VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi Integrované centrum Slunečnice Zlín

2 OBSAH 1/ Úvodní slovo Milušky Zvonařové, ředitelky o.s. IZAP / Údaje o organizaci / Poslání a cíle IZAP / Historie IZAP...6 5/ Organizační struktura / Pracovní tým vedoucích pracovníků / Poskytování sociálních služeb / Chráněná pracovní místa - aktivní politika zaměstnanosti / Dobrovolnictví a praxe studentů / Aktivity PR / Finanční zpráva / Poděkování / Fotogalerie...21 MOTTO: Dejte nám šanci, chceme žít s vámi. 2

3 1. Úvodní slovo Milušky Zvonařové, ředitelky o.s. IZAP Vážení a milí kolegové, přátelé, donátoři, dovolte mi poděkovat Vám všem za dlouholetou spolupráci, podporu, i hodnocení naší práce. V roce 2011 jsme oslavili deset let od vzniku Netradičního centra Slunečnice (nyní Integrovaného centra Slunečnice) dvěma mimořádnými akcemi: 1) S lidmi s mentálním postižením, pracujícími na chráněných pracovních místech v o. s. IZAP a s uživateli Centra denních služeb jsme projeli Ameriku od Los Angeles po Route 66, přes Národní parky Joshua Tree, Grand Canyon, Zion, Death Walley, Sequoia po Las Vegas až do San Francisca. Zažili a viděli jsme život na jiném kontinentě. Po několika letech příprav a soustavného vzdělávání, učení se, zaměstnání, šetření, jsme se mohli společně vydat na dalekou expedici přes oceán, a v Americe urazit vzdálenost přes km. Chtěli jsme dokázat, že nic není nemožné, a ve spolupráci s pány Miroslavem Zikmundem, Miroslavem Adámkem, Liborem Lukášem jsme překonali hranice běžného cestování lidí s mentálním postižením. 2) Pro rodiče a širší rodiny našich zaměstnanců se znevýhodněním připravili mí úžasní kolegové I. Narozeninový ples k desátému výročí Slunečnice. Ples byl pojat opravdu velkolepě. Všichni zaměstnanci, klienti, rodiče, dostali možnost levného zapůjčení nebo zakoupení plesových šatů, a spousta firem se podílela na opravdu bohaté tombole. Zahájení plesu v obou sálech hotelu Moskva nenechalo jedno oko suché. Ženy a dívky v dlouhých bílých svatebních šatech a muži v černých oblecích, tanečním krokem polonézy odstartovali své vystoupení. Tanečníci s mentálním postižením vedeni profesionálními tanečníky (Annou Zdráhalovou a Matějem Randárem) nebo vedoucími pracovníky o. s. IZAP předvedli pro všechny zúčastněné taneční koncert. Zahájili tak první ples Slunečnice, na jehož konci byla vyřknuta slova otce ke svému synovi (čerstvě vystudovanému inženýrovi, pracujícímu v sociálních službách): Teď a tady jsem pochopil, proč máš svou práci rád, a proč ji děláš. Jsem na tebe hrdý Další slova se mi zdají zbytečná. Ještě jednou děkuji všem mým vynikajícím kolegům 3 Bc. Miluška Zvonařová, ředitelka o.s. IZAP

4 2. Údaje o organizaci Název organizace: IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi Právní forma: občanské sdružení IČO: DIČ: CZ Registrace MVČR: VSC / / 92 R Číslo účtu: /0800 Číslo účtu (veřejná sbírka): /0100 Adresa organizace: Tř. T. Bati 1276, Zlín Telefon: - ředitelka sdružení kancelář sdružení vedoucí sociálních služeb tréninková kavárna E mail: Web: Kde nás najdete IZAP v roce 2011 (výroční zpráva) Vydává IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi, Tř. T. Bati 1276 Zlín. Všechny fotografie jsou z archívu Slunečnice. Výroční zprávu zpracovala Bc. Eva Řezníčková. Design: Alena Kotyzová 4

5 3. Poslání, cíle o.s. IZAP Sdružení je založeno za účelem podpory integrace spoluobčanů se znevýhodněním, především dětí, mládeže a mladých dospělých lidí s mentálním a kombinovaným handicapem. Posláním občanského sdružení IZAP je vytvářet mladým dospělým lidem s mentálním postižením, popř. s přidruženým znevýhodněním zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým, podmínky pro další vzdělávání, zaměstnávání a sociální začleňování, s cílem žít běžný život ve stejných podmínkách jaké mají jejich zdraví vrstevníci. Činnost sdružení je zaměřena na poskytování sociálních služeb, kulturně společenských a sportovních aktivit, rozvoj jedince i spo lečnosti podporou zdravého životního stylu, veřejně prospěšných a ekologických akcí. Vedlejší činností sdružení je provozování chráněných a tréninkových dílen a chráněných pracovních míst. 5

