Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice"

Transkript

1 Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 3 Poslání 3 Rozsah činnosti 3 OTEVŘENÉ KLUBY 4 Klub Oráč 4 Romská oratoř 6 ZÁJMOVÉ KROUŽKY 8 PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST STŘEDISKA 10 TÁBOROVÁ ČINNOST STŘEDISKA - CHALOUPKY 10 DOBROVOLNÍCI 12 SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI 14 ZAMĚSTNANCI STŘEDISKA 15 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 16 FINANČNÍ ZPRÁVA 17

3 ÚVODNÍ SLOVO Láska není zdaleka rezervoár, který se vyprazdňuje, když se z něho čerpá, naopak se obnovuje štědrým rozdáváním. Milí přátelé, Lou Andrea Salomé v právě uplynulém roce jsem si častěji uvědomoval, jak jsou - při setkání s každým člověkem a tím spíš s dětmi - důležité takové základní věci jako úsměv, pohled do očí a hezky vyslovené jméno, prostý a opravdový zájem o jejich osobu, jejich život, radosti i starosti. Myslím, že se nám takový přístup ve Středisku dařil a všichni včetně dětí cítili rodinnou atmosféru, přijetí a lásku. Snad podle citátu Lou Andrea Salomé jsme letos vnímali i obdarování, které se nám během roku dostávalo od dětí, dobrovolníků, praktikantů i dobrodinců. Máme za sebou pilnou a obětavou práci všech, kdo se podílejí na naplňování poslání Střediska. Tým pracovníků zůstal stabilní, nikdo z něj neodešel. Hned od začátku roku jsme se pustili do naší novinky - tématických výchovných programů celého Střediska. Zvolili jsme si témata: přátelství, tolerance, rodina, Don Bosko, zdravý životní styl a láska. Do přípravy a realizace těchto témat se zapojil každý podle svých schopností a možností. Celý rok jsme žili těmito společnými tématy a doufám, že pro účastníky našich programů byly také přínosem. Současně jsme si s pracovníky a dobrovolníky ujasňovali a prohlubovali salesiánský styl práce a výchovy. Zorganizovali jsme velmi zdařilý den salesiánské spirituality a každý z pracovníků si vybral jednoho salesiána z Č. Budějovic pro zkonfrontování svého salesiánského přístupu k účastníkům. Velkým oříškem je pro nás smysluplnost klíčových kompetencí a jejich promítání do jednotlivých programů. Přesto tušíme, že je to dobrý směr. Postupně jsme přišli na metodu, jak si v nich každý pracovník může najít svoji specializaci a vzájemným doplňováním snad postupně budeme skládat velkou mozaiku 8 hlavních kompetencí. Chuť máme, smysl známe, tak se i cesta najde. Díky sociálnímu zákonu jsme registrováni jako poskytovatelé sociálních služeb na Krajském úřadě Jihočeského kraje. To nás vedlo k systematické sociální práci, která je pro mnoho našich účastníků tolik potřebná. Máme několik pracovníků vzdělaných v sociální oblasti, je radost je pozorovat v jejich tvořivém přístupu k mnohým potřebným dětem a mladým lidem. Podařilo se nám také díky Magistrátu města České Budějovice získat malý objekt na sídlišti Máj především k provozování sociální práce přímo v prostředí našich účastníků. Několik našich pracovníků se velmi aktivně a obětavě zapojilo do pracovních skupin Rozvojového plánu statutárního města ČB v oblasti sociálních služeb na období Dále v rámci Střediska vznikl samostatný horolezecký oddíl, dlouhodobý to sen mnoha našich horolezců. V červnu jsme slavnostně otevřeli ŠVS Kvilda za účasti našich dobrodinců a donátorů. Objekt je opraven a vybaven. Může teď plně sloužit výchovným a vzdělávacím cílům našeho Střediska a podobných organizací pracujících s dětmi a mládeží. Velmi dobře se nám opět spolupracovalo s Magistrátem města České Budějovice a s Krajským úřadem Jihočeského kraje, kde už se vzájemně známe a vážíme si své práce ve prospěch potřebných dětí a mládeže v našem krajském městě. Společně také hledáme větší prostory pro hlučné programy dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, protože současné jsou již silně nevyhovující. I nadále chceme ve Středisku směřovat naši práci k rozvoji dětí a mládeže, zejména pak dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí. Chceme, aby i oni viděli ve svém životě šance, které jim život připravuje a chopili se jich. Přeji nám všem, abychom si vážili toho, že můžeme být druhým prospěšní a velkoryse rozdávali z toho, co jsme sami dostali, zažili a pochopili. Vyprošuji Vám všem, kteří s námi jakýmkoli způsobem spolupracujete pevné zdraví a Boží požehnání. Tomáš Rádl ředitel SaSM DDM ČB 2

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Adresa: Emy Destinové 1, České Budějovice Právní forma: školská právnická osoba č. j /06-21, ze dne Telefon: Internetová stránka: IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: /5500 Ředitel: P. Ing. Tomáš Rádl Odloučené pracoviště: Školící a vzdělávací středisko v obci Kvilda č. p. 15 Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha (c. p. o.), Kobyliské nám. 1, Praha 8 Složení rady š. p. o.: P. Mgr.František Blaha, P. Mgr. Josef Mendel, P. Mgr. Evžen Rakovský CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Salesiáni působí v Českých Budějovicích neveřejně již od roku Po změně politického režimu byla salesiánům v Českých Budějovicích svěřena farnost Čtyři Dvory. Od českobudějovického biskupství dostali k dispozici bývalý františkánský kostel sv. Vojtěcha s přilehlou budovou, kde počátkem devadesátých let bylo Salesiánskou provincií Praha založeno Salesiánské středisko mládeže. Oficiálně bylo zřízeno V roce zde byla přistavěna další část budovy a zmodernizována stávající. Následně pak bylo středisko zařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT. Na základě nařízení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání bylo Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice ke dni zapsáno do rejstříku školských právnických osob MŠMT. Poslání Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice přispívá prostřednictvím preventivního výchovného systému Dona Boska, volnočasových aktivit a sociální práce k celostnímu rozvoji dětí a mládeže. Rozsah činnosti pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost terénní práce příležitostná činnost spontánní činnost individuální práce pomoc dětem, mládeži a rodině při sociálních obtížích a konfliktech táborová a pobytová činnost osvětová činnost a vedení k prevenci sociálně patologických jevů spolupráce a vzdělávání dobrovolníků Střediska z řad mládeže i dospělých v rámci klinického pracoviště vzdělávání praktikantů Jihočeské univerzity sportovní činnost Středisko je oprávněno rozvíjet i další činnost, která je v souladu s posláním. Při této činnosti se Středisko zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. Tato cílová skupina využívá nabídky otevřených klubů, kde se věnujeme volnočasovým aktivitám a sociální práci. 3

