Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice"

Transkript

1 Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 3 Poslání 3 Rozsah činnosti 3 OTEVŘENÉ KLUBY 4 Klub Oráč 4 Romská oratoř 6 ZÁJMOVÉ KROUŽKY 8 PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST STŘEDISKA 10 TÁBOROVÁ ČINNOST STŘEDISKA - CHALOUPKY 10 DOBROVOLNÍCI 12 SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI 14 ZAMĚSTNANCI STŘEDISKA 15 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 16 FINANČNÍ ZPRÁVA 17

3 ÚVODNÍ SLOVO Láska není zdaleka rezervoár, který se vyprazdňuje, když se z něho čerpá, naopak se obnovuje štědrým rozdáváním. Milí přátelé, Lou Andrea Salomé v právě uplynulém roce jsem si častěji uvědomoval, jak jsou - při setkání s každým člověkem a tím spíš s dětmi - důležité takové základní věci jako úsměv, pohled do očí a hezky vyslovené jméno, prostý a opravdový zájem o jejich osobu, jejich život, radosti i starosti. Myslím, že se nám takový přístup ve Středisku dařil a všichni včetně dětí cítili rodinnou atmosféru, přijetí a lásku. Snad podle citátu Lou Andrea Salomé jsme letos vnímali i obdarování, které se nám během roku dostávalo od dětí, dobrovolníků, praktikantů i dobrodinců. Máme za sebou pilnou a obětavou práci všech, kdo se podílejí na naplňování poslání Střediska. Tým pracovníků zůstal stabilní, nikdo z něj neodešel. Hned od začátku roku jsme se pustili do naší novinky - tématických výchovných programů celého Střediska. Zvolili jsme si témata: přátelství, tolerance, rodina, Don Bosko, zdravý životní styl a láska. Do přípravy a realizace těchto témat se zapojil každý podle svých schopností a možností. Celý rok jsme žili těmito společnými tématy a doufám, že pro účastníky našich programů byly také přínosem. Současně jsme si s pracovníky a dobrovolníky ujasňovali a prohlubovali salesiánský styl práce a výchovy. Zorganizovali jsme velmi zdařilý den salesiánské spirituality a každý z pracovníků si vybral jednoho salesiána z Č. Budějovic pro zkonfrontování svého salesiánského přístupu k účastníkům. Velkým oříškem je pro nás smysluplnost klíčových kompetencí a jejich promítání do jednotlivých programů. Přesto tušíme, že je to dobrý směr. Postupně jsme přišli na metodu, jak si v nich každý pracovník může najít svoji specializaci a vzájemným doplňováním snad postupně budeme skládat velkou mozaiku 8 hlavních kompetencí. Chuť máme, smysl známe, tak se i cesta najde. Díky sociálnímu zákonu jsme registrováni jako poskytovatelé sociálních služeb na Krajském úřadě Jihočeského kraje. To nás vedlo k systematické sociální práci, která je pro mnoho našich účastníků tolik potřebná. Máme několik pracovníků vzdělaných v sociální oblasti, je radost je pozorovat v jejich tvořivém přístupu k mnohým potřebným dětem a mladým lidem. Podařilo se nám také díky Magistrátu města České Budějovice získat malý objekt na sídlišti Máj především k provozování sociální práce přímo v prostředí našich účastníků. Několik našich pracovníků se velmi aktivně a obětavě zapojilo do pracovních skupin Rozvojového plánu statutárního města ČB v oblasti sociálních služeb na období Dále v rámci Střediska vznikl samostatný horolezecký oddíl, dlouhodobý to sen mnoha našich horolezců. V červnu jsme slavnostně otevřeli ŠVS Kvilda za účasti našich dobrodinců a donátorů. Objekt je opraven a vybaven. Může teď plně sloužit výchovným a vzdělávacím cílům našeho Střediska a podobných organizací pracujících s dětmi a mládeží. Velmi dobře se nám opět spolupracovalo s Magistrátem města České Budějovice a s Krajským úřadem Jihočeského kraje, kde už se vzájemně známe a vážíme si své práce ve prospěch potřebných dětí a mládeže v našem krajském městě. Společně také hledáme větší prostory pro hlučné programy dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, protože současné jsou již silně nevyhovující. I nadále chceme ve Středisku směřovat naši práci k rozvoji dětí a mládeže, zejména pak dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí. Chceme, aby i oni viděli ve svém životě šance, které jim život připravuje a chopili se jich. Přeji nám všem, abychom si vážili toho, že můžeme být druhým prospěšní a velkoryse rozdávali z toho, co jsme sami dostali, zažili a pochopili. Vyprošuji Vám všem, kteří s námi jakýmkoli způsobem spolupracujete pevné zdraví a Boží požehnání. Tomáš Rádl ředitel SaSM DDM ČB 2

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Adresa: Emy Destinové 1, České Budějovice Právní forma: školská právnická osoba č. j /06-21, ze dne Telefon: Internetová stránka: IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: /5500 Ředitel: P. Ing. Tomáš Rádl Odloučené pracoviště: Školící a vzdělávací středisko v obci Kvilda č. p. 15 Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha (c. p. o.), Kobyliské nám. 1, Praha 8 Složení rady š. p. o.: P. Mgr.František Blaha, P. Mgr. Josef Mendel, P. Mgr. Evžen Rakovský CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Salesiáni působí v Českých Budějovicích neveřejně již od roku Po změně politického režimu byla salesiánům v Českých Budějovicích svěřena farnost Čtyři Dvory. Od českobudějovického biskupství dostali k dispozici bývalý františkánský kostel sv. Vojtěcha s přilehlou budovou, kde počátkem devadesátých let bylo Salesiánskou provincií Praha založeno Salesiánské středisko mládeže. Oficiálně bylo zřízeno V roce zde byla přistavěna další část budovy a zmodernizována stávající. Následně pak bylo středisko zařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT. Na základě nařízení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání bylo Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice ke dni zapsáno do rejstříku školských právnických osob MŠMT. Poslání Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice přispívá prostřednictvím preventivního výchovného systému Dona Boska, volnočasových aktivit a sociální práce k celostnímu rozvoji dětí a mládeže. Rozsah činnosti pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost terénní práce příležitostná činnost spontánní činnost individuální práce pomoc dětem, mládeži a rodině při sociálních obtížích a konfliktech táborová a pobytová činnost osvětová činnost a vedení k prevenci sociálně patologických jevů spolupráce a vzdělávání dobrovolníků Střediska z řad mládeže i dospělých v rámci klinického pracoviště vzdělávání praktikantů Jihočeské univerzity sportovní činnost Středisko je oprávněno rozvíjet i další činnost, která je v souladu s posláním. Při této činnosti se Středisko zaměřuje především na preventivní a výchovné programy pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením. Tato cílová skupina využívá nabídky otevřených klubů, kde se věnujeme volnočasovým aktivitám a sociální práci. 3

