Následující data pocházejí z výzkumů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Následující data pocházejí z výzkumů:"

Transkript

1 5

2

3 Předmluva Nejnovější výsledky výzkumu ukazují, že program Mládež v akci přispívá do značné míry k rozvoji kompetencí, které jsou nezbytné pro aktivní občanství a pro účast na veřejném a politickém životě. Kromě toho mladí lidé, stejně jako pracovníci s mládeží a vedoucí mládeže, rozvíjejí kompetence, které jsou užitečné pro jejich profesní rozvoj a získávají nové perspektivy a motivaci pro vzdělávací a profesní kariéru. Následující data pocházejí z výzkumů: Youth in Action makes a difference! Wien 2012 data v tomto výzkumu pocházejí z let ze vzorku účastníků ze 49 zemí, kteří se zapojili do 823 projektů ve všech akcích programu YiA. Learning in Youth in Action. Innsbruck 2012 data pocházejí z roku 2012, výzkumu se zúčastnilo účastníků a 503 projektových vedoucích. 82 % účastníků uvádí, že díky účasti v projektu jsou více motivování se dále vzdělávat. 80 % účastníků se prostřednictvím projektu stalo citlivější k soužití různých kultur v Evropě. Devět z deseti účastníků hodlá po skončení projektů dále rozvíjet své jazykové znalosti. Královskou dovednost přijít s dobrým nápadem a přenést ho do praxe si lépe osvojilo přes 80 % účastníků, stejně jako schopnost udělat něco dobrého pro společnost nebo místní komunitu. Více než třetina účastníků se po projektu hodlá intenzivněji zapojovat do společenského nebo politického života v místě, kde žijí. Devět z deseti účastníků projektu by zapojení YiA určitě doporučilo svým vrstevníkům, protože to pro ně byla zajímavá vzdělávací zkušenost, díky níž získali užitečné dovednosti.

4 Sociální kompetence. Více informací o projektu Volunteering: a way to environmental education najdete na straně 24. Tvorba desatera pro parlamenty. Více informací o projektu Parlamenty pro participaci najdete na straně 14.

5 Obsah Úvod 7 Akce 1 8 Mládež pro Evropu 8 Polaczek 10 Tajemství minulosti 12 Parlamenty pro participaci (PPP) 14 Akce 2 16 Evropská dobrovolná služba 16 GROWING UP in Europe 18 Akce 3 22 Mládež ve světě 22 Volunteering: a way to environmental education 24 Akce 4 28 Systémy na podporu mládeže USE-IT Cooperation meeting Prague Akce 5 32 Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže 32 Studentské jamování nápadů 34 Youthpass 36 Koučové České národní agentury 36 Publikace 37 Zajímavé a užitečné webové odkazy 38

6 Veřejná prezentace v šapitó. Více informací o projektu Tajemství minulosti najdete na straně 12. Letní kino trochu JINAK. Více informací o projektu GROWING UP in Europe najdete na straně 18.

7 Úvod Rok se s rokem sešel a my jsme pro Vás připravili další vydání A kde jsi ty? s vybranými realizovanými projekty programu Mládež v akci. Ptáte se, proč zrovna projekt Studentské jamování nápadů, Polaczek nebo USE-IT by měly oslovit právě Vás? Možná že jste o evropském vzdělávacím programu Mládež v akci slyšeli dnes poprvé a zajímá Vás, jaké projekty týkající se práce s mládeží je možné financovat ze zdrojů Evropské unie. Případně už jste v programu Mládež v akci úspěšnými žadateli a hledáte, jak Vaše projekty okořenit novými nápady, nebo zjišťujete, jak a proč je výhodné se zapojit do nové kategorie (tzv. akce) programu. Eventuálně jsme Vám nemuseli podpořit projekt a Vy patříte mezi žadatele, kteří se snaží v nové žádosti o grant odstranit chyby a kteří hledají inspiraci u dobrých příkladů z praxe. A třeba Vás jen zajímá, co všechno se mladý člověk může o sobě naučit nového nebo co může zjistit o své obci díky tomu, že uskuteční projekt na Králicku nebo že dobrovolně pracuje osm měsíců v organizaci ve Šternberku. Vážené čtenářky a vážení čtenáři, za celý tým ČNA Vám přeji inspirativní čtení! Lucie Jarolímková vedoucí České národní agentury mládež, NIDM 7

8 AKCE 1 MLÁDEŽ PRO EVROPU Výměna mládeže je setkání nejméně dvou skupin mladých lidí ze zemí programu Mládež v akci, jehož cílem je vzájemně se poznat, porozumět odlišné kultuře, pracovat na společném tématu, prohlubovat jazykové schopnosti Iniciativa mládeže je projekt, který si sami navrhnou, vytvoří a realizují mladí lidé. Projekt rozvíjí jejich iniciativu, podnikavost a tvořivost a zároveň je prospěšný místní komunitě, v níž mladí lidé žijí. Projekt participativní demokracie podporuje zapojení mladých lidí do veřejného života a dění a propaguje témata spojená s demokracií a občanskou zodpovědností. 8

