číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření Revitalizace zámeckého parku 1. etapa, zvou všechny účastníky slavnosti k prohlídce zámeckého parku v jeho nové podobě MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU V ŘÍJNU SLAVNOSTNĚ OTEVŘELO NĚKOLIK DOKONČENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ O CELKOVÝCH NÁKLADECH Kč, Z TOHO DOTACE ČINILY Kč SLAVNOSTNÍCH AKCÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU I, KTERÉ SE USKUTEČNILY DNE 11. ŘÍJNA 2010, SE ZÚČASTNILA PŘEDSEDKYNĚ PARLAMENTU ČR MIROSLAVA NĚMCOVÁ Ve středu 6. října 2010 byla slavnostně otevřena akce Rekonstrukce ulice U Kostela na snímku zleva starosta města Jaroslav Král a ředitel firmy Colas a.s. ing. Pavel Keller Otevření zámeckého parku předcházelo slavnostní otevření Smetanovy ulice a přilehlých uliček Tycho Brahe a Burčáková, které byly celkově rekonstruovány. Přestřihnutí pásky provedli v uličce Tycho Brahe starosta města Jaroslav Král, předsedkyně P ČR Miroslava Němcová, perkmistr Burčákové unie Rudolf Poslušný a ředitel firmy H-Intes s.r.o. ing. Bořivoj Horák Na náměstí 17. listopadu se ve středu 6. října 2010 uskutečnil slavnostní akt otevření dokončené investiční akce Rekonstrukce zpevněných ploch na náměstí 17. listopadu. Pásku přestřihl starosta města Jaroslav Král společně s ing. Lukášem Urbanem z firmy Syner a.s. (vpravo) VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA V tomto čísle najdete: Slavnostní otevření investičních akcí str. 1 3 Výsledky voleb str. 4 Zprávy z benátecké radnice str. 5 7 Základní školy, Mateřská škola str. 9 12, 13 Historie str. 20 Policie str. 24 Sport str Páska byla přestřižena i u dokončené akce Výstavba startovacích bytů v bývalé ubytovně. Pásku přestřihl spolu se starostou města Stanislav Svoboda (na snímku vpravo) z firmy Zeteza s.r.o. Fota: emje Volby do Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou na volební období probíhaly 15. a 16. října Snímek zachycuje volební místnost na náměstí 17. listopadu v pátek 15. října 2010 Foto: František Stýblo

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Slavnostní otevření investičních akcí v Benátkách nad Jizerou Ve středu 6. října 2010 v 16 hodin byly slavnostně otevřeny dokončené investiční akce Rekonstrukce zpevněných ploch na náměstí 17. listopadu, Výstavba startovacích bytů v bývalé ubytovně a Rekonstrukce komunikace v ulici U Kostela. V pondělí 11. října se konalo slavnostní otevření zámeckého parku po ukončení I. etapy revitalizace a Smetanovy ulice a uliček k ní přilehlých. Rekonstrukce zpevněných ploch na náměstí 17. listopadu P a r a m e t r y d í l a: Rekonstrukce asfaltového krytu komunikace včetně povrchového odvodnění Vybudování nových komunikací pro pěší a parkovacích stání (cca 95) ze zámkové dlažby Vybudování stání na tříděný a komunální odpad ze zámkové dlažby Kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení I n v e s t o r: Město Benátky nad Jizerou I n v e s t i č n í n á k l a d y: Kč D o t a c e z Ministerstva financí: Kč T e r m í n r e a l i z a c e: 11/ /2010: Z h o t o v i t e l: SYNER s.r.o., LIBEREC P r o j e k t a n t: CR Project s.r.o., Mladá Boleslav T e c h n i c k ý d o z o r: Realstav MB spol. s r.o., Mladá Boleslav P a r a m e t r y d í l a: 6 bytových jednotek ve 3. nadzemním podlaží budovy čp. 493 (2 x garsoniéra, 2 x 2+1, 1 x 2+kk, 1 x 3 + kk) I n v e s t o r: Město Benátky nad Jizerou I n v e s t i č n í n á k l a d y: Kč D o t a c e Ministerstva místního rozvoje: Kč T e r m í n r e a l i z a c e: 07/ /2010 Z h o t o v i t e l: ZETEZA s.r.o., Dolní Bousov P r o j e k t a n t: Ing. arch. Jan Foit Ve středu 6. října 2010 byli občané na náměstí 17. listopadu svědky slavnostních okamžiků otevření tří ukončených investičních akcí Výstavba startovacích bytů v bývalé ubytovně Ú č e l stavby: vybudování 6 bytových jednotek pro možnost zajištění sociálního bydlení pro osoby, které v důsledku nepříznivé sociální situace způsobené sociálními okolnostmi jejich života a jiným způsobem nejsou v danou chvíli schopni si bydlení zajistit. Startovací byty jsou vybaveny kuchyňskými linkami Koupelny jsou ve startovacích bytech účelně vybaveny Rekonstrukce ulice U Kostela Ú č e l stavby: rekonstrukce komunikace, zlepšení komfortu pro automobilovou i pěší dopravu, zlepšení estetického rázu řešeného území a též zlepšení odvodnění komunikací P a r a m e t r y d í l a: Rekonstrukce asfaltového krytu komunikace včetně povrchového odvodnění Rekonstrukce a vybudování nových komunikace pro pěší a parkovacích stání ze zámkové dlažby Kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení I n v e s t o r: Město Benátky nad Jizerou I n v e s t i č n í n á k l a d y: Kč T e r m í n r e a l i z a c e: 07/ /1020 Všichni zájemci měli 6. října možnost prohlédnout si startovací byty na náměstí 17. listopadu. Ti, kteří nabídku využili, byty chválili, moc se všem líbily na snímku jeden z pokojů Ulice U Kostela se dočkala své rekonstrukce a občané měli dne 6. října 2010 možnost být svědky slavnostního otevření Foto: emje Z h o t o v i t e l: COLAS CZ a.s., PRAHA P r o j e k t a n t: CR Project s.r.o., Mladá Boleslav T e c h n i c k ý d o z o r: Realstav MB spol. s r.o., Mladá Boleslav Fota na této straně emje

3 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 Revitalizace zámeckého parku 1. etapa P a r a m e t r y d í l a: hotova převážná část první etapy rozvody vody a elektro, osvětlení vybudována síť pěších cest vysázena zeleň a osety trávníky na místě přemístěného pomníku postavena kašna opraveny opěrné a ohradní zdi zrekonstruována vyhlídka nad vinicí osazeny lavičky a odpadkové koše I n v e s t o r: Město Benátky nad Jizerou I n v e s t i č n í n á k l a d y: Kč z toho hotovo: Kč D o t a c e: Státní fond životního prostředí Kč T e r m í n r e a l i z a c e: 4/ /2010 Z h o t o v i t e l: GARDENLINE s.r.o. Litoměřice P r o j e k t: Ing. arch. Dagmar Tůmová, Praha S t a v e b n í d o z o r: Zahradní architektura Martinov Z h o t o v i t e l: H-INTES s.r.o. Mladá Boleslav P r o j e k t: CR Projekt s.r.o. Mladá Boleslav S t a v e b n í d o z o r: MB invest s.r.o., Mladá Boleslav Slavnostního aktu otevření zámeckého parku se v pondělí 11. října 2010 zúčastnilo mnoho občanů. U zámecké brány byl připraven burčák, který mohl každý při příjemné procházce zámeckým parkem vychutnávat burčák přivezli do Benátek zástupci Burčákové unie z Hustopečí. Byla slyšet slova uznání a spokojenosti s novým vzhledem této části zámeckého parku. Zároveň lidé vyjádřili obavy, zda se podaří ochránit toto pěkné místo před malými i dospělými vandaly. Věřme, že se to vedení města podaří zajistit. Po slavnostním otevření Smetanovy ulice a uliček přilehlých vedou kroky vzácných hostů a benáteckých občanů k dalšímu slavnostnímu aktu otevření dokončené části zámeckého parku Foto: František Stýblo Rekonstrukce uliček historického centra města P a r a m e t r y d í l a: dláždění z čedičového lomového kamene 610 m 2 veřejné osvětlení úprava dešťové kanalizace I n v e s t o r: Město Benátky nad Jizerou I n v e s t i č n í n á k l a d y: Kč T e r m í n r e a l i z a c e: 9/ /2010 Z h o t o v i t e l: H-INTES s.r.o. Mladá Boleslav Delegace "Burčákové unie" z Hustopečí (vpravo od předsedkyně Parlamentu ČR) Starosta města Jaroslav Král, předsedkyně P ČR Miroslava Němcová, perkmistr Burčákové unie Rudolf Poslušný a ing. Miloš Náprstek z firmy Gardenline s.r.o. jsou připraveni k slavnostnímu aktu přestřižení pásky a otevření zrevitalizované části zámeckého parku Pomník obětem světové války Rekonstrukce Smetanovy ulice P a r a m e t r y d í l a: délka komunikace z žulových kostek 456,6 m chodníky, parkovací plochy zaústění svodů do dešťové kanalizace nové lampy veřejného osvětlení úpravy stávajících instalací nové opěrné zídky a schodiště I n v e s t o r: Město Benátky nad Jizerou I n v e s t i č n í n á k l a d y: Kč T e r m í n r e a l i z a c e: 7/ /2010 Fota: emje Pomník Bedřicha Smetany Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová připíjí všem, kteří se zasloužili o realizaci prospěšných akcí a přeje Benátčanům, aby vedení jejich města i nadále mělo vždy na zřeteli spokojenost všech, kteří tady žijí.

