Povinnost uzavřít pojištění má

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnost uzavřít pojištění má"

Transkript

1 auto pojištění

2 II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Markéta Podhrazská, manažerka přílohy Dlouhá historie. Pojištění typu povinného ručení se uzákonilo pro všechna motorová vozidla registrovaná v Československé republice v roce 1935 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Uzavření povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno zákonem. Každý, kdo chce vozidlo užívat na pozemní komunikaci, musí mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven. Není proto od věci si pár informací o tomto pojištění zopakovat. Povinnost uzavřít pojištění má každý majitel motorového vozidla. V případě jejího nesplnění mu hrozí pokuta až do výše 40 tisíc korun. Ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Pojištění odpovědnosti kryje riziko škod, jež způsobíte třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Jeho platnost se vztahuje i při cestě do zahraničí, a to za předpokladu, že pojištěný disponuje takzvanou zelenou kartou. Nevztahuje se na škodu vzniklou na vašem vozidle, kterou způsobíte vlastním zaviněním. Bonusy Ten, kdo jezdí bez nehod, má ze zákona nárok na bonus, což je sleva na pojistném. Při změně pojišťovny nárok na bonus nezaniká a přenáší se na další pojišťovnu. Stačí, aby předešlá pojišťovna vystavila potvrzení o průběhu pojištění. Bonusy za bezeškodní průběh pojištění se sčítají, to znamená čím více měsíců bez nehody, tím větší sleva pro řidiče. Za každý rok může klient obvykle získat slevu ve výši pět procent. Při pětiletém a delším beznehodovém období může celkový bonus vyšplhat až na maximální hranici 25 procent. Plnění pojišťovny V případě nehody či jiného poškození vozidla musí být splněno několik předpokladů, aby vám vznikl nárok na plnění a pojišťovna případnou škodu uhradila, a to: > škodná událost nevznikne v důsledku vašeho zavinění > škodná událost nastane v době trvání pojištění > škodná událost nastane na území těchto států: Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán A Foto čtk, foto na titulní straně profimedia.cz S námi se dálnicím vyhýbat nemusíte. Uzavřete s Generali povinné ručení CarFIX s pojistnou dobou na 3 roky a dostanete jako dárek DÁLNIČNÍ ZNÁMKU na rok Více informací o výhodném povinném ručení pro dobré řidiče na Platnost nabídky od Kdy pojišťovna neplní? Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především v případech, pokud: > škodu utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena > škodu utrpěl jeho manžel/ka nebo osoby, jež s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti > škoda vznikla na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena > škoda vznikla na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe) > škoda vznikla mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebylali způsobena provozem jiného vozidla > škoda vznikla manipulací s nákladem stojícího vozidla > vzniknou náklady poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena > byla škoda způsobena provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích > vznikla jiná škoda než újma na zdraví způsobená vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba. Změna pojišťovny Nevyhovuje-li vám současná pojišťovna, u které máte sjednáno povinné ručení, máte možnost vypovědět pojistnou smlouvu a změnit pojišťovnu. Pojištění však není možné vypovědět kdykoli. Pojistník musí podat výpověď písemně nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. Vypovědět smlouvu o povinném ručení může pojistník také v případě, že pojišťovna upraví výši pojistného, a ten s touto úpravou nesouhlasí. Musí ale výpověď poslat písemně, a to do jednoho měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného. Další případy, kdy může smlouva zaniknout: > změní-li se vlastník vozidla > zanikne-li vozidlo (nastane nezvratná změna znemožňující jeho provoz) > je-li vozidlo vyřazeno z evidence vozidel, přičemž může jít i o vyřazení dočasné (uložení SPZ do depozitu) > je-li vozidlo odcizeno > uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pokud bylo na dobu určitou nezaplacením pojistného (nezaplatí-li majitel vozidla včas pojistné; je upozorněn písemnou upomínkou pojišťovny, kde je stanovena lhůta (minimálně jeden měsíc); po uplynutí lhůty pojistná smlouva zaniká) Novou pojistnou smlouvu je třeba Na rozdíl od povinného ručení havarijní pojištění kryje škody vzniklé na vašem vozidle, a to i v případě, že jste sami viníkem nehody. Havárie Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění s rizikem havárie, pojišťovna vám v případě havárie vyplatí náhradu škody, kterou si na vozidle způsobíte. V případě zavinění druhou osobou lze náhradu škody uplatnit buď z vlastního havarijního pojištění, nebo z povinného ručení viníka. Při sjednání havarijního pojištění si můžete vybrat, zdali bude pojištění platné jen na území ČR případně i sousedních států nebo celé Evropy. Živly Havarijní pojištění zabezpečuje klienta proti velké škále živelních rizik, která mu v souvislosti s vlastnictvím uzavřít do čtrnácti dnů po zániku původní smlouvy. Nepojištěné vozidlo nesmí vyjet na silnici! Jinak hrozí sankce v podobě pokuty ve výši 2500 až 40 tisíc korun a to od správního orgánu (obecní úřad obce s rozšířenou působností). Michal Král Havarijní pojištění a provozem jeho vozidla hrozí. Obvykle je tímto pojištěním kryt požár, výbuch, povodeň, záplava, krupobití, úder blesku, sesuv půdy nebo laviny, pád kamení a vichřice. Jelikož živly nás v posledních letech překvapují čím dál častěji, není moudré je podceňovat. Odcizení vozidla Samostatně je možné pojistit vůz proti odcizení na českém trhu jen u některých pojistitelů, častěji bývá součástí kompletního havarijního pojištění. (viz strana VIII) Doplňková připojištění K havarijnímu pojištění si můžete sjednat i další připojištění. Mezi nejčastější patří připojištění čelního skla či pojištění proti střetu se zvěří nebo vandalismu a podobně. >pol využito materiálu ČAP

