KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA infolinka:

2 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku 7 Základní údaje o GE Money Bank, a.s. Základní údaje Údaje o akcionářích Přehled o činnostech 13 Orgány vedení banky Dozorčí rada, představenstvo a vedení Informace o členech dozorčí rady Informace o členech představenstva a vedení 21 Zpráva představenstva 23 Konsolidované hospodářské výsledky 27 Vybrané ekonomické ukazatele 31 Společenská odpovědnost skupiny GE Money Bank 35 Výhled na rok Zpráva dozorčí rady 39 Výrok auditora ke konsolidované výroční zprávě 43 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 55 Konsolidovaná roční účetní závěrka 61 Příloha konsolidované roční účetní závěrky 89 Výrok auditora k samostatné účetní závěrce 93 Roční účetní závěrka 99 Příloha k české statutární účetní závěrce

3 Úvodní slovo generálního ředitele 1 ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Vážení akcionáři, klienti, obchodní partneři a kolegové, rok 2011 byl pro banku dalším úspěšným rokem i přesto, že byl z vnějšího pohledu plný nejistoty a překvapení. Makroekonomická situace se otočila od náznaků počínajícího oživení ke stagnaci a dostala se až na pokraj recese. Takové provozní prostředí bylo pro banku náročné, ale díky oddaným zaměstnancům, obezřetnému poskytování půjček a pokračující inovaci produktů byla skupina schopná toto období zvládnout a dosáhnout silných výsledků, které předčily výkonnost roku 2010.

4 2 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Rámcové obchodní a finanční výsledky Inovace produktů a služeb v roce 2011 I přes nejistý vývoj ekonomické situace jsme udrželi velmi dobrou ziskovost a finanční stabilitu. V roce 2011 dosáhla naše skupina čistého zisku ve výši 4,388 miliardy Kč, což je o 7,3 % více než v roce K našim klíčovým úspěchům v roce 2011 patří: Naše kapitálová přiměřenost regulované konsolidované účetní jednotky dosáhla 17,1 % a co je neméně důležité, udrželi jsme si velmi silnou pozici z hlediska likvidity, která je již dnes v souladu s opatřeními v oblasti likvidity navrhovanými v nadcházející evropské bankovní regulaci. Náš poměr úvěry/vklady v hrubé výši zůstal stabilní na úrovni 110 %. Zachovali jsme přísné zásady řízení rizik, což nám umožnilo snížit úvěrové ztráty o 28 % ve srovnání s rokem 2010 a potvrdilo naši snahu o odpovědné úvěrování. Rozšířili jsme síť poboček o 13 nových a přemístili nebo renovovali jsme dalších 9, což nám umožnilo vytvořit třetí největší pobočkovou síť v zemi čítající 253 poboček. V rámci podpory zákazníků jsme přidali dalších 41 bankomatů a dosáhli jsme tak celkového počtu 690 bankomatů v celé České republice. Stejně důležité jako finanční výsledky bylo naše zjištění, že potřeby našich zákazníků se mění spolu s měnícím se prostředím, a proto jsme pokračovali v zavádění nových inovativních produktů a služeb. Domníváme se, že tyto inovace v budoucnu zvýší naši atraktivitu, vypořádají se s vývojem poptávky po finančních produktech/službách a stanou se motorem našeho obchodního růstu, a to i v těchto obtížných dobách. Pro své komerční zákazníky jsme vytvořili možnost otevřít si běžný nebo spořicí účet přes internet, což je mimořádné zjednodušení, které šetří již tak vzácný čas našich komerčních klientů. Tato funkce společně se službou MultiCash značně zlepšila naše internetové bankovnictví, jehož možnosti se nyní ještě více rozšířily. Vytvořili jsme nové nabídky pro profesní skupiny, jako jsou lékaři, právníci, notáři a další vybrané profese, a v rámci našeho programu pro podnikání žen také běžný účet pro podnikatelky. Úspěšně jsme jako první na trhu zavedli kreditní karty na počkání, které našim retailovým klientům umožňují použít nové kreditní karty, jakmile odejdou z naší pobočky, tedy ještě v den, kdy o kartu požádali. Navýšili jsme počet retailových běžných účtů o nových a vyzkoušeli jsme inovativní nový účet Genius Gratis, přičemž počet nově aktivovaných účtů kreditních karet se téměř zdvojnásobil a činil nových karet. Nové objemy hypoték se ve srovnání s rokem 2010 zvýšily téměř o 60 %. V oblasti komerčního úvěrování jsme předčili trh. V segmentu individuálně schvalovaných úvěrů se naše nové objemy meziročně zvýšily o 16 % a získali jsme více než nových komerčních zákazníků, kteří využili naše nové balíčky komerčních služeb Genius Business Bronze / Silver / Gold / Platinum. Kromě toho jsme rozšířili komerční běžné účty o polský zlotý a ruský rubl. Dále jsme začali odměňovat všechny osoby, které používají naše bankomaty, speciálními slevami a poukázkami. Zavedli jsme jako jedni z prvních mobilní bankovnictví a bankovní aplikace pro chytré telefony v zemi. Rozšířili jsme možnosti klientských investic rozšířením nabídky investičních fondů a pro náročnější zákazníky jsme zavedli síť individuálních bankéřů, kteří jsou schopni vytvořit pro jednotlivé klienty řešení šitá na míru.