6 4. Historie o.s. IZAP Občanské sdružení IZAP založily v roce 1992 dvě vychovatelky speciální školy ve Zlíně za účelem plnohodnotného a alternativního trávení volného času dětí, které žily v péči sociálních ústavů, dětských domovů a rodin. Nejprve se zaměřily na pořádání různých poznávacích, ozdravných a pobytových zájezdů, následovalo hraní divadelních představení a muzikálů v podání znevýhodněných herců. Divadelní představení herců s mentálním postižením se časem přesunula ze Zlínska do Prahy, do divadel Semafor, Divadla Komedie, Karlínku, Velkého sálu pražské Lucerny. Zrodil se dnes již tradiční koncert pod názvem Chceme žít s vámi, pořádaný každoročně v O2 Aréně v Praze Nadací televize Nova. Díky velkému rozvoji společnosti v devadesátých letech se začala rodit nová přátelství, budovaly se nové mosty poznání. Děti, žijící v ústavech sociální péče do roku 1991, začaly cestovat: s IZAP byly na Mallorce, Ibize, v Chorvatsku, Itálii, Rakousku, V roce 2001 rozšířilo IZAP své aktivity o moderní typ chráněných a tréninkových dílen. Projekt, který vznikl díky štědré dotaci z MPSV, byl nazván Netradiční centrum Slunečnice. Pro zlínské občany se otevřela kavárna s barem a velkou zahradou, zaměřená na cílovou skupinu mladé rodiny s dětmi s netradiční obsluhou lidí s mentálním postižením. Velkou podporou pro sdružení se stala finanční dotace na 3 projekty z prostředků ESF a SROP EU, díky nimž IZAP posílil budování kapacity zařízení, vzdělával své zaměstnance a rozšířil své služby o kadeřnictví, kosmetiku a pedikúru. Rok 2007 se stal důležitým mezníkem, o. s. IZAP zaregistrovalo tři sociální služby:» Sociálně terapeutické dílny» Sociální rehabilitace» Centrum denních služeb Název Netradiční centrum Slunečnice byl z důvodu registrace změněn na Integrované centrum Slunečnice. V roce 2007 byla také, díky finančním prostředkům získaným během dnes už tradiční benefiční sbírkové Akce Cihla, otevřena tréninková a chráněná mýdlárna. 6

7 Od 1. ledna 2010 má IZAP registrovánu pouze jednu sociální službu Centrum denních služeb. V rámci této sociální služby připravuje dospělé osoby s mentálním postižením na samostatný život s důrazem na budoucí pracovní začlenění a péči o domácnost. Důležitou roli hraje v programu Centra denních služeb také vzdělávání a kulturní, sportovní či volnočasové aktivity (veřejný závazek v plném znění je na webu). Centrum denních služeb samozřejmě velmi úzce spolupracuje s chráněnými dílnami IZAP, ve kterých mají možnost uživatelé sociální služby po zapracování získat zaměstnání a posunout se tak k běžnému životu, jaký vedou jejich vrstevníci. IZAP provozuje v současné době 11 chráněných dílen, kde zaměstnává osoby s mentálním popř. kombinovaným postižením. Od roku 2009 spolupracuje IZAP s dobrovolnickou organizací ADRA, jejichž proškolení dobrovolníci se podílejí na volnočasových, kulturních, sportovních i vzdělávacích aktivitách Centra denních služeb. V roce 2010 zahájilo o. s. IZAP spolupráci také s dobrovolnickou organizací SAMARI. Od května 2010 realizuje IZAP 2 projekty financované z prostředků ESF. Díky projektu Pyramida se uživatelé a zaměstnanci se znevýhodněním mohou zapojit do5-ti semestrového výukového a výcvikového programu. Projekt Pyramida je zaměřen na rozvoj dovedností potřebných pro získání či udržení si zaměstnání. Druhý projekt má název Profesní zdatnost a je primárně určen pro cílovou skupinu studentů speciálních a praktických škol (Lazy a Klečůvka). Projekt pomáhá mladým lidem s mentálním postižením při přechodu ze školy na trh práce. Cílem projektu je vytvoření 2 pracovních míst v chráněných dílnách Slunečnice. V letech se IZAP zapojil do evropského projektu partnerství Grundtvig. Vedoucí pracovníci si na šesti pracovních pobytech ve třech evropských zemích (Anglie, Slovensko, Rakousko) měli šanci vyměnit své zkušenosti z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V roce 2011 slavilo Integrované centrum Slunečnice deset let od svého vzniku. U této příležitosti proběhl Narozeninový ples na Interhotelu Moskva. V tom samém roce navštívila desetičlenná výprava ze Slunečnice Ameriku. Při své čtrnáctidenní výpravě navštívili Los Angeles, Las Vegas, San Francisco a americké národní parky v čele s Grand Canyonem. Na konci roku 2011 obdržela ředitelka IZAP uznání za mimořádný přínos k integraci osob se zdravotním postižením v rámci 2. Ročníku ankety Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok

