KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA infolinka:

2 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku 7 Základní údaje o GE Money Bank, a.s. Základní údaje Údaje o akcionářích Přehled o činnostech 13 Orgány vedení banky Dozorčí rada, představenstvo a vedení Informace o členech dozorčí rady Informace o členech představenstva a vedení 21 Zpráva představenstva 23 Konsolidované hospodářské výsledky 27 Vybrané ekonomické ukazatele 31 Společenská odpovědnost skupiny GE Money Bank 35 Výhled na rok Zpráva dozorčí rady 39 Výrok auditora ke konsolidované výroční zprávě 43 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 55 Konsolidovaná roční účetní závěrka 61 Příloha konsolidované roční účetní závěrky 89 Výrok auditora k samostatné účetní závěrce 93 Roční účetní závěrka 99 Příloha k české statutární účetní závěrce

3 Úvodní slovo generálního ředitele 1 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážení akcionáři, klienti, obchodní partneři a kolegové, rok 2011 byl pro banku dalším úspěšným rokem i přesto, že byl z vnějšího pohledu plný nejistoty a překvapení. Makroekonomická situace se otočila od náznaků počínajícího oživení ke stagnaci a dostala se až na pokraj recese. Takové provozní prostředí bylo pro banku náročné, ale díky oddaným zaměstnancům, obezřetnému poskytování půjček a pokračující inovaci produktů byla skupina schopná toto období zvládnout a dosáhnout silných výsledků, které předčily výkonnost roku 2010.

4 2 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Rámcové obchodní a finanční výsledky Inovace produktů a služeb v roce 2011 I přes nejistý vývoj ekonomické situace jsme udrželi velmi dobrou ziskovost a finanční stabilitu. V roce 2011 dosáhla naše skupina čistého zisku ve výši 4,388 miliardy Kč, což je o 7,3 % více než v roce K našim klíčovým úspěchům v roce 2011 patří: Naše kapitálová přiměřenost regulované konsolidované účetní jednotky dosáhla 17,1 % a co je neméně důležité, udrželi jsme si velmi silnou pozici z hlediska likvidity, která je již dnes v souladu s opatřeními v oblasti likvidity navrhovanými v nadcházející evropské bankovní regulaci. Náš poměr úvěry/vklady v hrubé výši zůstal stabilní na úrovni 110 %. Zachovali jsme přísné zásady řízení rizik, což nám umožnilo snížit úvěrové ztráty o 28 % ve srovnání s rokem 2010 a potvrdilo naši snahu o odpovědné úvěrování. Rozšířili jsme síť poboček o 13 nových a přemístili nebo renovovali jsme dalších 9, což nám umožnilo vytvořit třetí největší pobočkovou síť v zemi čítající 253 poboček. V rámci podpory zákazníků jsme přidali dalších 41 bankomatů a dosáhli jsme tak celkového počtu 690 bankomatů v celé České republice. Stejně důležité jako finanční výsledky bylo naše zjištění, že potřeby našich zákazníků se mění spolu s měnícím se prostředím, a proto jsme pokračovali v zavádění nových inovativních produktů a služeb. Domníváme se, že tyto inovace v budoucnu zvýší naši atraktivitu, vypořádají se s vývojem poptávky po finančních produktech/službách a stanou se motorem našeho obchodního růstu, a to i v těchto obtížných dobách. Pro své komerční zákazníky jsme vytvořili možnost otevřít si běžný nebo spořicí účet přes internet, což je mimořádné zjednodušení, které šetří již tak vzácný čas našich komerčních klientů. Tato funkce společně se službou MultiCash značně zlepšila naše internetové bankovnictví, jehož možnosti se nyní ještě více rozšířily. Vytvořili jsme nové nabídky pro profesní skupiny, jako jsou lékaři, právníci, notáři a další vybrané profese, a v rámci našeho programu pro podnikání žen také běžný účet pro podnikatelky. Úspěšně jsme jako první na trhu zavedli kreditní karty na počkání, které našim retailovým klientům umožňují použít nové kreditní karty, jakmile odejdou z naší pobočky, tedy ještě v den, kdy o kartu požádali. Navýšili jsme počet retailových běžných účtů o nových a vyzkoušeli jsme inovativní nový účet Genius Gratis, přičemž počet nově aktivovaných účtů kreditních karet se téměř zdvojnásobil a činil nových karet. Nové objemy hypoték se ve srovnání s rokem 2010 zvýšily téměř o 60 %. V oblasti komerčního úvěrování jsme předčili trh. V segmentu individuálně schvalovaných úvěrů se naše nové objemy meziročně zvýšily o 16 % a získali jsme více než nových komerčních zákazníků, kteří využili naše nové balíčky komerčních služeb Genius Business Bronze / Silver / Gold / Platinum. Kromě toho jsme rozšířili komerční běžné účty o polský zlotý a ruský rubl. Dále jsme začali odměňovat všechny osoby, které používají naše bankomaty, speciálními slevami a poukázkami. Zavedli jsme jako jedni z prvních mobilní bankovnictví a bankovní aplikace pro chytré telefony v zemi. Rozšířili jsme možnosti klientských investic rozšířením nabídky investičních fondů a pro náročnější zákazníky jsme zavedli síť individuálních bankéřů, kteří jsou schopni vytvořit pro jednotlivé klienty řešení šitá na míru.