5 OTEVŘENÉ KLUBY V otevřených klubech se zaměřujeme převážně na neorganizované nebo sociálně znevýhodněné děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory a sídliště Máj. V jejich rámci nabízíme několik specifických programů, které jsou zaměřeny na danou cílovou skupinu. Principy všech nabízených programů: nízkoprahovost, individuální přístup, partnerství a zapojení klientů do obsahu i formy aktivit, snaha o co nejpřístupnější formu služeb, týmová práce všech pracovníků. Programy vychází z preventivního výchovného systému Dona Boska. Dlouhodobé cíle: Klub Oráč Aktivity pro neorganizované děti a mládež ve věku převážně od 13 do 18 let, dle potřeby docházejí i starší klienti. Kromě víkendových a prázdninových akcí, byly všechny nabízené programy klubu bezplatné a mohly být i anonymní. Na celkové nabídce realizovaných programů se ve školním roce 2007/2008 podílelo 6 klubových zaměstnanců (3 úvazky), 7 dobrovolníků a 13 praktikantů. - nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí - předávat a rozšiřovat zkušenosti a pozitivní dovednosti - poskytnout sociální pomoc potřebným klientům - pomocí skupinové práce vést mladého člověka ke spolupráci, toleranci a zodpovědnosti za své chování - uplatňovat individuální přístup a navazovat přátelský vztah s klientem - odkrývat a pomáhat řešit sociálně patologické jevy (konflikty doma či ve škole, s vrstevníky, šikanu apod.) - doprovázet klienta v obtížných životních situacích Krátkodobé cíle pro rok 2007/2008: - zavést větší množství programů do běžného klubu podařily se zejména výtvarné aktivity, doučování, horolezecká stěna, jednorázové turnaje - rozvíjet a rozšířit tématické večery v klubu, témata Střediska, více prevence tento cíl byl realizován prostřednictvím přednášek od Poradny pro ženy a dívky SONŽ, vlastních přednášek a diskusí na dané téma s pracovníky, praktikanty a dobrovolníky - nové praktikanty a dobrovolníky úspěšně zapojit do chodu klubu bezproblémová spolupráce, zapojení do příprav programu, vlastní vedení tématické přednášky nebo diskuse Plán na rok 2008/2009: udržet bohatou programovou nabídku v klubu Oráč zahájit skupinovou práci v kontaktním centru Maják na sídlišti Máj navázat kontakty a aktivně spolupracovat se sociálními pracovnicemi Magistrátu města ČB Pravidelná činnost Klub Oráč probíhal v pondělí a ve středu v budově SaSM - DDM ČB od do a v pátek od do Základní programovou nabídku v klubu byla, při zachování určitých minimálních pravidel, možnost zahrát si kulečník, stolní fotbálek, šipky, florbal, míčové i stolní hry apod. Nabídka byla rozšířena o kreativní, sportovní a jiné činorodé programy - zkoušení v hudebně, umělecké tvoření v keramické a výtvarné dílně nebo lezení na umělé horolezecké stěně. K těmto činnostem můžeme přiřadit i práci na počítači a doučování. Největší zájem byl o matematiku, český, anglický a německý jazyk. Doučování proběhlo celkem 24x. Účastníci se také mohli pravidelně 1x týdně setkávat při volnočasových aktivitách (úterý od do 18.30) na sídlišti Máj a v tělocvičně na ZŠ Máj. Průměrný počet účastníků na úterních aktivitách byl 18,4. 4

