Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Rožnovsku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Rožnovsku"

Transkript

1 Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Rožnovsku KPSS Rožnov pod Radhoštěm CpKP střední Morava

2 Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Rožnovsku KPSS Rožnov pod Radhoštěm V Přerově dne Zpracoval Lukáš Zmeškal Mobil: CpKP střední Morava Horní náměstí Přerov Tel./fax.: +420 / IČO: Číslo účtu: /0100 SÍDLO CpKP Palackého Přerov Tel./fax.: +420 / IČO: Číslo účtu: /0100 strana 2/25

3 strana 3/25

4 . Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově pod Radhoštěm Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem. Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Rožnovsku Zpracoval: CpKP střední Morava Přerov, 30. října 2007 strana 4/25

5 Obsah 1. Základní informace o poskytovatelích Popis činností poskytovatelů sociálních služeb Charakter poskytované pomoci Zaměstnanci a dobrovolníci Zdroje financování poskytovatelů sociálních služeb Odhad budoucího vývoje Počty klientů pobytových zařízení Technické zabezpečení Nedostatky a možnosti rozvoje Závěr strana 5/25

6 1. Základní informace o poskytovatelích Na Rožnovsku působí celkem 9 poskytovatelů sociálních služeb. Šest z nich působí přímo ve městě Rožnov pod Radhoštěm, dva v obci Hustisko-Solanec a jeden ve Valašské Bystřici. Tab. 1: Kontaktní adresy a zřizovatelé jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb Poskytovatel Adresa / kontaktní Zřizovatel Charita Valašská Bystřice Valašská Bystřice 275 církev Sociální centrum denních aktivit Iskérka 1. máje 864, Rožnov pod Radhoštěm Kamarád Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky Volkova 523, Rožnov pod Radhoštěm Zemědělská 500, Rožnov pod Radhoštěm Rodina svaté Zdislavy Solanec pod Soláněm 395, Hutisko-Solanec Dům pečovatelské služby - obec Hutisko- Solanec Hutisko-Solanec 512 Farní charita Rožnov p. Radhoštěm Nádražní 23, Rožnov pod Radhoštěm Sociální služby Vsetín, p. o. J. Fučíka 1605, Rožnov pod Radhoštěm Pečovatelská služba o. p. s. Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm občanské sdružení občanské sdružení občanské sdružení občanské sdružení obec církev kraj obecně společ. prospěšná Nabídka Charity Valašská Bystřice ovšem zahrnuje dvě rozdílné služby a to Dům pokojného stáří a pečovatelskou službu. Z celkového počtu devíti poskytovatelů sociálních služeb jsou čtyři občanská sdružení. Zřizovatelem dalších dvou je církev. Dalšími zřizovateli jsou kraj a obec Hutisko-Solanec, vždy s jedním poskytovatelem sociálních služeb. Poslední je pak Pečovatelská služba o.p.s. jako obecně prospěšná společnost. strana 6/25

7 GRAF 1: Struktura poskytovatelů sociálních služeb podle zřizovatelů kraj; 1 obecně prospěšná společnost; 1 obec; 1 církev; 2 občanské sdružení; 4 Při pohledu na rok vzniku respektive rok, kdy daný poskytovatel sociálních služeb začal působit na Rožnovsku je patrno, že od druhé poloviny devadesátých let v regionu začalo působit pět poskytovatelů sociálních služeb. Ve čtyřech případech se jedná o občanská sdružení a jako zatím poslední v minulém roce přibyla obecně prospěšná společnost. Stávající poskytovatelé se zaměřují převážně na cílové skupiny seniorů a zdravotně postižených. Tab. 2: Zahájení působení v regionu a cílové skupiny poskytovatelů sociálních služeb Poskytovatel Rok od kdy působí na Rožnovsku Charita Valašská Bystřice 1992 senioři Cílová skupina Sociální centrum denních aktivit Iskérka 2004 zdravotně postižení Kamarád Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky 1995 zdravotně postižení 1995 rodiny s dětmi a mládež Rodina svaté Zdislavy 2002 rodiny s dětmi a mládež Dům pečovatelské služby - obec Hutisko-Solanec 1977 senioři Farní charita Rožnov p. Radhoštěm 1993 senioři a zdravotně postižení Sociální služby Vsetín, p. o senioři Pečovatelská služba o. p. s senioři strana 7/25

