L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "L51- L52. Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů"

Transkript

1 L51- L52 Systémy stropních podhledů Lafarge. Samostatné zavěšené podhledy, samostatné obklady stropů 1

2 Systémy stropních podhledů Lafarge Gips vysoce bezpečné a estetické. Obsah Lafarge Gips Technická data Samostatné zavěšené podhledy L51 Technická data Samostatné obklady stropů L52 Detaily L51 Samostatné zavěšené podhledy Detaily L52 Samostatné obklady stropů Podhled pod podhledem Podhled s estetickou funkcí pod podhledem s požární odolností L51 - L Důležité zásady pro požární odolnost a ochranu proti hluku Spotřeba materiálu Pokyny pro montáž Tmelení Lafarge Gips Povrchové úpravy 2 Obsah a údaje této brožury byly zpracovány dle nejlepšího vědomí a odpovídají aktuálnímu stavu rozvoje; technické změny vyhrazeny. Platí aktuální znění (stav: měsíc rok). Udávané vlastnosti systémů Lafarge jsou podmíněny použitím výrobků a materiálů, doporučených v této brožuře. Údaje o spotřebě, množství a provedení jsou založeny na zkušenostech. Netypické a výjimečné případy nejsou brány v úvahu, proto nemůže být za uvedené informace přebírána ani jakákoliv záruka. Stav: duben 2006

3 Lafarge Gips. Mezinárodní know-how v produktech a systémech pro hospodárné a bezpečné systémy stropních podhledů. Lafarge Gips, dceřinná společnost Lafarge, předního celosvětového výrobce stavebních materiálů, disponuje moderním technickým vývojovým střediskem a mezinárodním know-how. Kvalita a životní prostředí. Kvalita výroby, dodavatelská spolehlivost a rozsáhlé služby tvoří základ spokojenosti zákazníků i úspěchu a konkurenceschopnosti moderního podniku. Předpokladem jsou účinné a hospodárné Systémy managementu kvality (QMS) a managementu životního prostředí (UMS). Systém managementu kvality zavedený v celé skupině Lafarge splňuje požadavky normy DIN EN ISO U Lafarge Gips byl tento systém v roce 1999 rozšířen o Systém managementu životního prostředí dle DIN EN ISO DIN a ČSN EN 520. Pro sádrokartonové desky, které byly doposud označovány dle DIN , platí od května 2005 norma ČSN EN 520. Touto převzatou evropskou normou se mění také označení sádrokartonových desek. Označení dle DIN a národní požadavky pro Německo jsou upraveny zbytkovou normou DIN : Sádrové desky druhy a požadavky, která je v Německu i nadále platná. Sádrokartonové desky dle DIN a ČSN EN 520 Sádrokartonové desky Zkrácené označení dle DIN ČSN EN 520 Stavební desky GKB Typ A Protipožární desky GKF Typ DF Stavební impregnované desky GKBi Typ H2 Protipožární impregnované desky GKFi Typ DF H2 Bezpečnost především. Lafarge Gips nabízí flexibilní a prostorově úsporná řešení splňující nejnáročnější požadavky pro každou oblast použití. Zavěšené podhledy a obklady stropů pod stropy z dřevěných trámů bez záklopu, popř. pod střechami z trapézových plechů umožňují hospodárná řešení s třídami požární odolnosti až EI 120 DP1 a EI 90 DP3. Obdobným způsobem lze zajistit požární odolnost ocelových konstrukcí nad samostatnými podhledy bez dodatečných povrchových úprav. Samostatné zavěšené podhledy L51. Podhledové systémy, které samostatně splňují požadované třídy požární odolnosti se používají v případech, kdy nosná konstrukce stropu popř. střechy nemůže být z požárně technického hlediska uvažována. To nastává zvláště tehdy, pokud samostatné podhledy tvoří horní požární předěl místnosti. Samostatné obklady stropů L52. Samostatné požární obklady stropů Lafarge Gips je možné provádět na kovové nebo dřevěné spodní konstrukce s třídou požární odolnosti až EI 90 DP1 a EI 90 DP3. Základní profily a latě nejsou nutné. Nerovnosti nosného stropu je možno vyrovnat dřevěnými klínky, distančními šrouby nebo stavitelnými noniovými přímými závěsy. K onstrukce L51-L52 bez požární odolnosti. V případě, že není požadovaná požární odolnost, lze použít v katalogu uvedené konstrukce s deskami LaGyp: GKB / Typ A nebo GKBi / Typ H2 a to případně i bez použití izolace. 3

4 Systémy stropních podhledů Lafarge Samostatné zavěšené podhledy jednovrstvé a dvojvrstvé opláštění Konstrukce 7) Opláštění Spodní konstrukce Tloušťka Druh desek Základní Nosný Zavěšení desek Lafarge dle DIN profil profil Gips Označení d Kovová - typ profilu konstrukce mm Dřevěná- b/h v mm Požární zatížení zdola Kovová spodní konstrukce CD CD /12,5/1-12,5 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD /12,5/1-12,5 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD 27/12,5/1-12,5 1) 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD /15/ LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD /15/ LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD 27/15/1-15 1) 15 LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD /18/ LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD 27/18/1-18 1) 18 LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD /25/2-12,5 2 x 12,5 LaGyp GKB, GKBi + + dle DIN CD 27/25/2-12,5 1) 2 x 12,5 LaGyp GKB, GKBi + + dle DIN CD /25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD /25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD 27/25/2-12,5 1) 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD /30/ x 15 LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD 27/30/2-15 1) 2 x 15 LaFlamm GKF, GKFi + + dle DIN CD /40/ x 20 LaMassiv GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD 27/40/2-20 1) 2 x 20 LaMassiv GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /43/ LaMassiv GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) 18 LaFlamm GKF, GKFi CD 27/43/ ) 25 LaMassiv GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) 18 LaFlamm GKF, GKFi Požární zatížení zdola Dřevěná spodní konstrukce b/h (mm) HD /12,5/1-12,5 12,5 LaFlamm GKF, GKFi 30/50 50/30 dle DIN ) HD /12,5/1-12,5 12,5 LaFlamm GKF, GKFi 30/50 50/30 dle DIN ) HD /15/ LaFlamm GKF, GKFi 30/50 50/30 dle DIN ) HD /15/ LaFlamm GKF, GKFi 30/50 50/30 dle DIN ) HD /25/2-12,5 2 x 12,5 LaGyp GKB, GKBi 30/50 50/30 dle DIN ) HD /25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi 30/50 50/30 dle DIN ) HD /25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi 30/50 50/30 dle DIN ) HD /30/ x 15 LaFlamm GKF, GKFi 30/50 50/30 dle DIN ) HD /43/ LaMassiv GKF, GKFi 40/60 50/30 Noniový závěs 2) 18 LaFlamm GKF, GKFi 1) Křížový rošt v jedné úrovni. 2) Noniový závěs s únosností 0,40 kn stanovenou podle DIN ) Kovové závěsy se zkouškou únosnosti podle DIN (např. noniový závěs, noniový přímý závěs, pérový závěs). 4) Izolace z minerálních vláken (skelných nebo kamenných) MW dle ČSN EN , výrobcem deklarovaná pro použití do podhledů. Izolace ze skelných vláken hořlavost alespoň C1 (ČSN ), popř. třída reakce na oheň A1 nebo A2 (ČSN EN ). Izolace z kamenných vláken hořlavost alespoň B (ČSN ), popř. třída reakce na oheň A1 nebo A2 (ČSN EN ). Izolace musí pokrývat celou plochu stropu. 5) MP izolaci je možno použít, není však nutná z hlediska PO. 6) Desky jsou upevněny příčně kolmo na směr nosných profilů. 7) Kromě uvedených norem DIN, se tyto konstrukce řídí také normami ČSN EN 13964:2006 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení a ČSN EN 14195:2005 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy Definice, požadavky a zkušební metody. 4

5 L51 Konstrukce Maximální osové vzdálenosti spodní konstrukce Nosné profily/ Základní profily/ Závěsy latě latě l 6) y x mm mm mm Izolace 4)5) Požární odolnost Tloušťka Objem. Třída a hmotnost PO mm kg/m 3 Osvědčení ) ) ) EI 15 DP1 PKO /AO ,5 EI 15 DP1 PKO /AO EI 15 DP1 PKO /AO EI 30 DP1 PKO /AO ,5 EI 30 DP1 PKO /AO EI 30 DP1 PKO /AO ,5 EI 30 DP1 PKO /AO EI 30 DP1 PKO /AO 204 MP EI 30 DP1 PKO /AO 204 MP EI 30 DP1 PKO /AO EI 45 DP1 PKO /AO ,5 EI 45 DP1 PKO /AO EI 45 DP1 PKO /AO EI 60 DP1 PKO /AO EI 60 DP1 PKO /AO EI 90 DP1 PKO /AO EI 90 DP1 PKO /AO 204 MP EI 90 DP1 PKO /AO ) MP EI 90 DP1 PKO /AO ) EI 15 DP3 PKO /AO ,5 EI 15 DP3 PKO /AO EI 30 DP3 PKO /AO ,5 EI 30 DP3 PKO /AO 204 MP EI 30 DP3 PKO /AO EI 45 DP3 PKO /AO ,5 EI 45 DP3 PKO /AO EI 60 DP3 PKO /AO 204 MP EI 90 DP3 PKO /AO 204 Naše rada pro tmelení Pro tmelení systémů stropních podhledů Lafarge doporučujeme tmel Planfix/LaFillfresh, který splňuje požadavky normy DIN V případě podhledů s požární odolností je použití tmelu Planfix/LaFillfresh povinné uvedeno v PKO. 5