3 IV/V Radek Bureš: Cenu povinného ručení lze zafixovat až na tři roky dopředu Pojišťovny se shodují, že příští rok budou muset zdražit povinné ručení. Do cen se promítnou jak známé faktory paušální platby hasičům a odvody do Fondu zábrany škod, tak dopady nového občanského zákoníku. Jaké budou ceny, však zatím nikdo přesně vyčíslit neumí. Naši klienti, kteří jezdí ohleduplně a bez nehod, změnu ceny v souvislosti s novým občanským zákoníkem prakticky nepocítí, rizikoví řidiči musí počítat s výraznějším navýšením, říká vedoucí oddělení pojištění motorových vozidel pojišťovny Generali Radek Bureš. E15: Jaká je situace na trhu s pojištěním aut? Povinné ručení se postupem času přesouvá z role povinného pojištění do role služby, která klientovi pomáhá v řadě nepředvídaných životních situací. Pokud byste se ještě před několika lety zeptali řidičů, jaké bylo hlavní kritérium výběru, pravděpodobně byste se dozvěděli, že cena. Moderní povinné ručení nabízí motoristům řadu rozšířených služeb, které jsou zpravidla poskytovány zdarma. Vyplatí se tak přemýšlet nejen nad cenou, ale i rozsahem poskytovaných služeb a servisem ze strany pojišťovny. E15: V posledních letech v Česku ceny povinného ručení díky konkurenci stále klesaly. Proč nám nyní pojišťovny hrozí zdražením? Za posledních šest let skutečně činil pokles v rámci ČR více než 26 procent. Takový vývoj ale není dlouhodobě udržitelný. Pokud by tento trend pokračoval i do budoucna, mohlo by se klidně stát, že škody nebude z čeho hradit. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že extrémně rychle roste výše škod na zdraví. S tím, jak se zdokonaluje lékařská péče a mění legislativa, jsou nároky vyšší a je jich stále víc. Není neobvyklé, že desítky škod přesahují pět, deset, někdy i třicet pět milionů korun. Jsou i nehody, které přesáhnou 70 milionů korun. Samotní řidiči si to zpravidla neuvědomují, ale náklady na zdravotní péči jsou extrémně vysoké a budou pravděpodobně dál růst. Přístup k riziku stejně jako jeho nacenění tomu musí odpovídat. E15: Co nový občanský zákoník a odvody hasičům? Projeví se nějak v povinném ručení? Nový občanský zákoník přinese nám motoristům možnost více zohlednit případnou nemajetkovou újmu. Předpokládané vyšší škody na straně jedné se však logicky musí projevit i na straně druhé. Nezbytné zvýšení cen se ale prakticky nedotkne zodpovědných řidičů, alespoň těch s povinným ručením od Generali, kterým zároveň velmi rychle narůstá bonus za bezeškodní průběh pojištění. Ti, kteří bourají často, si naopak budou muset připlatit nejvíc. Téměř všech řidičů se však bohužel od prvního ledna dotkne zákonná povinnost odvádět tři procenta z pojistného do Fondu zábrany škod. E15: Lze předeslat, jak bude Generali cenu za povinné ručení stanovovat? Každý řidič je jedinečný. I my se proto snažíme přistupovat ke každému individuálně. Při stanovení ceny vycházíme z detailnějšího pohledu na klienta a společně s důslednou kontrolou poskytnutého bonusu v databázi České kanceláře pojistitelů maximálně zvýhodňujeme řidiče jezdící ohleduplně a bez nehod. Ti pak mohou ušetřit až 70 procent. Zároveň také nově nabízíme možnost sjednat pojištění s fixací ceny povinného ručení na tři roky dopředu. E15: Čeští motoristé rádi porovnávají ceny se zbytkem Evropy. Jak vypadá srovnání aktuálních cen pojištění? Česká republika patří mezi osm evropských zemí s nejnižším pojistným za povinné ručení. Sazby se pohybují kolem 50 procent evropského průměru. Když se podíváme na konkrétní příklad, roční zákonné pojištění Fordu Fiesta z roku 2006 s benzinovým motorem 1.4 o výkonu 59 kw by dnes přišlo v Německu v přepočtu na korun, v Rakousku na , v Polsku na 8327 a v České republice průměrně na 5341 korun. V Generali jej například motoristé z hlavního města mohou při splnění podmínek pořídit už za 4711 korun. E15: Máte už nějaký obecný odhad vývoje cen pro další roky? Zatím by to bylo věštění z křišťálové koule, zejména kvůli nepředvídatelným dopadům nového občanského zákoníku. Konkrétní vyčíslení se zřejmě odvine až od rozhodovací praxe soudů. Generali nabízí motoristům možnost Nový občanský zákoník přinese nám motoristům možnost více zohlednit případnou nemajetkovou újmu. v příštích třech letech jakékoli zvýšení cen zcela eliminovat. Do konce února 2014 bude v prodeji náš nový produkt s názvem CarFIX. Každý motorista, který si toto pojištění sjedná, bude mít záruku stejné výše pojistného po dobu tří let. Navíc při uzavření takové smlouvy obdrží jako dárek dálniční známku pro vozidlo do 3,5 tuny na rok E15: Je možné si v rámci povinného ručení něco připojistit? A jak je to s pojištěním osob řidič, spolujezdec? Uzavřením povinného ručení mohou dnes motoristé získat například pojistnou ochranu pro krytí škod na vozidle způsobených střetem se zvířetem, krytí živelních škod či úrazové pojištění řidiče. Málokdo si totiž uvědomuje, že řidič, který zaviní dopravní nehodu, je jedinou osobou, na kterou se nevztahují náhrady škod na zdraví. Naši klienti mohou navíc již řadu let využívat likvidaci jimi nezpůsobené nehody, pokud mají povinné ručení sjednané v kombinaci s havarijním pojištěním. V takovém případě zlikvidujeme škodu z havarijního pojištění bez vlivu na jeho bonus. >har Nej v povinném ručení Po roce jsme znovu oslovili pojišťovny, které působí na českém trhu a ve své nabídce mají povinné ručení vozidel. Opět jsme jim dali možnost, aby v krátkém textu představily své novinky či ono nej v tomto produktu, respektive to, co považují ve své nabídce pro motoristy za nejpřitažlivější nebo nejvýhodnější na trhu. Allianz povinné ručení chrání nejenom okolí řidiče, ale i jeho samého. Ve variantě Exkluziv je nejvíce výhod na trhu, jinak dostupných pouze v havarijním pojištění. Na podzim Allianz připravila nabídku bezplatného pojištění pro případ krádeže vozidla klientům, kteří si pro svůj automobil sjednávají pouze A povinné ručení. Pojištění je určeno zejména pro vozidla v hodnotě do 100 tisíc korun a je bez spoluúčasti. Ze statistik vyplývá, že 80 procent vozidel jezdí bez havarijního pojištění. Proto jsme pro majitele těchto čtyř pětin vozidel připravili řešení, kterým znovu dostáváme našemu heslu nejvíce výhod v ceně povinného ručení. Nyní k němu dáváme klientům na rok zdarma doplňkové pojištění pro případ odcizení celého vozidla, říká ředitel úseku pojištění vozidel a flotil Allianz Pavel Prokš. povinné ru ení s ochranou proti krádeži S povinným ručením od AXA je možné ušetřit až několik tisíc korun. Sazby jsou odvozené od výkonu motoru. Desetiprocentní slevu je možné získat při roční platbě a až 50 procent může dosáhnout výše slevy za bonus pro dobré řidiče, a to mnohem dříve než po osmi letech jezdění. AXA dále nabízí nadstandardní asistenční služby, které jsou svým rozsahem jedny z nejlepších na trhu. Pošle pomoc do jedné hodiny kdekoli v ČR. Pokud to nestihne, vyplatí na místě klientovi 500 korun. Dále garantuje odtah po nehodě bez limitu po celé ČR, hrazený je odtah i při poruše. Dále například odemkne dveře, když si klient zabouchne klíče v autě, S vámi od A do Z přiveze benzin, když cestou dojde, vymění kolo při defektu na cestě a poskytne také právní asistenci, která je v asistenčních službách zahrnuta bezplatně. Připojištění čelního skla zahrnuje všechna skla. Česká pojišťovna přidala do povinného ručení ochranu rizik, která byla dříve typická pro havarijní pojištění. V nejvyšší variantě tak řidiči získají navíc i pojištění proti odcizení vozidla, živelním událostem a střetu se zvěří, úrazové pojištění pro sebe i ostatní cestující ve vozidle a chytrý telefon s mobilní aplikací Pojišťovna. To vše s jistotou nezměněné ceny po dobu tří let a s vysokým pojistným limitem 150 milionů korun. ZDARMA Inzerce_auta_212x136_10_2013.indd :58:30

