Následující data pocházejí z výzkumů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Následující data pocházejí z výzkumů:"

Transkript

1 5

2

3 Předmluva Nejnovější výsledky výzkumu ukazují, že program Mládež v akci přispívá do značné míry k rozvoji kompetencí, které jsou nezbytné pro aktivní občanství a pro účast na veřejném a politickém životě. Kromě toho mladí lidé, stejně jako pracovníci s mládeží a vedoucí mládeže, rozvíjejí kompetence, které jsou užitečné pro jejich profesní rozvoj a získávají nové perspektivy a motivaci pro vzdělávací a profesní kariéru. Následující data pocházejí z výzkumů: Youth in Action makes a difference! Wien 2012 data v tomto výzkumu pocházejí z let ze vzorku účastníků ze 49 zemí, kteří se zapojili do 823 projektů ve všech akcích programu YiA. Learning in Youth in Action. Innsbruck 2012 data pocházejí z roku 2012, výzkumu se zúčastnilo účastníků a 503 projektových vedoucích. 82 % účastníků uvádí, že díky účasti v projektu jsou více motivování se dále vzdělávat. 80 % účastníků se prostřednictvím projektu stalo citlivější k soužití různých kultur v Evropě. Devět z deseti účastníků hodlá po skončení projektů dále rozvíjet své jazykové znalosti. Královskou dovednost přijít s dobrým nápadem a přenést ho do praxe si lépe osvojilo přes 80 % účastníků, stejně jako schopnost udělat něco dobrého pro společnost nebo místní komunitu. Více než třetina účastníků se po projektu hodlá intenzivněji zapojovat do společenského nebo politického života v místě, kde žijí. Devět z deseti účastníků projektu by zapojení YiA určitě doporučilo svým vrstevníkům, protože to pro ně byla zajímavá vzdělávací zkušenost, díky níž získali užitečné dovednosti.

4 Sociální kompetence. Více informací o projektu Volunteering: a way to environmental education najdete na straně 24. Tvorba desatera pro parlamenty. Více informací o projektu Parlamenty pro participaci najdete na straně 14.

5 Obsah Úvod 7 Akce 1 8 Mládež pro Evropu 8 Polaczek 10 Tajemství minulosti 12 Parlamenty pro participaci (PPP) 14 Akce 2 16 Evropská dobrovolná služba 16 GROWING UP in Europe 18 Akce 3 22 Mládež ve světě 22 Volunteering: a way to environmental education 24 Akce 4 28 Systémy na podporu mládeže USE-IT Cooperation meeting Prague Akce 5 32 Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže 32 Studentské jamování nápadů 34 Youthpass 36 Koučové České národní agentury 36 Publikace 37 Zajímavé a užitečné webové odkazy 38

6 Veřejná prezentace v šapitó. Více informací o projektu Tajemství minulosti najdete na straně 12. Letní kino trochu JINAK. Více informací o projektu GROWING UP in Europe najdete na straně 18.

7 Úvod Rok se s rokem sešel a my jsme pro Vás připravili další vydání A kde jsi ty? s vybranými realizovanými projekty programu Mládež v akci. Ptáte se, proč zrovna projekt Studentské jamování nápadů, Polaczek nebo USE-IT by měly oslovit právě Vás? Možná že jste o evropském vzdělávacím programu Mládež v akci slyšeli dnes poprvé a zajímá Vás, jaké projekty týkající se práce s mládeží je možné financovat ze zdrojů Evropské unie. Případně už jste v programu Mládež v akci úspěšnými žadateli a hledáte, jak Vaše projekty okořenit novými nápady, nebo zjišťujete, jak a proč je výhodné se zapojit do nové kategorie (tzv. akce) programu. Eventuálně jsme Vám nemuseli podpořit projekt a Vy patříte mezi žadatele, kteří se snaží v nové žádosti o grant odstranit chyby a kteří hledají inspiraci u dobrých příkladů z praxe. A třeba Vás jen zajímá, co všechno se mladý člověk může o sobě naučit nového nebo co může zjistit o své obci díky tomu, že uskuteční projekt na Králicku nebo že dobrovolně pracuje osm měsíců v organizaci ve Šternberku. Vážené čtenářky a vážení čtenáři, za celý tým ČNA Vám přeji inspirativní čtení! Lucie Jarolímková vedoucí České národní agentury mládež, NIDM 7

8 AKCE 1 MLÁDEŽ PRO EVROPU Výměna mládeže je setkání nejméně dvou skupin mladých lidí ze zemí programu Mládež v akci, jehož cílem je vzájemně se poznat, porozumět odlišné kultuře, pracovat na společném tématu, prohlubovat jazykové schopnosti Iniciativa mládeže je projekt, který si sami navrhnou, vytvoří a realizují mladí lidé. Projekt rozvíjí jejich iniciativu, podnikavost a tvořivost a zároveň je prospěšný místní komunitě, v níž mladí lidé žijí. Projekt participativní demokracie podporuje zapojení mladých lidí do veřejného života a dění a propaguje témata spojená s demokracií a občanskou zodpovědností. 8