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU KONANÝCH VE DNECH 15. A 16. ŘÍJNA 2010 Počet volených členů zastupitelstva Voliči zapsaní v seznamu voličů Vydané obálky Odevzdané obálky Volební účast v % ,13 Platné hlasy Ve volebním okrsku číslo 3 (volební místnost v ZŠ Pražská) byla účast voličů 38,92 % V sídle Hasičského záchranného systému měla sídlo komise č. 1 a voleb se tu zúčastnilo 43,99 % voličů Volební komise č. 2 se sídlem v MŠ Pavilon zaregistrovala volební účast ve výši 38,53 % V klubové místnosti v čp. 493 na náměstí 17. listopadu volili občané z volebního okrsku č. 4, volební účast 46,24 % Občané z městské části Kbel měli volební místnost a areálu Technických služeb města, volební účast 46,02 %. V městské části Dražice přišlo k volbám 40,45 % voličů Fota: František Stýblo Kandidátní listina Přepočtený základ Přepočtené % Hlasy Počet dle počtu platných Počet číslo název abs. v % kandidátů kandidátů hlasů mandátů 1 KSČM , ,00 08, ODS , ,00 59, ČSSD , ,91 23, TOP , ,00 15,23 03 Vážení občané, dovolte mi, abych upřímně poděkoval za důvěru, kterou jste dali naší volební kandidátce v komunálních volbách 2010 v Benátkách nad Jizerou. Budeme se snažit vytvořit na radnici i ve městě nadále tvůrčí pracovní prostředí, které tady panovalo v minulých letech. Chceme v klidné atmosféře nezklamat a naplnit sliby, které jsme dali v našem volebním programu. Jaroslav Král předseda MS ODS Benátky nad Jizerou ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ MĚSTA BENÁTKY NAD JIZEROU PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Kandidátní listina Kandidát Hlasy číslo název Navrhující Politická Pořadí poř. příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost abs. v % zvolení číslo 1 Komunistická str. Čech a Moravy 1 Cyrany Květoslava MUDr. 72 KSČM BEZPP , Komunistická str. Čech a Moravy 3 Klomínek Václav 64 KSČM KSČM 360 9, Občanská demokratická strana 1 Král Jaroslav 63 ODS ODS , Občanská demokratická strana 2 Štifter Pavel RNDr. 57 ODS ODS , Občanská demokratická strana 10 Rákosník Jiří 53 ODS BEZPP , Občanská demokratická strana 3 Doležalová Ludmila Mgr. 51 ODS BEZPP , Občanská demokratická strana 4 Dostál Radek Mgr. 40 ODS ODS , Občanská demokratická strana 5 Rejzlová Jana PaedDr. 44 ODS BEZPP , Občanská demokratická strana 6 Janda Jiří Ing. 32 ODS BEZPP , Občanská demokratická strana 7 Trnková Milada DiS. 34 ODS BEZPP , Občanská demokratická strana 8 Závora Tomáš MUDr. 45 ODS ODS , Občanská demokratická strana 9 Hlucho-Horvát Jozef 56 ODS BEZPP , Občanská demokratická strana 11 Soumar Antonín 67 ODS BEZPP , Občanská demokratická strana 12 Plachý Zdeněk Ing. 58 ODS BEZPP , Občanská demokratická strana 13 Bláha Karel 36 ODS BEZPP , Občanská demokratická strana 14 Lhoťan Jiří 50 ODS BEZPP , Česká str. sociálně demokrat. 17 Němeček Vladimír Mgr. 34 ČSSD BEZPP 648 7, Česká str. sociálně demokrat. 1 Procházka Milan RNDr. 52 ČSSD ČSSD 598 7, Česká str. sociálně demokrat. 4 Šimková Jaroslava Mgr. 30 ČSSD BEZPP 579 7, Česká str. sociálně demokrat. 2 Nachtmann Lukáš Mgr. 36 ČSSD BEZPP 573 6, TOP 09 2 Tichý Jan Ing. 46 TOP 09 BEZPP 443 6, TOP 09 1 Dibitanzl Jan 44 TOP 09 TOP , TOP Novotná Marie 44 TOP 09 BEZPP 402 5,53 3

5 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZŠ Husovo náměstí půdní vestavba: Osazování kovových roštů ZŠ Husovo náměstí půdní vestavba Zhotovitel: GEO-ING s.r.o. Jihlava V říjnu pokračovala výměna střešní krytiny na další části objektu a osazování střešních oken. V novém sociálním zařízení byly provedeny obklady. V jednotlivých místnostech probíhá osazování kovového roštu, na který budou připevněny desky sádrokartonového podhledu. ZŠ Husovo náměstí půdní vestavba: v říjnu pokračovalo osazování střešních oken Oprava domu čp. 50 Zhotovitel: Flavius s. r. o. Praha Na domě čp. 50 pokračuje oprava krovu. Střední a východní křídlo jsou hotovy, začaly práce na posledním západním křídle budovy. Na východní části je položena krytina z dvojitých bobrovek, na střední části se právě pokládá. Současně s krytinou se osazují tzv. volská oka a okapy a svody. Dále se pokračuje na restaurování kamenných ostění oken a dveří. Restaurátor doplnil chybějící části umělým kamenem v hrubé hmotě a nyní se ostění přeštukují a jemně domodelují. Vyrábějí se nová okna do okenních otvorů v bývalé konírně. Současně s nimi budou osazeny i mříže. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, ulice Ladislava Vágnera Firma Slavoj MB s.r.o. dokončila demolici stávajícího objektu, vybudovala nové základy a vybetonovala základovou desku. Celé dílo by mělo být dokončeno do konce března Můstky v parku Firma GEO-ING s.r.o. dokončila stavbu tří můstků přes strž v zámeckém parku. V místy nepřístupném terénu byly vybetonovány základy a osazeny můstky z dubového dřeva. Můstky mají shodnou nosnou konstrukci, ale každý můstek má originální zábradlí. ZŠ Husovo náměstí půdní vestavba: V novém sociálním zařízení byly provedeny obklady Střední a východní křídlo v čp. 50 v zámeckém areálu jsou hotovy, začaly práce na posledním - západním křídle budovy Fota: MěÚ

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Zprávy z posledního zasedání zastupitelstva Azylový dům pro ženy a matky s dětmi po dokončení demolice se vybudovaly nové základy a vybetonovala základová deska Foto: MěÚ V úterý 12. října 2010 proběhlo poslední jednání Zastupitelstva města ve volebním období Foto: emje Stavba tří můstků přes strž v zámeckém parku je dokončena Foto: MěÚ Rekonstrukce a odvodnění ulice Kordinů Město Benátky nad Jizerou připravuje na další volební období rekonstrukci a povrchové odvodnění ulice Kordinů. Bude se jednat o výměnu povrchu v celé ulici, které bude spojeno s uložením povrchového žlabu na odvodnění části ulice spádované směrem k ulici Mělnická. Zbývající část ulice, svažující se směrem ke stadionu, nelze odvodnit z důvodu opačného spádu. Nelze zde položit ani podzemní dešťovou kanalizaci, jelikož je komunikace přeplněna ostatními sítěmi. Rekonstrukce ulice Jiřího Wolkera V měsíci září proběhlo výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace, ve kterém byla vybrána firma CR Project s.r.o. Mladá Boleslav. V průběhu roku 2011 budou provedeny projektové a přípravné práce a předpokládané stavební práce budou zahájeny v roce SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ LISTOPAD 2010 Den Datum Hodina sobota neděle sobota neděle středa sobota neděle sobota neděle Zastupitelé města ve volebním období obdrželi na posledním zasedání z rukou starosty města Jaroslava Krále upomínkovou plaketu Foto: emje MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O UŽÍVÁNÍ PODPOROVANÝCH BYTŮ Město Benátky nad Jizerou na základě usnesení Rady města č. 347/13R/2010 ze dne vyzývá občany k podávání žádostí o užívání šesti nově vybudovaných podporovaných bytů, které se nacházejí na adrese: Náměstí 17. listopadu 493 (objekt bývalé městské ubytovny) dvě garsoniéry (31,71 m 2 a 31,54 m 2, dva byty 2+1 (62,17 m 2 a 60,30 m 2 ), jeden byt 2+kk (48,96 m 2 ) a jeden byt 3+kk (70,10 m 2 ) regulované nájemné pro období leden až prosinec 2011 činí 45,01 Kč/m 2 úhrada za služby (voda, teplo, společná el. energie) je placena formou měsíčních záloh městu s ročním vyúčtováním, spotřebovanou elektrickou energii (dle odečtu z elektroměru) platí nájemníci přímo dodavateli el. energie a poplatky za svoz komunálního odpadu se platí přímo městu byty jsou určeny občanům, kteří v důsledku nepříznivé sociální situace způsobené sociálními okolnostmi nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopni plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu délka nájmu je stanovena na dobu určitou (1 rok, předpoklad od ledna 2011) a lze ji prodloužit na dobu dalšího roku pouze za předpokladu, že jsou stále splněny podmínky pro užívání podporovaného bytu

7 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 POŽADAVEK NA STRUKTURU A OBSAH ŽÁDOSTI 1. Předpoklady pro podání žádosti věk minimálně 18 let žadatel (včetně členů, kteří budou žít v tomto bytě ve společné domácnosti) není a nebyl v posledních 5 letech dlužníkem města žadatel nesmí mít v pronájmu jiný městský byt 2. Náležitosti žádosti jméno, příjmení, datum a místo narození, přesná adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, datum a podpis žadatele počet členů rodiny, kteří budou žít v tomto bytě ve společné domácnosti (včetně nezletilých dětí) údaj o stávajících bytových poměrech zájemce čestné prohlášení, že k datu podání žádosti o užívání podporovaného vstupního bytu nemá žadatel ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet. potvrzení o bezdlužnosti žadatele za posledních 5 let vůči Městu Benátky n. Jiz. Toto potvrzení se taktéž vztahuje i na další členy domácnosti, kteří budou v tomto bytě bydlet (vydá finanční odbor MěÚ). doklad o průměrném čistém měsíčním příjmu v období 12 kalendářních měsíců (září 2009 září 2010). Tento průměrný čistý měsíční příjem nesmí přesáhnout 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy (22 637,00 Kč = průměrná měsíční mzda v roce 2009); tzn., že průměrný čistý měsíční příjem žadatele nesmí přesáhnout částku ,75 Kč. Pokud budou užívat podporovaný byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů všech členů domácnosti za období 12 kalendářních měsíců (září 2009 září 2010) nepřesáhl: 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy; tj ,00 Kč, 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy, tj ,40 Kč, 1,4 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy, tj ,80 Kč, 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy, tj ,50 Kč. Čistým příjmem pro účely této výzvy se rozumí příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjem pro účely životního minima podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 3. Prohlídka bytů Prohlídka bytů se uskuteční v těchto dnech , , , , vždy od do hodin se schůzkou účastníků na místě. 4. Způsob výběru žadatelů Způsob výběru žadatelů po splnění všech stanovených podmínek je v kompetenci bytové komise a Rady města. Všichni žadatelé budou písemně vyrozuměni o výsledku. Úspěšní žadatelé budou vyzváni k uzavření nájemní smlouvy. Žádosti musí být podány v uzavřených obálkách a zřetelně označeny Veřejná výzva Pronájem podporovaných bytů - neotevírat nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa žadatele. Žádost doručte na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Případné další informace: Městský úřad Benátky nad Jizerou, RNDr. Pavel Štifter, místostarosta města, tel.: , popř. Jana Carvová, odbor správy majetku a rozvoje města, tel.: , Úplný text Pravidel pro podávání žádostí k užívání podporovaných vstupních bytů, která stanovilo Ministerstvo pro místní rozvoj je k dispozici na MěÚ a na internetových stránkách Jaroslav Král starosta města Příklady dobré praxe z návštěvy Islandu V rámci projektu Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí, Island: inspirace pro zlepšení životního prostředí v České republice, který byl podpořen z Blokového grantu Fond technické asistence Finančních mechanismů EHP/Norska, se na konci srpna vypravila dvacetičlenná skupina, sestavená z představitelů českých měst a obcí, Ministerstva životního prostředí ČR a neziskového sektoru na šestidenní studijní cestu na Island. V průběhu čtyř celodenních exkurzí navštívila česká delegace mnohá místa na jihozápadě Islandu, kde se nechala inspirovat, sbírala příklady dobré praxe a vyměňovala zkušenosti. O některé zajímavosti z Islandu bychom se s vámi rádi podělili. Na Islandu, který má zhruba obyvatel, se nachází přibližně 175 certifikovaných eko-škol, jež jsou zapojené v programu Zelená vlajka mezinárodní Nadace pro environmentální vzdělávání. Ve škole se děti učí třídit odpad, šetřit energiemi a chovat se ekologicky. V České republice, ve které žije 33 x více obyvatel, je do programu Ekoškola (Zelená vlajka) zapojeno 232 škol. Delegace navštívila zajímavou lokalitu vývěru geotermálního pramene Deildartunguhver, jež má vydatnost 200 litrů za sekundu a teplotu 100 C. Horká voda je sváděna do desítky kilometrů vzdálených měst Borgarnes a Akranes, kam přesto přitéká stále velmi horká (až 70 C) a je proto využívána k vytápění domácností. V blízkosti pramene se nacházejí vytápěné skleníky, ve kterých se pěstují rajčata. Ta se venku sama prodávají v dřevěném vozíku zákazník si vezme balíček rajčat a příslušnou částku hodí do kasičky. Fungoval by tento způsob i u nás? Někteří členové delegace se na Islandu dozvěděli o tzv. Ramsarské úmluvě. Jde o smlouvu, která byla uzavřena 2. února 1971 v Ramsaru v Íránu. Slouží k ochraně mokřadů, které jsou mezinárodně významné. Za Ramsarské mokřady se v současnosti na světě označuje 1801 mokřadů s celkovou rozlohou asi km 2. Mokřady představují přirozenou zásobárnu vody v krajině, poskytují vhodné podmínky pro existenci specifických mokřadních organismů, představují jeden z největších fondů genetické biodiverzity a jsou třetím biotopem s největší biologickou aktivitou (po deštných pralesech a korálových útesech). Na Islandu se nacházejí 3 ramsarské mokřady, v České republice je 12 ramsarských mokřadů: Šumavské rašeliniště, Třeboňské rybníky, Břehyně a Novozámecký rybník, Lednické rybníky, Litovelské Pomoraví, Poodří, Krkonošská rašeliniště, Třeboňská rašeliniště, Mokřady Dolního Podyjí, Mokřady Liběchovky a Pšovky, Podzemní Punkva a Krušnohorská rašeliniště. Do praxe by v České republice mohly být převedeny například tyto příklady dobré praxe: zapojení dětí v MŠ a ZŠ do ochrany životního prostředí program Ekoškola environmentální vzdělávání v návštěvnických centrech v CHKO a NP likvidace invazivních druhů rostlin zapojení nezaměstnaných do údržby přírodních památek podpora místního cestovního ruchu poznej místo, kde žiješ, hry pro nejmenší Příkladů dobré praxe ze studijní cesty je mnoho. Některé z nich se budeme snažit uplatnit i v našem městě. Z hlediska osobních prožitků si členové delegace z Islandu odvezli mnoho krásných vzpomínek, podnícených fantastickou přírodou a pohostinností a dobrou náladou místních obyvatel. Neocenitelné jsou také nová přátelství, která mezi sebou členové delegace navázali. Jaroslav Král starosta města Benátky nad Jizerou

