Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015

2 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing. Anna Madroňová S třídnictvím úvazek Přepočet úvazku 1. Mgr. Ludmila Koudelová I.A 21 hodin 1,0 2. Pavel Psohlavec I.B 22 hodin 1,0 3. Mgr. Alena Štěpánková II.A 22 hodin 1,0 4. Mgr. Iveta Doležalová III.A 22 hodin 1,0 5. Mgr. Karel Rous III.B 22 hodin 1,0 6. Mgr. Pavla Češková IV.A 22 hodin 1,0 7. Mgr. Blanka Kolářová IV.B 22 hodin 1,0 8. Mgr. Petra Dvořáková V.A 22 hodin 1,0 9. Mgr. Ivana Hejtmánková VI.A 22 hodin 1,0 10. Mgr. Dagmar Kolářová VI.B 22 hodin 1,0 11. Ing. Olga Řezníčková VII.A 22 hodin 1,0 12. Mgr. Martina Večeřová VII.B hodiny 1,0 13. Mgr. Dana Špačková VIII.A 22 hodin 1,0 14. Mgr. Leona Pálková IX.A 22 hodin 1,0 Bez třídnictví úvazek Přepočet úvazku 15. Mgr. Hana Koudelová ŘŠ hodiny 1,0 16. Ing. Anna Madroňová ZŘŠ hodina 1,0 17. Mgr. Vlasta Rousová Aj 16 hodin 0, Mgr. Jitka Odehnalová D, Nj, Rj, Aj 18 hodin 0, Mgr. Pavel Pruša Tv - Z 22 hodin 1,0 Školní družina úvazek Přepočet úvazku 20. Radomíra Schmidová vedoucí vychovatelka hodin 1,0 21. Ladislava Jurková vychovatelka 20 hodin 0, Eva Roušová vychovatelka 12 hodin 0,4 Mateřská škola úvazek Přepočet úvazku 1. Jana Stehlíková Vedoucí učitelka, Motýlci hodin 1,0 2. Mgr. Božena Sedláková Motýlci 31 hodin 1,0 3. Dagmar Mrázková Žabičky 31 hodin 1,0 4. Vendula Skryjová, DiS Žabičky 22 hod 0, Dana Jarošová Berušky 31 hodin 1,0 6. Petra Juračková Berušky 31 hodin 1,0 7. Petra Jandová, DiS Kuřátka 31 hodin 1,0 8. Kamila Dostálová Kuřátka 13 hodin 0,419 2

3 Asistenti pedagoga úvazek Přepočet úvazku 1. Bc. Zdeňka Dřímalová ZŠ 22 hodin 0,55 2. Mgr. Radka Augustýnková MŠ - Kuřátka 20 hodin 0,5 3. Mgr. Zdenka Horká MŠ - Žabičky 20 hodin 0,5 4. Jana Tulisová MŠ - Motýlci 20 hodin 0,5 Provozní zaměstnanci 1. Marie Rozmarínová ekonomka 40 hodin 1,0 2. Eva Roušová sekretářka 26 hodin 0, Zdeněk Navrátil školník 40 hodin 1,0 4. Pavla Kolářová úklid ZŠ 40 hodin 1,0 5. Ilona Sedláková úklid ZŠ 40 hodin 1,0 6. Marie Doležalová úklid ZŠ 40 hodin 1,0 7. Marie Löflerová úklid MŠ 40 hodin 1,0 8. Radka Šiborová úklid MŠ 40 hodin 1,0 9. Alena Pánková vedoucí školní jídelny 40 hodin 1,0 10. Romana Řádková hlavní kuchařka 40 hodin 1,0 11. Marie Flídrová kuchařka 40 hodin 1,0 12. Dana Havelková kuchařka 40 hodin 1,0 13. Jana Kamanová kuchařka 40 hodin 1,0 Celkový přehled zaměstnanců ZŠ MŠ Celkem pedagogičtí nepedagogičtí Celkem zaměstnanců 47 /fyzických osob: 46 Kompetence: Výchovný poradce: Mgr. Martina Večeřová Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Dagmar Kolářová Metodik ICT: Mgr. Hana Koudelová (správa počítačů a webových stránek školy) Ing. Anna Madroňová (školní matrika, testování) Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková Koordinátor ŠVP: Mgr. Hana Koudelová BOZP, PO: Ing. Anna Madroňová Sklad učebnic: 1. stupeň: Mgr. Karel Rous 2. stupeň: Mgr. Blanka Kolářová 3

