Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojďme změnit město, ve kterém žijeme"

Transkript

1 PLÁN PRO LIBEREC Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

2 Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin Cicvárek, Janna Čeček, Jiří Čeček, Petr Červa, Alena Dvořáčková, Pavel Felgr, Ladislav Haidl, Pavla Haidlová, Petr Henych, Karolína Hrbková, Pavel Hrstka, Jana Janďourková Medlíková, Zuzana Kocumová, Jan Korytář, Ladislav Kořínek, Ivan Langr, Jana Novotová Jahodová, Urban Ocilka, Marie Pavlová, Ondřej Petrovský, Josef Pilnáček, Jiří Římánek, Petr Socha, Victor Robert Šálek, Josef Šedlbauer, Zuzana Tachovská, Jiří Vytiska a desítky dalších odborníků a spolupracovníků. Děkujeme všem, kdo se do přípravy Plánu pro Liberec zapojili. Změna pro Liberec U Nisy 362/ Liberec 3 P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

3 Vážení Liberečané, tým Změny pro Liberec připravil plán, jak zlepšit fungování našeho města tak, aby se postupně stalo nejlepším městem pro život v České republice. Výchozí situace není lehká rozbité chodníky a silnice, obrovský dluh, zanedbaná údržba města, nevýhodné smlouvy. Je to pozůstatek minulosti, kterou bohužel nezměníme. To, co můžeme změnit, je budoucnost. Budu proto rád, pokud se přidáte k lidem, kteří se rozhodli změnit město, ve kterém žijeme, a tento plán začali připravovat. Uvítáme Vaše připomínky, otázky, kritické podněty či přímo zapojení se do našeho týmu. Vaše účast je klíčová jsem přesvědčen, že žádné město či obec nemohou být dobře řízeny a spravovány bez aktivního zapojeních místních obyvatel. Liberec bude takový, jaký si ho uděláme. Mgr. Jan Korytář kandidát na primátora města 2 / 3

4 Prosíme, zapojte se do přípravy Plánu pro Liberec i Vy, a pomozte nám změnit naše město. Jak? Pošlete nám k tomuto Plánu vaše připomínky, podněty či dotazy na: adresa: Změna pro Liberec, U Nisy 362/6, Liberec 3 Pošlete Plán pro Liberec i svým známým či přátelům, aby se s ním mohli seznámit. Přispějte na naši předvolební kampaň, transparentní účet č /2010. Zapojte se do kampaně jako dobrovolník. info na Další info na bezplatné lince Změny pro Liberec P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

5 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Takovouto vizi potřebuje i naše město. Jak vidíme Liberec budoucnosti? jako oddlužené a prosperující město, energeticky co nejvíce soběstačné, nabízející pracovní, sociální, ekologické i rekreační podmínky pro kvalitní život pro všechny generace jako město, kde se občané mohou spolehnout na vedení města jako lídra širšího regionu, s odpovědností za tento region jako páté největší české město, ale první v kvalitě života jako město, které vyhrálo boj s korupční chobotnicí a je vzorem a majákem pro další jako město připravené na možné klimatické změny a ekonomické krize jako první české město, které získá titul Zelené město Evropy Liberec vidíme jako město, kde se bude dobře žít všem jeho obyvatelům. 4 / 5

6 Obsah 1. Řízení a správa města 7 1a. Reorganizace magistrátu 8 1b. Zapojování veřejnosti 9 1c. Samospráva čtvrtí 10 1d. Hlavní architekt 11 1e. Strategické řízení a plánování 12 1f. Bezpečnost ve městě 13 1g. Práce komisí a výborů města 14 1h. Efektivní řízení města 15 1i. Příspěvkové organizace Ekonomika a majetek města 17 2a. Dluhy a úroky 18 2b. Rozpočet města 19 2c. Investiční plán města 20 2d. Transparentnost hospodaření 21 2e. Daně a poplatky 22 2f. Nevýhodné smlouvy 23 2g. Správa majetku 24 2h. Privatizace a nákupy Územní plánování a urbanismus 27 3a. Územní plán 28 3b. Veřejný prostor a architektonické soutěže 29 3c. Liberecká náměstí 30 3d. Živé ulice 31 3e. Vnitrobloky pro život 32 3f. Městské tržnice Městské společnosti 35 4a. Profesionální řízení městských obchodních společností 36 4b. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce 37 4c. Technické služby města Liberce 38 4d. Teplárna Liberec a drahé teplo 39 4e. Liberecká informační společnost a ELSET 40 4f. Krajská nemocnice a její rozvoj Sociální oblast a zdravotnictví 43 5a. Komunitní plán sociálních služeb (KPSS) 44 5b. Zdravotní politika města 45 5c. Sociální bydlení z ulice na ubytovnu a do bytu 46 5d. Sociální bydlení péče o seniory 47 5e. Péče o občany s tělesným postižením 48 5f. Sociálně vyloučené lokality 49 5g. Sociálně slabé nebo vyloučené rodiny s dětmi 50 5h. Město bez bariér 51 5i. Domov pro matky s dětmi 52 5j. Podpora zaměstnanosti a rovné šance 53 5k. Potravinová banka Vzdělávání, školky a školy 55 6a. Budoucnost libereckého školství 56 6b. Tělocvičny, školní a veřejná hřiště 57 6c. Bazény u základních škol 58 6d. Cesta ke kvalitnímu stravování 59 6e. Bezpečné cesty do škol 60 6f. Školní obědy pro všechny děti 61 P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme 6g. Mimoškolní změnit aktivity dětí město, a mládeže ve kterém žijeme Veřejná zeleň 63 7a. Územní studie zeleně 64 7b. Centrální park a veřejná zeleň 65 7c. Zahrádkářské osady a komunitní zahrady 66 7d. Přírodní zahrady 67 7e. Městské lesy 68 7f. Aleje 69 7g. Terasy pod Antonínem a okolí Papírového náměstí Doprava 71 8a. Systém městské dopravy a parkování 72 8b. MHD, tramvaje a busy, obnova vozového parku 73 8c. Stav silnic a křižovatek 74 8d. Pěší doprava chodníky, cesty a stezky 75 8e. Cyklodoprava a elektrokola 76 8f. Letiště Liberec Životní prostředí 79 9a. Přehrada a lesopark 80 9b. Nisa a liberecké potoky 81 9c. Hospodaření s odpady 82 9d. Příroda ve městě a v okolí 83 9e. Čistota ovzduší Volný čas, kultura, sport, historie 85 10a. Rozvoj cestovního ruchu 86 10b. Podpora sportu 87 10c. Divadlo F. X. Šaldy 88 10d. Zoologická zahrada Liberec 89 10e. Městská galerie a jazzový klub 90 10f. Kino Varšava 91 10g. Lesní koupaliště 92 10h. Liberecké singltreky a další treky 93 10i. Textilní (a průmyslové) muzeum 94 10j. Projekt dvě tváře Rozvoj města, partneři ke spolupráci 97 11a. Podpora podnikání 98 11b. Malé granty 99 11c. Spolupráce s Technickou univerzitou d. Podpora neziskových organizací (NNO) e. Česko-německé projekty f. Spolupráce s partnerskými městy g. Osobnosti města Protikorupční aktivity a kauzy a. Liberecká chobotnice b. Veřejné zakázky c. Protikorupční oddělení města d. Liberecká spalovna a hokejová aréna e. Koncesní smlouva na provoz arény f. Severočeská vodárenská a drahá voda 111

