TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011"

Transkript

1 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ JAZYK... 1 Studijní obor: Firemní management denní studium... 1 Studijní obor: Sociální práce denní studium... 2 Studijní obor: Územní správa a samospráva denní studium... 2 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno... 3 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary... 4 Zkouška z cizího jazyka - NĚMECKÝ JAZYK... 5 Studijní obor: Firemní management denní studium... 5 Studijní obor: Sociální práce denní studium... 6 Studijní obor: Územní správa a samospráva denní studium... 6 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno... 7 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary... 7 Zkouška z cizího jazyka - RUSKÝ JAZYK... 8 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno... 8 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary... 8 Teoretická zkouška z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ... 9 Studijní obor: Firemní management pro hotely a cestovní ruch denní studium... 9 Studijní obor: Firemní management pro průmyslové a obchodní firmy denní studium Studijní obor: Sociální práce denní studium Studijní obor: Územní správa a samospráva denní studium Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary... 25

2 Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: Firemní management denní studium 1. People in business, work and leisure Základní charakteristika lidí v ekonomické sféře, práce a volný čas 2. Talking about your company Základní charakteristika společnosti 3. Company facts and figures Základní údaje o firmě 4. Choosing a hotel, booking a hotel Výběr hotelu, rezervace pokoje v hotelu 5. Flying out, flight reservation Odlet na služební cestu 6. Directions, arranging to meet Popis cesty, orientace ve městě 7. Eating out V restauraci 8. Arriving at a company První návštěva cizí společnosti 9. Explaining company structure Struktura společnosti 10. Company developments Vývoj společnosti 11. Personal developments Osobní rozvoj, kariérní růst 12. Future engagements, fixing the date Pracovní závazky a plány 13. Getting connected Komunikace po telefonu 14. Appointments Obchodní schůzky 15. Describing, comparing and evaluating products 16. Lending and borrowing Půjčování, finance 17. Making decisions, thinking ahead Rozhodování 18. Complaining, apologizing Stížnosti, omluvy 19. Suggesting and recommending Návrhy, doporučení Popis, porovnávání a hodnocení výrobků 20. Job responsibilities, company culture Pracovní odpovědnost, kultura obchodní společnosti 21. Job advertisements Inzeráty 22. Changing careers, applying for a job, Změna zaměstnání, žádost o zaměstnání, the interview 23. Sales and marketing Prodej a marketing 24. In the office, correcting information V kanceláři, upřesňování informací 25. Work: duties, conditions, pay Pracovní povinnosti, podmínky, finanční 1

3 Studijní obor: Sociální práce denní studium Studijní obor: Územní správa a samospráva denní studium 1. Company culture, job responsibilities Pracovní odpovědnost, kultura společnosti 2. Ecology Ekologie 3. Business journeys, bookings Obchodní cesty, rezervace 4. Safety net Sociální síť 5. CV, applying for a job Životopis, ucházení se o zaměstnání 6. European Union Evropská unie 7. Media Hromadné sdělovací prostředky 8. Financial system, institutions Finanční systém, instituce 9. Money Peníze 10. Work, duties, conditions, pay Pracovní povinnosti a podmínky 11. Social problems - children, substance abuse Zneužívání návykových látek 12. Social problems - homeless Bezdomovectví 13. Personal professional development Osobní profesní vývoj 14. Educational system Systém vzdělávání 15. Life stages Životní etapy 16. In the office V kanceláři 17. Cultural differences Kulturní rozdíly 18. Marriage - the institution Instituce manželství 19. Travelling, preparation, arrivals Cestování 20. Crime Kriminalita 21. The Government of the Czech Republic Vláda České republiky 22. Urban and rural lifestyle Životní styl ve městě a na venkově 23. Global problems Globální problémy 24. Stress in modern life Stres v moderním životě 25. Governmental x non-governmental institutions Vládní a nevládní organizace 2

4 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno 1. Company culture, job responsibilities Pracovní odpovědnost, kultura společnosti 2. Ecology Ekologie 3. Business journeys, bookings Obchodní cesty, rezervace 4. Safety net Sociální síť 5. CV, applying for a job Životopis, ucházení se o zaměstnání 6. European Union Evropská unie 7. Media Hromadné sdělovací prostředky 8. English speaking countries Reálie anglicky mluvících zemí 9. Getting connected Komunikace po telefonu 10. Work, duties, conditions, pay Pracovní povinnosti a podmínky 11. Social problems - children, substance abuse Zneužívání návykových látek 12. Social problems - homeless Bezdomovectví 13. Personal professional development Osobní profesní vývoj 14. Educational system Systém vzdělávání 15. Life stages Životní etapy 16. In the office V kanceláři 17. Cultural differences Kulturní rozdíly 18. Marriage - the institution Instituce manželství 19. Travelling, preparation, arrivals Cestování 20. Crime Kriminalita 21. The Government of the Czech Republic Vláda České republiky 22. Urban and rural lifestyle Životní styl ve městě a na venkově 23. Global problems Globální problémy 24. Stress in modern life Stres v moderním životě 25. Governmental x non-governmental institutions Vládní a nevládní organizace 3

5 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary 1. The Czech Republic - Prague Česká republika - Praha 2. Ecology Ekologie 3. Business journeys, bookings Obchodní cesty, rezervace 4. Safety net Sociální síť 5. CV, applying for a job Životopis, ucházení se o zaměstnání 6. European Union Evropská unie 7. Media Hromadné sdělovací prostředky 8. English speaking countries Reálie anglicky mluvících zemí 9. Getting connected Komunikace po telefonu 10. Work, duties, conditions, pay Pracovní povinnosti a podmínky 11. Social problems - children, substance abuse Zneužívání návykových látek 12. Social problems - homeless Bezdomovectví 13. Personal professional development Osobní profesní vývoj 14. Educational system Systém vzdělávání 15. Life stages Životní etapy 16. In the office V kanceláři 17. Cultural differences Kulturní rozdíly 18. Marriage - the institution Instituce manželství 19. Traveling, preparation, arrivals Cestování 20. Crime Kriminalita 21. The Government of the Czech Republic Vláda České republiky 22. Urban and rural lifestyle Životní styl ve městě a na venkově 23. Global problems Globální problémy 24. Stress in modern life Stres v moderním životě 25. Festivals, traditions, characteristics of people Svátky, tradice, charakteristika lidí 4

