOBRO, AŤ JE NAŠÍM ŽIVOTNÍM CÍLEM. A.J. Kryštof Práce lidí v našem Společenství je postavena na základních křesťanských hodnotách. Většina z nás jsou lidé věřící, ale nezištně nám pomáhají i lidé nevěřící. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Předseda: Rada sdružení: Členové sdružení: Lenka Petříčková Lenka Petříčková Helena Petrášková Dagmar Maxová Jitka Caltová (vedoucí Pečovatelské služby Androméda) Vendula Šmoldasová Ota Petrák Irena Petráková JUDr. Emilián Jindřich Jozef Kundrát Areál občanského sdružení Společenství Androméda 4

5 ZPRÁVA O ČINNOSTI PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ANDROMÉDA Pečovatelská služba Androméda pomáhá lidem v jejich přirozeném domácím prostředí převážně se zajištěním obědů, nákupů, úklidem a zabezpečení chodu domácnosti. Jako další službu provozujeme Půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek, která pomáhá nejen zdravotně postiženým lidem, ale také lidem, kteří jsou po operaci nebo po úrazu.v roce 2011 jsme poskytli péči 94 uživatelům, z toho 66 ženám a 28 mužům, výdaje činily 470 tis. Kč a příjmy 315 tis. Kč. STAVEBNÍ PRÁCE POKRAČUJÍ Dáváme dohromady každou korunu a v naší práci neúnavně pokračujeme. Z důvodu snížení nákladů na provoz jsme se v letošním roce rozhodli pro nelehký úkol - zateplit zrekonstruovaný objekt i s přístavbou. Při svém obvodu 15 x 50 metrů spotřebuje budova pořádnou hromadu materiálu. Do zimy jsme zvládli zateplit převážnou část domu. Chybí jen štíty v 1. patře, které dokončíme v příštím roce. Zahájili jsme opravu druhé stodoly, která je také kamenná a potřebujeme obezdít prasklé obvodové zdivo. Při těchto pracích nám pomáhá nová dílna, kterou jsme i přes vydaný demoliční výměr, vybudovali z první stodoly na podzim loňského roku. Rozrostlo se naše hospodářství. Pořídili jsme si slepice, housata, kachňata, husokachny, dva čuníky, štěňata Elinku a Charlyho, máme nepostradatelné kočky a koťata a samozřejmě poníka Políka. NADACE KONTO BARIÉRY Mnohokrát, ale bezúspěšně, jsme podávali žádost o grant na montáž invalidní plošiny, kterou jsme získali díky sociálnímu odboru v Rakovníku. Podpora přišla zásluhou Nadace Konto BARIÉRY, která z 90 % finančně podpořila montáž plošiny. Na základě této pomoci instalaci realizovala společnost VECOM zdvihací zařízení s.r.o. Plošina zajišťuje bezbariérový přístup do 1. patra naší přístavby, kde máme připravené dva pokoje pro ubytování 4 klientů a také krásný společenský sál. Kolem objektu jsme pro budoucí balkóny pokojů vybetonovali široký pás. Pro dokončení a prodloužení balkónů na obě strany budovy jsme v jednání s obcí o odkoupení části pozemku u silnice. 5

