Následující data pocházejí z výzkumů:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Následující data pocházejí z výzkumů:"

Transkript

1 5

2

3 Předmluva Nejnovější výsledky výzkumu ukazují, že program Mládež v akci přispívá do značné míry k rozvoji kompetencí, které jsou nezbytné pro aktivní občanství a pro účast na veřejném a politickém životě. Kromě toho mladí lidé, stejně jako pracovníci s mládeží a vedoucí mládeže, rozvíjejí kompetence, které jsou užitečné pro jejich profesní rozvoj a získávají nové perspektivy a motivaci pro vzdělávací a profesní kariéru. Následující data pocházejí z výzkumů: Youth in Action makes a difference! Wien 2012 data v tomto výzkumu pocházejí z let ze vzorku účastníků ze 49 zemí, kteří se zapojili do 823 projektů ve všech akcích programu YiA. Learning in Youth in Action. Innsbruck 2012 data pocházejí z roku 2012, výzkumu se zúčastnilo účastníků a 503 projektových vedoucích. 82 % účastníků uvádí, že díky účasti v projektu jsou více motivování se dále vzdělávat. 80 % účastníků se prostřednictvím projektu stalo citlivější k soužití různých kultur v Evropě. Devět z deseti účastníků hodlá po skončení projektů dále rozvíjet své jazykové znalosti. Královskou dovednost přijít s dobrým nápadem a přenést ho do praxe si lépe osvojilo přes 80 % účastníků, stejně jako schopnost udělat něco dobrého pro společnost nebo místní komunitu. Více než třetina účastníků se po projektu hodlá intenzivněji zapojovat do společenského nebo politického života v místě, kde žijí. Devět z deseti účastníků projektu by zapojení YiA určitě doporučilo svým vrstevníkům, protože to pro ně byla zajímavá vzdělávací zkušenost, díky níž získali užitečné dovednosti.

4 Sociální kompetence. Více informací o projektu Volunteering: a way to environmental education najdete na straně 24. Tvorba desatera pro parlamenty. Více informací o projektu Parlamenty pro participaci najdete na straně 14.

5 Obsah Úvod 7 Akce 1 8 Mládež pro Evropu 8 Polaczek 10 Tajemství minulosti 12 Parlamenty pro participaci (PPP) 14 Akce 2 16 Evropská dobrovolná služba 16 GROWING UP in Europe 18 Akce 3 22 Mládež ve světě 22 Volunteering: a way to environmental education 24 Akce 4 28 Systémy na podporu mládeže USE-IT Cooperation meeting Prague Akce 5 32 Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže 32 Studentské jamování nápadů 34 Youthpass 36 Koučové České národní agentury 36 Publikace 37 Zajímavé a užitečné webové odkazy 38

6 Veřejná prezentace v šapitó. Více informací o projektu Tajemství minulosti najdete na straně 12. Letní kino trochu JINAK. Více informací o projektu GROWING UP in Europe najdete na straně 18.

7 Úvod Rok se s rokem sešel a my jsme pro Vás připravili další vydání A kde jsi ty? s vybranými realizovanými projekty programu Mládež v akci. Ptáte se, proč zrovna projekt Studentské jamování nápadů, Polaczek nebo USE-IT by měly oslovit právě Vás? Možná že jste o evropském vzdělávacím programu Mládež v akci slyšeli dnes poprvé a zajímá Vás, jaké projekty týkající se práce s mládeží je možné financovat ze zdrojů Evropské unie. Případně už jste v programu Mládež v akci úspěšnými žadateli a hledáte, jak Vaše projekty okořenit novými nápady, nebo zjišťujete, jak a proč je výhodné se zapojit do nové kategorie (tzv. akce) programu. Eventuálně jsme Vám nemuseli podpořit projekt a Vy patříte mezi žadatele, kteří se snaží v nové žádosti o grant odstranit chyby a kteří hledají inspiraci u dobrých příkladů z praxe. A třeba Vás jen zajímá, co všechno se mladý člověk může o sobě naučit nového nebo co může zjistit o své obci díky tomu, že uskuteční projekt na Králicku nebo že dobrovolně pracuje osm měsíců v organizaci ve Šternberku. Vážené čtenářky a vážení čtenáři, za celý tým ČNA Vám přeji inspirativní čtení! Lucie Jarolímková vedoucí České národní agentury mládež, NIDM 7

8 AKCE 1 MLÁDEŽ PRO EVROPU Výměna mládeže je setkání nejméně dvou skupin mladých lidí ze zemí programu Mládež v akci, jehož cílem je vzájemně se poznat, porozumět odlišné kultuře, pracovat na společném tématu, prohlubovat jazykové schopnosti Iniciativa mládeže je projekt, který si sami navrhnou, vytvoří a realizují mladí lidé. Projekt rozvíjí jejich iniciativu, podnikavost a tvořivost a zároveň je prospěšný místní komunitě, v níž mladí lidé žijí. Projekt participativní demokracie podporuje zapojení mladých lidí do veřejného života a dění a propaguje témata spojená s demokracií a občanskou zodpovědností. 8

9 Polaczek Výměna mládeže Tajemství minulosti Iniciativa mládeže Parlamenty pro participaci Projekt participativní demokracie 9

