VÝROČNÍ ZPRÁVA. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. l celoroční svezení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.pmdp.cz. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. l celoroční svezení"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. l celoroční svezení

2 OBSAH O SPOLEČNOSTI Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo generálního ředitele Vrcholové orgány společnosti a její management Doprava v Plzni v roce 2010 Plzeňská karta ZPRÁVY O PMDP Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Struktura majetku, výnosů a nákladů Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY Příloha účetní závěrky (v tis. Kč) Příloha č. I - Přehled o vývoji majetku (v tis. Kč) Příloha č. II - Organizační struktura Kontakty

3 PROFIL SPOLEČNOSTI 5 Hlavním cílem naší společnosti je zajišťování dostupné, spolehlivé a bezpečné veřejné dopravy na území města Plzně i v přilehlém okolí. Můžeme se pochlubit nejen dynamickým systémem řízení dopravy, elektronickým odbavováním cestujících a bezkonkurenční kapacitou vozidel, ale i moderním a stále obnovovaným vozovým parkem, díky němuž je doprava s námi co možná nejekologičtější. Provoz zajišťujeme 365 dní v roce, 24 hodin denně a snažíme se, aby naše služby byly pro naše zákazníky co nejdostupnější. Kromě vlastního provozu provádíme i údržbu dopravních prostředků a výstavbu a údržbu drážních cest. Abychom byli schopni co nejlépe plnit požadavky našich zákazníků, máme zaveden certifikovaný systém řízení kvality dle požadavků normy EN ISO Jsme si vědomi odpovědnosti ke svému okolí, abychom byli schopni systematicky řídit a snižovat dopady našich činností na životní prostředí, rozhodli jsme se zavést také systém environmentálního řízení dle norem EN ISO 14000, který bychom chtěli v příštím roce obhájit při certifikaci v integraci se systémem řízení kvality. O SPOLEČNOSTI

