Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojďme změnit město, ve kterém žijeme"

Transkript

1 PLÁN PRO LIBEREC Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

2 Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin Cicvárek, Janna Čeček, Jiří Čeček, Petr Červa, Alena Dvořáčková, Pavel Felgr, Ladislav Haidl, Pavla Haidlová, Petr Henych, Karolína Hrbková, Pavel Hrstka, Jana Janďourková Medlíková, Zuzana Kocumová, Jan Korytář, Ladislav Kořínek, Ivan Langr, Jana Novotová Jahodová, Urban Ocilka, Marie Pavlová, Ondřej Petrovský, Josef Pilnáček, Jiří Římánek, Petr Socha, Victor Robert Šálek, Josef Šedlbauer, Zuzana Tachovská, Jiří Vytiska a desítky dalších odborníků a spolupracovníků. Děkujeme všem, kdo se do přípravy Plánu pro Liberec zapojili. Změna pro Liberec U Nisy 362/ Liberec 3 P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

3 Vážení Liberečané, tým Změny pro Liberec připravil plán, jak zlepšit fungování našeho města tak, aby se postupně stalo nejlepším městem pro život v České republice. Výchozí situace není lehká rozbité chodníky a silnice, obrovský dluh, zanedbaná údržba města, nevýhodné smlouvy. Je to pozůstatek minulosti, kterou bohužel nezměníme. To, co můžeme změnit, je budoucnost. Budu proto rád, pokud se přidáte k lidem, kteří se rozhodli změnit město, ve kterém žijeme, a tento plán začali připravovat. Uvítáme Vaše připomínky, otázky, kritické podněty či přímo zapojení se do našeho týmu. Vaše účast je klíčová jsem přesvědčen, že žádné město či obec nemohou být dobře řízeny a spravovány bez aktivního zapojeních místních obyvatel. Liberec bude takový, jaký si ho uděláme. Mgr. Jan Korytář kandidát na primátora města 2 / 3

4 Prosíme, zapojte se do přípravy Plánu pro Liberec i Vy, a pomozte nám změnit naše město. Jak? Pošlete nám k tomuto Plánu vaše připomínky, podněty či dotazy na: adresa: Změna pro Liberec, U Nisy 362/6, Liberec 3 Pošlete Plán pro Liberec i svým známým či přátelům, aby se s ním mohli seznámit. Přispějte na naši předvolební kampaň, transparentní účet č /2010. Zapojte se do kampaně jako dobrovolník. info na Další info na bezplatné lince Změny pro Liberec P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

5 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Takovouto vizi potřebuje i naše město. Jak vidíme Liberec budoucnosti? jako oddlužené a prosperující město, energeticky co nejvíce soběstačné, nabízející pracovní, sociální, ekologické i rekreační podmínky pro kvalitní život pro všechny generace jako město, kde se občané mohou spolehnout na vedení města jako lídra širšího regionu, s odpovědností za tento region jako páté největší české město, ale první v kvalitě života jako město, které vyhrálo boj s korupční chobotnicí a je vzorem a majákem pro další jako město připravené na možné klimatické změny a ekonomické krize jako první české město, které získá titul Zelené město Evropy Liberec vidíme jako město, kde se bude dobře žít všem jeho obyvatelům. 4 / 5