8 GRAF 2: Struktura poskytovatelů sociálních služeb podle cílové skupiny klientů rodiny s dětmi a mládež; 2 senioři; 5 zdravotně postižení; 3 strana 8/25

9 2. Popis činností poskytovatelů sociálních služeb Následující tabulka obsahuje popis všech osmi poskytovatelů sociálních služeb působících v regionu Rožnovsko. Tab. 3: Popis činností jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb Poskytovatel Charita Valašská Bystřice Popis služby Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice: vytváří bezpečné prostředí pro klidné stáří bez obav. Podporuje původní životní styl v prostorech, které nahrazují domov, usiluje o zachování dosavadního způsobu života každého uživatele a respektuje jeho zvyklosti a zvláštnosti. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří nemohou v důsledku stáří nebo nemoci dlouhodobě zajišťovat své životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí. Tato činnost je uskutečňována pro 16 uživatelů. Provoz domu funguje nepřetržitě a je přizpůsoben potřebám a možnostem uživatele. Poskytuje tyto služby: ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Nad rámec těchto základních činností poskytuje stříhání vlasů, pedikúru, dopravu a pomoc při uspokojování duchovních potřeb dle přání uživatelů. Charitní pečovatelská služba: poskytuje kvalitní péči seniorům v jejich domácím prostředí. Cílem je podpora původního životního stylu ve vlastním domácím prostředí. Usiluje o zachování dosavadního způsobu života každého uživatele a respektujeme jeho zvyklosti a zvláštnosti. Cílovou skupinou jsou senioři, kteří v důsledku stáří nebo nemoci mají sníženou soběstačnost v základních životních činnostech a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Tato činnost je uskutečňována pro 55 uživatelů. V rámci pečovatelské služby jsou zajišťovány tyto činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Nad rámec těchto základních činností zprostředkováváme pedikúru, stříhání vlasů, dopravu a pomoc při uspokojování duchovních potřeb dle přání uživatelů. strana 9/25

10 Sociální centrum denních aktivit Iskérka Kamarád Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Služba sociální rehabilitace: Cílem sociální rehabilitace je směřovat k růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s duševním onemocněním. Sociální rehabilitace napomáhá uživatelům v rozvoji jejich specifických schopností a dovedností s důrazem na sociální a komunikační dovednosti. Sociální rehabilitace je realizována podle metodik holandské školy STORM, jak ambulantní, tak terénní formou. Obsahuje jak individuální práci s uživateli, tak skupinové aktivity a terapie. Individuální práce spočívá v sestavování individuálních rehabilitačních plánů podle potřeb a přání uživatelů. Skupinové aktivity a terapie na tyto plány navazují. Skupinovými aktivitami jsou: trénink paměti, aktivizační cvičení, výuka angličtiny, společná práce v terapeutických dílnách, společná účast na veřejných akcích. Skupinovou terapií je psychoterapie. Cílem sociální služby je: podpora a vedení klientů k samostatnosti, soběstačnosti a zvyšování jejich sebevědomí, podpora přirozených vazeb s okolím a vrstevníky, podpora vzniku, zdokonalování a zachování pracovních návyků, pomoc a vedení k samostatnosti při komunikaci s okolím, motivace a nabídka možnosti trávení volného času Služba obsahuje tyto základní činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy a pitný režim nebo pomoc při zajištění stravy základní sociální poradenství Klienty jsou muži a ženy po ukončení základní školní docházky, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti v základních životních dovednostech a nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani běžném trhu práce. Mají zachovány schopnosti umožňující zapojení se do náplně sociální služby sociálně terapeutických dílen. Služba je určena: osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, osobám s tělesným postižením, které mají zachovanou funkčnost horních končetin a nepotřebují trvalou ošetřovatelskou péči osobám s částečným zrakovým a sluchovým postižením, které mají zachovánu schopnost vnímat podněty osobám s částečným zrakovým postižením - se zbytky zraku osobám s částečným sluchovým postižením nedoslýchavost, osobám s kombinací výše uvedených postižení strana 10/25

