Manuál. Návrh ocelových konstrukcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál. Návrh ocelových konstrukcí"

Transkript

1 Manuál Návrh ocelových konstrukcí

2 Návrh ocelových konstrukcí

3

4 Obsah Úvod do posudků... 2 Parametry posudků dílce pro EC-ENV... 3 Parametry posudků dílce pro EC-EN... 4 Parametry posudků dílce pro NEN Parametry posudků dílce pro DIN Parametry posudků dílce pro ONORM B Parametry posudků dílce pro ČSN Parametry posudků dílce pro BS Parametry posudků dílce pro SIA Parametry posudků dílce pro CM Parametry relativní deformace Výchozí parametry vzpěru Data prutu o vzpěru Součinitele vzpěru Data dílce Nastavení klopení Data dílce LTB II Nastavení výztuh Nastavení spojek Příčné výztuhy Zadání příčné výztuhy Nastavení příčné výztuhy Parametry požární odolnosti Obecné parametry požární odolnosti pro EC General fire resistance parameters for EC-EN Obecné parametry požární odolnosti pro NEN Obecné parametry požární odolnosti pro SIA Nastavení obecných parametrů požární odolnosti Parametry požární odolnosti pro jednotlivé prvky Nastavení parametrů požární odolnosti pro jednotlivý prut Parametry izolace Zadání nového typu izolace Předpoklady posudku Obecný postup posudku Spuštění posouzení únosnosti Spuštění posouzení štíhlosti Spuštění posouzení požární odolnosti Spuštění posouzení relativních deformací Zobrazení výsledků pomocí tabulky Posouzení jednotlivého prutu Optimalizce Úvod do optimalizace Principy optimalizace Parametry optimalizace pro válcované průřezy Parametry optimalizace pro svařované a tlustostěnné průřezy Optimalizace prutů iii

5

6 Posudky ocelových konstrukcí Děkujeme Vám, že jste si zvolili systém Scia Engineer. Modul Posudky ocelových konstrukcí byl navržen pro usnadnění často prováděných návrhů ocelových konstrukcí. Více informací o společnosti Nemetschek Scia a jejích produktech naleznete na stránkách Pro připojení na internetové stránky společnosti je v programu k dispozici funkce Nápověda > NemetschekScia On-line. 1

7 Návrh ocelových konstrukcí Úvod do posudků Moduly systému Scia Engineer pro posuzování prvků ocelových konstrukcí jsou výkonné programy pro návrh ocelových konstrukcí. Obsahují posudky napětí a stability ocelových prutů podle různých národních norem. Lze také provádět interaktivní vyhledávání nejlehčího průřezu, který vyhoví požadavkům příslušné normy a danému zatížení (optimalizace průřezu). Jsou podporovány následující národní normy Eurocode 3 DIN ONORM 4300 NEN AISC - ASD: Allowable Stress Design AISC - LRFD: Load and Resistance Factor Design CM66 BS5950 SIA263 Více podrobností o použitých národních normách a teoretických základech popisujeme v části Teoretické základy posudků ocelových konstrukcí v systému Scia Engineer. Tento manuál popisuje všechny národní normy. Obecné popisy a snímky obrazovek se vztahují k normě EC3. Pokud je obsluha nebo zadání pro jinou normu odlišné, je pro tuto normu popsán patřičný postup včetně příslušných obrázků. 2

8 Parametry a nastavení Parametry posudků dílce pro EC-ENV Součinitele spolehlivosti gama M0 Dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost průřezů třídy 1, 2 nebo 3 (1,1) gama M1 Dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost průřezů třídy 4 (1,1) Dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost prutu na vzpěr (1,1) gama M2 Dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost účinného průřezu v místě děr šroubů (1,25) Posuvné styčníky Tyto výchozí typy posuvnosti styčníků budou použity pro všechny pruty kromě těch, pro které je provedeno individuální nastavení typu posuvnosti. Typ styčníků se používá při výpočtech součinitelů vzpěru. Y-Y Z-Z Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Součinitele vzpěrných délek ky, kz Max poměr k Max. štíhlost Součinitele vzpěru pro 2. řád Vypočítaná hodnota součinitele je omezena a nesmí překročit tuto zadanou hodnotu. Pokud štíhlost posuzovaného prutu překročí tuto hodnotu, program vytiskne do výstupu upozornění. V souladu se zadáním Pokud byla data o vzpěru definována, jsou považována za výsledky výpočtu podle teorie druhého řádu. Vše neposuvné Celá konstrukce je považována za neposuvnou. jen elast. posudek posudek jen na pevnost Je-li tato volba zaškrtnuta, jsou všechny pruty posuzovány pouze elastickým posudkem a není prováděn posudek boulení. Pozn.: Pro EC 3, NEN6770/6771, BS5950, SIA263: posudek jako průřezy třídy 3, je použito Wel a není uvažováno boulení. Pokud je zaškrtnuto, bude proveden pouze posudek únosnosti. Stabilitní posudek proveden nebude. ky, kz podle FEM Limit pro posudek kroucení Je-li tato volba zaškrtnuta, nastavují se součinitele vzpěru ky a kz podle pravidel uvedených v FEM (The Design of Steel Static Pallet Racking): V průběhu stabilitního posudku na kombinaci ohybu a osové síly je ky, kz = 1, pokud je jednotkový posudek počítán z výsledků výpočtu podle teorie druhého řádu. Tento parametr představuje mezní hodnotu pro posudek kroucení. Tato hodnota je vztažena k jednotkovému posudku na smyk od kroucení. Jestliže je hodnota překročena, automaticky se provádí 3

9 Návrh ocelových konstrukcí kombinovaný posudek pružného napětí (posudek normálového a smykového napětí) bez ohledu na klasifikaci průřezu. Postup nastavení základních parametrů posudků dílce 1. Otevřete servis Ocel: a. buď pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu nabídky Strom > Ocel. 2. Zvolte funkci Nosníky > Nastavení a spusťte ji. 3. V dialogu, který se otevře na obrazovce, vyberte kartu Posudky dílce. 4. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 5. Potvrďte tlačítkem OK. Parametry posudků dílce pro EC-EN Součinitele spolehlivosti gama M0 Dílčí součinitel spolehlivosti pro únosnost průřezů bez ohledu na třídu (standardně 1,4) gama M1 Dílčí součinitel spolehlivosti pro odolnost dílců vůči ztrátě stability stanovený během posudků dílců (1,0) gama M2 Dílčí součinitel spolehlivosti pro pevnost průřezů v tahu (1,25) Posuvné styčníky Tyto výchozí typy posuvnosti styčníků budou použity pro všechny pruty kromě těch, pro které je provedeno individuální nastavení typu posuvnosti. Typ styčníků se používá při výpočtech součinitelů vzpěru. Y-Y Z-Z Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Součinitele vzpěrných délek ky, kz Max poměr k Max. štíhlost Součinitele vzpěru pro 2. řád Vypočítaná hodnota součinitele je omezena a nesmí překročit tuto zadanou hodnotu. Pokud štíhlost posuzovaného prutu překročí tuto hodnotu, program vytiskne do výstupu upozornění. V souladu se zadáním Pokud byla data o vzpěru definována, jsou považována za výsledky výpočtu podle teorie druhého řádu. Vše neposuvné Celá konstrukce je považována za neposuvnou. jen elast. posudek posudek jen na pevnost Je-li tato volba zaškrtnuta, jsou všechny pruty posuzovány pouze elastickým posudkem a není prováděn posudek boulení. Pozn.: Pro EC 3, NEN6770/6771, BS5950, SIA263: posudek jako průřezy třídy 3, je použito Wel a není uvažováno boulení. Pokud je zaškrtnuto, bude proveden pouze posudek únosnosti. Stabilitní posudek proveden nebude. 4