9 Polaczek Výměna mládeže Tajemství minulosti Iniciativa mládeže Parlamenty pro participaci Projekt participativní demokracie 9

10 Polaczek Projekt výměny mládeže se konal od 1. září 2011 do 29. února Setkání účastníků z Čech a Polska, se uskutečnilo od 4. do 11. listopadu Grant ve výši Eur byl použit na úhradu cestovného, ubytování, materiálů na workshopy, občerstvení, nákupu rolovacího poutače a na tisk publikace. O čem projekt byl Státní hranice spolu s rozdílnými jazyky obyvatel jednotlivých států někdy mohou rozdělovat region, který jinak spojuje historická tradice i geografická blízkost tak, že se jeho obyvatelé navzájem neznají, a někdy dokonce nenávidějí. Projekt Polaczek vznikl za účelem opětovného navázání spojení v pohraničních oblastech kolem Hrádku nad Nisou na české straně a města Bogatynia na straně polské. Cílem Veroniky Dubské a Tomasze Grzycha, organizátorů již třetího ročníku, bylo prolomit stereotypy a podpořit vzájemné poznávání Čechů a Poláků prostřednictvím neformálního vzdělávání. Vše začalo osmidenním setkáním jedenácti českých a jedenácti polských studentů. Protože prvotní snahou bylo připravit workshopy pro žáky základních škol o kulturních a jazykových odlišnostech obou národů, začali účastníci s poznáváním nejprve u sebe. Naučili se říci Ahoj i Cześć, zjistili, že česká jahoda není polsky jagoda, ač to zní velmi podobně, nýbrž truskawka. Zahráli si na typického Čecha i Poláka, a poznávali tak nejrůznější předsudky, které o sobě navzájem měli. V neposlední řadě se dozvěděli o základech tvorby dobrého workshopu, včetně používání videa a jeho efektivního zapojení při neformálních výukových metodách. Nakonec na společně získaných poznatcích vystavěli workshop, se kterým tříčlenné týmy objížděly základní školy v České republice i Polsku. Dopad projektu Celkem jedenácti workshopů, zaměřených na kulturní odlišnosti, stereotypy i poznávání vlastní identity, se zúčastnilo na dvě stě padesát dětí na obou stranách česko-polské státní hranice. Děti měly možnost zahrát si hry jako Cibule identity, naučit se základním frázím v obou jazycích nebo odhalit část ledovce skrývajícího různé tradice a zvyky obou kultur. První adventní neděli zavítali účastníci projektu do Hrádku nad Nisou, kde připravili pro šedesát dětí tradiční činnosti spojené s Vánocemi. Přibližně šedesát dětí, od předškoláků až po žáky šestých tříd, si nazdobilo perníčky, vyrobilo nejrůznější vánoční ozdoby a přáníčka a pak se na závěr zúčastnilo rozsvěcování vánočního stromečku na náměstí. Byl to velmi vydařený projekt, jak dokazuje také skutečnost, že se mnozí účastníci zapojili do činností českých i polských organizací. Propagace projektu O aktuálním dění v projektu informovaly oficiální webové stránky projektu (www. polaczek.cz) a facebookové stránky Liberecké občanské společnosti (www.facebook.com/los.lbc). 10

11 Šíření výsledků projektu Veřejnosti se projekt Polaczek představuje už od prvního ročníku formou putovní výstavy zachycující zkušenosti účastníků. Od roku 2009 měli možnost tuto výstavu shlédnout lidé ve Vratislavi, Liberci, Jelenie Góre nebo v Hrádku nad Nisou. V rámci třetího ročníku Polaczka vznikla letos také šedesátistránková publikace popisující všechny uplynulé ročníky včetně názorů účastníků. Podstatná část publikace se věnuje neformálním metodám a obsahuje i výukové materiály, které jistě přijdou vhod zejména pracovníkům s mládeží při mezikulturních aktivitách. Soubor je volně ke stažení na stránkách projektu (www.polaczek.cz). Kdo projekt organizoval LOS Liberecká občanská společnost, o.s. (www.losonline.eu) je nevládní nezisková organizace založená v roce Jejím hlavním cílem je osobnostní a sociální rozvoj mladých lidí na regionální i mezinárodní úrovni, a to pomocí neformálního vzdělávání. Soustřeďuje se převážně na problematiku předsudků, projevy netolerance a na otevírání nových možností, jak být aktivním. UNESCO Iniciative centre z Vratislavi (www.unescocentre.pl), to jsou trenéři, učitelé, facilitátoři, animátoři a koordinátoři vzdělávacích aktivit, fanoušci aktivní participace, propagátoři tolerance a dialogu. Organizují vzdělávací iniciativy, školení, výměny mládeže, semináře, workshopy, konference; školí učitele, žáky, studenty, pracovníky s mládeží a působí v oblasti Dolního Slezska, v Euroregionu Nisa, ale také v jiných částech Evropy, a dokonce celého světa. 11

