pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy"

Transkript

1 Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního věku, specializace - speciální pedagogika (psychopedie) 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doplňující studium pedagogické způsobilosti k výuce pedagogiky na středních školách 2002 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, doktorandské studium v oboru pedagogika (2002 státní doktorská zkouška v oboru pedagogika, obhajoba disertační práce a obdržení titulu Ph.D.) Profesní praxe: 1996 Odborná a praktická škola v Chroustovicích, funkce výchovného poradce a vychovatelky Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, výuka pedagogických disciplín v rámci doktorandského studia Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, výuka učebního předmětu pedagogika a pedagogická praxe dosud Univerzita Hradec Králové, PdF, katedra pedagogiky a psychologie, výuka pedagogických disciplín 1998-dosud lektorská činnost v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v organizacích zřizovaných MŠMT ČR i jiných vzdělávacích institucích, dále pak také přímo v mateřských a základních školách (kurzy realizované tzv. na klíč ). Nejčastější obsahové zaměření lektorovaných kurzů pro ZŠ i MŠ: Individualizace ve vzdělávání, Vzdělávací program Začít spolu, Tvorba školních vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání, Aktualizace školních vzdělávacích programů, Plánování obsahu předškolního vzdělávání integrovaných bloků, Projektové vyučování na prvním stupni i na druhém stupni ZŠ, Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Metody aktivního učení, Kooperativní výuka, Vyhodnocování pokroků v učení dětí, Evaluace, Hospitační činnost a tvorba kritérií pro vyhodnocování práce pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy s rodiči dětí, Lektorské dovednosti a další) dosud řešitelka, spoluřešitelka, lektorka a mentorka v grantových projektech v oblasti rozvoje lidských zdrojů (celoživotního vzdělávání dospělých zejména pedagogů) 1998 dosud publikační činnost členka autorského týmu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2005 Členka poradní komise při MŠMT pro implementaci RVP ZV prostřednictvím DVPP dosud Členka poradního sboru MŠMT ČR pro předškolní vzdělávání Prohlubující profesní kurzy (další vzdělávání): Certifikované kurzy: 1995 Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury Regenerační a sportovní masáže 1997 Katolische Universitat Eichstatt, Centro Europeo Universita Ricerca a Pdf UP v Olomouci Education for Post-modern Society 1997 St. Petersburg, Russia (OSI New York, CRI Washington, D.C.) Step by Step (a Program for Children and Families) - Nové přístupy ve vzdělávání učitelů v oblasti pedagogických a psychologických disciplín 1998 Open Society Fund Praha, Projekt podpory vzdělávání Řešení konfliktů mezi rodiči a dětmi 1998 Open Society Fund Praha, Projekt podpory vzdělávání Lektorské dovednosti 1998 Open Society Fund Praha, Projekt podpory vzdělávání

2 Strategie zvládání a řízení změny 1999 Open Society Fund Praha Začít spolu 1999 Otevřená společnost, o.p.s., vzdělávací program Začít spolu Pedagogický přístup orientovaný na dítě v přípravě učitelů 1999 Letní škola Otevřené společnosti, o.p.s., vzdělávacího programu Začít spolu Kurikulum orientované na dítě 1999 Otevřená společnost, o.p.s., vzdělávací program Začít spolu Lektorské dovednosti II Otevřená společnost, o.p.s., program Začít spolu Hodnocení ve škole 2000 Children s Resources International, Washington, D. C., USA Step by Step - a Program for Children and Families (Step by Step Primary Training) Moderní přístupy ve vzdělávání učitelů preprimární a primární školy 2000 UNESCO / UNICEF Rumunsko, Bukurešť Human Resource Development in Support of Inclusive Education 2000 Nadácia Škola dokorán, Donovály, Slovensko Teaching in the Inclusive Classroom 2002 Nadácia Škola dokorán a Step by Step ČR, Donovály, Slovensko Trénink pro pokročilé lektory programu Step by Step 2002 Internationale Step by Step Association, Bukurešť, Rumunsko - Certifikace v programu Step by Step 2009 Kurz mentorských dovedností, JOB.o.s Systémy řízení kvality