Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015

2 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing. Anna Madroňová S třídnictvím úvazek Přepočet úvazku 1. Mgr. Ludmila Koudelová I.A 21 hodin 1,0 2. Pavel Psohlavec I.B 22 hodin 1,0 3. Mgr. Alena Štěpánková II.A 22 hodin 1,0 4. Mgr. Iveta Doležalová III.A 22 hodin 1,0 5. Mgr. Karel Rous III.B 22 hodin 1,0 6. Mgr. Pavla Češková IV.A 22 hodin 1,0 7. Mgr. Blanka Kolářová IV.B 22 hodin 1,0 8. Mgr. Petra Dvořáková V.A 22 hodin 1,0 9. Mgr. Ivana Hejtmánková VI.A 22 hodin 1,0 10. Mgr. Dagmar Kolářová VI.B 22 hodin 1,0 11. Ing. Olga Řezníčková VII.A 22 hodin 1,0 12. Mgr. Martina Večeřová VII.B hodiny 1,0 13. Mgr. Dana Špačková VIII.A 22 hodin 1,0 14. Mgr. Leona Pálková IX.A 22 hodin 1,0 Bez třídnictví úvazek Přepočet úvazku 15. Mgr. Hana Koudelová ŘŠ hodiny 1,0 16. Ing. Anna Madroňová ZŘŠ hodina 1,0 17. Mgr. Vlasta Rousová Aj 16 hodin 0, Mgr. Jitka Odehnalová D, Nj, Rj, Aj 18 hodin 0, Mgr. Pavel Pruša Tv - Z 22 hodin 1,0 Školní družina úvazek Přepočet úvazku 20. Radomíra Schmidová vedoucí vychovatelka hodin 1,0 21. Ladislava Jurková vychovatelka 20 hodin 0, Eva Roušová vychovatelka 12 hodin 0,4 Mateřská škola úvazek Přepočet úvazku 1. Jana Stehlíková Vedoucí učitelka, Motýlci hodin 1,0 2. Mgr. Božena Sedláková Motýlci 31 hodin 1,0 3. Dagmar Mrázková Žabičky 31 hodin 1,0 4. Vendula Skryjová, DiS Žabičky 22 hod 0, Dana Jarošová Berušky 31 hodin 1,0 6. Petra Juračková Berušky 31 hodin 1,0 7. Petra Jandová, DiS Kuřátka 31 hodin 1,0 8. Kamila Dostálová Kuřátka 13 hodin 0,419 2

3 Asistenti pedagoga úvazek Přepočet úvazku 1. Bc. Zdeňka Dřímalová ZŠ 22 hodin 0,55 2. Mgr. Radka Augustýnková MŠ - Kuřátka 20 hodin 0,5 3. Mgr. Zdenka Horká MŠ - Žabičky 20 hodin 0,5 4. Jana Tulisová MŠ - Motýlci 20 hodin 0,5 Provozní zaměstnanci 1. Marie Rozmarínová ekonomka 40 hodin 1,0 2. Eva Roušová sekretářka 26 hodin 0, Zdeněk Navrátil školník 40 hodin 1,0 4. Pavla Kolářová úklid ZŠ 40 hodin 1,0 5. Ilona Sedláková úklid ZŠ 40 hodin 1,0 6. Marie Doležalová úklid ZŠ 40 hodin 1,0 7. Marie Löflerová úklid MŠ 40 hodin 1,0 8. Radka Šiborová úklid MŠ 40 hodin 1,0 9. Alena Pánková vedoucí školní jídelny 40 hodin 1,0 10. Romana Řádková hlavní kuchařka 40 hodin 1,0 11. Marie Flídrová kuchařka 40 hodin 1,0 12. Dana Havelková kuchařka 40 hodin 1,0 13. Jana Kamanová kuchařka 40 hodin 1,0 Celkový přehled zaměstnanců ZŠ MŠ Celkem pedagogičtí nepedagogičtí Celkem zaměstnanců 47 /fyzických osob: 46 Kompetence: Výchovný poradce: Mgr. Martina Večeřová Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Dagmar Kolářová Metodik ICT: Mgr. Hana Koudelová (správa počítačů a webových stránek školy) Ing. Anna Madroňová (školní matrika, testování) Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková Koordinátor ŠVP: Mgr. Hana Koudelová BOZP, PO: Ing. Anna Madroňová Sklad učebnic: 1. stupeň: Mgr. Karel Rous 2. stupeň: Mgr. Blanka Kolářová 3