5 OTEVŘENÉ KLUBY V otevřených klubech se zaměřujeme převážně na neorganizované nebo sociálně znevýhodněné děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory a sídliště Máj. V jejich rámci nabízíme několik specifických programů, které jsou zaměřeny na danou cílovou skupinu. Principy všech nabízených programů: nízkoprahovost, individuální přístup, partnerství a zapojení klientů do obsahu i formy aktivit, snaha o co nejpřístupnější formu služeb, týmová práce všech pracovníků. Programy vychází z preventivního výchovného systému Dona Boska. Dlouhodobé cíle: Klub Oráč Aktivity pro neorganizované děti a mládež ve věku převážně od 13 do 18 let, dle potřeby docházejí i starší klienti. Kromě víkendových a prázdninových akcí, byly všechny nabízené programy klubu bezplatné a mohly být i anonymní. Na celkové nabídce realizovaných programů se ve školním roce 2007/2008 podílelo 6 klubových zaměstnanců (3 úvazky), 7 dobrovolníků a 13 praktikantů. - nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí - předávat a rozšiřovat zkušenosti a pozitivní dovednosti - poskytnout sociální pomoc potřebným klientům - pomocí skupinové práce vést mladého člověka ke spolupráci, toleranci a zodpovědnosti za své chování - uplatňovat individuální přístup a navazovat přátelský vztah s klientem - odkrývat a pomáhat řešit sociálně patologické jevy (konflikty doma či ve škole, s vrstevníky, šikanu apod.) - doprovázet klienta v obtížných životních situacích Krátkodobé cíle pro rok 2007/2008: - zavést větší množství programů do běžného klubu podařily se zejména výtvarné aktivity, doučování, horolezecká stěna, jednorázové turnaje - rozvíjet a rozšířit tématické večery v klubu, témata Střediska, více prevence tento cíl byl realizován prostřednictvím přednášek od Poradny pro ženy a dívky SONŽ, vlastních přednášek a diskusí na dané téma s pracovníky, praktikanty a dobrovolníky - nové praktikanty a dobrovolníky úspěšně zapojit do chodu klubu bezproblémová spolupráce, zapojení do příprav programu, vlastní vedení tématické přednášky nebo diskuse Plán na rok 2008/2009: udržet bohatou programovou nabídku v klubu Oráč zahájit skupinovou práci v kontaktním centru Maják na sídlišti Máj navázat kontakty a aktivně spolupracovat se sociálními pracovnicemi Magistrátu města ČB Pravidelná činnost Klub Oráč probíhal v pondělí a ve středu v budově SaSM - DDM ČB od do a v pátek od do Základní programovou nabídku v klubu byla, při zachování určitých minimálních pravidel, možnost zahrát si kulečník, stolní fotbálek, šipky, florbal, míčové i stolní hry apod. Nabídka byla rozšířena o kreativní, sportovní a jiné činorodé programy - zkoušení v hudebně, umělecké tvoření v keramické a výtvarné dílně nebo lezení na umělé horolezecké stěně. K těmto činnostem můžeme přiřadit i práci na počítači a doučování. Největší zájem byl o matematiku, český, anglický a německý jazyk. Doučování proběhlo celkem 24x. Účastníci se také mohli pravidelně 1x týdně setkávat při volnočasových aktivitách (úterý od do 18.30) na sídlišti Máj a v tělocvičně na ZŠ Máj. Průměrný počet účastníků na úterních aktivitách byl 18,4. 4