6 Zkouška z cizího jazyka - NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Firemní management denní studium 1. Globale Probleme Globální problémy 2. Umwelt, Umweltschutz Životní prostředí a jeho ochrana 3. Europäische Union Evropská unie 4. Deutschsprachige Länder Německy mluvící země 5. Bildungssystem in Deutschland Vzdělávací systém v Německu 6. Im Ausland studieren und arbeiten Studovat a pracovat v zahraničí 7. Freizeitbudget Rozpočet pro volný čas 8. Immobilienmarkt Trh s nemovitostmi 9. Reisen, Massentourismus Cestování, masový turismus 10. Alte Medien, neue Medien, Multimedia Stará a nová média, multimédia 11. Verkehrsverbindungen Dopravní spojení 12. Stellensuche Hledání zaměstnání 13. Telefonieren am Arbeitsplatz Telefonování na pracovišti 14. Konferenzveranstaltung, Vorbereitung einer Dienstreise 15. Arbeitswelt Svět práce 16. Am Arbeitsplatz Na pracovišti Uspořádání konference, příprava služební cesty 17. Bürotechnik, Büroausstattung Kancelářská technika a vybavení 18. Deutsche Spuren in Kladno Německé stopy v Kladně 19. Kommunikation, Verhaltensregeln in geschäftlichen Situationen Komunikace, pravidla chování v obchodních situacích 20. Firmenorganisation, Betriebsbesichtigung Organizace firmy, prohlídka závodu 21. Firmenpräsentation, Rechtsformen der Unternehmen 22. Messen in Deutschland Veletrhy v Německu 23. Am Messestand U veletržního stánku 24. Handelsbedingungen Obchodní podmínky 25. Angebote, Preise, Bestellungen, Reklamationen Prezentace firmy, právní formy podnikání Nabídky, ceny, objednávky, reklamace 5

7 Studijní obor: Sociální práce denní studium Studijní obor: Územní správa a samospráva denní studium 1. Deutschsprachige Länder Německy mluvící země 2. Menschen, die Hilfe brauchen Lidé, kteří potřebují pomoc 3. Verhaltensregeln in geschäftlichen Situationen Pravidla chování v obchodních situacích 4. Massenmedien Hromadné sdělovací prostředky 5. Immobilienmarkt Trh s nemovitostmi 6. Freizeitbudget Rozpočet pro volný čas 7. Geschäftsfreunde im Restaurant Obchodní partneři v restauraci 8. Geschäftsreise Obchodní cesta 9. Reisen, Massentourismus Cestování, masový turismus 10. Arbeitszeit Pracovní doba 11. Geräte im Büro Přístroje v kanceláři 12. Arbeitsklima Pracovní klima 13. Telefonieren am Arbeitsplatz Telefonování na pracovišti 14. Konferenzveranstaltung Uspořádání konference 15. Umwelt, Umweltschutz Životní prostředí a jeho ochrana 16. Verkehrsverbindungen Dopravní spojení 17. Globale Probleme Globální problémy 18. Messen in Deutschland Veletrhy v Německu 19. Produktbeschreibung Popis výrobku 20. Europäische Union Evropská unie 21. Familie früher und heute Rodina včera a dnes 22. Soziale Probleme bei Jugendlichen Sociální problémy mladistvých 23. Das deutsche Bildungssystem Německý školský systém 24. Stellenangebote Nabídky pracovních míst 25. Vorstellungsgespräch Přijímací pohovor 6

8 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary 1. Kulturleben Kulturní život 2. Das deutsche Bildungssystem Německý školský systém 3. Gesunde Lebensweise Zdravý životní styl 4. Massenmedien Hromadné sdělovací prostředky 5. Menschen, die Hilfe brauchen Lidé, kteří potřebují pomoc 6. Mein Wohnort Mé bydliště 7. Reisen Cestování 8. Verkehrsverbindungen Dopravní spojení 9. Feste, Bräuche, Traditionen Svátky, zvyky, tradice 10. Familie früher und heute Rodina včera a dnes 11. Globale Probleme Globální problémy 12. Umweltschutz Ochrana životního prostředí 13. Geschäftsreise Obchodní cesta 14. Soziale Probleme bei Jugendlichen Sociální problémy mladistvých 15. Tschechien nach dem Jahr 1989 Čechy po roce Deutschsprachige Länder (Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Kultur) 17. Europäische Union Evropská unie Německy mluvící země (turistické cíle, pamětihodnosti, kultura) 18. Stellensuche Hledání zaměstnání 19. Mein Beruf Mé povolání 20. Verhaltensregeln in geschäftlichen Situationen Pravidla chování v obchodních situacích 21. Am Arbeitsplatz Na pracovišti 22. Wohnen, Immobilienmarkt Bydlení, trh s nemovitostmi 23. Freizeit, Freizeitbudget Volný čas, rozpočet pro volný čas 24. Geschäftsfreunde im Restaurant Obchodní partneři v restauraci 25. Messen in Deutschland Veletrhy v Německu 7