9 Polaczek Výměna mládeže Tajemství minulosti Iniciativa mládeže Parlamenty pro participaci Projekt participativní demokracie 9

10 Polaczek Projekt výměny mládeže se konal od 1. září 2011 do 29. února Setkání účastníků z Čech a Polska, se uskutečnilo od 4. do 11. listopadu Grant ve výši Eur byl použit na úhradu cestovného, ubytování, materiálů na workshopy, občerstvení, nákupu rolovacího poutače a na tisk publikace. O čem projekt byl Státní hranice spolu s rozdílnými jazyky obyvatel jednotlivých států někdy mohou rozdělovat region, který jinak spojuje historická tradice i geografická blízkost tak, že se jeho obyvatelé navzájem neznají, a někdy dokonce nenávidějí. Projekt Polaczek vznikl za účelem opětovného navázání spojení v pohraničních oblastech kolem Hrádku nad Nisou na české straně a města Bogatynia na straně polské. Cílem Veroniky Dubské a Tomasze Grzycha, organizátorů již třetího ročníku, bylo prolomit stereotypy a podpořit vzájemné poznávání Čechů a Poláků prostřednictvím neformálního vzdělávání. Vše začalo osmidenním setkáním jedenácti českých a jedenácti polských studentů. Protože prvotní snahou bylo připravit workshopy pro žáky základních škol o kulturních a jazykových odlišnostech obou národů, začali účastníci s poznáváním nejprve u sebe. Naučili se říci Ahoj i Cześć, zjistili, že česká jahoda není polsky jagoda, ač to zní velmi podobně, nýbrž truskawka. Zahráli si na typického Čecha i Poláka, a poznávali tak nejrůznější předsudky, které o sobě navzájem měli. V neposlední řadě se dozvěděli o základech tvorby dobrého workshopu, včetně používání videa a jeho efektivního zapojení při neformálních výukových metodách. Nakonec na společně získaných poznatcích vystavěli workshop, se kterým tříčlenné týmy objížděly základní školy v České republice i Polsku. Dopad projektu Celkem jedenácti workshopů, zaměřených na kulturní odlišnosti, stereotypy i poznávání vlastní identity, se zúčastnilo na dvě stě padesát dětí na obou stranách česko-polské státní hranice. Děti měly možnost zahrát si hry jako Cibule identity, naučit se základním frázím v obou jazycích nebo odhalit část ledovce skrývajícího různé tradice a zvyky obou kultur. První adventní neděli zavítali účastníci projektu do Hrádku nad Nisou, kde připravili pro šedesát dětí tradiční činnosti spojené s Vánocemi. Přibližně šedesát dětí, od předškoláků až po žáky šestých tříd, si nazdobilo perníčky, vyrobilo nejrůznější vánoční ozdoby a přáníčka a pak se na závěr zúčastnilo rozsvěcování vánočního stromečku na náměstí. Byl to velmi vydařený projekt, jak dokazuje také skutečnost, že se mnozí účastníci zapojili do činností českých i polských organizací. Propagace projektu O aktuálním dění v projektu informovaly oficiální webové stránky projektu (www. polaczek.cz) a facebookové stránky Liberecké občanské společnosti (www.facebook.com/los.lbc). 10

11 Šíření výsledků projektu Veřejnosti se projekt Polaczek představuje už od prvního ročníku formou putovní výstavy zachycující zkušenosti účastníků. Od roku 2009 měli možnost tuto výstavu shlédnout lidé ve Vratislavi, Liberci, Jelenie Góre nebo v Hrádku nad Nisou. V rámci třetího ročníku Polaczka vznikla letos také šedesátistránková publikace popisující všechny uplynulé ročníky včetně názorů účastníků. Podstatná část publikace se věnuje neformálním metodám a obsahuje i výukové materiály, které jistě přijdou vhod zejména pracovníkům s mládeží při mezikulturních aktivitách. Soubor je volně ke stažení na stránkách projektu (www.polaczek.cz). Kdo projekt organizoval LOS Liberecká občanská společnost, o.s. (www.losonline.eu) je nevládní nezisková organizace založená v roce Jejím hlavním cílem je osobnostní a sociální rozvoj mladých lidí na regionální i mezinárodní úrovni, a to pomocí neformálního vzdělávání. Soustřeďuje se převážně na problematiku předsudků, projevy netolerance a na otevírání nových možností, jak být aktivním. UNESCO Iniciative centre z Vratislavi (www.unescocentre.pl), to jsou trenéři, učitelé, facilitátoři, animátoři a koordinátoři vzdělávacích aktivit, fanoušci aktivní participace, propagátoři tolerance a dialogu. Organizují vzdělávací iniciativy, školení, výměny mládeže, semináře, workshopy, konference; školí učitele, žáky, studenty, pracovníky s mládeží a působí v oblasti Dolního Slezska, v Euroregionu Nisa, ale také v jiných částech Evropy, a dokonce celého světa. 11