6 Speciální program klubu (specifická primární prevence) pak probíhal každý klub poslední hodinu (pátek 2 hodiny). Tyto programy jsou více směřovány k osobnímu kontaktu, k zlepšení sociálních dovedností a k pozitivnímu sebehodnocení klientů. Navštěvovali je především pravidelní návštěvníci klubu a náplní těchto večerů byli především diskuse, přednášky, zážitkové hry, besedy a promítání různých filmů v rámci prevence. Témata v uplynulém roce: vztahy partnerské, rodinné, školní obtíže, prospěch, chování, sex, hip-hop, Don Bosko, mandaly, zdravý životní styl, psychika, charakter člověka, přátelství, tolerance a Romský večer. Tyto programy spadají do osvětové činnosti. Individuální sociální práce byla realizována především v kontaktní místnost. Klienti, pokud potřebovali, mohli kdykoliv požádat některého z pracovníků klubu o radu či pomoc s jakýmkoliv problémem a rozhovor proběhl v nerušeném a bezpečném prostředí. Na základě těchto intervencí a případové práce jsme byli schopni nejen mapovat spektrum problémů neorganizované mládeže, ale i nalézt účinná opatření a doprovázet mladé lidi při jejich řešení. Současně jsme rozvíjeli spolupráci s rodinami, školami a návaznými institucemi. Počty účastníků v klubu po st pá průměr suma týdně Klub byl ve školním roce 2007/2008 otevřen 102 dní (336 hodin). Intervence vroce 2007/2008 září ,7 89 Problémy osobní 68 říjen 37,7 42,4 31,7 37,3 111,8 Spolupráce na příležitostných akcích (plánování a hodnocení) 65 listopad 43,1 45,4 39,7 42,7 128,2 Poradenství v oblasti využití volného času 62 prosinec 34,7 31,7 29,3 31,9 95,7 Problémy výchovné 58 leden 44, ,5 42,8 128,3 Problémy školní 51 únor 44 56,7 43, Problémy partnerské 48 březen 48, ,7 43,7 131 Problémy rodinné 41 duben 42,5 41,8 43,8 42,7 128,1 Problémy spojené se sexualitou 9 květen 36,3 39, ,2 99,6 Problémy zdravotní 6 červen 24 29,3 27,5 26,9 80,8 Poradenství při vyhledávání brigád 6 suma 38,7 40,9 35,6 38,4 115,2 Intervence celkem 414 Volnočasové aktivity na sídlišti Máj byly určeny pro děti ve věku 6-14 let z různých společenských vrstev a s různou mírou problémovosti. Schůzky probíhaly každé úterý od do V rámci volnočasových aktivit s dětmi na sídlišti Máj jsme se snažili na ně výchovně působit, předávat jim základní morální hodnoty. Volnočasové aktivity proběhly 41x s průměrným počtem 19,1 účastníků. Terénní práce probíhala nárazově ve čtvrtek od do na území celého sídliště Máj a Šumava. Práce byla zaměřena na vyhledávání a kontaktování všech potřebných mladých lidí. Mezi klienty a pracovníky probíhaly rozhovory, byla jim nabídnuta či zprostředkována pomoc. Terénní práce proběhla 18x (hlavně počátkem školního roku) s průměrným počtem kontaktů 18,2. Příležitostná činnost - ve školním roce 2007/2008 jsme uspořádali 5x jednorázovou akci (návštěva horolezecké stěny Hodějovice, návštěva kina, Mikuláš, fotbalový a volejbalový turnaj). První dvě akce byly pouze pro účastníky klubu Oráč, Mikuláš pořádali účastníci klubu pro veřejnost (obcházení) a poslední dvě akce byly pořádány pracovníky pro širokou veřejnost s účastí jednoho nebo více týmů z klubu Oráč. Pobytových akcí bylo celkem 5: víkend na Tampíru (listopad / 5 účastníků), víkend v Praze (přelom listopadu a prosince / 10 účastníků), lyžařský pobyt na Kvildě (únor jarní prázdniny / 8 účastníků), Bambiriáda (květen / 18 účastníků), čtyřdenní putovní tábor v Jižních Čechách (červenec / 12 účastníků). Během roku v rámci aktivit klubu Oráč proběhl kontakt s více než 200 různými dětmi a mládeží. 5

7 Romská oratoř Volnočasové programy pro neorganizovanou skupinu romských dětí a mládeže ze spádové oblasti sídliště Máj. Účastníci ve věkové kategorii 6 15 let docházeli do Střediska dvakrát týdně. Zde pro ně byly připraveny programy rozdělené do dvou bloků. První část doučování - probíhalo hodinu. Program následně pokračoval volnočasovými aktivitami, tzv. oratoří, kde byly pro děti připraveny různorodé zájmové aktivity. Pro romskou mládež jsme organizovali romský klub. Ten navštěvovali účastníci ve věkovém rozmezí let. Přímo na sídlišti Máj jsme realizovali volnočasové aktivity. Na celkové nabídce programů se ve školním roce 2007/2008 podílelo 5 zaměstnanců (2,8 úvazku), 8 dobrovolníků a 32 praktikantů. Dlouhodobé cíle: - zaměřit se na komplexní výchovu a vzdělávání účastníků - obohatit volný čas účastníků pestrými činnostmi - rozvíjet u cílové skupiny jejich romskou identitu - realizovat cílenou prevenci sociálně-patologických jevů a v případě potřeby doprovodit účastníky při řešení jejich problémů - umožnit účastníkům prostřednictvím programů Střediska získat pozitivní zkušenost s majoritní společností Krátkodobé cíle pro rok 2007/2008: - podpořit schopnost účastníků doučování uplatnit získané vědomosti, dovednosti a návyky v reálném životě na tomto cíli již dlouhodobě systematicky pracujeme, daří se částečně - nabízet účastníkům smysluplnou náplň volného času tento cíl byl splněn - vést účastníky k tomu, aby si svůj volný čas dokázali sami zodpovědně organizovat dařilo se částečně, především s hudebními kapelami jsme udělali velký krok vpřed - zprostředkovat, případně přímo poskytnout odpovídající sociální služby dařilo se - realizovat programy specifické prevence sociálně-patologických jevů nebyl zájem ze strany účastníků - pomoci budovat vztah účastníků ke svému okolí dlouhodobější úkol, daří se částečně Plán na rok 2008/2009: - kvalitněji připravovat pedagogické programy - rozhodně vnést do programů romskou kultury, zvyky, podporu identity ( kulturní referent ) - být iniciativní, studovat romskou problematiku, znalost romštiny - pokračovat v metodickém vedení systematičnost - včas plnit úkoly v sekci i mimo ni Pravidelná činnost Doučování - v roce 2007/2008 program doučování proběhl 71x s průměrným počtem 19,1 účastníků. Doučování probíhalo každé pondělí a středu od do hod. pro děti z 1.stupně ZŠ. V tomto programu jsme využívali alternativních metod doučování, aby vzdělávání bylo dětem předáváno zábavnou formou. Dále jsme zůstali u systému bodování, kdy jsou děti motivovány k doučování soutěží o víkendovou akci zdarma. Mimo samotného vzdělávání jsme se snažili podporovat sebevědomí dětí, jehož nedostatek často bývá důvodem problémů s prospěchem dětí. Děti, které chodily na doučování ve školním roce častěji jak čtyřikrát: 1. třída 3 děti 2. třída 2 dětí 3. třída 5 dětí 4. třída 10 dětí 5. třída 7 dětí 6