7 1. Řízení a správa města Schody se zametají shora. I proto náš plán začíná oblastí řízení města, za které jsou odpovědni zejména rada města a primátor. Víme, že můžeme počítat s loajalitou a pozitivním přístupem většiny úředníků a pracovníků městských společností, také ale víme, že s některými lidmi se budeme muset rozloučit. Jinak naše město nezměníme. Co chceme změnit a udělat? 1. Připravit reorganizaci magistrátu, která zefektivní jeho činnost a umožní vyhlásit výběrová řízení na vybrané pozice vedoucích úředníků. 2. Zapojit do rozhodování o městě více samotné občany, například do rozhodování o změnách územního plánu, o rozpočtu města, o nových investicích apod. 3. Decentralizovat správu města na úroveň jednotlivých čtvrtí. 4. Namísto nefunkční Rady architektů chceme skutečného hlavního architekta města, který bude vybaven příslušnými pravomocemi. 5. Jednodušší struktura magistrátu, komisí a výborů by měla přispět k efektivnějšímu řízení města s tím, že vedení města se musí věnovat zejména strategickým záležitostem. 6. Pro obsazování všech placených pozic, včetně městských organizací, musí být nastavena jasná pravidla. 7. Dobré řízení města se neobejde bez dobře připravené vize a strategického plánu. 8. Zavedeme víceleté financování příspěvkových organizací, budeme ovšem kontrolovat jejich hospodárné, efektivní a účelné nakládání s prostředky. Jak to chceme udělat, najdete v podrobných plánech jednotlivých změn. 6 / 7

8 1a. Reorganizace magistrátu Starého psa novým kouskům nenaučíš Některé vedoucí pozice odborů a oddělení jsou obsazeny lidmi, kteří jsou příliš spojeni s tím, jak byl Liberec v minulých letech řízen a postupně zadlužen. Na některých místech nemá magistrát dostatečně schopné a výkonné úředníky. Město s dvoumiliardovým rozpočtem je firmou, kterou nemohou na úrovni politiků a hlavních úředníků spravovat amatéři. Některá oddělení jsou personálně poddimenzovaná. 1. Připravíme reorganizaci magistrátu města, která zefektivní jeho činnost a umožní vyhlásit výběrová řízení na vybrané pozice vedoucích úředníků. 2. Personálně posílíme některá oddělení, která mohou zlepšit finanční situaci města Liberce jde především o oddělení veřejných zakázek, oddělení pro získávání dotací, oddělení kontroly a protikorupční oddělení. Špatně rozdělené kompetence a složité rozhodování vedou k neefektivnímu fungování města. Někteří úředníci jsou přetížení a demotivovaní. Magistrát neumí pružně reagovat na dlouhé čekací doby během vyřizování některých agend. Fungování stavebního úřadu je dlouhodobě terčem oprávněné kritiky občanů. Veřejnost je do rozhodování zapojována nedostatečně. Na městě nejsou uplatňována skutečně efektivní a účinná opatření k boji se systémovou korupcí. 3. Zřídíme nové oddělení pro zapojování veřejnosti do rozhodování a samosprávu. 4. Nastavíme systém zpětné a veřejné kontroly vyřizování podnětů a stížností občanů. 5. Vytvoříme oddělení analýz a informací, které bude získávat a analyzovat data z Liberce a jiných měst a připravovat podklady pro efektivní rozhodování města. P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