6 NADACE OKD Nadace OKD uvolní své finance jednou do roka na podporu projektů v regionech celé České republiky. V letošním roce posuzovala rada Nadace OKD přes žádostí. Jsme rádi, že náš projekt ODSOUZENÍ POMÁHAJÍ BUDOUCÍM KLIENTŮM uspěl a na krytí nákladů na dopravu a stravování odsouzených mužů jsme získali podporu ve výši Kč. Mezi žádostmi uspěl náš projekt jako pozoruhodný a velmi dobře popsaný. Považujeme to za velký úspěch a Nadaci OKD děkujeme za podporu spolupráce s Věznicí Drahonice, která je oboustranně přínosná. KŘESADLO PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ Cena Křesadla je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Myšlenka udělování této ceny je duševním vlastnictvím Hestia, o. s. Prestižní cenu Křesadlo za rok 2010 získala také naše předsedkyně Lenka Petříčková za obětavou dobrovolnickou službu, kterou vykonává ve svém volném čase ve prospěch ostatních lidí a bez nároku na odměnu. Jsem rád, že jsem se účastnil slavnostního předávání cen za region Kladenska a Rakovnicka, které proběhlo v obřadní síni radnice města Kladna pod záštitou primátora města Kladna Ing. Dana Jiránka. Toto ocenění patří celému našemu občanském sdružení Společenství Androméda a všem mým kolegům, se kterými společně budujeme areál pro zdravotně postižené a staré lidi ve Velké Chmelištné. Ocenění patří také všem, kteří nám pomáhají při organizovaných nebo spontánních akcích. Jsou to firemní dobrovolníci, rodiny s dětmi, ale také jednotlivci. Jsem hrdá na to, že se všemi těmito lidmi mohu spolupracovat a že společně prosazujeme dobro ve prospěch nemohoucích a bezbranných lidí, vyznala se po převzetí ceny Lenka Petříčková. Udělená cena Křesadla pro naší předsedkyni podtrhuje rok 2011, který je vyhlášený Evropským rokem dobrovolnictví. Ota Petrák ETICKÝ KODEX FUNDRAISINGU Naše občanské sdružení Společenství Androméda se přihlásilo k Etickému kodexu fundraisingu (dárcovství), který praktikujeme od počátku založení naší neziskové organizace. Tento osobní závazek jsme přijali jako nejlepší způsob, jak kultivovat prostředí profesionální filantropie v České republice. Klub profesionálních fundraiserů, České centrum fundraisingu, o.s.: Jméno Vaší organizace s proklikem na vaše stránky jsme zařadili na on-line seznam signatářů: 6

7 ANDROMÉDA NA KRAKOVCI Za podpory správce hradu pana Jiřího Sobka jsme uspořádali v krásném historickém prostředí hradu Krakovce 2. ročník benefiční akce pod širým nebem, jejíž výtěžek byl určený na podporu Pečovatelské služby Androméda. V programu představili své veselé vystoupení klienti z Domova Krajánek Jesenice, country tanec předvedli děti ZŠ Čistá, loutkovou pohádku Mlynářova princezna si připravili odsouzení z Věznice Drahonice a na závěr vystoupila naše přední jazzová kapela Libor Šmoldas Quartet. Počasí přálo jak návštěvníkům tak účinkujícím. Výtěžkem ve výši Kč podpořil práci našeho Společenství všechny z toho hřál dobrý pocit. RAKOVNICKÉ CYKLOVÁNÍ S VZP V sobotu jsme se aktivně účastnili Rakovnického cyklování, které se konalo na Husově náměstí v Rakovníku. V rámci spolupráce se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) jsme dostali nabídku prezentovat práci Společenství Androméda v jednom ze tří stánků VZP. O nabídku Dny zdraví s VZP byl mezi lidmi velký zájem. Mohli si nechat bezplatně změřit hladinu cholesterolu v krvi, krevní tlak a pulz, obezitu, množství tělesného tuku, svalů a vody (InBody). Tento program a doporučování správné výživy jsme vhodně doplnili naší nabídkou rozvozu dietetického jídla nejen pro zdravé lidi, ale také pro ty, kteří mají problémy se žlučníkem, cholesterolem, žaludkem, s cukrovkou atp. Setkávali jsme se s lidmi, kteří nás již dobře znali z našich benefičních akcí a Světových dnů hospice. Přišli za námi ale také lidé, které překvapilo, že poskytujeme pečovatelskou službu, máme půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek a že nedaleko Rakovníka vyrůstá areál pro zdravotně postižené a staré lidi. Děkujeme VZP, že nám umožnila prezentovat naši práci a my jsme tuto příležitost samozřejmě velice rádi využili. SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ 5. ročník Ve Velké Chmelištné pořádalo naše občanské sdružení již 5. ročník Světového dne hospiců. Oslavy byly opět zahájeny svatou mší v kostele sv. Bartoloměje a po krásném dynamickém vystoupení mažoretek Sokola Rakovník pokračoval program v našem společenském sále. Mezi hosty jsme přivítali tři zástupkyně sociálního odboru MÚ Rakovník, starostu obce Panoší Újezd a ředitele a zástupce sponzorských firem jako např. společnosti Archadie, Tondach a Českomoravský beton. Návštěvníci se dozvěděli informace o naší práci čeho jsme dosud dosáhli, jaké služby poskytujeme a kam směřujeme. Zajímavou prezentaci přednesla inženýrka Jaroslava Slivoňová, která pracuje jako ergoterapeutka v Domově seniorů v Novém Strašecí a v rámci naší pečovatelské služby uvedla již několik přednášek na téma Trénování paměti. Návštěvníkům jsme umožnili prohlídku našeho objektu a nových prostor se dvěma pokoji pro 7