5 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Pohled do budoucna Díváme-li se kupředu, ekonomické prostředí s klesajícím HDP a rostoucí nezaměstnaností nevypadá krátkodobě příznivě, což přinese další vlnu obtíží. Zachováváme ale optimismus, že máme hybnou sílu pro další růst, dovednosti pro řízení rizik a energii pro řízení nákladové základny. Díky kombinaci těchto faktorů se silnou kapitálovou přiměřeností a dobrou likviditou věříme při vší obezřetnosti ve svůj budoucí vývoj. Zároveň chceme i nadále zůstat pro naše klienty silným a finačně stabilním partnerem, který poskytuje širokou škálu velmi kvalitních, inovativních produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Abychom toho dosáhli, budeme na trhu nadále zavádět inovativní produkty, které nám pomohou růst a interně se zaměříme na maximální efektivitu prosazováním automatizace a zjednodušení. Závěr Celkově zůstává naše skupina finančně stabilní, s velmi nízkým inherentním rizikem pro investory a zákazníky, a proto bych chtěl poděkovat našim klientům, obchodním partnerům, kolegům a akcionářům za jejich velkou podporu a loajalitu v roce Těšíme se opět na spolupráci, aby se rok 2012 stal dalším úspěšným rokem. Sean Morrissey Generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank, a.s.

6 4 GE Money Bank Výroční zpráva 2011

7 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku 5 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY REGULOVANÉHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

8 6 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Významné statistické údaje Skupiny GEM Počet kreditních karet Počet depozitních účtů Počet klientů celkem Počet bankomatů Počet obchodních míst banky

9 Základní údaje o GE Money Bank a.s. 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O GE MONEY BANK, A.S. ODPOVĚDNÁ BANKA SESTAVUJÍCÍ REGULOVANÝ KONSOLIDAČNÍ CELEK GE MONEY ČESKÁ REPUBLIKA K 31. PROSINCI 2011 obchodní firma: GE Money Bank, a.s. sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle IČO: právní forma: akciová společnost datum zápisu: 9. června 1998 datum poslední změny: (změna ve složení představenstva) základní kapitál: Kč splaceno: 100 %

10 8 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: 510 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie: GE Money Bank, a.s., nevlastní žádné vlastní akcie ani podobné cenné papíry Údaje o zvýšení základního kapitálu: navýšení základního kapitálu o Kč.

11 Základní údaje o GE Money Bank a.s. 9 Dozorčí rada banky Funkce Ve funkci od Robert Charles Green Předseda dozorčí rady Aleš Blažek Člen dozorčí rady Pavel Zídek Člen dozorčí rady volený zaměstnanci (ve funkci do ) Dne byla novým členem dozorčí rady voleným zaměstnanci zvolena Iva Hamouzová. Představenstvo banky Funkce Ve funkci od Sean Morrissey Předseda představenstva Christoph Glaser Člen představenstva Brett Matthew Belcher Člen představenstva Jiří Báča Člen představenstva Mathias Sebastian Thielen Člen představenstva Počet zaměstnanců přepočtený (k ): Centrála Obchodní místa zaměstnanců zaměstnanců Celkem zaměstnanců Počet obchodních míst banky (k ): 253

12 10 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Údaje o akcionářích regulovaného konsolidačního celku Údaje o akcionářích banky s kvalifikovanou účastí GE Capital International Holdings Corporation Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware Spojené státy americké Předmět podnikání: Zakládání dceřiných společností se sídly mimo Spojené státy americké, výkon práv související s existencí příslušných majetkových účastí a poskytování peněžních prostředků těmto společnostem ve formě úvěrů nebo jinak. 100 % podíl (přímý či nepřímý) na hlasovacích právech 100 % přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu společností v rámci regulovaného konsolidačního celku