4 VI/VII Výhodou je také to, že první zaviněná nehoda nemá žádný vliv na výši bonusu klienta. Povinné ručení od České pojišťovny pak všem klientům poskytuje službu přímé likvidace, tedy vyřízení škody s cizí pojišťovnou. Za jízdu bez nehod mají klienti nárok až na 55procentní bonus, který si mohou převést i od jiných pojišťoven. Bonus za bezeškodní průběh z povinného ručení umožňuje Česká pojišťovna kopírovat také na havarijní pojištění. S více než milionem pojištěných vozidel je ČPP jasnou trojkou na trhu povinného ručení v ČR. Autopojištění Combi Plus II obsahuje segmentované produkty povinného ručení a havarijního pojištění s řadou doplňkových pojištění a výhod. ČPP nabízí také řadu atraktivních připojištění, od pojištění skel až po takzvanou přímou likvidaci. Samozřejmostí jsou asistenční služby. Nabízíme kvalitní produkt a s ním spojené špičkové služby, především servis při pojistných událostech a rychlé vyřízení škody. Díky digitalizovanému zpracování je 90 procent škod vypláceno do 24 hodin od ukončení šetření. Motoristé, kteří si do konce roku u ČPP pojistí své auto, dostanou nejen zdarma úrazové pojištění řidiče a pojištění vozíku nebo malého motocyklu, ale nově mohou získat jako dárek od ČPP celoroční pojištění na cesty nebo pojištění autosedačky včetně úrazového pojištění pro dítě. Navíc slevový voucher na majetkové nebo úrazové pojištění. ČSOB Pojišťovna má v povinném ručení obsaženo mnoho benefitů pro své klienty. Ve všech variantách povinného ručení nabízíme svým klientům zdarma úrazové pojištění řidiče, pojištění osobních věcí řidiče a osob jemu blízkých a široké asistenční služby po celé Evropě při nehodě i poruše. Tyto asistenční služby neustále zdokonalujeme. Jako jedna z prvních pojišťoven jsme do povinného ručení přidali i přímou likvidaci (tedy vyřízení škody za našeho poškozeného klienta klientem jiné pojišťovny). Ve variantě pojištění povinného ručení Premiant máme jako jediná pojišťovna na trhu obsaženo pojištění škod na vlastním vozidle v případě, že náš klient způsobil svým vozidlem škodu někomu dalšímu. Od září také nabízíme unikátní možnost úrazového pojištění pro řidiče s názvem Rento. Řidič je pojištěn při řízení jakéhokoli vozidla a v případě závažného úrazu mu bude přiznána doživotní stálá měsíční renta až do výše korun. Každý řidič je jedinečný. I my se proto snažíme přistupovat ke každému individuálně. Při stanovení ceny povinného ručení vycházíme z detailního pohledu na klienta a společně s důslednou kontrolou poskytnutého bonusu v databázi ČKP maximálně zvýhodňujeme řidiče jezdící ohleduplně a bez nehod. Ti pak mohou ušetřit až 70 procent. Zároveň nabízíme možnost sjednat pojištění s fixací ceny. Každý motorista, který do konce února 2014 uzavře u Generali povinné ručení CarFIX, bude mít záruku stejné výše pojistného po dobu tří let. Kromě jiného získá i vysoké krytí škod na zdraví a majetku ve výši 150 milionů korun a úrazové pojištění řidiče. Málokdo si totiž uvědomuje, že řidič, který zaviní dopravní nehodu, je jedinou osobou, na kterou se nevztahují náhrady škod na zdraví. Navíc při uzavření povinného ručení CarFIX obdrží jako dárek dálniční známku pro vozidlo do 3,5 tuny na rok Od začátku roku máme nový produkt Autopojištění, ve kterém je možné sjednat povinné ručení a havarijní pojištění na jedné smlouvě, nebo naopak pojistit jen jedno riziko samostatně. Povinné ručení je možné sjednat ve dvou variantách: STANDARD (s limity plnění 35/35) nebo NADSTAN- DARD (limity plnění 70/70). V obou variantách je zdarma zahrnuta základní asistenční služba a úrazové pojištění posádky vozidla. Možná připojištění: > dvě varianty nadstandardní asistence, > živel, střet se zvěří, > odcizení, > čelní sklo nebo všechna skla, > úrazové pojištění posádky vozidla nad základní limit, > věci osobní potřeby nebo věci určené k podnikání. Bonus přiznáváme do 60 procent, do výše 50 procent bonus převádíme i na havarijní pojištění. U fyzických osob je možné bonus uplatnit až na pět vozidel. U varianty NADSTAN- DARD je první škoda bez vlivu na bonus. Poskytujeme slevy za roční platbu, věk a místo pojištění, držitelům průkazu ZTP a dobrovolným hasičům. Povinné ručení je jednou z oblastí, ve kterých je Slavia pojišťovna historicky nejúspěšnější. Kromě osobního přístupu a příznivých cen nabízíme všem řidičům k povinnému ručení i dva cenné bonusy. Konkrétně jde o cestovní Europojištění a pojištění dopravních pokut Kryštof. Obě tato pojištění dáváme k povinnému ručení zcela zdarma na dobu jednoho roku a klientům tak ušetříme až několik tisíc ročně, v případě pojistné události samozřejmě i výrazně vyšší částky. Při uzavření povinného ručení on-line na stránkách Slavia pojišťovny mohou klienti získat z ceny povinného ručení slevu až 15 procent. Všem klientům nabízíme i širokou škálu rozšiřujících připojištění například asistenční služby, pojištění skel vozidla, pojištění střetu se zvěří, úrazu řidiče či posádky nebo