Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět"

Transkript

1 Přílohu připravila KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se hazardu. Každého člověka může v životě potkat celá řada komplikací, svízelných situací a tragédií. Podceňovat ztrátu střechy nad hlavou kvůli živelní pohromě nebo riziko, že se člověk ocitne bez finančních prostředků vlivem tragického úmrtí životního partnera, který byl živitelem rodiny, se nevyplácí. Stále ale mnoho Čechů tato rizika opomíjí. Řešení je při tom poměrně jednoduché pojištění. Životní i neživotní pojištění by měla být automatickou výbavou každé rodiny. Životní pojištění by si měla zřídit osoba, která je v rodině výdělečně činná a má poslání živitele. Když se s tímto člověkem něco stane a rodina v důsledku toho zůstane bez prostředků, jedná se o velmi nepříjemnou a komplikovanou situaci. Stejně nezbytné také je nechat si pojistit majetek, který souvisí s bydlením a na němž je člověk existenčně závislý. Jde hlavně o dům (byt) a pak i o vybavení domácnosti. Přestože jsme i v běžném životě každodenně vystaveni značnému riziku, hodně lidí dosud nevnímá potřebu pojistné ochrany dostatečně silně. Mezi Českou republikou a původními zeměmi Evropské unie stále existuje propastný rozdíl v podílu předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu v běžných cenách, což je mezinárodně uznávaný ukazatel. V loňském roce tento ukazatel v České republice přesáhl 4 %, zatímco v Evropské unii činil téměř 9 %. Lidé myslí hlavně na majetek Základem odpovědného přístupu je pojistit si to nejcennější, co člověk má. A to je život a zdraví. Dvojnásob to platí, pokud na osobě jsou ještě závislé děti. Životní pojištění s dostatečnou pojistnou částkou by v takovém případě mělo být samozřejmostí. U nás tomu ale stále tak není. Životní pojištění se v tuzemsku podílí na celkovém předepsaném pojistném zhruba jen 40 %. V původních patnácti zemích Evropské unie je to v průměru přes 60 %. Z celkového předepsaného pojistného 111,5 miliardy korun v loňském roce připadlo 67,3 miliardy korun na neživotní pojištění. Předpis ve výši 44,2 miliardy korun na životní pojištění dokazuje, že si lidé u nás stále více cení svého majetku než života. Poměr životního a neživotního pojištění je v zemích EU přitom právě opačný. Během uplynulých let se zatím moc nepodařilo změnit pohled lidí na pojištění v jejich hodnotovém žebříčku. Zatímco nové auto, dům či byt si lidé v případě zájmu o pojištění pojistí na skutečnou hodnotu, v případě života a zdraví jsou pojistné částky dosud velmi nízké. Vyšší podíl neživotního pojištění však nelze přeceňovat. Největší část zde totiž tvoří Proč uzavřít životní pojištění dítěti rodiče tímto způsobem mohou připravit své ratolesti finanční rezervu do dospělosti kombinace rizikového životního pojištění se spořením peníze ze spořicí složky jsou pravidelně zhodnocovány, výnos je dopředu znám a jeho výše je garantována po celou dobu trvání pojistného vztahu pojištění v řadě případů kryje také rizika úrazů a dlouhodobějších nemocí dítěte spolu s dítětem jsou v některých případech za výhodných podmínek pojištěni i rodiče povinné ručení, jeho sjednání ukládá každému motoristovi zákon. V opačném případě riskuje pokutu až do výše 20 tisíc korun a zaplacení celé zaviněné škody při dopravní nehodě. Životní pojišťovny jsou v očekávání Pro český trh životního pojištění je typická jedna vlastnost nízká propojištěnost. Nejenže životní pojištění zde má proti vyspělé části EU nižší podíl na předepsaném pojistném, ale také výrazně za Evropskou unií pokulhává podíl těchto smluv na HDP. V České republice tento ukazatel dosahuje asi jen 1,5 %, naproti tomu v evropské patnáctce se jedná o 5,4 %. I přes rostoucí počet uzavíraných smluv na životní pojištění zůstává výše sjednané pojistné částky velmi nízká. Mnohé na tom nezměnilo ani zavedení daňových odpočtů. Situace by se ale mohla výrazně změnit, pokud bude prosazen klasický třípilířový model české penzijní reformy. Pak by kapitálové a investiční životní pojištění mělo lidem v daleko větší míře sloužit k tomu, aby si našetřili dostatečné množství prostředků pro důchodový věk. U nich pojistné zahrnuje jak rizikovou, tak i spořicí složku, jež je připisována klientovi na jeho účet. Klient je tedy pojištěn pro případ smrti a současně si spoří. U investičního životního pojištění si pojištěný může sám určovat, jak budou jeho nakumulované prostředky ze spořicí složky investovány. Pokud v průběhu trvání pojistného vztahu nedojde k úmrtí klienta či k úrazu s trvalými následky, je na konci smlouvy vyplacena pojistná částka včetně úroků plynoucích z podílu na zisku pojišťovny. Riskantní návyky nezměnila ani povodeň Meziroční přírůstky u životního i neživotního pojištění dosahovaly v letech 2002 a 2003 dvojciferných hodnot. V roce 2004 se tempo růstu snížilo a celkové předepsané pojistné se meziročně zvýšilo o 6,6 % na 111,5 miliardy korun. O rok dříve tento ukazatel vzrostl o 18,3 % a v roce 2002 předepsané pojistné meziročně stouplo o 12,6 %. Za nižším růstem stojí vysoká srovnávací základna roku Tehdy byl skokový nárůst předepsaného pojistného dán hlavně objemy nových pojistných smluv velkých firem uzavíraných po povodních. I touto částečnou vyčerpaností potenciálu lze vysvětlit podstatně nižší meziroční růst v roce Jestliže firmy reagovaly na živelní pohromu logicky, nelze totéž říci o chování českých domácností. Vývoj majetkových pojištění se zde výrazně nezměnil. Ani zkušenost s velkou vodou neposílila rozhodnutí lidí pojistit si domácnost. Z průzkumů společnosti STEM/MARK, zadávaných Českou asociací pojišťoven zhruba ve tříletých intervalech, vyplývá, že čtvrtina domácností neměla loni žádné majetkové pojištění a že pouze menší část o něm uvažuje. Mezi respondenty, kteří ho i nadále odmítají, byli paradoxně nadprůměrně zastoupeni právě lidé z oblastí postižených povodněmi. Foto: Martin Mašín Z obsahu: Ke každé individuální nové či stávající smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. str. 1 a 6 Pojištění Flexi Invest kombinuje výhody komplexního životního pojištění s investováním do speciálních programů. str. 2 Pojistné není nutným zlem Vladimír Mráz, viceprezident České asociace pojišťoven str. 2 Pojištění odpovědnosti se vyplatí str. 2 a 3 Motoristé, kteří nezpůsobili žádnou škodu, zaplatí v roce 2006 u České pojišťovny za povinné ručení méně než letos. str. 3 Od roku 2006 se mění název společnosti na Winterthur. Tím se ještě výrazněji hlásí k jedné z největších pojišťoven světa. str. 3 V povinném ručení ČPP zavádí systém tzv. segmentace. Většina klientů tím získá pro rok 2006 výrazně příznivější podmínky. str. 4 Životní pojištění vybírejte s rozvahou str. 4 Pojištění od A do Z (výklad základních pojmů) str. 4 Majetek je vhodné pojistit na novou cenu str. 5 Pojišťovny zlepšují své hospodaření Ladislav Bartoníček, prezident České asociace pojišťoven str. 5 Již více než 300 tisíc klientů ví, že paleta produktů UNIQA chrání v každé situaci a poskytuje kompletní prevenci před riziky. str. 5 Sjednáte-li si Pojištění doživotního a garantovaného důchodu nebo Pojistku GRATIS, můžete získat poukaz v hodnotě 10 tisíc Kč. str. 6 Finanční jistota není jen heslo, ale především vysoká kvalita aktiv společnosti, produktů a správy svěřených prostředků. str. 6 Jediné povinné ručení, kteréchráníivašeauto Dnes už záleží na tom, u které pojišťovny máte povinné ručení. Pouze k povinnému ručení od Kooperativy dostanete zdarma na celou dobu platnosti smlouvy i živelní pojištění svého vozidla. Auto tak ochráníte před poškozením záplavou, povodní, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, lavinou, pádem stromu či požárem. Žádné jiné povinné ručení to nedokáže. Tak neváhejte a zastavte se v Kooperativě. Nabídka platí pro individuálně sjednané pojistné smlouvy pro automobily do 3,5 t.

