TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011"

Transkript

1 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ JAZYK... 1 Studijní obor: Firemní management denní studium... 1 Studijní obor: Sociální práce denní studium... 2 Studijní obor: Územní správa a samospráva denní studium... 2 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno... 3 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary... 4 Zkouška z cizího jazyka - NĚMECKÝ JAZYK... 5 Studijní obor: Firemní management denní studium... 5 Studijní obor: Sociální práce denní studium... 6 Studijní obor: Územní správa a samospráva denní studium... 6 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno... 7 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary... 7 Zkouška z cizího jazyka - RUSKÝ JAZYK... 8 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno... 8 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary... 8 Teoretická zkouška z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ... 9 Studijní obor: Firemní management pro hotely a cestovní ruch denní studium... 9 Studijní obor: Firemní management pro průmyslové a obchodní firmy denní studium Studijní obor: Sociální práce denní studium Studijní obor: Územní správa a samospráva denní studium Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary... 25

2 Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: Firemní management denní studium 1. People in business, work and leisure Základní charakteristika lidí v ekonomické sféře, práce a volný čas 2. Talking about your company Základní charakteristika společnosti 3. Company facts and figures Základní údaje o firmě 4. Choosing a hotel, booking a hotel Výběr hotelu, rezervace pokoje v hotelu 5. Flying out, flight reservation Odlet na služební cestu 6. Directions, arranging to meet Popis cesty, orientace ve městě 7. Eating out V restauraci 8. Arriving at a company První návštěva cizí společnosti 9. Explaining company structure Struktura společnosti 10. Company developments Vývoj společnosti 11. Personal developments Osobní rozvoj, kariérní růst 12. Future engagements, fixing the date Pracovní závazky a plány 13. Getting connected Komunikace po telefonu 14. Appointments Obchodní schůzky 15. Describing, comparing and evaluating products 16. Lending and borrowing Půjčování, finance 17. Making decisions, thinking ahead Rozhodování 18. Complaining, apologizing Stížnosti, omluvy 19. Suggesting and recommending Návrhy, doporučení Popis, porovnávání a hodnocení výrobků 20. Job responsibilities, company culture Pracovní odpovědnost, kultura obchodní společnosti 21. Job advertisements Inzeráty 22. Changing careers, applying for a job, Změna zaměstnání, žádost o zaměstnání, the interview 23. Sales and marketing Prodej a marketing 24. In the office, correcting information V kanceláři, upřesňování informací 25. Work: duties, conditions, pay Pracovní povinnosti, podmínky, finanční 1

3 Studijní obor: Sociální práce denní studium Studijní obor: Územní správa a samospráva denní studium 1. Company culture, job responsibilities Pracovní odpovědnost, kultura společnosti 2. Ecology Ekologie 3. Business journeys, bookings Obchodní cesty, rezervace 4. Safety net Sociální síť 5. CV, applying for a job Životopis, ucházení se o zaměstnání 6. European Union Evropská unie 7. Media Hromadné sdělovací prostředky 8. Financial system, institutions Finanční systém, instituce 9. Money Peníze 10. Work, duties, conditions, pay Pracovní povinnosti a podmínky 11. Social problems - children, substance abuse Zneužívání návykových látek 12. Social problems - homeless Bezdomovectví 13. Personal professional development Osobní profesní vývoj 14. Educational system Systém vzdělávání 15. Life stages Životní etapy 16. In the office V kanceláři 17. Cultural differences Kulturní rozdíly 18. Marriage - the institution Instituce manželství 19. Travelling, preparation, arrivals Cestování 20. Crime Kriminalita 21. The Government of the Czech Republic Vláda České republiky 22. Urban and rural lifestyle Životní styl ve městě a na venkově 23. Global problems Globální problémy 24. Stress in modern life Stres v moderním životě 25. Governmental x non-governmental institutions Vládní a nevládní organizace 2

4 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno 1. Company culture, job responsibilities Pracovní odpovědnost, kultura společnosti 2. Ecology Ekologie 3. Business journeys, bookings Obchodní cesty, rezervace 4. Safety net Sociální síť 5. CV, applying for a job Životopis, ucházení se o zaměstnání 6. European Union Evropská unie 7. Media Hromadné sdělovací prostředky 8. English speaking countries Reálie anglicky mluvících zemí 9. Getting connected Komunikace po telefonu 10. Work, duties, conditions, pay Pracovní povinnosti a podmínky 11. Social problems - children, substance abuse Zneužívání návykových látek 12. Social problems - homeless Bezdomovectví 13. Personal professional development Osobní profesní vývoj 14. Educational system Systém vzdělávání 15. Life stages Životní etapy 16. In the office V kanceláři 17. Cultural differences Kulturní rozdíly 18. Marriage - the institution Instituce manželství 19. Travelling, preparation, arrivals Cestování 20. Crime Kriminalita 21. The Government of the Czech Republic Vláda České republiky 22. Urban and rural lifestyle Životní styl ve městě a na venkově 23. Global problems Globální problémy 24. Stress in modern life Stres v moderním životě 25. Governmental x non-governmental institutions Vládní a nevládní organizace 3

5 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary 1. The Czech Republic - Prague Česká republika - Praha 2. Ecology Ekologie 3. Business journeys, bookings Obchodní cesty, rezervace 4. Safety net Sociální síť 5. CV, applying for a job Životopis, ucházení se o zaměstnání 6. European Union Evropská unie 7. Media Hromadné sdělovací prostředky 8. English speaking countries Reálie anglicky mluvících zemí 9. Getting connected Komunikace po telefonu 10. Work, duties, conditions, pay Pracovní povinnosti a podmínky 11. Social problems - children, substance abuse Zneužívání návykových látek 12. Social problems - homeless Bezdomovectví 13. Personal professional development Osobní profesní vývoj 14. Educational system Systém vzdělávání 15. Life stages Životní etapy 16. In the office V kanceláři 17. Cultural differences Kulturní rozdíly 18. Marriage - the institution Instituce manželství 19. Traveling, preparation, arrivals Cestování 20. Crime Kriminalita 21. The Government of the Czech Republic Vláda České republiky 22. Urban and rural lifestyle Životní styl ve městě a na venkově 23. Global problems Globální problémy 24. Stress in modern life Stres v moderním životě 25. Festivals, traditions, characteristics of people Svátky, tradice, charakteristika lidí 4

