Povinnost uzavřít pojištění má

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnost uzavřít pojištění má"

Transkript

1 auto pojištění

2 II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Markéta Podhrazská, manažerka přílohy Dlouhá historie. Pojištění typu povinného ručení se uzákonilo pro všechna motorová vozidla registrovaná v Československé republice v roce 1935 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Uzavření povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno zákonem. Každý, kdo chce vozidlo užívat na pozemní komunikaci, musí mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven. Není proto od věci si pár informací o tomto pojištění zopakovat. Povinnost uzavřít pojištění má každý majitel motorového vozidla. V případě jejího nesplnění mu hrozí pokuta až do výše 40 tisíc korun. Ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Pojištění odpovědnosti kryje riziko škod, jež způsobíte třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Jeho platnost se vztahuje i při cestě do zahraničí, a to za předpokladu, že pojištěný disponuje takzvanou zelenou kartou. Nevztahuje se na škodu vzniklou na vašem vozidle, kterou způsobíte vlastním zaviněním. Bonusy Ten, kdo jezdí bez nehod, má ze zákona nárok na bonus, což je sleva na pojistném. Při změně pojišťovny nárok na bonus nezaniká a přenáší se na další pojišťovnu. Stačí, aby předešlá pojišťovna vystavila potvrzení o průběhu pojištění. Bonusy za bezeškodní průběh pojištění se sčítají, to znamená čím více měsíců bez nehody, tím větší sleva pro řidiče. Za každý rok může klient obvykle získat slevu ve výši pět procent. Při pětiletém a delším beznehodovém období může celkový bonus vyšplhat až na maximální hranici 25 procent. Plnění pojišťovny V případě nehody či jiného poškození vozidla musí být splněno několik předpokladů, aby vám vznikl nárok na plnění a pojišťovna případnou škodu uhradila, a to: > škodná událost nevznikne v důsledku vašeho zavinění > škodná událost nastane v době trvání pojištění > škodná událost nastane na území těchto států: Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán A Foto čtk, foto na titulní straně profimedia.cz S námi se dálnicím vyhýbat nemusíte. Uzavřete s Generali povinné ručení CarFIX s pojistnou dobou na 3 roky a dostanete jako dárek DÁLNIČNÍ ZNÁMKU na rok Více informací o výhodném povinném ručení pro dobré řidiče na Platnost nabídky od Kdy pojišťovna neplní? Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především v případech, pokud: > škodu utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena > škodu utrpěl jeho manžel/ka nebo osoby, jež s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti > škoda vznikla na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena > škoda vznikla na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe) > škoda vznikla mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebylali způsobena provozem jiného vozidla > škoda vznikla manipulací s nákladem stojícího vozidla > vzniknou náklady poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena > byla škoda způsobena provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích > vznikla jiná škoda než újma na zdraví způsobená vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba. Změna pojišťovny Nevyhovuje-li vám současná pojišťovna, u které máte sjednáno povinné ručení, máte možnost vypovědět pojistnou smlouvu a změnit pojišťovnu. Pojištění však není možné vypovědět kdykoli. Pojistník musí podat výpověď písemně nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. Vypovědět smlouvu o povinném ručení může pojistník také v případě, že pojišťovna upraví výši pojistného, a ten s touto úpravou nesouhlasí. Musí ale výpověď poslat písemně, a to do jednoho měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného. Další případy, kdy může smlouva zaniknout: > změní-li se vlastník vozidla > zanikne-li vozidlo (nastane nezvratná změna znemožňující jeho provoz) > je-li vozidlo vyřazeno z evidence vozidel, přičemž může jít i o vyřazení dočasné (uložení SPZ do depozitu) > je-li vozidlo odcizeno > uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pokud bylo na dobu určitou nezaplacením pojistného (nezaplatí-li majitel vozidla včas pojistné; je upozorněn písemnou upomínkou pojišťovny, kde je stanovena lhůta (minimálně jeden měsíc); po uplynutí lhůty pojistná smlouva zaniká) Novou pojistnou smlouvu je třeba Na rozdíl