Pravidla bonusové akce k Mistrovství světa v hokeji 2017 Milionová hokejová hra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla bonusové akce k Mistrovství světa v hokeji 2017 Milionová hokejová hra"

Transkript

1 Pravidla bonusové akce k Mistrovství světa v hokeji 2017 Milionová hokejová hra MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ BONUSOVÉ AKCE Bonusová akce probíhá na internetové stránce ve dvou částech. Sázející se může zúčastnit obou částí bonusové akce nezávisle na sobě. Doba trvání bonusové akce je stanovena od :00 hod do do 23:59 hod (dále jen doba konání bonusové akce ). ÚČAST A PODMÍNKY BONUSOVÉ AKCE Bonusové akce se může zúčastnit fyzická osoba, která se zaregistruje na internetové stránce kde vyplní svou ovou adresu, která musí být totožná s ovou adresou vyplněnou při registraci do herního portálu sazka.cz, který slouží k hraní hazardních her a zvolí heslo. Podmínkou účasti v bonusové akci je dále vyplnění registračního formuláře do herního portálu sazka.cz, který slouží k hraní hazardních her a je dostupný na internetových stránkách pořadatele, (dále také jako herní portál sazka.cz ), dokončení registračního procesu nejpozději do , čímž Můj účet získá status trvalý. PRVNÍ ČÁST BONUSOVÉ AKCE V rámci bonusové akce musí sázející natipovat šest zápasů českého hokejového týmu v základní části Mistrovství světa v hokeji 2017 (dále také jako MS v hokeji 2017 ), a to výhru nebo výhru v prodloužení a jeden přesný výsledek vybraného utkání českého hokejového týmu v základní hrací době v základní části MS v hokeji 2017 a dále musí správně zodpovědět 2 doplňující otázky: Postoupí český tým do semifinále turnaje? a Kolik vstřelí český tým na turnaji gólů?. Každý sázející může vložit pouze jeden tip každého utkání. Vložený tip nesmí být později nijak upravován a měněn a musí být vložen a dokončen do do 16:00. Dokončený Tip znamená, že sázející natipoval všechny zápasy, přesný výsledek a zodpověděl obě doplňující otázky a ověřil svou ovou adresu. VÝHRY V PRVNÍ ČÁSTI BONUSOVÉ AKCE Výhru v bonusové akci lze získat umístěním ve vypsaných kategoriích turnaje v některém z uvedených výherních pořadí Hlavní cena: Sázející, který správně určí všechny tipy a správně zodpoví doplňující otázky bonusové akce, vyhraje Kč (slovy: tři miliony korun českých), které mu budou, jako peněžní prostředky, připsány na Můj účet se statusem trvalý. V případě, že podmínky pro získání Hlavní ceny splní více výherců, výhra jim bude pořadatelem poměrně rozdělena.

2 Nejvíce správných tipů: Za každý správný tip zápasu, resp. výhry/výhry v prodloužení, sázející získává 1 bod. Za správný tip přesného výsledku sázející získá 5 bodů. Doplňující otázky se do bodování nezapočítávají. - Sázející, který správně natipuje nejvíce zápasů za nejvíce bodů a zároveň mu nebude vyplacena Hlavní cena bonusové akce, vyhraje Kč, které mu budou připsány na Můj účet se statusem trvalý. Výhra v celkové hodnotě Kč bude vyplácena v pěti po sobě jdoucích měsících vždy po Kč. - Sázející, který správně natipuje nejvíce zápasů za nejvíce bodů jako druhý v pořadí a zároveň mu nebude vyplacena Hlavní cena bonusové akce, vyhraje Kč, které mu budou připsány na Můj účet se statusem trvalý. Výhra v celkové hodnotě Kč bude vyplácena v šesti po sobě jdoucích měsících vždy po Kč. - Sázející, který správně natipuje nejvíce zápasů za nejvíce bodů jako třetí v pořadí a zároveň mu nebude vyplacena Hlavní cena bonusové akce, vyhraje Kč, které mu budou připsány na Můj účet se statusem trvalý. Výhra v celkové hodnotě Kč bude vyplácena v pěti po sobě jdoucích měsících vždy po Kč. V případě rovnosti počtu bodů sázejících, bude o pořadí rozhodovat nižší rozdíl od správné odpovědi na zodpovězenou otázku: kolik vstřelí český tým na turnaji gólů?. Pokud ani takto nebude, z důvodu přetrvávající rovnosti bodů, o výherci rozhodnuto, rozhodne dřívější čas podání tipu. Počet vstřelených gólů českého týmu na MS v hokeji 2017 se počítá dle oficiálních statistik Mistrovství světa v hokeji 2017, tj. počítají se góly v základní hrací době, v prodloužení a rozhodující nájezd. Výhra bude vyplacena na Můj účet na herním portálu sazka.cz. DRUHÁ ČÁST BONUSOVÉ AKCE Druhé části bonusové akce se zúčastní sázející, kteří splní následující podmínky: - vsadí tiket minimálně s jednou sázkovou událostí týkající se MS v hokeji Tato podmínka neplatí pro kategorii Nejvíce LIVE sázek, kde tiket musí obsahovat sázkovou událost týkající se jakéhokoli utkání ledního hokeje. - KOMBI sázky se do bonusové akce nezapočítávají. - Tikety zařazené do bonusové akce musí být vsazeny od :00 hod a vyhodnoceny do do 23:59 hod a každý musí být v minimální výši 200 Kč. - Duplicitní tikety se do bonusové akce nezapočítávají (duplicitní tiket je tiket, který je vsazený stejným sázejícím na stejnou příležitost bez ohledu na čas). - Při stornování zápasu/jeho vyhodnocení kurzem 1, musí zbytek tiketu, aby byl započítán do bonusové akce stále splnit všechny podmínky - V případě, že se sázející umístí ve více kategoriích na výherním pořadí, získává vždy pouze jednu výhru, a to v kategorii, ve které je hodnota výhry vyšší. V případě, že obě výhry v obou kategoriích budou ve stejné výši rozhodne o výherní kategorii dřívější vsazení posledního započítaného tiketu do bonusové akce. - V případě, že více sázejících bude mít stejný počet tiketů zařazených do bonusové akce rozhodne o umístění dřívější vsazení posledního započítaného tiketu do bonusové akce ze všech sázejících, kteří mají stejný počet tiketů zařazených do bonusové akce.