6 Zkouška z cizího jazyka - NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Firemní management denní studium 1. Globale Probleme Globální problémy 2. Umwelt, Umweltschutz Životní prostředí a jeho ochrana 3. Europäische Union Evropská unie 4. Deutschsprachige Länder Německy mluvící země 5. Bildungssystem in Deutschland Vzdělávací systém v Německu 6. Im Ausland studieren und arbeiten Studovat a pracovat v zahraničí 7. Freizeitbudget Rozpočet pro volný čas 8. Immobilienmarkt Trh s nemovitostmi 9. Reisen, Massentourismus Cestování, masový turismus 10. Alte Medien, neue Medien, Multimedia Stará a nová média, multimédia 11. Verkehrsverbindungen Dopravní spojení 12. Stellensuche Hledání zaměstnání 13. Telefonieren am Arbeitsplatz Telefonování na pracovišti 14. Konferenzveranstaltung, Vorbereitung einer Dienstreise 15. Arbeitswelt Svět práce 16. Am Arbeitsplatz Na pracovišti Uspořádání konference, příprava služební cesty 17. Bürotechnik, Büroausstattung Kancelářská technika a vybavení 18. Deutsche Spuren in Kladno Německé stopy v Kladně 19. Kommunikation, Verhaltensregeln in geschäftlichen Situationen Komunikace, pravidla chování v obchodních situacích 20. Firmenorganisation, Betriebsbesichtigung Organizace firmy, prohlídka závodu 21. Firmenpräsentation, Rechtsformen der Unternehmen 22. Messen in Deutschland Veletrhy v Německu 23. Am Messestand U veletržního stánku 24. Handelsbedingungen Obchodní podmínky 25. Angebote, Preise, Bestellungen, Reklamationen Prezentace firmy, právní formy podnikání Nabídky, ceny, objednávky, reklamace 5

7 Studijní obor: Sociální práce denní studium Studijní obor: Územní správa a samospráva denní studium 1. Deutschsprachige Länder Německy mluvící země 2. Menschen, die Hilfe brauchen Lidé, kteří potřebují pomoc 3. Verhaltensregeln in geschäftlichen Situationen Pravidla chování v obchodních situacích 4. Massenmedien Hromadné sdělovací prostředky 5. Immobilienmarkt Trh s nemovitostmi 6. Freizeitbudget Rozpočet pro volný čas 7. Geschäftsfreunde im Restaurant Obchodní partneři v restauraci 8. Geschäftsreise Obchodní cesta 9. Reisen, Massentourismus Cestování, masový turismus 10. Arbeitszeit Pracovní doba 11. Geräte im Büro Přístroje v kanceláři 12. Arbeitsklima Pracovní klima 13. Telefonieren am Arbeitsplatz Telefonování na pracovišti 14. Konferenzveranstaltung Uspořádání konference 15. Umwelt, Umweltschutz Životní prostředí a jeho ochrana 16. Verkehrsverbindungen Dopravní spojení 17. Globale Probleme Globální problémy 18. Messen in Deutschland Veletrhy v Německu 19. Produktbeschreibung Popis výrobku 20. Europäische Union Evropská unie 21. Familie früher und heute Rodina včera a dnes 22. Soziale Probleme bei Jugendlichen Sociální problémy mladistvých 23. Das deutsche Bildungssystem Německý školský systém 24. Stellenangebote Nabídky pracovních míst 25. Vorstellungsgespräch Přijímací pohovor 6

8 Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary 1. Kulturleben Kulturní život 2. Das deutsche Bildungssystem Německý školský systém 3. Gesunde Lebensweise Zdravý životní styl 4. Massenmedien Hromadné sdělovací prostředky 5. Menschen, die Hilfe brauchen Lidé, kteří potřebují pomoc 6. Mein Wohnort Mé bydliště 7. Reisen Cestování 8. Verkehrsverbindungen Dopravní spojení 9. Feste, Bräuche, Traditionen Svátky, zvyky, tradice 10. Familie früher und heute Rodina včera a dnes 11. Globale Probleme Globální problémy 12. Umweltschutz Ochrana životního prostředí 13. Geschäftsreise Obchodní cesta 14. Soziale Probleme bei Jugendlichen Sociální problémy mladistvých 15. Tschechien nach dem Jahr 1989 Čechy po roce Deutschsprachige Länder (Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Kultur) 17. Europäische Union Evropská unie Německy mluvící země (turistické cíle, pamětihodnosti, kultura) 18. Stellensuche Hledání zaměstnání 19. Mein Beruf Mé povolání 20. Verhaltensregeln in geschäftlichen Situationen Pravidla chování v obchodních situacích 21. Am Arbeitsplatz Na pracovišti 22. Wohnen, Immobilienmarkt Bydlení, trh s nemovitostmi 23. Freizeit, Freizeitbudget Volný čas, rozpočet pro volný čas 24. Geschäftsfreunde im Restaurant Obchodní partneři v restauraci 25. Messen in Deutschland Veletrhy v Německu 7

9 Zkouška z cizího jazyka - RUSKÝ JAZYK Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Kladno Studijní obor: Sociální práce dálkové studium Karlovy Vary 1. Здоровый образ жизни Zdravý způsob života 2. Коммуникация Komunikace 3. Злоупотребление наркотик и алкоголя 4. Безработица ее причины, формы и последствия 5. История России Dějiny Ruska Zneužívání alkoholu a návykových látek Nezaměstnanost příčiny, formy a důsledky 6. Политическая система России Politický systém Ruska 7. Медицинское страхование, здравоохранение Zdravotní pojištění, zdravotnictví 8. Путешествие и транспорт Cestování a doprava 9. Культурные различия Kulturní rozdíly 10. Личности русской культуры, науки, политики, спорта Глобальные проблемы Globální problémy 12. Жизнь в РФ Život v RF 13. Средства массовой информации Informační média Osobnosti ruské kultury, vědy, politiky, sportu Иностранные языки, русский язык Cizí jazyky, ruský jazyk 15. Проблема людей без определенного места жительства бомжи Problém bezdomovců 16. Система образования в России Vzdělávací systém 17. Брак Manželství 18. Преступность Kriminalita 19. История Чехии Dějiny České republiky 20. Сравнение жизни в городе и деревне Život ve městě a na venkově 21. Праздники и обычаи в России Svátky a zvyky v Rusku 22. Экономика промышленность, сельское хозяйство, торговля, финансовая система 23. География, субъекты Российской Федерации Ekonomika průmysl, zemědělství, obchod, finanční systém Zeměpis, subjekty Ruské federace 24. Профессиональная биография Profesní životopis 25. Работа, условия труда, зарплата Práce, pracovní podmínky, plat 8