9 1b. Zapojování veřejnosti Politici město nevlastní, ale mají ho spravovat pro občany. A zároveň spolu s nimi Město neumí efektivně komunikovat s občany a mnozí politici o to ani nemají zájem. Velká část občanů je směrem k vedení města skeptická a frustrovaná. Webové stránky města, nejsou interaktivní, chybí zde jakákoli diskuse. Jediné referendum, které se ve městě zatím uskutečnilo, čelilo obstrukcím ze strany vedení města. 1. Dlouhodobě prosazujeme zapojování veřejnosti do rozhodování, jde o jednu z našich klíčových priorit. 2. Zasadíme se, aby si primátor a náměstci vyhradili vždy jeden večer v týdnu na setkání s občany v jednotlivých čtvrtích či lokalitách. 3. Budeme i nadále aktivně podporovat vznik osadních výborů ve většině čtvrtí, aby vedení města získalo partnery pro dlouhodobou spolupráci a komunikaci v jednotlivých částech Liberce. 4. Pro zásadní rozhodnutí využijeme institutu referenda, aby občané mohli rozhodovat častěji než jednou za 4 roky při volbách. Město nemá vybudované struktury, mechanismy ani kapacity na větší a efektivní zapojování veřejnosti do spolurozhodování. Ke klíčovým rozhodnutím, například o investicích či dotacích, nemá veřejnost prakticky možnost se vyjádřit a spolupodílet se na jejich vytváření. 5. Využijeme anket a průzkumů veřejného mínění jako podkladů pro rozhodování města například o investování volných prostředků. 6. Zprostředkujeme na webu města diskusní fórum, a to jak obecné, tak k jednotlivým veřejným zakázkám, investicím, materiálům projednávaným na zastupitelstvu aj. 7. Zavedeme bezplatnou linku , na kterou budou moci občané nahlásit jakýkoli problém. Přehled podnětů i stav jejich vyřízení bude pro kontrolu zveřejněn na webu města. 8 / 9

10 1c. Samospráva čtvrtí Stotisícové město není možné řídit z jednoho místa. Proto chceme do řízení více zapojit samosprávu v jednotlivých čtvrtích a zajistíme dobré podmínky pro její fungování. Z 33 libereckých čtvrtí má pouze jedna plnohodnotnou samosprávu (Vratislavice nad Nisou) a 6 dalších má ustavené osadní výbory. Zbylých 26 čtvrtí je tak bez místní samosprávy. Spolupráce vedení města s osadními výbory je většinou formální, komunikace neprobíhá efektivně, takže ve čtvrtích jsou často plánovány aktivity či investice, které občané nepotřebují, a naopak se nerealizují ty, o které mají lidé skutečný zájem. Vedení města se o život a potřeby občanů ve čtvrtích aktivně nezajímá, chybí mu partnerský přístup. 1. Podpoříme vznik osadních výborů ve všech libereckých čtvrtích. 2. Prostřednictvím ročních dotací na rozvoj jim vytvoříme zázemí pro efektivní fungování, pro pravidelná setkávání a zejména pro konkrétní projekty v dané čtvrti. V některých čtvrtích zcela chybí zázemí či prostory pro spolkovou činnost, setkávání místních občanů aj. Údržba veřejných prostor nefunguje dostatečně a efektivně, a to včetně veřejné zeleně; nejsou při ní využívány kapacity místních lidí a firem. Sami občané čtvrtí nejsou dostatečně nebo vůbec informování o tom, co se jich samotných a jejich okolí dotýká o prodejích pozemků, změnách územního plánu aj. 3. Na radnici zřídíme post koordinátora osadních výborů, který bude zprostředkovávat řešení problémů a podnětů. 4. Přehodnotíme nově vznikající územní plán tak, aby více vycházel vstříc obyvatelům jednotlivých čtvrtí. 5. Zajistíme instalaci veřejných vývěsek v každé čtvrti, sloužících jak potřebám města, tak místních občanů. P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

11 1d. Hlavní architekt Města, která mají hlavního architekta s dostatečnými pravomocemi a s podporou politiků, obvykle vypadají mnohem lépe než ta, která ho nemají. Liberec jej nemá, takže radnice pak jen těžko může být sebevědomým partnerem developerů, stavebních firem, různých institucí i občanských iniciativ. O rozvoji města nerozhoduje samo město, ale spíše jednotliví investoři či developeři. Město nemá společně sdílenou dlouhodobou vizi, kam se chce dále rozvíjet. Současná rada architektů není zcela funkční, je více méně alibistickým orgánem. Na příkladech, jako jsou Soukenné náměstí, obchodní centrum Plaza či stav města za Papírovým náměstím, je vidět, že Liberci chybí koncepční přístup pro plánování a rozvoj. 1. Zřídíme Útvar hlavního architekta (HA), v jehož čele bude stát hlavní architekt. HA bude podřízen přímo primátorovi, bude stát mimo stavební úřad i mimo odbor územního plánování. 2. HA bude jedním z prvních orgánů, který bude posuzovat plánované investice města do urbanistického rozvoje, bude u jejich vzniku a jeho stanovisko bude provázet zásadní strategická rozhodnutí, jako je např. budoucnost letiště či prostoru po bývalé Textilaně. HA bude zplnomocněn vydávat stanoviska města ke stavbám na jeho území jako účastník řízení ve smyslu stavebního zákona. Město se nerozvíjí plánovitě, při nové výstavbě jsou někdy sledována jen parciální hlediska a ne zájem celku. Samotní občané nehodnotí město, zejména jeho veřejný prostor, jako dobré místo pro každodenní život. Náměstí, ulice či parky a jiné veřejné plochy jsou často ve stavu, kdy nemohou dobře plnit své hlavní funkce. 3. HA bude u významných rozvojových projektů města organizovat architektonické soutěže. 4. HA bude garantovat a organizovat zapojování veřejnosti při přípravě významnějších staveb a při plánování rozvoje území města. 5. HA bude pracovat na zadání územního plánu a jeho aktualizací, spolupracovat při aktualizaci strategického plánu a na dalších rozvojových dokumentech města (IPRÚ aj.). 10 / 11

