Ostrava Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI"

Transkript

1 Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

2

3 úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří jak umělci interpretační, tak spisovatelé, básníci, malíři, výtvarníci, choreografové, režiséři, architekti a další. Ti všichni formulují autenticitu města, zpětně tím ovlivňují jeho život, podobu, životní styl, reflektují a pěstují jinakost Ostravy. Ostrava je známá tím, že ji umělci neopouštějí, ale naopak v ní zůstávají a výrazně se podílejí na jejím kulturním klimatu. Ostrava tak doplňuje pestrost měst v České republice, je nezaměnitelná, obohacuje a reprezentuje českou i evropskou kulturu. Čestmír Kopecký, ředitel projektu Ostrava 2015 Prvním krokem, který předcházel přípravě projektu, jímž Ostrava usiluje o titul Evropské hlavní město kultury 2015, bylo podrobné zmapování a analýza stavu kulturní nabídky. Analýzu provedla Univerzita Karlova v Praze a zapojilo se do ní více než 82 ostravských kulturních institucí a osobností. Následovalo zpracování Koncepce rozvoje kultury města Ostravy do roku 2020 jakožto strategického materiálu kulturní politiky celého města s aktivním zapojením širokého spektra kulturních profesionálů působících v Ostravě. Přípravný tým kandidátského projektu se na definování kulturní politiky města podílel a projekt Ostrava 2015 je s ní plně kompatibilní. 3 Nejužší vedení týmu před začátkem práce na projektu oslovilo více než 90 kulturních, neziskových, církevních a vzdělávacích institucí ve městě a přizvalo je ke spolupráci. Se zástupci těchto institucí, s kulturními profesionály, ale též s aktivisty se tým Ostrava 2015 v prostorách nově vzniklé Staré Arény Klubu pro kulturu a informace 2015 pravidelně potkával a hledal podobu kandidátského projektu pro výběrové kolo soutěže.

4 4

5 Klíčový projekt kandidatury v její investiční části Klastr Černá louka byl zahrnut do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Klíčové stavby klastru koncertní dům a městská galerie pak byly identifikovány jako zásadní priority Strategického plánu rozvoje města Ostravy a Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Další součásti klastru kreativní inkubátor a veškeré aktivity zaměřené na podporu kreativních odvětví se staly součástí Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Zastupitelstvo města Ostravy schválilo částku 2 mld. Kč na realizaci Klastru Černá louka. Projekt Nové Vítkovice má zajištěnu 100% finanční podporu z Evropského fondu regionálního rozvoje a z národních veřejných zdrojů. Na zajištění externích zdrojů financování vznikla expertní skupina. Zdroje na realizaci dílčích částí projektu Ostrava Evropské hlavní město kultury 2015 jsou alokovány v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Magnet regionu a v rámci výzev zaměřených na podporu cestovního ruchu a občanskou vybavenost měst. Ostrava má možnost čerpat finanční prostředky i z holdingového fondu JESSICA, který se nyní jako první v České republice zavádí v Moravskoslezském regionu. Pro nové programovací období, jehož přípravy na úrovni regionu právě probíhají, je v jednání, aby se projekt Ostrava Evropské hlavní město kultury 2015 a jeho klíčová část Klastr Černá louka staly jednou z prioritních oblastí nově vznikajícího Regionálního operačního programu Moravskoslezsko Kandidatura města na titul Evropské hlavní město kultury 2015 a projekt Ostrava 2015 se staly zastřešující a sjednocující silou pro realizaci dlouhodobých plánů a ambic města. Ty byly formovány intenzivní a zevrubnou debatou mezi kulturní veřejností a reprezentací města, jak mimo jiné dokládá Analýza potřeb obyvatel města Ostravy, kterou pro Ostravu zpracovala společnost DATAMAR, marketing research & consulting v prosinci Projekt Ostrava 2015 je součástí následujících strategických materiálů, definujících rozvojovou a kulturní politiku města: Mapování a analýza stavu kulturní nabídky (zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie v letech ) Koncepce rozvoje kultury města Ostravy do roku 2020 Strategický plán rozvoje města Ostravy Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta

6

7 Založení nových kulturních akcí

8

9 Hvězdy literární scény z Francie a Čech budou pendlovat mezi Brnem a Ostravou. Denně se v centru města vystřídají dvě osobnosti. Ostrava se tak na měsíc promění v oázu literárního čtení hvězd. Ostravu čekají opravdové svátky literatury a možného aspiranta na kulturní událost roku v Ostravě. Měsíc autorského čtení vypukne 1. července v samotném srdci Ostravy ve Staré Aréně. Akce, která už má za sebou deset let úspěšného fungování v Brně, se bude letos díky kandidatuře Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 vůbec poprvé odehrávat také v Ostravě. Martin Jiroušek, redaktor MF Dnes Za poměrně krátkou dobu své existence podnítil projekt ostravské kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury 2015 vznik celé řady periodických kulturních akcí a trvalých děl. Stál také u zrodu významných jednorázových akcí a účastnil se událostí, které jsou na ostravské kulturní scéně již dlouhodobě zavedené. Mezi nově založené kulturní akce bezpochyby patří Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko a ostravská část literárního festivalu Měsíc autorského čtení. Díla podobně trvalého rázu, která vznikla díky ostravské kandidatuře, pak zahrnují zejména vydání dvou literárních publikací Bílé knihy s podtitulem 17 příběhů z ostravské kulturní historie a leporela Tajemná Ostrava autorky Lucie Seifertové. V neposlední řadě se jedná o odhalení památníku filmovému režisérovi a producentovi Karlu Reiszovi. Na podporu kandidatury zorganizoval tým Ostrava 2015 mimořádné kulturní akce a happeningy. Za rok 2009 byla bezesporu nejvýznamnější událostí výstava OSTRAVA?, v roce následujícím 2010 pak multižánrový kulturní happening Akce!!! Černá louka, který nesl podtitul Všechno, co nezažijete v obýváku. Mimoto se tým Ostrava 2015 aktivně účastnil nezanedbatelného množství již existujících akcí, festivalů a událostí kulturního života. Jako příklady lze jmenovat Filmový festival Jeden svět ( března 2010), účast na oslavách Mezinárodního dne tance (29. dubna 2010) a Mezinárodního dne dětí (1. června 2010), na Ostravské muzejní noci (25. května 2010) či mezinárodním hudebním festivalu Colours of Ostrava ( července 2010). Periodické akce 9 Díky projektu kandidatury se může Ostrava pyšnit vlastním filmovým festivalem Ostrava Kamera Oko, jehož první ročník proběhl na přelomu září a října minulého roku (25. září 4. října 2009). Přípravy letošního ročníku, který se uskuteční v obdobném termínu (23. září 3. října 2010), jsou v současné době plném proudu. Svou celkovou koncepcí se festival zaměřuje primárně na kameramanskou tvorbu, stejně jako však reflektuje filmovou tvorbu spojenou s městem Ostrava. Filmová přehlídka je pojímána jako městský festival, který se otevírá všem skupinám

