Nové knihy - N A U C N Á

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové knihy - N A U C N Á"

Transkript

1 0 Johnson, Steven, Odkud se berou dobré nápady /Steven Johnson - 1. vyd. v českém jazyce - Praha : Dokořán, s. :il. ;22 cm - MDT: 0. - ISBN: (váz.). všeobecnosti, objevy, vynálezy, věda, myšlení, kreativita, vědecké myšlení, dějiny lidstva, vědeckotechnický rozvoj Teorie vzniku inovací v populárně-naučné publikaci. Jádrem textu je zjištění, že v neobvykle plodných prostředích se s železnou pravidelností vyskytují jisté vlastnosti a vzorce. Čím ochotněji si tyto vzorce osvojíme - v pracovních návycích, v zájmových činnostech, v designu softwarových nástrojů - tím účinněji budeme těžit ze svého inovativního potenciálu. Kreativní život tíhne dle autora k určitým opakovacím schématům, jež je třeba nahlížet dlouhodobou perspektivou, tzv. dlouhým zoomem. Z perspektivy dlouhého zoomu je např. patrné, že konkurence hraje v historii dobrých nápadů méně důležitou roli, než jak praví všeobecný konsenzus: otevřenost a propojenost je pro inovace důležitější než čistě soutěžní mechanismy. Otevřeme-li se pak oněm vzájemně propojeným prostředím, která přejí kreativitě, budeme také kreativněji myslet a pracovat, říká Johnson. Kreativnímu myšlení tedy vyhovuje spojování, fúzování, kombinace s ostatními: usiluje o vzájemné doplňování stejně jako o vzájemnou soutěž Zachardová, Magdalena, Poselství Bohů :pátrání po záhadách minulosti /Magdalena Zachardová - V Praze : XYZ, s., [8] s. obr. příl. :barev. il. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. Záhady. UFO. Tajemství, záhady, nevysvětlitelné jevy, archeologie Vědcům, archeologům i záhadologům na celém světě vrtá hlavou již po mnoho desetiletí stále jedna a táž nápadná skutečnost: Proč znovu a znovu nacházíme na naší planetě stále nové, technicky neuvěřitelně vyspělé artefakty? Rétyi, Andreas von Bez cenzury! :co masmédia zamlčují /Andreas von Rétyi ; [z německého originálu... přeložil Tomáš Kurka] - Liberec : Dialog, s :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Záhady. UFO. Tajemství, události, , záhady, dezinformace, spiknutí Jakých výsledků dosáhli vědci při výzkumu prožitků osob, které se ocitly v klinické smrti? Jednoznačně prokázáli, že takzvané vystupování z těla a pozorování vlastního těla v bezprostřední blízkosti smrti a cesta světelným tunelem není halucinací způsobenou chemickými změnami v mozku. Proč jsme se o tom nedozvěděli? Proč je popíráno, že psychika funguje prokazatelně i po smrti mozku? Kdo organizoval tajné experimenty s LSD na francouzské populaci? Na čem spolupracují Gooogle a CIA? Co vskutku pohledávají Američané v Afgánistánu? Co obsahují tzv. akta Sarrazin? Které nepohodlné osoby byly v minulém roce zavražděny? Jaké tajemství střeží Julian Assange? Jaké dohody uzvřely farmakoncerny s lékaři? Jak vypadají a k čemu slouží tajné elektromagnetické zbraně? Proč jsou zatajovány informace o tzv. Platonově kódu, což jsou převratné vědecké poznatky, které byly známy už 400 let př. n. l? Proč jsme se nedozvěděli, že v roce 2010 došlo k extrémnímu kolapsu termosféry? Kdo způsobil, že prezident Obama není schopen splnit svoje nejzásadnější předvolební sliby? Kdo tahá za nitky světového dění? Kdo jsou tzv. Bilderberští? Proč nás média neinformují, že organizují ještě agresivnější globalizaci, efektivnější manipulaci a důslednější kontrolu nejmocnějších politiků? Jaké jsou jejich zisky z válek, hospodářské krize a ze znehodnocení dolaru? Jejich vliv za více jak půl století nebezpečně vzrostl 1

2 001.9 Druhá strana archeologie :fascinace neznámým /uspořádal Erich von Däniken ; [z německého originálu... přeložil Tomáš Kurka] - 1. vyd. - Liberec : Dialog, s. :il., mapy, portréty, faksim. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Záhady. UFO. Tajemství, záhady, nevysvětlitelné jevy, starověké civilizace, mimozemské civilizace, archeologické nálezy Autor světových bestsellerů vyvrací s týmem úctyhodných specialistů takzvaný vědecký pohled na dějiny a na původ člověka. Dozvíme se o hvězdných kultech a předvěkých hvězdných mapách, o stopách Mayů a původu drážďanského kodexu Motl, Stanislav, Strážce brány :tajemství jihlavských katakomb a jiné nevysvětlitelné příběhy /Stanislav Motl - Praha : Eminent, s. :il., portréty, faksim. ;25 cm - MDT: ISBN: (váz.). Záhady. UFO. Tajemství, Česko, Jihlava, katakomby, podzemní prostory, záhady, nevysvětlitelné jevy Kniha Strážce brány je výsledkem autorova mnohaletého zájmu o záhady a snahy o jejich objasnění. Do historie vstoupila jeho reportáž o podivuhodné bytosti z jihlavského podzemí, která v pořadu Na vlastní oči TV Nova budila v letech skutečnou senzaci. Stanislav Motl se k tomuto tématu vrací, přináší další tajuplná fakta a souvislosti a popisuje fenomény, které se tehdy z různých důvodů v televizi neobjevily. Prostor přitom dává nejen odborníkům na záhady, ale také vysloveným skeptikům. Skutečně objevnou součástí publikace jsou pasáže, které se zabývají mimo jiné historickým a vědeckým zdůvodněním některých tajemných a pro mnohé lidi nevysvětlitelných událostí Tag, Karin Mayský kód křišťálových lebek :co se stane 21. prosince 2012 /Karin Tag - Vyd Liberec : Dialog, s. :il., portréty ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). Záhady. UFO. Tajemství, křišťálové lebky, záhady, Mayové, legendy Podle prastaré mayské legendy dovezli praotcové lidstva na naši planetu 13 křišťálových lebek, které obsahují zakódované informace o vzniku kosmu, o původu a budoucnosti lidstva. Mayové tvrdí, že jakmile čas uzraje, budou tajemství lebek zjevena. Podle mayských proroctví má na Zemi dojít k zásadnímu obratu 21. prosince 2012, kdy skončí platnost mayského kalendáře. Také indiáni kmene Hopi jsou si jisti, že lebky obsahují zakódované informace našich praotců. Tvrdí, že země je osídlena lidstvem už počtvrté a že k novému obratu dojde v roce 2012, kdy lidstvo vstoupí do pátého údobí své existence. Jak Mayové, tak Hopiové nepochybují o tom, že původ člověka i nalezených lebek je mimozemský Skautské století :dobrodružný příběh 100 let českého skautingu /Roman Šantora (ed.)... [et al.] - 1. vyd. - Praha : Junák - TDC : Mladá fronta, s. :il. (některé barev.), portréty, faksim. ;30 cm - MDT: ISBN: (Junák - svaz skautů a skautek ČR : váz.). Organizace. Hnutí. Spolky, Česko, skauting, dějiny skautingu, stol. Historie českého skautingu od roku 1911 do roku Monografie popisuje historický vývoj skautingu na našem území od jeho vzniku roku 1911, jeho zákazy prováděné během nacistické okupace a komunistického režimu a rovněž obnovy (1945, 1968, 1989). Kromě bohatého fotografického materiálu přináší práce portréty významných osobností našeho skautingu, ukázky dobových deníkových záznamů povídek a reportáží. Nechybí zde ani informace o skautských hrách a jiných aktivitách, činnosti našich skautů v zahraničí a údaje o obětech perzekucí ze strany totalitních režimů. 2