5 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Pohled do budoucna Díváme-li se kupředu, ekonomické prostředí s klesajícím HDP a rostoucí nezaměstnaností nevypadá krátkodobě příznivě, což přinese další vlnu obtíží. Zachováváme ale optimismus, že máme hybnou sílu pro další růst, dovednosti pro řízení rizik a energii pro řízení nákladové základny. Díky kombinaci těchto faktorů se silnou kapitálovou přiměřeností a dobrou likviditou věříme při vší obezřetnosti ve svůj budoucí vývoj. Zároveň chceme i nadále zůstat pro naše klienty silným a finačně stabilním partnerem, který poskytuje širokou škálu velmi kvalitních, inovativních produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Abychom toho dosáhli, budeme na trhu nadále zavádět inovativní produkty, které nám pomohou růst a interně se zaměříme na maximální efektivitu prosazováním automatizace a zjednodušení. Závěr Celkově zůstává naše skupina finančně stabilní, s velmi nízkým inherentním rizikem pro investory a zákazníky, a proto bych chtěl poděkovat našim klientům, obchodním partnerům, kolegům a akcionářům za jejich velkou podporu a loajalitu v roce Těšíme se opět na spolupráci, aby se rok 2012 stal dalším úspěšným rokem. Sean Morrissey Generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank, a.s.

6 4 GE Money Bank Výroční zpráva 2011

7 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku 5 HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY REGULOVANÉHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

8 6 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Významné statistické údaje Skupiny GEM Počet kreditních karet Počet depozitních účtů Počet klientů celkem Počet bankomatů Počet obchodních míst banky

9 Základní údaje o GE Money Bank a.s. 7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O GE MONEY BANK, A.S. ODPOVĚDNÁ BANKA SESTAVUJÍCÍ REGULOVANÝ KONSOLIDAČNÍ CELEK GE MONEY ČESKÁ REPUBLIKA K 31. PROSINCI 2011 obchodní firma: GE Money Bank, a.s. sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4, Michle IČO: právní forma: akciová společnost datum zápisu: 9. června 1998 datum poslední změny: (změna ve složení představenstva) základní kapitál: Kč splaceno: 100 %

10 8 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: 510 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie: GE Money Bank, a.s., nevlastní žádné vlastní akcie ani podobné cenné papíry Údaje o zvýšení základního kapitálu: navýšení základního kapitálu o Kč.

11 Základní údaje o GE Money Bank a.s. 9 Dozorčí rada banky Funkce Ve funkci od Robert Charles Green Předseda dozorčí rady Aleš Blažek Člen dozorčí rady Pavel Zídek Člen dozorčí rady volený zaměstnanci (ve funkci do ) Dne byla novým členem dozorčí rady voleným zaměstnanci zvolena Iva Hamouzová. Představenstvo banky Funkce Ve funkci od Sean Morrissey Předseda představenstva Christoph Glaser Člen představenstva Brett Matthew Belcher Člen představenstva Jiří Báča Člen představenstva Mathias Sebastian Thielen Člen představenstva Počet zaměstnanců přepočtený (k ): Centrála Obchodní místa zaměstnanců zaměstnanců Celkem zaměstnanců Počet obchodních míst banky (k ): 253