6 Samostatné zavěšené podhledy jednovrstvé a dvojvrstvé opláštění Konstrukce 5) Opláštění Spodní konstrukce Tloušťka Druh desek Základní Nosný Zavěšení desek Lafarge dle DIN profil profil Gips Označení d Kovová - typ profilu konstrukce mm Dřevěná- b/h v mm Požární zatížení shora Kovová spodní konstrukce CD CD /12,5/1-12,5 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /12,5/1-12,5 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /15/ LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /18/ LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /15/ LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /30/ x 15 LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /40/ x 20 LaMassiv GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /50/ x 25 LaMassiv GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) Požární zatížení zdola i shora Kovová spodní konstrukce CD CD /12,5/1-12,5 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /12,5/1-12,5 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /15/ LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /18/ LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /30/ x 15 LaFlamm GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) CD /40/ x 20 LaMassiv GKF, GKFi + + Noniový závěs 2) 1) Desky jsou upevněny příčně kolmo na směr nosných profilů. 2) Noniový závěs s únosností 0,40 kn stanovenou podle DIN ) Izolace z minerálních vláken (skelných nebo kamenných) MW dle ČSN EN , výrobcem deklarovaná pro použití do podhledů. Izolace ze skelných vláken hořlavost alespoň C1 (ČSN ), popř. třída reakce na oheň A1 nebo A2 (ČSN EN ). Izolace z kamenných vláken hořlavost alespoň B (ČSN ), popř. třída reakce na oheň A1 nebo A2 (ČSN EN ). Izolace musí pokrývat celou plochu stropu. 4) MP izolaci je možno použít, není však nutná z hlediska PO. 5) Kromě uvedených norem DIN, se tyto konstrukce řídí také normami ČSN EN 13964:2006 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení a ČSN EN 14195:2005 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy Definice, požadavky a zkušební metody. 6

7 L51 Konstrukce Maximální osové vzdálenosti spodní konstrukce Nosné profily/ Základní profily/ Závěsy latě latě l 1) y x mm mm mm Izolace 3)4) Požární odolnost Tloušťka Objem. Třída a hmotnost PO mm kg/m 3 Osvědčení ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) EI 15 DP1 PKO /AO ,5 EI 15 DP1 PKO /AO EI 30 DP1 PKO /AO EI 30 DP1 PKO /AO 204 MP EI 30 DP1 PKO /AO EI 45 DP1 PKO /AO EI 45 DP1 PKO /AO ,5 EI 45 DP1 PKO /AO EI 60 DP1 PKO /AO x EI 90 DP1 PKO /AO x EI 120 DP1 PKO /AO ) ) ) ) ) ) ) ) EI 15 DP1 PKO /AO ,5 EI 15 DP1 PKO /AO EI 30 DP1 PKO /AO EI 30 DP1 PKO /AO 204 MP EI 30 DP1 PKO /AO EI 45 DP1 PKO /AO EI 60 DP1 PKO /AO x EI 90 DP1 PKO /AO 204 7

8 Samostatné obklady stropů jednovrstvé a dvojvrstvé opláštění Konstrukce 5) Opláštění Spodní konstrukce Tloušťka Druh desek Základní Nosný Zavěšení desek Lafarge dle DIN profil profil Gips Označení d Kovová - typ profilu konstrukce mm Dřevěná- b/h v mm Požární zatížení zdola Kovová spodní konstrukce CD CD 27/12,5/1-12,5 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + dle DIN CD 27/12,5/1-12,5 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + dle DIN CD 27/15/ LaFlamm GKF, GKFi + dle DIN CD 27/15/ LaFlamm GKF, GKFi + dle DIN CD 27/25/2-12,5 2 x 12,5 LaGyp GKB, GKBi + dle DIN CD 27/25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + dle DIN CD 27/25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi + dle DIN CD 27/30/ x 15 LaFlamm GKF, GKFi + dle DIN CD 27/43/ LaMassiv GKF, GKFi + dle DIN LaFlamm GKF, GKFi Požární zatížení zdola Dřevěná spodní konstrukce b/h (mm) HD 30/25/1-12,5 1 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi 50/30 dle DIN ) HD 30/25/1-12,5 1 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi 50/30 dle DIN ) HD 30/25/2-12,5 2 x 12,5 LaGyp GKB, GKBi 50/30 dle DIN HD 40/25/2-12,5 2 x 12,5 LaGyp GKB, GKBi 60/40 dle DIN HD 30/25/ x 15 LaFlamm GKF, GKFi 50/30 dle DIN ) HD 30/25/ x 15 LaFlamm GKF, GKFi 50/30 dle DIN ) HD 30/25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi 50/30 dle DIN ) HD 30/25/2-12,5 2 x 12,5 LaFlamm GKF, GKFi 50/30 dle DIN ) HD 30/25/2-12,5 2 x 15 LaFlamm GKF, GKFi 50/30 dle DIN ) HD 30/43/ LaMassiv GKF, GKFi 50/30 dle DIN LaFlamm GKF, GKF HD 40/43/ LaMassiv GKF, GKFi 60/40 dle DIN LaFlamm GKF, GKFi 1) Izolace z minerálních vláken (skelných nebo kamenných) MW dle ČSN EN , výrobcem deklarovaná pro použití do podhledů. Izolace ze skelných vláken hořlavost alespoň C1 (ČSN ), popř. třída reakce na oheň A1 nebo A2 (ČSN EN ). Izolace z kamenných vláken hořlavost alespoň B (ČSN ), popř. třída reakce na oheň A1 nebo A2 (ČSN EN ). Izolace musí pokrývat celou plochu stropu. 2) MP izolaci je možno použít, není však nutná z hlediska PO. 3) Desky jsou upevněny příčně kolmo na směr nosných profilů. 4) Použití pouze s přímými závěsy, umožňujícími položení izolace v plné tloušťce po celé ploše obkladu stropu. 5) Kromě uvedených norem DIN, se tyto konstrukce řídí také normami ČSN EN 13964:2006 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení a ČSN EN 14195:2005 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy Definice, požadavky a zkušební metody Naše rada pro tmelení Pro tmelení systémů stropních podhledů Lafarge doporučujeme tmel Planfix/LaFillfresh, který splňuje požadavky normy DIN V případě podhledů s požární odolností je použití tmelu Planfix/LaFillfresh povinné uvedeno v PKO. 8

9 L52 Konstrukce Maximální osové vzdálenosti spodní konstrukce Nosné profily/ Základní profily/ Závěsy/ latě latě upevnění l 3) y x mm mm mm Izolace 1)2) Požární odolnost Tloušťka Objem. Třída a hmotnost PO mm kg/m 3 Osvědčení EI 15 DP1 PKO /AO ,5 EI 15 DP1 PKO /AO EI 30 DP1 PKO /AO ,5 EI 30 DP1 PKO /AO 204 MP EI 30 DP1 PKO /AO EI 45 DP1 PKO /AO ,5 EI 45 DP1 PKO /AO EI 60 DP1 PKO /AO 204 MP EI 90 DP1 PKO /AO EI 15 DP3 PKO /AO ,5 EI 15 DP3 PKO /AO 204 MP EI 30 DP3 PKO /AO 204 MP EI 30 DP3 PKO /AO EI 30 DP3 PKO /AO ,5 EI 30 DP3 PKO /AO EI 45 DP3 PKO /AO ,5 EI 45 DP3 PKO /AO EI 60 DP3 PKO /AO 204 MP EI 90 DP3 PKO /AO MP EI 90 DP3 PKO /AO 204 Požární bezpečnost ze spodní strany podhledu. 9

10 Detaily samostatné zavěšené podhledy s jednovrstvým a dvojvrstvým opláštěním L51. Připojení EI 15 EI 90 DP1 požární zatížení zdola L51 SD WA01 Připojení; kolmo na nosný profil, připojovací U profil L51 SD WA03 Připojení; opláštění přišroubováno k připojovacímu profilu L51 SD WA02 Připojení; rovnoběžně s nosným profilem L51 SD WA04 Připojení s podložením pásy desek; šířka 80 mm Pokyny Základní varianty provedení připojení samostatných zavěšených podhledů ke stěně: Masivní stěny stejné třídy požární odolnosti Příčky s kovovou spodní konstrukcí stejné třídy požární odolnosti Požární zatížení zdola Případná izolace, pokud je nutná dle přehledu systémů, není znázorněna. Musí pokrývat celou plochu podhledu Detail: L51 SD WA01 Detail: L51 SD WA03 Upevnění opláštění podhledu do bočního připojovacího profilu se nedoporučuje, pokud: Je třeba počítat s průhybem stropu Jsou navrženy dilatační spáry Detaily: L51 SD WA02 a L51 SD WA04 Příčka musí vykazovat stejnou požární odolnost jako připojený podhled a musí být vyplněna izolací o minimální objemové hmotnosti 15 kg/m 3 a minimální tloušťce: Profil CW mm Profil CW mm Profil CW mm 10

