Nové knihy - N A U C N Á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy - N A U C N Á"

Transkript

1 0 Johnson, Steven, Odkud se berou dobré nápady /Steven Johnson - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, s. :il. ;22 cm - MDT: 0. - ISBN: (váz.). všeobecnosti, objevy, vynálezy, věda, myšlení, kreativita, vědecké myšlení, dějiny lidstva, vědeckotechnický rozvoj Teorie vzniku inovací v populárně-naučné publikaci. Jádrem textu je zjištění, že v neobvykle plodných prostředích se s železnou pravidelností vyskytují jisté vlastnosti a vzorce. Čím ochotněji si tyto vzorce osvojíme - v pracovních návycích, v zájmových činnostech, v designu softwarových nástrojů - tím účinněji budeme těžit ze svého inovativního potenciálu. Kreativní život tíhne dle autora k určitým opakovacím schématům, jež je třeba nahlížet dlouhodobou perspektivou, tzv. dlouhým zoomem. Z perspektivy dlouhého zoomu je např. patrné, že konkurence hraje v historii dobrých nápadů méně důležitou roli, než jak praví všeobecný konsenzus: otevřenost a propojenost je pro inovace důležitější než čistě soutěžní mechanismy. Otevřeme-li se pak oněm vzájemně propojeným prostředím, která přejí kreativitě, budeme také kreativněji myslet a pracovat, říká Johnson. Kreativnímu myšlení tedy vyhovuje spojování, fúzování, kombinace s ostatními: usiluje o vzájemné doplňování stejně jako o vzájemnou soutěž Zachardová, Magdalena, Poselství Bohů :pátrání po záhadách minulosti /Magdalena Zachardová - V Praze : XYZ, s., [8] s. obr. příl. :barev. il. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. Záhady. UFO. Tajemství, záhady, nevysvětlitelné jevy, archeologie Vědcům, archeologům i záhadologům na celém světě vrtá hlavou již po mnoho desetiletí stále jedna a táž nápadná skutečnost: Proč znovu a znovu nacházíme na naší planetě stále nové, technicky neuvěřitelně vyspělé artefakty? Rétyi, Andreas von Bez cenzury! :co masmédia zamlčují /Andreas von Rétyi ; [z německého originálu... přeložil Tomáš Kurka] - Liberec : Dialog, s :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Záhady. UFO. Tajemství, události, , záhady, dezinformace, spiknutí Jakých výsledků dosáhli vědci při výzkumu prožitků osob, které se ocitly v klinické smrti? Jednoznačně prokázáli, že takzvané vystupování z těla a pozorování vlastního těla v bezprostřední blízkosti smrti a cesta světelným tunelem není halucinací způsobenou chemickými změnami v mozku. Proč jsme se o tom nedozvěděli? Proč je popíráno, že psychika funguje prokazatelně i po smrti mozku? Kdo organizoval tajné experimenty s LSD na francouzské populaci? Na čem spolupracují Gooogle a CIA? Co vskutku pohledávají Američané v Afgánistánu? Co obsahují tzv. akta Sarrazin? Které nepohodlné osoby byly v minulém roce zavražděny? Jaké tajemství střeží Julian Assange? Jaké dohody uzvřely farmakoncerny s lékaři? Jak vypadají a k čemu slouží tajné elektromagnetické zbraně? Proč jsou zatajovány informace o tzv. Platonově kódu, což jsou převratné vědecké poznatky, které byly známy už 400 let př. n. l? Proč jsme se nedozvěděli, že v roce 2010 došlo k extrémnímu kolapsu termosféry? Kdo způsobil, že prezident Obama není schopen splnit svoje nejzásadnější předvolební sliby? Kdo tahá za nitky světového dění? Kdo jsou tzv. Bilderberští? Proč nás média neinformují, že organizují ještě agresivnější globalizaci, efektivnější manipulaci a důslednější kontrolu nejmocnějších politiků? Jaké jsou jejich zisky z válek, hospodářské krize a ze znehodnocení dolaru? Jejich vliv za více jak půl století nebezpečně vzrostl 1

2 001.9 Druhá strana archeologie :fascinace neznámým /uspořádal Erich von Däniken ; [z německého originálu... přeložil Tomáš Kurka] - 1. vyd. - Liberec : Dialog, s. :il., mapy, portréty, faksim. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Záhady. UFO. Tajemství, záhady, nevysvětlitelné jevy, starověké civilizace, mimozemské civilizace, archeologické nálezy Autor světových bestsellerů vyvrací s týmem úctyhodných specialistů takzvaný vědecký pohled na dějiny a na původ člověka. Dozvíme se o hvězdných kultech a předvěkých hvězdných mapách, o stopách Mayů a původu drážďanského kodexu Motl, Stanislav, Strážce brány :tajemství jihlavských katakomb a jiné nevysvětlitelné příběhy /Stanislav Motl - Praha : Eminent, s. :il., portréty, faksim. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). Záhady. UFO. Tajemství, Česko, Jihlava, katakomby, podzemní prostory, záhady, nevysvětlitelné jevy Kniha Strážce brány je výsledkem autorova mnohaletého zájmu o záhady a snahy o jejich objasnění. Do historie vstoupila jeho reportáž o podivuhodné bytosti z jihlavského podzemí, která v pořadu Na vlastní oči TV Nova budila v letech skutečnou senzaci. Stanislav Motl se k tomuto tématu vrací, přináší další tajuplná fakta a souvislosti a popisuje fenomény, které se tehdy z různých důvodů v televizi neobjevily. Prostor přitom dává nejen odborníkům na záhady, ale také vysloveným skeptikům. Skutečně objevnou součástí publikace jsou pasáže, které se zabývají mimo jiné historickým a vědeckým zdůvodněním některých tajemných a pro mnohé lidi nevysvětlitelných událostí Tag, Karin Mayský kód křišťálových lebek :co se stane 21. prosince 2012 /Karin Tag - Vyd Liberec : Dialog, s. :il., portréty ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Záhady. UFO. Tajemství, křišťálové lebky, záhady, Mayové, legendy Podle prastaré mayské legendy dovezli praotcové lidstva na naši planetu 13 křišťálových lebek, které obsahují zakódované informace o vzniku kosmu, o původu a budoucnosti lidstva. Mayové tvrdí, že jakmile čas uzraje, budou tajemství lebek zjevena. Podle mayských proroctví má na Zemi dojít k zásadnímu obratu 21. prosince 2012, kdy skončí platnost mayského kalendáře. Také indiáni kmene Hopi jsou si jisti, že lebky obsahují zakódované informace našich praotců. Tvrdí, že země je osídlena lidstvem už počtvrté a že k novému obratu dojde v roce 2012, kdy lidstvo vstoupí do pátého údobí své existence. Jak Mayové, tak Hopiové nepochybují o tom, že původ člověka i nalezených lebek je mimozemský Skautské století :dobrodružný příběh 100 let českého skautingu /Roman Šantora (ed.)... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Junák - TDC : Mladá fronta, s. :il. (některé barev.), portréty, faksim. ;30 cm - MDT: ISBN: (Junák - svaz skautů a skautek ČR : váz.). Organizace. Hnutí. Spolky, Česko, skauting, dějiny skautingu, stol. Historie českého skautingu od roku 1911 do roku Monografie popisuje historický vývoj skautingu na našem území od jeho vzniku roku 1911, jeho zákazy prováděné během nacistické okupace a komunistického režimu a rovněž obnovy (1945, 1968, 1989). Kromě bohatého fotografického materiálu přináší práce portréty významných osobností našeho skautingu, ukázky dobových deníkových záznamů povídek a reportáží. Nechybí zde ani informace o skautských hrách a jiných aktivitách, činnosti našich skautů v zahraničí a údaje o obětech perzekucí ze strany totalitních režimů. 2