11 Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky Odborné sociální poradenství: poradna nabízí pomocnou ruku ženám a dívkám, které se ocitly v tíživé životní situaci, budoucím maminkám, svobodným a osamělým matkám, neúplným rodinám a rodinám sociálně potřebným, popř. mužům (otcové, partneři). Jedná se o ambulantní, popř. terénní službu. Činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Metody práce: krizová intervence (neplánované těhotenství, násilí v rodině, apod.) sociální intervence (ztráta bydlení, zajištění přechodného ubytování, apod.) sociálně právní poradenství (nároky na dávky v mateřství, uznání otcovství, sepisování návrhů atd.) zdravotní poradenství (přirozené plánování rodičovství, antikoncepce atd.) doprovázení při řešení problémů zprostředkování další odborné konzultace či spolupráce s odborníky zprostředkování ubytování v azylových domech materiální výpomoc (kočárky, postýlky, výbavička, apod.) videoprojekce, půjčování literatury. Služba sociální prevence: telefonní krizová intervence - Linka pro ženy a dívky. V rámci poraden sdružení je možné volat na mobilní číslo: v době: po-pá 8-20 hod. Prevence sociálně patologických jevů: neregistrovaná služba - preventivní programy pro ZŠ, SŠ, učiliště, internáty, apod. v regionu Vsetínska, formou besed pro partnerské dvojice a manželské páry. Poradna zajišťuje mimo výše uvedené služby provoz Mateřského centra Domeček pro matky s dětmi na mateřské dovolené - 2 dopoledne v týdnu. Rodina svaté Zdislavy Dům pečovatelské služby - obec Hutisko- Solanec strana 11/25 Odborné sociální poradenství zaměřujeme na pěstounské rodiny jako celek, dále na pěstouny i na jejich děti, a to přijaté i vlastní. Poskytujeme základní poznatky z psychologie sociální a vývojové, včetně hlavních poruch vývoje, a z psychologie rodiny. Tyto poznatky jsou spojovány s praktickými činnostmi a aktivizačními technikami. Naším cílem je vytvářet a dále zlepšovat funkčnost a odolnost pěstounské rodiny a kladně prožívanou identitu pěstounů jako nezbytnou pro správnou výchovu přijatých dětí. Dům pečovatelské služby

12 Farní charita Rožnov p. Radhoštěm Sociální služby Vsetín, p. o. Pečovatelská služba o. p. s. Charitní služba zdravotní: provádí odborný středoškolsky vzdělaný personál, podle doporučení lékaře, v bytě uživatele, za (většinově) proplácené body zdravotních pojišťoven. Charitní služba pečovatelská: provádí zaměstnanci se vzděláním základním + specialisovaný kurs, nebo i vzdělání vyšší. Provádí se v bytě uživatele, jeho osobní hygiena, praní, žehlení, donáška topiva, vody, nákupů, styk s úřady, lékařem, širší rodinou, zajišťování jiných odborných služeb, dohled nad klientem, donáška čerstvé vařené stravy, úklid domácnosti. Charitní šatník: je sběr použitého šatstva, prádla, obuvi, bytového textilu apod. Rozdává se místním chudobným a nadbytky se v rámci ekumenické spolupráce odesílají Diakonii Broumov, které zaměstnává v resocializačním programu jinak obtížně zaměstnatelné lidi ve svém Mezinárodním humanitárním skladu. Charitní knihovna: slouží několika sty svazky a také videopásek+cd ke vzdělávání a kultuře vypůjčovatelů. Domov pro seniory: poskytuje celoroční komplexní služby, tj. poskytnutí ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Pečovatelská služba strana 12/25