8 Oratoř byla otevřena každé pondělí a středu od do hod. pro děti ve věku 6-15 let, které mají zájem o kvalitní vyplnění svého volného času širokou nabídkou volnočasových aktivit jako např. : - sportovní aktivity (fotbal, stolní tenis, kulečník, florbal, basketbal, vybíjená aj.) - průměrně 15 dětí - keramická a výtvarná dílna průměrně 3 děti - hudebna nácvik kapel průměrně 6 dětí - počítače - průměrně 6 dětí V rámci oratoře probíhalo i několik tématických programů jako Dušičková oratoř, vánoční besídka, velikonoční besídka, oratoř na téma Don Bosko, dále se konalo několik turnajů, a to např.: fotbalový turnaj, florbalový turnaj, basketbalový turnaj či turnaj ve stolním tenise. Oratoř proběhla 72x s průměrným počtem 33,9 účastníků. Romský klub probíhal vždy v pátek od do hod. pro účastníky ve věku let. Náplň činností romského klubu byla spíše neorganizovaná, účastníci měli k dispozici hudebnu, počítačovou učebnu, hernu, tělocvičnu a barovou místnost. Dále byl prostor pro sociální práci, kdy jsme klienty doprovázeli v běžných i obtížných životních situacích. V rámci specifické prevence proběhlo několik tématických diskuzí včetně přednášek (problematika závislostí, sexuality, dále podpora romské identity aj.). Tyto programy spadají do osvětové činnosti. Romský klub proběhl 32x s průměrným počtem 12,8 účastníků. Volnočasové aktivity pro romské děti přímo na sídlišti Máj probíhaly vždy v úterý a ve čtvrtek od do hod. Těchto především pohybových, kontaktních, míčových a týmových her se účastnily děti ve věku 3 až 13 let. O činnost přímo na sídlišti je velký zájem ze strany rodičů. Důvodem je větší vzdálenost Střediska od jejich bydliště. V roce 2007/2008 se aktivity na sídlišti Máj konaly 71x s průměrným počtem 12,2 účastníků. Sociální terénní práce probíhala taktéž každé úterý a čtvrtek. Čas byl vyhraněn především pro romskou komunitu, která zde měla prostor pro řešení svých problémů společně s pracovníky Střediska, dále jsme pravidelně navštěvovali rodiny. Zde jsme se snažili vytvořit vřelejší vztahy s rodiči našich účastníků, aby k nám získali důvěru a často jsme rodinným příslušníkům pomáhali v obtížných životních situacích. V roce 2007/2008 bylo zrealizováno cca 120 návštěv rodin. Příležitostná činnost - v průběhu školního roku se uskutečnilo 7 víkendových akcí (na jeden i více dní). - Výlet do Třeboně 5 dětí - Vystoupení dvou romských kapel v Ostravě - 8 dětí - Hory s chlapci 10 dětí - Hory s děvčaty 5 dětí - Plovárna 4 děti - Fotbalový turnaj cca 18 dětí - Bambiriáda 10 dětí Z plánovaných pěti prázdninových akcí se zrealizoval pouze výlet na Lipno, kterého se zúčastnilo 5 dětí. 7

9 ZÁJMOVÉ KROUŽKY Středisko jako již tradičně nabízelo dětem a mládeži celou řadu zájmových kroužků, ve kterých mohli rozvinout své dovednosti, rozšířit vědomosti a navíc prohloubit schopnost komunikace v kolektivu. Věkové rozmezí účastníků kroužků je 5-26 let. Náplň a úroveň kroužků zajišťovali pedagogičtí a dobrovolní pracovníci, kteří mají v daném oboru dostatečné teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Celkem s námi v této oblasti spolupracovalo 26 dobrovolníků a 1 praktikant. Součástí programu některých kroužků byla prezentace dovedností dětí na turnajích, soutěžích a společných akcích pro děti. Velkým úspěchem byla činnost kroužků asistentských řadoví účastníci s enormním zájmem se mohli vzdělávat v těchto skupinách s výhledem na aktivní asistenci vedoucímu kroužku. Na druhou stranu jsme nemohli otevřít tři zájmové kroužky z důvodu nízkého počtu zájemců. Dlouhodobé cíle: - dětem a mládeži předávat zkušenosti v daném oboru - rozvíjet individualitu každého jednotlivce - vychovávat děti a mládež k převzetí zodpovědnosti, k toleranci, samostatnosti a pravdomluvnosti - vést děti a mládež ke spolupráci - zaměřit se na utváření zdravých hodnot Krátkodobé cíle pro rok 2007/2008: - přizpůsobovat nabídku poptávce - věnovat se rozvoji klíčových kompetencí dle možností a povahy (odbornosti) jednotlivých kroužků - podílet se na přípravě a realizaci akcí pro děti společně s Farností a Komunitou SDB - pravidelně aktualizovat webové stránky Výše uvedené záměry a cíle jsme naplňovali v maximální možné míře. Rozvoj klíčových kompetencí byl metodicky podpořen jednotlivými tématy, kterými jsme se zabývali ve všech programech Střediska. Přehled za školní rok 2007/2008 vlastní činnost a) zájmová činnost pravidelná florbalový 4 51 horolezecký 5 50 hudebna 3 10 keramický 5 54 kouzelnický 1 7 kytarový 2 8 ruční práce 1 6 sportovní 1 10 stolní tenis 1 9 příprava asistentů 2 11 volné lezení 1 5 výtvarně tvořivý 1 5 zobcová flétna 1 1 celkem Plán na rok 2008/2009: přizpůsobovat nabídku poptávce klást důraz na aktivní trávení volného času účastníků propracovat náplně keramického a výtvarného kroužku aktivně působit na účastníky animovat apod. propracovat metodiky a roční osnovy pokusit se nabídnout přitažlivější a zajímavější program Táborová činnost: Horolezecká chaloupka Domoradice a Sokolčí, 10 účastníků, 4 vedoucí, 2 asistenti 8

10 b) zájmová činnost příležitostná / pobytové akce / prázdninová činnost Datum akce Počet Popis akce Místo akce Od Do účastníků Florbalový dvojzápas - muži Písek Florbalový dvojzápas - junioři Kaplice Florbalový dvojzápas - muži Písek Bohoslužba slova výročí Sv. Vojtěch Florbalový dvojzápas - muži Sezimovo Ústí Florbalový dvojzápas - junioři Třeboň Florbalový turnaj Praha Florbalový turnaj Chotoviny Florbalový turnaj SHM Pha - Uhříněves Dárečky důchodcům DD U Hvízdala Memoriál horo Praha - Kobylisy Florbalový turnaj Chotoviny Florbalový turnaj SHM Pha - Uhříněves Florbalový turnaj Pha - Uhříněves Lyžařský výlet - kroužky Kvilda Výlet florb. + kouzel. kroužek Dívčí Kámen Horo soutěž SaSM Florbalový turnaj Žďár Horolezci na skalách Arco JVVZ Nový Dvůr Florbalový turnaj Pha - Uhříněves Návštěva horolezecké stěny ČB Turnaj ve stolním tenisu SaSM ČB Florbalové finále Týn n/vlt Pracovní víkend Kvilda Florbalový turnaj Ostrava Florbalové soustředění Kvilda 14 Celkem 339 9

