pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy"

Transkript

1 Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního věku, specializace - speciální pedagogika (psychopedie) 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doplňující studium pedagogické způsobilosti k výuce pedagogiky na středních školách 2002 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doktorandské studium v oboru pedagogika (2002 státní doktorská zkouška v oboru pedagogika, obhajoba disertační práce a obdržení titulu Ph.D.) Profesní praxe: 1996 Odborná a praktická škola v Chroustovicích, funkce výchovného poradce a vychovatelky Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, výuka pedagogických disciplín v rámci doktorandského studia Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, výuka učebního předmětu pedagogika a pedagogická praxe dosud Univerzita Hradec Králové, PdF, katedra pedagogiky a psychologie, výuka pedagogických disciplín 1998-dosud lektorská činnost v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v organizacích zřizovaných MŠMT ČR i jiných vzdělávacích institucích, dále pak také přímo v mateřských a základních školách (kurzy realizované tzv. na klíč ). Nejčastější obsahové zaměření lektorovaných kurzů pro ZŠ i MŠ: Individualizace ve vzdělávání, Vzdělávací program Začít spolu, Tvorba školních vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání, Aktualizace školních vzdělávacích programů, Plánování obsahu předškolního vzdělávání integrovaných bloků, Projektové vyučování na prvním stupni i na druhém stupni ZŠ, Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Metody aktivního učení, Kooperativní výuka, Vyhodnocování pokroků v učení dětí, Evaluace, Hospitační činnost a tvorba kritérií pro vyhodnocování práce pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy s rodiči dětí, Lektorské dovednosti a další) dosud řešitelka, spoluřešitelka, lektorka a mentorka v grantových projektech v oblasti rozvoje lidských zdrojů (celoživotního vzdělávání dospělých zejména pedagogů) 1998 dosud publikační činnost členka autorského týmu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2005 Členka poradní komise při MŠMT pro implementaci RVP ZV prostřednictvím DVPP dosud Členka poradního sboru MŠMT ČR pro předškolní vzdělávání Prohlubující profesní kurzy (další vzdělávání): Certifikované kurzy: 1995 Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury Regenerační a sportovní masáže 1997 Katolische Universitat Eichstatt, Centro Europeo Universita Ricerca a Pdf UP v Olomouci Education for Post-modern Society 1997 St. Petersburg, Russia (OSI New York, CRI Washington, D.C.) Step by Step (a Program for Children and Families) - Nové přístupy ve vzdělávání učitelů v oblasti pedagogických a psychologických disciplín 1998 Open Society Fund Praha, Projekt podpory vzdělávání Řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi 1998 Open Society Fund Praha, Projekt podpory vzdělávání Lektorské dovednosti 1998 Open Society Fund Praha, Projekt podpory vzdělávání