12 ANALÝZA IDENTIFIKACE POPIS / VYHODNOCENÍ Zpětná vazba, reakce na změny PLÁNOVÁNÍ STRATEGIE ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ 1e. Strategické řízení a plánování Pokud budou dnešní politická rozhodnutí ovlivňovat i příští generace našich dětí a vnuků, musejí být pečlivě naplánována z pohledu možných alternativ a posouzena z hlediska všech relevantních dopadů, reálných veřejných potřeb a spravedlnosti. To se neobejde bez tvorby dlouhodobých koncepcí a strategií, k jejichž přípravě chceme povolat skutečné experty z akademické, podnikatelské i neziskové sféry. Existuje tzv. zacyklenost rozhodování volebním obdobím, která upřednostňuje rychlá krátkodobá rozhodnutí na úkor střednědobých a dlouhodobých koncepcí a strategií. Okamžité osobní nebo skupinové zájmy obvykle vítězí nad dlouhodobými zájmy veřejnými. Dosud platný strategický plán města není v reálu naplňován, nejsou rozpracovány jednotlivé koncepce. Zásadní rozhodnutí, ovlivňující budoucí generace, 1. Zřídíme Radu pro udržitelný rozvoj (RUR), alternativně městskou organizaci, která bude poradním orgánem rady města. Kromě expertů z akademické sféry a neziskového a podnikatelského sektoru v ní zasednou i vybraní vedoucí úředníci, kteří budou schválená doporučení RUR aktivně přenášet do práce svých odborů. 2. Pověříme RUR zpracováním dlouhodobých strategií a koncepcí města. Prioritou jsou sociální oblast (bydlení a sociální bydlení, nezaměstnanost, sociální vyloučení), vzdělávání (předškolní a školní vzdělávání s ohledem na demografický vývoj), environmentální oblast (zelené město a veřejný prostor), finanční udržitelnost města (udržitelnost rozpočtování, dluhová služba, veřejné služby, příspěvkové organizace), energetika (teplárenství, alternativní zdroje, voda) a doprava (komunikace, obslužnost, parkování). 3. Schválené koncepce budou určujícím rámcem pro návrhy našich projektů a politik, které jsou zároveň propojeny s rozpočtováním investic. P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme se schvalují bez posouzení relevantních alternativ a při tvorbě politik a opatření se nezvažují jejich komplexní dopady s ohledem na rozpočtovou, sociální i environmentální udržitelnost. Politické vedení města dlouhodobě dostatečně nezohledňuje názory a doporučení expertů. Veřejnost se prakticky nepodílí na rozhodování a diskusi nad koncepcemi a strategiemi města např. V rámci místní agendy 21 či osadních výborů. 4. K zásadním projektům, které ovlivňují budoucí generace Liberečanů, vždy připravíme reálné alternativy s potenciálními dopady do rozpočtové, sociální a environmentální oblasti. Alternativy posoudí odpovídající komise rady, závěrečné doporučení pro radu města patří RUR. 5. Zavedeme principy etického a participativního vládnutí politická rozhodnutí musejí být spravedlivá a ctít veřejný zájem. Projekty/ investice s významným vlivem na chod konkrétní městské čtvrtě/ skupiny čtvrtí předložíme k posouzení příslušným osadním výborům. 6. Přivedeme do rozhodování města i běžné občany v rámci pracovních skupin Místní agendy 21, tj. plánování s veřejností. 7. Iniciujeme jednání s TUL o zřízení nezávislého fóra studentů, které dostane prostor generovat nové a svěží ideje a nápady související s budoucností města.

13 1f. Bezpečnost ve městě Bezpečné prostředí ve městě vzniká respektováním a vymáháním pravidel, účinnou prevencí a odstraňováním sociálních příčin kriminality. Majetková kriminalita, zvláště pak krádeže automobilů, patří v Liberci k nejvyšším v České republice. Obdobné je to i u násilné trestné činnosti. Lokality, kde dochází ke zvýšenému počtu kriminálních činů, jsou přitom známy. Městská policie Liberec nemá vzhledem k šíři svého zaměření dostatečné kapacity personální ani finanční. 1. Městská policie Liberec bude vyžadovat dodržování pravidel od každého a v každém místě, a to dle principu nulové tolerance. 2. Zvýšíme počty strážníků v přímém výkonu služby v terénu (okrskáři) a podpoříme jejich spolupráci s existujícími i vznikajícími osadními výbory či spolky v jednotlivých městských čtvrtích. 3. Podpoříme existenci tzv. dobrovolnických programů, které mohou nahradit některé činnosti městské policie a uvolnit její kapacity (přechody u škol, prevence a šíření osvěty aj.). s kriminalitou souvisí i rozmach hazardu a herního průmyslu v Liberci je aktuálně kolem stovky heren. Jejich snadná dostupnost přitom zvyšuje počty těch, kteří dostávají sebe i své rodiny do těžké finanční situace, což pak mnohdy řeší majetkovou trestnou činností. Blízkou souvislost mezi hazardem, hernami a narůstající kriminalitou například dokládá i program prevence kriminality v Liberci. 4. Využijeme pracovníků veřejně prospěšných prací k zušlechťování sešlých lokalit (zanedbaná, špinavá, rozbitá zákoutí) a k odstraňování vandalství (graffiti vs. výsadba nové zeleně aj.). 5. Omezíme činnost herního průmyslu v Liberci na maximálně 3 místa, kde lze hazard provozovat, nejlépe pak ve vytipovaných městských objektech. 6. Podpoříme preventivní programy pro nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou děti či senioři. 12 / 13