4 Předmětové komise a Metodické sdružení: MS, PK MS 1. stupeň PK cizích jazyků PK českého jazyka a společenskovědních předmětů PK přírodovědných předmětů Členové PK a MS v daném školním roce: Vedoucí MS, předseda PK Mgr. Iveta Doležalová Ing. Anna Madroňová Mgr. Dana Špačková Ing. Olga Řezníčková MS 1. stupeň PK cizích jazyků PK českého jazyka a společenskovědních předmětů PK přírodovědných předmětů Koudelová L., Psohlavec, Štěpánková, Doležalová, Rous, Češková, Kolářová B., Dvořáková, Koudelová H. Madroňová, Večeřová, Rousová, (se zápisem se seznámí tito učitelé CJ: Doležalová, Koudelová H., Odehnalová) Špačková, Pálková, Odehnalová, (se zápisem se seznámí Večeřová) Řezníčková, Hejtmánková, Kolářová D., Pruša Úkoly předmětových komisí a metodického sdružení: - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly předsedů PK a MS: - Vytvářejí koncepci práce, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytvářejí plán PK, MS, na schůzích jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro výroční zprávy a evaluaci školy. - Podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace. - Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů. 4

5 Přidělení kabinetů: 1.stupeň Český jazyk, žák. a uč. knihovna Cizí jazyky Matematika, fyzika Dějepis Zeměpis Chemie Přírodopis Výpočetní technika Cvičná kuchyně,hv, speciální ped. Tělesná výchova Výtvarná výchova Občanská výchova Mgr. Iveta Doležalová Mgr. Dana Špačková Ing. Anna Madroňová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Leona Pálková Mgr. Pavel Pruša Ing. Olga Řezníčková Mgr. Ivana Hejtmánková Mgr. Hana Koudelová Mgr. Martina Večeřová Pavel Psohlavec Mgr. Leona Pálková Mgr. Blanka Kolářová Správci učeben: Jazyková učebna a IAT Počítačová učebna Fyzika/Chemie Cvičná kuch. a Hv Mgr. Vlasta Rousová Mgr. Hana Koudelová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Martina Večeřová 5

6 0rganizace školního roku 2014/ pololetí: začíná v pondělí a končí ve čtvrtek pololetí: končí v úterý Termíny pravidelných pedagogických rad zahajovací pátek za 1. čtvrtletí čtvrtek za 3. čtvrtletí čtvrtek za 1. pololetí čtvrtek za 2. pololetí čtvrtek Dle potřeby / poradní den: čtvrtek. Provozní porady Termíny třídních schůzek po 1. čtvrtletí čtvrtek po 3. čtvrtletí čtvrtek třídní schůzka 1. ročníku září 2014 schůzka se zástupci SŠ, rodiči a žáky 9. ročníku listopad 2014 schůzka s rodiči žáků 9. ročníku leden 2015 Dle potřeby si mohou rodiče domluvit termín individuální konzultace s kterýmkoliv vyučujícím. Termíny prázdnin 2014/2015 podzimní prázdniny pondělí a středa vánoční prázdniny pondělí až pátek pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny pondělí až neděle velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek hlavní prázdniny středa až pondělí školní rok 2015/2016 začne v úterý Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 čtvrtek Přijímací zkoušky na střední školy Umělecké školy od do kolo vyhlásí ředitel střední školy v pracovním dni od Do Termíny případných dalších kol přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 Místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem v termínu duben

7 Vzdělávací programy: ZŠ: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, (3. 5. ročník a ročník) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, (1., 2, 6. a 7. ročník) MŠ: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Žlutá, zelená, červená copak asi znamená? Provozní doba školy: denně od 6.00 do hodin. Časový plán vyučovacích hodin: 7.05 vstup žáků do budovy 7.20 přípravné zvonění na vyučování vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina :20 velká přestávka příprava na 3. vyučovací hodinu vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina 7

8 Hlavní úkoly školního roku 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu i společenského života obce. Zaměřit se na oblasti: Zdraví Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny děti. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy v nově upraveném parku před školou. Sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy. Zapojit opět všechny žáky do celorepublikové akce Olympijský víceboj, motivovat je k aktivnímu pohybu, radosti ze sportování a předcházet tak narůstající obezitě. Pokračovat v projektu Ovoce do škol, rozvíjet zdravé stravovací návyky. Klást důraz na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců (postupně měnit již nevyhovující školní sedací nábytek žáků i učitelů). Evidovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Podporovat rozvoj vzdělávání v informační, čtenářské, finanční a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání. Evaluace čtenářské gramotnosti (SCIO). Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti (zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti). Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje. 8