11 PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST STŘEDISKA Salesiánský ples V lednu roku 2008 proběhl v KD Vltava sedmnáctý Salesiánský ples. Tato již tradiční kulturní akce je určená pro širší veřejnost. Letošní ples navštívilo 410 účastníků. Fotbalový turnaj Fotbalový turnaj se konal v sobotu ve Sportovním areálu Slavie u Kauflandu. Celkem 83 účastníků ve 12-ti týmech hrálo o poháry v kategorii starší žáci a dorost. Volejbalový turnaj Volejbalový turnaj se konal v sobotu Zápasy se odehrávaly na hřišti před Střediskem a na hřišti SK Pedagog. Počet účastníků byl 63 v osmi týmech. TÁBOROVÁ ČINNOST STŘEDISKA - CHALOUPKY Chaloupky jsou táborové akce, které mají ve Středisku již dlouholetou tradici. Jsou pořádány v období letních prázdnin pro děti a mládež, koordinují je 2 zaměstnanci. Během školního roku docházelo k pravidelným víkendovým setkáním, kde byli školeni a vzděláváni dobrovolníci a animátoři, kteří se v létě podíleli na přípravě a realizaci prázdninových pobytů chaloupek. Kromě vědomostní úrovně dobrovolníků byl také kladen důraz na jejich duchovní a morální rozvoj. Dále jsme tento školní rok otevřeli dvouletou systematickou animátorskou školu Junior. Každý rok pořádáme 2 víkendy pro mladé animátory, kteří s námi začínají spolupracovat. Po dvou letech obdrží úspěšní absolventi kurzu osvědčení zaštítěné Salesiánským střediskem mládeže ČB. O systematickou formaci byl překvapivě relativně vysoký zájem, proto zvažujeme v budoucnu podobný projekt opakovat. Dlouhodobé cíle: - dětem a mládeži předávat zkušenosti v daném oboru - zajistit dostatečnou základnu kvalitních dobrovolníků - rozvíjet klíčové kompetence - dbát celkový růst osobnosti animátora včetně duchovní stránky - zajistit dostatečné množství dětí na chaloupkách - zajistit kvalitní program respektující věk dětí, zájem apod. Krátkodobé cíle pro rok 2007/2008: - realizovat pravidelné školící víkendy - podporovat společenství animátorů, vytváření osobních vztahů ve skupině - zahájit projektu Junior - zlepšit technické vybavení objektů - splněno pouze částečně - podpořit křesťanské prvky na chaloupce Plán na rok 2008/2009: - rozšířit nabídku chaloupek o 1 2 chaloupky vzhledem ke stávající nedostatečné kapacitě - ukončit projekt Junior, úspěšným účastníkům předat osvědčení zaštítěné Střediskem - rozšířit nabídku aktivit pro animátory na Majáku - dodržet stávají standard nabídky víkendů pro animátory (5 6 za školní rok) 10

12 Přehled akcí za školní rok 2007/2008: Příležitostná činnost Jednodenní akce: Pochaloupkový výlet pro děti 29. září 2007, 85 účastníků, 25 dobrovolníků, 2 zaměstnanci. Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ), , Jihlava, 10 účastníků, 2 zaměstnanci. Setkání hlavních vedoucích chaloupek v lednu 2008, referenční zkoušky, školení BOZP aj. Uskutečnilo se 6 pobytových akcí s různou tématickou náplní a cílovou skupinou: Makrely ( , Kvilda) hodnotící víkend po chaloupkách 35 účastníků, 7 vedoucích Junior I ( , Slivice) vzdělávací program pro animátory (15-18 let) 26 účast., 7 vedoucích Duchna ( , Kvilda) duchovní obnova pro animátory 17 účastníků, 6 vedoucích. Štěkeň (( , Štěkeň) školení vedoucích v praktických i duchovních oblastech 30 účastníků, 11 vedoucích Junior II ( , Kvilda) - vzdělávací víkend pro animátory juniory 18 účastníků, 9 vedoucích Strezor ( , Kvilda) zážitkový víkend 19 účastníků, 7 vedoucích Táborová činnost Vrcholem činnosti jsou pochopitelně letní tábory, tedy pobyty pro děti a mládež chaloupky. Během léta se na chaloupkách vystřídalo 188 dětí, některé zájemce jsme museli vzhledem k naplněné kapacitě odmítnout. Dále se na chaloupkách podílelo 65 dobrovolníků a 5 zaměstnanců. Chaloupky v létě roku 2008 třída (věk) název vedoucí termín místo počet (Ú+V) * Tajemství ztraceného deníku Dominik Oujeský Hranice u N.Hradů Přežít! Mgr. Jan Liška Ovčín Společenství Irokézů Ladislav Banďouch Putim Tajemství vltavských peřejí Ladislav Banďouch řeka Vltava Výzva Šimon Heller Ovčín Záhada tajemného mnicha Jana Šandová Srní SOS Loruquaya Eva Opekarová Hranice u N.Hradů FACE TO FACE Lenka Šístková Ovčín let Indiánská chaloupka Bc. Alena Tlamsová Pořešínec l. Koexistence = soužití Jiří Baláš Hranice u N.Hradů l. Ministrantská chaloupka Jakub Skřička Putim 9+6 *) Ú = účastníci, V = vedoucí a asistenti 11

