LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA"

Transkript

1 Poliklinika Města Bystřice n.p. s.r.o. OKBH Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: květen 2015 Verze: 03 Platnost do: aktualizace Počet stran: 34 Kód dokumentu: S 01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Jana Jeníčková Věra Prokopová Ing. Jana Jeníčková MUDr. Božena Višňovská

2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám příručku, kde naleznete přehled laboratorních vyšetření dostupných na Oddělení klinické biochemie a hematologie Polikliniky Města Bystřice nad Pernštejnem. Příručka je určena především lékařům a zdravotním sestrám regionu, kteří potřebují informace o naší činnosti. Příručka je vytvořena v souladu s normou ČSN EN ISO Věříme, že v ní najdete nejen potřebné informace pro naši vzájemnou spolupráci, ale i inspiraci pro Vaši další činnost. Pracovníci OKBH Polikliniky Bystřice nad Pernštejnem. 2/34

3 A.1 Obsah B. Informace o laboratoři B.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje... 4 B.2 Základní informace... 4 B.3 Zaměření laboratoře... 4 B.4 Úroveň pracoviště... 4 B.5 Organizace laboratoře a vybavení... 4 B.6 Spektrum nabízených služeb... 5 B.7. Popis nabízených služeb... 5 C. Manuál pro odběry primárních vzorků... 7 C.1 Základní informace... 7 C.2 Požadavkové listy... 7 C.3 Požadavky na statimové vyšetření... 8 C.4 Ústní požadavky na vyšetření... 8 C.5 Používaný odběrový systém... 9 C.6 Příprava pacienta před vyšetřením... 9 C.7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku... 9 C.8 Odběr vzorku...10 C.9 Množství vzorku C.10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita C.11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky C.12 Informace o dopravě vzorků C.13 Informace o svozu vzorků D. Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků D.2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků D.3 Postupy při nesprávné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky...15 D.4 Vyšetřování smluvnímu laboratořemi...15 E. Vydávání výsledků a komunikace laboratoří...15 E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech...15 E.2 Informace o formách vydávání výsledků...16 E.3 Typy nálezů a laboratorních zpráv...16 E.4 Vydávání výsledků pacientům...17 E.5 Opakovaná a dodatečná vyšetření E.6 Změny výsledků a nálezů...17 E.7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku...17 E.8 Konzultační činnost laboratoře...18 E.9 Způsob řešení stížností E.10 Vydávání potřeb laboratoří...18 F. Abecední seznam laboratorních vyšetření...18 G. Přehled laboratorních vyšetření...19 H. Požadavkové listy /34

4 B. Informace o laboratoři B.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Název organizace: Poliklinika Města Bystřice nad Pernštejnem s.r.o. Adresa: Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem Ředitel: Ing. Jaroslava Chalupová Telefon: IČO: Název pracoviště: Oddělení klinické biochemie a hematologie Vedoucí laboratoře: Ing. Jana Jeníčková Vedoucí laborantka: Věra Prokopová Lékařský garant: Mudr. Božena Višňovská Telefon: Provozní doba: pondělí pátek 6:30 15:00 B.2 Základní informace Laboratoř má v souladu se svým přístrojovým vybavením a odbornými možnostmi stanoven soubor laboratorních vyšetření, které může realizovat. Personální obsazení pracovníků laboratoře splňuje svým vzděláním podmínky odborné způsobilosti. B.3 Zaměření laboratoře Laboratoř se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická a hematologická vyšetření. V laboratoři se zpracovávají vzorky od: ambulantních pacientů praktických lékařů pro dospělé a děti internistů, gynekologů a dalších odborných lékařů veterinárních lékařů samoplátců Laboratoř v případě potřeby poskytuje konzultační služby. B.4 Úroveň pracoviště V květnu 2009 laboratoř získala certifikát dle normy ISO EN 9001:2001. Certifikace byla provedena certifikační společností DQS Czech s.r.o. Laboratoř je registrována u NASKL od Je vedena v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru. Laboratoř úspěšně absolvovala NASKL Audit I v roce 2012 a NASKL Audit II v roce V současné době se připravujeme na Dozorový audit A podle normy ISO 15189:2013. B.5 Organizace laboratoře a vybavení Laboratoř je uspořádána do těchto úseků: biochemie imunochemie hematologie a koagulace moče 4/34

5 Laboratoř poskytuje přesně definované spektrum rutinních a specializovaných vyšetření. Zajišťuje provoz v pracovních dnech od 6:30 do 15:00 hodin. Všechna stanovení jsou prováděna denně. Přístrojové vybavení: biochemický analyzátor Mindray BS 400 hematologický analyzátor Mindray BC 5800 imunochemický analyzátor TOSOH AIA 360 imunochemický analyzátor minividas koagulační analyzátor Behnk Trombotimer glukózový analyzátor Biosen C-line analyzátor glykovaného hemoglobinu TOSOH G7 močový analyzátor Clinitek 500 laboratorní informační systém LIRS mikroskopy a centrifuga B.6 Spektrum nabízených služeb Laboratoř poskytuje: základní biochemická a hematologická vyšetření z běžně získávaných biologických materiálů jako krev a moč specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů) konzultační služby v oblasti klinické biochemie a hematologie vyšetření pro veterinární účely vyšetření pro samoplátce související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (dodávky odběrových potřeb a zdravotnického materiálu) komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému, včetně archivace. Spektrum vyšetření prováděných na OKBH: Základní biochemická vyšetření: Albumin ALP ALT AST Amyláza sérum ASLO Bilirubin celkový Bílkovina celková Ca Cl CRP Fe Glukóza GGT GMT Cholesterol Cholesterol HDL Cholesterol LDL K Kreatinin Kyselina močová Mg Na P Speciální biochemická vyšetření C-peptid Glykovaný hemoglobin IgE celkové Estradiol Ferritin FSH FT3 FT4 HBsAg HCG Progesteron Prolaktin PSA PSA volná frakce T3 T4 Testosteron TSH Moč: Amyláza moč Chemicky Kreatinin clearence Mikroalbumin 5/34

6 Triglyceridy Urea Základní hematologická vyšetření: Krevní obraz Krevní obraz + DIFF Moč a sediment Drogy Koagulace: APTT D-Dimer Fibrinogen Krvácivost Quick B.7 Popis nabízených služeb Funkční testy přehled Pro všechny uvedené funkční testy jsou k dispozici podrobné písemné návody pro zdravotnický personál, případně instrukce pro pacienty. Principy běžně prováděných testů se základními údaji o jejich provedení uvádíme v následujícím přehledu. Pokud se odebírá více vzorků, musí být zcela přesně označeny (identifikace pacienta, čas, pořadí). Orální glukózový toleranční test (OGTT) Orální glukózový toleranční test se používá k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem stanovení glukózy v plazmě žilní krve FPG vyšší než 7,0 mmol/l. Jde jednak o stavy s hraniční FPG (5,6-6,99 mmol/l), jednak v situacích s FPG nižší než 5,6 mmol/l, při nichž bylo vysloveno podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích vyšetření nebo jedná-li se o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Při nálezu porušené glukózové tolerance (PGT) se OGTT opakuje ve dvouletých intervalech. OGTT se dále používá v těhotenství u skupin se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. V tomto případě se test provádí ve týdnu gravidity. Kritéria pro hodnocení FPG Vyloučení DM Zvýšené riziko DM = HGL (hraniční glukóza nalačno) Diabetes mellitus < 5,6 mmol/l 5,6 až < 7,0 mmol/l 7,0 mmol/l Diagnózu HGL nebo DM je vždy nutné potvrdit opakovaným druhým vyšetřením (novým odběrem krve) v některém z příštích dnů. Biologickým materiálem pro OGTT je plazma žilní krve. V plazmě kapilární krve je za běžných okolností stejná koncentrace glukózy jako v plazmě žilní krve. Ale po zátěži glukózou činí rozdíl mezi plazmou kapilární a žilní krve % (v řadě případů i více). Orální glukózový toleranční test (OGTT) glykemická křivka pro dospělé Indikace: u osob 15 let a starších se vyšetřují rizikoví jedinci příbuzní diabetiků 1. stupně, osoby s diabetem v rodině pacienti podezřelí z abnormality glukózové tolerance osoby s FPG 2x po sobě ověřenou v rozmezí 5,6 7.0 mmol/l nemocní s přechodně zvýšenou glykemií při akutním infarktu myokardu a při cévní mozkové příhodě (nejdříve 6 týdnů po akutním stadiu onemocnění) hypertonici, pacienti s hyperlipoproteinemiemi, endokrinopathiemi, s hypoglykemickými stavy, obézní osoby s obezitou nad 20 % ideální váhy Orální glukózový toleranční test (OGTT) těhotné Provádí se jako 3-bodový test. 6/34