3 JEDNOTLIVÉ KATEGORIE 2. ČÁSTI BONUSOVÉ AKCE A JEJICH HODNOCENÍ Nejvíce LIVE sázek Sázející, který si v době konání bonusové akce vsadí nejvíce tiketů LIVE na jakoukoliv hokejovou příležitost s kurzem 1.8 a vyšším. Do celkového počtu tiketů se započítávají vyhodnocené (výherní i nevýherní) SOLO a AKO tikety, které obsahují pouze LIVE sázkové příležitosti na lední hokej. Nejvíce AKO sázek Sázející, který si v době konání bonusové akce vsadí nejvíce tiketů AKO, kde alespoň jedna příležitost na tiketu se musí týkat MS v ledním hokeji 2017, je s celkovým kurzem 3 a vyšším a obsahuje alespoň 3 sázkové příležitosti. Do celkového počtu tiketů se započítávají vyhodnocené (výherní i nevýherní) tikety obsahující LIVE a Prematch sázkové příležitosti nebo jen Prematch sázkové příležitosti. VÝHRY V DRUHÉ ČÁSTI BONUSOVÉ AKCE Výhru v bonusové akci získá sázející, který splnil výše uvedené podmínky 2. části bonusové akce a získal umístění ve vypsaných kategoriích bonusové akce v některém z následujících výherních pořadí: Nejvíce LIVE sázek 1. výhra v celkové hodnotě Kč 2. výhra v celkové hodnotě Kč 3. výhra v celkové hodnotě Kč výhra v celkové hodnotě Kč výhra v celkové hodnotě Kč výhra v celkové hodnotě Kč výhra v celkové hodnotě Kč výhra v celkové hodnotě Kč Nejvíce AKO sázek 1. výhra v celkové hodnotě Kč 2. výhra v celkové hodnotě Kč 3. výhra v celkové hodnotě Kč výhra v celkové hodnotě Kč výhra v celkové hodnotě Kč výhra v celkové hodnotě Kč výhra v celkové hodnotě Kč výhra v celkové hodnotě Kč Výhra v celkové hodnotě Kč bude vyplácena v pěti po sobě jdoucích měsících vždy po Kč. Výhra v celkové hodnotě Kč bude vyplácena ve čtyřech po sobě jdoucích měsících vždy po Kč. Výhra v celkové hodnotě Kč bude vyplácena ve čtyřech po sobě jdoucích měsících vždy po Kč.

4 Výhra v celkové hodnotě Kč bude vyplácena ve třech po sobě jdoucích měsících vždy po Kč Výhra bude vyplacena na Můj účet na herním portálu sazka.cz. 6. OZNÁMENÍ A ZASLÁNÍ VÝHER 1. Výherci budou em (na ovou adresu uvedenou v registračním formuláři), nejpozději do 14 pracovních dnů od skončení bonusové akce. Připsání všech výher proběhne do 14 dnů od vyhlášení výsledků bonusové akce, a to automaticky na výhercův Můj účet se statusem trvalý. Vyhlášení výherců bude zveřejněno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení bonusové akce na 2. Sázející účastí v bonusové akci souhlasí s pravidly a podmínkami bonusové akce a se Všeobecnými podmínkami Herní portálu sazka.cz. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel sázejícím. 3. Výhry v bonusové akci nelze převádět na jiné osoby. Sázející nemůže nárokovat jinou výhru, než určenou pořadatelem bonusové akce, a nemá nárok výhru reklamovat. 4. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. 7. OSOBNÍ ÚDAJE 1. Účastí v bonusové akci sázející bere na vědomí, že pro účely organizačního a technického zajištění jeho účasti v bonusové akci bude pořadatel v pozici správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ), o sázejícím zpracovávat osobní údaje v rozsahu ová adresa a telefonní číslo toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro zajištění účasti sázejícího v bonusové akci. V případě, že sázející s poskytnutím svých osobních údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze realizovat jeho účast v bonusové akci. Sázejícím poskytnuté osobní údaje je pořadatel oprávněn rovněž zpracovávat pro účely ochrany svých práv v případě sporu se sázejícím. Zpracování osobních údajů dle tohoto článku bude prováděno po dobu trvání bonusové akce a dále 1 měsíc po ní. 2. Zpracování osobních údajů sázejícího bude prováděno prostředky technických zařízení a způsobem manuálního i automatického zpracování, zejména pak v elektronické podobě s využitím výpočetní techniky. Pořadatel bude provádět zpracování osobních údajů sázejících rovněž prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů, a to Prague Bistro Digital s.r.o. 3. Sázející dále bere na vědomí, že pořadatel je na základě 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo sázejícího za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již sázejícímu poskytl. Platí, že takové šíření obchodních sdělení je možno činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany sázejícího. 4. Sázející má jako subjekt osobních údajů veškerá práva přiznaná zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy. Sázející má především právo požádat pořadatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz 12 zákona o ochraně osobních údajů). Pořadatel je povinen sázejícímu bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech sázejícího. 5. Sázející, který se domnívá, že pořadatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle 21 zákona o ochraně osobních údajů právo požádat pořadatele o vysvětlení. Dále může