10

11 publika, a který využívá tradičních i těch méně tradičních promítacích kapacit Ostravy. Diváci tak mohou filmy zhlédnut nejen v projekčních sálech kin Vesmír, Luna, Art, Minikino a Stará Aréna, ale také v Dolní oblasti Vítkovic, na Dole Hlubina nebo na náplavce u Sýkorova mostu. V loňském roce se rovněž promítalo v areálu Dolu Michal nebo na fasádách domů na Hlavní třídě v Ostravě- Porubě. Loňský zahajovací ročník se mohl pochlubit hojnou účastí řady filmových profesionálů. Do Ostravy se mimo jiné sjeli kameraman Marek Jícha, herec Tomáš Matonoha, děkan FAMU Pavel Jech, herec a režisér Jan Kačer, režisérka Věra Chytilová či režisér dokumentárního cyklu oceněného Českým lvem Zapomenuté transporty Lukáš Přibyl. Letošní ročník festivalu byl ještě před svým oficiálním zahájením uveden filmovými ochutnávkami sérií filmových projekcí pod širým nebem s názvem Kino za svitu měsíce, které proběhly v Porubě, Hlučíně, Mariánských Horách, na Prokešově náměstí a v Hrabůvce. Festival samotný bude slavnostně zahájen projekcí vítězného snímku z Cannes 2010 Strýček Búnmí. Ostravský filmový svátek nabízí po dobu svého trvání světovou soutěž s českými a mezinárodními premiérami, tradiční sekce jako Ostrava ve filmu, Works in Progress, filmový maraton se seriálem Sanitka, pocty kameramanům Juraji Šajmovičovi a letos zesnulému Williamu Lubtchanskému a mnoho dalšího. Oficiální sekce festivalu tvoří Mezinárodní soutěž celovečerních filmů o nejlepší kameru a Národní soutěž krátkometrážních filmů o nejlepší kameru. Soutěžní snímky bude hodnotit tříčlenná mezinárodní porota. Projekt ostravské kandidatury rozšířil kulturní život města nejen o filmový festival, ale také o festival literární. Jedenáctý ročník největšího literárního festivalu České republiky Měsíc autorského čtení se letos konal nejen v tradičním Brně v Divadle Husa na provázku, ale poprvé také v Ostravě v klubu Stará Aréna. Čestným hostem letošního ročníku byla Francie, celý Měsíc pak byl věnován památce nedávno zesnulého ostravského spisovatele Jana Balabána. Festival přivedl do Ostravy celkem 56 českých a francouzských spisovatelů mezi jinými například Jacquese-Pierra Ametta, povídkářku Annie Saumont či Laurenta Bineta, z českých autorů Michala Viewegha, Arnošta Goldflama, Pavla Kohouta nebo Otu Filipa. Celá akce v Ostravě probíhala pod záštitou pařížského starosty Bertranda Delanoëa, ostravského primátora Petra Kajnara, brněnského primátora Romana Onderky a Českého centra Mezinárodního PEN klubu za osobní asistence a účasti jeho předsedy Jiřího Dědečka. Realizace trvalých děl Bílá kniha 17 příběhů z ostravské kulturní historie podává v tematických okruzích přehledný souhrn základních informací o historii kultury v Ostravě. Těmi okruhy jsou například spolkový život, literatura, dramatické umění, architektura, hudba, fotografie a film, média či sport. Témata jsou v knize prezentována na dvou rovinách faktografické a subjektivní. Faktografická rovina se snaží podat obraz města objektivním způsobem, obvykle vyprávěním sledu historických událostí, druhá pak zachycuje město skrze osobní příběhy lidí, jimž Ostrava uvízla v duši a přirostla k srdci. 11 Další publikací, jež vznikla za přispění projektu ostravské kandidatury, je leporelo Tajemná Ostrava Lucie Seifertové. V této vůbec první rodinné knize o ostravské historii se mohou dětští čtenáři zábavnou formou seznámit s historií města od pravěku až po 20. století. Knihu tvoří

12 prostorové obrázky s krátkými texty, které odlehčenou formou líčí ostravskou historii a její pověsti. Kniha byla poprvé představena veřejnosti v rámci výstavy OSTRAVA?, kde ji návštěvníci mohli vidět v obří výstavní verzi, která měla výšku přes dva metry, na délku pak dosahovala deset a půl metrů. Neméně trvalým uměleckým artefaktem, který v Ostravě vznikl z iniciativy týmu Ostrava 2015, je pamětní deska odhalená světově proslulému režisérovi a producentovi ostravského původu Karlu Reiszovi. Autorem desky ve tvaru objektivu filmové kamery je básník, malíř a sochař Marek Pražák. Slavnostní odhalení předcházelo zahájení prvního ročníku festivalu Ostrava Kamera Oko a proběhlo za osobní účasti filmové režisérky Věry Chytilové a bratra Karla Reisze Pavla Reisze. Ten se stejně jako Karel zachránil před antisemitismem hitlerovského Německa útěkem do Anglie na jednom z tzv. dětských transportů organizovaných Sirem Nicolasem Wintonem. Z dalších můžeme jmenovat publikaci Viktora Koláře OSTRAVA vydanou u příležitosti autorových 70. narozenin, které tento světoznámý fotograf oslaví v příštím roce. Viktor Kolář je nejvýznamnějším městským fotografem České republiky a kromě let , která strávil v Kanadě, se věnuje až na výjimky Ostravě svému rodnému městu, jež zobrazuje s nenávistnou láskou. Kniha OSTRAVA má 204 stran a předmluvou ji opatřil Jan Balabán a text o Viktoru Kolářovi napsala Kate Bush. Kniha obsahuje kromě 146 černobílých fotografií z let také rozhovor, který vedl s Viktorem Kolářem Petr Volf. Na samotném výběru fotografií se spolu s autorem podílel kurátor Tomáš Pospěch. Kniha je zároveň doprovodnou publikací k výstavám, které by měly v průběhu příštího roku proběhnout v Praze, Brně a Ostravě. Na mezinárodní půdě pak bude poprvé prezentována na Paris Photo 2010 v listopadu. Mimořádné akce 12 Do této sekce činnosti týmu Ostrava 2015 dozajista patří uspořádání výstavy OSTRAVA? pod vedením kurátorky Lenky Lindaurové (18. září 25. října 2009, Výstaviště Černá louka, pavilon A). Výstava představila v negalerijních prostorách zcela jedinečným způsobem artefakty související s regionem, s jeho minulostí a přítomností. Na návštěvníky čekal svérázný mix renomovaných děl (František Kupka, Oskar Kokoschka, Jan Zrzavý a další), dokumentů ostravské průmyslové historie a kuriozit z místních domácností. Počet vystavených děl, objektů a instalací byl 193, počet vystavujících autorů 156. Výstavu, která trvala 6 týdnů, přišlo navštívit bezmála deset tisíc lidí. Po celou dobu konání byli v jejích prostorách přítomni fotografové a kdo z návštěvníků měl zájem, mohl se nechat vyfotit s vybraným uměleckým dílem. Vznikla tak unikátní galerie 2619 snímků. Ty se tiskly hned dvakrát jeden snímek si návštěvníci mohli odnést domů jako památku na tuto mimořádnou akci, druhý pak byl umístěn na jeden z mnoha panelů přímo na výstavě. V půli roku 2010 zorganizoval tým projektu Ostrava 2015 celodenní kulturní happening Akce!!! Černá louka, který měl místem svého konání přivést pozornost k hlavnímu investičnímu záměru celé ostravské kandidatury k projektu kulturně-sociální čtvrti Klastr Černá louka. Akce byla přehlídkou uměleckých žánrů a forem na návštěvníky čekalo vše od graffiti jamu a prezentace uměleckých škol až po workshopy, čajovny a večerní vystoupení hudebních skupin.