7 Vyšetření OGTT se nesmí provádět: při glykemii nalačno v plazmě žilní krve u dospělých > 7,0 mmo/l při glykemii nalačno v plazmě žilní krve u těhotných > 5,6 mmol/l při akutních oběhových poruchách a horečnatých stavech, pokud má pacient akutní zažívací poruchy (zvracení, průjmy, stavy po resekcích žaludku a střev, poruchy resorpce a pasáže). kontraindikací jsou i stresové stavy a období 6 týdnů po nich (cévní mozkové příhody, infarkty, operace, úrazy, popáleniny a delší hladovění) vadí i některé léky (perorální kontraceptiva, salicyláty atd.) a krátká doba po přerušení léčby diabetogenními farmaky. Příprava k OGTT Strava má být nejméně po dobu 3 dnů před OGTT standardizována (navyklá strava s obsahem g sacharidů). Nemá být dodržována redukční dieta, má být navyklá fyzická zátěž. Hladovění v předvečer testu má trvat minimálně 8 hodin. Je-li to možné, pacient vynechá ranní léky a vezme si je až po ukončení testu. Vyšetření požadujte na samostatné žádance, kde uveďte předchozí hodnotu lačné glykémie. Předchozí hodnotu lačné glykémie požadujeme proto, aby nebyli zatěžováni podáním glukózy nemocní, u nichž diagnózu DM potvrzuje lačná glykémie 7,0 mmol/l, respektive u těhotných glykémie 5,6 mmol/l. Pacienta je nutné před testem osobně poučit. Test se objednává telefonicky nebo osobně na OKBH. Provedení - glykemická křivka pro dospělé Pacient se dostaví do 7:30 ráno nalačno. Bude mu odebrána žilní nesrážlivá krev. Ihned nato vypije během 5 minut roztok glukózy (75g v 250 ml vody). U osob do 43 kg a dětí se aplikuje 1,75 g glukózy/kg. Za 2 hodiny po podání glukózy provedeme u pacienta znovu odběr krve. Po dobu provádění testu by pacient měl dodržovat tělesný a duševní klid, sedět, nechodit. Pacient nesmí kouřit a jíst. Provedení - glykemická křivka pro těhotné Pacientka se dostaví do 7:30 ráno nalačno. Bude jí odebrána žilní nesrážlivá krev. Nato vypije během 5 minut roztok glukózy (75g v 250 ml vody). Druhý odběr krve u pacientky se provede za 60 minut a třetí odběr za 120 minut od vypití roztoku glukózy. Po dobu provádění testu by měl být dodržován tělesný a duševní klid, sedět, nechodit. Pokud pacientka po vypití sladkého roztoku zvrací anebo dostala průjem, sdělí to odběrové sestře a test bude ukončen. Hodnocení ogtt u dospělých Glykémie 2 hodiny po zátěži Hodnocení < 7,8 mmol/l DM vyloučen 7,8 až < 11,1 mmol/l Porušená glukózová tolerance (PGT) 11,1 mmol/l Diabetes mellitus Při nálezu porušené glukózové tolerance (PGT) se OGTT opakuje do 2 let. C.1 Základní informace C. Manuál pro odběry primárních vzorků V manuálu pro odběr primárních vzorků jsou uvedeny pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité nejenom pro pracovníky laboratoře, ale i pro pracovníky odpovědné za odběry primárních vzorků. Je vhodné tyto pokyny dodržet, aby nedošlo ke zkreslení stanovovaných hodnot a následné chybné interpretaci výsledků. 7/34

8 Všechna prováděná vyšetření jsou uvedena v kapitole B.6 (Spektrum vyšetření). Součástí laboratorní příručky je také kapitola F: Přehled laboratorních vyšetření, kde je kompletní seznam vyšetření s informacemi o odběrech, přípravě pacienta, pokyny k transportu vzorku do laboratoře a referenční meze včetně interpretace jednotlivých vyšetření. C.2 Požadavkové listy Objednávání biochemických a hematologických vyšetření na OKBH se provádí pomocí požadavkových listů - laboratorní žádanky vyšetření, která je přiložena ke vzorku. Žádanka je na vyžádání k dispozici v laboratoři. V naší laboratoři používáme jednu žádanku pro dodání více druhů vzorků. Laboratoř přijme i jinou žádanku, pokud jsou na ní uvedeny všechny nezbytné údaje a všechna požadovaná vyšetření jsou jednoznačně identifikovatelná. Všechny žádanky archivujeme 5 let. Žádanka musí mít uvedené minimálně tyto údaje: jméno, příjmení, popř. titul pacienta rodné číslo, popř. číslo pojistky pacienta (cizinci) kód pojišťovny pacienta /pojištěnce minimálně základní diagnóza identifikace žadatele o vyšetření razítko (jméno lékaře, IČP, odbornost, ambulance, adresa), podpis lékaře, který vyšetření požaduje požadovaná vyšetření označená v příslušné kolonce datum a čas odběru datum a čas příjmu vzorku laboratoří - je uveden v LIS. Povinně podmíněné údaje: to jsou údaje nutné k provedení daného vyšetření včetně výpočtu nebo zhodnocení vyšetření (hmotnost, výška, množství moče, délka gravidity apod.). Požadavek, jaký údaj navíc je třeba, je uveden v pokynu pro toto vyšetření nebo v kapitole F: Přehled laboratorních vyšetření. Nepovinné údaje: telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo závažného výsledku popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován /např. s manžetou bez manžety, vleže vsedě, s blíže specifikovanou zátěží apod./ Žádanka musí být vyplněna čitelně nejlépe propisovací tužkou (ne obyčejnou) tak, aby při další manipulaci se žádankou nedošlo k poškození údajů na žádance. Požadavek na vyšetření a identifikace pacienta na žádance a zkumavce musí být vždy jednoznačné, aby nedošlo k jakékoliv záměně. Pokud dojde k nesprávné identifikaci pacienta na žádance nebo zkumavce, laboratoř postupuje podle D.3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. Pokud dojde při transportu k poškození nebo vylití obsahu zkumavky, laboratoř to oznámí a požádá o nový odběr (viz D.2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků). Vzor žádanky používané v naší laboratoři je uveden v kapitole. C.3 Požadavky na statimové vyšetření Urgentní vyšetření vybraných parametrů jsou v laboratoři zpracovány přednostně. Za požadavek na urgentní vyšetření je považována žádanka, která je označena statim. Vzorky, které jsou zpracovávány v tomto režimu, mají přednost před ostatními vzorky. C.4 Ústní požadavky na vyšetření 8/34