3 070 Šimeček, Zdeněk, Počátky novinového zpravodajství a novin v českých zemích :(do devadesátých let 18. století) /Zdeněk Šimeček - Vyd Brno : Matice moravská, s. :mapy, faksim. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). Noviny. Tisk. Žurnalistika, Česko, stol., noviny, zpravodajství, tisk, žurnalistika, dějiny žurnalistiky Publikace se zabývá strukturou médií, organizací novinového zpravodajství a jeho funkcí ve společnosti. Psané a tištěné noviny, pravidelně rozšiřované v českých zemích, byly součástí zpravodajského systému, který měl celoevropský charakter. Tyto souvislosti jsou sledovány ve sféře produkce i recepce, přičemž proces šíření novinového zpravodajství a vznik pravidelně vydávaných týdenních novin byl v Čechách vázán na Prahu, v moravském a slezském prostředí byl vývoj novinářství pozvolnější. 122/129 Hardo, Trutz, Objev své minulé životy /Trutz Hardo ; [z německého originálu... přeložil Jiří Vodvárko] - Vyd Liberec : Dialog, s. ;21 cm - MDT: 122/ ISBN: (váz.) :. speciální metafyzika, reinkarnace, duchovní poznání, reinkarnační terapie, alternativní terapie Autor popisuje stavy související se smrtí a po smrti a také principy reinkarnace. 14 Nietzsche, Friedrich, Ranní červánky :myšlenky o morálních předsudcích /Friedrich Nietzsche ; Z něm. přel. Miroslav Pavlík - 1. vyd. - Praha : Pražská imaginace, s. ;20 cm - MDT: ISBN: (Brož.). morálka, etika, filozofie, morální, předsudky Carnegie, Dale Jak získávat přátele a působit na lidi /Dale Carnegie - 9. vyd. - Praha : Talpress, (Talpress) s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). psychologie, asertivita, sebevýchova, komunikace (sdělování), mezildské, vztahy, zaměstnání, kariéra, úspěch, praktické, příručky Přehled psychologie /Hans Kern... [et al.] - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. psychologie, sosiální psychologie Přehledný výklad základů psychologie. Kniha je rozčleněna do kapitol pojednávajících jak o předmětu psychologie obecně, hlavních metodách a přístupech, tak také o jednotlivých psychických procesech - jako je vnímání, učení, myšlení, motivace, řeč - a specializacích (základy psychologie osobnosti, vývojová a sociální psychologie). 3

4 Buttlar, Johannes von, Skrze prostor a čas /Johannes von Buttlar, Trutz Hardo ; [z německého originálu... přeložila Doris Hrušová] - Vyd Liberec : Dialog, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). zvláštní psychické stavy, mimosmyslové vnímání, astrální projekce, vizualizace (psychologie), rozšířené vědomí, mimotělesné zážitky, čas, prostory, vědomí Co si lze představit pod pojmem mimotělní zkušenost? Jak byl tento fenomén využíván rozličnými kulturami a církvemi? Jakým způsobem ovládneme a rozšíříme přesah svého vědomí? Jak opustíme svoje fyzické tělo a odcestujeme do minulosti a budoucnosti na konkrétní vzdálená místa? Jaké jsou zkušenosti s astrálním cestováním mimo planetu Zemi? Oba světoznámí autoři neteoretizují, ale popisují vlastní zkušenosti a poskytují návody, jak se lze na průnik prostorem a časem připravit. Zní to neuvěřitelně, ale tato kniha obsahuje konkrétní návody, jak vymaníme svou psychiku z těla a nasměrujeme ji k astrálním cestám. 173 Gray, John, Mars a Venuše si spolu začínají :průvodce pěti sádii vzájemného seznamování za účelem vytvořit láskyplný a trvalý vztah /John Gray ; - [1. vyd.] - Praha : Práh : Euromedia Group - Knižní klub, s. - MDT: ISBN: :. rodinné vztahy, psychologie, vztahy, partneři, seznamování, etika, příručky Průvodce pěti stádii vzájemného seznamování za účelem vytvořit láskyplný a trvalý vztah. 323(437) Naše normalizace /[editoři Adam Drda, Karel Strachota] - Praha : Člověk v tísni, s. :il., portréty ;25 cm - MDT: 323(437). - ISBN: (brož.). Vnitřní politika ČR, , Československo, normalizace, každodenní život, socialismus, reálný socialismus, politická perzekuce, společnost, politika Jak se žilo v Československu v letech ? Co jsme tu vlastně tenkrát měli za režim? Bylo to jen otravné zřízení, které občany drobně šikanovalo, nebo promyšlený dusivý systém, soustavně utlačující ty, kdo se mu v každodenním životě nepřizpůsobili a "vybočovali z normy"? 323(437) Šebo, Juraj, O socialismu s láskou /Juraj Šebo - Vyd Bratislava : NOXI, s. :il. ;22 cm - MDT: 323(437). - ISBN: (váz.). Vnitřní politika ČR, Československo, , kultura a společnost, každodenní život, socialismus Kniha O socialismu s láskou zahrnuje autorův pohled na 50. a 60. léta, která jako dospívající mladík částečně prožil v Praze. Vyprávění sice není uspořádáno podle dějepisných pravidel, ale určité fanfaronství faktů je úžasné. Ocitneme se přímo ve víru událostí, potkáváme typické postavy a postavičky našich mikrodějin, navštěvujeme staré pražské hospůdky, chodíme po Starém Městě, plaveme i bruslíme po Vltavě, hrajeme stolní fotbal, zažíváme rozhlasová nedělní rána, sovětské filmy, vzpomínáme na Karla Vlacha i na Kučerovce. Juraj Šebo je chlapík se skutečně výborným archivem paměti. 4