2 STRANA 2 P O J I Š T Ě N Í K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Pojistné není nutným zlem Povinné ručení chrání před nezodpovědnými řidiči Za povinné ručení na příští rok zaplatí většina řidičů méně. To je asi hlavní zpráva, která v médiích charakterizuje aktuální vývoj pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v České republice. Pojďme se ale trochu zamyslet nad tím, co všechno nám tento údaj říká. Vladimír Mráz Není sporu o tom, že řidiči tuto zprávu vítají a vliv velmi tvrdé konkurence je v sazbách nepřehlédnutelný. Jako účastníci silničního provozu, kteří mohou být kdykoli vozidlem také poškozeni, bychom ale neměli platbu pojistného vnímat pouze jako nutné zlo, kterému se nevyhneme, ale jako platbu za ochranu každého z nás. Není nikdo, kdo by rád slyšel, co všechno se mu může kvůli nezodpovědnému řidiči stát. Nicméně zejména my v pojišťovnách se, bohužel, setkáváme s případy těžkých poškození zdraví dnes a denně, což způsobuje především neradostný stav bezpečnosti silničního provozu na našich silnicích. A tady se, zvážíme- -li všechny tyto skutečnosti, musíme ptát, jsou-li takové tragické škody s často trvalými následky na zdraví odškodňovány dostatečně. Slovem dostatečně rozumím udržení přijatelné životní úrovně, zejména platby na asistenci v domácnosti apod. Musíme mít vždy na paměti, že se takový člověk do této situace nedostal vlastní vinou a adekvátní odškodnění i náhrady jsou základními věcmi, jež by solidarita v systému povinného ručení měla zaručit. Náklady na odškodnění obětí porostou Podíváme-li se na západ od našich hranic, rozdíl v tom, kolik zdravotně poškozený člověk dostane a jaké služby a na jaké úrovni jsou z povinného ručení hrazeny, je skutečně markantní. Vyšší odškodné a kvalitnější služby jsou však vykoupeny vyššími náklady. Proto také je v Německu, Rakousku, stejně jako ve Francii výše pojistného několikanásobná. Způsobuje to především výrazně vyšší odškodnění škod na zdraví a další náklady spojené s dlouhodobými úrazy a trvalými následky z dopravních nehod ceny aut a náhradních dílů jsou totiž srovnatelné. Poškozené plechy tedy ovlivňují výši pojistného u nás obdobně jako v západní Evropě. Není tudíž pochyb o tom, že také v České republice výše odškodného, ale i náklady Kvůli dostatečné ochraně každého z nás bude pojistné postupně narůstat, aby o oběti vážných nehod bylo postaráno dostatečně kvalitně. na toto odškodnění vzhledem ke sbližování životní úrovně v budoucnu porostou. Jsem proto přesvědčen, že ze zmíněných důvodů a kvůli dostatečné ochraně každého z nás musí každý soudný člověk souhlasit s tím, že sice bude pojistné postupně narůstat, ale o oběti vážných nehod (častých hlavně u nás) bude postaráno dostatečně kvalitně. Jedná se koneckonců o jeden ze základních principů systému povinného ručení a solidarity. Se solidaritou souvisí i další skutečnosti v systému povinného ručení. Solidarita je základem každého pojištění, v povinném ručení však hledají všechny pojišťovny na světě prvky, které by systém učinily maximálně spravedlivým. V ČR bych uvedl zejména dvě problematické oblasti, které povinné ručení negativně ovlivňují ve smyslu, že jednotlivým řidičům není pojistné vyměřeno tak spravedlivě, jak bychom si představovali. Slušní řidiči doplácejí na podvodníky Jednak neexistuje databáze škodních událostí, kterou by pojišťovny provozující povinné ručení mohly sdílet. Vzniká proto tzv. malusová turistika ten, kdo zavinil havárii a komu jeho pojišťovna vyměří na další pojistné období přirážku k pojistnému, raději odejde k jiné, která ho (na základě čestného prohlášení) pojistí jako klienta, který za sebou žádnou negativní historii nemá. Na této problematice ovšem pojišťovny sdružené v České kanceláři pojistitelů intenzivně pracují a problém bude bezpochyby vyřešen. Závažnější problematikou, jež velmi negativně pojistné ovlivňuje, je vysoká míra pojistných podvodů v povinném ručení. I zde se pojišťovnám a jejich specialistům v těsné spolupráci s policií daří s nekalými praktikami bojovat. Chtěli bychom proto apelovat na všechny klienty, zejména řidiče (v oblasti pojištění motorových vozidel je podvodná činnost výrazně nejvyšší), aby vycházeli pracovníkům pojišťoven vstříc, informovali je včas a v požadované míře a měli pochopení pro jejich práci žádné dokumenty, podrobnosti a detaily pojistných událostí, které je potřeba vyplnit, získat, dohledat, prověřit a verifikovat, nejsou samoúčelné. Naopak jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné s nepoctivci účinně bojovat. Jen tak bude systém spravedlivý, pojistné bude odpovídat skutečným škodám a slušní klienti nebudou doplácet na podvodníky. Ing. Vladimír Mráz předseda správní rady České kanceláře pojistitelů, viceprezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva a generální ředitel Kooperativy Pojištění odpovědnosti se vyplatí Finanční dopady způsobených škod mohou změnit váš život Říká se, že nejlépe se člověk poučí vlastními chybami. Je to metoda sice ověřená, ale zároveň jedna z nejtvrdších. Není přitom v životě prakticky situace, kterou by neprovázela určitá míra rizika. Jediný malý kamínek může uvést do pohybu ničivou lavinu, stejně tak může drobné opomenutí, momentální indispozice nebo jeden jediný chybný krok učinit ze života drama. Drama vyplývající ze škody, kterou člověk způsobil neúmyslně, leč za niž nese plnou odpovědnost. Pro většinu životních situací přináší jistotu pojištění odpovědnosti za škody. V domácnosti se může stát cokoli Nikdo z nás by v první řadě neměl zapomenout na pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě, které lze sjednat samostatně anebo jako doplňkové pojištění domácnosti. Pojištění se vztahuje na škody, které pojištěný způsobí třetí osobě při rozmanitých aktivitách v běžném životě, při vedení domácnosti a jejím provozu, při cyklistice, rekreačním sportu, jízdě na koni Kromě toho se pojištění vztahuje i na škody vyplývající z vlastnictví drobných domácích a hospodářských zvířat, používání legálně držených zbraní či způsobené provozem nemotorového plavidla. Důležité je i to, že se pojistná ochrana týká jak pojištěného, tak jeho manželky nebo manžela a dětí, jestliže s pojištěným žijí ve společné domácnosti. Vztahuje se i na odpovědnost za škody způsobené pomocníky v domácnosti, jimž pojištěný svěřil opatrování bytu či zvířete. Pojištění kryje nejen škody způsobené v tuzemsku, ale v celé Evropě a jeho význam stoupá i pro rizika tzv. finančních škod, jako jsou třeba regresní nároky zdravotních pojišťoven. dozorem a vypomáhající při stavbě. Také toto pojištění se sjednává formou doplňkového připojištění k pojištění odpovědnosti za škodu občana z činnosti v běžném občanském životě a i limity plnění jsou většinou obdobné. Škody způsobené zaměstnavateli neplaťte, zaplatí je pojišťovna Dalším typem odpovědnostního pojištění je pojištění za škodu z výkonu povolání. Sjednává se pro případ, kdy zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu anebo v přímé souvislosti s ním. Přitom platí, že zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu škody, až na některé výjimky, do výše čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Typickými příklady, na které se pojištění vztahuje, jsou např. poškození věcí pracovníkem při manipulaci s nimi, přenášení, montáži Vztahuje se i na škody způsobené pracovníky peněžních ústavů, kupř. když pracovnice nezpracuje včas příkaz k úhradě platby na finanční úřad a klientovi peněžního ústavu je uloženo penále. Nejčastěji si zaměstnanci uzavírají toto pojištění kvůli škodám na motorových vozidlech, která pravidelně řídí. Z pojištění existují určité speciální výluky pojišťovna neuhradí škody způsobené úmyslně, jakož i důsledky případů tzv. speciální odpovědnosti za škodu, jako je třeba pokračování na straně 3 Majitelé nemovitostí, chraňte se před nároky poškozených Majitelé nemovitostí by neměli zapomenout na pojištění odpovědnosti z vlastnictví nebo správcovství nemovitosti. Z tohoto pojištění jsou odškodňovány újmy na zdraví, majetkové, finanční či následné škody. Vztahuje se na odpovědnost osob, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti. Pojištění odpovědnosti pro vlastníky, správce nebo nájemce nemovitostí se obvykle sjednává jako doplňkové k pojištění odpovědnosti za škodu občana z běžného občanského života anebo k pojištění staveb. I z realizace stavebních a demoličních prací plynou určité povinnosti. Jejich nesplnění může přitom být příčinou vážné škody na zdraví i majetku. Pojištěním odpovědnosti za škodu vlastníka budovy ve stavbě nebo demolici získá občan jistotu i pro tuto nepříjemnou eventualitu. Pojištěny jsou rovněž fyzické osoby pověřené stavebním Foto: BMW