6 Obsah 1. Řízení a správa města 7 1a. Reorganizace magistrátu 8 1b. Zapojování veřejnosti 9 1c. Samospráva čtvrtí 10 1d. Hlavní architekt 11 1e. Strategické řízení a plánování 12 1f. Bezpečnost ve městě 13 1g. Práce komisí a výborů města 14 1h. Efektivní řízení města 15 1i. Příspěvkové organizace Ekonomika a majetek města 17 2a. Dluhy a úroky 18 2b. Rozpočet města 19 2c. Investiční plán města 20 2d. Transparentnost hospodaření 21 2e. Daně a poplatky 22 2f. Nevýhodné smlouvy 23 2g. Správa majetku 24 2h. Privatizace a nákupy Územní plánování a urbanismus 27 3a. Územní plán 28 3b. Veřejný prostor a architektonické soutěže 29 3c. Liberecká náměstí 30 3d. Živé ulice 31 3e. Vnitrobloky pro život 32 3f. Městské tržnice Městské společnosti 35 4a. Profesionální řízení městských obchodních společností 36 4b. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 37 4c. Technické služby města Liberce 38 4d. Teplárna Liberec a drahé teplo 39 4e. Liberecká informační společnost a ELSET 40 4f. Krajská nemocnice a její rozvoj Sociální oblast a zdravotnictví 43 5a. Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) 44 5b. Zdravotní politika města 45 5c. Sociální bydlení z ulice na ubytovnu a do bytu 46 5d. Sociální bydlení péče o seniory 47 5e. Péče o občany s tělesným postižením 48 5f. Sociálně vyloučené lokality 49 5g. Sociálně slabé nebo vyloučené rodiny s dětmi 50 5h. Město bez bariér 51 5i. Domov pro matky s dětmi 52 5j. Podpora zaměstnanosti a rovné šance 53 5k. Potravinová banka Vzdělávání, školky a školy 55 6a. Budoucnost libereckého školství 56 6b. Tělocvičny, školní a veřejná hřiště 57 6c. Bazény u základních škol 58 6d. Cesta ke kvalitnímu stravování 59 6e. Bezpečné cesty do škol 60 6f. Školní obědy pro všechny děti 61 P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme 6g. Mimoškolní změnit aktivity dětí město, a mládeže ve kterém žijeme Veřejná zeleň 63 7a. Územní studie zeleně 64 7b. Centrální park a veřejná zeleň 65 7c. Zahrádkářské osady a komunitní zahrady 66 7d. Přírodní zahrady 67 7e. Městské lesy 68 7f. Aleje 69 7g. Terasy pod Antonínem a okolí Papírového náměstí Doprava 71 8a. Systém městské dopravy a parkování 72 8b. MHD, tramvaje a busy, obnova vozového parku 73 8c. Stav silnic a křižovatek 74 8d. Pěší doprava chodníky, cesty a stezky 75 8e. Cyklodoprava a elektrokola 76 8f. Letiště Liberec Životní prostředí 79 9a. Přehrada a lesopark 80 9b. Nisa a liberecké potoky 81 9c. Hospodaření s odpady 82 9d. Příroda ve městě a v okolí 83 9e. Čistota ovzduší Volný čas, kultura, sport, historie 85 10a. Rozvoj cestovního ruchu 86 10b. Podpora sportu 87 10c. Divadlo F. X. Šaldy 88 10d. Zoologická zahrada Liberec 89 10e. Městská galerie a jazzový klub 90 10f. Kino Varšava 91 10g. Lesní koupaliště 92 10h. Liberecké singltreky a další treky 93 10i. Textilní (a průmyslové) muzeum 94 10j. Projekt dvě tváře Rozvoj města, partneři ke spolupráci 97 11a. Podpora podnikání 98 11b. Malé granty 99 11c. Spolupráce s Technickou univerzitou d. Podpora neziskových organizací (NNO) e. Česko-německé projekty f. Spolupráce s partnerskými městy g. Osobnosti města Protikorupční aktivity a kauzy a. Liberecká chobotnice b. Veřejné zakázky c. Protikorupční oddělení města d. Liberecká spalovna a hokejová aréna e. Koncesní smlouva na provoz arény f. Severočeská vodárenská a drahá voda 111

7 1. Řízení a správa města Schody se zametají shora. I proto náš plán začíná oblastí řízení města, za které jsou odpovědni zejména rada města a primátor. Víme, že můžeme počítat s loajalitou a pozitivním přístupem většiny úředníků a pracovníků městských společností, také ale víme, že s některými lidmi se budeme muset rozloučit. Jinak naše město nezměníme. Co chceme změnit a udělat? 1. Připravit reorganizaci magistrátu, která zefektivní jeho činnost a umožní vyhlásit výběrová řízení na vybrané pozice vedoucích úředníků. 2. Zapojit do rozhodování o městě více samotné občany, například do rozhodování o změnách územního plánu, o rozpočtu města, o nových investicích apod. 3. Decentralizovat správu města na úroveň jednotlivých čtvrtí. 4. Namísto nefunkční Rady architektů chceme skutečného hlavního architekta města, který bude vybaven příslušnými pravomocemi. 5. Jednodušší struktura magistrátu, komisí a výborů by měla přispět k efektivnějšímu řízení města s tím, že vedení města se musí věnovat zejména strategickým záležitostem. 6. Pro obsazování všech placených pozic, včetně městských organizací, musí být nastavena jasná pravidla. 7. Dobré řízení města se neobejde bez dobře připravené vize a strategického plánu. 8. Zavedeme víceleté financování příspěvkových organizací, budeme ovšem kontrolovat jejich hospodárné, efektivní a účelné nakládání s prostředky. Jak to chceme udělat, najdete v podrobných plánech jednotlivých změn. 6 / 7

