pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy"

Transkript

1 Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního věku, specializace - speciální pedagogika (psychopedie) 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doplňující studium pedagogické způsobilosti k výuce pedagogiky na středních školách 2002 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doktorandské studium v oboru pedagogika (2002 státní doktorská zkouška v oboru pedagogika, obhajoba disertační práce a obdržení titulu Ph.D.) Profesní praxe: 1996 Odborná a praktická škola v Chroustovicích, funkce výchovného poradce a vychovatelky Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, výuka pedagogických disciplín v rámci doktorandského studia Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, výuka učebního předmětu pedagogika a pedagogická praxe dosud Univerzita Hradec Králové, PdF, katedra pedagogiky a psychologie, výuka pedagogických disciplín 1998-dosud lektorská činnost v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v organizacích zřizovaných MŠMT ČR i jiných vzdělávacích institucích, dále pak také přímo v mateřských a základních školách (kurzy realizované tzv. na klíč ). Nejčastější obsahové zaměření lektorovaných kurzů pro ZŠ i MŠ: Individualizace ve vzdělávání, Vzdělávací program Začít spolu, Tvorba školních vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání, Aktualizace školních vzdělávacích programů, Plánování obsahu předškolního vzdělávání integrovaných bloků, Projektové vyučování na prvním stupni i na druhém stupni ZŠ, Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Metody aktivního učení, Kooperativní výuka, Vyhodnocování pokroků v učení dětí, Evaluace, Hospitační činnost a tvorba kritérií pro vyhodnocování práce pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy s rodiči dětí, Lektorské dovednosti a další) dosud řešitelka, spoluřešitelka, lektorka a mentorka v grantových projektech v oblasti rozvoje lidských zdrojů (celoživotního vzdělávání dospělých zejména pedagogů) 1998 dosud publikační činnost členka autorského týmu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2005 Členka poradní komise při MŠMT pro implementaci RVP ZV prostřednictvím DVPP dosud Členka poradního sboru MŠMT ČR pro předškolní vzdělávání Prohlubující profesní kurzy (další vzdělávání): Certifikované kurzy: 1995 Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury Regenerační a sportovní masáže 1997 Katolische Universitat Eichstatt, Centro Europeo Universita Ricerca a Pdf UP v Olomouci Education for Post-modern Society 1997 St. Petersburg, Russia (OSI New York, CRI Washington, D.C.) Step by Step (a Program for Children and Families) - Nové přístupy ve vzdělávání učitelů v oblasti pedagogických a psychologických disciplín 1998 Open Society Fund Praha, Projekt podpory vzdělávání Řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi 1998 Open Society Fund Praha, Projekt podpory vzdělávání Lektorské dovednosti 1998 Open Society Fund Praha, Projekt podpory vzdělávání

2 Strategie zvládání a řízení změny 1999 Open Society Fund Praha Začít spolu 1999 Otevřená společnost, o.p.s., vzdělávací program Začít spolu Pedagogický přístup orientovaný na dítě v přípravě učitelů 1999 Letní škola Otevřené společnosti, o.p.s., vzdělávacího programu Začít spolu Kurikulum orientované na dítě 1999 Otevřená společnost, o.p.s., vzdělávací program Začít spolu Lektorské dovednosti II Otevřená společnost, o.p.s., program Začít spolu Hodnocení ve škole 2000 Children s Resources International, Washington, D. C., USA Step by Step - a Program for Children and Families (Step by Step Primary Training) Moderní přístupy ve vzdělávání učitelů preprimární a primární školy 2000 UNESCO / UNICEF Rumunsko, Bukurešť Human Resource Development in Support of Inclusive Education 2000 Nadácia Škola dokorán, Donovály, Slovensko Teaching in the Inclusive Classroom 2002 Nadácia Škola dokorán a Step by Step ČR, Donovály, Slovensko Trénink pro pokročilé lektory programu Step by Step 2002 Internationale Step by Step Association, Bukurešť, Rumunsko - Certifikace v programu Step by Step 2009 Kurz mentorských dovedností, JOB.o.s Systémy řízení kvality v komerčním sektoru aplikace do vzdělávání, JOB o.s Mentorské dovednosti, JOB.o.s. Necertifikované kurzy: 1995 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Waldorfská pedagogika 1996 Open Society Fund Praha Výchova ke zdravému životnímu stylu 1998 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Dramatická výchova ve škole 1998 Nadácia Škola dokorán, Bánská Bystrica, Slovenká republika Pedagogický prístup orientovaný na dieťa v príprave učiteľou 2000 Nadácia Škola dokorán, Bratislava, Slovenská republika International Step by Step Training RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), Step by Step for 5 th -8 th grades (metodologie programu SbS na 2. stupni základní školy), Bussiness Planning Spolupráce na projektech: Období Donátor realizace Mezinárodní Tempus project Mezinárodní SOCRATES Project Realizátor/nositel Název, obsahové zaměření/role v Západočeská univerzita Plzeň School of Education University of North London, Velká Británie Open Society Fund Praha Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové 2002 MŠMT ČR "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit" pro rok 2002 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Upgrading Continuing Education in the Czech Republic (Spoluřešitelem v části: Upgrading Continuing Education in Preprimary education), Tvorba modulárního pojetí dalšího vzdělávání učitelů MŠ Children Identity and Citizenship in Europe, European Commission SOCRATES Programme Spoluřešitelka : Impementace vzdělávacího programu Začít spolu do pregraduální přípravy učitelů na VŠP v Hradci Králové Spoluřešitelka : Moderní přístupy ke školnímu vzdělávání žáků aneb: zkoušíme to jinak.