13 3. Charakter poskytované pomoci Z charakteru nabízených sociálních služeb a jejich cílových skupin vyplývá jejich orientace na dlouhodobou pomoc. Výjimku představuje Občanské sdružení ONŽ zaměřující se spíše na krizovou pomoc a u něhož krátkodobá pomoc zahrnuje přibližně 60 % jeho klientů. Tab. 4: Podíl klientů podle časové náročnosti pomoci Poskytovatel Krátkodobá pomoc (1 měsíc) Střednědobá pomoc (1 měsíc - rok) Dlouhodobá pomoc (více jak 1 rok) Charita Valašská Bystřice: Dům pokojného stáří 5% 1% 94% Charita Valašská Bystřice: Pečovatelská služba 6% 10% 84% Sociální centrum denních aktivit Iskérka 0% 20% 80% Kamarád Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky 0% 0% 100% 60% 35% 5% Rodina svaté Zdislavy 0% 0% 100% Dům pečovatelské služby - obec Hutisko-Solanec 0% 25% 75% Farní charita Rožnov p. Radhoštěm 0% 1% 99% Sociální služby Vsetín, p. o. 0% 0% 100% Pečovatelská služba o. p. s. 5 % 20 % 75 % Časová dostupnost jednotlivých služeb je dána jejich charakterem. V případě, že jsou vynechány pobytové služby, fungování většiny zbývajících služeb je omezeno pouze na pracovní dny. strana 13/25

14 Tab. 5: Časová dostupnost jednotlivých sociálních služeb Poskytovatel Denně Pracovní dny Týdenní rytmus Charita Valašská Bystřice: Dům pokojného stáří Charita Valašská Bystřice: Pečovatelská služba Sociální centrum denních aktivit Iskérka Kamarád Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky Rodina svaté Zdislavy Dům pečovatelské služby - obec Hutisko-Solanec Farní charita Rožnov p. Radhoštěm Sociální služby Vsetín, p. o. Pečovatelská služba o. p. s. strana 14/25

15 4. Zaměstnanci a dobrovolníci Následující tabulka neuvádí přímo počet osob zaměstnaných u daného poskytovatele sociálních služeb, ale součet jejich pracovních úvazků. Z tohoto pohledu jsou mezi poskytovateli největším zaměstnavatelem Sociální služby Vsetín, které představují okolo 55 % všech úvazků. Z tabulky je rovněž patrné, že pouze dva z poskytovatelů sociálních služeb využívají práce dobrovolníků. Na celkových 92,75 úvazku tak připadá pouze 1,25 úvazku dobrovolníků. Tab. 6: Rozdělení zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb Poskytovatel Pracovníci se vzděláním podle zákona 108/2006 o soc. službách Ostatní Dobrovolníci Charita Valašská Bystřice: Dům pokojného stáří 6,5 2,1 0 Charita Valašská Bystřice: Pečovatelská služba 0,9 0,4 0 Sociální centrum denních aktivit Iskérka 2 0,6 0,5 Kamarád Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky 4 1,5 0 1,5 0 0,75 Rodina svaté Zdislavy 5 0,5 0 Dům pečovatelské služby - obec Hutisko-Solanec Farní charita Rožnov p. Radhoštěm 9 1,5 0 Sociální služby Vsetín, p. o ,5 0 Pečovatelská služba o.p.s. 3,25 0,25 0 strana 15/25