9 Oblast sociální, životních hodnot Využívat školní řád a vytvořená třídní pravidla jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Proškolit celý pedagogický sbor v sestavení účinných třídních pravidel tak, aby opravdu fungovala. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Zajišťovat materiální podmínky pro nové formy práce, mimovyučovací aktivity. Zařazovat a podporovat projektové vyučování, skupinovou práci, aktivní učení (objevování, experiment, řešení problému, kritické myšlení) a pokusit se omezit převládající formu frontální výuky. V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat s centry primární prevence, školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Pečlivě zpracovat systém práce s žáky se sociálním znevýhodněním. II.Pedagogičtí pracovníci Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, respektovat ho jako jednotlivce, osobnost a přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby byly v optimální míře rozvíjeny jeho nejlepší vlastnosti. Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. III. Rodičovská veřejnost Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, hovorových hodin, konzultací s vyučujícími, prostřednictvím webových stránek školy a využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. IV. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy vykonávající specializované činnosti výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO. Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ty pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů měsíčních a týdenních, plánů MS a PK. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo, respektování individuálních zvláštností žáků a sledování klimatu třídy. 9

10 Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance. Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti. Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (prevence rizikového chování). V. Nejdůležitější úkoly vycházející především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/ Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje. 2. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný (kariérový) poradce, metodik prevence a vedení školy, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 3. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. V případě příznivého počasí využívat o velkých přestávkách k pobytu venku park před školou. 4. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se školskou radou a Sdružením rodičů a přátel školy, pokračovat v dobře započaté spolupráci s ÚSP Křižanov (patronátní třída: 8. ročník). 5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování (šikana), klima třídy (jak vytvořit a nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala), v MŠ zaměření na logopedickou prevenci. 6. Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místním Zpravodaji, na webových stránkách školy a v dalších médiích (Velkomeziříčsko, týdeník Vysočina, Týdeník 5+2), mezi rodičovskou veřejností (pozvánky) a především na webových stránkách školy. 7. Nabídnout dětem možnosti práce v zájmových kroužcích, rozšířit stávající nabídku kroužků o kroužek anglického jazyka pro žáky 1. ročníku. Zapojit žáky opět do školní ligy miniházené spolupráce s TJ Sokol Velké Meziříčí a pokračovat v plnění disciplín Olympijského víceboje. 8. Zaměřit se na environmentální výchovu (třídění odpadu zakoupení košů na tříděný odpad, sběr starého papíru), výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. Pracovat na projektu Souznění s přírodou v rámci grantového programu Životní prostředí 2014 (rozšířit přírodní zahradu o další prvky, postupně plnit doprovodné akce projektu). 9. Pokračovat v podpoře mediální výchovy rozhlasové relace žáků pod vedením vyučujících PK společenskovědních předmětů (zvýšení povědomí žáků o státních svátcích ČR). 10. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 11. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti. Podporovat a využívat sumativní hodnocení žáků. 12. Vytvoření školního systému vlastního hodnocení. Plánované testování žáků: Celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku (pokud bude škola vybrána ČŠI) Stonožka /SCIO/ studijní předpoklady, zpětná vazba ve výstupech žáků na konci 2. stupně z M, Čj a Aj (9. ročník) Čtenář /SCIO/ - testování čtenářské gramotnosti žáků 4. a 5. ročníku zaměřený na ověřování čtenářských dovedností (vyhledávání informací, porozumění textu, interpretace textu a hodnotící posouzení textu) 13. Pokračovat v započaté spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy, pořádat akce pro rodiče s dětmi, zařadit se do sítě škol Rodiče vítáni. 13. Ve spolupráci se ŠR a zřizovatelem školy vypracovat novou Koncepci rozvoje školy a dlouhodobý plán rozvoje. 10