2 Strategie zvládání a řízení změny 1999 Open Society Fund Praha Začít spolu 1999 Otevřená společnost, o.p.s., vzdělávací program Začít spolu Pedagogický přístup orientovaný na dítě v přípravě učitelů 1999 Letní škola Otevřené společnosti, o.p.s., vzdělávacího programu Začít spolu Kurikulum orientované na dítě 1999 Otevřená společnost, o.p.s., vzdělávací program Začít spolu Lektorské dovednosti II Otevřená společnost, o.p.s., program Začít spolu Hodnocení ve škole 2000 Children s Resources International, Washington, D. C., USA Step by Step - a Program for Children and Families (Step by Step Primary Training) Moderní přístupy ve vzdělávání učitelů preprimární a primární školy 2000 UNESCO / UNICEF Rumunsko, Bukurešť Human Resource Development in Support of Inclusive Education 2000 Nadácia Škola dokorán, Donovály, Slovensko Teaching in the Inclusive Classroom 2002 Nadácia Škola dokorán a Step by Step ČR, Donovály, Slovensko Trénink pro pokročilé lektory programu Step by Step 2002 Internationale Step by Step Association, Bukurešť, Rumunsko - Certifikace v programu Step by Step 2009 Kurz mentorských dovedností, JOB.o.s Systémy řízení kvality v komerčním sektoru aplikace do vzdělávání, JOB o.s Mentorské dovednosti, JOB.o.s. Necertifikované kurzy: 1995 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Waldorfská pedagogika 1996 Open Society Fund Praha Výchova ke zdravému životnímu stylu 1998 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Dramatická výchova ve škole 1998 Nadácia Škola dokorán, Bánská Bystrica, Slovenká republika Pedagogický prístup orientovaný na dieťa v príprave učiteľou 2000 Nadácia Škola dokorán, Bratislava, Slovenská republika International Step by Step Training RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), Step by Step for 5 th -8 th grades (metodologie programu SbS na 2. stupni základní školy), Bussiness Planning Spolupráce na projektech: Období Donátor realizace Mezinárodní Tempus project Mezinárodní SOCRATES Project Realizátor/nositel Název, obsahové zaměření/role v Západočeská univerzita Plzeň School of Education University of North London, Velká Británie Open Society Fund Praha Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové 2002 MŠMT ČR "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit" pro rok 2002 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Upgrading Continuing Education in the Czech Republic (Spoluřešitelem v části: Upgrading Continuing Education in Preprimary education), Tvorba modulárního pojetí dalšího vzdělávání učitelů MŠ Children Identity and Citizenship in Europe, European Commission SOCRATES Programme Spoluřešitelka : Impementace vzdělávacího programu Začít spolu do pregraduální přípravy učitelů na VŠP v Hradci Králové Spoluřešitelka : Moderní přístupy ke školnímu vzdělávání žáků aneb: zkoušíme to jinak.

3 2002 MŠMT ČR "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit" pro rok 2002 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Hlavní řešitelka : Standard pedagogické přípravy předškolních pedagogů MŠMT ČR JOB, o.s. Lektorka : Klíčové kompetence a projektové vyučování na ZŠ 2004 MŠMT ČR PHARE CZ Support to Roma Integration Step by Step ČR,o.s. Lektorka : Podpora integrace romských žáků do základního vzdělávání 2005 Fond rozvoje vysokých škol Univerzita Hradec Králové, MPSV v rámci operačního programu OPRLZ financován z ESF a rozpočtu ČR MPSV v rámci operačního programu OPRLZ financován z ESF a rozpočtu ČR Královéhradecký kraj, OPVK ESF MPSV v rámci OPLZZ z MPSV v rámci OPLZZ z MŠMT ČR v rámci OPVK z Královéhradecký kraj, OPVK ESF MPSV v rámci OPLZZ z Pedagogická fakulta Step by Step ČR,o.s. ERUDIS, o.p.s. ve spolupráci s JOB, o.s. EUDIS, o.p.s., partner JOB, o.s. Rodinné centrum Litomyšl, o.s. H.R.G. s.r.o. Litomyšl Step by Step ČR,o.s. Hlavní řešitelka : Cesty k rámcovým vzdělávacím programům na základních a středních školách Lektorka v : Podpora implementace RVP ZV Konzultantka, školitelka a spoluautorka e- learningového kurzu v : "Projektové vyučování a integrovaná tématická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV" a Školitelka Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků Odborný garant Připraveným štěstí přeje - zvyšujeme své kompetence na trhu práce (Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, slaďování pracovního a rodinného života) Metodik pro vzdělávání v Obecné vzdělávání H.R.G. - zvyšování konkurenceschopnosti firmy H.R.G. prostřednictvím vzdělávání jejích zaměstnanců Mentor v : Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce JOB, o.s., Týniště nad Orlicí Tvůrce metodického manuálu pro lektory DVPP v : Inovace pro tým lektorů Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB Oblastní Charita Pardubice, Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Holice Odborný konzultant :MATAPE Mami, tati, pečuj, pracuj Zahraniční stáže, pobyty, zkušenosti: Měsíc/rok Stát - název instituce Předmět zahraničního pobytu Červenec/ 1997 Červenec-prosinec /1997 Rusko, St. Petersburg, OSI New York - Step by Step program Velká Británie, Tunbridge Wells, Edult Education Centre Účast na semináři Návštěva jazykových kurzů Říjen /1998 Listopad / 1998 Duben / 1999 Květen /1999 Říjen / 1999 Finsko, University of Joensuu, Faculty of Education Slovensko, Bánská Bystrica, Nadácia škola dokorán Velká Británie, University of Plymouth, Faculty of Arts & Education Velká Británie, Manchester Metropolitan University Maďarsko, Visegrad, International Step by Step Association Výměnný studijní a pracovní pobyt v rámci grantového Účast na semináři Výměnný studijní a pracovní pobyt v rámci grantového Výměnný studijní a pracovní pobyt v rámci grantového Účast na mezinárodním meetingu zemí, které jsou členy ISSA (pracovní setkání)