16 5. Zdroje financování poskytovatelů sociálních služeb Celková částka, se kterou hospodaří všichni poskytovatelé sociálních služeb, přesáhla v roce mil. Kč. Dotace z obcí, kde jednotliví poskytovatelé sociálních služeb působí, byly v tomto roce přibližně 1,1 mil. Kč. Což představuje asi 3,3 % z celkové částky. Dotace z jiných zdrojů (stát, kraj, jiné obce) zajišťují přes 48 % financí, tedy více než 16 mil. Kč. Platby od klientů, které tvoří téměř 43 % příjmů poskytovatelů sociálních služeb, přesáhly v roce mil. Kč. Na zbývající zdroje připadá necelých 6 % příjmů. Tab. 7: Jednotlivé zdroje financování za období 2002 až 2006 Zdroje Dotace vlastní obce Jiné dotace (státní, krajské, jiné obce) Příjmy od klientů Ostatní příjmy Celkem Při pohledu na vývoj financování poskytovatelů sociálních služeb je patrný nárůst ve všech zdrojích. Pokud by jednotlivé částky za rok 2002 představovaly 100 %, pak dotace z vlastních obcí se do roku 2006 navýšily na 169 % původní částky. K nejmenšímu nárůstu za toto období došlo v platbách klientů a to na 135 % původní částky. Naopak největší nárůst zaznamenaly ostatní zdroje financování a to na 261 % původní částky. K výraznému navýšení došlo i u dalších dotací a to na 191 % původní částky. Celkové příjmy poskytovatelů sociálních služeb tak oproti roku 2002 narostli v roce 2006 na 164 %. Tab. 8: Nárůst financí proti roku 2002 Zdroje Dotace vlastní obce 100% 104% 141% 123% 169% Jiné dotace (státní, krajské, jiné obce) 100% 141% 128% 155% 191% Příjmy od klientů 100% 102% 105% 124% 135% Ostatní příjmy 100% 133% 119% 185% 261% Celkem 100% 120% 116% 139% 164% strana 16/25

17 GRAF 3: Struktura finančních zdrojů 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dotace vlastní obce Jiné dotace (státní, krajské, jiné obce) Příjmy od klientů Ostatní příjmy Navýšení zdrojů je možné v určité míře přičíst přítomnosti tří nových poskytovatelů sociálních služeb, kteří ve sledovaném období začali působit na Rožnovsku. Jejich celkový rozpočet za rok 2006 ovšem nedosáhl ani 1,5 mil. Kč, takže se na nárůstu financí podílí jen v omezené míře. Podíl klientů na financování jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb je dosti rozdílný. Dva z poskytovatelů sociálních služeb nevybírají žádné platby od klientů, tudíž jsou zcela závislí na dotacích a jiných zdrojích. Nejvyšší podíl mají platby klientů v nově vzniklé Pečovatelské službě o. p. s. kde tvoří 62 % všech příjmů. strana 17/25

18 Tab. 9: Podíl plateb klientů na financování jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 1 Poskytovatelé Charita Valašská Bystřice: Dům pokojného stáří 28% 27% 29% 36% 35% Charita Valašská Bystřice: Pečovatelská služba x x x x 33% Sociální centrum denních aktivit Iskérka x x 0% 0% 0% Kamarád Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky 11% 7% 10% 11% 7% 0% 0% 0% 0% 2% Rodina svaté Zdislavy x 0% 0% 0% 0% Dům pečovatelské služby - obec Hutisko- Solanec 32% 33% 34% 34% 33% Farní charita Rožnov p. Radhoštěm 22% 25% 26% 20% 15% Sociální služby Vsetín, p. o. 64% 54% 58% 55% 54% Pečovatelská služba o. p. s. x x x x 62% 1 V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v 72 jsou uvedeny typy sociálních služeb poskytované bez úhrady. Mimo jiné je zde zahrnuto sociální poradenství (Rodina svaté Zdislavy) a služba sociální rehabilitace (Sociální centrum denních aktivit Iskérka). Proto v tabulce nemůže být uveden procentuelní příjem od uživatelů. Uvedené 2 % u Občanského sdružení ONŽ za rok 2006 jsou příjmy z přednáškové činnosti, jinak i tento poskytovatel nabízí své služby bezplatně. strana 18/25