3 2002 MŠMT ČR "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit" pro rok 2002 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Hlavní řešitelka : Standard pedagogické přípravy předškolních pedagogů MŠMT ČR JOB, o.s. Lektorka : Klíčové kompetence a projektové vyučování na ZŠ 2004 MŠMT ČR PHARE CZ Support to Roma Integration Step by Step ČR,o.s. Lektorka : Podpora integrace romských žáků do základního vzdělávání 2005 Fond rozvoje vysokých škol Univerzita Hradec Králové, MPSV v rámci operačního programu OPRLZ financován z ESF a rozpočtu ČR MPSV v rámci operačního programu OPRLZ financován z ESF a rozpočtu ČR Královéhradecký kraj, OPVK ESF MPSV v rámci OPLZZ z MPSV v rámci OPLZZ z MŠMT ČR v rámci OPVK z Královéhradecký kraj, OPVK ESF MPSV v rámci OPLZZ z Pedagogická fakulta Step by Step ČR,o.s. ERUDIS, o.p.s. ve spolupráci s JOB, o.s. EUDIS, o.p.s., partner JOB, o.s. Rodinné centrum Litomyšl, o.s. H.R.G. s.r.o. Litomyšl Step by Step ČR,o.s. Hlavní řešitelka : Cesty k rámcovým vzdělávacím programům na základních a středních školách Lektorka v : Podpora implementace RVP ZV Konzultantka, školitelka a spoluautorka e- learningového kurzu v : "Projektové vyučování a integrovaná tématická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV" a Školitelka Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků Odborný garant Připraveným štěstí přeje - zvyšujeme své kompetence na trhu práce (Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, slaďování pracovního a rodinného života) Metodik pro vzdělávání v Obecné vzdělávání H.R.G. - zvyšování konkurenceschopnosti firmy H.R.G. prostřednictvím vzdělávání jejích zaměstnanců Mentor v : Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce JOB, o.s., Týniště nad Orlicí Tvůrce metodického manuálu pro lektory DVPP v : Inovace pro tým lektorů Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB Oblastní Charita Pardubice, Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Holice Odborný konzultant :MATAPE Mami, tati, pečuj, pracuj Zahraniční stáže, pobyty, zkušenosti: Měsíc/rok Stát - název instituce Předmět zahraničního pobytu Červenec/ 1997 Červenec-prosinec /1997 Rusko, St. Petersburg, OSI New York - Step by Step program Velká Británie, Tunbridge Wells, Edult Education Centre Účast na semináři Návštěva jazykových kurzů Říjen /1998 Listopad / 1998 Duben / 1999 Květen /1999 Říjen / 1999 Finsko, University of Joensuu, Faculty of Education Slovensko, Bánská Bystrica, Nadácia škola dokorán Velká Británie, University of Plymouth, Faculty of Arts & Education Velká Británie, Manchester Metropolitan University Maďarsko, Visegrad, International Step by Step Association Výměnný studijní a pracovní pobyt v rámci grantového Účast na semináři Výměnný studijní a pracovní pobyt v rámci grantového Výměnný studijní a pracovní pobyt v rámci grantového Účast na mezinárodním meetingu zemí, které jsou členy ISSA (pracovní setkání)