6 Speciální program klubu (specifická primární prevence) pak probíhal každý klub poslední hodinu (pátek 2 hodiny). Tyto programy jsou více směřovány k osobnímu kontaktu, k zlepšení sociálních dovedností a k pozitivnímu sebehodnocení klientů. Navštěvovali je především pravidelní návštěvníci klubu a náplní těchto večerů byli především diskuse, přednášky, zážitkové hry, besedy a promítání různých filmů v rámci prevence. Témata v uplynulém roce: vztahy partnerské, rodinné, školní obtíže, prospěch, chování, sex, hip-hop, Don Bosko, mandaly, zdravý životní styl, psychika, charakter člověka, přátelství, tolerance a Romský večer. Tyto programy spadají do osvětové činnosti. Individuální sociální práce byla realizována především v kontaktní místnost. Klienti, pokud potřebovali, mohli kdykoliv požádat některého z pracovníků klubu o radu či pomoc s jakýmkoliv problémem a rozhovor proběhl v nerušeném a bezpečném prostředí. Na základě těchto intervencí a případové práce jsme byli schopni nejen mapovat spektrum problémů neorganizované mládeže, ale i nalézt účinná opatření a doprovázet mladé lidi při jejich řešení. Současně jsme rozvíjeli spolupráci s rodinami, školami a návaznými institucemi. Počty účastníků v klubu po st pá průměr suma týdně Klub byl ve školním roce 2007/2008 otevřen 102 dní (336 hodin). Intervence vroce 2007/2008 září ,7 89 Problémy osobní 68 říjen 37,7 42,4 31,7 37,3 111,8 Spolupráce na příležitostných akcích (plánování a hodnocení) 65 listopad 43,1 45,4 39,7 42,7 128,2 Poradenství v oblasti využití volného času 62 prosinec 34,7 31,7 29,3 31,9 95,7 Problémy výchovné 58 leden 44, ,5 42,8 128,3 Problémy školní 51 únor 44 56,7 43, Problémy partnerské 48 březen 48, ,7 43,7 131 Problémy rodinné 41 duben 42,5 41,8 43,8 42,7 128,1 Problémy spojené se sexualitou 9 květen 36,3 39, ,2 99,6 Problémy zdravotní 6 červen 24 29,3 27,5 26,9 80,8 Poradenství při vyhledávání brigád 6 suma 38,7 40,9 35,6 38,4 115,2 Intervence celkem 414 Volnočasové aktivity na sídlišti Máj byly určeny pro děti ve věku 6-14 let z různých společenských vrstev a s různou mírou problémovosti. Schůzky probíhaly každé úterý od do V rámci volnočasových aktivit s dětmi na sídlišti Máj jsme se snažili na ně výchovně působit, předávat jim základní morální hodnoty. Volnočasové aktivity proběhly 41x s průměrným počtem 19,1 účastníků. Terénní práce probíhala nárazově ve čtvrtek od do na území celého sídliště Máj a Šumava. Práce byla zaměřena na vyhledávání a kontaktování všech potřebných mladých lidí. Mezi klienty a pracovníky probíhaly rozhovory, byla jim nabídnuta či zprostředkována pomoc. Terénní práce proběhla 18x (hlavně počátkem školního roku) s průměrným počtem kontaktů 18,2. Příležitostná činnost - ve školním roce 2007/2008 jsme uspořádali 5x jednorázovou akci (návštěva horolezecké stěny Hodějovice, návštěva kina, Mikuláš, fotbalový a volejbalový turnaj). První dvě akce byly pouze pro účastníky klubu Oráč, Mikuláš pořádali účastníci klubu pro veřejnost (obcházení) a poslední dvě akce byly pořádány pracovníky pro širokou veřejnost s účastí jednoho nebo více týmů z klubu Oráč. Pobytových akcí bylo celkem 5: víkend na Tampíru (listopad / 5 účastníků), víkend v Praze (přelom listopadu a prosince / 10 účastníků), lyžařský pobyt na Kvildě (únor jarní prázdniny / 8 účastníků), Bambiriáda (květen / 18 účastníků), čtyřdenní putovní tábor v Jižních Čechách (červenec / 12 účastníků). Během roku v rámci aktivit klubu Oráč proběhl kontakt s více než 200 různými dětmi a mládeží. 5

7 Romská oratoř Volnočasové programy pro neorganizovanou skupinu romských dětí a mládeže ze spádové oblasti sídliště Máj. Účastníci ve věkové kategorii 6 15 let docházeli do Střediska dvakrát týdně. Zde pro ně byly připraveny programy rozdělené do dvou bloků. První část doučování - probíhalo hodinu. Program následně pokračoval volnočasovými aktivitami, tzv. oratoří, kde byly pro děti připraveny různorodé zájmové aktivity. Pro romskou mládež jsme organizovali romský klub. Ten navštěvovali účastníci ve věkovém rozmezí let. Přímo na sídlišti Máj jsme realizovali volnočasové aktivity. Na celkové nabídce programů se ve školním roce 2007/2008 podílelo 5 zaměstnanců (2,8 úvazku), 8 dobrovolníků a 32 praktikantů. Dlouhodobé cíle: - zaměřit se na komplexní výchovu a vzdělávání účastníků - obohatit volný čas účastníků pestrými činnostmi - rozvíjet u cílové skupiny jejich romskou identitu - realizovat cílenou prevenci sociálně-patologických jevů a v případě potřeby doprovodit účastníky při řešení jejich problémů - umožnit účastníkům prostřednictvím programů Střediska získat pozitivní zkušenost s majoritní společností Krátkodobé cíle pro rok 2007/2008: - podpořit schopnost účastníků doučování uplatnit získané vědomosti, dovednosti a návyky v reálném životě na tomto cíli již dlouhodobě systematicky pracujeme, daří se částečně - nabízet účastníkům smysluplnou náplň volného času tento cíl byl splněn - vést účastníky k tomu, aby si svůj volný čas dokázali sami zodpovědně organizovat dařilo se částečně, především s hudebními kapelami jsme udělali velký krok vpřed - zprostředkovat, případně přímo poskytnout odpovídající sociální služby dařilo se - realizovat programy specifické prevence sociálně-patologických jevů nebyl zájem ze strany účastníků - pomoci budovat vztah účastníků ke svému okolí dlouhodobější úkol, daří se částečně Plán na rok 2008/2009: - kvalitněji připravovat pedagogické programy - rozhodně vnést do programů romskou kultury, zvyky, podporu identity ( kulturní referent ) - být iniciativní, studovat romskou problematiku, znalost romštiny - pokračovat v metodickém vedení systematičnost - včas plnit úkoly v sekci i mimo ni Pravidelná činnost Doučování - v roce 2007/2008 program doučování proběhl 71x s průměrným počtem 19,1 účastníků. Doučování probíhalo každé pondělí a středu od do hod. pro děti z 1.stupně ZŠ. V tomto programu jsme využívali alternativních metod doučování, aby vzdělávání bylo dětem předáváno zábavnou formou. Dále jsme zůstali u systému bodování, kdy jsou děti motivovány k doučování soutěží o víkendovou akci zdarma. Mimo samotného vzdělávání jsme se snažili podporovat sebevědomí dětí, jehož nedostatek často bývá důvodem problémů s prospěchem dětí. Děti, které chodily na doučování ve školním roce častěji jak čtyřikrát: 1. třída 3 děti 2. třída 2 dětí 3. třída 5 dětí 4. třída 10 dětí 5. třída 7 dětí 6