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 6 7 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. byly zapsány do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710, dne 1. května Obchodní jméno společnosti: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Sídlo: Denisovo nábřeží č. p. 920/12, Plzeň IČ: DIČ: CZ Datum založení: 1. květen 1998 Právní forma: akciová společnost Základní kapitál zapsaný k 31. prosinci 2010: Kč ,- Základní kapitál nezapsaný k 31. prosinci 2010: Kč ,- Zakladatel: město Plzeň Majetková účast města Plzně: 100 % - Silniční motorová doprava osobní - Silniční motorová doprava nákladní - Opravy ostatních dopravních prostředků - Opravy karoserií - Zámečnictví - Kovoobráběčství - Truhlářství - Ubytovací služby - Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu - Výroba elektřiny - Provozování dráhy tramvajové na území města Plzně - Provozování dráhy trolejbusové na území města Plzně - Provozování drážní dopravy na dráze tramvajové na území města Plzně na linkách č , a Provozování drážní dopravy na dráze trolejbusové na území města Plzně na linkách č , , , , , Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - Technická činnost v dopravě - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - Reklamní činnost a marketing - Specializovaný maloobchod - Hostinská činnost - Kopírovací práce - Provozování autoškoly - Testování, měření a analýzy - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - Opravy silničních vozidel - Vodoinstalatérství, topenářství - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Přípravné práce pro stavby - Specializované stavební činnosti - Realitní činnost - Pronájem a půjčování věci movitých - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software - Zpracování dat, služba databank, správa sítí - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - Činnost technických poradců v oblasti dopravy a v oblasti informačních technologií a jejich zavádění - Výuka obsluhy (řízení) technických zařízení - Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami - Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - Zprostředkování obchodu a služeb - Provozování cestovní agentury - Provozování akreditovaného střediska pro provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 8 9 Vážení zákazníci, obchodní partneři, dámy a pánové, pohled na práci naší společnosti v roce 2010 je příjemný. Úkoly, před něž jsme byli postaveni, se nám podařilo splnit. Veřejná doprava se spolu s dodávkami energií a vody a bezpečností řadí k nejdůležitějším službám zajišťovaných městem. Její význam, ač si to ne vždy myslíme, trvale roste a s přibývajícím počtem osobních automobilů při nezměněné kapacitě ulic se bude dál zvyšovat. Přišla na to všechna větší evropská města a mnohá z nich ji skutečně dokázala udělat nejen významnou, ale i atraktivní. To je i náš cíl. Co nám ale v jeho dosažení brání? Provozujeme už velký počet nízkopodlažních vozidel, ale k jejich plnohodnotnému využití těmi, kteří je nejvíc potřebují, maminkami s kočárky, cestujícími se zdravotním omezením..., ještě chybí dobudovat 100% infrastrukturu tedy kvalitní zastávky a přístupy k nim. Potřebujeme dosáhnout vyšší rychlosti přepravy než je tomu u osobních automobilů, potřebujeme tedy na vybraných komunikacích posílit preferenci veřejné dopravy a vybudovat vyhrazené jízdní pruhy. Koexistence individuální automobilové dopravy a dopravy veřejné je fakt, s nímž musíme počítat, ale budoucí vývoj by měl, s podporou akcionáře, směřovat k posílení role veřejné dopravy především v centru města. Dosáhnout toho lze i cenou poplatků za parkování, omezením počtu parkovacích míst atp. K plnění řady úkolů můžeme jen přispět, protože není v našich silách je vyřešit na úrovni společnosti. Sami naopak hodláme klást důraz na kvalitu personálu, čistotu vozidel, přesnost provozu a otevřenou a včasnou komunikaci s cestujícími. A co by mohl udělat pro kvalitnější veřejnou dopravu každý? Dávat nám zpětnou vazbu na kvalitu námi poskytované služby, netolerovat vandalizmus... Našlo by se toho mnoho, čím lze atraktivitu veřejné dopravy zvýšit. Věřím tomu, že ve spolupráci s akcionářem i s vámi bude pozitivní posun patrný v jednom každém roce. Věřím, že rok 2015 přivítáme v kondici, která umožní kvalitu veřejné dopravy v Plzni vnímat jako významný příspěvek k zisku titulu Evropské hlavní město kultury. Vážení občané, zástupci akcionáře, obchodní partneři, v hodnocení roku 2010 se musím v úvodu dotknout dosaženého hospodářského výsledku. Oproti původnímu očekávání se nám podařilo snížit nároky na úhradu prokazatelné ztráty hrazené městem ze 715 na 689 mil. Kč při zisku 89 mil. Kč (po zdanění). Mezi námi provozovanými dopravními prostředky se objevily další nízkopodlažní tramvaje, trolejbusy a autobusy. Z celkového počtu autobusů 113 je jich 72 nízkopodlažních. U trolejbusů je poměr 89 celkem a 52 nízkopodlažních a u tramvají 123 ku 48. Je zřejmé, že trend zvyšování dostupnosti veřejné dopravy všem občanům je průběžně naplňován, a to i díky stoprocentní vybavenosti všech vozidel pro komunikaci s nevidomými. V uplynulém roce se nám, ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně, podařilo dokončit převedení organizace veřejné dopravy na tzv. taktovou dopravu a realizovat prodloužení trolejbusové trati na Borská pole. Z pohledu infrastruktury pro veřejnou dopravu byla velmi významnou investice města do tramvajové trati na Košutku. Realizována byla první etapa a rok 2011 by měl přinést pokračování. Aktivně jsme se podíleli na zpracování podkladů pro rozhodování vedení města ve věci vybudování nové technické základny pro naši společnost. Plzeňská karta se objevila v telefonu díky NFC technologii na jejímž širším uplatnění budeme i nadále pracovat, zahájeny byly práce na upgrade systému odbavení ve vozech. Praxe potvrdila naše očekávání, že samoobslužné zóny si svoji klientelu najdou, a už v dubnu se na nich odbavil 200tisící zákazník. Dobrá spolupráce mezi odborovými organizacemi a vedením společnosti vyústila na podzim v podepsání kolektivní smlouvy na dobu čtyř let, počínaje 1. lednem Tuto dohodu považuji za významný stabilizační prvek, který zajišťuje i dlouhodobý sociální smír. Rok 2010 nebyl prost problémů, ale žádný z nich nám nezabránil splnit plánované ukazatele kvalitativní i objemové. Za to patří právem dík našim zaměstnancům, zástupcům akcionáře i našim obchodním partnerům. Ing. Jiří Šneberger předseda představenstva Mgr. Michal Kraus generální ředitel