4 Leden / 2000 Slovensko, Bratislava, Nadácia škola Účast na semináři dokorán Duben- květen / 2000 USA, Washington, D.C., Children s Resources International Účast na semináři, exkurse ve školách Říjen / 2000 Rumunsko, Bukurešť, UNESCO / UNICEF Účast na semináři, exkurse ve školách Říjen / 2000 Slovensko, Donovály, Nadácia škola Účast na semináři dokorán Květen / 2001 Řecko, Athény, Worl Forum on Early Childhood Education and Care Vystoupení a účast na mezinárodní konferenci Červen / 2001 Německo, Magdeburg, Otto-von-Guericke- Universität Vystoupení a účast na mezinárodní konferenci Únor / 2002 Německo, Lipsko, Halle, reformní Exkurse v alternativních školách alternativní školy Říjen / 2002 Rumunsko, Bukurešť, ISSA Účast na semináři Listopad / 2004 Maďarsko, Budapešť, mezinárodní Účast na mezinárodní konferenci konference ISSA Listopad / 2004 Slovensko, Žiar nad Hronom, Step by Step Účast na semináři Listopad/ 2007 Velká Británie, Londýn Návštěva škol a ministestrva školství zaměřená na získání zkušeností s mentoringem jako nástrojem profesní podpory pedagogů Červen / 2010 Chorvatsko, Zagreb Účast na mezinárodním meetingu ISSA (pracovní setkání k problematice standardů učitele pro 21. století) Červen /2011 Turecko, Istanbul Účast na mezinárodním meetingu ISSA (pracovní setkání k problematice Early Childhood Teacher Education) Publikační činnost: MONOGRAFIE KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH KREJČOVÁ, V. Náměty ke spolupráci rodiny a školy. In Rodina a škola. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, s , ISBN KREJČOVÁ, V. Pedagogický přístup zaměřený na dítě aneb možnosti aplikace myšlenek C. Rogerse v praxi školy. In Vybraná témata z pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s , ISBN HRUŠKA, L., KREJČOVÁ, V. Jak Začít spolu v chemii. In Učím s radostí. Zkušenosti lekce projekty. Praha: Agentura STROM, 2003, s ISBN KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Ověření účinnosti programu Začít spolu dlouhodobý výzkum. In Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003, s , ISBN KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Program Začít spolu v kontextu proměn českého školství. In Vladimíra Spilková a kolektiv. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005, s , ISBN PŮVODNÍ VĚDECKÉ PUBLIKACE (VYDANÉ A RECENZOVANÉ) BURDÍKOVÁ, L., KREJČOVÁ, V. Jedna z cest, jak si vytvořit nové kurikulum pro svoji mateřskou školu (1. část). In Vedení mateřské školy, koncepce rozvoje školy a její realizace. Praha: RAABE, květen 2002, s BURDÍKOVÁ, L., KREJČOVÁ, V. Jedna z cest, jak si vytvořit nové kurikulum pro svoji mateřskou školu (2. část). In Vedení mateřské školy, koncepce rozvoje školy a její realizace. Praha: RAABE, září 2002, s BURDÍKOVÁ, L., KREJČOVÁ, V. Jedna z cest, jak si vytvořit nové kurikulum pro svoji mateřskou školu (3. část). In Vedení mateřské školy, koncepce rozvoje školy a její realizace. Praha: RAABE, listopad 2002, s KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Jak na individualizaci na II. stupni základní školy (1. část). In RAAdce učitele. Praha: RAABE, září 2006, s (autorský podíl 70%) KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Jak na individualizaci na II. stupni základní školy (2. část). In RAAdce učitele. Praha: RAABE, listopad 2006, s (autorský podíl 90%) PŮVODNÍ ODBORNÉ A VĚDECKÉ TEXTY (NEPUBLIKOVANÉ) KREJČOVÁ, V. Spolupráce školy s rodinou studijní text. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, KREJČOVÁ, V. Spolupráce školy s rodinou pracovní sešit. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, 1999.