5 sázející pořadatele vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se sázející domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud pořadatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo sázející s vyjádřením pořadatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů. 6. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů účastníků, aktuální znění Zásad je veřejně přístupné na webových stránkách 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Účastí v bonusové akci vyjadřuje sázející souhlas s těmito pravidly bonusové akce a s Všeobecnými podmínkami herního portálu sazka.cz a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele. 2. Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním bonusové akce, a to včetně změny pravidel, přerušení bonusové akce, pozastavení bonusové akce, předčasného ukončení bonusové akce nebo vyloučení jakéhokoli sázejícího ze bonusové akce bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel bonusové akce nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel bonusové akce, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany sázejícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky bonusové akce. 3. Rozhodnutí podle tohoto článku je pořadatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu bonusové akce, a to až do okamžiku předání výher. 4. Výsledky bonusové akce jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli bonusové akce. V Praze dne Pravidla soutěže k Mistrovství světa v hokeji 2017 při Milionové hokejové hře Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže k Mistrovství světa v hokeji 2017 při Milionové hokejové hře (dále soutěž ) a souhlas se zpracováním osobních údajů. VYHLAŠOVATEL A POŘADATEL SOUTĚŽE Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je společnost SAZKA a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu 851, PSČ , IČO: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7424 (dále jen pořadatel ).

6 MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž probíhá na internetové stránce Doba trvání soutěže je stanovena od :00 hod do do 23:59 hod (dále jen doba konání soutěže ). ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE 1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která se zaregistruje na internetové stránce kde vyplní svou ovou adresu, která musí být totožná s ovou adresou vyplněnou při registraci do herního portálu sazka.cz, který slouží k hraní hazardních her a zvolí heslo. Podmínkou účasti v soutěži je dále vyplnění registračního formuláře do herního portálu sazka.cz, který slouží k hraní hazardních her a je dostupný na internetových stránkách pořadatele, (dále také jako herní portál sazka.cz ), dokončení registračního procesu nejpozději do , čímž Můj účet získá status trvalý (dále také jako soutěžící ). 2. V rámci soutěže musí soutěžící natipovat zápasy českého hokejového týmu v základní části MS v hokeji 2017, a to výhru nebo výhru v prodloužení, přesný výsledek vybraného utkání českého hokejového týmu v základní hrací době v základní části MS v hokeji 2017 a dále musí správně zodpovědět 2 doplňující otázky: Postoupí český tým do semifinále turnaje? a Kolik vstřelí český tým na turnaji gólů?. Každý soutěžící může vložit pouze jeden tip každého utkání. Vložený tip nesmí být později nijak upravován a měněn a musí být vložen a dokončen do do 16:00. Dokončený Tip znamená, že soutěžící natipoval všechny zápasy, přesný výsledek a zodpověděl obě doplňující otázky a ověřil svou ovou adresu. VÝHRY V SOUTĚŽI 1. Výhru v soutěži lze získat prostřednictvím losování. Ze všech soutěžících, kteří se zúčastní soutěže a budou splňovat podmínky soutěže, bude pořadatelem vylosováno certifikovaným losovacím zařízením 10 výherců, a to do 2 týdnů od skončení MS v hokeji Každému z vylosovaných výherců bude na ověřený platební účet, uvedený na herním portálu sazka.cz, připsána částka Kč. OSOBY VYLOUČENÉ Z ÚČASTI V SOUTĚŽI Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude vyplacena. OZNÁMENÍ A ZASLÁNÍ VÝHER 5. Výherci budou em (na ovou adresu uvedenou v registračním formuláři), nejpozději do 14 pracovních dnů od skončení soutěže. Připsání všech výher proběhne do 14 dnů od vyhlášení výsledků soutěže, a to automaticky na výhercův Můj účet se statusem trvalý. Vyhlášení výherců bude zveřejněno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení soutěže na