11 L51 EI 30 DP1 LaGyp požární zatížení zdola Pokyny Detail: L51 SD UDP01 Samostatný zavěšený podhled EI 30 DP1; 2 x 12,5 mm LaGyp L51 SD UDP01 Zavěšený podhled EI 30 DP1; 2 x 12,5 mm LaGyp Detail: L51 SD WA06 Připojení k příčce s kovovou spodní konstrukcí se stejnou třídou požární odolnosti; pokud není použita izolace splňující podmínky uvedené u detailu L51 SD WA02 je nutno provést přepážku v příčce L51 SD UDP01A Zavěšený podhled EI 30 DP1; 2 x 12,5 mm LaGyp; v jedné úrovni L51 SD WA05 Připojení k masivní stěně se stínovou spárou L51 SD WA06 Připojení k příčce s kovovou spodní konstrukcí EI 30 DP1, přepážka v příčce 11

12 Detaily samostatné zavěšené podhledy EI 30 DP1 LaGyp požární zatížení zdola Pokyny Detail : L51 SD WA07 Připojení samostatného zavěšeného podhledu EI 30 DP1 s deskami LaGyp 2 x 12,5 mm k příčce s kovovou spodní konstrukcí třídy požární odolnosti EI 30 DP1. Provedení bez přepážky je možné pouze pokud je v příčce vložena izolace splňující podmínky uvedené u detailu L51 SD WA02 Detail: L51 SD UD01 Připojení průběžného samostatného zavěšeného podhledu EI 30 DP1 s deskami LaGyp 2 x 12,5 mm k příčce s kovovou spodní kontrukcí: Ukotvení příčky s kovovou spodní konstrukcí vždy na nosné profily samostatného podhledu s požární odolností, vzdálenost a 500 mm Připojení může být realizováno pouze u příčky s kovovou spodní konstrukcí minimálně stejné třídy požární odolnosti Závěsný systém samostatného podhledu s požární odolností doporučujeme provádět se závěsy s únosností i na tlak (např. nonius) Závěsná výška samostatného podhledu s požární odolností je maximálně 700 mm L51 SD WA07 Připojení k příčce s kovovou spodní konstrukcí EI 30 DP1; bez přepážky v příčce L51 SD UD01 Připojení příčky s kovovou spodní konstrukcí při průběžném opláštění 12

13 L51 EI 30 a EI 45 DP1 LaFlamm požární zatížení zdola L51 SD UDP02 Zavěšený podhled EI 30 DP1; 1 x 15 mm LaFlamm L51 SD UDP03 Zavěšený podhled EI 45 DP1; 2 x 12,5 mm LaFlamm L51 SD UDP04 Zavěšený podhled EI 30 DP1; 1 x 15 mm LaFlamm; v jedné úrovni Pokyny Detail : L51 SD UDP04 Vzdálenost upevňovacích prostředků 170 mm, desky se kladou kolmo k nosným profilům Detail: L51 SD WA08 Připojení samostatného zavěšeného podhledu EI 30 DP1 s deskami LaFlamm 1 x 15 (1 x 18) mm k příčce s kovovou spodní konstrukcí minimálně stejné třídy požární odolnosti: Provedení bez přepážky je možné pouze pokud je v příčce vložena izolace splňující podmínky uvedené u detailu L51 SD WA02. L51 SD WA08 Připojení k příčce s kovovou spodní konstrukcí EI 30 DP1; bez přepážky v příčce Případná izolace, pokud je nutná dle přehledu systémů, není znázorněna. Musí pokrývat celou plochu podhledu. 13

14 Detaily samostatné zavěšené podhledy EI 90 DP1 LaMassiv/LaFlamm požární zatížení zdola L51 SD UDP05 Zavěšený podhled EI 90 DP1; 1 x 25 mm LaMassiv + 1 x 18 mm LaFlamm L51 SD UDP06 Zavěšený podhled EI 90 DP1; 2 x 20 mm LaMassiv L51 SD UD10 Dřevěný trámový strop s přerušeným samostatným podhledem EI 90 DP1 a příčkou s kovovou spodní konstrukcí Lafarge EI 90 DP1 Pokyny Samostatné podhledy s požární odolností EI 90 DP1 musí být zavěšeny zásadně závěsy s únosností i na tlak typu nonius. Další pokyny k požární odolnosti viz str. 20 Pokyny pro montáž viz str Případná izolace, pokud je nutná dle přehledu systémů, není znázorněna. Musí pokrývat celou plochu podhledu. Detail : L51 SD UD10 Samostatné zavěšené podhledy Lafarge umožňují dosáhnout při požárním zatížení zdola stejnou třídu požární odolnosti pro ocelové konstrukce umístěné ve stropní dutině. Konstrukční řešení podlahy na dřevěném trámovém stropě pomocí desek LaStabil nebo LaElement zajistí požární odolnost shora 14

15 L51 EI 90 DP1 LaMassiv/LaFlamm požární zatížení zdola Pokyny Další pokyny k požární odolnosti viz str. 20 Pokyny pro montáž viz str L51 SD WA14 Kluzné připojení k příčce s kovovou spodní konstrukcí EI 90 DP1 L51 SD BF01 Dilatační spára EI 90 DP1 L51 SD UD02 Připojení příčky s kovovou spodní konstrukcí při průběžném opláštění 15

16 Detaily samostatné zavěšené podhledy L51 EI 30 DP1/EI 90 DP1 požární zatížení shora Pokyny Detail: L51 SD UDP08 Samostatné zavěšené podhledy Lafarge poskytují při požárním zatížení zdola i shora třídu požární odolnosti EI 90 DP1. Při požárním zatížení pouze shora je odzkoušena třída požární odolnosti EI 120 DP1 Další pokyny k požární odolnosti viz str. 20 Pokyny pro montáž viz str L51 SD UDP07 Zavěšený podhled EI 30 DP1; 1 x 15 mm LaFLamm s izolací tl. 40 mm a objem. hmotnosti 40 kg/m 3 L51 SD UDP08 Zavěšený podhled EI 90 DP1; 2 x 20 mm LaMassiv s izolací tl. 2 x 40 mm a objem. hmotností 40 kg/m 3 L51 SD WA09 Připojení k příčce s kovovou spodní konstrukcí EI 30 DP1 se zdvojením opláštění v oblasti nad podhledem 16

17 Detaily samostatné obklady stropu s dvojvrstvým opláštěním L52. EI 30 DP1 LaGyp a EI 90 DP1 LaMassiv/LaFlamm požární zatížení zdola L52 SB DBP01 Obklad stropu EI 30 DP1; 2 x 12,5 mm LaGyp L52 SB DBP02 Obklad stropu EI 90 DP1; 1 x 25 mm LaMassiv + 1 x 18 mm LaFlamm L52 SB WA01 Připojení; Nosný profil rovnoběžně a kolmo Pokyny Detail: L52 SB DBP03 Vzdálenost bodů upevnění na nosném stropu, maximálně x 750 mm, Vzdálenost upevňovacích prostředků opláštění: 1. vrstva 400 mm 2. vrstva 200 mm Izolace (viz přehled systémů) není znázorněna; musí pokrývat celou plochu obkladu stropu L52 SB DBP03 Obklad stropu EI 60 DP1; 2 x 15 mm LaFlamm 17

18 Detaily samostatné obklady stropu L52 EI 30 DP3 LaGyp a EI 90 DP3 LaMassiv/LaFlamm požární zatížení zdola L52 SB DBP04 Obklad stropu EI 30 DP3; 2 x 12,5 mm LaGyp L52 SB DBP05 Obklad stropu EI 90 DP3; 1 x 25 mm LaMassiv + 1 x 18 mm LaFlamm L52 SB WA02 Připojení; Nosné latě 50 x 30 mm rovnoběžně a kolmo, spodní podložení připojení Pokyny Detail: L52 SB WA02 U nosných stropních konstrukcí z oceli, betonu, železobetonu a předpjatého betonu umožňuje zvýšení požární odolnosti: Přímé upevnění dřevěné spodní konstrukce obkladu stropu z latí 50 x 30 mm třída požární odolnosti EI 90 DP3 Připojení k příčce s kovovou spodní konstrukcí stejné třídy požární odolnosti Spodní podložení připojení oboustranně páskem ze sádrokartonové desky LaMassiv tloušťky 20 mm 18