9 V případě potřeby může laboratoř přijmout ústní (telefonický) požadavek na laboratorní vyšetření, byl-li do laboratoře již doručen materiál a žádanka daného pacienta. Laborantka doplní žádanku dle pokynů lékaře oddělení o doobjednané analýzy. Příjem doobjednaných vyšetření zajišťuje laborantka na přijmu biologického materiálu. Materiál je skladován v laboratoři minimálně po dobu 48 hodin po zpracování, ale vybrané parametry nelze po určité době vzhledem k jejich stabilitě již zpracovávat. Případné ústní požadavky je tedy nutné sdělit laboratoři neprodleně. Tato omezení se týkají především těchto parametrů: bilirubin, glykémie, kalium, KO, koagulační vyšetření (bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření v kapitole F Laboratorní příručky). Ústní požadavek na vyšetření přijímá laboratoř pouze od lékaře nebo pověřené sestry, nikoliv od pacientů. Výjimku tvoří pacienti samoplátci, zde však doporučujeme konzultaci s ošetřujícím lékařem, vyšetření jsou provedena až po jejich úhradě. C.5 Používaný odběrový systém V laboratoři používáme uzavřený odběrový systém VACUTAINER, otevřený odběrový systém MUF-Pro a systém Dispolab pro děti. Zkumavky pro odběr a transport materiálu jsou následující: Typ odběrového materiálu Srážlivá žilní krev plastová zkumavka s aktivátorem srážení otevřený systém pro děti: červený uzávěr Nesrážlivá žilní krev plastová zkumavka s K3EDTA uzavřený systém: fialový uzávěr otevřený systém: zelený uzávěr otevřený systém pro děti: fialový uzávěr Nesrážlivá žilní krev plastová zkumavka s Na citrátem 1:9 uzavřený systém: modrý uzávěr otevřený systém: žlutý uzávěr růžový uzávěr Nesrážlivá žilní krev plastová zkumavka s Na citrátem 1:4 uzavřený systém: černý uzávěr Nesrážlivá žilní krev plastová zkumavka s NaF/oxalát uzavřený systém: šedý uzávěr Kapilární krev kapilára 20 µl + zkumavka typu Eppendorf s 1ml systémového činidla Odběr moče plastová zkumavka, žlutý uzávěr 10 ml Použití běžná biochemická a imunochemická vyšetření KO, glykovaný hemoglobin koagulace sedimentace glykémie, OGTT glykemie-diabetická poradna C.6 Příprava pacienta před vyšetřením Standardní odběr se provádí ráno, pokud možno nalačno, po zklidnění vsedě nebo vleže. Odběr žilní krve nalačno: Odběr žilní krve je vhodné provést ráno mezi hodinou. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla, mléčné výrobky a mléko, nepožívá alkoholické nápoje. Pokud to lze, má pacient po konzultaci s lékařem vynechat léky 3 dny před odběrem. Ráno před odběrem se doporučuje, aby pacient vypil 0,25 l vody, resp.čaje. Pokud není požadováno vyšetření glykémie, může být tekutina slabě oslazena. Odběr ranního vzorku moče: 9/34

10 Poučený pacient odebere střední proud ranní moče. Je nezbytné omýt zevní genitál, aby se zabránilo chemické a bakteriální kontaminaci. C.7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku V laboratoři jsou přijímány pouze řádně vyplněné žádanky a řádně označené vzorky biologického materiálu. Jednoznačná identifikace pacienta na žádance a vzorku je určena těmito údaji: Jméno a příjmení pacienta Rodné číslo pacienta nebo číslo pojistky (u cizinců). Pokud je nádobka s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta. Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Musí být ale vždy jednoznačná identifikace daného pacienta na žádance a na štítku na zkumavce, aby nemohlo dojít k záměně. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta dle požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému, kde je mu přiděleno pořadové číslo, pod kterým je vzorek dále zpracováván. Zároveň se pro vzorek tiskne čárový kód se jménem, RČ a číslem pacienta. Přiřazené číslo je také uvedeno na výsledkovém listu. Upozornění: Pokud je materiál během transportu vylitý nebo rozbitý, laboratoř Vám to telefonicky oznámí a požádá Vás o nový odběr - více v bodě D-2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků. C.8 Odběr vzorku Odběr vzorku je jeden z preanalytických faktorů, který může ovlivnit výsledek laboratorního vyšetření. Dodržení pokynů uvedených v této příručce je důležité pro správné zpracování biologického materiálu a zaručuje správné stanovení výsledků. Při nedodržení může dojít ke zkreslení stanovovaných hodnot a k jejich chybné interpretaci, která může v důsledku vést k poškození pacienta nebo ke zbytečnému opakování odběru. Při provádění odběru je důležité pacientovi zabezpečit pohodlí. Krev je vhodné odebírat vsedě, pacient má být před odběrem asi 30 minut v klidovém režimu. Otevřený systém MUF-Pro: odběr volně proudící krve do předem připravených zkumavek nebo velmi jemným tahem pístu stříkačky. Při použití jehly a stříkačky se provede venepunkce, uvolníme škrtidlo a odebereme potřebné množství krve. Pokud je třeba, použijeme další stříkačku nebo necháváme krev nakapat, pak je nezbytné podložit jehlu gázovým nebo buničitým čtverečkem a zabránit pohybu jehly v žíle. U klasických odběrových souprav je z bezpečnostních důvodů zakázána další manipulace, která by mohla vést ke vzniku infekčního aerosolu. Stříkačku s krví vyprazdňujeme pozvolna a po stěně zkumavky. Nesmí dojít k silnému tlaku, aby nedocházelo k pěnění krve. Pro dětské pacienty je možné použít otevřený odběrový systém Dispolab. Vakuový odběr se zkumavkami Vacutainer: zkumavku nasadíme do držáku jehly, propíchneme uzávěr zkumavky a krev necháme volně natéct do zkumavky. Při odběru více zkumavek pouze vyjmeme již odebranou zkumavku a nasadíme stejným způsobem novou. Zkumavky jsou evakuované tak, aby byl nabrán přesný objem krve uvedený na zkumavce. Upozornění: Pokud se provádí odběr na více vyšetření z jednoho vpichu, mělo by být dodrženo toto pořadí plnění zkumavek: zkumavka pro hemokulturu, zkumavky bez přísad, zkumavky pro 10/34