11 Září Evropský den jazyků VI. Plán akcí Akce s rodiči Putování za živou vodou akce k projektu Souznění s přírodou, grant Životní prostředí 2014 Drakiáda Říjen Sběr starého papíru 9. a Listopad Den otevřených dveří v ÚSP Křižanov (v týdnu od 6.10 do ) Školní kola Křižanovského kapra Volby členů do nové Školské rady a plenární zasedání SRPŠ Setkání zástupců SŠ s rodiči žáků 9. ročníku/8. ročníku Adventní zpívání u vánočního stromu - MŠ Prosinec Čerti 9.ročník (5.12.) Leden Únor Březen Duben Květen Červen První schůzka nové Školské rady svolaná ŘŠ, volba předsedy ŠR Křižanovský kapr finále (7.12.) Vánoční setkání s budoucími žáky 6. ročníku z okolních malotřídních základních škol Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník (dle sněhových podmínek) Schůzka s rodiči žáků 9.roč. s vých. poradcem a vedením školy přijímací řízení na SŠ Návštěvy předškolních dětí MŠ v 1.třídách a prvňáčků v MŠ Lyžařský výcvikový kurz 8. ročník (dle sněhových podmínek) Setkání starostů spádových obcí s vedením školy a starostkou Zápis do prvních tříd (29.1.) Účast na olympiádách Recitační soutěž okrskové kolo Den otevřených dveří pro rodiče (jarní tvořivé velikonoční dílny, celoškolní projekt Zelený den) Šplh okrskové kolo Všeználek DDM Velké Meziříčí Turnaj ve vybíjené Velké Meziříčí Zápis dětí do MŠ Den Země, Účast na olympiádách Světový den zdraví /program Zdravá 5 McDonald Cup Velké Meziříčí Celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku (pokud bude škola vybrána ČŠI) Školní výlety, focení tříd, celoškolní projekt Dopravní výchova Oslavy Dne dětí (ilustrátor Adolf Dudek), školní výlety Sportovní den Bory Železný mužíček Sportovní den O pohár starostky Křižanova Slavnostní rozloučení s žáky 9. roč. na radnici 11

12 Během školního roku budeme opět i nadále pokračovat ve velmi dobře nastavené spolupráci ZŠ a MŠ pořádáním vzájemných akcí (divadlo, předčítání, ). Pokračovat bude i zapojení žáků 2. stupně ZŠ v projektu Střediska praktického vyučování při PBS Velká Bíteš Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost, ve kterém jsme partnerskou spolupracující školou. Úkoly třídního učitele: - vést předepsanou dokumentaci (třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy) - aktualizovat data v počítačové evidenci - kontrolovat a vyhodnocovat žákovskou knížku (1x za měsíc) - operativně řešit výchovné problémy, předcházet neomluvené absenci - úzce spolupracovat s rodiči, zainteresovat je na řešení problémů a potřeb třídy - prokazatelně seznámit žáky se školním řádem - sledovat celkový prospěch třídy - seznámit se se zdravotními problémy žáků, s výsledky vyšetření v PPP/SPC - seznámit ostatní vyučující se skutečnostmi zdravotních omezení žáků - ke každému žákovi přistupovat profesionálně, znát jeho problémy, klady, nedostatky, zájmy, dovednosti - spolupracovat s výchovným poradcem Propagace práce školy: V tisku a na webových stránkách školy, na jejichž tvorbě se podílejí všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Výuka cizích jazyků dělení do skupin Anglický jazyk Třída - skupina Počet žáků vyučující 8. A skupina 1 16 Rousová 8. A skupina 2 15 Madroňová Další cizí jazyk: Německý jazyk, Ruský jazyk Třída - skupina Počet žáků vyučující 7. A, B Německý jazyk 14 Večeřová 7. A, B Ruský jazyk 16 Odehnalová 8. A Německý jazyk 16 Večeřová 8. A Ruský jazyk 15 Odehnalová 9. A Německý jazyk 1 12 Večeřová 9. A Německý jazyk 2 9 Odehnalová 12

13 Volitelné předměty Třída název předmětu Počet žáků vyučující 8. A Konverzace v anglickém jazyce 19 Rousová Základy administrativy 12 Kolářová B. 9. A Pěstitelská praktika 14 Řezníčková Základy administrativy 7 Kolářová B. Nepovinné předměty Třída, ročník předmět počet hodin počet žáků Vyučující 1. r. a 2. r. Náboženství 1 23 Štěpánková 3. r. Náboženství 1 15 Holcner 4. a 5. r. Náboženství 1 21 Rous r. Náboženství 1 26 Štěpánková VII. Hlavní úkoly ŠD Provoz ŠD: pondělí - pátek hod Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině. Činnost vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním je plnit funkci relaxační, regenerační, výchovně-vzdělávací i sociální. Základem je výchova ve volném čase bezprostřední naplňování volného času dítěte a výchova k volnému času to je vytváření návyků užívání volného času žádoucími aktivitami. Oddělení vychovatelka umístění počet žáků 1. oddělení Schmidová Radomíra ŠD oddělení Jurková Ladislava Kmenová učebna 1.B, ŠD oddělení Roušová Eva ŠD