12 10 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Údaje o akcionářích regulovaného konsolidačního celku Údaje o akcionářích banky s kvalifikovanou účastí GE Capital International Holdings Corporation Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware Spojené státy americké Předmět podnikání: Zakládání dceřiných společností se sídly mimo Spojené státy americké, výkon práv související s existencí příslušných majetkových účastí a poskytování peněžních prostředků těmto společnostem ve formě úvěrů nebo jinak. 100 % podíl (přímý či nepřímý) na hlasovacích právech 100 % přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu společností v rámci regulovaného konsolidačního celku

13 Základní údaje o GE Money Bank a.s. 11 Přehled o činnostech regulovaného konsolidačního celku Přehled činností vyplývajících z licence 1. přijímání vkladů od veřejnosti 2. poskytování úvěrů 3. investování do cenných papírů na vlastní účet 4. finanční pronájem (finanční leasing) 5. platební styk a zúčtování 6. vydávání a správa platebních prostředků 7. poskytování záruk 8. otevírání akreditivů 9. obstarávání inkasa 10. poskytování investičních služeb zahrnující : doplňkovou investiční službu podle 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků 11. finanční makléřství 12. výkon funkce depozitáře 13. směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 14. poskytování bankovních informací 15. obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: obchodování na vlastní účet s devizovými hodnotami a se zlatem obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně a se zlatem 16. pronájem bezpečnostních schránek 17. činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci GE Money Bank, a.s. Přehled základních činností a služeb, banka skutečně vykonává: V korunové oblasti: 1. zřizování a vedení korunových běžných, termínovaných a spořících účtů a s tím související služby 2. šeková služba 3. vkladové knížky 4. tuzemské dokumentární akreditivy a inkasa 5. úvěrové a obchodní služby (úvěry podnikatelské, spotřební, hypoteční) 6. směnečné služby 7. bankovní záruky 8. odkup pohledávek 9. finanční leasing (financování vozidel) V devizové oblasti: 1. zřizování a vedení devizových běžných a termínovaných účtů 2. směnárenské služby 3. zahraniční dokumentární akreditivy a inkasa 4. hladké platy 5. šekové služby 6. bankovní záruky 7. směnečné služby 8. poskytování úvěrů 9. factoring, forfaiting Ostatní produkty a služby: 1. karetní služby (podle typů karet) 2. informační a poradenské služby 3. poskytování bankovních informací 4. výměna bankovek a mincí Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné

14 12 GE Money Bank Výroční zpráva 2011

15 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 13 ORGÁNY VEDENÍ REGULOVANÉHO KONSOLIDAČNÍHO CELKU

16 14 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Dozorčí rada, představenstvo a vedení GE Money Bank, a.s. Dozorčí rada banky Funkce Ve funkci od Robert Charles Green Předseda dozorčí rady Aleš Blažek Člen dozorčí rady Pavel Zídek Člen dozorčí rady volený zaměstnanci (ve funkci do ) Dne byla novým členem dozorčí rady voleným zaměstnanci zvolena Iva Hamouzová. Představenstvo banky Funkce Ve funkci od Sean Morrissey Předseda představenstva Christoph Glaser Člen představenstva Brett Matthew Belcher Člen představenstva Jiří Báča Člen představenstva Mathias Sebastian Thielen Člen představenstva Divize Ředitel divize Funkce Ve funkci od Sean Morrissey Chief Executive Officer Distribuce Christoph Glaser Chief Distribution Officer Řízení rizik Brett Matthew Belcher Chief Risk Officer Finanční Mathias Thielen Chief Financial Officer Komerční bankovnictví Jiří Báča Chief Commercial Banking Officer Personální Radka Pekelská Chief Human Resources Officer Právní Tomáš Černý Chief Legal Officer Compliance Martina Pecková Chief Compliance Officer Marketing a komunikace Jarmila Plachá Chief Marketing & Communication Officer Informační systémy Ramalingam Rajaram Chief Information Officer Provozní (Operations) Michael Augustin Chief Operations Officer Produkty Ronald Boddy Chief Products Officer pověřen řízením Interní audit Thomas B. Dodd Senior Manager, Internal Audit