5 KREJČOVÁ, V. Spolupráce školy s rodinou metodický materiál pro lektora. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, KREJČOVÁ, V. Individualizace v mateřské škole studijní text. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, KREJČOVÁ, V. Individualizace v mateřské škole pracovní sešit. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, KREJČOVÁ, V. Výroční zpráva pro projekt JEP Upgrading Continuing Education in the Czech Republic - Reports on upgraded teaching methods and materials, KREJČOVÁ, V. Výroční zpráva pro grantový projekt Imlementace vzdělávacího programu Začít spolu do pregraduální přípravy studentů učitelství na PdF Univerzity Hradec Králové, KREJČOVÁ, V., DOLEŽALOVÁ, J., BURDÍKOVÁ, L., KARGEROVÁ, J. Cesty tvorby školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Manuál lektora. Praha: Step by Step ČR, o.s., KREJČOVÁ, V. DOLEŽALOVÁ, J. Výroční zpráva pro grantový projekt FRVŠ Cesty k rámcovým vzdělávacím programům na základních a středních školách, PEDAGOGICKÉ PUBLIKACE Skripta: KREJČOVÁ, V. Pracovní listy a texty. In Pro prevenci sociálně patologických jevů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, ISBN KREJČOVÁ, V. Texty nejen pro preventisty. In Pro prevenci sociálně patologických jevů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s ISBN KREJČOVÁ, V. Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Texty pro studijní disciplínu Teorie výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, ISBN PŮVODNÍ PRÁCE V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH KREJČOVÁ, V., BÍLEK, M. Začít spolu jako alternativa tradiční školy. Technológia vzdelávania, 7/2000, ročník VIII., s ISSN X. KREJČOVÁ, V. Standardy přípravného vzdělávání učitelek mateřských škol v Anglii a USA. In e-pedagogium. Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, I.-II./ 2001, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu obecná východiska. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 5, roč. 9, leden 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu podnětné prostředí. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 6, roč. 9, únor 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu struktura dne a projektová výuka. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 7, roč. 9, březen 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu průběžné rozvíjející hodnocení (pozorování, portfolio, sebehodnocení). In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 8, roč. 9, duben 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu průběžné rozvíjející hodnocení (individuální vzdělávací program, širší slovní hodnocení). In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 9, roč. 9, květen 2002, s ISSN LUKAVSKÁ, E., KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu spolupráce školy s rodinou. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 10, roč. 9, červen 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu inkluzivní vzdělávání. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 1, roč. 10, září 2002, s ISSN KREJČOVÁ, V., NĚMEČKOVÁ, I. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu multikulturní výchova a protipředsudkové vzdělávání. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 2, roč. 10, říjen 2002, s. 1. ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V., NĚMEČKOVÁ, I. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu evaluace školy. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 3, roč. 10, listopad 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu výzkum v Začít spolu. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 4, roč. 10, prosinec 2002, s ISSN Agentura Strom, UL 6, roč. 10, únor 2003, s ISSN Agentura Strom, UL 7, roč. 10, březen 2003, s ISSN Agentura Strom, UL 8, roč. 10, duben 2003, s ISSN Agentura Strom, UL 9, roč. 10, květen 2003, s ISSN Agentura Strom, UL 10, roč. 10, červen 2003, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince (1)? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 1, roč. 11, září 2003, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince (2)? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 2, roč. 11, říjen 2003, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince (3)? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 3, roč. 11, listopad 2003, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince (4)? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 4, roč. 11, prosinec 2003, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 9, roč. 11, květen 2004, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 1, roč. 12, září 2004, ISSN KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu: cesta k rámcovým programům. In Komenský (Odborný časopis pro učitele základní školy). Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. roč. 129, č. 2, listopad 2004, s. 2-7, ISSN PŮVODNÍ PRÁCE V EXCERPOVANÝCH SBORNÍCÍCH KREJČOVÁ, V.: Partnerství rodiny a školy. Socialia 98 Současná rodina. Hradec Králové, Líp, 1999, s ISBN KREJČOVÁ, V.: Práva a participace dětí v programu Začít spolu. Práva a participace dětí v rodině, škole a veřejném životě. Hradec Králové, Gaudeamus, 1999, s ISBN X