8 seniory. Za příjemný a přátelský průběh oslav patří poděkování našim dárcům a také pomoci obětavých lidí, kteří nám pomohli se samotným zajištěním oslav. Starali se o to, aby naši hosté měli dostatek občerstvení a pití a nic jim nechybělo. Jsme rádi, že se 5. ročník Světového dne hospiců vydařil a lidé od nás odcházeli spokojení. DOBROVOLNÍCI V ANDROMÉDĚ Každý rok klademe důraz na pomoc dobrovolníků, která je pro naše Společenství nesmírně důležitá a neocenitelná. V průběhu roku 2011 nám pomohlo celkem 360 lidí. Jedná se především o firemní dobrovolníky kteří si nás vyhledávají přes portál Fóra dárců. Přijeli zaměstnanci ze společností ČSOB, VODAFONE, T-MOBIL, ČEZ, ING, Kooperativa pojišt'ovna, Česká spořitelna a Pojišťovna České spořitelny. S potřebnými pracemi v našem areálu nám však pomáhají i jednotlivci a také si nás nacházejí firmy přes naše webové stránky. Spontánní pomoc zajistila Stanislava Králová ze společnosti LINET, která k nám v sobotu přijela s dalšími 20 pomocníky. British Council. British Council je mezinárodní organizace, která má své pobočky ve více než 100 zemích světa a nás velmi potěšilo, když nás tato organizace oslovila se zájmem pomoci nám v naší iniciativě. Autobusem k nám dorazilo 30 dobrovolníků, z nichž polovina byli Češi a polovina Britové. Byla tak překročena nejdelší vzdálenost, odkud k nám lidé přijeli. Doposud to byla Ostrava. Všichni tito lidé pomáhají dobru a bezbranným lidem a za to jim patří velké poděkování. 8

9 ADVENTNÍ KONCERT V RAKOVNÍKU Pro 5. benefiční koncert tradičně připravily učitelky ZUŠ Rakovník se svými dětmi krásná vystoupení a vděčné publikum je odměňovalo bouřlivým potleskem. Výtěžek koncertu ve výši Kč Kč přispěl na provoz Pečovatelské služby Androméda, která pomáhá také obyvatelům Rakovníka. SPONZORSKÉ DARY V roce 2011 se nám podařilo získat finanční sponzorské dary ve výši ,- Kč a materiálové sponzorské dary v částce ,20 Kč. Nesmírně si vážíme ocenění práce lidí našeho Společenství, které se nám dostalo při příležitosti 10. ročníku střeleckých závodů pořádaných společností Českomoravský beton ve Vráži u Chocerad. Za účasti ředitele ing. Petra Kroce jsme od vítěze střelecké soutěže převzali šek v hodnotě Kč, který byl určený pro 1. místo hodnocených a oceněných neziskových organizací. DOMOV SV. KRYŠTOFA PRO SENIORY- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Ve spolupráci se společností Energoprojekt Invest Uherský Brod máme dokončenou dokumentaci ke stavebnímu povolení pro výstavbu Domova sv. Kryštofa pro seniory, jehož celková kapacita bude 26 lůžek. Projekt je řešen jako přístavba ke zrekonstruované budově ve které jsme pro klienty vytvořili dva pokoje s vlastními koupelnami, které budou již součástí Domova sv. Kryštofa. Společnost EGPI nám vypracovala dokumentaci zcela zdarma a za obrovskou pomoc děkujeme řediteli společnosti ing. Petru Sláčalovi, ing.jaroslavu Oubramovi a všem, kteří se na zpracování projektu podíleli. 9