6 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT (ke dni ) DOPRAVA V PLZNI V ROCE Představenstvo společnosti Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Členové představenstva: Ing. Jiří Lodr Ing. Václav Zikmund Ing. Lumír Aschenbrenner Dozorčí rada společnosti Předseda dozorčí rady: Místopředseda dozorčí rady: Členové dozorčí rady: Paulína Janků David Šlouf Ing. Jaromír Horák Jiří Nedvěd Jaroslav Forejt Ing. Jiří Piňos Robert Pašek Ing. Jiří Šneberger Ing. Stanislav Kopáček Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. Ing. Miloslav Šimák Stejně jako v předchozích letech i rok 2010 byl z hlediska dopravy ovlivněn především probíhajícími stavebními akcemi a požadavky našich zákazníků. K nejvýznamnějším událostem z hlediska dopadu do provozu městské veřejné dopravy tak řadíme rekonstrukci tramvajové tratě na Slovanské třídě a zahájení obsluhy nové trolejbusové tratě v oblasti Borských polí. Dopad tak byl zřejmý do všech tří trakcí provozovaných naší společností. Změny provozu v roce 2010 ELEKTRICKÁ DRÁHA Od zahájena rekonstrukce Slovanské třídy. Tramvaje linky č. 1 jezdí pouze v úseku Bolevec - Mikulášské nám. Doprava v úseku Mikulášské nám. - Slovany je zajištěna autobusovou linkou 1A od 22 hod. do ukončení provozu - výluka na tramvajové lince 1 a 2. Z důvodu výměny výhybky na Mikulášském nám. jsou tramvaje linek č. 1 a 2 nahrazeny ve výlukovém úseku autobusy. Od do od hod. do ukončení provozu - výluka na tramvajové lince 1 a 2. Z důvodu divadelního představení na nám. Republiky jsou tramvaje linek č. 1 a 2 nahrazeny ve výlukovém úseku autobusy od hod. do ukončení provozu - večerní výluka v sadech 35 - odklon posledních spojů linek č. 1, 2 a 4. Z důvodu výměny výhybky v sadech Pětatřicátníků jsou zatahující spoje linek č. 1, 2 a 4 po hod. odkloněny ze sadů Pětatřicátníků do vozovny přes Bory a jsou současně nahrazeny autobusem v úseku sady Pětatřicátníků - Světovar. Od z důvodu ukončení rekonstrukce Slovanské třídy obnoven tramvajový provoz v plném rozsahu. Ukončeno najíždění linky č. 4 přes Světovar a ukončen provoz linky 1A. Současně zahájen taktový provoz v prac. dnech na l. č. 1 a 2 a provedeno zkrácení jízdních dob o 1 min. u linek č. 2 a a od hod. do 12 hod. - výluka na tramvajové lince 2. Z důvodu přepravy nadměrného nákladu a napěťové výluky na tram. trati do Skvrňan je provoz ve výlukovém úseku zajištěn autobusy. Vedení společnosti Generální ředitel: Ekonomický ředitel: Výrobně technický ředitel: Dopravně provozní ředitel: Ředitel úseku Plzeňská karta: Mgr. Michal Kraus Ing. Miroslav Kočica Ing. Luboš Pašek Ing. Václav Zikmund Ing. Vladimír Kvarda TROLEJBUSY překop Skupovy ulice - provoz l. č. 16 celodenně zajištěn dvousilovými trolejbusy, které objíždějí výkop na alternativní pohon CONVOY OF LIBERTY. Od cca 11 hod. do cca 13 hod. uzavřena Klatovská třída v období od 10 hod. do hod. - Pietní akt na Anglickém nábřeží - provoz l. č. 10 v uvedeném období zajištěn dvousilovými trolejbusy, které objíždějí místo konání pietního aktu na alternativní pohon Pietní akt Díky Ameriko.