10 Parametry a nastavení Interakční metoda Vzpěrné křivky pro klopení Volba metody upravená národním dodatkem. 1 Dodatek A (francouzsko-belgická metoda) Použije se metoda odvozená vědci těchto zemí. 2 Dodatek B (německá metoda) Použije se zjednodušená metoda, která byla odvozena německými a rakouskými experty. Obecný stav Lze jej použít ve všech případech. Válcované nebo ekvivalentní svařované průřezy Lze použít pouze na válcované či ekvivalentní svařované průřezy, ale poskytne lepší výsledky než obecný případ. Národní dodatek stanoví, zda lze použít druhou volbu či nikoliv. Interakční metoda 1: vzorec pro Czz Interaktivní vzorec pro Czz je v EC-EN chybný. Bližší informace viz Teoretické základy pro Ocel. Výchozí vzorec podle EN Upravený vzorec podle ECCS 119 Tato volba využívá výchozí vzorec z EC-EN. Tato volba využívá přesný vzorec definovaný v publikaci ECCS 119. Pos. jen stability klopení při výpočtu II. řádem Je-li tato volba zaškrtnuta, provádí se při stabilitním posudku pouze posouzení stability klopení. Neprovádí se posudek na vzpěr. Postup nastavení základních parametrů posudků dílce Viz postup popsaný v kapitole: Parametry posudků dílce pro EC-ENV. Parametry posudků dílce pro NEN Součinitele spolehlivosti gama M0 Součinitel spolehlivosti Posuvné styčníky Tyto výchozí typy posuvnosti styčníků budou použity pro všechny pruty kromě těch, pro které je provedeno individuální nastavení typu posuvnosti. Typ styčníků se používá při výpočtech součinitelů vzpěru. Y-Y Z-Z Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Součinitele vzpěrných délek ky, kz 5

11 Návrh ocelových konstrukcí Max poměr k Max. štíhlost Součinitele vzpěru pro 2. řád Vypočítaná hodnota součinitele je omezena a nesmí překročit tuto zadanou hodnotu. Pokud štíhlost posuzovaného prutu překročí tuto hodnotu, program vytiskne do výstupu upozornění. V souladu se zadáním Pokud byla data o vzpěru definována, jsou považována za výsledky výpočtu podle teorie druhého řádu. Vše neposuvné Celá konstrukce je považována za neposuvnou. jen elast. posudek posudek jen na pevnost Je-li tato volba zaškrtnuta, jsou všechny pruty posuzovány pouze elastickým posudkem a není prováděn posudek boulení. Pozn.: Pro EC 3, NEN6770/6771, BS5950, SIA263: posudek jako průřezy třídy 3, je použito Wel a není uvažováno boulení. Pokud je zaškrtnuto, bude proveden pouze posudek únosnosti. Stabilitní posudek proveden nebude. Výztuhy klopení jen pro I1 m1, m2m, mmind v rovině vzpěru Limit pro posudek kroucení Je-li tato volba zaškrtnuta, výztuhy klopení mají vliv pouze na vzpěrnou délku lkip. Hodnota lg se přebírá z dat o vzpěru. Je-li tato volba zaškrtnuta, hodnoty momentů My;1;s;d, My;2;s;d a My;mid;s;d se uvažují vzhledem k systémové délce pro vzpěr kolem osy yy a hodnoty momentů Mz;1;s;d, Mz;2;s;d a Mz;mid;s;d se uvažují vzhledem k systémové délce pro vzpěr kolem osy zz. Pokud není volba zaškrtnuta, jsou tyto hodnoty uvažovány vzhledem k délce prvku. Tento parametr představuje mezní hodnotu pro posudek kroucení. Tato hodnota je vztažena k jednotkovému posudku na smyk od kroucení. Jestliže je hodnota překročena, automaticky se provádí kombinovaný posudek pružného napětí (posudek normálového a smykového napětí) bez ohledu na klasifikaci průřezu. Postup nastavení základních parametrů posudků dílce Viz postup popsaný v kapitole: Parametry posudků dílce pro EC-ENV. Parametry posudků dílce pro DIN Součinitele spolehlivosti gama M0 Součinitel spolehlivosti Posuvné styčníky Tyto výchozí typy posuvnosti styčníků budou použity pro všechny pruty kromě těch, pro které je provedeno individuální nastavení typu posuvnosti. Typ styčníků se používá při výpočtech součinitelů vzpěru. Y-Y Z-Z Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. 6

12 Parametry a nastavení Součinitele vzpěrných délek ky, kz Max poměr k Max. štíhlost Součinitele vzpěru pro 2. řád Vypočítaná hodnota součinitele je omezena a nesmí překročit tuto zadanou hodnotu. Pokud štíhlost posuzovaného prutu překročí tuto hodnotu, program vytiskne do výstupu upozornění. V souladu se zadáním Pokud byla data o vzpěru definována, jsou považována za výsledky výpočtu podle teorie druhého řádu. Vše neposuvné Celá konstrukce je považována za neposuvnou. jen elast. posudek posudek jen na pevnost Je-li tato volba zaškrtnuta, jsou všechny pruty posuzovány pouze elastickým posudkem a není prováděn posudek boulení. Pozn.: Pro EC 3, NEN6770/6771, BS5950, SIA263: posudek jako průřezy třídy 3, je použito Wel a není uvažováno boulení. Pokud je zaškrtnuto, bude proveden pouze posudek únosnosti. Stabilitní posudek proveden nebude. Kritické klopení podle DIN vzorec (19) Výpočet kritického momentu pro klopení (LTB) se provádí podle DIN (vzorec 19). EC3 dodatek F Výpočet kritického momentu pro klopení (LTB) se provádí podle EC3 dodatek F. Roik Carl Lindner Výpočet kritického momentu pro klopení (LTB) se provádí podle Roika, Carla a Lindnera. Tato volba je platná pouze pro symetrické I profily. Více o výpočtu kritického momentu na klopení viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, DIN Posudek na dvojosý ohyb podle Metoda 1 vzorec (28) Metoda 2 vzorec (29) Je použita metoda 1. Je použita metoda 2. Limit pro posudek kroucení Pos. jen stability klopení při výpočtu II. řádem Pos. klopení průřezů RHS/CHS Tento parametr představuje mezní hodnotu pro posudek kroucení. Tato hodnota je vztažena k jednotkovému posudku na smyk od kroucení. Jestliže je hodnota překročena, automaticky se provádí kombinovaný posudek pružného napětí (posudek normálového a smykového napětí) bez ohledu na klasifikaci průřezu. Je-li tato volba zaškrtnuta, provádí se při stabilitním posudku pouze posouzení stability klopení. Neprovádí se posudek na vzpěr. Je-li volba zapnuta, bude prováděn posudek klopení pro obdélníkové a kruhové duté průřezy. 7

13 Návrh ocelových konstrukcí Elastický posudek podle T1, článek 750 Je-li tato volba zapnuta, je zahrnuto případné zplastizování popsané v daném článku. Postup nastavení základních parametrů posudků dílce Viz postup popsaný v kapitole: Parametry posudků dílce pro EC-ENV. Parametry posudků dílce pro ONORM B 4300 Součinitele spolehlivosti gamma M (DIN) gamma M (ONORM) Součinitel spolehlivosti Součinitel spolehlivosti Posuvné styčníky Tyto výchozí typy posuvnosti styčníků budou použity pro všechny pruty kromě těch, pro které je provedeno individuální nastavení typu posuvnosti. Typ styčníků se používá při výpočtech součinitelů vzpěru. Y-Y Z-Z Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Součinitele vzpěrných délek ky, kz Max poměr k Max. štíhlost Součinitele vzpěru pro 2. řád Vypočítaná hodnota součinitele je omezena a nesmí překročit tuto zadanou hodnotu. Pokud štíhlost posuzovaného prutu překročí tuto hodnotu, program vytiskne do výstupu upozornění. V souladu se zadáním Pokud byla data o vzpěru definována, jsou považována za výsledky výpočtu podle teorie druhého řádu. Vše neposuvné Celá konstrukce je považována za neposuvnou. jen elast. posudek posudek jen na pevnost Je-li tato volba zaškrtnuta, jsou všechny pruty posuzovány pouze elastickým posudkem a není prováděn posudek boulení. Pozn.: Pro EC 3, NEN6770/6771, BS5950, SIA263: posudek jako průřezy třídy 3, je použito Wel a není uvažováno boulení. Pokud je zaškrtnuto, bude proveden pouze posudek únosnosti. Stabilitní posudek proveden nebude. Kritické klopení podle DIN Výpočet kritického momentu pro klopení (LTB) se provádí podle DIN vzorec (19) (vzorec 19). EC3 dodatek F Výpočet kritického momentu pro klopení (LTB) se provádí podle EC3 8