4 Leden / 2000 Slovensko, Bratislava, Nadácia škola Účast na semináři dokorán Duben- květen / 2000 USA, Washington, D.C., Children s Resources International Účast na semináři, exkurse ve školách Říjen / 2000 Rumunsko, Bukurešť, UNESCO / UNICEF Účast na semináři, exkurse ve školách Říjen / 2000 Slovensko, Donovály, Nadácia škola Účast na semináři dokorán Květen / 2001 Řecko, Athény, Worl Forum on Early Childhood Education and Care Vystoupení a účast na mezinárodní konferenci Červen / 2001 Německo, Magdeburg, Otto-von-Guericke- Universität Vystoupení a účast na mezinárodní konferenci Únor / 2002 Německo, Lipsko, Halle, reformní Exkurse v alternativních školách alternativní školy Říjen / 2002 Rumunsko, Bukurešť, ISSA Účast na semináři Listopad / 2004 Maďarsko, Budapešť, mezinárodní Účast na mezinárodní konferenci konference ISSA Listopad / 2004 Slovensko, Žiar nad Hronom, Step by Step Účast na semináři Listopad/ 2007 Velká Británie, Londýn Návštěva škol a ministestrva školství zaměřená na získání zkušeností s mentoringem jako nástrojem profesní podpory pedagogů Červen / 2010 Chorvatsko, Zagreb Účast na mezinárodním meetingu ISSA (pracovní setkání k problematice standardů učitele pro 21. století) Červen /2011 Turecko, Istanbul Účast na mezinárodním meetingu ISSA (pracovní setkání k problematice Early Childhood Teacher Education) Publikační činnost: MONOGRAFIE KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH KREJČOVÁ, V. Náměty ke spolupráci rodiny a školy. In Rodina a škola. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, s , ISBN KREJČOVÁ, V. Pedagogický přístup zaměřený na dítě aneb možnosti aplikace myšlenek C. Rogerse v praxi školy. In Vybraná témata z pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s , ISBN HRUŠKA, L., KREJČOVÁ, V. Jak Začít spolu v chemii. In Učím s radostí. Zkušenosti lekce projekty. Praha: Agentura STROM, 2003, s ISBN KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Ověření účinnosti programu Začít spolu dlouhodobý výzkum. In Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003, s , ISBN KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Program Začít spolu v kontextu proměn českého školství. In Vladimíra Spilková a kolektiv. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005, s , ISBN PŮVODNÍ VĚDECKÉ PUBLIKACE (VYDANÉ A RECENZOVANÉ) BURDÍKOVÁ, L., KREJČOVÁ, V. Jedna z cest, jak si vytvořit nové kurikulum pro svoji mateřskou školu (1. část). In Vedení mateřské školy, koncepce rozvoje školy a její realizace. Praha: RAABE, květen 2002, s BURDÍKOVÁ, L., KREJČOVÁ, V. Jedna z cest, jak si vytvořit nové kurikulum pro svoji mateřskou školu (2. část). In Vedení mateřské školy, koncepce rozvoje školy a její realizace. Praha: RAABE, září 2002, s BURDÍKOVÁ, L., KREJČOVÁ, V. Jedna z cest, jak si vytvořit nové kurikulum pro svoji mateřskou školu (3. část). In Vedení mateřské školy, koncepce rozvoje školy a její realizace. Praha: RAABE, listopad 2002, s KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Jak na individualizaci na II. stupni základní školy (1. část). In RAAdce učitele. Praha: RAABE, září 2006, s (autorský podíl 70%) KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Jak na individualizaci na II. stupni základní školy (2. část). In RAAdce učitele. Praha: RAABE, listopad 2006, s (autorský podíl 90%) PŮVODNÍ ODBORNÉ A VĚDECKÉ TEXTY (NEPUBLIKOVANÉ) KREJČOVÁ, V. Spolupráce školy s rodinou studijní text. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, KREJČOVÁ, V. Spolupráce školy s rodinou pracovní sešit. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, 1999.