10 Polaczek Projekt výměny mládeže se konal od 1. září 2011 do 29. února Setkání účastníků z Čech a Polska, se uskutečnilo od 4. do 11. listopadu Grant ve výši Eur byl použit na úhradu cestovného, ubytování, materiálů na workshopy, občerstvení, nákupu rolovacího poutače a na tisk publikace. O čem projekt byl Státní hranice spolu s rozdílnými jazyky obyvatel jednotlivých států někdy mohou rozdělovat region, který jinak spojuje historická tradice i geografická blízkost tak, že se jeho obyvatelé navzájem neznají, a někdy dokonce nenávidějí. Projekt Polaczek vznikl za účelem opětovného navázání spojení v pohraničních oblastech kolem Hrádku nad Nisou na české straně a města Bogatynia na straně polské. Cílem Veroniky Dubské a Tomasze Grzycha, organizátorů již třetího ročníku, bylo prolomit stereotypy a podpořit vzájemné poznávání Čechů a Poláků prostřednictvím neformálního vzdělávání. Vše začalo osmidenním setkáním jedenácti českých a jedenácti polských studentů. Protože prvotní snahou bylo připravit workshopy pro žáky základních škol o kulturních a jazykových odlišnostech obou národů, začali účastníci s poznáváním nejprve u sebe. Naučili se říci Ahoj i Cześć, zjistili, že česká jahoda není polsky jagoda, ač to zní velmi podobně, nýbrž truskawka. Zahráli si na typického Čecha i Poláka, a poznávali tak nejrůznější předsudky, které o sobě navzájem měli. V neposlední řadě se dozvěděli o základech tvorby dobrého workshopu, včetně používání videa a jeho efektivního zapojení při neformálních výukových metodách. Nakonec na společně získaných poznatcích vystavěli workshop, se kterým tříčlenné týmy objížděly základní školy v České republice i Polsku. Dopad projektu Celkem jedenácti workshopů, zaměřených na kulturní odlišnosti, stereotypy i poznávání vlastní identity, se zúčastnilo na dvě stě padesát dětí na obou stranách česko-polské státní hranice. Děti měly možnost zahrát si hry jako Cibule identity, naučit se základním frázím v obou jazycích nebo odhalit část ledovce skrývajícího různé tradice a zvyky obou kultur. První adventní neděli zavítali účastníci projektu do Hrádku nad Nisou, kde připravili pro šedesát dětí tradiční činnosti spojené s Vánocemi. Přibližně šedesát dětí, od předškoláků až po žáky šestých tříd, si nazdobilo perníčky, vyrobilo nejrůznější vánoční ozdoby a přáníčka a pak se na závěr zúčastnilo rozsvěcování vánočního stromečku na náměstí. Byl to velmi vydařený projekt, jak dokazuje také skutečnost, že se mnozí účastníci zapojili do činností českých i polských organizací. Propagace projektu O aktuálním dění v projektu informovaly oficiální webové stránky projektu (www. polaczek.cz) a facebookové stránky Liberecké občanské společnosti (www.facebook.com/los.lbc). 10

11 Šíření výsledků projektu Veřejnosti se projekt Polaczek představuje už od prvního ročníku formou putovní výstavy zachycující zkušenosti účastníků. Od roku 2009 měli možnost tuto výstavu shlédnout lidé ve Vratislavi, Liberci, Jelenie Góre nebo v Hrádku nad Nisou. V rámci třetího ročníku Polaczka vznikla letos také šedesátistránková publikace popisující všechny uplynulé ročníky včetně názorů účastníků. Podstatná část publikace se věnuje neformálním metodám a obsahuje i výukové materiály, které jistě přijdou vhod zejména pracovníkům s mládeží při mezikulturních aktivitách. Soubor je volně ke stažení na stránkách projektu (www.polaczek.cz). Kdo projekt organizoval LOS Liberecká občanská společnost, o.s. (www.losonline.eu) je nevládní nezisková organizace založená v roce Jejím hlavním cílem je osobnostní a sociální rozvoj mladých lidí na regionální i mezinárodní úrovni, a to pomocí neformálního vzdělávání. Soustřeďuje se převážně na problematiku předsudků, projevy netolerance a na otevírání nových možností, jak být aktivním. UNESCO Iniciative centre z Vratislavi (www.unescocentre.pl), to jsou trenéři, učitelé, facilitátoři, animátoři a koordinátoři vzdělávacích aktivit, fanoušci aktivní participace, propagátoři tolerance a dialogu. Organizují vzdělávací iniciativy, školení, výměny mládeže, semináře, workshopy, konference; školí učitele, žáky, studenty, pracovníky s mládeží a působí v oblasti Dolního Slezska, v Euroregionu Nisa, ale také v jiných částech Evropy, a dokonce celého světa. 11