13 Základní údaje o GE Money Bank a.s. 11 Přehled o činnostech regulovaného konsolidačního celku Přehled činností vyplývajících z licence 1. přijímání vkladů od veřejnosti 2. poskytování úvěrů 3. investování do cenných papírů na vlastní účet 4. finanční pronájem (finanční leasing) 5. platební styk a zúčtování 6. vydávání a správa platebních prostředků 7. poskytování záruk 8. otevírání akreditivů 9. obstarávání inkasa 10. poskytování investičních služeb zahrnující : doplňkovou investiční službu podle 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků 11. finanční makléřství 12. výkon funkce depozitáře 13. směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 14. poskytování bankovních informací 15. obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem 16. pronájem bezpečnostních schránek 17. činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci GE Money Bank, a.s. Přehled základních činností a služeb, banka skutečně vykonává: V korunové oblasti: 1. zřizování a vedení korunových běžných, termínovaných a spořících účtů a s tím související služby 2. šeková služba 3. vkladové knížky 4. tuzemské dokumentární akreditivy a inkasa 5. úvěrové a obchodní služby (úvěry podnikatelské, spotřební, hypoteční) 6. směnečné služby 7. bankovní záruky 8. odkup pohledávek 9. finanční leasing (financování vozidel) V devizové oblasti: 1. zřizování a vedení devizových běžných a termínovaných účtů 2. směnárenské služby 3. zahraniční dokumentární akreditivy a inkasa 4. hladké platy 5. šekové služby 6. bankovní záruky 7. směnečné služby 8. poskytování úvěrů 9. factoring, forfaiting Ostatní produkty a služby: 1. karetní služby (podle typů karet) 2. informační a poradenské služby 3. poskytování bankovních informací 4. výměna bankovek a mincí Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné

14 12 GE Money Bank Výroční zpráva 2011

15 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 13 ORGÁNY VEDENÍ REGULOVANÉHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

16 14 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Dozorčí rada, představenstvo a vedení GE Money Bank, a.s. Dozorčí rada banky Funkce Ve funkci od Robert Charles Green Předseda dozorčí rady Aleš Blažek Člen dozorčí rady Pavel Zídek Člen dozorčí rady volený zaměstnanci (ve funkci do ) Dne byla novým členem dozorčí rady voleným zaměstnanci zvolena Iva Hamouzová. Představenstvo banky Funkce Ve funkci od Sean Morrissey Předseda představenstva Christoph Glaser Člen představenstva Brett Matthew Belcher Člen představenstva Jiří Báča Člen představenstva Mathias Sebastian Thielen Člen představenstva Divize Ředitel divize Funkce Ve funkci od Sean Morrissey Chief Executive Officer Distribuce Christoph Glaser Chief Distribution Officer Řízení rizik Brett Matthew Belcher Chief Risk Officer Finanční Mathias Thielen Chief Financial Officer Komerční bankovnictví Jiří Báča Chief Commercial Banking Officer Personální Radka Pekelská Chief Human Resources Officer Právní Tomáš Černý Chief Legal Officer Compliance Martina Pecková Chief Compliance Officer Marketing a komunikace Jarmila Plachá Chief Marketing & Communication Officer Informační systémy Ramalingam Rajaram Chief Information Officer Provozní (Operations) Michael Augustin Chief Operations Officer Produkty Ronald Boddy Chief Products Officer pověřen řízením Interní audit Thomas B. Dodd Senior Manager, Internal Audit

17 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 15 Informace o členech dozorčí rady Robert Charles Green vystudoval na University of Maryland v USA. Do GE nastoupil v roce 1990 v rámci finančního manažerského programu a poté zastával řadu manažerských pozic jako např. Vice President & manager GE Capitaľs audit staff, Chief Financial Officer společnosti GE Healthcare ve Velké Británii a Chief Financial Officer GE Money - Americas. V současné době působí na pozici Vice President & Chief Financial Officer GE Capital Global Banking. Od je členem a od zároveň předsedou dozorčí rady GE Money Bank, a. s. Pavel Zidek vystudoval ČVUT v Praze a pote několik let pracoval u různych fi rem jako manažer informačnich technologii. V roce 1991 nastoupil do Agrobanky, kde působil na různych pozicich v odděleni informačnich technologii. Po akvizici společnosti GE se stal Senior IT manažerem a později i členem dozorči rady GE Money Bank, a.s. volenym zaměstnanci banky (zaměstnanci zvolen v roce 2001, 2005 a 2009). Aleš Blažek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1998 nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři White & Case. Od roku 2000 pracoval jako ředitel právního oddělení Citibank v Praze, v roce 2002 se stal ředitelem právního oddělení Citibank pro střední a východní Evropu. V roce 2004 odešel do Londýna, kde zastával pozici zástupce ředitele právního oddělení pro region EMEA v Citigroup. V GE Money působí od roku 2007 ve funkci ředitele právního oddělení pro střední a východní Evropu. Současně je členem České advokátní komory.