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Par Rozpočtové opatření č. 3 - Příjmy Par. Pol. Název Rozpočet rozpočtové 2. rozpočtové v Kč opatření opatření Předpoklad Změna +, Daňové příjmy Sdílená daň , , , , Daň z příjmu práv. osob za obce , , , , Správní poplatky , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší 4 000, , Poplatek za ukládání odpadu , , , , Poplatky za komunální odpad , , , , Poplatek ze psů , , , , Poplatek za užívání veř. prostr , , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Poplatek za provozovaný výh. hrací přístroj , , , , Odvod výtěžku z provozování výh. hrac. přístroj , , , , Daň z nemovitosti , , , , , , , ,00 0,00 Nedaňové příjmy Sankční pokuty 0, , , , Knihovna, informační středisko , , , , Muzeum nájem , , , , Kulturní pořady , , , , Sportovní hala , , , , Bytové hospodářství , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí , , , , Příjmy hroby , , , , Prádelna , , , , Pronájem kotelny , , , ,00 Odměny za odpady , , , , Domov u Anežky nájem , , , , Azylový dům , , , , Správa , , , , ,00 Splátky půjček , , , , , , , , ,00 Kapitálové příjmy Prodej pozemků , , , , Prodej ostatních nemovitostí , , , , , , , ,00 0,00 Dotace Volby do Parlamentu ČR , , , , Volby do zastupitelstev ÚSC , , Nein. dotace ze stát. rozpočtu , , , , Dotace soc. dávky, hmotná nouze , , , ,00 Dotace soc. dávky, OK nouze , , , Nein. dotace kulturní památky 0, , , , , Neinv. dotace - sociální oblast , , , , Neinvestiční náklady na žáky od obcí , , , , Úřad práce , , , , , Investiční dotace Husovo nám , , , , Neinvestiční dotace ZŠ Husovo náměstí , , , , Neinvestiční dotace ZŠ Pražská , , Neinvestiční dotace - lesy , ,00 Investiční dotace MMR - 6 b.j. nám. 17. list. 0, , , ,00 Revitalizace zámeckého parku 0, , , Vratka SFŽP - přeplatek 1 000, , , , , , , ,00 Celkem příjmy , , , , , Fondy , , , , Vratka příspěvku - Správa lesů, MěCKP , , , ,00 Vratka z invest. Fondu MŠ , , , , Financování - sporoinvest , , , , Financování - zůstatek , , , , Financování - revolvingový úvěr , ,00 0,00 0,00 Celkem příjmy , , , , , Rozpočtové opatření č. 3 - Výdaje Název Rozpočet rozpočtové 2. rozpočtové v Kč opatření opatření Předpoklad Změna +, 1039 Přeposlání dotace - lesy 0,00 0,00 0, , ,00

9 8. listopadu 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ Běh zámeckým parkem Dne 13. října se jako každým rokem uskutečnil Běh zámeckým parkem. O pohár soutěžily obě základní školy z Benátek nad Jizerou a ZŠ Předměřice. Ačkoliv byl termín závodu několikrát přesunován z důvodu rekonstrukce zámeckého parku a obávali jsme se, že pěkné počasí nám až do října nevydrží, opak byl pravdou počasí se vyvedlo náramně a na cestu všem běžcům svítilo slunce jako o závod! Na startovní čáru se nejprve připravili předškoláci, kteří běželi jen malý okruh, a byli odměněni okamžitě po doběhnutí. Postupně se na start připravovali chlapci a dívky z dalších kategorií, až jsme se dostali k té poslední páté. Po doběhu posledního závodníka přišlo na řadu vyhlašování. I přesto, že se výsledky zdály celkem vyrovnané a všichni se snažili být co nejlepší, opět si poháry odnesli závodníci i závodnice ze ZŠ Pražská, kterým samozřejmě blahopřejeme. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a také p. uč. Mertinové a Novákové za příjemné komentování celého závodu. Příští rok se zase budeme těšit! Kristýna Vojtková, Eliška Farkasová, 7. B Fota poskytla ZŠ Husovo náměstí Výsledky letošního ročníku Z tratě 41. ročníku Běhu zámeckým parkem a schody máme za sebou První tři místa si vybojovali předškoláci Ondřej Malý (1. místo), Lukáš Vesecký (2. místo), David Šubrt (3. místo) Jako první běžely předškolní děti na snímku předškoláci po odstartování Letošní ročník Běhu zámeckým parkem probíhal oproti minulým ročníkům v pozdějším termínu to z důvodu dokončování 1. etapy revitalizace zámeckého parku. Počasí se však vydařilo, po celou dobu závodu bylo na modré obloze sluníčko, jehož paprsky závodníky i diváky příjemně hřály. Místa na stupních vítězů 41. ročníku Běhu zámeckým parkem si vybojovali: P ř e d š k o l á c i (celkem 35 účastníků) 1. Ondřej Malý, 2. Lukáš Vesecký, 3. David Šubrt, 4. Jakub Vesecký, 5. Pavlína Králová I. k a t e g o r i e c h l a p c i (celkem 28 startujících) 1. Adam Čečetka, ZŠ Husovo náměstí 2. Petr Růžička, ZŠ Pražská 3. Viktor Kazda, ZŠ Husovo náměstí 4. Jakub Vydra, ZŠ Husovo náměstí 5. Kryštof Hora, ZŠ Pražská I. k a t e g o r i e d í v k y (celkem 13 dívek) 1. Adéla Zalabáková, ZŠ Předměřice 2. Elena Bodyová, ZŠ Husovo náměstí 3. Jana Maděrová, ZŠ Pražská 4. Anna Lubíková, ZŠ Husovo náměstí 5. Ráchel Smiková II. k a t e g o r i e c h l a p c i (celkem 21 startujících) 1. Jan Závora, ZŠ Pražská 2. Václav Ňorba, ZŠ Husovo náměstí 3. Kryštof Král, ZŠ Husovo náměstí 4. Ondřej Misík, ZŠ Pražská 5. Tomáš Vesecký, ZŠ Husovo náměstí II. k a t e g o r i e d í v k y (celkem 22 startujících) 1. Tereza Hýblová, ZŠ Pražská 2. Šárka Misíková, ZŠ Pražská 3. Kateřina Zuzáková, ZŠ Pražská 4. Miroslava Semanská, ZŠ Husovo náměstí 5. Veronika Šulcová, ZŠ Husovo náměstí III. k a t e g o r i e c h l a p c i (celkem 21 startujících) 1. Adam Mansfeld, ZŠ Pražská 2. Ondřej Šimek, ZŠ Pražská 3. Michal Čermák, ZŠ Pražská 4. Dominik Vohánka, ZŠ Pražská 5. Jakub Šípek, ZŠ Pražská III. k a t e g o r i e d í v k y (celkem 22 startujících) 1. Magdalena Veselá, ZŠ Pražská 2. Denisa Roudnická, ZŠ Husovo náměstí 3. Adéla Vašátková, ZŠ Předměřice 4. Lucie Šulcová, ZŠ Pražská 5. Kateřina Matějková, ZŠ Pražská IV. k a t e g o r i e c h l a p c i (celkem 16 startujících) 1. Filip Roudnický, ZŠ Pražská 2. Patrik Kubík, ZŠ Husovo náměstí 3. Petr Šodek, ZŠ Husovo náměstí 4. Marek Zeman, ZŠ Husovo náměstí 5. František Uřidil, ZŠ Husovo náměstí IV. k a t e g o r i e d í v k y (celkem 16 startujících) 1. Michaela Sejpalová, 2. Nikola Hollová, 3. Milada Došlá, 4. Tereza Uřidilová, 5. Tereza Folová, všechny ZŠ Pražská V. k a t e g o r i e c h l a p c i (celkem 13 startujících) 1. Martin Kapoun, ZŠ Husovo náměstí 2. Štěpán Krýda, ZŠ Pražská 3. Michal Černý, ZŠ Pražská 4. Jakub Štěpán, ZŠ Pražská 5. Jakub Tichý, ZŠ Pražská V. k a t e g o r i e d í v k y (celkem 11 startujících) 1. Tereza Kohlová, ZŠ Husovo náměstí 2. Ludmila Jará, ZŠ Husovo náměstí 3. Michaela Dingová, ZŠ Pražská 4. Karolína Nešněrová, ZŠ Pražská 5. Kateřina Šípková, ZŠ Pražská Fota emje Pořadí C e l k o v é p o ř a d í š k o l Škola Ve třetí kategorii doběhla první Magdalena Veselá ZŠ Pražská, druhá Denisa Roudnická ZŠ Husovo náměstí a třetí Adéla Vašátková ze ZŠ Předměřice Vítězové třetí kategorie chlapci: 1. Adam Mansfeld, 2. Ondřej Šimek a 3. Michal Čermák všichni ZŠ Pražská Starosta města Jaroslav Král při rozhovoru s jednou z komentátorek závodu Ing. Janou Novákovou B o d y Chlapci Dívky Celkem 1 ZŠ Pražská ZŠ Husovo náměstí ZŠ Předměřice Bezpečný internet V úterý 12. října jsme sice šli do školy jako obvykle, ale místo na vyučování jsme se těšili do Kulturního domu v Mladé Boleslavi. Akci pořádal Seznam.cz ve spolupráci s TV Nova, jmenovala se Bezpečný