7 6. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže a se Všeobecnými podmínkami Herní portálu sazka.cz. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. 7. Výhry v soutěži nelze převádět na jiné osoby. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než určenou pořadatelem soutěže, a nemá nárok výhru reklamovat. 8. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. OSOBNÍ ÚDAJE 7. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že pro účely organizačního a technického zajištění jeho účasti v soutěži bude pořadatel v pozici správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ), o soutěžícím zpracovávat osobní údaje v rozsahu ová adresa a telefonní číslo toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro zajištění účasti soutěžícího v soutěži. V případě, že soutěžící s poskytnutím svých osobních údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze realizovat jeho účast v soutěži. Soutěžícím poskytnuté osobní údaje je pořadatel oprávněn rovněž zpracovávat pro účely ochrany svých práv v případě sporu se soutěžícím. Zpracování osobních údajů dle tohoto článku bude prováděno po dobu trvání soutěže a dále 1 měsíc po ní. 8. Zpracování osobních údajů soutěžícího bude prováděno prostředky technických zařízení a způsobem manuálního i automatického zpracování, zejména pak v elektronické podobě s využitím výpočetní techniky. Pořadatel bude provádět zpracování osobních údajů soutěžících rovněž prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů, a to Prague Bistro Digital s.r.o. 9. Soutěžící dále bere na vědomí, že pořadatel je na základě 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo soutěžícího za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již soutěžícímu poskytl. Platí, že takové šíření obchodních sdělení je možno činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany soutěžícího. 10. Soutěžící má jako subjekt osobních údajů veškerá práva přiznaná zákonem o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy. Soutěžící má především právo požádat pořadatele o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz 12 zákona o ochraně osobních údajů). Pořadatel je povinen soutěžícímu bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech soutěžícího. 11. Soutěžící, který se domnívá, že pořadatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle 21 zákona o ochraně osobních údajů právo požádat pořadatele o vysvětlení. Dále může soutěžící pořadatele vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod. V každém případě, kdy se soutěžící domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud pořadatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo soutěžící s vyjádřením pořadatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů. 12. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů účastníků, aktuální znění Zásad je veřejně přístupné na webových stránkách

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 5. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a s Všeobecnými podmínkami herního portálu sazka.cz a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy pořadatele. 6. Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. 7. Rozhodnutí podle tohoto článku je pořadatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. 8. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. V Praze dne

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015 KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE SAZKABET CUP K MS V HOKEJI 2015 Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže SAZKABET CUP 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže SAZKABET CUP (dále jen soutěž )

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SÁZKA NA ZÁŽITKY pro fotbalové fanoušky

PRAVIDLA SOUTĚŽE SÁZKA NA ZÁŽITKY pro fotbalové fanoušky PRAVIDLA SOUTĚŽE SÁZKA NA ZÁŽITKY pro fotbalové fanoušky Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen pravidla ) soutěže Sázka na zážitky (dále soutěž ) a informace o zpracování osobních údajů.

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE RENTIÉR VYHRÁVÁ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE RENTIÉR VYHRÁVÁ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE RENTIÉR VYHRÁVÁ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže RENTIÉR VYHRÁVÁ (dále jen soutěž ). 1. ÚVOD 1.1. Vstoupením do

Více

2016 do do 23:59:59 hodin (dále jen doba trvání soutěže ) a je rozdělena na jednotlivá soutěžní kola viz čl. 4 těchto pravidel.

2016 do do 23:59:59 hodin (dále jen doba trvání soutěže ) a je rozdělena na jednotlivá soutěžní kola viz čl. 4 těchto pravidel. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA TCHIBO SOUTĚŽE Darovat s láskou Následující text představuje úplná a závazná pravidla soutěže Darovat s láskou (dále jen soutěž ). Tato pravidla soutěže (dále jen pravidla ) jsou po

Více

Pravidla soutěže. Vyhraj roční bezplatný přístup do online portálu

Pravidla soutěže. Vyhraj roční bezplatný přístup do online portálu Pravidla soutěže Vyhraj roční bezplatný přístup do online portálu 1. Pořadatel soutěže 1. Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem Vyhraj roční bezplatný přístup do online portálu (dále jen soutěž ) je

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Fotosoutěž Sazka

PRAVIDLA SOUTĚŽE Fotosoutěž Sazka PRAVIDLA SOUTĚŽE Fotosoutěž Sazka Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Fotosoutěž Sazka (dále jen soutěž ): 1. Vyhlašovatel soutěže 1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost SAZKA a.s.,

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Oficiální pravidla a podmínky soutěže Zjemni šéfe Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže a vedlejší akce (dále již jen pravidla soutěže ) Zjemni šéfe (dále společně již jen soutěž ). Pravidla

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE ŠTĚDRÝ KOCOUR

PRAVIDLA SOUTĚŽE ŠTĚDRÝ KOCOUR PRAVIDLA SOUTĚŽE ŠTĚDRÝ KOCOUR Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen pravidla ) soutěže Štědrý kocour (dále jen soutěž ) a souhlas se zpracováním osobních údajů: 1. Vyhlašovatel a organizátor

Více

Pravidla soutěže První facebooková povídka

Pravidla soutěže První facebooková povídka Pravidla soutěže První facebooková povídka Pravidla ve zkratce Soutěž probíhá 4. 4. 5. 5. 2014 na stránce Magnesia www.fb.com/magnesiacs. V tomto období najdete na stránce Magnesie každé úterý a pátek

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu

Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu Úplné znění podmínek soutěže FIAT Získejte tankovací kartu 1. Předmět 1.1. Tento dokument obsahuje výhradní a úplnou úpravu pravidel soutěže FIAT Získejte tankovací kartu (dále jako soutěž ). Tato pravidla

Více

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru.