3 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 3 Zvýhodňujeme slušné řidiče Klid za volantem bude levnější než letos Motoristé, kteří mají u České pojišťovny sjednané povinné ručení a nezpůsobili svým vozidlem nikomu škodu, zaplatí v roce 2006 nižší sazby než letos. Přitom motoristé, kteří doposud nebourali, tvoří naprostou většinu klientely České pojišťovny. Majitelé vozidel s nejrozšířenějším objemem motoru do 1350 ccm, kteří doposud nezpůsobili dopravní nehodu, zaplatí za zákonnou pojistku v kategorii Standard o 135 korun méně, konkrétně 2607 Kč. U Bonusu Exclusive ušetří oproti letošku 121 korun, protože je povinné ručení vyjde na 2832 Kč. A povinné ručení za Škodu Octavii 1,9 TDI vyjde v roce 2006 ve variantě Standard na 6250 Kč, tedy o 189 korun levněji než letos. V rámci Bonusu Exclusive bude stát 6500 Kč, což je o 151 korun méně než v letošním roce. Důležitá zelená karta a vesta Řidiči, kteří mají zákonnou pojistku sjednanou u ČP, dostanou automaticky kromě dokladu o tomto smluvním vztahu také zelenou kartu. A v případě šoférů z řad fyzických osob, kteří mají uzavřeno povinné ručení na svůj osobní vůz, i reflexní vestu. Z našich statistik vyplývá, že oběťmi dopravních nehod bývají nejčastěji řidiči nebo spolujezdci, kteří za snížené viditelnosti opustí vozidlo, aby opravili poruchu nebo vyřešili dopravní nehodu. V tu chvíli je pro ně vesta podle našeho názoru mnohem důležitější než samotná pojistka. Nechrání totiž nahraditelný majetek, ale to nejcennější zdraví, nebo dokonce život, konstatuje ředitel odboru povinného ručení ČP Jiří Jirsa. Vesta bude motoristům doručena na jejich adresu do poštovní schránky a šanci ji získat mají i noví klienti, kteří uzavřou povinné ručení u České pojišťovny ještě během listopadu či prosince. Havarijní pojištění se slevou Součástí povinného ručení ČP budou i v příštím roce asistenční služby a motoristé si budou moci znovu pojistit vozidlo rovněž na extrémně krátkou dobu, případně si k povinnému ručení výhodně připojistit také čelní sklo. Kombinace havarijního pojištění a povinného ručení v jedné smlouvě jim navíc uspoří dalších 5 % z částky na havarijní pojištění. Limity i pro vysoké škody Česká pojišťovna u povinného ručení varianty Standard automaticky se začátkem roku navýší limity plnění z 18 na 20 milionů korun u škod na majetku a z 35 na 40 milionů korun u škod na zdraví. U varianty Bonus Exclusive pak limity zůstávají ve výši 100 milionů korun pro oba typy škod, což je stále nejvyšší možná ochrana na našem trhu. Obyčejný motorista si mnohdy ani nedokáže představit, jaké škody by mohl svým počínáním na silnici způsobit a co vše se z jeho povinného ručení poškozeným vlastně platí. A hlavně, jak nepředstavitelně vysoké částky to mohou být. Například za těžké zranění jednoho českého obchodního ředitele, který má z nehody trvalé následky, už Česká pojišťovna vyplatila 32 milionů korun a dalších 50 milionů má připraveno na doživotní rentu a příspěvek na výpomoc v domácnosti. Na odškodnění stejně trvale postižené třicetileté marketingové manažerky si pojišťovna vytvořila rezervu ve výši 60 milionů korun. Povinné ručení průměrného automobilu přijde u České pojišťovny denně jen na sedm korun. Řidiče přitom spolehlivě ochrání od povinnosti zaplatit miliony. Měníme vizitku, dobré jméno zůstává. Pojištění odpovědnosti se vyplatí pokračování ze strany 2 odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, lidově řečeno manko, nebo odpovědnost za škodu způsobenou vyrobením zmetku. Klient si při sjednávání pojištění zvolí limit plnění, to znamená maximální částku, kterou za něj pojišťovna v případě škody zaplatí. Myslivci pojišťují sebe i své psy Další pojištění odpovědnosti za škodu, tentokrát z výkonu práva myslivosti, náleží mezi tzv. povinně smluvní. To znamená, že každý, kdo loví zvěř, má povinnost si toto pojištění sjednat. Zahrnuje odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti a týká se i škod způsobených loveckým psem, a to i mimo výkon tohoto práva. Myslivci mají jistotu, že i milionové škody na zdraví nebo statisícové na věci či za náklady na léčení nepůjdou z jejich rodinného rozpočtu. Odpovědnosti se nemohou zřeknout ani podnikatelé Nejen pro občany, ale obzvláště pro podnikatele je pojištění odpovědnosti velmi důležité. Náhrady škod, které při podnikatelské činnosti mohou vzniknout, většinou dosahují horentních sum a v nejhorším případě jsou i příčinou krachu podnikatelské činnosti. Z pojištění odpovědnosti za škodu vzniká pojištěnému právo, aby pojišťovna za něho v případě vzniku škody s poškozeným mj. projednala vznesené nároky na náhradu škody, oprávněné nároky uhradila a neoprávněné odmítla. Pojištění lze sjednat i pro případ událostí, jež mohou nastat v zahraničí. To je důležité zejména pro firmy, které vyvážejí své výrobky do ciziny. Takové pojištění potom kryje i rizika v zahraničí známá pod pojmem odpovědnost za výrobek. Profesní odpovědnost je povinná i nepovinná Některé pojišťovny rovněž sjednávají tzv. povinná pojištění. O povinném pojištění hovoříme v těch případech, kdy právní předpis přímo ukládá provozovateli určité činnosti povinnost mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu. Stát k tomuto kroku přistupuje v případech, kdy je s určitou činností spojeno zvýšené nebezpečí vzniku odpovědnosti a hrozí riziko, že by provozovatel činnosti nemohl v plné míře poskytnout odškodnění poškozeným osobám. Proč si sjednat pojištění odpovědnosti Foto: Profimedia V současnosti je tato povinnost uložena mimo jiné advokátům, auditorům a daňovým poradcům, nestátním zdravotnickým zařízením, autorizovaným architektům, inženýrům nebo technikům činným ve výstavbě. Zodpovědných lidí přibývá I tam, kde zákon nestanoví povinnost uzavřít odpovědnostní pojištění, si svoji odpovědnost uvědomuje stále více osob, které se pojištěním chtějí ochránit nejen před případnými nepříznivými finančními důsledky, ale též před neoprávněně uplatňovanými nároky. V souvislosti se vzrůstající informovaností veřejnosti o možných nárocích na odškodnění v případě vzniku škody totiž jejich počet poslední dobou výrazně vzrůstá. Právo pojišťovny ze zákona vymáhat odškodné Pojišťovna, která vyplatí poškozenému za škodu či úraz nějaké peníze, má ze zákona právo vymáhat tuto finanční částku na osobě, která škodu způsobila. Poškozená osoba může požadovat na viníkovi více náhrad Základní povinností viníka při způsobení úrazu druhému je úhrada nákladů léčení zdravotní