9 Zkouška z cizího jazyka - RUSKÝ JAZYK Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary 1. Здоровый образ жизни Zdravý způsob života 2. Коммуникация Komunikace 3. Злоупотребление наркотик и алкоголя 4. Безработица ее причины, формы и последствия 5. История России Dějiny Ruska Zneužívání alkoholu a návykových látek Nezaměstnanost příčiny, formy a důsledky 6. Политическая система России Politický systém Ruska 7. Медицинское страхование, здравоохранение Zdravotní pojištění, zdravotnictví 8. Путешествие и транспорт Cestování a doprava 9. Культурные различия Kulturní rozdíly 10. Личности русской культуры, науки, политики, спорта Глобальные проблемы Globální problémy 12. Жизнь в РФ Život v RF 13. Средства массовой информации Informační média Osobnosti ruské kultury, vědy, politiky, sportu Иностранные языки, русский язык Cizí jazyky, ruský jazyk 15. Проблема людей без определенного места жительства бомжи Problém bezdomovců 16. Система образования в России Vzdělávací systém 17. Брак Manželství 18. Преступность Kriminalita 19. История Чехии Dějiny České republiky 20. Сравнение жизни в городе и деревне Život ve městě a na venkově 21. Праздники и обычаи в России Svátky a zvyky v Rusku 22. Экономика промышленность, сельское хозяйство, торговля, финансовая система 23. География, субъекты Российской Федерации Ekonomika průmysl, zemědělství, obchod, finanční systém Zeměpis, subjekty Ruské federace 24. Профессиональная биография Profesní životopis 25. Работа, условия труда, зарплата Práce, pracovní podmínky, plat 8

10 Teoretická zkouška z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Studijní obor: Firemní management pro hotely a cestovní ruch denní studium 1. a) Podnikání na základě živnostenského zákona b) Účetnictví význam, funkce a zásady. Legislativní úprava účetnictví c) Management - definice, vědní disciplína, pojetí managementu d) Hotelová klasifikace v ČR a zahraničí, certifikáty AHR 2. a) Osobní obchodní společnosti a družstva, jejich charakteristika, zahájení podnikání, zrušení obchodní společnosti b) Účetní soustava, účet, účtová osnova, účtový rozvrh c) Klasické období managementu - hlavní směry a osobnosti d) Organizační struktura hotelu, TOP management, náplně práce jednotlivých úseků 3. a) Kapitálové obchodní společnosti, jejich charakteristika, spojování podnikatelů b) Účetní dokumentace zápisy, doklady, knihy c) Management 40. a 70. let, konec 20. st., počátek 21. st. - hlavní směry a osobnosti d) Společensko-gastronomické akce (banket, raut, koktejl, číše vína ), zahájení provozu hotelu, preopening 4. a) Pojišťovnictví, trh pojišťovacích služeb v ČR b) Daňová evidence příjmů a výdajů c) Manažer v řídící hierarchii kompetence manažera, profil d) Komunikace hotelu s veřejností (public relations, sponzoring ), jídelní a nápojové lístky a jejich náležitosti 5. a) Podnikové činnosti zásobování, logistika, výrobní a odbytová činnost b) Rozvaha a základní změny rozvahových položek c) Styly manažerské práce, principy man. práce d) Kongresové hotely jejich činnost, výhody a nevýhody, hotelové sporty 6. a) Marketing, prodej, segmentace trhu, strategické plánování; marketingový mix, výrobek, cena, propagace b) Dlouhodobý majetek členění, oceňování, evidence, odpisy c) Rozhodování definice, základní pojmy, dvě stránky rozhodování meritorní, procedurální d) Ekologické hotely, jejich certifikáty, ekologické trendy v hotelovém provozu, skladování potravin dle HACCP 7. a) Personalistika, pracovně právní vztahy, mzda b) Pořízení dlouhodobého majetku c) Fáze rozhodovacího procesu charakteristika, typy rozhodovacích procesů d) Ubytovací řád hotelu, reklamační řád hotelu, zvláštní události v hotelu 8. a) Členění výrobních podniků, charakteristické a specifické rysy b) Vyřazení dlouhodobého majetku c) Rozhodování za rizika a nejistoty, postoje rozhodovatele, metody rozhodování, ochrana proti riziku d) Vznik a vývoj hotelových řetězců, jejich charakteristické rysy, společenské místnosti hotelu 9. a) Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu b) Zásoby členění, evidence, oceňování, způsoby účtování c) Plánování - základní manažerská funkce, klasifikace plánů, postup při sestavování plánů d) Činnost hotelové recepce, požadavky na její činnost, Lobby 9

11 10. a) Podniky infrastruktury, význam a zvláštnosti b) Účtování materiálových zásob c) Řízení lidských zdrojů - základní terminologie, plánování zaměstnanců, získávání a výběr zaměstnanců d) Hoteloví pracovníci vzdělání, výkonnost, motivace, náplně práce, flexibilita, hotelový housekeeping 11. a) Bankovní systém, činnost obchodních bank b) Účtování nákupu a prodeje zboží c) Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, pracovní podmínky d) Ubytovací úsek hotelu, protipožární ochrana hotelu, poskytování první pomoci 12. a) Centrální banka, základní úkoly a nástroje monetární politiky b) Hotovostní platební styk, ceniny c) Řízení kariéry, hodnocení zaměstnanců, účel, odměňování zaměstnanců d) Obchodní strategie a image hotelu, produktové balíčky 13. a) Základní ekonomická východiska ekonomie makro a mikro, pozitivní a normativní ekonomie, základní ekonomické pojmy, základní ekonomické otázky a systémy b) Bezhotovostní platební styk, úvěry c) Řízení implementace pojetí, motivace, vývoj motivačních koncepcí, nežádoucí motivace d) Stravovací úsek hotelu členění, činnost, funkce, systém polopenze, all inclusive, pokoje se zvláštním režimem 14. a) Hospodářský proces fáze, výrobní faktory, hranice produkčních možností země a dělba práce b) Pohledávky a závazky z obchodního styku c) Koncepce uspokojování potřeb - Maslow, McGregor d) Výrobní úsek hotelu členění, provoz, kontrolní orgány hotelu 15. a) Trh a jeho zákony druhy trhů, tržní rovnováha, nabídka, poptávka, faktory ovlivňující interakci nabídky a poptávky, tržní selhání b) Daňová soustava a účtování daní c) Ovlivňování charakteristika, rysy, přímé a nepřímé nástroje d) Výrobní úsek hotelu principy HACCP, outsourcing hotelových služeb výhody a nevýhody 16. a) Daňový systém, principy, struktura, charakteristika daní b) Zúčtování se zaměstnanci c) Vedení princip a prvky vůdcovství, kaučování, zmocňování, týmová práce d) T: Vznik cestovního ruchu, formy a druhy CER, význam CER, základní složky CER, ekonomické přínosy CER Z: Požadavky na dispoziční řešení výrobních částí provozoven 17. a) Hodnocení výkonnosti národního hospodářství makroekonomický koloběh, makroekonomické ukazatele a jejich vazby b) Vlastní zdroje financování majetku a jejich účtování c) Organizování - základní pojmy, kriteria pro tvorbu organiz. struktur, rozpětí řízení, dělba kompetencí d) T: Rajonizace, rozdělení zájezdů, druhy zájezdů, standardní a forfaitové zájezdy, incentivní turistika, nabídka a prodej zájezdů Z: Požadavky na dispoziční řešení a vybavení skladovacích prostor 18. a) Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt definice, metody zjišťování, odvozené makroekonomické veličiny. Ekonomická síla a úroveň země b) Cizí zdroje financování majetku a jejich účtování c) Organizační formy členění podle různých hledisek 10