1. Soutěžním kolem je soutěžní den, v jehož průběhu má každý účastník soutěže možnost získat výhru. Pravidla soutěže Kdopak to mluví? I. Obecná ustanovení II. 1. Soutěž Kdopak to mluví? (dále jen soutěž ) probíhá v rozhlasovém vysílání radia City 93,7 FM v termínu od 09. 10. 2015 do 31. 12. 2015 nebo

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 2. května do 21:00h 25. května 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O STAVEBNICE MERKUR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682, Zapsaná v

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE

Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE Úplná pravidla spotřebitelské akce EURONICS NADĚLUJE I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané EURONICS NADĚLUJE (dále jen Akce

Více

Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika

Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika Reklamní akce Vzorky zdarma 2017 Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Vzorky zdarma 2017 (dále jen soutěž ).

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra Oficiální pravidla a podmínky soutěže Nominuj Sedlčanského Grilmistra Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále již jen pravidla soutěže ) Nominuj Sedlčanského grilmistra (dále již

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika

Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika Reklamní akce Soutěž o dvoufázový sprej Elseve od značky L ORÉAL Paris vhodný pro tvůj typ vlasů Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Fabia

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Fabia PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Fabia Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Tipni, kam dojede Škoda Fabia (dále jen soutěž ): 1. Vyhlašovatel soutěže 1.1. Vyhlašovatelem soutěže

Více

Soutěž probíhá od 9:00h 4. dubna do 21:00h 13. dubna 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ).

Soutěž probíhá od 9:00h 4. dubna do 21:00h 13. dubna 2014 na území České republiky (dále jen doba konání soutěže ). PRAVIDLA SOUTĚŽE O SKÚTR EGO S OC ŠESTKA ZÁTOR a POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost RTC Production s.r.o. se sídlem: Plzeňská 1270/97, 150 00, Praha 5, IČ: 24187682, DIČ CZ 24187682,

Více

Úplná pravidla soutěže Fotbalová jízda

Úplná pravidla soutěže Fotbalová jízda Úplná pravidla soutěže Fotbalová jízda (dále jen soutěž) 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost Concept One, a.s., se sídlem Praha 1, U Bulhara 3, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma

Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma Úplná pravidla spotřebitelské akce Dáváme vám 2x víc. Každý den nákup zdarma I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Dáváme vám

Více

Pravidla soutěže Tipovačka

Pravidla soutěže Tipovačka Pravidla soutěže Tipovačka 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Tipovačka (dále také soutěž ) se koná v termínu od 00:00:01 dne 20. 2. 2017 do 23:59:59 dne 5. 3. 2017 (dále také soutěžní období ).

Více

Reklamní akce Týdenní péče od značky MIXA Hyalurogel: 7 vzorečků krému Hyalurogel Česká republika

Reklamní akce Týdenní péče od značky MIXA Hyalurogel: 7 vzorečků krému Hyalurogel Česká republika Reklamní akce Týdenní péče od značky MIXA Hyalurogel: 7 vzorečků krému Hyalurogel Česká republika 1. Pravidla soutěže 1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla

Více

Můj paradox - Herní řád soutěže

Můj paradox - Herní řád soutěže Můj paradox - Herní řád soutěže I. Úvodní ustanovení Pořadatelem Hlasování s názvem Můj paradox (dále jen Hlasování ) je společnost eman, s.r.o. se sídlem V Olšinách 16/82, 100 00, Praha 10, IČ 272 03

Více

Reklamní akce Vichy věrnostní program 2016 Česká republika

Reklamní akce Vichy věrnostní program 2016 Česká republika Reklamní akce Vichy věrnostní program 2016 Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Vichy věrnostní program 2016

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Úplná pravidla soutěže Kvíz o jablkách

Úplná pravidla soutěže Kvíz o jablkách Úplná pravidla soutěže Kvíz o jablkách Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Kvíz o jablkách (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje

Více

ING Konto pravidla soutěže verze platná od

ING Konto pravidla soutěže verze platná od ING Konto pravidla soutěže verze platná od 19.8. 2016 I. Organizátor soutěže 1. Organizátorem soutěže je: Media Park s.r.o. IČ: 27376371 zastoupená Lukášem Nádvorníkem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní

Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže Zahradní Smyslem tohoto statutu je úplná a jasná úprava pravidel spotřebitelské soutěže "Zahradní soutěž" aplikace pro Facebook" (dále jen"soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL

PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL PRAVIDLA AKCE VOLEJTE S PILSNER URQUELL společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů

Statut soutěže Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr a pravidla ochrany osobních údajů Statut soutěže "Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Registruj se do Kozlí rodinky a vyhraj půllitr se řídí výhradně oficiálními pravidly

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE SPORTUŠKA

PRAVIDLA SOUTĚŽE SPORTUŠKA PRAVIDLA SOUTĚŽE SPORTUŠKA Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky (dále jen pravidla ) soutěže ve hře Sportuška (dále jen soutěž ) a souhlas se zpracováním osobních údajů: 1. Vyhlašovatel a organizátor

Více

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY!

HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! HRAJ A VYHRAJ s LEGO CITY! Kupte si v období 1.6 31.7. 2015 libovolný výrobek z produktové řady LEGO CITY v prodejnách TESCO a vyhrajte stavebnici LEGO City Hlubinná ponorka. Vyhrává každý 10. účastník

Více

Statut a pravidla soutěže

Statut a pravidla soutěže Statut a pravidla soutěže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen soutěž ). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu

Více

Reklamní akce Vyhrajte MIXA Extreme Nutrition nebo Extreme Nutrition týdenní péči: 7 vzorečků Česká republika

Reklamní akce Vyhrajte MIXA Extreme Nutrition nebo Extreme Nutrition týdenní péči: 7 vzorečků Česká republika Reklamní akce Vyhrajte MIXA Extreme Nutrition nebo Extreme Nutrition týdenní péči: 7 vzorečků Česká republika 1. Pravidla soutěže 1.1.Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen

Více

Úplná pravidla Eko- třída

Úplná pravidla Eko- třída Úplná pravidla Eko- třída Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Eko- třída (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline!

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Úplná pravidla soutěže Vyhrajte s Philips Coreline! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte s Philips Coreline (dále jen soutěž ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze

Více

Úplná pravidla spotřebitelské akce K VELKÝM KUCHYŇSKÝM SPOTŘEBIČŮM AŽ Kč NA DALŠÍ NÁKUP

Úplná pravidla spotřebitelské akce K VELKÝM KUCHYŇSKÝM SPOTŘEBIČŮM AŽ Kč NA DALŠÍ NÁKUP Úplná pravidla spotřebitelské akce K VELKÝM KUCHYŇSKÝM SPOTŘEBIČŮM AŽ 6 000 Kč NA DALŠÍ NÁKUP I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce

Více

Tento statut může být pozměněn formou písemného dodatku k tomuto statutu.

Tento statut může být pozměněn formou písemného dodatku k tomuto statutu. Statut soutěže Nakup a vyhraj peníze zpět! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže nazvané Nakup a vyhraj peníze zpět! pro Českou republiku /dále jen soutěž /. Tento statut je jediným dokumentem,

Více

Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7

Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7 Všeobecná pravidla soutěže pro členy Věrnostního program Centra Černý most: Soutěž vyhraj iphone 7 I. Pořadatel a organizátor soutěže Soutěž Soutěž vyhraj iphone 7 (dále jen soutěž ) bude probíhat na stránkách:

Více

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA POŘ

PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA POŘ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE FÍHA-DÝHA POŘ Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o se sídlem Koželužská 86, Chrudim II., 537 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Soutěž se koná od do na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/

Soutěž se koná od do na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/ Pravidla soutěže DEN MATEK Soutěž se koná od 29. 4. 2016 do 8. 5. 2016 na Facebook stránce PANDORA Česká republika https://www.facebook.com/pandoraczechrepublic/ (profil společnosti PANDORA a.s.). 1. ORGANIZÁTOR

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: MASPEX Czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín, 186 00, IČ 25716379, zapsaný v

Více

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Rozléváme radost miminek

Oficiální pravidla a podmínky soutěže Rozléváme radost miminek Oficiální pravidla a podmínky soutěže Rozléváme radost miminek Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále již jen pravidla soutěže ) Rozléváme radost miminek (dále již jen soutěž ).

Více

Pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů - soutěž ING Uzdrav lvíčka

Pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů - soutěž ING Uzdrav lvíčka Pravidla soutěže a souhlas se zpracováním osobních údajů - soutěž ING Uzdrav lvíčka 1. PROVOZOVATEL SOUTĚŽE Provozovatelem soutěže je Nydrle Digital s.r.o. se sídlem Praha 2, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128

Více

Pravidla hlasování veřejnosti v rámci soutěže Ekologický oskar 2016

Pravidla hlasování veřejnosti v rámci soutěže Ekologický oskar 2016 Pravidla hlasování veřejnosti v rámci soutěže Ekologický oskar 2016 Vyhlašovatelem hlasovací soutěže v rámci projektu Ekologický oskar (E.ON Energy Globe Award ČR 2016) (dále také jen soutěž ) je E.ON

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

AVION SHOPPING PARK OSTRAVA. PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE Havaj

AVION SHOPPING PARK OSTRAVA. PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE Havaj PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE Havaj Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce Havaj (dále jen akce ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY

PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY PRAVIDLA SMS SOUTĚŽE O CENY společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: Marionnaud Parfumeries DIVA CENTER