17 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 15 Informace o členech dozorčí rady Robert Charles Green vystudoval na University of Maryland v USA. Do GE nastoupil v roce 1990 v rámci finančního manažerského programu a poté zastával řadu manažerských pozic jako např. Vice President & manager GE Capitaľs audit staff, Chief Financial Officer společnosti GE Healthcare ve Velké Británii a Chief Financial Officer GE Money - Americas. V současné době působí na pozici Vice President & Chief Financial Officer GE Capital Global Banking. Od je členem a od zároveň předsedou dozorčí rady GE Money Bank, a. s. Pavel Zidek vystudoval ČVUT v Praze a pote několik let pracoval u různych fi rem jako manažer informačnich technologii. V roce 1991 nastoupil do Agrobanky, kde působil na různych pozicich v odděleni informačnich technologii. Po akvizici společnosti GE se stal Senior IT manažerem a později i členem dozorči rady GE Money Bank, a.s. volenym zaměstnanci banky (zaměstnanci zvolen v roce 2001, 2005 a 2009). Aleš Blažek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1998 nastoupil jako koncipient v advokátní kanceláři White & Case. Od roku 2000 pracoval jako ředitel právního oddělení Citibank v Praze, v roce 2002 se stal ředitelem právního oddělení Citibank pro střední a východní Evropu. V roce 2004 odešel do Londýna, kde zastával pozici zástupce ředitele právního oddělení pro region EMEA v Citigroup. V GE Money působí od roku 2007 ve funkci ředitele právního oddělení pro střední a východní Evropu. Současně je členem České advokátní komory.

18 16 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Informace o členech představenstva a vedení banky Sean Morrissey vystudoval University of Plymouth a má více než dvacet let zkušeností z bankovnictví a z finančních služeb. Před příchodem do GE pracoval pro společnost Ford Credit Europe a pro skupinu BMW Financial Services, kde působil na manažerských pozicích v prodeji, marketingu, rozvoji a tréninku dealerů. Sean Morrissey nastoupil do GE v dubnu roku 2000, kde v rámci GE Money/GE Capital zastával vedoucí funkce, včetně řízení řady společností. Před příchodem do České republiky byl generálním ředitelem a předsedou představenstva Budapest Bank v Maďarsku, generálním ředitelem banky GE Money v Německu a generálním ředitelem společnosti GE Money v Dánsku. Od července 2011 je generálním ředitelem a předsedou představenstva GE Money Bank, a.s. Christoph Glaser vystudoval Čínskou univerzitu v Hongkongu, ekonomiku na Svobodné univerzitě v Berlíně a lingvistiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Do GE nastoupil v rámci dvouletého Programu rozvoje evropských manažerů. Po dokončení programu pracoval v korporátním auditu GE, kde postoupil na úroveň Executive Audit Manager pro GE Consumer Finance a GE Capital Europe a získal tak cenné zkušenosti ze světových trhů. V roce 2005 začal zastávat pozici Chief Finance Officer a stal se členem představenstva GE Money Bank, a. s. V roce 2009 přešel na pozici Chief Distribution Officer GE Money Bank, a.s. Brett Belcher absolvoval American University ve Washingtonu v oboru tranzitivních ekonomik a titul MBA získal na University of Pittsburgh. Bankovní kariéru zahájil v roce 1989 jako referent bankovního dohledu ve federálním úřadu Federal Deposit Insurance Corporation a dva roky pracoval také pro úřad Federal Housing Authority. V letech zastával pozici ředitele řízení rizik v Raiffeisen Bank v Praze. Před svým nástupem do GE v roce 2006 působil osm let na různých vedoucích pozicích v Citigroup v Praze, Londýně a Bratislavě. Od roku 2007 zastává pozici Chief Risk Officer a je členem představenstva GE Money Bank, a.s. Mathias Thielen vystudoval právo na University of Munich. Do GE nastoupil v roce 1998 a získal zde řadu mezinárodních zkušeností. V Paříži a Mnichově pracoval v oblasti fúzí, akvizic a integrace. V roce 2000 nastoupil do týmu korporátního auditu, kde pracoval na finančních auditech, fúzích a akvizicích v GE Capital po celém světě. Po čtyřech letech přešel na pozici senior audit manager na centrálu GE Money v USA, kde odpovídal za globální alokace kapitálu. V roce 2007 přijal funkci finančního ředitele GE Money Bank AG ve Švýcarsku a od července 2011 zastává pozici Chief Financial Officer a je členem představenstva GE Money Bank, a. s. Jiří Báča vystudoval ekonomii a management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a finance a finanční služby na VŠFS v Praze. Svou kariéru zahájil v Komerční bance, kde strávil pět let na různých pozicích jak v retailovém, tak korporátním bankovnictví. Poté pět let působil v HVB Bank, kde zastával řadu funkcí, včetně pozice ředitele divize pro komerční klienty. V roce 2005 odešel do Citibank, kde se stal členem představensva a jako ředitel prodeje a distribuce tam odpovídal jak za retail, tak za distribuci pro malé a střední podniky. Po krátkém působení ve finanční skupině PPF se stal generálním ředitelem mbank. Od roku 2009 zastává pozici Chief Commercial Banking Officer a od dubna 2010 je členem představenstva GE Money Bank, a. s. Radka Pekelská je absolventkou Fakulty managementu, marketingu a logistiky a Ekonomicko-správní fakulty na Univerzitě v Pardubicích. Před nástupem do GE Money Bank, a. s. působila 11 let ve společnosti Tesco, kde byla členkou představenstva a řídila lidské zdroje v České republice a na Slovensku. Od června 2010 zastává pozici ředitelky lidských zdrojů v GE Money Bank, a. s. Je zodpovědná především za rozvoj a zavádění strategie v oblasti řízení lidských zdrojů.