pojišťovně. Vedle toho může poškozená osoba po škůdci požadovat i náhradu za ztrátu výdělku během doby léčení. Zraněný má rovněž nárok na bolestné, a dokonce na náhradu za ztížené společenské uplatnění. Tím se rozumí případy, kdy nemůže v důsledku zranění vykonávat činnosti, které dříve vykonával. Lidé stále častěji uplatňují možnost získání odškodného Odpovědnostní pojištění nabývá stále více na významu. Lidé jsou si daleko více než v minulých letech vědomi svých práv, konkrétně práva na náhradu škody, a také ho čím dál častěji uplatňují. Platnost pojištění nemusí být omezena jen na Českou republiku Odpovědnostní občanské pojištění může mít sjednaný velmi široký rozsah s platností nejenom v České republice, ale i v Evropě. Vymáhaná náhrada škody může viníka zruinovat Náhrada škody může dosahovat statisícových, ale i milionových částek. Viník např. může být odsouzen k placení doživotní renty poškozenému. Společnost Credit Suisse Life & Pensions od roku 2006 mění jméno na Winterthur. Tím se ještě výrazněji hlásíme k jedné z největších pojišťoven světa s více než 130letou tradicí. Nový název je jediná změna, kterou naši zákazníci pocítí. I nadále budeme poskytovat solidní, odborné a zodpovědné služby, jak se na přední evropskou pojišťovnu s tradicí švýcarského bankovnictví sluší. Nebojíme se přijímat nové výzvy, které s sebou přinese budoucnost, a budeme i nadále usilovat o maximální spokojenost našich klientů. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S., Starobrněnská 335/8, Brno CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA A.S., Lazarská 13/8, Praha 2 informační linky: a MFD 138x426.indd :15:18

4 STRANA 4 P O J I Š T Ě N Í POVINNÉ RUČENÍ NA MÍRU ČPP MÁ NEJŠIRŠÍ SEGMENTACI NA TRHU Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. (ČPP) zavádí nově systém tzv. segmentace, ve kterém je určování sazeb spravedlivě nastaveno nejen podle objemu motoru vozidla, ale nově také v závislosti na stáří vozidla, věku řidiče a regionu. V současnosti se jedná o nejširší segmentaci na našem trhu, a tak jsme se zeptali generálního ředitele ČPP, Ing. Zdeňka Šťástky, jaké novinky v povinném ručení pro rok 2006 ČPP připravila. Jaké novinky v povinném ručení ČPP pro klienty na rok 2006 připravila? Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. zavádí systém tzv. segmentace, ve kterém drtivá většina tradičních klientů ČPP získá výrazně příznivější podmínky pro rok Novinkou je maximální bonus ve výši 30% již v roce 2006 a navýšené limity pojistného plnění až do výše 70 mil. Kč za škody na zdraví i majetku. Určování sazeb je spravedlivě nastaveno nejen podle objemu motoru vozidla, ale nově také v závislosti na stáří vozidla, věku řidiče a regionu, kde výrazně zvýhodňujeme většinu okresů a starší vozidla. Jedná se o v současnosti nejširší segmentaci na našem trhu. Jaké typy povinného ručení ČPP nabízí? Horké novinky, tedy povinné ručení SPECIÁL PLUS a SUPER PLUS, mají navýšené limity pojistného plnění Pojištění od A do Z (výklad základních pojmů) asistence komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem (do služeb asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení a další služby podobného charakteru) bonifikace pojistně technický nástroj úpravy pojistných podmínek v závislosti na povaze pojistitelem přebíraného rizika (bonifikace zpravidla znamená zainteresování pojištěného subjektu na skutečném škodním průběhu pojištění a poskytuje se buď ve formě slevy na pojistném, nebo ve formě zvýhodněného pojistného plnění) časová cena cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení (či jiného znehodnocení) anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem denní odškodné pojistné plnění v úrazovém pojištění za dobu nezbytného léčení následků úrazu (jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení; nárok na toto plnění však vzniká, pokud celková doba léčení je delší než minimální doba léčení stanovená v pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě) doba nezbytného léčení časový úsek, který je třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození způsobeného úrazem; výše pojistného plnění za dobu nezbytného léčení se stanoví ze sjednané pojistné částky procentem určeným v tabulkách v závislosti na průměrné (či přiměřené) době nezbytného léčení daného úrazu franšíza dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události; stanoví se pevnou částkou, procentem, anebo jejich kombinací; rozeznáváme franšízu odčetnou (spoluúčast; vždy se odečítá od celkové výše plnění, do její výše se plnění neposkytuje) a franšízu integrální (od plnění se neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje) nová cena cena, za niž lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu obmyšlený osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, jíž vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného až do výše 70 mil. Kč za škody na zdraví i majetku. Maximální bonus za bezeškodný průběh pro rok 2006 je 30 %, celkově je možné postupně dosáhnout až bonusu 50 %. Výše bonusu se u nových produktů načítá již od roku 2000, navíc uznáváme bonusy od jiných pojistitelů. Pokud klient neplatí ročně, ale např. čtvrtletně, dojde k navýšení pojistného? Ne. Novým klientům u produktů SPECIÁL PLUS a SUPER PLUS v případě, že neplatí ročně není účtováno žádné navýšení. Jaké poskytujete doplňkové služby? Součástí pojištění odpovědnosti je asistenční služba zdarma, 24 hodin denně a s možností komunikace v českém jazyce i při volání mimo ČR, zdarma úrazové připojištění řidiče vozidla případně i zdarma pojištění léčebných výloh řidiče při pobytu v cizině. ČPP ke svému 10. výročí pro motoristy připravila Jubilejní balíček k povinnému ručení, jenž obsahuje pojištění čelního skla, pojištění střetu se zvěří a úrazové pojištění sedadla řidiče. Balíček nyní zakoupíte za poloviční cenu. Dále nabízíme slevu 50 % na Pojištění rizika odcizení vozidla a slevu až 20 % na Havarijní pojištění. Při sjednání přes naše internetové stránky získá klient slevu 7 % (po celou dobu trvání pojištění). Kolik vozidel je u ČPP pojištěno na povinné ručení? U ČPP má výhodné povinné ručení vozidel (údaj k září 2005) oprávněná osoba osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podíl na zisku pojistitelé především u životních a důchodových pojištění poskytují podíl na zisku, popř. podíl na výnosech z finančního umístění prostředků rezerv, nebo tzv. valorizaci, a to v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích podpojištění stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku pojistitel subjekt, k jehož předmětu podnikání patří provozovat pojišťovací činnost na základě povolení ministerstva financí (má zejména právo na pojistné a povinnost vyplatit pojistné plnění v případě pojistné události) pojistka písemné potvrzení pojistitele o uzavření pojistné smlouvy pojistná částka v pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období; může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného (v pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění) pojistná doba doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno pojistná smlouva právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu a na jehož základě vzniká a trvá smluvní pojištění pojistná událost nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění pojistné úplata za poskytování pojistné ochrany; pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné); pojistné je povinen platit pojistník pojistník ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu (má právo dispozice