7 12 13 Od do hod. - uzavřena Americká třída. Od ukončena rekonstrukce Goethovy ulice. Linka č. 13 provoz podle nového grafikonu. Trasa linky je převedena do Goethovy ulice, nově odbavuje v zast. Goethova a Muzeum. Linka č provoz podle nového grafikonu - opětovně ukončena v Goethově ulici. Současně je zrušena zast. Prokopova (směr Mrakodrap) pro všechny linky, včetně spojů najíždějících z vozovny na linky. Zastávka Prokopova (směr Mrakodrap) je změněna na manipulační. Od převedena zastávka linky č. 14 Průmyslová (v obou směrech) do režimu zastávky stálé kulturní akce na Americké třídě. Dotčené trolejbusové linky celodenně odkloněny přes Anglické nábřeží. Provoz na l. č. 12 celodenně zajištěn dvousilovými trolejbusy, které jedou v úseku Anglické nábřeží - Mikulášská na alternativní pohon výluka na trolejbusové lince 16 - zahájení I. etapy rekonstrukce Heyrovského ulice. Z důvodu prací na trolejovém vedení (posunutí trolejí pro I. etapu) je provoz linky č. 16 zajištěn dvousilovými trolejbusy, které jedou ve výlukovém úseku na alternativní pohon od 20 hod. do ukončení provozu - večerní výluka na l. č. 12, 15 a 16. Z důvodu prací na trolejovém vedení (výměna výhybky na Husovo nám.) je provoz linek č. 12, 15 a 16 zajištěn dvousilovými trolejbusy, které jedou ve výlukovém úseku na alternativní pohon od 10 hod. do hod. - provedena napěťová a provozní zkouška plného trolejbusového provozu na Borských polích. 14. a krátkodobé výluky na l. č. 11 a 15 a krátkodobé odklony l. č. 12 a 16. Z důvodu prací v křižovatce Klatovská - Tylova jsou linky č. 11 a 15 od Ústředního hřbitova a Lobez krátkodobě ukončeny u Mrakodrapu (s otočením přes vozovnu) a linky č. 12 a 16 jsou odkloněny po trase Koperníkova - Husova - Klatovská - Americká. Provoz linek č. 12 a 16 zajištěn dvousilovými trolejbusy, které jedou ve výlukovém úseku na alternativní pohon, z provozních důvodů nejsou na l. č. 11 a 15 vypraveny nízkopodlažní trolejbusy. Od je zahájen plný provoz na všech trolejbusových linkách. Současně je zahájena 2. fáze Optimalizace provozu MHD a zahájen provoz po nové trolejbusové trati na Borská pole výluka na trolejbusové lince 16 - zahájení II. etapy rekonstrukce Heyrovského ulice. Z důvodu prací na trolejovém vedení (posunutí trolejí pro II. etapu) je provoz linky č. 16 zajištěn dvousilovými trolejbusy, které jedou ve výlukovém úseku na alternativní pohon výluka na trolejbusové lince 16 - ukončení rekonstrukce Heyrovského ulice. Z důvodu prací na trolejovém vedení (posunutí trolejí do definitivní podoby) je provoz linky č. 16 zajištěn dvousilovými trolejbusy, které jedou ve výlukovém úseku na alternativní pohon. Od převedena zastávka linky č. 14 Révová (v obou směrech) do režimu zastávky stálé. AUTOBUSY Od obnoven provoz linky č. 32 zrekonstruovanou ulicí K Plzenci dle nového grafikonu. Od zahájen provoz linky č. 41 po tramvajovém tělese na Karlovarské ul. ve směru na Vinice, kde spoje obsluhují společnou zastávku s linkou č. 4 Lék. fakulta, Karlovarská. Od do z důvodu částečné uzavírky Rooseveltovy ul. upravené grafikony na linkách č. 33 a odkloněny linky č. 20, 33 přes sady Pětatřicátníků, tento den proběhla celková uzavírka Rooseveltovy ul. 1. a mimořádná uzavírka pontonového mostu na Jateční ul. Provoz linek č. 30 a 39 řízen operativně. Od ukončena rekonstrukce Goethovy ulice. Provoz linek č. 20, 33, 40, N1 a N4 navrácen do Goethovy ul., kde byla rovněž obnovena zastávka Muzeum uzavřena Rooseveltova ul., autobusy linek č. 20 a 33 vedeny po objízdných trasách. Ve směru od Severního předměstí na sady 5. května, Tyršovu, Fügnerovu, Pražskou ul. na náměstí Republiky. Ve směru na Severní předměstí Pražskou do sadů Pětatřicátníků, Jízdeckou ul., sady 5. května na Rooseveltův most. Od zahájena rekonstrukce Slovanské třídy Linka N2 odkloněna ze Slovanské do Sladkovského a Koterovské ul. Linka N5 odkloněna ze Slovanské ve směru do Koterova do Zahradní ul uzavřena Rooseveltova ul., autobusy linek č. 20, 33, N1 a N4 vedeny po objízdných trasách. Ve směru od Severního předměstí na sady 5. května, Tyršovu, Fügnerovu, Pražskou ul. na náměstí Republiky. Ve směru na Severní předměstí Pražskou do sadů Pětatřicátníků, Jízdeckou ul., sady 5. května na Rooseveltův most. Od zahájena II. etapa rekonstrukce Slovanské tř., v této souvislosti došlo ke změně trasy náhradní autobusové linky 1A a noční linky N proběhla u Velkého Boleveckého rybníka akce Město her. Odvoz návštěvníků z této akce zajistily autobusy čtyřmi mimořádnými spoji. Dva spoje vedeny k Mrakodrapu, jeden na Košutku, jeden na Bory. Od zahájena III. etapa rekonstrukce Slovanské tř., v této souvislosti došlo k přeložení zastávek náhradní autobusové linky 1A a noční linky N5. Od je zahájen plný provoz na autobusových linkách. Současně je zahájena 2. fáze Optimalizace provozu MHD. Noční provoz zůstává zachován. Ke změnám dochází v rámci systému obsluhy Vinic, kterou nově budou zajišťovat linky N1 a N4, místo stávajících linek N3 a N6 a linka N4 bude z Bolevce prodloužena na Bílou Horu. Od ukončeny dopravní omezení na výstavbě silnice I/20 ulice U Seřadiště a s tím související dopravní omezení na linkách č. 22, 51 a N z důvodu konání závodu na in-line bruslích v Sukově ulici, úplná uzavírka této ulice v úseku od křižovatky s ulicí U letiště po kruhový objezd u hypermarketu Kaufland, od 7:00 do 17:00. Od zahájena III. A etapa rekonstrukce Slovanské tř., v této souvislosti došlo k částečné změně trasy a přeložení zastávek náhradní autobusové linky 1A a noční linky N na základě podnětů cestujících a domluvy se SVSmP došlo k úpravě provozu linky č. 41 v časových obdobích kolem 14., 18. a po 22. hodině v provozu pracovního dne a po 22. hodině v provozu ve dnech volna.