14 1g. Práce komisí a výborů města Komise a výbory budou sloužit jako poskytovatelé odborného servisu pro rozhodování zastupitelů, a nikoliv jako odkladiště politiků. Existuje vysoký počet komisí (11 ) a výborů (4 ), které však často nepracují efektivně a produktivně, rada města je více méně ani neúkoluje (komise). Doporučení komisí a výborů často nemají vliv na rozhodování zastupitelstva města, na jehož zasedáních nebývá prostor na odbornější diskuzi k projednávané věci a zároveň je již prakticky nemožné nějaký bod měnit přímo na něm. V zastoupení převažují politické nominace členů, které nejdou ruku v ruce s odbornou kvalifikací a požadavkem zapojení veřejnosti. 1. Zvolíme pružnou a efektivní skladbu komisí a výborů, které pokryjí základní politiky v samostatné působnosti města. 2. Chceme, aby pokud možno všechny materiály pro zastupitelstvo města procházely přes tyto komise a výbory, což přispěje k odbornému posuzování podkladů a k systematické kontrole a hodnocení toho, co jde z rady města do zastupitelstva. 3. Změníme způsob obsazování komisí a výborů kromě politické nominace zohledníme i odborná kritéria (vystudovaný obor, praxe v oboru, dlouhodobý zájem aj.). Nominace budou přijímány nejen od politických subjektů (pro výbory), ale i od osadních výborů, neziskových organizací a občanských iniciativ, akademické sféry, podnikatelských subjektů i jednotlivých fyzických osob (pro komise). 4. Posílíme pozici předsedy komise/ výboru, aby mohl při odměňování členů zohlednit i odvedenou Odměňování za práci v orgánech se převážně odvíjí od účasti/ neúčasti na jednání a nesleduje výkonnostní kritéria. Docházka řady zvolených členů komisí a výborů je velmi slabá a dosavadní princip politických nominací často blokuje možné personální změny. Výstupy komisí a výborů nejsou veřejně dostupné, a tedy kontrolovatelné veřejností. Radou, resp. Zastupitelstvem jsou výstupy komisí a výborů často zcela opomíjeny či bagatelizovány, nebo na ně tyto volené orgány nereagují dostatečně pružně. práci (nejen účast/ neúčast) a mohl radě, resp. zastupitelstvu navrhnout odvolání člena, jehož účast na jednáních poklesne pod 75 %. 5. Změníme odměňování komisí, aby dobrá práce členů mohla být dobře ohodnocena. 6. Více propojíme práci a výstupy (závěry a náměty) komisí a výborů s jednotlivými odbory magistrátu a radou, resp. zastupitelstvem tak, aby rada úkolovala činnost komisí a aby výstupům poradních a kontrolních orgánů byl přikládán význam při tvorbě politik nebo v návrzích opatření. 7. Zajistíme, aby veškeré výstupy komisí a výborů (plán práce, účast, zápisy, doporučení aj.) byly vždy písemné a veřejné, tedy kontrolovatelné veřejností. 8. Připravíme postup pro zřízení ad hoc poradního orgánu, složeného z nominovaných odborníků a expertů magistrátu, a to pro přípravu zásadní investice nebo strategického záměru s dlouhodobým dopadem (např. letiště). P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

15 1h. Efektivní řízení města Řízení města musí být efektivní, tedy s pracovitými lidmi s jasnou vizí v politickém vedení, s dostatečným počtem erudovaných odborníků na klíčových samosprávných odborech a s pravidelným vyhodnocováním strategického plánu a investic. V minulosti se Liberec potácel mezi dvěma problémy řídili ho všehoschopní politici v kombinaci či s podporou těch méně schopných. Město má strategický plán, ale příliš se jím neřídí. Město nevyhodnocuje efektivitu vynaložených investic. Město nemá stanoveny dlouhodobé cíle a indikátory pro sledování jejich naplňování. 1. Na funkce primátora a náměstků máme připraveny schopné a pracovité osobnosti. 2. Do klíčových pozic na odborech a odděleních připravíme nová výběrová řízení. 3. Strategický plán musí být propojen s ročními plány práce a ročním rozpočtem. 4. U každé větší investice musí být vyhodnocena její návratnost či očekávaný efekt. 5. Podpoříme vznik seznamu indikátorů kvality života i celkového stavu města, který bude spravovat nezávislá instituce a který bude každoročně na základě objektivních kritérii hodnotit práci politiků i stav města jako celku. U investic je často opomíjen fakt, že každá investice má i provozní náklady a že je potřeba myslet i na opravy. Šetření na lidech a poddimenzovanost některých odborů je již neefektivní jednalo se o úspory za každou cenu, takže rozvoj města je nyní v některých směrech zaškrcen. 6. V klíčových funkcích musí být schopní lidé, kteří průběžně vykazují výsledky své práce a jsou podle nich hodnoceni. 7. Pro všechny zaměstnance magistrátu a organizací města musí platit motivační odměňovací systém. 8. Posílíme odbory veřejných zakázek, kontroly, právní, investiční oddělení či oddělení získávání dotací, aby město mělo větší kontrolu nad svými penězi a také mělo větší kapacitu na získávání dotačních prostředků. 14 / 15