zničení zavazadel. Triglav pojišťovna nabízí svým klientům povinné ručení s vynikajícími asistenčními službami a bezkonkurenčním bonusovým systémem. Bonusový systém Triglav pojišťovny je na českém trhu nejvýhodnější. Nabízí nejvyšší bonus 60 procent a zároveň výši tohoto bonusu mohou klienti dosáhnout nejrychleji již po 84 měsících. Žádná z jiných pojišťoven nenabízí vyšší maximální bonus rychleji. Triglav pojišťovna dbá i na pohodlí a bezpečnost svých klientů. Nabízí nejvyšší limity poskytování asistenčních služeb v České republice i zahraničí. Asistenční služba ZÁKLAD, která je bezplatnou součástí pojištění, nabízí klientům např. asistenční pomoc v zahraničí při opravě vozidla do limitu 30 tisíc korun. Asistenční služba PLUS tuto asistenční pomoc ještě dále rozšiřuje a právem patří mezi nejvyhledávanější asistenční služby na českém trhu. V roce 2012 bylo registrováno vozidel. Počet pojištěných povinným ručenín (POV) bylo Takže vozů se vloni případně prohánělo po českých a moravských silnicích bez POV UNIQA SafeLine Rent+ kombinuje asistenci pro motoristy s telematikou. Představuje nejvyšší zabezpečení pro posádku i auto v ČR: Při nehodě se aktivuje nárazové čidlo, které samo předá do asistenční centrály signál o nárazu a poloze vozu. Centrála zajistí potřebnou pomoc. Při odcizení vozu klient kontaktuje asistenční centrálu s žádostí o vyhledání. Polohu auta nahlásí policii a ta vozidlo vrátit majiteli. UNIQA SafeLine Rent+ umí optimalizovat výši pojistného podle najetých kilometrů. Řidiči s méně než 20 tisíc kilometrů ročně ušetří až 25 procent na povinném ručení i havarijním pojištění. Nouzové tlačítko pro jakoukoli krizi na cestě defekt nebo náhlou nevolnost. Asistence zajistí pomoc přímo na místě. Zpětná analýza nehody, třeba v zájmu prokázání neviny a zachování bonusu. Palubní jednotku klient dostane do bezplatného pronájmu na dobu pojistné smlouvy. UNIQA SafeLine Rent+ byla veřejností zvolena v září 2013 Pojišťovacím inovátorem v rámci soutěže Nejlepší pojišťovna. Povinné ručení ProAuto od pojišťovny Wüstenrot se vyznačuje nadstandardně rychlým nárůstem bonusu za bezeškodný průběh pojištění. Již po dvou letech činí 30 procent a i v dalších letech se pohybuje nad průměrem trhu. Nejvyšší bonus činí 60 procent, což je na trhu maximální a ne zcela běžná výše. Výhodou povinného ručení Pro- Auto je Multibonus, tedy obchodní sleva, která je poskytována ve výši bonusu u prvního pojištěného auta až na další tři vozy v rodině a je převoditelná i na manžela/manželku, druha/družku. Naprosto ojedinělé je povinné ručení ProAuto svou možností kdykoli smlouvu vypovědět bez udání důvodu a bez poplatku. Poslední novinkou je rozšíření nabídky připojištění o živelní připojištění včetně rizika střetu se zvířetem a připojištění odcizení vozidla. Povinné ručení ProAuto lze velmi jednoduše sjednat on-line přes internet nebo po telefonu. A Mercedes-Benz nabízí kompletní autopojištění za 1,99% Společnost Mercedes-Benz Financial Services je významným hráčem na trhu nejen v oblasti financování vozidel Mercedes-Benz, ale také pojištění. Kromě běžných pojistných produktů přináší zákazníkům zajímavé inovativní produkty za velmi příznivých podmínek. Příkladem může být Mercedes-Benz Autopojištění KOMPLET. Jedná se, jak již název produktu napovídá, o kompletní pojištění vozidla, které obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení a pojištění GAP (pojištění na fakturovanou cenu), díky kterému v případě odcizení vozidla nebo tzv. totální škody získá majitel vozu pojistné krytí škody až do výše pořizovací ceny nového vozidla a to včetně spoluúčasti. V rámci akční nabídky připravené ve spolupráci s importérem Mercedes-Benz pro vozy třídy A, B, CLA, GLK a E mohou zákazníci s bezeškodním průběhem minimálně 60 měsíců získat Mercedes-Benz Autopojištění Komplet se sazbou pouze 1,99 % z ceny vozu až na dobu 5 let. Výhoda nízké sazby je zachována na takto dlouhou dobu bez ohledu na to, jak se případně budou zvyšovat sazby pojistných produktů na trhu, na což v posledních měsících pojišťovny hlasitě upozorňují. To se samozřejmě vztahuje na všechny smlouvy, které zákazník uzavře v rámci financování. Další výraznou výhodou, kterou MBFS zákazníkům poskytuje zdarma ke smlouvám o financování na téměř celou řadu modelů osobních vozů Mercedes-Benz, je i prodloužení záruky o další dva roky nad rámec zákonné dvouleté záruky výrobce. V podstatě se také jedná o určitou formu pojištění, protože náklady na záruční opravy provedené ve 3. a 4. roce nese pojišťovna a ne výrobce. Tuto skutečnost ale majitel vozu vůbec nezaznamená, protože veškeré postupy při uplatňování záruky a rovněž její rozsah zůstávají stejné po celou dobu 4 let. A UNIQA SafeLine první autopojištění, které umí zachránit život. Záchrana při nehodě Nepřetržitý dohled nad vozidlem Platba pojistného podle ujetých km Slevy za maximální zabezpečení Pojištění vozidel UNIQA mercedes-benz_212x91.indd :40:10