19 6. Odhad budoucího vývoje Předpovídat budoucí vývoj na základě údajů z pěti předchozích let je ze statistického hlediska přinejmenším problematické. Jednoznačně se dá říci pouze to, že ve financování poskytovatelů sociálních služeb je ve sledovaném období ( ) patrný relativně rychlý nárůst prostředků. Pokud by dosavadní trend trval i v následujících letech, pak by následující vývoj přibližně kopíroval částky uvedené v tabulce. Hodnota koeficientu determinace slouží jako měřítko přesnosti předpovědi. Čím více se blíží k 1, tím přesnější předpověď je. V případě celkové částky se jedná o samostatnou předpověď. Uvedená hodnota tedy není součtem jednotlivých zdrojů. Tab. 10: Odhad vývoje financování do roku 2009 Zdroje Koeficient determina ce Dotace vlastní obce ,76 Jiné dotace (státní, krajské ) Příjmy od klientů , ,89 Ostatní příjmy ,83 Celkem ,9 strana 19/25

20 GRAF 4: Předpokládaný vývoj financování do roku Miliony Kč Dotace vlastní obce Jiné dotace (státní, krajské, jiné obce) Příjmy od klientů Ostatní příjmy Tento odhad se zakládá na minulém vývoji, tudíž nepočítá s událostmi, které by mohly nastat v budoucnosti a následně ovlivnily dosavadní trend. Takovou událostí je bezpochyby zavedení příspěvků na péči (začátek roku 2007). Částky uvedené v tabulce tak mohou v podstatě sloužit pouze k posouzení dopadu tohoto opatření. Při srovnání reálných údajů za rok 2007 a předpokládaného vývoje. Rovněž samotný projekt Komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) bude představovat výrazný zásah do současného trendu. Přestože KPSS deklaruje snahu o zefektivnění sociálních služeb, rozhodně není spojeno s jejich omezením. Vlivem zavádění jednotlivých opatření, které vyplynou z KPSS, se tak dá v následujících letech očekávat rychlý nárůst množství prostředků, plynoucích do této oblasti. strana 20/25

21 7. Počty klientů pobytových zařízení 2 Celková situace v pobytových zařízeních by šla označit jako mírný převis poptávky nad nabídkou. V největším zařízení provozovaného Sociální službou Vsetín jde přibližně o 10 až 20 neuspokojených žádostí za rok při kapacitě zařízení 209 míst. Přičemž tento stav nevykazuje žádné trendy. Naopak v případě zařízení ve Valašské Bystřici připadá 12 neuspokojených žádostí za rok na kapacitu 15 míst. V případě domu pečovatelské služby v obci Hutisko-Solanec nelze říci, zda dvě neuspokojené žádosti v posledním roce představují začátek nového trendu či pouze dočasný výkyv. Tab. 11: Počty klientů, kapacita a odmítnuté žádosti: Dům pokojného stáří Charita Valašská Bystřice: Dům pokojného stáří Přepočtený stav klientů za rok 13,2 14,1 13,3 14,2 14,3 kapacita celkový počet neuspokojených zájemců o služby (převis poptávky) - odhad Tab. 12: Počty klientů, kapacita a odmítnuté žádosti: Sociální služby Vsetín p. o. Sociální služby Vsetín, p. o Přepočtený stav klientů za rok kapacita celkový počet neuspokojených zájemců o služby (převis poptávky) - odhad Tab. 13: Počty klientů, kapacita a odmítnuté žádosti: DPS obec Hutisko-Solanec Dům pečovatelské služby - obec Hutisko- Solanec Přepočtený stav klientů za rok kapacita celkový počet neuspokojených zájemců o služby (převis poptávky) - odhad Uvedené údaje o počtu klientů představují přepočtený stav klientů za rok, ne celkový počet osob, kteří prošli za rok daným zařízením. U každého klienta je zjištěn podíl počtu dnů, kdy byla služba poskytována k celkovému počtu dnů v roce. Tak vznikne přepočtený počet lůžkodnů na tohoto klienta. Příklad: služba byla poskytována 9 měsíců v roce - když podělíme dvanácti měsíci, vznikne přepočet na tohoto klienta 0,75. Součet těchto přepočtů pro všechny klienty vytvoří přepočtený stav klientů za rok. strana 21/25