14 Parametry a nastavení Roik Carl Lindner dodatek F. Výpočet kritického momentu pro klopení (LTB) se provádí podle Roika, Carla a Lindnera. Tato volba je platná pouze pro symetrické I profily. Více o výpočtu kritického momentu na klopení viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, DIN Posudek na dvojosý ohyb podle Metoda 1 vzorec (28) Metoda 2 vzorec (29) Je použita metoda 1. Je použita metoda 2. Limit pro posudek kroucení Pos. jen stability klopení při výpočtu II. řádem Pos. klopení průřezů RHS/CHS Elastický posudek podle T1, článek 750 Tento parametr představuje mezní hodnotu pro posudek kroucení. Tato hodnota je vztažena k jednotkovému posudku na smyk od kroucení. Jestliže je hodnota překročena, automaticky se provádí kombinovaný posudek pružného napětí (posudek normálového a smykového napětí) bez ohledu na klasifikaci průřezu. Je-li tato volba zaškrtnuta, provádí se při stabilitním posudku pouze posouzení stability klopení. Neprovádí se posudek na vzpěr. Je-li volba zapnuta, bude prováděn posudek klopení pro obdélníkové a kruhové duté průřezy. Je-li tato volba zapnuta, je zahrnuto případné zplastizování popsané v daném článku. Pozn.: Základní parametry pro ÖNORM B 4300 jsou shodné s DIN Postup nastavení základních parametrů posudků dílce Viz postup popsaný v kapitole: Parametry posudků dílce pro EC-ENV. Parametry posudků dílce pro ČSN Součinitele spolehlivosti gama M0 gama M1 gama M2 Součinitel spolehlivosti Součinitel spolehlivosti Součinitel spolehlivosti Posuvné styčníky Tyto výchozí typy posuvnosti styčníků budou použity pro všechny pruty kromě těch, pro které je provedeno individuální nastavení typu posuvnosti. Typ styčníků se používá při výpočtech součinitelů vzpěru. 9

15 Návrh ocelových konstrukcí Y-Y Z-Z Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Součinitele vzpěrných délek ky, kz Max poměr k Max. štíhlost Součinitele vzpěru pro 2. řád Vypočítaná hodnota součinitele je omezena a nesmí překročit tuto zadanou hodnotu. Pokud štíhlost posuzovaného prutu překročí tuto hodnotu, program vytiskne do výstupu upozornění. V souladu se zadáním Pokud byla data o vzpěru definována, jsou považována za výsledky výpočtu podle teorie druhého řádu. Vše neposuvné Celá konstrukce je považována za neposuvnou. jen elast. posudek posudek jen na pevnost Je-li tato volba zaškrtnuta, jsou všechny pruty posuzovány pouze elastickým posudkem a není prováděn posudek boulení. Pozn.: Pro EC 3, NEN6770/6771, BS5950, SIA263: posudek jako průřezy třídy 3, je použito Wel a není uvažováno boulení. Pokud je zaškrtnuto, bude proveden pouze posudek únosnosti. Stabilitní posudek proveden nebude. Postup nastavení základních parametrů posudků dílce Viz postup popsaný v kapitole: Parametry posudků dílce pro EC-ENV. Parametry posudků dílce pro BS 5950 Posuvné styčníky Tyto výchozí typy posuvnosti styčníků budou použity pro všechny pruty kromě těch, pro které je provedeno individuální nastavení typu posuvnosti. Typ styčníků se používá při výpočtech součinitelů vzpěru. Y-Y Z-Z Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Součinitele vzpěrných délek ky, kz Max poměr k Max. štíhlost Součinitele vzpěru pro II. řád Vypočítaná hodnota součinitele je omezena a nesmí překročit tuto zadanou hodnotu. Pokud štíhlost posuzovaného prutu překročí tuto hodnotu, program vytiskne do výstupu upozornění. V souladu se zadáním Pokud byla data o vzpěru definována, jsou považována za výsledky výpočtu podle teorie druhého řádu. Vše neposuvné Celá konstrukce je považována za neposuvnou. 10

16 Parametry a nastavení jen elast. posudek posudek jen na pevnost Je-li tato volba zaškrtnuta, jsou všechny pruty posuzovány pouze elastickým posudkem a není prováděn posudek boulení. Pozn.: Pro EC 3, NEN6770/6771, BS5950, SIA263: Posudek jako průřezy třídy 3, je použito Wel a není uvažováno boulení. Pokud je zaškrtnuto, bude proveden pouze posudek únosnosti. Stabilitní posudek proveden nebude. Typ výpočtu m, n m představuje ekvivalentní rovnoměrné rozložení momentu a n představuje ekvivalentní součinitel štíhlosti. Tyto součinitele jsou nezbytné k provedení posudku na klopení. Určují se následovně: Pro prut, u nějž poloha zatížení neleží mezi body, ve kterých je zabráněno klopení, je n=1 a m závisí na poměru koncových momentů v bodech, kde je zabráněno klopení. Pro prut, u nějž poloha zatížení leží mezi body, ve kterých je zabráněno klopení, je m=1 a n závisí na poměru koncových momentů v bodech, kde je zabráněno klopení a na poměru většího momentu k momentu uprostřed rozpětí. Existují dvě metody, jak řešit klopení: metoda m, tj. metoda ekvivalentního rovnoměrného momentu s n=1 metoda n, tj. metoda ekvivalentní štíhlosti s m=1 V libovolné situaci bude přípustná pouze jedna z metod s uvážením, že použití m=n=1 je vždy konzervativní řešení. Je možné nastavit, aby program automaticky určil obě hodnoty (podle nich pak bude vybrána metoda m nebo metoda n), aby byla použita metoda m, nebo aby bylo aplikováno bezpečné řešení s m=n=1. Limit pro posudek kroucení Tento parametr představuje mezní hodnotu pro posudek kroucení. Tato hodnota je vztažena k jednotkovému posudku na smyk od kroucení. Jestliže je hodnota překročena, automaticky se provádí kombinovaný posudek pružného napětí (posudek normálového a smykového napětí) bez ohledu na klasifikaci průřezu. Postup nastavení základních parametrů posudků dílce Viz postup popsaný v kapitole: Parametry posudků dílce pro EC-ENV. Parametry posudků dílce pro SIA 263 Součinitele spolehlivosti gama M1 gama M2 Součinitel spolehlivosti Součinitel spolehlivosti Posuvné styčníky Tyto výchozí typy posuvnosti styčníků budou použity pro všechny pruty kromě těch, pro které je provedeno individuální nastavení typu posuvnosti. Typ styčníků se používá při výpočtech součinitelů vzpěru. Y-Y Z-Z Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. 11

17 Návrh ocelových konstrukcí Součinitele vzpěrných délek ky, kz Max poměr k Max. štíhlost Součinitele vzpěru pro 2. řád Vypočítaná hodnota součinitele je omezena a nesmí překročit tuto zadanou hodnotu. Pokud štíhlost posuzovaného prutu překročí tuto hodnotu, program vytiskne do výstupu upozornění. V souladu se zadáním Pokud byla data o vzpěru definována, jsou považována za výsledky výpočtu podle teorie druhého řádu. Vše neposuvné Celá konstrukce je považována za neposuvnou. jen elast. posudek posudek jen na pevnost Je-li tato volba zaškrtnuta, jsou všechny pruty posuzovány pouze elastickým posudkem a není prováděn posudek boulení. Pozn.: Pro EC 3, NEN6770/6771, BS5950, SIA263: posudek jako průřezy třídy 3, je použito Wel a není uvažováno boulení. Pokud je zaškrtnuto, bude proveden pouze posudek únosnosti. Stabilitní posudek proveden nebude. Limit pro posudek kroucení Tento parametr představuje mezní hodnotu pro posudek kroucení. Tato hodnota je vztažena k jednotkovému posudku na smyk od kroucení. Jestliže je hodnota překročena, automaticky se provádí kombinovaný posudek pružného napětí (posudek normálového a smykového napětí) bez ohledu na klasifikaci průřezu. Postup nastavení základních parametrů posudků dílce Viz postup popsaný v kapitole: Parametry posudků dílce pro EC-ENV. Parametry posudků dílce pro CM 66 Posuvné styčníky Tyto výchozí typy posuvnosti styčníků budou použity pro všechny pruty kromě těch, pro které je provedeno individuální nastavení typu posuvnosti. Typ styčníků se používá při výpočtech součinitelů vzpěru. Y-Y Z-Z Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Y-Y. Je-li zapnuto, dílce jsou posuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Je-li vypnuto, dílce jsou neposuvné pro vzpěr podél osy Z-Z. Součinitele vzpěrných délek ky, kz Max poměr k Max. štíhlost Součinitele vzpěru pro 2. řád Vypočítaná hodnota součinitele je omezena a nesmí překročit tuto zadanou hodnotu. Pokud štíhlost posuzovaného prutu překročí tuto hodnotu, program vytiskne do výstupu upozornění. V souladu se zadáním Pokud byla data o vzpěru definována, jsou považována za výsledky výpočtu podle teorie druhého řádu. 12