8 1a. Reorganizace magistrátu Starého psa novým kouskům nenaučíš Některé vedoucí pozice odborů a oddělení jsou obsazeny lidmi, kteří jsou příliš spojeni s tím, jak byl Liberec v minulých letech řízen a postupně zadlužen. Na některých místech nemá magistrát dostatečně schopné a výkonné úředníky. Město s dvoumiliardovým rozpočtem je firmou, kterou nemohou na úrovni politiků a hlavních úředníků spravovat amatéři. Některá oddělení jsou personálně poddimenzovaná. 1. Připravíme reorganizaci magistrátu města, která zefektivní jeho činnost a umožní vyhlásit výběrová řízení na vybrané pozice vedoucích úředníků. 2. Personálně posílíme některá oddělení, která mohou zlepšit finanční situaci města Liberce jde především o oddělení veřejných zakázek, oddělení pro získávání dotací, oddělení kontroly a protikorupční oddělení. Špatně rozdělené kompetence a složité rozhodování vedou k neefektivnímu fungování města. Někteří úředníci jsou přetížení a demotivovaní. Magistrát neumí pružně reagovat na dlouhé čekací doby během vyřizování některých agend. Fungování stavebního úřadu je dlouhodobě terčem oprávněné kritiky občanů. Veřejnost je do rozhodování zapojována nedostatečně. Na městě nejsou uplatňována skutečně efektivní a účinná opatření k boji se systémovou korupcí. 3. Zřídíme nové oddělení pro zapojování veřejnosti do rozhodování a samosprávu. 4. Nastavíme systém zpětné a veřejné kontroly vyřizování podnětů a stížností občanů. 5. Vytvoříme oddělení analýz a informací, které bude získávat a analyzovat data z Liberce a jiných měst a připravovat podklady pro efektivní rozhodování města. P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

9 1b. Zapojování veřejnosti Politici město nevlastní, ale mají ho spravovat pro občany. A zároveň spolu s nimi Město neumí efektivně komunikovat s občany a mnozí politici o to ani nemají zájem. Velká část občanů je směrem k vedení města skeptická a frustrovaná. Webové stránky města, nejsou interaktivní, chybí zde jakákoli diskuse. Jediné referendum, které se ve městě zatím uskutečnilo, čelilo obstrukcím ze strany vedení města. 1. Dlouhodobě prosazujeme zapojování veřejnosti do rozhodování, jde o jednu z našich klíčových priorit. 2. Zasadíme se, aby si primátor a náměstci vyhradili vždy jeden večer v týdnu na setkání s občany v jednotlivých čtvrtích či lokalitách. 3. Budeme i nadále aktivně podporovat vznik osadních výborů ve většině čtvrtí, aby vedení města získalo partnery pro dlouhodobou spolupráci a komunikaci v jednotlivých částech Liberce. 4. Pro zásadní rozhodnutí využijeme institutu referenda, aby občané mohli rozhodovat častěji než jednou za 4 roky při volbách. Město nemá vybudované struktury, mechanismy ani kapacity na větší a efektivní zapojování veřejnosti do spolurozhodování. Ke klíčovým rozhodnutím, například o investicích či dotacích, nemá veřejnost prakticky možnost se vyjádřit a spolupodílet se na jejich vytváření. 5. Využijeme anket a průzkumů veřejného mínění jako podkladů pro rozhodování města například o investování volných prostředků. 6. Zprostředkujeme na webu města diskusní fórum, a to jak obecné, tak k jednotlivým veřejným zakázkám, investicím, materiálům projednávaným na zastupitelstvu aj. 7. Zavedeme bezplatnou linku , na kterou budou moci občané nahlásit jakýkoli problém. Přehled podnětů i stav jejich vyřízení bude pro kontrolu zveřejněn na webu města. 8 / 9

10 1c. Samospráva čtvrtí Stotisícové město není možné řídit z jednoho místa. Proto chceme do řízení více zapojit samosprávu v jednotlivých čtvrtích a zajistíme dobré podmínky pro její fungování. Z 33 libereckých čtvrtí má pouze jedna plnohodnotnou samosprávu (Vratislavice nad Nisou) a 6 dalších má ustavené osadní výbory. Zbylých 26 čtvrtí je tak bez místní samosprávy. Spolupráce vedení města s osadními výbory je většinou formální, komunikace neprobíhá efektivně, takže ve čtvrtích jsou často plánovány aktivity či investice, které občané nepotřebují, a naopak se nerealizují ty, o které mají lidé skutečný zájem. Vedení města se o život a potřeby občanů ve čtvrtích aktivně nezajímá, chybí mu partnerský přístup. 1. Podpoříme vznik osadních výborů ve všech libereckých čtvrtích. 2. Prostřednictvím ročních dotací na rozvoj jim vytvoříme zázemí pro efektivní fungování, pro pravidelná setkávání a zejména pro konkrétní projekty v dané čtvrti. V některých čtvrtích zcela chybí zázemí či prostory pro spolkovou činnost, setkávání místních občanů aj. Údržba veřejných prostor nefunguje dostatečně a efektivně, a to včetně veřejné zeleně; nejsou při ní využívány kapacity místních lidí a firem. Sami občané čtvrtí nejsou dostatečně nebo vůbec informování o tom, co se jich samotných a jejich okolí dotýká o prodejích pozemků, změnách územního plánu aj. 3. Na radnici zřídíme post koordinátora osadních výborů, který bude zprostředkovávat řešení problémů a podnětů. 4. Přehodnotíme nově vznikající územní plán tak, aby více vycházel vstříc obyvatelům jednotlivých čtvrtí. 5. Zajistíme instalaci veřejných vývěsek v každé čtvrti, sloužících jak potřebám města, tak místních občanů. P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