4 Předmětové komise a Metodické sdružení: MS, PK MS 1. stupeň PK cizích jazyků PK českého jazyka a společenskovědních předmětů PK přírodovědných předmětů Členové PK a MS v daném školním roce: Vedoucí MS, předseda PK Mgr. Iveta Doležalová Ing. Anna Madroňová Mgr. Dana Špačková Ing. Olga Řezníčková MS 1. stupeň PK cizích jazyků PK českého jazyka a společenskovědních předmětů PK přírodovědných předmětů Koudelová L., Psohlavec, Štěpánková, Doležalová, Rous, Češková, Kolářová B., Dvořáková, Koudelová H. Madroňová, Večeřová, Rousová, (se zápisem se seznámí tito učitelé CJ: Doležalová, Koudelová H., Odehnalová) Špačková, Pálková, Odehnalová, (se zápisem se seznámí Večeřová) Řezníčková, Hejtmánková, Kolářová D., Pruša Úkoly předmětových komisí a metodického sdružení: - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly předsedů PK a MS: - Vytvářejí koncepci práce, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytvářejí plán PK, MS, na schůzích jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro výroční zprávy a evaluaci školy. - Podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace. - Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů. 4

5 Přidělení kabinetů: 1.stupeň Český jazyk, žák. a uč. knihovna Cizí jazyky Matematika, fyzika Dějepis Zeměpis Chemie Přírodopis Výpočetní technika Cvičná kuchyně,hv, speciální ped. Tělesná výchova Výtvarná výchova Občanská výchova Mgr. Iveta Doležalová Mgr. Dana Špačková Ing. Anna Madroňová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Leona Pálková Mgr. Pavel Pruša Ing. Olga Řezníčková Mgr. Ivana Hejtmánková Mgr. Hana Koudelová Mgr. Martina Večeřová Pavel Psohlavec Mgr. Leona Pálková Mgr. Blanka Kolářová Správci učeben: Jazyková učebna a IAT Počítačová učebna Fyzika/Chemie Cvičná kuch. a Hv Mgr. Vlasta Rousová Mgr. Hana Koudelová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Martina Večeřová 5

6 0rganizace školního roku 2014/ pololetí: začíná v pondělí a končí ve čtvrtek pololetí: končí v úterý Termíny pravidelných pedagogických rad zahajovací pátek za 1. čtvrtletí čtvrtek za 3. čtvrtletí čtvrtek za 1. pololetí čtvrtek za 2. pololetí čtvrtek Dle potřeby / poradní den: čtvrtek. Provozní porady Termíny třídních schůzek po 1. čtvrtletí čtvrtek po 3. čtvrtletí čtvrtek třídní schůzka 1. ročníku září 2014 schůzka se zástupci SŠ, rodiči a žáky 9. ročníku listopad 2014 schůzka s rodiči žáků 9. ročníku leden 2015 Dle potřeby si mohou rodiče domluvit termín individuální konzultace s kterýmkoliv vyučujícím. Termíny prázdnin 2014/2015 podzimní prázdniny pondělí a středa vánoční prázdniny pondělí až pátek pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny pondělí až neděle velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek hlavní prázdniny středa až pondělí školní rok 2015/2016 začne v úterý Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 čtvrtek Přijímací zkoušky na střední školy Umělecké školy od do kolo vyhlásí ředitel střední školy v pracovním dni od Do Termíny případných dalších kol přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 Místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem v termínu duben

7 Vzdělávací programy: ZŠ: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, (3. 5. ročník a ročník) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, (1., 2, 6. a 7. ročník) MŠ: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Žlutá, zelená, červená copak asi znamená? Provozní doba školy: denně od 6.00 do hodin. Časový plán vyučovacích hodin: 7.05 vstup žáků do budovy 7.20 přípravné zvonění na vyučování vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina :20 velká přestávka příprava na 3. vyučovací hodinu vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina 7