s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistné) pojištěný ten, na jehož majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje (v případě pojistné události a patří jí 3. pozice v povinném ručení na trhu v České republice. Ing. Zdeněk Šťástka generální ředitel ČPP Škoda způsobená provozem vozidla na území ČR První pocity účastníka nehody: Stalo se něco, co jsem prostě nepředvídal, nechtěl, ani nečekal Desatero rad, co udělat v případě nehody: Snažte se zachovat klid, místo 1. nehody rozhodně neopouštějte. Pokud je to nutné: zastavte provoz přivolejte pomoc pro: - zajištění bezpečnosti účastníků nehody (raněných) - řízení plynulosti provozu na místě nehody zajistěte svědky nehody poskytněte nebo přivolejte pomoc pro zraněné přivolejte Policii ČR, v případě, že došlo ke zranění nebo k poškození majetku (odhadem více než Kč) Zjistěte potřebné formality od 2. dalších účastníků (viníka) nehody, nejlépe dle jejich dokladů: jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena registrační značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění klientská linka: odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy pokud je vozidlo škůdce registrováno na území cizího státu, číslo zelené karty (kompletní údaje z je-jí rubriky č.4) nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla Pokud nebude nehodu šetřit 3. policie, vyplňte: formulář Oznámení škodné události případně formulář Evropský záznam nehody formuláře naleznete i na internetových stránkách ČPP: Jestliže u sebe takový formulář 4. nemáte, můžete spolu s ostatními účastníky nehody sepsat písemný dokument, ve kterém uvedete všechny základní identifikační údaje k nehodě: datum, čas a místo nehody, její účastníky a zúčastněná vozidla popište také, jak k nehodě došlo, jaké škody a komu vznikly nezapomeňte na plánek či náčrtek, případně i fotodokumentaci z místa nehody zapište jména a adresy řidičů ostatních zúčastněných vozidel, údaje o těchto vozidlech (zejména registrační značku, výrobní značku, typ a barvu vozidla), údaje o svědcích dopravní nehody V případě, že při dopravní 5. nehodě došlo: k usmrcení nebo zranění osoby ke hmotné škodě převyšující odhadem na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku Kč ke hmotné škodě, která byla způsobena na majetku třetí osoby MUSÍTE DOPRAVNÍ NEHODU OZNÁMIT POLICII ČR Je-li nehoda šetřena 6. Policií ČR: podepište policejní protokol pouze tehdy, jestliže souhlasíte s jeho zněním v případě nesouhlasu uveďte své výhrady Pokud nedošlo při nehodě ke 7. zranění nebo usmrcení a jestliže vzniklá škoda nepřesahuje Kč: nemusíte nehodu hlásit Policii ČR, pokud se s ostatními účastníky nehody písemně dohodnete na zavinění za písemnou dohodu o zavinění můžete považovat formulář Oznámení škodné události, pokud z jeho obsahu zavinění konkrétní osoby jednoznačně vyplývá a pokud je tento formulář také podepsán všemi osobami, kterých se dohoda o zavinění nehody týká Měl byste také sdělit případným 8. zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu či další potřebné údaje. S uplatněním nároku na pojistné 9. plnění a dokumentaci prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla: se obraťte na příslušného pojistitele viníka resp. pokud jde o nárok na plnění z garančního fondu na Českou kancelář pojistitelů V případě telefonické 10. komunikace nebo písemné korespondence: vždy uvádějte co nejvíce údajů o nehodě a jejím viníkovi má právo na pojistné plnění, není-li stanoveno jinak) poškozený ten, kdo utrpěl škodu, za niž jiný podle platných právních předpisů odpovídá připojištění pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) typem pojištění, s tímto hlavním typem pojištění však netvoří jeden celek smluvní ujednání pro smluvní strany závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami škodná událost skutečnost, z níž vzniká škoda a která by mohla být důvodem vzniku pojistné události technické rezervy představují hodnotu budoucích úhrad předpokládaných závazků pojišťovny vyplývajících z uzavřených pojištění trvalé následky úrazu v úrazovém pojištění představují trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické či funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části; pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky vinkulace pojištění vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného; jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění zproštění od placení pojistného stanoví-li tak pojistné podmínky, je pojistník zproštěn povinnosti platit pojistné, aniž je tím dotčena výše pojistného plnění v případě pojistné události nebo existence pojištění (nejčastěji se vyskytuje v životním pojištění, obvykle je tento nárok podmíněn přiznáním plné invalidity; u některých pojišťoven je podmínkou k přiznání tohoto nároku pouze invalidita, která vznikla následkem úrazu, u jiných je to plná invalidita zapříčiněná úrazem nebo nemocí; v případě invalidity v důsledku nemoci se však vyžaduje, aby k jejímu přiznání došlo až po určité čekací době, většinou po dvou letech od počátku pojištění) zdroj: Česká asociace pojišťoven Prvním důvodem, a tím hlavním, by mělo být vědomí odpovědnosti za své nejbližší, za svoji rodinu, dojde-li ke ztrátě jednoho z jejích živitelů. A to zejména, je-li bydlení zatíženo hypotékou nebo podnikání nesplacenými úvěry. Navíc pojištění, které přináší dlouhodobý efekt, jestliže splňuje zákonem dané podmínky, dává úspory už během svého trvání v podobě úlev na daních z příjmu. Druhy životního pojištění Zvolíte-li rizikové životní pojištění, budete pojištěni pro případ smrti ať už úrazem, nemocí, nebo stářím. Neobsahuje ale žádnou spořicí složku, takže po uplynutí pojištění nedostanete žádné peníze. Láká-li vás vidina být pojištěn a na konci smlouvy získat slušný příspěvek třeba na spokojený důchod, pak sáhněte po kapitálovém životním pojištění. U investičního životního pojištění závisí výše pojistného plnění na výnosech z investování rezerv pojistného do investičních fondů. S investičním životním pojištěním se z vás, zjednodušeně řečeno, stává pojištěný investor. Výhodné je sjednat si také připojištění, která buď zvyšují ochranu proti základním rizikům, anebo se vztahují na rizika neobsažená v základní složce, např. úraz nebo civilizační nemoci (pojištění vážných chorob). Nechat naspořené peníze ležet v bance na běžném účtu? To je nejméně výhodná alternativa. Z nedávno provedeného průzkumu vyplývá, že dvě třetiny respondentů nejčastěji využívají finančních služeb a produktů k zajištění sebe a své rodiny proti možným rizikům. Druhým nejfrekventovanějším důvodem je pro 23 % oslovených možnost ukládat peníze formou spoření či investování. Vycházíme-li z předpokladu jednorázově uspořené částky, pro její další zhodnocení se v zásadě můžete rozhodnout mezi termínovanými a spořicími vklady, vkladem na stavební spoření, investováním do podílových fondů či nově nabízenou eventualitou využít vkladového pojištění. Tradičním a mezi Čechy stále velmi oblíbeným produktem jsou termínované vklady. Povědomí o produktech, které jsou vhodnější a zajímavější než termínované vklady, přitom není příliš vysoké. Při současných neustále klesajících úrokových sazbách totiž termínované vklady ztratily na své atraktivitě a mají smysl pouze jako nástroj pro velmi krátkodobé, několikatýdenní až měsíční uložení peněz. Vklady tak přinesou alespoň malý výnos, což je zajímavější a hlavně bezpečnější než uložení bankovek doma pod matrací. Vyšší výnosy než banky poskytují stavební spořitelny. Stavební spoření je vhodnou K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Životní pojištění