11 hemokoagulaci, ostatní zkumavky s přísadami a to v pořadí: K 3EDTA, citrátové, heparinové, oxalátové a fluoridové. Odběr kapilární krve Odběr provedeme tak, že pacienta posadíme, paži necháme volně podél těla. Provedeme dezinfekci místa vpichu. Otřeme nebo necháme dokonale zaschnout dezinfekční prostředek, potom lancetou uděláme ranku (nevhodné je použití jehly, neboť poranění je hloubkové, velmi malé a z toho vyplývá malá tvorba kapky), z které necháme vytéct kapku krve. Tu setřeme a teprve nyní začneme nabírat krev do připravených mikrozkumavek nebo kapiláry. Nikdy násilím netlačíme na zakončení prstu, v takovém případě je krev většinou hemolytická a musíme odběr opakovat. Krev se nechá volně stékat do odběrové nádobky. Na ranku po vpichu přiložíme tampon, který si pacient přidrží. Pokud je malé prokrvení, je možno místo vpichu nahřát teplým obkladem. Při odběru kapilární krve k vyšetření glukózy se plná kapilára (objem 20 μl) vloží do zkumavky typu eppendorf, ve které je 1 ml systémového roztoku, uzavře a promíchá. Společně s odebraným biologickým materiálem je třeba vždy dodat řádně vyplněnou žádanku viz. kapitola C. 2 Požadavkové listy Chyby při odběru žilní krve Chyby při přípravě nemocného pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace cholesterolu, triglyceridů i glukózy v době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi pacient nevysadil před odběrem léky, které mohou stanovení ovlivnit odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži delší cestování před odběrem se může negativně projevit např. u kardiaků, je zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá, odběry mimo ráno ordinujeme proto jen výjimečně, kdy výsledek může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování pacient před odběrem dlouho nepil, výsledky mohou být ovlivněny dehydratací Chyby způsobené nesprávným použitím škrtidla Dlouhodobé zatažení paže nebo nadměrné cvičení (pumpování) se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů. Chyby vedoucí k hemolýze vzorků Hemolýza vadí většině biochemických a hematologických vyšetření zejména proto, že řada analytů přechází z erytrocytů do séra či plazmy a zbarvení séra uvolněným hemoglobinem interferuje s některými analýzami. Hemolýzu mimo jiné způsobuje: použití vlhké odběrové soupravy znečištění jehly nebo pokožky od ještě nezaschlého dezinfekčního roztoku znečištění odběrových nádob použití příliš úzké jehly, krev se násilně nasává prudké vstřikování krve ze stříkačky do zkumavky vstřikování krve do zkumavky přes jehlu použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla kontaminace krve povrchem kůže při zachycování do zkumavky prudké třepání krve ve zkumavce po odběru uskladnění plné krve v lednici prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře 11/34

12 Pokud je vzorek hemolytický, laborantka provádějící vyšetření o tom provede poznámku do žádanky v LIS, aby o možném ovlivnění stanovení byl informován lékař. Chyby při adjustaci, skladování a transportu použili se nevhodné zkumavky použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny zkumavky s materiálem byly potřísněny krví uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra či plazmy (řada látek včetně enzymů přešla z krvinek do séra nebo do plazmy, rozpad trombocytů vede k uvolnění destičkových komponent) krev byla vystavena teplu krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu (krev určenou k přesnému stanovení koncentrace bilirubinu chraňte i před normálním denním světlem a světlem zářivek, protože světelné paprsky urychlují oxidaci bilirubinu, který pak nelze správně stanovit) Další okolnosti ovlivňující kvalitu vyšetření Hyperbilirubinemie žlutým zbarvením séra mohou být ovlivněna fotometrická měření celé řady analytů. Lipémie chylózní sérum, příčinou je buď nedodržení odběru na lačno, nebo porucha lipidového metabolismu. Chyby při odběru kapilární krve vznik hematomu při nadměrném krvácení a nevhodném zvolení místa vpichu při neotření první kapky krve dochází k naředění vzorku a ovlivnění výsledků při špatném prokrvení krev samovolně nevytéká a nadměrným tlakem jsou výsledky zkresleny Odběr moče Moč se odesílá na vyšetření čerstvá, na sediment nejlépe první ranní, odebraná po umytí zevního genitálu. Pacienta je třeba poučit. Neodebírat moč dříve než po minimálně 4 hodinách stání moči v močovém měchýři, i když byl močový měchýř vyprazdňován dříve během noci. Takto získaný vzorek moče obsahuje analyty, částice i elementy v optimální koncentraci a umožňuje případný časově optimální růst bakterii v močovém měchýři. První proud se neodebírá, protože je vždy kontaminována běžnou uretrální flórou, teprve druhá porce se odebírá do odběrové nádoby. Optimální množství odebrané moče je alespoň 10 ml. Zkumavku označit nálepkou se jménem a rodným číslem. U žen v období menstruace, krátce před ní nebo po se vyšetření moče neprovádí (ery v moči). Pokud je vyšetření nutné, je třeba vyšetřit moč cévkovanou. Vzorek je třeba dopravit do laboratoře do jedné hodiny od vymočení. C.9 Množství vzorku Množství odebrané krve závisí počtu naordinovaných analýz. Na běžná biochemická vyšetření ze séra stačí 1 plná zkumavka (5 nebo 9 ml). Požaduje-li klient širokou škálu vyšetření v kombinacích biochemie a imunochemie (více než 15 vyšetření), doporučujeme odebírat 2 zkumavky. Pro vyšetření krevního obrazu nebo koagulace stačí 1 plná, po rysku naplněná zkumavka (zabezpečení správného poměru krve a antikoagulantu). Při nejistotě o potřebném množství vzorku je možné toto kdykoliv telefonicky konzultovat s laboratoří. C.10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 12/34

13 Zkumavky s biologickým materiálem musí být po odebrání a náležitém označení skladovány při teplotě odběrové místnosti tj. přibližně při 25 C. Vzorek by neměl být vystaven extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu světlu (v teple dochází k inaktivaci enzymů, rychleji klesá koncentrace glukózy). Do doby transportu se vzorky ukládají tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození např. třepáním. Plná krev nesmí zmrznout (mráz může způsobit hemolýzu). Požadují-li to vybrané analyty, jsou pokyny pro nezbytné operace se vzorkem uvedeny u jednotlivých vyšetření v kapitole F Laboratorní příručky. Při zpracování vzorku v laboratoři je se vzorkem nakládáno tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, proto lze vybraná vyšetření doplnit na základě požadavku zdravotnického zařízení ještě i v následujících dnech. Lékař tak může požadovat doplnění vybraných vyšetření po prvotním seznámení s nálezem, aniž by pacient musel znovu podstoupit odběr krve. Skladování do doby analýzy během pracovního dne Do doby analýzy během pracovního dne se biologický materiál skladuje tak, aby se zabránilo znehodnocení, rozlití, kontaminaci, přímému vlivu slunečního záření, tepla. Skladování za účelem možnosti doplnění nebo opakování analýz Biologický materiál se skladuje v laboratoři podle vlastností analytu a doporučení o preanalytické fázi v chladničce při definované teplotě 2 až 8 o C po dobu 48 hodin. C.11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Všichni zaměstnanci laboratoře jsou seznámeni a dodržují Provozní řád a Organizační řád OKBH, kde jsou popsány základní požadavky na hygienicko-protiepidemiologický režim a postupy při vyšetřování a dalších činnostech tak, aby nedocházelo ke vzniku a šíření laboratorních nákaz. Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb. Hlavní zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: každý vzorek biologického materiálu je nutné považovat za potencionálně infekční. žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nákazou musí být viditelně označeny. vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku nebezpečí, která by mohla vzniknout během práce s chemikáliemi nutnými pro analýzu, jsou uvedena v SOP k jednotlivým metodám C.12 Informace o dopravě vzorků Doprava materiálu má být šetrná, rychlá a při správné teplotě. Po odběru srážlivé krve je vhodné, aby se srazila v místě odběru (tj minut nechat stát ve stojánku) zabrání se možné hemolýze vzorku. Při odběru krve s antikoagulačním činidlem je nutné provést řádné promíchání. Pokud je transportován ihned, je vhodná pro většinu analýz pokojová teplota, pokud není uvedeno jinak. Krev je zapotřebí přepravovat v uzavřených odběrových zkumavkách tak aby nemohla být ohrožena bezpečnost přepravce. Odesílající lékař odpovídá za zajištění materiálu z pohledu bezpečnosti přepravce a informování přepravce vhodný způsob balení a označení nádoby. Zkumavky s materiálem 13/34