8 Oratoř byla otevřena každé pondělí a středu od do hod. pro děti ve věku 6-15 let, které mají zájem o kvalitní vyplnění svého volného času širokou nabídkou volnočasových aktivit jako např. : - sportovní aktivity (fotbal, stolní tenis, kulečník, florbal, basketbal, vybíjená aj.) - průměrně 15 dětí - keramická a výtvarná dílna průměrně 3 děti - hudebna nácvik kapel průměrně 6 dětí - počítače - průměrně 6 dětí V rámci oratoře probíhalo i několik tématických programů jako Dušičková oratoř, vánoční besídka, velikonoční besídka, oratoř na téma Don Bosko, dále se konalo několik turnajů, a to např.: fotbalový turnaj, florbalový turnaj, basketbalový turnaj či turnaj ve stolním tenise. Oratoř proběhla 72x s průměrným počtem 33,9 účastníků. Romský klub probíhal vždy v pátek od do hod. pro účastníky ve věku let. Náplň činností romského klubu byla spíše neorganizovaná, účastníci měli k dispozici hudebnu, počítačovou učebnu, hernu, tělocvičnu a barovou místnost. Dále byl prostor pro sociální práci, kdy jsme klienty doprovázeli v běžných i obtížných životních situacích. V rámci specifické prevence proběhlo několik tématických diskuzí včetně přednášek (problematika závislostí, sexuality, dále podpora romské identity aj.). Tyto programy spadají do osvětové činnosti. Romský klub proběhl 32x s průměrným počtem 12,8 účastníků. Volnočasové aktivity pro romské děti přímo na sídlišti Máj probíhaly vždy v úterý a ve čtvrtek od do hod. Těchto především pohybových, kontaktních, míčových a týmových her se účastnily děti ve věku 3 až 13 let. O činnost přímo na sídlišti je velký zájem ze strany rodičů. Důvodem je větší vzdálenost Střediska od jejich bydliště. V roce 2007/2008 se aktivity na sídlišti Máj konaly 71x s průměrným počtem 12,2 účastníků. Sociální terénní práce probíhala taktéž každé úterý a čtvrtek. Čas byl vyhraněn především pro romskou komunitu, která zde měla prostor pro řešení svých problémů společně s pracovníky Střediska, dále jsme pravidelně navštěvovali rodiny. Zde jsme se snažili vytvořit vřelejší vztahy s rodiči našich účastníků, aby k nám získali důvěru a často jsme rodinným příslušníkům pomáhali v obtížných životních situacích. V roce 2007/2008 bylo zrealizováno cca 120 návštěv rodin. Příležitostná činnost - v průběhu školního roku se uskutečnilo 7 víkendových akcí (na jeden i více dní). - Výlet do Třeboně 5 dětí - Vystoupení dvou romských kapel v Ostravě - 8 dětí - Hory s chlapci 10 dětí - Hory s děvčaty 5 dětí - Plovárna 4 děti - Fotbalový turnaj cca 18 dětí - Bambiriáda 10 dětí Z plánovaných pěti prázdninových akcí se zrealizoval pouze výlet na Lipno, kterého se zúčastnilo 5 dětí. 7

9 ZÁJMOVÉ KROUŽKY Středisko jako již tradičně nabízelo dětem a mládeži celou řadu zájmových kroužků, ve kterých mohli rozvinout své dovednosti, rozšířit vědomosti a navíc prohloubit schopnost komunikace v kolektivu. Věkové rozmezí účastníků kroužků je 5-26 let. Náplň a úroveň kroužků zajišťovali pedagogičtí a dobrovolní pracovníci, kteří mají v daném oboru dostatečné teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Celkem s námi v této oblasti spolupracovalo 26 dobrovolníků a 1 praktikant. Součástí programu některých kroužků byla prezentace dovedností dětí na turnajích, soutěžích a společných akcích pro děti. Velkým úspěchem byla činnost kroužků asistentských řadoví účastníci s enormním zájmem se mohli vzdělávat v těchto skupinách s výhledem na aktivní asistenci vedoucímu kroužku. Na druhou stranu jsme nemohli otevřít tři zájmové kroužky z důvodu nízkého počtu zájemců. Dlouhodobé cíle: - dětem a mládeži předávat zkušenosti v daném oboru - rozvíjet individualitu každého jednotlivce - vychovávat děti a mládež k převzetí zodpovědnosti, k toleranci, samostatnosti a pravdomluvnosti - vést děti a mládež ke spolupráci - zaměřit se na utváření zdravých hodnot Krátkodobé cíle pro rok 2007/2008: - přizpůsobovat nabídku poptávce - věnovat se rozvoji klíčových kompetencí dle možností a povahy (odbornosti) jednotlivých kroužků - podílet se na přípravě a realizaci akcí pro děti společně s Farností a Komunitou SDB - pravidelně aktualizovat webové stránky Výše uvedené záměry a cíle jsme naplňovali v maximální možné míře. Rozvoj klíčových kompetencí byl metodicky podpořen jednotlivými tématy, kterými jsme se zabývali ve všech programech Střediska. Přehled za školní rok 2007/2008 vlastní činnost a) zájmová činnost pravidelná florbalový 4 51 horolezecký 5 50 hudebna 3 10 keramický 5 54 kouzelnický 1 7 kytarový 2 8 ruční práce 1 6 sportovní 1 10 stolní tenis 1 9 příprava asistentů 2 11 volné lezení 1 5 výtvarně tvořivý 1 5 zobcová flétna 1 1 celkem Plán na rok 2008/2009: přizpůsobovat nabídku poptávce klást důraz na aktivní trávení volného času účastníků propracovat náplně keramického a výtvarného kroužku aktivně působit na účastníky animovat apod. propracovat metodiky a roční osnovy pokusit se nabídnout přitažlivější a zajímavější program Táborová činnost: Horolezecká chaloupka Domoradice a Sokolčí, 10 účastníků, 4 vedoucí, 2 asistenti 8