13 Podobně laděnou akcí byla umělecká oslava pod názvem PřihláškaFest, která proběhla v červnu v nově zrekonstruovaném Provozu Hlubina. Událost byla stejnou měrou uměleckou přehlídkou, jako formou poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě Přihlášky Ostravy do výběrového kola soutěže o titul EHMK Ta byla totiž na festivalu pokřtěna a o pět dní později 30. června oficiálně odevzdána na Ministerstvu kultury. Projekt Ostrava 2015 však nezaměřuje svou pozornost pouze k uměleckým oblastem kultury. Dokladem šíře záběru je uspořádání běhu Štafeta Ten povede přes kulturní, industriální a přírodní památky města všemi jeho 23 městskými obvody a historickými obcemi. Každý úsek štafety bude měřit symbolických 2015 metrů, pro ty méně zdatné pak 2015 decimetrů. Štafety se zúčastní významné osobnosti ostravského kulturního života, stejně jako mají možnost se přihlásit široké vrstvy veřejnosti. Spoluúčast na kulturních akcích Kromě samostatně organizovaných či spoluorganizovaných akcí se tým Ostrava 2015 výrazně zapojil do již existujícího kulturního dění. Snad nejvýznamnějším přispěním bylo vytvoření vlastní scény v rámci mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava scény Inspirace Ta se nacházela v prostorách klubu Stará Aréna, která se na čtyři dny proměnila v místo setkávání, diskutování, poslechových seancí a mnohého dalšího, vše pod vedením hudebního publicisty Pavla Klusáka. Scéna Inspirace 2015 poskytla své prostory také časopisu Reflex, a tak se ve Staré Aréně konaly besedy a projekce s fotografem Janem Šibíkem či redaktorem Milanem Tesařem. V rámci festivalu mohli účastníci letos poprvé využívat k pohybu mezi scénami také kola, to když pro ně tým Ostrava 2015 připravil dva cyklostany. V těch si mohli zájemci půjčovat po celou dobu festivalu z osmdesáti kol. Jako mnohé jiné akce v režii Ostravy 2015 se i tato setkala s velmi pozitivním ohlasem. Prostory Staré Arény jsou také pravidelně využívány zaběhnutými festivaly a akcemi, čímž se propojuje činnost týmu Ostrava 2015 s již existujícím ostravským kulturně-uměleckým děním. Za všechny je možno jmenovat například spoluúčast projektu ostravské kandidatury na oslavách Mezinárodního dne dětí, kdy se Stará Aréna proměnila na nitro vysoké pece. V té si děti mohly na vlastní kůži interaktivním způsobem vyzkoušet cestu železa od jednotlivých surovin až po konečný produkt železnou matku. V jiný večer se zase Stará Aréna změnila v muzeum, to když se projekt Ostrava 2015 zapojil do druhého ročníku Ostravské muzejní noci. Stará Aréna je od počátku koncipována jako prostor multižánrový jeho smysl se právě takovýmto prolínáním s ostravskou kulturní sférou naplňuje. 13