18 Parametry a nastavení Vše neposuvné Celá konstrukce je považována za neposuvnou. jen elast. posudek posudek jen na pevnost Je-li tato volba zaškrtnuta, jsou všechny pruty posuzovány pouze elastickým posudkem a není prováděn posudek boulení. Pozn.: Pro EC 3, NEN6770/6771, BS5950, SIA263: posudek jako průřezy třídy 3, je použito Wel a není uvažováno boulení. Pokud je zaškrtnuto, bude proveden pouze posudek únosnosti. Stabilitní posudek proveden nebude. Additif 80 Fiktivní štíhlost jen pro k1 Limit pro posudek kroucení Je-li tato volba zaškrtnuta, je pro symetrické I-profily a pro obdélníkové trubky proveden posudek podle Additif 80. Ostatní průřezy jsou posuzovány podle pružných pravidel definovaných v CM66. Je-li tato volba zaškrtnuta, je fiktivní štíhlost uvažována pouze pro hodnoty k1x a k1y. Není-li volba zaškrtnuta, ovlivní fiktivní štíhlost hodnoty kfx, kfy, k1x a k1y. Tento parametr představuje mezní hodnotu pro posudek kroucení. Tato hodnota je vztažena k jednotkovému posudku na smyk od kroucení. Jestliže je hodnota překročena, automaticky se provádí kombinovaný posudek pružného napětí (posudek normálového a smykového napětí) bez ohledu na klasifikaci průřezu. Postup nastavení základních parametrů posudků dílce Viz postup popsaný v kapitole: Parametry posudků dílce pro EC-ENV. Parametry relativní deformace Maximální dovolené relativní deformace lze nastavit samostatně pro jednotlivé typy dílců 1D: obecný dílec, nosník, sloup, štítový sloup, druhotný sloup, krokev, vaznice, zavětrování střechy, zavětrování stěny, opásání, pas vazníku, diagonála vazníku, žebro desky. Poznámka: Vzhled tohoto dialogu se může u některých národních norem lehce lišit. Postup nastavení parametrů relativní deformace 1. Otevřete servis Ocel: a. pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu menu Strom > Ocel. 13

19 Návrh ocelových konstrukcí 2. Zvolte funkci Nosníky > Nastavení a spusťte ji. 3. V dialogu, který se otevře na obrazovce, vyberte záložku Relativní deformace. 4. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 5. Potvrďte tlačítkem [OK]. Výchozí parametry vzpěru Výchozí hodnoty parametrů vzpěru se použijí vždy při vložení nového hliníkového dílce 1D do projektu. Standardně přebírá nový dílec tyto výchozí hodnoty. V případě potřeby lze tyto hodnoty dodatečně měnit a konkrétním dílcům mohou být přiřazeny specifické hodnoty. Vztahy vzpěrnostních systémů zz yz lt Systémová délka pro vzpěr kolem lokální osy zz (měkká osa). Je to obvykle vzdálenost mezi body ztužení ve směru lokální osy yy. Systémová délka prostorových vzpěr. Je to vzdálenost mezi výztuhami zabraňujícími kroucení. Posudky EC3, DIN18800, ONORM4300, NEN6770, SIA263, AISC- ASD a AISC-LRFD zohledňují vliv prostorového vzpěru. Systémová délka pro klopení. Je to obvykle vzdálenost mezi body ztuženými ve směru yy (= vzdálenost mezi bočními výztuhami). Vzpěrné délky mají pro výpočet vždy následující tvar: l = L * k kde l účinná vzpěrná délka pro výpočet L systémová délka k součinitel k Vztahy systémů pro relativní deformace def y def z Systémová délka pro deformace ve směru lokální osy yy (tvrdá osa). Systémová délka pro deformace ve směru lokální osy zz (měkká osa). součintel ky součintel kz Vliv pozice zatížení Vypočítat Hodnotu součinitele ky vypočítá program. Součinitel Hodnotu součinitele stanoví uživatel. Délka Uživatel zadá vzpěrnou délku přímo. Totéž pro součinitel kz. Toto pole má význam pro posudky klopení. Umožňuje vzít v úvahu vliv destabilizujících zatížení v součinitelích momentů pro klopení. (Viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitelů momentů pro klopení). Destabilizující zatížení jsou zatížení působící nad úrovní středu smyku nosníku a mohou se volně bočně pohybovat s nosníkem, když vybočí (a působit rušivé vlivy): Teoretické vysvětlení výpočtu součinitelů vzpěrných délek ky a kz, viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitelů vzpěrných délek. Pro prvky s proměnnou výškou nemá hodnota ky žádný vliv. Parametry vzpěru pro takovéto pruty jsou počítány s použitím kritické Eulerovy síly (viz Teoretické základy pro posudky 14

20 Parametry a nastavení ocelových prvků, Výpočet kritické Eulerovy síly pro pruty s proměnnou výškou (VARH)). Uživatel však může definovat zadaný součinitel vzpěru, který je použit v každém mezilehlém uzlu prutu. Postup nastavení výchozích parametrů vzpěru 1. Otevřete servis Ocel: a. buď pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu nabídky Strom > Ocel. 2. Zvolte funkci Nosníky > Nastavení a spusťte ji. 3. V dialogovém okně, které se otevře na obrazovce, vyberte záložku Výchozí parametry vzpěru. 4. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 5. Potvrďte tlačítkem OK. Data prutu o vzpěru Tato skupina parametrů specifikuje, odkud jsou načítána data dílce týkající se vzpěru. Jméno Materiál dílce Koeficient vzpěru ky, kz nebo vzpěrné délky Součinitele klopení a všechny další Definuje jméno dat. Informuje o materiálu, pro který jsou data definována. Určuje, odkud jsou načítána data o vzpěru (viz níže uvedená tabulka). Zvolte, odkud jsou načítána další data o vzpěru a data klopení (viz níže uvedená tabulka). Data lze načíst ze tří různých zdrojů. Následuje jejich stručný popis. Ze standardního výpočtu Koeficienty jsou určeny na základě standardního výpočtu. Program vygeneruje fiktivní zatěžovací stavy a výsledky použije k výpočtu (odhadu) koeficientů vzpěru. Tyto vypočítané koeficienty nelze považovat za dogma, uživatel je však může vyhodnotit a rozhodnout, zda hodnoty odpovídají daným podmínkám. Ze stabilitního výpočtu Koeficienty jsou určeny na základě stabilitního výpočtu, který již musí být předem proveden. Výchozí hodnota ze správce knihovny Data jsou načtena ze správce knihovny dat o vzpěru. Každý nosník (vyrobený z jakéhokoliv materiálu) má sadu vlastností, které lze zobrazit v tabulce vlastností po výběru daného nosníku. Jednou z vlastností jsou Vzpěrné a relativní délky. Takto můžete ze správce knihovny dat o vzpěru převzít požadovanou skupinu dat o vzpěru. Zadání uživatelem Uživatel ručně zadá všechny požadované koeficienty. Uživatelské zadání koeficientů ky, kz a vzpěrných délek Vztahy vzpěrnostních systémů zz yy Vzpěrnostní systém pro směr okolo osy zz je shodný se systémem pro směr okolo osy yy. zz Pro směr okolo osy zz je určen samostatný vzpěrnostní systém. 15