5 330 Kovanda, Lukáš, Proč je vzduch zadarmo a panenství drahé :kapitoly z populární ekonomie /Lukáš Kovanda - 1. vyd. - V Brně : BizBooks, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. Ekonomické vědy. Ekonomika, ekonomie, sociální psychologie, sociobiologie, popularizace vědy Kovandova kniha kapitol z populární ekonomie by mohla být nazvána Osmnáct fascinujících pohledů na finanční krizi a za ni. Proč jsou obézní dívky svolnější k rizikovému sexu než jejich atraktivnější vrstevnice? Proč fyzicky atraktivní lidé dostávají půjčku na nižší úrok než ti méně vzhlední? Proč se metrosexualita finančně vyplácí a proč se modroocí muži ze severu Evropy v baru zpijí spíše než Španěl či Ital? 336 Pikora, Vladimír, Všechno je jinak, aneb, Co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti /Vladimír Pikora & Markéta Šichtařová - 1. vyd. - Praha : Grada, s. ;24 cm - MDT: ISBN: (brož.). finance, bankovnictví, burzy, finance, osobní finance, finanční krize, inflace, euro, finanční investování, důchodové reformy Autoři se zamýšlejí nad problematikou penzijní reformy, finanční krize i budoucnosti eurozóny. Práce se zaobírá problémy inflace, důchodové reformy, bezpečných investic do nemovitostí, finanční krize a amerických dluhů, budoucností eurozóny, možným řešením dluhové krize, hrozbou bankrotu v některých zemích atd. Snahou autorů je vysvětlit zmíněné problémy i ekonomicky málo erudovanému čtenáři. 343 Bellemare, Pierre, Spiknutí :když se lidé spolčí, aby zabili /Pierre Bellemare, Jérôme Equer ; dokumentace Jacqueline Hiegelová - Vyd Praha : Motto, s. :il., portréty ;21 cm - MDT: ISBN: (váz.). trestní právo, stol., spiknutí, vraždy, atentáty Dvaadvacet příběhů o různých podobách spiknutí vypráví například o atentátech na Trockého a Gándhího, o pokusu zabít de Gaulla, o Hitlerovi a jeho zákeřných metodách, o ďábelských machinacích KGB a CIA, ale také o rodinných tajemstvích a mafiánském jednání bezohledných firem, jejichž promyšlenost a strašlivý dopad na oběť si nezadají s velkými světovými spiknutími. 35 Lapáček, Jiří Jak na datovou schránku a elektronickou komunikaci s úřady /Jiří Lapáček - 1. vyd. - Brno : Computer Press, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). veřejná správa, elektronická veřejná správa, datové schránky, Česko, úřady, komunikace (sdělování), daňová přiznání, elektronické podpisy, formuláře, vyplňování Chcete vědět, jak vám může elektronické úřadování ulehčit život? Máte obavy, že práci s datovou schránkou nezvládnete? Není se čeho bát, zkušený autor, který ve svých desítkách knih pomohl již desetitisícům čtenářů, vám poradí vše, co budete potřebovat. Po přečtení tohoto praktického průvodce budete umět komunikovat s úřady z pohodlí kanceláře či domova, rychle podat daňové přiznání, vést úřední korespondenci nebo vytvořit nějakou žádost. Navíc ušetříte spoustu času, papíru i nervů a v neposlední řadě i peníze za poštovné. 5

6 36 Vávrová, Soňa, Doprovázení v pomáhajících profesích /Soňa Vávrová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). sociální péče, pomáhající chování, pomáhající profese, sociální inteligence, sebevýchova, sociologické aspekty, supervize, životní fáze, psychologie životní cesty Doprovázení člověka člověkem je přirozenou součástí lidské společnosti od dob jejího vzniku až do současnosti. Každý člověk je v průběhu svého života doprovázen druhými lidmi a naopak. Stává se tak subjektem i objektem doprovázení. Kniha přináší nový sociologizující pohled na význam doprovázení v životě člověka, a to v kontextu jeho životní dráhy. Jádro knihy tvoří koncept doprovázení jeho součástí je typologie, v jejímž rámci nejprve členíme doprovázení na laické a na profesionální. Laickými doprovázejícími jsme všichni. Profesionálními doprovázejícími se stáváme, když se rozhodneme pro některou z pomáhajících profesí. 37 Prekop, Jirina, Jak být dobrým rodičem :krůpěje výchovných moudrostí /Jirina Prekop ; Přel. - Vyd Praha : GRADA, (Pro rodiče) - 83 s. :Il. - MDT: ISBN: pedagogika, výchova, rodinná, rodiče, děti, rodiny, sourozenci, prvorození, rozvody, tresty, krize, chvála 37 Šeďová, Klára, Komunikace ve školní třídě /Klára Šeďová, Roman Švaříček, Zuzana Šalamounová - Vyd Praha : Portál, s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). Výchova. Vzdělávání, pedagogická komunikace, učitelé, žáci, školní třídy Kniha nabízí aktuální informace o tom, jak probíhá komunikace mezi učitelem a žáky Průcha, Jan, Alternativní školy a inovace ve vzdělávání /Jan Průcha - 3., aktualiz. vyd. - Praha : Portál, s. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.) :. metody a formy vyučování, alternativní školy, vzdělávání, školy, školství, inovace ve vzdělávání, církevní školy, Daltonská škola, Freinetovská škola, Jenská škola, Montessoriovská škola, Škola dokorán, Škola priatelského partnerstva, vzdělávací programy, RWCT, Čtením a psaním ke kritickému myšlení Které alternativní školy a koncepce vzdělávání existují u nás a ve světě? A jsou opravdu lepší než školy běžné? Třetí, upravené a rozšířené vydání úspěšné knihy přináší kromě základních informací o známějších typech alternativních škol zejména poznatky o jejich kladech a záporech, jak je zjišťuje nezávislý výzkum. V tomto vydání je důraz dále kladen na nové alternativní a inovativní koncepce vzdělávání a školství, které ve světě vznikly v nedávných letech. 6