vybírejte s rozvahou Pojistná částka by měla krýt veškeré závazky Uzavřít životní pojištění znamená, že pojišťovně dáváte svoji důvěru i na několik desetiletí, což je velmi dlouhá doba, a proto by každý měl této záležitosti věnovat maximální pozornost. Tady je pár tipů, jak si správně vybrat životní pojištění. Rozsah pojištění dobře zvažte Při rozhodování, na jakou částku se pojistit, je namístě zvážit, jak velké ekonomické problémy vaší rodině nastanou, když se vám něco stane. Spočítejte, kolik měsíčně vydáte na splácení všech závazků a jaké jsou měsíční stálé výdaje vaší rodiny. Vše pak sečtěte do celkové roční sumy. Pojistná částka pro případ smrti by měla odpovídat jejímu několikanásobku, případně dvou- až pětinásobku ročního příjmu. Měsíční pojistné by dle názoru expertů mělo činit zhruba 10 % vašeho měsíčního příjmu. Nad délkou trvání pojištění a jeho jednotlivých částí rovněž stojí za to se zamyslet. Pro uplatnění daňových odpočtů u kapitálového životního pojištění musí být výplata pojistného sjednána nejdříve po uplynutí pěti let od podpisu smlouvy a vy zároveň musíte dosáhnout šedesáti let. U pojistné smlouvy s trváním od pěti do patnácti let musíte mít pro uplatnění odpočtu sjednanou pojistnou částku alespoň na čtyřicet tisíc korun a u pojistné smlouvy nad patnáct let alespoň na sedmdesát tisíc korun. Pojištění uzavřená výhradně k zajištění závazků, tzv. riziková, by měla dobou svého trvání odpovídat době trvání závazků. Když víte, co potřebujete, bude pro vás snadnější vybrat si pojišťovnu, která vám nabídne to, co hledáte, za co nejlepších podmínek. Vlastnosti kapitálového životního pojištění Foto: Martin Mašín peníze ze spořicí složky jsou zhodnocovány, přičemž klient má garantováno určité minimum klient si rovněž může vybrat kapitálové životní pojištění, kde není žádná garance minimálního výnosu za to si ale sám určí, do jakých investičních instrumentů budou jeho prostředky umisťovány (investiční životní pojištění) daňová odčitatelná položka činí nejvýše 12 tisíc korun ročně krytí rizika ztráty života či zranění s trvalými následky nízká likvidita peněz naspořené peníze je možné průběžně vybírat jen omezeně v rámci podmínek vytyčených v pojistné smlouvě (tato možnost přichází až po několika letech od data uzavření pojistné smlouvy) daňová odčitatelná položka je podmíněna výplatou naspořených peněz nejdříve ve věku 60 let (při využití této daňové odčitatelné položky nelze provádět průběžné výběry peněz ze spořicí složky) Co s našetřenými dvaceti tisíci? Dle statistik uspoří ročně průměrná rodina kolem dvaceti tisíc korun. Proto je nasnadě otázka: Jak s ročními úsporami nejlépe naložit? příležitostí pro všechny, kteří si jsou jisti, že peníze nebudou potřebovat během dalších nejméně pěti let. Peníze lze na účet u stavební spořitelny převádět kdykoli během celého roku a po jakýchkoli částkách. Investovat lze také prostřednictvím některého z podílových fondů. Platí zde ovšem pravidlo, že se za vyšší potenciální výnos platí vyšším rizikem. Ve finále lze na investici do podílových fondů prodělat, ale třeba i vydělat desítky procent ročně. Výjimkou z hlediska rizika jsou fondy peněžního trhu, které investují podobně jako pojišťovny do vysoce bezpečných státních dluhopisů. V poslední době trh nabízí velmi zajímavou možnost vkladového pojištění. Výhodou je, že klienti mají své peníze zhodnocené a zároveň jsou na potřebnou dobu pojištěni. Produkty v sobě spojují kombinaci úročeného vkladu a životního i úrazového pojištění. Rozsah pojištění si každý vybírá sám, lze ho měnit během trvání smlouvy, navyšovat pojistnou částku či rozšířit rozsah pojistného krytí. Každé z popsaných řešení, co s dvaceti tisíci korunami, se hodí pro jinou situaci. Pokud zatím nemáte žádnou pojistku, určitě si vyberte nějaké vkladové pojištění. Nabídka pojišťoven je v tomto ohledu velmi pestrá. Jistota, že je vaše rodina v bezpečí, za to stojí.

5 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 5 Majetek je vhodné pojistit na novou cenu Každý, kdo vlastní byt, rodinný dům, chalupu či auto, má v majetku uloženy značné hodnoty, na které často šetřil dlouhá léta. Nahodilá událost může tyto nemovité i movité věci vážně poškodit, nebo dokonce zničit. A to často znamená ztrátu základních existenčních jistot. Je lépe se proto pojistit. Význam pojištění majetku navíc umocnily velké živelní pohromy v minulých letech. Pojišťovny nabízejí nejen pojištění budov a domácností, ale také staveb a rekreačních domácností. Předmětem pojištění mohou být rovněž nebytové prostory, motorová vozidla apod. Jakou pojistnou ochranu zvolit? U většiny pojišťoven lze získat pojištění na tato rizika: živelní požár, výbuch, přímý úder blesku, záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesuv půdy a lavin, pád předmětů (stromů, stožárů apod.), zemětřesení, tíha sněhu odcizení (krádež, loupež) poruchy vodovodního zařízení úmyslné poškození či zničení věcí, vandalismus výše uvedená základní pojistná ochrana může být rozšířena o doplňková pojištění (u pojištění domácnosti lze připojistit elektroniku, jízdní kola, cennosti, starožitnosti) Foto: Martin Mašín Při volbě pojistné ochrany je třeba pečlivě prostudovat pojistné podmínky. Je nutné věnovat pozornost tomu, zda je majetek pojištěn na novou, nebo časovou hodnotu, jsou-li stanoveny výluky, limity pojistného plnění či výše spoluúčasti. Neméně důležité je vracet se ke znění pojistné smlouvy i v průběhu pojištění a konzultovat s pojišťovnou případné změny stavu pojištěného majetku. Vždyť jeho hodnota se mění a liší se i částka, která je zapotřebí na jeho znovupořízení. Nejčastěji zde dochází k dvěma typům nedorozumění. Proto je dobré vědět, že pokud výše škody přesáhne smluvně stanovenou pojistnou částku, pojišťovna plní pouze poměrnou část škody. V tomto případě se hovoří o podpojištění, které může nastat třeba u pojištění domácnosti. A jestliže je starší nemovitost pojištěna na časovou hodnotu, nemůže výplata pojistného v případě velké škody plně nahradit poškozenému vzniklou ztrátu. Proti rizikům odcizení Druhým největším nebezpečím pro náš majetek je riziko odcizení. Tím, že pojišťovny nabízejí pojistnou ochranu majetku pro případ krádeže a loupeže, mají samy velký zájem na minimalizaci možných škod tohoto druhu. Proto podmiňují pojistnou ochranu majetku adekvátním a kvalitním mechanickým či elektronickým zabezpečením, fyzickou ostrahou apod. Na druhou stranu při nadstandardní úrovni zabezpečení majetku poskytují slevy na pojistném. Proto je třeba se volbě odpovídajícího zabezpečení věnovat s dostatečným předstihem, u novostavby již v projektové přípravě. Pojišťovny zlepšují své hospodaření Americké hurikány se dotýkají i situace ve střední Evropě Letošní rok se stal z hlediska dopadu na pojištění nejhorším rokem v dějinách pojišťovnictví. Kromě povodní v Evropě a zemětřesení v Asii za to mohou především hurikány v Americe. Jejich letošní sezona byla výjimečná proto, že trvala mnohem déle, než je v této oblasti obvyklé, kvůli jejich nezvykle vysokému počtu a zejména pak značné intenzitě. Ladislav Bartoníček Tato skutečnost má zásadní vliv nejenom na hospodaření pojišťoven, ale i na další vývoj v tomto odvětví. Vzhledem k tomu, že škody utrpěli nejen přímí pojistitelé, ale rovněž zajistitelé, je zcela zřejmé, že se v příštím roce vliv živelních katastrof projeví v navýšení sazeb za živelní rizika a také povede k navýšení spoluúčasti a snížení dostupných kapacit u zajistitelů. Otázkou zůstává, zda budou pojistitelé v tomto směru postupovat globálně anebo zda uplatní selektivní přístup podle rizikovosti