10 strana 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka internet Seznam se bezpečně. Celý program moderoval Miroslav Vaňura, který uvádí v televizi pořad 112. Program začal tím, že nám promítli film s několika kratšími příběhy o tom, jak je internet nebezpečný a že ho navštěvují i lidé nebezpeční, jako třeba pedofilové a lidé s jinými úchylkami a psaní s nimi je velmi nebezpečné. Byla tam ukázka, že si jedna dívka psala s klukem, jenže pak z toho vyšlo, že tomu klukovi je 40 let a potom ji dokonce při prvním setkání i znásilnil. Bohužel, i tihle lidé existují a po internetu si vyhlížejí své oběti. Po skončení filmu jsme měli besedu s lidmi zajímavými a důležitými pracovníky na mravnostním oddělení kriminálky z Prahy, senátorem Antlem, s manažerem Seznamu.cz, který se zabývá právě kontrolou těchto seznamovacích stránek. Poté nám ukazovali prezentaci, ve které byly pokyny k bezpečnému seznámení po internetu a také třeba různé statistiky (kolik účtů je falešných atd.). Seznámili jsme se i s dívkou z druhého příběhu a jejím otcem, díky jehož rychlému a uvážlivému zásahu a rychlou reakcí Policie ČR vše dobře dopadlo. Spoustu věcí jsme se dozvěděli a moc se nám to líbilo. Dominika Muchová, 7. B, Bára Krumpholcová, 8. A Návštěva Muzea Benátky - 6. třídy V pondělí jsme se s našimi třídními učitelkami o hodině občanské výchovy vydali do Muzea v Benátkách nad Jizerou. Mají tam plno naučných, zvláštních a zajímavých věcí. Například vycpaná zvířata (liška, zajíc a ptáci), plno kamenů, a také trilobity. V jedné místnosti jsme se mohli podívat na kostru a poté poskládat skládačku, kluci si vyzkoušeli rytířskou zbroj, holky vyzkoušely šaty, které jim byly trochu těsné. V další místnosti (ve stylu pracovny Tychona Brahe) jsme si prohlédli souhvězdí, vesmír, sextant, i poledník, který Benátkami prochází. Poslední místnost byla věnovaná historii Keltů na našem území. Zde jsme si mohli dokonce všichni okovat hnědého umělého koně. Viděli jsme tu také dům z dob Keltů, způsob, jakým si dělali jídlo, jak topili, jak si všude vyvěšovali bylinky, aby jim to tam vonělo a jak spali (na slámě se zvířaty). Pak jsme se šli podívat na krásnou sbírku motýlů a jiných druhů hmyzu. Protože nám zbylo trochu času, navštívili jsme i místnosti zařízené ve stylu doby, kdy u nás pobýval hudební skladatel Bedřich Smetana a také tu tvořili bratři Bendové. Nakonec jsme si koupili krásné suvenýry a přívěšky. Moc se nám tam všem líbilo, prohlídku jsme si užili a naučili jsme se plno zajímavých věcí. Určitě bychom se do muzea rádi zase někdy vrátili. A na závěr doporučení až pojedou vaši známí někdy kolem Benátek nad Jizerou, tak jim určitě ukažte muzeum a kostel! Karolína Špalková, Eliška Hájková, 6. B Exkurze do Škoda Auto a na Úřad práce v Mladé Boleslavi Dne se obě deváté třídy vypravily do Mladé Boleslavi na exkurzi do SOU Škoda Auto a na Úřad práce, aby se žáci dozvěděli nové informace k volbě školy a k výběru svého budoucího povolání. SOU Škoda Auto a.s Ve škole jsme byli seznámeni s obory a s výhodami studia, které SOU Škoda nabízí. Učilištěm nás provázel pan Suchý. Ukázal nám místa, kde pracují žáci mnoha oborů (automechanik, nástrojař, mechanik seřizovač ), vysvětlil nám, o čem obor je a jaký typ oboru to je (učňovský nebo maturitní). Také V učilišti Škoda Auto a.s. jsme mohli nahlédnout do některých tříd a mohli jsme vidět učně při praxi. Úřad práce Na Úřadu práce jsme se dozvěděli, jaké existují typy škol, podmínky pro přijetí a také jaký je výběr různých povolání (kalič, administrativní pracovník, programátor..). Pomocí videí jsme se mohli dozvědět charakteristiky některých oborů, které nás zajímají nebo pomocí internetových stránek zjistit obor, na který bychom se hodili. Dále jsme si mohli přečíst materiály, ve kterých byly informace o daných povoláních, o která máme zájem. Exkurzi jsme si velmi užili a doufejme, že nám to pomůže správně se rozhodnout při výběru povolání. Saša Ikri a Marek Podroužek, 9. A Taneční soutěž Dne se uskutečnil školní výběr do taneční soutěže Středočeský taneční pohár, který probíhal v tělocvičně naší školy. Do soutěže se přihlásilo celkem 14 skupin žáků z 1. a 2. stupně. Vystupující se rozdělili na mini-týmy (2-4) a na skupiny (5 a více soutěžících). Taneční čísla všech týmů byla skvělá, ale jak už to bývá, někomu se vystoupení povedlo více, někomu méně. Na některých dětech bylo vidět, že na svém výkonu tvrdě pracovaly a opravdu věnovaly přípravě spoustu sil a času, na některých dětech to však bylo vidět méně. Každá soutěž musí mít porotu, protože bez ní by to nešlo. Naší porotou byly paní učitelka R. Mertinová a M. Vyhnánková, které byly spravedlivé a rozhodovaly o postupu do oblastního kola. Než se porota rozhodla, padala na soutěžící mírná nervozita. Po vyhlášení a okomentování všech tanečních čísel někdo pocítil smutek, někdo radost, ale všichni si zaslouží velkou pochvalu za to, že se nebáli soutěže zúčastnit a věnovali čas na přípravu. Všichni si odnesli diplom za účast ve školním kole a 30 dětí i vstupenku do oblastního kola, které se koná 10. listopadu v sále Záložny. Všem postupujícím gratulujeme, držíme palce a vyřazeným děkujeme za účast! Dominika Muchová a Eliška Farkasová, 7. B S e z n a m p o s t u p u j í c í c h: I. kategorie Forchtnerová Ája, Hanzlová Lenka (4. B) Pařízková Veronika, Matunová Petra (3. B) Mucha Kamil, Bodyová Elena (4. A, 1. A) Hájková Marie, Brodská Gabča (4. A) Přečetli jsme si i materiály o různých povoláních II. kategorie Petriková Kristýna, Kalová Eva, Dudová Kateřina, Haspeklová Kristýna (7. B) Bodyová Michaela, Lacková Nikola, Dudy-Koťová Pavlína, Brachtírová Veronika (9. B) Jará Lída, Jará Bára (9. A) Lacko Daniel, Žižka Petr, Bažová Kateřina, Motygin Michael (7. B, 6. B) Klímová Lucie, Csicsóová Denisa, Šlepecká Petra (6. A, 5. A) Adášková Pavlína, Sejkorová Nikola, Špalková Anna (8. A) Fota poskytla ZŠ Husovo náměstí ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAŽSKÁ Kinderiáda V úterý 5. října 2010 se žáci 1. stupně tradičně zúčastnili krajského kola Kinderiády v Čáslavi. Díky p. u. Gürtlerové a Semerádové vše proběhlo v naprostém pořádku a žáci se celkově umístili na překrásném 1. místě, tím si zajistili postup do republikového kola v Praze. Výsledky jednotlivců byly následující: běh 60 m Haspeklo Filip, 1. místo Misík Ondřej, 1. místo Čermák Michal, 3. místo Závora Jan, 3. místo Hejdrychová Kamila, 3. místo Veselá Magdaléna, 2. místo

11 8. listopadu 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 11 skok daleký Haspeklo Filip, 1. místo Veselá Magdaléna, 2. místo hod kriketovým míčkem Šulcová Lucie, 1. místo hod plným míčem Hýblová Tereza, 3. místo štafeta (Haspeklo, Veselá, Čermák, Hejdrychová) 1. místo Všem děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí do republikového kola. Michaela Dingová mladší kamarády připravili nejenom skládačky, pexesa a křížovky, ale i živé ukázky domácích mazlíčků. Přivedli psa border kólii, přinesli neposednou bílou laboratorní myš, dvě morčata i tajemné pakobylkystrašilky. A trpělivě odpovídali na dotazy prvňáků a druháků o jejich chovu a trochu je i zkoušeli, co sami o péči o zvířata vědí. Pro obě strany to byla určitě zajímavá akce a těšíme se na další téma, kterým budou stromy. V. Husáková, L. Brzková Družstvo na letošní Kinderiádě v Čáslavi Dopravka 9. A a 1. A Ve čtvrtek jsme my, žáci 9. A, vyrazili za našimi prvňáky. Připravili jsme si pár dopravních značek potřebných k přecházení silnice a rozložili je na dráhu, aby si je naši prvňáčci zapamatovali. Když už naši prvňáci rozpoznali základní značky, vyrazili jsme do města. Na prvním přechodu jsme prvňákům vysvětlili, že se musí rozhlédnout doleva, doprava a až potom že můžou přecházet. Když jsme bez problémů přešli i největší benáteckou křižovatku Na Burse, známkovali jsme lidi, kteří přecházeli silnici. Zkusili jsme taky, jak se přechází silnice tam, kde není přechod a řekli si, že není bezpečné přecházet silnici mezi auty, ale jen tam, kde je na nás vidět. Když už jsme měli přecházení tak akorát, vydali jsme se k prvňáčkům do třídy, abychom jim pomohli s výrobou zvířátek z kaštanů. Každý prvňáček si vymyslel zvířátko, přinesl kaštany, špejle a další potřebné věci. Vyráběli jsme ježky, žirafy, ale i panáčky nebo stolečky. Všechno se nám to moc povedlo a doufáme, že to ještě stojí na nohou. Potom už jsme se ale rozloučili a šli se učit. Všichni se moc těšíme na další setkání. Kristýna Šestáková, 9. A Zvířátka v družině Prvňáci poznávají za pomoci deváťáků dopravní značky Den se zvířaty V letošním školním roce začal v oddělení družiny Věry Husákové pracovat ekologický kroužek. Chce nenásilnou a hravou formou seznamovat děti s přírodou a jejími obyvateli a vychovávat je k pochopení, že zdravé a fungující životní prostředí není samozřejmá věc. Celý školní rok bude probíhat v měsíčních cyklech, kdy se budou děti věnovat nějaké konkrétní oblasti. A pomáhat jim a učit je budou i kamarádi z 8. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět biologická praktika. Prvním takovým tématem byla zvířata. Trochu s předstihem jsme oslavili Mezinárodní den zvířat, který připadá na 4. říjen. Osmáci si pro Přespolní běh Štěpánka V pátek 8. října jsme se sešli ve škole, aby nám byla přidělena trička a my mohli vyrazit do Mladé Boleslavi, do lesoparku Štěpánka na přespolní běh. Dorazili jsme na místo a šli si projít tratě. Mladší kluci běželi 1800 metrů, mladší i starší holky 1500 a starší kluci 3000 metrů. Trať jsme si prošli, rozcvičili se a mohli jsme jít na start, ale po pořádku. Hned na začátek běželi mladší kluci, kteří se se svou tratí vypořádali velmi pěkně a skončili třetí. Nastoupily mladší holky a na trati, která vedla do kopce, z kopce a do cíle se umístily na prvním místě. Přišla řada na starší holky, těm se to tolik nepovedlo a nakonec skončily čtvrté. Nakonec celkem povedeného dopoledne běželi starší kluci 3000 metrů. Běželi naprosto výtečně, ale nakonec to stačilo pouze na druhé místo. Z Mladé Boleslavi jsme odjížděli s dobrými pocity a doufáme, že i další závody budou takto úspěšné. K. Šestáková