14

15 Prezentace kultury města v České republice a zahraničí

16

17 Jsem rád, že mohu Ostravu reprezentovat za jejími hranicemi a dokázat tak, že si titul Evropské hlavní město kultury 2015 zaslouží. Jaromír Nohavica, zpěvák, textař a skladatel Díky kandidatuře města na titul EHMK 2015 se dostalo Ostravě a kulturním akcím pořádaným v jejím rámci mimořádné pozornosti v regionálních i celostátních médiích. Tým Ostrava 2015 se nikdy nesnažil propagovat pouze samotnou kandidaturu města. Komunikační strategií bylo o kandidatuře informovat vždy prostřednictvím kulturních událostí, které byly součástí kandidátského projektu. Tyto události byly pracovně rozděleny do dvou celků. Ostrava 2009 zahrnovala čtyři mimořádné kulturní akce: výstavu OSTRAVA?, Mezinárodní filmový festival Ostrava Kamera Oko, vydání leporela Tajemná Ostrava a vydání Bílé knihy. Letos na tento projekt tým Ostrava 2015 navázal Ostravou 2010, která opět zahrnula řadu výjimečných kulturních akcí. Tým Ostrava 2015 připravil například kulturní prezentace Ostrava v Bruselu ( června 2010) a Ostrava v Praze (25. května 10. září 2010), která se stala dosud největším a nejkomplexnějším představením výtvarné, hudební a divadelní tvorby města Ostravy v Praze. Partner projektu ostravské kandidatury, Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, se zase postaral o představení Ostravy a její klasické hudební scény v sousedních Katovicích. Na všech akcích organizovaných projektem Ostrava 2015, které se těšily velkému zájmu regionálních a národních médií, byla prezentována kandidatura Ostravy na titul EHMK Zájem médií za hranicemi Moravskoslezského kraje vzbudila zejména přehlídka Ostrava v Praze. Ostrava v Praze Jedná se o kulturní přehlídku probíhající v hlavním městě České republiky, v jejímž rámci má pražské publikum možnost seznámit se s nejúspěšnějšími ostravskými divadly a jejich inscenacemi, zpěváky a kapelami, stejně jako s ostravskou tvorbou fotografickou, výtvarnou a architektonickou. Celá přehlídka byla zahájena 24. května v pražském kině Světozor promítáním snímku Tomáše Vorla Kouř, doplněného o středometrážní studentský film Ing. téhož režiséra. Zahájení bylo komponovaným hudebně-filmovým večerem, kterým provázela živá hudba a písničky Divadla Sklep a Pražské Filmové zahájení přehlídky jednoznačně odkazovalo k její následné filmové sekci složené ze dvou částí. V té první, Ostrava ve filmu, město ukazovalo svou tvář fantasticko-realistickou, realistickou i fantastickou tak, jak ji zachytili režiséři Tomáš Vorel (Kouř), Martin Šulík (Sluneční stát aneb Hrdinové dělnické třídy) a Ludvík Ráža (Tajemství Ocelového města). Druhá část pod