3 070 Šimeček, Zdeněk, Počátky novinového zpravodajství a novin v českých zemích :(do devadesátých let 18. století) /Zdeněk Šimeček - Vyd Brno : Matice moravská, s. :mapy, faksim. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). Noviny. Tisk. Žurnalistika, Česko, stol., noviny, zpravodajství, tisk, žurnalistika, dějiny žurnalistiky Publikace se zabývá strukturou médií, organizací novinového zpravodajství a jeho funkcí ve společnosti. Psané a tištěné noviny, pravidelně rozšiřované v českých zemích, byly součástí zpravodajského systému, který měl celoevropský charakter. Tyto souvislosti jsou sledovány ve sféře produkce i recepce, přičemž proces šíření novinového zpravodajství a vznik pravidelně vydávaných týdenních novin byl v Čechách vázán na Prahu, v moravském a slezském prostředí byl vývoj novinářství pozvolnější. 122/129 Hardo, Trutz, Objev své minulé životy /Trutz Hardo ; [z německého originálu... přeložil Jiří Vodvárko] - Vyd Liberec : Dialog, s. ;21 cm - MDT: 122/ ISBN: (váz.) :. speciální metafyzika, reinkarnace, duchovní poznání, reinkarnační terapie, alternativní terapie Autor popisuje stavy související se smrtí a po smrti a také principy reinkarnace. 14 Nietzsche, Friedrich, Ranní červánky :myšlenky o morálních předsudcích /Friedrich Nietzsche ; Z něm. přel. Miroslav Pavlík - 1. vyd. - Praha : Pražská imaginace, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (Brož.). morálka, etika, filozofie, morální, předsudky Carnegie, Dale Jak získávat přátele a působit na lidi /Dale Carnegie - 9. vyd. - Praha : Talpress, (Talpress) s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). psychologie, asertivita, sebevýchova, komunikace (sdělování), mezildské, vztahy, zaměstnání, kariéra, úspěch, praktické, příručky Přehled psychologie /Hans Kern... [et al.] - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. psychologie, sosiální psychologie Přehledný výklad základů psychologie. Kniha je rozčleněna do kapitol pojednávajících jak o předmětu psychologie obecně, hlavních metodách a přístupech, tak také o jednotlivých psychických procesech - jako je vnímání, učení, myšlení, motivace, řeč - a specializacích (základy psychologie osobnosti, vývojová a sociální psychologie). 3

4 Buttlar, Johannes von, Skrze prostor a čas /Johannes von Buttlar, Trutz Hardo ; [z německého originálu... přeložila Doris Hrušová] - Vyd Liberec : Dialog, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). zvláštní psychické stavy, mimosmyslové vnímání, astrální projekce, vizualizace (psychologie), rozšířené vědomí, mimotělesné zážitky, čas, prostory, vědomí Co si lze představit pod pojmem mimotělní zkušenost? Jak byl tento fenomén využíván rozličnými kulturami a církvemi? Jakým způsobem ovládneme a rozšíříme přesah svého vědomí? Jak opustíme svoje fyzické tělo a odcestujeme do minulosti a budoucnosti na konkrétní vzdálená místa? Jaké jsou zkušenosti s astrálním cestováním mimo planetu Zemi? Oba světoznámí autoři neteoretizují, ale popisují vlastní zkušenosti a poskytují návody, jak se lze na průnik prostorem a časem připravit. Zní to neuvěřitelně, ale tato kniha obsahuje konkrétní návody, jak vymaníme svou psychiku z těla a nasměrujeme ji k astrálním cestám. 173 Gray, John, Mars a Venuše si spolu začínají :průvodce pěti sádii vzájemného seznamování za účelem vytvořit láskyplný a trvalý vztah /John Gray ; - [1. vyd.] - Praha : Práh : Euromedia Group - Knižní klub, s. - MDT: ISBN: :. rodinné vztahy, psychologie, vztahy, partneři, seznamování, etika, příručky Průvodce pěti stádii vzájemného seznamování za účelem vytvořit láskyplný a trvalý vztah. 323(437) Naše normalizace /[editoři Adam Drda, Karel Strachota] - Praha : Člověk v tísni, s. :il., portréty ;25 cm - MDT: 323(437). - ISBN: (brož.). Vnitřní politika ČR, , Československo, normalizace, každodenní život, socialismus, reálný socialismus, politická perzekuce, společnost, politika Jak se žilo v Československu v letech ? Co jsme tu vlastně tenkrát měli za režim? Bylo to jen otravné zřízení, které občany drobně šikanovalo, nebo promyšlený dusivý systém, soustavně utlačující ty, kdo se mu v každodenním životě nepřizpůsobili a "vybočovali z normy"? 323(437) Šebo, Juraj, O socialismu s láskou /Juraj Šebo - Vyd Bratislava : NOXI, s. :il. ;22 cm - MDT: 323(437). - ISBN: (váz.). Vnitřní politika ČR, Československo, , kultura a společnost, každodenní život, socialismus Kniha O socialismu s láskou zahrnuje autorův pohled na 50. a 60. léta, která jako dospívající mladík částečně prožil v Praze. Vyprávění sice není uspořádáno podle dějepisných pravidel, ale určité fanfaronství faktů je úžasné. Ocitneme se přímo ve víru událostí, potkáváme typické postavy a postavičky našich mikrodějin, navštěvujeme staré pražské hospůdky, chodíme po Starém Městě, plaveme i bruslíme po Vltavě, hrajeme stolní fotbal, zažíváme rozhlasová nedělní rána, sovětské filmy, vzpomínáme na Karla Vlacha i na Kučerovce. Juraj Šebo je chlapík se skutečně výborným archivem paměti. 4

