Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015

2 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing. Anna Madroňová S třídnictvím úvazek Přepočet úvazku 1. Mgr. Ludmila Koudelová I.A 21 hodin 1,0 2. Pavel Psohlavec I.B 22 hodin 1,0 3. Mgr. Alena Štěpánková II.A 22 hodin 1,0 4. Mgr. Iveta Doležalová III.A 22 hodin 1,0 5. Mgr. Karel Rous III.B 22 hodin 1,0 6. Mgr. Pavla Češková IV.A 22 hodin 1,0 7. Mgr. Blanka Kolářová IV.B 22 hodin 1,0 8. Mgr. Petra Dvořáková V.A 22 hodin 1,0 9. Mgr. Ivana Hejtmánková VI.A 22 hodin 1,0 10. Mgr. Dagmar Kolářová VI.B 22 hodin 1,0 11. Ing. Olga Řezníčková VII.A 22 hodin 1,0 12. Mgr. Martina Večeřová VII.B hodiny 1,0 13. Mgr. Dana Špačková VIII.A 22 hodin 1,0 14. Mgr. Leona Pálková IX.A 22 hodin 1,0 Bez třídnictví úvazek Přepočet úvazku 15. Mgr. Hana Koudelová ŘŠ hodiny 1,0 16. Ing. Anna Madroňová ZŘŠ hodina 1,0 17. Mgr. Vlasta Rousová Aj 16 hodin 0, Mgr. Jitka Odehnalová D, Nj, Rj, Aj 18 hodin 0, Mgr. Pavel Pruša Tv - Z 22 hodin 1,0 Školní družina úvazek Přepočet úvazku 20. Radomíra Schmidová vedoucí vychovatelka hodin 1,0 21. Ladislava Jurková vychovatelka 20 hodin 0, Eva Roušová vychovatelka 12 hodin 0,4 Mateřská škola úvazek Přepočet úvazku 1. Jana Stehlíková Vedoucí učitelka, Motýlci hodin 1,0 2. Mgr. Božena Sedláková Motýlci 31 hodin 1,0 3. Dagmar Mrázková Žabičky 31 hodin 1,0 4. Vendula Skryjová, DiS Žabičky 22 hod 0, Dana Jarošová Berušky 31 hodin 1,0 6. Petra Juračková Berušky 31 hodin 1,0 7. Petra Jandová, DiS Kuřátka 31 hodin 1,0 8. Kamila Dostálová Kuřátka 13 hodin 0,419 2

3 Asistenti pedagoga úvazek Přepočet úvazku 1. Bc. Zdeňka Dřímalová ZŠ 22 hodin 0,55 2. Mgr. Radka Augustýnková MŠ - Kuřátka 20 hodin 0,5 3. Mgr. Zdenka Horká MŠ - Žabičky 20 hodin 0,5 4. Jana Tulisová MŠ - Motýlci 20 hodin 0,5 Provozní zaměstnanci 1. Marie Rozmarínová ekonomka 40 hodin 1,0 2. Eva Roušová sekretářka 26 hodin 0, Zdeněk Navrátil školník 40 hodin 1,0 4. Pavla Kolářová úklid ZŠ 40 hodin 1,0 5. Ilona Sedláková úklid ZŠ 40 hodin 1,0 6. Marie Doležalová úklid ZŠ 40 hodin 1,0 7. Marie Löflerová úklid MŠ 40 hodin 1,0 8. Radka Šiborová úklid MŠ 40 hodin 1,0 9. Alena Pánková vedoucí školní jídelny 40 hodin 1,0 10. Romana Řádková hlavní kuchařka 40 hodin 1,0 11. Marie Flídrová kuchařka 40 hodin 1,0 12. Dana Havelková kuchařka 40 hodin 1,0 13. Jana Kamanová kuchařka 40 hodin 1,0 Celkový přehled zaměstnanců ZŠ MŠ Celkem pedagogičtí nepedagogičtí Celkem zaměstnanců 47 /fyzických osob: 46 Kompetence: Výchovný poradce: Mgr. Martina Večeřová Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Dagmar Kolářová Metodik ICT: Mgr. Hana Koudelová (správa počítačů a webových stránek školy) Ing. Anna Madroňová (školní matrika, testování) Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková Koordinátor ŠVP: Mgr. Hana Koudelová BOZP, PO: Ing. Anna Madroňová Sklad učebnic: 1. stupeň: Mgr. Karel Rous 2. stupeň: Mgr. Blanka Kolářová 3