v komerčním sektoru aplikace do vzdělávání, JOB o.s Mentorské dovednosti, JOB.o.s. Necertifikované kurzy: 1995 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Waldorfská pedagogika 1996 Open Society Fund Praha Výchova ke zdravému životnímu stylu 1998 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Dramatická výchova ve škole 1998 Nadácia Škola dokorán, Bánská Bystrica, Slovenká republika Pedagogický prístup orientovaný na dieťa v príprave učiteľou 2000 Nadácia Škola dokorán, Bratislava, Slovenská republika International Step by Step Training RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), Step by Step for 5 th -8 th grades (metodologie programu SbS na 2. stupni základní školy), Bussiness Planning Spolupráce na projektech: Období Donátor realizace Mezinárodní Tempus project Mezinárodní SOCRATES Project Realizátor/nositel Název, obsahové zaměření/role v Západočeská univerzita Plzeň School of Education University of North London, Velká Británie Open Society Fund Praha Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové 2002 MŠMT ČR "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit" pro rok 2002 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Upgrading Continuing Education in the Czech Republic (Spoluřešitelem v části: Upgrading Continuing Education in Preprimary education), Tvorba modulárního pojetí dalšího vzdělávání učitelů MŠ Children Identity and Citizenship in Europe, European Commission SOCRATES Programme Spoluřešitelka : Impementace vzdělávacího programu Začít spolu do pregraduální přípravy učitelů na VŠP v Hradci Králové Spoluřešitelka : Moderní přístupy ke školnímu vzdělávání žáků aneb: zkoušíme to jinak.

3 2002 MŠMT ČR "Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit" pro rok 2002 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta Hlavní řešitelka : Standard pedagogické přípravy předškolních pedagogů MŠMT ČR JOB, o.s. Lektorka : Klíčové kompetence a projektové vyučování na ZŠ 2004 MŠMT ČR PHARE CZ Support to Roma Integration Step by Step ČR,o.s. Lektorka : Podpora integrace romských žáků do základního vzdělávání 2005 Fond rozvoje vysokých škol Univerzita Hradec Králové, MPSV v rámci operačního programu OPRLZ financován z ESF a rozpočtu ČR MPSV v rámci operačního programu OPRLZ financován z ESF a rozpočtu ČR Královéhradecký kraj, OPVK ESF MPSV v rámci OPLZZ z MPSV v rámci OPLZZ z MŠMT ČR v rámci OPVK z Královéhradecký kraj, OPVK ESF MPSV v rámci OPLZZ z Pedagogická fakulta Step by Step ČR,o.s. ERUDIS, o.p.s. ve spolupráci s JOB, o.s. EUDIS, o.p.s., partner JOB, o.s. Rodinné centrum Litomyšl, o.s. H.R.G. s.r.o. Litomyšl Step by Step ČR,o.s. Hlavní řešitelka : Cesty k rámcovým vzdělávacím programům na základních a středních školách Lektorka v : Podpora implementace RVP ZV Konzultantka, školitelka a spoluautorka e- learningového kurzu v : "Projektové vyučování a integrovaná tématická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV" a Školitelka Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků Odborný garant Připraveným štěstí přeje - zvyšujeme své kompetence na trhu práce (Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, slaďování pracovního a rodinného života) Metodik pro vzdělávání v Obecné vzdělávání H.R.G. - zvyšování konkurenceschopnosti firmy H.R.G. prostřednictvím vzdělávání jejích zaměstnanců Mentor v : Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce JOB, o.s., Týniště nad Orlicí Tvůrce metodického manuálu pro lektory DVPP v : Inovace pro tým lektorů Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB Oblastní Charita Pardubice, Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Holice Odborný konzultant :MATAPE Mami, tati, pečuj, pracuj Zahraniční stáže, pobyty, zkušenosti: Měsíc/rok Stát - název instituce Předmět zahraničního pobytu Červenec/ 1997 Červenec-prosinec /1997 Rusko, St. Petersburg, OSI New York - Step by Step program Velká Británie, Tunbridge Wells, Edult Education Centre Účast na semináři Návštěva jazykových kurzů Říjen /1998 Listopad / 1998 Duben / 1999 Květen /1999 Říjen / 1999 Finsko, University of Joensuu, Faculty of Education Slovensko, Bánská Bystrica, Nadácia škola dokorán Velká Británie, University of Plymouth, Faculty of Arts & Education Velká Británie, Manchester Metropolitan University Maďarsko, Visegrad, International Step by Step Association Výměnný studijní a pracovní pobyt v rámci grantového Účast na semináři Výměnný studijní a pracovní pobyt v rámci grantového Výměnný studijní a pracovní pobyt v rámci grantového Účast na mezinárodním meetingu zemí, které jsou členy ISSA (pracovní setkání)