5 330 Kovanda, Lukáš, Proč je vzduch zadarmo a panenství drahé :kapitoly z populární ekonomie /Lukáš Kovanda - 1. vyd. - V Brně : BizBooks, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. Ekonomické vědy. Ekonomika, ekonomie, sociální psychologie, sociobiologie, popularizace vědy Kovandova kniha kapitol z populární ekonomie by mohla být nazvána Osmnáct fascinujících pohledů na finanční krizi a za ni. Proč jsou obézní dívky svolnější k rizikovému sexu než jejich atraktivnější vrstevnice? Proč fyzicky atraktivní lidé dostávají půjčku na nižší úrok než ti méně vzhlední? Proč se metrosexualita finančně vyplácí a proč se modroocí muži ze severu Evropy v baru zpijí spíše než Španěl či Ital? 336 Pikora, Vladimír, Všechno je jinak, aneb, Co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti /Vladimír Pikora & Markéta Šichtařová - 1. vyd. - Praha : Grada, s. ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.). finance, bankovnictví, burzy, finance, osobní finance, finanční krize, inflace, euro, finanční investování, důchodové reformy Autoři se zamýšlejí nad problematikou penzijní reformy, finanční krize i budoucnosti eurozóny. Práce se zaobírá problémy inflace, důchodové reformy, bezpečných investic do nemovitostí, finanční krize a amerických dluhů, budoucností eurozóny, možným řešením dluhové krize, hrozbou bankrotu v některých zemích atd. Snahou autorů je vysvětlit zmíněné problémy i ekonomicky málo erudovanému čtenáři. 343 Bellemare, Pierre, Spiknutí :když se lidé spolčí, aby zabili /Pierre Bellemare, Jérôme Equer ; dokumentace Jacqueline Hiegelová - Vyd Praha : Motto, s. :il., portréty ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). trestní právo, stol., spiknutí, vraždy, atentáty Dvaadvacet příběhů o různých podobách spiknutí vypráví například o atentátech na Trockého a Gándhího, o pokusu zabít de Gaulla, o Hitlerovi a jeho zákeřných metodách, o ďábelských machinacích KGB a CIA, ale také o rodinných tajemstvích a mafiánském jednání bezohledných firem, jejichž promyšlenost a strašlivý dopad na oběť si nezadají s velkými světovými spiknutími. 35 Lapáček, Jiří Jak na datovou schránku a elektronickou komunikaci s úřady /Jiří Lapáček - 1. vyd. - Brno : Computer Press, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). veřejná správa, elektronická veřejná správa, datové schránky, Česko, úřady, komunikace (sdělování), daňová přiznání, elektronické podpisy, formuláře, vyplňování Chcete vědět, jak vám může elektronické úřadování ulehčit život? Máte obavy, že práci s datovou schránkou nezvládnete? Není se čeho bát, zkušený autor, který ve svých desítkách knih pomohl již desetitisícům čtenářů, vám poradí vše, co budete potřebovat. Po přečtení tohoto praktického průvodce budete umět komunikovat s úřady z pohodlí kanceláře či domova, rychle podat daňové přiznání, vést úřední korespondenci nebo vytvořit nějakou žádost. Navíc ušetříte spoustu času, papíru i nervů a v neposlední řadě i peníze za poštovné. 5

6 36 Vávrová, Soňa, Doprovázení v pomáhajících profesích /Soňa Vávrová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). sociální péče, pomáhající chování, pomáhající profese, sociální inteligence, sebevýchova, sociologické aspekty, supervize, životní fáze, psychologie životní cesty Doprovázení člověka člověkem je přirozenou součástí lidské společnosti od dob jejího vzniku až do současnosti. Každý člověk je v průběhu svého života doprovázen druhými lidmi a naopak. Stává se tak subjektem i objektem doprovázení. Kniha přináší nový sociologizující pohled na význam doprovázení v životě člověka, a to v kontextu jeho životní dráhy. Jádro knihy tvoří koncept doprovázení jeho součástí je typologie, v jejímž rámci nejprve členíme doprovázení na laické a na profesionální. Laickými doprovázejícími jsme všichni. Profesionálními doprovázejícími se stáváme, když se rozhodneme pro některou z pomáhajících profesí. 37 Prekop, Jirina, Jak být dobrým rodičem :krůpěje výchovných moudrostí /Jirina Prekop ; Přel. - Vyd Praha : GRADA, (Pro rodiče) - 83 s. :Il. - MDT: ISBN: pedagogika, výchova, rodinná, rodiče, děti, rodiny, sourozenci, prvorození, rozvody, tresty, krize, chvála 37 Šeďová, Klára, Komunikace ve školní třídě /Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). Výchova. Vzdělávání, pedagogická komunikace, učitelé, žáci, školní třídy Kniha nabízí aktuální informace o tom, jak probíhá komunikace mezi učitelem a žáky Průcha, Jan, Alternativní školy a inovace ve vzdělávání /Jan Průcha - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Portál, s. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. metody a formy vyučování, alternativní školy, vzdělávání, školy, školství, inovace ve vzdělávání, církevní školy, Daltonská škola, Freinetovská škola, Jenská škola, Montessoriovská škola, Škola dokorán, Škola priatelského partnerstva, vzdělávací programy, RWCT, Čtením a psaním ke kritickému myšlení Které alternativní školy a koncepce vzdělávání existují u nás a ve světě? A jsou opravdu lepší než školy běžné? Třetí, upravené a rozšířené vydání úspěšné knihy přináší kromě základních informací o známějších typech alternativních škol zejména poznatky o jejich kladech a záporech, jak je zjišťuje nezávislý výzkum. V tomto vydání je důraz dále kladen na nové alternativní a inovativní koncepce vzdělávání a školství, které ve světě vznikly v nedávných letech. 6