21 Návrh ocelových konstrukcí yz yy Vzpěrnostní systém pro směr okolo osy zy je shodný se systémem pro směr okolo osy yy. zz Vzpěrnostní systém pro směr okolo osy zy je shodný se systémem pro směr okolo osy zz. yz Pro klopení (směr yz) je určen samostatný vzpěrnostní systém. Součinitele součintel ky součintel kz Vypočítat Součinitel ky bude vypočítán programem. Součinitel Uživatel zadá součinitel ručně. Délka Uživatel zadá vzpěrnou délku přímo. Vypočítat Součinitel Délka Posuvný yy Dle Ocel > Nosníky > Nastavení Ano Ne Posuvný zz Dle Ocel > Nosníky > Nastavení Ano Ne Uživatelské zadání dalších parametrů vzpěru a koeficientů LTB Vztahy vzpěrnostních systémů lt yy zz lt Součinitele Vliv pozice zatížení Toto pole má význam pro posudky klopení. Umožňuje vzít v úvahu vliv destabilizujících zatížení v součinitelích momentů pro klopení. Destabilizující zatížení jsou zatížení působící nad úrovní středu smyku nosníku a mohou se volně bočně pohybovat s nosníkem, když vybočí 16

22 Parametry a nastavení Mcr (a působit rušivé vlivy): Vypočtené Zadání uživatelem Imperfekce prutu eo dy eo dz Dostupné jsou následující možnosti vyplývající z normy: imperfekce prutu podle normy elastická (imperfekce prutu je vypočítána dle předpisů normy), imperfekce prutu podle normy plastická (imperfekce prutu je vypočítána dle předpisů normy), imperfekce prutu podle normy elastická pouze, je-li vyžadována (imperfekce prutu je vypočítána dle předpisů normy, je-li vyžadována normálovou silou), imperfekce prutu podle normy plastická pouze, je-li vyžadována (imperfekce prutu je vypočítána dle předpisů normy, je-li vyžadována normálovou silou), bez imperfekce prutu, ruční zadání imperfekce prutu. Viz výše. Systémové délky Systémové délky X diagonály Dostupné jsou následující možnosti vyplývající z normy: standardní metoda, křížené diagonály (podle DIN), příruba se symetrickým zavětrováním, příruba s mezilehlou příčnou podporou, příruba s vystřídaným zavětrováním, jednoduché ztužení s SBS, křížové ztužení, zavětrování K, vodorovné ztužení, nesouvislé křížové zavětrování s vodorovným dílcem. Jednotlivé volby jsou objasněny v teoretických základech pro posudky ocelových prvků. Viz kapitoly: (i) Výpočet součinitele vzpěru > výpočet součinitele vzpěru obecný vzorec; (ii) Výpočet součinitele vzpěru > výpočet součinitele vzpěru pro křížené diagonály; (iii) Výpočet součinitele vzpěru > výpočet součinitele vzpěru pro dílce stožáru. Je-li zaškrtnuta volba X diagonály, součinitel vzpěru se počítá podle normy DIN Teil 2, Table15 (viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitele vzpěrných délek) za podmínek, že prut splňuje předpoklady uvedené v tomto článku normy. Varování: Zaškrtnutím této volby nebudou brána v úvahu omezení klopení, definovaná pro členy vzpěrného systému. Jiný 17

23 Návrh ocelových konstrukcí Posudek deplanace (Informativní, lze jej změnit pouze ve správci vzpěrných délek.) Je-li volba zaškrtnuta, je na posuzovaných prutech prováděn posudek deplanace. Okrajové podmínky pro posudek deplanace lze nastavit samostatně pro počáteční a koncový bod prutu volný nebo pevný. Implementace posudku deplanace je popsána v příručce Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Posudek deplanace. Postup nastavení vzpěrných dat prvku 1. Otevřete servis Ocel: a. buď pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu nabídky Strom > Ocel. 2. Spusťte příkaz Pruty > Data stabilitního posudku > Data o vzpěru dílce. 3. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 4. Potvrďte tlačítkem OK. 5. Zvolte prvek, u kterého je nutno definovat data. 6. Ukončete příkaz. Součinitele vzpěru Obecné koeficienty ky Součinitel vzpěru pro vzpěr kolem osy y. kz Součinitel vzpěru pro vzpěr kolem osy z. kyz Součinitel vzpěru kyz. klt»délka na klopení je dána vztahem lltb = kltb * LLTB Teoretické vysvětlení výpočtu součinitelů vzpěru, viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitelů vzpěru. Součinitele vzpěru vztahující se ke konkrétní normě EC-ENV k kw Odpovídá deplanačním koncovým výztuhám v rovině (kolem lokální osy zz). Hodnota se může měnit od 0.5 pro plné zabránění deplanace po 1.0, kdy není bráněno koncové deplanaci. Hodnota 0.7 se používá pro jeden konec zabráněný a jeden volný. Odpovídá koncové deplanaci (EC3, Příloha F). Nejsou-li učiněna speciální opatření pro zabránění koncové deplanace, kw se bere rovno 1.0. Tuto hodnotu ovlivňuje přítomnost čelní desky. Poznámka: EC3 neřeší problém klopení. Posudek klopení prováděný v Scia Engineer využívá obecné vzorce definované pro vzpěr. Tyto vzorce však nejsou aplikovatelné na U-průřezy. Proto, pokud je proveden posudek na klopení pro U-průřez, jeho výsledky mohou být zcela zavádějící. Za žádných okolností je nelze prezentovat jako výsledky posudku na klopení. Pokud potřebuje uživatel provést posouzení klopení U-průřezu, musí si takový posudek vypracovat samostatně mimo program Scia Engineer. Bližší informace viz Teoretické základy. EC-EN 18

24 Parametry a nastavení k kw Odpovídá deplanačním koncovým výztuhám v rovině (kolem lokální osy zz). Hodnota se může měnit od 0.5 pro plné zabránění deplanace po 1.0, kdy není bráněno koncové deplanaci. Hodnota 0.7 se používá pro jeden konec zabráněný a jeden volný. Odpovídá koncové deplanaci (EC3, Příloha F). Nejsou-li učiněna speciální opatření pro zabránění koncové deplanace, kw se bere rovno 1.0. Tuto hodnotu ovlivňuje přítomnost čelní desky. Poznámka: EC3 neřeší problém klopení. Posudek klopení prováděný v Scia Engineer využívá obecné vzorce definované pro vzpěr. Tyto vzorce však nejsou aplikovatelné na U-průřezy. Proto, pokud je proveden posudek na klopení pro U-průřez, jeho výsledky mohou být zcela zavádějící. Za žádných okolností je nelze prezentovat jako výsledky posudku na klopení. Pokud potřebuje uživatel provést posouzení klopení U-průřezu, musí si takový posudek vypracovat samostatně mimo program Scia Engineer. Bližší informace viz Teoretické základy. ČSN kapm (kappa M) Je-li zadána nenulová hodnota a zároveň je pro Kapa 1 a Kapa 2 nastavena nula, provádí se výpočet štíhlosti pro klopení podle přílohy H6 normy. kp1 (kappa 1) Je-li zadána nenulová hodnota zároveň s nenulovou hodnotou Kapa 2, provádí se výpočet štíhlosti pro klopení podle přílohy H2. kp2 (kappa 2) Je-li zadána nenulová hodnota zároveň s nenulovou hodnotou Kapa 1, provádí se výpočet štíhlosti pro klopení podle přílohy H2. lamlt (lambda lt) Přímé zadání hodnoty štíhlosti pro klopení. Je-li zadána nenulová hodnota, bere se vždy tato zadaná hodnota štíhlosti pro klopení. UPOZORNĚNÍ: Pro U-průřezy MUSÍ být tento parametr VŽDY zadán (viz. pozn. níže). Důležitá poznámka: Pokud není parametr lambda lt zadán, dává posudek klopení pro U- průřezy nesprávné a zavádějící hodnoty. NEN Fy; tot; s; d and Fz; tot; s; d k1 kg Pro normy NEN 6770 / 6771, lze hodnoty Fy;tot;s;d a Fz;tot;s;d upravit pomocí tzv. "aanpendelende belasting" dle následujícího vztahu: F; tot; s; d = Nc; s; d + Nc; s; d A + B Součinitel A a hodnotu B lze zadat. Délka l1 je dána vztahem lkip = lltb * k1 Délka lg je dána vztahem lg = lltb * kg DIN Beta z Beta 0 Odpovídá deplanačním koncovým výztuhám v rovině (kolem lokální osy zz). Hodnota se může měnit od 0.5 pro plné zabránění deplanace po 1.0, kdy není bráněno koncové deplanaci. Hodnota 0.7 se používá pro jeden konec zabráněný a jeden volný. Odpovídá koncové deplanaci. Nejsou-li učiněna speciální opatření pro zabránění koncové deplanace, kw se bere rovno 1.0. Tuto hodnotu ovlivňuje přítomnost čelní desky. 19