11 1d. Hlavní architekt Města, která mají hlavního architekta s dostatečnými pravomocemi a s podporou politiků, obvykle vypadají mnohem lépe než ta, která ho nemají. Liberec jej nemá, takže radnice pak jen těžko může být sebevědomým partnerem developerů, stavebních firem, různých institucí i občanských iniciativ. O rozvoji města nerozhoduje samo město, ale spíše jednotliví investoři či developeři. Město nemá společně sdílenou dlouhodobou vizi, kam se chce dále rozvíjet. Současná rada architektů není zcela funkční, je více méně alibistickým orgánem. Na příkladech, jako jsou Soukenné náměstí, obchodní centrum Plaza či stav města za Papírovým náměstím, je vidět, že Liberci chybí koncepční přístup pro plánování a rozvoj. 1. Zřídíme Útvar hlavního architekta (HA), v jehož čele bude stát hlavní architekt. HA bude podřízen přímo primátorovi, bude stát mimo stavební úřad i mimo odbor územního plánování. 2. HA bude jedním z prvních orgánů, který bude posuzovat plánované investice města do urbanistického rozvoje, bude u jejich vzniku a jeho stanovisko bude provázet zásadní strategická rozhodnutí, jako je např. budoucnost letiště či prostoru po bývalé Textilaně. HA bude zplnomocněn vydávat stanoviska města ke stavbám na jeho území jako účastník řízení ve smyslu stavebního zákona. Město se nerozvíjí plánovitě, při nové výstavbě jsou někdy sledována jen parciální hlediska a ne zájem celku. Samotní občané nehodnotí město, zejména jeho veřejný prostor, jako dobré místo pro každodenní život. Náměstí, ulice či parky a jiné veřejné plochy jsou často ve stavu, kdy nemohou dobře plnit své hlavní funkce. 3. HA bude u významných rozvojových projektů města organizovat architektonické soutěže. 4. HA bude garantovat a organizovat zapojování veřejnosti při přípravě významnějších staveb a při plánování rozvoje území města. 5. HA bude pracovat na zadání územního plánu a jeho aktualizací, spolupracovat při aktualizaci strategického plánu a na dalších rozvojových dokumentech města (IPRÚ aj.). 10 / 11

12 ANALÝZA IDENTIFIKACE POPIS / VYHODNOCENÍ Zpětná vazba, reakce na změny PLÁNOVÁNÍ STRATEGIE ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ 1e. Strategické řízení a plánování Pokud budou dnešní politická rozhodnutí ovlivňovat i příští generace našich dětí a vnuků, musejí být pečlivě naplánována z pohledu možných alternativ a posouzena z hlediska všech relevantních dopadů, reálných veřejných potřeb a spravedlnosti. To se neobejde bez tvorby dlouhodobých koncepcí a strategií, k jejichž přípravě chceme povolat skutečné experty z akademické, podnikatelské i neziskové sféry. Existuje tzv. zacyklenost rozhodování volebním obdobím, která upřednostňuje rychlá krátkodobá rozhodnutí na úkor střednědobých a dlouhodobých koncepcí a strategií. Okamžité osobní nebo skupinové zájmy obvykle vítězí nad dlouhodobými zájmy veřejnými. Dosud platný strategický plán města není v reálu naplňován, nejsou rozpracovány jednotlivé koncepce. Zásadní rozhodnutí, ovlivňující budoucí generace, 1. Zřídíme Radu pro udržitelný rozvoj (RUR), alternativně městskou organizaci, která bude poradním orgánem rady města. Kromě expertů z akademické sféry a neziskového a podnikatelského sektoru v ní zasednou i vybraní vedoucí úředníci, kteří budou schválená doporučení RUR aktivně přenášet do práce svých odborů. 2. Pověříme RUR zpracováním dlouhodobých strategií a koncepcí města. Prioritou jsou sociální oblast (bydlení a sociální bydlení, nezaměstnanost, sociální vyloučení), vzdělávání (předškolní a školní vzdělávání s ohledem na demografický vývoj), environmentální oblast (zelené město a veřejný prostor), finanční udržitelnost města (udržitelnost rozpočtování, dluhová služba, veřejné služby, příspěvkové organizace), energetika (teplárenství, alternativní zdroje, voda) a doprava (komunikace, obslužnost, parkování). 3. Schválené koncepce budou určujícím rámcem pro návrhy našich projektů a politik, které jsou zároveň propojeny s rozpočtováním investic. P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme se schvalují bez posouzení relevantních alternativ a při tvorbě politik a opatření se nezvažují jejich komplexní dopady s ohledem na rozpočtovou, sociální i environmentální udržitelnost. Politické vedení města dlouhodobě dostatečně nezohledňuje názory a doporučení expertů. Veřejnost se prakticky nepodílí na rozhodování a diskusi nad koncepcemi a strategiemi města např. V rámci místní agendy 21 či osadních výborů. 4. K zásadním projektům, které ovlivňují budoucí generace Liberečanů, vždy připravíme reálné alternativy s potenciálními dopady do rozpočtové, sociální a environmentální oblasti. Alternativy posoudí odpovídající komise rady, závěrečné doporučení pro radu města patří RUR. 5. Zavedeme principy etického a participativního vládnutí politická rozhodnutí musejí být spravedlivá a ctít veřejný zájem. Projekty/ investice s významným vlivem na chod konkrétní městské čtvrtě/ skupiny čtvrtí předložíme k posouzení příslušným osadním výborům. 6. Přivedeme do rozhodování města i běžné občany v rámci pracovních skupin Místní agendy 21, tj. plánování s veřejností. 7. Iniciujeme jednání s TUL o zřízení nezávislého fóra studentů, které dostane prostor generovat nové a svěží ideje a nápady související s budoucností města.