od povinného ručení havarijní pojištění kryje škody vzniklé na vašem vozidle, a to i v případě, že jste sami viníkem nehody. Havárie Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění s rizikem havárie, pojišťovna vám v případě havárie vyplatí náhradu škody, kterou si na vozidle způsobíte. V případě zavinění druhou osobou lze náhradu škody uplatnit buď z vlastního havarijního pojištění, nebo z povinného ručení viníka. Při sjednání havarijního pojištění si můžete vybrat, zdali bude pojištění platné jen na území ČR případně i sousedních států nebo celé Evropy. Živly Havarijní pojištění zabezpečuje klienta proti velké škále živelních rizik, která mu v souvislosti s vlastnictvím uzavřít do čtrnácti dnů po zániku původní smlouvy. Nepojištěné vozidlo nesmí vyjet na silnici! Jinak hrozí sankce v podobě pokuty ve výši 2500 až 40 tisíc korun a to od správního orgánu (obecní úřad obce s rozšířenou působností). Michal Král Havarijní pojištění a provozem jeho vozidla hrozí. Obvykle je tímto pojištěním kryt požár, výbuch, povodeň, záplava, krupobití, úder blesku, sesuv půdy nebo laviny, pád kamení a vichřice. Jelikož živly nás v posledních letech překvapují čím dál častěji, není moudré je podceňovat. Odcizení vozidla Samostatně je možné pojistit vůz proti odcizení na českém trhu jen u některých pojistitelů, častěji bývá součástí kompletního havarijního pojištění. (viz strana VIII) Doplňková připojištění K havarijnímu pojištění si můžete sjednat i další připojištění. Mezi nejčastější patří připojištění čelního skla či pojištění proti střetu se zvěří nebo vandalismu a podobně. >pol využito materiálu ČAP

3 IV/V Radek Bureš: Cenu povinného ručení lze zafixovat až na tři roky dopředu Pojišťovny se shodují, že příští rok budou muset zdražit povinné ručení. Do cen se promítnou jak známé faktory paušální platby hasičům a odvody do Fondu zábrany škod, tak dopady nového občanského zákoníku. Jaké budou ceny, však zatím nikdo přesně vyčíslit neumí. Naši klienti, kteří jezdí ohleduplně a bez nehod, změnu ceny v souvislosti s novým občanským zákoníkem prakticky nepocítí, rizikoví řidiči musí počítat s výraznějším navýšením, říká vedoucí oddělení pojištění motorových vozidel pojišťovny Generali Radek Bureš. E15: Jaká je situace na trhu s pojištěním aut? Povinné ručení se postupem času přesouvá z role povinného pojištění do role služby, která klientovi pomáhá v řadě nepředvídaných životních situací. Pokud byste se ještě před několika lety zeptali řidičů, jaké bylo hlavní kritérium výběru, pravděpodobně byste se dozvěděli, že cena. Moderní povinné ručení nabízí motoristům řadu rozšířených služeb, které jsou zpravidla poskytovány zdarma. Vyplatí se tak přemýšlet nejen nad cenou, ale i rozsahem poskytovaných služeb a servisem ze strany pojišťovny. E15: V posledních letech v Česku ceny povinného ručení díky konkurenci stále klesaly. Proč nám nyní pojišťovny hrozí zdražením? Za posledních šest let skutečně činil pokles v rámci ČR více než 26 procent. Takový vývoj ale není dlouhodobě udržitelný. Pokud by tento trend pokračoval i do budoucna, mohlo by se klidně stát, že škody nebude z čeho hradit. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že extrémně rychle roste výše škod na zdraví. S tím, jak se zdokonaluje lékařská péče a mění legislativa, jsou nároky vyšší a je jich stále víc. Není neobvyklé, že desítky škod přesahují pět, deset, někdy i třicet pět milionů korun. Jsou i nehody, které přesáhnou 70 milionů korun. Samotní řidiči si to zpravidla neuvědomují, ale náklady na zdravotní péči jsou extrémně vysoké a budou pravděpodobně dál růst. Přístup k riziku stejně jako jeho nacenění tomu musí odpovídat. E15: Co nový občanský zákoník a odvody hasičům? Projeví se nějak v povinném ručení? Nový občanský zákoník přinese nám motoristům možnost více zohlednit případnou nemajetkovou újmu. Předpokládané vyšší škody na straně jedné se však logicky musí projevit i na straně druhé. Nezbytné zvýšení cen se ale prakticky nedotkne zodpovědných řidičů, alespoň těch s povinným ručením od Generali, kterým zároveň velmi rychle narůstá bonus za bezeškodní průběh pojištění. Ti, kteří bourají často, si naopak budou muset připlatit nejvíc. Téměř všech řidičů se však bohužel od prvního ledna dotkne zákonná povinnost odvádět tři procenta z pojistného do Fondu zábrany škod. E15: Lze předeslat, jak bude Generali cenu za povinné ručení stanovovat? Každý řidič je jedinečný. I my se