10 Teoretická zkouška z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Studijní obor: Firemní management pro hotely a cestovní ruch denní studium 1. a) Podnikání na základě živnostenského zákona b) Účetnictví význam, funkce a zásady. Legislativní úprava účetnictví c) Management - definice, vědní disciplína, pojetí managementu d) Hotelová klasifikace v ČR a zahraničí, certifikáty AHR 2. a) Osobní obchodní společnosti a družstva, jejich charakteristika, zahájení podnikání, zrušení obchodní společnosti b) Účetní soustava, účet, účtová osnova, účtový rozvrh c) Klasické období managementu - hlavní směry a osobnosti d) Organizační struktura hotelu, TOP management, náplně práce jednotlivých úseků 3. a) Kapitálové obchodní společnosti, jejich charakteristika, spojování podnikatelů b) Účetní dokumentace zápisy, doklady, knihy c) Management 40. a 70. let, konec 20. st., počátek 21. st. - hlavní směry a osobnosti d) Společensko-gastronomické akce (banket, raut, koktejl, číše vína ), zahájení provozu hotelu, preopening 4. a) Pojišťovnictví, trh pojišťovacích služeb v ČR b) Daňová evidence příjmů a výdajů c) Manažer v řídící hierarchii kompetence manažera, profil d) Komunikace hotelu s veřejností (public relations, sponzoring ), jídelní a nápojové lístky a jejich náležitosti 5. a) Podnikové činnosti zásobování, logistika, výrobní a odbytová činnost b) Rozvaha a základní změny rozvahových položek c) Styly manažerské práce, principy man. práce d) Kongresové hotely jejich činnost, výhody a nevýhody, hotelové sporty 6. a) Marketing, prodej, segmentace trhu, strategické plánování; marketingový mix, výrobek, cena, propagace b) Dlouhodobý majetek členění, oceňování, evidence, odpisy c) Rozhodování definice, základní pojmy, dvě stránky rozhodování meritorní, procedurální d) Ekologické hotely, jejich certifikáty, ekologické trendy v hotelovém provozu, skladování potravin dle HACCP 7. a) Personalistika, pracovně právní vztahy, mzda b) Pořízení dlouhodobého majetku c) Fáze rozhodovacího procesu charakteristika, typy rozhodovacích procesů d) Ubytovací řád hotelu, reklamační řád hotelu, zvláštní události v hotelu 8. a) Členění výrobních podniků, charakteristické a specifické rysy b) Vyřazení dlouhodobého majetku c) Rozhodování za rizika a nejistoty, postoje rozhodovatele, metody rozhodování, ochrana proti riziku d) Vznik a vývoj hotelových řetězců, jejich charakteristické rysy, společenské místnosti hotelu 9. a) Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu b) Zásoby členění, evidence, oceňování, způsoby účtování c) Plánování - základní manažerská funkce, klasifikace plánů, postup při sestavování plánů d) Činnost hotelové recepce, požadavky na její činnost, Lobby 9

11 10. a) Podniky infrastruktury, význam a zvláštnosti b) Účtování materiálových zásob c) Řízení lidských zdrojů - základní terminologie, plánování zaměstnanců, získávání a výběr zaměstnanců d) Hoteloví pracovníci vzdělání, výkonnost, motivace, náplně práce, flexibilita, hotelový housekeeping 11. a) Bankovní systém, činnost obchodních bank b) Účtování nákupu a prodeje zboží c) Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, pracovní podmínky d) Ubytovací úsek hotelu, protipožární ochrana hotelu, poskytování první pomoci 12. a) Centrální banka, základní úkoly a nástroje monetární politiky b) Hotovostní platební styk, ceniny c) Řízení kariéry, hodnocení zaměstnanců, účel, odměňování zaměstnanců d) Obchodní strategie a image hotelu, produktové balíčky 13. a) Základní ekonomická východiska ekonomie makro a mikro, pozitivní a normativní ekonomie, základní ekonomické pojmy, základní ekonomické otázky a systémy b) Bezhotovostní platební styk, úvěry c) Řízení implementace pojetí, motivace, vývoj motivačních koncepcí, nežádoucí motivace d) Stravovací úsek hotelu členění, činnost, funkce, systém polopenze, all inclusive, pokoje se zvláštním režimem 14. a) Hospodářský proces fáze, výrobní faktory, hranice produkčních možností země a dělba práce b) Pohledávky a závazky z obchodního styku c) Koncepce uspokojování potřeb - Maslow, McGregor d) Výrobní úsek hotelu členění, provoz, kontrolní orgány hotelu 15. a) Trh a jeho zákony druhy trhů, tržní rovnováha, nabídka, poptávka, faktory ovlivňující interakci nabídky a poptávky, tržní selhání b) Daňová soustava a účtování daní c) Ovlivňování charakteristika, rysy, přímé a nepřímé nástroje d) Výrobní úsek hotelu principy HACCP, outsourcing hotelových služeb výhody a nevýhody 16. a) Daňový systém, principy, struktura, charakteristika daní b) Zúčtování se zaměstnanci c) Vedení princip a prvky vůdcovství, kaučování, zmocňování, týmová práce d) T: Vznik cestovního ruchu, formy a druhy CER, význam CER, základní složky CER, ekonomické přínosy CER Z: Požadavky na dispoziční řešení výrobních částí provozoven 17. a) Hodnocení výkonnosti národního hospodářství makroekonomický koloběh, makroekonomické ukazatele a jejich vazby b) Vlastní zdroje financování majetku a jejich účtování c) Organizování - základní pojmy, kriteria pro tvorbu organiz. struktur, rozpětí řízení, dělba kompetencí d) T: Rajonizace, rozdělení zájezdů, druhy zájezdů, standardní a forfaitové zájezdy, incentivní turistika, nabídka a prodej zájezdů Z: Požadavky na dispoziční řešení a vybavení skladovacích prostor 18. a) Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt definice, metody zjišťování, odvozené makroekonomické veličiny. Ekonomická síla a úroveň země b) Cizí zdroje financování majetku a jejich účtování c) Organizační formy členění podle různých hledisek 10