12 Tajemství minulosti Projekt na podporu iniciativy mládeže v Prostřední Lipce se uskutečnil od 1. března do 30. července Rozpočet Eur sloužil k nákupu technického vybavení pro uspořádání soutěže, materiálu na obnovu drobných památek, pronájem prostor, výrobu obecního znaku a tvorbu webu. O čem projekt byl Jsou místa, kam se soustředí nespočet nejrůznějších akcí a projektů, ovšem bez většího viditelného dopadu. Ale pak jsou i taková, kde jediný projekt dokáže probudit k činnosti téměř celou obec. To je i případ projektu Tajemství minulosti pořádaného občanským sdružením Mlýn v malé vísce jménem Prostřední Lipka. Jak už název projektu napovídá, tématem bylo odkrývání historických skutečností a příběhů s nimi spojených. Čtyřčlenný tým spolu se dvěma dobrovolníky vyzpovídal místní pamětníky a jejich vyprávění shromáždil v šestatřicetistránkové brožuře s názvem Tajemství minulosti: Vzpomínky obyvatel Prostřední Lipky. Stěhování obyvatel před druhou světovou válkou a po ní znamenalo pro obec přetnutí historických vazeb. Když se chtěli organizátoři dopátrat starých symbolů obce, nenašli nic. A tak erb a vlajka Prostřední Lipky vznikly zcela nově. Po čtyřiceti letech se také podařilo zaznamenat dění v obci. Zapsané paměti tak zůstanou trvalým odkazem přístupným i budoucím generacím. V rámci projektu chtěli organizátoři vytvořit poutní cestu podle starých křížků na rozcestích, ale protože se jim nepodařilo získat potřebné historické podklady, vymysleli novou cestu Tajemství minulosti s vlastním motivem odcházení a přicházení. Vzhled nových památníčků v krajině česko-polského pohraničí vznikl v rámci soutěže určené studentům uměleckých škol, univerzit i mladých tvůrců na volné noze. Pro ty, kdo přijedou obec navštívit, vznikly pracovní listy (k dostání v místním obchodě nebo v Informačním centru v Králíkách). Slouží jako průvodce po okolí vesnice a zároveň jako prostor pro zamyšlení nad vlastní minulostí, ať už je jakkoliv tajemná. Závěr celého projektu patřil veřejné prezentaci uspořádané ve velkém šapitó uprostřed obce. Za hudebního doprovodu představili členové realizačního týmu aktivity projektu Tajemství minulosti a výstupy, které z jejich snažení vzešly. Kdo přišel, mohl si ve stanu prohlédnout také nejrůznější fotografie a materiály dokumentující historii Prostřední Lipky a jejich obyvatel. Realizací projektu Tajemství minulosti se podařilo místním obyvatelům ukázat, že lze zajímavou akci uspořádat i v odříznutém kraji, jakým se Králicko zdálo být. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Prostřední Lipka leží v podhorské oblasti při hranicích s Polskem. Vysoká nezaměstnanost, odchod místních obyvatel za studiem kvůli zavírání zdejších středních škol a špatná finanční situace města se značně odráží na chudším kulturním a společenském životu Králicka. 12

13 Zajímavé momenty projektu Během mapování památek si jeden z lipeckých pamětníků vzpomněl na kapličku, která dříve stála u cesty za obcí. Po realizaci projektu Tajemství minulosti dokázal (za finanční i fyzické podpory sousedů a místních podniků) přeměnit hromádku kamení opět v kapličku. Propagace projektu Kromě webových stránek (www.mlynos.cz), které vznikly v rámci realizace projektu, informuje lipecké sdružení své příznivce také pomocí stránek na Facebooku. Další ohlasy se organizátorům podařilo získat prostřednictvím regionálního deníku a místního veřejného rozhlasu. Další připomínkou uskutečněného projektu jsou i pracovní listy pro návštěvníky Prostřední Lipky. Kdo projekt organizoval Občanské sdružení Mlýn (www.mlynos.cz) je nezisková organizace založená roku 2011 v Prostřední Lipce. Cílem sdružení je realizace a podpora aktivit dětí, mládeže i dospělých, které zvyšují jejich kompetence, a tím pomáhají sobě i místní komunitě. Sídlem organizace je budova bývalého mlýna. Název také charakterizuje proces, kdy z hrubého zrna vzniká aktivitou produkt vyšší kvality, použitelný poté individuálně dle libosti. 13

14 Parlamenty pro participaci Od 9. září do 31. prosince 2011 se konal projekt podporující participativní demokracii. Grant ve výši Eur pokryl především výdaje na cestovné, ubytování a stravu, odměnu lektorům, tisk letáků a brožur. O čem projekt byl Není pochyb, že demokracie neroste na stromech, a je tedy nutné ji pěstovat, nejlépe od útlého věku. O tom svědčí i aktivita neformální skupiny při Městském parlamentu dětí a mládeže Brno (MPDM Brno). Na podzim roku 2011 uspořádala skupina dva prodloužené víkendy s cílem posílit aktivní participaci mladých lidí na veřejném životě. A jak takového posilování dosáhnout? Nejlépe v dialogu. Proto pořádající tým přizval do střediska Kopánky v Bílých Karpatech i další mládežnické parlamenty z Čech a Slovenska, aby jejich členové nejen navázali kontakty, ale vzájemně se i obohatili o zkušenosti s fungováním vlastních parlamentů. Z těch pak sestavili Desatero pro dobrou praxi fungování parlamentů, které by mělo pomoci jak začínajícím, tak již existujícím parlamentům dětí a mládeže. Kromě toho si účastníci mohli vyzkoušet simulaci jednání na nejrůznějších úrovních, od školského až po úroveň státní. Žáci (nejmladšímu bylo 13 let) a studenti pracovali ve skupinách na nejrůznějších úkolech, zjišťovali například minimální věkovou hranici pro senátory i městské zastupitele, vyhledané informace pak využili při tvorbě brožury o zastupitelské demokracii v ČR, SR a EU. Oba výstupy ve formě letáků následně putovaly jak do Bratislavy a Košic, tak i do Brna a Prahy, kde s nimi jednotlivé organizace naložily dle svého uvážení. Některé je využily pro propagaci na vlastních akcích, jiné letáky rozdaly do škol, kde tak mohly podpořit vznik školní samosprávy nebo parlamentu. V nabitém programu zbylo večer i trochu místa pro hry jako Kufr legendárního Pavla Zedníčka nebo táborák s opékáním buřtů. A jak vzpomíná účastnice Nikola Havlíčková, poznala nové přátele a setkání s těmi starými se neobešlo bez trochy nostalgie a objetí na rozloučenou. Skamarádili se tedy nejen účastníci, ale i organizace navzájem. Když pak vedoucí projektu Dominiku Pudilovou oslovila paní z brněnského magistrátu se žádostí, že by město rádo navázalo spolupráci s Bratislavou týkající se parlamentu, mohla jen s úsměvem odpovědět, že spojení už tu existuje, a se spoluprací se tedy může začít. Propagace projektu Hlavní cesty, kterými pořádající skupina informovala o probíhajícím projektu, byly jednak webové stránky organizace MPDM Brno (www.mpdmbrno.cz), jednak stránky na Facebooku (www.facebook.com/mpdmbrno). Ty sloužily nejen ke sdílení fotografií a vytvořených materiálů, ale především jsou dodnes místem pro udržování vzájemných kontaktů. Šíření výsledků projektu Letáky a brožury, jež během projektu vznikly, rozeslali pořadatelé v elektronické a papírové podobě zúčastněným organizacím, které je šířily dále. Materiály se díky tomu dostaly do škol v Brně, Hustopečích, Bratislavě, Košicích, do nejrůznějších mládežnických sdružení, na webové stránky Národního parlamentu 14