12 Tajemství minulosti Projekt na podporu iniciativy mládeže v Prostřední Lipce se uskutečnil od 1. března do 30. července Rozpočet Eur sloužil k nákupu technického vybavení pro uspořádání soutěže, materiálu na obnovu drobných památek, pronájem prostor, výrobu obecního znaku a tvorbu webu. O čem projekt byl Jsou místa, kam se soustředí nespočet nejrůznějších akcí a projektů, ovšem bez většího viditelného dopadu. Ale pak jsou i taková, kde jediný projekt dokáže probudit k činnosti téměř celou obec. To je i případ projektu Tajemství minulosti pořádaného občanským sdružením Mlýn v malé vísce jménem Prostřední Lipka. Jak už název projektu napovídá, tématem bylo odkrývání historických skutečností a příběhů s nimi spojených. Čtyřčlenný tým spolu se dvěma dobrovolníky vyzpovídal místní pamětníky a jejich vyprávění shromáždil v šestatřicetistránkové brožuře s názvem Tajemství minulosti: Vzpomínky obyvatel Prostřední Lipky. Stěhování obyvatel před druhou světovou válkou a po ní znamenalo pro obec přetnutí historických vazeb. Když se chtěli organizátoři dopátrat starých symbolů obce, nenašli nic. A tak erb a vlajka Prostřední Lipky vznikly zcela nově. Po čtyřiceti letech se také podařilo zaznamenat dění v obci. Zapsané paměti tak zůstanou trvalým odkazem přístupným i budoucím generacím. V rámci projektu chtěli organizátoři vytvořit poutní cestu podle starých křížků na rozcestích, ale protože se jim nepodařilo získat potřebné historické podklady, vymysleli novou cestu Tajemství minulosti s vlastním motivem odcházení a přicházení. Vzhled nových památníčků v krajině česko-polského pohraničí vznikl v rámci soutěže určené studentům uměleckých škol, univerzit i mladých tvůrců na volné noze. Pro ty, kdo přijedou obec navštívit, vznikly pracovní listy (k dostání v místním obchodě nebo v Informačním centru v Králíkách). Slouží jako průvodce po okolí vesnice a zároveň jako prostor pro zamyšlení nad vlastní minulostí, ať už je jakkoliv tajemná. Závěr celého projektu patřil veřejné prezentaci uspořádané ve velkém šapitó uprostřed obce. Za hudebního doprovodu představili členové realizačního týmu aktivity projektu Tajemství minulosti a výstupy, které z jejich snažení vzešly. Kdo přišel, mohl si ve stanu prohlédnout také nejrůznější fotografie a materiály dokumentující historii Prostřední Lipky a jejich obyvatel. Realizací projektu Tajemství minulosti se podařilo místním obyvatelům ukázat, že lze zajímavou akci uspořádat i v odříznutém kraji, jakým se Králicko zdálo být. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Prostřední Lipka leží v podhorské oblasti při hranicích s Polskem. Vysoká nezaměstnanost, odchod místních obyvatel za studiem kvůli zavírání zdejších středních škol a špatná finanční situace města se značně odráží na chudším kulturním a společenském životu Králicka. 12

13 Zajímavé momenty projektu Během mapování památek si jeden z lipeckých pamětníků vzpomněl na kapličku, která dříve stála u cesty za obcí. Po realizaci projektu Tajemství minulosti dokázal (za finanční i fyzické podpory sousedů a místních podniků) přeměnit hromádku kamení opět v kapličku. Propagace projektu Kromě webových stránek (www.mlynos.cz), které vznikly v rámci realizace projektu, informuje lipecké sdružení své příznivce také pomocí stránek na Facebooku. Další ohlasy se organizátorům podařilo získat prostřednictvím regionálního deníku a místního veřejného rozhlasu. Další připomínkou uskutečněného projektu jsou i pracovní listy pro návštěvníky Prostřední Lipky. Kdo projekt organizoval Občanské sdružení Mlýn (www.mlynos.cz) je nezisková organizace založená roku 2011 v Prostřední Lipce. Cílem sdružení je realizace a podpora aktivit dětí, mládeže i dospělých, které zvyšují jejich kompetence, a tím pomáhají sobě i místní komunitě. Sídlem organizace je budova bývalého mlýna. Název také charakterizuje proces, kdy z hrubého zrna vzniká aktivitou produkt vyšší kvality, použitelný poté individuálně dle libosti. 13