7 52 Pacner, Karel Češi v kosmu /Karel Pacner - Vyd Praha : Academia, s. :il., portréty ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). astronomie, geodézie, vesmír, kosmonautika, kosmický výzkum, kosmonauté, Remek, Vladimír, vědci, Česko Kniha popisuje práci i životní osudy českých odborníků z různých technických a vědeckých oborů, které se nějak dotýkají astronomie. Autor seznamuje, kdo a jak z českých specialistů přispěl k poznání vesmíru či se jinak podílel na rozvoji astronomie. Jedna z kapitol je věnována Vladimíru Remkovi. V závěru je seznam nejvýznamnějších osobností spjatých s kosmickým výzkumem. 582 Hron, František, Rostliny luk, pastvin, vod a bažin :kapesní atlas /František Hron ; Otakar Zejbrlík - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - MDT: 582. systematická botanika, botanika, speciální, rostliny luční, vodní, pastviny, bažiny, popisy, vyobrazení 613.2/.3 Fořt, Petr, Obezitě odzvoněno /Petr Fořt - Vyd v Praze : Ikar, s. - MDT: 613.2/.3. - ISBN: Hygiena výživy, výživa, nadváha, obezita, diety, krevní skupiny, dělená strava Weikert, Wolfgang Uzdrav se vlastní vůli /Wolfgang Weikert ; - 1. vyd. - Praha : Euromedia Group, k.s., s. :Rejstř. - MDT: ISBN: přírodní léčitelství, pozitivní myšlení, optimismus, relaxační cvičení, psychika, emoce Sacks, Oliver W., Migréna /Oliver Sacks - Vyd Praha : Dybbuk, s. :il. (některé barev.) ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). psychiatrie, migréna, migrény, bolesti hlavy, neurologie, terapie Ve své knize světoznámý neurolog netradičně pojednává o migréně, onemocnění, jež postihuje až pětinu žen a šest procent mužů. Detailním přiblížením této nemoci všem lidem s bolestmi hlavy ukazuje, že trpí nejspíše neurologickým, po všech stránkách složitým onemocněním, které v jejich životě sehrává jedinečnou roli a je jakýmsi jejich určitým a osobitým výrazem. 7

8 639.2/.3 Wehrle, Martin Pohodové rybaření :kurz pro začátečníky /Martin Wehrle - Vyd Praha : Knižní klub, s. :barev. il. ;25 cm - MDT: 639.2/.3. - ISBN: (váz.). rybářství, sportovní rybolov, rybolov na udici, ryby, rybáři Tato příručka vás postupně, krok za krokem, seznámí s potřebnými informacemi a údaji o rybářské výzbroji, kterou budete potřebovat. A ještě více. Bude vás provázet i zaujaté vyprávění autora, které vás bude cíleně motivovat k dosažení co nejlepšího úlovku. Martin Wehrle byl zastupujícím šéfredaktorem největšího evropského časopisu sportovních rybářů Blinker. 64 Cohen, Brett Všechno, co by měl znát každý muž /Brett Cohen - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s. :il. ;17 cm - MDT: ISBN: (váz.). domácí hospodářství, muži, dovednosti, znalosti, komunikační dovednosti, společenské chování, životní styl, každodenní život Praktická příručka radí mužům, jak s nadhledem obstát v různých životních situacích. Jak uvázat kravatu. Jak dělat správně kliky. Jak udělat skvělý první dojem. Jaké dát odpovídající spropitné. Jak sbalit ženu... Autor nabízí rady a návody, jak nejlépe obstát v soukromém i pracovním životě. 64 Kalb, Alanna Všechno, co by měla znát každá žena /Alanna Kalbová - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s. :il. ;17 cm - MDT: ISBN: (váz.). domácí hospodářství, ženy, dovednosti, znalosti, komunikační dovednosti, společenské chování, životní styl, každodenní život Praktická příručka radí ženám, jak s nadhledem obstát v různých životních situacích. Jak vyměnit pneumatiku. Jak si říci o zvýšení platu. Jak flirtovat. Jak překonat stres. Jak tančit ploužák... Autorka nabízí rady a návody, jak nejlépe obstát v soukromém i pracovním životě Z Mačingová, Antónia Schůdková metoda hubnutí /Antónia Mačingová - Vyd Praha : Deus, s. ;21 cm - MDT: Z. - ISBN: (váz.). kuchařky - zdravá výživa, výživa, dietoterapie, gastronomie, diety redukční, metody, vaření, jídelníčky, zdravé potraviny, životní styl, nadváha, obezita, hubnutí, zdraví Kniha Schůdková metoda hubnutí, je pokračováním úspěšného titulu Zhubněte jednou provždy. Autorka Antónia Mačingová v tomto pokračovaní předchozí knihy, vypracovala kompletní tříměsíční jídelniček, který je prevencí překyselováni organizmu. Překyselování je jedním z hlavních důvodů odčerpávaní živin z organizmu a následného vytváření podkožního tuku a vzniku civilizačních chorob. 8