15 dětí a mládeže i na stránky studentského parlamentu v Bratislavě. Mezi příjemci informačních materiálů byla také náměstkyně brněnského primátora Jana Bohuňovská. Avšak, jak míní Dominika Pudilová, největší efekt mají osobní reference účastníků. Kdo projekt organizoval Městský parlament dětí a mládeže Brno (www.mpdmbrno.cz) Městský parlament dětí a mládeže Brno (MPDM Brno) byl založen na podzim roku 2009, přičemž od založení se jednou za 1 2 měsíce koná zasedání účastníků. Přínosem těchto zasedání je zejména to, že umožňuje mladým lidem (středoškolští studenti brněnských škol) participovat na veřejném dění a diskutovat o aktuálních otázkách týkajících se dění v Brně. Mladí lidé tak dostávají možnost aktivně trávit svůj volný čas. Taková participace vede mladé lidi k rozvoji komunikačních schopností a dovedností, učí je schopnosti přijímat a zpracovávat informace, posléze ústí v přijetí odpovědnosti za rozhodování a uvědomění si vlastních práv a povinností. Členové jsou ve většině případů do MPDM Brno delegováni svou školou, a to zpravidla v závislosti na dosavadním působení ve školských parlamentech, radách, senátech atd. MPDM Brno má v současnosti přes čtyřiadvacet členů z dvanácti středních škol. Partnerské skupiny Národní parlament dětí a mládeže (www.participace.cz) Krajská rada žiackých školských rád Košického kraja (krzsrkk.webnode.sk) Mestský parlament mladých hlavného mesta SR Bratislavy (www.poslanciba.sk) 15

16 AKCE 2 EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA Evropská dobrovolná služba (EDS) umožňuje mladému člověku nebo skupině mladých lidí pracovat v neziskové organizaci v zahraničí. Mladí lidé získávají během EDS znalosti a dovednosti, které přispívají k jejich osobnostnímu i profesnímu rozvoji. 16

17 GROWING UP in Europe Evropská dobrovolná služba 17

18 GROWING UP in Europe Evropská dobrovolná služba se ve šternberské organizaci PTPI konala od 1. prosince 2010 do 31. prosince Finanční podpora Eur byla použita na úhradu cestovného, pronájmu bytu, stravného a na nákup materiálu pro jednotlivé akce. O čem projekt byl Když do Šternberka zavítali dva dobrovolníci, Waleska a Yury, přinesli s sebou do malého města nedaleko Olomouce čerstvý vítr v podobě nové zkušenosti pro místní obyvatele. Během svého osmiměsíčního pobytu se účastnili programu nejen ve své hostitelské organizaci People to People International Šternberk (PTPI), ale pracovali například s malými dětmi ve školce určené romským dětem Jiloro či se podíleli na činnostech seniorského klubu Želva, který provozuje Charita Šternberk. S dětmi z turistického oddílu Plejády uspořádali celoroční hru Pouť do Santiaga de Compostela nazvanou podle jednoho z nejvýznamnějších katolických míst Španělska, tedy země, odkud se do Čech vydala Waleska. Zatímco Yury přijel z opačné strany z Estonska. V rámci PTPI se soustředili na aktivity propagující Evropskou dobrovolnou službu ve školách a čajovnách Olomouckého kraje. Obyvatelé Šternberka pak měli příležitost poznat kulturní odlišnosti při filmových projekcích nazvaných Letní kino trochu JINAK. Na letní filmové večery dorazili kromě Walesky a Yuryho i další zahraniční dobrovolníci, kteří tou dobou pobývali v České republice. Diváci tak kromě zhlédnutí zajímavých filmů mohli ochutnat i speciality z nejrůznějších zemí světa. Jako vyslanci šternberské pobočky PTPI vyrazili Waleska s Yurym také na mezinárodní konferenci do Katovic, kde se měli mimo jiné možnost setkat s Mary Jean Eisenhower, humanitární pracovnicí a vnučkou bývalého amerického prezidenta Dwighta Eisenhowera, zakladatele celosvětové organizace PTPI. Osm měsíců bylo nejen pro oba dobrovolníky, ale také pro jejich okolí velmi inspirativní a poučné. Se svým přístupem prostým předsudků vůči etnickým menšinám se jim kupříkladu podařilo vzájemně sblížit romskou komunitu a členy PTPI. Za tu dobu se naučili docela dobře česky, a neměli tak problém hovořit s místními, když je zastavovali na kus řeči, nebo je dokonce zvali k sobě na čaj. Co tu zažili, však ovlivnilo i další osobní život obou dobrovolníků. Waleska chtěla pracovat v sociální sféře a díky nově získanému Youthpassu se jí to po návratu do Španělska podařilo. Yurymu se v České republice tak zalíbilo, že se sem rozhodl později vrátit. Pro své následovníky sestavili kalendář určený příštím dobrovolníkům s různými informacemi a doporučeními, které jim připadly důležité a zajímavé: Buď kreativní. Přinášej nové nápady. Lidi kolem tebe jsou otevření k učení. Buď odvážný. Neutíkej před žádnou novou zkušeností. Je čas dělat všechno, co jsi předtím nikdy nevyzkoušel. Nezapomeň na svůj YouthPass. Užij si každého okamžiku tady. Poskytli i mnoho dalších rad na základě zkušeností získaných během doby svého působení v Čechách, která jim tak rychle utekla. Na nic nezapomněli. Další zážitky Walesky a Yuryho najdete v blogu (ptpisternberk.org/cs/evs/blogdobrovolniku), ve kterém už nyní pokračují nové dobrovolnice Megan a Anna. Zapojení lidí s omezenými příležitostmi Ani Yury, ani Waleska nejsou původem ze zemí Evropské unie. Waleska přiletěla do Španělska z Venezuely a Yury se do Pobaltí dostal z Ruska, což samo o sobě znamená velký kulturní šok a nutnost začlenit se do nové společnosti. Kromě 18