5 KREJČOVÁ, V. Spolupráce školy s rodinou metodický materiál pro lektora. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, KREJČOVÁ, V. Individualizace v mateřské škole studijní text. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, KREJČOVÁ, V. Individualizace v mateřské škole pracovní sešit. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, KREJČOVÁ, V. Výroční zpráva pro projekt JEP Upgrading Continuing Education in the Czech Republic - Reports on upgraded teaching methods and materials, KREJČOVÁ, V. Výroční zpráva pro grantový projekt Imlementace vzdělávacího programu Začít spolu do pregraduální přípravy studentů učitelství na PdF Univerzity Hradec Králové, KREJČOVÁ, V., DOLEŽALOVÁ, J., BURDÍKOVÁ, L., KARGEROVÁ, J. Cesty tvorby školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Manuál lektora. Praha: Step by Step ČR, o.s., KREJČOVÁ, V. DOLEŽALOVÁ, J. Výroční zpráva pro grantový projekt FRVŠ Cesty k rámcovým vzdělávacím programům na základních a středních školách, PEDAGOGICKÉ PUBLIKACE Skripta: KREJČOVÁ, V. Pracovní listy a texty. In Pro prevenci sociálně patologických jevů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, ISBN KREJČOVÁ, V. Texty nejen pro preventisty. In Pro prevenci sociálně patologických jevů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s ISBN KREJČOVÁ, V. Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Texty pro studijní disciplínu Teorie výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, ISBN PŮVODNÍ PRÁCE V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH KREJČOVÁ, V., BÍLEK, M. Začít spolu jako alternativa tradiční školy. Technológia vzdelávania, 7/2000, ročník VIII., s ISSN X. KREJČOVÁ, V. Standardy přípravného vzdělávání učitelek mateřských škol v Anglii a USA. In e-pedagogium. Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, I.-II./ 2001, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu obecná východiska. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 5, roč. 9, leden 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu podnětné prostředí. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 6, roč. 9, únor 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu struktura dne a projektová výuka. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 7, roč. 9, březen 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu průběžné rozvíjející hodnocení (pozorování, portfolio, sebehodnocení). In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 8, roč. 9, duben 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu průběžné rozvíjející hodnocení (individuální vzdělávací program, širší slovní hodnocení). In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 9, roč. 9, květen 2002, s ISSN LUKAVSKÁ, E., KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu spolupráce školy s rodinou. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 10, roč. 9, červen 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu inkluzivní vzdělávání. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 1, roč. 10, září 2002, s ISSN KREJČOVÁ, V., NĚMEČKOVÁ, I. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu multikulturní výchova a protipředsudkové vzdělávání. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 2, roč. 10, říjen 2002, s. 1. ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V., NĚMEČKOVÁ, I. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu evaluace školy. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 3, roč. 10, listopad 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu výzkum v Začít spolu. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 4, roč. 10, prosinec 2002, s ISSN Agentura Strom, UL 6, roč. 10, únor 2003, s ISSN Agentura Strom, UL 7, roč. 10, březen 2003, s ISSN Agentura Strom, UL 8, roč. 10, duben 2003, s ISSN Agentura Strom, UL 9, roč. 10, květen 2003, s ISSN Agentura Strom, UL 10, roč. 10, červen 2003, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince (1)? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 1, roč. 11, září 2003, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince (2)? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 2, roč. 11, říjen 2003, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince (3)? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 3, roč. 11, listopad 2003, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince (4)? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 4, roč. 11, prosinec 2003, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 9, roč. 11, květen 2004, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 1, roč. 12, září 2004, ISSN KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu: cesta k rámcovým programům. In Komenský (Odborný časopis pro učitele základní školy). Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. roč. 129, č. 2, listopad 2004, s. 2-7, ISSN PŮVODNÍ PRÁCE V EXCERPOVANÝCH SBORNÍCÍCH KREJČOVÁ, V.: Partnerství rodiny a školy. Socialia 98 Současná rodina. Hradec Králové, Líp, 1999, s ISBN KREJČOVÁ, V.: Práva a participace dětí v programu Začít spolu. Práva a participace dětí v rodině, škole a veřejném životě. Hradec Králové, Gaudeamus, 1999, s ISBN X