9 641.5 Z Momčilová, Pavla, Stručná celozrnná bio kuchařka :zdravá výživa pro každého /Pavla Momčilová - Čestlice : Medica Publishing, c s. :barev. il. ;23 cm - MDT: Z. - ISBN: (brož.). kuchařky - zdravá výživa, obilná jídla, celozrnné pečivo, kuchařské recepty Kniha kuchařských receptů na přípravu moučníků i vařených jídel z celozrnných produktů. Předpisy vycházejí ze starších českých a slovenských rodinných tradic. Kuchařka je vhodná pro začátečníky, ale zejména pro ty, kteří chtějí ozdravit jídelníček. V knize jsou uvedeny pokrmy z pšenice, špaldy, žita, ječmene, jáhel, pohanky, kukuřice a rýže natural Miller, Michael, Internetový marketing s YouTube :průvodce využitím on-line videa v byznysu /Michael Miller - 1. vyd. - Brno : Computer Press, s. :il., portréty ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). odbyt, prodej, marketing, internetový marketing, YouTube, Internet Průvodce využitím on-line videa v byznysu - od natočení videa po jeho propagaci, prodej výrobků a služeb on-line, zlepšení povědomí o své značce Foret, Miroslav Marketing pro začátečníky /Miroslav Foret - 1. vyd. - Brno : Edika, viii, 184 s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). odbyt, prodej, marketing, marketing, analýzy portfolia, segmentace trhu, marketingové výzkumy, produkty, ceny, distribuce, zahraniční trhy Kniha je stručným shrnutím základních principů marketingu. Jednoduchou a přehlednou formou seznámí čtenáře se vším důležitým, co by měl o marketingu vědět. Kniha je určena těm, kteří s marketingem začínají - budoucím marketingovým manažerům, studentům podnikatelských, obchodních a ekonomických oborů. Autor vychází z obecných základů a pojmů, vysvětluje postupy marketingového řízení, analýzu portfolia, důležitost segmentace trhu, marketingového výzkumu atd. Radí, jak pracovat s tzv. marketingovými prvky - produktem, cenou, distribucí i propagací a že vstup na zahraniční trh nemusí být ani tolik náročný, ale že záleží zejména na formě a načasování. 75 Studničková, Milada, Iluminace /Milada Studničková, Ivo Purš - [Kutná Hora] : Galerie Středočeského kraje, s. :il. ;26 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. malířství, Česko, Kutná Hora, Kutnohorská iluminace, 15. stol., iluminace, knižní ilustrace, graduály, kulturní památky, knižní umění Kutnohorská iluminace, jež byla původně zřejmě součástí liturgického rukopisu, její pravděpodobná provenience, stylové zařazení a ikonografie. Výklad jednotlivých scén, resp. zobrazených činností (dolování stříbra, zpracování a prodej rudy, ražení mincí). Reprodukce. Monografie věnovaná rozměrné iluminaci, která zobrazuje dobývání a zpracování stříbrné rudy v Kutné Hoře. Malba na pergamenu byla získána v dražbě pro sbírku Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře v roce

10 796.4 Zylla, Amiena Jóga :krátká cvičení na každý den /Amiena Zylla, Wolfgang Mießner - Vyd Praha : Grada, s. :barev. il. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). Gymnastika. Atletika., jóga, hathajóga, cvičení, cviky, dýchání, relaxace Jóga je celostní cesta k upevnění zdraví a vnitřního klidu. Má blahodárné účinky na tělo i na duši a přináší vnitřní harmonii a vyrovnanost. Je vhodná pro kohokoli, bez omezení věku a zkušeností. Začněte spolu s námi co nejdříve, nejlépe právě teď hned! Kromě základních tělesných cvičení nabízí tato kniha i relaxační a dechové techniky a menší sestavy pro různé příležitosti - ráno, večer, při neklidu, při bolestech hlavy a zad nebo pro novou energii. 797 Měrka, Oldřich Do větru a mraků :doba začátků československého poválečného sportovního létání /Oldřich Měrka - Vyd Cheb : Svět křídel, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). letecké sporty, Československo, sportovní létání, sportovní letci, létání, motorové létání, bezmotorové létání, plachtění, závody, 2. pol. 20. století, Kralupy nad Vltavou, aerokluby, Aeroklub Kralupy nad Vltavou Známy kralupský plachtař a fotograf Oldřich Měrka připravoval knihu vzpomínek na léta prožitá kolem sportovního létání, nazvanou Do větru a mraků. Bohužel, nestačil ji dokončit celou. Napsané kapitoly, publikované v této knížce, však krásně navozují dobu začátků československého poválečného létání Musilová, Eva Kurz tvůrčího psaní, aneb, Jak psát hezky česky :1. díl průvodce začínajícího spisovatele /Eva Musilová - Vyd Kralice na Hané : Computer Media, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). čeština, tvůrčí psaní, psaní, psaný projev, struktura textu, kompozice textu, texty Tato kniha je určena nejen začínajícím spisovatelům, ale všem čtenářům, kteří mají rádi svůj mateřský jazyk - ať už mají ambice stát se autory různých literárních útvarů, přispívat do novin a časopisů, anebo prostě jen chtějí psát hezky česky Musilová, Eva Kurz tvůrčího psaní, aneb, Od fejetonu po román :2. díl průvodce začínajícího spisovatele /Eva Musilová - Kralice na Hané : Computer Media, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). čeština, tvůrčí psaní, psaný projev, struktura textu, kompozice textu, texty, psaní Tato kniha je určena nejen začínajícím spisovatelům, ale všem čtenářům, kteří mají rádi svůj mateřský jazyk - ať už mají ambice stát se autory různých literárních útvarů, přispívat do novin a časopisů, anebo prostě jen chtějí psát hezky česky. 10