25 Návrh ocelových konstrukcí ONORM B 4300 Beta z Beta 0 Odpovídá deplanačním koncovým výztuhám v rovině (kolem lokální osy zz). Hodnota se může měnit od 0.5 pro plné zabránění deplanace po 1.0, kdy není bráněno koncové deplanaci. Hodnota 0.7 se používá pro jeden konec zabráněný a jeden volný. Odpovídá koncové deplanaci. Nejsou-li učiněna speciální opatření pro zabránění koncové deplanace, kw se bere rovno 1.0. Tuto hodnotu ovlivňuje přítomnost čelní desky. CM 66 kltb Délka na klopení je dána vztahem lltb = kltb * LLTB. Tato délka odpovídá délce l0 z CM66: délka mezi místy, kde je zabráněno klopení. k1 Délka je dána vztahem l = lltb * k. l je v CM66 definováno jako vzpěrná délka tlačené části, u které se předpokládá, že bude izolována od prvku. SIA 263 k kw Odpovídá deplanačním koncovým výztuhám v rovině (kolem lokální osy zz). Hodnota se může měnit od 0.5 pro plné zabránění deplanace po 1.0, kdy není bráněno koncové deplanaci. Hodnota 0.7 se používá pro jeden konec zabráněný a jeden volný. Odpovídá koncové deplanaci. Nejsou-li učiněna speciální opatření pro zabránění koncové deplanaci, kw se bere rovno 1,0. Tuto hodnotu ovlivňuje přítomnost čelní desky. Poznámka: Norma neřeší problém klopení. Posudek klopení prováděný v Scia Engineer využívá obecné vzorce definované pro vzpěr. Tyto vzorce však nejsou aplikovatelné na U- průřezy. Proto, pokud je proveden posudek na klopení pro U-průřez, jeho výsledky mohou být zcela zavádějící. Za žádných okolností je nelze prezentovat jako výsledky posudku na klopení. Pokud potřebuje uživatel provést posouzení klopení U-průřezu, musí si takový posudek vypracovat samostatně mimo program Scia Engineer. BS 5950 k kw Odpovídá deplanačním koncovým výztuhám v rovině (kolem lokální osy zz). Hodnota se může měnit od 0,5 pro plné zabránění deplanace po 1,0, kdy není bráněno koncové deplanaci. Hodnota 0,7 se používá pro jeden konec zabráněný a jeden volný. Odpovídá koncové deplanaci. Nejsou-li učiněna speciální opatření pro zabránění koncové deplanaci, kw se bere rovno 1,0. Tuto hodnotu ovlivňuje přítomnost čelní desky. Data dílce Uživatel může definovat parametry pro každý dílec v konstrukci samostatně. Takto zadané parametry se nazývají data dílce". Jméno Klasifikace Definuje jméno dat dílce. Tato položka umožňuje zvolit, zda bude klasifikace průřezu prováděna 20

26 Parametry a nastavení průřezu Jen elastický posudek Jen posudek na únosnost automaticky programem nebo podle uživatele. Pokud je zapnuto, bude proveden pouze elastický posudek. Pokud je zapnuto, bude proveden pouze posudek únosnosti. Pole Tato skupina položek umožňuje zadání intervalu, na kterém budou platit nastavená data. Pozice Od začátku Od konce Interval lze definovat v relativních nebo absolutních souřadnicích. Definuje vzdálenost od začátku dílce, od kterého jsou platná data dílce. Definuje vzdálenost od konce dílce, od kterého končí platnost dat dílce. Postup nastavení dat ocelového dílce 1. Otevřete servis Ocel: a. pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu menu Strom > Ocel. 2. Spusťte příkaz Nosníky > Data ocelového dílce. 3. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 4. Potvrďte tlačítkem [OK]. 5. Zvolte dílec, u kterého je nutno definovat data. 6. Ukončete příkaz. Nastavení klopení Výztuhy na klopení jsou podpory, které brání klopení (LTB) na horní nebo spodní pásnici nosníku. Horní strana je definována kladnou lokální z-etovou osou průřezu. To znamená, že pro kladný moment (působí tlak na horní straně) je délka pro klopení (a odpovídající součinitelé momentů - viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitelů momentů pro klopení) počítána podle polohy výztuh na horní straně. Spodní strana je definována zápornou lokální z-etovou osou průřezu. To znamená, že pro záporný moment My (působí tlak na spodní straně) je délka pro klopení (a odpovídající součinitelé momentů - viz Teoretické základy pro posudky ocelových prvků, Výpočet součinitelů momentů pro klopení) počítána podle polohy výztuh na spodní straně. Pokud nejsou zadány žádné výztuhy na klopení, jsou použity hodnoty uvedené v dialogu Data o vzpěru. Pokud je to požadováno, lze zadat polohu bodů, ve kterých je zabráněno klopení. Jméno Pozice z Definuje jméno výztuhy. Určuje polohu ve směru Z, tj. horní nebo spodní stranu. Geometrie Pozice x Stanovení souřadnic Počet Pravidelně Definuje pozici výztuhy. Pokud se použije více než jeden svar, určuje tato hodnota pozici prvního svaru. Pozici lze vložit v relativních nebo absolutních souřadnicích.»definuje počet výztuh. Toto číslo zahrnuje výztuhu na začátku a na konci stanoveného intervalu. Pokud není výztuha na začátku" či na konci" zahrnuta, pak je skutečný počet definovaných výztuh nižší (o jednu či dvě) než zde definovaná hodnota. Je-li zvoleno, výztuhy budou umístěny pravidelně po celé délce prutu. 21

27 Návrh ocelových konstrukcí Delta x Na začátku Na konci Není-li zvoleno, bude vzdálenost mezi sousedními výztuhami stanovena prostřednictvím následujícího parametru (Delta x). Tato hodnota stanovuje vzdálenost mezi sousedními výztuhami. Je-li zvoleno, je definována první výztuha. Není-li zvoleno, první výztuha není zahrnuta. Je-li zvoleno, je definována poslední výztuha. Není-li zvoleno, poslední výztuha není zahrnuta. Postup nastavení dat klopení 1. Otevřete servis Ocel: a. pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu menu Strom > Ocel. 2. Spusťte příkaz Pruty > Data stabilitního posudku > Výztuhy na klopení. 3. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 4. Potvrďte tlačítkem [OK]. 5. Zvolte dílec, u kterého je nutno definovat data. 6. Ukončete příkaz. Data dílce LTB II Tyto parametry se používají pro výpočet klopení druhým řádem. Jméno Výpočet druhým řádem Typ výpočtu Cw i Cw j Ct i Ct j v0 w0 Definuje jméno dat. Má-li být proveden výpočet druhým řádem, musí být tato volba zapnuta. Jinak nebude výpočet druhým řádem proveden. Problém vlastních čísel (Mcr) (= výpočet Mcr pro LTB) Výpočet druhým řádem obecný (=druhý řád, včetně výpočtu deplanace) (platný pro EC3-ENV, EC3-EN, DIN, ONORM, NEN, SIA) Dodatečné okrajové podmínky pro Cw (deplanační pružina). Podmínky deplanace na konce i (začátek dílce). Dodatečné okrajové podmínky pro Cw (deplanační pružina). Podmínky deplanace na konci j (konec dílce). Dodatečné okrajové podmínky pro Ct (=zkrutná pružina). Podmínky kroucení na konci i (začátek dílce). Dodatečné okrajové podmínky pro Ct (=zkrutná pružina). Podmínky kroucení na konci j (konec dílce). Je-li zvolen Výpočet druhým řádem obecný, jsou lokální imperfekce pro v0 a w0 zadávány uživatelem. Výchozí hodnoty: - v0 - imperfekce (ve směru lokálního y) [m] = 0,0 - w0 - imperfekce (ve směru lokálního z) [m] = 0,0 Je-li zvoleno 'Výpočet druhým řádem podle normy - elastický posudek', nebo 'Výpočet druhým řádem podle normy - plastický posudek', bude imperfekce v0 vypočítána dle předpisů normy. Hodnota pro w0=0,0. Hodnota v0=e0/2. Viz výše. Připojený prut Připojené pruty Bod působení Pro zohlednění zatížení a tuhosti připojených prutů zatrhněte tuto volbu. Pozice výztuhy z(cy) nebo y(cz) závisí na bodu působení připojeného 22