12 d) T: Právní předpisy upravující CER, EURO - vznik, význam pro CER, základní a doplňkové služby v CER, účastník CER Z: Požadavky na hygienická zařízení pro hosty a pro zaměstnance 19. a) Ceny a inflace podstata jevu, příčiny vzniku, formy projevu, ukazatelé. Důsledky a řešení inflace b) Klasifikace a účtování nákladů c) Kontrola - základní pojmy, vnitřní a vnější požadavky, vnitřní struktura kontrolních činností, hodnotící kriteria d) T: Pojištění, 3 etapy průvodcovské služby, lázeňské služby Z: Technika pro mytí nádobí a skla 20. a) Nezaměstnanost trh práce a vznik nezaměstnanosti, pojem, typy, ukazatelé. Přístupy a cesty řešení. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. b) Klasifikace a účtování výnosů c) Moderní přístupy ke kontrole, projektování vnitřního kontrolního procesu d) T: Rekreační prostor, materiálně-technická základna CER, služby cestovních kanceláří, přímé a nepřímé výdaje, marketing v CER Z: Kuchyňská varná a pečící technika 21. a) Hospodářská politika stát a jeho úloha v ekonomice, subjekty hospodářské politiky, funkce státu a jeho nástroje, maastrichtská kritéria b) Hospodářský výsledek c) Komunikace - obecné zásady komunikačního procesu, úspěšnost komunikace v podniku vnitřní, vnější d) T: Ekonomika CER, valuty, devizy, voucher, kurs měny, subjekty poskytující služby v CER; kongresová, lovecká a náboženská turistika Z: Konvektomaty a holdomaty typy a funkce 22. a) Státní rozpočet a fiskální politika podoby státního rozpočtu, typy bilance, příjmová a výdajová stránka, veřejné rozpočty b) Účetní uzávěrka c) Formy komunikace ústní (druhy), písemná, elektronická, výhody, nevýhody d) T: Dopravní služby - rozdělení, horské dráhy a lanovky, lodní doprava, silniční doprava, rozdělení, výhody a nevýhody, tvorba zájezdu Z: Vybavení barů včetně barové techniky 23. a) Obchodní bilance, platební bilance, zahraniční dluh, čistý vývoz - charakteristika b) Účetní závěrka c) Poradenství v managementu směry, charakteristiky dokonalosti d) T: Železniční doprava, vývoj, vozový park, výhody a nevýhody, dopravní ceniny, co je to zájezd a pobyt, kongresová turistika Z: Vybavení pivnic včetně výčepních a chladících zařízení 24. a) Finanční trhy struktura, nástroje a jejich charakteristika, instituce b) Kalkulace a vnitropodnikové účetnictví c) Společenská odpovědnost manažerů etika v řízení, etické kodexy, podniková kultura d) T: Letecká doprava, rozdělení dopravy, dělení letadel, využití přímého marketingu v CER Z: Vybavení kaváren, kávovary, mlýnky na kávu atd. 25. a) Světové trhy a mezinárodní obchod absolutní a komparativní výhody, mezinárodní integrace b) Inventarizace hospodářských prostředků a archivace účetních dokladů c) Procesní management od operačního k procesnímu pojetí d) T: Ubytovací služby - rozdělení, štafle, hotelový průkaz, cestovní doklady, vízum, typy průvodců Z: Vybavení kongresových středisek 11

13 Studijní obor: Firemní management pro průmyslové a obchodní firmy denní studium 1. a) Podnikání na základě živnostenského zákona b) Účetnictví význam, funkce a zásady. Legislativní úprava účetnictví c) Management - definice, vědní disciplína, pojetí managementu d) Strategie podniku a nutnost strategického řízení (vývoj teorie managementu + strategické řízení, strategie strategické zaměření podniku) 2. a) Osobní obchodní společnosti a družstva, jejich charakteristika, zahájení podnikání, zrušení obchodní společnosti b) Účetní soustava, účet, účtová osnova, účtový rozvrh c) Klasické období managementu - hlavní směry a osobnosti d) Podnik a vnější prostředí (společenská odpovědnost, etika v podnikání, základní skupiny faktorů ovlivňujících z vnějšku podnik) 3. a) Kapitálové obchodní společnosti, jejich charakteristika, spojování podnikatelů b) Účetní dokumentace zápisy, doklady, knihy c) Management 40. a 70. let, konec 20. st., počátek 21. st. - hlavní směry a osobnosti d) Systémové pojetí podniku (životní cyklus, poslání, cíle, analýza zájmových skupin) 4. a) Pojišťovnictví, trh pojišťovacích služeb v ČR b) Daňová evidence příjmů a výdajů c) Manažer v řídící hierarchii kompetence manažera, profil d) Strategická analýza vnějšího prostředí (STEP analýza, analýza ekonomických charakteristik odvětví a hybných sil) 5. a) Podnikové činnosti - zásobování, logistika, výrobní a odbytová činnost b) Rozvaha a základní změny rozvahových položek c) Styly manažerské práce, principy man. práce d) Analýza konkurence v odvětví, strategické mapy, analýza konkurentů a atraktivity odvětví 6. a) Marketing, prodej, segmentace trhu, strategické plánování; marketingový mix, výrobek, cena, propagace b) Dlouhodobý majetek členění, oceňování, evidence, odpisy c) Rozhodování definice, základní pojmy, dvě stránky rozhodování meritorní, procedurální d) Analýza vnitřního prostředí (zdrojů a kompetencí, hodnotového řetězce, klíčových procesů, portfolia) 7. a) Personalistika, pracovně právní vztahy, mzda b) Pořízení dlouhodobého majetku c) Fáze rozhodovacího procesu charakteristika, typy rozhodovacích procesů d) Analýza vnitřního prostředí (klíčové faktory úspěchu, analýza konkurenceschopnosti, SWOT analýza) 8. a) Členění výrobních podniků, charakteristické a specifické rysy b) Vyřazení dlouhodobého majetku c) Rozhodování za rizika a nejistoty, postoje rozhodovatele, metody rozhodování, ochrana proti riziku d) Formulace strategie (typy, generické strategie) 9. a) Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu, typizace provozních jednotek maloobchodu, druhy velkoobchodních jednotek b) Zásoby členění, evidence, oceňování, způsoby účtování c) Plánování - základní manažerská funkce, klasifikace plánů, postup při sestavování plánů d) Výběr strategie (generování strategických alternativ, kriteria výběru) 12