5 VIII/IX Internetové srovnávače autopo jištění Obliba internetových srovnávačů cen obecně výrazně roste. Týká se to i srovnávačů pojištění. Avšak v tomto případě nejde jen o srovnání cen, ale i o přehledu produktu. Zároveň lze uskutečnit pojištění přímo na portálu. Přestože pojistné srovnávače srovnávají především podle ceny, jejich úloha je od standardních srovnávačů (srovnávající elektroniku, bílé zboží či mobilní telefony) odlišná. U standardních je zapotřebí pouze usnadnit v obrovském množství produktů a nabídek výběr a také se jedná o relativně homogenní produkty. V pojišťovnictví je však vše ušito na A míru předmětu pojištění, tedy zde automobilu. Zejména v povinném ručení existují desetitisíce variant, což jednotlivé srovnávače musí utřídit, a tím je to i složitější. Zároveň většina nabízí uskutečnit pojištění přímo u nich. Nespornou výhodou srovnávačů je velmi rychlý přehled o situaci na trhu a rychlé sjednání. Po srovnání portfolia pojišťoven si pak klient může v případě dotazů popovídat se specialistou o svých konkrétnějších potřebách. V tom se domnívám, že je základní poslání srovnávačů, říká Tomáš Voharčík, ředitel Top-Pojištění.cz. Specifikum povinného ručení Zatím je nejrozšířenější srovnání povinného ručení ať už z pohledu pojišťoven, tak samotných srovnávačů. Předně klienta sjednávající Vaše auto zůstane vaše si povinné ručení příliš nezajímá, jakým způsobem bude druhá strana uspokojena, má především zájem na tom, aby neplatil za pojištění zbytečně mnoho. Hlavním měřítkem je tak stále pro většinu klientů cena a ta na internetu vyhrává. Hlavním měřítkem je stále pro většinu klientů cena V podstatě to vypadá, jako by díky srovnávačům docházelo k distorzi cen. To je ze strany pojišťoven často srovnávačům vyčítáno. ESA Nelze srovnávat jen cenu ESA V 1 Nicméně ceny jsou upravovány zejména v závislosti na konkurenčním boji pojišťoven a jejich cenové ESA V 2 ESA RC R R PLUS RS aktivní rádiový vyhledávací systém ukradených RSG vozidel VISION 98% ÚSPĚŠNOST VISION NALEZENÍ VOZIDLA 1 VOZIDLO VISION VRÁTÍME 2 OBVYKLE DO 2 HODIN MAX ecall TRAFFIC INFORMATION AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA DO FLOATING CAR DATA RADIO ASSET TRACKING DAVO CAR 2 politice. Tomu kdysi odpovídaly jednotlivé produkty, které si byly velmi podobné. Avšak poslední dobou dochází k vytváření takzvaných balíčků, kdy v ceně pojištění je ještě řada doplňkových produktů jako pojištění skla, zavazadel a podobně. Dražší pojištění tak přináší většinou i více služeb. Zde je oprávněná obava pojišťoven, že se srovnává nesrovnatelné. Řada velkých pojišťoven proto v minulém roce ukončila spolupráci se srovnávači. Pro některé to byl citelný zásah do samotného porovnání, protože srovnání několika málo nabídek již nemůže poskytnout relevantní obraz. Přestože se internetoví zákazníci orientují po ceně a odchozí pojišťovny byly s cenovou nabídkou v horní polovině spektra, menší srovnávače tím utrpěly na vypovídací schopnosti a v podstatě nyní paběrkují. To se však netýká velkých hráčů, ti na situaci adekvátně reagovali některými změnami. Například top-pojisteni.cz se vydalo cestou srovnání produktů podle kvality, tedy poskytnutím jiného měřítka, než je cena. Hodnotíme více než 200 atributů například výši limitů na zdraví a majetek, kvalitu asistenční služby, limity a cenu u připojištění skla a podobně. Považujeme za férové, aby k cenovému srovnání bylo také srovnání kvality, které s cenou úzce souvisí. Levné pojištění bývá zpravidla méně kvalitní a naopak, upozorňuje Voharčík. Na to velké pojišťovny slyší, a tak se situace dnes konsoliduje a většinou se vracejí zpět. Internetová doba Ve světě se on-line pojištění začalo prosazovat ruku v ruce s rozmachem internetu do běžných Havarijní pojištění Podle statistik policie je každých 43 minut odcizeno v České republice jedno vozidlo. Denně je pak ukradeno průměrně 33 vozidel v hodnotě bezmála čtyř milionů korun. Riziko krádeže hrozí řidičům aut primárně ve velkých městech či v příhraničních oblastech. Běžné povinné ručení hradí pouze škodu, kterou při dopravní nehodě způsobíte jinému účastníkovi provozu. K ochraně vozidla pro případ odcizení slouží havarijní pojištění. Žádné vozidlo nelze proti krádeži stoprocentně zabezpečit, proto pamatujte na vhodně uzavřené havarijní pojištění. Samostatně je na českém trhu možné pojistit vůz proti odcizení jen u některých pojišťoven, obvykle bývá toto pojištění součástí kompletního havarijního pojištění. Pojištění proti krádeži dnes ale může být i součástí některých exkluzivních produktů povinného ručení. Pojištění proti odcizení a krádeži vozidla kompenzuje škody v případě domácností. Takže v ekonomicky vyspělejších zemích je tento způsob prodeje již nedílnou součástí akvizičního procesu pojišťoven. A v některých zemích například ve Velké Británii a v Maďarsku je to naprosto dominantní prvek při sjednávání pojištění vozidel. Mohlo by se předpokládat, že na portály chodí pouze nebo převážně mladí lidé. Ale podle provozovatelů je dnes věk naprosto nerozhodující. Naším prvním zákazníkem byla v roce 2005 dvaašedesátiletá dáma ze Znojma, podotýká Voharčík. Zákazník však nemá volbu jen u pojišťoven, ale i u srovnávačů. V současné době je jich na českém trhu poměrně velké množství, z těch větších je to například top-pojištění. cz, povinné-ručení.com, srovnavac. cz, epojisteni.cz, klikpojisteni.cz a další. >mik krádeže celého vozidla, krádeže součástí vozidla i krádeže jeho vybavení. Cenu pojistného ovlivňuje několik faktorů, především značka a typ vozidla, pořizovací cena vozidla a jeho stáří. U některých pojistitelů hraje roli i místo bydliště nebo způsob využití vozidla, základní cenu pojistného pak může snížit bezeškodní průběh či v případě pojištění proti odcizení zabezpečení vozu, vysvětluje specialistka pro pojištění motorových vozidel Marcela Machová z České asociace pojišťoven. Dojde-li k odcizení vozidla, pojišťovna plní ve výši obvyklé ceny vozidla v době pojistné události. >pol A