7 52 Pacner, Karel Češi v kosmu /Karel Pacner - Vyd Praha : Academia, s. :il., portréty ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). astronomie, geodézie, vesmír, kosmonautika, kosmický výzkum, kosmonauté, Remek, Vladimír, vědci, Česko Kniha popisuje práci i životní osudy českých odborníků z různých technických a vědeckých oborů, které se nějak dotýkají astronomie. Autor seznamuje, kdo a jak z českých specialistů přispěl k poznání vesmíru či se jinak podílel na rozvoji astronomie. Jedna z kapitol je věnována Vladimíru Remkovi. V závěru je seznam nejvýznamnějších osobností spjatých s kosmickým výzkumem. 582 Hron, František, Rostliny luk, pastvin, vod a bažin :kapesní atlas /František Hron ; Otakar Zejbrlík - 1. vyd. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, s. - MDT: 582. systematická botanika, botanika, speciální, rostliny luční, vodní, pastviny, bažiny, popisy, vyobrazení 613.2/.3 Fořt, Petr, Obezitě odzvoněno /Petr Fořt - Vyd v Praze : Ikar, s. - MDT: 613.2/.3. - ISBN: Hygiena výživy, výživa, nadváha, obezita, diety, krevní skupiny, dělená strava Weikert, Wolfgang Uzdrav se vlastní vůli /Wolfgang Weikert ; - 1. vyd. - Praha : Euromedia Group, k.s., s. :Rejstř. - MDT: ISBN: přírodní léčitelství, pozitivní myšlení, optimismus, relaxační cvičení, psychika, emoce Sacks, Oliver W., Migréna /Oliver Sacks - Vyd Praha : Dybbuk, s. :il. (některé barev.) ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.). psychiatrie, migréna, migrény, bolesti hlavy, neurologie, terapie Ve své knize světoznámý neurolog netradičně pojednává o migréně, onemocnění, jež postihuje až pětinu žen a šest procent mužů. Detailním přiblížením této nemoci všem lidem s bolestmi hlavy ukazuje, že trpí nejspíše neurologickým, po všech stránkách složitým onemocněním, které v jejich životě sehrává jedinečnou roli a je jakýmsi jejich určitým a osobitým výrazem. 7

8 639.2/.3 Wehrle, Martin Pohodové rybaření :kurz pro začátečníky /Martin Wehrle - Vyd Praha : Knižní klub, s. :barev. il. ;25 cm - MDT: 639.2/.3. - ISBN: (váz.). rybářství, sportovní rybolov, rybolov na udici, ryby, rybáři Tato příručka vás postupně, krok za krokem, seznámí s potřebnými informacemi a údaji o rybářské výzbroji, kterou budete potřebovat. A ještě více. Bude vás provázet i zaujaté vyprávění autora, které vás bude cíleně motivovat k dosažení co nejlepšího úlovku. Martin Wehrle byl zastupujícím šéfredaktorem největšího evropského časopisu sportovních rybářů Blinker. 64 Cohen, Brett Všechno, co by měl znát každý muž /Brett Cohen - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s. :il. ;17 cm - MDT: ISBN: (váz.). domácí hospodářství, muži, dovednosti, znalosti, komunikační dovednosti, společenské chování, životní styl, každodenní život Praktická příručka radí mužům, jak s nadhledem obstát v různých životních situacích. Jak uvázat kravatu. Jak dělat správně kliky. Jak udělat skvělý první dojem. Jaké dát odpovídající spropitné. Jak sbalit ženu... Autor nabízí rady a návody, jak nejlépe obstát v soukromém i pracovním životě. 64 Kalb, Alanna Všechno, co by měla znát každá žena /Alanna Kalbová - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s. :il. ;17 cm - MDT: ISBN: (váz.). domácí hospodářství, ženy, dovednosti, znalosti, komunikační dovednosti, společenské chování, životní styl, každodenní život Praktická příručka radí ženám, jak s nadhledem obstát v různých životních situacích. Jak vyměnit pneumatiku. Jak si říci o zvýšení platu. Jak flirtovat. Jak překonat stres. Jak tančit ploužák... Autorka nabízí rady a návody, jak nejlépe obstát v soukromém i pracovním životě Z Mačingová, Antónia Schůdková metoda hubnutí /Antónia Mačingová - Vyd Praha : Deus, s. ;21 cm - MDT: Z. - ISBN: (váz.). kuchařky - zdravá výživa, výživa, dietoterapie, gastronomie, diety redukční, metody, vaření, jídelníčky, zdravé potraviny, životní styl, nadváha, obezita, hubnutí, zdraví Kniha Schůdková metoda hubnutí, je pokračováním úspěšného titulu Zhubněte jednou provždy. Autorka Antónia Mačingová v tomto pokračovaní předchozí knihy, vypracovala kompletní tříměsíční jídelniček, který je prevencí překyselováni organizmu. Překyselování je jedním z hlavních důvodů odčerpávaní živin z organizmu a následného vytváření podkožního tuku a vzniku civilizačních chorob. 8

9 641.5 Z Momčilová, Pavla, Stručná celozrnná bio kuchařka :zdravá výživa pro každého /Pavla Momčilová - Čestlice : Medica Publishing, c s. :barev. il. ;23 cm - MDT: Z. - ISBN: (brož.). kuchařky - zdravá výživa, obilná jídla, celozrnné pečivo, kuchařské recepty Kniha kuchařských receptů na přípravu moučníků i vařených jídel z celozrnných produktů. Předpisy vycházejí ze starších českých a slovenských rodinných tradic. Kuchařka je vhodná pro začátečníky, ale zejména pro ty, kteří chtějí ozdravit jídelníček. V knize jsou uvedeny pokrmy z pšenice, špaldy, žita, ječmene, jáhel, pohanky, kukuřice a rýže natural Miller, Michael, Internetový marketing s YouTube :průvodce využitím on-line videa v byznysu /Michael Miller - 1. vyd. - Brno : Computer Press, s. :il., portréty ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). odbyt, prodej, marketing, internetový marketing, YouTube, Internet Průvodce využitím on-line videa v byznysu - od natočení videa po jeho propagaci, prodej výrobků a služeb on-line, zlepšení povědomí o své značce Foret, Miroslav Marketing pro začátečníky /Miroslav Foret - 1. vyd. - Brno : Edika, viii, 184 s. :il. ;23 cm - MDT: ISBN: (brož.). odbyt, prodej, marketing, marketing, analýzy portfolia, segmentace trhu, marketingové výzkumy, produkty, ceny, distribuce, zahraniční trhy Kniha je stručným shrnutím základních principů marketingu. Jednoduchou a přehlednou formou seznámí čtenáře se vším důležitým, co by měl o marketingu vědět. Kniha je určena těm, kteří s marketingem začínají - budoucím marketingovým manažerům, studentům podnikatelských, obchodních a ekonomických oborů. Autor vychází z obecných základů a pojmů, vysvětluje postupy marketingového řízení, analýzu portfolia, důležitost segmentace trhu, marketingového výzkumu atd. Radí, jak pracovat s tzv. marketingovými prvky - produktem, cenou, distribucí i propagací a že vstup na zahraniční trh nemusí být ani tolik náročný, ale že záleží zejména na formě a načasování. 75 Studničková, Milada, Iluminace /Milada Studničková, Ivo Purš - [Kutná Hora] : Galerie Středočeského kraje, s. :il. ;26 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. malířství, Česko, Kutná Hora, Kutnohorská iluminace, 15. stol., iluminace, knižní ilustrace, graduály, kulturní památky, knižní umění Kutnohorská iluminace, jež byla původně zřejmě součástí liturgického rukopisu, její pravděpodobná provenience, stylové zařazení a ikonografie. Výklad jednotlivých scén, resp. zobrazených činností (dolování stříbra, zpracování a prodej rudy, ražení mincí). Reprodukce. Monografie věnovaná rozměrné iluminaci, která zobrazuje dobývání a zpracování stříbrné rudy v Kutné Hoře. Malba na pergamenu byla získána v dražbě pro sbírku Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře v roce