10 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 HOSPODAŘENÍ za rok 2011 (v tis. Kč) NÁKLADY Materiálové - spotřeba PHM spotřeba materiálu ostatní 307 Spotřeba energie 45 Opravy a udržování 3 Reprezentace 2 Ostatní služby 174 Osobní náklady - mzdy zákonné odvody 105 Odpisy 122 Ostatní daně a poplatky 27 NÁKLADY CELKEM VÝNOSY Tržby z prodeje služeb 264 Jiné ostatní výnosy (dotace, úroky) 499 Přijaté příspěvky - finanční dary materiálové dary 155 Přijaté členské příspěvky 3 VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

11 VÝPIS Z ÚČETNÍ ROZVAHY (v tis. Kč) Dlouhodobý majetek celkem dlouhodobý nehmotný majetek 0 - dlouhodobý hmotný majetek oprávky k dlouhodobému majetku Krátkodobý majetek celkem pohledávky krátkodobý finanční majetek 216 AKTIVA CELKEM Vlastní zdroje jmění výsledek hospodaření -374 Cizí zdroje krátkodobé závazky 16 - dlouhodobé závazky jiná pasiva 37 PASIVA CELKEM

12 12

13 PODĚKOVÁNÍ LIDEM DOBRÉ VŮLE Poděkování patří všem společnostem a jednotlivcům, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili práci lidí našeho občanského sdružení. Jsme rádi, že díky Vaší pomoci můžeme všichni společně věnovat kousek svého života těm lidem, kteří to nejvíce potřebují. S úctou za Vaše dobro děkuje celé naše Společenství Androméda. SPONZOŘI 2011 Věznice Drahonice, Lubenec NBB Bohemia s.r.o., Benešov nad Ploučnicí SCHNEIDER BOHEMIA spol. s r.o., Líně Kaiser + Kraft, spol. s r.o., Praha SHOP SMART CZECH REPUBLIC s.r.o, Praha 1 Daniel Traub, Praha, student ČVUT ARCHADIE s.r.o., Velké Přílepy Ministerstvo práce a sociálních věcí RAMI CZ s.r.o., Vyškov Prodameto.cz, Brno LINET, a.s., Slaný Dvořák autodoprava, Slaný-Kvíc Moravskoslezské drátovny a.s., Ostrava Amako, spol. s.r.o., Heřmanův Městec Perfekt Carpets, s.r.o., Třebíč TNT Innight Czech Republic s.r.o., Býkev David Zapletal, Vyškov PPL CZ s.r.o., Praha Manželé Pelcovi, Sobotka Trans-servis Kladno, spol. s r.o., Kladno SuperDiskont, s.r.o., Praha Drůbež Červený Hrádek s.r.o., Jirkov u Chomutova Městský úřad Rakovník Městská část Praha 5 EGP INVEST spol. s.r.o., Uherský Brod Nadace OKD, Ostrava Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY, Praha Ing. Jan Kysela, Praha 8 Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. Eva a Vladimír Vopatovi, Čistá Océ-Česká republika, s.r.o., Praha Písky J. Elsnic spol. s.r.o., Postoloprty Autodoprava Kode, Jan Komínek, Velká Dobrá PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., Praha Lafarge Cement, a.s., Čížkovice SP Bohemia, k.s., Králův Dvůr Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., Žatec RTR TRANSPORT A LOGISTIKA s.r.o., Ústí nad Labem Froněk, spol. s r.o., Rakovník Draka Kabely, s.r.o., Velké Meziříčí INEX SDA Bile Karpaty, Mgr. Vít Hrdoušek, Strážnice PPL CZ s.r.o., Humpolec Autodoprava KORF, Žatec Autodoprava Zdeněk Hadrbolec, Všetaty Českomoravský beton a.s., Beroun Tona s.r.o., Praha Kopp Elektrotechnika spol. s r.o. LASSELSBERGER, a.s., Plzeň Primagra, a.s., Dobroměřice u Loun DHL Supply Chin CZ s.r.o., Pohořelice PPL CZ s.r.o., Praha KRAKOVEC BENEFIČNÍ ODPOLEDNE Děkujeme sponzorům i jednotlivcům, kteří akci podpořili: Jiří Sobek, správce hradu Krakovec Jiří Česal, předseda regionu Rakovnicko TOP 09 Společnost OCÉ Česká republika Tesco Stores Česká republika Plzeňský prazdroj Sodovkárna TSIS, Neratovice RENGL s.r.o., Liberec Vyrasta team s.r.o., Spytihněv Všeobecná zdravotní pojišťovna, Krajská pobočka pro Středočeský kraj Zita Navrátilová, designérka 13