18 16 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Informace o členech představenstva a vedení banky Sean Morrissey vystudoval University of Plymouth a má více než dvacet let zkušeností z bankovnictví a z finančních služeb. Před příchodem do GE pracoval pro společnost Ford Credit Europe a pro skupinu BMW Financial Services, kde působil na manažerských pozicích v prodeji, marketingu, rozvoji a tréninku dealerů. Sean Morrissey nastoupil do GE v dubnu roku 2000, kde v rámci GE Money/GE Capital zastával vedoucí funkce, včetně řízení řady společností. Před příchodem do České republiky byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Budapest Bank v Maďarsku, generálním ředitelem banky GE Money v Německu a generálním ředitelem společnosti GE Money v Dánsku. Od července 2011 je generálním ředitelem a předsedou představenstva GE Money Bank, a.s. Christoph Glaser vystudoval Čínskou univerzitu v Hongkongu, ekonomiku na Svobodné univerzitě v Berlíně a lingvistiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Do GE nastoupil v rámci dvouletého Programu rozvoje evropských manažerů. Po dokončení programu pracoval v korporátním auditu GE, kde postoupil na úroveň Executive Audit Manager pro GE Consumer Finance a GE Capital Europe a získal tak cenné zkušenosti ze světových trhů. V roce 2005 začal zastávat pozici Chief Finance Officer a stal se členem představenstva GE Money Bank, a. s. V roce 2009 přešel na pozici Chief Distribution Officer GE Money Bank, a.s. Brett Belcher absolvoval American University ve Washingtonu v oboru tranzitivních ekonomik a titul MBA získal na University of Pittsburgh. Bankovní kariéru zahájil v roce 1989 jako referent bankovního dohledu ve federálním úřadu Federal Deposit Insurance Corporation a dva roky pracoval také pro úřad Federal Housing Authority. V letech zastával pozici ředitele řízení rizik v Raiffeisen Bank v Praze. Před svým nástupem do GE v roce 2006 působil osm let na různých vedoucích pozicích v Citigroup v Praze, Londýně a Bratislavě. Od roku 2007 zastává pozici Chief Risk Officer a je členem představenstva GE Money Bank, a.s. Mathias Thielen vystudoval právo na University of Munich. Do GE nastoupil v roce 1998 a získal zde řadu mezinárodních zkušeností. V Paříži a Mnichově pracoval v oblasti fúzí, akvizic a integrace. V roce 2000 nastoupil do týmu korporátního auditu, kde pracoval na finančních auditech, fúzích a akvizicích v GE Capital po celém světě. Po čtyřech letech přešel na pozici senior audit manager na centrálu GE Money v USA, kde odpovídal za globální alokace kapitálu. V roce 2007 přijal funkci finančního ředitele GE Money Bank AG ve Švýcarsku a od července 2011 zastává pozici Chief Financial Officer a je členem představenstva GE Money Bank, a. s. Jiří Báča vystudoval ekonomii a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a finance a finanční služby na VŠFS v Praze. Svou kariéru zahájil v Komerční bance, kde strávil pět let na různých pozicích jak v retailovém, tak korporátním bankovnictví. Poté pět let působil v HVB Bank, kde zastával řadu funkcí, včetně pozice ředitele divize pro komerční klienty. V roce 2005 odešel do Citibank, kde se stal členem představensva a jako ředitel prodeje a distribuce tam odpovídal jak za retail, tak za distribuci pro malé a střední podniky. Po krátkém působení ve finanční skupině PPF se stal generálním ředitelem mbank. Od roku 2009 zastává pozici Chief Commercial Banking Officer a od dubna 2010 je členem představenstva GE Money Bank, a. s. Radka Pekelská je absolventkou Fakulty managementu, marketingu a logistiky a Ekonomicko-správní fakulty na Univerzitě v Pardubicích. Před nástupem do GE Money Bank, a. s. působila 11 let ve společnosti Tesco, kde byla členkou představenstva a řídila lidské zdroje v České republice a na Slovensku. Od června 2010 zastává pozici ředitelky lidských zdrojů v GE Money Bank, a. s. Je zodpovědná především za rozvoj a zavádění strategie v oblasti řízení lidských zdrojů.