12 d) T: Právní předpisy upravující CER, EURO - vznik, význam pro CER, základní a doplňkové služby v CER, účastník CER Z: Požadavky na hygienická zařízení pro hosty a pro zaměstnance 19. a) Ceny a inflace podstata jevu, příčiny vzniku, formy projevu, ukazatelé. Důsledky a řešení inflace b) Klasifikace a účtování nákladů c) Kontrola - základní pojmy, vnitřní a vnější požadavky, vnitřní struktura kontrolních činností, hodnotící kriteria d) T: Pojištění, 3 etapy průvodcovské služby, lázeňské služby Z: Technika pro mytí nádobí a skla 20. a) Nezaměstnanost trh práce a vznik nezaměstnanosti, pojem, typy, ukazatelé. Přístupy a cesty řešení. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. b) Klasifikace a účtování výnosů c) Moderní přístupy ke kontrole, projektování vnitřního kontrolního procesu d) T: Rekreační prostor, materiálně-technická základna CER, služby cestovních kanceláří, přímé a nepřímé výdaje, marketing v CER Z: Kuchyňská varná a pečící technika 21. a) Hospodářská politika stát a jeho úloha v ekonomice, subjekty hospodářské politiky, funkce státu a jeho nástroje, maastrichtská kritéria b) Hospodářský výsledek c) Komunikace - obecné zásady komunikačního procesu, úspěšnost komunikace v podniku vnitřní, vnější d) T: Ekonomika CER, valuty, devizy, voucher, kurs měny, subjekty poskytující služby v CER; kongresová, lovecká a náboženská turistika Z: Konvektomaty a holdomaty typy a funkce 22. a) Státní rozpočet a fiskální politika podoby státního rozpočtu, typy bilance, příjmová a výdajová stránka, veřejné rozpočty b) Účetní uzávěrka c) Formy komunikace ústní (druhy), písemná, elektronická, výhody, nevýhody d) T: Dopravní služby - rozdělení, horské dráhy a lanovky, lodní doprava, silniční doprava, rozdělení, výhody a nevýhody, tvorba zájezdu Z: Vybavení barů včetně barové techniky 23. a) Obchodní bilance, platební bilance, zahraniční dluh, čistý vývoz - charakteristika b) Účetní závěrka c) Poradenství v managementu směry, charakteristiky dokonalosti d) T: Železniční doprava, vývoj, vozový park, výhody a nevýhody, dopravní ceniny, co je to zájezd a pobyt, kongresová turistika Z: Vybavení pivnic včetně výčepních a chladících zařízení 24. a) Finanční trhy struktura, nástroje a jejich charakteristika, instituce b) Kalkulace a vnitropodnikové účetnictví c) Společenská odpovědnost manažerů etika v řízení, etické kodexy, podniková kultura d) T: Letecká doprava, rozdělení dopravy, dělení letadel, využití přímého marketingu v CER Z: Vybavení kaváren, kávovary, mlýnky na kávu atd. 25. a) Světové trhy a mezinárodní obchod absolutní a komparativní výhody, mezinárodní integrace b) Inventarizace hospodářských prostředků a archivace účetních dokladů c) Procesní management od operačního k procesnímu pojetí d) T: Ubytovací služby - rozdělení, štafle, hotelový průkaz, cestovní doklady, vízum, typy průvodců Z: Vybavení kongresových středisek 11

13 Studijní obor: Firemní management pro průmyslové a obchodní firmy denní studium 1. a) Podnikání na základě živnostenského zákona b) Účetnictví význam, funkce a zásady. Legislativní úprava účetnictví c) Management - definice, vědní disciplína, pojetí managementu d) Strategie podniku a nutnost strategického řízení (vývoj teorie managementu + strategické řízení, strategie strategické zaměření podniku) 2. a) Osobní obchodní společnosti a družstva, jejich charakteristika, zahájení podnikání, zrušení obchodní společnosti b) Účetní soustava, účet, účtová osnova, účtový rozvrh c) Klasické období managementu - hlavní směry a osobnosti d) Podnik a vnější prostředí (společenská odpovědnost, etika v podnikání, základní skupiny faktorů ovlivňujících z vnějšku podnik) 3. a) Kapitálové obchodní společnosti, jejich charakteristika, spojování podnikatelů b) Účetní dokumentace zápisy, doklady, knihy c) Management 40. a 70. let, konec 20. st., počátek 21. st. - hlavní směry a osobnosti d) Systémové pojetí podniku (životní cyklus, poslání, cíle, analýza zájmových skupin) 4. a) Pojišťovnictví, trh pojišťovacích služeb v ČR b) Daňová evidence příjmů a výdajů c) Manažer v řídící hierarchii kompetence manažera, profil d) Strategická analýza vnějšího prostředí (STEP analýza, analýza ekonomických charakteristik odvětví a hybných sil) 5. a) Podnikové činnosti - zásobování, logistika, výrobní a odbytová činnost b) Rozvaha a základní změny rozvahových položek c) Styly manažerské práce, principy man. práce d) Analýza konkurence v odvětví, strategické mapy, analýza konkurentů a atraktivity odvětví 6. a) Marketing, prodej, segmentace trhu, strategické plánování; marketingový mix, výrobek, cena, propagace b) Dlouhodobý majetek členění, oceňování, evidence, odpisy c) Rozhodování definice, základní pojmy, dvě stránky rozhodování meritorní, procedurální d) Analýza vnitřního prostředí (zdrojů a kompetencí, hodnotového řetězce, klíčových procesů, portfolia) 7. a) Personalistika, pracovně právní vztahy, mzda b) Pořízení dlouhodobého majetku c) Fáze rozhodovacího procesu charakteristika, typy rozhodovacích procesů d) Analýza vnitřního prostředí (klíčové faktory úspěchu, analýza konkurenceschopnosti, SWOT analýza) 8. a) Členění výrobních podniků, charakteristické a specifické rysy b) Vyřazení dlouhodobého majetku c) Rozhodování za rizika a nejistoty, postoje rozhodovatele, metody rozhodování, ochrana proti riziku d) Formulace strategie (typy, generické strategie) 9. a) Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu, typizace provozních jednotek maloobchodu, druhy velkoobchodních jednotek b) Zásoby členění, evidence, oceňování, způsoby účtování c) Plánování - základní manažerská funkce, klasifikace plánů, postup při sestavování plánů d) Výběr strategie (generování strategických alternativ, kriteria výběru) 12