12 Tajemství minulosti Projekt na podporu iniciativy mládeže v Prostřední Lipce se uskutečnil od 1. března do 30. července Rozpočet Eur sloužil k nákupu technického vybavení pro uspořádání soutěže, materiálu na obnovu drobných památek, pronájem prostor, výrobu obecního znaku a tvorbu webu. O čem projekt byl Jsou místa, kam se soustředí nespočet nejrůznějších akcí a projektů, ovšem bez většího viditelného dopadu. Ale pak jsou i taková, kde jediný projekt dokáže probudit k činnosti téměř celou obec. To je i případ projektu Tajemství minulosti pořádaného občanským sdružením Mlýn v malé vísce jménem Prostřední Lipka. Jak už název projektu napovídá, tématem bylo odkrývání historických skutečností a příběhů s nimi spojených. Čtyřčlenný tým spolu se dvěma dobrovolníky vyzpovídal místní pamětníky a jejich vyprávění shromáždil v šestatřicetistránkové brožuře s názvem Tajemství minulosti: Vzpomínky obyvatel Prostřední Lipky. Stěhování obyvatel před druhou světovou válkou a po ní znamenalo pro obec přetnutí historických vazeb. Když se chtěli organizátoři dopátrat starých symbolů obce, nenašli nic. A tak erb a vlajka Prostřední Lipky vznikly zcela nově. Po čtyřiceti letech se také podařilo zaznamenat dění v obci. Zapsané paměti tak zůstanou trvalým odkazem přístupným i budoucím generacím. V rámci projektu chtěli organizátoři vytvořit poutní cestu podle starých křížků na rozcestích, ale protože se jim nepodařilo získat potřebné historické podklady, vymysleli novou cestu Tajemství minulosti s vlastním motivem odcházení a přicházení. Vzhled nových památníčků v krajině česko-polského pohraničí vznikl v rámci soutěže určené studentům uměleckých škol, univerzit i mladých tvůrců na volné noze. Pro ty, kdo přijedou obec navštívit, vznikly pracovní listy (k dostání v místním obchodě nebo v Informačním centru v Králíkách). Slouží jako průvodce po okolí vesnice a zároveň jako prostor pro zamyšlení nad vlastní minulostí, ať už je jakkoliv tajemná. Závěr celého projektu patřil veřejné prezentaci uspořádané ve velkém šapitó uprostřed obce. Za hudebního doprovodu představili členové realizačního týmu aktivity projektu Tajemství minulosti a výstupy, které z jejich snažení vzešly. Kdo přišel, mohl si ve stanu prohlédnout také nejrůznější fotografie a materiály dokumentující historii Prostřední Lipky a jejich obyvatel. Realizací projektu Tajemství minulosti se podařilo místním obyvatelům ukázat, že lze zajímavou akci uspořádat i v odříznutém kraji, jakým se Králicko zdálo být. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Prostřední Lipka leží v podhorské oblasti při hranicích s Polskem. Vysoká nezaměstnanost, odchod místních obyvatel za studiem kvůli zavírání zdejších středních škol a špatná finanční situace města se značně odráží na chudším kulturním a společenském životu Králicka. 12

13 Zajímavé momenty projektu Během mapování památek si jeden z lipeckých pamětníků vzpomněl na kapličku, která dříve stála u cesty za obcí. Po realizaci projektu Tajemství minulosti dokázal (za finanční i fyzické podpory sousedů a místních podniků) přeměnit hromádku kamení opět v kapličku. Propagace projektu Kromě webových stránek (www.mlynos.cz), které vznikly v rámci realizace projektu, informuje lipecké sdružení své příznivce také pomocí stránek na Facebooku. Další ohlasy se organizátorům podařilo získat prostřednictvím regionálního deníku a místního veřejného rozhlasu. Další připomínkou uskutečněného projektu jsou i pracovní listy pro návštěvníky Prostřední Lipky. Kdo projekt organizoval Občanské sdružení Mlýn (www.mlynos.cz) je nezisková organizace založená roku 2011 v Prostřední Lipce. Cílem sdružení je realizace a podpora aktivit dětí, mládeže i dospělých, které zvyšují jejich kompetence, a tím pomáhají sobě i místní komunitě. Sídlem organizace je budova bývalého mlýna. Název také charakterizuje proces, kdy z hrubého zrna vzniká aktivitou produkt vyšší kvality, použitelný poté individuálně dle libosti. 13