6 KREJČOVÁ, V.: Úmluva o právech dítěte a její realizace v přípravě budoucích pedagogických pracovníků na VOŠ a SPgŠ v Litomyšli. Práva a participace dětí v rodině, škole a veřejném životě. Hradec Králové, Gaudeamus, 1999, s ISBN X KREJČOVÁ, V.: Současné pojetí přípravy učitelů primární školy ve Velké Británii. Poslední desetiletí v českém pedagogickém výzkumu. Hradec Králové, Astra-Print, 1999, s ISBN KREJČOVÁ, V.: Vychováváme multikulturně? Náměty k sebehodnocení učitele. Otevřené otázky sociální pedagogiky. Sborník z konference Multikulturní výchova v období globalizace. Hradec Králové, Líp, 1999, s ISBN KREJČOVÁ, V.: Dětská práva a jejich naplňování v programu Začít spolu. Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. Sborník příspěvků z 8. Konference ČpdS. Brno, Konvoj, 2000, s ISBN BÍLEK, M., CHRZOVÁ, M., KREJČOVÁ, V., HRUŠKA, L. Vzdělávací program Začít spolu na 2. Stupni základní školy z pohledu přírodovědných a technických předmětů. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001, s.87-90, ISBN KREJČOVÁ, V. Zkušenosti s inovativními přístupy v pedagogické přípravě studentů učitelství. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita a Metodické centrum, 2001, s , ISBN X. KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. The Romany Minority and their Education in the Czech Republic. In HUMANISIERUNG DER BILDUNG, Jahrbuch 2001 der Internationalen Akadenie zur Humanisierung der Bildung /HUMANIZATION OF EDUCATION, Yearbook Germany: Frankfurt am Main, 2001, s.58-71, ISBN KREJČOVÁ, V. Sebereflektivní deníky jako součást pedagogické přípravy budoucích učitelů. In Profesní růst učitele. Sborník příspěvků z 10. Konference ČPdS. Brno: Konvoj, 2002, s , ISBN KREJČOVÁ, V. Jakou pedagogickou přípravu potřebují učitelky mateřských škol? In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Sborník příspěvků z 11. konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Paido, ISBN KREJČOVÁ, V. Pojetí environmentální výchovy v soudobých dokumentech pro předškolní vzdělávání v ČR. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Zborník príspevkov zo VII. Ročníka cyklu konferencií: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2003, s ISBN OSTATNÍ PŮVODNÍ PRÁCE V NOVINÁCH, ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH KREJČOVÁ, V. Nové přístupy v celoživotním vzdělávání učitelů v oblasti pedagogických disciplín. Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? (sborník z konference). Olomouc: Univerzita Palackého 1998, str KREJČOVÁ, V. Dny programu Začít spolu na PdF VŠP v Hradci Králové. In Zpravodaj VŠP v Hradci Králové, 1/2000, s.7. KREJČOVÁ, V. Když se řekne: Začít spolu In Zpravodaj VŠP v Hradci Králové, 1/2000, s.4-6. KREJČOVÁ, V. Co je to ISSA a jaké jsou její cíle? In Zpravodaj VŠP v Hradci Králové, 2/2000, s KREJČOVÁ, V. Sebereflektivní deník, studentské portfolio a metodika ústní zkoušky: Inovativní prvky v