19 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 17 Tomáš Černý je absolventem Právnické fakulty University Karlovy. Před příchodem do GE Money Bank, a. s. působil pět let v pražském zastoupení mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Zaměřoval se tam zejména na oblast obchodního práva, bankovnictví a fúzí a akvizic. Před nástupem do Weil, Gotshal & Manges pracoval dva roky v poradenské společnosti Deloitte & Touche. Od dubna 2005 zastává pozici Chief Legal Officer GE Money Bank, a. s. Jarmila Plachá absolovovala Masarykovu Univerzitu v Brně a poté vystudovala CMC Graduate School of Business v Čelákovicích. Pracovní kariéru zahájila v Singapuru, poté pracovala čtyři roky v manažerské pozici v Eurotelu Praha, spol.s r.o. Před příchodem do GE pracovala 6 let na různých vedoucích pozicích v rámci finanční skupiny Erste Group, mimo jiné rovněž více než dva roky na centrále Erste Group Bank AG ve Vídni. DO GE nastoupila v ledna 2011 na pozici Chief Marketing&Communication Officer GE Money Bank, a.s Martina Pecková absolvovala Fakultu řízení a informatiky na Žilinské univerzitě. Před svým nástupem do GE působila v Dexia Banka Slovensko v oblasti marketingu a kontrolingu. V roce 2001 nastoupila do GE, kde zastávala řadu manažerských pozic ve finanční oblasti v České republice a ve Velké Británii. V letech 2003 až 2006 byla členkou představenstva GE Money Multiservis, a. s. Od května 2006 působila v GE Money Bank, a. s. v manažerských pozicích v oblasti financí a produktů. V roce 2010 nastoupila na pozici senior manažer compliance a od srpna 2011 zastává pozici Chief Compliance Officer v GE Money Bank, a.s. Ramalingam Rajaram je absolventem informatiky na State University of New York.. V průběhu své kariéry zastával různé manažerské pozice v oboru informačních technologií.. Pracoval v několika předních IT společnostech, jako jsou Siebel Systems, Lotus Development a Sybase. Před svým příchodem do GE Money zastával pozici ředitele IT v GE Commercial Distribution Finance ve Spojených státech amerických. Od listopadu 2010 zastává pozici Chief Information Officer v GE Money Bank, a.s. Michael Augustin vystudoval statistiku a ekonomii a retail management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před svým nástupem do GE působil jako projektový a obchodní manažer ve společnostech ACOL a Porcus. Po příchodu do GE v roce 2003 zastával pozici managera oddeleni Akvizic, vedl oddělení Telefonického prodeje a byl predsedou Predstavenstva GE Money na Slovensku. Od roku 2007 vedl Centrum zákaznických služeb a od ledna 2011 zastává pozici Chief Operations Officer GE Money Bank, a. s..