14 Parlamenty pro participaci Od 9. září do 31. prosince 2011 se konal projekt podporující participativní demokracii. Grant ve výši Eur pokryl především výdaje na cestovné, ubytování a stravu, odměnu lektorům, tisk letáků a brožur. O čem projekt byl Není pochyb, že demokracie neroste na stromech, a je tedy nutné ji pěstovat, nejlépe od útlého věku. O tom svědčí i aktivita neformální skupiny při Městském parlamentu dětí a mládeže Brno (MPDM Brno). Na podzim roku 2011 uspořádala skupina dva prodloužené víkendy s cílem posílit aktivní participaci mladých lidí na veřejném životě. A jak takového posilování dosáhnout? Nejlépe v dialogu. Proto pořádající tým přizval do střediska Kopánky v Bílých Karpatech i další mládežnické parlamenty z Čech a Slovenska, aby jejich členové nejen navázali kontakty, ale vzájemně se i obohatili o zkušenosti s fungováním vlastních parlamentů. Z těch pak sestavili Desatero pro dobrou praxi fungování parlamentů, které by mělo pomoci jak začínajícím, tak již existujícím parlamentům dětí a mládeže. Kromě toho si účastníci mohli vyzkoušet simulaci jednání na nejrůznějších úrovních, od školského až po úroveň státní. Žáci (nejmladšímu bylo 13 let) a studenti pracovali ve skupinách na nejrůznějších úkolech, zjišťovali například minimální věkovou hranici pro senátory i městské zastupitele, vyhledané informace pak využili při tvorbě brožury o zastupitelské demokracii v ČR, SR a EU. Oba výstupy ve formě letáků následně putovaly jak do Bratislavy a Košic, tak i do Brna a Prahy, kde s nimi jednotlivé organizace naložily dle svého uvážení. Některé je využily pro propagaci na vlastních akcích, jiné letáky rozdaly do škol, kde tak mohly podpořit vznik školní samosprávy nebo parlamentu. V nabitém programu zbylo večer i trochu místa pro hry jako Kufr legendárního Pavla Zedníčka nebo táborák s opékáním buřtů. A jak vzpomíná účastnice Nikola Havlíčková, poznala nové přátele a setkání s těmi starými se neobešlo bez trochy nostalgie a objetí na rozloučenou. Skamarádili se tedy nejen účastníci, ale i organizace navzájem. Když pak vedoucí projektu Dominiku Pudilovou oslovila paní z brněnského magistrátu se žádostí, že by město rádo navázalo spolupráci s Bratislavou týkající se parlamentu, mohla jen s úsměvem odpovědět, že spojení už tu existuje, a se spoluprací se tedy může začít. Propagace projektu Hlavní cesty, kterými pořádající skupina informovala o probíhajícím projektu, byly jednak webové stránky organizace MPDM Brno (www.mpdmbrno.cz), jednak stránky na Facebooku (www.facebook.com/mpdmbrno). Ty sloužily nejen ke sdílení fotografií a vytvořených materiálů, ale především jsou dodnes místem pro udržování vzájemných kontaktů. Šíření výsledků projektu Letáky a brožury, jež během projektu vznikly, rozeslali pořadatelé v elektronické a papírové podobě zúčastněným organizacím, které je šířily dále. Materiály se díky tomu dostaly do škol v Brně, Hustopečích, Bratislavě, Košicích, do nejrůznějších mládežnických sdružení, na webové stránky Národního parlamentu 14

15 dětí a mládeže i na stránky studentského parlamentu v Bratislavě. Mezi příjemci informačních materiálů byla také náměstkyně brněnského primátora Jana Bohuňovská. Avšak, jak míní Dominika Pudilová, největší efekt mají osobní reference účastníků. Kdo projekt organizoval Městský parlament dětí a mládeže Brno (www.mpdmbrno.cz) Městský parlament dětí a mládeže Brno (MPDM Brno) byl založen na podzim roku 2009, přičemž od založení se jednou za 1 2 měsíce koná zasedání účastníků. Přínosem těchto zasedání je zejména to, že umožňuje mladým lidem (středoškolští studenti brněnských škol) participovat na veřejném dění a diskutovat o aktuálních otázkách týkajících se dění v Brně. Mladí lidé tak dostávají možnost aktivně trávit svůj volný čas. Taková participace vede mladé lidi k rozvoji komunikačních schopností a dovedností, učí je schopnosti přijímat a zpracovávat informace, posléze ústí v přijetí odpovědnosti za rozhodování a uvědomění si vlastních práv a povinností. Členové jsou ve většině případů do MPDM Brno delegováni svou školou, a to zpravidla v závislosti na dosavadním působení ve školských parlamentech, radách, senátech atd. MPDM Brno má v současnosti přes čtyřiadvacet členů z dvanácti středních škol. Partnerské skupiny Národní parlament dětí a mládeže (www.participace.cz) Krajská rada žiackých školských rád Košického kraja (krzsrkk.webnode.sk) Mestský parlament mladých hlavného mesta SR Bratislavy (www.poslanciba.sk) 15