10 b) zájmová činnost příležitostná / pobytové akce / prázdninová činnost Datum akce Počet Popis akce Místo akce Od Do účastníků Florbalový dvojzápas - muži Písek Florbalový dvojzápas - junioři Kaplice Florbalový dvojzápas - muži Písek Bohoslužba slova výročí Sv. Vojtěch Florbalový dvojzápas - muži Sezimovo Ústí Florbalový dvojzápas - junioři Třeboň Florbalový turnaj Praha Florbalový turnaj Chotoviny Florbalový turnaj SHM Pha - Uhříněves Dárečky důchodcům DD U Hvízdala Memoriál horo Praha - Kobylisy Florbalový turnaj Chotoviny Florbalový turnaj SHM Pha - Uhříněves Florbalový turnaj Pha - Uhříněves Lyžařský výlet - kroužky Kvilda Výlet florb. + kouzel. kroužek Dívčí Kámen Horo soutěž SaSM Florbalový turnaj Žďár Horolezci na skalách Arco JVVZ Nový Dvůr Florbalový turnaj Pha - Uhříněves Návštěva horolezecké stěny ČB Turnaj ve stolním tenisu SaSM ČB Florbalové finále Týn n/vlt Pracovní víkend Kvilda Florbalový turnaj Ostrava Florbalové soustředění Kvilda 14 Celkem 339 9

11 PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST STŘEDISKA Salesiánský ples V lednu roku 2008 proběhl v KD Vltava sedmnáctý Salesiánský ples. Tato již tradiční kulturní akce je určená pro širší veřejnost. Letošní ples navštívilo 410 účastníků. Fotbalový turnaj Fotbalový turnaj se konal v sobotu ve Sportovním areálu Slavie u Kauflandu. Celkem 83 účastníků ve 12-ti týmech hrálo o poháry v kategorii starší žáci a dorost. Volejbalový turnaj Volejbalový turnaj se konal v sobotu Zápasy se odehrávaly na hřišti před Střediskem a na hřišti SK Pedagog. Počet účastníků byl 63 v osmi týmech. TÁBOROVÁ ČINNOST STŘEDISKA - CHALOUPKY Chaloupky jsou táborové akce, které mají ve Středisku již dlouholetou tradici. Jsou pořádány v období letních prázdnin pro děti a mládež, koordinují je 2 zaměstnanci. Během školního roku docházelo k pravidelným víkendovým setkáním, kde byli školeni a vzděláváni dobrovolníci a animátoři, kteří se v létě podíleli na přípravě a realizaci prázdninových pobytů chaloupek. Kromě vědomostní úrovně dobrovolníků byl také kladen důraz na jejich duchovní a morální rozvoj. Dále jsme tento školní rok otevřeli dvouletou systematickou animátorskou školu Junior. Každý rok pořádáme 2 víkendy pro mladé animátory, kteří s námi začínají spolupracovat. Po dvou letech obdrží úspěšní absolventi kurzu osvědčení zaštítěné Salesiánským střediskem mládeže ČB. O systematickou formaci byl překvapivě relativně vysoký zájem, proto zvažujeme v budoucnu podobný projekt opakovat. Dlouhodobé cíle: - dětem a mládeži předávat zkušenosti v daném oboru - zajistit dostatečnou základnu kvalitních dobrovolníků - rozvíjet klíčové kompetence - dbát celkový růst osobnosti animátora včetně duchovní stránky - zajistit dostatečné množství dětí na chaloupkách - zajistit kvalitní program respektující věk dětí, zájem apod. Krátkodobé cíle pro rok 2007/2008: - realizovat pravidelné školící víkendy - podporovat společenství animátorů, vytváření osobních vztahů ve skupině - zahájit projektu Junior - zlepšit technické vybavení objektů - splněno pouze částečně - podpořit křesťanské prvky na chaloupce Plán na rok 2008/2009: - rozšířit nabídku chaloupek o 1 2 chaloupky vzhledem ke stávající nedostatečné kapacitě - ukončit projekt Junior, úspěšným účastníkům předat osvědčení zaštítěné Střediskem - rozšířit nabídku aktivit pro animátory na Majáku - dodržet stávají standard nabídky víkendů pro animátory (5 6 za školní rok) 10

12 Přehled akcí za školní rok 2007/2008: Příležitostná činnost Jednodenní akce: Pochaloupkový výlet pro děti 29. září 2007, 85 účastníků, 25 dobrovolníků, 2 zaměstnanci. Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ), , Jihlava, 10 účastníků, 2 zaměstnanci. Setkání hlavních vedoucích chaloupek v lednu 2008, referenční zkoušky, školení BOZP aj. Uskutečnilo se 6 pobytových akcí s různou tématickou náplní a cílovou skupinou: Makrely ( , Kvilda) hodnotící víkend po chaloupkách 35 účastníků, 7 vedoucích Junior I ( , Slivice) vzdělávací program pro animátory (15-18 let) 26 účast., 7 vedoucích Duchna ( , Kvilda) duchovní obnova pro animátory 17 účastníků, 6 vedoucích. Štěkeň (( , Štěkeň) školení vedoucích v praktických i duchovních oblastech 30 účastníků, 11 vedoucích Junior II ( , Kvilda) - vzdělávací víkend pro animátory juniory 18 účastníků, 9 vedoucích Strezor ( , Kvilda) zážitkový víkend 19 účastníků, 7 vedoucích Táborová činnost Vrcholem činnosti jsou pochopitelně letní tábory, tedy pobyty pro děti a mládež chaloupky. Během léta se na chaloupkách vystřídalo 188 dětí, některé zájemce jsme museli vzhledem k naplněné kapacitě odmítnout. Dále se na chaloupkách podílelo 65 dobrovolníků a 5 zaměstnanců. Chaloupky v létě roku 2008 třída (věk) název vedoucí termín místo počet (Ú+V) * Tajemství ztraceného deníku Dominik Oujeský Hranice u N.Hradů Přežít! Mgr. Jan Liška Ovčín Společenství Irokézů Ladislav Banďouch Putim Tajemství vltavských peřejí Ladislav Banďouch řeka Vltava Výzva Šimon Heller Ovčín Záhada tajemného mnicha Jana Šandová Srní SOS Loruquaya Eva Opekarová Hranice u N.Hradů FACE TO FACE Lenka Šístková Ovčín let Indiánská chaloupka Bc. Alena Tlamsová Pořešínec l. Koexistence = soužití Jiří Baláš Hranice u N.Hradů l. Ministrantská chaloupka Jakub Skřička Putim 9+6 *) Ú = účastníci, V = vedoucí a asistenti 11