14 Parlamenty pro participaci Od 9. září do 31. prosince 2011 se konal projekt podporující participativní demokracii. Grant ve výši Eur pokryl především výdaje na cestovné, ubytování a stravu, odměnu lektorům, tisk letáků a brožur. O čem projekt byl Není pochyb, že demokracie neroste na stromech, a je tedy nutné ji pěstovat, nejlépe od útlého věku. O tom svědčí i aktivita neformální skupiny při Městském parlamentu dětí a mládeže Brno (MPDM Brno). Na podzim roku 2011 uspořádala skupina dva prodloužené víkendy s cílem posílit aktivní participaci mladých lidí na veřejném životě. A jak takového posilování dosáhnout? Nejlépe v dialogu. Proto pořádající tým přizval do střediska Kopánky v Bílých Karpatech i další mládežnické parlamenty z Čech a Slovenska, aby jejich členové nejen navázali kontakty, ale vzájemně se i obohatili o zkušenosti s fungováním vlastních parlamentů. Z těch pak sestavili Desatero pro dobrou praxi fungování parlamentů, které by mělo pomoci jak začínajícím, tak již existujícím parlamentům dětí a mládeže. Kromě toho si účastníci mohli vyzkoušet simulaci jednání na nejrůznějších úrovních, od školského až po úroveň státní. Žáci (nejmladšímu bylo 13 let) a studenti pracovali ve skupinách na nejrůznějších úkolech, zjišťovali například minimální věkovou hranici pro senátory i městské zastupitele, vyhledané informace pak využili při tvorbě brožury o zastupitelské demokracii v ČR, SR a EU. Oba výstupy ve formě letáků následně putovaly jak do Bratislavy a Košic, tak i do Brna a Prahy, kde s nimi jednotlivé organizace naložily dle svého uvážení. Některé je využily pro propagaci na vlastních akcích, jiné letáky rozdaly do škol, kde tak mohly podpořit vznik školní samosprávy nebo parlamentu. V nabitém programu zbylo večer i trochu místa pro hry jako Kufr legendárního Pavla Zedníčka nebo táborák s opékáním buřtů. A jak vzpomíná účastnice Nikola Havlíčková, poznala nové přátele a setkání s těmi starými se neobešlo bez trochy nostalgie a objetí na rozloučenou. Skamarádili se tedy nejen účastníci, ale i organizace navzájem. Když pak vedoucí projektu Dominiku Pudilovou oslovila paní z brněnského magistrátu se žádostí, že by město rádo navázalo spolupráci s Bratislavou týkající se parlamentu, mohla jen s úsměvem odpovědět, že spojení už tu existuje, a se spoluprací se tedy může začít. Propagace projektu Hlavní cesty, kterými pořádající skupina informovala o probíhajícím projektu, byly jednak webové stránky organizace MPDM Brno (www.mpdmbrno.cz), jednak stránky na Facebooku (www.facebook.com/mpdmbrno). Ty sloužily nejen ke sdílení fotografií a vytvořených materiálů, ale především jsou dodnes místem pro udržování vzájemných kontaktů. Šíření výsledků projektu Letáky a brožury, jež během projektu vznikly, rozeslali pořadatelé v elektronické a papírové podobě zúčastněným organizacím, které je šířily dále. Materiály se díky tomu dostaly do škol v Brně, Hustopečích, Bratislavě, Košicích, do nejrůznějších mládežnických sdružení, na webové stránky Národního parlamentu 14

15 dětí a mládeže i na stránky studentského parlamentu v Bratislavě. Mezi příjemci informačních materiálů byla také náměstkyně brněnského primátora Jana Bohuňovská. Avšak, jak míní Dominika Pudilová, největší efekt mají osobní reference účastníků. Kdo projekt organizoval Městský parlament dětí a mládeže Brno (www.mpdmbrno.cz) Městský parlament dětí a mládeže Brno (MPDM Brno) byl založen na podzim roku 2009, přičemž od založení se jednou za 1 2 měsíce koná zasedání účastníků. Přínosem těchto zasedání je zejména to, že umožňuje mladým lidem (středoškolští studenti brněnských škol) participovat na veřejném dění a diskutovat o aktuálních otázkách týkajících se dění v Brně. Mladí lidé tak dostávají možnost aktivně trávit svůj volný čas. Taková participace vede mladé lidi k rozvoji komunikačních schopností a dovedností, učí je schopnosti přijímat a zpracovávat informace, posléze ústí v přijetí odpovědnosti za rozhodování a uvědomění si vlastních práv a povinností. Členové jsou ve většině případů do MPDM Brno delegováni svou školou, a to zpravidla v závislosti na dosavadním působení ve školských parlamentech, radách, senátech atd. MPDM Brno má v současnosti přes čtyřiadvacet členů z dvanácti středních škol. Partnerské skupiny Národní parlament dětí a mládeže (www.participace.cz) Krajská rada žiackých školských rád Košického kraja (krzsrkk.webnode.sk) Mestský parlament mladých hlavného mesta SR Bratislavy (www.poslanciba.sk) 15

16 AKCE 2 EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA Evropská dobrovolná služba (EDS) umožňuje mladému člověku nebo skupině mladých lidí pracovat v neziskové organizaci v zahraničí. Mladí lidé získávají během EDS znalosti a dovednosti, které přispívají k jejich osobnostnímu i profesnímu rozvoji. 16