4 Leden / 2000 Slovensko, Bratislava, Nadácia škola Účast na semináři dokorán Duben- květen / 2000 USA, Washington, D.C., Children s Resources International Účast na semináři, exkurse ve školách Říjen / 2000 Rumunsko, Bukurešť, UNESCO / UNICEF Účast na semináři, exkurse ve školách Říjen / 2000 Slovensko, Donovály, Nadácia škola Účast na semináři dokorán Květen / 2001 Řecko, Athény, Worl Forum on Early Childhood Education and Care Vystoupení a účast na mezinárodní konferenci Červen / 2001 Německo, Magdeburg, Otto-von-Guericke- Universität Vystoupení a účast na mezinárodní konferenci Únor / 2002 Německo, Lipsko, Halle, reformní Exkurse v alternativních školách alternativní školy Říjen / 2002 Rumunsko, Bukurešť, ISSA Účast na semináři Listopad / 2004 Maďarsko, Budapešť, mezinárodní Účast na mezinárodní konferenci konference ISSA Listopad / 2004 Slovensko, Žiar nad Hronom, Step by Step Účast na semináři Listopad/ 2007 Velká Británie, Londýn Návštěva škol a ministestrva školství zaměřená na získání zkušeností s mentoringem jako nástrojem profesní podpory pedagogů Červen / 2010 Chorvatsko, Zagreb Účast na mezinárodním meetingu ISSA (pracovní setkání k problematice standardů učitele pro 21. století) Červen /2011 Turecko, Istanbul Účast na mezinárodním meetingu ISSA (pracovní setkání k problematice Early Childhood Teacher Education) Publikační činnost: MONOGRAFIE KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. Praha: Portál, 2003, 228 stran. ISBN KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH KREJČOVÁ, V. Náměty ke spolupráci rodiny a školy. In Rodina a škola. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, s , ISBN KREJČOVÁ, V. Pedagogický přístup zaměřený na dítě aneb možnosti aplikace myšlenek C. Rogerse v praxi školy. In Vybraná témata z pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s , ISBN HRUŠKA, L., KREJČOVÁ, V. Jak Začít spolu v chemii. In Učím s radostí. Zkušenosti lekce projekty. Praha: Agentura STROM, 2003, s ISBN KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Ověření účinnosti programu Začít spolu dlouhodobý výzkum. In Vzdělávací program Začít spolu. Metodický průvodce pro předškolní vzdělávání. Praha: Portál, 2003, s , ISBN KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Program Začít spolu v kontextu proměn českého školství. In Vladimíra Spilková a kolektiv. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005, s , ISBN PŮVODNÍ VĚDECKÉ PUBLIKACE (VYDANÉ A RECENZOVANÉ) BURDÍKOVÁ, L., KREJČOVÁ, V. Jedna z cest, jak si vytvořit nové kurikulum pro svoji mateřskou školu (1. část). In Vedení mateřské školy, koncepce rozvoje školy a její realizace. Praha: RAABE, květen 2002, s BURDÍKOVÁ, L., KREJČOVÁ, V. Jedna z cest, jak si vytvořit nové kurikulum pro svoji mateřskou školu (2. část). In Vedení mateřské školy, koncepce rozvoje školy a její realizace. Praha: RAABE, září 2002, s BURDÍKOVÁ, L., KREJČOVÁ, V. Jedna z cest, jak si vytvořit nové kurikulum pro svoji mateřskou školu (3. část). In Vedení mateřské školy, koncepce rozvoje školy a její realizace. Praha: RAABE, listopad 2002, s KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Jak na individualizaci na II. stupni základní školy (1. část). In RAAdce učitele. Praha: RAABE, září 2006, s (autorský podíl 70%) KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Jak na individualizaci na II. stupni základní školy (2. část). In RAAdce učitele. Praha: RAABE, listopad 2006, s (autorský podíl 90%) PŮVODNÍ ODBORNÉ A VĚDECKÉ TEXTY (NEPUBLIKOVANÉ) KREJČOVÁ, V. Spolupráce školy s rodinou studijní text. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, KREJČOVÁ, V. Spolupráce školy s rodinou pracovní sešit. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, 1999.