6 X/XI Bronislav Bůšek: Zabezpečíme jakýkoli typ auta Na dokonalé zabezpečení aut se specialisté dívají poměrně skepticky, ale přesto existují systémy, která dosahují téměř stoprocentní jistoty návratu odcizeného vozidla. V Česku to je především zařízení Sherlog. Úspěšné dohledání závisí i na chování majitele zabezpečeného vozidla, upozorňuje v rozhovoru Bronislav Bůšek obchodní ředitel Secar Bohemia Group Sherlog Security. E15: Lze vůbec stoprocentně zabezpečit auto proti krádeži? Myslím si, že nikdo nemůže říct, že umí auto zabezpečit proti krádeži na sto procent, ale je možné díky zabezpečení Sherlog toto riziko omezit na zanedbatelné minimum. Zařízení Sherlog funguje na bázi rádiové technologie, čímž je imunní proti rušičkám signálu GPS/GSM, kterou zloději používají při krádežích vozidel pro vyřazení bezpečnostního zařízení z provozu. Sherlog má velmi vysokou úspěšnost při vyhledávání vozidel a dle dlouhodobých statistik se pohybuje nad hranicí 98 procent. Úspěšné dohledání do jisté míry závisí i na chování majitele zabezpečeného vozidla účastí na pravidelných ročních revizích, pravidelným hlášením servisních prohlídek a mlčenlivosti o zabezpečení vozu zařízením, které je ukryté někde pod kapotou. E15: S jakým autem, respektive kdy by se měl rozhodnout majitel vozu využít vašeho produktu a služeb? Naše firma je schopna zabezpečit jakýkoli typ auta. Samozřejmě v našem portfoliu jsou především dražší vozidla prémiových značek, která jsou vzhledem ke své ceně lákadlem pro zloděje. Doporučuji zákazníkům, aby si své vozidlo zabezpečili vyhledávacím zabezpečením Sherlog ihned při koupi vozidla. Jedině tak nedají zlodějům šanci, aby je okradli o vůz, respektive tímto získají klid a jistotu, že pokud nějaký lump se bude chtít zmocnit jejich vozidla, tak jim systém SHERLOG zajistí, že budou mít vozidlo zpět ve velmi krátké době, zpravidla do dvou hodin od nahlášení zmizení vozidla. Rozhodnutí o zabezpečení vozidla se netýká jenom majitelů nových a drahých vozidel. V dnešní době je u zlodějů velmi výnosné krást starší vozidla, rozebrat je a rozprodat pak na náhradní díly. E15: Co všechno mimo zabezpečení váš zákazník koupí Sherlog získá? Jak jsem již uvedl, získá především klid a jistotu, že se mu vozidlo v případě krádeže vrátí. Získá však také nemalou finanční slevu na havarijním pojištění. Například v případě pojištění vozidla u pojišťovny Kooperativa má zákazník v prvním roce pojištění slevu na havarijním pojištění pro případ odcizení až 75 procent a v následujících letech 20 procent z ceny pojistného. Také se stane díky koupi zařízení Sherlog členem Sherlog clubu a může čerpat z mnoha výhod u našich obchodních partnerů, od slevy na pohonné hmoty až po výměnu pneumatik. E15: Funguje váš systém i v zahraničí? Rádiový systém sice nefunguje v zahraničí, mimo Slovensko, Litvu a několik dalších zemí, ale dá se doplnit jednotkou GPS/GSM. Toto zařízení se prodává pod obchodním názvem Sherlog RSG. Jde o kombinaci, která je ve svém důsledku pro zloděje vražedná, neboť i když vozidlo odcizují s rušičkou signálu GPS/GSM, tak je tento systém jištěn rádiovým zařízením, které lze buď z vozidla, nebo vyhledávacího letadla dálkově aktivovat a rušené odcizené vozidlo bez problémů dohledat a vrátit majiteli. Abychom se co nejdříve dostali k odcizenému vozidlu v cizině, tak jsme se v roce 2003 stali členy mezinárodní organizace Eurowatch, která se zabývá vyhledáváním odcizených vozidel v Evropě až po Ural a v severní Africe. Společnost Secar Bohemia se stala takzvaným NSP (národním poskytovatelem služby) pro ČR. Od této doby jsme ve spolupráci s touto organizací dohledali několik odcizených vozidel zejména v Bulharsku, Maďarsku, SRN a Rumunsku. Zásah místní policie byl rychlý a profesionální a netrval více než hodinu. Náš klient, který se dostal v cizině do problémů, komunikoval pouze s naší centrálou v Praze, která všechny věci až do vrácení nalezeného vozidla řešila s příslušným NSP země, kde se událost stala. >pol A Ford Mondeo Ford Mondeo Sen o prostoru, pohodlí a bezpečí, který se stal skutečností. již za Kč měsíční splátka Kč** A Chytrá asistence umí zachránit motoristovi život Inteligentní telematická asistence k autopojištění UNIQA SafeLine umí více, než je u nás obvyklé. Především chrání posádku vozu během jízdy. V případě nehody často rozhoduje o záchraně života a zdraví prvních pár minut. Je důležité, aby se k Vám pomoc dostala včas. Asistence UNIQA SafeLine je schopna díky nárazovému čidlu ve vozidle napojenému přes satelit na asistenční centrálu předat informaci o kolizi okamžitě operátorům, kteří Vás kontaktují na mobil, zda nepotřebujete pomoc. Pokud se to nezdaří, posílají na přesně lokalizované místo záchranu ihned. Asistence funguje 24 hodin denně v celé Evropě. UNIQA SafeLine rovněž nepřetržitě hlídá Vaše zaparkované vozidlo. To se hodí všem, kdo svůj dražší vůz parkují venku. Anebo mají ke svému autu bližší vztah. Pořád bohužel platí, že každých 45 minut je v ČR odcizen další vůz. S palubní jednotkou k UNIQA Safe- Line stačí nahlásit ztrátu auta asistenční centrále. Operátor vůz lokalizuje a za pomoci policie Vám ho vrátí zpět. Doposud byla v řádu hodin vrácena všechna vozidla odcizená v ČR a vybavená touto telematickou asistencí. Součástí UNIQA SafeLine je i užitečné nouzové tlačítko pro případ nevolnosti nebo defektu za jízdy. Stiskne-li ho řidič, centrála se s ním spojí a operativně řeší optimální pomoc pro danou situaci, včetně odstranění závady na místě nebo odtahu. A tím to nekončí: UNIQA SafeLine umí jako první systém na trhu spočítat pojistné podle ujetých kilometrů. A to je opravdová cenová revoluce. Každý, kdo ujede ročně méně než km, ušetří až 25 % za povinné ručení i havarijní pojištění! Více informací o UNIQA SafeLine najdete na včetně názorného videa. Kombinovaná spotřeba pro model Mondeo: 4,3 7,9 l/100 km; emise CO 2 : g/km. Foto je pouze ilustrační. Cena je uvedena včetně DPH. Aktuální nabídka platí do odvolání. * Vyjma základní verze Core Plus. ** Se značkovým úvěrem Super Zero od Ford Credit se zálohou 40 % za Kč měsíčně včetně pojištění. Nulové navýšení, připojištění všech skel zdarma. Více informací na