16 AKCE 2 EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA Evropská dobrovolná služba (EDS) umožňuje mladému člověku nebo skupině mladých lidí pracovat v neziskové organizaci v zahraničí. Mladí lidé získávají během EDS znalosti a dovednosti, které přispívají k jejich osobnostnímu i profesnímu rozvoji. 16

17 GROWING UP in Europe Evropská dobrovolná služba 17

18 GROWING UP in Europe Evropská dobrovolná služba se ve šternberské organizaci PTPI konala od 1. prosince 2010 do 31. prosince Finanční podpora Eur byla použita na úhradu cestovného, pronájmu bytu, stravného a na nákup materiálu pro jednotlivé akce. O čem projekt byl Když do Šternberka zavítali dva dobrovolníci, Waleska a Yury, přinesli s sebou do malého města nedaleko Olomouce čerstvý vítr v podobě nové zkušenosti pro místní obyvatele. Během svého osmiměsíčního pobytu se účastnili programu nejen ve své hostitelské organizaci People to People International Šternberk (PTPI), ale pracovali například s malými dětmi ve školce určené romským dětem Jiloro či se podíleli na činnostech seniorského klubu Želva, který provozuje Charita Šternberk. S dětmi z turistického oddílu Plejády uspořádali celoroční hru Pouť do Santiaga de Compostela nazvanou podle jednoho z nejvýznamnějších katolických míst Španělska, tedy země, odkud se do Čech vydala Waleska. Zatímco Yury přijel z opačné strany z Estonska. V rámci PTPI se soustředili na aktivity propagující Evropskou dobrovolnou službu ve školách a čajovnách Olomouckého kraje. Obyvatelé Šternberka pak měli příležitost poznat kulturní odlišnosti při filmových projekcích nazvaných Letní kino trochu JINAK. Na letní filmové večery dorazili kromě Walesky a Yuryho i další zahraniční dobrovolníci, kteří tou dobou pobývali v České republice. Diváci tak kromě zhlédnutí zajímavých filmů mohli ochutnat i speciality z nejrůznějších zemí světa. Jako vyslanci šternberské pobočky PTPI vyrazili Waleska s Yurym také na mezinárodní konferenci do Katovic, kde se měli mimo jiné možnost setkat s Mary Jean Eisenhower, humanitární pracovnicí a vnučkou bývalého amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera, zakladatele celosvětové organizace PTPI. Osm měsíců bylo nejen pro oba dobrovolníky, ale také pro jejich okolí velmi inspirativní a poučné. Se svým přístupem prostým předsudků vůči etnickým menšinám se jim kupříkladu podařilo vzájemně sblížit romskou komunitu a členy PTPI. Za tu dobu se naučili docela dobře česky, a neměli tak problém hovořit s místními, když je zastavovali na kus řeči, nebo je dokonce zvali k sobě na čaj. Co tu zažili, však ovlivnilo i další osobní život obou dobrovolníků. Waleska chtěla pracovat v sociální sféře a díky nově získanému Youthpassu se jí to po návratu do Španělska podařilo. Yurymu se v České republice tak zalíbilo, že se sem rozhodl později vrátit. Pro své následovníky sestavili kalendář určený příštím dobrovolníkům s různými informacemi a doporučeními, které jim připadly důležité a zajímavé: Buď kreativní. Přinášej nové nápady. Lidi kolem tebe jsou otevření k učení. Buď odvážný. Neutíkej před žádnou novou zkušeností. Je čas dělat všechno, co jsi předtím nikdy nevyzkoušel. Nezapomeň na svůj YouthPass. Užij si každého okamžiku tady. Poskytli i mnoho dalších rad na základě zkušeností získaných během doby svého působení v Čechách, která jim tak rychle utekla. Na nic nezapomněli. Další zážitky Walesky a Yuryho najdete v blogu (ptpisternberk.org/cs/evs/blogdobrovolniku), ve kterém už nyní pokračují nové dobrovolnice Megan a Anna. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Ani Yury, ani Waleska nejsou původem ze zemí Evropské unie. Waleska přiletěla do Španělska z Venezuely a Yury se do Pobaltí dostal z Ruska, což samo o sobě znamená velký kulturní šok a nutnost začlenit se do nové společnosti. Kromě 18