8 Hlavní úkoly školního roku 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu i společenského života obce. Zaměřit se na oblasti: Zdraví Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny děti. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy v nově upraveném parku před školou. Sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy. Zapojit opět všechny žáky do celorepublikové akce Olympijský víceboj, motivovat je k aktivnímu pohybu, radosti ze sportování a předcházet tak narůstající obezitě. Pokračovat v projektu Ovoce do škol, rozvíjet zdravé stravovací návyky. Klást důraz na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců (postupně měnit již nevyhovující školní sedací nábytek žáků i učitelů). Evidovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Podporovat rozvoj vzdělávání v informační, čtenářské, finanční a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání. Evaluace čtenářské gramotnosti (SCIO). Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti (zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti). Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje. 8

9 Oblast sociální, životních hodnot Využívat školní řád a vytvořená třídní pravidla jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Proškolit celý pedagogický sbor v sestavení účinných třídních pravidel tak, aby opravdu fungovala. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Zajišťovat materiální podmínky pro nové formy práce, mimovyučovací aktivity. Zařazovat a podporovat projektové vyučování, skupinovou práci, aktivní učení (objevování, experiment, řešení problému, kritické myšlení) a pokusit se omezit převládající formu frontální výuky. V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat s centry primární prevence, školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Pečlivě zpracovat systém práce s žáky se sociálním znevýhodněním. II.Pedagogičtí pracovníci Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, respektovat ho jako jednotlivce, osobnost a přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby byly v optimální míře rozvíjeny jeho nejlepší vlastnosti. Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. III. Rodičovská veřejnost Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, hovorových hodin, konzultací s vyučujícími, prostřednictvím webových stránek školy a využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. IV. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy vykonávající specializované činnosti výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO. Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ty pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů měsíčních a týdenních, plánů MS a PK. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo, respektování individuálních zvláštností žáků a sledování klimatu třídy. 9

10 Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance. Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti. Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (prevence rizikového chování). V. Nejdůležitější úkoly vycházející především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/ Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje. 2. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný (kariérový) poradce, metodik prevence a vedení školy, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 3. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. V případě příznivého počasí využívat o velkých přestávkách k pobytu venku park před školou. 4. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se školskou radou a Sdružením rodičů a přátel školy, pokračovat v dobře započaté spolupráci s ÚSP Křižanov (patronátní třída: 8. ročník). 5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování (šikana), klima třídy (jak vytvořit a nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala), v MŠ zaměření na logopedickou prevenci. 6. Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místním Zpravodaji, na webových stránkách školy a v dalších médiích (Velkomeziříčsko, týdeník Vysočina, Týdeník 5+2), mezi rodičovskou veřejností (pozvánky) a především na webových stránkách školy. 7. Nabídnout dětem možnosti práce v zájmových kroužcích, rozšířit stávající nabídku kroužků o kroužek anglického jazyka pro žáky 1. ročníku. Zapojit žáky opět do školní ligy miniházené spolupráce s TJ Sokol Velké Meziříčí a pokračovat v plnění disciplín Olympijského víceboje. 8. Zaměřit se na environmentální výchovu (třídění odpadu zakoupení košů na tříděný odpad, sběr starého papíru), výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. Pracovat na projektu Souznění s přírodou v rámci grantového programu Životní prostředí 2014 (rozšířit přírodní zahradu o další prvky, postupně plnit doprovodné akce projektu). 9. Pokračovat v podpoře mediální výchovy rozhlasové relace žáků pod vedením vyučujících PK společenskovědních předmětů (zvýšení povědomí žáků o státních svátcích ČR). 10. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 11. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti. Podporovat a využívat sumativní hodnocení žáků. 12. Vytvoření školního systému vlastního hodnocení. Plánované testování žáků: Celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku (pokud bude škola vybrána ČŠI) Stonožka /SCIO/ studijní předpoklady, zpětná vazba ve výstupech žáků na konci 2. stupně z M, Čj a Aj (9. ročník) Čtenář /SCIO/ - testování čtenářské gramotnosti žáků 4. a 5. ročníku zaměřený na ověřování čtenářských dovedností (vyhledávání informací, porozumění textu, interpretace textu a hodnotící posouzení textu) 13. Pokračovat v započaté spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy, pořádat akce pro rodiče s dětmi, zařadit se do sítě škol Rodiče vítáni. 13. Ve spolupráci se ŠR a zřizovatelem školy vypracovat novou Koncepci rozvoje školy a dlouhodobý plán rozvoje. 10