13 1f. Bezpečnost ve městě Bezpečné prostředí ve městě vzniká respektováním a vymáháním pravidel, účinnou prevencí a odstraňováním sociálních příčin kriminality. Majetková kriminalita, zvláště pak krádeže automobilů, patří v Liberci k nejvyšším v České republice. Obdobné je to i u násilné trestné činnosti. Lokality, kde dochází ke zvýšenému počtu kriminálních činů, jsou přitom známy. Městská policie Liberec nemá vzhledem k šíři svého zaměření dostatečné kapacity personální ani finanční. 1. Městská policie Liberec bude vyžadovat dodržování pravidel od každého a v každém místě, a to dle principu nulové tolerance. 2. Zvýšíme počty strážníků v přímém výkonu služby v terénu (okrskáři) a podpoříme jejich spolupráci s existujícími i vznikajícími osadními výbory či spolky v jednotlivých městských čtvrtích. 3. Podpoříme existenci tzv. dobrovolnických programů, které mohou nahradit některé činnosti městské policie a uvolnit její kapacity (přechody u škol, prevence a šíření osvěty aj.). s kriminalitou souvisí i rozmach hazardu a herního průmyslu v Liberci je aktuálně kolem stovky heren. Jejich snadná dostupnost přitom zvyšuje počty těch, kteří dostávají sebe i své rodiny do těžké finanční situace, což pak mnohdy řeší majetkovou trestnou činností. Blízkou souvislost mezi hazardem, hernami a narůstající kriminalitou například dokládá i program prevence kriminality v Liberci. 4. Využijeme pracovníků veřejně prospěšných prací k zušlechťování sešlých lokalit (zanedbaná, špinavá, rozbitá zákoutí) a k odstraňování vandalství (graffiti vs. výsadba nové zeleně aj.). 5. Omezíme činnost herního průmyslu v Liberci na maximálně 3 místa, kde lze hazard provozovat, nejlépe pak ve vytipovaných městských objektech. 6. Podpoříme preventivní programy pro nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou děti či senioři. 12 / 13

14 1g. Práce komisí a výborů města Komise a výbory budou sloužit jako poskytovatelé odborného servisu pro rozhodování zastupitelů, a nikoliv jako odkladiště politiků. Existuje vysoký počet komisí (11 ) a výborů (4 ), které však často nepracují efektivně a produktivně, rada města je více méně ani neúkoluje (komise). Doporučení komisí a výborů často nemají vliv na rozhodování zastupitelstva města, na jehož zasedáních nebývá prostor na odbornější diskuzi k projednávané věci a zároveň je již prakticky nemožné nějaký bod měnit přímo na něm. V zastoupení převažují politické nominace členů, které nejdou ruku v ruce s odbornou kvalifikací a požadavkem zapojení veřejnosti. 1. Zvolíme pružnou a efektivní skladbu komisí a výborů, které pokryjí základní politiky v samostatné působnosti města. 2. Chceme, aby pokud možno všechny materiály pro zastupitelstvo města procházely přes tyto komise a výbory, což přispěje k odbornému posuzování podkladů a k systematické kontrole a hodnocení toho, co jde z rady města do zastupitelstva. 3. Změníme způsob obsazování komisí a výborů kromě politické nominace zohledníme i odborná kritéria (vystudovaný obor, praxe v oboru, dlouhodobý zájem aj.). Nominace budou přijímány nejen od politických subjektů (pro výbory), ale i od osadních výborů, neziskových organizací a občanských iniciativ, akademické sféry, podnikatelských subjektů i jednotlivých fyzických osob (pro komise). 4. Posílíme pozici předsedy komise/ výboru, aby mohl při odměňování členů zohlednit i odvedenou Odměňování za práci v orgánech se převážně odvíjí od účasti/ neúčasti na jednání a nesleduje výkonnostní kritéria. Docházka řady zvolených členů komisí a výborů je velmi slabá a dosavadní princip politických nominací často blokuje možné personální změny. Výstupy komisí a výborů nejsou veřejně dostupné, a tedy kontrolovatelné veřejností. Radou, resp. Zastupitelstvem jsou výstupy komisí a výborů často zcela opomíjeny či bagatelizovány, nebo na ně tyto volené orgány nereagují dostatečně pružně. práci (nejen účast/ neúčast) a mohl radě, resp. zastupitelstvu navrhnout odvolání člena, jehož účast na jednáních poklesne pod 75 %. 5. Změníme odměňování komisí, aby dobrá práce členů mohla být dobře ohodnocena. 6. Více propojíme práci a výstupy (závěry a náměty) komisí a výborů s jednotlivými odbory magistrátu a radou, resp. zastupitelstvem tak, aby rada úkolovala činnost komisí a aby výstupům poradních a kontrolních orgánů byl přikládán význam při tvorbě politik nebo v návrzích opatření. 7. Zajistíme, aby veškeré výstupy komisí a výborů (plán práce, účast, zápisy, doporučení aj.) byly vždy písemné a veřejné, tedy kontrolovatelné veřejností. 8. Připravíme postup pro zřízení ad hoc poradního orgánu, složeného z nominovaných odborníků a expertů magistrátu, a to pro přípravu zásadní investice nebo strategického záměru s dlouhodobým dopadem (např. letiště). P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