13 DOBROVOLNÍCI Dobrovolníci a praktikanti (studenti TF JU, vykonávající průběžnou pedagogickou praxi) působí jako výchovní asistenti ve všech programech pořádaných Střediskem. Zároveň jsou v souladu se ŠVP chápáni jako samostatná cílová skupina. Práce s ní zahrnuje získávání, výcvik a odbornou přípravu dobrovolníků i praktikantů, jejich zapojení do činnosti, dále pak supervizi, hodnocení a administrativu včetně pojištění. Ve školním roce 2007/2008 spolupracovalo na programech Střediska 47 dobrovolníků a 47 praktikantů (21 v zimním a 26 v letním semestru). Do uvedeného počtu není zahrnuto 76 animátorů, kteří zajišťovali chod prázdninových chaloupek. Největší počet dobrovolníků pracoval ve střediskových kroužcích (26), do činnosti Romské oratoře se naopak zapojilo nejvíce praktikantů (13 v zimním a 19 v letním semestru). Jedna dobrovolnice se v letošním roce zapojila do činnosti nikoli pedagogické, nýbrž administrativní, a pomáhala koordinátorovi dobrovolníků při vedení agendy a administraci pojištění. Na jaře 2008 vykonávalo ve Středisku 6 studentů TFJU také třítýdenní souvislou praxi, což byla pro obě strany velice přínosná zkušenost. Koordinovat dobrovolníky má na starosti 1 zaměstnanec Střediska. Dlouhodobé cíle: - zajistit dostatečný počet dobrovolníků a praktikantů pro fungování jednotlivých programů Střediska - administrativa a pojištění - systematická práce s dobrovolníky Krátkodobé cíle pro rok 2007/2008: - zajistit dostatečný počet dobrovolníků a praktikantů tento cíl byl splněn, a to jednak díky neutuchající ochotě dobrovolníků nabídnout svůj čas a své síly ve prospěch našich svěřenců, jednak díky dobré spolupráci s TFJU - sjednotit dobrovolnické smlouvy do jedné všeobecné, určené pro všechny typy činností (pravidelná, příležitostná, víkendová, prázdninová) podařilo se - pořádat formální, neformální a supervizí schůzky obzvláště neformální setkání (vánoční i závěrečné) se velmi vydařila, často malá účast na supervizích - zajistit pojištění této cílové skupině dařilo se, bohužel ne vždy s dostatečným předstihem - od ledna 2008 jednou až dvakrát měsíčně nabízet filmové večery - cílem bylo vytvořit prostor pro setkávání dobrovolníků a praktikantů, chodilo nemnoho účastníků, ale za to panovala dobrá atmosféra - součinnost mikrotýmu ve složení: koordinátor dobrovolníků a jednotliví zaměstnanci Střediska, kteří mají na starosti práci s dobrovolníky v jednotlivých programech mikrotým pracoval velmi efektivně Plán na rok 2008/2009: - zvýšit povědomí dobrovolníků o zpracovávaných tématech na Středisku, povzbudit je a inspirovat ke zpřístupnění témat dětem, případně rozšířit jejich obzory a vlastní zkušenost v rámci jednotlivých témat - nadále rozvíjet spolupráci v mikrotýmu - změna organizace výcviku a způsobu školení BOZP a PO - zaměřit se na práci s dobrovolníky v duchu strategického plánu - snaha o osobní komunikaci s dobrovolníky - věnovat více času a energie propagaci, nabídnout dobrovolnictví na ZSF JU a PF JU - navázat spolupráci s animátory a vedoucím chaloupek - vyjasnit si úlohu supervize 12

14 Schůzky pro dobrovolníky a praktikanty ve školním roce 2007/ pololetí termín - Název účast komentář Úvodní setkání praktikantů (ZS) Úvodní setkání dobrovolníků 20 program: představení Střediska, organizační informace, příprava na praxi/dobrovolnictví, školení BOZP a PO, příprava k vlastní činnosti program viz výše, rozdělení úvodní schůzky na 2 etapy (dopoledne praktikanti, odpoledne dobrovolníci) se velmi osvědčilo Supervize 9 vedl Tomáš Rádl, určena pro dobrovolníky všech sekcí Průběžná schůzka náplň: informace + možnost hodnocení ze strany studentů, fakulty, Střediska a 20 praktikantů jednotlivých sekcí Supervize 5 vedl Tomáš Rádl, určena pro dobrovolníky všech sekcí školení BOZP a PO 19 vedla Kamila Urbanová, 2. termín pro dosud neproškolené Vánoční setkání dobrovolníků a praktikantů 33 program: informační část (hlavní události uplynulých měsíců, co nás čeká v příštím roce), slavnostní část (vánoční příběh, přípitek, předání dárků), neformální setkání a rozhovory Supervize 12 vedl Tomáš Rádl, určena pro dobrovolníky všech sekcí Filmový večer 12 Don Bosco I; téma: Don Bosco Filmový večer 10 Don Bosco II; téma: Don Bosco 2. pololetí termín - Název účast komentář Supervize 5 vedl Tomáš Rádl, určena pro dobrovolníky všech sekcí Úvodní setkání praktikantů program: představení Střediska, organizační informace, příprava na praxi, školení 19 (LS) BOZP a PO, příprava k vlastní činnosti Filmový večer 11 Život je krásný; téma: Don Bosco vedl Martin Hobza SDB, zamyšlení nad tím, co znamená salesián a čím je naše 6.3. Den salesiánského výchovného 2 Středisko salesiánské; reflexe výchovných situací na základě úryvků z filmu Don stylu Bosco a našich zkušeností z práce ve Středisku Filmový večer 8 Ženy pro měny; téma: Zdravý životní styl Filmový večer speciál 13 Umučení Krista; téma: Velikonoce Supervize 4 vedl Tomáš Rádl, určena pro dobrovolníky všech sekcí Průběžná schůzka praktikantů 22 náplň: informace + možnost hodnocení ze strany studentů, fakulty, Střediska a jednotlivých sekcí Filmový večer 30 Pád do ticha; téma: Zdravý životní styl Supervize 6 vedl Tomáš Rádl, určena pro dobrovolníky všech sekcí Filmový večer 12 Hotel Rwanda; téma: Láska Filmový večer 11 Lazebník sibiřský; téma: Láska Závěrečná schůzka program: informační část (zhodnocení uplynulého školního roku), slavnostní část 50 dobrovolníků a praktikantů (posezení u táboráku, opékání špekáčků, neformální setkání a rozhovory) 13