28 Parametry a nastavení Typ výztuhy c prutu. Může být buď horní, nebo dolní. Pozice je zohledněna pouze v případě pružných výztuh. Možné jsou dva typy: pevné výztuhy a pružné výztuhy. Je-li zvolena pružná výztuha, zadává hodnotu tuhosti uživatel. Postup nastavení dat dílce LTBII 1. Otevřete servis Ocel: a. pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu menu Strom > Ocel. 2. Spusťte příkaz Pruty > Data stabilitního posudku > Data dílce LTBII. 3. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 4. Potvrďte tlačítkem [OK]. 5. Zvolte dílec, u kterého je nutno definovat data. 6. Ukončete příkaz. Nastavení výztuh Výztuhy stojiny zabraňují boulení, které může být výsledkem chybného návrhu pro vysoké a štíhlé průřezy (stojiny). Jméno Definuje jméno výztuhy (skupiny výztuh). Výztuha Materiál Tloušťka Zmenšit Určuje materiál výztuhy. Určuje tloušťku výztuhy. Stávající velikost výztuhy lze zmenšit o určitou hodnotu (např. milimetr) z jejích obou stran, aby hladce zapadla mezi pásnice. Geometrie Pozice x Určuje x-ovou (podélnou) souřadnici první výztuhy. Zadání souřadnice Definuje souřadný systém, ve kterém je zadána Pozice x. Opakování Určuje počet opakování výztuhy. Pravidelně Nastavuje rovnoměrné rozmístění výztuh se stejnými vzdálenostmi mezi dvěma sousedními výztuhami. Delta x Definuje vzdálenost mezi jednotlivými výztuhami. Tato položka je dostupná pouze při volbě Opakování větší než 1. Na začátku Určuje, zda bude použita první výztuha na začátku prutu. Na konci Určuje, zda bude použita poslední výztuha na konci prutu. Pozn.: Výztuhy jsou k dispozici pro následující normy: EC-ENV, EC-EN, DIN, ONORM, NEN, AISC ASD, AISC LRFD, CM66, BS 1990, SIA 263, IS. Nejsou k dispozici pro ČSN, STN, BS2000. Postup nastavení výztuh 1. Otevřete servis Ocel: a. buď pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu nabídky Strom > Ocel. 2. Spusťte příkaz Pruty > Data stabilitního posudku > Výztuhy. 3. Zadejte požadované hodnoty a zvolte příslušné volby. 23

29 Návrh ocelových konstrukcí 4. Potvrďte tlačítkem OK. 5. Zvolte prvek, u kterého je nutno definovat data. 6. Ukončete příkaz. Nastavení spojek Pro členěné prvky se musí zadat parametry spojek spojujících jednotlivé průřezy prutu. Počet polí Specifikuje počet spojek na prutu. Vzdálenost Definuje vzdálenost první spojky od počátečního bodu prutu. od počátku Vzdál. od konce Definuje vzdálenost poslední spojky od koncového bodu prutu. Šířky Definuje šířku spojek. spojky Tloušťka Definuje tloušťku spojek. Na začátku Určuje, zda bude použita první spojka. Na konci Určuje, zda bude použita poslední spojka. Poznámka: Spojky jsou k dispozici pro normy, které obsahují posudky tlačených členěných prutů: EC-ENV, NEN6770/6771, DIN a české normy. Spojky nejsou k dispozici pro EC-EN. Více informací naleznete v kapitole Tlačené členěné pruty relevantní normy v příručce Teoretické základy pro posudky ocelových prvků. Postup pro zadání spojek 1. Otevřete servis Ocel: a. buď pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu nabídky Strom > Ocel. 2. Spusťte příkaz Spojky. 3. Zadejte požadované hodnoty a vyberte příslušné volby. 4. Potvrďte tlačítkem OK. 5. Vyberte pruty, pro které mají být nastavené parametry použity. 6. Zavřete funkci. 7. Podél vybraných prutů budou zobrazeny jednotlivé spojky. Spojky zůstanou vybrány. 8. V případě potřeby výběr zrušte. Poznámka: Tato skupina parametrů je dostupná pouze pro posudky podle ČSN, EC3, NEN6770/6771 a DIN

30 Parametry a nastavení Příčné výztuhy Zadání příčné výztuhy Jméno I moment K1 + K2 + K1 - K2 - Jméno příčné výztuhy. Moment setrvačnosti na délku. Součinitel K1 pro kladnou polohu. Součinitel K2 pro kladnou polohu. Součinitel K1 pro zápornou polohu. Součinitel K2 pro zápornou polohu. Geometrie A B C D Tloušťka Nominální tloušťka Rozměr A: viz obrázek níže. Rozměr B: viz obrázek níže. Rozměr C: viz obrázek níže. Rozměr D: viz obrázek níže. Tloušťka plechu. Tato hodnota se používá POUZE pro posudky konstrukce spřažených prutů. V posudcích běžných ocelových konstrukcí se nepoužívá. Nominální tloušťka" je naměřená tloušťka", zatímco Tloušťka" je stávající tloušťka" profilované mostovky. Nominální tloušťka" se používá pro posudek podélného smyku při výpočtu přínosu profilovaného ocelového plechu podle čl a EN Postup pro zadání nové příčné výztuhy 1. Otevřete správce databáze pro Příčné výztuhy: a. pomocí větve stromu Knihovny > Příčné výztuhy, b. nebo pomocí příkazu menu Knihovny > Příčné výztuhy. 2. Pro vytvoření nové příčné výztuhy klikněte na tlačítko [Nový]. 3. Do seznamu definovaných příčných výztuh bude přidána nová příčná výztuha. 4. Pro editaci jejich vlastností klikněte na tlačítko [Opravit].. 5. Zadejte parametry. 25