18 názvem Karel Reisz: Retrospektiva pak představila slavného filmového režiséra, zakladatele britské nové filmové vlny Free Cinema a ostravského rodáka Karla Reisze. Ten byl prezentován jako producent (Ten sportovní život), režisér (V sobotu večer, v neděli ráno) a kurátor bloku krátkých dokumentů Free Cinema (Krajina snů, Maminka to nedovolí, Spolu). Stejně jako zahájení přehlídky se i ostatní filmové projekce odehrály v kině Světozor. Jednou z nejvýznamnějších linií Ostravy v Praze byla prezentace ostravských divadel. Všechny scény Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava, Divadlo Aréna, soubor Janáčkovy konzervatoře, soubor Setkání (Občanské sdružení Bílá holubice podporující společenskou integraci občanů se zdravotním handicapem) a Bílé divadlo s sebou do hlavního města přivezly inscenace, které z velké části zpodobňovaly zvláštnosti ostravské minulosti a přítomnosti. Ostravská divadla se představila na scénách Divadla Bez zábradlí a na piazzettě Nové scény Národního divadla. Přehlídka ostravské kultury v české metropoli by nebyla kompletní bez hudební produkce regionu. V Praze si tak zahráli Jaromír Nohavica a Buty, ale například také mladá třinecká kapela ověnčená třemi cenami Anděl Charlie Straight, progresivní ethno groove formace Evolution Dejavu či bubenické uskupení Pavla Nowaka Camara. Pražané si mohli na ostravské umělce zajít do Paláce Akropolis, Divadla Kalich, Klubu Roxy, Klubu Lucerna Music Bar nebo Divadla Archa, ve kterém vystoupilo mezinárodní uskupení Ostravská banda. To bylo v roce 2005 založeno jako rezidenční orchestr Ostravských dnů Institutu a Festivalu nové hudby a soustřeďuje se na interpretaci nové a experimentální hudby. Ve výstavní síni Mánes probíhá až do 10. září výstava kavárna OSTRAVA, která představuje průřez ostravskou minulostí a tak trochu i budoucností. Skládá se ze tří relativně samostatných celků Ostrava sběratelská, Ostrava architektonická a Ostrava šumná a jsou na ní k vidění klasická díla s mezinárodním přesahem jako například obrazy Oskara Kokoschky nebo Františka Kupky. Paralelně s kavárnou OSTRAVA vystavovala v Praze na přelomu července a srpna také mladá nastupující generace ostravských umělců. Ti předvedli své práce v projektu nazvaném Ostravský polibek, jehož kurátorkou byla Lenka Lindaurová. Na ostravské umělecké scéně je velice významně zastoupena také fotografická tvorba, jejíž tradici dokládala výstava 15 z Fiducie (26. května 19. června 2010) sdružující díla patnácti fotografů spojených se soukromou galerií Fiducia. Ke skupině 15 z Fiducie se mimo jiné hlásí Martin Popelář a Roman Polášek (oba společně vedou galerii Fiducia), Jiří David, Jiří Šigut, Dita Pepe, Petr Hrubeš a další. 18 Ostrava v Bruselu Ostravská kultura vyjela nejen za hranice kraje, ale ve stejné době také za hranice České republiky. V první půli června ( června 2010) probíhala v Českém centru v Bruselu výstava z názvem Ostrava, město mé naděje, která byla stejně jako fotografická výstava v Praze společným projektem 15 z Fiducie. Vystavované fotografie rozhodně nevykazovaly formální jednotu vedle sebe se sešly tak odlišné přístupy, jako metaforické reflexe výstavních skříní, ateliérové portréty bezdomovců či subjektivní momentky z ulic města. Jediné, co je spojovalo, bylo téma Ostravy. Tu výstava prezentovala jako město s vysoce charakteristickou a nezaměnitelnou atmosférou, které však už dávno nesetrvává na originalitě plynoucí pouze z její průmyslové

19 historie. Ostrava se ukázala jako město, které pokračuje v nastoupené přeměně od industriální minulosti k moderní evropské přítomnosti a budoucnosti. Nejen výstava samotná, ale i prezentace projektu Ostrava 2015, která výstavu v Českém centu v Bruselu doprovázela, měla velký úspěch. Vernisáže se zúčastnili poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise, stálá představitelka České republiky při Evropské unii Milena Vicenová, krajané, ale i zástupci bruselských kulturních institucí. Vernisáž oficiálně zahájila právě velvyslankyně Vicenová, která citovala text písně Jaromíra Nohavici Ostravo. Přinejmenším stejný ohlas jako výstava samotná sklidilo i vystoupení ostravské zpěvačky, textařky a skladatelky Vladivojny La Chii, která v současné době patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Ostrava v Katovicích Město Ostrava bylo za dobu posledních několika měsíců prezentováno za svými hranicemi nejen samotným týmem Ostrava 2015, ale také jeho partnery. Jeden z nich, Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, v rámci svého letošního pětatřicátého ročníku uskutečnil poprvé koncert mimo území České republiky. Stalo se tak v polských Katovicích a koncert, kterého se zúčastnili primátoři Ostravy i Katovic, byl uspořádán v rámci partnerských vztahů obou měst a zároveň na podporu kandidatury Ostravy na titul EHMK Volba padla na Katovice také z toho důvodu, že samy jsou jedním z jedenácti polských aspirantů na titul EHMK Posluchači si v krásném moderním sále katovické Hudební akademie vyslechli skladby Milana Slavického, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka v podání Komorního orchestru Quattro a pod taktovkou Marka Štilce. Vrcholem večera pak bylo provedení Concertina pro klavír a komorní soubor Leoše Janáčka, v němž klavírní part přednesl Igor Ardašev. Ředitel Janáčkova máje Jaromír Javůrek vysvětlil, že koncert, který byl symbolicky nazván Ostrava zdraví Katovice, si kladl za cíl kromě podpory kandidatury Ostravy na titul EHMK 2015, založit také novou tradici společného hudebního Slezska. 19