8 5. Organizační struktura Organizační struktura IZAP Sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže, Zlín VALNÁ HROMADA RADA SDRUŽENÍ STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI REVIZNÍ KOMISE INTEGROVANÉ CENTRUM SLUNEČNICE INTEGRAČNÍ AKTIVITY KULTURA ORGANIZACE Poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb Základní sociální poradenství Chráněné dílny APZ Úřad práce Kavárna, bar Gastro dílna Úklidová dílna Kreativní dílna Keramická dílna Mýdlárna Zahradnická dílna Technická dílna Prodejní galerie Volný trh práce Dobrovolnictví Zdravý životní styl Celostní medicína Zdravá strava Makrobiotika Jóga v denním životě Společenský život Kultura Sport Tranzitní program Ze školy do práce Praxe studentů Spolupráce s institucemi, Zařízeními 8

9 6. Pracovní tým vedoucích pracovníků 1. Zvonařová Miluška, Bc. ředitelka 2. Osičková Sylvie, Mgr. zástupce ředitelky, vedoucí PR a marketingu, vedoucí chráněných dílen 3. Strnadel Václav ekonom 4. Paveláková Petra administrativa, sociální pracovník (MD) 5. Trčková Zuzana, Mgr. speciální pedagog (MD) 6. Karásková Lenka vedoucí kreativní a rukodělné dílny 7. Krejčí Irena vedoucí zahradnické dílny (do 29.5.) 8. Zdráhalová Miroslava vedoucí mydlárny, pracovník v sociálních službách 9. Škrabala Břetislav údržbář 10. Kotyzová Alena vedoucí keramické dílny, pracovník v sociálních službách 11. Řezníčková Eva, Bc. vedoucí sociální služby, sociální pracovník, koordinátor dobrovolníků a praxí 12. Minaříková Jindřiška pracovník v sociálních službách 13. Zvonařová Zoja fundraiser, pracovník v sociálních službách 14. Horková Markéta pracovník v sociálních službách, trenér v kavárně (do ) 15. Štěpáník Petr pracovník v sociálních službách, trenér v kavárně (do 29.4.) 16. Holáková Petra, Bc. realizátor evropských projektů 17. Mališková Ludmila asistentka, administrativa 18. Sýkorová Ivana vedoucí gastro dílny, sociální pracovník, administrativa 19. Vyoral Kamil, ing. zástupce vedoucího soc. služby, chráněných dílen, pracovník v sociálních službách 20. Mrňka Jan údržbář 21. Kadlčáková Pavla, ing. asistentka, administrativa (do 28.2.) 22. Hefková Lucie uklízečka (do 31.3.) 23. Dohnalová Eva, Mgr. sociální pracovník, trenér v kavárně (od ) Jedná se o zaměstnance, kteří pracují s klienty a o režijní zaměstnance. Fyzický stav zaměstnanců k vč. MD: 40 Průměrný evidenční počet: 34,23 Přepočtený průměrný evidenční počet: 24,33 9 Podíl zdrav.postižených zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců: 52,63 % (při započtení 3x TZP činí podíl 97,09 %)