6 KREJČOVÁ, V.: Úmluva o právech dítěte a její realizace v přípravě budoucích pedagogických pracovníků na VOŠ a SPgŠ v Litomyšli. Práva a participace dětí v rodině, škole a veřejném životě. Hradec Králové, Gaudeamus, 1999, s ISBN X KREJČOVÁ, V.: Současné pojetí přípravy učitelů primární školy ve Velké Británii. Poslední desetiletí v českém pedagogickém výzkumu. Hradec Králové, Astra-Print, 1999, s ISBN KREJČOVÁ, V.: Vychováváme multikulturně? Náměty k sebehodnocení učitele. Otevřené otázky sociální pedagogiky. Sborník z konference Multikulturní výchova v období globalizace. Hradec Králové, Líp, 1999, s ISBN KREJČOVÁ, V.: Dětská práva a jejich naplňování v programu Začít spolu. Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. Sborník příspěvků z 8. Konference ČpdS. Brno, Konvoj, 2000, s ISBN BÍLEK, M., CHRZOVÁ, M., KREJČOVÁ, V., HRUŠKA, L. Vzdělávací program Začít spolu na 2. Stupni základní školy z pohledu přírodovědných a technických předmětů. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001, s.87-90, ISBN KREJČOVÁ, V. Zkušenosti s inovativními přístupy v pedagogické přípravě studentů učitelství. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita a Metodické centrum, 2001, s , ISBN X. KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. The Romany Minority and their Education in the Czech Republic. In HUMANISIERUNG DER BILDUNG, Jahrbuch 2001 der Internationalen Akadenie zur Humanisierung der Bildung /HUMANIZATION OF EDUCATION, Yearbook Germany: Frankfurt am Main, 2001, s.58-71, ISBN KREJČOVÁ, V. Sebereflektivní deníky jako součást pedagogické přípravy budoucích učitelů. In Profesní růst učitele. Sborník příspěvků z 10. Konference ČPdS. Brno: Konvoj, 2002, s , ISBN KREJČOVÁ, V. Jakou pedagogickou přípravu potřebují učitelky mateřských škol? In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Sborník příspěvků z 11. konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Paido, ISBN KREJČOVÁ, V. Pojetí environmentální výchovy v soudobých dokumentech pro předškolní vzdělávání v ČR. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Zborník príspevkov zo VII. Ročníka cyklu konferencií: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2003, s ISBN OSTATNÍ PŮVODNÍ PRÁCE V NOVINÁCH, ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH KREJČOVÁ, V. Nové přístupy v celoživotním vzdělávání učitelů v oblasti pedagogických disciplín. Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? (sborník z konference). Olomouc: Univerzita Palackého 1998, str KREJČOVÁ, V. Dny programu Začít spolu na PdF VŠP v Hradci Králové. In Zpravodaj VŠP v Hradci Králové, 1/2000, s.7. KREJČOVÁ, V. Když se řekne: Začít spolu In Zpravodaj VŠP v Hradci Králové, 1/2000, s.4-6. KREJČOVÁ, V. Co je to ISSA a jaké jsou její cíle? In Zpravodaj VŠP v Hradci Králové, 2/2000, s KREJČOVÁ, V. Sebereflektivní deník, studentské portfolio a metodika ústní zkoušky: Inovativní prvky v pedagogické přípravě budoucích učitelů. In Kritické listy 3, čtvrtletník pro kritické myšlení. Praha: Kritické myšlení, 2001, s KREJČOVÁ, V., MALÝ, M. Inclusive Education in the Czech Republic. In Human Resource Development in Support of Inclusive Education. Paris: UNESCO, Division of Basic Education, 2001, s KREJČOVÁ, V. Standardy přípravného vzdělávání učitelek mateřských škol v Anglii a USA, r KREJČOVÁ, V. Zkušenosti s inovacemi ve výuce pedagogických disciplín. In Didaktika opora proměn výuky?hradec Králové, Gaudeamus, 2004, s ISBN KREJČOVÁ, V. Vzdělávaly se celé školní týmy. In Moderní vyučování (časopis o učitelích a jejich práci). Kladno: AISIS o.s., květen POPULARIZACE ČASOPISECKÁ, ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ KREJČOVÁ, V. Český rozhlas, stanice Vltava. Diskusní pořad o vzdělávacích programech a projektech podporovaných Open Society Fund Praha - vzdělávací program Začít spolu , repríza (v 8,30 a 16,10 hod.) KREJČOVÁ, V. Česká televize, TV program ČT 2, Rodina školou povinná (téma: další vzdělávání pedagogických pracovníků letní škola k programu Začít spolu), , repríza KREJČOVÁ, V. Česká televize, diskusní pořad o předškolním vzdělávání. Termín natáčení: KREJČOVÁ, V. Česká televize, TV program ČT 2, Rodina školou povinná (téma: další vzdělávání pedagogických pracovníků letní škola AISIS k problematice spolupráce rodiny a školy), , repríza VYPRACOVANÉ RECENZE A POSUDKY Recenzní posudky: KREJČOVÁ, V. Učím s radostí. Zkušenosti lekce projekty. Praha: Agentura STROM, 2003, s ISBN KREJČOVÁ, V. Odborný posudek předkládaného v rámci programu: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2003, tematický okruh: Tvorba vzdělávacích programů a výukových materiálů v oblasti národnostně menšinového vzdělávání směřující k poznávání historie a kultury jiných národů, k výchově k demokratickému občanství, k vzájemné toleranci, k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, xenofobie a antisemitismu. Název : Pilotní projekt v rámci Etika. Předkladatel : Přátelé angažovaného učení o.s., (řešitelé: tým učitelů a ředitelů ZŠ garantovaný Prof. Karlem Rýdlem). (říjen 2003) KREJČOVÁ, V. Recenzní (lektorský) posudek. Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko psychologická P1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, ISBN KREJČOVÁ, V. Recenzní posudek připravované učebnice Etiky (připravovaná učebnice je součástí pilotního Etika. Předkladatel : Přátelé angažovaného učení o.s., (řešitelé: tým učitelů a ředitelů ZŠ garantovaný Prof. Karlem Rýdlem) ve spolupráci s nakladatelstvím Mutabene spol. s r.o.), KREJČOVÁ, V. Oponentský posudek výzkumného záměru pro MŠMT Přírodovědné a environmentální vzdělávání v období přechodu od informační společnosti ke společnosti vědění (identifikační kód: VZ ). Předkladatel a řešitel výzkumného záměru: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, doc. RNDr. Helena Klímová, CSc., 2005.