17 GROWING UP in Europe Evropská dobrovolná služba 17

18 GROWING UP in Europe Evropská dobrovolná služba se ve šternberské organizaci PTPI konala od 1. prosince 2010 do 31. prosince Finanční podpora Eur byla použita na úhradu cestovného, pronájmu bytu, stravného a na nákup materiálu pro jednotlivé akce. O čem projekt byl Když do Šternberka zavítali dva dobrovolníci, Waleska a Yury, přinesli s sebou do malého města nedaleko Olomouce čerstvý vítr v podobě nové zkušenosti pro místní obyvatele. Během svého osmiměsíčního pobytu se účastnili programu nejen ve své hostitelské organizaci People to People International Šternberk (PTPI), ale pracovali například s malými dětmi ve školce určené romským dětem Jiloro či se podíleli na činnostech seniorského klubu Želva, který provozuje Charita Šternberk. S dětmi z turistického oddílu Plejády uspořádali celoroční hru Pouť do Santiaga de Compostela nazvanou podle jednoho z nejvýznamnějších katolických míst Španělska, tedy země, odkud se do Čech vydala Waleska. Zatímco Yury přijel z opačné strany z Estonska. V rámci PTPI se soustředili na aktivity propagující Evropskou dobrovolnou službu ve školách a čajovnách Olomouckého kraje. Obyvatelé Šternberka pak měli příležitost poznat kulturní odlišnosti při filmových projekcích nazvaných Letní kino trochu JINAK. Na letní filmové večery dorazili kromě Walesky a Yuryho i další zahraniční dobrovolníci, kteří tou dobou pobývali v České republice. Diváci tak kromě zhlédnutí zajímavých filmů mohli ochutnat i speciality z nejrůznějších zemí světa. Jako vyslanci šternberské pobočky PTPI vyrazili Waleska s Yurym také na mezinárodní konferenci do Katovic, kde se měli mimo jiné možnost setkat s Mary Jean Eisenhower, humanitární pracovnicí a vnučkou bývalého amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera, zakladatele celosvětové organizace PTPI. Osm měsíců bylo nejen pro oba dobrovolníky, ale také pro jejich okolí velmi inspirativní a poučné. Se svým přístupem prostým předsudků vůči etnickým menšinám se jim kupříkladu podařilo vzájemně sblížit romskou komunitu a členy PTPI. Za tu dobu se naučili docela dobře česky, a neměli tak problém hovořit s místními, když je zastavovali na kus řeči, nebo je dokonce zvali k sobě na čaj. Co tu zažili, však ovlivnilo i další osobní život obou dobrovolníků. Waleska chtěla pracovat v sociální sféře a díky nově získanému Youthpassu se jí to po návratu do Španělska podařilo. Yurymu se v České republice tak zalíbilo, že se sem rozhodl později vrátit. Pro své následovníky sestavili kalendář určený příštím dobrovolníkům s různými informacemi a doporučeními, které jim připadly důležité a zajímavé: Buď kreativní. Přinášej nové nápady. Lidi kolem tebe jsou otevření k učení. Buď odvážný. Neutíkej před žádnou novou zkušeností. Je čas dělat všechno, co jsi předtím nikdy nevyzkoušel. Nezapomeň na svůj YouthPass. Užij si každého okamžiku tady. Poskytli i mnoho dalších rad na základě zkušeností získaných během doby svého působení v Čechách, která jim tak rychle utekla. Na nic nezapomněli. Další zážitky Walesky a Yuryho najdete v blogu (ptpisternberk.org/cs/evs/blogdobrovolniku), ve kterém už nyní pokračují nové dobrovolnice Megan a Anna. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Ani Yury, ani Waleska nejsou původem ze zemí Evropské unie. Waleska přiletěla do Španělska z Venezuely a Yury se do Pobaltí dostal z Ruska, což samo o sobě znamená velký kulturní šok a nutnost začlenit se do nové společnosti. Kromě 18

19 toho ekonomická situace v zemích jejich původu nebyla nejlepší. Yuryho situace byla o to složitější, že jeho rodiče bydlí od sebe několik tisíc kilometrů a musí se o sebe starat sám. Proto úkolem šternberských členů PTPI bylo ukázat vlídnou tvář a pomoci jim začlenit se do české společnosti. Propagace projektu Nejzajímavější momenty z pobytu současných i minulých dobrovolníků v organizaci PTPI jsou zveřejněny na výše uvedeném blogu a na facebookových stránkách šternberské pobočky PTPI (www.facebook.com/ptpisternberk). Kromě toho se informace o uplynulém projektu měli možnost dozvědět také čtenáři v zahraničí prostřednictvím Evropského newsletteru PTPI a celosvětového People to People International On Track Newsletter. K propagaci dobrovolné služby ve Šternberku jistě přispělo také setkání Yuryho a Walesky se starostou a dalšími zástupci města. Šíření výsledků projektu Waleska i Yury se po návratu do Španělska a Estonska podíleli na aktivitách reflektujících jejich zkušenosti s EVS a snad tím inspirovali další k účasti na takovémto programu. Uspořádali výstavy fotografií z projektu a prezentace s ochutnávkou nejen EVS, ale také tradičních českých jídel a pochutin na školách určených pro studenty a mladé lidi vůbec. 19