19 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 17 Tomáš Černý je absolventem Právnické fakulty University Karlovy. Před příchodem do GE Money Bank, a. s. působil pět let v pražském zastoupení mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Zaměřoval se tam zejména na oblast obchodního práva, bankovnictví a fúzí a akvizic. Před nástupem do Weil, Gotshal & Manges pracoval dva roky v poradenské společnosti Deloitte & Touche. Od dubna 2005 zastává pozici Chief Legal Officer GE Money Bank, a. s. Jarmila Plachá absolovovala Masarykovu Univerzitu v Brně a poté vystudovala CMC Graduate School of Business v Čelákovicích. Pracovní kariéru zahájila v Singapuru, poté pracovala čtyři roky v manažerské pozici v Eurotelu Praha, spol.s r.o. Před příchodem do GE pracovala 6 let na různých vedoucích pozicích v rámci finanční skupiny Erste Group, mimo jiné rovněž více než dva roky na centrále Erste Group Bank AG ve Vídni. DO GE nastoupila v ledna 2011 na pozici Chief Marketing&Communication Officer GE Money Bank, a.s Martina Pecková absolvovala Fakultu řízení a informatiky na Žilinské univerzitě. Před svým nástupem do GE působila v Dexia Banka Slovensko v oblasti marketingu a kontrolingu. V roce 2001 nastoupila do GE, kde zastávala řadu manažerských pozic ve finanční oblasti v České republice a ve Velké Británii. V letech 2003 až 2006 byla členkou představenstva GE Money Multiservis, a. s. Od května 2006 působila v GE Money Bank, a. s. v manažerských pozicích v oblasti financí a produktů. V roce 2010 nastoupila na pozici senior manažer compliance a od srpna 2011 zastává pozici Chief Compliance Officer v GE Money Bank, a.s. Ramalingam Rajaram je absolventem informatiky na State University of New York.. V průběhu své kariéry zastával různé manažerské pozice v oboru informačních technologií.. Pracoval v několika předních IT společnostech, jako jsou Siebel Systems, Lotus Development a Sybase. Před svým příchodem do GE Money zastával pozici ředitele IT v GE Commercial Distribution Finance ve Spojených státech amerických. Od listopadu 2010 zastává pozici Chief Information Officer v GE Money Bank, a.s. Michael Augustin vystudoval statistiku a ekonomii a retail management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před svým nástupem do GE působil jako projektový a obchodní manažer ve společnostech ACOL a Porcus. Po příchodu do GE v roce 2003 zastával pozici managera oddeleni Akvizic, vedl oddělení Telefonického prodeje a byl predsedou Predstavenstva GE Money na Slovensku. Od roku 2007 vedl Centrum zákaznických služeb a od ledna 2011 zastává pozici Chief Operations Officer GE Money Bank, a. s..

20 18 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Informace o členech představenstva a vedení banky (pokračování) Ronald Boddy vystudoval podnikání a management na University of Liverpool. V GE Money Bank, a. s. pracuje od roku 2010, kdy nastoupil na pozici ředitele kreditních karet. Zkušenosti čerpá z řady vysokých manažerských pozic, které zastával v jedné z předních britských bank Barclays. V minulosti vytvořil například strategii mezinárodní expanze Barclaycard a řídil její plošné nasazení v Evropě a Asii. V prosinci 2011 byl pověřen řízením divize Produktů GE Money Bank, a. s. Thomas Dodd vystudoval Manchesterskou metropolitní univerzitu a Warwickovu univerzitu a je držitelem titulu MBA. Má bohaté zkušenosti zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví a auditu. Před nástupem do GE Money Bank, a.s. byl odpovědný za provádění inspekcí bank pro centrální banku Spojených arabských emirátů. V květnu 2007 nastoupil na pozici senior manažera interního auditu v GE Money Bank, a.s. Současně je členem českého Klubu ředitelů interních auditů.

21 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 19 Organizační schéma k Představenstvo banky S. Morrissey, Ch. Glaser, M. S. Thielen, B. M. Belcher, J. Báča Dozorčí rada R. Ch. Green, A. Blažek Chief Executive Officer S. Morrissey Internal Audit Department Senior Manager Audit T. Dodd Distribution Division Chief Distribution Officer Ch. Glaser Commercial Banking Division Chief Commercial Banking Officer J. Báča Risk Division Chief Risk Officer B.M. Belcher Finance Divison Chief Financial Officer M.S. Thielen Operations Division Chief Operations Officer M. Augustin Legal Division Chief Legal Officer T. Černý Compliance Division Chief Compliance Officer M. Pecková Marketing & Communication Division Chief Marketing & Communication Officer J. Plachá Human Resources Division Chief Human Resources Officer R. Pekelská Information Technologies Division Chief Information Officer R. Rajaram Products Division Chief Products Officer R. Boddy, pověřen řízením

22 20 GE Money Bank Výroční zpráva 2011

23 Zpráva představenstva 21 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA V průběhu roku 2011 se regulovany konsolidačni celek (Skupina GEM) zaměřil na svou obchodní strategii poskytovat svým klientům širokou škálu vysoce kvalitních, hodnotných a inovativních produktů a služeb.