10 7. Sociální služba IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi poskytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociální služby podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Sociální služba je poskytována v souladu se standardy kvality sociálních služeb, čímž je zabezpečena kvalita poskytované služby. Poskytujeme kvalitní sociální službu, která zachovává lidskou důstojnost, vychází z individuálních potřeb uživatelů a posilují jejich sociální začleňování. Smyslem sociálních služeb je především podpora sociálního začlenění (zapojení se do běžného života v co nejvyšší možné míře) a prevence sociálního vyloučení. V současné době má IZAP o. s. registrovánu jednu sociální službu (viz. registr sociálních služeb na Centrum denních služeb Základní činností při poskytování sociálních služeb je základní sociální poradenství. Centrum denních služeb Centrum denních služeb nabízí lidem s mentálním postižením možnost dosáhnout co nejvyšší samostatnosti, a to tím, že si mohou zdokonalovat manuální dovednosti a získávat nové zkušenosti při pracovních činnostech a osvojit si nové poznatky formou vzdělávání. Dává jim příležitost rozhodovat o vlastní osobě a žít běžný život ve společnosti. Principy: Rozvíjením pracovních a sociálních dovedností připravujeme uživatele k samostatnosti v běžném životě. Dáváme uživatelům možnosti k hledání dalších životních příležitostí a podporujeme je tak v nezávislosti na sociální službě. Respektujeme právo svobodné volby uživatelů a vedeme je k rozhodování o své osobě a svém životě. Naše služby přizpůsobujeme individuálním potřebám uživatelů. Nabízíme možnost dalšího vzdělávání podle přání a potřeb uživatelů. S uživateli jednáme důstojně, lidsky a bez předsudků. Základem naší služby je osobní a přátelský přístup při zachování profesionality. Klademe důraz na to, aby si uživatelé uvědomovali svá práva a povinnosti. 10

11 Cílová skupina: Uživateli Centra denních služeb jsou dospělí lidé (19 40 let) s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, popř. s přidruženým znevýhodněním zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti a sebeobsluhy v základních životních dovednostech (snížená schopnost používání veřejných míst a služeb včetně získání a udržení práce, či vzdělávání). Negativní vymezení cílové skupiny (uživateli se nemohou stát): osoby s takovým typem přidruženého (tělesného, zrakového) postižení, které vyžaduje osobního asistenta v případě, že si ho na dobu užívání služby nezajistí sám uživatel (resp. rodiče). Z důvodů prostorového a materiálního zázemí našeho zařízení a personálního obsazení je možné, aby službu současně užívali pouze 2 klienti, kteří jsou imobilní a potřebují osobní asistenci. Cíle sociální služby Strategický cíl: Vytvoříme program, jako nadstavbu sociální služby, pro zvýšení schopnosti získat a udržet si zaměstnání u osob s mentálním posti žením. Dlouhodobý cíl V horizontu 3 let vytvoříme a upevníme u 4 6 osob s mentálním postižením dovednosti nutné k získání a udržení si zaměstnání, s následným zaměstnáním na 2 nově vytvořených pracovních místech v chráněných dílnách o. s. IZAP. 11

12 Aktivity v Centru denních služeb: (1) Aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti kreativní aktivity malování na textil, sklo, výroba šperků z modelovací hmoty a korálek, stromečky štěstí atd. keramika výroba přírodního mýdla (2) Terapeutické aktivity muzikoterapie arteterapie (3) Nácvik činností nutných k samostatnému udržování domácnosti nácvik úklidu péče o zahradu vaření nakupování atd. (4) Nácvik pracovních činností nutných k začlenění se na trh práce zaměření především na schopnost dokončit práci, koncentrovat se, být pečlivý atd. probíhá v kavárně Slunečnice, ale částečně při všech aktivizačních činnostech. (5) Vzdělávací aktivity Probíhají formou skupinových kurzů i individuálního vzdělávání podle potřeb jednotlivých uživatelů Trivium - nácvik čtení, psaní, počítání, finanční gramotnosti atd. Kurz anglického jazyka Kurz počítačů Kurz fotografie v praxi i na PC Vzdělávání na různá témata dle zájmu uživatelů (např. cestování, ekologie atd.) Základy stolničení (6) Sportovní aktivity Jóga a cvičení pro zdraví Plavání Další sporty bowling, turistika, míčové hry (7) Kulturní a vzdělávací akce Kino Divadlo Výstavy Přednášky Koncerty Exkurze atd. Kapacita sociální služby: 30 osob Provozní doba: pondělí pátek v čase 8-15 hodin 12