16 1i. Příspěvkové organizace Právě příspěvkové organizace v posledních letech nejvíce doplácely na špatnou finanční situaci města. Poskytneme jim základní jistotu a nalezneme možnosti jejich dalšího rozvoje. Příspěvky jsou poskytovány vždy jen na jeden rok a spíše zvykově, chybí jejich dlouhodobější výhled - tato nejistota znemožňuje plánování činnosti a zvyšování kvality nabízených služeb. Finanční příspěvky města na činnost příspěvkových organizací (PO) dlouhodobě klesají, přitom objem služeb a aktivit, které organizace zajišťují, zůstává stejný nebo roste. Chybí větší spolupráce s krajem a kofinancování regionální a nadregionální funkce některých PO. 1. Zavedeme víceleté financování příspěvkových organizací, které jim umožní dlouhodobé plánování. 2. Přehodnotíme výši poskytovaných příspěvků jednotlivým PO. Příspěvek budeme nadále stanovovat s ohledem na inflaci, změny DPH, ceny energií a oprávněné požadavky na růst platů (to vše s ohledem na vývoj příjmů města). 3. Obnovíme diskusi s krajem o společném financování příspěvkových organizací s regionální a nadregionální funkcí. 4. Provedeme analýzu činností PO a objemu jimi poskytovaných veřejných služeb, posoudíme jejich nezbytnost, účelnost a efektivitu. Na základě analýzy postupně zavedeme cílové rozpočtování PO, které stanoví jednotlivé cíle, aktivity, projekty a služby rozdělené podle priorit v návaznosti na rozpočet města. Dlouhodobý nedostatek investic vede k rostoucímu vnitřnímu dluhu PO a postupnému zhoršování podmínek pro činnost. Chybí motivace k víceletému racionálnímu hospodaření, PO stále na konci roku raději utrácejí své zisky. Mezi PO města a kraje chybí (nebo je nedostatečná) spolupráce, např. V marketingu či cestovním ruchu. Nevyužívá se potenciál společných nákupů. 5. Zlepšíme řízení PO zavedením pravidel pro obsazování a odvolávání ředitelů organizací, ekonomického řízení, monitoringu ekonomických ukazatelů a ročního hodnocení činnosti organizací po vzoru Libereckého kraje. 6. Připravíme investiční plán - investice budeme prioritně vybírat podle jejich efektivity, účelnosti a hospodárnosti a provážeme je s pravidly pro odpisy z majetku. 7. Stanovíme pravidla na nakládání s přebytky hospodaření tak, abychom motivovali PO k jejich vytváření, a to především vazbou na finanční odměny vedení organizací a zaměstnanců. 8. Zavedeme společné nákupy energií, kancelářských potřeb, telekomunikačních služeb. P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

17 2. Ekonomika a majetek města Liberec měl a stále ještě má finanční problémy. Tak velké, že se město v roce 2013 ocitlo na hraně bankrotu, který se podařilo odvrátit jen díky krátkodobým úvěrům a nečekaně vyšším daňovým příjmům. Tíží nás splátky minulých dluhů a desítky milionů platíme zbytečně kvůli starým nevýhodným smlouvám. Městu stále hrozí vratky dotací a pokut, které souvisejí především s mistrovstvím světa v lyžování Cesty k nápravě a k lepšímu fungování města mj. spočívají v zefektivnění chodu radnice i hospodaření s majetkem, v přehodnocení nevýhodných smluv i za cenu rizika soudních sporů a v poctivém plánování investic. Co chceme změnit a udělat? 1. Pomocí přebytkových rozpočtů město postupně zbavit závislosti na bankách a zlepšit jeho finanční zdraví. 2. Příjmy a výdaje lépe plánovat prostřednictvím víceletého rozpočtového výhledu. Ten poskytne větší jistotu i městským organizacím. 3. Prověřit staré smlouvy (města i městských společností) a vyvinout veškerou možnou aktivitu k jejich změně nebo k vypovězení těch nevýhodných. 4. S vládou ČR a poslanci za Liberecký kraj vést jednání o změně rozpočtového určení daní k posílení příjmů města. 5. Připravit podrobný investiční plán, jeho priority projednat s veřejností, nezávislými experty, odborníky z magistrátu i s politiky. 6. Zlepšit hospodaření s majetkem města a sjednotit pravidla nakládání s ním. 7. Zvýšit transparentnost města i městských společností. Neutajovat informace o hospodaření ani smlouvy. Jak to chceme udělat, najdete v podrobných plánech jednotlivých změn. 16 / 17

18 2a. Dluhy a úroky Více než korun dluží v současné době každý občan Liberce včetně kojenců kvůli nezodpovědným politikům především z období vlád ODS. Ani současné vedení města ale nehospodaří příliš zodpovědně: dluhy sice platí, ale za cenu vytváření nových. Město tíží 2 miliardy dluhů, na splátky vydává a bude vydávat zhruba 170 miliónů ročně, z toho jen úroky představují zhruba sto milionů. Dluh omezuje rozvoj města a má přímý dopad na kvalitu služeb, které město poskytuje svým občanům. Nedostatek peněz je nákladný. Úroky pro Liberec jsou až o 3 % vyšší než pro města, která hospodaří dobře. 1. Do roku 2018 dosáhneme zlepšení finanční situace města. Město by mělo mít peníze na účtech a nemuselo tolik využívat kontokorentů. Naším cílem je proto uspořit 100 miliónů korun za 4 roky, aby se finanční situace města stabilizovala, i když jsme si vědomi, že městu hrozí další pokuty či vracení dotací. 2. Lepší likvidita města povede k úsporám 5 miliónů ročně na úrocích na kontokorentech, a k nižším úrokovým sazbám na provozní financování. 3. Při udržení námi nastaveného trendu je reálné, že se Liberci podaří v roce 2025 refinancovat dluhopisy Finanční problémy a dluh města už není možné řešit prodejem majetku, protože jej už mnoho nezbývá. Cestou není ani prodej společností ve vlastnictví města: ze zkušenosti víme, že důsledkem privatizace nakonec bývají dražší služby pro město a jeho obyvatele. za podstatně výhodnějších podmínek, než jaké máme dnes. Výsledkem budou zdravější městské finance, snadnější splácení dluhů a díky tomu i více peněz na zajištění kvalitních služeb pro občany města. 4. Společně se zákonodárci, zvolenými ve městě Liberci, a jejich stranickými kolegy ve vládě budeme usilovat o změnu rozpočtového určení daní tak, aby byla posílena příjmová stránka města o miliónů korun ročně. P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