19 toho ekonomická situace v zemích jejich původu nebyla nejlepší. Yuryho situace byla o to složitější, že jeho rodiče bydlí od sebe několik tisíc kilometrů a musí se o sebe starat sám. Proto úkolem šternberských členů PTPI bylo ukázat vlídnou tvář a pomoci jim začlenit se do české společnosti. Propagace projektu Nejzajímavější momenty z pobytu současných i minulých dobrovolníků v organizaci PTPI jsou zveřejněny na výše uvedeném blogu a na facebookových stránkách šternberské pobočky PTPI (www.facebook.com/ptpisternberk). Kromě toho se informace o uplynulém projektu měli možnost dozvědět také čtenáři v zahraničí prostřednictvím Evropského newsletteru PTPI a celosvětového People to People International On Track Newsletter. K propagaci dobrovolné služby ve Šternberku jistě přispělo také setkání Yuryho a Walesky se starostou a dalšími zástupci města. Šíření výsledků projektu Waleska i Yury se po návratu do Španělska a Estonska podíleli na aktivitách reflektujících jejich zkušenosti s EVS a snad tím inspirovali další k účasti na takovémto programu. Uspořádali výstavy fotografií z projektu a prezentace s ochutnávkou nejen EVS, ale také tradičních českých jídel a pochutin na školách určených pro studenty a mladé lidi vůbec. 19

20 Kdo projekt organizoval People to People International Šternberk Chapter (www.ptpisternberk.org) je občanské sdružení, jehož členové jsou ve věku od patnácti do pětatřiceti let. PTPI Šternberk je součástí mezinárodní organizace People to People International. Má zkušenosti s pořádáním národních i mezinárodních výměn mládeže i s dalšími mezinárodními projekty. Poskytuje homestay pobyt přátel z cizích zemí v českých rodinách a zároveň organizuje homestay pro české účastníky v zahraničí. Mezi další aktivity patří pořádání kulturních akcí, besed a prezentací pro místní komunitu o tématech, jako jsou poznávání jiných kultur a tradic, životní prostředí, ochrana přírody nebo využití volného času. Už několikátý rok spolupracuje s Charitou a Psychiatrickou léčebnou ve Šternberku a s dětským oddílem Plejády. Organizaci podporují místní obyvatelé, kamarádi a rodiny členů, město Šternberk a PTPI headquarters. Partnerské skupiny Cruz Roja Española, Tudela (www.cruzroja.es) Estonian UNESCO Youth Association (www.euya.ee) 20

21 21

22 AKCE 3 MLÁDEŽ VE SVĚTĚ Mládež ve světě je část programu, která podporuje projekty pořádané se zeměmi nacházejícími se za hranicemi Evropské unie. 22