20 18 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Informace o členech představenstva a vedení banky (pokračování) Ronald Boddy vystudoval podnikání a management na University of Liverpool. V GE Money Bank, a. s. pracuje od roku 2010, kdy nastoupil na pozici ředitele kreditních karet. Zkušenosti čerpá z řady vysokých manažerských pozic, které zastával v jedné z předních britských bank Barclays. V minulosti vytvořil například strategii mezinárodní expanze Barclaycard a řídil její plošné nasazení v Evropě a Asii. V prosinci 2011 byl pověřen řízením divize Produktů GE Money Bank, a. s. Thomas Dodd vystudoval Manchesterskou metropolitní univerzitu a Warwickovu univerzitu a je držitelem titulu MBA. Má bohaté zkušenosti zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví a auditu. Před nástupem do GE Money Bank, a.s. byl odpovědný za provádění inspekcí bank pro centrální banku Spojených arabských emirátů. V květnu 2007 nastoupil na pozici senior manažera interního auditu v GE Money Bank, a.s. Současně je členem českého Klubu ředitelů interních auditů.

21 Orgány vedení regulovaného konsolidačního celku 19 Organizační schéma k Představenstvo banky S. Morrissey, Ch. Glaser, M. S. Thielen, B. M. Belcher, J. Báča Dozorčí rada R. Ch. Green, A. Blažek Chief Executive Officer S. Morrissey Internal Audit Department Senior Manager Audit T. Dodd Distribution Division Chief Distribution Officer Ch. Glaser Commercial Banking Division Chief Commercial Banking Officer J. Báča Risk Division Chief Risk Officer B.M. Belcher Finance Divison Chief Financial Officer M.S. Thielen Operations Division Chief Operations Officer M. Augustin Legal Division Chief Legal Officer T. Černý Compliance Division Chief Compliance Officer M. Pecková Marketing & Communication Division Chief Marketing & Communication Officer J. Plachá Human Resources Division Chief Human Resources Officer R. Pekelská Information Technologies Division Chief Information Officer R. Rajaram Products Division Chief Products Officer R. Boddy, pověřen řízením

22 20 GE Money Bank Výroční zpráva 2011

23 Zpráva představenstva 21 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA V průběhu roku 2011 se regulovany konsolidačni celek (Skupina GEM) zaměřil na svou obchodní strategii poskytovat svým klientům širokou škálu vysoce kvalitních, hodnotných a inovativních produktů a služeb.

24 22 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 K dosáhla celková hrubá výše úvěrů Skupiny GEM poskytnutých zákazníkům 117,9 miliardy Kč. Objem nezajištěných spotřebitelských úvěrů činil 45,5 miliardy Kč. Objem hypotečních úvěrů k datu 31. prosince 2011 dosáhl 21,4 miliardy Kč a úvěry komerčním klientům vzrostly na hodnotu 31,4 miliardy Kč. Pohledávky z kreditních karet vzrostly meziročně o 17 % a na konci roku 2011 dosáhly výše 7,2 miliardy Kč. Úvěry na nákup vozidel ve výši 7,2 miliardy Kč představují největší část aktiv společnosti GE Money Auto, a.s. K datu 31. prosince 2011 Skupina GEM udržovala silný poměr úvěry/vklady, a to v hrubé výši 110 %. Celkový objem vkladů představoval částku 106,7 miliard Kč. Ukazatel kapitálové přiměřenosti Skupiny GEM vzrostl o 2,4 procentního bodu na výši 17,1%. Celková hodnota kapitálu ke konci roku 2011 dosáhla 30 miliard Kč (Tier 1 regulatorní kapitál 24,7 miliard korun). Skupina GEM i v roce 2011 pokračovala v rozvoji své distribuční sítě. V roce 2011 bylo otevřeno 13 nových poboček a bylo instalováno 41 nových bankomatů. Představenstvo GEMB je spokojeno s výsledky, kterých Banka a Skupina GEM v roce 2011 dosáhly i přes obtížnou ekonomickou situaci. Členové představenstva by rádi poděkovali zákazníkům za jejich věrnost, partnerům za jejich podporu a všem zaměstnancům za usilovnou práci. Sean Morrissey, předseda představenstva Christoph Glaser, člen představenstva Brett Matthew Belcher, člen představenstva Jiří Báča, člen představenstva Mathias Sebastian Thielen, člen představenstva

25 Konsolidované hospodářské výsledky 23 KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY

26 24 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Konsolidované hospodářské výsledky (podle českých účetních standardů) Závazky vůči klientům (tis. Kč) Úvěry klientům bez vlivu OP (tis. Kč) Celková aktiva (tis. Kč) Kapitálová přiměřenost 14,73 % 17,10 % Čistý zisk (tis. Kč)