11 Září Evropský den jazyků VI. Plán akcí Akce s rodiči Putování za živou vodou akce k projektu Souznění s přírodou, grant Životní prostředí 2014 Drakiáda Říjen Sběr starého papíru 9. a Listopad Den otevřených dveří v ÚSP Křižanov (v týdnu od 6.10 do ) Školní kola Křižanovského kapra Volby členů do nové Školské rady a plenární zasedání SRPŠ Setkání zástupců SŠ s rodiči žáků 9. ročníku/8. ročníku Adventní zpívání u vánočního stromu - MŠ Prosinec Čerti 9.ročník (5.12.) Leden Únor Březen Duben Květen Červen První schůzka nové Školské rady svolaná ŘŠ, volba předsedy ŠR Křižanovský kapr finále (7.12.) Vánoční setkání s budoucími žáky 6. ročníku z okolních malotřídních základních škol Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník (dle sněhových podmínek) Schůzka s rodiči žáků 9.roč. s vých. poradcem a vedením školy přijímací řízení na SŠ Návštěvy předškolních dětí MŠ v 1.třídách a prvňáčků v MŠ Lyžařský výcvikový kurz 8. ročník (dle sněhových podmínek) Setkání starostů spádových obcí s vedením školy a starostkou Zápis do prvních tříd (29.1.) Účast na olympiádách Recitační soutěž okrskové kolo Den otevřených dveří pro rodiče (jarní tvořivé velikonoční dílny, celoškolní projekt Zelený den) Šplh okrskové kolo Všeználek DDM Velké Meziříčí Turnaj ve vybíjené Velké Meziříčí Zápis dětí do MŠ Den Země, Účast na olympiádách Světový den zdraví /program Zdravá 5 McDonald Cup Velké Meziříčí Celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku (pokud bude škola vybrána ČŠI) Školní výlety, focení tříd, celoškolní projekt Dopravní výchova Oslavy Dne dětí (ilustrátor Adolf Dudek), školní výlety Sportovní den Bory Železný mužíček Sportovní den O pohár starostky Křižanova Slavnostní rozloučení s žáky 9. roč. na radnici 11

12 Během školního roku budeme opět i nadále pokračovat ve velmi dobře nastavené spolupráci ZŠ a MŠ pořádáním vzájemných akcí (divadlo, předčítání, ). Pokračovat bude i zapojení žáků 2. stupně ZŠ v projektu Střediska praktického vyučování při PBS Velká Bíteš Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost, ve kterém jsme partnerskou spolupracující školou. Úkoly třídního učitele: - vést předepsanou dokumentaci (třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy) - aktualizovat data v počítačové evidenci - kontrolovat a vyhodnocovat žákovskou knížku (1x za měsíc) - operativně řešit výchovné problémy, předcházet neomluvené absenci - úzce spolupracovat s rodiči, zainteresovat je na řešení problémů a potřeb třídy - prokazatelně seznámit žáky se školním řádem - sledovat celkový prospěch třídy - seznámit se se zdravotními problémy žáků, s výsledky vyšetření v PPP/SPC - seznámit ostatní vyučující se skutečnostmi zdravotních omezení žáků - ke každému žákovi přistupovat profesionálně, znát jeho problémy, klady, nedostatky, zájmy, dovednosti - spolupracovat s výchovným poradcem Propagace práce školy: V tisku a na webových stránkách školy, na jejichž tvorbě se podílejí všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Výuka cizích jazyků dělení do skupin Anglický jazyk Třída - skupina Počet žáků vyučující 8. A skupina 1 16 Rousová 8. A skupina 2 15 Madroňová Další cizí jazyk: Německý jazyk, Ruský jazyk Třída - skupina Počet žáků vyučující 7. A, B Německý jazyk 14 Večeřová 7. A, B Ruský jazyk 16 Odehnalová 8. A Německý jazyk 16 Večeřová 8. A Ruský jazyk 15 Odehnalová 9. A Německý jazyk 1 12 Večeřová 9. A Německý jazyk 2 9 Odehnalová 12