proto snažíme přistupovat ke každému individuálně. Při stanovení ceny vycházíme z detailnějšího pohledu na klienta a společně s důslednou kontrolou poskytnutého bonusu v databázi České kanceláře pojistitelů maximálně zvýhodňujeme řidiče jezdící ohleduplně a bez nehod. Ti pak mohou ušetřit až 70 procent. Zároveň také nově nabízíme možnost sjednat pojištění s fixací ceny povinného ručení na tři roky dopředu. E15: Čeští motoristé rádi porovnávají ceny se zbytkem Evropy. Jak vypadá srovnání aktuálních cen pojištění? Česká republika patří mezi osm evropských zemí s nejnižším pojistným za povinné ručení. Sazby se pohybují kolem 50 procent evropského průměru. Když se podíváme na konkrétní příklad, roční zákonné pojištění Fordu Fiesta z roku 2006 s benzinovým motorem 1.4 o výkonu 59 kw by dnes přišlo v Německu v přepočtu na korun, v Rakousku na , v Polsku na 8327 a v České republice průměrně na 5341 korun. V Generali jej například motoristé z hlavního města mohou při splnění podmínek pořídit už za 4711 korun. E15: Máte už nějaký obecný odhad vývoje cen pro další roky? Zatím by to bylo věštění z křišťálové koule, zejména kvůli nepředvídatelným dopadům nového občanského zákoníku. Konkrétní vyčíslení se zřejmě odvine až od rozhodovací praxe soudů. Generali nabízí motoristům možnost Nový občanský zákoník přinese nám motoristům možnost více zohlednit případnou nemajetkovou újmu. v příštích třech letech jakékoli zvýšení cen zcela eliminovat. Do konce února 2014 bude v prodeji náš nový produkt s názvem CarFIX. Každý motorista, který si toto pojištění sjedná, bude mít záruku stejné výše pojistného po dobu tří let. Navíc při uzavření takové smlouvy obdrží jako dárek dálniční známku pro vozidlo do 3,5 tuny na rok E15: Je možné si v rámci povinného ručení něco připojistit? A jak je to s pojištěním osob řidič, spolujezdec? Uzavřením povinného ručení mohou dnes motoristé získat například pojistnou ochranu pro krytí škod na vozidle způsobených střetem se zvířetem, krytí živelních škod či úrazové pojištění řidiče. Málokdo si totiž uvědomuje, že řidič, který zaviní dopravní nehodu, je jedinou osobou, na kterou se nevztahují náhrady škod na zdraví. Naši klienti mohou navíc již řadu let využívat likvidaci jimi nezpůsobené nehody, pokud mají povinné ručení sjednané v kombinaci s havarijním pojištěním. V takovém případě zlikvidujeme škodu z havarijního pojištění bez vlivu na jeho bonus. >har Nej v povinném ručení Po roce jsme znovu oslovili pojišťovny, které působí na českém trhu a ve své nabídce mají povinné ručení vozidel. Opět jsme jim dali možnost, aby v krátkém textu představily své novinky či ono nej v tomto produktu, respektive to, co považují ve své nabídce pro motoristy za nejpřitažlivější nebo nejvýhodnější na trhu. Allianz povinné ručení chrání nejenom okolí řidiče, ale i jeho samého. Ve variantě Exkluziv je nejvíce výhod na trhu, jinak dostupných pouze v havarijním pojištění. Na podzim Allianz připravila nabídku bezplatného pojištění pro případ krádeže vozidla klientům, kteří si pro svůj automobil sjednávají pouze A povinné ručení. Pojištění je určeno zejména pro vozidla v hodnotě do 100 tisíc korun a je bez spoluúčasti. Ze statistik vyplývá, že 80 procent vozidel jezdí bez havarijního pojištění. Proto jsme pro majitele těchto čtyř pětin vozidel připravili řešení, kterým znovu dostáváme našemu heslu nejvíce výhod v ceně povinného ručení. Nyní k němu dáváme klientům na rok zdarma doplňkové pojištění pro případ odcizení celého vozidla, říká ředitel úseku pojištění vozidel a flotil Allianz Pavel Prokš. povinné ru ení s ochranou proti krádeži S povinným ručením od AXA je možné ušetřit až několik tisíc korun. Sazby jsou odvozené od výkonu motoru. Desetiprocentní slevu je možné získat při roční platbě a až 50 procent může dosáhnout výše slevy za bonus pro dobré řidiče, a to mnohem dříve než po osmi letech jezdění. AXA dále nabízí nadstandardní asistenční služby, které jsou svým rozsahem jedny z nejlepších na trhu. Pošle pomoc do jedné hodiny kdekoli v ČR. Pokud to nestihne, vyplatí na místě klientovi 500 korun. Dále garantuje odtah po nehodě bez limitu po celé ČR, hrazený je odtah i při poruše. Dále například odemkne dveře, když si klient zabouchne klíče v autě, S vámi od A do Z přiveze benzin, když cestou dojde, vymění kolo při defektu na cestě a poskytne také právní asistenci, která je v asistenčních službách zahrnuta bezplatně. Připojištění čelního skla zahrnuje všechna skla. Česká pojišťovna přidala do povinného ručení ochranu rizik, která byla dříve typická pro havarijní pojištění. V nejvyšší variantě tak řidiči získají navíc i pojištění proti odcizení vozidla, živelním událostem a střetu se zvěří, úrazové pojištění pro sebe i ostatní cestující ve vozidle a chytrý telefon s mobilní aplikací Pojišťovna. To vše s jistotou nezměněné ceny po dobu tří let a s vysokým pojistným limitem 150 milionů korun. ZDARMA Inzerce_auta_212x136_10_2013.indd :58:30