11 820/890 Katsoulis, Melissa Literární mystifikace :když knihy nejsou tím, čím se zdají být /Melissa Katsoulisová - Praha : XYZ, s. ;22 cm - MDT: 820/ ISBN: (váz.). světová literatura, stol., literární falzifikáty, literární imitace Knížka věnovaná slavným literárním padělkům z období 18. až 20. století. V publikaci autorka shromáždila příběhy literárních mystifikací, jejichž autorům se podařilo (alespoň na čas) oklamat nakladatele i čtenáře. Literární falza jsou rozdělena do několika skupin podle období a témat. Zaujmout mohou např. příběhy podvodníků, kteří si vypůjčili falešnou identitu a sepsali zaručeně "autentická" autobiografická vyprávění, dále pokusy zfalšovat dopisy či paměti slavných osobností (dopisy A. Lincolna, J. F. Kennedyho, deníky A. Hitlera) nebo zlomyslné literární podvrhy, jejichž autoři se rozhodli doběhnout literární vědce, intelektuály či přívržence dobově podmíněných módních směrů. Jak píše autorka v úvodu, motivace falzifikátorů mohou být různé: literární mystifikace mohou vznikat z finančních a ideologických důvodů, jindy jde o snahu uplatnit se, pokus nachytat kolegy z oboru, v jiných případech se zase jedná o díla psychicky labilních jedinců. Vždy však musí existovat publikum, které lační po nevšedních, záhadných či senzačních příbězích. 908( ) Slaný a Slánsko v letech :sborník z historické konference, Slaný 2010 : [6. listopadu 2010 v Městském centru Grand /příspěvky uspořádali a sborník sestavili Pavel Bartoníček, Jan Čečrdle, Blažena Hrabánková] - Slaný : Vlastivědné muzeum ve Slaném ve spolupráci s Městským úřadem Slaný, c s. :il., portréty, faksim. ;25 cm - MDT: 908( ). - ISBN: (brož.). Vlastivěda Slánska, Kladenska, Slaný (Česko), Slánsko, , dějiny, historie, konference, Slaný a Slánsko v letech , regionální Hubička, Jiří, Hledání čínského draka /Jiří Hubička - 1. vyd. - Praha : Radioservis, s. :barev. il., portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. vlastivěda Asie, Čína, každodenní život, kultura a společnost, reálie Dnešní čínská společnost pohledem rozhlasového redaktora, který strávil v Číně dva roky jako expert v české sekci Čínského rozhlasu pro zahraničí. Autor poutavě seznamuje se svými dojmy, zkušenostmi a zážitky z pracovního pobytu v Číně. Představuje současnou tvář čínské civilizace, která je na jedné straně ukotvena ve starobylé kultuře, na straně druhé se prudce rozvíjí, otevírá se světu a podléhá globalizačním tendencím. Publikace není klasickým průvodcem po čínských pamětihodnostech (ani ty ovšem nechybí), obsahuje spíše postřehy o každodenní realitě i zajímavostech z Číny a Pekingu, mentalitě Číňanů, zvycích a tradicích. Zajímavě vypráví o tom, jak se Číňané chovají k cizincům a jak vnímají svou zemi i svět za jejími hranicemi Chmiel, Juraj, Hrob bílého muže, aneb, Afrika skutečnosti a snů /Juraj Chmiel ; - Vyd Praha : Mladá fronta, s. :il. - MDT: ISBN: (váz.). Vlastivěda Afriky, cestopisy, Afrika střední, Afrika západní, Nigérie, Benin, Rovníková Guinea, Kamerun Úzké uličky zarostlé tropickou vegetací lemují jeden náhrobek za druhým. Nicméně ani smrt nezastavila pronikání Evropanů do těchto končin. Záhy si ale celá oblast, kterou na jedné straně lemuje Guinejský záliv a na straně druhé o něco zdravější podnebí sahelského pásu, získala nechvalně proslulé pojmenování "Hrob bílého muže". 11

12 908.6 P Tunisko Jousiffe, Ann Tunisko :[kam jít, ubytování, zajímavosti] /Ann Jousiffe ; [fotografie Jenny Burke... et al. ; překlad Geodezie Brno] - Brno : Geodezie, c s. :il., mapy - MDT: P Tunisko. - ISBN: Afrika - průvodci, Tunisko, turistika, turistické průvodce Cestovní příručka poskytuje turistům přehledně uspořádané informace o zajímavých turistických lokalitách a místech tohoto severoafrického státu. Úvodní kapitola stručně informuje o historii, podnebí, flóře, fauně, ekonomice, obyvatelstvu, náboženství, stravovacích zvyklostech a ostatních zajímavostech Tuniska. Další kapitoly se soustřeďují na popis zajímavých oblastí a míst jedné z nejmenších zemí severní Afriky: hlavní město Tunis, severní Tunisko, poloostrov Cap Bon, střední Tunisko, záliv Gabés, jižní část s pouští. Za každou kapitolou jsou praktické informace o dopravě, stravování, ubytování, typy na výlety a prohlídky a důležité kontaktní adresy. Publikace je doplněna množstvím barevných fotografii, mapkami a přehledy podnebí. 912 Kroměřížskocykloturistická mapa : 1: /zpracování: m-ark Marketing a reklama ; texty cyklotras Miroslav Rozkošný - Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, mapa :barev. ;64 x 93 cm, složeno na 16 x 11 cm - MDT: ISBN: (Složeno). Mapy. Plány. Atlasy, cykloturistické mapy, cykloturistika, Krměřížsko, Morava 912 Jeseníky 1: cykloturistická mapa, profily vybraných cyklotras, rozlišení povrchu cyklotras, kilometráž v mapě /design a zpracování Kartografie PRAHA - Šumperk : Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, c mapa :barev. ;60 x 45 cm, složeno na 23 x 12 cm - MDT: ISBN: (Složeno) :. Mapy. Plány. Atlasy, cykloturistické mapy, Jeseníky, Morava, cykloturistika 912 Cyklotrasy v Kladském pomezíaktuální cyklomapa 1: včetně výškových profilů doporučených tras a vyznačených tras závodů horských kol Rallye Sudety a Apache Jestřebí Hory, které jsou celoročně přístupné všem bikerům - [S.l.] : Reklamní studio Kazi, mapa :barev. ;70 x 47 cm, složeno na 23 x 12 cm - MDT: ISBN: (Složeno) :. Mapy. Plány. Atlasy, cykloturistické mapy, Kladské pomezí, Česko, východní Čechy, cykloturistika 912 London :mit Strassenverzeichnis - Ostfildern : Falk Verlag, [200-?]. - 1 list ;64 x 85 cm - MDT: ISBN: Mapy. Plány. Atlasy, Londýn (Anglie) Plán Londýna je na rubu doplněn rejstříkem ulic, informacemi pro turisty a plánkem sítě londýnského metra. 12