22 Data uvedená za Sociální služby Vsetín, znemožňují kvalifikovaný odhad budoucího počtu zájemců o tyto služby. Dá se očekávat pozvolný nárůst vlivem stárnutí společnosti. Tento trend může ovšem ovlivnit řada faktorů. Patří sem celospolečenské vlivy jako ekonomický vývoj nebo další osud příspěvků na péči. Poptávka po pobytových zařízeních je rovněž dána i dostupností jiných sociálních služeb, které jsou zaměřeny na udržení seniorů či zdravotně postižených v jejich přirozeném prostředí. Při stagnujícím počtu klientů a rostoucích výdajích zákonitě rostou i výdaje na jednoho klienta. Bez znalosti struktury výdajů a klientů lze ale jen těžko dělat nějaké závěry o kvalitě či efektivitě těchto služeb. Tab. 14: Roční náklady na jednoho klienta Charita Valašská Bystřice: Dům pokojného stáří Sociální služby Vsetín, p. o Dům pečovatelské služby - obec Hutisko- Solanec Průměr GRAF 5: Průměrné roční náklady na jednoho klienta Tisíce Kč strana 22/25

23 8. Technické zabezpečení Z devíti poskytovatelů sociálních služeb jich šest vlastní prostory, ve kterých působí. Pěti poskytovatelům sociálních služeb jejich stávající prostory vyhovují. Ve čtyřech případech byly prostory ale označeny jako nevyhovující. Tab. 15: Technické zabezpečení poskytovatelů sociálních služeb Poskytovatel Vlastní prostory Vyhovujíc í prostory Charita Valašská Bystřice Ne Ne Sociální centrum denních aktivit Iskérka Ne Ne Kamarád Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky Rodina svaté Zdislavy Dům pečovatelské služby - obec Hutisko-Solanec Ne Farní charita Rožnov p. Radhoštěm Ne Sociální služby Vsetín, p. o. Pečovatelská služba o. p. s. Ne strana 23/25

24 9. Nedostatky a možnosti rozvoje Neustálý styk poskytovatelů sociálních služeb s jejich klienty, jim dává možnost získat relativně přesné informace o potřebách klientů. Největší nedostatky v oblasti sociálních služeb stávající poskytovatelé sociálních služeb vidí hlavně v absenci chráněného bydlení, chráněných dílen, denního stacionáře, možnostech azylového ubytování a v nedostatečných ubytovacích kapacitách (viz sloupec Požadavky klientů). Problémy či možnosti rozvoje samotných poskytovatelů sociálních služeb mají společného jmenovatele finance respektive jejich nedostatek (viz sloupec požadavky Poskytovatele). Tab. 16: Nedostatky a možnosti rozvoje Poskytovatel Požadavky klientů Požadavky poskytovatele Charita Valašská Více možností ubytování Rozšíření kapacity na 28 míst. Bystřice: Dům v domovech pro seniory Začátek přestavby budovy plánován pokojného stáří na rok Charita Valašská Možnost přechodných pobytů Pro zachování a rozvoj služby nutné Bystřice: Pečovatelská v domovech pro seniory, případně získat prostředky na nákup služba stacionář pro seniory. terénního automobilu. Sociální centrum Chráněné bydlení, chráněné dílny. Pomoc města v oblasti projektového denních aktivit managementu. Investiční projekty Iskérka na ministerstva i EU jsou příliš náročné a nejsou v silách malých organizací. Nedostatečné prostory. Kamarád Sdružení Chráněné bydlení, chráněné dílny, Zvýšení dotací ze strany Rožnova rodičů a přátel denní stacionář, osobní asistence. pod Radhoštěm a okolních obcí. zdravotně postižených dětí a mládeže Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky Rodina svaté Zdislavy Dům pečovatelské služby - obec Hutisko- Solanec Farní charita Rožnov p. Radhoštěm Sociální Vsetín, p. o. Pečovatelská o.p.s. služby služba Azylové ubytování pro matky s dětmi, pro ženy. Nízkoprahové zařízení zabývající se problematikou drog. Dovoz oběda Denní stacionář, intervenční byt ke krátkodobému ubytování v případech v náhlých případech neštěstí, domácího násilí apod., dům s pečovatelskou službou. Veřejná doprava (byť i formou taxi) invalidních vozíčkářů. Chráněné bydlení Sociálně zdravotní lůžka, denní a týdenní stacionáře. strana 24/25