4 VI/VII Výhodou je také to, že první zaviněná nehoda nemá žádný vliv na výši bonusu klienta. Povinné ručení od České pojišťovny pak všem klientům poskytuje službu přímé likvidace, tedy vyřízení škody s cizí pojišťovnou. Za jízdu bez nehod mají klienti nárok až na 55procentní bonus, který si mohou převést i od jiných pojišťoven. Bonus za bezeškodní průběh z povinného ručení umožňuje Česká pojišťovna kopírovat také na havarijní pojištění. S více než milionem pojištěných vozidel je ČPP jasnou trojkou na trhu povinného ručení v ČR. Autopojištění Combi Plus II obsahuje segmentované produkty povinného ručení a havarijního pojištění s řadou doplňkových pojištění a výhod. ČPP nabízí také řadu atraktivních připojištění, od pojištění skel až po takzvanou přímou likvidaci. Samozřejmostí jsou asistenční služby. Nabízíme kvalitní produkt a s ním spojené špičkové služby, především servis při pojistných událostech a rychlé vyřízení škody. Díky digitalizovanému zpracování je 90 procent škod vypláceno do 24 hodin od ukončení šetření. Motoristé, kteří si do konce roku u ČPP pojistí své auto, dostanou nejen zdarma úrazové pojištění řidiče a pojištění vozíku nebo malého motocyklu, ale nově mohou získat jako dárek od ČPP celoroční pojištění na cesty nebo pojištění autosedačky včetně úrazového pojištění pro dítě. Navíc slevový voucher na majetkové nebo úrazové pojištění. ČSOB Pojišťovna má v povinném ručení obsaženo mnoho benefitů pro své klienty. Ve všech variantách povinného ručení nabízíme svým klientům zdarma úrazové pojištění řidiče, pojištění osobních věcí řidiče a osob jemu blízkých a široké asistenční služby po celé Evropě při nehodě i poruše. Tyto asistenční služby neustále zdokonalujeme. Jako jedna z prvních pojišťoven jsme do povinného ručení přidali i přímou likvidaci (tedy vyřízení škody za našeho poškozeného klienta klientem jiné pojišťovny). Ve variantě pojištění povinného ručení Premiant máme jako jediná pojišťovna na trhu obsaženo pojištění škod na vlastním vozidle v případě, že náš klient způsobil svým vozidlem škodu někomu dalšímu. Od září také nabízíme unikátní možnost úrazového pojištění pro řidiče s názvem Rento. Řidič je pojištěn při řízení jakéhokoli vozidla a v případě závažného úrazu mu bude přiznána doživotní stálá měsíční renta až do výše korun. Každý řidič je jedinečný. I my se proto snažíme přistupovat ke každému individuálně. Při stanovení ceny povinného ručení vycházíme z detailního pohledu na klienta a společně s důslednou kontrolou poskytnutého bonusu v databázi ČKP maximálně zvýhodňujeme řidiče jezdící ohleduplně a bez nehod. Ti pak mohou ušetřit až 70 procent. Zároveň nabízíme možnost sjednat pojištění s fixací ceny. Každý motorista, který do konce února 2014 uzavře u Generali povinné ručení CarFIX, bude mít záruku stejné výše pojistného po dobu tří let. Kromě jiného získá i vysoké krytí škod na zdraví a majetku ve výši 150 milionů korun a úrazové pojištění řidiče. Málokdo si totiž uvědomuje, že řidič, který zaviní dopravní nehodu, je jedinou osobou, na kterou se nevztahují náhrady škod na zdraví. Navíc při uzavření povinného ručení CarFIX obdrží jako dárek dálniční známku pro vozidlo do 3,5 tuny na rok Od začátku roku máme nový produkt Autopojištění, ve kterém je možné sjednat povinné ručení a havarijní pojištění na jedné smlouvě, nebo naopak pojistit jen jedno riziko samostatně. Povinné ručení je možné sjednat ve dvou variantách: STANDARD (s limity plnění 35/35) nebo NADSTAN- DARD (limity plnění 70/70). V obou variantách je zdarma zahrnuta základní asistenční služba a úrazové pojištění posádky vozidla. Možná připojištění: > dvě varianty nadstandardní asistence, > živel, střet se zvěří, > odcizení, > čelní sklo nebo všechna skla, > úrazové pojištění posádky vozidla nad základní limit, > věci osobní potřeby nebo věci určené k podnikání. Bonus přiznáváme do 60 procent, do výše 50 procent bonus převádíme i na havarijní