15 SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI Salesiánská provincie Praha zřizovatel. V průběhu roku se 3x uskutečnily dvoudenní porady s řediteli ostatních SaSM v ČR, dále dvoudenní setkání technicko administrativních pracovníků středisek a dvoudenní setkání pracovníků v přímé práci s dětmi a mládeží Teologická fakulta Jihočeské univerzity (TF JU) Program Pět P České Budějovice (ZSF JU) Školy, do kterých docházejí účastníci našich programů pro děti a mládež Spolupráce s řediteli DDM Jihočeského kraje, účast na celostátní konferenci DDM v Táboře Česká asociace streetwork (ČAS) Úřad práce, České Budějovice Poradna pro ženy a dívky SONŽ, České Budějovice Kurátoři pro děti a mládež Středisko výchovné péče, České Budějovice o.s. Prevent Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje (Radambuk) SaSM DDM Ostrava Romský koordinátor pro Jihočeský kraj (R. Slivka) Romské sdružení Roma Reflex (A. Gorol) Národní dobrovolnické centrum Hestia Městská charita ČB Miloto, V.I.P. Policie ČR Probační a mediační služba ČB Salesiánské hnutí mládeže (SHM) majitelé a správci objektů, které Středisko využívá Údaje o výsledcích inspekční činnosti České školní inspekce (ČŠI) Dne proběhla kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu dopadla dobře. Finanční úřad Dne vše v pořádku. České asociace streetwork (ČAS) Nízkoprahový klub Oráč SaSM DDM ČB prošel úspěšně auditem České asociace streetwork, získal osvědčení kvality do Bylo tak rozhodnuto na zasedání Správní rady ČASu

16 ZAMĚSTNANCI STŘEDISKA V letošním školním roce se podařilo udržet stabilitu zaměstnaneckého týmu. Pedagogická rada se v průběhu školního roku konala 16x. Porada všech zaměstnanců Střediska pak proběhla 10x. V průběhu školního roku nechyběla supervize pod vedením zkušeného supervizora ani hodnocení zaměstnanců ředitelem Střediska. Zaměstnanci Ing. Tomáš Rádl ředitel SaSM DDM ČB, pracovník Romské oratoře, PVČ * Bc. Jiří Herrmann zástupce ředitele pro technicko-hospodářskou oblast, ekonom Kamila Urbanová zástupkyně ředitele pro pedagogickou oblast, PVČ, administrativa Mgr. Eliška Mařáčková fundraiser, PVČ Štěpán Vondrášek vedoucí klubu Oráč, sam. kontaktní pracovník v soc. službách, PVČ Mgr. Markéta Vondrášková (Lálová) samostatná kontaktní pracovnice v soc. službách klubu Oráč, PVČ Jaroslav Buchtelík pomocný pracovník uklízečky, asistent PVČ Miroslava Bendová, DiS. vedoucí Romské oratoře, samostatná kontaktní pracovnice v soc. službách, PVČ Jan Horváth samostatný kontaktní pracovník v soc. službách Romské oratoře, PVČ Michal Svoboda PVČ Květa Herrmannová, DiS. administrativa Karel Kudláček technický pracovník - školník Jiřina Bielková recepční, uklízečka Libor Macák koordinátor dobrovolníků, asistent koordinátora chaloupek, PVČ Jiří Heller koordinátor chaloupek, PVČ Šárka Chlupová PVČ Aleš Adamkovič pomocný pracovník technického pracovníka Bc. Tomáš Brychta správce počítačových systémů, sítě a internetových stránek Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th. D. lektor specialista Jiřina Klímová domovnice ŠVS na Kvildě *) PVČ = Pedagog/pedagožka volného času 15

17 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Český horolezecký svaz Magistrát města ČB odbor sociálních služeb České Budějovice TF JU, Č. Budějovice Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s, Č. Budějovice Školení instruktorů ČHS Kurz RCI (instruktor skalního lezení) Š. Vondrášek dokončení kurzu Rozvojový plán sociálních služeb (RPSS) V rámci RPSS se zaměstnanci Střediska zúčastnili 6-ti vzdělávacích seminářů a 2 workshopů M. Bendová, J. Horváth, M. Lálová, E. Mařáčková Odborná příprava pedagogických pracovníků středisek volného času 2 roky K. Hermannová, M. Bendová, M. Lálová, J. Horváth, Š. Vondrášek Sociální šetření v rodinách M. Bendová, J. Horváth, M. Lálová o. s. JEJDE, Třešť Celostátní výměna zkušeností (CVVZ) E. Mařáčková, J. Heller Radambuk, ČB. Budějovice Jak dál? E. Mařáčková Salesiánská provincie Praha, Praha Setkání nepedagogických pracovníků salesiánských středisek J. Bielková, J. Hermann, K. Kudláček, E. Mařáčková Odborconsult-D, České Budějovice Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od J. Hermann Vzdělávací centrum pro veřejnou Prevence, diagnostika a vyšetřování školního šikanování správu ČR, o.p.s., Č. Budějovice M. Bendová, M. Lálová NIDV, Praha Psychologické aspekty sexuálního zneužívání M. Bendová Pedagogicko psychologická poradna Hlubinná mentální psychohygiena Stíny naší duše Žďár nad Sázavou T. Rádl Salesiánská provincie Praha, Praha Staročeský dvůr, Jelmo (Libnič) PARIS, Č. Budějovice Project Outdoor, s.r.o. Radíkov u Olomouce Setkání pedagogických pracovníků salesiánských středisek M. Bendová, J. Buchtelík, J. Horváth, Š. Chlupová, M. Lálová, E. Mařáčková, M. Svoboda, K. Urbanová, Š. Vondrášek Kurz točení na hrnčířském kruhu, glazování a zdobení keramiky Š. Chlupová Právní poradna v otázkách a odpovědích K. Urbanová Instruktor lanových aktivit I. a II. třídy (vysoké i nízké lanové překážky), bezpečnost práce ve výškách Libor Macák 16