5 KREJČOVÁ, V. Spolupráce školy s rodinou metodický materiál pro lektora. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, KREJČOVÁ, V. Individualizace v mateřské škole studijní text. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, KREJČOVÁ, V. Individualizace v mateřské škole pracovní sešit. Uprading Continuing Education in the Czech Republic, KREJČOVÁ, V. Výroční zpráva pro projekt JEP Upgrading Continuing Education in the Czech Republic - Reports on upgraded teaching methods and materials, KREJČOVÁ, V. Výroční zpráva pro grantový projekt Imlementace vzdělávacího programu Začít spolu do pregraduální přípravy studentů učitelství na PdF Univerzity Hradec Králové, KREJČOVÁ, V., DOLEŽALOVÁ, J., BURDÍKOVÁ, L., KARGEROVÁ, J. Cesty tvorby školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Manuál lektora. Praha: Step by Step ČR, o.s., KREJČOVÁ, V. DOLEŽALOVÁ, J. Výroční zpráva pro grantový projekt FRVŠ Cesty k rámcovým vzdělávacím programům na základních a středních školách, PEDAGOGICKÉ PUBLIKACE Skripta: KREJČOVÁ, V. Pracovní listy a texty. In Pro prevenci sociálně patologických jevů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001, ISBN KREJČOVÁ, V. Texty nejen pro preventisty. In Pro prevenci sociálně patologických jevů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002, s ISBN KREJČOVÁ, V. Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole. Texty pro studijní disciplínu Teorie výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, ISBN PŮVODNÍ PRÁCE V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH KREJČOVÁ, V., BÍLEK, M. Začít spolu jako alternativa tradiční školy. Technológia vzdelávania, 7/2000, ročník VIII., s ISSN X. KREJČOVÁ, V. Standardy přípravného vzdělávání učitelek mateřských škol v Anglii a USA. In e-pedagogium. Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, I.-II./ 2001, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu obecná východiska. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 5, roč. 9, leden 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu podnětné prostředí. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 6, roč. 9, únor 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu struktura dne a projektová výuka. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 7, roč. 9, březen 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu průběžné rozvíjející hodnocení (pozorování, portfolio, sebehodnocení). In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 8, roč. 9, duben 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu průběžné rozvíjející hodnocení (individuální vzdělávací program, širší slovní hodnocení). In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 9, roč. 9, květen 2002, s ISSN LUKAVSKÁ, E., KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu spolupráce školy s rodinou. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 10, roč. 9, červen 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu inkluzivní vzdělávání. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 1, roč. 10, září 2002, s ISSN KREJČOVÁ, V., NĚMEČKOVÁ, I. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu multikulturní výchova a protipředsudkové vzdělávání. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 2, roč. 10, říjen 2002, s. 1. ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V., NĚMEČKOVÁ, I. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu evaluace školy. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 3, roč. 10, listopad 2002, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Pravidelná informační příloha Step by step ČR, vzdělávací program Začít spolu výzkum v Začít spolu. In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 4, roč. 10, prosinec 2002, s ISSN Agentura Strom, UL 6, roč. 10, únor 2003, s ISSN Agentura Strom, UL 7, roč. 10, březen 2003, s ISSN Agentura Strom, UL 8, roč. 10, duben 2003, s ISSN Agentura Strom, UL 9, roč. 10, květen 2003, s ISSN Agentura Strom, UL 10, roč. 10, červen 2003, s ISSN KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince (1)? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 1, roč. 11, září 2003, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince (2)? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 2, roč. 11, říjen 2003, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince (3)? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 3, roč. 11, listopad 2003, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince (4)? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 4, roč. 11, prosinec 2003, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 9, roč. 11, květen 2004, ISSN KREJČOVÁ, V. Jak na rámcový program v mateřince? In Učitelské listy (Nezávislý měsíčník pro příznivce změn). Praha: Agentura Strom, UL 1, roč. 12, září 2004, ISSN KREJČOVÁ, V., KARGEROVÁ, J. Vzdělávací program Začít spolu: cesta k rámcovým programům. In Komenský (Odborný časopis pro učitele základní školy). Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. roč. 129, č. 2, listopad 2004, s. 2-7, ISSN PŮVODNÍ PRÁCE V EXCERPOVANÝCH SBORNÍCÍCH KREJČOVÁ, V.: Partnerství rodiny a školy. Socialia 98 Současná rodina. Hradec Králové, Líp, 1999, s ISBN KREJČOVÁ, V.: Práva a participace dětí v programu Začít spolu. Práva a participace dětí v rodině, škole a veřejném životě. Hradec Králové, Gaudeamus, 1999, s ISBN X

6 KREJČOVÁ, V.: Úmluva o právech dítěte a její realizace v přípravě budoucích pedagogických pracovníků na VOŠ a SPgŠ v Litomyšli. Práva a participace dětí v rodině, škole a veřejném životě. Hradec Králové, Gaudeamus, 1999, s ISBN X KREJČOVÁ, V.: Současné pojetí přípravy učitelů primární školy ve Velké Británii. Poslední desetiletí v českém pedagogickém výzkumu. Hradec Králové, Astra-Print, 1999, s ISBN KREJČOVÁ, V.: Vychováváme multikulturně? Náměty k sebehodnocení učitele. Otevřené otázky sociální pedagogiky. Sborník z konference Multikulturní výchova v období globalizace. Hradec Králové, Líp, 1999, s ISBN KREJČOVÁ, V.: Dětská práva a jejich naplňování v programu Začít spolu. Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí. Sborník příspěvků z 8. Konference ČpdS. Brno, Konvoj, 2000, s ISBN BÍLEK, M., CHRZOVÁ, M., KREJČOVÁ, V., HRUŠKA, L. Vzdělávací program Začít spolu na 2. Stupni základní školy z pohledu přírodovědných a technických předmětů. In Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001, s.87-90, ISBN KREJČOVÁ, V. Zkušenosti s inovativními přístupy v pedagogické přípravě studentů učitelství. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: Prešovská univerzita a Metodické centrum, 2001, s , ISBN X. KARGEROVÁ, J., KREJČOVÁ, V. The Romany Minority and their Education in the Czech Republic. In HUMANISIERUNG DER BILDUNG, Jahrbuch 2001 der Internationalen Akadenie zur Humanisierung der Bildung /HUMANIZATION OF EDUCATION, Yearbook Germany: Frankfurt am Main, 2001, s.58-71, ISBN KREJČOVÁ, V. Sebereflektivní deníky jako součást pedagogické přípravy budoucích učitelů. In Profesní růst učitele. Sborník příspěvků z 10. Konference ČPdS. Brno: Konvoj, 2002, s , ISBN KREJČOVÁ, V. Jakou pedagogickou přípravu potřebují učitelky mateřských škol? In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Sborník příspěvků z 11. konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Paido, ISBN KREJČOVÁ, V. Pojetí environmentální výchovy v soudobých dokumentech pro předškolní vzdělávání v ČR. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Zborník príspevkov zo VII. Ročníka cyklu konferencií: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2003, s ISBN OSTATNÍ PŮVODNÍ PRÁCE V NOVINÁCH, ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH KREJČOVÁ, V. Nové přístupy v celoživotním vzdělávání učitelů v oblasti pedagogických disciplín. Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? (sborník z konference). Olomouc: Univerzita Palackého 1998, str KREJČOVÁ, V. Dny programu Začít spolu na PdF VŠP v Hradci Králové. In Zpravodaj VŠP v Hradci Králové, 1/2000, s.7. KREJČOVÁ, V. Když se řekne: Začít spolu In Zpravodaj VŠP v Hradci Králové, 1/2000, s.4-6. KREJČOVÁ, V. Co je to ISSA a jaké jsou její cíle? In Zpravodaj VŠP v Hradci Králové, 2/2000, s KREJČOVÁ, V. Sebereflektivní deník, studentské portfolio a metodika ústní zkoušky: Inovativní prvky v pedagogické přípravě budoucích učitelů. In Kritické listy 3, čtvrtletník pro kritické myšlení. Praha: Kritické myšlení, 2001, s KREJČOVÁ, V., MALÝ, M. Inclusive Education in the Czech Republic. In Human Resource Development in Support of Inclusive Education. Paris: UNESCO, Division of Basic Education, 2001, s KREJČOVÁ, V. Standardy přípravného vzdělávání učitelek mateřských škol v Anglii a USA, r KREJČOVÁ, V. Zkušenosti s inovacemi ve výuce pedagogických disciplín. In Didaktika opora proměn výuky?hradec Králové, Gaudeamus, 2004, s ISBN KREJČOVÁ, V. Vzdělávaly se celé školní týmy. In Moderní vyučování (časopis o učitelích a jejich práci). Kladno: AISIS o.s., květen POPULARIZACE ČASOPISECKÁ, ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ KREJČOVÁ, V. Český rozhlas, stanice Vltava. Diskusní pořad o vzdělávacích programech a projektech podporovaných Open Society Fund Praha - vzdělávací program Začít spolu , repríza (v 8,30 a 16,10 hod.) KREJČOVÁ, V. Česká televize, TV program ČT 2, Rodina školou povinná (téma: další vzdělávání pedagogických pracovníků letní škola k programu Začít spolu), , repríza KREJČOVÁ, V. Česká televize, diskusní pořad o předškolním vzdělávání. Termín natáčení: KREJČOVÁ, V. Česká televize, TV program ČT 2, Rodina školou povinná (téma: další vzdělávání pedagogických pracovníků letní škola AISIS k problematice spolupráce rodiny a školy), , repríza VYPRACOVANÉ RECENZE A POSUDKY Recenzní posudky: KREJČOVÁ, V. Učím s radostí. Zkušenosti lekce projekty. Praha: Agentura STROM, 2003, s ISBN KREJČOVÁ, V. Odborný posudek předkládaného v rámci programu: Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2003, tematický okruh: Tvorba vzdělávacích programů a výukových materiálů v oblasti národnostně menšinového vzdělávání směřující k poznávání historie a kultury jiných národů, k výchově k demokratickému občanství, k vzájemné toleranci, k potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti, xenofobie a antisemitismu. Název : Pilotní projekt v rámci Etika. Předkladatel : Přátelé angažovaného učení o.s., (řešitelé: tým učitelů a ředitelů ZŠ garantovaný Prof. Karlem Rýdlem). (říjen 2003) KREJČOVÁ, V. Recenzní (lektorský) posudek. Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko psychologická P1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, ISBN KREJČOVÁ, V. Recenzní posudek připravované učebnice Etiky (připravovaná učebnice je součástí pilotního Etika. Předkladatel : Přátelé angažovaného učení o.s., (řešitelé: tým učitelů a ředitelů ZŠ garantovaný Prof. Karlem Rýdlem) ve spolupráci s nakladatelstvím Mutabene spol. s r.o.), KREJČOVÁ, V. Oponentský posudek výzkumného záměru pro MŠMT Přírodovědné a environmentální vzdělávání v období přechodu od informační společnosti ke společnosti vědění (identifikační kód: VZ ). Předkladatel a řešitel výzkumného záměru: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, doc. RNDr. Helena Klímová, CSc., 2005.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP

Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP Seznam vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů, které byly akreditovány MŠMT v systému DVPP Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v souladu s 26 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více