13 929 Retková, Marie, Dobrý večer, vážení diváci! :Marie Retková zachycuje 33 zpovědí hlasatelů České televize - Vyd Praha : Clarton, s., [30] s. barev. obr. příl. :il., portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). životopisy, televizní hlasatelé, Česko Populární hlasatelé České televize tentokrát před mikrofonem Marie Retkové. Autorka zachytila životní osudy legend české obrazovky od počátku televize dodnes. Třiatřicet medailonů přibližuje osobnosti, jakými jsou Jarmila Šusterová, Milena Vostřáková, Jaroslava Panýrková, Miloš Frýba, Alexander Hemala a další. Čtenář má tak poprvé možnost poznat profesi hlasatele prostřednictvím jejích nositelů. 929 Vavrouška, Petr, Ruské duše /Petr Vavrouška ; ilustrační foto Jan Šibík - 1. vyd. - Praha : Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, s. :il. (některé barev.), portréty ;22 cm - MDT: ISBN: (Radioservis : v knize neuvedeno : váz.). životopisy, Rusko, stol., osobnosti, názory, postoje, společnost, politické aféry, kultura, masmédia Bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Rusku připravil knihu rozhovorů s třiceti nejzajímavějšími lidmi, s nimiž se setkal během svého pobytu v této zemi. Jejich prostřednictvím poznáme historii i současnost ruské společnosti se všemi rozpory a problémy, ale také bohatství její kultury. Mezi zpovídané osobnosti patří sovětský vůdce Michail Gorbačov, jeho ministr zahraničí Eduard Ševardnadze, šachista a politik Garry Kasparov, špion Andrej Lugovoj, čečenský prezident Ramzan Kadyrov, dirigent Maxim Šostakovič, Stalinův vnuk Jevgenij Džugašvili, syn nositele Nobelovy ceny za literaturu Jevgenij Pasternak, překladatelka románů Milana Kundery Nina Šulginová, hokejový trenér Viktor Tichonov či herec Oleg Tabakov. 929 Gen :100 Čechů dneška.podle televizního projektu Fera Feniče napsal Martin Komárek a Jana Kasalová ; fotografie Karel Meister - Vyd Praha : Fischer, s. :il. - MDT: ISBN: (soubor). životopisy, osobnosti, Česko, televizní pořady, dokumenty, Gen Od 1. ledna 1993 začal lámat rekordy v divácké sledovanosti dokumentární cyklus: " GEN " (Galerie Elity Národa), který v krátkých portrétech představoval "Sto Čechů dneška". 929 Gen :100 Čechů dneška.podle televizního projektu Fera Feniče napsali Martin Komárek, Jan Lipold a Roman Gallo ; fotografie Karel Meister - Vyd Praha : Fischer, s. :il. - MDT: ISBN: (soubor). životopisy, osobnosti, Česko, televizní pořady, dokumenty, Gen Od 1. ledna 1993 začal lámat rekordy v divácké sledovanosti dokumentární cyklus: " GEN " (Galerie Elity Národa), který v krátkých portrétech představoval "Sto Čechů dneška". 13

14 929 Gen :100 Čechů dneška.podle televizního projektu Fera Feniče napsali Roman Gallo... [et al.] ; fotografie Karel Meister - Vyd Praha : Fischer, s. :il. - MDT: ISBN: (soubor). životopisy, osobnosti, Česko, televizní pořady, dokumenty, Gen Od 1. ledna 1993 začal lámat rekordy v divácké sledovanosti dokumentární cyklus: " GEN " (Galerie Elity Národa), který v krátkých portrétech představoval "Sto Čechů dneška". 929 Globocnik, O. Poprzeczny, Joseph Hitlerův kat na Východě :Odilo Globocnik /Joseph Poprzeczny ; z angličtiny přeložila Šárka Stellnerová - Vyd Praha : Academia, s. :mapy ;21 cm - MDT: 929 Globocnik, O.. - ISBN: (váz.). životopisy, Globocnik, Odilo, nacisté, masoví vrazi, 2. světová válka, , Rakousko, holokaust, Polsko, Židé, Slované, koncentrační tábory, etnické čistky, perzekuce, váleční zločinci, rasové teorie Životopis rakouského nacistického aktivisty a pozdějšího velitele SS a policie v Lublinu. Globocnik byl jedním z realizátorů německého plánu na "vyklizení" východní Evropy od Židů a Slovanů a vytvoření prostoru pro rasově čistou populaci. Jeho kariéra začala aktivní účastí na anšlusu Rakouska a vrcholu dosáhla působením v Lublinském distriktu Generálního gouvernementu v l Jako velitel SS se aktivně účastnil organizace etnických čistek, deportací a vyvražďování Židů. Byl jedním z architektů a realizátorů plánu Reinhardt a Generálního plánu Východ. Podílel se na smrti 1,5 mil. Židů, jejichž životní pouť skončila ve vyhlazovacích táborech Treblinka, Sobibor a Belzec. Na konci války byl zajat. Spravedlnosti však unikl. Spáchal sebevraždu. 929 Gruša, J. Gruša, Jiří, Grušova hlídka na Rýnu :rozhovory z let /Karel Hvížďala - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s. :portréty, faksim. ;19 cm - MDT: 929 Gruša, J.. - ISBN: (váz.). životopisy, Gruša, Jiří, stol., Česko, Československo, spisovatelé, čeští spisovatelé, exil, diplomaté, rozhovory Knižní vydání souboru několika rozhovorů, které s českým autorem, žijícím od 80. let 20. století většinou v Německu, vedl zhruba od počátku jeho emigrace český novinář a publicista. V rozhovorech se Karel Hvížďala dotýká složitých situací, které Gruša prožil ještě v Čechách a posléze zažíval v emigraci, byť se obé značně lišilo. Gruša vzpomíná na založení časopisu Tvář, na společenskou a politickou situaci v poválečném Československu, glosuje různá politická rozhodnutí, která jsou stále aktuální. 929 Havel, V. Špaček, Ladislav, Deset let s Václavem Havlem /Ladislav Špaček - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s., [24] s. obr. příl. :il. (převážně barev.), portréty, faksim. ;21 cm - MDT: 929 Havel, V.. - ISBN: (váz.). životopisy, Havel, Václav, Špaček, Ladislav, Česko, Československo, stol., prezidenti, tiskoví mluvčí Vzpomínky někdejšího tiskového mluvčího na léta strávená po boku Václava Havla. Ladislav Špaček pracoval v letech jako mluvčí prezidenta Václava Havla. Ve své práci vzpomíná na své seznámení s Václavem Havlem, na zážitky z četných prezidentových zahraničních cest, jeho vztahy se světovými státníky a politiky, domácí cesty, vztahy mezi V. Havlem a V. Klausem, Havlovy zápasy s nemocemi, obě dvě prezidentovy manželky nebo vztahy prezidenta s médii. Prostřednictvím textu si můžeme rovněž utvořit představu o Havlově chování v soukromí a blíže poznat jeho osobnost. 14