a historického škodního průběhu v různých geografických regionech. V žádném případě však nelze tvrdit, že by se českého pojišťovacího trhu americké hurikány vůbec nedotýkaly. Je velmi pravděpodobné, že zajistné sazby v roce 2006 pro české pojišťovny vzrostou, což se ve větší či menší míře projeví i ve výši pojistných sazeb. Nový pohled na pojišťovnictví Tuzemské pojišťovny poskytují již dnes velmi kvalitní pojistné produkty a s nimi spojené služby, z nichž díky konkurenčnímu prostředí profituje hlavně klient. Jejich úroveň je plně srovnatelná s tím, na co jsou zvyklí lidé ve vyspělých ekonomikách. V některých ohledech jsme dokonce díky historickému vývoji napřed. Jde např. o pojištění rizika povodní, které na západ od našich hranic není v nabídce tamních pojišťoven rozhodně tak běžné jako u nás. Kvalitu domácího pojišťovnictví už ostatně prověřily záplavy v roce Po nich pojišťovny, působící v naší zemi, řešily pojistné události v celkovém objemu 36 mld. korun, tedy více než polovinu z celkových ekonomických škod, což byla věc ve světě ojedinělá. Pohled na české pojišťovnictví se v posledních letech ze strany klientů změnil. Lidé se více zajímají o pojistné produkty, o jejich detaily, nejde jim pouze o to, zda jsou pojištěni, ale především o to, jak jsou pojištěni. Na těchto změnách se významně podílela také nová legislativa, kterou bylo nutné modernizovat a zejména harmonizovat s právem Evropské unie. Na ochranu spotřebitele se totiž právě v moderních právních normách klade značný důraz, a tak není divu, že na tuto prioritu reagoval hned na Produktová portfolia domácích pojišťoven již odpovídají nabídce předních světových pojišťoven. Proto se pojišťovací ústavy nyní snaží zdokonalovat kvalitu svých služeb, spočívající zejména v efektivnější správě smluv a rychlejší likvidaci pojistných událostí. několika místech i nový zákon o pojistné smlouvě. Zavedl rozsáhlou informační povinnost pojistitelů nejenom vůči klientům, ale také vůči zájemcům o pojištění. Zákon nově přinesl mimo jiné povinnost pojišťoven ukončit šetření pojistných událostí do tří měsíců od jejich nahlášení. Dosud byla upravena v občanském zákoníku jen obecně vymezenou povinností provést šetření bez zbytečného odkladu. Tato nová úprava se ale týká pouze zlomku procenta případů, které pojišťovny řeší. Naprostá většina případů je totiž vyřešena podstatně rychleji. Zásadních změn doznal rovněž institut pojišťovacích makléřů a agentů. Zákon jasně stanovuje, kdo a za jakých podmínek může v konkrétně vymezených rolích provozovat činnost pojišťovacího zprostředkovatele. Moderní technologie ve službách klientů Vzhledem k tomu, že produktová portfolia, která nabízejí domácí pojišťovny, již dnes odpovídají tomu, co mají ve svých nabídkách přední světové pojišťovny, se pojišťovací ústavy nyní snaží zdokonalovat kvalitu svých služeb, spočívající zejména v efektivnější správě smluv a rychlejší likvidaci pojistných událostí. Není nic výjimečného, když klienti o svých případech informují pojišťovnu jenom prostřednictvím telefonu, aniž by kvůli tomu museli někam cestovat. Velkou výhodou je také převod dokumentů do digitální podoby s možností vytvořit si jednotné digitální archivy a využívání nových technologických možností při likvidaci pojistných událostí. Jejich uzavření tak může být mnohem rychlejší, efektivnější a jednodušší. Moderní komunikační prostředky však pojišťovny nevyužívají pouze při likvidaci pojistných událostí, ale i při sjednávání pojistných smluv. Obchodníci už dnes díky nim mohou klientům namodelovat varianty pojištění podle jejich představ. Na základě zadaných parametrů jim vzápětí systém automaticky vypracuje nabídku pojištění. Současně je hned dokáže informovat také o rizikovosti daného místa pojištění, např. ve vztahu k záplavám, vichřicím, a tyto okolnosti zohlednit v parametrech sjednaného pojištění. Ani nejmodernější přístroje na světě ovšem nedokážou zabránit vzniku velkých živelních katastrof, a proto je role pojišťoven nezastupitelná. Totéž navíc platí i u menších individuálních škod, které mohou významně ohrozit rodinné či firemní rozpočty. Ing. Ladislav Bartoníček prezident České asociace pojišťoven, generální ředitel a předseda představenstva České pojišťovny UNIQA pojišťovna: kompletní prevence Vašich rizik Jsme univerzální pojišťovna, která umí nabídnout prakticky všechna pojištění podle Vašich přání a potřeb. Již více než tři sta tisíc našich klientů ví, že paleta produktů UNIQA chrání v každé situaci. Životní pojištění ve dvou základních druzích: rizikové pro případ smrti a kapitálové životní programy pro případ smrti nebo dožití se konce pojistné doby. Lze kombinovat s úrazovým pojištěním. Životní pojištění rovněž ve skupinových formách. Investiční životní pojištění FINANCE LIFE ve třech různých variantách. Po odečtení rizikového pojistného je zbylá část prostředků investována podle klientem zvoleného investičního programu. Možnost daňové optimalizace. Nyní také ve skupinové formě. Soukromé zdravotní pojištění Vás podrží výplatou denních dávek v pracovní neschopnosti nebo při pobytu v nemocnici. Úrazové pojištění nabízí mnoho variant individuálního a kolektivního pojištění platného po celém světě, včetně unikátní milionové ochrany. Na cestách do zahraničí každý ocení přiměřené cestovní pojištění. Pojištění staveb, domků, domácnosti a rekreačních objektů chrání Váš majetek proti živlům, vloupání i vandalismu. Součástí je i pojištění občanské odpovědnosti. Pojištění vozidel v kompletní podobě zahrnuje povinné ručení, havarijní pojištění a řadu připojištění (úraz cestujících, zavazadla, právní ochrana, skla na vozidle). Samozřejmou součástí jsou asistenční služby na cestách. Nyní nabízíme jedno z nejvýhodnějších povinných ručení na trhu! Pojištění majetku a odpovědnosti za škody podnikatelů je neocenitelnou službou pro každou moderní firmu, která se chce zabezpečit proti živelní události, poškození strojů, skel, elektroniky, proti odcizení, vandalismu, přerušení provozu, ale i proti případným nárokům z odpovědnosti za škodu podnikatele. Pojištění přepravy zásilek, veletrhů a výstav, lesů, stavebně montážní pojištění, pojištění CK proti úpadku a další speciální produkty na Vaše přání. UNIQA pojišťovna, a. s., Bělohorská 19, Praha 6, tel.: , fax: , infolinka:

6 STRANA 6 P O J I Š T Ě N Í Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je Mnohé starosti dokážete zvládnout sami či s pomocí blízkých, některé pro vás ale mohou být příliš velké. A právě s nimi se můžete obrátit na nás. Jsme tu, abychom vám pomohli ochránit vše, co jste v životě vybudovali a dosáhli. Poskytujeme kompletní pojištění pro jednotlivce, rodiny, podnikatele, živnostníky a střední i velké firmy. Naše produkty se snažíme stále upravovat tak, aby přesně odpovídaly vašim měnícím se potřebám. Jsme stabilní a máme výsledky Volba pojišťovny je obdobně jako výběr životního partnera významným krokem. I zde vkládáte svůj život a svou budoucnost do rukou někoho, kdo o vás bude pečovat i celá desetiletí. Musí to tedy být někdo stabilní, silný. Někdo, kdo vás nezklame. Jsme druhou největší pojišťovnou na českém trhu. Kooperativa zvýšila v loňském roce tržní podíl nejvíce ze všech pojišťoven na českém trhu z 19,1 % v roce 2003 na 21,7 % v roce Máme bezpečné mezinárodní zázemí v jednom z nejvýznamnějších evropských pojišťovacích koncernů Wiener Städtische Group (rating A+ s pozitivním výhledem). Kooperativa byla v letech 2000, 2001, 2003 a 2004 zvolena pojišťovacími makléři Pojišťovnou roku. V prestižní anketě Českých sto nejlepších jsme letos obsadili 