pedagogické přípravě budoucích učitelů. In Kritické listy 3, čtvrtletník pro kritické myšlení. Praha: Kritické myšlení, 2001, s KREJČOVÁ, V., MALÝ, M. Inclusive Education in the Czech Republic. In Human Resource Development in Support of Inclusive Education. Paris: UNESCO, Division of Basic Education, 2001, s KREJČOVÁ, V. Standardy přípravného vzdělávání učitelek mateřských škol v Anglii a USA, r KREJČOVÁ, V. Zkušenosti s inovacemi ve výuce pedagogických disciplín. In Didaktika opora proměn výuky?hradec Králové, Gaudeamus, 2004, s ISBN KREJČOVÁ, V. Vzdělávaly se celé školní týmy. In Moderní vyučování (časopis o učitelích a jejich práci). Kladno: AISIS o.s., květen POPULARIZACE ČASOPISECKÁ, ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ KREJČOVÁ, V. Český rozhlas, stanice Vltava. Diskusní pořad o vzdělávacích programech a projektech podporovaných Open Society Fund Praha - vzdělávací program Začít spolu , repríza (v 8,30 a 16,10 hod.) KREJČOVÁ, V. Česká televize, TV program ČT 2, Rodina školou povinná (téma: další vzdělávání pedagogických pracovníků letní škola k programu Začít spolu), , repríza KREJČOVÁ, V. Česká televize, diskusní pořad o předškolním vzdělávání. Termín natáčení: KREJČOVÁ, V. Česká televize, TV program ČT 2, Rodina školou povinná (téma: další vzdělávání pedagogických pracovníků letní škola AISIS k problematice spolupráce rodiny a školy), , repríza VYPRACOVANÉ RECENZE A POSUDKY Recenzní posudky: KREJČOVÁ, V. Učím s radostí. Zkušenosti lekce projekty. Praha: Agentura STROM, 2003, s ISBN KREJČOVÁ, V. Odborný posudek předkládaného v rámci programu: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2003, tematický okruh: Tvorba vzdělávacích programů a výukových materiálů v oblasti národnostně menšinového vzdělávání směřující k poznávání historie a kultury jiných národů, k výchově k demokratickému občanství, k vzájemné toleranci, k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, xenofobie a antisemitismu. Název : Pilotní projekt v rámci Etika. Předkladatel : Přátelé angažovaného učení o.s., (řešitelé: tým učitelů a ředitelů ZŠ garantovaný Prof. Karlem Rýdlem). (říjen 2003) KREJČOVÁ, V. Recenzní (lektorský) posudek. Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko psychologická P1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, ISBN KREJČOVÁ, V. Recenzní posudek připravované učebnice Etiky (připravovaná učebnice je součástí pilotního Etika. Předkladatel : Přátelé angažovaného učení o.s., (řešitelé: tým učitelů a ředitelů ZŠ garantovaný Prof. Karlem Rýdlem) ve spolupráci s nakladatelstvím Mutabene spol. s r.o.), KREJČOVÁ, V. Oponentský posudek výzkumného záměru pro MŠMT Přírodovědné a environmentální vzdělávání v období přechodu od informační společnosti ke společnosti vědění (identifikační kód: VZ ). Předkladatel a řešitel výzkumného záměru: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, doc. RNDr. Helena Klímová, CSc., 2005.