14 musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich rozbití nebo vylití a žádanky tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Krev při transportu chráníme před externí teplotou a světlem (v teple dochází k inaktivaci enzymů, rychleji klesá koncentrace glukózy, mráz způsobuje hemolýzu, vystavení světlu vede k odbourávání bilirubinu apod.). Transport musí být dostatečně rychlý, do 2 hodin by mělo být odděleno sérum od krvinek. Dlouhý kontakt elementů se sérem nebo plasmou působí změny v koncentracích celé řady analytů, enzymů, iontů. Pokud nemůžeme biologický materiál zpracovat ihned, umístníme jej v lednici při 2-8 C ne déle než 24 hod. Sérum je třeba v každém případě oddělit od krevního koláče a ujistit se vizuálně, že neobsahuje příměs erytrocytů. Takto připravené sérum je vhodné i pro delší transport. Výjimku tvoří tato stanovení: kalium doručit do 1 hodiny, je třeba oddělit sérum glukóza (sérum) - doručit co nejrychleji, je třeba oddělit sérum - v plné krvi bez antiglykolytické přísady dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukózy až o 5 % za hodinu glukóza (plazma) - doručit co nejrychleji - oddělení plazmy od krevních elementů do 1 hodiny od odběru KO doručit a zpracovat do 4 hodin po odběru hemokoagulace doručit ihned a zpracovat do 2 hodin po odběru moč na vyšetření sedimentu doručit co nejdříve, nejpozději do 2 hodin C.13 Informace o svozu vzorků Svoz biologického materiálu je zajišťován poliklinikou v pracovní dny pro předem dohodnutá pracoviště praktických nebo ambulantních lékařů. D. Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Příjem žádanek a vzorků probíhá po celou pracovní dobu laboratoře. Za příjem je odpovědný vždy konkrétní pracovník, který komunikuje s klientem předávajícím materiál. Pracovník příjmu provede kontrolu kvality biologického materiálu (vhodnost nádobky a její identifikaci, množství materiálu), kontrolu dokumentace (z hlediska kompletnosti údajů viz. kap.c 7. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku) a případně dotazem u klienta zjistí a doplní další informace. Je-li vše v pořádku, provede příjem žádanky a zaznamená do LISu. Pracovník příjmu odpovídá za to, že všechny povinné údaje jsou zapsány v LISu a přijmutím žádanky potvrdí: že vzorek byl jednoznačně identifikovatelný že vzorek byl v požadované kvalitě že požadavky na vyšetření je OKBH schopno splnit v požadovaném rozsahu a termínu dodání výsledků Při odesílání biologického materiálu s příslušnou dokumentací do laboratoře platí následující zásady. Odesílá se zásadně: 1 žádanka + odpovídající počet odběrových nádob dle specifikace vyšetření 1 žádanka + vzorky glykemické křivky v uvedených hodinách, vzorky se dodávají do laboratoře postupně, žádanka je dodána s prvním vzorkem 14/34

15 Příjem materiálu od samoplátců: před vlastním příjmem laboratoř vytiskne pacientovi účet s bodovým ohodnocením a cenou výkonu. Pak na základě předloženého dokladu o zaplacení jsou provedena požadovaná vyšetření. D.2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků Laboratoř se maximálně snaží zpracovat veškerý materiál, přijatý ke zpracování a veškeré vzniklé neshody co nejrychleji řešit. Bohužel při příjmu někdy dochází k rozporům s definovanými pravidly pro příjem materiálu a je nutné materiál vyjímečně odmítnout. K odmítnutí vzorku dochází v těchto případech: nesoulad v základních identifikačních znacích pro přidělení žádanky ke vzorku biologického materiálu (jméno a příjmení pacienta, rodné číslo) žádanka s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje a není možné je doplnit na základě dotazu a/nebo obsahuje požadavek na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje je porušen obal (část materiálu při transportu vytekla) není správně proveden odběr (není např. srážlivá krev, hemolýza) neoznačená zkumavka s biologickým materiálem žádanka nebo odběrovka jsou znečištěné biologickým materiálem Pracovník příjmu v těchto případech informuje telefonicky sestru dané ambulance. D.3 Postupy při nesprávné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky neúplná identifikace na žádance identifikace je doplněna telefonicky, záznam proveden do LISu, vzorek je analyzován neúplná identifikace na biologickém materiálu - pokud je nádobka s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta nesoulad dodaných vzorků a požadavků na žádance chybí-li materiál ke zpracování, je k jednotlivým metodám v LISu uvedeno málo séra nedodaná žádanka lze-li kontaktovat klienta, je vyzván k zaslání žádanky a jsou-li odsouhlaseny požadavky a identifikace pacienta, vzorek je analyzován. Nelze-li kontaktovat klienta, není materiál dále uchováván ani zpracováván. nedodaný biologický materiál je proveden zápis do LISu a k jednotlivým parametrům je na místo výsledků napsáno nedodáno D.4 Vyšetřování smluvnímu laboratořemi Laboratoř nemá žádné smluvní laboratoře. E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Pokud je při kontrole vyšetření nalezena významně patologická hodnota, je tento výsledek nahlášen příslušnému ošetřujícímu lékaři, a to bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno v rutinním nebo statimovém režimu. Poznámka o nahlášení významně patologických výsledku je vždy uvedena v sešitě Hlášení kritických hodnot. Hraniční hodnoty pro nahlášení výsledků 15/34

16 Vyšetření Dospělí Děti do 10 let Jednotka pod nad pod nad S-Na mmol/l S-K 3,0 6,5 3,0 6,5 mmol/l S-Cl mmol/l S-Ca 1,7 4,0 1,7 4.0 mmol/l S-Mg 0,3 1,5 0,3 1,5 mmol/l S-P 0,5 3,0 0,5 3,0 mmol/l S,P-glukóza 3,0 20 3,0 nový nález mmol/l 10.0 diabetici 15 S-močovina mmol/l S-kreatinin umol/l S-bilirubin umol/l S-ALT 5,0 3.0 µkat/l S AST 5,0 3.0 µkat/l S AMS ,0 µkat/l S-CRP mg/l S -TSH 0,1 10 0,1 10 mu/l Hemoglobin g/l Leukocyty 2,0 15,0 2,0 15,0 giga/l Trombocyty giga/l Quick INR > 6,0 APTT index >5 E.2 Informace o formách vydávání výsledků Laboratoř vydává výsledky laboratorních vyšetření ihned po vyhotovení všech výsledků laboratorních vyšetření, jejich kontrole a schválení. Laboratoř vydává výsledky těmito způsoby: standardně tj. tisk laboratorních výsledků všem lékařům a jejich distribuce do uzamčených schránek hlášení telefonem lékaři, zdravotní sestře elektronicky lékařům, kteří o tuto formu projeví zájem, jsou výsledky zasílány elektronicky z informačního systému pomocí programu LAB SYNC. Současně jsou jim také posílány i výsledky v tištěné podobě. Výsledky jsou kontrolovány, podepisovány a tisknuty průběžně po celou pracovní dobu. Výdej výsledků pacientům: na žádance je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient pokud na žádance označení chybí, laborantka dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti Veškeré výsledky, které byly zpracovány v laboratoři, jsou archivovány v laboratorním informačním systému a je možné je klientovi kdykoliv vydat v tištěné podobě. E.3 Typy nálezů a laboratorních zpráv Výsledkový list obsahuje tyto údaje: název laboratoře datum a čas přijetí vzorku laboratoří identifikace pacienta (rodné číslo, jméno) číslo zdravotní pojišťovny diagnóza pacienta 16/34