20 Kdo projekt organizoval People to People International Šternberk Chapter (www.ptpisternberk.org) je občanské sdružení, jehož členové jsou ve věku od patnácti do pětatřiceti let. PTPI Šternberk je součástí mezinárodní organizace People to People International. Má zkušenosti s pořádáním národních i mezinárodních výměn mládeže i s dalšími mezinárodními projekty. Poskytuje homestay pobyt přátel z cizích zemí v českých rodinách a zároveň organizuje homestay pro české účastníky v zahraničí. Mezi další aktivity patří pořádání kulturních akcí, besed a prezentací pro místní komunitu o tématech, jako jsou poznávání jiných kultur a tradic, životní prostředí, ochrana přírody nebo využití volného času. Už několikátý rok spolupracuje s Charitou a Psychiatrickou léčebnou ve Šternberku a s dětským oddílem Plejády. Organizaci podporují místní obyvatelé, kamarádi a rodiny členů, město Šternberk a PTPI headquarters. Partnerské skupiny Cruz Roja Española, Tudela (www.cruzroja.es) Estonian UNESCO Youth Association (www.euya.ee) 20

21 21

22 AKCE 3 MLÁDEŽ VE SVĚTĚ Mládež ve světě je část programu, která podporuje projekty pořádané se zeměmi nacházejícími se za hranicemi Evropské unie. 22

23 Volunteering: a way to environmental education Školící kurz 23

24 Volunteering: a way to environmental education Ekologicky zaměřený projekt se uskutečnil v době od 1. září 2011 do 31. května Hlavní aktivita probíhala ve dnech 23. až 30. října Grant ve výši Eur posloužil na úhradu cestovného, ubytování, stravy, pomůcek při školení a odměny lektorům. O čem projekt byl Těžko bychom si představili projekt s tematikou ochrany životního prostředí pořádaný v šedi panelového sídliště. Volunteering: a way to environmental education, mezinárodní projekt Hnutí Brontosaurus, se proto uskutečnil v nádherné chráněné krajinné oblasti Moravského krasu. Poslední říjnový týden se do ekologického volnočasového centra Švýcárna sjeli účastníci ze sedmi zemí. Dozvěděli se zde nejen o možnostech a zkušenostech s prací dobrovolníků, ale také mohli navázat kontakty pro budoucí spolupráci. Když si novou síť partnerských organizací představíme na mapě, sahá od Portugalska na západě přes Českou a Slovenskou republiku, jižně přes Srbsko, Řecko a pak na východ do Turecka a Arménie. Ačkoliv pořadatelé doufali, že pozvaní účastníci budou jako vedoucí pracovníci s mládeží zkušenější, vznikla i tak co do znalostí velmi pestrá skupina, která si pochvalovala obzvláště přátelskou atmosféru celého kurzu. Pobyt na Švýcárně mě opravdu obohatil něčím, co mi nikdo nemůže vzít. Díky dobrým a usměvavým lidem se pro mě Česká republika stala úplně jiným místem, než jak jsem si ji představoval, vzpomíná účastník z Portugalska. Harmonogram byl od prvního do posledního dne doslova napěchován aktivitami. Ať už šlo o poznatky v oblasti neformálního vzdělávání v podání účastníků z Arménie, o sdílení nejlepších zkušeností s PR aktivitami či o problematiku sociální a komunikační kompetence určenou pro vedoucí dobrovolníků. Kromě pořádající organizace Hnutí Brontosaurus představily svoji činnost i další české neziskovky jako Hnutí Duha, INEX-SDA nebo Nesehnutí. V návaznosti na sedmidenní setkání vznikly hned tři výstupy: Příručka o dobrovolnictví v ekologickém vzdělávání, osmijazyčný slovníček základních pojmů z ekologie a krátký film, vše je volně ke stažení na stránkách projektu (www.volunteering.brontosaurus.cz). Anglicky psaná příručka obsahuje kompletní metodiku pro práci s dobrovolníky a díky obecným tématům najde své uplatnění i mimo ekologické organizace. Dopad projektu Hlavní přínos spatřuje organizační tým v tom, že získal zkušenosti s řízením takto náročného projektu. Vedle navázání partnerství se zahraničními organizacemi, například ve spolupráci s Arménií je pořádána Evropská dobrovolná služba, se podařilo ve vyhrazeném čase připravit také několik navazujících projektů v zemích účastníků. A co je tím tajemstvím úspěchu? Vladimíra Regerová, vedoucí projektu, to přisuzuje především skutečnosti, že pozvali dobrovolné organizace, jejichž členové byli velmi motivovaní a zároveň je spojovalo jedno téma, a to ochrana životního prostředí. Zajímavé momenty projektu Kromě převládajících rozvojových aktivit čekalo na účastníky i několik exkurzí, například do střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn nebo do poutního kostela Jména Panny Marie ve Křtinách. Když se vraceli z jedné exkurze, nestihli 24