12 strana 12 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka Účastníci Přespolního běhu Štěpánka Souborné dílo W. S. Dne jsme jeli do divadla POD PALMOVKOU. Divadlo se nachází v Dlouhé 39, Praha 1. Představení se jmenovalo Souborné dílo Williama Shakespeara. Ukázka představení pojednávala o tom, co vše napsal Shakespeare, a 3 herci: Miroslav Táborský, Jan Vondráček a Martin Matejka nám všechna díla představili ve 120 minutách. Tím nám ušetřili Kč a 100 hodin, kdybychom se jeli podívat na představení do jiného divadla. Toto představení bylo velmi zábavné a ve 120 minutách jsme prakticky o Shakespearovi věděli vše. Herci u mě mají velký obdiv už jen proto, že 2 hodiny dokázali mluvit o Shakespearových dílech, že si vše pamatovali a jak všichni tři byli perfektně sehraní. Není divu, že se o tomto představení říká, že je to nejfantastičtější zkratka všech dob. Petra Hrušková Čtvrtek v ZOO Páté ročníky ZOO Přírodovědný KLOKAN 2010/2011 Dne se 19 žáků 2. stupně naší školy rozhodlo, zaskákat si s přírodovědným klokanem. Soutěž proběhla v kategorii Kadet (8. a 9. ročník), kde soutěžící měli řešit 24 úloh z matematiky, fyziky, chemie, biologie a všeobecných znalostí. Úlohy byly bodovány podle náročnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body. Za špatnou odpověď se jeden bod odčítal. Pokud soutěžící vůbec neodpověděl, bod se nepřičítal ani neodčítal. Přírodovědný klokan je tedy také o taktice a o víře ve vlastní úsudek a schopnosti. A jak to nakonec dopadlo? Třetí místo si s počtem bodů 80 vybojoval Vašek Mlsna z 8. B, na druhé místo si doskočil Mirek Herclík z 8. A s 87 body a přírodovědným klokanem se stal Honza Tejkl z 9. A, který získal rekordní 102 body. Nejenom jim, ale i všem ostatním řešitelům, kteří se nebáli ověřit si své znalosti z oblasti přírodovědných předmětů, srdečně blahopřejeme! Mgr. Lucie Brzková Fota na straně 11, 12 poskytla ZŠ Pražská

13 8. listopadu 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA strana 13 Alternativní třída v MŠ Benátky nad Jizerou? Možná rodiče malých dětí zaznamenali na stránkách benátecké mateřské školy možnost a termín pro zápis do alternativní třídy. Co si ale představit pod tímto termínem? Slovo alternativní znamená druhý, jiný, odlišující se od hlavního proudu. Mluvíme-li o alternativě ve školství, většinou máme na mysli odlišný od tradičního školství. Nejzákladnější rozdíl mezi tradičním a alternativním školstvím najdeme v přístupu k dítěti. V tradičním školství jde o to, předat vzdělání co nejvíce žákům, ať jsou jakkoliv vybaveni (např. do první třídy přichází dítě, které už umí číst, ale i dítě, které ještě nezná písmena...). Alternativní škola pracuje se žákem individuálně (dítě, které už čte, procvičuje čtení na vyšší úrovni, dítě, které neumí písmena, učí se písmena apod...). Podle stejného principu se pracuje i s dítětem v předškolním zařízení. V alternativní škole najdeme několik základních prvků: partnerský vztah mezi učitelem a dítětem (učitel je ten, který vytváří bezpečné a podnětné prostředí, pomáhá dítěti, aby se samostatně učilo) vnitřní motivace (dítě má radost ze samotné činnosti, je zvídavé, nepotřebuje odměnu) úzká spolupráce s rodinou (rodina by měla být podobně naladěna jako škola, měla by komunikovat se školou) spontánní aktivita dítěte rozvoj komunikace, spolupráce, samostatnosti, čas na práci podle potřeby (jestliže dítě pracuje se zaujetím na nějakém úkolu, učitel ho neruší a nechá ho práci dokončit) V České republice fungují tyto alternativní směry: Začít spolu, Montessori škola, Waldorfská škola, Zdravá škola, Daltonská škola, Domácí vzdělávání, Lesní škola. Pokud má někdo z rodičů zájem dovědět se více, může si najít na internetu: BoVa Dva měsíce utekly jako voda Je konec října a dva měsíce nám v naší MŠ Mateřídouška utekly jako voda. A věřte, že jsme se opravdu nenudili. Naučili jsme se nové básničky a písničky, tvořili jsme s barvou a s modelínou, pracovali jsme s nůžkami i lepidlem. Podzimně jsme si vyzdobili celou školku, aby se nám v ní co nejvíce líbilo. Ale nejen to. V září jsme zhlédli pohádku divadla Koloběžka, která byla o houbách a moc se nám líbila. V říjnu jsme se šli podívat do městské knihovny, abychom viděli, kde se půjčují knížky. S paní knihovnicí jsme si nejprve hezky popovídali a potom nám pustila kreslené pohádky. Aby na nás měla památku, přinesli jsme jí obrázek ježka, kterým si může knihovnu vyzdobit. Ještě větší kulturní zážitek jsme měli při návštěvě Městského divadla v Mladé Boleslavi, kam jsme se vypravili na pohádku,,o KAČENCE A RARÁŠKOVI. Nejen pohádka, ale také budova divadla a jízda autobusem na nás udělaly veliký dojem. Už se všichni těšíme, až zase společně někam vyrazíme. A k tomu si můžeme zazpívat třeba tuhle písničku:,,vyletěl si pyšný drak, vyletěl si do oblak MŠ MATEŘÍDOUŠKA MŠ RŮŽENKA Dagmar Stehlíková Foto poskytla MŠ Mateřídouška Podzim k veršování Žloutne listí, den se krátí, nikdo ani nevěří, že už krásné léto končí a podzim vešel do dveří Ano je to tak podzim se už u nás zabydlel ba co víc, přehoupl se do druhé poloviny. A jak to vypadá u nás v MŠ Růženka? No, podzimně! Naši starší kamarádi nastoupili 1. září s taškou do 1. třídy a na jejich místa nastoupili noví, malí kamarádi. Po září měsíci rozhlížení a seznamování se s novým prostředím a hledání nových kamarádů přišel říjen a to se už všichni chováme jako mazáci. V obou třídách, tj. ve třídě Ve zhotovení skřítků Podzimníčků vyhráli všichni, kdo skřítka přinesli a patří jim za to velké poděkování za spolupráci Medvíďat i Koťat, se maluje, zpívá, cvičí, kreslí, modeluje apod. Každý den se něco vyrábí a děje něco zajímavého. V září do naší školky přijelo divadlo Koloběžka se svojí pohádkou a v říjnu přivezl zbrusu novou pohádku Petrpaslík. Obě představení zhlédly dětí s velkým zájmem. Snažíme se spolupracovat i s rodiči. Tak jako každý rok i letos chodbu u třídy Koťat ovládli skřítkové Podzimníčci. Snaha byla vyrobit pouze z přírodního materiálu skřítka. Fantazii se meze nekladou a tak během týdne přinášely děti do školky úžasné výtvory z dýní, patisonů, šišek, šípků, jeřabin, listí a ostatních darů podzimu určit vítěze nelze co kus to originál a ohromný nápad. Vyhráli všichni, kdo skřítka přinesli a já jim tímto moc a moc děkuji za spolupráci. A co nás čeká v listopadu? Nejstarší předškoláci z obou tříd se půjdou podívat do opravdové školy na své kamarády prvňáky. Musíme přece zjistit, co se už naučili, a jak to v té 1. třídě vlastně vypadá, vždyť po Novém roce bude zápis a to se týká nás! Tak to musíme prozkoumat, ať víme, na co se máme těšit. Jak se nám tam líbilo, Vám napíšeme příště. Za pedag. kolektiv MŠ Růženka Marie Stránská V divadle v Mladé Boleslavi 21. října 2010 děti z MŠ Růženka navštívily divadlo v Mladé Boleslavi, kde na velké scéně zhlédly pohádku Kačenka a rarášek. Pohádka hraná herci v prostředí velkého opravdového divadla se dětem líbila a zanechala v nich silný umělecký zážitek. Za MŠ Růženka M. Stránská Děti z Růženky navštívily mladoboleslavské divadlo Fota: Blanka Pavlíková