17 odesílající oddělení, jméno lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt název vyšetření (zkratka názvu) výsledek vyšetření včetně jednotek měření referenční intervaly a hodnocení výsledků v rámci těchto intervalů (grafické hodnocení) slovní komentář k výsledku, ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, např. hemolýza. identifikace osoby, která autorizovala uvolnění nálezu tzn. údaj o tom, kdo provedl schválení a uvolnění výsledku Používá se tisk: kompletní, dosud netištěné žádanky neúplné žádanky, některé parametry ještě chybí, předběžný tisk, po kompletním zpracování je tisk proveden ještě jednou žádanky z archívu kumulativní tisk výsledek + faktura E.4 Vydávání výsledků pacientům Pacientům jsou předávány výsledky pouze osobně v laboratoři po ověření identifikace pacienta (průkazu totožnosti). Výsledky jsou předány v uzavřené obálce se jménem pacienta nebo přeložené a sešité sponkou. Při telefonickém dotazu se pacientům výsledky nesdělují. Je-li lékař dlouhodobě nepřítomen ve své ordinaci, sdělíme výsledek lékaři, který ho zastupuje. E.5 Opakovaná a dodatečná vyšetření Opakování analýz je nečastěji prováděno na základě požadavku pracovníka, který provádí kontrolu a uvolňování laboratorních výsledků k tisku. Analýzy jsou zopakovány a následně znovu zkontrolovány. Dodatečná vyšetření se provádí za splnění podmínek uvedených v části C - 4 Ústní požadavky na vyšetření. E.6 Změny výsledků a nálezů Opravy výsledkových listů se provádí pro: identifikaci pacienta výsledkovou část Opravy se provádí ihned, jakmile jsou chyby zjištěny. Oprava identifikace pacienta Jedná se o opravu rodného čísla, změnu nebo opravu příjmení a jména pacientů (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu apod.) před odesláním výsledkového listu. Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, v rámci oprav databáze na základě sdělení klienta nebo v rámci oprav registru pacientů a archivní databáze (např. viz. chybové protokoly ze zdrav. pojišťoven). Oprava výsledku Jestliže byla chyba zjištěna při kontrole výsledků před jejich vydáním, je třeba zopakovat analýzu a výsledek opravit. Pokud byla chyba zjištěna (na základě upozornění klienta nebo na základě vnitřního podnětu v laboratoři) až po vydání výsledku z laboratoře, je nutno zopakovat analýzu a opravit chybný výsledek. Byl-li odhalen rozpor mezi již vydaným výsledkem a novým stanovením, je vždy proveden záznam o neshodě. Postup pro odstranění neshody: 17/34

18 Nearchivované výsledky: chybná hodnota je nahrazena správnou v poznámce žádanky je bude uvedeno oprava chybného výsledku se specifikací, o který parametr jde, datum a čas provedení opravy. Archivované výsledky: před opravou žádanku z archívu vytiskneme chybná hodnota je nahrazena správnou v poznámce žádanky je bude uvedeno oprava chybného výsledku se specifikací, o který parametr jde, datum a čas provedení opravy výsledek je znovu vydán původní laboratorní nález se přiloží k záznamu o neshodě O chybném výsledku, který byl již distribuován z laboratoře, musí vedoucí laboratoře ústně informovat příslušného lékaře a doručit mu opravený výsledek. OKBH se za provedenou chybu lékaři omluví. E.7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku V laboratorním informačním systému je evidován čas přijetí každého vzorku a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu). Dostupnost (odezva) je časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do zveřejnění výsledku. Dostupnost výsledků analýz vyšetřovaných v běžném rutinním provozu, tj. v pracovních dnech, je v den indikace, nejpozději do 24 hodin. Všechny výsledky jsou vydávány průběžně během dne. Dostupnost vyšetření statim je popsána v kapitole C 3 Požadavky na urgentní vyšetření. E.8 Konzultační činnost laboratoře OKBH poskytuje konzultační činnost ke všem poskytovaným laboratorním službám (způsob odběru, doporučení vyšetření). E9. Způsob řešení stížností Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoli pracovník laboratoře, je vyřizování stížností věcí vedoucí laboratoře. Za stížnost je považováno vyjádření nesouhlasu zadavatele s jednáním kteréhokoli pracovníka laboratoře vyjádřené ústně nebo písemně. Každá vážná připomínka nebo stížnost přijatá na OKBH je zaevidována (Sešit odmítnutých vzorků, Sešit stížností). Stížnosti na nesprávné provedení požadovaného vyšetření, pozdní provedení analýzy vyřizuje vedoucí pracovník laboratoře. E.10 Vydávání potřeb laboratoří Všem svým klientům lékařům poskytuje laboratoř odběrový materiál zdarma. S požadavkem na odběrový materiál je možné se obrátit kdykoliv osobně nebo telefonicky na vedoucí laborantku oddělení. Dodání materiálu bude realizováno nejpozději v den dalšího svozu biologického materiálu. 18/34

19 F. Abecední seznam laboratorních vyšetření Název Zkratka Materiál Přístroj Aktivovaný parciální APTT citrátová plazma Trombotimer tromboplastinový test Albumin ALB sérum BS 400 Alkalická fosfatáza ALP sérum BS 400 Alaninaminotransferáza ALT sérum BS 400 α-amyláza AMS, AMU sérum, moč BS 400 ASLO ASLO Sérum BS 400 Asparátaminotransferáza AST sérum BS 400 Bilirubin celkový BILI sérum BS 400 Bílkovina celková CB sérum BS 400 C-reaktivní protein CRP sérum BS 400 C-peptid C-P sérum AIA 360 D-Dimer D-Dim plazma AIA 360 Differenciální rozpočet DIFF plná krev s K3 EDTA BC 5800 leukocytů Draslík K sérum BS 400 Drogy DRG moč kvalitativně Estradiol E2 sérum AIA 360 Ferritin FER sérum BS 400 Fibrinogen FIB citrátová plazma Trombotimer Fosfor anorganický P sérum BS 400 Foliotropin FSH sérum AIA 360 Glukóza GLU, GLY sérum BS 400, Biosen C-line Glykovaný hemoglobin HBA1c, HA1c plná EDTA krev G5 γ-glutamyltransferáza GMT sérum BS 400 HBsAg HBsAg Sérum Vidas Hořčík Mg sérum BS 4000 Chloridy Cl sérum BS 400 Cholesterol celkový CHOL sérum BS 400 Cholesterol HDL HDL CHOL, HDL sérum BS 400 Cholesterol LDL LDL CHOL, LDL sérum BS 400 Choriogonadotropin HCG sérum AIA 360 Imunoglobulin E celkový IgE sérum AIA 360 Kreatinin KREA sérum BS 400 Kreatinin clearence CLRm, CLRz sérum výpočet Krevní obraz KO plná krev s K3 EDTA BC 5800 Krvácivost Krv krev měření času Kyselina močová KM sérum BS 400 Mikroalbumin MALB Moč kvalitativně Moč chemicky Mch Moč Clinitek Moč sediment M+S Moč Mikroskop Progesteron PROG sérum AIA 360 Prolactin PRL sérum AIA 360 Prostatický specifický PSA sérum AIA 360 antigen Prostatický specifický FPSA, uc PSA sérum AIA 360 antigen - volný Protrombinový čas, PT, INR citrátová plazma Trombotimer Quickův test Sodík Na sérum BS 400 Testosteron TES sérum AIA 360 Thyreotropin TSH sérum AIA 360 Triacylglyceroly TAG, Tg, TGL sérum BS 400 Trijodtyronin celkový TT3, T3 sérum AIA /34