25 autobus a šli potmě lesem. Zde se odehrál inspirativní okamžik projektu, který motivoval budoucí projekt Hnutí Brontosaurus MyXperience zaměřený na zážitkovou pedagogiku někteří účastníci šli totiž poprvé v životě po tmě lesem, byli z toho nadšeni i vyděšeni, a to se stalo dobrým výchozím bodem pro reflexi vlastních zážitků. Během tohoto nočního dobrodružství se odehrál také zřejmě jeden z nejvtipnějších momentů celého projektu. Vidíte mě? A teď? A co teď?, volal na ostatní účastníky Admilson Cabral, černoch, který střídavě otvíral a zavíral pusu a podle toho zářily, nebo nezářily do tmy jeho bílé zuby. Kdo projekt organizoval Hnutí Brontosaurus (www.brontosaurus.cz) je nestátní nezisková organizace zabývající se aktivní ochranou přírodního a kulturního dědictví ČR prostřednictvím dobrovolné práce. Odklání se od konzumního života, motivuje mladé lidi k aktivnímu občanskému životu, vychovává děti a mládež názornými příklady a praktickou činností. Neopominutelným cílem mladých vedoucích organizace je, aby si všichni vzájemně poskytovali radost. HB má více než 1100 členů, z nichž 70 % lidí je ve věku do 26 let. Organizace působí v celé ČR prostřednictvím asi čtyřiceti základních článků a regionálních center s místní působností. Ročně uspořádá přes padesát letních táborů, stovky víkendových i jednodenních akcí pro členy a nečleny. Mezi stálé programy HB s charakteristickou náplní patří Akce památky, Akce příroda a Prázdniny s Brontosaurem, které spojují dobrovolnou práci se zážitkovým a vzdělávacím programem. Dále se jedná o program Vzdělávání (tematické semináře pro dobrovolníky a vedoucí) nebo Ekostan (informační stánek na kulturních festivalech). 25

26 Partnerské skupiny DESINCOOP Desenvolvimento Económico, Social e Cultural, CRL (www.desincoop.org) Mersin Youth Works Resource Centre (www.mersingenclik.org) System and Generation (www.systemandgeneration.eu) Keric (www.keric.sk) Young Researches of Serbia Voluntary Service of Serbia (www.mis.org.rs) Stepanavan Youth Centre (www.stepyouthcenter.org) 26

27 27

28 AKCE 4 SYSTÉMY NA PODPORU MLÁDEŽE Systémy na podporu mládeže jsou zaměřeny na vzdělávání osob pracujících s mládeží a na rozvoj kvality programu Mládež v akci na evropské úrovni. 28

29 USE-IT Cooperation meeting Prague 2011 Vytváření partnerství 29

30 USE-IT Cooperation meeting Prague 2011 Projekt na podporu mládeže probíhal od 1. září 2011 do 31. srpna Setkání v Praze se uskutečnilo od 1. do 5. září Získaná finanční podpora ve výši Eur byla použita na úhradu cestovného, ubytování, materiálů na aktivity, občerstvení a výrobu plakátů. O čem projekt byl Když někdo vytváří mapy a průvodce pro turisty, člověk by čekal, že jeho orientace bude přinejmenším dobrá. Výjimkou potvrzující pravidlo však představovala skupina účastníků z Polska. Vždy, než došli na místo setkání, několikrát se ztratili, vzpomíná Kamila Kačmáčková na setkání budoucích členů sítě USE-IT. Na setkání, které se uskutečnilo s cílem nastavit spolupráci, se sjeli zástupci z celkem pěti evropských měst z Bratislavy, Budapešti, Košic, Prahy a Varšavy. USE-IT je evropská síť vytvářející místní mapy a průvodce pro mladé cestovatele a nízkonákladové výlety s heslem nekomerční, smysluplné, zdarma, aktuální a doporučeno místními obyvateli. Myšlenka se zrodila v dánské Kodani už v roce 1968 během revoluce hippies a odtud se šířila dál do Evropy. Cílem pražského workshopu bylo seznámit se s konceptem USE-IT, nalézt nápady na spolupráci, zjistit, jak se prosadit s konceptem alternativních map rozdávaných v jednotlivých městech zdarma, a samozřejmě i to, jak zajistit financování, a ovšem vytvoření vlastní mapy. Během vzájemného předávání dosavadních zkušeností však organizátoři zjistili, že situace v jednotlivých městech je poměrně rozdílná, že tu vlastně není tolik prostoru pro spolupráci. Kromě toho bylo velmi obtížné zůstat v kontaktu na dálku, některé týmy se také rozhodly skončit, a proto se projekt zaměřil na další česká města. Původně neformální skupina studentů postupně založila občanské sdružení Jůzit, které v současné době zahrnuje vedle Prahy dalších šest partnerských měst. Dopad projektu I když se mohlo zdát, že setkání nepřineslo kýžený výsledek, pro organizátory to znamenalo významný krok v propagaci jejich aktivit. Mapy pro mladé cestovatele, kterým nedominují ani matrjošky, ani ušanky, zaujaly Český rozhlas, Českou televizi i studentské informační weby. Dobrovolná práce však nemusí být odměněna jen dobrým pocitem, což zjistila i kartografka mapy Prahy 2011 Mariana Danielová. S návrhem první mapy vyhrála studentskou soutěž, a to jí pomohlo dostat se na studia do zahraničí. Zástupci pražské pobočky jezdí i na pravidelná celoevropská setkání USE-IT do Bruselu, kde se na ně členové dalších poboček dívají s respektem. Za tři roky se jim podařilo vydat mapy dvě a k tomu otevřít vlastní Informační centrum (Trojanova 3, Praha 1). Propagace projektu Propagace koordinačního setkání USE-IT byla analogová i digitální. Pořadatelé kromě vlastních webových stránek využili Facebooku a Twitteru. Plakáty, jež zdobilo logo speciálně navržené pro toto setkání, visely na stěnách jak v prostorách mezinárodního klubu na ČVUT, tak i v budově Travellers hostelu. Pro ty, kteří si chtěli odnést něco hmatatelného, byly připraveny samolepky a odznáčky s logem akce. 30