13 DOBROVOLNÍCI Dobrovolníci a praktikanti (studenti TF JU, vykonávající průběžnou pedagogickou praxi) působí jako výchovní asistenti ve všech programech pořádaných Střediskem. Zároveň jsou v souladu se ŠVP chápáni jako samostatná cílová skupina. Práce s ní zahrnuje získávání, výcvik a odbornou přípravu dobrovolníků i praktikantů, jejich zapojení do činnosti, dále pak supervizi, hodnocení a administrativu včetně pojištění. Ve školním roce 2007/2008 spolupracovalo na programech Střediska 47 dobrovolníků a 47 praktikantů (21 v zimním a 26 v letním semestru). Do uvedeného počtu není zahrnuto 76 animátorů, kteří zajišťovali chod prázdninových chaloupek. Největší počet dobrovolníků pracoval ve střediskových kroužcích (26), do činnosti Romské oratoře se naopak zapojilo nejvíce praktikantů (13 v zimním a 19 v letním semestru). Jedna dobrovolnice se v letošním roce zapojila do činnosti nikoli pedagogické, nýbrž administrativní, a pomáhala koordinátorovi dobrovolníků při vedení agendy a administraci pojištění. Na jaře 2008 vykonávalo ve Středisku 6 studentů TFJU také třítýdenní souvislou praxi, což byla pro obě strany velice přínosná zkušenost. Koordinovat dobrovolníky má na starosti 1 zaměstnanec Střediska. Dlouhodobé cíle: - zajistit dostatečný počet dobrovolníků a praktikantů pro fungování jednotlivých programů Střediska - administrativa a pojištění - systematická práce s dobrovolníky Krátkodobé cíle pro rok 2007/2008: - zajistit dostatečný počet dobrovolníků a praktikantů tento cíl byl splněn, a to jednak díky neutuchající ochotě dobrovolníků nabídnout svůj čas a své síly ve prospěch našich svěřenců, jednak díky dobré spolupráci s TFJU - sjednotit dobrovolnické smlouvy do jedné všeobecné, určené pro všechny typy činností (pravidelná, příležitostná, víkendová, prázdninová) podařilo se - pořádat formální, neformální a supervizí schůzky obzvláště neformální setkání (vánoční i závěrečné) se velmi vydařila, často malá účast na supervizích - zajistit pojištění této cílové skupině dařilo se, bohužel ne vždy s dostatečným předstihem - od ledna 2008 jednou až dvakrát měsíčně nabízet filmové večery - cílem bylo vytvořit prostor pro setkávání dobrovolníků a praktikantů, chodilo nemnoho účastníků, ale za to panovala dobrá atmosféra - součinnost mikrotýmu ve složení: koordinátor dobrovolníků a jednotliví zaměstnanci Střediska, kteří mají na starosti práci s dobrovolníky v jednotlivých programech mikrotým pracoval velmi efektivně Plán na rok 2008/2009: - zvýšit povědomí dobrovolníků o zpracovávaných tématech na Středisku, povzbudit je a inspirovat ke zpřístupnění témat dětem, případně rozšířit jejich obzory a vlastní zkušenost v rámci jednotlivých témat - nadále rozvíjet spolupráci v mikrotýmu - změna organizace výcviku a způsobu školení BOZP a PO - zaměřit se na práci s dobrovolníky v duchu strategického plánu - snaha o osobní komunikaci s dobrovolníky - věnovat více času a energie propagaci, nabídnout dobrovolnictví na ZSF JU a PF JU - navázat spolupráci s animátory a vedoucím chaloupek - vyjasnit si úlohu supervize 12