14 Hlavní úkoly: Odpočinkové činnosti : Odstraňování únavy žáků z vyučování optimální řešení odpočinku dle individuálních potřeb vytváření celkové duševní pohody dětí (odpočinek na koberci, klidné hry, prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech, rozhovory, vyprávění, stolní hry aj.) - hádanky, luštěnky, křížovky, kvízy tvořivé konstruktivní hry, pexesa, kvarteta tematické hry- rodina, povolání. Rekreační činnosti: Vydatná pohybová aktivita na čerstvém vzduchu dle fyzické zdatnosti dětí s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu účinné využívání sportovního náčiní, her a hraček tělovýchovné chvilky dle vlastního výběru, řízené soutěživé hry, pohybové hry. Sportovní zájmová činnost: podpora rozvoj přirozeného zájmu o pohybovou aktivitu (účelné využití tělocvičny a hřiště) zdokonalovat sportovní zdatnost dětí poznávání různých druhů sportů i her utváření a upevňování morálních a volních vlastností - sebekázeň, smysl pro kolektiv aj.) pěstování pohybových dovedností, zájmů. Seznámení dětí s nejrůznějším sportovním náčiním a sportovními aktivitami s důrazem kladeným na bezpečnost. Přírodovědná a environmentální zájmová činnost: Rozvoj zájmu žáků o přírodu výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě ekologie pozorování přírody a jejich proměn ochrana životního prostředí. Poznávání fauny a flory, ochrana přírody, jak správně třídit odpad, nejrůznější vědomostní kvízy o přírodě apod. Estetická výchovná zájmová činnost: Zájem o četbu, hudbu, poslech, dramatizaci, divadlo rozšiřování dovedností v oblasti kresby, malby a pracovně technických dovedností využívání poznatků získaných ve škole vedení k samostatné práci rozvoj zvyklostí a kulturního chování rozvoj řeči a komunikace ohleduplnost k mladším, slabším, úcta ke starším udržování čistoty a hygienických návyků- péče o zdraví, návyky sebeobsluhy. Děti se učí co je správné a slušné a co nikoliv. Co jsou to Kouzelná slovíčka, jak o sebe správně dbát, co je to etiketa, jaké známe cizí jazyky, správné hygienické návyky a apod. Rukodělní a pracovní zájmová činnost:. Rozšiřování dovedností v oblasti kresby, malby a pracovně technických dovedností. Výroba z přírodních a práce s netradičním materiálem za pomocí využití nejrůznějších nástrojů. Společná práce na kronice školní družiny. Dopravní výchova: Hry na koberci, chování chodce v provozu, vybavení a údržba kola, koloběžky, hry na bezpečných místech. Výpočetní technika: Využití PC ve školní družině. Příprava na vyučování: Didaktické hry a nejrůznější kvízy, doplňovačky, pomocí kterých si děti zopakují to, co se učí ve škole. 14

15 Společné odpolední akce školní družiny výlety, exkurze. Spolupráce se školní i obecní knihovnou (besedy), dále pak s třídními učiteli, neziskovou organizací Vodotrysk a Klubem důchodců. VIII. Hlavní úkoly MŠ Provoz MŠ: pondělí - pátek hod Hlavní úkoly: Zapojovat děti do péče a údržby Zahrady pro všechny a zahrady MŠ, prostor využívat jako přírodní učebnu i místo k relaxaci. Při přípravě dětí na školu nabídnout alternativní metody vzdělávání využívat prvky pedagogiky Montessori. Rozvíjet nabídku činností z oblasti výchovy ke zdraví s důrazem na rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí. Vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Prezentovat práci MŠ na veřejnosti, rozvíjet spolupráci s rodinou, organizacemi i subjekty. Využívat poznatků ze vzdělávání pedagogů v praxi (logopedie, alternativní metody práce). Plán akcí: ZÁŘÍ Informativní schůzka s rodiči Adaptační dny, týdny Vítej ve školce - slavnost přijetí nových dětí Návštěva starostky obce Putování za živou vodou Návštěva žáků 1. třídy s učitelkou Výlety do okolí turistika Návštěva učitelek 3. a 4. třídy v 1. třídě ZŠ Návštěva speciálního pedagoga, logopeda / integrace, depistáže / Příchod Podzimní královny, návštěva žáků 1. třídy Drakiáda ŘÍJEN Týden otevřených dveří v ÚSP návštěva zařízení Sběr starého papíru Kuchařinky v naší školce Do Galerie Sbíráme houby - výstavka Paňáci Dýňáci- výstava tvoření dětí s rodiči Tvoříme s rodiči z přírodních materiálů - třídní dílny Do knihovny Představení - pohádka v Beruškách 15