19 2b. Rozpočet města Stabilní rozpočet, nezávislý na prodeji majetku a výnosech z hazardu. Chronicky deficitní rozpočty přivedly město do situace, kdy mu chybí hotové peníze a jeho hospodaření je závislé na krátkodobých úvěrech a kontokorentech. Město se v rozpočtu opakovaně spoléhá na problematické příjmy: za ODS si pomáhalo prodejem majetku, často navíc pod cenou, za současného vedení spoléhá na příjmy z hazardu. 1. Budeme usilovat o přebytkové rozpočty, které jsou jedinou cestou, jak se zbavit chronického nedostatku peněz a závislosti na bankách. 2. Odmítneme rozpočet závislý na příjmech z prodejů majetku a postupně omezíme závislost na příjmech z herních automatů. 3. Budeme lépe plánovat. Připravíme rozpočtový výhled, který bude zastupitelstvo schvalovat před přípravou rozpočtu tak, aby schvalované rozpočty odpovídaly dlouhodobějšímu plánu hospodaření. Město nepříliš dobře plánuje budoucí hospodaření. Rozpočtové výhledy nejsou při přípravě rozpočtu zohledňovány, jsou málo podrobné a neukazují, kolik peněz bude město dávat např. divadlům, na veřejnou dopravu nebo na údržbu komunikací či školy v dalších letech. Tím je pro tyto organizace nesnadné dlouhodoběji plánovat a rozvíjet se. 4. Rozpočtový výhled bude podrobnější: bude obsahovat odhady prostředků poskytovaných konkrétním organizacím, na hlavní smlouvy, na splátky úvěrů, a také investiční plán na další roky. 5. Rozpočtový výhled, spolu se závěrečnými účty, bude hlavním podkladem pro manažerské řízení a rozhodování o finančních otázkách města. 6. Výdaje města musí být rozdělovány přiměřeně rovnoměrně do jednotlivých čtvrtí a do jednotlivých oblastí života ve městě (sport, kultura, školství, obnova majetku). Zároveň musí výše výdajů odpovídat příjmům, aby se město dále nezadlužovalo. 18 / 19

20 2c. Investiční plán města Investice budeme plánovat i s veřejností. Budeme řešit jejich finanční návratnost a vyhodnocovat již realizované akce. Investice musí pokrýt i priority dlouhodobě opomíjených skupin občanů a jednotlivých městských čtvrtí. O investicích je dosud rozhodováno především nabídkovým způsobem, takže investiční priority vybírá pouze radnice, často pod tlakem různých zájmových skupin, ale bez zapojení veřejnosti a její poptávky. Neexistuje víceletý plán investic, občané proto nemají informace o záměrech města. Investice, zejména ty z fondů EU, často směřovaly do projektů, které neměly podporu veřejnosti, zatímco na jiné projekty, které si občané přáli, se nedostalo. Chybí vazba na strategický plán a vyhodnocování investic z hlediska naplňování jeho priorit. 1. Sestavíme investiční plán na horizont tří až pěti let a propojíme ho s ekonomickou situací města. 2. Při tvorbě plánu zohledníme informace a náměty čtyř hlavních aktérů: občanů, expertů, odborných pracovníků magistrátu i politiků. 3. Jedním z klíčových zdrojů pro sestavení investičního plánu bude strategický plán, v němž se odráží pohled různých skupin na problémy města a na priority rozvoje. 4. Jednotlivé projekty rozdělíme do specifických oblastí podle toho, co pomáhají řešit a jak. 5. Priority budou odrážet potřebu řešit havarijní stavy a různé oblasti života ve městě rovnoměrně, nebudeme zvýhodňovat jednu skupinu vůči druhé. Nejsou využívány interaktivní on-line nástroje, jejichž prostřednictvím by mohli občané sami průběžně přinášet podněty na investiční projekty. Veřejnost není zapojena ani při samotné přípravě konkrétního projektu. Výsledkem bývají řešení, která nejsou obyvateli kladně přijata (Sokolovské náměstí, Soukenné náměstí aj.). V mnoha čtvrtích panuje dojem, že některé z nich jsou při rekonstrukcích a investicích preferovány, zatímco na rozvoj jiných se dlouhodobě zapomíná. 6. Příprava investic zahrne posouzení alternativních řešení i finanční návratnost investic. 7. Investice pro nás neskončí předáním do užívání, ale praktickou zkušeností s užíváním. Budeme tedy hledat cesty pro získání zpětné vazby občanů na již hotovou investici. 8. Budeme sledovat, kolik město investuje v jednotlivých částech města, a odlišíme přitom investice celoměstského významu od lokálních investic. Cílem je vyvážený rozvoj města. 9. Zapojení veřejnosti do tvorby investic posílíme zavedením on-line nástrojů, podněty budou evidovány na webu města a bude k nim připojena informace, jak se s nimi pracuje. P L Á N P R O L I B E R E C Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH STRAN ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL pro volební období 2014-2018 ve statutárním městě Ostrava Koaliční partneři politické hnutí ANO 2011 (ANO), Česká strana sociálně demokratická

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VRCHLABÍ Zastupitelstvo města Vrchlabí předkládá občanům programové prohlášení, které obsahuje základní cíle o jejichž realizaci bude v průběhu funkčního období

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014

Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 Program Strany zelených v Praze 11 pro komunální volby 2014 TRANSPARENTNOST A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ ČERPÁNÍ FINANCÍ Z FONDŮ EVROPSKÉ UNIE V letech 2008 2010 měla Strana zelených na Praze 11 na starosti