14 10. a) Podniky infrastruktury, význam a zvláštnosti b) Účtování materiálových zásob c) Řízení lidských zdrojů - základní terminologie, plánování zaměstnanců, získávání a výběr zaměstnanců d) Řízení strategické změny (zavedení strategie, organizační příprava, řízení změny) 11. a) Bankovní systém, činnost obchodních bank b) Účtování nákupu a prodeje zboží c) Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, pracovní podmínky d) Podnikatelský plán (obsah - požadavky na zpracování - význam) 12. a) Centrální banka, základní úkoly a nástroje monetární politiky b) Hotovostní platební styk, ceniny c) Řízení kariéry, hodnocení zaměstnanců, účel, odměňování zaměstnanců d) Technicko-ekonomická studie podnikatelského projektu (náplň - charakteristika - význam) 13. a) Základní ekonomická východiska ekonomie makro a mikro, pozitivní a normativní ekonomie, základní ekonomické pojmy, základní ekonomické otázky a systémy b) Bezhotovostní platební styk, úvěry c) Řízení implementace pojetí, motivace, vývoj motivačních koncepcí, nežádoucí motivace d) Rizika podnikatelského projektu (faktory rizika - náplň analýzy rizika - význam analýzy) 14. a) Hospodářský proces fáze, výrobní faktory, hranice produkčních možností země a dělba práce b) Pohledávky a závazky z obchodního styku c) Koncepce uspokojování potřeb - Maslow, McGregor d) Postavení průmyslu v národním hospodářství 15. a) Trh a jeho zákony druhy trhů, tržní rovnováha, nabídka, poptávka, faktory ovlivňující interakci nabídky a poptávky, tržní selhání b) Daňová soustava a účtování daní c) Ovlivňování charakteristika, rysy, přímé a nepřímé nástroje d) Podstata a úkoly průmyslové politiky 16. a) Daňový systém, principy, struktura, charakteristika daní b) Zúčtování se zaměstnanci c) Vedení princip a prvky vůdcovství, kaučování, zmocňování, týmová práce d) Průmyslová politika ve světě a v ČR 17. a) Hodnocení výkonnosti národního hospodářství makroekonomický koloběh, makroekonomické ukazatele a jejich vazby b) Vlastní zdroje financování majetku a jejich účtování c) Organizování - základní pojmy, kriteria pro tvorbu organiz. struktur, rozpětí řízení, dělba kompetencí d) Podpora inovačního procesu 18. a) Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt definice, metody zjišťování, odvozené makroekonomické veličiny. Ekonomická síla a úroveň země b) Cizí zdroje financování majetku a jejich účtování c) Organizační formy členění podle různých hledisek d) Podpora průmyslových investic 19. a) Ceny a inflace podstata jevu, příčiny vzniku, formy projevu, ukazatelé. Důsledky a řešení inflace b) Klasifikace a účtování nákladů c) Kontrola - základní pojmy, vnitřní a vnější požadavky, vnitřní struktura kontrolních činností, hodnotící kriteria d) Pracovní síla v průmyslu 13

15 20. a) Nezaměstnanost trh práce a vznik nezaměstnanosti, pojem, typy, ukazatelé. Přístupy a cesty řešení. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. b) Klasifikace a účtování výnosů c) Moderní přístupy ke kontrole, projektování vnitřního kontrolního procesu d) Podpora průmyslového exportu 21. a) Hospodářská politika stát a jeho úloha v ekonomice, subjekty hospodářské politiky, funkce státu a jeho nástroje, maastrichtská kritéria b) Hospodářský výsledek c) Komunikace - obecné zásady komunikačního procesu, úspěšnost komunikace v podniku vnitřní, vnější d) Privatizace a restrukturalizace průmyslu 22. a) Státní rozpočet a fiskální politika podoby státního rozpočtu, typy bilance, příjmová a výdajová stránka, veřejné rozpočty b) Účetní uzávěrka c) Formy komunikace ústní (druhy), písemná, elektronická, výhody, nevýhody d) Podpora malých a středních podniků 23. a) Obchodní bilance, platební bilance, zahraniční dluh, čistý vývoz - charakteristika b) Účetní závěrka c) Poradenství v managementu směry, charakteristiky dokonalosti d) Odvětvová opatření průmyslové politiky 24. a) Finanční trhy struktura, nástroje a jejich charakteristika, instituce b) Kalkulace a vnitropodnikové účetnictví c) Společenská odpovědnost manažerů etika v řízení, etické kodexy, podniková kultura d) Konkurenční schopnost průmyslu 25. a) Světové trhy a mezinárodní obchod absolutní a komparativní výhody, mezinárodní integrace b) Inventarizace hospodářských prostředků a archivace účetních dokladů c) Procesní management od operačního k procesnímu pojetí d) Územní struktura průmyslu a regionální aspekty průmyslové politiky 14