4 Předmětové komise a Metodické sdružení: MS, PK MS 1. stupeň PK cizích jazyků PK českého jazyka a společenskovědních předmětů PK přírodovědných předmětů Členové PK a MS v daném školním roce: Vedoucí MS, předseda PK Mgr. Iveta Doležalová Ing. Anna Madroňová Mgr. Dana Špačková Ing. Olga Řezníčková MS 1. stupeň PK cizích jazyků PK českého jazyka a společenskovědních předmětů PK přírodovědných předmětů Koudelová L., Psohlavec, Štěpánková, Doležalová, Rous, Češková, Kolářová B., Dvořáková, Koudelová H. Madroňová, Večeřová, Rousová, (se zápisem se seznámí tito učitelé CJ: Doležalová, Koudelová H., Odehnalová) Špačková, Pálková, Odehnalová, (se zápisem se seznámí Večeřová) Řezníčková, Hejtmánková, Kolářová D., Pruša Úkoly předmětových komisí a metodického sdružení: - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly předsedů PK a MS: - Vytvářejí koncepci práce, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytvářejí plán PK, MS, na schůzích jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro výroční zprávy a evaluaci školy. - Podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace. - Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů. 4

5 Přidělení kabinetů: 1.stupeň Český jazyk, žák. a uč. knihovna Cizí jazyky Matematika, fyzika Dějepis Zeměpis Chemie Přírodopis Výpočetní technika Cvičná kuchyně,hv, speciální ped. Tělesná výchova Výtvarná výchova Občanská výchova Mgr. Iveta Doležalová Mgr. Dana Špačková Ing. Anna Madroňová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Leona Pálková Mgr. Pavel Pruša Ing. Olga Řezníčková Mgr. Ivana Hejtmánková Mgr. Hana Koudelová Mgr. Martina Večeřová Pavel Psohlavec Mgr. Leona Pálková Mgr. Blanka Kolářová Správci učeben: Jazyková učebna a IAT Počítačová učebna Fyzika/Chemie Cvičná kuch. a Hv Mgr. Vlasta Rousová Mgr. Hana Koudelová Mgr. Dagmar Kolářová Mgr. Martina Večeřová 5

6 0rganizace školního roku 2014/ pololetí: začíná v pondělí a končí ve čtvrtek pololetí: končí v úterý Termíny pravidelných pedagogických rad zahajovací pátek za 1. čtvrtletí čtvrtek za 3. čtvrtletí čtvrtek za 1. pololetí čtvrtek za 2. pololetí čtvrtek Dle potřeby / poradní den: čtvrtek. Provozní porady Termíny třídních schůzek po 1. čtvrtletí čtvrtek po 3. čtvrtletí čtvrtek třídní schůzka 1. ročníku září 2014 schůzka se zástupci SŠ, rodiči a žáky 9. ročníku listopad 2014 schůzka s rodiči žáků 9. ročníku leden 2015 Dle potřeby si mohou rodiče domluvit termín individuální konzultace s kterýmkoliv vyučujícím. Termíny prázdnin 2014/2015 podzimní prázdniny pondělí a středa vánoční prázdniny pondělí až pátek pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny pondělí až neděle velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek hlavní prázdniny středa až pondělí školní rok 2015/2016 začne v úterý Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016 čtvrtek Přijímací zkoušky na střední školy Umělecké školy od do kolo vyhlásí ředitel střední školy v pracovním dni od Do Termíny případných dalších kol přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 Místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem v termínu duben

7 Vzdělávací programy: ZŠ: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, (3. 5. ročník a ročník) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, (1., 2, 6. a 7. ročník) MŠ: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Žlutá, zelená, červená copak asi znamená? Provozní doba školy: denně od 6.00 do hodin. Časový plán vyučovacích hodin: 7.05 vstup žáků do budovy 7.20 přípravné zvonění na vyučování vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina :20 velká přestávka příprava na 3. vyučovací hodinu vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina přestávka vyučovací hodina 7