7 Soutěžte s časopisem MOJE PSYCHOLOGIE VYHRAJTE osobní automobil Hyundai i20 Velká narozeninová SMS soutěž o auto, pobyt na horách, hodinky, parfémy a další ceny v hodnotě Kč! Ilustrační foto Soutěž najdete v listopadovém vydání. V prodeji od 4. listopadu.

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Allianz Autoflotily Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Obsah 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl Allianz 2 1 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad.

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. BMW Motorrad Poprodejní služby Mobile Care Radost z jízdy R BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. Postaráme se, abyste dojeli do cíle Vaší cesty. Vždy nablízku i na dalekých

Více

Komerční speciál. Autopojištění

Komerční speciál. Autopojištění Komerční speciál Autopojištění 18 AUTOPOJIŠTĚNÍ Speciál Obejít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se nevyplácí Uzavření povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis.

ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis. ŠKODA CARE Záruka mobility. Mobilita Plus. ŠKODA Pojištění. ŠKODA Předplacený servis. ŠKODA Mobilita Plus Buďte připraveni na všechny nástrahy provozu za 2 000 Kč Aby každá vaše jízda vozem ŠKODA byla

Více

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby:

Abychom Vás i Váš SEAT vrátili zpět na cestu co nejrychleji, poskytujeme následující asistenční služby: VŽDY TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ Jakmile kontaktujete asistenční linku SEAT Service Mobility, bude Vám nabídnut následující rozsah asistenčních služeb, podle Vašich požadavků a potřeb: Oprava vozidla na cestě Odtažení

Více

PRODUKTOVÝ LIST POVINNÉ RUČENÍ

PRODUKTOVÝ LIST POVINNÉ RUČENÍ PRODUKTOVÝ LIST POVINNÉ RUČENÍ Povinné pojištění újmy a škody způsobené provozem Vašeho vozidla jiným osobám, vozidlům nebo na ostatním majetku I. CO VŠECHNO POVINNÉ RUČENÍ POKRYJE? újmy na zdraví, které

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete z dvou typů financování a dotovaným úročením.

Více

Komerční speciál. Autopojištění

Komerční speciál. Autopojištění Komerční speciál Autopojištění 20 AUTOPOJIŠTĚNÍ Speciál Na trhu pojištění aut je silné konkurenční prostředí Na trhu existuje řada nabídek povinného ručení, které se od sebe mohou vzájemně velmi lišit.

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 %

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % Vylaďte si auto podle svého HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % HIT Kredit NALAĎTE SI ÚVĚR A POJIŠTĚNÍ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV A ZÍSKEJTE POUKAZ NA POBYT V JEDNOM Z 270 EVROPSKÝCH HOTELŮ. Nabízíme vám produkty

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma nejostřejší nabídka Na nový vůz Nejvýhodnější cesta k novému vozu Pořiďte si nový vůz SEAT tím nejlepším možným způsobem. Využijte úvěr či finanční leasing SEAT

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život.

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život. UNIQA SafeLine První pojištění vozidel, které může zachránit život. Naše autopojištění umí prostě více než je běžné. Několik faktů na úvod. Na 40.000 osob každoročně zemře na evropských silnicích. Okolo

Více

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL

POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ RETAIL POVINNÉ RUČENÍ Přehled nabídky Start Standard Exclusive Comfort Limity plnění škoda na majetku/zdraví v mio. Kč 35/35 mio. 50/50 mio. 100/100 mio. 150/150 mio. Nadstandardní limit

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Uživatelský manuál. Platnost od 1. 10. 2014. S vámi od A do Z

Uživatelský manuál. Platnost od 1. 10. 2014. S vámi od A do Z Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu nebo nabídku. Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Allianz pojišťovna, a. s., nepřebírá

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

ASISTENČNÍ SLUŽBA. FIAT Assistance

ASISTENČNÍ SLUŽBA. FIAT Assistance ASISTENČNÍ SLUŽBA FIAT Assistance 11 SERVISNÍ TELEFON + 24 hodin denně víkendy a svátky TEL.: 261 220 219, 800 100 270 Odtah v případě poruchy nebo nehody do servisu Pronájem vozidla Návrat do bydliště

Více

blbost pojistka - KOOPERATIVA HLÁŠENÍ ŠKODY - Bruntál - Alianz - olomouc formuláře - metal alians - pobočka olomouc - provozní doba

blbost pojistka - KOOPERATIVA HLÁŠENÍ ŠKODY - Bruntál - Alianz - olomouc formuláře - metal alians - pobočka olomouc - provozní doba půjčka online ihned bojkovice hradecka. cz - Kooperativa Modřice - vyplaceni skodne udalo nedoplatek povinného ručení - ukonceni - hlášení bolestné - Ukončení pojistky na blbost - Euroformulář Záznam o

Více

online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA -

online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA - online půjčky holešov. Snadné online sjednání Nemusíte nikam chodit, vše vyřídíte z online půjčky holešov pohodlí domova. spálená praha 1-6 CDA - psh 96-61 - tazný vozejk do 750kg - romana bendová - kontaktní

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 POV 1) Rekalibrace Blackboxu V průměru bude pojistné po započtení BB vycházet výhodněji cca o 10% Klient s vysokým Bonusem a bezeškodnou historií nyní ještě

Více

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH.

VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ CENY JSOU BEZ 21 % DPH. Mobilní hlasové služby (národní volání) Ceník tarifů Profi na míru 1 Profi na míru 3 + 400 MB Profi na míru 5 + 1,5 GB Měsíční paušál 1.00 179.00 219.00 Volné

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Partner přílohy. autopojištění

Partner přílohy. autopojištění Partner přílohy autopojištění II/III Nebezpečná zvěř. Střet auta s lesní zvěří není žádnou výjimkou. Některé pojišťovny proto nabízejí na tento typ nehody připojištění Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik,

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Pro čerstvé majitele aut se proto

Pro čerstvé majitele aut se proto auto pojištění editorial > Existují dvě možnosti, jak můžete pojistit své auto. Pomineme-li různá připojištění, tak se jedná o havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, spíše známé

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

FoRD CREDiT. Rozumná cesta k vašemu vozu AKTUÁLNÍ NABÍDKA. Průvodce úvěrovými produkty 2013

FoRD CREDiT. Rozumná cesta k vašemu vozu AKTUÁLNÍ NABÍDKA. Průvodce úvěrovými produkty 2013 FoRD CREDiT Rozumná cesta k vašemu vozu Průvodce úvěrovými produkty 2013 AKTUÁLNÍ NABÍDKA Se značkovým úvěrem Ford Credit je pro vás každý vůz Ford dostupný Ford Credit poskytuje v ČR značkové úvěry na

Více

SPOLEHLIVOST V PRAKTICKÉM BALENÍ.