15 929 Krejčíř, R. Krejčíř, Radovan, Radovan Krejčíř - Victoria : International contracting and trading corporation, s. :il., fot. (převážně barev.) ;22 cm - MDT: 929 Krejčíř, R.. životopisy, Krejčíř, Radovan, podnikatelé, korupce, mediální kampaně, česko Radovan Krejčíř ve své knize posuje svůj životní příběh. Tuto knihu napsal jako odpověď na silnou mediální kampaň, která je proti němu vedena. 929 Larsson, S. Gabrielsson, Eva, Milénium, Stieg a já /Eva Gabrielssonová & Marie-Françoise Colombaniová - 1. vyd. - Brno : Host, s., [7] s. obr. příl. :il. (převážně barev.), 1 mapa, portréty, faksim. ;20 cm - MDT: 929 Larsson, S.. - ISBN: (brož.) :. životopisy, životní příběhy, Larsson, Stieg, Gabrielsson, Eva, Milenium, švédská literatura, prózy, švédští spisovatelé, literární náměty, literární inspirace Životní příběh Stiega Larssona. V zasvěceném pohledu jeho životní družky působí Milénium jako cosi mnohem víc než jen světoznámý bestseller. Je to alegorie nikdy neutuchajícího boje za morálku a spravedlnost - za hodnoty, o něž Stieg celý život usiloval. Eva Gabrielssonová prozradí, jak Milénium vzniklo. Ty knihy jsou pro ni symbolem celého jednoho života a jedné životní lásky. Ale vážou se k tomu i různé zlé okamžiky. Ten poslední je všeobecně známý: Eva se nikdy nestala Stiegovou zákonitou manželkou, a když zemřel, byla připravena o veškeré dědictví. Stále však bojuje za to, aby jí bylo přiznáno morální právo na Milénium i na soubor Larssonových politických textů. 929 Tesla, N. Tesla, Nikola, Můj životopis a moje vynálezy /Nikola Tesla - Vyd Liberec : Dialog, s. :il. ;21 cm - MDT: 929 Tesla, N.. - ISBN: (váz.). životopisy, Tesla, Nikola, vynálezci, fyzikové, fyzika Životní osudy významného vynálezce, který dodnes platí za magickou osobnost. Už v roce 1909 předpověděl bezdrátové přenosy dat mobilními telefony a sítěmi Kronika druhé světové války /[úvodní studie a odborná revize textu Jaroslav Hrbek ; z německého originálu... přeložili a doplnili Jan Gebhart... et al.] - 1. [i.e. 2.] české vyd. - Praha : Fortuna Print, [2003], c s. :il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ;30 cm - MDT: ISBN: X (váz.). Dějiny 2. světové války, , 2. světová válka, armády, bitvy, dějiny Přehled nejvýznamnějších událostí 2.světové války od napadení Polska po svržení atomové bomby Stupka, Josef, Velká kronika kralupská L.P L.P /Josef Stupka - 1. vyd. - Praha : Bondy, s. :il. (část barev.), portréty, faksim. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. dějiny Čech, Kralupy nad Vltavou, dějiny, stol., kroniky, historické události, přehledy Tato kronika Kralup obsahuje nejdůležitější události, které zde lidé od roku 1253, kdy se o Kralupech v královské listině poprvé píše, až do roku 2010 prožívali. 15

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 0 Guinness world records 2005 =Guinnessovy světové rekordy /[editoři Marcela Nováková, Jaroslava Prchal] - Vyd. 1. - Praha : Olympia, 2004. - 287 s. :barev. il. ;31 cm - MDT: 0. - ISBN: 80-7033-851-2 (váz.)

Více

Nové knihy - N A U C N Á

Nové knihy - N A U C N Á 03 Jarolímková, Stanislava, 1947- Co encyklopedie tají a co my prozradíme /Stanislava Jarolímková ; [ilustroval a mapky zhotovil Štěpán Zavadil] - Vyd. 1. - Praha : R + H, nakladatelství Motto, 2011. -

Více

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku

Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a čtenáře ročník XIi /2013 29. 10. 2013 10. 11. 2013 21 Vaše knihkupectví Francouzka součástí sexu ve městě v New Yorku Platné právní předpisy www.uz.cz SVĚTOVÝ

Více

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012

Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 Časopis pro knihkupce, knihovny, nakladatele a Čtenáře ročník Xi /2012 19. 3. 1. 4. 2012 6 vaše knihkupectví Platné právní předpisy www.uz.cz vydává knihy gona Bondyho Karmelitánské nakladatelství Každý

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

I mlčení je lež. sborník z konference. aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 9. - 11. 12.

I mlčení je lež. sborník z konference. aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 9. - 11. 12. Občanské sdružení sborník z konference I mlčení je lež aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech Akce se konala pod záštitou Místopředsedy Senátu České republiky MVDr. Jiřího Lišky

Více

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid

4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19. Masarykův lid 4-2014_ek 5.12.2014 11:26 Stránka 19 šéfredaktorů nebyl spolupracovníkem StB, zavázán. Do roku 1968 jsem totiž pracoval jako hlasatel Čs. rozhlasu v Plzni a během srpnové invaze do Československa jsem

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25

MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA. Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 economix MAGAZÍN PRO STUDENTY VŠE PROSINEC 2009 ČÍSLO 6 ZDARMA Miroslav Kalousek rozhovor / 14 Jiří Grygar proti šarlatánství / 12 Polistopadový vývoj pohledem přímých aktérů / 25 Gaudeamus slaví 60 let

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

rozšířit dostupnost knih

rozšířit dostupnost knih o literatuře pro děti str. 6 klíč k textům alexandry berkové str. 8 igor fic o veselského poezii třetí část str. 10 o postapo-románu metro 2033 str. 12 tvorba básnické skupiny vůně vohně str. 16 povídky

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu)

Základní informace k waldorfské pedagogice na střední škole (Waldorfské lyceum v širším kontextu) Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM

Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou. Představujeme: Český svaz chovatelů. 20 let Asociace TOM Naše téma: Nejen podsady a kotlík číslo 1/2011 ARCHA Zpravodaj o výchove a využití volného casu detí a mládeže Rozhovor s europoslankyní Z. Brzobohatou Představujeme: Český svaz chovatelů foto Marek Krajči

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Vývoj vztahu člověka a přírody

Vývoj vztahu člověka a přírody Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Marie HESKOVÁ Vývoj vztahu

Více