14 Schůzky pro dobrovolníky a praktikanty ve školním roce 2007/ pololetí termín - Název účast komentář Úvodní setkání praktikantů (ZS) Úvodní setkání dobrovolníků 20 program: představení Střediska, organizační informace, příprava na praxi/dobrovolnictví, školení BOZP a PO, příprava k vlastní činnosti program viz výše, rozdělení úvodní schůzky na 2 etapy (dopoledne praktikanti, odpoledne dobrovolníci) se velmi osvědčilo Supervize 9 vedl Tomáš Rádl, určena pro dobrovolníky všech sekcí Průběžná schůzka náplň: informace + možnost hodnocení ze strany studentů, fakulty, Střediska a 20 praktikantů jednotlivých sekcí Supervize 5 vedl Tomáš Rádl, určena pro dobrovolníky všech sekcí školení BOZP a PO 19 vedla Kamila Urbanová, 2. termín pro dosud neproškolené Vánoční setkání dobrovolníků a praktikantů 33 program: informační část (hlavní události uplynulých měsíců, co nás čeká v příštím roce), slavnostní část (vánoční příběh, přípitek, předání dárků), neformální setkání a rozhovory Supervize 12 vedl Tomáš Rádl, určena pro dobrovolníky všech sekcí Filmový večer 12 Don Bosco I; téma: Don Bosco Filmový večer 10 Don Bosco II; téma: Don Bosco 2. pololetí termín - Název účast komentář Supervize 5 vedl Tomáš Rádl, určena pro dobrovolníky všech sekcí Úvodní setkání praktikantů program: představení Střediska, organizační informace, příprava na praxi, školení 19 (LS) BOZP a PO, příprava k vlastní činnosti Filmový večer 11 Život je krásný; téma: Don Bosco vedl Martin Hobza SDB, zamyšlení nad tím, co znamená salesián a čím je naše 6.3. Den salesiánského výchovného 2 Středisko salesiánské; reflexe výchovných situací na základě úryvků z filmu Don stylu Bosco a našich zkušeností z práce ve Středisku Filmový večer 8 Ženy pro měny; téma: Zdravý životní styl Filmový večer speciál 13 Umučení Krista; téma: Velikonoce Supervize 4 vedl Tomáš Rádl, určena pro dobrovolníky všech sekcí Průběžná schůzka praktikantů 22 náplň: informace + možnost hodnocení ze strany studentů, fakulty, Střediska a jednotlivých sekcí Filmový večer 30 Pád do ticha; téma: Zdravý životní styl Supervize 6 vedl Tomáš Rádl, určena pro dobrovolníky všech sekcí Filmový večer 12 Hotel Rwanda; téma: Láska Filmový večer 11 Lazebník sibiřský; téma: Láska Závěrečná schůzka program: informační část (zhodnocení uplynulého školního roku), slavnostní část 50 dobrovolníků a praktikantů (posezení u táboráku, opékání špekáčků, neformální setkání a rozhovory) 13

15 SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI Salesiánská provincie Praha zřizovatel. V průběhu roku se 3x uskutečnily dvoudenní porady s řediteli ostatních SaSM v ČR, dále dvoudenní setkání technicko administrativních pracovníků středisek a dvoudenní setkání pracovníků v přímé práci s dětmi a mládeží Teologická fakulta Jihočeské univerzity (TF JU) Program Pět P České Budějovice (ZSF JU) Školy, do kterých docházejí účastníci našich programů pro děti a mládež Spolupráce s řediteli DDM Jihočeského kraje, účast na celostátní konferenci DDM v Táboře Česká asociace streetwork (ČAS) Úřad práce, České Budějovice Poradna pro ženy a dívky SONŽ, České Budějovice Kurátoři pro děti a mládež Středisko výchovné péče, České Budějovice o.s. Prevent Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje (Radambuk) SaSM DDM Ostrava Romský koordinátor pro Jihočeský kraj (R. Slivka) Romské sdružení Roma Reflex (A. Gorol) Národní dobrovolnické centrum Hestia Městská charita ČB Miloto, V.I.P. Policie ČR Probační a mediační služba ČB Salesiánské hnutí mládeže (SHM) majitelé a správci objektů, které Středisko využívá Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce (ČŠI) Dne proběhla kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu dopadla dobře. Finanční úřad Dne vše v pořádku. České asociace streetwork (ČAS) Nízkoprahový klub Oráč SaSM DDM ČB prošel úspěšně auditem České asociace streetwork, získal osvědčení kvality do Bylo tak rozhodnuto na zasedání Správní rady ČASu

16 ZAMĚSTNANCI STŘEDISKA V letošním školním roce se podařilo udržet stabilitu zaměstnaneckého týmu. Pedagogická rada se v průběhu školního roku konala 16x. Porada všech zaměstnanců Střediska pak proběhla 10x. V průběhu školního roku nechyběla supervize pod vedením zkušeného supervizora ani hodnocení zaměstnanců ředitelem Střediska. Zaměstnanci Ing. Tomáš Rádl ředitel SaSM DDM ČB, pracovník Romské oratoře, PVČ * Bc. Jiří Herrmann zástupce ředitele pro technicko-hospodářskou oblast, ekonom Kamila Urbanová zástupkyně ředitele pro pedagogickou oblast, PVČ, administrativa Mgr. Eliška Mařáčková fundraiser, PVČ Štěpán Vondrášek vedoucí klubu Oráč, sam. kontaktní pracovník v soc. službách, PVČ Mgr. Markéta Vondrášková (Lálová) samostatná kontaktní pracovnice v soc. službách klubu Oráč, PVČ Jaroslav Buchtelík pomocný pracovník uklízečky, asistent PVČ Miroslava Bendová, DiS. vedoucí Romské oratoře, samostatná kontaktní pracovnice v soc. službách, PVČ Jan Horváth samostatný kontaktní pracovník v soc. službách Romské oratoře, PVČ Michal Svoboda PVČ Květa Herrmannová, DiS. administrativa Karel Kudláček technický pracovník - školník Jiřina Bielková recepční, uklízečka Libor Macák koordinátor dobrovolníků, asistent koordinátora chaloupek, PVČ Jiří Heller koordinátor chaloupek, PVČ Šárka Chlupová PVČ Aleš Adamkovič pomocný pracovník technického pracovníka Bc. Tomáš Brychta správce počítačových systémů, sítě a internetových stránek Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th. D. lektor specialista Jiřina Klímová domovnice ŠVS na Kvildě *) PVČ = Pedagog/pedagožka volného času 15