15 1h. Efektivní řízení města Řízení města musí být efektivní, tedy s pracovitými lidmi s jasnou vizí v politickém vedení, s dostatečným počtem erudovaných odborníků na klíčových samosprávných odborech a s pravidelným vyhodnocováním strategického plánu a investic. V minulosti se Liberec potácel mezi dvěma problémy řídili ho všehoschopní politici v kombinaci či s podporou těch méně schopných. Město má strategický plán, ale příliš se jím neřídí. Město nevyhodnocuje efektivitu vynaložených investic. Město nemá stanoveny dlouhodobé cíle a indikátory pro sledování jejich naplňování. 1. Na funkce primátora a náměstků máme připraveny schopné a pracovité osobnosti. 2. Do klíčových pozic na odborech a odděleních připravíme nová výběrová řízení. 3. Strategický plán musí být propojen s ročními plány práce a ročním rozpočtem. 4. U každé větší investice musí být vyhodnocena její návratnost či očekávaný efekt. 5. Podpoříme vznik seznamu indikátorů kvality života i celkového stavu města, který bude spravovat nezávislá instituce a který bude každoročně na základě objektivních kritérii hodnotit práci politiků i stav města jako celku. U investic je často opomíjen fakt, že každá investice má i provozní náklady a že je potřeba myslet i na opravy. Šetření na lidech a poddimenzovanost některých odborů je již neefektivní jednalo se o úspory za každou cenu, takže rozvoj města je nyní v některých směrech zaškrcen. 6. V klíčových funkcích musí být schopní lidé, kteří průběžně vykazují výsledky své práce a jsou podle nich hodnoceni. 7. Pro všechny zaměstnance magistrátu a organizací města musí platit motivační odměňovací systém. 8. Posílíme odbory veřejných zakázek, kontroly, právní, investiční oddělení či oddělení získávání dotací, aby město mělo větší kontrolu nad svými penězi a také mělo větší kapacitu na získávání dotačních prostředků. 14 / 15

16 1i. Příspěvkové organizace Právě příspěvkové organizace v posledních letech nejvíce doplácely na špatnou finanční situaci města. Poskytneme jim základní jistotu a nalezneme možnosti jejich dalšího rozvoje. Příspěvky jsou poskytovány vždy jen na jeden rok a spíše zvykově, chybí jejich dlouhodobější výhled - tato nejistota znemožňuje plánování činnosti a zvyšování kvality nabízených služeb. Finanční příspěvky města na činnost příspěvkových organizací (PO) dlouhodobě klesají, přitom objem služeb a aktivit, které organizace zajišťují, zůstává stejný nebo roste. Chybí větší spolupráce s krajem a kofinancování regionální a nadregionální funkce některých PO. 1. Zavedeme víceleté financování příspěvkových organizací, které jim umožní dlouhodobé plánování. 2. Přehodnotíme výši poskytovaných příspěvků jednotlivým PO. Příspěvek budeme nadále stanovovat s ohledem na inflaci, změny DPH, ceny energií a oprávněné požadavky na růst platů (to vše s ohledem na vývoj příjmů města). 3. Obnovíme diskusi s krajem o společném financování příspěvkových organizací s regionální a nadregionální funkcí. 4. Provedeme analýzu činností PO a objemu jimi poskytovaných veřejných služeb, posoudíme jejich nezbytnost, účelnost a efektivitu. Na základě analýzy postupně zavedeme cílové rozpočtování PO, které stanoví jednotlivé cíle, aktivity, projekty a služby rozdělené podle priorit v návaznosti na rozpočet města. Dlouhodobý nedostatek investic vede k rostoucímu vnitřnímu dluhu PO a postupnému zhoršování podmínek pro činnost. Chybí motivace k víceletému racionálnímu hospodaření, PO stále na konci roku raději utrácejí své zisky. Mezi PO města a kraje chybí (nebo je nedostatečná) spolupráce, např. V marketingu či cestovním ruchu. Nevyužívá se potenciál společných nákupů. 5. Zlepšíme řízení PO zavedením pravidel pro obsazování a odvolávání ředitelů organizací, ekonomického řízení, monitoringu ekonomických ukazatelů a ročního hodnocení činnosti organizací po vzoru Libereckého kraje. 6. Připravíme investiční plán - investice budeme prioritně vybírat podle jejich efektivity, účelnosti a hospodárnosti a provážeme je s pravidly pro odpisy z majetku. 7. Stanovíme pravidla na nakládání s přebytky hospodaření tak, abychom motivovali PO k jejich vytváření, a to především vazbou na finanční odměny vedení organizací a zaměstnanců. 8. Zavedeme společné nákupy energií, kancelářských potřeb, telekomunikačních služeb. P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