pojištění. U fyzických osob je možné bonus uplatnit až na pět vozidel. U varianty NADSTAN- DARD je první škoda bez vlivu na bonus. Poskytujeme slevy za roční platbu, věk a místo pojištění, držitelům průkazu ZTP a dobrovolným hasičům. Povinné ručení je jednou z oblastí, ve kterých je Slavia pojišťovna historicky nejúspěšnější. Kromě osobního přístupu a příznivých cen nabízíme všem řidičům k povinnému ručení i dva cenné bonusy. Konkrétně jde o cestovní Europojištění a pojištění dopravních pokut Kryštof. Obě tato pojištění dáváme k povinnému ručení zcela zdarma na dobu jednoho roku a klientům tak ušetříme až několik tisíc ročně, v případě pojistné události samozřejmě i výrazně vyšší částky. Při uzavření povinného ručení on-line na stránkách Slavia pojišťovny mohou klienti získat z ceny povinného ručení slevu až 15 procent. Všem klientům nabízíme i širokou škálu rozšiřujících připojištění například asistenční služby, pojištění skel vozidla, pojištění střetu se zvěří, úrazu řidiče či posádky nebo zničení zavazadel. Triglav pojišťovna nabízí svým klientům povinné ručení s vynikajícími asistenčními službami a bezkonkurenčním bonusovým systémem. Bonusový systém Triglav pojišťovny je na českém trhu nejvýhodnější. Nabízí nejvyšší bonus 60 procent a zároveň výši tohoto bonusu mohou klienti dosáhnout nejrychleji již po 84 měsících. Žádná z jiných pojišťoven nenabízí vyšší maximální bonus rychleji. Triglav pojišťovna dbá i na pohodlí a bezpečnost svých klientů. Nabízí nejvyšší limity poskytování asistenčních služeb v České republice i zahraničí. Asistenční služba ZÁKLAD, která je bezplatnou součástí pojištění, nabízí klientům např. asistenční pomoc v zahraničí při opravě vozidla do limitu 30 tisíc korun. Asistenční služba PLUS tuto asistenční pomoc ještě dále rozšiřuje a právem patří mezi nejvyhledávanější asistenční služby na českém trhu. V roce 2012 bylo registrováno vozidel. Počet pojištěných povinným ručenín (POV) bylo Takže vozů se vloni případně prohánělo po českých a moravských silnicích bez POV UNIQA SafeLine Rent+ kombinuje asistenci pro motoristy s telematikou. Představuje nejvyšší zabezpečení pro posádku i auto v ČR: Při nehodě se aktivuje nárazové čidlo, které samo předá do asistenční centrály signál o nárazu a poloze vozu. Centrála zajistí potřebnou pomoc. Při odcizení vozu klient kontaktuje asistenční centrálu s žádostí o vyhledání. Polohu auta nahlásí policii a ta vozidlo vrátit majiteli. UNIQA SafeLine Rent+ umí optimalizovat výši pojistného podle najetých kilometrů. Řidiči s méně než 20 tisíc kilometrů ročně ušetří až 25 procent na povinném ručení i havarijním pojištění. Nouzové tlačítko pro jakoukoli krizi na cestě defekt nebo náhlou nevolnost. Asistence zajistí pomoc přímo na místě. Zpětná analýza nehody, třeba v zájmu prokázání neviny a zachování bonusu. Palubní jednotku klient dostane do bezplatného pronájmu na dobu pojistné smlouvy. UNIQA SafeLine Rent+ byla veřejností zvolena v září 2013 Pojišťovacím inovátorem v rámci soutěže Nejlepší pojišťovna. Povinné ručení ProAuto od pojišťovny Wüstenrot se vyznačuje nadstandardně rychlým nárůstem bonusu za bezeškodný průběh pojištění. Již po dvou letech činí 30 procent a i v dalších letech se pohybuje nad průměrem trhu. Nejvyšší bonus činí 60 procent, což je na trhu maximální a ne zcela běžná výše. Výhodou povinného ručení Pro- Auto je Multibonus, tedy obchodní sleva, která je poskytována ve výši bonusu u prvního pojištěného auta až na další tři vozy v rodině a je převoditelná i na manžela/manželku, druha/družku. Naprosto ojedinělé je povinné ručení ProAuto svou možností kdykoli smlouvu vypovědět bez udání důvodu a bez poplatku. Poslední novinkou je rozšíření nabídky připojištění o živelní připojištění včetně rizika střetu se zvířetem a připojištění odcizení vozidla. Povinné ručení ProAuto lze velmi jednoduše sjednat on-line přes internet nebo po telefonu. A Mercedes-Benz nabízí kompletní autopojištění za 1,99% Společnost Mercedes-Benz Financial Services je významným hráčem na trhu nejen v oblasti financování vozidel Mercedes-Benz, ale také pojištění. Kromě běžných pojistných produktů přináší zákazníkům zajímavé inovativní produkty za velmi příznivých podmínek. Příkladem může být Mercedes-Benz Autopojištění KOMPLET. Jedná se, jak již název produktu napovídá, o kompletní pojištění vozidla, které obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení a pojištění GAP (pojištění na