8 14 PLZEŇSKÁ KARTA na základě podnětů cestujících a domluvy se SVSmP došlo k úpravě provozu linek č. 26, 28, 29 v pracovních dnech. Na lince č. 26 v pracovní dny v období mezi 13. a 14. hodinou došlo k přidání jednoho páru spojů. Na lince č. 28 v pracovní dny první ranní spoj prodloužen až k Papírně Bukovec. Na lince č. 29 v pracovní dny ráno přidán jeden pár spojů mezi Doubravkou a Borskými poli. Od do vedena linka č. 28 v centru města ve směru z Bukovce odklonem přes sady 5. května, Rooseveltovu ul., náměstí Republiky a Solní ulici do sadů Pětatřicátníků. Důvodem byla rekonstrukce křižovatky na Palackého nám z důvodu opravy povrchu komunikace Koterovské ul. linka č. 51 vedena na Světovaru po náhradní trase Skladovou a Jasmínovou ul. V roce 2010 byly v systému Plzeňská karta rozvíjeny nejen dosavadní funkcionality karty v dopravě a oblasti bezkontaktních plateb, ale i zcela nové možnosti využití mimo dopravu. Počet karet, vydaných v systému Plzeňská karta, přesáhl v roce 2010 již 260 tisíc, přičemž aktivně byla Plzeňská karta využívána více než 174tisíci držiteli. Další nárůst zaznamenalo využívání systému Samoobslužných zón v Plzni a okolí. Samoobslužné zóny využilo během roku 2010 k dobití časového předplatného nebo elektronické hotovosti v průměru 23 % zákazníků, kteří provedli téměř 128 tisíc transakcí v celkové hodnotě přesahující částku 47 milionů Kč. Prostřednictvím Městského rezervačního systému bylo v průběhu roku prodáno téměř 313tisíc vstupenek na kulturní události a sportovní akce, což znamenalo oproti předcházejícímu roku nárůst prodaných vstupenek o více než 26tisíc kusů. Malá technická revoluce byla v Plzni spuštěna distribucí limitované komerční edice Plzeňské karty, implementované v mobilním telefonu s technologií NFC. Tu společně vydaly Plzeňské městské dopravní podniky a Telefónica O2. V rámci limitované komerční edice si od spuštění prodeje do konce roku Plzeňskou kartu v mobilním telefonu pořídilo 380 nových majitelů, kteří se tak stali uživateli řešení unikátního v rámci České republiky i Evropy. Mezi další technologicky ojedinělé řešení v oblasti multifunkčních městských čipových karet lze zařadit vývoj elektronického předávání potvrzení o studiu mezi Západočeskou univerzitou a Plzeňskými městskými dopravními podniky s využitím univerzitní karty a Plzeňské karty. Na konci roku bylo toto řešení již připraveno na zahájení rutinního provozu. Dalšího rozvoje se dočkal také Bonusový program Plzeňské karty. V jeho rámci došlo k rozšíření sítě partnerů Bonusového programu. V prosinci roku 2010 byla smlouva o spolupráci v Bonusovém programu uzavřena již s padesáti partnery, kteří poskytují držitelům Plzeňské karty slevy na různé služby a sortiment. V rámci rozvoje Plzeňské karty a její využitelnosti byl osloven komerční provozovatel nápojových a stravovacích automatů. Navázaná spolupráce vyústila ve vývoj platebního řešení u tohoto druhu automatů s možností využití elektronické peněženky Plzeňské karty. První z nápojových automatů s možností úhrady Plzeňskou kartou byl v závěru roku umístěn do prostor Zákaznického centra na Denisově nábřeží k běžnému využívání pro zákazníky i zaměstnance společnosti. Plzeňská karta také přirozeně reagovala na plánovaný vývoj v oblasti veřejné dopravy v Plzeňském kraji. V rámci veřejné zakázky Krajského úřadu Plzeňského kraje na rozvoj Integrovaného dopravního systému na území Plzeňského kraje byla Plzeňskými městskými dopravními podniky podána nabídka na využití Plzeňské karty jako nosiče jízdného v krajském měřítku.