27 Konsolidované hospodářské výsledky 25 Vybrané ekonomické ukazatele Meziroční Meziroční Skupina GEM Skupina GEM GEMB GEMB změna změna Skupina GEM GEMB Kapitálová přiměřenost 17,10% 14,73% 17,97% 15,26% 16,13% 17,73% Tier ,82% 14,77% Tier ,84% 145,84% Souhrnná výše regulatorního kapitálu (tis. Kč) ,82% 14,78% Splacený základní kapitál v obchodním rejstříku (tis. Kč) ,00% 0,00% Povinné rezervní fondy (tis. Kč) ,00% 0,00% Emisní ážio (tis. Kč) ,00% 0,00% Nerozdělený zisk z předchozích období (tis. Kč) ,49% 18,53% Nehmotný majetek jiný než goodwill (tis. Kč) ,06% 2,82% Kapitálový požadavek celkem ,12% -2,51% Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku ,38% -2,95% Kapitálový požadavek k operačnímu riziku ,50% 1,03% Skupina GEM GEMB Skupina GEM GEMB Rentabilita průměrného kapitálu 18,76% 16,41% 15,17% 15,26% Rentabilita průměrných aktiv 3,06% 2,71% 2,77% 2,32% Správní náklady na 1 zaměstnance Aktiva na 1 zaměstnance Čistý zisk na 1 zaměstnance Počet zaměstnanců

28 26 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Struktura konsolidované rozvahy (podle českých účetních standardů) Aktiva 2011 Pasiva ,20 % 4,31 % 2,17 % 8,84 % 2,38 % 0,19 % 21,32 % 0,38 % 75,73 % 72,48 % Hotovost Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty netto Cenné papíry Ostatní aktiva Závazky vůči bankám Závazky vůči klientům Rezervy Vlastní kapitál Ostatní pasiva Aktiva 2010 Pasiva ,49 % 4,55 % 2,17 % 11,19 % 2,26 % 0,21 % 18,35 % 0,51 % 73,60 % 78,67 %

29 Vybrané ekonomické ukazatele 27 VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE

30 28 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Základní finanční ukazatele (podle českých účetních standardů) Celková aktiva (mil. Kč) *Údaje k až k znázorňují konsolidované údaje Skupiny GEM. Předešlá období znázorňují pouze údaje za GE Money Bank, a.s * 2010* Čistý zisk (mil. Kč) * 2010* 2011* Závazky vůči klientům (mil. Kč) * 2010 * 2011 *

31 Vybrané ekonomické ukazatele Průměrný počet zaměstnanců * 2010 * 2011 * 300 Počet obchodních míst * 2010* 2011*

32 30 GE Money Bank Výroční zpráva 2011

33 Společenská odpovědnost skupiny Text, GE Money text, t, text Bank t SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST SKUPINY GE MONEY BANK Společenská odpovědnost firem je neoddělitelnou součástí všech jejich obchodních aktivit. Jejími principy se řídíme ve svém přístupu ke komunitám, ve kterých působíme, a k životnímu prostředí obecně. Odpovědně jednáme se svými zákazníky a dodavateli. Pro své zaměstnance pak vytváříme takové pracovní prostředí, které napomáhá jejich osobnímu rozvoji a které respektuje jejich individuální možnosti.