19 toho ekonomická situace v zemích jejich původu nebyla nejlepší. Yuryho situace byla o to složitější, že jeho rodiče bydlí od sebe několik tisíc kilometrů a musí se o sebe starat sám. Proto úkolem šternberských členů PTPI bylo ukázat vlídnou tvář a pomoci jim začlenit se do české společnosti. Propagace projektu Nejzajímavější momenty z pobytu současných i minulých dobrovolníků v organizaci PTPI jsou zveřejněny na výše uvedeném blogu a na facebookových stránkách šternberské pobočky PTPI (www.facebook.com/ptpisternberk). Kromě toho se informace o uplynulém projektu měli možnost dozvědět také čtenáři v zahraničí prostřednictvím Evropského newsletteru PTPI a celosvětového People to People International On Track Newsletter. K propagaci dobrovolné služby ve Šternberku jistě přispělo také setkání Yuryho a Walesky se starostou a dalšími zástupci města. Šíření výsledků projektu Waleska i Yury se po návratu do Španělska a Estonska podíleli na aktivitách reflektujících jejich zkušenosti s EVS a snad tím inspirovali další k účasti na takovémto programu. Uspořádali výstavy fotografií z projektu a prezentace s ochutnávkou nejen EVS, ale také tradičních českých jídel a pochutin na školách určených pro studenty a mladé lidi vůbec. 19

20 Kdo projekt organizoval People to People International Šternberk Chapter (www.ptpisternberk.org) je občanské sdružení, jehož členové jsou ve věku od patnácti do pětatřiceti let. PTPI Šternberk je součástí mezinárodní organizace People to People International. Má zkušenosti s pořádáním národních i mezinárodních výměn mládeže i s dalšími mezinárodními projekty. Poskytuje homestay pobyt přátel z cizích zemí v českých rodinách a zároveň organizuje homestay pro české účastníky v zahraničí. Mezi další aktivity patří pořádání kulturních akcí, besed a prezentací pro místní komunitu o tématech, jako jsou poznávání jiných kultur a tradic, životní prostředí, ochrana přírody nebo využití volného času. Už několikátý rok spolupracuje s Charitou a Psychiatrickou léčebnou ve Šternberku a s dětským oddílem Plejády. Organizaci podporují místní obyvatelé, kamarádi a rodiny členů, město Šternberk a PTPI headquarters. Partnerské skupiny Cruz Roja Española, Tudela (www.cruzroja.es) Estonian UNESCO Youth Association (www.euya.ee) 20

21 21

22 AKCE 3 MLÁDEŽ VE SVĚTĚ Mládež ve světě je část programu, která podporuje projekty pořádané se zeměmi nacházejícími se za hranicemi Evropské unie. 22

23 Volunteering: a way to environmental education Školící kurz 23

24 Volunteering: a way to environmental education Ekologicky zaměřený projekt se uskutečnil v době od 1. září 2011 do 31. května Hlavní aktivita probíhala ve dnech 23. až 30. října Grant ve výši Eur posloužil na úhradu cestovného, ubytování, stravy, pomůcek při školení a odměny lektorům. O čem projekt byl Těžko bychom si představili projekt s tematikou ochrany životního prostředí pořádaný v šedi panelového sídliště. Volunteering: a way to environmental education, mezinárodní projekt Hnutí Brontosaurus, se proto uskutečnil v nádherné chráněné krajinné oblasti Moravského krasu. Poslední říjnový týden se do ekologického volnočasového centra Švýcárna sjeli účastníci ze sedmi zemí. Dozvěděli se zde nejen o možnostech a zkušenostech s prací dobrovolníků, ale také mohli navázat kontakty pro budoucí spolupráci. Když si novou síť partnerských organizací představíme na mapě, sahá od Portugalska na západě přes Českou a Slovenskou republiku, jižně přes Srbsko, Řecko a pak na východ do Turecka a Arménie. Ačkoliv pořadatelé doufali, že pozvaní účastníci budou jako vedoucí pracovníci s mládeží zkušenější, vznikla i tak co do znalostí velmi pestrá skupina, která si pochvalovala obzvláště přátelskou atmosféru celého kurzu. Pobyt na Švýcárně mě opravdu obohatil něčím, co mi nikdo nemůže vzít. Díky dobrým a usměvavým lidem se pro mě Česká republika stala úplně jiným místem, než jak jsem si ji představoval, vzpomíná účastník z Portugalska. Harmonogram byl od prvního do posledního dne doslova napěchován aktivitami. Ať už šlo o poznatky v oblasti neformálního vzdělávání v podání účastníků z Arménie, o sdílení nejlepších zkušeností s PR aktivitami či o problematiku sociální a komunikační kompetence určenou pro vedoucí dobrovolníků. Kromě pořádající organizace Hnutí Brontosaurus představily svoji činnost i další české neziskovky jako Hnutí Duha, INEX-SDA nebo Nesehnutí. V návaznosti na sedmidenní setkání vznikly hned tři výstupy: Příručka o dobrovolnictví v ekologickém vzdělávání, osmijazyčný slovníček základních pojmů z ekologie a krátký film, vše je volně ke stažení na stránkách projektu (www.volunteering.brontosaurus.cz). Anglicky psaná příručka obsahuje kompletní metodiku pro práci s dobrovolníky a díky obecným tématům najde své uplatnění i mimo ekologické organizace. Dopad projektu Hlavní přínos spatřuje organizační tým v tom, že získal zkušenosti s řízením takto náročného projektu. Vedle navázání partnerství se zahraničními organizacemi, například ve spolupráci s Arménií je pořádána Evropská dobrovolná služba, se podařilo ve vyhrazeném čase připravit také několik navazujících projektů v zemích účastníků. A co je tím tajemstvím úspěchu? Vladimíra Regerová, vedoucí projektu, to přisuzuje především skutečnosti, že pozvali dobrovolné organizace, jejichž členové byli velmi motivovaní a zároveň je spojovalo jedno téma, a to ochrana životního prostředí. Zajímavé momenty projektu Kromě převládajících rozvojových aktivit čekalo na účastníky i několik exkurzí, například do střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn nebo do poutního kostela Jména Panny Marie ve Křtinách. Když se vraceli z jedné exkurze, nestihli 24