17 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Český horolezecký svaz Magistrát města ČB odbor sociálních služeb České Budějovice TF JU, Č. Budějovice Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s, Č. Budějovice Školení instruktorů ČHS Kurz RCI (instruktor skalního lezení) Š. Vondrášek dokončení kurzu Rozvojový plán sociálních služeb (RPSS) V rámci RPSS se zaměstnanci Střediska zúčastnili 6-ti vzdělávacích seminářů a 2 workshopů M. Bendová, J. Horváth, M. Lálová, E. Mařáčková Odborná příprava pedagogických pracovníků středisek volného času 2 roky K. Hermannová, M. Bendová, M. Lálová, J. Horváth, Š. Vondrášek Sociální šetření v rodinách M. Bendová, J. Horváth, M. Lálová o. s. JEJDE, Třešť Celostátní výměna zkušeností (CVVZ) E. Mařáčková, J. Heller Radambuk, ČB. Budějovice Jak dál? E. Mařáčková Salesiánská provincie Praha, Praha Setkání nepedagogických pracovníků salesiánských středisek J. Bielková, J. Hermann, K. Kudláček, E. Mařáčková Odborconsult-D, České Budějovice Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od J. Hermann Vzdělávací centrum pro veřejnou Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování správu ČR, o.p.s., Č. Budějovice M. Bendová, M. Lálová NIDV, Praha Psychologické aspekty sexuálního zneužívání M. Bendová Pedagogicko psychologická poradna Hlubinná mentální psychohygiena Stíny naší duše Žďár nad Sázavou T. Rádl Salesiánská provincie Praha, Praha Staročeský dvůr, Jelmo (Libnič) PARIS, Č. Budějovice Project Outdoor, s.r.o. Radíkov u Olomouce Setkání pedagogických pracovníků salesiánských středisek M. Bendová, J. Buchtelík, J. Horváth, Š. Chlupová, M. Lálová, E. Mařáčková, M. Svoboda, K. Urbanová, Š. Vondrášek Kurz točení na hrnčířském kruhu, glazování a zdobení keramiky Š. Chlupová Právní poradna v otázkách a odpovědích K. Urbanová Instruktor lanových aktivit I. a II. třídy (vysoké i nízké lanové překážky), bezpečnost práce ve výškách Libor Macák 16

18 FINANČNÍ ZPRÁVA Financování činnosti Salesiánského střediska mládeže - domu dětí a mládeže České Budějovice (dále jen SaSM - DDM ČB) bylo v roce 2007 z valné většiny zabezpečeno z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále pak ze zdrojů Statutárního města České Budějovice - Magistrátu města, Jihočeského kraje, nadací Pro radost a Renovabis. V neposlední řadě je nutno zmínit vybrané účastnické poplatky, dary individuálních dárců a tržby z prodeje služeb. Nejvyššího nákladového zatížení dosáhly v roce 2007 mzdové náklady a k nim neodmyslitelně výše plateb zákonného zdravotního a sociálního pojištění, které v konečné fázi tvořily více jak 1/2 veškerých nákladů SaSM DDM ČB. Nárůst této nákladové složky je způsoben zejména dvěma faktory: rostoucími požadavky na profesionalitu jednotlivých zaměstnanců (dosažená úroveň jejich vzdělání a praxe) a rostoucím počtem zaměstnanců. Hlavním směrem v personální, a tím pádem i mzdové, politice SaSM DDM je zabránit fluktuaci zaměstnanců a dlouhodobě udržet v pracovním poměru kvalifikované profesionály. Z tohoto důvodu dochází ke zvýšení nákladů na jejich odměňování. Další nákladovou složkou, kterou je třeba zmínit, je spotřeba materiálu. Její vzrůst o proti minulým letům vychází hlavně z potřeb kompletně vybavit jak budovu SaSM DDM ČB, tak budovu ŠVS Kvilda č. 15. V současnou dobu jsou zmiňované prostory (oproti podobným školským zařízením) vybaveny nadprůměrně. Ostatní nákladové složky jsou ve svém procentuelním vyjádření stabilizovány, tj. dosahují přibližně stejného nákladového zatížení jako v předešlých letech. Struktura nákladů v roce 2007 Struktura výnosů v roce 2007 Spotřeba materiálu ,71 Kč Tržby z prodeje služeb ,00 Kč Spotřeba energie ,50 Kč Úroky z BÚ ,00 Kč Opravy a udržování ,20 Kč Přijaté příspěvky ,10 Kč Cestovné ,10 Kč Přijaté příspěvky od účastníků ,00 Kč Ostatní služby ,50 Kč Přijaté provozní dotace a granty ,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Celkem ,10 Kč Zákonné zdrav. a soc. pojištění ,00 Kč *)Tato položka vyjadřuje souhrn přijatých darů od fyzických osob, Zákonné sociální náklady ,50 Kč právnických osob, nadačních příspěvků od Nadace pro radost a Nadace Renovabis Daň silniční 3 000,00 Kč Daň z nemovitosti 95,00 Kč Vlastní jmění k ,36 Kč Ostatní daně a poplatky 9 852,00 Kč Jiné ostatní náklady 7 905,00 Kč Investiční fond k ,65 Kč Odpisy DHM ,00 Kč Poskytnuté příspěvky 500,00 Kč Výsledek hodpodaření (ztráta) ,41 Kč Celkem ,51 Kč Struktura provozních dotací, grantů a nadačních příspěvků v roce 2007 Nadace pro radost Renovabis MŠMT EU + Magistrát města ČB Krajský úřad - školský o. Magistrát města ČB - sportovní k. Magistrát města ČB - sociální o. Magistrát města ČB - školský o. Celkem ,00 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 500,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč 17

19 Struktura nákladů v roce 2007 Poskytnuté příspěvky 500,00 Kč Odpisy DHM ,00 Kč Jiné ostatní náklady 7 905,00 Kč Ostatní daně a poplatky 9 852,00 Kč Daň z nemovitosti 95,00 Kč Daň silniční 3 000,00 Kč Zákonné sociální náklady ,50 Kč 18 Zákonné zdrav. a soc. pojištění ,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Ostatní služby ,50 Kč Cestovné ,10 Kč Opravy a udržování ,20 Kč Spotřeba energie ,50 Kč Spotřeba materiálu ,71 Kč

20 Struktuta výnosů v roce 2007 Přijaté provozní dotace a granty ,00 Kč Přijaté příspěvky od účastníků ,00 Kč 19 Přijaté příspěvky ,10 Kč Úroky z BÚ ,00 Kč Tržby z prodeje služeb ,00 Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže

Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti domova mládeže Zpracovala: Mgr.Lörincová Marcela Mgr. Klegová Jarmila 2013-2014

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více