14 10. a) Podniky infrastruktury, význam a zvláštnosti b) Účtování materiálových zásob c) Řízení lidských zdrojů - základní terminologie, plánování zaměstnanců, získávání a výběr zaměstnanců d) Řízení strategické změny (zavedení strategie, organizační příprava, řízení změny) 11. a) Bankovní systém, činnost obchodních bank b) Účtování nákupu a prodeje zboží c) Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, pracovní podmínky d) Podnikatelský plán (obsah - požadavky na zpracování - význam) 12. a) Centrální banka, základní úkoly a nástroje monetární politiky b) Hotovostní platební styk, ceniny c) Řízení kariéry, hodnocení zaměstnanců, účel, odměňování zaměstnanců d) Technicko-ekonomická studie podnikatelského projektu (náplň - charakteristika - význam) 13. a) Základní ekonomická východiska ekonomie makro a mikro, pozitivní a normativní ekonomie, základní ekonomické pojmy, základní ekonomické otázky a systémy b) Bezhotovostní platební styk, úvěry c) Řízení implementace pojetí, motivace, vývoj motivačních koncepcí, nežádoucí motivace d) Rizika podnikatelského projektu (faktory rizika - náplň analýzy rizika - význam analýzy) 14. a) Hospodářský proces fáze, výrobní faktory, hranice produkčních možností země a dělba práce b) Pohledávky a závazky z obchodního styku c) Koncepce uspokojování potřeb - Maslow, McGregor d) Postavení průmyslu v národním hospodářství 15. a) Trh a jeho zákony druhy trhů, tržní rovnováha, nabídka, poptávka, faktory ovlivňující interakci nabídky a poptávky, tržní selhání b) Daňová soustava a účtování daní c) Ovlivňování charakteristika, rysy, přímé a nepřímé nástroje d) Podstata a úkoly průmyslové politiky 16. a) Daňový systém, principy, struktura, charakteristika daní b) Zúčtování se zaměstnanci c) Vedení princip a prvky vůdcovství, kaučování, zmocňování, týmová práce d) Průmyslová politika ve světě a v ČR 17. a) Hodnocení výkonnosti národního hospodářství makroekonomický koloběh, makroekonomické ukazatele a jejich vazby b) Vlastní zdroje financování majetku a jejich účtování c) Organizování - základní pojmy, kriteria pro tvorbu organiz. struktur, rozpětí řízení, dělba kompetencí d) Podpora inovačního procesu 18. a) Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt definice, metody zjišťování, odvozené makroekonomické veličiny. Ekonomická síla a úroveň země b) Cizí zdroje financování majetku a jejich účtování c) Organizační formy členění podle různých hledisek d) Podpora průmyslových investic 19. a) Ceny a inflace podstata jevu, příčiny vzniku, formy projevu, ukazatelé. Důsledky a řešení inflace b) Klasifikace a účtování nákladů c) Kontrola - základní pojmy, vnitřní a vnější požadavky, vnitřní struktura kontrolních činností, hodnotící kriteria d) Pracovní síla v průmyslu 13

15 20. a) Nezaměstnanost trh práce a vznik nezaměstnanosti, pojem, typy, ukazatelé. Přístupy a cesty řešení. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. b) Klasifikace a účtování výnosů c) Moderní přístupy ke kontrole, projektování vnitřního kontrolního procesu d) Podpora průmyslového exportu 21. a) Hospodářská politika stát a jeho úloha v ekonomice, subjekty hospodářské politiky, funkce státu a jeho nástroje, maastrichtská kritéria b) Hospodářský výsledek c) Komunikace - obecné zásady komunikačního procesu, úspěšnost komunikace v podniku vnitřní, vnější d) Privatizace a restrukturalizace průmyslu 22. a) Státní rozpočet a fiskální politika podoby státního rozpočtu, typy bilance, příjmová a výdajová stránka, veřejné rozpočty b) Účetní uzávěrka c) Formy komunikace ústní (druhy), písemná, elektronická, výhody, nevýhody d) Podpora malých a středních podniků 23. a) Obchodní bilance, platební bilance, zahraniční dluh, čistý vývoz - charakteristika b) Účetní závěrka c) Poradenství v managementu směry, charakteristiky dokonalosti d) Odvětvová opatření průmyslové politiky 24. a) Finanční trhy struktura, nástroje a jejich charakteristika, instituce b) Kalkulace a vnitropodnikové účetnictví c) Společenská odpovědnost manažerů etika v řízení, etické kodexy, podniková kultura d) Konkurenční schopnost průmyslu 25. a) Světové trhy a mezinárodní obchod absolutní a komparativní výhody, mezinárodní integrace b) Inventarizace hospodářských prostředků a archivace účetních dokladů c) Procesní management od operačního k procesnímu pojetí d) Územní struktura průmyslu a regionální aspekty průmyslové politiky 14