9 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK Složení dozorčí rady a její činnost Dozorčí rada v roce 2010 pracovala v počtu devíti členů: Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., Ing. Miloslav Šimák, Robert Houdek, Paulína Janků, Ing. Jaromír Horák, Jiří Nedvěd, Jaroslav Forejt, Ing. Jiří Piňos a Robert Pašek. Dne Rada města Plzně v působnosti valné hromady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. vzala na vědomí rezignaci Roberta Houdka a zvolila členem dozorčí rady Davida Šloufa. Činnost dozorčí rady se řídila obecně závaznými právními normami a stanovami společnosti. Celkem se dozorčí rada sešla na 10řádných jednáních. Dozorčí rada se v roce 2010 zaměřila především na sledování nákladů společnosti, plnění podnikatelského plánu a zkvalitnění vnitropodnikové kontroly. Dozorčí rada také kontrolovala přípravu a průběh nejvýznamnějších investičních akcí. V této souvislosti je možné za mimořádný úspěch považovat spolufinancování rozvojových projektů z fondů Evropské unie. Na základě své kontrolní činnosti dozorčí rada konstatuje, že představenstvo se při své činnosti řídilo obecně závaznými předpisy, platnými stanovami společnosti, rozhodnutím jediného akcionáře a schváleným podnikatelským plánem. Při kontrolní činnosti dozorčí rady nebylo zjištěno porušení stanov ani obecně závazných norem, všechna zjištění a doporučení dozorčí rady jsou vedena v zápisech z jednání. Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce roku 2010 Dozorčí rada průběžně sledovala přípravu a zpracování roční účetní závěrky za rok Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku a vzala na vědomí zprávu auditora. V souladu se zprávou auditora dozorčí rada konstatuje, že roční účetní závěrka za rok 2010 věrně zobrazuje majetek společnosti, její finanční situaci, závazky a pohledávky a hospodářské výsledky společnosti za rok Dozorčí rada doporučuje jedinému akcionáři schválit hospodářské výsledky roku 2010, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh na rozdělení zisku. ZPRÁVY O PMDP Ing. Stanislav Kopáček předseda dozorčí rady