fakturovanou cenu), díky kterému v případě odcizení vozidla nebo tzv. totální škody získá majitel vozu pojistné krytí škody až do výše pořizovací ceny nového vozidla a to včetně spoluúčasti. V rámci akční nabídky připravené ve spolupráci s importérem Mercedes-Benz pro vozy třídy A, B, CLA, GLK a E mohou zákazníci s bezeškodním průběhem minimálně 60 měsíců získat Mercedes-Benz Autopojištění Komplet se sazbou pouze 1,99 % z ceny vozu až na dobu 5 let. Výhoda nízké sazby je zachována na takto dlouhou dobu bez ohledu na to, jak se případně budou zvyšovat sazby pojistných produktů na trhu, na což v posledních měsících pojišťovny hlasitě upozorňují. To se samozřejmě vztahuje na všechny smlouvy, které zákazník uzavře v rámci financování. Další výraznou výhodou, kterou MBFS zákazníkům poskytuje zdarma ke smlouvám o financování na téměř celou řadu modelů osobních vozů Mercedes-Benz, je i prodloužení záruky o další dva roky nad rámec zákonné dvouleté záruky výrobce. V podstatě se také jedná o určitou formu pojištění, protože náklady na záruční opravy provedené ve 3. a 4. roce nese pojišťovna a ne výrobce. Tuto skutečnost ale majitel vozu vůbec nezaznamená, protože veškeré postupy při uplatňování záruky a rovněž její rozsah zůstávají stejné po celou dobu 4 let. A UNIQA SafeLine první autopojištění, které umí zachránit život. Záchrana při nehodě Nepřetržitý dohled nad vozidlem Platba pojistného podle ujetých km Slevy za maximální zabezpečení Pojištění vozidel UNIQA mercedes-benz_212x91.indd :40:10

5 VIII/IX Internetové srovnávače autopo jištění Obliba internetových srovnávačů cen obecně výrazně roste. Týká se to i srovnávačů pojištění. Avšak v tomto případě nejde jen o srovnání cen, ale i o přehledu produktu. Zároveň lze uskutečnit pojištění přímo na portálu. Přestože pojistné srovnávače srovnávají především podle ceny, jejich úloha je od standardních srovnávačů (srovnávající elektroniku, bílé zboží či mobilní telefony) odlišná. U standardních je zapotřebí pouze usnadnit v obrovském množství produktů a nabídek výběr a také se jedná o relativně homogenní produkty. V pojišťovnictví je však vše ušito na A míru předmětu pojištění, tedy zde automobilu. Zejména v povinném ručení existují desetitisíce variant, což jednotlivé srovnávače musí utřídit, a tím je to i složitější. Zároveň většina nabízí uskutečnit pojištění přímo u nich. Nespornou výhodou srovnávačů je velmi rychlý přehled o situaci na trhu a rychlé sjednání. Po srovnání portfolia pojišťoven si pak klient může v případě dotazů popovídat se specialistou o svých konkrétnějších potřebách. V tom se domnívám, že je základní poslání srovnávačů, říká Tomáš Voharčík, ředitel Top-Pojištění.cz. Specifikum povinného ručení Zatím je nejrozšířenější srovnání povinného ručení ať už z pohledu pojišťoven, tak samotných srovnávačů. Předně klienta sjednávající Vaše auto zůstane vaše si povinné ručení příliš nezajímá, jakým způsobem bude druhá strana uspokojena, má především zájem na tom, aby neplatil za pojištění zbytečně mnoho. Hlavním měřítkem je tak stále pro většinu klientů cena a ta na internetu vyhrává. Hlavním měřítkem je stále pro většinu klientů cena V podstatě to vypadá, jako by díky srovnávačům docházelo k distorzi cen. To je ze strany pojišťoven často srovnávačům vyčítáno. ESA Nelze srovnávat jen cenu ESA V 1 Nicméně ceny jsou upravovány zejména v závislosti na konkurenčním boji pojišťoven a jejich cenové ESA V 2 ESA RC R R PLUS RS aktivní rádiový vyhledávací systém ukradených RSG vozidel VISION 98% ÚSPĚŠNOST VISION NALEZENÍ VOZIDLA 1 VOZIDLO VISION VRÁTÍME 2 OBVYKLE DO 2 HODIN MAX ecall TRAFFIC INFORMATION AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA DO FLOATING CAR DATA RADIO ASSET TRACKING DAVO CAR 2 politice. Tomu kdysi odpovídaly jednotlivé produkty, které si byly velmi podobné. Avšak poslední dobou dochází k vytváření takzvaných balíčků, kdy v ceně pojištění je ještě řada doplňkových produktů jako pojištění skla, zavazadel a podobně. Dražší pojištění tak přináší většinou i více služeb. Zde je oprávněná obava pojišťoven, že se srovnává nesrovnatelné. Řada velkých pojišťoven proto v minulém roce ukončila spolupráci se srovnávači. Pro některé to byl citelný zásah do samotného porovnání, protože srovnání několika málo nabídek již nemůže poskytnout relevantní obraz. Přestože se internetoví zákazníci orientují po ceně a odchozí pojišťovny byly s cenovou nabídkou v horní polovině spektra, menší