8 Hlavní úkoly školního roku 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu i společenského života obce. Zaměřit se na oblasti: Zdraví Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny děti. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy v nově upraveném parku před školou. Sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy. Zapojit opět všechny žáky do celorepublikové akce Olympijský víceboj, motivovat je k aktivnímu pohybu, radosti ze sportování a předcházet tak narůstající obezitě. Pokračovat v projektu Ovoce do škol, rozvíjet zdravé stravovací návyky. Klást důraz na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců (postupně měnit již nevyhovující školní sedací nábytek žáků i učitelů). Evidovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Podporovat rozvoj vzdělávání v informační, čtenářské, finanční a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání. Evaluace čtenářské gramotnosti (SCIO). Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti (zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti). Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje. 8

9 Oblast sociální, životních hodnot Využívat školní řád a vytvořená třídní pravidla jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Proškolit celý pedagogický sbor v sestavení účinných třídních pravidel tak, aby opravdu fungovala. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Zajišťovat materiální podmínky pro nové formy práce, mimovyučovací aktivity. Zařazovat a podporovat projektové vyučování, skupinovou práci, aktivní učení (objevování, experiment, řešení problému, kritické myšlení) a pokusit se omezit převládající formu frontální výuky. V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat s centry primární prevence, školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Pečlivě zpracovat systém práce s žáky se sociálním znevýhodněním. II.Pedagogičtí pracovníci Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, respektovat ho jako jednotlivce, osobnost a přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby byly v optimální míře rozvíjeny jeho nejlepší vlastnosti. Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. III. Rodičovská veřejnost Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, hovorových hodin, konzultací s vyučujícími, prostřednictvím webových stránek školy a využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. IV. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy vykonávající specializované činnosti výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO. Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ty pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů měsíčních a týdenních, plánů MS a PK. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo, respektování individuálních zvláštností žáků a sledování klimatu třídy. 9

10 Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance. Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti. Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (prevence rizikového chování). V. Nejdůležitější úkoly vycházející především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/ Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje. 2. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný (kariérový) poradce, metodik prevence a vedení školy, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 3. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. V případě příznivého počasí využívat o velkých přestávkách k pobytu venku park před školou. 4. Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti pořádáním společných akcí, užší spoluprací se školskou radou a Sdružením rodičů a přátel školy, pokračovat v dobře započaté spolupráci s ÚSP Křižanov (patronátní třída: 8. ročník). 5. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování (šikana), klima třídy (jak vytvořit a nastavit třídní pravidla, aby opravdu fungovala), v MŠ zaměření na logopedickou prevenci. 6. Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místním Zpravodaji, na webových stránkách školy a v dalších médiích (Velkomeziříčsko, týdeník Vysočina, Týdeník 5+2), mezi rodičovskou veřejností (pozvánky) a především na webových stránkách školy. 7. Nabídnout dětem možnosti práce v zájmových kroužcích, rozšířit stávající nabídku kroužků o kroužek anglického jazyka pro žáky 1. ročníku. Zapojit žáky opět do školní ligy miniházené spolupráce s TJ Sokol Velké Meziříčí a pokračovat v plnění disciplín Olympijského víceboje. 8. Zaměřit se na environmentální výchovu (třídění odpadu zakoupení košů na tříděný odpad, sběr starého papíru), výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. Pracovat na projektu Souznění s přírodou v rámci grantového programu Životní prostředí 2014 (rozšířit přírodní zahradu o další prvky, postupně plnit doprovodné akce projektu). 9. Pokračovat v podpoře mediální výchovy rozhlasové relace žáků pod vedením vyučujících PK společenskovědních předmětů (zvýšení povědomí žáků o státních svátcích ČR). 10. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 11. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence. Zaměření na prevenci školní neúspěšnosti. Podporovat a využívat sumativní hodnocení žáků. 12. Vytvoření školního systému vlastního hodnocení. Plánované testování žáků: Celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku (pokud bude škola vybrána ČŠI) Stonožka /SCIO/ studijní předpoklady, zpětná vazba ve výstupech žáků na konci 2. stupně z M, Čj a Aj (9. ročník) Čtenář /SCIO/ - testování čtenářské gramotnosti žáků 4. a 5. ročníku zaměřený na ověřování čtenářských dovedností (vyhledávání informací, porozumění textu, interpretace textu a hodnotící posouzení textu) 13. Pokračovat v započaté spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy, pořádat akce pro rodiče s dětmi, zařadit se do sítě škol Rodiče vítáni. 13. Ve spolupráci se ŠR a zřizovatelem školy vypracovat novou Koncepci rozvoje školy a dlouhodobý plán rozvoje. 10