10 18 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 19

11 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 20 21

12 22 23

13 Struktura nákladů za rok 2010 Struktura výnosů za rok 2010 Struktura majetku k 31. prosinci 2010 (v zůstatkových hodnotách) STRUKTURA MAJETKU, VÝNOSŮ A NÁKLADŮ 25 % tis. Kč Tramvaje 47, Trolejbusy 32, Autobusy 12, Ostatní dopravní prostředky 3, Stroje 2, Budovy, pozemky 1, Nehmotný majetek 0, Goodwill 0,0 448 Drobný dlouhodobý majetek 0,1 701 Ostatní majetek - inventář 0,1 864 Celková zůstatková hodnota majetku bez nedokončených investic 100, % tis. Kč Kompenzace (ÚPZ) 59, Tržby z MHD - jízdné 23, Pokuty za neoprávněnou jízdu MHD vzniklé v r , Podnikatelská činnost - SVSMP 1, Ostatní výnosy 12, Celkem výnosy 100, VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Materiál celkem 10, Nafta - MHD 5, Trakční proud 5, Služby 18, Odpisy 13, Osobní náklady 41, Ostatní náklady 4, Celkem náklady bez daně z příjmu - splatné a odložené % tis. Kč 100,

14 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU 26 27

15 28 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU 29

16 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (V TIS. KČ) 31 PŘÍLOHY VÝROČNÍ ZPRÁVY

17 32 33

18 34 35

19 36 37

20 38 39

21 PŘÍLOHA Č. I - PŘEHLED O VÝVOJI MAJETKU (V TIS. KČ) PŘÍLOHA Č. II - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGÁNY PMDP, a.s. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PMDP, a.s. JEDINÝ AKCIONÁŘ RADA MĚSTA PLZNĚ V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY GENERÁLNÍ ŘEDITEL Představenstvo Dozorčí rada Dopravně provozní úsek Výrobně technický úsek Ekonomický úsek Úsek Plzeňská karta Generální ředitel

22 42 KONTAKTY Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží č. p. 920/ Plzeň Ředitelství Připomínky občanů, informace o podniku, nábor zaměstnanců Tel.: Dispečink MHD Informace o provozu MHD, výluky provozu, náhradní doprava Tel.: Informační kancelář Informace o provozu MHD, prodej zastávkových jízdních řádů občanům, prodej a informace o všech druzích jízdenek MHD, ztráty a nálezy Tel.: ,

23 ADAM&FRIENDS 2011

Výroční zpráva. kamkoliv. www.pmdp.cz. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. prostě. na výlet. do práce. do školky

Výroční zpráva. kamkoliv. www.pmdp.cz. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. prostě. na výlet. do práce. do školky Výroční zpráva 2011 www.pmdp.cz do práce Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. do školky na výlet prostě kamkoliv OBSAH O SPOLEČNOSTI Profil společnosti Základní údaje o společnosti Řízení rizik Předmět

Více

Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ

Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ 1. Co je Samoobslužná zóna a k čemu slouží Samoobslužná zóna (SZ) je samoobslužný terminál, určený pro nákup jízdného v systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP), uloženého

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Městské karty - úspěšná služba občanům regionů