13 8. Chráněné dílny aktivní politika zaměstnanosti Tabulka zaměstnanosti o.s. IZAP k Celkem zaměstnanců Lidé bez znevýhodnění Lidé se znevýhodněním Rok Rok O. s. IZAP provozuje Integrované centrum Slunečnice, ve kterém nabízí pracovní příležitosti na chráněných pracovních místech s pracovně- -tréninkovým programem pro lidi sociálně znevýhodněné a lidi s mentálním postižením, které je mají posílit především v začlenění do běžného života a v uplatnění na běžném trhu práce. Netradiční tréninková kavárna Slunečnice pracovní trénink v oboru barmanství a gastronomie. Kreativní dílna výroba dárkových předmětů (malování na sklo, textil, výroba šperků, novoročenek a stromečků štěstí) Prodejní galerie a prodejní akce prezentace a prodej dárkových předmětů. Gastrodílna - příprava stravování pro zaměstnance a uživatele o. s. IZAP; příprava moučníků pro hosty kavárny Slunečnice; pohoš tění pro soukromé oslavy v kavárně; catering chlebíčky, studené mísy, štrůdl, nápoje; makrobiotické obědy pro veřejnost. Keramická dílna - pomocí různých technik (válení a modelování hlíny, glazování, vykrajování tvarů) si zaměstnanci osvojují cit pro barvy, procvičují si jemnou motoriku, zručnost, trpělivost a rozvíjí fantazii. Úklidová dílna odpovědnost zaměstnanců za pravidelný úklid celého integrovaného centra Slunečnice i venkovních prostor. Pra cují s úklidovými prostředky, přípravky na mytí a desinfekci, třídí odpad. Zahradnická dílna péče o rozlehlou oplocenou zahradu, učí se pečovat o okrasné keře, stromky, trávník a květiny vysázené v truh lících a na záhonech. Pomáhají udržovat zahradu a chodníky tak, aby se u nás líbilo nejen nám, ale i našim hostům. Technická dílna kompletace pro soukromé firmy a na zakázky. Výrobna buttonů (odznaků, reklamních placek) Mýdlárna a balírna mýdla vaření a následné dárkové balení devíti druhů přírodního mýdla. 13

14 9. Dobrovolnictví, praxe a stáže Dobrovolníci Adra, Samari 12 osob Praxe a stáže studentů UTB, SŠ hotelová, SSPGS, kurzy pracovníků v sociálních službách Osob za rok osob Exkurze Široká veřejnost 180 osob Veřejně prospěšné práce Probační a mediační služba Zlín 0 osoby 10. Aktivity a PR Spolupráce s tiskem a TV: Magazín Zlín Sedmička Dnes Právo Zlínský deník Český rozhlas Brno RTA Zlín TV Zlínsko a Slovácko Rádio Zlín In Zlín 14

15 Netradiční tréninková kavárna» Akce pro rodiny s dětmi Vítání jara, Zamávejme létu, Mikulášská nadílka» Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Den pro Slunečnici se známými osobnostmi (Markéta Hrubešová, Dana Morávková, Alois Náhlovský, Pavel Nový, kouzelník Jiří Hadaš, Jan Čenský, Petr Nárožný s manželkou)» Čtvrtý ročník veřejné aukce umělecky ztvárněných cihel (cihličky umělecky zpracovali umělci z celé ČR, např. Ladislav Pálka, Matouš Hujíček, Bořek Zeman, Jiří Váp, Ateliér Žampach a další )» Pravidelné úterky a čtvrtky s vyváženou stravou vaří Ivana Sýkorová» Příměstský tábor s Marty production, ve Slunečnici» Soutěž Barman roku pro znevýhodněné barmany z celé ČR v Master s of Rock Café» Promítání filmů pro veřejnost s názvem Promítej i ty v rámci filmového festivalu Jeden svět.» ZUŠ, MŠ, ZŠ rozloučení se školním rokem, předávání vysvědčení» Výtvarná soutěž pro lidi se znevýhodněním» Přednášky Institutu celostní medicíny Praha» Beseda při cimbálové muzice pro rodiče a klubové členy kavárny Integrované centrum Slunečnice» Dvakrát měsíčně poradna MUDr. Vladimíry Strnadelové z ICM Docenta Jonáše, Praha» Pravidelné pondělky s jógou» Sportovně relaxační pobyt v Beskydech, na hotelu Galik, pro všechny zaměstnance» 4x za rok turnaj v bowlingu na Hotelu Moskva» Pátý ročník benefiční sbírky Zlínská akce Cihla, výtěžek byl použit na vybudování nové dílny na výrobu buttonů (odznaků, reklamních placek)» Dílničky pro veřejnost (pro rodiny s dětmi)» Narozeninový ples k 10. výročí Integrovaného centra Slunečnice na Interhotelu Moskva» Den otevřených dveří spojený se slavnostním otevřením nové chráněné dílny na výrobu buttonů (odznaků, placek), prodej vánočních stromečků» Prodejní akce a prezentace chráněných dílen Radničkine trhy Bratislava, vánoční jarmark a velikonoční trhy na náměstí Míru ve Zlíně, Úřad práce Zlín, Citibank Brno a další. 15