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

DESATERO PRO LIBEREC 1. Do důležitých rozhodnutí veřejnost zapojíš a otevřeně rozhodovat budeš 2. Občanům na otázky odpovíš

DESATERO PRO LIBEREC 1. Do důležitých rozhodnutí veřejnost zapojíš a otevřeně rozhodovat budeš 2. Občanům na otázky odpovíš DESATERO PRO LIBEREC Připravili jsme deset principů dobré správy na posílení zapojování veřejnosti, transparentnosti a pro zlepšení života v našem městě. Jde o opatření odzkoušená a s úspěchem používaná

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018

Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro volební období 2014 2018 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/5 ZMČ 7/5.3 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 16. 06. 2015 Název: Programové prohlášení Zastupitelstva městské části Brno-Židenice pro

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E

PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E PROGRAMOVÉ P R O H L Á Š E N Í K O A L I C E 2014-2018 Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL navazuje na uzavřenou

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier

Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ. Filip Dienstbier Stavební právo 1 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Filip Dienstbier Program: A. Stavební právo 1. pojem, předmět 2. právní úprava 3. přehled organizace veřejné správy B. Zásady činnosti správních orgánů ve stavebním právu

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Rozpočtový výhled na roky

Rozpočtový výhled na roky Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Rozpočtový výhled na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a obecního

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Vývoj příjmů a výdajů

Vývoj příjmů a výdajů Hospodaření města sledované z hlediska příjmů a výdajů celkem byla ve sledovaném období 2000-2006 ztrátové ve výši 17,2 mil. Kč. Celkové výdaje převýšily příjmy zejména v letech 2000-2003. V letech 2004

Více

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010

Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Jakou Prahu chcete? Dotazník pro kandidáty do zastupitelstva hlavního města Prahy, komunální volby 2010 Vážená paní kandidátko, vážený pane kandidáte, dovolujeme si Vás požádat o odpovědi na sadu 30 otázek

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016

Volební program Starostové ProOlomoucký kraj. Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Volební program Starostové ProOlomoucký kraj Volební program pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje 2016 Živé město + Živý venkov = ŽIVÝ KRAJ Olomoucký kraj je dobrým místem k životu, kde se snoubí

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011

Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 Koaliční smlouva volebních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Klub zastupitelů politického hnutí ANO 2011, zastoupený Tiborem Batthyánym, Klub zastupitelů volební strany Změna pro Liberec (dále

Více

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014:

ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CHRUDIM AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21. Vyhodnocení návrhů na zlepšování procesu MA 21 v roce 2014: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat

O nás. Naše cíle. Ukázat, že zapojovat veřejnost do rozhodování je možné a to i u složitých témat VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 O nás Změna pro Liberec z.s. sdružuje aktivní občany, kteří se rozhodli spojit své síly, aby změnili Liberec v místo, kde se bude dobře žít. Usilujeme o vytvoření nekorupčního, přirozeně

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014

VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO. volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 VÍTÁ VÁS ŽIVÉ MĚSTO volební sdružení nestraníků pro komunální volby 2014 CÍL SETKÁNÍ SEZNÁMENÍ OBČANŮ S HOSPODAŘENÍM MĚSTA A PŘEDSTAVENÍ VIZE V TÉTO OBLASTI Z POHLEDU NAŠEHO SDRUŽENÍ. OBLAST HOSPODAŘENÍ

Více

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST M ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR 2006 1 1 Zdravá města, obce, regiony 1994 2006 76 členů (města, obce, kraje, mikroregiony) 24% obyvatel ČR NSZM ČR 2 2 Praha 6.12.20

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje

Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Plánování rozvoje sociálních služeb z hlediska kraje Závěrečná konference k projektu Zavádění procesu komunitního plánování sociálních služeb a péče na Brumovsku a Valašskokloboucku 19. dubna 2012 Místo

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

2014-2015 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015

2014-2015 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015 2014-2015 2015 Město Znojmo Odbor územního plánování a strategického rozvoje www.znojmo-zdravemesto.cz KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015 Obsah Proces komunitního plánování rozvoje

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Akční plán 2015-2016 1. Úvod Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH - METODY KVALITY, ZKUŠENOSTI, SPOLUPRÁCE Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR Praha, 21. května 2015 www.zdravamesta.cz/strateg-sekce2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2:

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 150) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2010 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 150) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2010 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ veřejné projednání STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LIBOUCHEC NA OBDOBÍ 2016-2026 veřejné projednání 18.5.2016 Program jednání Úvod, uvítání Informace o vytištěné verzi Návrhu Strategického plánu Informace o možnosti podávat

Více

ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD

ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD ZMĚNA SYSTÉMU DOSAZOVÁNÍ DO DOZORČÍCH RAD Návrh Strany zelených zabrání politickým stranám dosazovat do dozorčích rad lidi, kteří by v nich prosazovali zájmy politiků, nikoliv veřejnosti. České republice

Více

Jan Doležal; Stanislava Nechvílová, Barbora Čermáková, Petra Vondráčková

Jan Doležal; Stanislava Nechvílová, Barbora Čermáková, Petra Vondráčková Téma/předmět 1. jednání pracovní skupiny Podnikání a ekonomika SWOT, globální cíl, opatření, specifické cíle Datum 20.07.2007 09:00 Místo Účastníci MěÚ Jablonec nad Nisou Jan Doležal; Stanislava Nechvílová,

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Část III. MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy

Část III. MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy Část III. AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MÍSTNÍ AGENDA 21 a kvalita veřejné správy [ Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života ] http://databaze-strategie.cz/cz/osn-un/strategie/agenda-

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil

Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Posouzení vlivů Regionální inovační strategie Libereckého kraje na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 1. července 2009 Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více