20 Trijodtyronin volný FT3 sérum AIA 360 Tyroxin celkový TT4, T4 sérum AIA 360 Tyroxin volný FT4 sérum AIA 360 Urea UREA sérum BS 400 Vápník Ca sérum BS 400 Železo Fe sérum BS 400 G. Přehled laboratorních vyšetření Biochemická vyšetření Albumin (ALB) Poznámky k odběru: stanovení ovlivňuje hemolýza, citrát, EDTA, lipemie. Velmi dlouhá stabilita při 70 C g/l Albumin v moči/ mikroalbumin Biologický materiál: moč, nejlépe první ranní moč kvalitativní stanovení - pozitivita, negativita Alkalická fosfatáza (ALP) Biologický materiál: krev -sérum Poznámky k odběru: vhodný odběr nalačno, po jídle stoupá koncentrace střevního isoenzymu. Stanovení ruší EDTA, citrát. muži nad 14 let 0,9 2,3 µkat/l ženy nad 14 let 0,7 2,1 µkat/l děti 0 1 měs 1,0 6,30 µkat/l 1 měs-14 let 1,2 6,30 µkat/l ALT - Alaninaminotransferáza Poznámky k odběru: vynechat fyzickou zátěž před odběrem, stanovení ovlivňuje věk a požití alkoholu, paradoxně nižší stabilita při nízké teplotě, zabraňte hemolýze. Referenční meze: muži nad 15 let 0,05 0,90 µkat/l 20/34

21 ženy nad 15 let 0,05 0,75 µkat/l děti 0-1 rok 0,15 1,0 µkat/l 1-15 let 0,15-0,80 µkat/l ASLO Antistreptolysin Poznámky k odběru: vhodný odběr ráno na lačno, příprava pacienta není nutná. dospělí do 200 IU/ml děti do 150 IU/ml AST - Aspartátaminotransferáza Poznámky k odběru: vynechat fyzickou zátěž před odběrem, stanovení ovlivňuje věk a požití alkoholu, zabraňte hemolýze. muži nad 15 let 0,17 0,85 µkat/l ženy nad 15 let 0,17 0,60 µkat/l děti 0-2 měs 0,15 1,2 µkat/l 2 měs-1 rok 0,15 1,0 µkat/l 1-15 let 0,15-0,80 µkat/l amyláza (AMS) Poznámky k odběru: pozor na kontaminaci slinami a potem.preferuje se stanovení ze séra, v případě plazmy lze použít jen heparin lithný či amonný. Stanovení ovlivňuje lipémie. do 1,67 µkat/l amyláza v moči (AMU) Biologický materiál: jednorázová moč čistá a suchá nádobka Pokyny k odběru: zabránit kontaminaci slinami a potem do 8,35 µkat/l Bilirubin celkový (BILI) 21/34

22 Poznámky k odběru: zabraňte hemolýze při odběru, stanovení ovlivňuje světlo. 1měs-1 rok 0-29 µmol/l nad 1 rok 2 24 µmol/l Bílkovina celková (CB) Poznámky k odběru: odběr ráno nalačno, ovlivňuje poloha při odběru (rozdíl mezi koncentracemi vleže a vsedě je asi 10%), zbytečné cvičení před odběrem, fyzická námaha. Dlouhá stabilita při 70 C, ruší hemolýza, lipemie g/l C peptid Poznámky k odběru: vhodný je odběr po 10 hodinovém lačnění, ihned transportovat do laboratoře pmol/l C reaktivní protein (CRP) Poznámky k odběru: stanovení ovlivňuje tělesná zátěž, dieta, poloha při odběru, věk, kouření. V případě monitorování antibiotické léčby opakujte odběr po hodinách. 0 6 mg/l Draslík (K) Poznámky k odběru: odběr ráno nalačno, odběr bez stažení nebo jen s krátkodobým stažením paže (jinak vzestup o 20 %), zabraňte hemolýze, vadí ikterus, lipémie. Sérum od krvinek by mělo být odděleno do 1 hod. po odběru, při delším stání odebrané krve dochází k úniku K z erytrocytů, krev nesmí být chlazená chlad urychlí únik kalia z buněk ,5 mmo/l Estradiol (E2) 22/34

23 Poznámky k odběru: EDTA nebo citrátová plazma není vhodná, do 2 hodin po odběru by mělo být sérum oddělené od krvinek. Ženy folikulární fáze 149,4 809,1 pmol/l ovulační fáze 767,2 1558,7 pmol/l luteální fáze 186,1 888,7 pmol/l Postmenopauza < 275 pmol/l Muži < 275 pmol/l Ferritin Poznámky k odběru: EDTA nebo citrátová plazma není vhodná,do 2 hod. po odběru by mělo být sérum oddělené od krvinek. Stanovení ovlivňuje věk, pohlaví, těhotenství. muži µg/l ženy µg/l Fosfor anorganický (P) Poznámky k odběru: do 2 hodin po odběru by mělo být sérum oddělené od krvinek. Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte ráno nebo vyznačte čas odběru.stanovení ovlivňuje hemolýza, zákal, ikterus, věk, trombocytóza let 0,81 1,45 mmol/l nad 18 let 1,30 2,26 mmol/l FSH - Folitropin Poznámky k odběru: do 2 hodin po odběru by mělo být sérum oddělené od krvinek Ženy folikulární fáze 4,5 11,0 IU/l ovulační fáze 3,6-20,6 IU/l luteální fáze 1,5-10,8 IU/l postmenopauza 36,6-168,8 IU/l Muži 2,0-18,6 IU/l Chlapci 1,6 8,0 IU/l Dívky 2,0 12,0 IU/l Glukóza v séru 23/34

24 Biologický materiál: Krev - sérum Poznámky k odběru: stanovení v séru se provádí jako součást dalších rutinních vyšetření, co nejrychleji po odběru se musí sérum oddělit od krevních buněk / za 1 hodinu je pokles hodnoty v krvi o 5-7 % /. Pokud nelze tuto podmínku splnit, proveďte odběr do zkumavky s antiglykolytickým přídavkem NaF, viz. glukóza v plazmě. Stanovení ovlivňuje dieta. děti a dospělí 4,2 6,1 mmo/l Glukóza v plazmě Biologický materiál: krev - plazma uzavřený systém: šedý uzávěr s NaF/oxalátem zkumavka Eppendorf s kapilárou Poznámky k odběru: pro správnou diagnostiku DM je třeba použít stanovení glukózy v plazmě žilní krve nalačno FPG. Stanovení ovlivňuje dieta. děti a dospělí 3,9 5,6 mmo/l Glykemická křivka (OGTT) Dostupnost: 2x týdně úterý, čtvrtek, na objednání Biologický materiál: Krev - sérum uzavřený systém: šedý uzávěr s NaF/oxalátem Poznámky k odběru: přesné pokyny k provedení OGTT pro pacienta obdržíte na vyžádání na OKBH, co nejdříve dopravit do laboratoře. doporučení České společnosti klinické biochemie a České diabetologické společnosti ČLS JEP. vyloučení DM zvýšené ryziko DM DM < 5,6 mmol/l 5,6 až < 7,0 mmol/l 7,0 mmol/ Glykovaný hemoglobin/ HbA1c (GHB) Biologický materiál: plná nesrážlivá krev uzavřený systém: fialový uzávěr otevřený systém: zelený uzávěr Poznámky k odběru: pacient nemusí být nalačno, doporučený interval pro diabetiky I. Typu je 3 až 4 měsíce, pro diabetiky II. Typu 6 měsíců. Referenční hodnoty pro zdravé dospělé osoby: 2,8 4,0 % HbA1c Kriteria kompenzace diabetu (meze pro kalibraci IFCC): HbA 1c z celkového Hb: < 4,5 % výborná kompenzace 4,5 6,0 % uspokojivá kompenzace > 6,0 % neuspokojivá kompenzace Interpretace: význam pro monitorování dlouhodobého stavu koncentrace glukózy v krvi diabetiků, monitorování průběhu terapie diabetu, odpovídá stavu glukózy v krvi za cca 120 dní. GMT - Gama-glutamyltransferáza 24/34