11 Září Evropský den jazyků VI. Plán akcí Akce s rodiči Putování za živou vodou akce k projektu Souznění s přírodou, grant Životní prostředí 2014 Drakiáda Říjen Sběr starého papíru 9. a Listopad Den otevřených dveří v ÚSP Křižanov (v týdnu od 6.10 do ) Školní kola Křižanovského kapra Volby členů do nové Školské rady a plenární zasedání SRPŠ Setkání zástupců SŠ s rodiči žáků 9. ročníku/8. ročníku Adventní zpívání u vánočního stromu - MŠ Prosinec Čerti 9.ročník (5.12.) Leden Únor Březen Duben Květen Červen První schůzka nové Školské rady svolaná ŘŠ, volba předsedy ŠR Křižanovský kapr finále (7.12.) Vánoční setkání s budoucími žáky 6. ročníku z okolních malotřídních základních škol Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník (dle sněhových podmínek) Schůzka s rodiči žáků 9.roč. s vých. poradcem a vedením školy přijímací řízení na SŠ Návštěvy předškolních dětí MŠ v 1.třídách a prvňáčků v MŠ Lyžařský výcvikový kurz 8. ročník (dle sněhových podmínek) Setkání starostů spádových obcí s vedením školy a starostkou Zápis do prvních tříd (29.1.) Účast na olympiádách Recitační soutěž okrskové kolo Den otevřených dveří pro rodiče (jarní tvořivé velikonoční dílny, celoškolní projekt Zelený den) Šplh okrskové kolo Všeználek DDM Velké Meziříčí Turnaj ve vybíjené Velké Meziříčí Zápis dětí do MŠ Den Země, Účast na olympiádách Světový den zdraví /program Zdravá 5 McDonald Cup Velké Meziříčí Celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníku (pokud bude škola vybrána ČŠI) Školní výlety, focení tříd, celoškolní projekt Dopravní výchova Oslavy Dne dětí (ilustrátor Adolf Dudek), školní výlety Sportovní den Bory Železný mužíček Sportovní den O pohár starostky Křižanova Slavnostní rozloučení s žáky 9. roč. na radnici 11

12 Během školního roku budeme opět i nadále pokračovat ve velmi dobře nastavené spolupráci ZŠ a MŠ pořádáním vzájemných akcí (divadlo, předčítání, ). Pokračovat bude i zapojení žáků 2. stupně ZŠ v projektu Střediska praktického vyučování při PBS Velká Bíteš Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost, ve kterém jsme partnerskou spolupracující školou. Úkoly třídního učitele: - vést předepsanou dokumentaci (třídní knihu, třídní výkaz, katalogové listy) - aktualizovat data v počítačové evidenci - kontrolovat a vyhodnocovat žákovskou knížku (1x za měsíc) - operativně řešit výchovné problémy, předcházet neomluvené absenci - úzce spolupracovat s rodiči, zainteresovat je na řešení problémů a potřeb třídy - prokazatelně seznámit žáky se školním řádem - sledovat celkový prospěch třídy - seznámit se se zdravotními problémy žáků, s výsledky vyšetření v PPP/SPC - seznámit ostatní vyučující se skutečnostmi zdravotních omezení žáků - ke každému žákovi přistupovat profesionálně, znát jeho problémy, klady, nedostatky, zájmy, dovednosti - spolupracovat s výchovným poradcem Propagace práce školy: V tisku a na webových stránkách školy, na jejichž tvorbě se podílejí všichni pedagogičtí zaměstnanci školy. Výuka cizích jazyků dělení do skupin Anglický jazyk Třída - skupina Počet žáků vyučující 8. A skupina 1 16 Rousová 8. A skupina 2 15 Madroňová Další cizí jazyk: Německý jazyk, Ruský jazyk Třída - skupina Počet žáků vyučující 7. A, B Německý jazyk 14 Večeřová 7. A, B Ruský jazyk 16 Odehnalová 8. A Německý jazyk 16 Večeřová 8. A Ruský jazyk 15 Odehnalová 9. A Německý jazyk 1 12 Večeřová 9. A Německý jazyk 2 9 Odehnalová 12