3. místo. Kooperativa má základní kapitál dvě miliardy korun. Neustále navyšujeme své technické rezervy, v roce 2004 dosáhly hrubé výše více než 27 miliard korun. Předepsané pojistné Kooperativy dosáhlo v loňském roce 24,17 miliardy korun. Máme širokou síť více než 300 kanceláří a přes 3500 zaměstnanců. Svou důvěru nám daly už více než dva miliony klientů. Strategickým partnerem Kooperativy je Finanční skupina České spořitelny. Dobré zajištění znamená pocit bezpečí Je samozřejmé, že když někomu svěřujete své peníze, chcete si být jisti, že si vaši důvěru zaslouží. U nás nemusíte váhat dlouho. Vaše investice chrání nejkvalitnější světoví zajistitelé v čele s druhou největší světovou zajišťovnou Swiss Re. ŽIVOTNÍ Kapitálová životní pojištění za běžně nebo jednorázově hrazené pojistné Důchodová pojištění Soukromá životní pojištění hrazená zaměstnavatelem Investiční pojištění Svatební pojištění Komerční zdravotní pojištění MAJETKU Pojištění domácností Pojištění rodinných domů OPTIMUM kombinované pojištění rodinný dům a domácnost Pojištění bytových domů Pojištění chat a chalup Pojištění bytů Pojištění VENKOV MOTO- ROVÝCH VOZIDEL Povinné ručení Havarijní pojištění Doplňková připojištění nestandardní výbava zavazadla úrazové pojištění dopravovaných osob vnitrostátní přeprava strojní rizika čelní sklo náklady na zapůjčení náhradního vozidla asistence (rozšířená) NA CESTY Kapitálové životní pojištění RENTA Profit Tento druh pojištění za jednorázové pojistné s předem sjednanou pevnou výší renty dosahuje vysokého zhodnocení vložených prostředků. To v loňském roce činilo 3,85 až 4,79 %. Hlavní znaky produktu kapitálové pojištění pro případ dožití RENTA Profit se sjednává na dobu určitou, tj. 5 až 8 let (minimální věk pro jeho uzavření je 15, maximální 70 let) pojištění je charakteristické tím, že na začátku jednorázově vložíte pojistné, které je během trvání pojištění zhodnocováno pojistné plnění může být vyplaceno jednorázově, nebo v podobě měsíční renty po dobu 5 či 10 let, a to podle vašeho přání Jaké má pojištění výhody? finanční jistota pro vás i vaše blízké nadstandardní zhodnocení garantované technickou úrokovou mírou 3,5 % a podíly na zisku zdravotní stav pojištěného se nezkoumá Důchodové pojištění RENTA Garant MÁME PRODUKTY PRO KAŽDOU ŽIVOTNÍ SITUACI Toto pojištění je určeno pro klienty, kteří upřednostňují pravidelné placení pojistného po menších částkách. Stejně jako u produktu RENTA Profit jsou zde finanční prostředky zajímavě zhodnocovány. Renta může být vyplácena buď doživotně, anebo jednorázově. Cestovní pojištění Pojištění léčebných výloh v zahraničí Roční karta pojištění léčebných výloh a cestovního pojištění ÚRAZOVÉ Úrazové pojištění dospělých Úrazové pojištění dětí Skupinové úrazové pojištění DÁLE NABÍZÍME Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli Pojištění právní ochrany Hlavní znaky produktu pojištění lze sjednat pro každého ve věku od 15 až do 63 let pojistné je možné platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně; při jiném než měsíčním způsobu placení je poskytována sleva pojistné se platí až do sjednaného počátku výplaty doživotního důchodu (minimálně dva roky) sjednaný důchod navýšený o přiznaný podíl na zisku je vyplácen od stanoveného věku pojištěného (minimálně od 50 a maximálně od 65 let) při uzavření smlouvy si lze zvolit garantovanou dobu výplaty doživotního důchodu 5, 10, 15 či 20 let zemře-li pojištěný před vznikem nároku na výplatu doživotního důchodu nebo před uplynutím garantované doby jeho výplaty, je plnění poskytnuto oprávněné osobě možnost připojištění pro případ invalidity (v případě přiznání invalidního důchodu je klient osvobozen od placení pojistného při zachování všech nároků) Povinné ručení Podrobnější informace o našich produktech naleznete na nebo nám můžete kdykoli poslat dotaz na nebo zdarma zavolat na K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Kooperativa nabízí jako jediná pojišťovna zdarma živelní pojištění auta k povinnému ručení. Unikátní novinku připravila letos na podzim Kooperativa, druhá největší pojišťovna v ČR, pro motoristy. Firma nabízí ke každé individuální smlouvě povinného ručení ať už nové, či stávající živelní pojištění automobilu zdarma. Až dosud se povinné ručení sjednávalo pro někoho jiného. Kooperativa nyní nabízí první povinné ručení, které chrání i vaše auto. Předmětem tohoto pojistného produktu jsou osobní a užitková vozidla do největší povolené hmotnosti 3500 kg, k nimž je uzavřena individuální pojistná smlouva pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy která mají povinné ručení u Kooperativy. Živelní pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro následující rizika: povodeň, záplava, úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, pád stromu či stožáru a požár. Spoluúčast je 1 %, minimálně 1000 Kč, a pojištění platí po celé ČR. Živelní pojištění klienti získají zcela jednoduše s povinným ručením od Kooperativy tento produkt obdrží zdarma. Nemusí nikam chodit, volat či cokoli podepisovat. Nejsou-li klienty Kooperativy, získají řidiči toto pojištění jednoduše tak, že s Kooperativou uzavřou smlouvu na povinné ručení svého vozidla. Nabídka na živelní pojištění zdarma platí od 1. listopadu Kooperativa svým klientům letos nabízí ještě další speciální výhody bezplatné mimořádně široké asistenční služby a slevu 7 % na povinné ručení pro vozy s obsahem motoru 1350 až 1400 ccm. Sazby povinného ručení u automobilů pro rok 2006 platné pro většinu klientů nejvyšší bonus v daném roce: do 1000 ccm 2188 Kč ccm 2588 Kč ccm 4032 Kč ccm 6280 Kč nad 2500 ccm 8736 Kč Pojištění TANDEM komplexní pojištění vozidla Abyste se cítili v bezpečí za všech okolností, nabízí vám Kooperativa pojištění TANDEM. Tento produkt představuje komplexní pojištění vozidla jak povinně-smluvní pojištění odpovědnosti z jeho provozu, tak pojištění havarijní, které může být uzavřeno v podobě vyhovující individuálnímu zájmu pojistníka. Svůj pocit jistoty můžete zvýšit ještě uzavřením připojištění čelního skla, zavazadel a úrazového pojištění. Tato připojištění mohou být uzavřena i v průběhu trvání hlavní smlouvy. Podstatné také je, že za spojení obou pojištění do jednoho balíčku a tedy nám projevenou důvěru poskytneme pojistníkovi znatelné cenové zvýhodnění. Sjednání pojištění TANDEM je jednoduché, rychlé a pro klienta snadno srozumitelné.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Život & Þ nanční nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Pan Pohoda živitel rodiny Pracuje jako účetní v jednom menším městě a jeho čistý měsíční příjem činí 22 000 Kč. Manželka je na mateřské.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha

Představení PVZP a pojistných produktů. Štěpán Filipi Praha Představení PVZP a pojistných produktů Štěpán Filipi Praha 11.5.2017 Pojišťovna VZP, a.s. Ryze česká, komerční pojišťovna v oblasti neživotního pojištění. Spolehlivá, stabilní a solventní pojišťovna s

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 2942318813 Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Mgr. Hanou Zollmannovou,

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Pojišťovnictví = přenášení rizika náhodných ztrát na specializované instituce, kterou je

Pojišťovnictví = přenášení rizika náhodných ztrát na specializované instituce, kterou je Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): majk Pojišťovnictví = přenášení rizika náhodných ztrát na specializované instituce, kterou je pojišťovna - pojišťovny spravuje ministerstvo financí -

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více