13 Volitelné předměty Třída název předmětu Počet žáků vyučující 8. A Konverzace v anglickém jazyce 19 Rousová Základy administrativy 12 Kolářová B. 9. A Pěstitelská praktika 14 Řezníčková Základy administrativy 7 Kolářová B. Nepovinné předměty Třída, ročník předmět počet hodin počet žáků Vyučující 1. r. a 2. r. Náboženství 1 23 Štěpánková 3. r. Náboženství 1 15 Holcner 4. a 5. r. Náboženství 1 21 Rous r. Náboženství 1 26 Štěpánková VII. Hlavní úkoly ŠD Provoz ŠD: pondělí - pátek hod Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině. Činnost vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním je plnit funkci relaxační, regenerační, výchovně-vzdělávací i sociální. Základem je výchova ve volném čase bezprostřední naplňování volného času dítěte a výchova k volnému času to je vytváření návyků užívání volného času žádoucími aktivitami. Oddělení vychovatelka umístění počet žáků 1. oddělení Schmidová Radomíra ŠD oddělení Jurková Ladislava Kmenová učebna 1.B, ŠD oddělení Roušová Eva ŠD

14 Hlavní úkoly: Odpočinkové činnosti : Odstraňování únavy žáků z vyučování optimální řešení odpočinku dle individuálních potřeb vytváření celkové duševní pohody dětí (odpočinek na koberci, klidné hry, prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech, rozhovory, vyprávění, stolní hry aj.) - hádanky, luštěnky, křížovky, kvízy tvořivé konstruktivní hry, pexesa, kvarteta tematické hry- rodina, povolání. Rekreační činnosti: Vydatná pohybová aktivita na čerstvém vzduchu dle fyzické zdatnosti dětí s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu účinné využívání sportovního náčiní, her a hraček tělovýchovné chvilky dle vlastního výběru, řízené soutěživé hry, pohybové hry. Sportovní zájmová činnost: podpora rozvoj přirozeného zájmu o pohybovou aktivitu (účelné využití tělocvičny a hřiště) zdokonalovat sportovní zdatnost dětí poznávání různých druhů sportů i her utváření a upevňování morálních a volních vlastností - sebekázeň, smysl pro kolektiv aj.) pěstování pohybových dovedností, zájmů. Seznámení dětí s nejrůznějším sportovním náčiním a sportovními aktivitami s důrazem kladeným na bezpečnost. Přírodovědná a environmentální zájmová činnost: Rozvoj zájmu žáků o přírodu výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě ekologie pozorování přírody a jejich proměn ochrana životního prostředí. Poznávání fauny a flory, ochrana přírody, jak správně třídit odpad, nejrůznější vědomostní kvízy o přírodě apod. Estetická výchovná zájmová činnost: Zájem o četbu, hudbu, poslech, dramatizaci, divadlo rozšiřování dovedností v oblasti kresby, malby a pracovně technických dovedností využívání poznatků získaných ve škole vedení k samostatné práci rozvoj zvyklostí a kulturního chování rozvoj řeči a komunikace ohleduplnost k mladším, slabším, úcta ke starším udržování čistoty a hygienických návyků- péče o zdraví, návyky sebeobsluhy. Děti se učí co je správné a slušné a co nikoliv. Co jsou to Kouzelná slovíčka, jak o sebe správně dbát, co je to etiketa, jaké známe cizí jazyky, správné hygienické návyky a apod. Rukodělní a pracovní zájmová činnost:. Rozšiřování dovedností v oblasti kresby, malby a pracovně technických dovedností. Výroba z přírodních a práce s netradičním materiálem za pomocí využití nejrůznějších nástrojů. Společná práce na kronice školní družiny. Dopravní výchova: Hry na koberci, chování chodce v provozu, vybavení a údržba kola, koloběžky, hry na bezpečných místech. Výpočetní technika: Využití PC ve školní družině. Příprava na vyučování: Didaktické hry a nejrůznější kvízy, doplňovačky, pomocí kterých si děti zopakují to, co se učí ve škole. 14