16 Studijní obor: Sociální práce denní studium 1. a) Stát jeho vznik, znaky, funkce, formy, vymezení pojmu právní stát. b) Státní sociální politika vymezení, význam, determinanty a cíle. c) Bio-psycho-sociální koncepce zdraví jednotlivé komponenty, třídění potřeb člověka podle Maslowa. d) Charakteristika sociálně patologických jevů, teorie sociálních deviací 2. a) Právní subjektivita fyzických osob - vznik, zánik (prohlášení za mrtvého). Dědění, řízení o dědictví. b) Zdravotní politika obecně a aplikace na ČR a zdravotní pojištění. c) Příčina nemocí - etiologie. d) Marginální skupiny marginalizace, bezdomovectví 3. a) Manželství vznik, práva a povinnosti manželů, zánik. b) Modely sociální politiky jejich charakteristika, aplikace na ČR. c) Ischemická choroba srdeční, kardiovaskulární systém - různé formy, rizikové faktory, sociální dopad. d) Domácí násilí profil agresora a oběti, typy a formy domácího násilí, následky domácího násilí, posttraumatická stresová porucha. 4. a) Individuální pracovní právo pracovní poměr, vznik, změna, zánik, odpovědnost za škodu. b) Rodinná politika obecně, aplikace na ČR. c) Nemoci dýchací soustavy, dýchací ústrojí anatomie. d) Nezaměstnanost přijetí statusu nezaměstnaného, druhy nezaměstnanosti. 5. a) Obchodní společnosti založení, vznik-zánik právní subjektivity, charakteristika jednotlivých typů. b) Základní principy sociální politiky, jejich charakteristika a uplatnění v ČR. c) Stáří gerontologie, psychosomatické změny ve stáří. d) Kriminalita vymezení, příčiny 6. a) Vztahy mezi rodiči a dětmi rodičovská zodpovědnost, náhradní rodinná péče, vyživovací povinnost. b) Bytová politika obecná charakteristika, aplikace na ČR. c) Syndromy duševních poruch. d) Prevence sociálních patologií, význam rodiny při formování osobnosti jedince, přenos vzorců chování do budoucnosti. 7. a) Aplikace a interpretace práva stadia aplikačního procesu, metody interpretace. b) Geneze sociální politiky, její historický vývoj na území dnešní ČR, období transformace. c) Organické psychické poruchy. d) Nebezpečnost vlivu sekt na jedince,příčiny vstupu do sekty, charakteristika sekty, druhy sekt. 8. a) Státní moc obecně a aplikace v ČR vznik, legitimita, dělba moci. b) Funkce a nástroje sociální politiky postavení státu a úloha dalších subjektů při realizaci. c) Endogenní psychické poruchy. d) Závislostní a návykové chování faktory ovlivňující rozvoj závislosti, důsledky, rizika, preventivní opatření. 9. a) Věcná práva, včetně charakteristiky společného jmění manželů. b) Systém sociálního zabezpečení obecně, aplikace na ČR. c) Psychogenní psychické poruchy. d) Násilí páchané na seniorech znaky, druhy a formy; prostředí, ve kterém se odehrává, Syndrom týraného rodiče 10. a) Kolektivní pracovní právo prameny, předmět, subjekty, péče o zaměstnance. b) Sociální pojištění druhy, jejich charakteristika. c) Mentální retardace. d) Kriminalita mládeže a mladistvých modelová agrese, kriminogenní skupiny a subkultury mládeže, vandalství a jeho typy. 15

17 11. a) Obchodní závazkové vztahy prvky, vznik, zajišťovací prostředky, zánik demonstrovat na konkrétním smluvním vztahu, dle vlastního výběru. b) Koncepce sociálně-tržního hospodářství geneze, podstata. c) Specifická profylaxe (séroprofylaxe, imunoglobuliny, očkování) d) Substanční závislost závislost na alkoholu, příčiny a faktory ovlivňující rozvoj závislosti, důsledky, léčba, prevence. 12. a) Živnostenský zákon předmět úpravy, podmínky živnostenského podnikání, druhy živností. b) Stát blahobytu vymezení, příčiny vzniku, vývoj, současné tendence. c) Zdroje nákazy (nemocný člověk, nosič choroboplodných zárodků, infikované zvíře) d) Procesuální závislost druhy, příčiny, prevence. Problematika gamblerství. 13. a) Demokracie vymezení pojmu, formy demokracie a demokratického rozhodování, provést aplikaci na ČR. b) Politika zaměstnanosti obecně, aplikace na ČR. c) Definování pojmu sociální práce, vývoj sociální práce, domácí tradice sociální práce, cíle a funkce sociální práce. d) Penitenciární psychologie, vliv dlouhodobého uvěznění na osobnost, osobní predispozice a faktory prostředí vedoucí k páchání trestné činnosti. Probační a mediační služba funkce probace a mediace. 14. a) Obchodní právo - pojem, prameny, podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík b) Chudoba příčiny, koncepty chudoby, měření chudoby, její řešení obecně a v aplikace na ČR. c) Základní dilemata a paradigmata v sociální práci. Osobnost sociálního pracovníka. Zákon č.108/2006 Sb., standardy kvality v sociálních službách. d) Násilí páchané na dětech syndrom týraného a zneužívaného dítěte, následky. 15. a) Účel trestního zákona, pojem trestného činu, znaky skutkové podstaty trestného činu, druhy a účel trestu, ochranná opatření. b) Státní sociální podpora v ČR -prameny, účel, předmět, druhy dávek, realizace principu solidarity. c) Etika v sociální práci, etické zásady sociální práce. Etický kodex sociálních pracovníků. Syndrom vyhoření. d) Multikulturní společnost rasismus a tolerance, vznik a tvorba rasistických postojů, vymezení pojmů předsudek a diskriminace. 16. a) Správní řízení účastníci, průběh, správní rozhodnutí, opravné prostředky. b) Vzdělávací politika obecně, aplikace na ČR c) Význam teorií v sociální práci. Psychodynamické, humanistické, sociálně psychologické a komunikační, kognitivně behaviorální, systemický přístup a přístup orientovaný na úkoly. d) Nezaměstnanost a její sociálně psychologické důsledky. 17. a) Evropské právo pojem, prameny, legislativní proces b) Sociální pomoc v ČR prameny, předmět, druhy dávek, sociální situace, formy sociální pomoci c) Základní techniky v sociální práci. Rozhovor, pozorování, naslouchání, psychogenetický rozbor. d) Rizika a nástrahy současné společnosti vliv médií, stres, přenos vzorců chování, nárůst tolerance agresivity ve společnosti. 18. a) Systém práva, prameny práva objektivního a subjektivního, právní vztahy charakterizovat prvky, ochrana subjektivních práv. b) Sociální politika EU. c) Individuální sociální práce s klientem. Základní etapy práce s klientem. d) Romové jako etnicky odlišná skupina problematika sociálně vyloučených lokalit. 16