23 Volunteering: a way to environmental education Školící kurz 23

24 Volunteering: a way to environmental education Ekologicky zaměřený projekt se uskutečnil v době od 1. září 2011 do 31. května Hlavní aktivita probíhala ve dnech 23. až 30. října Grant ve výši Eur posloužil na úhradu cestovného, ubytování, stravy, pomůcek při školení a odměny lektorům. O čem projekt byl Těžko bychom si představili projekt s tematikou ochrany životního prostředí pořádaný v šedi panelového sídliště. Volunteering: a way to environmental education, mezinárodní projekt Hnutí Brontosaurus, se proto uskutečnil v nádherné chráněné krajinné oblasti Moravského krasu. Poslední říjnový týden se do ekologického volnočasového centra Švýcárna sjeli účastníci ze sedmi zemí. Dozvěděli se zde nejen o možnostech a zkušenostech s prací dobrovolníků, ale také mohli navázat kontakty pro budoucí spolupráci. Když si novou síť partnerských organizací představíme na mapě, sahá od Portugalska na západě přes Českou a Slovenskou republiku, jižně přes Srbsko, Řecko a pak na východ do Turecka a Arménie. Ačkoliv pořadatelé doufali, že pozvaní účastníci budou jako vedoucí pracovníci s mládeží zkušenější, vznikla i tak co do znalostí velmi pestrá skupina, která si pochvalovala obzvláště přátelskou atmosféru celého kurzu. Pobyt na Švýcárně mě opravdu obohatil něčím, co mi nikdo nemůže vzít. Díky dobrým a usměvavým lidem se pro mě Česká republika stala úplně jiným místem, než jak jsem si ji představoval, vzpomíná účastník z Portugalska. Harmonogram byl od prvního do posledního dne doslova napěchován aktivitami. Ať už šlo o poznatky v oblasti neformálního vzdělávání v podání účastníků z Arménie, o sdílení nejlepších zkušeností s PR aktivitami či o problematiku sociální a komunikační kompetence určenou pro vedoucí dobrovolníků. Kromě pořádající organizace Hnutí Brontosaurus představily svoji činnost i další české neziskovky jako Hnutí Duha, INEX-SDA nebo Nesehnutí. V návaznosti na sedmidenní setkání vznikly hned tři výstupy: Příručka o dobrovolnictví v ekologickém vzdělávání, osmijazyčný slovníček základních pojmů z ekologie a krátký film, vše je volně ke stažení na stránkách projektu (www.volunteering.brontosaurus.cz). Anglicky psaná příručka obsahuje kompletní metodiku pro práci s dobrovolníky a díky obecným tématům najde své uplatnění i mimo ekologické organizace. Dopad projektu Hlavní přínos spatřuje organizační tým v tom, že získal zkušenosti s řízením takto náročného projektu. Vedle navázání partnerství se zahraničními organizacemi, například ve spolupráci s Arménií je pořádána Evropská dobrovolná služba, se podařilo ve vyhrazeném čase připravit také několik navazujících projektů v zemích účastníků. A co je tím tajemstvím úspěchu? Vladimíra Regerová, vedoucí projektu, to přisuzuje především skutečnosti, že pozvali dobrovolné organizace, jejichž členové byli velmi motivovaní a zároveň je spojovalo jedno téma, a to ochrana životního prostředí. Zajímavé momenty projektu Kromě převládajících rozvojových aktivit čekalo na účastníky i několik exkurzí, například do střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn nebo do poutního kostela Jména Panny Marie ve Křtinách. Když se vraceli z jedné exkurze, nestihli 24

25 autobus a šli potmě lesem. Zde se odehrál inspirativní okamžik projektu, který motivoval budoucí projekt Hnutí Brontosaurus MyXperience zaměřený na zážitkovou pedagogiku někteří účastníci šli totiž poprvé v životě po tmě lesem, byli z toho nadšeni i vyděšeni, a to se stalo dobrým výchozím bodem pro reflexi vlastních zážitků. Během tohoto nočního dobrodružství se odehrál také zřejmě jeden z nejvtipnějších momentů celého projektu. Vidíte mě? A teď? A co teď?, volal na ostatní účastníky Admilson Cabral, černoch, který střídavě otvíral a zavíral pusu a podle toho zářily, nebo nezářily do tmy jeho bílé zuby. Kdo projekt organizoval Hnutí Brontosaurus (www.brontosaurus.cz) je nestátní nezisková organizace zabývající se aktivní ochranou přírodního a kulturního dědictví ČR prostřednictvím dobrovolné práce. Odklání se od konzumního života, motivuje mladé lidi k aktivnímu občanskému životu, vychovává děti a mládež názornými příklady a praktickou činností. Neopominutelným cílem mladých vedoucích organizace je, aby si všichni vzájemně poskytovali radost. HB má více než 1100 členů, z nichž 70 % lidí je ve věku do 26 let. Organizace působí v celé ČR prostřednictvím asi čtyřiceti základních článků a regionálních center s místní působností. Ročně uspořádá přes padesát letních táborů, stovky víkendových i jednodenních akcí pro členy a nečleny. Mezi stálé programy HB s charakteristickou náplní patří Akce památky, Akce příroda a Prázdniny s Brontosaurem, které spojují dobrovolnou práci se zážitkovým a vzdělávacím programem. Dále se jedná o program Vzdělávání (tematické semináře pro dobrovolníky a vedoucí) nebo Ekostan (informační stánek na kulturních festivalech). 25

26 Partnerské skupiny DESINCOOP Desenvolvimento Económico, Social e Cultural, CRL (www.desincoop.org) Mersin Youth Works Resource Centre (www.mersingenclik.org) System and Generation (www.systemandgeneration.eu) Keric (www.keric.sk) Young Researches of Serbia Voluntary Service of Serbia (www.mis.org.rs) Stepanavan Youth Centre (www.stepyouthcenter.org) 26

27 27

28 AKCE 4 SYSTÉMY NA PODPORU MLÁDEŽE Systémy na podporu mládeže jsou zaměřeny na vzdělávání osob pracujících s mládeží a na rozvoj kvality programu Mládež v akci na evropské úrovni. 28