srovnávače tím utrpěly na vypovídací schopnosti a v podstatě nyní paběrkují. To se však netýká velkých hráčů, ti na situaci adekvátně reagovali některými změnami. Například top-pojisteni.cz se vydalo cestou srovnání produktů podle kvality, tedy poskytnutím jiného měřítka, než je cena. Hodnotíme více než 200 atributů například výši limitů na zdraví a majetek, kvalitu asistenční služby, limity a cenu u připojištění skla a podobně. Považujeme za férové, aby k cenovému srovnání bylo také srovnání kvality, které s cenou úzce souvisí. Levné pojištění bývá zpravidla méně kvalitní a naopak, upozorňuje Voharčík. Na to velké pojišťovny slyší, a tak se situace dnes konsoliduje a většinou se vracejí zpět. Internetová doba Ve světě se on-line pojištění začalo prosazovat ruku v ruce s rozmachem internetu do běžných Havarijní pojištění Podle statistik policie je každých 43 minut odcizeno v České republice jedno vozidlo. Denně je pak ukradeno průměrně 33 vozidel v hodnotě bezmála čtyř milionů korun. Riziko krádeže hrozí řidičům aut primárně ve velkých městech či v příhraničních oblastech. Běžné povinné ručení hradí pouze škodu, kterou při dopravní nehodě způsobíte jinému účastníkovi provozu. K ochraně vozidla pro případ odcizení slouží havarijní pojištění. Žádné vozidlo nelze proti krádeži stoprocentně zabezpečit, proto pamatujte na vhodně uzavřené havarijní pojištění. Samostatně je na českém trhu možné pojistit vůz proti odcizení jen u některých pojišťoven, obvykle bývá toto pojištění součástí kompletního havarijního pojištění. Pojištění proti krádeži dnes ale může být i součástí některých exkluzivních produktů povinného ručení. Pojištění proti odcizení a krádeži vozidla kompenzuje škody v případě domácností. Takže v ekonomicky vyspělejších zemích je tento způsob prodeje již nedílnou součástí akvizičního procesu pojišťoven. A v některých zemích například ve Velké Británii a v Maďarsku je to naprosto dominantní prvek při sjednávání pojištění vozidel. Mohlo by se předpokládat, že na portály chodí pouze nebo převážně mladí lidé. Ale podle provozovatelů je dnes věk naprosto nerozhodující. Naším prvním zákazníkem byla v roce 2005 dvaašedesátiletá dáma ze Znojma, podotýká Voharčík. Zákazník však nemá volbu jen u pojišťoven, ale i u srovnávačů. V současné době je jich na českém trhu poměrně velké množství, z těch větších je to například top-pojištění. cz, povinné-ručení.com, srovnavac. cz, epojisteni.cz, klikpojisteni.cz a další. >mik krádeže celého vozidla, krádeže součástí vozidla i krádeže jeho vybavení. Cenu pojistného ovlivňuje několik faktorů, především značka a typ vozidla, pořizovací cena vozidla a jeho stáří. U některých pojistitelů hraje roli i místo bydliště nebo způsob využití vozidla, základní cenu pojistného pak může snížit bezeškodní průběh či v případě pojištění proti odcizení zabezpečení vozu, vysvětluje specialistka pro pojištění motorových vozidel Marcela Machová z České asociace pojišťoven. Dojde-li k odcizení vozidla, pojišťovna plní ve výši obvyklé ceny vozidla v době pojistné události. >pol A

6 X/XI Bronislav Bůšek: Zabezpečíme jakýkoli typ auta Na dokonalé zabezpečení aut se specialisté dívají poměrně skepticky, ale přesto existují systémy, která dosahují téměř stoprocentní jistoty návratu odcizeného vozidla. V Česku to je především zařízení Sherlog. Úspěšné dohledání závisí i na chování majitele zabezpečeného vozidla, upozorňuje v rozhovoru Bronislav Bůšek obchodní ředitel Secar Bohemia Group Sherlog Security. E15: Lze vůbec stoprocentně zabezpečit auto proti krádeži? Myslím si, že nikdo nemůže říct, že umí auto zabezpečit proti krádeži na sto procent, ale je možné díky zabezpečení Sherlog toto riziko omezit na zanedbatelné minimum. Zařízení Sherlog funguje na bázi rádiové technologie, čímž je imunní proti rušičkám signálu GPS/GSM, kterou zloději používají při krádežích vozidel pro vyřazení bezpečnostního zařízení z provozu. Sherlog má velmi vysokou úspěšnost při vyhledávání vozidel a dle dlouhodobých statistik se pohybuje nad hranicí 98 procent. Úspěšné dohledání do jisté míry závisí i na chování majitele zabezpečeného vozidla účastí na pravidelných ročních revizích, pravidelným hlášením servisních prohlídek a mlčenlivosti o zabezpečení vozu zařízením, které je ukryté někde pod kapotou. E15: S jakým autem, respektive kdy by se měl rozhodnout majitel vozu využít vašeho produktu a služeb? Naše firma je schopna zabezpečit