19 Podhled pod podhledem, podhled s estetickou funkcí pod podhledem s požární odolností L51 L52. Všeobecné pokyny Pod samostatnými podhledy s požární odolností a obklady stropů Lafarge mohou být zavěšeny podhledy, např. s estetickou nebo akustickou funkcí s celkovou hmotností 15 kg/m². Dodatečné zatížení od přídavného podhledu s estetickou nebo akustickou funkcí 15 kg/m² musí být zohledněno při návrhu a provedení spodní konstrukce samostatného podhledu s požární odolností. Samostatné podhledy s požární odolností s přídavnými zavěšenými podhledy musí být zavěšeny pomocí závěsů s únosností i na tlak nebo přímo upevněny. Přídavné zavěšené podhledy mohou být upevněny na samostatné podhledy s požární odolností pro požární zatížení pouze zdola nebo pouze shora. Závěsný systém Závěsy a spojovací prvky samostatných podhledů s požární odolností musí odpovídat třídě únosnosti 3, dov. F = 0,40 kn. Spodní konstrukce Vzdálenosti prvků spodní konstrukce samostatného podhledu s požární odolností je nutno zmenšit v souladu s níže uvedenou tabulkou. Zavěšené nebo přímo upevněné profily přídavného podhledu je třeba umístit zásadně napříč k nosným profilům samostatných podhledů s požární odolností. Ukotvení přídavného podhledu musí být vždy v místě nosných profilů samostatných podhledů s požární odolností: u tlouštěk opláštění 25 mm 33 mm, pomocí samořezných šroubů 6,5 x 50 mm u tlouštěk opláštění 40 mm 43 mm, pomocí samořezných šroubů 6,5 x 64 mm Vzdálenosti prvků spodních konstrukcí samostatných podhledů s požární odolností s přídavným podhledem 15 kg/m² Maximální dovolené vzdálenosti Tloušťka opláštění Třída požární Závěsy/ Základní Nosné odolnosti body profily profily upevnění v mm mm mm x 12,5 mm EI 30 DP mm EI 30 DP mm EI 30 DP mm EI 60 DP x 20 mm EI 90 DP mm EI 90 DP1 19

20 Materialbedarf Důležité pokyny und Leistungsbeschreibung k požární odolnosti. Pokyny k požární odolnosti samostatných zavěšených podhledů a obkladů stropů Lafarge. Všeobecné pokyny Samostatné zavěšené podhledy a obklady stropů se nejčastěji používají v případech, kdy nad nimi ležící nosná stropní nebo střešní konstrukce nemůže být uvažována z požárně-technického hlediska. Systémy podhledů, které samy o sobě splňují příslušnou třídu požární odolnosti se dále používají k zabezpečení požadavků na požární ochranu různých vedení volně umístěných v mezistropní dutině. Jako osvědčení jsou k dispozici Protokoly o klasifikaci požární odolnosti zpracované na základě zkoušek v TZUS Praha s.p. Pobočka 0800 Požární bezpečnost staveb. Připojení Samostatné zavěšené podhledy a obklady stropů mohou být připojeny k nosným či nenosným stěnám ze zdiva příp. z betonu nebo k nenosným příčkám s kovovou spodní konstrukcí. Stěny ze zdiva Stěny z betonu a železobetonu Stěny z porobetonových dílců a panelů Příčky s kovovou spodní konstrukcí, Minimální tloušťka 75 mm pro EI 30 Minimální tloušťka 100 mm pro EI 90 Připojení nenosných příček k samostatným zavěšeným podhledům a obkladům stropů Připojení pevné nebo kluzné dle DIN čl Vzdálenost bodů upevnění 500 mm Upevnění na nosné profily pomocí rychlostavebních šroubů FN, Ø 6,3 mm, délka zapuštění 15 mm Upevnění na desky opláštění pomocí kovové dutinové hmoždinky M6 Při připojení příčky s požární klasifikací musí zavěšený podhled nebo obklad stropu vykazovat minimálně stejnou třídu požární odolnosti. Při požárním zatížení shora (z mezistropní dutiny) musí být příčky s kovovou spodní konstrukcí připojeny kluzně. Vestavby Vestavěná svítidla do svítidlové skříně: Svítidlová skříň musí být vytvořena stejnou nebo větší tloušťkou a skladbou opláštění jako podhled. Svítidlová skříň s odvětráním může být použita pouze u podhledů bez izolace, případně izolace nesmí být přetažena přes odvětrávací štěrbiny. Jestliže musí být svítidlová skříň překryta izolací (nutné použití) je nutno realizovat skříň bez odvětrání Izolace Izolace musí být položena celoplošně na spodní konstrukci. Izolace nutná z požárnětechnického hlediska musí překrývat základní i nosné profily v předepsané tloušťce. Izolace, které nejsou nutné z požárně-technického hlediska mohou být použity, pokud se zahrnou do celkového zatížení a z toho vyplývajících podmínek pro příslušnou třídu zatížení Požární odolnost není ovlivněna použitím parozábrany, parobrzdy nebo difuzní pojistné hydroizolační fólie. 20

21 Důležité pokyny k ochraně proti hluku. Masivní stropní konstrukce s podhledem podélná neprůzvučnost R L,w,R Podhledy s uzavřeným povrchem Plošná hmotnost Vážená podélná neprůzvučnost opláštění R L,w,R vdb Vrstva izolace z min. vláken položená celoplošně kg/m 2 bez 40 mm 80 mm Pokyny Je-li u podhledů s uzavřeným povrchem závěsná výška > 400 mm dochází ke zmenšení R L,w,R maximálně o 1 db. 8, ,5 1) Připojení příčky k podhledu, opláštění průběžné 8, ,5 1) Připojení příčky k podhledu, opláštění s dělící spárou 17,5 1) Připojení příčky k masivnímu stropu, opláštění i spodní konstrukce rozděleny 1) Dvojvrstvé opláštění 21

22 Materialbedarf Spotřeba materiálu und Leistungsbeschreibung a soupis prací. Spotřeba materiálu. Samostatné zavěšené podhledy L51 Pokyny Pro úplnou klasifikaci požární odolnosti je nutno rozlišovat podle typu spodní konstrukce; viz tabulky systémů. V závorkách jsou hodnoty pro alternativní provedení. 1) Rozměry šroubů a spotřeba pro kovové spodní konstrukce. 2) Rozměry šroubů a spotřeba pro dřevěné spodní konstrukce. Materiál Označení Měrná Požární odolnost jednotka EI 15 EI 30 EI 45 EI 60 EI 90 EI 120 LaGyp GKB / GKBi 12,5 m 2 (2,0) LaFlamm GKF / GKFi 12,5 m 2 1,0 (2,0) 2,0 LaFlamm GKF / GKFi 15 m 2 1,0 (1,0) 2,0 LaFlamm GKF / GKFi 18 m 2 1,0 (1,0) LaMassiv GKF / GKFi 20 m 2 2,0 LaMassiv GKF / GKFi 25 m 2 (1,0) 2,0 Požární zatížení zdola Kovová spodní konstrukce CD profil 60/27 základní profil m 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 -- CD profil 60/27 nosný profil m 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 -- Upevňovací prostředky ks 1,8 1,8 1,8 2,7 2,7 -- Závěs ks 1,8 1,8 1,8 2,7 2,7 -- Křížová spojka ks 2,8 2,8 2,8 3,0 3,0 -- Spojka profilů ks 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 -- Požární zatížení zdola Dřevěná spodní konstrukce Základní lať b / h --- mm / --- mm m 1,5 1,5 1,5 1,9 1,9 -- Nosná lať b / h --- mm / --- mm m 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 -- Upevňovací prostředky ks 2,5 2,5 2,5 3,3 3,3 -- Závěs ks 2,5 2,5 2,5 3,3 3,3 -- Šroub do dřeva ks 3,2 3,2 3,2 4,0 5,0 -- Požární zatížení zdola Kovová spodní konstrukce v jedné úrovni CD profil 60/27 základní profil m 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 -- CD profil 60/27 nosný profil m 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 -- Upevňovací prostředky ks 1,4 1,4 1,4 1,4 2,2 -- Závěs ks 1,4 1,4 1,4 1,4 2,2 -- Jednoúrovňová spojka ks 1,9 1,9 1,9 1,9 2,7 -- Spojka profilů ks 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 -- Rychlostavební šroub TN 3,9 x 25 mm 1) ks 17 17/(9) 9/(17) 9 Rychlostavební šroub TN 3,9 x 35 mm 1) ks - /(17) 17/ Rychlostavební šroub TN 3,9 x 45 mm 1) ks 17 Rychlostavební šroub TN 3,9 x 55 mm 1) ks Rychlostavební šroub TN 3,9 x 45 mm 2) ks 17 17/(9) 9/(17) 9 Rychlostavební šroub TN 3,9 x 55 mm 2) ks - /(17) 17/ Rychlostavební šroub TN 3,9 x 75 mm 2) ks 21 Izolace --- mm /--- kg/m 3 m 2 1,0 1,0/(-) 1,0 1,0 1,0/(-) 1,0) LaFillfresh kg 0,5 0,5/(0,9) 0,9/(0,5) 0,9 1,4 1,4 LaFinish kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Výztužná páska m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 22