29 USE-IT Cooperation meeting Prague 2011 Vytváření partnerství 29

30 USE-IT Cooperation meeting Prague 2011 Projekt na podporu mládeže probíhal od 1. září 2011 do 31. srpna Setkání v Praze se uskutečnilo od 1. do 5. září Získaná finanční podpora ve výši Eur byla použita na úhradu cestovného, ubytování, materiálů na aktivity, občerstvení a výrobu plakátů. O čem projekt byl Když někdo vytváří mapy a průvodce pro turisty, člověk by čekal, že jeho orientace bude přinejmenším dobrá. Výjimkou potvrzující pravidlo však představovala skupina účastníků z Polska. Vždy, než došli na místo setkání, několikrát se ztratili, vzpomíná Kamila Kačmáčková na setkání budoucích členů sítě USE-IT. Na setkání, které se uskutečnilo s cílem nastavit spolupráci, se sjeli zástupci z celkem pěti evropských měst z Bratislavy, Budapešti, Košic, Prahy a Varšavy. USE-IT je evropská síť vytvářející místní mapy a průvodce pro mladé cestovatele a nízkonákladové výlety s heslem nekomerční, smysluplné, zdarma, aktuální a doporučeno místními obyvateli. Myšlenka se zrodila v dánské Kodani už v roce 1968 během revoluce hippies a odtud se šířila dál do Evropy. Cílem pražského workshopu bylo seznámit se s konceptem USE-IT, nalézt nápady na spolupráci, zjistit, jak se prosadit s konceptem alternativních map rozdávaných v jednotlivých městech zdarma, a samozřejmě i to, jak zajistit financování, a ovšem vytvoření vlastní mapy. Během vzájemného předávání dosavadních zkušeností však organizátoři zjistili, že situace v jednotlivých městech je poměrně rozdílná, že tu vlastně není tolik prostoru pro spolupráci. Kromě toho bylo velmi obtížné zůstat v kontaktu na dálku, některé týmy se také rozhodly skončit, a proto se projekt zaměřil na další česká města. Původně neformální skupina studentů postupně založila občanské sdružení Jůzit, které v současné době zahrnuje vedle Prahy dalších šest partnerských měst. Dopad projektu I když se mohlo zdát, že setkání nepřineslo kýžený výsledek, pro organizátory to znamenalo významný krok v propagaci jejich aktivit. Mapy pro mladé cestovatele, kterým nedominují ani matrjošky, ani ušanky, zaujaly Český rozhlas, Českou televizi i studentské informační weby. Dobrovolná práce však nemusí být odměněna jen dobrým pocitem, což zjistila i kartografka mapy Prahy 2011 Mariana Danielová. S návrhem první mapy vyhrála studentskou soutěž, a to jí pomohlo dostat se na studia do zahraničí. Zástupci pražské pobočky jezdí i na pravidelná celoevropská setkání USE-IT do Bruselu, kde se na ně členové dalších poboček dívají s respektem. Za tři roky se jim podařilo vydat mapy dvě a k tomu otevřít vlastní Informační centrum (Trojanova 3, Praha 1). Propagace projektu Propagace koordinačního setkání USE-IT byla analogová i digitální. Pořadatelé kromě vlastních webových stránek využili Facebooku a Twitteru. Plakáty, jež zdobilo logo speciálně navržené pro toto setkání, visely na stěnách jak v prostorách mezinárodního klubu na ČVUT, tak i v budově Travellers hostelu. Pro ty, kteří si chtěli odnést něco hmatatelného, byly připraveny samolepky a odznáčky s logem akce. 30

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Stručný úvod do AEGEE

Stručný úvod do AEGEE Stručný úvod do AEGEE European Students Forum AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Většina vizuálních materiálů použitých v této publikaci

Více

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi

Mládež v akci. Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Mládež v akci Neformální volnočasové vzdělávání pro všechny mladé lidi Obsah Představení loga programu MvA + GŘ VaK Cíle MvA Priority MvA Důležité rysy MvA Struktura MvA Spuštění MvA Regionální síť MvA

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Akce 1. Mládež pro Evropu

Akce 1. Mládež pro Evropu Akce 1 Mládež pro Evropu Výměny mládeže Iniciativy mládeže Projekty participativní demokracie Akce 1.1 Výměny mládeže Setkání mladých lidí ze zemí EU s cílem se vzájemně poznat, porozumět odlišné kultuře,

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Výsledky analýzy potřeb ECMB. (celkem 97 odpovědí)

Výsledky analýzy potřeb ECMB. (celkem 97 odpovědí) Výsledky analýzy potřeb ECMB (celkem 97 odpovědí) Část 1: Kdo jste? 2. Co děláte? studenti 74 pracující 36 nezaměstnaní 4 jiné (dobrovolník EVS 1 Co děláte? studenti pracující nezaměstnaní jiné (dobrovolník

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Do Německa na zkušenou - Versuch s mal in Deutschland Česko-německé fórum mládeže Závěrečná zpráva projektu Projekt číslo 6 10 1346 Do Německa na zkušenou Versuch's mal in Deutschland 2010 Tato závěrečná

Více

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR

Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR Klíčové závěry odborné veřejnosti k využití programu Creative Partnerships pro rozvoj kreativity na školách v ČR (Výstupy diskuze kulatého stolu Potřebnost kreativních metod a implementace programu Creative

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Klíčová Akce 2 (1.2)

Klíčová Akce 2 (1.2) Dům zahraniční spolupráce Erasmus+: Mládež Erasmus + Mládež 4,1 mil. eur (2014) Klíčová Akce 1 (1.1, 2.1, 3.1, 4.3) Klíčová Akce 2 (1.2) Klíčová Akce 3 (1.3, 5.1) 2,8 mil. eur (výměny, EDS) 480 000 eur

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Didaktika přírodovědy PROJEKTY

Didaktika přírodovědy PROJEKTY Pedagogické projekty (projektová metoda, projektové vyučování) - velmi efektivní forma vzdělávání - dlouhodobější plánovaná činnost, která přináší očekávané změny - vede žáky k samostatnosti při řešení

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.