10 796.4 Zylla, Amiena Jóga :krátká cvičení na každý den /Amiena Zylla, Wolfgang Mießner - Vyd Praha : Grada, s. :barev. il. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). Gymnastika. Atletika., jóga, hathajóga, cvičení, cviky, dýchání, relaxace Jóga je celostní cesta k upevnění zdraví a vnitřního klidu. Má blahodárné účinky na tělo i na duši a přináší vnitřní harmonii a vyrovnanost. Je vhodná pro kohokoli, bez omezení věku a zkušeností. Začněte spolu s námi co nejdříve, nejlépe právě teď hned! Kromě základních tělesných cvičení nabízí tato kniha i relaxační a dechové techniky a menší sestavy pro různé příležitosti - ráno, večer, při neklidu, při bolestech hlavy a zad nebo pro novou energii. 797 Měrka, Oldřich Do větru a mraků :doba začátků československého poválečného sportovního létání /Oldřich Měrka - Vyd Cheb : Svět křídel, s. :il. ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). letecké sporty, Československo, sportovní létání, sportovní letci, létání, motorové létání, bezmotorové létání, plachtění, závody, 2. pol. 20. století, Kralupy nad Vltavou, aerokluby, Aeroklub Kralupy nad Vltavou Známy kralupský plachtař a fotograf Oldřich Měrka připravoval knihu vzpomínek na léta prožitá kolem sportovního létání, nazvanou Do větru a mraků. Bohužel, nestačil ji dokončit celou. Napsané kapitoly, publikované v této knížce, však krásně navozují dobu začátků československého poválečného létání Musilová, Eva Kurz tvůrčího psaní, aneb, Jak psát hezky česky :1. díl průvodce začínajícího spisovatele /Eva Musilová - Vyd Kralice na Hané : Computer Media, s. :il. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). čeština, tvůrčí psaní, psaní, psaný projev, struktura textu, kompozice textu, texty Tato kniha je určena nejen začínajícím spisovatelům, ale všem čtenářům, kteří mají rádi svůj mateřský jazyk - ať už mají ambice stát se autory různých literárních útvarů, přispívat do novin a časopisů, anebo prostě jen chtějí psát hezky česky Musilová, Eva Kurz tvůrčího psaní, aneb, Od fejetonu po román :2. díl průvodce začínajícího spisovatele /Eva Musilová - Kralice na Hané : Computer Media, s. ;21 cm - MDT: ISBN: (brož.). čeština, tvůrčí psaní, psaný projev, struktura textu, kompozice textu, texty, psaní Tato kniha je určena nejen začínajícím spisovatelům, ale všem čtenářům, kteří mají rádi svůj mateřský jazyk - ať už mají ambice stát se autory různých literárních útvarů, přispívat do novin a časopisů, anebo prostě jen chtějí psát hezky česky. 10

11 820/890 Katsoulis, Melissa Literární mystifikace :když knihy nejsou tím, čím se zdají být /Melissa Katsoulisová - Praha : XYZ, s. ;22 cm - MDT: 820/ ISBN: (váz.). světová literatura, stol., literární falzifikáty, literární imitace Knížka věnovaná slavným literárním padělkům z období 18. až 20. století. V publikaci autorka shromáždila příběhy literárních mystifikací, jejichž autorům se podařilo (alespoň na čas) oklamat nakladatele i čtenáře. Literární falza jsou rozdělena do několika skupin podle období a témat. Zaujmout mohou např. příběhy podvodníků, kteří si vypůjčili falešnou identitu a sepsali zaručeně "autentická" autobiografická vyprávění, dále pokusy zfalšovat dopisy či paměti slavných osobností (dopisy A. Lincolna, J. F. Kennedyho, deníky A. Hitlera) nebo zlomyslné literární podvrhy, jejichž autoři se rozhodli doběhnout literární vědce, intelektuály či přívržence dobově podmíněných módních směrů. Jak píše autorka v úvodu, motivace falzifikátorů mohou být různé: literární mystifikace mohou vznikat z finančních a ideologických důvodů, jindy jde o snahu uplatnit se, pokus nachytat kolegy z oboru, v jiných případech se zase jedná o díla psychicky labilních jedinců. Vždy však musí existovat publikum, které lační po nevšedních, záhadných či senzačních příbězích. 908( ) Slaný a Slánsko v letech :sborník z historické konference, Slaný 2010 : [6. listopadu 2010 v Městském centru Grand /příspěvky uspořádali a sborník sestavili Pavel Bartoníček, Jan Čečrdle, Blažena Hrabánková] - Slaný : Vlastivědné muzeum ve Slaném ve spolupráci s Městským úřadem Slaný, c s. :il., portréty, faksim. ;25 cm - MDT: 908( ). - ISBN: (brož.). Vlastivěda Slánska, Kladenska, Slaný (Česko), Slánsko, , dějiny, historie, konference, Slaný a Slánsko v letech , regionální Hubička, Jiří, Hledání čínského draka /Jiří Hubička - 1. vyd. - Praha : Radioservis, s. :barev. il., portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. vlastivěda Asie, Čína, každodenní život, kultura a společnost, reálie Dnešní čínská společnost pohledem rozhlasového redaktora, který strávil v Číně dva roky jako expert v české sekci Čínského rozhlasu pro zahraničí. Autor poutavě seznamuje se svými dojmy, zkušenostmi a zážitky z pracovního pobytu v Číně. Představuje současnou tvář čínské civilizace, která je na jedné straně ukotvena ve starobylé kultuře, na straně druhé se prudce rozvíjí, otevírá se světu a podléhá globalizačním tendencím. Publikace není klasickým průvodcem po čínských pamětihodnostech (ani ty ovšem nechybí), obsahuje spíše postřehy o každodenní realitě i zajímavostech z Číny a Pekingu, mentalitě Číňanů, zvycích a tradicích. Zajímavě vypráví o tom, jak se Číňané chovají k cizincům a jak vnímají svou zemi i svět za jejími hranicemi Chmiel, Juraj, Hrob bílého muže, aneb, Afrika skutečnosti a snů /Juraj Chmiel ; - Vyd Praha : Mladá fronta, s. :il. - MDT: ISBN: (váz.). Vlastivěda Afriky, cestopisy, Afrika střední, Afrika západní, Nigérie, Benin, Rovníková Guinea, Kamerun Úzké uličky zarostlé tropickou vegetací lemují jeden náhrobek za druhým. Nicméně ani smrt nezastavila pronikání Evropanů do těchto končin. Záhy si ale celá oblast, kterou na jedné straně lemuje Guinejský záliv a na straně druhé o něco zdravější podnebí sahelského pásu, získala nechvalně proslulé pojmenování "Hrob bílého muže". 11