23 Samostatné obklady stropů L52 Materiál Označení Měrná Požární odolnost jednotka EI 15 EI 30 EI 45 EI 60 EI 90 LaGyp GKB / GKBi 12,5 m 2 (2,0) LaFlamm GKF / GKFi 12,5 m 2 1,0 2,0 LaFlamm GKF / GKFi 15 m 2 1,0 2,0 LaFlamm GKF / GKFi 18 m 2 1,0 LaMassiv GKF / GKFi 25 m 2 1,0 Požární zatížení zdola Kovová spodní konstrukce CD profil 60/27 nosný profil m 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 Upevňovací prostředky Ks 2,5 2,5 2,5 2,9 3,7 Závěs Ks 2,5 2,5 2,5 2,9 3,7 Spojka profilů Ks 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 Požární zatížení zdola Dřevěná spodní konstrukce Nosná lať b / h --- mm / --- mm m 2,1 2,1 2,1 2,1 2,6 Upevňovací prostředky Ks 2,9 2,9 2,9 3,7 4,5 Závěs Ks (2,9) (2,9) (2,9) (3,7) (4,5) Rychlostavební šroub TN 3,9 x 25 mm 1) Ks 17 17/(9) 9 9 Rychlostavební šroub TN 3,9 x 35 mm 1) Ks -/(17) Rychlostavební šroub TN 3,9 x 45 mm 1) Ks 17 Rychlostavební šroub TN 3,9 x 55 mm 1) Ks 21 Rychlostavební šroub TN 3,9 x 45 mm 2) Ks 9 Rychlostavební šroub TN 3,9 x 55 mm 2) Ks Rychlostavební šroub TN 3,9 x 75 mm 2) Ks 21 Izolace --- mm / --- kg/m 3 m 2 1,0 1,0/(-) 1,0 1,0 --- LaFillfresh Kg 0,5 0,5/(0,9) 0,9 0,9 1,4 LaFinish Kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Výztužná páska m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1) Rozměry šroubů a spotřeba pro kovové spodní konstrukce. 2) Rozměry šroubů a spotřeba pro dřevěné spodní konstrukce. Pokyny Pro úplnou klasifikaci požární odolnosti je nutno rozlišovat podle typu spodní konstrukce; viz tabulky systémů. V závorkách jsou hodnoty pro alternativní provedení. Pokyny ke spotřebě materiálu Pro kalkulaci spotřeby materiálu se za základ berou následující rozměry: Plocha stropu: 10 m x 10 m = 100 m 2 Menší plocha povede ke zvýšení uvedených množství materiálu. U větší plochy bude zmenšení množství nepodstatné. Údaje o množství jsou stanoveny pro 1 m 2 plochy stropu, avšak bez zahrnutí prořezů, prostupů a otvorů. Údaje o množství upevňovacích prostředků jsou zaokrouhleny. 23

24 Materialbedarf Pokyny pro montáž. und Leistungsbeschreibung Všeobecné pokyny Samostatné zavěšené podhledy a obklady stropů jsou montované stropní systémy, které samy o sobě tvoří horní požární předěl místnosti. Požární odolnost nosného stropu se potom nebere v úvahu. Samostatné zavěšené podhledy a obklady stropů Lafarge se upevňují na nosné stropní konstrukce. Jako nenosné konstrukce zajišťují samostatné zavěšené podhledy a obklady stropů samy o sobě požadovanou třídu požární odolnosti. Upevnění na samonosné stropní systémy, které jsou instalovány mezi stěnami se stejnou požární odolností, je možné v závislosti na statickém posouzení a při požárním zatížení zdola. Lafarge Gips nabízí všestranná, prostorově úsporná řešení pro splnění nejvyšších požadavků a každou oblast použití. Samostatné zavěšené podhledy a obklady stropů jsou k dispozici až do třídy požární odolnosti EI 120 DP1 při relativně nízkých nákladech. Zavěšené podhledy a obklady stropů podle DIN , ČSN EN 13964:2006 Zavěšené podhledy Požadavky a metody zkoušení a ČSN EN 14195:2005 Kovové konstrukční prvky pro sádrokartonové systémy Definice, požadavky a zkušební metody se skládají z následujících částí: Kotevní prvky Závěsy Spodní konstrukce Opláštění Spojovací prvky Kotevní prvky Kotevní prvky spojují závěsy nebo spodní konstrukci obkladu stropu s nosnou stavební konstrukcí. Používají se různé typy hmoždinek, kotev, hřebů a šroubů v závislosti na druhu podkladu a zatížení. Počet kotevních prvků musí být stanoven tak, aby nebylo překročeno dovolené zatížení kotevního prvku ani dovolený průhyb spodní konstrukce. V každém případě musí být minimálně jeden kotevní prvek na 1,5 m 2 plochy stropu. Kotvení v masivních stavebních konstrukcích se provádí dodatečně osazenými hmoždinkami, hřeby a kotvami. Je dovoleno používat pouze kotevní prvky, které mají příslušné osvědčení pro tento typ aplikace. Tahová síla na jeden kotevní prvek, stanovená v osvědčení, musí být minimálně 0,5 kn (50 kg). Při požárním zatížení shora (z mezistropní dutiny) platí pro kotevní prvky následující: Hloubka zakotvení a únosnost v tahu musí odpovídat příslušnému protokolu o klasifikaci požární odolnosti Upevnění kovovými hmoždinkami, které nejsou obsaženy v protokolu o klasifikaci požární odolnosti, je možné při splnění následujících podmínek: minimální průměr M 8, hloubka zakotvení alespoň dvojnásobek hloubky stanovené v osvědčení, minimálně však 6 cm, dovolená tahová síla minimálně 0,5 kn. Kotvení k předem zabetonovaným dřevěným latím není dovoleno 24

25 Používání nastřelovacích hřebů je limitováno podmínkami uvedenými v DIN I pro nastřelovací hřeby se požaduje příslušné osvědčení. Kotvení k ocelovým profilům se provádí pomocí třmenů a spon z pásové nebo kruhové oceli, svařováním, šrouby do plechu, samovrtnými šrouby, nýty nebo nastřelovacími hřeby. Vhodnost použitého prvku se prokazuje příslušným osvědčením. Kotvení k ocelovým trapézovým plechům se provádí pomocí šroubů do plechu, samovrtných šroubů, závitořezných šroubů nebo dutých nýtů. Vhodnost použitého prvku se prokazuje příslušným osvědčením. Pro kotvení do dřevěných konstrukcí se používají vhodné šrouby do dřeva. Závěsné systémy Závěsy spojují kotevní prvky se spodní konstrukcí. Pro závěsy a spojovací prvky existují dle DIN tři třídy únosnosti : Třída 1 : dov. F = 0,15 kn Třída 2 : dov. F = 0,25 kn Třída 3 : dov. F = 0,40 kn Závěsy a jejich vzdálenosti je třeba volit tak, aby zatížení připadající na jeden závěs nepřekročilo příslušnou třídu únosnosti. Příklad: Celková hmotnost podhledu / počet závěsů = zatížení připadající na jeden závěs U závěsu typu nonius je nutno pro spojení horního a spodního dílu použít dva kusy závlaček. Při výběru systémů závěsů je třeba dbát na soulad tvaru ve styku mezi závěsem a základním profilem. Spodní díl závěsu a tvarování CD základních profilů musí být shodné. V případě požárního zatížení shora, popř. pokud je vlastní hmotnost podhledu 0,25 kn/m je třeba zvolit závěs nonius ve třídě únosnosti dov. F = 0,40 kn. 25

26 Spodní konstrukce Podhled s dřevěnou spodní konstrukcí Základní latě 30/50 nebo 40/60 mm Nosné latě 48/24 nebo 50/30 mm Spojení v bodech křížení, šrouby do dřeva dle DIN , hloubka zapuštění s 5 d N, avšak nejméně 24 mm Obklad střechy s dřevěnou spodní konstrukcí Základní laťování není požadováno Nosné latě 50/30 nebo 48/24 mm Upevnění přímo do dřevěných trámů pomocí šroubů do dřeva dle DIN , hloubka zapuštění do dřevěných trámů s 5 d N, avšak nejméně 24 mm Alternativní upevnění, přímé závěsy dle DIN Podhled s kovovou spodní konstrukcí CD-stropní profily CD jako základní a nosný profil Spojení základních a nosných profilů pomocí CD-křížových spojek nebo pomocí úhlových kotev pro CD-stropní profily, je třeba dbát na třídu únosnosti CD-stropní profily CD 60-06, kovová spodní konstrukce v jedné úrovni Spojení základních a nosných profilů v jedné úrovni pomocí CD-pojistných příčných spojek, alternativně úrovňové spojky a prošroubování Styky profilů se provádí pomocí CD-spojky, je nutno prostřídat Obklad střechy/stropu s kovovou spodní konstrukcí Přímá montáž CD-stropních profilů CD jako nosný profil Upevnění nosných profilů pomocí odzkoušených přímých závěsů, je třeba dbát na třídu únosnosti Upevňování desek Sádrokartonové desky Lafarge mohou být upevňovány příčně nebo podélně na nosné profily. Při jednovrstvém opláštění jsou příčné spáry odsazeny ve vzdálenosti 400 mm Při vícevrstvém opláštění jsou odsazeny příčné i podélné spáry, odsazení příčné 250 mm, odsazení podélné 400 mm Upevňování se provádí zpravidla rychlostavebními šrouby. Pro obklady stropů a podhledy s klasifikací požární odolnosti dle Protokolu o klasifikaci požární odolnosti (PKO) platí vzdálenosti upevnění dle DIN , tab. 3. Pokud jsou stanoveny požadavky na ochranu proti hluku nebo požární odolnost, je nutno zatmelit veškeré spáry v připojení na navazující konstrukce tmelem LaFillfresh v plné tloušťce opláštění. Upevňovací prostředky je nutno umísťovat kolmo k rovině desky, zapustit do povrchu desky tak hluboko, aby nedošlo k protržení kartonu. Délka upevňovacích prostředků závisí na tloušťce desek, popřípadě opláštění a na požadované délce zapuštění do spodní konstrukce. Délka zapuštění rychlostavebních šroubů do kovových profilů je minimálně 10 mm Délka zapuštění šroubů do dřeva u nosných latí s 5 d N, avšak nejméně 24 mm 26