25 autobus a šli potmě lesem. Zde se odehrál inspirativní okamžik projektu, který motivoval budoucí projekt Hnutí Brontosaurus MyXperience zaměřený na zážitkovou pedagogiku někteří účastníci šli totiž poprvé v životě po tmě lesem, byli z toho nadšeni i vyděšeni, a to se stalo dobrým výchozím bodem pro reflexi vlastních zážitků. Během tohoto nočního dobrodružství se odehrál také zřejmě jeden z nejvtipnějších momentů celého projektu. Vidíte mě? A teď? A co teď?, volal na ostatní účastníky Admilson Cabral, černoch, který střídavě otvíral a zavíral pusu a podle toho zářily, nebo nezářily do tmy jeho bílé zuby. Kdo projekt organizoval Hnutí Brontosaurus (www.brontosaurus.cz) je nestátní nezisková organizace zabývající se aktivní ochranou přírodního a kulturního dědictví ČR prostřednictvím dobrovolné práce. Odklání se od konzumního života, motivuje mladé lidi k aktivnímu občanskému životu, vychovává děti a mládež názornými příklady a praktickou činností. Neopominutelným cílem mladých vedoucích organizace je, aby si všichni vzájemně poskytovali radost. HB má více než 1100 členů, z nichž 70 % lidí je ve věku do 26 let. Organizace působí v celé ČR prostřednictvím asi čtyřiceti základních článků a regionálních center s místní působností. Ročně uspořádá přes padesát letních táborů, stovky víkendových i jednodenních akcí pro členy a nečleny. Mezi stálé programy HB s charakteristickou náplní patří Akce památky, Akce příroda a Prázdniny s Brontosaurem, které spojují dobrovolnou práci se zážitkovým a vzdělávacím programem. Dále se jedná o program Vzdělávání (tematické semináře pro dobrovolníky a vedoucí) nebo Ekostan (informační stánek na kulturních festivalech). 25

26 Partnerské skupiny DESINCOOP Desenvolvimento Económico, Social e Cultural, CRL (www.desincoop.org) Mersin Youth Works Resource Centre (www.mersingenclik.org) System and Generation (www.systemandgeneration.eu) Keric (www.keric.sk) Young Researches of Serbia Voluntary Service of Serbia (www.mis.org.rs) Stepanavan Youth Centre (www.stepyouthcenter.org) 26

27 27

28 AKCE 4 SYSTÉMY NA PODPORU MLÁDEŽE Systémy na podporu mládeže jsou zaměřeny na vzdělávání osob pracujících s mládeží a na rozvoj kvality programu Mládež v akci na evropské úrovni. 28