12 908.6 P Tunisko Jousiffe, Ann Tunisko :[kam jít, ubytování, zajímavosti] /Ann Jousiffe ; [fotografie Jenny Burke... et al. ; překlad Geodezie Brno] - Brno : Geodezie, c s. :il., mapy - MDT: P Tunisko. - ISBN: Afrika - průvodci, Tunisko, turistika, turistické průvodce Cestovní příručka poskytuje turistům přehledně uspořádané informace o zajímavých turistických lokalitách a místech tohoto severoafrického státu. Úvodní kapitola stručně informuje o historii, podnebí, flóře, fauně, ekonomice, obyvatelstvu, náboženství, stravovacích zvyklostech a ostatních zajímavostech Tuniska. Další kapitoly se soustřeďují na popis zajímavých oblastí a míst jedné z nejmenších zemí severní Afriky: hlavní město Tunis, severní Tunisko, poloostrov Cap Bon, střední Tunisko, záliv Gabés, jižní část s pouští. Za každou kapitolou jsou praktické informace o dopravě, stravování, ubytování, typy na výlety a prohlídky a důležité kontaktní adresy. Publikace je doplněna množstvím barevných fotografii, mapkami a přehledy podnebí. 912 Kroměřížskocykloturistická mapa : 1: /zpracování: m-ark Marketing a reklama ; texty cyklotras Miroslav Rozkošný - Zlín : Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, mapa :barev. ;64 x 93 cm, složeno na 16 x 11 cm - MDT: ISBN: (Složeno). Mapy. Plány. Atlasy, cykloturistické mapy, cykloturistika, Krměřížsko, Morava 912 Jeseníky 1: cykloturistická mapa, profily vybraných cyklotras, rozlišení povrchu cyklotras, kilometráž v mapě /design a zpracování Kartografie PRAHA - Šumperk : Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, c mapa :barev. ;60 x 45 cm, složeno na 23 x 12 cm - MDT: ISBN: (Složeno) :. Mapy. Plány. Atlasy, cykloturistické mapy, Jeseníky, Morava, cykloturistika 912 Cyklotrasy v Kladském pomezíaktuální cyklomapa 1: včetně výškových profilů doporučených tras a vyznačených tras závodů horských kol Rallye Sudety a Apache Jestřebí Hory, které jsou celoročně přístupné všem bikerům - [S.l.] : Reklamní studio Kazi, mapa :barev. ;70 x 47 cm, složeno na 23 x 12 cm - MDT: ISBN: (Složeno) :. Mapy. Plány. Atlasy, cykloturistické mapy, Kladské pomezí, Česko, východní Čechy, cykloturistika 912 London :mit Strassenverzeichnis - Ostfildern : Falk Verlag, [200-?]. - 1 list ;64 x 85 cm - MDT: ISBN: Mapy. Plány. Atlasy, Londýn (Anglie) Plán Londýna je na rubu doplněn rejstříkem ulic, informacemi pro turisty a plánkem sítě londýnského metra. 12

13 929 Retková, Marie, Dobrý večer, vážení diváci! :Marie Retková zachycuje 33 zpovědí hlasatelů České televize - Vyd Praha : Clarton, s., [30] s. barev. obr. příl. :il., portréty ;24 cm - MDT: ISBN: (váz.). životopisy, televizní hlasatelé, Česko Populární hlasatelé České televize tentokrát před mikrofonem Marie Retkové. Autorka zachytila životní osudy legend české obrazovky od počátku televize dodnes. Třiatřicet medailonů přibližuje osobnosti, jakými jsou Jarmila Šusterová, Milena Vostřáková, Jaroslava Panýrková, Miloš Frýba, Alexander Hemala a další. Čtenář má tak poprvé možnost poznat profesi hlasatele prostřednictvím jejích nositelů. 929 Vavrouška, Petr, Ruské duše /Petr Vavrouška ; ilustrační foto Jan Šibík - 1. vyd. - Praha : Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, s. :il. (některé barev.), portréty ;22 cm - MDT: ISBN: (Radioservis : v knize neuvedeno : váz.). životopisy, Rusko, stol., osobnosti, názory, postoje, společnost, politické aféry, kultura, masmédia Bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Rusku připravil knihu rozhovorů s třiceti nejzajímavějšími lidmi, s nimiž se setkal během svého pobytu v této zemi. Jejich prostřednictvím poznáme historii i současnost ruské společnosti se všemi rozpory a problémy, ale také bohatství její kultury. Mezi zpovídané osobnosti patří sovětský vůdce Michail Gorbačov, jeho ministr zahraničí Eduard Ševardnadze, šachista a politik Garry Kasparov, špion Andrej Lugovoj, čečenský prezident Ramzan Kadyrov, dirigent Maxim Šostakovič, Stalinův vnuk Jevgenij Džugašvili, syn nositele Nobelovy ceny za literaturu Jevgenij Pasternak, překladatelka románů Milana Kundery Nina Šulginová, hokejový trenér Viktor Tichonov či herec Oleg Tabakov. 929 Gen :100 Čechů dneška.podle televizního projektu Fera Feniče napsal Martin Komárek a Jana Kasalová ; fotografie Karel Meister - Vyd Praha : Fischer, s. :il. - MDT: ISBN: (soubor). životopisy, osobnosti, Česko, televizní pořady, dokumenty, Gen Od 1. ledna 1993 začal lámat rekordy v divácké sledovanosti dokumentární cyklus: " GEN " (Galerie Elity Národa), který v krátkých portrétech představoval "Sto Čechů dneška". 929 Gen :100 Čechů dneška.podle televizního projektu Fera Feniče napsali Martin Komárek, Jan Lipold a Roman Gallo ; fotografie Karel Meister - Vyd Praha : Fischer, s. :il. - MDT: ISBN: (soubor). životopisy, osobnosti, Česko, televizní pořady, dokumenty, Gen Od 1. ledna 1993 začal lámat rekordy v divácké sledovanosti dokumentární cyklus: " GEN " (Galerie Elity Národa), který v krátkých portrétech představoval "Sto Čechů dneška". 13