27 Vzdálenosti upevnění dle DIN Upevňovací prostředky Maximální vzdálenost (mm) Šrouby 170 Svorky 80 Hřebíky 120 Při vícevrstvém opláštění mohou být vzdálenosti upevňovacích prostředků ve spodních vrstvách zvětšeny až na trojnásobek. Pro podhledy a obklady stropů s požadavky na požární odolnost mohou být stanoveny menší vzdálenosti. Tloušťky opláštění / rozměry šroubů Sádrokartonové desky Lafarge Rozměry rychlostavebních Tloušťka (mm) šroubů (mm) 12,5 3,9 x 25 15,0 3,9 x 35 18,0 3,9 x 35 20,0 3,9 x 35 25,0 3,9 x 35 30,0 3,9 x 45 35,0 3,9 x 45 40,0 3,9 x 55 43,0 3,9 x 55 Maximální osové vzdálenosti dle DIN Tloušťka desek Směr kladení (mm) příčné (mm) podélné (mm) 12, , , U podhledů a obkladů stropů s osvědčením požární odolnosti dle PKO platí maximální osové vzdálenosti uvedené v konstrukčním přehledu. Spáry a připojení Vhodná řešení pro navrhování a provádění viz Návod 3 vydaný Industriegruppe Gipsplatten. 27

28 Materialbedarf Tmelení Lafarge und Gips. Leistungsbeschreibung Tmelení Tmelení může být prováděno až poté, co proběhly veškeré větší deformace sádrokartonových desek Lafarge, vznikající v důsledku změn vlhkosti nebo teploty. Teplota místnosti by neměla po celý den poklesnout pod 10 C. Všeobecně platí, že spáry mezi deskami je třeba zatmelit. Zploštělé podélné hrany a sražené příčné hrany se vyplní tmelem. Stejně tak je nutno zatmelit hlavy šroubů. Příčné hrany desek je třeba srazit a před tmelením navlhčit pomocí štětce nebo houby. Základním požadavkem je odstranění prachu ze spár. U vícevrstvých opláštění musí být také spáry spodních vrstev vyplněny tmelem. Pokud je prováděno tmelení s výztužnou páskou, používá se tato pouze v horní vrstvě opláštění. K tmelení obkladů stropů a podhledů bez výztužné pásky slouží spárové tmely LaFillfresh 30 nebo LaFillfresh 60, v případě použití výztužné pásky potom tmely LaFillfresh B 45 nebo LaFillfresh B 90. Nejvyšší bezpečnost proti vzniku trhlin poskytuje papírová výztužná páska. Tuto je třeba před zpracováním navlhčit, aby se zabránilo tvorbě vzduchových dutin. Tmelení Lafarge Hrana HRAK 1. krok tmelení 2. krok tmelení Finiš tmel dle potřeby Tmelení bez výztužné pásky Hrana AK 1. krok tmelení Výztužná páska 2. krok tmelení Finiš tmel dle potřeby Tmelení s výztužnou páskou V případě jednovrstvých opláštění je třeba tmelit spáru s použitím výztužné pásky. Při vícevrstvých opláštěních může být prováděno tmelení horních vrstev bez výztužné pásky. 1. krok tmelen Sražená hrana Výztužná páska 2. krok tmelení Finiš tmel dle potřeby Tmelení příčné spáry s výztužnou páskou 28

29 Oblasti použití Přednosti LaFillfresh 30 Tmelení spár sádrokartonových desek Lafarge Gips: Hrana HRAK případně RK LaFillfresh 30 a LaFillfresh 60 Hrana HRAK případně AK LaFillfresh B 45 a LaFillfresh B 90 Tmelení příčných spár sádrokartonových desek Lafarge Gips Hrana SKF Krátká doba tuhnutí Velmi malé smrštění Zvláště vhodný pro časově úsporné tmelení Staveb malého rozsahu Prováděné v pracovní skupině Přednosti LaFillfresh 60 Tmely Lafarge s příjemnou vůní citrónu a jejich přednosti. Tmelení v místě hlav šroubů na sádrokartonových deskách Lafarge Gips. Vyspravení poškozených míst na sádrokartonových deskách Lafarge Gips Dlouhá doba zpracování Malé smrštění Zvláště vhodný pro efektivní tmelení Staveb velkého rozsahu Návody Návod 1 Industriegruppe Gipsplatten: Podmínky na staveništi Uskladnění Klimatické podmínky při výstavbě Zvláštní pokyny Návod 2 Industriegruppe Gipsplatten: Tmelení sádrokartonových desek Kvalita povrchu Stupně jakosti Rozměrové tolerance Pokyny pro projektování a provádění Návod 3 Industriegruppe Gipsplatten: Sádrokartonové konstrukce Spáry a připojení Příčiny trhlin a deformací Vlastnosti materiálů / charakteristické hodnoty Spáry a připojení Pokyny pro projektování a provádění Přednosti LaFillfresh B 45 Krátká doba tuhnutí Velmi malé smrštění Zvláště jemnozrnný Zvláště vhodný pro časově úsporné tmelení s výztužnou páskou Staveb malého rozsahu (např. podkroví, opravy) Prováděné v pracovní skupině V oblasti montovaných prefabrikovaných staveb Přednosti LaFillfresh B 90 Dlouhá doba zpracování Malé smrštění Zvláště jemnozrnný Zvláště vhodný pro efektivní tmelení s výztužnou páskou Staveb velkého rozsahu Ideální jako tmel pro opravy s dlouhou dobou zpracování 29

30 Materialbedarf Povrchové úpravy. und Leistungsbeschreibung Podklad Podklad včetně spár musí splňovat požadavky na rovinnost povrchových ploch (DIN ). Kromě toho musí být suchý, únosný a nesmí na něm být prach, špína a trhliny. Odstříknutou maltu a zbytky tmelu je třeba odstranit. Při broušení zatmelených míst je nutno dávat pozor na poškození povrchu kartonu a na odstranění brusného prachu. Speciální tapety (japonské, hedvábné, vinylové, kovové) nebo lesklé nátěry kladou zvláštní požadavky na rovinnost podkladu. Totéž platí pro místnosti s nepřímým nebo rozptýleným osvětlením. V takových případech je nutno provést celoplošné přetmelení nebo kompletní přestěrkování povrchu finiš tmelem. Musí být bezvýhradně dodrženy pokyny k provádění stupně jakosti Q3 případně Q4. Základní nátěr / penetrace Před další povrchovou úpravou nátěrem nebo tapetou musí být sádrokartonové desky Lafarge a zatmelené plochy opatřeny vhodnou penetrací, aby se vyrovnala rozdílná nasákavost kartonu a tmelu a podklad se zpevnil. Je možno použít penetrační hmoty ředitelné vodou nebo ředidlem. Namíchaná penetrace proniká do podkladu a vyrovnává nasákavost před nanesením další povrchové úpravy. Základový nátěr přebírá na nesavém podkladu funkci spojovací vrstvy. Proniká jen omezeně do povrchové vrstvy podkladu a nenahrazuje potřebnou penetraci. Penetrační nátěr proniká díky svému složení podstatně hlouběji do vnitřní hmoty podkladu než základový nátěr, který vytváří film na povrchu Uzavírací nátěr V případě nahodilého zabarvení povrchu sádrokartonových desek, např. zežloutnutí v důsledku světla nebo skvrny od vody, je třeba provést dodatečný uzavírací nátěr (Návod BFS č ). Nátěr bez penetrace Pokud je na sádrokartonovou desku přímo nanesena vrstva vnitřní disperzní barvy, dochází k následujícím problémům: Část pojiva se z povrchu vsákne. Důsledkem je nestejnoměrnost barvy, vznik stínování, případně snížení kryvosti barvy. První vrstva barvy ztrácí svoji pevnost. Po opakovaných nátěrech se mohou v nátěru vyskytnout praskliny. Falešná penetrace Pokud je nanesena vrstva směsi penetrace a barvy, dochází k následujícím problémům: Směs nepronikne dostatečně hluboko, protože obsahuje větší částice barvy. Větší část pojiva se z povrchu vsákne. Důsledkem je nestejnoměrnost barvy, vznik stínování, případně snížení kryvosti barvy. Barevná vrstva chudá na pojivo vykazuje malou pevnost, v průběhu času se mohou v nátěru vyskytnout praskliny. 30