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha

Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání. 6. prosince 2013 Praha Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání 6. prosince 2013 Praha Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU Miroslava,

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

O Step by Step ČR, o.s...3. Realizované projekty...6. Celoročně probíhající aktivity...13. Adresa a kontakty...16

O Step by Step ČR, o.s...3. Realizované projekty...6. Celoročně probíhající aktivity...13. Adresa a kontakty...16 Obsah O Step by Step ČR, o.s...3 Realizované projekty...6 Celoročně probíhající aktivity...13 Adresa a kontakty...16 Občanské sdružení/ zaměstnanci, členové, správní rada...16 Zpráva o hospodaření (rozvaha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci:

Akreditace instituce u MŠMT: 29672/2006-25. Základní školy, jež mohou poskytnout referenci: Nová škola, o. p. s. se od svého vzniku v roce 1996 podílela na implementaci uvádění romských asistentů pedagoga do českého vzdělávacího systému. Vybírali jsme, školili a zaměstnávali vůbec první romské

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Jméno, příjmení: Narozen (datum a místo): Curriculum vitae Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 03.11.1947 v Praze Vzdělání 1963 1966: SVVŠ Nad Štolou 1, Praha 7 1966-1971: absolvent právnická fakulta University

Více

Vzdělání: 2010, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: doktorské studium (dosud) - spoluřešitelka výzkumného projektu - GAUK

Vzdělání: 2010, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: doktorské studium (dosud) - spoluřešitelka výzkumného projektu - GAUK Jméno a příjmení: LAURENČÍKOVÁ Klára Titul: Mgr. Obor: politika, ekologie Specializace: politička a ekologická aktivistka, členka Strany zelených, někdejší náměstkyně na MŠMT Email: klara.laurencikova@zeleni.cz

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo)

Více

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00

RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 RSK Královéhradeckého kraje PS Vzdělávání 10:00 Program Shrnutí výstup jednání PS vzdělávání Aktuální stav přípravy KAP v Královéhradeckém kraji Aktuální informace ke KAP - MŠMT Ing. Barbořáková Diskuze

Více

Představení projektu EKONOM

Představení projektu EKONOM Představení projektu EKONOM Závěrečná konference projektu EKONOM - nové formy výuky ekonomických odborných předmětů CZ.1.07/1.1.00/14.0170 Olomouc 18. 6. 2013 1 Základní informace o projektu EKONOM Předkladatel

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci DAVID HAMPL, Mgr., Ph.D. Pracovní zařazení: Vědecké (odborné) zaměření: odborný asistent Politologie, mezinárodní vztahy Adresa pracoviště: Katedra společenských věd PdF UP, Žižkovo nám. 5, 771 40, Olomouc

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D.

Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. OSOBNÍ INFORMACE Jméno Adresa Ing. Lucie KULDOVÁ, Ph.D. Edvarda Beneše 12, 301 00 Plzeň, Česká republika Telefon +420 604 948 496 E-mail kuldova@gmail.com Národnost Česká Datum narození 18. 06. 1984 VZDĚLÁNÍ

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

(zpracovala R. Hýblová)

(zpracovala R. Hýblová) Přehled akcí JČMF organizovaných od roku 1958 do roku 2011 Fyzikální pedagogickou sekcí JČMF (od roku 2006 změna názvu na Fyzikální pedagogickou společnost), popř. Ústřední pedagogickou komisí pro fyziku

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více