17 2. Ekonomika a majetek města Liberec měl a stále ještě má finanční problémy. Tak velké, že se město v roce 2013 ocitlo na hraně bankrotu, který se podařilo odvrátit jen díky krátkodobým úvěrům a nečekaně vyšším daňovým příjmům. Tíží nás splátky minulých dluhů a desítky milionů platíme zbytečně kvůli starým nevýhodným smlouvám. Městu stále hrozí vratky dotací a pokut, které souvisejí především s mistrovstvím světa v lyžování Cesty k nápravě a k lepšímu fungování města mj. spočívají v zefektivnění chodu radnice i hospodaření s majetkem, v přehodnocení nevýhodných smluv i za cenu rizika soudních sporů a v poctivém plánování investic. Co chceme změnit a udělat? 1. Pomocí přebytkových rozpočtů město postupně zbavit závislosti na bankách a zlepšit jeho finanční zdraví. 2. Příjmy a výdaje lépe plánovat prostřednictvím víceletého rozpočtového výhledu. Ten poskytne větší jistotu i městským organizacím. 3. Prověřit staré smlouvy (města i městských společností) a vyvinout veškerou možnou aktivitu k jejich změně nebo k vypovězení těch nevýhodných. 4. S vládou ČR a poslanci za Liberecký kraj vést jednání o změně rozpočtového určení daní k posílení příjmů města. 5. Připravit podrobný investiční plán, jeho priority projednat s veřejností, nezávislými experty, odborníky z magistrátu i s politiky. 6. Zlepšit hospodaření s majetkem města a sjednotit pravidla nakládání s ním. 7. Zvýšit transparentnost města i městských společností. Neutajovat informace o hospodaření ani smlouvy. Jak to chceme udělat, najdete v podrobných plánech jednotlivých změn. 16 / 17

18 2a. Dluhy a úroky Více než korun dluží v současné době každý občan Liberce včetně kojenců kvůli nezodpovědným politikům především z období vlád ODS. Ani současné vedení města ale nehospodaří příliš zodpovědně: dluhy sice platí, ale za cenu vytváření nových. Město tíží 2 miliardy dluhů, na splátky vydává a bude vydávat zhruba 170 miliónů ročně, z toho jen úroky představují zhruba sto milionů. Dluh omezuje rozvoj města a má přímý dopad na kvalitu služeb, které město poskytuje svým občanům. Nedostatek peněz je nákladný. Úroky pro Liberec jsou až o 3 % vyšší než pro města, která hospodaří dobře. 1. Do roku 2018 dosáhneme zlepšení finanční situace města. Město by mělo mít peníze na účtech a nemuselo tolik využívat kontokorentů. Naším cílem je proto uspořit 100 miliónů korun za 4 roky, aby se finanční situace města stabilizovala, i když jsme si vědomi, že městu hrozí další pokuty či vracení dotací. 2. Lepší likvidita města povede k úsporám 5 miliónů ročně na úrocích na kontokorentech, a k nižším úrokovým sazbám na provozní financování. 3. Při udržení námi nastaveného trendu je reálné, že se Liberci podaří v roce 2025 refinancovat dluhopisy Finanční problémy a dluh města už není možné řešit prodejem majetku, protože jej už mnoho nezbývá. Cestou není ani prodej společností ve vlastnictví města: ze zkušenosti víme, že důsledkem privatizace nakonec bývají dražší služby pro město a jeho obyvatele. za podstatně výhodnějších podmínek, než jaké máme dnes. Výsledkem budou zdravější městské finance, snadnější splácení dluhů a díky tomu i více peněz na zajištění kvalitních služeb pro občany města. 4. Společně se zákonodárci, zvolenými ve městě Liberci, a jejich stranickými kolegy ve vládě budeme usilovat o změnu rozpočtového určení daní tak, aby byla posílena příjmová stránka města o miliónů korun ročně. P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