16 Studijní obor: Sociální práce denní studium 1. a) Stát jeho vznik, znaky, funkce, formy, vymezení pojmu právní stát. b) Státní sociální politika vymezení, význam, determinanty a cíle. c) Bio-psycho-sociální koncepce zdraví jednotlivé komponenty, třídění potřeb člověka podle Maslowa. d) Charakteristika sociálně patologických jevů, teorie sociálních deviací 2. a) Právní subjektivita fyzických osob - vznik, zánik (prohlášení za mrtvého). Dědění, řízení o dědictví. b) Zdravotní politika obecně a aplikace na ČR a zdravotní pojištění. c) Příčina nemocí - etiologie. d) Marginální skupiny marginalizace, bezdomovectví 3. a) Manželství vznik, práva a povinnosti manželů, zánik. b) Modely sociální politiky jejich charakteristika, aplikace na ČR. c) Ischemická choroba srdeční, kardiovaskulární systém - různé formy, rizikové faktory, sociální dopad. d) Domácí násilí profil agresora a oběti, typy a formy domácího násilí, následky domácího násilí, posttraumatická stresová porucha. 4. a) Individuální pracovní právo pracovní poměr, vznik, změna, zánik, odpovědnost za škodu. b) Rodinná politika obecně, aplikace na ČR. c) Nemoci dýchací soustavy, dýchací ústrojí anatomie. d) Nezaměstnanost přijetí statusu nezaměstnaného, druhy nezaměstnanosti. 5. a) Obchodní společnosti založení, vznik-zánik právní subjektivity, charakteristika jednotlivých typů. b) Základní principy sociální politiky, jejich charakteristika a uplatnění v ČR. c) Stáří gerontologie, psychosomatické změny ve stáří. d) Kriminalita vymezení, příčiny 6. a) Vztahy mezi rodiči a dětmi rodičovská zodpovědnost, náhradní rodinná péče, vyživovací povinnost. b) Bytová politika obecná charakteristika, aplikace na ČR. c) Syndromy duševních poruch. d) Prevence sociálních patologií, význam rodiny při formování osobnosti jedince, přenos vzorců chování do budoucnosti. 7. a) Aplikace a interpretace práva stadia aplikačního procesu, metody interpretace. b) Geneze sociální politiky, její historický vývoj na území dnešní ČR, období transformace. c) Organické psychické poruchy. d) Nebezpečnost vlivu sekt na jedince,příčiny vstupu do sekty, charakteristika sekty, druhy sekt. 8. a) Státní moc obecně a aplikace v ČR vznik, legitimita, dělba moci. b) Funkce a nástroje sociální politiky postavení státu a úloha dalších subjektů při realizaci. c) Endogenní psychické poruchy. d) Závislostní a návykové chování faktory ovlivňující rozvoj závislosti, důsledky, rizika, preventivní opatření. 9. a) Věcná práva, včetně charakteristiky společného jmění manželů. b) Systém sociálního zabezpečení obecně, aplikace na ČR. c) Psychogenní psychické poruchy. d) Násilí páchané na seniorech znaky, druhy a formy; prostředí, ve kterém se odehrává, Syndrom týraného rodiče 10. a) Kolektivní pracovní právo prameny, předmět, subjekty, péče o zaměstnance. b) Sociální pojištění druhy, jejich charakteristika. c) Mentální retardace. d) Kriminalita mládeže a mladistvých modelová agrese, kriminogenní skupiny a subkultury mládeže, vandalství a jeho typy. 15

17 11. a) Obchodní závazkové vztahy prvky, vznik, zajišťovací prostředky, zánik demonstrovat na konkrétním smluvním vztahu, dle vlastního výběru. b) Koncepce sociálně-tržního hospodářství geneze, podstata. c) Specifická profylaxe (séroprofylaxe, imunoglobuliny, očkování) d) Substanční závislost závislost na alkoholu, příčiny a faktory ovlivňující rozvoj závislosti, důsledky, léčba, prevence. 12. a) Živnostenský zákon předmět úpravy, podmínky živnostenského podnikání, druhy živností. b) Stát blahobytu vymezení, příčiny vzniku, vývoj, současné tendence. c) Zdroje nákazy (nemocný člověk, nosič choroboplodných zárodků, infikované zvíře) d) Procesuální závislost druhy, příčiny, prevence. Problematika gamblerství. 13. a) Demokracie vymezení pojmu, formy demokracie a demokratického rozhodování, provést aplikaci na ČR. b) Politika zaměstnanosti obecně, aplikace na ČR. c) Definování pojmu sociální práce, vývoj sociální práce, domácí tradice sociální práce, cíle a funkce sociální práce. d) Penitenciární psychologie, vliv dlouhodobého uvěznění na osobnost, osobní predispozice a faktory prostředí vedoucí k páchání trestné činnosti. Probační a mediační služba funkce probace a mediace. 14. a) Obchodní právo - pojem, prameny, podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík b) Chudoba příčiny, koncepty chudoby, měření chudoby, její řešení obecně a v aplikace na ČR. c) Základní dilemata a paradigmata v sociální práci. Osobnost sociálního pracovníka. Zákon č.108/2006 Sb., standardy kvality v sociálních službách. d) Násilí páchané na dětech syndrom týraného a zneužívaného dítěte, následky. 15. a) Účel trestního zákona, pojem trestného činu, znaky skutkové podstaty trestného činu, druhy a účel trestu, ochranná opatření. b) Státní sociální podpora v ČR -prameny, účel, předmět, druhy dávek, realizace principu solidarity. c) Etika v sociální práci, etické zásady sociální práce. Etický kodex sociálních pracovníků. Syndrom vyhoření. d) Multikulturní společnost rasismus a tolerance, vznik a tvorba rasistických postojů, vymezení pojmů předsudek a diskriminace. 16. a) Správní řízení účastníci, průběh, správní rozhodnutí, opravné prostředky. b) Vzdělávací politika obecně, aplikace na ČR c) Význam teorií v sociální práci. Psychodynamické, humanistické, sociálně psychologické a komunikační, kognitivně behaviorální, systemický přístup a přístup orientovaný na úkoly. d) Nezaměstnanost a její sociálně psychologické důsledky. 17. a) Evropské právo pojem, prameny, legislativní proces b) Sociální pomoc v ČR prameny, předmět, druhy dávek, sociální situace, formy sociální pomoci c) Základní techniky v sociální práci. Rozhovor, pozorování, naslouchání, psychogenetický rozbor. d) Rizika a nástrahy současné společnosti vliv médií, stres, přenos vzorců chování, nárůst tolerance agresivity ve společnosti. 18. a) Systém práva, prameny práva objektivního a subjektivního, právní vztahy charakterizovat prvky, ochrana subjektivních práv. b) Sociální politika EU. c) Individuální sociální práce s klientem. Základní etapy práce s klientem. d) Romové jako etnicky odlišná skupina problematika sociálně vyloučených lokalit. 16