14 strana 14 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ZUŠ J. A. BENDY Spolupráce MěK a ZŠ Pražská V říjnu naši knihovnu navštívili mimo jiné žáci z 5. tříd ZŠ Pražská. Tématem našeho povídání bylo Národní divadlo. V úvodu si žáci vyslechli přednášku spojenou s projekcí prezentace na plátno a následně zhlédli krátký film o ND. Cílem setkání bylo poukázat na to, že ND není pouhou památnou budovou, kde se odehrávají divadelní představení, ale že je i symbolem národní identity a kulturním dědictvím. Děti měly možnost seznámit se s významnými osobnostmi pohybujícími se okolo stavby a realizace ND od architektů, přes sochaře, malíře, mecenáše aj. Dozvěděly se i mnoho jiných informací spojených s budovou ND. Zajímavá byla část o požáru a jeho příčině, která je dodnes předmětem mnoha spekulací. Věříme, že pro děti byla návštěva naší knihovny poučná a zajímavá a budeme se těšit na další spolupráci. MěK Žáci 5. tříd ZŠ Pražská v knihovně Foto poskytla MěK MĚSTSKÁ KNIHOVNA Knižní novinky Vážení čtenáři, nastává období dlouhých zimních večerů. Je to čas, kdy rádi vyhledáváme milou společnost knih. Opět Vám chci představit některé knižní novinky z fondu Městské knihovny Benátky nad Jizerou. Jednou z nich je titul Co v průvodcích o Praze nebývá Slavné osobnosti, které žily v Praze od novinářky a spisovatelky Stanislavy Jarolímkové. Tuto knihu ocení především milovníci naší historie a obdivovatelé Prahy. Autorce se podařilo získat mnoho zajímavých informací o významných osobnostech, které v Praze žily a tvořily. A tak například zjistíme, kde se scházeli hosté bratří Čapků zvaní pátečníci. Proč nechtěl být Jan Neruda pohřben na Slavíně. Kde začala výroba hašlerek, které jsou pojmenovány po Karlu Hašlerovi. Čím byla pro Františka Škroupa důležitá usedlost Balabenka Kniha je doplněna fotografiemi, kresbami a mapami. Jistě bude mnohé čtenáře inspirovat k procházkám po Praze. Z dalších nových knih můžeme nabídnout: Tajný deník královny Kunhuty (Anna Březinová), Zašlapané projekty (Jaroslav Skalický), Starožitník (Julian Sánchez), Přízraky v Breslau (Marek Krajewski), Záludná síť (Helene Turstenová) a další. Mnoho čtenářských zážitků! IH Městská knihovna Benátky nad Jizerou oznamuje od změnu. Provozní doba knihovny bude vždy každé pondělí prodloužena do 19 hodin. PROVOZNÍ DOBA Oddělení pro dospělé Oddělení pro děti Pondělí Pondělí Úterý Úterý Čtvrtek Čtvrtek Internet a služby pro veřejnost Po Út, Čt St zavřeno Pá MĚSTSKÉ CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE Povídání s nádechem podzimu... Vůně medového čaje a kávy provoněla společenskou místnost v prvním patře Městského centra komplexní péče, když se všichni sešli k povídání o podzimu. Velký stůl uprostřed místnosti, který byl vyzdoben plody podzimu a dekorací přispěl k příjemnému povídání o tom, jak naši senioři prožívali jako děti své podzimní podvečery. Někdo ještě zažil opékání brambor na poli, někdo vzpomínal na sbírání plodů a bylinek, které se doma sušily a užívaly jako medicína proti nastydnutí během tuhé zimy. Někomu utkvělo v paměti pouštění draků za vesnicí na poli. Účast byla velká, klientky uvítaly malou prodejní nabídku podzimních dekorací, které pro ně vytvořila jedna z pečovatelek... Tak se zase určitě sejdeme, slíbili jsme si všichni, na podobné téma určitě před Vánocemi. Do konce měsíce nás čeká ještě oblíbené posezení v cukrárně, denní cvičení pro seniory, týdenní procvičování paměti, návštěva Klubu pro seniory. Pro benáteckou veřejnost jsme v rámci měsíce Sociálních služeb ve Středočeském kraji uspořádali den otevřených dveří dne MěCKP Megličová M., pracovnice sociální péče

15 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 15 KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE LISTOPAD V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE Milada Trnková, DiS., Petra Drahotová tel.: Keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením pedagoga. V ceně je materiál a 2x výpal. Druhá hodina glazování zdarma. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Výroba adventních věnců Přijďte si k nám opět vlastnoručně vyrobit adventní věnec podle svého vkusu. Bude pro vás připravena celá řada dekoračních materiálů a netradičních sušin. Přihlášky do Cena: 130 Kč Předvánoční výroba svíček Další z našich tradičních předvánočních akcí. Váš domov provoní a zútulní vlastnoručně vyrobené medové a gelové svíčky. Vybrat si můžete i techniku odlévaných svíček. Přihlášky do Cena: 70 Kč Vánoční prodejní výstava Přestože je všude kolem spousta vánočního zboží a třpytivých lákadel, přijďte nás navštívit a nasát tu pravou atmosféru tradičních staročeských Vánoc. Výstava proběhne ve všední dny od 9 do 16 hodin. Vstupné: zdarma Připravujeme prosinec Keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením pedagoga. V ceně je materiál a 2x výpal. Druhá hodina glazování zdarma. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Čertování Inline dráha v sídlišti Podzimní víkend v Bezdědicích Podzim. Mnohdy nenáviděn pro své chmurné počasí, jindy oblíben díky překrásné paletě barev, kterou nabízí lidskému oku. Právě ty krásy, které na něm obdivujeme, jsme se rozhodli využít jako hlavní námět podzimního tvořivého víkendu v Bezdědicích pořádaného Klubem dětí a mládeže v Benátkách nad Jizerou. V pátek 22. října jsme se proto sešli natěšení a s úsměvy na rtech na turistické základně Domu dětí a mládeže. Jelikož nás čekala spousta příjemné práce, vrhli jsme se bez otálení na plnění prvního úkolu. Obtiskanými listy jsme nazdobili papírové tašky, které nám později posloužily k uložení našich výrobků. Nezapomněli jsme ani na seznamovací hru, povídali si o našich zálibách, koníčcích a užili si spoustu zábavy při společenských hrách. Poté jsme se ovšem ponořili do říše snů, abychom byli následující den plni síly na další tvoření. V sobotu nás hned zrána probudily hřejivé sluneční paprsky, které nás provázely celým dnem. Užili jsme si jich na maximum při procházce do lesa, kde jsme kamarádům skřítkům postavili fantastické domečky z přírodních materiálů, zahráli si oblíbené lesní hry a nasbírali materiál pro odpolední tvoření. Po výtečném obědě se naše výrobková taška začala rychle plnit překrásnými podzimními výtvory dýňovým prostíráním, veselým svícínkem pro chmurné večery, kouzelným zdrcadlem s podzimní aranží, zlatým oříškovým medvídkem Drželi jsme se hesla Nejdříve práce, potom zábava, a tak se nám podařilo včas dokončit i poslední úkol výrobu originální masky na Halloweenskou párty, kterou jsme večer patřičně využili. Pestrý večerní program předznamenala módní přehlídka a představení všech strašidýlek, která následně protančila střevíce, hrála si a dováděla, až upadla do sladkého, ale zaslouženého spánku. Nedělní ráno už sice nebylo tak slunečné jako to předcházející, nám to však na náladě neubralo. Všichni jsme se těšili na výrobu z FIMO hmoty. V této výtvarné technice už jsme zběhlí, a tak se během dopoledne zaplnil pečící plech originálními kousky šperků, přívěsků a talismanů, které po upečení doplnily pestrou kolekci výrobků v naší zdobené tašce. Před odjezdem jsme se ještě jednou všichni společně sešli, abychom se rozloučili tím nejlepším způsobem, příjemně strávenou hodinkou plnou zábavy a radosti. Hra Ukaž, co umíš, se velmi ujala a děti nám postupně předvedly, v čem vynikají a co je jejich koníčkem. Zhlédli vystoupení břišních tanečnic, tanečnic aerobiku, baletní číslo, několik divadelních představení, poslechli si krásné písničky a na závěr se pobavili originálními vtipy. Kdybychom měli na hlavě klobouk, tak jej všichni před sebou hromadně smekneme, protože takové výkony bez nacvičení, by si to rozhodně zasloužily. Ovšem čas utekl jako voda, ani jsme se nenadáli a už si první rodiče přijeli pro své ratolesti. Domů jsme se vraceli obohaceni o nové zážitky, dovednosti i o nová přátelství. Všichni se těšíme na naše další setkání. Petra Drahotová Fota poskytl KDM

16 strana 16 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ Nekonečná zábava u přetahování lanem Tak moc nás tam bylo SKAUTSKÉ STŘEDISKO POVODEŇ Pevnost Boyard V sobotu 11. září jsme se opravdu v hojném počtu sešli v klubovně. Přivítali jsme se s nováčky a pomalu jsme se snažili zjistit, co budeme dělat. Postupem času jsme si zahráli pár her na seznámení, ale potom už začal ten pravý program. Legenda sobotního dne zněla napínavě Tajemná mapa starého námořníka nelhala. Vyzbrojili jsme se a vydali na nebezpečnou plavbu. Starou pevnost jsme skutečně našli. Čněla z vody jako starodávný hrad. Přirazili jsme k molu a vešli do jejích útrob. Poklady leží přímo před námi. Nejprve jsme se měli rozdělit do posádek po šesti, takže tři mladší a tři starší. Když jsme byli tak nějak rozděleni, poslechli jsme si, co budeme celý den dělat. Oč nám rozdala mapy, na kterých byly červené, modré a zelené puntíky. Červené znamenaly stanoviště otevřená dopoledne a modré odpoledne. Zelené puntíky byla místa k zakotvení před obědem a před cílem hry. Po zahájení hry jsme se rozprchli na různá stanoviště, například: přechod minového pole, přejíždění Jizery, přetáčení ručníku, na kterém jsme všichni stáli, střílení z luku, lezení po laně, zatloukání hřebíků a taky jsme si hráli na horolezce za mlhy. Užili jsme si spoustu srandy a vydali se vařit oběd, což byla sranda ještě větší. Připravené ohniště a nad ním kotlík s gulášovou polévkou, co víc si přát? Když jsme měli plná břicha, uklidili jsme a vyrazili znovu na trať. Další zajímavá stanoviště, z nichž si každý kdo splní úkol, odnese indicii, klíč nebo kousek mapy od pokladu. Když jsme po pár hodinách opět uviděli klubovnu, byli jsme šťastní. Je tu ale jedno velké ALE. Kde je ukrytý poklad? Naši chlapci se pustili do skládání mapy a menší si zahráli hry. Po pár minutách jsme věděli, že poklad je ukrytý v zámeckém sklepení. Když jsme prolezli veškerá sklepení, našli jsme poklad. Kluci ho vynesli na světlo a my ho mohli otevřít. Uvnitř starodávné bedny byly vyskládány Fidorky a miliony korun, ovšem skartované. Po sladkém návratu do klubovny se někteří rozprchli domů a zbytek si opekl buřty a s dobrými pocity a bolavými těly jsme se dobelhali domů. Pokud vás tato akce zaujala a chcete se k nám, benáteckým skautům, přiblížit a poznat nás lépe, tak budeme potěšeni. Navštívit nás můžete na našich pravidelných schůzkách. Každé pondělí od 17:30 do 19:30 mají Dobrota nejlepší. Na ohýnku uvařená gulášovka Poklad jsme nakonec našli A tak moc nás tam bylo ještě v osm večer Fota: Katka Fajfrová