29 USE-IT Cooperation meeting Prague 2011 Vytváření partnerství 29

30 USE-IT Cooperation meeting Prague 2011 Projekt na podporu mládeže probíhal od 1. září 2011 do 31. srpna Setkání v Praze se uskutečnilo od 1. do 5. září Získaná finanční podpora ve výši Eur byla použita na úhradu cestovného, ubytování, materiálů na aktivity, občerstvení a výrobu plakátů. O čem projekt byl Když někdo vytváří mapy a průvodce pro turisty, člověk by čekal, že jeho orientace bude přinejmenším dobrá. Výjimkou potvrzující pravidlo však představovala skupina účastníků z Polska. Vždy, než došli na místo setkání, několikrát se ztratili, vzpomíná Kamila Kačmáčková na setkání budoucích členů sítě USE-IT. Na setkání, které se uskutečnilo s cílem nastavit spolupráci, se sjeli zástupci z celkem pěti evropských měst z Bratislavy, Budapešti, Košic, Prahy a Varšavy. USE-IT je evropská síť vytvářející místní mapy a průvodce pro mladé cestovatele a nízkonákladové výlety s heslem nekomerční, smysluplné, zdarma, aktuální a doporučeno místními obyvateli. Myšlenka se zrodila v dánské Kodani už v roce 1968 během revoluce hippies a odtud se šířila dál do Evropy. Cílem pražského workshopu bylo seznámit se s konceptem USE-IT, nalézt nápady na spolupráci, zjistit, jak se prosadit s konceptem alternativních map rozdávaných v jednotlivých městech zdarma, a samozřejmě i to, jak zajistit financování, a ovšem vytvoření vlastní mapy. Během vzájemného předávání dosavadních zkušeností však organizátoři zjistili, že situace v jednotlivých městech je poměrně rozdílná, že tu vlastně není tolik prostoru pro spolupráci. Kromě toho bylo velmi obtížné zůstat v kontaktu na dálku, některé týmy se také rozhodly skončit, a proto se projekt zaměřil na další česká města. Původně neformální skupina studentů postupně založila občanské sdružení Jůzit, které v současné době zahrnuje vedle Prahy dalších šest partnerských měst. Dopad projektu I když se mohlo zdát, že setkání nepřineslo kýžený výsledek, pro organizátory to znamenalo významný krok v propagaci jejich aktivit. Mapy pro mladé cestovatele, kterým nedominují ani matrjošky, ani ušanky, zaujaly Český rozhlas, Českou televizi i studentské informační weby. Dobrovolná práce však nemusí být odměněna jen dobrým pocitem, což zjistila i kartografka mapy Prahy 2011 Mariana Danielová. S návrhem první mapy vyhrála studentskou soutěž, a to jí pomohlo dostat se na studia do zahraničí. Zástupci pražské pobočky jezdí i na pravidelná celoevropská setkání USE-IT do Bruselu, kde se na ně členové dalších poboček dívají s respektem. Za tři roky se jim podařilo vydat mapy dvě a k tomu otevřít vlastní Informační centrum (Trojanova 3, Praha 1). Propagace projektu Propagace koordinačního setkání USE-IT byla analogová i digitální. Pořadatelé kromě vlastních webových stránek využili Facebooku a Twitteru. Plakáty, jež zdobilo logo speciálně navržené pro toto setkání, visely na stěnách jak v prostorách mezinárodního klubu na ČVUT, tak i v budově Travellers hostelu. Pro ty, kteří si chtěli odnést něco hmatatelného, byly připraveny samolepky a odznáčky s logem akce. 30

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMP A S Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům OMPAS Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Patricia Brander Rui Gomes Ellie Keen Marie-Laure Lemineur Bárbara Oliveira Jana Ondráčková AlessioSurian

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Dobrovolníci mění svět

Dobrovolníci mění svět Dobrovolníci mění svět sborník příkladů dobré praxe Vážené čtenářky, vážení čtenáři, právě otevíráte publikaci, která vznikla v rámci Evropského roku dobrovolnictví vyhlášeného Evropskou komisí pro rok

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

všichni za Hlučínsko

všichni za Hlučínsko Jeden za všechny, všichni za Hlučínsko Jedeme v tom spolu... CESTOVNÍ RUCH: POZNEJTE KRÁSY HLUČÍNSKA- NEJSPECIFIČTĚJŠÍHO REGIONU REPUBLIKY MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: V JEDNOTĚ JE SÍLA, SHODUJÍ SE MÍSTNÍ STAROSTOVÉ

Více

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách

FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách FOTBAL PRO ROZVOJ: Metodická příručka globálního rozvojového vzdělávání nejen pro učitele na středních školách Autoři: Mirka Belhová, Bella Bello Bitugu, Lucie Juříková, Veronika Semelková Odborná konzultace:

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Jan Řezníček Komunitní práce na příkadu organizace Český západ Bakalářská

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice

Klíčový rok. zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Klíčový rok zážitková pedagogika a projektová výuka pro základní školy v rámci projektu Prázdninové školy Lipnice Projekt byl na Výroční konferenci OPVK pořádané MŠMT představen jako jeden z nejzajímavějších

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více