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Výsledky analýzy potřeb ECMB. (celkem 97 odpovědí)

Výsledky analýzy potřeb ECMB. (celkem 97 odpovědí) Výsledky analýzy potřeb ECMB (celkem 97 odpovědí) Část 1: Kdo jste? 2. Co děláte? studenti 74 pracující 36 nezaměstnaní 4 jiné (dobrovolník EVS 1 Co děláte? studenti pracující nezaměstnaní jiné (dobrovolník

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Evropská jazyková cena Label 2015

Evropská jazyková cena Label 2015 Evropská jazyková cena Label 2015 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVATIVNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovativní

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ

VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ KONFERENCE VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ GOETHE INSTITUT / 10. PROSINCE 2015 KONCEPT Poskytnout prostor pro diskuzi o tématu aktivního zapojení mladých lidí do občanského a politického života v České republice.

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život

ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ. v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život ODBORNOSTNÍ SETKÁNÍ (předávání a získávání zkušeností, nápadů a námětů ověřených v praxi při práci s dětmi a mládeží) v rámci Průběžného vzdělávání v projektu Klíče pro život jsou setkání pedagogických

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2012 Sberbank CZ, a.s. Rostoucí význam společensky odpovědného jednání si uvědomuje i naše banka, a proto v roce 2012 představila dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Základní škola Poběžovice

Základní škola Poběžovice Základní škola Poběžovice Inkluze hledání možných cest Motto: Otevřít školu znamená otevřít především sebe sama Proč chceme právě inkluzivní školu? Chceme dát šanci na kvalitní vzdělání všem dětem bez

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice

Prezentace NAEP NAEP. 11.11.2008 Hradec Králov. lové,, Pardubice Prezentace NAEP INFORMAČNÍ SEMINÁŘ NAEP 11.11.2008 Hradec Králov lové,, Pardubice Struktura DZS a NAEP 2 PROGRAM CELOŽIVOTN IVOTNÍHO UČENU ENÍ (2007-2013) 2013) přispívat k rozvoji kvalitního celoživotního

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 MitOst Společnost pro jazykovou a kulturní výměnu ve střední, východní a jižní Evropě MitOst spojuje aktivní a motivované

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI

VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI . Tematická sekce NSZM VEŘEJNÁ SLUŽBA A DOBROVOLNICTVÍ V OBCI HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha, 16. května 2013 Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje programy Evropské komise a další programy a sítě

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

GRUNDTVIG. evropský program

GRUNDTVIG. evropský program GRUNDTVIG evropský program pro podporu vzdělávání dospělých GRUNDTVIG podprogram LLP 2 2 GRUNDTVIG v České republice 2001 2003 v rámci EU programu Socrates I 2004 2006 v rámci EU programu Socrates II 2007

Více

Program Mládež v akci

Program Mládež v akci Program Mládež v akci Akce 2 Evropská dobrovolná služba - vysílání i přijímání jednotlivců - vysílání i přijímání skupin mladých lidí - země EU a partnerské země - cílem je osobní rozvoj dobrovolníka -

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Zahraniční praxe AIESEC. Informace

Zahraniční praxe AIESEC. Informace Zahraniční praxe AIESEC Informace Co je součástí prezentace 1. Představení AIESEC 2. Typy a možnosti praxí 3. Výběrové řízení 4. Zapojení v AIESEC Olomouc 5. Podmínky, servis, cena 6. Otázky AIESEC je

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši

ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Informace o kulturách Mobilní aplikace E-komunita www.ebridge2.eu Naučte se základy jazyka a začněte Vaši ebridge2 VET Mobility Online jazykové kurzy Naučte se základy jazyka a začněte Vaši odbornou pracovní stáž snadněji Informace o kulturách Poznejte ostatní evropské kultury Mobilní aplikace Při pobytu v

Více