16 PC odpisy ZC hrnčířský kruh keramická pec výrobník šlehačky sporák TV Plazma kopírka Minolta dataprojektor vč. Plátna Celkem majetek do 40 tis Celkem Dále byl pořízen drobný majetek do 20 tis.kč, který je veden jen operativně. 11. Finanční zpráva MAJETEK A ZÁVAZKY V ROCE 2011, VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE SDRUŽENÍ IZAP MAJETEK V roce 2011 sdružení IZAP nepořídilo žádný odpisovaný majetek STRUKTURA NÁKLADŮ (v %) nad 40 tis. Kč. Z významnějšího majetku (20 40 tis. Kč), který byl naveden do účetní evidence, byl pořízen dataprojektor vč. promítacího plátna. Tento majetek byl 100% odepsán (viz směrnice 09, bod 2) Spotřeba materiálu a energie ,5 ZÁVAZKY Sdružení IZAP nemělo k žádné závazky po lhůtě splatnosti. NÁKLADY, VÝNOSY (v tis. Kč) Náklady Výnosy Zisk (+), ztráta (-) Služby 8 5,5 11,5 Mzdové náklady vč.pojištění Odpisy 0,5 0,5 0 Finanční náklady 0,5 0,0 0 Ostatní náklady 1,0 1,0 1 STRUKTURA VÝNOSŮ (v %) Výnosy z vlastní činnosti 25 19,5 14 Dotace státních orgánů vč.úp 52 38, Dotace MMZ, ZK 7 8 7,5 Dotace EU Dary a příspěvky Ostatní příjmy VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI (v tis. Kč) Výnosy z vlastní činnosti PŘEPOČTENÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ Přepočtený počet zaměstnanců 18,66 22,

17 11. Finanční zpráva STRUKTURA NÁKLADŮ ZA ROK 2011 ÚČET 501 SPOTŘEBA MATERIÁLU (v tis. Kč) PHM 26 materiál pro výrobu v chráněných dílnách 56 kancelářské potřeby, tonery 82 materiál na údržbu objektu vč. čist. prostředků, 121 zlepšení pracovního prostředí (květiny ), ND na osobní vůz, výukový materiál, obaly, ost. materiál drobný majetek 275 mydlárna 26 potraviny 99 CELKEM 685 ÚČET 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ (v tis. Kč) Opravy osobního vozu 8 Opravy přístrojů, zařízení 15 Opravy objektu 5 CELKEM 28 ÚČET 513 NÁKLADY NA OBČERSTVENÍ (v tis. Kč) Pohoštění, občerstvení 42 ÚČET 502 SPOTŘEBA ENERGIE (v tis. Kč) Elektrická energie, plyn, vytápění - CELKEM 394 ÚČET 504 SPOTŘEBA ZBOŽÍ (v tis. Kč) Nákup zboží do kavárny - CELKEM 403 ÚČET 512 CESTOVNÉ (v tis. Kč) Školení, semináře, projekty EU - CELKEM 104 ÚČET 518 OSTATNÍ SLUŽBY (v tis. Kč) telef. poplatky, internet, poštovné 42 revize - ostraha 7 licence účetního SW, audit 77 školení, semináře, kurzy 35 ostatní (vč. Route 66) 571 CELKEM

18 11. Finanční zpráva STRUKTURA NÁKLADŮ ZA ROK 2011 STRUKTURA VÝNOSŮ ZA ROK 2011 ÚČTY 521, 524 MZDOVÉ NÁKLADY (v tis. Kč) mzdové náklady včetně dohod a sociál. a zdrav. poj z toho: znevýhodnění zaměstnanci-klienti 19 % zaměstnanci věnující se postiženým 41 % režijní zaměstnanci 40 % (ředitelka, zástupce, ekonom, údržbář) ÚČET 53 DANĚ, POPLATKY (v tis. Kč) Daň silniční, poplatky - kolky - CELKEM 2 ÚČET 549 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY (v tis. Kč) Pojištění, bankovní poplatky, úroky - CELKEM 73 ÚČET 551 ODPISY (v tis. Kč) Odpisy - CELKEM 0 ÚČET 582 POSKYTNUTÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY (v tis. VÝNOSY (v tis. Kč) DOTACE viz. Přehled dotací FINANČNÍ DARY, SPONZOŘI VLASTNÍ ČINNOSTI OSTATNÍ viz. Přehled sponzorů - finanční dary 522 Ostatní příspěvky (vč. Route) 241 Sbírky 93 CELKEM 856 Tržby za výrobky 204 Tržby za služby 83 Tržby kavárna 903 CELKEM jiné výnosy, za obědy, služby centra vč. obědů CELKEM 361 CELKEM VÝNOSY CELKEM 4 CELKEM NÁKLADY