25 10. Závěr Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Rožnovsku zachycuje aktuální stav a činnosti místních subjektů zajištujících sociální služby. Následující přehled rekapituluje hlavní zjištění: Na Rožnovsku působí celkem 9 poskytovatelů sociálních služeb, převážně orientovaných na cílové skupiny seniorů a zdravotně postižených a dlouhodobou péči. Finanční analýza ukazuje závislost poskytovatelů sociálních služeb na dotacích obcí, kraje atd. I u Pečovatelské služby o. p. s., která má největší podíl financí zajištěných z plateb klientů, pokrývají tyto platby jen okolo 62 % nákladů. U stávajících pobytových služeb dochází k postupnému převisu poptávky nad nabídkou. Hlavní nedostatky v nabídce sociálních služeb stávající poskytovatelé sociálních služeb spatřují především v absenci chráněného bydlení, chráněných dílen, denního stacionáře a možnostech azylového ubytování. Poskytovatelé sociálních služeb jsou závislí především na veřejných zdrojích a dotacích. Vysoká míra závislosti s sebou může nést vysoké riziko nestability organizací v okamžiku, kdy se nepodaří získat finanční podporu z jediného zdroje. Na místě by bylo zvážit možnosti zajištění vícezdrojového financování. Poskytovatelé služeb mají v personální oblasti potíže s nedostatkem pracovních sil, dále s nedostatkem financí, se splněním kvalifikačních podmínek a nároků na vzdělání při zajištění provozu zařízení. Někteří poskytovatelé mají potíže s nemožností udržet zaměstnance pro nízké mzdové ohodnocení jejich práce nebo naopak získat odborně způsobilý personál za stávajících mzdových podmínek. strana 25/25

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Individuální projekt Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Celkové náklady ORP KYJOV: SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENTVÍ 6 237 697 Kč počet MAXIMÁLNÍ PROCENTNÍ ORP POSKYTOVATEL IČO NÁZEV SLUŽBY REG. ČÍSLO POSKYTOVANÁ SLUŽBA

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011

Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Program podpory A neinvestiční dotace na sociální služby pro rok 2011 Název krajského úřadu: Krajský úřad Zlínského kraje 1. Souhrnný komentář KÚ ke stanovení reálných návrhů dotací pro rok 2011 1 : Služby

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SPÁDOVÉ ÚZEMÍ MĚSTA JIČÍN

SPÁDOVÉ ÚZEMÍ MĚSTA JIČÍN Město Jičín Městský úřad Jičín odbor sociálních věcí a zdravotnictví ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO STARÉ A TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN PRACOVNÍ SKUPINA KP

Více

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov

Novela zákona o sociálních službách. Mgr. Veronika Himlová , Jirkov Novela zákona o sociálních službách Mgr. Veronika Himlová 13. 9. 2016, Jirkov 1 Harmonogram Vnější připomínkové řízení září - říjen 2016 Předpokládaná účinnost 2. pol. 2017 2 Konzultační proces Na přípravě

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 6. listopadu 2013 Pracovní skupina Děti a mládež Služba Indikátor

Více

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2

INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 INDIKÁTORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze č. 2 1 Zpracovala: Koordinační skupina RPSS ve spolupráci se členy pracovních skupin Schválila: Řídící skupina RPSS dne 5. února 2015 Pracovní skupina Děti a mládež Služba

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

70 Sociální rehabilitace

70 Sociální rehabilitace Analýza výsledků benchmarkingového porovnávání 70 Sociální rehabilitace Ing. Stanislav Kocourek srpen 2011 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005

SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 SEKUNDÁRNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ A POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ZA ROK 2005 TATO ANALÝZA BYLA ZPRACOVÁNA V RÁMCI PROJEKTU KP OSTRAVA, REG. ČÍSLO CZ 04.1.05/3.2.81.3/3891, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN

Více