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D.

Jméno a příjmení: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D. Jméno a příjmení: Funkce: Vyučované disciplíny: Předměty vědeckého zájmu: Mgr. Hana Bartoňková, Ph.D. odborná asistentka FF UP (Katedra sociologie a andragogiky) odborná garantka kombinovaného magisterského

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání

Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2128 Analýza specifik využívání elektronických interaktivních učebních materiálů ve všeobecném chemickém vzdělávání Odpovědný řešitel projektu:

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2.

Mgr. Pavla Dobešová. Výuka předmětů: Česká literatura 19. století. Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. Mgr. Pavla Dobešová Výuka předmětů: Česká literatura 19. století Téma disertační práce: Multimédia v hodinách literární výchovy na 2. stupni ZŠ Školitel: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D. Školitel-konzultant:

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ AKREDITOVANÝCH VRÁMCI PROJEKTU

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ AKREDITOVANÝCH VRÁMCI PROJEKTU PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ AKREDITOVANÝCH VRÁMCI PROJEKTU 01. Předsudky jsou out pro učitele MŠ 02. Individualizace v práci učitele MŠ 03. Komunikace pro učitele MŠ 04. Pedagogické kompetence učitele

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

Vyjádření školitelky

Vyjádření školitelky Vyjádření školitelky Titul jméno příjmení doktorandky: Mgr. Klára Ptáčková Obor doktorského studia: Speciální pedagogika Jméno školitele: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D Téma disertační práce: Rozvoj čtenářství

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PROČ A JAK HODLÁ UP OLOMOUC PODPOROVAT VÝUKU CAD NA VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍCH? doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Katedra technické a informační výchovy Pedagogická fakulta Univerzity

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Funkce: prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek, koordinátor v oblasti vědy a výzkumu Vzdělání: 2011 absolutorium postgraduální doktorandské studium, PdF UP Olomouc

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

člen mezinárodní organizace International Step by Step Association

člen mezinárodní organizace International Step by Step Association 1 člen mezinárodní organizace International Step by Step Association Step by Step ČR, o.p.s. je jediným držitelem licence a práv na šíření a rozvoj programu Začít spolu včr. Stará se o jeho monitorování,

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

1- Počáteční vzdělávání 1.2- Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

1- Počáteční vzdělávání 1.2- Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ ČÍSLO VÝZVY: 08 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK

Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK Projekt podpořený z dotačního programu Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016. Doc. PhDr. Jitka

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Výroční zpráva

Výroční zpráva Výroční zpráva 2014 1 Obsah O Step by Step ČR, o.p.s.... 3 Realizované projekty... 5 Celoročně probíhající aktivity...10 Výrok auditora...12 Zpráva o hospodaření (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)...13 2

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy:

název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Projekt: Cesta rozvoje středních škol v JmK CZ.1.07/1.3.10/02.0041 název operačního programu: OP VK číslo prioritní osy: 7.1 název prioritní osy: Počáteční vzdělávání číslo oblasti podpory: 7.1.3 název

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní přísluńnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS

doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS doc. PhDr. Ilona GILLERNOVÁ, CSc. ŽIVOTOPIS Osobní data Trvalý pobyt: Datum a místo narození: Stav: ilona.gillernova@ff.cuni.cz Olešovice, Opuková 454, 251 68 p. Kamenice 23. března 1955 v Praze vdaná,

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu na rok 2013 zakázka č. 2144 Název projektu: Reálné, modelové a virtuální experimenty ve výuce fyziky Specifikace řešitelského týmu Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK- IPo) ČÍSLO VÝZVY: 14 PRIORITNÍ OSA: OBLAST PODPORY: 1 - Počáteční vzdělávání 1.1 Zvyšování

Více