19 PŘEHLED DOTACÍ A GRANTŮ NETRADIČNÍHO CENTRA SLUNEČNICE ZA ROK Finanční zpráva PŘEHLED FIREM POSKYTUJÍCÍCH PRÁCI LIDEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2011 PŘEHLED SPONZORŮ INTEGROVANÉHO CENTRA SLUNEČNICE ZA ROK 2011 MPSV ,- Zlínský kraj sociální odbor ,- Zlínský kraj odbor kultury ,- Zlínský kraj odbor kanceláře hejtmana ,- Město Zlín sociální fond ,- Město Zlín fond kultury ,- Město Zlín fond zdraví ,- Město Zlín fond pro mezinárodní styky ,- Úřad práce provoz ,- Úřad práce na zdravotně postižené ,- Úřad práce SÚPM ,- MPSV ESF ,- ESF ,- Grundtvig ,- Celkem ,- Taš stappa beton s.r.o. Zlín ,- SPUR a.s. Zlín ,- BioVendor-Laboratorní medicína a.s. Modřice 7 000,- KI Energy Ceska s.r.o. Praha ,- Dura-Line CT, s.r.o. Tlumačov 8 000,- ROCHE s.r.o. Praha 8 000,- Restaurace u Johana s.r.o. Otrokovice ,- Univerzita Tomáše Bati Zlín ,- E.ON Energie, a.s. České Budějovice ,- Drobnější práci (do 5 000,-) poskytly firmy: Ing.P.Jedek Zlín, VERSTA s.r.o. Zlín, VS DOMY a.s. Vsetín, Mgr.Bc. M.Březovják Zlín, JUDr. R.Židlík Zlín V celkové výši (bez DPH) ,- VĚCNÉ DARY Zdeněk Frýz, Brno - umělecké ztvárnění cihly 2.100,- Berex s.r.o. Zlín - billboardy ,- Agnes Compadres Zlín koncert 5.000,- Pekařství Kolář Zlín - dorty 2.000,- Duda L. Fryšták - zdravotní obuv 2.500,- Zvonařová Zoja - autorádio 2.500,- Eurogalaxie s.r.o. Zlín dárkové poukázky 2.235,- Baumax s.r.o. - dárkový šek 5.000,- Celkem věcné dary ,- FINANČNÍ DARY: Nadace OKD (čas.rozl.) ,- Nadace Děti-kultura-sport ,- Nadace Dětský mozek ,- MUDr. Vladimíra Strnadelová Praha ,- MITAS a.s. Praha 5.000,- Barum Continental, s.r.o ,- SPUR a.s. Zlín ,- Citibank Europe plc, Praha, pobočka Brno (čas.rozl.) Paulín CZ, s.r.o. Brno 6.000, ,- Lapp Kabel s.r.o ,- Restaurace U Johana, s.r.o. Otrokovice ,- Moravská vodárenská, a.s. Olomouc 5.000,- Blue ,- GEMINI oční centrum a.s. Zlín 5.000,- KOLTICO s.r.o. Holešov ,- ELEKTRO WORLD s.r.o. Praha ,- TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o. Zlín ,- Studenti 4B TGM 1.900,- Obce Zádveřice, Šítná, Lukov, Březnice, Všemina, Chvalčov, Města Fryšták, Otrokovice (čas.rozl.) ,- Celkem finanční dary ,- DARY CELKEM ,- Pozn. celková částka neodpovídá účetní evidenci z toho důvodu, že některé účelově poskytnuté příspěvky se budou čerpat až v průběhu roku 2012 a byly proto časově rozlišeny.