24 22 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 K dosáhla celková hrubá výše úvěrů Skupiny GEM poskytnutých zákazníkům 117,9 miliardy Kč. Objem nezajištěných spotřebitelských úvěrů činil 45,5 miliardy Kč. Objem hypotečních úvěrů k datu 31. prosince 2011 dosáhl 21,4 miliardy Kč a úvěry komerčním klientům vzrostly na hodnotu 31,4 miliardy Kč. Pohledávky z kreditních karet vzrostly meziročně o 17 % a na konci roku 2011 dosáhly výše 7,2 miliardy Kč. Úvěry na nákup vozidel ve výši 7,2 miliardy Kč představují největší část aktiv společnosti GE Money Auto, a.s. K datu 31. prosince 2011 Skupina GEM udržovala silný poměr úvěry/vklady, a to v hrubé výši 110 %. Celkový objem vkladů představoval částku 106,7 miliard Kč. Ukazatel kapitálové přiměřenosti Skupiny GEM vzrostl o 2,4 procentního bodu na výši 17,1%. Celková hodnota kapitálu ke konci roku 2011 dosáhla 30 miliard Kč (Tier 1 regulatorní kapitál 24,7 miliard korun). Skupina GEM i v roce 2011 pokračovala v rozvoji své distribuční sítě. V roce 2011 bylo otevřeno 13 nových poboček a bylo instalováno 41 nových bankomatů. Představenstvo GEMB je spokojeno s výsledky, kterých Banka a Skupina GEM v roce 2011 dosáhly i přes obtížnou ekonomickou situaci. Členové představenstva by rádi poděkovali zákazníkům za jejich věrnost, partnerům za jejich podporu a všem zaměstnancům za usilovnou práci. Sean Morrissey, předseda představenstva Christoph Glaser, člen představenstva Brett Matthew Belcher, člen představenstva Jiří Báča, člen představenstva Mathias Sebastian Thielen, člen představenstva

25 Konsolidované hospodářské výsledky 23 KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY

26 24 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Konsolidované hospodářské výsledky (podle českých účetních standardů) Závazky vůči klientům (tis. Kč) Úvěry klientům bez vlivu OP (tis. Kč) Celková aktiva (tis. Kč) Kapitálová přiměřenost 14,73 % 17,10 % Čistý zisk (tis. Kč)

27 Konsolidované hospodářské výsledky 25 Vybrané ekonomické ukazatele Meziroční Meziroční Skupina GEM Skupina GEM GEMB GEMB změna změna Skupina GEM GEMB Kapitálová přiměřenost 17,10% 14,73% 17,97% 15,26% 16,13% 17,73% Tier ,82% 14,77% Tier ,84% 145,84% Souhrnná výše regulatorního kapitálu (tis. Kč) ,82% 14,78% Splacený základní kapitál v obchodním rejstříku (tis. Kč) ,00% 0,00% Povinné rezervní fondy (tis. Kč) ,00% 0,00% Emisní ážio (tis. Kč) ,00% 0,00% Nerozdělený zisk z předchozích období (tis. Kč) ,49% 18,53% Nehmotný majetek jiný než goodwill (tis. Kč) ,06% 2,82% Kapitálový požadavek celkem ,12% -2,51% Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku ,38% -2,95% Kapitálový požadavek k operačnímu riziku ,50% 1,03% Skupina GEM GEMB Skupina GEM GEMB Rentabilita průměrného kapitálu 18,76% 16,41% 15,17% 15,26% Rentabilita průměrných aktiv 3,06% 2,71% 2,77% 2,32% Správní náklady na 1 zaměstnance Aktiva na 1 zaměstnance Čistý zisk na 1 zaměstnance Počet zaměstnanců

28 26 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Struktura konsolidované rozvahy (podle českých účetních standardů) Aktiva 2011 Pasiva ,20 % 4,31 % 2,17 % 8,84 % 2,38 % 0,19 % 21,32 % 0,38 % 75,73 % 72,48 % Hotovost Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty netto Cenné papíry Ostatní aktiva Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Rezervy Vlastní kapitál Ostatní pasiva Aktiva 2010 Pasiva ,49 % 4,55 % 2,17 % 11,19 % 2,26 % 0,21 % 18,35 % 0,51 % 73,60 % 78,67 %

29 Vybrané ekonomické ukazatele 27 VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

30 28 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Základní finanční ukazatele (podle českých účetních standardů) Celková aktiva (mil. Kč) *Údaje k až k znázorňují konsolidované údaje Skupiny GEM. Předešlá období znázorňují pouze údaje za GE Money Bank, a.s * 2010* Čistý zisk (mil. Kč) * 2010* 2011* Závazky vůči klientům (mil. Kč) * 2010 * 2011 *