25 Poznámky k odběru: Zabraňte hemolýze, do 2 hodin po odběru by mělo být sérum oddělené od krvinek. Stanovení ovlivňuje hemolýza, cholestáza (žlučové kameny), alkohol, léky, těhotenství měsíců 0,2 5,6 µkat/l 10 měs-1 rok 0,1 3,7 µkat/l muži nad 1 rok 0,18 1,13 µkat/l ženy nad 1 rok 0,11 0,86 µkat/l HCG - choriogonadotropin Poznámky k odběru: stanovení ovlivňuje těhotenství nebo menopauza, je součástí screeningu vrozených vývojových vad. netěhotné: 0 5,0 IU/l HBsAg povrchový antigen viru hepatitidy B Poznámy k odběru: vhodný odběr na lačno, příprava pacienta není nutná negativní Hořčík (Mg) Poznámy k odběru: zabraňte hemolýze, do 30 minut po odběru by mělo být sérum oddělené od krvinek Chloridy (Cl) 0,66 0,91 mmol/l Poznámky k odběru: zabraňte hemolýze mmol/l 25/34

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

3. Manuál pro odběry primárních vzorků

3. Manuál pro odběry primárních vzorků Strana: 1/15 3. Manuál pro odběry primárních vzorků 3.1. Základní informace 3.2. Požadavkové listy (žádanky) 3.3. Požadavky na urgentní vyšetření 3.4. Ústní požadavky na vyšetření 3.5. Používaný odběrový

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 1.5.2013 A Úvod Vážené kolegyně, vážení

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 10.4.2015 Rozdělovník Č. výtisku Umístění

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza v séru (ALP) Amyláza v séru

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod

PK 02 Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Poliklinika Železný Brod PK 02 Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Poliklinika Železný Brod Jarní 53 Železný Brod Zpracoval, schválil: RNDr. Pavel Škrabálek, MK a vedoucí laboratoře Přezkoumal: MUDr.

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

Laboratorní příručka OKBH

Laboratorní příručka OKBH Dopravní zdravotnictví a.s. Poliklinika Plzeň, Oddělení laboratoří Oddělení klinické biochemie a hematologie Počet stran: 36 Laboratorní příručka OKBH Vydání č.: 4 Platnost od: 24.10.2013 Výtisk č.: 2

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová OKBH Nemocnice následné péče Svitavská 25 Moravská Třebová LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření 2008 Určeno pro uživatele laboratorních služeb 0/61 A. ÚVOD A-1. PŘEDMLUVA Předkládám širší

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

S_OKBH_02 Laboratorní příručka

S_OKBH_02 Laboratorní příručka Celkem stran: 167 Směrnice oddělení S_OKBH_02 Oddělení klinické biochemie a hematologie Městská Nemocnice Městec Králové a.s. Prezidenta Beneše 343 289 03 Městec Králové Výtisk č.: Platnost od: 11.5.2015

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 78) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Úrazová nemocnice v Brně Ponávka 6, 662 50 Brno pošt. přihr. 107 tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Zpracoval: 6.1.2014 Účinnost: 6.1.2014 Schválil: Revize

Více

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ

ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ ABECEDNÍ SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ Acidobazická rovnováha (ABR) Alaninaminotransferáza v séru (ALT) Albumin v séru Albumin v moči (mikroalbuminurie) Alfa-1-fetoprotein v plodové vodě Alkalická fosfatáza

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Jeremenkova 40/1056 Počet stran: 41 Směrnice č. 004 Rozdělovník: Verze Revize Výtisk Umístění Odpovědná osoba (vydání) 2 2 1. Kancelář vedoucí Ing. Beáta Jánošová laboratoří OKB 2. Pracoviště Přerov Jana

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka MEDIKA HRADEC KRÁLOVÉ, s.r.o. Laboratoř klinické biochemie Veverkova 1631/5 Hradec Králové Druh dokumentu: SL 09 Název: Laboratorní příručka. Nabývá účinnosti od: 12.12.2011 A Úvod Váţené kolegyně, váţení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKBH-03 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE NEMOCNICE SOKOLOV Zpracoval(a): Ing.Nusová Mariana Vedoucí OKBH Kontrola: MUDr.Herzik Petr Lékařský garant Schválil(a): Ing.Nusová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka () Strana 1 / 70 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 1.11. 2013, verze č.6 nahrazuje verzi č.5 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH Jméno

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

1. (& = 2. = 3. HPGH:

1. (& = 2. = 3. HPGH: Poznámky k zajištění kvality diagnostiky DM v režimu POCT MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1. Diagnostika DM Diagnóza DM je založena na průkazu hyperglykémie za stanovených podmínek.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 6 Počet stran: 105 Datum platnosti: od 1.10.2014 Zpracoval: Mgr. Zuzana Rožnovská Zdeňka Martincová Schválil: RNDr. Blanka Zemanová MUDr. Július Špaňár MUDr. Elena Hamzová A

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrická nemocnice v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Číslo dokumentu LP Verze 3 Exemplář 3 Platnost od 2.3.2015 Zpracoval Mgr. M. Korotvička, MUDr. V. Šoupová Kontroloval Mgr. M. Korotvička, vedoucí OKB Schválil

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie Podklady pro spolupráci i OKBH a klinickými pracovišti Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti! Oddělení klinické biochemie a hematologie

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Onemocnění slinivky břišní. Diabetes mellitus. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Onemocnění slinivky břišní Diabetes mellitus Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Vybrané kapitoly z klinických oborů Tematický okruh: Diabetes mellitus a jeho komplikace Mezioborové přesahy a

Více

informace pro těhotné péče

informace pro těhotné péče informace pro těhotné prenatální péče V průběhu těhotenství je nezbytné podstoupit řadu vyšetření pro kontrolu správného vývoje plodu. Klinická a laboratorní vyšetření při poskytování prenatální péče rozdělujeme

Více

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha

Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Chyby a omyly v péči o diabetika 2.typu Terezie Pelikánová Centrum diabetologie IKEM Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do PL neprovádí důsledně skríning diabetu

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická léčebna Šternberk Olomoucká 1848/173, Šternberk 785 01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Pracoviště: Klinická laboratoř Psychiatrické léčebny Šternberk Spisová značka: LP 1-001 Verze č.: 3 Platnost od:

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l)

ph (-), pco2 (kpa), po2 (kpa), SO2(jedn.), ostatní parametry (mmol/l) LJ Laboratoře Jabloňová, Jabloňová 8, 106 00 Praha 10 NER Pracoviště Nemocnice Neratovice, Alšova 462, 277 11 Neratovice RKM Pracoviště Rehabilitační klinika Malvazinky, U Malvazinky 5, 150 00 Praha 5

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

LABORATORNÍ MANUÁL PRO UŽIVATELE SLUŽEB ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A IMUNOGENETIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

LABORATORNÍ MANUÁL PRO UŽIVATELE SLUŽEB ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A IMUNOGENETIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC LABORATORNÍ MANUÁL PRO UŽIVATELE SLUŽEB ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A IMUNOGENETIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC 4. PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ OLOMOUC 2010 ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O OKB...3 1.1. Statut a

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení : Laboratorní příručka Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 01.10.2014 Revize: 1x za 2 roky Rozsah působnosti: všechna oddělení Stodské nemocnice a.s. Počet stran:

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Medicentrum Beroun s.r.o. Klinická laboratoř Platnost od 01.06.2015 Verze 06 A. ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA-Biovrana s.r.o PK 02 Zpracoval/podpis: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře Dne: 24.8.2009 Schválil/podpis Mgr. Sylvia Plánková, manažer kvality Dne: 24.8.2009

Více