17 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 17 schůzky Fialky, dívky od 11 do 15 let. Společně s nimi jsou v klubovně i Pětkaři chlapci od 11 do 15 let. Mladší skautky a skauti, neboli světlušky a vlčata se setkávají v klubovně vždy v úterý od do Více o naší činnosti se můžete dočíst také na Kristýna Šestáková Dění v mateřském centru V průběhu měsíce září se zaběhla naše následující programová nabídka: PONDĚLÍ: angličtina pro 1. st. ZŠ příprava na víceletá gymnázia angličtina pro děti od 5 let - pokročilí angličtina pro děti od 4 let začátečníci a Jóga pro maminky ÚTERÝ: STŘEDA: ČTVRTEK: PÁTEK: MATEŘSKÉ CENTRUM Pohádka s výtvarnou dílničkou (10.00 Babyton pro děti od 1,5 roku a od volná herna) odpolední Babyton pro předškoláky od 4 let 9.00 Yamaha Robátka Yamaha První krůčky k hudbě I Yamaha První krůčky k hudbě II Otevření herny Cvičení miminek od 4 měsíců v MC, v hale od 1 roku Volná herna Dne 16. listopadu bude mateřské centrum zavřeno, ve společných prostorách oslaví Klub seniorů své tříleté působení. Benátecký plaváček v následujícím období: , přihlášky nutné na: Platba proběhne jednorázově při prvním plavání, za ty, kteří se včas omluví, dokážeme najít náhradníky a o své peníze tak nepřijdete. Pravidelným návštěvníkům mateřského centra nabízíme možnost zakoupení permanentní vstupenky na 10 libovolných vstupů za 400 Kč (běžný vstup 50 Kč). Podrobnosti a další informace na: Adresa: nám. 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou (u internátu) Daniela Chaloupková POZOR! NOVÝ DÍL FOTOARCHIVU BENÁTECKA V PRODEJI! Dlouho očekávaným tématem Fotoarchivu Benátecka je sport a právě sport je náplní již osmého dílu tohoto unikátního souboru historických fotografií. Najdete zde fotografie ze samých počátků jednotlivých sportovních oddílů až po snímky ze současnosti. V samostatných souborech jsou zastoupeny: fotbal, volejbal, hokej, badminton, tenis, vodní slalom, cyklistika, rychlobruslení a kolečkové bruslení, hokejbal, golf, florbal, šachy a motorismus. Soubor různé zahrnuje záběry z dalších sportovních odvětví. Do osmého dílu Fotoarchivu Benátecka se nevešly tělovýchovné organizace Sokol, DTJ, FDTJ a Spartak. Ty budou zařazeny do devátého dílu věnovaného benáteckým spolkům a setkáte se s nimi v listopadu Fotoarchiv je nahrán v prohlížecím programu ACD See. Bez dalšího souhlasu vydavatele je CD ROM Fotoarchiv Benátecka povoleno používat pouze k nekomerčním účelům. Práva autorů jsou chráněna Autorským zákonem č.175/1996 Sb. Autoři Fotoarchivu Benátecka upřímně děkují Muzeu Benátky nad Jizerou, SOA v Praze-Státnímu okresnímu archivu v Mladé Boleslavi, Muzeu Mladoboleslavska, všem autorům fotografií, funkcionářům sportovních oddílů, kteří ochotně nám poskytli své archivní materiály a jejichž množství nám neumožňuje je zde jednotlivě jmenovat. Zasloužili se tak o realizaci tohoto vskutku unikátního a svým rozsahem zcela ojedinělého díla. Všem institucím, jejich představitelům i všem jednotlivcům, výše jmenovitě neuvedeným srdečně děkujeme. Zvláštní poděkování patří Radě města Benátky nad Jizerou a Městu Benátky nad Jizerou, které převzalo záštitu nad vydáním tohoto obsáhlého Fotoarchivu Benátecka. Pokud vlastníte fotografie zobrazující historii a život našeho města, včetně sportu, budeme Vám vděčni za jejich zapůjčení. Zasloužíte se tak o doplnění této rozsáhlé mozaiky, kterou Fotoarchiv Benátecka rozhodně je. Pro případ spolupráce uvádíme kontaktní adresu: Jaromír Polák, ul. Dr. Nováka 504, Nové Benátky, tel Zájemce upozorňujeme, že všechny předcházející díly Fotoarchivu Benátecka 1 7 je možné zakoupit v Informačním středisku v Nových Benátkách zámek nebo v Městské knihovně ve Starých Benátkách za jednotnou cenu 19 Kč za 1 díl. Vám, novým majitelům souboru, přejí autoři i vydavatel příjemné zážitky při prohlížení fotografií a rozšiřování poznatků o minulosti i současnosti města a okolí. ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Český červený kříž v Benátkách nad Jizerou Dne v prostorách Městského centra komplexní péče v Benátkách nad Jizerou se sešly za přítomnosti Stanislavy Šmachové, vedoucí ČČK v Mladé Boleslavi, členky místní organizace ČČK. Hlavním bodem jednání bylo obnovení činnosti spolku ČČK po dvouleté přestávce. Přítomné členky se dohodly na pokračování činnosti, byl zvolen nový výbor, který je připraven pokračovat v tradici ČČK a rozvíjet činnost v souladu s posláním M. Mazouchová, L. Herclíková, B. Elstnerová, L. Fousková, J. Hlaváčková, L. Jetlebová, V. Machačová, S. Šmachová Foto: L. Kroupová a principy ČČK, především šířit znalosti a dovednosti správného poskytování první pomoci, rozvíjet humanitární a charitativní pomoc. Jsou to aktivity, které se dotýkají široké veřejnosti od dětí na základních školách až po seniory. Hlaváčková J. členka ČČK

18 strana 18 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka SPOLEK RODÁKŮ ve spolupráci s Městem Benátky nad Jizerou pořádají v úterý 16. listopadu 2010 od 17 hodin v sále Záložna přednášku paní Pead.Dr. Marie KOŘÍNKOVÉ z Lysé n. L. BAROKNÍ STAVBY ŠPORKOVSKÉHO PANSTVÍ Nenechte si ujít tuto vynikající přednášku doplněnou světelnými obrazy. v úterý 7. prosince 2010 od 17 hodin v sále Záložny promítání starých fotografií z nového souboru FOTOARCHIV BENÁTECKA 8 II. část Námětem večera bude historie sportovních oddílů v našem městě v unikátních dobových fotografiích. Slovem doprovází pan Jaromír Polák. Vstupné Kč 10,-, pro členy zdarma. Těšíme se na vaši účast! POZVÁNKA NA pondělí 15. listopadu 2010 od 19:30 hodin v sále Záložna Předprodej vstupenek v Informačním centru osobně nebo na telefonních číslech nebo , v programu se představí i soutěžící z Česko Slovensko má talent: Chi-Chi Tornádo. Občerstvení zajištěno! Rodiče romských předškoláků mohou získat pomoc zdarma I Vaše dítě má právo na plnohodnotné vzdělání! Základní škola praktická, (bývalá zvláštní), je určena pouze pro děti s lehkým mentálním postižením! hlásají plakáty, které se v posledních týdnech objevily v čekárnách všech pediatrů a na dalších veřejných místech v regionu. Upozorňují na novou sociální službu, poskytovanou zdarma, v rámci projektu Nová šance pro romské děti. Prostřednictvím plakátů chceme oslovit většinu rodičů romských předškoláků, s nimiž se při výjezdech do zhruba dvacítky lokalit mine náš sociální terénní pracovník, který rozdává letáky a informuje ústně. Nabízíme informace a poradenství z oblasti školství a pomoc s domácí přípravou předškoláků, kteří nemohou chodit do školky. Cílem je přispět ke snížení počtu romských dětí v praktických (dříve zvláštních) školách. V minulosti se Romové ocitali ve zvláštních školách z důvodů etnicity. I poté, co byly zvláštní školy přejmenovány, se

19 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 19 situace zásadně nezměnila. My, jako poskytovatelé sociálních služeb, můžeme zejména pracovat s rodiči těchto dětí, aktivizovat je a motivovat, poskytnout jim informace i konkrétní pomoc (doprovod, pomoc s komunikací s dalšími subjekty, vedení rodiče při domácí přípravě). Chceme pomoci dostat dítě do školky, neboť ta umí zdravé dítě na školní docházku připravit nejlépe. Část naší potenciální klientely je již přesvědčena, že dítě se vzděláním odpovídajícím jeho schopnostem má větší šanci na kvalitní život, je ochotna pro to něco udělat a již aktivně poptává informace a poradenství. Děti nechtějí dát do školky jen proto, aby mohli chodit do práce, ale tuší nebo ví, že do školky je lepší chodit, nežli nechodit, a to alespoň v posledním roce před nástupem do školy. Někteří z nich však nemohou místo ve školce sehnat ani na tento poslední rok zejména proto, že nežijí v místě svého trvalého bydliště. Překážkou k získání místa ve školce pro předškoláka je chybějící povinné očkování. Informovaní rodiče toto mohou začít řešit s dostatečným předstihem. Ti, kdo si prospěšnosti docházky do školky nejsou zatím vědomi, budou námi informováni a motivováni. Když se místo ve školce nepodaří získat Můžeme rodiče učit, jak mohou dítě na školní docházku připravovat doma. Tato podpora je však jakousi poslední možností. Rozhodně nechceme dublovat práci odborníků pedagogů. Chceme pomoci k tomu, aby co nejvíce dětí docházelo do mateřských škol, nejlépe od 3-4 let, nebo alespoň v posledním roce. Rodiče, kteří místo ve školce neseženou, budeme motivovat k systematické spolupráci s PPP v Mladé Boleslavi. O pomoc s domácí přípravou tak bude moci žádat rodina, která propadla sítem tedy nemá školku a nemůže docházet do PPP. Projekt bude ukončen v červnu 2011, službu však plánujeme poskytovat dlouhodobě i v dalších letech. Mgr. Martina Brzobohatá, vedoucí projektu se našlo, vlastně žena něco našla jenomže náhle přišel den, kdy opilý řidič vjel na chodník a manželku mu usmrtil. Ztratil smysl života, nevěděl co s časem, co dělat, za kým jít, s kým si popovídat. Co hledat a čemu se učit v téměř sedmdesáti létech, čemu novému se učit na Univerzitě třetího věku, chodit na generální zkoušky orchestrů za sníženou cenu (pro důchodce). Byl tam párkrát a nelíbilo se mu to. Mnozí spali Autokarové zájezdy na Chodsko, do Českého Krumlova nebo Valticko-Lednického areálu ho také nechytly. Časem se mu objevily dýchací potíže a tak zašel do zdravotního střediska. Nového, velkého a kousek od jeho bydliště. Byl překvapen množstvím pater, oddělení, ordinací, množstvím lidí a kvalitou a vybavením čekáren. Seděl a čekal, byl osloven a odpovídal: Rychle to uběhlo, na další kontrolní návštěvu se těšil. A když se doma nudil a nevěděl co dělat, odešel do střediska. Poklábosil si tam s lidmi, přečetl si denní tisk a letáky. Bylo tam příjemně vytopeno. Tak to šlo několikrát za sebou. Ze dvou hodin se to změnilo na celé dopoledne a když zjistil, že v areálu je slušný bufet s jídelnou a přijatelnými cenami, zůstával až do odpoledne. Aby nebyl nápadný, střídal patra, oddělení a trakty. Sestřičky si ho stejně nevšímaly. Domů se vracel až na večeři a zprávy v televizi. Ušetřil na topení, elektřině a plynu, na vodě (mytí a WC), peníze za noviny atd. Pak ale zjistil, že toto středisko už zná, takže si našel další, nové poznávání jiných zařízení. V jiných obvodech města. Jako čerstvý sedmdesátník měl hromadnou dopravu gratis Zjistil, že těchto zařízení je víc než dost. Možná, že to všechno ani nestihne. Nic mu ale neschází. Je v teple, mezi lidmi, lékařská péče na dosah. Žádná špinavá nádraží s bezdomovci, nepořádkem a pachem. Má zase co dělat, má zase náplň života, má čekárny. Dr. Jiří Pfeifer ŽIVOTNÍ JUBILEA Zlatá svatba DOPISY ČEKÁRNY Celý svůj profesionální život, od ukončení univerzitního studia, jsem se věnoval osobnosti člověka a jeho psychologickým, psychickým a sociálním problémům. Po odchodu do penze v roce 2005 (ve svých sedmdesáti létech), se toulám po Praze a jejím okolí, jezdíme s manželkou na poznávací zájezdy, které pořádají cestovní kanceláře Čedok nebo ARS VIVA do ciziny (Korsika, Sardinie, Paříž, Dalmácie, Provence, Bretagne, Švýcarsko, Savojsko, Venezia, Salcbursko, Madrid s okolím), máme předplatné na koncerty FOK, do divadel, lákají nás muzea a k tomu přidáváme červnové pobyty na Šumavě s pobytem ve Vimperku a toulkami po jeho blízkém i vzdálenějším okolí, červencové a srpnové pobyty na Hané, odkud moje žena pochází, na chalupě a výlety do Prostějova, Kroměříže, Olomouce, Čech pod Kosířem, Náměště na Hané, jezdím tam denně několik desítek kilometrů na kole, je tam totiž lautrrovina. Po celý rok hodně čtu a surfuji po Internetu. Nenudím se a je mi dobře. Občas potkám známé, kteří si mě stále představují jako poradce, terapeuta atd. Jsou to i moji vrstevníci. Specifický příběh jednoho z nich popíši v následujících řádcích Když Pepovi zemřela žena, měl pocit, že ztratil smysl života. Tuto ztrátu smyslu prožíval vlastně již podruhé: Poprvé, když odešel do penze. Moře volného času a co tedy s ním! Měl sice své koníčky, ale chyběli mu lidé, na které byl zvyklý, mezi nimiž se pohyboval, kteří za ním na úřad chodili a pro něž mohl něco udělat. Za rok odešla do penze i jeho manželka a hned to bylo veselejší, hned bylo co dělat. Protože: Zajdi tam a tam, udělej to a to, přines to či ono, tohle můžeš, tohle nesmíš, uděláme to a to, zajdeme k těm či oněm, zajedeme tam a tam! Měli také chatu na Berounce, tam bylo stále co dělat a když nebylo, něco Dne 25. září 2010 se v obřadní síni Městského úřadu Benátky nad Jizerou konal slavnostní obřad zlaté svatby 50 let společného života manželů K a r e l M a c h á č e k a M a g d a l e n a rozená Kodýdková, Benátky nad Jizerou I. Slavnostní obřad provedl starosta města Jaroslav Král. PODĚKOVÁNÍ Dne 15. října 2010 jsme se naposledy rozloučili s mým manželem V l a d i m í r e m H l i n k o u. Děkuji všem za projevenou soustrast i květinové dary. Zvláště pak děkuji podniku Carborundum Electrite a.s., Městskému úřadu v Benátkách nad Jizerou, hokejovému klubu HC Benátky nad Jizerou a benáteckým zahrádkářům. Všichni, kdo jste měli mého manžela rádi, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku. Eva Hlinková s rodinou