31 Vybrané ekonomické ukazatele Průměrný počet zaměstnanců * 2010 * 2011 * 300 Počet obchodních míst * 2010* 2011*

32 30 GE Money Bank Výroční zpráva 2011

33 Společenská odpovědnost skupiny Text, GE Money text, t, text Bank t SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST SKUPINY GE MONEY BANK Společenská odpovědnost firem je neoddělitelnou součástí všech jejich obchodních aktivit. Jejími principy se řídíme ve svém přístupu ke komunitám, ve kterých působíme, a k životnímu prostředí obecně. Odpovědně jednáme se svými zákazníky a dodavateli. Pro své zaměstnance pak vytváříme takové pracovní prostředí, které napomáhá jejich osobnímu rozvoji a které respektuje jejich individuální možnosti.

34 32 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Externí zaměření Životní prostředí Ve vztahu ke svým klientům se řídíme etickými kodexy České bankovní asociace a interním etickým kodexem GE Money. V rámci těchto kodexů absolvují naši zaměstnanci každoroční povinná školení a odevzdávají prohlášení související s prevencí rizikového jednání, etikou a střetem zájmů. Každý náš dodavatel obdrží dokument o integritě. Jako banka si zvlášť zakládáme na dodržování pravidel souvisejících s nepřípustnými platbami a prevencí praní špinavých peněz. Naši společenskou odpovědnost reflektuje i nabídka speciálních produktů. Tyto produkty nabízíme např. obcím, podnikatelům v zemědělství a ekoenergii a rovněž neziskovým organizacím. V souladu s projektem Brand Promise & Customer Experience monitorujeme nejen procesy z pohledu banky, ale i zákazníka. Dle zpětné vazby je upravujeme, aby byly pro zákazníka jednodušší a srozumitelnější. Vždy klienta předem informujeme o podmínkách svých služeb a produktů. Řídíme se principy zodpovědného úvěrování a řízení rizik. Interní zaměření Náš odpovědný přístup vůči zaměstnancům staví na závazku integrity, principu meritokracie a rovných příležitostech v rámci náboru a kariérního i nástupnického plánování. Zaměstnancům je poskytován prostor pro inovace a návrhy na zlepšení procesů i pracovního prostředí. Disponujeme škálou rozvojových programů (GE Money University, koučink, mentoring), hodnoticích nástrojů (půlroční rozhovor s liniovým manažerem, 360 ) a průzkumů spokojenosti zaměstnanců (anonymních i osobních). Celoroční program GE Pro zdraví zlepšuje podmínky v oblastech stravování, benefitů souvisejících s pohybem a zdravým životním stylem (certifikováno 2011 GE korporátním auditem). Podporuje sladění osobního a pracovního života (např. flexibilní úvazky, job share, práce z domova). V rámci korporátní sítě Women s Network pak pořádáme semináře podporující postavení žen v manažerských pozicích, vytváříme příležitosti pro kariérní růst žen a rovněž pro jejich návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené. V rámci celosvětové iniciativy Ecomagination usilujeme o představení nových produktů a služeb, které nám a našim zákazníkům umožňují reagovat na nejpalčivější ekologická témata. V rámci produktového portfolia podporujeme ekoenergii a podnikatele v zemědělství. Podpora životního prostředí je zároveň jednou ze čtyř oblastí, na které se zaměřujeme v rámci svých dobrovolnických aktivit. Naši dobrovolníci z GE Volunteers tak pravidelně spolupracují s chráněnými krajinnými oblastmi, národními parky, ale i zoologickými zahradami. V rámci interních procesů minimalizujeme negativní dopad na životní prostředí, například tříděním odpadu, preferencí elektronické komunikace včetně výpisů z účtů nebo standardně přednastaveným černobílým oboustranným tiskem. Naše projekty GE Volunteers Dobrovolnictví je již desítky let jedním ze základních pilířů společenské odpovědnosti koncernu GE po celém světě. Cílem těchto aktivit je přímá a osobní pomoc lidem a komunitám, ve kterých GE působí, a to prostřednictvím zapojení vlastních zaměstnanců. V České republice sdružuje organizace GE Volunteers dobrovolníky z řad zaměstnanců GE Money Bank již 13 let. Realizujeme dobrovolnické aktivity po celé ČR a soustředíme se přitom na čtyři hlavní oblasti: děti a vzdělávání, senioři, znevýhodnění spoluobčané, životní prostředí. Zároveň jsme schopni efektivně reagovat na akutní potřeby osob a oblastí zasažených nenadálými nepříznivými událostmi. Počet zapojených dobrovolníků a zrealizovaných projektů každoročně stoupá. V roce 2011 se podařilo zapojit celkem 936 zaměstnanců GE Money do 93 dobrovolnických akcí, během nichž odpracovali hodin. Naše pomoc není hodnotitelná penězi. Řídíme se větou: Věnovat sám sebe vás nemusí stát vůbec nic, ale často je to k nezaplacení".

Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s.

Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s. Aktuální informace o GE Capital Bank, a.s. k 31.3.2003 Zpracováno na základě opatření ČNB č.1 ze dne 10.7.2002 V Praze dne 15. května 2003 Obsah: 1. Základní údaje o bance 2 2. Přehled o činnostech banky

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 GE Money Bank 132 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2010 Úvodní slovo generálního ředitele 1 Obsah 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Výrocní zpráva GE Capital Bank za rok 2002

Výrocní zpráva GE Capital Bank za rok 2002 Výrocní zpráva GE Capital Bank za rok 2002 Obsah Výroční zpráva GE Capital Bank 3 úvodní slovo 8 základní informace o bance 12 orgány vedení banky 17 zpráva představenstva 19 vybrané ekonomické ukazatele

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 03. 2015 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. Aktuální informace o GE Money Bank, a. s. ke 31. 3. 2014 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GE Money Bank 2 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 1 Obsah 1 Úvodní slovo 5 Společenská odpovědnost 11 Obchodní výsledky regulovaného konsolidačního

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) 1. Základní údaje o Investiční kapitálové společnosti KB, a. s. INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992

Identifikační číslo povinné osoby podle zápisu v obchodním rejstříku 47115378. Datum zápisu do obchodního rejstříku 13. října 1992 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 12. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014

Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Konsolidované informace za J&T BANKA, a. s. k 31. 3. 2014 Údaje o povinné osobě Obchodní firma J&T BANKA, a. s. Právní forma a.s. Adresa sídla Pobřežní 297/14, Praha 8 Identifikační číslo povinné osoby

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

STAV K 30. 06. 2003. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

STAV K 30. 06. 2003. HYPO stavební spořitelna a. s. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 30. 06. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. MP. 0004.01.01.03 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební spořitelna a. s.

Více

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Příloha č. 1 k vyhlášce č. 90/2006 Sb. ÚDAJE O ZALOŽENÉ BANCE 1. Základní identifikace založené banky Sídlo banky Výše Jmenovitá hodnota Počet

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2013

Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o GE Money Bank, a.s. Základní

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

GE Money Multiservis NÁKUP NA SPLÁTKY KREDITNÍ KARTY. Výroční zpráva 2006

GE Money Multiservis NÁKUP NA SPLÁTKY KREDITNÍ KARTY. Výroční zpráva 2006 GE Money Multiservis NÁKUP NA SPLÁTKY KREDITNÍ KARTY Výroční zpráva 2006 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Informační povinnost

Informační povinnost Informační povinnost ke dni 31. prosince 2007 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. září 2011 1) Údaje o povinné osobě Evropsko-ruská banka, a.s. Právní forma: akciová společnost Se sídlem: Štefánikova 78/50, Praha

Více

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Povinně zveřejňované informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. ke dni 30. června 2011 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a Čtvrtletní údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o povinné osobě, složení akcionářů nebo členů, struktura konsolidačního celku, jehož je součástí a činnost a finanční situace společnosti ČSOB

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Pololetní zpráva 2011. WOOD & Company investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 WOOD & Company investiční společnost, a.s. 1 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 Základní informace o společnosti... 3 Statutární orgány a portfolio management... 4 Ostatní informace:...

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 3. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 12. 5. 2013 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s..... 3 2 Údaje o

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 30. 9. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 11. 11. 2013 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s..... 3 2 Údaje

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST

INFORMAČNÍ POVINNOST INFORMAČNÍ POVINNOST ke dni 30. září 2011 Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhláńky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s.

Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. Aktuální informace o GE Money Bank, a.s. k 30. 9. 2007 podle 11a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE OPATŘENÍ ČNB Č. 1/04 K 31.3.2007 1.1. a) Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo banky: Praha

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Fio banka, a.s., povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Fio banka, a.s., povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb. Fio banka, a.s., povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb., příloha 24 Obsah: 1.Informace o bance... 1 2. Údaje o akcionářích s kvalifikovanou

Více

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a

Čtvrtletní údaje. o plnění pravidel obezřetného podnikání a Čtvrtletní údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání a o povinné osobě, složení akcionářů nebo členů, struktura konsolidačního celku, jehož je součástí a činnost a finanční situace společnosti ČSOB

Více