18 19. a) Občanskoprávní závazkové vztahy prvky, vznik, zajišťovací prostředky, zánik. b) Důchodové pojištění prameny, předmět, druhy dávek, důchodové připojištění. c) Sociální práce se skupinou. Vymezení pojmů, typy a účely skupin, složení skupiny, vývojové fáze skupiny. d) Vývojová dynamika šikany, profil oběti a agresora, následky šikany, modelová agrese, prevence a diagnostika šikany. 20. a) Hospodářská soutěž - charakteristika hospodářské soutěže, nekalá soutěž, bezdůvodné obohacení. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži b) Nemocenské pojištění, sociální situace, druhy dávek. c) Náročné životní situace, formy vyrovnávání se s nimi. Krizová intervence, základní postupy a techniky v krizové intervenci. d) Alternativní školy, Waldorfská škola, Montessoriovská škola. 21. a) Trestní řízení prameny, úkoly základní zásady, stadia trestního řízení, rozhodnutí, opravné prostředky. b) Financování důchodového systému možnosti, aplikace na ČR. Důchodové připojištění. c) Sociální práce s rodinou. Definice rodiny, funkce rodiny.služby poskytované rodinám. Domácí násilí. d) Speciální pedagogika a její disciplíny, klasifikace handicapů. 22. a) Odpovědnost mládeže za protiprávní činy trestní odpovědnost mladistvých, ukládaná opatření, řízení v trestních věcech mladistvých. b) Vzájemné vztahy sociální a hospodářské politiky, sociálně tržní princip. c) Specifické situace v rodině- rodina se zanedbávaným a týraným dítětem, rodina s nemocným členem, rodina se závislým na návykových látkách. d) Sociální pedagogika formování osobnosti v prostředí, etopedie poruchy chování. 23. a) Civilní proces charakteristika řízení v prvním stupni, opravné prostředky, vykonávací řízení. b) Možnosti řešení chudoby obecně, aplikace na ČR. c) Sociální práce s rizikovou mládeží, typy rizik, služby, instituce. d) Život jedince s handicapem Downův syndrom, autismus. 24. a) Mezinárodní právo charakteristika mezinárodního práva veřejného a soukromého, prameny, předmět úpravy, vymezit subjekty právních vztahů b) Postavení a úkoly státu v sociální politice a v sociálním zabezpečení prameny, funkce státu. c) Sociální práce s osobami se zdravotním znevýhodněním. Ucelená rehabilitace. Dávky a služby. d) Specifika výchovy a vzdělávání dítěte s vývojovými poruchami učení, problematika hyperaktivity. 25. a) Občanské právo - obecná a zvláštní odpovědnost za škodu, náhrada škody a bezdůvodné obohacení b) Sociálně právní ochrana dětí c) Sociální práce se starými lidmi.sociální práce v domácím prostředí, ve zdravotnických zařízeních, v rezidenčních zařízeních. Typy poskytovaných služeb. d) Pedagogika volného času - výchova mimo vyučování, její obsah, význam prostředí, instituce pro výchovu mimo vyučování a ve volném čase. 17

19 Studijní obor: Územní správa a samospráva denní studium 1. a) Stát jeho vznik, znaky, funkce, formy, vymezení pojmu právní stát. b) Veřejná správa pojem veřejná správa, veřejná správa jako činnost a jako souhrn institucí; státní moc; státní správa a územní samospráva jako hlavní součásti veřejné správy. c) Státní a církevní správa století - knížecí moc a vláda, úděly, hradská správa; správní vývoj ve 13. století - královská moc, regály, dvorští úředníci a úřady. d) Význam korespondence. Rozdělení a problémy stylizace písemností cizí slova, oslovení, trpný rod. 2. a) Právní subjektivita fyzických osob - vznik, zánik (prohlášení za mrtvého). Dědění, řízení o dědictví. b) Veřejná správa hierarchické uspořádání právních předpisů ( hierarchie právního řádu ); instituce (orgány) vykonávající a ovlivňující veřejnou správu na ústřední, krajské, okresní a obecní úrovni. c) Události 14. a 15. století - změny ve správě v době husitské. d) Formální úprava obchodního a úředního dopisu dle ČSN. 3. a) Manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní rodinná péče, vyživovací povinnost. b) Veřejná správa struktura soudní moci; civilní, trestní, správní soudnictví a jejich vztah k veřejné správě, přísedící soudů; správní dozor, kontrola veřejné správy; vztah ministerstev a vlády k územním samosprávným celkům. c) Stavovské uspořádání, královská vláda za Habsburků - úřady, česká komora, centrální úřady, krajská správa. d) Obchodní dopisy. 4. a) Individuální pracovní právo pracovní poměr, vznik,změna, zánik, odpovědnost za škodu. b) Reforma veřejné správy základní východiska a postupy při reformě veřejné správy v ČR od roku c) Vláda Habsburků na přelomu 16. a 17. století, Bílá hora, městská správa. d) Propagační písemnosti. 5. a) Obchodní společnosti založení, vznik-zánik právní subjektivity, charakteristika jednotlivých typů. b) Reforma veřejné správy postavení zaměstnanců ve veřejné správě; spojený výkon veřejné správy v území; transfer výkonu přenesené působnosti na obce a rozdělení obcí v rámci výkonu státní správy; financování územní samosprávy. c) Správa od roku 1620 do roku Obnovené zřízení zemské, Česká dvorská kancelář, vrchnostenská správa, vesnická samospráva. d) Personální agenda při vzniku a skončení pracovního poměru. 6. a) Finanční právo pojem, předmět, prameny, specifikace finanční činnosti státu. b) Obec postavení obcí a jejich orgány; občané obce, území obce a jeho změny; názvy obcí, jejich částí a ulic; číslování budov; veřejná prostranství; znak a prapor obce. c) Osvícenský absolutismus, reformy za vlády Marie Terezie a Josefa II. d) Písemnosti při organizaci a řízení podniku. 7. a) Přestupky charakteristika struktury přestupkového zákona, přestupkové řízení. b) Obec pojem samostatná a přenesená působnost; právní předpisy vydávané obcí; hospodaření obce; formy možné spolupráce obcí; správní delikty a ukládání pokut obcí. c) Vláda Habsburků nové krajské rozdělení, historický vývoj církevní správy ( století). d) Písemnosti vyhotovované v souvislosti se zasedáním orgánů územní samosprávy 8. a) Státní moc obecně a aplikace v ČR vznik, legitimita, dělba moci. b) Obec zastupitelstvo obce stanovení počtu jeho členů, mandát člena zastupitelstva, práva a povinnosti členů zastupitelstva, pravomoc zastupitelstva; jednání zastupitelstva. c) Historické události období Bachovský absolutismus, Rakousko-uherské vyrovnání, politická správa tohoto období. d) Správní řád z hlediska písemností vyhotovovaných v souvislosti se správním řízením. 18