Více

Soutěž Hraj s Tarapacou o zájezd do Chile Česká republika

Soutěž Hraj s Tarapacou o zájezd do Chile Česká republika Soutěž Hraj s Tarapacou o zájezd do Chile Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) soutěže Hraj s Tarapacou o zájezd do Chile

Více

Reklamní akce BB Cream Česká republika

Reklamní akce BB Cream Česká republika Reklamní akce BB Cream Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce BB Cream (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou

Více

Pravidla propagační soutěže Fanděte s námi, dále jen / Soutěž /

Pravidla propagační soutěže Fanděte s námi, dále jen / Soutěž / Strana 1 z 5 Pravidla propagační soutěže Fanděte s námi, dále jen / Soutěž / I. Organizátor a účel Soutěže 1. Organizátorem Soutěže je společnost Cinema City Czech, s. r. o., se sídlem Arkalycká 951/3,

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Svatby v Benátkách č. 2/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Svatby v Benátkách (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha

Více

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku

Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku Úplná pravidla soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte dovolenou od Invia a každou hodinu knížku (dále jen soutěž

Více

1. Pořadatel a organizátor soutěže. 2. Termín a místo trvání soutěže. 3. Účastníci soutěže

1. Pořadatel a organizátor soutěže. 2. Termín a místo trvání soutěže. 3. Účastníci soutěže Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže Soutěž o týdenní allinclusive zájezd do Thajska pro 2 osoby platná pro území České republiky a Slovenska. Tento dokument je jediným závazným dokumentem

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace

Pravidla. Pravidla. soutěže. registrace Pravidla soutěže Pravidla registrace OČIMA PSA Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1

Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla soutěže na stránkách JCB-AGRO.cz OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Všeobecná pravidla níže uvedená ustanovují pravidla soutěže na internetových stránkách www.jcb-agro.cz (dále jen soutěž ). 2 Pořadatelem

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte na víkend jeden z 39 vozů Ford

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte na víkend jeden z 39 vozů Ford ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte na víkend jeden z 39 vozů Ford Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte na víkend jeden z 39 vozů Ford (dále jen soutěž ). Zkrácené znění

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard

Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard Pravidla soutěže Vyhraj TIGER snowboard Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové soutěže nazvané Vyhraj TIGER snowboard (dále jen soutěž). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ).

Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ). Pravidla soutěže Tato pravidla se týkají Fotosoutěže Cestování bez starostí (dále jen soutěž ). Tato soutěž není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. Nebo Facebook

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE. S kartou Mastercard to vyhrajete

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE. S kartou Mastercard to vyhrajete PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE S kartou Mastercard to vyhrajete I. Základní informace 1. Tento dokument (dále také jako Pravidla ) představuje úplnou úpravu pravidel marketingové soutěže s názvem S kartou

Více

Reklamní akce Soutěž L ORÉAL Paris Casting Créme Gloss Česká republika

Reklamní akce Soutěž L ORÉAL Paris Casting Créme Gloss Česká republika Reklamní akce Soutěž L ORÉAL Paris Casting Créme Gloss Česká republika 1. Pravidla soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen pravidla ) reklamní akce Soutěž L ORÉAL

Více

Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN

Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN Úplná pravidla FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN ČESKÁ REPUBLIKA Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže FRÍÍ BARUM CZECH RALLY ZLÍN (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem,

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž.

Akce začíná registrací soutěžních kolektivů. Následně přechází v samotnou soutěž. Pravidla soutěže 1. Organizátor Organizátorem akce je Seznam.cz, a.s., Radlická 608/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČO: 261 68 685, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

HERNÍ ŘÁD web soutěže RE-PLAY VÝROČÍ

HERNÍ ŘÁD web soutěže RE-PLAY VÝROČÍ HERNÍ ŘÁD web soutěže RE-PLAY VÝROČÍ I. Úvodní ustanovení 1. Organizátorem webové soutěže RE-PLAY výročí (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách

Více

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII

NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pravidla soutěže NEJVĚTŠÍ GALERIE FANOUŠKŮ KABÁTU V HISTORII Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interactive SRL, Spatarului

Více

PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE S MOBILNÍ APLIKACÍ ČSOB NANÁKUPY

PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE S MOBILNÍ APLIKACÍ ČSOB NANÁKUPY PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE S MOBILNÍ APLIKACÍ ČSOB NANÁKUPY Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce Plaťte pomocí mobilní aplikace ČSOB NaNákupy a získejte slevu na mobilní

Více

Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM

Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM Pravidla letní soutěže UŽIJTE SI LÉTO S HAMÁNKEM Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem Užijte si léto s Hamánkem. Pravidla soutěže jsou

Více

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen

Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen Pravidla prvního kola soutěže Pepsi Výzva červen 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla (dále jen pravidla ) upravují podmínky spotřebitelské soutěže nazvané Pepsi výzva červen (dále též jen soutěž ).