15 Společné odpolední akce školní družiny výlety, exkurze. Spolupráce se školní i obecní knihovnou (besedy), dále pak s třídními učiteli, neziskovou organizací Vodotrysk a Klubem důchodců. VIII. Hlavní úkoly MŠ Provoz MŠ: pondělí - pátek hod Hlavní úkoly: Zapojovat děti do péče a údržby Zahrady pro všechny a zahrady MŠ, prostor využívat jako přírodní učebnu i místo k relaxaci. Při přípravě dětí na školu nabídnout alternativní metody vzdělávání využívat prvky pedagogiky Montessori. Rozvíjet nabídku činností z oblasti výchovy ke zdraví s důrazem na rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí. Vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Prezentovat práci MŠ na veřejnosti, rozvíjet spolupráci s rodinou, organizacemi i subjekty. Využívat poznatků ze vzdělávání pedagogů v praxi (logopedie, alternativní metody práce). Plán akcí: ZÁŘÍ Informativní schůzka s rodiči Adaptační dny, týdny Vítej ve školce - slavnost přijetí nových dětí Návštěva starostky obce Putování za živou vodou Návštěva žáků 1. třídy s učitelkou Výlety do okolí turistika Návštěva učitelek 3. a 4. třídy v 1. třídě ZŠ Návštěva speciálního pedagoga, logopeda / integrace, depistáže / Příchod Podzimní královny, návštěva žáků 1. třídy Drakiáda ŘÍJEN Týden otevřených dveří v ÚSP návštěva zařízení Sběr starého papíru Kuchařinky v naší školce Do Galerie Sbíráme houby - výstavka Paňáci Dýňáci- výstava tvoření dětí s rodiči Tvoříme s rodiči z přírodních materiálů - třídní dílny Do knihovny Představení - pohádka v Beruškách 15

16 LISTOPAD Návštěva v lékárně a u zubaře Nácvik programu a vystoupení při Rozsvěcování vánočního stromu Depistáž logopeda Mgr. Jančíkové Muzikoterapie/bubny/ v ÚSP Výtvarný týden Představení pohádka v Beruškách PROSINEC Vánoční tvořivé dílny ve všech třídách Vycházka za Barborkami /spolupráce s ÚSP/ Mikulášská nadílka Návštěva klientů ÚSP v MŠ Divadelní představení Vánoční besídka s nadílkou Zpěvy vánoční pro žáky ZŠ na schodech 1. Stupně LEDEN Betlém v místním kostele Zapojení dětí do Tříkrálové sbírky Návštěva předškoláků v 1. třídě Výměnná návštěva: předškoláci-prvňáci Zimní královna v MŠ Společné tvoření Sněhohraní -stavby ze sněhu (odpolední akce s rodiči) Beseda s psycholožkou školní zralost Depistáž školní zralost ÚNOR Zimní sportování zábavné dopoledne Do knihovny Karneval v MŠ, návštěva klientů ÚSP Představení pohádka v Beruškách Masopustní rej na náměstí ve spolupráci s ÚSP BŘEZEN Jarní zpívání Jarní víla v MŠ Exkurze v zahradnictví Den vody návštěva ČOV Do knihovny /Velké Meziříčí/ Divadlo Barborka v MŠ Zelený den Den otevřených dveří Zájezd na divadlo do VM Velikonoce v MŠ barevné dny Velikonoční tvořivé dílny ve všech třídách DUBEN Plavecký výcvik, případně pobyty v solné jeskyni Světový den zdraví Zápis dětí do MŠ 16

17 Exkurze a výlety ke Dni Země (sběrný dvůr, Šebeň, park ÚSP, kozí farma) Duhový panáček třídí odpad Vítáme Čarodějnice a vidíme hasiče v akci /Škrejblík/ Návštěva dopravního hřiště ve Velkém Meziříčí Představení pohádka v Beruškách KVĚTEN Návštěva v ÚSP rozkvetlý park, bubny Den Matek dárky, program Polodenní výlety do okolí obce / pěšky i ve spojení s dopravním prostředkem / Exkurze do firem Fotografování tříd a na tablo předškoláků Představení pohádka v Kuřátkách ČERVEN Oslava a program k MDD ve spolupráci se ZŠ Vystoupení ilustrátora A. Dudka Den otců-dárky Návštěvy v domovech spolužáků - turistika Výlety vlakem, busem do okolí obce Slavnostní rozloučení s předškoláky, tablo Setkání rodičů a dětí předškoláků za sokolovnou IX. Státní svátky: 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden Nový rok 5.duben Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční Významné dny 16. leden Den památky Jana Palacha 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 17

18 28. březen Den narození Jana Ámose Komenského 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne Mgr. Hana Koudelová, ředitelka školy 18

19 19

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více