19 2b. Rozpočet města Stabilní rozpočet, nezávislý na prodeji majetku a výnosech z hazardu. Chronicky deficitní rozpočty přivedly město do situace, kdy mu chybí hotové peníze a jeho hospodaření je závislé na krátkodobých úvěrech a kontokorentech. Město se v rozpočtu opakovaně spoléhá na problematické příjmy: za ODS si pomáhalo prodejem majetku, často navíc pod cenou, za současného vedení spoléhá na příjmy z hazardu. 1. Budeme usilovat o přebytkové rozpočty, které jsou jedinou cestou, jak se zbavit chronického nedostatku peněz a závislosti na bankách. 2. Odmítneme rozpočet závislý na příjmech z prodejů majetku a postupně omezíme závislost na příjmech z herních automatů. 3. Budeme lépe plánovat. Připravíme rozpočtový výhled, který bude zastupitelstvo schvalovat před přípravou rozpočtu tak, aby schvalované rozpočty odpovídaly dlouhodobějšímu plánu hospodaření. Město nepříliš dobře plánuje budoucí hospodaření. Rozpočtové výhledy nejsou při přípravě rozpočtu zohledňovány, jsou málo podrobné a neukazují, kolik peněz bude město dávat např. divadlům, na veřejnou dopravu nebo na údržbu komunikací či školy v dalších letech. Tím je pro tyto organizace nesnadné dlouhodoběji plánovat a rozvíjet se. 4. Rozpočtový výhled bude podrobnější: bude obsahovat odhady prostředků poskytovaných konkrétním organizacím, na hlavní smlouvy, na splátky úvěrů, a také investiční plán na další roky. 5. Rozpočtový výhled, spolu se závěrečnými účty, bude hlavním podkladem pro manažerské řízení a rozhodování o finančních otázkách města. 6. Výdaje města musí být rozdělovány přiměřeně rovnoměrně do jednotlivých čtvrtí a do jednotlivých oblastí života ve městě (sport, kultura, školství, obnova majetku). Zároveň musí výše výdajů odpovídat příjmům, aby se město dále nezadlužovalo. 18 / 19

20 2c. Investiční plán města Investice budeme plánovat i s veřejností. Budeme řešit jejich finanční návratnost a vyhodnocovat již realizované akce. Investice musí pokrýt i priority dlouhodobě opomíjených skupin občanů a jednotlivých městských čtvrtí. O investicích je dosud rozhodováno především nabídkovým způsobem, takže investiční priority vybírá pouze radnice, často pod tlakem různých zájmových skupin, ale bez zapojení veřejnosti a její poptávky. Neexistuje víceletý plán investic, občané proto nemají informace o záměrech města. Investice, zejména ty z fondů EU, často směřovaly do projektů, které neměly podporu veřejnosti, zatímco na jiné projekty, které si občané přáli, se nedostalo. Chybí vazba na strategický plán a vyhodnocování investic z hlediska naplňování jeho priorit. 1. Sestavíme investiční plán na horizont tří až pěti let a propojíme ho s ekonomickou situací města. 2. Při tvorbě plánu zohledníme informace a náměty čtyř hlavních aktérů: občanů, expertů, odborných pracovníků magistrátu i politiků. 3. Jedním z klíčových zdrojů pro sestavení investičního plánu bude strategický plán, v němž se odráží pohled různých skupin na problémy města a na priority rozvoje. 4. Jednotlivé projekty rozdělíme do specifických oblastí podle toho, co pomáhají řešit a jak. 5. Priority budou odrážet potřebu řešit havarijní stavy a různé oblasti života ve městě rovnoměrně, nebudeme zvýhodňovat jednu skupinu vůči druhé. Nejsou využívány interaktivní on-line nástroje, jejichž prostřednictvím by mohli občané sami průběžně přinášet podněty na investiční projekty. Veřejnost není zapojena ani při samotné přípravě konkrétního projektu. Výsledkem bývají řešení, která nejsou obyvateli kladně přijata (Sokolovské náměstí, Soukenné náměstí aj.). V mnoha čtvrtích panuje dojem, že některé z nich jsou při rekonstrukcích a investicích preferovány, zatímco na rozvoj jiných se dlouhodobě zapomíná. 6. Příprava investic zahrne posouzení alternativních řešení i finanční návratnost investic. 7. Investice pro nás neskončí předáním do užívání, ale praktickou zkušeností s užíváním. Budeme tedy hledat cesty pro získání zpětné vazby občanů na již hotovou investici. 8. Budeme sledovat, kolik město investuje v jednotlivých částech města, a odlišíme přitom investice celoměstského významu od lokálních investic. Cílem je vyvážený rozvoj města. 9. Zapojení veřejnosti do tvorby investic posílíme zavedením on-line nástrojů, podněty budou evidovány na webu města a bude k nim připojena informace, jak se s nimi pracuje. P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program 2006 ODS Obsah Společně pro lepší život 3 PLUS pro veřejné finance 5 PLUS pro hospodářství a podnikání 9 PLUS pro dopravu 13 PLUS pro nová pracovní místa a rodinu

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více