34 32 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 Externí zaměření Životní prostředí Ve vztahu ke svým klientům se řídíme etickými kodexy České bankovní asociace a interním etickým kodexem GE Money. V rámci těchto kodexů absolvují naši zaměstnanci každoroční povinná školení a odevzdávají prohlášení související s prevencí rizikového jednání, etikou a střetem zájmů. Každý náš dodavatel obdrží dokument o integritě. Jako banka si zvlášť zakládáme na dodržování pravidel souvisejících s nepřípustnými platbami a prevencí praní špinavých peněz. Naši společenskou odpovědnost reflektuje i nabídka speciálních produktů. Tyto produkty nabízíme např. obcím, podnikatelům v zemědělství a ekoenergii a rovněž neziskovým organizacím. V souladu s projektem Brand Promise & Customer Experience monitorujeme nejen procesy z pohledu banky, ale i zákazníka. Dle zpětné vazby je upravujeme, aby byly pro zákazníka jednodušší a srozumitelnější. Vždy klienta předem informujeme o podmínkách svých služeb a produktů. Řídíme se principy zodpovědného úvěrování a řízení rizik. Interní zaměření Náš odpovědný přístup vůči zaměstnancům staví na závazku integrity, principu meritokracie a rovných příležitostech v rámci náboru a kariérního i nástupnického plánování. Zaměstnancům je poskytován prostor pro inovace a návrhy na zlepšení procesů i pracovního prostředí. Disponujeme škálou rozvojových programů (GE Money University, koučink, mentoring), hodnoticích nástrojů (půlroční rozhovor s liniovým manažerem, 360 ) a průzkumů spokojenosti zaměstnanců (anonymních i osobních). Celoroční program GE Pro zdraví zlepšuje podmínky v oblastech stravování, benefitů souvisejících s pohybem a zdravým životním stylem (certifikováno 2011 GE korporátním auditem). Podporuje sladění osobního a pracovního života (např. flexibilní úvazky, job share, práce z domova). V rámci korporátní sítě Women s Network pak pořádáme semináře podporující postavení žen v manažerských pozicích, vytváříme příležitosti pro kariérní růst žen a rovněž pro jejich návrat do práce po mateřské či rodičovské dovolené. V rámci celosvětové iniciativy Ecomagination usilujeme o představení nových produktů a služeb, které nám a našim zákazníkům umožňují reagovat na nejpalčivější ekologická témata. V rámci produktového portfolia podporujeme ekoenergii a podnikatele v zemědělství. Podpora životního prostředí je zároveň jednou ze čtyř oblastí, na které se zaměřujeme v rámci svých dobrovolnických aktivit. Naši dobrovolníci z GE Volunteers tak pravidelně spolupracují s chráněnými krajinnými oblastmi, národními parky, ale i zoologickými zahradami. V rámci interních procesů minimalizujeme negativní dopad na životní prostředí, například tříděním odpadu, preferencí elektronické komunikace včetně výpisů z účtů nebo standardně přednastaveným černobílým oboustranným tiskem. Naše projekty GE Volunteers Dobrovolnictví je již desítky let jedním ze základních pilířů společenské odpovědnosti koncernu GE po celém světě. Cílem těchto aktivit je přímá a osobní pomoc lidem a komunitám, ve kterých GE působí, a to prostřednictvím zapojení vlastních zaměstnanců. V České republice sdružuje organizace GE Volunteers dobrovolníky z řad zaměstnanců GE Money Bank již 13 let. Realizujeme dobrovolnické aktivity po celé ČR a soustředíme se přitom na čtyři hlavní oblasti: děti a vzdělávání, senioři, znevýhodnění spoluobčané, životní prostředí. Zároveň jsme schopni efektivně reagovat na akutní potřeby osob a oblastí zasažených nenadálými nepříznivými událostmi. Počet zapojených dobrovolníků a zrealizovaných projektů každoročně stoupá. V roce 2011 se podařilo zapojit celkem 936 zaměstnanců GE Money do 93 dobrovolnických akcí, během nichž odpracovali hodin. Naše pomoc není hodnotitelná penězi. Řídíme se větou: Věnovat sám sebe vás nemusí stát vůbec nic, ale často je to k nezaplacení".

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Údaje o ebance k 31. 3. 2007

Údaje o ebance k 31. 3. 2007 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 2 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 (zveřejněno dne: 10. 4. 2007) Obchodní jméno: ebanka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo banky: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 Identifikační

Více

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život

Výroční zpráva 2008. Jsme s Vámi celý život Výroční zpráva 2008 Jsme s Vámi celý život Klíčové ukazatele roku 2008 FINANČNÍ UKAZATELE (V TISÍCÍCH EUR) 2008 2007 Celkové výnosy 142 771 121 971 EBITDA 39 491 38 376 Provozní zisk 22 681 26 043 Čistý

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.

Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip. Národní 981/ 17, Praha 1 Staré Město, 110 08, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu změn legislativy

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

ŠKODA Výroční zpráva

ŠKODA Výroční zpráva 2013 ŠKODA Výroční zpráva ŠKODA AUTO a.s. Obsah 4 Úvodní slovo Zpráva představenstva 8 Profil skupiny ŠKODA AUTO 9 Správa a řízení 9 Zpráva dozorčí rady 10 Orgány společnosti ŠKODA AUTO 12 Prohlášení o

Více