18 19. a) Občanskoprávní závazkové vztahy prvky, vznik, zajišťovací prostředky, zánik. b) Důchodové pojištění prameny, předmět, druhy dávek, důchodové připojištění. c) Sociální práce se skupinou. Vymezení pojmů, typy a účely skupin, složení skupiny, vývojové fáze skupiny. d) Vývojová dynamika šikany, profil oběti a agresora, následky šikany, modelová agrese, prevence a diagnostika šikany. 20. a) Hospodářská soutěž - charakteristika hospodářské soutěže, nekalá soutěž, bezdůvodné obohacení. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži b) Nemocenské pojištění, sociální situace, druhy dávek. c) Náročné životní situace, formy vyrovnávání se s nimi. Krizová intervence, základní postupy a techniky v krizové intervenci. d) Alternativní školy, Waldorfská škola, Montessoriovská škola. 21. a) Trestní řízení prameny, úkoly základní zásady, stadia trestního řízení, rozhodnutí, opravné prostředky. b) Financování důchodového systému možnosti, aplikace na ČR. Důchodové připojištění. c) Sociální práce s rodinou. Definice rodiny, funkce rodiny.služby poskytované rodinám. Domácí násilí. d) Speciální pedagogika a její disciplíny, klasifikace handicapů. 22. a) Odpovědnost mládeže za protiprávní činy trestní odpovědnost mladistvých, ukládaná opatření, řízení v trestních věcech mladistvých. b) Vzájemné vztahy sociální a hospodářské politiky, sociálně tržní princip. c) Specifické situace v rodině- rodina se zanedbávaným a týraným dítětem, rodina s nemocným členem, rodina se závislým na návykových látkách. d) Sociální pedagogika formování osobnosti v prostředí, etopedie poruchy chování. 23. a) Civilní proces charakteristika řízení v prvním stupni, opravné prostředky, vykonávací řízení. b) Možnosti řešení chudoby obecně, aplikace na ČR. c) Sociální práce s rizikovou mládeží, typy rizik, služby, instituce. d) Život jedince s handicapem Downův syndrom, autismus. 24. a) Mezinárodní právo charakteristika mezinárodního práva veřejného a soukromého, prameny, předmět úpravy, vymezit subjekty právních vztahů b) Postavení a úkoly státu v sociální politice a v sociálním zabezpečení prameny, funkce státu. c) Sociální práce s osobami se zdravotním znevýhodněním. Ucelená rehabilitace. Dávky a služby. d) Specifika výchovy a vzdělávání dítěte s vývojovými poruchami učení, problematika hyperaktivity. 25. a) Občanské právo - obecná a zvláštní odpovědnost za škodu, náhrada škody a bezdůvodné obohacení b) Sociálně právní ochrana dětí c) Sociální práce se starými lidmi.sociální práce v domácím prostředí, ve zdravotnických zařízeních, v rezidenčních zařízeních. Typy poskytovaných služeb. d) Pedagogika volného času - výchova mimo vyučování, její obsah, význam prostředí, instituce pro výchovu mimo vyučování a ve volném čase. 17

19 Studijní obor: Územní správa a samospráva denní studium 1. a) Stát jeho vznik, znaky, funkce, formy, vymezení pojmu právní stát. b) Veřejná správa pojem veřejná správa, veřejná správa jako činnost a jako souhrn institucí; státní moc; státní správa a územní samospráva jako hlavní součásti veřejné správy. c) Státní a církevní správa století - knížecí moc a vláda, úděly, hradská správa; správní vývoj ve 13. století - královská moc, regály, dvorští úředníci a úřady. d) Význam korespondence. Rozdělení a problémy stylizace písemností cizí slova, oslovení, trpný rod. 2. a) Právní subjektivita fyzických osob - vznik, zánik (prohlášení za mrtvého). Dědění, řízení o dědictví. b) Veřejná správa hierarchické uspořádání právních předpisů ( hierarchie právního řádu ); instituce (orgány) vykonávající a ovlivňující veřejnou správu na ústřední, krajské, okresní a obecní úrovni. c) Události 14. a 15. století - změny ve správě v době husitské. d) Formální úprava obchodního a úředního dopisu dle ČSN. 3. a) Manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodinná péče, vyživovací povinnost. b) Veřejná správa struktura soudní moci; civilní, trestní, správní soudnictví a jejich vztah k veřejné správě, přísedící soudů; správní dozor, kontrola veřejné správy; vztah ministerstev a vlády k územním samosprávným celkům. c) Stavovské uspořádání, královská vláda za Habsburků - úřady, česká komora, centrální úřady, krajská správa. d) Obchodní dopisy. 4. a) Individuální pracovní právo pracovní poměr, vznik,změna, zánik, odpovědnost za škodu. b) Reforma veřejné správy základní východiska a postupy při reformě veřejné správy v ČR od roku c) Vláda Habsburků na přelomu 16. a 17. století, Bílá hora, městská správa. d) Propagační písemnosti. 5. a) Obchodní společnosti založení, vznik-zánik právní subjektivity, charakteristika jednotlivých typů. b) Reforma veřejné správy postavení zaměstnanců ve veřejné správě; spojený výkon veřejné správy v území; transfer výkonu přenesené působnosti na obce a rozdělení obcí v rámci výkonu státní správy; financování územní samosprávy. c) Správa od roku 1620 do roku Obnovené zřízení zemské, Česká dvorská kancelář, vrchnostenská správa, vesnická samospráva. d) Personální agenda při vzniku a skončení pracovního poměru. 6. a) Finanční právo pojem, předmět, prameny, specifikace finanční činnosti státu. b) Obec postavení obcí a jejich orgány; občané obce, území obce a jeho změny; názvy obcí, jejich částí a ulic; číslování budov; veřejná prostranství; znak a prapor obce. c) Osvícenský absolutismus, reformy za vlády Marie Terezie a Josefa II. d) Písemnosti při organizaci a řízení podniku. 7. a) Přestupky charakteristika struktury přestupkového zákona, přestupkové řízení. b) Obec pojem samostatná a přenesená působnost; právní předpisy vydávané obcí; hospodaření obce; formy možné spolupráce obcí; správní delikty a ukládání pokut obcí. c) Vláda Habsburků nové krajské rozdělení, historický vývoj církevní správy ( století). d) Písemnosti vyhotovované v souvislosti se zasedáním orgánů územní samosprávy 8. a) Státní moc obecně a aplikace v ČR vznik, legitimita, dělba moci. b) Obec zastupitelstvo obce stanovení počtu jeho členů, mandát člena zastupitelstva, práva a povinnosti členů zastupitelstva, pravomoc zastupitelstva; jednání zastupitelstva. c) Historické události období Bachovský absolutismus, Rakousko-uherské vyrovnání, politická správa tohoto období. d) Správní řád z hlediska písemností vyhotovovaných v souvislosti se správním řízením. 18