18 FINANČNÍ ZPRÁVA Financování činnosti Salesiánského střediska mládeže - domu dětí a mládeže České Budějovice (dále jen SaSM - DDM ČB) bylo v roce 2007 z valné většiny zabezpečeno z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále pak ze zdrojů Statutárního města České Budějovice - Magistrátu města, Jihočeského kraje, nadací Pro radost a Renovabis. V neposlední řadě je nutno zmínit vybrané účastnické poplatky, dary individuálních dárců a tržby z prodeje služeb. Nejvyššího nákladového zatížení dosáhly v roce 2007 mzdové náklady a k nim neodmyslitelně výše plateb zákonného zdravotního a sociálního pojištění, které v konečné fázi tvořily více jak 1/2 veškerých nákladů SaSM DDM ČB. Nárůst této nákladové složky je způsoben zejména dvěma faktory: rostoucími požadavky na profesionalitu jednotlivých zaměstnanců (dosažená úroveň jejich vzdělání a praxe) a rostoucím počtem zaměstnanců. Hlavním směrem v personální, a tím pádem i mzdové, politice SaSM DDM je zabránit fluktuaci zaměstnanců a dlouhodobě udržet v pracovním poměru kvalifikované profesionály. Z tohoto důvodu dochází ke zvýšení nákladů na jejich odměňování. Další nákladovou složkou, kterou je třeba zmínit, je spotřeba materiálu. Její vzrůst o proti minulým letům vychází hlavně z potřeb kompletně vybavit jak budovu SaSM DDM ČB, tak budovu ŠVS Kvilda č. 15. V současnou dobu jsou zmiňované prostory (oproti podobným školským zařízením) vybaveny nadprůměrně. Ostatní nákladové složky jsou ve svém procentuelním vyjádření stabilizovány, tj. dosahují přibližně stejného nákladového zatížení jako v předešlých letech. Struktura nákladů v roce 2007 Struktura výnosů v roce 2007 Spotřeba materiálu ,71 Kč Tržby z prodeje služeb ,00 Kč Spotřeba energie ,50 Kč Úroky z BÚ ,00 Kč Opravy a udržování ,20 Kč Přijaté příspěvky ,10 Kč Cestovné ,10 Kč Přijaté příspěvky od účastníků ,00 Kč Ostatní služby ,50 Kč Přijaté provozní dotace a granty ,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Celkem ,10 Kč Zákonné zdrav. a soc. pojištění ,00 Kč *)Tato položka vyjadřuje souhrn přijatých darů od fyzických osob, Zákonné sociální náklady ,50 Kč právnických osob, nadačních příspěvků od Nadace pro radost a Nadace Renovabis Daň silniční 3 000,00 Kč Daň z nemovitosti 95,00 Kč Vlastní jmění k ,36 Kč Ostatní daně a poplatky 9 852,00 Kč Jiné ostatní náklady 7 905,00 Kč Investiční fond k ,65 Kč Odpisy DHM ,00 Kč Poskytnuté příspěvky 500,00 Kč Výsledek hodpodaření (ztráta) ,41 Kč Celkem ,51 Kč Struktura provozních dotací, grantů a nadačních příspěvků v roce 2007 Nadace pro radost Renovabis MŠMT EU + Magistrát města ČB Krajský úřad - školský o. Magistrát města ČB - sportovní k. Magistrát města ČB - sociální o. Magistrát města ČB - školský o. Celkem ,00 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 500,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč 17

19 Struktura nákladů v roce 2007 Poskytnuté příspěvky 500,00 Kč Odpisy DHM ,00 Kč Jiné ostatní náklady 7 905,00 Kč Ostatní daně a poplatky 9 852,00 Kč Daň z nemovitosti 95,00 Kč Daň silniční 3 000,00 Kč Zákonné sociální náklady ,50 Kč 18 Zákonné zdrav. a soc. pojištění ,00 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Ostatní služby ,50 Kč Cestovné ,10 Kč Opravy a udržování ,20 Kč Spotřeba energie ,50 Kč Spotřeba materiálu ,71 Kč

20 Struktuta výnosů v roce 2007 Přijaté provozní dotace a granty ,00 Kč Přijaté příspěvky od účastníků ,00 Kč 19 Přijaté příspěvky ,10 Kč Úroky z BÚ ,00 Kč Tržby z prodeje služeb ,00 Kč

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby

Údaje o poskytované sociální službě. I. Poskytovatel sociální služby Údaje o poskytované sociální službě I. Poskytovatel sociální služby Název poskytovatele Městská charita České Budějovice Sídlo Žižkova 12/309, České Budějovice Telefon 387 718 208, 387 718 349 E-mail info@mchcb.cz

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Název a adresa zařízení: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže, Emy Destinové 1, 370 05 (Středisko) Název pracoviště: NZDM Oráč Místo poskytování služeb: Komunitní centrum na sídlišti Máj, A.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO OSTRAVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO OSTRAVA Dělejme, co můžeme, a Bůh udělá ostatní. Don Bosco Váţení přátelé Don Boska v Ostravě, tato výroční zpráva stručně

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 HISTORIE Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence zneužívání návykových látek

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK FAUST, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 FAUST, o.s. Statutární zástupci: Bc. Jana Hajderová Ing. Naděžda Antošová, PhD. Jiří Němec HISTORIE FAUST, o.s. FAUST, o.s. bylo založeno v říjnu roku 1999. K hlavním cílům činnosti

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-104/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 62537601 Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 315 698 000; 731 625 905 e-mail: shmliblice@cbox.cz www.shm.cz/liblice

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz

Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2006 Poslání a cíle organizace Poslání Náplní organizace je poskytovat sociální poradenství a pomoc

Více

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ KRAJE VYSOČINA, O. P. S. IČ.02285266 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Obsah 1 Základní informace:... 4 2 Cíle společnosti... 5 2.1 Cílové skupiny, na které společnost orientuje

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v ČR, Petržílkova 2565/23, Praha Nízkoprahové zařízení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio

Občanské sdružení Madio. Výroční zpráva. Výroční zpráva. Občanské sdružení Madio Výroční zpráva Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Firmy... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 Strana 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Výroční zpráva Dubíčko, z.s. za rok 2015 Dubíčko,z.s. nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email: dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2.

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení společnosti 3. Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více