20 12. Poděkování Děkujeme všem lidem kteří nám v roce 2011 pomohli v poskytování sociálních služeb lidem se znevýhodněním, s jejich vzděláváním a zaměstnáváním. Úřadům státní a místní správy: Zlínský kraj Magistrát města Zlína ÚP Zlín MPSV Grundtvig Firmám (abecedně): ADRA, dobrovolnické centrum Agentura September, Zlín Agnes Compadres Zlín Barum Continental, s.r.o. Baumax s. r. o. Berex s. r. o. Zlín BioVendor-Laboratorní medicína a.s. Modřice Blue 88 Bowling Pizza na Moskvě, Zlín Citibank Europe plc, Praha, pobočka Brno Dura-Line CT, s.r.o. Tlumačov Duda L. Fryšták E.ON Energie, a. s. České Budějovice ELEKTRO WORLD s. r. o. Praha Eurogalaxie s. r. o. Zlín Gemini oční centrum, a.s. Zlín HP Tronic, Zlín KI Energy Ceska s.r.o. Praha Kofola KOLTICO s. r. o. Holešov LAPP KABEL s.r.o., Holešov Lesko, Zlín MITAS a.s. Praha Moravská vodárenská, a. s. Olomouc Města Fryšták, Otrokovice Nadace VIZE 97 Nadace OKD Nadace Děti, kultura, sport Nadace Dětský mozek Obzor, výrobní družstvo Zlín Obce Zádveřice, Štítná, Lukov, Březnice, Všemina, Chvalčov Paulín CZ, s. r. o. Brno Pekařství Kolář Zlín Playbag, Zlín Portus, Praha Radio Zlín Resort Valachy Restaurace u Johana, s.r.o. Zlín ROCHE s.r.o. Praha SPUR a.s. Zlín TAŠ-STAPPA beton s.r.o., Zlín Tescoma s.r.o., Zlín Univerzita Tomáše Bati Zlín VEOLIA VODA ČR VERSTA s. r. o. Zlín VS DOMY a. s. Vsetín 20 Jednotlivcům: Obyvatelům II. Morýsova domu za trpělivost Liboru Lukášovi statutárnímu náměstkovi hejtmana Zlínského kraje MUDr. Miroslavu Adámkovi primátorovi města Zlína Ing. Janě Pobořilové vedoucí sociálního odboru MMZ Petře Hřebíčkové patronce Slunečnice Žanetě Drgové zpracování jubilejní publikace, propagačních materiálů Marku Hermanovi reklama, ozvučení, kameraman Tomáši Novosadovi webové stránky Davidovi Frnochovi software Ing. P. Jedekovi Zlín, Mgr. Bc. M. Březovjákovi, JUDr. R. Židlíkovi za zadanou práci MUDr. Vladimíře Strnadelové a Janu Zerzánovi Dušanu Sitkovi, Pavlu Vackovi Martině Lérlové Ondřeji Cardovi Fotografovi JSF ABB Umělcům, kteří darovali své umělecké dílo do Dobročinné zahradní aukce umělecky ztvárněných cihel: Zdeněk Frýz, Bohumil Nečas, Josef Kiesewetter, Vladimír Halla, Jaroslava Fišerová, Stanislav a Ondřej Žampachovi, Jiří Váp, Bořek Zeman, Ondřej Konupčík, Michal Halva, Matouš Hujíček, Ivana Pavlišová, Iva Pazderková, Tomáš Komínek, Petra Hřebíčková, Ladislav Pálka, Hana Daňková, Mgr. Jindřiška Švajdová, Silvie Juříčková, Jana Dočkalová Kobzáňová, Petra Holáková, Eva Řezníčková, Jana Jurášková, František Pálka. Studentům 4B Gymnázia TGM Zlín Dobrovolníkům z Citibank Pravidelným dárcům z Citibank (charitativní fond) Všem dárcům, kteří věnovali dary do tomboly pro narozeninový ples Účinkujícím a dobrovolníkům narozeninového plesu (dále Jiřímu Hadašovi, Kapele Avion swing Band, barmanům z Barmanizlin.cz, Fortuně Zlín) Všem zaměstnancům a uživatelům o. s. IZAP za nadšení pro práci a za úsměv na tváři

21 13. Fotogalerie Centrum denních služeb-vzdělávání Praha-koncert Chceme žít s vámi Přivítání roku u Johana Brno-prezentace v Citibank Veolia-Barman roku Catering - svatba v Březůvkách Akce cihla

22 13. Fotogalerie Den pro Slunečnici s festivalem Zakončení Cihly na náměstí Míru Aquapark- Centrum denních služeb Exkurze u hasičů Výlet do ZOO Lešná Mikuláš ve Slunečnici 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5

OBSAH. 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 Občanské sdružení ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva za rok 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY o. s. ŽIVOT 90 Jihlava 3 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE, POSLÁNÍ A CÍL, HISTORIE 4 3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ 5 4 SEKCE ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 2013 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 2013 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ NA OBDOBÍ 2013 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 2017 Zpracovatel: Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína Název projektu: Komunitní

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více