13 Volitelné předměty Třída název předmětu Počet žáků vyučující 8. A Konverzace v anglickém jazyce 19 Rousová Základy administrativy 12 Kolářová B. 9. A Pěstitelská praktika 14 Řezníčková Základy administrativy 7 Kolářová B. Nepovinné předměty Třída, ročník předmět počet hodin počet žáků Vyučující 1. r. a 2. r. Náboženství 1 23 Štěpánková 3. r. Náboženství 1 15 Holcner 4. a 5. r. Náboženství 1 21 Rous r. Náboženství 1 26 Štěpánková VII. Hlavní úkoly ŠD Provoz ŠD: pondělí - pátek hod Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině. Činnost vyplývá z požadavků a zásad pedagogiky volného času. Hlavním posláním je plnit funkci relaxační, regenerační, výchovně-vzdělávací i sociální. Základem je výchova ve volném čase bezprostřední naplňování volného času dítěte a výchova k volnému času to je vytváření návyků užívání volného času žádoucími aktivitami. Oddělení vychovatelka umístění počet žáků 1. oddělení Schmidová Radomíra ŠD oddělení Jurková Ladislava Kmenová učebna 1.B, ŠD oddělení Roušová Eva ŠD

14 Hlavní úkoly: Odpočinkové činnosti : Odstraňování únavy žáků z vyučování optimální řešení odpočinku dle individuálních potřeb vytváření celkové duševní pohody dětí (odpočinek na koberci, klidné hry, prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech, rozhovory, vyprávění, stolní hry aj.) - hádanky, luštěnky, křížovky, kvízy tvořivé konstruktivní hry, pexesa, kvarteta tematické hry- rodina, povolání. Rekreační činnosti: Vydatná pohybová aktivita na čerstvém vzduchu dle fyzické zdatnosti dětí s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu účinné využívání sportovního náčiní, her a hraček tělovýchovné chvilky dle vlastního výběru, řízené soutěživé hry, pohybové hry. Sportovní zájmová činnost: podpora rozvoj přirozeného zájmu o pohybovou aktivitu (účelné využití tělocvičny a hřiště) zdokonalovat sportovní zdatnost dětí poznávání různých druhů sportů i her utváření a upevňování morálních a volních vlastností - sebekázeň, smysl pro kolektiv aj.) pěstování pohybových dovedností, zájmů. Seznámení dětí s nejrůznějším sportovním náčiním a sportovními aktivitami s důrazem kladeným na bezpečnost. Přírodovědná a environmentální zájmová činnost: Rozvoj zájmu žáků o přírodu výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě ekologie pozorování přírody a jejich proměn ochrana životního prostředí. Poznávání fauny a flory, ochrana přírody, jak správně třídit odpad, nejrůznější vědomostní kvízy o přírodě apod. Estetická výchovná zájmová činnost: Zájem o četbu, hudbu, poslech, dramatizaci, divadlo rozšiřování dovedností v oblasti kresby, malby a pracovně technických dovedností využívání poznatků získaných ve škole vedení k samostatné práci rozvoj zvyklostí a kulturního chování rozvoj řeči a komunikace ohleduplnost k mladším, slabším, úcta ke starším udržování čistoty a hygienických návyků- péče o zdraví, návyky sebeobsluhy. Děti se učí co je správné a slušné a co nikoliv. Co jsou to Kouzelná slovíčka, jak o sebe správně dbát, co je to etiketa, jaké známe cizí jazyky, správné hygienické návyky a apod. Rukodělní a pracovní zájmová činnost:. Rozšiřování dovedností v oblasti kresby, malby a pracovně technických dovedností. Výroba z přírodních a práce s netradičním materiálem za pomocí využití nejrůznějších nástrojů. Společná práce na kronice školní družiny. Dopravní výchova: Hry na koberci, chování chodce v provozu, vybavení a údržba kola, koloběžky, hry na bezpečných místech. Výpočetní technika: Využití PC ve školní družině. Příprava na vyučování: Didaktické hry a nejrůznější kvízy, doplňovačky, pomocí kterých si děti zopakují to, co se učí ve škole. 14