20 9. a) Věcná práva, včetně charakteristiky společného jmění manželů. b) Obec rada obce složení rady, jednání rady, pravomoc rady; starosta obce pravomoc starosty, vztah starosty a zvláštního orgánu obce, činnost starosty a rady ode dne voleb do zastupitelstva do konání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva, užívání závěsného odznaku a insignií. c) Období 1. republiky - správní vývoj ČSR, ústavní instituce, politická správa. d) Správní písemnosti vyhotovované oddělením matrik. 10. a) Kolektivní pracovní právo prameny, předmět, subjekty, péče o zaměstnance. b) Obec obecní úřad; tajemník; výbory zastupitelstva obce; komise rady obce. c) Územní samospráva za 1. republiky, Mnichov, protektorátní a vojenská okupační správa. d) Správní písemnosti související s přestupkovým řízením a místním šetřením stížnosti. 11. a) Obchodní závazkové vztahy prvky, vznik, zajišťovací prostředky, zánik demonstrovat na konkrétním smluvním vztahu, dle vlastního výběru. b) Obec statutární města způsob jejich určení a základní charakteristika,jejich orgány; příklad statutárního města a jeho praktické činnosti v oblasti samostatné působnosti; subjekty jím založené a zřízené; výkon přenesené působnosti a správní obvod města. c) Nástup stalinismu v ČSR - Košický vládní program, národní výbory, květnová ústava. d) Písemný styk s finančními úřady - odvolání, stížnost, námitka, žádosti. 12. a) Živnostenský zákon předmět úpravy, podmínky živnostenského podnikání, druhy živností. b) Úředníci územních samosprávných celků předmět úpravy a vymezení pojmů; pracovní poměr úředníka podmínky a předpoklady; veřejná výzva a výběrové řízení; odvolání z funkce; další odstupné; základní povinnosti úředníka. c) 70. léta (Charta 77, novelizace ústavy z r. 1970, listopad 1989, rozpad federace, vznik ČR, novelizace ústavy). d) Organizace písemného styku - spisový plán, zpracování korespondence. 13. a) Demokracie vymezení pojmu, formy demokracie a demokratického rozhodování, provést aplikaci na ČR. b) Úředníci územních samosprávných celků poskytovatelé vzdělávání úředníků; formy vzdělávání úředníků; zabezpečení procesu ZOZ úředníků; akreditace vzdělávacích institucí a programů; rovnocennost vzdělání. c) Regionalistka (nový regionalismus), regionalizace, regionální politika, regionální rozvoj, teorie regionů, regiony soudržnosti. d) Obce zákonná úprava, orgány, pravomoce úkoly. 14. a) Obchodní právo - pojem, prameny, podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík. b) Kraj postavení krajů a jejich orgány ; pojem samostatná a přenesená působnost; znak a prapor kraje; právní předpisy vydávané krajem; ukládání pokut fyzickým a právnickým osobám kraje; občané kraje. c) Sídelní struktura, včetně základů urbanizace.osídlení rozdíly mezi městským a venkovským osídlením. d) Orgány veřejné správy v oblasti správy financí a daní. 15. a) Účel trestního zákona, pojem trestného činu, znaky skutkové podstaty trestného činu, druhy a účel trestu, ochranná opatření. b) Kraj samostatná působnost kraje; hospodaření kraje; formy možné spolupráce krajů; přenesená působnost kraje. c) Regionální politika vlády ČR po roce 1990 se zaměřením na období přidružení k EU(předvstupní období). d) Správní dozor - oprávnění a povinnosti dozorčích orgánů, nápravné prostředky. 19

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE

Anotace vzdělávacího programu SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Filozofie a etika... 2 1.2 Sociologické teorie... 2 1.3 Metody sociálního výzkumu... 3 1.4 Základy ekonomiky... 3 1.5 Ekonomika neziskových

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘEHLED LEGISLATIVY PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 2007 Brno Prosinec 2007 Vážení a milí čtenáři, dostává se Vám do rukou druhý, aktualizovaný Přehled legislativy pro neziskové organizace, který je vytvořen

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4

Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 školní vzdělávací program Podnikání - dálkové studium HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 6 4 Charakteristika

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více