SPOLEHLIVOST V PRAKTICKÉM BALENÍ. BMW Service Inclusive www.bmw.cz Radost z jízdy SPOLEHLIVOST V PRAKTICKÉM BALENÍ. BMW SERVICE INCLUSIVE. BMW SERVICE INCLUSIVE. DOKONALÁ SPOLEHLIVOST. Záruka svobody od samého počátku. S BMW Service Inclusive

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb

ÚVOD ZÁKLADNÍ ZÁRUKA. Záruka FORD - ucelený soubor služeb ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si zakoupili automobil značky Ford. Věříme, že splní Vaše představy a zajistí Vám mnoho let spokojené jízdy. Společnost Ford je uznávána po celém světě jako výrobce technických

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL.

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. Originální příslušenství BMW BMW Satelitní vyhledávání vozidel Radost z jízdy BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. BEZPEČÍ PRO VÁS A VÁŠ VŮZ. RADOST VÁM V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMŮŽE. POSTARÁME SE O VÁS. BEZPEČÍ

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE Vám přináší efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku: Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel Provádění oprav a pravidelného

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

CENÍK SLUŽEB. pořizovací ceny mobilní tarify zvýhodněné balíčky roaming datové služby vysvětlení pojmů příloha ceníku

CENÍK SLUŽEB. pořizovací ceny mobilní tarify zvýhodněné balíčky roaming datové služby vysvětlení pojmů příloha ceníku CENÍK SLUŽEB pořizovací ceny mobilní tarify zvýhodněné balíčky roaming datové služby vysvětlení pojmů příloha ceníku Provozovatelem sítě MediCall VPN je Walpesa s.r.o., se sídlem Vyšehradská 320/49, 128

Více

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT

CCS FLEET MANAGEMENT. Nabídka pro zákazníky CCS. Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! CCS FLEET MANAGEMENT Nabídka pro zákazníky CCS Věnujte se svému podnikání a starosti s vozovým parkem nechte na nás! Není univerzální řešení pro kaţdý vozový park. Pozvěte si odborníky, kteří Vám toto řešení pro právě Váš

Více

Česká republika dlouhodobě patří

Česká republika dlouhodobě patří II/III Obejít pojištění odpovědnosti z p rovozu vozidla se nevyplácí Uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, takzvané povinné ručení, je ze zákona povinné a musí jej mít sjednané každé provozované

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

innogy Pojištění domácnosti Od teď dodáváme do domácností i jistotu

innogy Pojištění domácnosti Od teď dodáváme do domácností i jistotu innogy Pojištění domácnosti Od teď dodáváme do domácností i jistotu innogy Pojištění domácnosti Chcete mít jistotu, že je váš domov v bezpečí? Vsaďte na innogy Pojištění domácnosti. Získáte s ním komplexní

Více

FORD CREDIT. rozumná cesta k vašemu vozu AKČNÍ NABÍDKY. Průvodce úvěrovými produkty 2012

FORD CREDIT. rozumná cesta k vašemu vozu AKČNÍ NABÍDKY. Průvodce úvěrovými produkty 2012 FORD CREDIT rozumná cesta k vašemu vozu Průvodce úvěrovými produkty 2012 AKČNÍ NABÍDKY Se značkovým úvěrem Ford Credit je pro vás každý vůz Ford dostupný Ford Credit poskytuje v ČR značkové úvěry na vozy

Více

poškozeným v případě dopravních nehod. 6112778393 - vítková - 2P57096 - ceska kancelar pojistitelu ostrava 30-6U2 8898 - Česká

poškozeným v případě dopravních nehod. 6112778393 - vítková - 2P57096 - ceska kancelar pojistitelu ostrava 30-6U2 8898 - Česká nejvýhodnějši půjčka 2013 ford fiesta. Petr Hladný - Sušice - 6u6 7105 - centrum pojištěnío za pracovní úrazy - 0021 kod pojistitele - 608691913 - půjčky - Brndová - VFinohradská ul. Nároky na plnění z

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil SECAR BOHEMIA, a.s. SHERLOG SecurityCar Ing. Jiří Dufek SECAR BOHEMIA, a.s. SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil Česká společnost, 100% v soukromém vlatnictví Společnost založena v roce 1992 v Československu

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Servisní služby Renault Získejte více výhod a pohodlí se Servisními smlouvami Renault

Servisní služby Renault Získejte více výhod a pohodlí se Servisními smlouvami Renault Servisní služby Renault Získejte více výhod a pohodlí se Servisními smlouvami Renault Poznejte naši nabídku Servisních smluv Prodlužte si záruku na váš vůz až na 5 let Zabezpečte se před nepředvídatelnými

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné

Více

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život.

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život. UNIQA SafeLine První pojištění vozidel, které může zachránit život. Naše autopojištění umí prostě více než je běžné. Několik faktů na úvod. Na 40.000 osob každoročně zemře na evropských silnicích. Okolo

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman

Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví. Jan Toman Problematika zabezpečení a vyhledávání motorových vozidel ve vazbě na oblast pojišťovnictví Jan Toman 100023 Obsah Úvod k problematice Typy zabezpečení Přístup jednotlivých pojišťoven Porovnání pojišťoven

Více

Smlouvu o nájmu obytného vozidla

Smlouvu o nájmu obytného vozidla Auto Centrum Jih 2000, a.s., Velkomoravská 3950/26A, Hodonín 69501 zastoupená paní Marcelou Hrazdílkovou a paní Lucií Schovánkovou a v pověření Hrazdílek Dušan IČ: 26217996, DIČ: CZ26217996 (dále jen jako

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky)

Příloha I.A. Vývoj platů soudců obecných soudů v letech (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) Příloha I.A Vývoj platů soudců obecných soudů v letech 2001 2006 (Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Ústavní soud České republiky) 2001 2002** 2003 2004 2005 2006 Celkový roční příjem včetně

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více