15 Společné odpolední akce školní družiny výlety, exkurze. Spolupráce se školní i obecní knihovnou (besedy), dále pak s třídními učiteli, neziskovou organizací Vodotrysk a Klubem důchodců. VIII. Hlavní úkoly MŠ Provoz MŠ: pondělí - pátek hod Hlavní úkoly: Zapojovat děti do péče a údržby Zahrady pro všechny a zahrady MŠ, prostor využívat jako přírodní učebnu i místo k relaxaci. Při přípravě dětí na školu nabídnout alternativní metody vzdělávání využívat prvky pedagogiky Montessori. Rozvíjet nabídku činností z oblasti výchovy ke zdraví s důrazem na rozvoj pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí. Vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Prezentovat práci MŠ na veřejnosti, rozvíjet spolupráci s rodinou, organizacemi i subjekty. Využívat poznatků ze vzdělávání pedagogů v praxi (logopedie, alternativní metody práce). Plán akcí: ZÁŘÍ Informativní schůzka s rodiči Adaptační dny, týdny Vítej ve školce - slavnost přijetí nových dětí Návštěva starostky obce Putování za živou vodou Návštěva žáků 1. třídy s učitelkou Výlety do okolí turistika Návštěva učitelek 3. a 4. třídy v 1. třídě ZŠ Návštěva speciálního pedagoga, logopeda / integrace, depistáže / Příchod Podzimní královny, návštěva žáků 1. třídy Drakiáda ŘÍJEN Týden otevřených dveří v ÚSP návštěva zařízení Sběr starého papíru Kuchařinky v naší školce Do Galerie Sbíráme houby - výstavka Paňáci Dýňáci- výstava tvoření dětí s rodiči Tvoříme s rodiči z přírodních materiálů - třídní dílny Do knihovny Představení - pohádka v Beruškách 15

16 LISTOPAD Návštěva v lékárně a u zubaře Nácvik programu a vystoupení při Rozsvěcování vánočního stromu Depistáž logopeda Mgr. Jančíkové Muzikoterapie/bubny/ v ÚSP Výtvarný týden Představení pohádka v Beruškách PROSINEC Vánoční tvořivé dílny ve všech třídách Vycházka za Barborkami /spolupráce s ÚSP/ Mikulášská nadílka Návštěva klientů ÚSP v MŠ Divadelní představení Vánoční besídka s nadílkou Zpěvy vánoční pro žáky ZŠ na schodech 1. Stupně LEDEN Betlém v místním kostele Zapojení dětí do Tříkrálové sbírky Návštěva předškoláků v 1. třídě Výměnná návštěva: předškoláci-prvňáci Zimní královna v MŠ Společné tvoření Sněhohraní -stavby ze sněhu (odpolední akce s rodiči) Beseda s psycholožkou školní zralost Depistáž školní zralost ÚNOR Zimní sportování zábavné dopoledne Do knihovny Karneval v MŠ, návštěva klientů ÚSP Představení pohádka v Beruškách Masopustní rej na náměstí ve spolupráci s ÚSP BŘEZEN Jarní zpívání Jarní víla v MŠ Exkurze v zahradnictví Den vody návštěva ČOV Do knihovny /Velké Meziříčí/ Divadlo Barborka v MŠ Zelený den Den otevřených dveří Zájezd na divadlo do VM Velikonoce v MŠ barevné dny Velikonoční tvořivé dílny ve všech třídách DUBEN Plavecký výcvik, případně pobyty v solné jeskyni Světový den zdraví Zápis dětí do MŠ 16

17 Exkurze a výlety ke Dni Země (sběrný dvůr, Šebeň, park ÚSP, kozí farma) Duhový panáček třídí odpad Vítáme Čarodějnice a vidíme hasiče v akci /Škrejblík/ Návštěva dopravního hřiště ve Velkém Meziříčí Představení pohádka v Beruškách KVĚTEN Návštěva v ÚSP rozkvetlý park, bubny Den Matek dárky, program Polodenní výlety do okolí obce / pěšky i ve spojení s dopravním prostředkem / Exkurze do firem Fotografování tříd a na tablo předškoláků Představení pohádka v Kuřátkách ČERVEN Oslava a program k MDD ve spolupráci se ZŠ Vystoupení ilustrátora A. Dudka Den otců-dárky Návštěvy v domovech spolužáků - turistika Výlety vlakem, busem do okolí obce Slavnostní rozloučení s předškoláky, tablo Setkání rodičů a dětí předškoláků za sokolovnou IX. Státní svátky: 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden Nový rok 5.duben Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční Významné dny 16. leden Den památky Jana Palacha 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 17

18 28. březen Den narození Jana Ámose Komenského 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Plán práce byl projednán na pedagogické radě dne Mgr. Hana Koudelová, ředitelka školy 18

19 19

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016 Obsah I. Výchova a vzdělávání... 3 II. Pedagogičtí pracovníci... 6 III. Rodičovská veřejnost... 8 IV. Oblast řízení...