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže ROZPAL TO, ŠÉFE poukázka 1.000,- Kč do obchodu Nowaco market č. 01/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže ROZPAL TO, ŠÉFE poukázka 1.000,- Kč do obchodu Nowaco market č. 01/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže ROZPAL TO, ŠÉFE poukázka 1.000,- Kč do obchodu Nowaco market č. 01/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem ROZPAL TO, ŠÉFE! poukázka 1.000,- Kč do obchodu Nowaco

Více

5. Určení výherců, výhry

5. Určení výherců, výhry Pravidla soutěže: McWrap Fusion Účelem tohoto dokument je úplně a jasně upravit pravidla marketingové soutěže McWrap Fusion, jejíž podstatou je správné složení Wrapu a možnost za nejrychlejší čas vyhrát

Více

PRAVIDLA VÁNOČNÍ AKCE 2015

PRAVIDLA VÁNOČNÍ AKCE 2015 PRAVIDLA VÁNOČNÍ AKCE 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou odměnadním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o. Žádná část tohoto

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "LEGO DUPLO "

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže LEGO DUPLO ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "LEGO DUPLO " Tato pravidla soutěže (dále jen "Pravidla") upravují spotřebitelskou soutěž "LEGO DUPLO " (dále jen "Soutěž") jako jediný závazný a úplný dokument. 1. Pořadatel a organizátor

Více

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY!

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Úplná pravidla spotřebitelské soutěže v České republice SBÍREJTE VÍČKA A VYHRÁVEJTE MEDVĚDY! Soutěž s výrobky Müller Riso v období od 12. 10. 2015 do 11. 12. 2015 1. Objednatel a organizátor soutěže 1.1.

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Superb

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Superb PRAVIDLA SOUTĚŽE Tipni, kam dojede Škoda Superb Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže Tipni, kam dojede Škoda Superb (dále jen soutěž ): 1. Vyhlašovatel soutěže 1.1. Vyhlašovatelem soutěže

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROGRAM KAVÁRNA ŠTĚSTÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROGRAM KAVÁRNA ŠTĚSTÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PROGRAM KAVÁRNA ŠTĚSTÍ 1. Základní pojmy 1.1. Vydavatel je společnost Kavárna štěstí s.r.o., se sídlem K Žižkovu 851/4, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 05111901, zápis v obchodním rejstříku

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! VIII. kolekce pomůcek na pečení č.30/2013

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! VIII. kolekce pomůcek na pečení č.30/2013 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! VIII. kolekce pomůcek na pečení č.30/2013 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! VIII. kolekce pomůcek na pečení (dále jen Soutěž ) je společnost

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla )

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways. (dále jen pravidla ) PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Soutěž s British Airways (dále jen pravidla ) 1. POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem reklamní soutěže Soutěž s British Airways. (dále jen soutěž ) je společnost Travel

Více

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady!

Pravidla soutěže. Název soutěže: Foťte se podle nálady! Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce

2. Termín konání akce a výrobky zapojené do akce 1. Pořadatel a administrátor Oficiální pravidla propagační akce pro spotřebitele První opravdový holicí strojek Pořadatelem propagační akce pro spotřebitele První opravdový holicí strojek (dále jen akce

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Czech it up!

PRAVIDLA SOUTĚŽE Czech it up! PRAVIDLA SOUTĚŽE Czech it up! 1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE Organizátorem soutěže je společnost AC&C, Public Relations, s.r.o. se sídlem Čistovická 249/11, PSČ 163 00, Praha 6 - Řepy, IČ 251 12 716, zapsaná v

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže BestCOOLpark

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže BestCOOLpark HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Bestpark I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Bestpark (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže 99+1 Broumovsko osobně 28. 3. 2014-28. 2. 2015. 1. Organizátor soutěže

Úplná pravidla marketingové soutěže 99+1 Broumovsko osobně 28. 3. 2014-28. 2. 2015. 1. Organizátor soutěže Úplná pravidla marketingové soutěže 99+1 Broumovsko osobně 28. 3. 2014-28. 2. 2015 1. Organizátor soutěže 1.1. Organizátorem a pořadatelem soutěže 99+1 Broumovsko osobně (dále jen soutěž ) je společnost

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 16. 2. 2015 od 17.00 hod. do 31.3.2015 do 15.00 hod. Pravidla soutěže Pořadatel soutěže: Nestlé Česko s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem Akce tablet k 4K Ultra HD televizi

ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem Akce tablet k 4K Ultra HD televizi ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE s názvem Akce tablet k 4K Ultra HD televizi I. Úvodní ustanovení, místo a doba konání Akce 1. Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané Akce tablet

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE ŘÍJEN LISTOPAD 2014 společnosti 2014 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně

Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně Pravidla soutěže Otestuj své znalosti ze světa Moto GP a vyhraj vstupenky na Grand Prix ČR v Brně ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěžního kvízu

Více

Reklamní akce Maybelline kufříky Česká republika

Reklamní akce Maybelline kufříky Česká republika Reklamní akce Maybelline kufříky Česká republika 1. Pravidla Soutěže Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže (dále jen Pravidla reklamní akce Maybelline kufříky (dále jen Soutěž

Více

Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug

Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug Pravidla soutěže Reklamní soutěž Hexbug Organizátor Organizátorem soutěže je společnost WALMARK, a.s. se sídlem Oldřichovice 44, Česká republika, IČ: 00536016 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více