14 SPONZOŘI SVĚTOVÉHO DNE HOSPICŮ 2011 Mažoretky Sokol Rakovník Pěvecký sbor Magistrae Raconenses Pěvecký sbor Václav, Čistá Pěvecký sbor La Gioia, Nové Strašecí ZUŠ Nové Strašecí Josef Vavřička, Kralovice Milan Peruth, Rakovník Otakar Brousek, člen Divadla na Vinohradech v Praze Océ Česká republika, s.r.o., Praha Královský pivovar Krušovice Coca-Cola Česká republika, s.r.o. RENGL, s.r.o., Liberec Manželé Schlezingerovi, Květinářství Senomaty Eva a Vladimír Vopatovi, Čistá Jaroslava a Karel Šebestovi, Kralupy nad Vltavou Dagmar a Josef Křemenovi, Praha SÍDLO Společenství Androméda, o.s. Velká Chmelištná č. 18, Čistá Tel IČO: KONTAKTNÍ OSOBY Lenka Petříčková tel: Jitka Caltová tel: Helena Petrášková tel: BANKOVNÍ SPOJENÍ ČSOB a.s., pobočka Praha, Spálená 3, Praha 1 číslo účtu: /

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá www.spolecenstvi-andromeda.cz, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU

REKONSTRUKCE OBJEKTU Občanské sdružení Společenství Androméda Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá, tel. 606 378 591 REKONSTRUKCE OBJEKTU září 2004 zakoupení objektu leden 2005 červenec 2005 nová střešní krytina a osazení

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2012 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI Podle pověsti je Androméda matka hvězd a jako každá matka chrání svoje děti a vychovává je až do jejich dospělosti.

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výsledková listina. TOP Filantrop 2009, Ceny Fóra dárců za společenskou odpovědnost

Výsledková listina. TOP Filantrop 2009, Ceny Fóra dárců za společenskou odpovědnost Výsledková listina TOP Filantrop 2009, Ceny Fóra dárců za společenskou odpovědnost TOP Filantrop je jediný žebříček v České republice, který sleduje otázku společenské odpovědnosti firem. Žebříček sestavuje

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá tel. 313 513 559, 724 357 775 www.spolecenstvi-andromeda.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2014 NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI Podle pověsti

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2010 Odborné sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2012 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Potravinová banka Vysočina, o. s.

Potravinová banka Vysočina, o. s. Potravinová banka Vysočina, o. s. Sídlo: Pivovarská 1223, 584 01 Ledeč nad Sázavou Sklad: Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou www.potravinovabanka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Podpořili nás STAVONA Jihlava, spol.

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva

Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec. Výroční zpráva Hospicová péče sv.zdislavy o.p.s. Liberec Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost Hospicová péče sv. Zdislavy vznikla v květnu 2009. Účelem založení naší organizace je zajištění hospicové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 ÚVODEM Tento rok jsme věnovali hodně pozornosti rozvoji malého podnikání jak v Soroti tak v Bwindi. Bylo vidět chuť a nadšení do nových příležitostí, kterých je na vesnici opravdu

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více