Více

Celoroční plán školní rok 2016/2017

Celoroční plán školní rok 2016/2017 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2016/2017 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace PSČ 785 01 Tel./fax 585 013 770, e-mail skola@zsns-stbk.cz PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠVP ZŠ nám. Svobody Spolu pro život Učit se

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Choryně, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Plán práce na školní rok 2016/2017 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce 3-4 Závěry pro práci vyplývající

Více

Vypracoval: PhDr. Martin Březina. Č. j.: 7/201

Vypracoval: PhDr. Martin Březina. Č. j.: 7/201 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Horní Počernice Stoliňská 823, 193 00 tel.: 2 81 92 11 27, fax: 2 81 92 11 48 e-mail: zs.stolinska@volny.cz mobil: 7777 05 421, 739 301 527 ČÚ: 193 951 850 207/0100 ID: hc6jttv

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 11 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2013-2014 POHÁDKOVÁ EVROPA (VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH) Projednáno a schváleno na

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE strana 1 z 7 Oblast řízení a správy - udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8.

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 Plán práce pro školní rok 2015/2016 Vypracovala:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, 7. května 134, 789 71 Leština IČO:70985472 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast řízení IV. Nejdůležitější

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2012/2013 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2016/2017 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: zástupce ŘŠ Ing. Anna Madroňová

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok 2010-2011 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Školní rok 2010/2011 Počet žáků Základní škola 16 847/96-2

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká. Úkoly pro školní rok

Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká. Úkoly pro školní rok Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká Úkoly pro školní rok 2010-2011 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO: 70995711 EMAIL: zsdamborice@seznam.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Plán práce. školní rok 2015/2016

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Plán práce. školní rok 2015/2016 Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Plán práce školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dagmar Bičová září 2015 1 Obsah 2 I. Výchova a vzdělávání 3 II. Závěry pro

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy záměry a úkoly v období Koncepce dlouhodobá

Koncepce dalšího rozvoje školy záměry a úkoly v období Koncepce dlouhodobá Koncepce dalšího rozvoje školy záměry a úkoly v období 2016 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy pro následující období je určena následujícími aspekty: kvalita výchovně vzdělávacího procesu, efektivní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Plán práce na školní rok 2008/2009 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. Plán práce na školní rok 2008/2009 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Plán práce na školní rok 2008/2009 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2008/2009 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Základní škola Dambořice, příspěvková organizace, okres Hodonín Plán práce na školní rok 2015 / Základní škola Dambořice

Základní škola Dambořice, příspěvková organizace, okres Hodonín Plán práce na školní rok 2015 / Základní škola Dambořice Základní škola Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Plán práce. školní rok 2016/2017

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Plán práce. školní rok 2016/2017 Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Plán práce školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Dagmar Bičová září 2016 1 Obsah 2 I. Výchova a vzdělávání 3 II. Závěry pro

Více

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu členy organizační struktury (týmy):

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu členy organizační struktury (týmy): Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Školní 83, 671 28 Jaroslavice, IČO: 70993866, tel.: 515 275 145, 739 651 230 zs.jaroslavice@zn.orgman.cz, www.zsjaroslavice.cz Plán práce školy

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY I.Výchova a vzdělávání 1. Zdraví 2. Poznatky a dovednosti 3. Oblast sociální, životních hodnot

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY I.Výchova a vzdělávání 1. Zdraví 2. Poznatky a dovednosti 3. Oblast sociální, životních hodnot ROČNÍ PLÁN ŠKOLY I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/ /2019 Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace Dokument: Plán školy Počet listů: 4 Platnost od: 1.9.2016 Platnost do: 31.8.2019 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY 2016/2017

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce 2015/2016

Plán práce 2015/2016 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Vydáno: 28. srpna 2015 Znak: Plán 15-16 Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2015 / 2016 příloha č.1 k organizačnímu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více