14 929 Gen :100 Čechů dneška.podle televizního projektu Fera Feniče napsali Roman Gallo... [et al.] ; fotografie Karel Meister - Vyd Praha : Fischer, s. :il. - MDT: ISBN: (soubor). životopisy, osobnosti, Česko, televizní pořady, dokumenty, Gen Od 1. ledna 1993 začal lámat rekordy v divácké sledovanosti dokumentární cyklus: " GEN " (Galerie Elity Národa), který v krátkých portrétech představoval "Sto Čechů dneška". 929 Globocnik, O. Poprzeczny, Joseph Hitlerův kat na Východě :Odilo Globocnik /Joseph Poprzeczny ; z angličtiny přeložila Šárka Stellnerová - Vyd Praha : Academia, s. :mapy ;21 cm - MDT: 929 Globocnik, O.. - ISBN: (váz.). životopisy, Globocnik, Odilo, nacisté, masoví vrazi, 2. světová válka, , Rakousko, holokaust, Polsko, Židé, Slované, koncentrační tábory, etnické čistky, perzekuce, váleční zločinci, rasové teorie Životopis rakouského nacistického aktivisty a pozdějšího velitele SS a policie v Lublinu. Globocnik byl jedním z realizátorů německého plánu na "vyklizení" východní Evropy od Židů a Slovanů a vytvoření prostoru pro rasově čistou populaci. Jeho kariéra začala aktivní účastí na anšlusu Rakouska a vrcholu dosáhla působením v Lublinském distriktu Generálního gouvernementu v l Jako velitel SS se aktivně účastnil organizace etnických čistek, deportací a vyvražďování Židů. Byl jedním z architektů a realizátorů plánu Reinhardt a Generálního plánu Východ. Podílel se na smrti 1,5 mil. Židů, jejichž životní pouť skončila ve vyhlazovacích táborech Treblinka, Sobibor a Belzec. Na konci války byl zajat. Spravedlnosti však unikl. Spáchal sebevraždu. 929 Gruša, J. Gruša, Jiří, Grušova hlídka na Rýnu :rozhovory z let /Karel Hvížďala - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s. :portréty, faksim. ;19 cm - MDT: 929 Gruša, J.. - ISBN: (váz.). životopisy, Gruša, Jiří, stol., Česko, Československo, spisovatelé, čeští spisovatelé, exil, diplomaté, rozhovory Knižní vydání souboru několika rozhovorů, které s českým autorem, žijícím od 80. let 20. století většinou v Německu, vedl zhruba od počátku jeho emigrace český novinář a publicista. V rozhovorech se Karel Hvížďala dotýká složitých situací, které Gruša prožil ještě v Čechách a posléze zažíval v emigraci, byť se obé značně lišilo. Gruša vzpomíná na založení časopisu Tvář, na společenskou a politickou situaci v poválečném Československu, glosuje různá politická rozhodnutí, která jsou stále aktuální. 929 Havel, V. Špaček, Ladislav, Deset let s Václavem Havlem /Ladislav Špaček - 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, s., [24] s. obr. příl. :il. (převážně barev.), portréty, faksim. ;21 cm - MDT: 929 Havel, V.. - ISBN: (váz.). životopisy, Havel, Václav, Špaček, Ladislav, Česko, Československo, stol., prezidenti, tiskoví mluvčí Vzpomínky někdejšího tiskového mluvčího na léta strávená po boku Václava Havla. Ladislav Špaček pracoval v letech jako mluvčí prezidenta Václava Havla. Ve své práci vzpomíná na své seznámení s Václavem Havlem, na zážitky z četných prezidentových zahraničních cest, jeho vztahy se světovými státníky a politiky, domácí cesty, vztahy mezi V. Havlem a V. Klausem, Havlovy zápasy s nemocemi, obě dvě prezidentovy manželky nebo vztahy prezidenta s médii. Prostřednictvím textu si můžeme rovněž utvořit představu o Havlově chování v soukromí a blíže poznat jeho osobnost. 14

15 929 Krejčíř, R. Krejčíř, Radovan, Radovan Krejčíř - Victoria : International contracting and trading corporation, s. :il., fot. (převážně barev.) ;22 cm - MDT: 929 Krejčíř, R.. životopisy, Krejčíř, Radovan, podnikatelé, korupce, mediální kampaně, česko Radovan Krejčíř ve své knize posuje svůj životní příběh. Tuto knihu napsal jako odpověď na silnou mediální kampaň, která je proti němu vedena. 929 Larsson, S. Gabrielsson, Eva, Milénium, Stieg a já /Eva Gabrielssonová & Marie-Françoise Colombaniová - 1. vyd. - Brno : Host, s., [7] s. obr. příl. :il. (převážně barev.), 1 mapa, portréty, faksim. ;20 cm - MDT: 929 Larsson, S.. - ISBN: (brož.) :. životopisy, životní příběhy, Larsson, Stieg, Gabrielsson, Eva, Milenium, švédská literatura, prózy, švédští spisovatelé, literární náměty, literární inspirace Životní příběh Stiega Larssona. V zasvěceném pohledu jeho životní družky působí Milénium jako cosi mnohem víc než jen světoznámý bestseller. Je to alegorie nikdy neutuchajícího boje za morálku a spravedlnost - za hodnoty, o něž Stieg celý život usiloval. Eva Gabrielssonová prozradí, jak Milénium vzniklo. Ty knihy jsou pro ni symbolem celého jednoho života a jedné životní lásky. Ale vážou se k tomu i různé zlé okamžiky. Ten poslední je všeobecně známý: Eva se nikdy nestala Stiegovou zákonitou manželkou, a když zemřel, byla připravena o veškeré dědictví. Stále však bojuje za to, aby jí bylo přiznáno morální právo na Milénium i na soubor Larssonových politických textů. 929 Tesla, N. Tesla, Nikola, Můj životopis a moje vynálezy /Nikola Tesla - Vyd Liberec : Dialog, s. :il. ;21 cm - MDT: 929 Tesla, N.. - ISBN: (váz.). životopisy, Tesla, Nikola, vynálezci, fyzikové, fyzika Životní osudy významného vynálezce, který dodnes platí za magickou osobnost. Už v roce 1909 předpověděl bezdrátové přenosy dat mobilními telefony a sítěmi Kronika druhé světové války /[úvodní studie a odborná revize textu Jaroslav Hrbek ; z německého originálu... přeložili a doplnili Jan Gebhart... et al.] - 1. [i.e. 2.] české vyd. - Praha : Fortuna Print, [2003], c s. :il. (některé barev.), mapy, portréty, faksim. ;30 cm - MDT: ISBN: X (váz.). Dějiny 2. světové války, , 2. světová válka, armády, bitvy, dějiny Přehled nejvýznamnějších událostí 2.světové války od napadení Polska po svržení atomové bomby Stupka, Josef, Velká kronika kralupská L.P L.P /Josef Stupka - 1. vyd. - Praha : Bondy, s. :il. (část barev.), portréty, faksim. ;22 cm - MDT: ISBN: (váz.) :. dějiny Čech, Kralupy nad Vltavou, dějiny, stol., kroniky, historické události, přehledy Tato kronika Kralup obsahuje nejdůležitější události, které zde lidé od roku 1253, kdy se o Kralupech v královské listině poprvé píše, až do roku 2010 prožívali. 15

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu

Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Propagace projektu Archeologie na dosah v Národním muzeu Mgr. Veronika Mikešová Národní muzeum Projekt Archeologie na dosah Probíhá od ledna 2012 do prosince 2014 na Oddělení pravěku a antického starověku

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura)

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?!: pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší ročníky víceletých gymnázií. /Marie Hanzová a Eva Schneiderová. Praha:

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.02/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 6/2011 ostatní společenskovědní obory 1. Bylinky našich babiček / Pierrette Nardo ; [překlad Šárka Surovcová] Brno : Computer Press, 2011 -- 247 s. :. -- čeština. ISBN 978-80-251-2496-3

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Knižní. tipy. pod stromeček

Knižní. tipy. pod stromeček Knižní tipy 2015 pod stromeček Kniha je podle našeho názoru pod stromečkem nezbytnost. Ale jaká by to měla být? Proto jsme se zeptali našich lektorů, kteří pro vás vybrali tituly, které pod stromečkem

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století. Prezentace Prezentace WEBINÁŘ O PROJEKTU MATERIÁLY PRO UČITELE PUBLIKACE ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽMP Otázka1 NAVŠTÍVILI JSTE V UPLYNULÝCH TŘECH LETECH ŽIDOVSKÉ MUZEUM V PRAZE? O PROJEKTU 2011-2013 PODPOŘENO

Více

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ MODERNÍ _ DĚJINY PRO UČITELE _ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ Roční grantový projekt z OP VK výzvy Moravskoslezského kraje MODENÍ DĚJINY PRO _UČITELE Co nabízíme? Moderní formy vzdělávání v oblasti dějin 20.

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7

Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Vzdělávací předmět: Rozšířený anglický jazyk ročník: 7 Výstup rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnici, v autentických materiálech s využitím vizuální opory vyhledá v textu známé výrazy, fráze a informace

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Nejstarší formy komunikace

Nejstarší formy komunikace Nejstarší formy komunikace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice CZ.1.07/1.5.00/34.0370 Mgr. Klára Masařová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13

poslední aktualizace: Hlavní partner 120. výročí Lidových novin. Friday, May 24, 13 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace:23. 5. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin

Více

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová

Základní školy 1. stupeň. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Základní školy 1. stupeň Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Pavla Řehová Vážená paní učitelko, pane učiteli, pro letošní školní rok 2016/2017 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné pro

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_17 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace České Švýcarsko Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause

Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klause Popis projektu Projekt Češi ve světě oslavy Dne české státnosti 2012 proběhne na různých místech v Praze v týdnu od 24. do 30. září 2012 pod záštitou

Více

Výběr z nových knih 9/2012 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 9/2012 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 9/2012 ostatní společenskovědní obory 1. 30 vteřin na náboženství : 50 významných náboženství, o nichž získáte přehled za 30 vteřin / autoři Richard Bartholomew... [et al.] ; editor

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011

Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Praha krásná, chytrá, inspirující a literární! 12. května 2011 Proč jsme se sešli? fenomén Prahy bohatého (sic!), krásného, inspirujícího, živého a pestrého města fenomén kreativity v životě jedince i

Více

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost

Obsah. Co to je MojeMedicína. Nabídka pacientům a jejich blízkým. Nabídka odborníkům. Budoucnost Multimediální průvodce světem medicíny pro lékaře, nelékařský zdravotnický personál, studenty, pacienty a jejich blízké a pro každého, kdo se zajímá o zdraví a medicínu Spuštěno v létě 2010 Obsah Co to

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 2. čtvrtletí 2015 a 3. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2013 ostatní společenskovědní obory 1. Dějinné sousedství Čechů a Němců / Hans Dieter Zimmermann ; [z německého originálu... přeložila Eva Pátková] -- 1. české vyd. Praha : Ústav

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Témata ročníkových seminárních prací

Témata ročníkových seminárních prací Témata ročníkových seminárních prací pro sextu a druhý ročník ve školním roce 2014-2015 Vyučující/ počet ročníkových prací Mgr. Dejdarová Téma Vikingové /jejich život na severu a jejich cesty/ Hedvábná

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Mediální výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Mediální výchova Obsah předmětu Mediální výchova byl vytvořen propojením a upravením obsahů části

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník kritické a vnímání mediálních sdělení 6. Průřezové téma - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě oznámení, kritické ; TV - diskuse

Více

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 3/2015 ostatní společenskovědní obory 1. Církev : průvodce českou historií / Alena a Vlastimil Vondruškovi -- Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2014 -- 199 s. -- cze ISBN 978-80-7429-441-9

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa

Jiří KOLBABA. Profil činnosti cestovatele a fotografa Jiří KOLBABA Profil činnosti cestovatele a fotografa JIŘÍ KOLBABA Cestovatel, dobrodruh a fotograf Jiří Kolbaba (*1957), viceprezident Českého klubu cestovatelů, přibližuje svými snímky i příběhy české

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie

Výběr z nových knih 11/2015 psychologie Výběr z nových knih 11/2015 psychologie 1. Antropoložka na Marsu : podivuhodné a výjimečné životy geniálních a psychicky odlišných osobností / Oliver Sacks ; z anglického originálu An anthropologist on

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

JEDEN DEN V ŽIVOTĚ VOJÁKA _METODICKÝ LIST

JEDEN DEN V ŽIVOTĚ VOJÁKA _METODICKÝ LIST JEDEN DEN V ŽIVOTĚ VOJÁKA _METODICKÝ LIST MILAN HES Metodický list doporučujeme využít během vyučovací hodiny (45 minut). Tato hodina může být koncipována jako úvod k problematice I. světové války, rovněž

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

TV POŘAD SRDCE REGIONU

TV POŘAD SRDCE REGIONU TV POŘAD LIBERECKÝ KRAJ KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOČESKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ JIHOMORAVSKÝ

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2014 a 1. čtvrtletí 2015 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK stratifikovaný náhodný výběr lokalit adresní výběr kombinovaný s náhodným výběrem v lokalitě

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU (2013/2014)

TÉMATA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU (2013/2014) Vedoucí práce: Mgr. M. Binterová Předmět: ANGLICKÝ JAZYK TA ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ MY LIFE (PAST, PRESENT, FUTURE) MŮJ ŽIVOT V MINULOSTI, PŘÍTOMNOSTI A BUDOUCNOSTI POPIS VLASTNÍHO ŽIVOTA S ÚVAHOU A PLÁNY

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 2. a 3. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 2. a 3. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku (CAPI) část dotazníku

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014

MEDIA PROJEKT. 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 MEDIA PROJEKT 4. čtvrtletí 2013 a 1. čtvrtletí 2014 Základní parametry výzkumu realizace MEDIAN a STEM/MARK vícestupňový stratifikovaný náhodný adresní výběr face to face dotazování s využitím notebooku

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

PC, POWER POINT, dataprojektor

PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Speciální vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Dějepis - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010

Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit. Konference - Ostrava 2010 Moravskoslezský kraj kraj technických atraktivit Konference - Ostrava 2010 Využití technických staveb a zařízení v cestovním ruchu Doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Obchodně podnikatelská fakulta Slezské

Více

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, zabývá se vnějšími vlivy okolního prostředí.

Prezentace seznamuje žáky se základy marketingu, zabývá se vnějšími vlivy okolního prostředí. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 29_MAR

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více