31 Barvy Vhodné jsou všechny běžné typy barev, např. disperzní. Nátěry na minerální bázi (vápenné barvy, barvy na bázi vodního skla a silikátové barvy) nejsou vhodné. Někteří výrobci nabízejí disperzní silikátové barvy pro sádrokarton. Před použitím je třeba ověřit u výrobce jejich vlastnosti a vhodnost a držet se návodu pro zpracování. Barvu je možno nanášet štětcem nebo válečkem. Stříkání se může provádět po nanesení penetrace. Při stříkání penetrace je třeba dbát na nanesení potřebného množství. Vlákna kartonu, která nejsou penetrací fixována, je třeba před nanášením barvy odstranit. Vystupující volná vlákna kartonu jsou častou příčinou vzniku puchýřků, případně stínování v nátěru. Laky Pro lakování se doporučuje dvojvrstvé opláštění. Je třeba bezpodmínečně dbát pokynů týkajících se zvláštního stěrkování (stupeň kvality 4) a požadovaná opatření brát do úvahy již při projektování a výběrovém Tapety a lepidla řízení. Pro tapetovací práce je třeba používat výhradně lepidla na bázi čisté methylcelulózy. Před tapetováním se doporučuje nátěr speciální penetrací usnadňující následnou výměnu tapet. Tento nátěr ulehčuje odlepení tapet při pozdějších renovačních pracích. Pokud je při tapetování požadováno lepení na sraz, je třeba dbát na to, aby povrch sádrokartonových desek Lafarge nebyl poškozen. Omítky Sádrokartonové desky Lafarge mohou být opatřeny válečkovými nebo hlazenými omítkami s umělohmotnými pojivy. K tomuto účelu je třeba používat penetrace, popř. přilnavých nátěrů podle pokynů výrobce. Aby se zabránilo prosvítání kartonu nebo spár, měly by být tyto penetrační, popř. přilnavé nátěry provedeny v barvě omítky. Toto platí zejména při použití hlazených omítek. Návody Návod č. 12 část 2 vydaný sdružením Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz Povrchové úpravy sádrokartonových desek Požadavky na podklady ze sádrokartonových desek Kontrola podkladu Příprava podkladu 31

32 LG-107/3.000/ CZ 32 Lafarge Gips GmbH, Frankfurter Landstraße 2-4, D Oberursel, Tel. (+49) / , Fax (+49) /

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami

L13-L15. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami L13-L15 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s dvojitou spodní konstrukcí, instalační příčky, příčky s příčníky a stojkami 1 Jednoduchá montáž příček Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí.

Více

L61-L63. Střešní systémy Lafarge L61 L63. Obklady střech, podhledy, střešní šikminy

L61-L63. Střešní systémy Lafarge L61 L63. Obklady střech, podhledy, střešní šikminy L61-L63 Střešní systémy Lafarge L61 L63. Obklady střech, podhledy, střešní šikminy 1 Střešní systémy Lafarge Gips komfortní a bezpečné. Obsah 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 Lafarge Gips Technická data Střešní

Více

SD50-52. Systémy stropních podhledů. Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností

SD50-52. Systémy stropních podhledů. Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností SD50-52 Systémy stropních podhledů Podhledy a obklady stropu bez požární odolnosti Samostatné stropní podhledy s požární odolností 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04-10 Technické údaje 11-12 Vzdálenosti

Více

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním

L11- L12. Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí. Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním L11- L12 Příčky Lafarge s kovovou spodní konstrukcí Příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým a vícevrstvým opláštěním 1 Příčky Lafarge Gips s kovovou spodní konstrukcí nabízejí řadu možností.

Více

Soupis prací Popisy položek soupisu prací a příplatků

Soupis prací Popisy položek soupisu prací a příplatků L 4 1 - L 4 4 O b k l a d y s t ě n L a f a r g e S u c h á o m í t k a, p ř e d s a z e n é s t ě n y J e d n o d u c h é a s n a d n é o b k l a d y s t ě n L a f a r g e G i p s. O b s a h 3 4-5 6-7

Více

SD60-62. Střešní systémy. Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy

SD60-62. Střešní systémy. Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy SD60-62 Střešní systémy Obklady střech v podkroví Střechy s příhradovými vazníky Střechy s trapézovými plechy 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04-09 Technické údaje 10-11 Vzdálenosti upevnění a další

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Rozšířené a aktualizované vydání 2009 Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II.

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Montované stěny fermacell 1 S 42

Montované stěny fermacell 1 S 42 Montované stěny fermacell 1 S 42 Popis NNenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných montovaných stěn fermacell 1

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany

FERMACELL Firepanel A1. Nová dimenze protipožární ochrany FERMACELL Firepanel A1 Nová dimenze protipožární ochrany Firepanel A1 nová protipožární deska od FERMACELL Protipožární deska FERMACELL Firepanel A1 představuje novou dimenzi protipožární ochrany montovaných

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních

Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních Certifikace montážních firem na montáž konstrukcí suché výstavby Rigips, včetně konstrukcí protipožárních SOUHRN VŠECH TESTOVÝCH OTÁZEK Základní materiály Rigips Sádrokartonové stavební desky Rigips (základní

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

GIPS. Suchá stavba v praxi. Odborné provádění

GIPS. Suchá stavba v praxi. Odborné provádění GIPS Suchá stavba v praxi Odborné provádění Obsah 5 Lafarge Gips 7 Všeobecně 8 Stavební fyzika Požární a tepelná ochrana, ochrana proti hluku 9 Výroba 10 11 Druhy desek a druhy hran 12 Doprava a skladování

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem 3/2010 Předmluva Jako každý rok je nové vydání katalogu Knauf 2010 opět o něco kvalitnější a uživatelsky

Více

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf

D 11 Sádrokartonové stropy Knauf D 11 07/2009 D 11 Sádrokartonové stropy Knauf NOVINKA! Strop pod stropem = design + požární ochrana Stupeň vzduchové neprůzvučnosti v podélném směru D 111 - Sádrokartonový strop Knauf dřevěná spodní konstrukce

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

KDE CO NAJDETE. 03 Siniat. 04 Stabilita a použitelnost Zatížení Technické údaje Otvory a vestavby

KDE CO NAJDETE. 03 Siniat. 04 Stabilita a použitelnost Zatížení Technické údaje Otvory a vestavby 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04 Stabilita a použitelnost 05-06 Zatížení 07-09 Technické údaje 10-11 Otvory a vestavby 12-14 Detaily příčky s jednoduchou spodní konstrukcí s jednovrstvým opláštěním

Více

Technický předpis pro montáž konstrukcí podhledů ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek

Technický předpis pro montáž konstrukcí podhledů ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Technický předpis pro montáž konstrukcí podhledů ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Obsah: 1. Oblast použití předpisu 2. Související normy 3. Základní pojmy 3.1 Podhledy 3.2 Kotvení 3.3 Závěsy

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy

Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Požární odolnost zapuštěných podhledů mezi trámy Tabulka maximálních hodnot zapuštění podhledu a /mm/ Požadovaná požární odolnost trámu Minimální požární odolnost podhledu Maximální hodnota zapuštění a

Více

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Příčky, předstěny a stěny šachet Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Sádrokartonová deska Rigips / desky Rigitherm m 2 1,0 Lepicí tmel kg 4,0 Spárovací tmel kg 0,3 Tmel pro konečnou povrchovou úpravu

Více

SW41-44. Obklady stěn. Suchá omítka a předsazené stěny

SW41-44. Obklady stěn. Suchá omítka a předsazené stěny SW41-44 Obklady stěn Suchá omítka a předsazené stěny 02 Obsah KDE CO NAJDETE 03 Siniat 04 Stabilita a použitelnost 05 06 Zatížení 07 09 Technické údaje 10 Detaily suchá omítka se sádrokartonovými deskami

Více

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů

Podhled s akustickou pohltivostí > Interiér/Exteriér > Vzhled s přiznanou spárou a hlavičkami vrutů Technický průvodce Podhled s akustickou pohltivostí > Cementořísková deska CETRIS AKUSTIC je vyráběna opracováním (vyvrtáním pravidelných otvorů) základního typu desky CETRIS BASIC. Touto úpravou je mimo

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Konstrukce z trapézových pl

Konstrukce z trapézových pl Promat Konstrukce z trapézových pl Obklady střech a mezipodlažních stropů 0 Konstrukce z trapézových plechů Obklady střech a mezipodlažních stropů z ocelových trapézových plechů s podhledy a obkladem PROMATECT

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED SÁDROKARTONOVÝ PODHLED Sádrokartonový podhled ze systému Knauf D112 s kovovou nosnou konstrukcí. Sádrokartonový systém Knauf D112 se upevňují na nosnou část stropu. Zavěšuje se jako podhled na drátové

Více

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel

Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Montážní předpisy a doporučení pro montáž systémů suché výstavby Knauf ve stavebních systémech Europanel Historie společnosti celosvětově 1932 - bratři Dr. Alfons a Karl Knauf - založili podnik Knauf Rheinische

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

BH 52 Pozemní stavitelství I

BH 52 Pozemní stavitelství I BH 52 Pozemní stavitelství I Dřevěné stropní konstrukce Kombinované (polomontované) stropní konstrukce Ocelové a ocelobetonové stropní konstrukce Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. Dřevěné stropní konstrukce Dřevěné

Více

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012

Konstrukce D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 D A L Š Í P O U Ž I T Í 4/2012 Obsah 1 PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1.1 Ukotvení stěny 1.2 Spojovací uzel stěna-střecha 2 VÍCEPODLAŽNÍ OBYTNÉ STAVBY 2.1 Uzel stěna spodního podlaží-strop-stěna horního podlaží 3 PŘÍSTAVBA

Více

Suchá stavba. v praxi. Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu

Suchá stavba. v praxi. Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu Suchá stavba v praxi Příručka pro suchou vnitřní stavbu ze sádrokartonu GIPS Normy pro sádrokartonové desky: DIN 18 180 ÖNORM B 3410 ČSN 73 0862 ČSN 73 0863 Certifikace sádrokartonových desek Lafarge v

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30

fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 EI 120 90 60 30 fermacell Požární a akustický katalog Konstrukce stěn, stropů a podlah Stav únor 2015 ++db47++db52++db64 EI 120 90 60 30 2 Obsah 1 Rozměry desek a prvků 3 8 Protipožární opláštění fermacell 11.3 Rozteče

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ.

STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA STROPNÍ KONSTRUKCE,ROZDĚLENÍ STROPŮ. JE TO KCE / VĚTŠINOU VODOROVNÁ /, KTERÁ ODDĚLUJE JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ. PŘENÁŠÍ ZATÍŽENÍ S T Á L É / VLASTNÍ HMOTNOST KCE / N

Více

Úvod. Pokyny ke zpracování:

Úvod. Pokyny ke zpracování: Pokyny ke zpracování ProCrea hliněné panely Pokyny ke zpracování: ProCrea hliněné panely Obsah: Strana Oblast použití 2 Nářadí 2 Řezání panelů 3 Upevnění panelů pomocí vrutů 4 pomocí sponek 4 Tabulka rozměry

Více

09/2012 NRQVWUXNFH 5& F]

09/2012 NRQVWUXNFH 5& F] 09/2012 Novinka 12,5 mm 27 pro CD 60 27 60 mm Chráněný prostor b 625 b 625 Stávající stěna Hmoždinka Minerální izolace Akustický závěs/přímý závěs TB 35 rychlošroub Obvodový Knauf UD profil Sádrokartonová

Více

Promat. Protipožární příčky

Promat. Protipožární příčky Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a Protipožární

Více

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky :

DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : Vertikální instalace obkladu na stěny (lamely svisle) : DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ-palubky : 1. Ke stěně přišroubujte vodorovně dřevěné latě (rozměru cca. 30 x 25 mm) nebo latě z PVC (P9050, o rozměru 32 x

Více

Ochrana proti hluku. Část 1 Stavební akustika. Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound

Ochrana proti hluku. Část 1 Stavební akustika. Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound Ochrana proti hluku Pro zvýšené nároky je tu modrá zvukově izolační deska LaSound Část 1 Stavební akustika Řešení pomocí sádrokartonového systému Lafarge 1 Správná cesta ke snížení hluku - Lafarge Gips.

Více

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN ochrana před požárem 1/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další již

Více

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění SUCHÁ STAVBA V PRAXI Odborné provádění 02 Obsah KDE CO NAJDETE 04 05 06 09 10 11 12 13 15 23 28 37 45 50 Siniat Stavební fyzika Požární a tepelná ochrana, ochrana proti hluku Druhy desek a provedení hran

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Panel je určen pro použití ve sportovních halách a podobném prostředí, kde hrozí riziko silného mechanického nárazu. Panely Ecophon Super G Plus A mají masivní závěsný rošt, který

Více

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod:

PŘEKLADY. Většina typových řad překladů je vylehčena kruhovou nebo oválnou dutinou, což přináší při jejich použití několik dalších výhod: OBSAH 1. Použití... 3 2. Výhody železobetonových překladů... 3 3. Technická data... 3 4. Montáž... 3 5. Technické tabulky překladů... 4 6. Skladby uložení překladů výšky 240 mm... 6 7. Skladby uložení

Více

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění

SUCHÁ STAVBA V PRAXI. Odborné provádění SUCHÁ STAVBA V PRAXI Odborné provádění 02 Obsah KDE CO NAJDETE 04 05 06 09 10 11 12 13 15 23 28 37 45 50 Siniat Stavební fyzika Požární a tepelná ochrana, ochrana proti hluku Druhy desek a provedení hran

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DŘEVOSTAVBY VE VZTAHU K TECHNICKÝM NORMÁM ČSN, PRINCIPY KONSTRUKĆNÍ OCHRANY DŘEVA PETR KUKLÍK Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov

Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Ticho, prosím! Odborné semináře zaměřené na akustiku budov Systémové řešení detailů z pohledu akustiky divize Rigips, Ing. Ludmila Mikolášová Obsah 1. Vzduchová neprůzvučnost 2. Zásady navrhování a montáže

Více

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice

Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Zdeňka Havířová Technologické aspekty výstavby ze dřeva a materiálů na bázi dřeva v České republice Zlín 14.10.2009 Téma semináře

Více

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STROPY

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STROPY Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STROPY Pracovní postupy a doporučené skladby pro montáž zvukově izolačních desek Wolf na konstrukce stropů. CIUR a.s. Michal Řehulka CIUR a.s. 1.9.2013 Stropy

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE systémy lehkých konstrukcí Lindab LindabConstruline TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBVODOVÉ STĚNY SYSTÉMU LINDAB FERMACELL + ETICS Rockwool ECOROCK OBSAH: 1. POPIS 2. SKLADBY 3. MATERIÁLY A PRODUKTY 4. STATICKÉ

Více

Montážní časy FERMACELL

Montážní časy FERMACELL Profi-tip FERMACELL: Montážní časy FERMACELL Poznámka: Popis každé zde uvedené konstrukce FERMACELL obsahuje skicu, typ spodní konstrukce a typ opláštění. Pokud není přímo uveden výrobce spodní konstrukce,

Více

Ecophon Solo Baffle. Hrany jsou rovné a natřené. Panely Ecophon Solo Baffle jsou snadno demontovatelné.

Ecophon Solo Baffle. Hrany jsou rovné a natřené. Panely Ecophon Solo Baffle jsou snadno demontovatelné. Ecophon Solo Baffle Ecophon Solo Baffle jsou akustickým řešením převážně v případech, kdy nelze instalovat celoplošný stropní podhled. Solo Baffle jsou také vhodné do místností, kde je zapotřebí zachovat

Více

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb

Požární pásy Technická informace. Požární bezpečnost staveb Požární pásy Technická informace Požární bezpečnost staveb Požární pásy Požární pásy se zřizují na styku obvodových stěn s vnitřními požárně dělícími konstrukcemi k zabránění šíření požáru požárně otevřenými

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr

ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr ejotherm talířové hmoždinky ejotherm talířové hmoždinky snadný výběr Při upevňování ETICS jsou izolační desky na fasádu nalepeny a následně mechanicky upevněny. Vlastní hmotnost je přenášena příčnými silami

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest Promat Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATET Požární ochrana únikových cest 8 Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek PROMATET, hodnoty požární odolnosti EI 0, EI, EI 60,

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti

Rigips. Ploché střechy s EPS. Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti Rigips Ploché střechy s EPS Podklady pro projektování z hlediska požární bezpečnosti 2 Ploché střechy s pěnovým polystyrenem Rigips požární bezpečnost Pěnový (expandovaný) polystyren EPS patří ve stavebnictví

Více

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny

Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny Lehké montované stěny a předstěny Vnitřní stěny CZ srpen 2010 Zvukově-izolační vlastnosti Mluvíme-li o zvuko-izolačních vlastnostech hovoříme vlastně o ochraně proti hluku. U vnitřních stěn

Více

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest

Promat. Stropy a podhledy. Lehké zavěšené podhledy. z desek PROMATECT. Požární ochrana. únikových cest Promat Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek POMATT Požární ochrana únikových cest 72 Stropy a podhledy Lehké zavěšené podhledy z desek POMATT, hodnoty požární odolnosti I 30, I 4, I 60, I

Více

Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy

Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy Požární bezpečnost staveb 0 Dřevěné trámové stropy a střechy Protipožární obklady stropů a střech s dřevěnými trámy

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Šikmá střecha. Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny. Izolace pro požární ochranu a bezpečnost PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace pro požární ochranu a bezpečnost Šikmá střecha Zateplení nad, mezi a pod krokvemi izolací z kamenné vlny Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice.

Více

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

BEST NATURA I - VII ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE TECHNICKÝ LIST PRVKY PLOTŮ OPĚRNÝCH ZDÍ EST NTUR I - VII EST NTUR I EST NTUR II EST NTUR III EST NTUR IV EST NTUR V EST NTUR VI EST NTUR VII moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Knauf ochrana před požárem. Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN

Knauf ochrana před požárem. Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN Knauf ochrana před požárem Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF dle ČSN EN 9/2013 Předmluva Předmluva Je zvláštní, že po dokončení každého požárního katalogu máme pocit, že ten další

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více