Projekt Vzdělání základ života. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants. Projekt Vzdělání základ života Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Příjemce grantu: Vzájemné soužití o.p.s. Partner projektu: Slovo

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK

www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec http://www.strukturalni-fondy.cz/ http://www.edulk.cz/ Informační a vzdělávací portál LK Ing. Eva Stanková Vedoucí Eurocentra Liberec MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ ČR ÚŘAD VLÁDY ČR ODBOR INFORMOVÁNÍO EVROPSKÝCH ZÁLEŽITOSTECH Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (2.

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014

Change it! v kostce. Datum vzniku: 13. února 2014 Výroční zpráva 2014 Change it! v kostce Členové Spolupracujeme Aktivity v roce 2014 Nenech sebou zametat! Batohy po Praze Účastnili jsme se Mezinárodní projekty Národní projekty Fotogalerie Finanční zpráva

Více

Jak se zapojit do programu Erasmus+

Jak se zapojit do programu Erasmus+ Jak se zapojit do programu Erasmus+ a získat finanční prostředky pro projekty zaměřené na mládež. VÝMĚNY MLÁDEŽE MOBILITY PRACOVNÍKŮ S MLÁDEŽÍ EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ STRUKTUROVANÝ

Více

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011

Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 Festival MitOst 2011 poprvé v České republice: České Budějovice 28. září 2. října 2011 MitOst Společnost pro jazykovou a kulturní výměnu ve střední, východní a jižní Evropě MitOst spojuje aktivní a motivované

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Milý organizátore Akce Památky, Kontakt pro dotazy a jiné

Milý organizátore Akce Památky, Kontakt pro dotazy a jiné Milý organizátore Akce Památky, děkujeme ti, že jsi se rozhodl/a pořádat brontosauří víkendovku na pomoc památkám a že jsi ji zařadil/a pod program Akce Památky. Věříme, že naše spolupráce bude vzájemně

Více

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež

Rámcový harmonogram aktivit Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež RÁMCOVÝ HARMONOGRAM AKTIVIT Asociace pro podporu rozvoje informační ch center pro mládež Aktivity a činnosti AICM ČR jsou zaměřeny ve svém obsahu v rozhodující míře na usnadňování rovného přístupu dětí

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM

CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM CYRILOMETODĚJSKÉ TÉMA V AKTIVITÁCH SDRUŽENÍ EKSCM A CCRVM Martin Peterka martin.peterka@cyril-methodius.eu 1 www.cyril-methodius.eu Plán aktivit na rok 2015 PROJEKTY CERTIFIKACE EKSCM AKCE SDRUŽENÍ KOMUNIKACE

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Výroční zpráva Hodiny H byla schválena Valnou hromadou Hodiny H dne 31 3. 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Výroční zpráva Hodiny H byla schválena Valnou hromadou Hodiny H dne 31 3. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva Hodiny H byla schválena Valnou hromadou Hodiny H dne 31 3. 2015 Poslání Posláním Hodiny H je získávat a poskytovat informace především pro děti a mládež, zajistit tak

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Program Mládež v akci

Program Mládež v akci Program Mládež v akci Akce 2 Evropská dobrovolná služba - vysílání i přijímání jednotlivců - vysílání i přijímání skupin mladých lidí - země EU a partnerské země - cílem je osobní rozvoj dobrovolníka -

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

Financování sportu z programů EU

Financování sportu z programů EU Financování sportu z programů EU Financování sportu v období 2007-2014 Specializovaný program podpory sportu z fondů EU neexistoval (pouze Přípravné akce ) Financování na národní úrovni Financování sportu

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

A N I M A I U V E N T U T I S

A N I M A I U V E N T U T I S V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 3 A N I M A I U V E N T U T I S o b č a n s k é s d r u ž e n í p r o p r á c i s d ě t m i a m l á d e ž í Ú V O D N Í S L O V O S radostí vám předkládáme tuto výroční

Více

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace

Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Koncepce rozvoje (2013 2018) 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace Mgr. et Bc. Radek Dolenský, ředitel školy Plzeň 29. listopadu 2013 Mise školy: Škola je budována na pěti pilířích:

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

So Far So Near 2015 část III.

So Far So Near 2015 část III. So Far So Near 2015 část III. Jsme si tak blízko, a přesto se neznáme čj. ZŠ LUP Předkladatel podprojektu: Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 IČ: 63831368 Lupáčova 1 www.lupacovka.cz webové stránky

Více

Vzory a hodnoty dobrovolnictví

Vzory a hodnoty dobrovolnictví Vzory a hodnoty dobrovolnictví Pavol Frič (Fakulta sociálních věd UK) a Tereza Pospíšilová (Fakulta humanitních studií UK) Projekt Vzory a hodnoty dobrovolnictví v české a norské společnosti realizuje

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Z obsahu květnového čísla časopisu: Youth exchange v Itálii Příprava projektu Moving on Young EntrepreneurS schváleno! Další připravované akce Euroteamu Letošní rok je pro Euroteam velice nadějný, podařilo

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

gamifikace pro verejnost hravý event marketing

gamifikace pro verejnost hravý event marketing ˇ pro verejnost hravý event marketing Chtěli byste dát vědět více lidem o své instituci, značce či produktu a oslovit nové cílové skupiny? více motivovat již stávající klienty k určité činnosti a vzbuzovat

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více