20

21 Stará Aréna Klub pro kulturu a informace 2015

22

23 Je to nádherný prostor, který tady máte. Krásný a působivý. Téměř se nechce věřit, že se vám v tak krátké době podařilo vytvořit takové místo. Claude Mouchard, profesor literatury, básník, esejista a spisovatel Z iniciativy týmu Ostrava 2015 byl obnoven tradiční kulturní prostor v samotném centru města 3. března 2010 zde byla založena Stará Aréna Klub pro kulturu a informace Tento prostor, který byl pět let opuštěný, oživil právě projekt Ostrava 2015 a vrátil jej zpět kultuře. Kromě informačních akcí, kampaní a vzdělávacích seminářů, konferencí a workshopů se zde téměř každý den organizují akce, které aktivně vtahují obyvatele do procesu kandidatury a projektu samotného. Stará Aréna prezentuje nejaktuálnější kulturní dění z České republiky i Evropy a svou aktivitou stimuluje a přispívá k evropské spolupráci. Současně podporuje vznik místních nezávislých projektů studentů, uměleckých iniciativ i amatérů. Vznik multižánrového klubu se setkal s obrovskou pozitivní odezvou obyvatel a médií. Prostor sám, ale i medializace jeho programu výrazným způsobem napomohla rozšířit a aktivizovat širší cílovou skupinu. Již po prvním měsíci svého fungování se klub stal zcela spontánně platformou sjednocující kulturní frontu Ostravy. Je to právě Stará Aréna, kde se potkávají nejvýznamnější kulturní síly ve městě a kde vzniká fungující networking při přípravě mnoha kulturních projektů (např. Dětí plná Ostrava, Ostrava dokořán!!!, TOVÁRNA zahájení činnosti centra pro mladou generaci a další). Od minulosti do současnosti Budova dnešní Staré Arény má bohatou kavárenskou i divadelní minulost. Od 60. let 19. století v ní sídlila kavárna s hostincem, kterou později noví vlastníci manželé Reiszovi (rodiče Karla Reisze) pojmenovali kavárnou Central. Od roku 1951 pak v prvním patře působilo Divadlo hudby.v prostorách Divadla hudby krátce fungovalo také legendární ostravské divadlo Waterloo (říjen 1968 březen 1970). Soubor založil Tomáš Sláma a kromě autorských představení uskupení produkovalo nejrůznější jednorázové pořady text-appealy, autorské večery či večery poezie s hudbou, recitály apod. Na ty byli často zváni hosté, jako například Eva Olmerová, Hana Hegerová, Miroslav Horníček, Eduard Pergner nebo Karel Kryl. V březnu 1970 byla však činnost divadla po udání spolupracovníkem StB ukončena. 23 V roce 1994 vznikla z Divadla hudby Komorní scéna Aréna nejmenší ostravské divadlo oblíbené především mezi středoškolskou a vysokoškolskou mládeží. O jedenáct let později se Komorní scéna Aréna přestěhovala do nové divadelní budovy v blízkosti Sýkorova mostu a prostory na Masarykově náměstí zůstaly prázdné. Budovu nasáklou tvůrčím uměleckým duchem znovuoživila až kancelář projektu Ostrava 2015, která dnes sídlí v druhém patře, a především kavárna, jež se nachází v prvním poschodí. Ta je pravidelně otevřena každý všední den od 9 do 22 hodin, o víkendech pak podle aktuálního programu.