Městské karty - úspěšná služba občanům regionů Městské karty - úspěšná služba občanům regionů Plzeňská karta a bezobslužné odbavení čipovou kartou Mgr. Martin Chval Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2007 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Samoobslužné odbavení čipových karet

Samoobslužné odbavení čipových karet Samoobslužné odbavení čipových karet Odbavovací a informační systém samoobslužných zón projektu Plzeňská karta Mgr. Martin Chval Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Plzeňské městské dopravní podniky,

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1. 1. 2015 až 18. 5. 2015 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2011

Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Obsah Obsah strana 1. Textová část 2-3 2. Statutární orgány společnosti 4 3. 2011 6-23 3.1 Výrok auditora 6-9 3.2 Rozvaha 10-13 3.3 Výsledovka 14-15 3.4 Cash flow

Více

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1.

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1. Výroční zpráva za rok 2010 ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.1. OBSAH : Charakteristika společnosti 4 Představenstvo a dozorčí rada 5 Zpráva předsedy dozorčí rady 6 Zpráva předsedy

Více

P R O F I L S P O L E Č N O S T I

P R O F I L S P O L E Č N O S T I P ROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Projekt - Plzeňská karta Představení systému

Projekt - Plzeňská karta Představení systému Projekt - Plzeňská karta Představení systému Zbyněk Proška Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Strana 1 Co je Plzeňská karta? Bezkontaktní čipová karta vybavená čipem firmy Philips typu Mifare standard

Více

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Obsah THERMAL PASOHLÁVKY A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Společnost Thermal Pasohlávky a.s.. 3 2. Činnost společnosti v roce 2011 5 3. Současný stav... 7 4. Finanční část... 8 5. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...... 22

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Bus a.s. Boršovská 2228 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Bus a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 4 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI za rok 2006 Jméno společnosti: DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s. IČO: 25391941 A. Úvod 1. Základní údaje o firmě charakteristika společnosti Předmět

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Původní název Nový název Poznámka

Původní název Nový název Poznámka Původní název Nový název Poznámka Anglické nábř., Pražská Bílá Hora, žel. st. Boettingerova Bolevec, u žel. zast. Borská pole, Folmavská Borská pole, Panasonic Borská pole, Teslova Bory, Heyrovského Bory,

Více

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah

V ý r o č n í. z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007. Obsah V ý r o č n í z p r á v a společnosti Technické služby Strakonice s.r.o. za rok 2007 Obsah 1. Charakteristika společnosti 2. Historie 3. Předmět podnikání 4. Orgány společnosti 5. Organizační struktura

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015

MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015 Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655 Datum zápisu: 26. února 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 9655 Spisová značka: C 9655 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Příloha č.1 Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 s přílohou zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě 66a, odst. 9) Zákona č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníku obchodní

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s.

Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Výroční zpráva 2008 společnosti Informační služby energetika, a.s. Informační služby energetika, a.s. U Plynárny 500, 141 00 Praha 4 tel.: 267 17 29 03, fax: 267 17 49 03 e-mail: ise@ise.cz Obsah 1. Základní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka

cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka cardsession 2014 Bankovní karty ve veřejné dopravě update podzim 2014 Martin Procházka Pracovní skupina pro použití bankovních bezkontaktních karet ve veřejné dopravě Update 11/2014 obsah: proč ještě ne......

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_18_PRÁVO_2.06_Druhy živností. Výkladová prezentace k tématu Druhy živností Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2011 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31. 12. 2011 Výkaz zisku

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

O b s a h. Slovo předsedy představenstva. Orgány společnosti. Profil společnosti. Zpráva dozorčí rady. Auditorský výrok. Rozvaha, náklady a výnosy

O b s a h. Slovo předsedy představenstva. Orgány společnosti. Profil společnosti. Zpráva dozorčí rady. Auditorský výrok. Rozvaha, náklady a výnosy O b s a h Slovo předsedy představenstva Orgány společnosti Profil společnosti Zpráva dozorčí rady Auditorský výrok Rozvaha, náklady a výnosy Organizace společnosti Významné reference S l o v o p ř e d

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více