20 9. a) Věcná práva, včetně charakteristiky společného jmění manželů. b) Obec rada obce složení rady, jednání rady, pravomoc rady; starosta obce pravomoc starosty, vztah starosty a zvláštního orgánu obce, činnost starosty a rady ode dne voleb do zastupitelstva do konání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva, užívání závěsného odznaku a insignií. c) Období 1. republiky - správní vývoj ČSR, ústavní instituce, politická správa. d) Správní písemnosti vyhotovované oddělením matrik. 10. a) Kolektivní pracovní právo prameny, předmět, subjekty, péče o zaměstnance. b) Obec obecní úřad; tajemník; výbory zastupitelstva obce; komise rady obce. c) Územní samospráva za 1. republiky, Mnichov, protektorátní a vojenská okupační správa. d) Správní písemnosti související s přestupkovým řízením a místním šetřením stížnosti. 11. a) Obchodní závazkové vztahy prvky, vznik, zajišťovací prostředky, zánik demonstrovat na konkrétním smluvním vztahu, dle vlastního výběru. b) Obec statutární města způsob jejich určení a základní charakteristika,jejich orgány; příklad statutárního města a jeho praktické činnosti v oblasti samostatné působnosti; subjekty jím založené a zřízené; výkon přenesené působnosti a správní obvod města. c) Nástup stalinismu v ČSR - Košický vládní program, národní výbory, květnová ústava. d) Písemný styk s finančními úřady - odvolání, stížnost, námitka, žádosti. 12. a) Živnostenský zákon předmět úpravy, podmínky živnostenského podnikání, druhy živností. b) Úředníci územních samosprávných celků předmět úpravy a vymezení pojmů; pracovní poměr úředníka podmínky a předpoklady; veřejná výzva a výběrové řízení; odvolání z funkce; další odstupné; základní povinnosti úředníka. c) 70. léta (Charta 77, novelizace ústavy z r. 1970, listopad 1989, rozpad federace, vznik ČR, novelizace ústavy). d) Organizace písemného styku - spisový plán, zpracování korespondence. 13. a) Demokracie vymezení pojmu, formy demokracie a demokratického rozhodování, provést aplikaci na ČR. b) Úředníci územních samosprávných celků poskytovatelé vzdělávání úředníků; formy vzdělávání úředníků; zabezpečení procesu ZOZ úředníků; akreditace vzdělávacích institucí a programů; rovnocennost vzdělání. c) Regionalistka (nový regionalismus), regionalizace, regionální politika, regionální rozvoj, teorie regionů, regiony soudržnosti. d) Obce zákonná úprava, orgány, pravomoce úkoly. 14. a) Obchodní právo - pojem, prameny, podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík. b) Kraj postavení krajů a jejich orgány ; pojem samostatná a přenesená působnost; znak a prapor kraje; právní předpisy vydávané krajem; ukládání pokut fyzickým a právnickým osobám kraje; občané kraje. c) Sídelní struktura, včetně základů urbanizace.osídlení rozdíly mezi městským a venkovským osídlením. d) Orgány veřejné správy v oblasti správy financí a daní. 15. a) Účel trestního zákona, pojem trestného činu, znaky skutkové podstaty trestného činu, druhy a účel trestu, ochranná opatření. b) Kraj samostatná působnost kraje; hospodaření kraje; formy možné spolupráce krajů; přenesená působnost kraje. c) Regionální politika vlády ČR po roce 1990 se zaměřením na období přidružení k EU(předvstupní období). d) Správní dozor - oprávnění a povinnosti dozorčích orgánů, nápravné prostředky. 19

TÉMATA K ABSOLUTORIU leden 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU leden 2011 Vyšší odborná škola územně-správní, s.r.o. se sídlem Kladno Obsah: TÉMATA K ABSOLUTORIU leden 2011 Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ JAZYK...1 Studijní obor: Územní správa a samospráva - dálkové studium

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: MANAGEMENT V LÁZEŇSTVÍ DÁLKOVÉ STUDIUM

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Maturitní témata z ekonomiky Školní rok 2013/2014 Třídy 4. A, 4. B

Maturitní témata z ekonomiky Školní rok 2013/2014 Třídy 4. A, 4. B Maturitní témata z ekonomiky Školní rok 2013/2014 Třídy 4. A, 4. B 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 EKONOMIKA Třídy

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 Ekonomické předměty 1. Základní ekonomické pojmy (mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy, potřeby, statky, služby, výrobky, zboží,

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Nepovinná maturitní zkouška profilové části

Nepovinná maturitní zkouška profilové části 1. La cocina checa 2. Agencias de turismo 3. Cocina espaňola 4. La alimentación sana 5. Establecimientos gastronómicos 6. Guarniciones 7. Bebidas 8. Sopas 9. Alojamiento 10. Tipos de carne 11. Frutas y

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT

A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT A) OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 1. Gymnastika základní: její cíle, úkoly a funkce, obsah, anatomicko-fyziologická podstata cvičení. 2. Gymnastika nářaďová- kruhy, hrazda,

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12

Obsah. Předmluva...11 Úvod...12 Předmluva....................................................................................11 Úvod.........................................................................................12 I. Teorie

Více

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů

ABSOLUTORIUM. Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů ABSOLUTORIUM Témata pro teoretickou zkoušku z odborných předmětů Předmět: Technika služeb cestovního ruchu Studijní skupina: 4. VOŠ ds Školní rok: 2014/2015 l. Význam ubytovacích služeb ve vztahu k CR.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE

METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE METODY SOCIÁLNÍ PRÁCE Anotace vyučovacího předmětu Sociální práce je předmět, který zprostředkovává studentům do hloubky propracovanou představu o metodách a technikách sociální práce a vhodnosti jejich

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A,B Období: jaro 2015 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška 2.

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2014/2015 Zahraniční exkurze Téma Počet dní Vedoucí úkolu Krásy jižní Anglie a Walesu

Více