24 Stará Aréna je žánrově velmi pestrým klubem. Za půl roku její existence se zde pravidelně konala setkání se středoškolskou mládeží, prezentace pro zahraniční skupiny, porady týmu Ostrava 2015, oblíbené besedy Večery ostravských příchodů, ale i mezinárodní konference Měkké faktory v regionálním rozvoji, sympozium s názvem Umění, kulturní rozmanitost a sociální inkluze nebo první ročník ostravské části největšího českého literárního festivalu Měsíc autorského čtení. Stejně tak se zde odehrávala část programu mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Stará Aréna je mimo to také otevřeným prostorem, ve kterém mohou různé partnerské instituce pořádat své akce (v srpnu a září se tak klub stal dočasným zázemím architektonického studia Projektstudio), zkoušejí zde amatérská divadla i kapely a začínající umělci si zde mohou téměř kdykoliv vyzkoušet svá první veřejná vystoupení. Komorní divadelní a filmový sál a nově zavedená nekuřácká kavárna dávají prostor desítkám produkcí mladých i zavedených divadel, hudebníků, filmařů i výtvarníků. Dramaturgie se snaží oživit jindy ospalé centrum města a kromě klasického programu se pokouší interaktivně spolupracovat s občany Ostravy a blízkého okolí. Jednou z hlavních forem tohoto spoluvytváření kultury ve městě jsou nedělní v(ý)úlety, na kterých skupiny lidí vyrážejí do ulic, aby vysazovali rostliny, ulice zdobili či upozorňovali netradiční formou na nešvary i pozitiva města, v němž žijí. Stará Aréna se také stala platformou pro vznik nových uměleckých artefaktů. Ostrava je městem, kde sídlí Janáčkova konzervatoř i Fakulta umění Ostravské univerzity, tamní studenti však dosud neměli prostor, ve kterém by mohli svou tvorbu prezentovat a dále rozvíjet, kde by se mohli navzájem setkávat a vytvářet nové profesionální vazby. To dramaturgové Staré Arény velmi rychle pochopili a mladí lidé získali v centru města svůj klub, který se již teď může pyšnit několika premiérovými projekty vlastní produkce. Zároveň se však Stará Aréna neuzavírá ani konzervativnímu publiku a nabízí představení klasičtějších repertoárových divadel a umělců, kteří by jinak, ke škodě zdejších diváků, do Ostravy pozvání nedostali. 24 Budoucí koncepce programu klubu Stará Aréna vychází z několika základních linií, které dramaturgové tohoto prostoru pro kulturu a informace nastínili již během prvních šesti měsíců jeho fungování. Stará Aréna je klubem, který měsíčně nabízí širokou škálu různorodých kulturních akcí. Jde o pravidelné filmové úterky, divadelní představení, akční víkendy, konzervativní pondělky, kdy se zde mají možnost širšímu publiku představit studenti konzervatoře, výstavy, akce pro rodiče s dětmi, koncerty a mnohé jiné. V uplynulých šesti měsících mohli návštěvníci klubu Stará Aréna zhlédnout okolo 35 divadelních a 11 filmových představení, vidět 20 koncertů, účastnit se zhruba 12 outdoorových a guerillových akcí, 12 akcí určených pro rodiče s dětmi, 10 přednášek spojených s diskuzí, 2 konferencí, více než 65 autorských čtení nebo zhruba 5 amatérských vystoupení. V následujících letech se počítá s laboratoří pro novou tvorbu zaměřenou na netradiční propojování žánrů, stylů a druhů umění. Plánuje se studio Janáčkovy konzervatoře čili prostor pro autorskou tvorbu, stejně jako studio Ostravské univerzity; mělo by být oživeno centrum města guerillovými akcemi a performancemi; počítá se s workshopy i akcentací evropského rozměru (spolupráce s evropskými umělci a uměleckými skupinami, zapojování do mezinárodních projektů) a v neposlední řadě s funkcí komunitního projektu či dětskými sobotami coby pravidelným programem pro rodiny s dětmi.

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy Zkrácená verze Úvod Vážení obyvatelé Ostravy, předložená (zkrácená verze) aktualizace Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy se pokouší

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011

Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Program podpory kultury města Český Krumlov 2011 Výsledky 1. výzvy s uzávěrkou 31.1.2011 Výsledky byly schváleny Radou města Český Krumlov usnesením č. 70/5/2011 ze dne 14.2.2011 a Zastupitelstvem města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO

Institutions for the Future, s.r.o. Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Základní dokument Projekt Krumlovia VZDĚLÁVACÍ MĚSTEČKO VZDĚLÁVACÍ MĚSTO Krumlovia je projekt vzdělávacího městečka s mezinárodní universitou v areálu Vyšný v Českém Krumlově. Jeho součástí jsou vysoká,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI

CZECHSPACE XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. AKTUALITY ROTA EXPEDICE MARS 10 LET CSO FRENTECH AEROSPACE MLADÍ EXPERTI ČASOPIS ČESKÉ KOSMICKÉ KANCELÁŘE PROSINEC 2013 CZECHSPACE 8 14 XCOR CSO PŘINÁŠÍ KOMERČNÍ LETY DO VESMÍRU. 4 AKTUALITY 18 Přehled událostí z české kosmonautiky. 6 10 LET CSO Druhé místo olomouckého robota

Více

-zt- Foto: Antonín Zvěřina

-zt- Foto: Antonín Zvěřina Zápis do prvních ročníků Letošní zápis do prvních ročníků základních škol v Třebíči se bude konat v pátek 23. ledna 2015, od 14 do 18 hodin a v sobotu 24. ledna 2015, od 8 do 11 hodin. Zápisu podléhají

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více