16 LISTOPAD Návštěva v lékárně a u zubaře Nácvik programu a vystoupení při Rozsvěcování vánočního stromu Depistáž logopeda Mgr. Jančíkové Muzikoterapie/bubny/ v ÚSP Výtvarný týden Představení pohádka v Beruškách PROSINEC Vánoční tvořivé dílny ve všech třídách Vycházka za Barborkami /spolupráce s ÚSP/ Mikulášská nadílka Návštěva klientů ÚSP v MŠ Divadelní představení Vánoční besídka s nadílkou Zpěvy vánoční pro žáky ZŠ na schodech 1. Stupně LEDEN Betlém v místním kostele Zapojení dětí do Tříkrálové sbírky Návštěva předškoláků v 1. třídě Výměnná návštěva: předškoláci-prvňáci Zimní královna v MŠ Společné tvoření Sněhohraní -stavby ze sněhu (odpolední akce s rodiči) Beseda s psycholožkou školní zralost Depistáž školní zralost ÚNOR Zimní sportování zábavné dopoledne Do knihovny Karneval v MŠ, návštěva klientů ÚSP Představení pohádka v Beruškách Masopustní rej na náměstí ve spolupráci s ÚSP BŘEZEN Jarní zpívání Jarní víla v MŠ Exkurze v zahradnictví Den vody návštěva ČOV Do knihovny /Velké Meziříčí/ Divadlo Barborka v MŠ Zelený den Den otevřených dveří Zájezd na divadlo do VM Velikonoce v MŠ barevné dny Velikonoční tvořivé dílny ve všech třídách DUBEN Plavecký výcvik, případně pobyty v solné jeskyni Světový den zdraví Zápis dětí do MŠ 16

17 Exkurze a výlety ke Dni Země (sběrný dvůr, Šebeň, park ÚSP, kozí farma) Duhový panáček třídí odpad Vítáme Čarodějnice a vidíme hasiče v akci /Škrejblík/ Návštěva dopravního hřiště ve Velkém Meziříčí Představení pohádka v Beruškách KVĚTEN Návštěva v ÚSP rozkvetlý park, bubny Den Matek dárky, program Polodenní výlety do okolí obce / pěšky i ve spojení s dopravním prostředkem / Exkurze do firem Fotografování tříd a na tablo předškoláků Představení pohádka v Kuřátkách ČERVEN Oslava a program k MDD ve spolupráci se ZŠ Vystoupení ilustrátora A. Dudka Den otců-dárky Návštěvy v domovech spolužáků - turistika Výlety vlakem, busem do okolí obce Slavnostní rozloučení s předškoláky, tablo Setkání rodičů a dětí předškoláků za sokolovnou IX. Státní svátky: 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden Nový rok 5.duben Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční Významné dny 16. leden Den památky Jana Palacha 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 17

18 28. březen Den narození Jana Ámose Komenského 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne Mgr. Hana Koudelová, ředitelka školy 18

19 19

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, 7. května 134, 789 71 Leština IČO:70985472 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2012/2013 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 106 b) Počet tříd: 7 I.st. 4 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Plán práce pro školní rok 2014/2015

Plán práce pro školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 Plán práce pro školní rok 2014/2015 Vypracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8.

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 Plán práce pro školní rok 2015/2016 Vypracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY. Školní rok 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY. Školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2008-2009 Plán práce na školní rok 2008/2009 strana 1 z 15 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka ta, aby

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší ZŠ TÁBOR-ČEKANICE, PRŮBĚŽNÁ 116 Učební plán-šk.rok 2014/15 1.-5. ročník Předmět Ročník 1.

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno PLÁN PRÁCE Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Schváleno na pedagogické radě 1. 9. 2014 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 17 Obsah: strana I Výchova a vzdělávání 3 II Pedagogičtí pracovníci 5 III Rodičovská

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 PLÁN PRÁCE

Základní škola Benešov, Jiráskova 888 PLÁN PRÁCE Základní škola Benešov, Jiráskova 888 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 I. Výchova a vzdělávání 3-4 II. Pedagogičtí

Více