20 strana 20 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka HISTORIE Protinacistický odboj v Benátkách a okolí Odpor vůči nacistické okupaci se v Benátkách projevoval od jejího samotného počátku. Jeho projevy byly různorodé: nápisy na zdech, bojkot filmových představení, resp. německých týdeníků a dalších akcí pořádaných okupačními orgány, ignorování německých vojáků a úředníků (tam, kde to bylo možné). Ti nejuvědomělejší a nejstatečnější se okamžitě zapojili do ilegálního odboje, ačkoliv si byli vědomi, co jim hrozí v případě prozrazení. Od léta 1939 měla své zástupce v Benátkách i v okolních obcích organizace Obrana národa, kterou tvořili převážně bývalí důstojníci a legionáři. Zaměřovala se na shromažďování zbraní, munice a informací, organizování a výcvik vojenských jednotek, to vše s cílem vyvolat v příhodném okamžiku ozbrojené povstání a svrhnout okupační režim. Vojenskou složku postupně doplnila i civilní síť, v níž byli zapojeni benátečtí důvěrníci Václav Ječný, Bohumil Červíček a MVDr.Vladimír Hanuš. Právě vojensky organizovaný systém Jindřich Soukal Obrany národa a špatná konspirace vedly k tomu, že Gestapo mohlo již v průběhu roku 1940 její síť zcela zlikvidovat a většina jejích představitelů se ocitla v německých věznicích a koncentračních táborech. Stalo se tak i v Benátkách. Zatímco Ječný a Hanuš se z nacistických žalářů vrátili, Červíček nepřežil pobyt v KT Flossenbürg. Souběžně na Benátecku působila i skupina, napojená na pražské vojenské velitelství pplk. Řečinského. Zde hráli hlavní roli především Ing. Jindřich Soukal, Emil Šikal a Otakar Polák. Úkolem malé skupiny a jejích četných pomocníků se stalo opatřování potravin, peněz a oblečení pro zatčené a pronásledované, podnikala i drobné sabotáže. Spolupracovala rovněž s organizací Stráž obrany státu, kterou z Krnska řídil Ing. Miloš Mejsnar a která se zprvu rovněž připravovala na otevřenou vzpouru. Reálnost ozbrojeného převratu se však brzy ukázala jako iluzorní a SOS se proto zaměřila na riskantní podporu uprchlých zajatců. Díky benáteckým členům byl vybudován úkryt nejprve ve vodárenské věži, později vznikly bezpečnější podzemní bunkry v lesích kolem Bezna a Chotětova. Činnost organizace byla odhalena zradou některého z jejích členů a udáním dvou ruských zajatců na počátku roku Většina velení skončila na pankráckém popravišti, další skončili ve vězení, mezi nimi i J. Soukal, E. Šikal, jeho bratr Václav, Pavel Rýdl, Rudolf Kordina starší a mladší, Karel Mašek a další. Domů se vrátili téměř všichni, Václav Šikal však s podlomeným zdravím, což znamenalo brzké úmrtí. Jindřich Soukal podlehl tyfové nákaze v Terezíně na samém prahu svobody, 8. května Benátecká organizace KSČ byla silně oslabena zatýkáním už v letech 1939 a 1940, kdy byli zadrženi předseda Karel Martinovský, Gustav a Emílie Součkovi a další funkcionáři. Do odboje se tak nemohla zapojit jako organizovaná skupina, někteří její členové se však podíleli na činnosti jiných organizací. Jednou z nich byla i síť, kterou v továrně Karborundum zorganizoval technický ředitel Ing. Karel Novák. Nejprve úzce spolupracovala s vedením benáteckého Sokola, po zatčení jeho představitelů za heydrichiády, pak s některými členy Národního souručenství a také s mladoboleslavským velením Severočeského podzemního hnutí. Přestože díky neopatrnosti tajemníka Národního souručenství Vladimíra Machačného došlo v létě 1944 v organizaci k rozsáhlému zatýkání, vydržela v aktivitě až do května 1945 a rozhodující měrou se podílela na utváření ilegálních národních výborů a také na převzetí moci během prvních květnových dnů. To je však již jiná kapitola. PhDr. Luděk Beneš Výročí Josefa Gabriela 25. listopadu 2010 si připomeneme 150. výročí narození významného pedagoga a vlastivědného pracovníka Josefa Gabriela. Rodák z Nemyslovic studoval nejprve na dvou reálkách německé v České Lípě a české v Mladé Boleslavi a poté pokračoval ve studiu na učitelském ústavu v Jičíně ( ). Pedagogickou dráhu zahájil jako podučitel ve Struhách, v roce 1884 působil krátce v Brodcích a poté tři roky ve Stratově. Od září 1888 se stal definitivním učitelem na obecné škole ve Starých Josef Gabriel (uprostřed) Fota poskytlo Muzeum Benátky Benátkách, kde působil až do odchodu na odpočinek v roce V Benátkách strávil i zbytek života a také zde v roce 1948 zemřel. V dosud špatně vybavené starobenátecké škole založil a významně rozšířil sbírky přírodnin a fyzikálních pomůcek, maloval mapy a diagramy a zřídil učitelskou knihovnu. Aktivně pracoval v učitelské jednotě Komenský, kde dosáhl funkce předsedy její odbočky v Mladé Boleslavi. Od mládí bádal v benáteckém i mladoboleslavském archivu a své poznatky zúročil v řadě článků s vlastivědnou tématikou, publikovaných ve dvacátých a třicátých letech především ve sborníku Boleslavan. V Benátkách se také podílel na organizování kulturního života, mj. se zasloužil o instalování pamětní desky na rodný dům bratří Bendů v roce Mnoho let rovněž vedl městskou kroniku. PhDr. Luděk Beneš VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM Polabské vánoční trhy Tradičně, již pošestnácté, se v prosinci na výstavišti v Lysé nad Labem uskuteční Polabské vánoční trhy. I letos představí široké spektrum zboží, ve valné většině od prvovýrobců a tedy za velmi příznivé ceny. Kolem sto padesáti prodejců na každém ze tří termínů nabídne vánoční dárky od potravin a lahůdek, přes knihy, porcelán, kosmetiku, textil, oděvy, hračky, až po zlaté šperky, lázeňské pobyty či luxusní kožené zboží. Mezi novinky bude patřit například dárková uzená šunka ve tvaru ryby, varné sklo Kavalierglass, loutková divadélka, korálkové vánoční ozdoby či medové likéry. Od ostatních vánočních trhů se ty lyské odlišují pestrým doprovodným programem. Ten začne ve čtvrtek 3. prosince čertovským Mikulášská družina rejem a mikulášskou nadílkou. Na další dny jsou připraveny Dny zdraví s VZP s laboratorními testy, nutričním poradenstvím, dermatologickou poradnou a klauniádou pro děti, hudební vystoupení dětských souborů, celodenní soutěž v aerobicu, autogramiády významných českých spisovatelů, předvádění RC modelů australských Road Trainů, trh uměleckých řemesel, ochutnávky a prodej výrobků s národní značkou kvality potravin Klasa, hrací plochy pro děti s kreativní stavebnicí Brumbino a s dřevěnými hračkami. Ukončen bude v sobotu 18. prosince v podvečer monumentálním ohňostrojem. Mikulášské trhy proběhnou od 3. do 5. prosince, Stříbrné trhy od 10. do 12. prosince a Zlaté trhy od 17. do 19. prosince. Pro návštěvníky jsou otevřené od 9 do 17 hodin, neplatí se vstupné. Jan Řehounek

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo

školy Milí deváťáci, Občasník Pasování budoucích prvňáčků Kolem školy 1 ŠKOLNÍ SLAVNOST Číslo kolem 2 Číslo Občasník školy Ročník XXIV. Červen 2015 zš t. g. masaryka Vimperk 1. máje 268 www.zstgmvimperk.cz Milí deváťáci, začátek, tedy povinnou školní docházku máte za sebou, všechno jste zvládli.

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Vznik a zánik mandátu zastupitele města, konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města V TOMTO VYDÁNÍ: Říjen 2010/08 Výsledky voleb do Zastupitelstva města Sezimovo Ústí Změny v systému nakládání s komunálním odpadem Vyhodnocení soutěže škol Provozní doba sběrných dvorů Kulturně historická

Více

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních

Děti se nebojí a do školy se těší V přátelské atmosféře proběhly 3. a 4. února zápisy prvňáčků do obou sušických základních 3/2015 Aktuálně z radnice Starosta Sušice Bc. Petr Mottl se 4. února sešel v Kolinci s tamním starostou Mgr. Pavlem Princem, aby projednal společný postup v několika oblastech. Šlo zejména o plánované

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více