31 Návrh ocelových konstrukcí 6. Potvrďte tlačítkem [OK]. 7. Ukončete správce databáze. Poznámka: Nová příčná výztuha se zadává pomocí programového nástroje, který se jmenuje Správce databáze. Tento správce může být použit nejen pro zadání nové příčné výztuhy, ale také pro editaci existující výztuhy, pro odstranění nepotřebné výztuhy a dále pro ostatní operace související se správou databáze příčných výztuh. Pro zadání příčné výztuhy do konstrukce musí být kromě vlastní definice výztuhy provedeno také další nastavení výztuhy. Nastavení příčné výztuhy Příčná výztuha je úplně definována pomocí: základních geometrických parametrů, nastavení polohy v modelu. Nastavení příčné výztuhy jsou: Jméno Knihovna výztuh k Pozice výztuhy Pozice šroubu Rozteč šroubů Vzdálenost rámů Délka příčné výztuhy Jméno sady nastavení příčné výztuhy. Typ zadávané příčné výztuhy. Hodnota koeficientu k závisí na počtu příčných výztuh: k = 2 pro 1 nebo 2 příčné výztuhy, k = 4 pro 3 a více výztuh. Poloha výztuhy může být buď kladná, nebo záporná. Kladná znamená, že příčná výztuha je postavena tak, že šířka je větší na horní straně. Záporná znamená, že příčná výztuha je postavena tak, že šířka je větší na spodní straně. Šrouby mohou být umístěny buď na horní straně, nebo na spodní straně příčné výztuhy. Šrouby mohou být: v každém žebru (tj. br ), v každém druhém žebru (tj. 2br ), Vzdálenost rámů (tj. rozpětí příčných vazeb). Délka příčné vazby. Geometrie Pozice x1 Hodnota x1 specifikuje počáteční bod příčné výztuhy na prutu. Pozice x2 Hodnota x2 určuje koncový bod příčné výztuhy na prutu. Zadání souřadnice Definuje souřadný systém, ve kterém je zadána Pozice x. Počátek Definuje počátek, od kterého se měří pozice x. Postup nastavení příčných výztuh 1. Otevřete servis Ocel: a. buď pomocí větve stromu Ocel, b. nebo pomocí příkazu nabídky Strom > Ocel. 2. Spusťte příkaz Pruty > Data stabilitního posudku > Příčné výztuhy. 26

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Zakládání ve Scia Engineer

Zakládání ve Scia Engineer Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více

STEEL EC3. Posouzení únosnosti, použitelnosti a stability podle Eurokódu 3

STEEL EC3. Posouzení únosnosti, použitelnosti a stability podle Eurokódu 3 Vydání červen 2009 Přídavný modul STEEL EC3 Posouzení únosnosti, použitelnosti a stability podle Eurokódu 3 Popis programu Všechna práva včetně práv k překladu vyhrazena. Bez výslovného souhlasu společnosti

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Novinky ve Scia Engineer 15

Novinky ve Scia Engineer 15 Betonové nosníky a sloupy Otevřená platforma Engineering Report Různá vylepšení Alberti Ingenieurs SA - Rosey Concert Hall (CH) Rychlý a přehledný návrh betonových prvků Revoluční řešení pro návrh a posudky

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam IDEA Beam IDEA Tendon IDEA RCS IDEA Steel IDEA Beam 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu...

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Scia Engineer 2011.1 a 2012

Scia Engineer 2011.1 a 2012 Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Novinky ve verzích Scia Engineer 2011.1 a 2012 Radim Blažek Program semináře Přednášky 1 www.nemetschek-engineering.com

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Manuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31

Manuál. Základové patky EN 1997. Stránka 1/31 Manuál Základové patky EN 1997 Stránka 1/31 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat, uložit do

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách

DIMTEL - dimenzování otopných těles v teplovodních soustavách Dimenzování těles Dialogové okno Dimenzování těles lze otevřít z programu TZ (tepelné ztráty), z programu DIMOS_W a také z programu DIMTEL. Při spuštění z programu TZ jsou nadimenzovaná tělesa uložena

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

IDEA CSS 5 Obecný průřez

IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka IDEA CSS IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA CSS Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

IMPORT Z EXCELU U PŘÍDAVNÉ OPTIMALIZACE... 9 VÝTISKY...

IMPORT Z EXCELU U PŘÍDAVNÉ OPTIMALIZACE... 9 VÝTISKY... Novinky v programu Logikal Verze 5.2.0.163 6. ŘÍJNA 2008 OBSAH ZADÁVÁNÍ PRVKŮ...2 výběr profilu ve struktuře... 2 zadávání otevírek... 3 Kování v otevírkách... 4 Automatické přiřazování dveřních pantů

Více

Scia Engineer Optimizer 2011 Příklady optimalizace reálných konstrukcí

Scia Engineer Optimizer 2011 Příklady optimalizace reálných konstrukcí Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Scia Engineer Optimizer 2011 Příklady optimalizace reálných konstrukcí David Šedlbauer, Radim Blažek OBSAH ÚVOD Modely

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU

KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU KAPITOLA 5 MODELOVÁNÍ SOUČÁSTÍ Z PLECHU Modelování součástí z plechu Autodesk Inventor poskytuje uživatelům vedle obecných nástrojů pro parametrické a adaptivní

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Vydání červenec 2008. Přídavný modul STEEL. Posouzení napětí Optimalizace profilu. Popis programu. Ing. Software Dlubal s.r.o.

Vydání červenec 2008. Přídavný modul STEEL. Posouzení napětí Optimalizace profilu. Popis programu. Ing. Software Dlubal s.r.o. Vydání červenec 2008 Přídavný modul STEEL Posouzení napětí Optimalizace profilu Popis programu Všechna práva včetně práv k překladu vyhrazena. Bez výslovného souhlasu společnosti Ing. Software Dlubal s.r.o.

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa

Pomocné výpočty. Geometrické veličiny rovinných útvarů. Strojírenské výpočty (verze 1.1) Strojírenské výpočty. Michal Kolesa Strojírenské výpočty http://michal.kolesa.zde.cz michal.kolesa@seznam.cz Předmluva Publikace je určena jako pomocná kniha při konstrukčních cvičeních, ale v žádném případě nemá nahrazovat publikace typu

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

IDEA Designer 6. Uživatelská příručka

IDEA Designer 6. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Designer IDEA Designer 6 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Designer Obsah 1.1 Požadavky programu... 7 1.2 Pokyny k instalaci programu... 7 2 Základní pojmy... 8 2.1

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza

Projekt 3. Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Projekt 3 Zastřešení sportovní haly založené na konceptu Leonardova mostu: statická analýza Vypracovala: Bc. Karolína Mašková Vedoucí projektu: Doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D. Konzultace: Ing. Ladislav Svoboda,

Více

Měřící sonda Uživatelská příručka

Měřící sonda Uživatelská příručka Měřící sonda Uživatelská příručka 1995-2012 SolidCAM All Rights Reserved. Obsah Obsah 1. Úvod... 7 1.1. Přidání operace Měřící sonda... 11 1.2. Dialogové okno Operace měřící sondy... 12 2. Počáteční definice...

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM

Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Přednáška 1 Obecná deformační metoda, podstata DM Základní informace o výuce předmětu SSK II Metody řešení staticky neurčitých konstrukcí

Více

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005

FERT a.s. PROSTOROVÁ PŘÍHRADOVÁ VÝZTUŽ DO BETONU TYPU E Označení: FK 005 Strana: 1/8 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato podniková norma platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání svařované prostorové příhradové výztuže výrobce FERT a.s. Soběslav.

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

JÍZDY a KNIHA JÍZD. Uživatelská příručka SeeMe. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby JÍZDY a KNIHA JÍZD Uživatelská příručka SeeMe Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Moduly Jízdy a Kniha jízd...

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

B5 Železobetonové podpory

B5 Železobetonové podpory B5 Železobetonové podpory Příručka pro uživatele programů pro statické výpočty Frilo Friedrich + Lochner GmbH 2009 Web společnosti Frilo v síti Internet www.frilo.de E-mailová adresa: info@frilo.de Příručka

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Newsletter LogiKal 8.1

Newsletter LogiKal 8.1 Newsletter LogiKal 8.1 2013 by ORGADATA AG Všechna práva vyhrazena. Jakékoli rozmnožování této přiručky bude postihováno. Práva na tuto dokumentaci náleží ORGADATA Software-Dienstleistungen AG, Leer. Vydal:

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočty rámových konstrukcí

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočty rámových konstrukcí Fyzikálně a geometricky nelineární výpočty rámových konstrukcí Fyzikálně a geometricky Nelineární výpočty rámových konstrukcí Doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc. Ing. Petr Foltyn 2006 FYZIKÁLNĚ A GEOMETRICKY

Více

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 6. InDesign obtékání textu, zarovnání. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012. www.isspolygr.cz 6. InDesign obtékání textu, zarovnání www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 14. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 2. VNITŘNÍ SÍLY PRUTU 2.1 Úvod * Jak konstrukce přenáší atížení do vaeb/podpor? Jak jsou prvky konstrukce namáhány? * Modelování (jednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty 1 Prut: konstrukční prvek,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více