jakýkoli typ auta. Samozřejmě v našem portfoliu jsou především dražší vozidla prémiových značek, která jsou vzhledem ke své ceně lákadlem pro zloděje. Doporučuji zákazníkům, aby si své vozidlo zabezpečili vyhledávacím zabezpečením Sherlog ihned při koupi vozidla. Jedině tak nedají zlodějům šanci, aby je okradli o vůz, respektive tímto získají klid a jistotu, že pokud nějaký lump se bude chtít zmocnit jejich vozidla, tak jim systém SHERLOG zajistí, že budou mít vozidlo zpět ve velmi krátké době, zpravidla do dvou hodin od nahlášení zmizení vozidla. Rozhodnutí o zabezpečení vozidla se netýká jenom majitelů nových a drahých vozidel. V dnešní době je u zlodějů velmi výnosné krást starší vozidla, rozebrat je a rozprodat pak na náhradní díly. E15: Co všechno mimo zabezpečení váš zákazník koupí Sherlog získá? Jak jsem již uvedl, získá především klid a jistotu, že se mu vozidlo v případě krádeže vrátí. Získá však také nemalou finanční slevu na havarijním pojištění. Například v případě pojištění vozidla u pojišťovny Kooperativa má zákazník v prvním roce pojištění slevu na havarijním pojištění pro případ odcizení až 75 procent a v následujících letech 20 procent z ceny pojistného. Také se stane díky koupi zařízení Sherlog členem Sherlog clubu a může čerpat z mnoha výhod u našich obchodních partnerů, od slevy na pohonné hmoty až po výměnu pneumatik. E15: Funguje váš systém i v zahraničí? Rádiový systém sice nefunguje v zahraničí, mimo Slovensko, Litvu a několik dalších zemí, ale dá se doplnit jednotkou GPS/GSM. Toto zařízení se prodává pod obchodním názvem Sherlog RSG. Jde o kombinaci, která je ve svém důsledku pro zloděje vražedná, neboť i když vozidlo odcizují s rušičkou signálu GPS/GSM, tak je tento systém jištěn rádiovým zařízením, které lze buď z vozidla, nebo vyhledávacího letadla dálkově aktivovat a rušené odcizené vozidlo bez problémů dohledat a vrátit majiteli. Abychom se co nejdříve dostali k odcizenému vozidlu v cizině, tak jsme se v roce 2003 stali členy mezinárodní organizace Eurowatch, která se zabývá vyhledáváním odcizených vozidel v Evropě až po Ural a v severní Africe. Společnost Secar Bohemia se stala takzvaným NSP (národním poskytovatelem služby) pro ČR. Od této doby jsme ve spolupráci s touto organizací dohledali několik odcizených vozidel zejména v Bulharsku, Maďarsku, SRN a Rumunsku. Zásah místní policie byl rychlý a profesionální a netrval více než hodinu. Náš klient, který se dostal v cizině do problémů, komunikoval pouze s naší centrálou v Praze, která všechny věci až do vrácení nalezeného vozidla řešila s příslušným NSP země, kde se událost stala. >pol A Ford Mondeo Ford Mondeo Sen o prostoru, pohodlí a bezpečí, který se stal skutečností. již za Kč měsíční splátka Kč** A Chytrá asistence umí zachránit motoristovi život Inteligentní telematická asistence k autopojištění UNIQA SafeLine umí více, než je u nás obvyklé. Především chrání posádku vozu během jízdy. V případě nehody často rozhoduje o záchraně života a zdraví prvních pár minut. Je důležité, aby se k Vám pomoc dostala včas. Asistence UNIQA SafeLine je schopna díky nárazovému čidlu ve vozidle napojenému přes satelit na asistenční centrálu předat informaci o kolizi okamžitě operátorům, kteří Vás kontaktují na mobil, zda nepotřebujete pomoc. Pokud se to nezdaří, posílají na přesně lokalizované místo záchranu ihned. Asistence funguje 24 hodin denně v celé Evropě. UNIQA SafeLine rovněž nepřetržitě hlídá Vaše zaparkované vozidlo. To se hodí všem, kdo svůj dražší vůz parkují venku. Anebo mají ke svému autu bližší vztah. Pořád bohužel platí, že každých 45 minut je v ČR odcizen další vůz. S palubní jednotkou k UNIQA Safe- Line stačí nahlásit ztrátu auta asistenční centrále. Operátor vůz lokalizuje a za pomoci policie Vám ho vrátí zpět. Doposud byla v řádu hodin vrácena všechna vozidla odcizená v ČR a vybavená touto telematickou asistencí. Součástí UNIQA SafeLine je i užitečné nouzové tlačítko pro případ nevolnosti nebo defektu za jízdy. Stiskne-li ho řidič, centrála se s ním spojí a operativně řeší optimální pomoc pro danou situaci, včetně odstranění závady na místě nebo odtahu. A tím to nekončí: UNIQA SafeLine umí jako první systém na trhu spočítat pojistné podle ujetých kilometrů. A to je opravdová cenová revoluce. Každý, kdo ujede ročně méně než km, ušetří až 25 % za povinné ručení i havarijní pojištění! Více informací o UNIQA SafeLine najdete na včetně názorného videa. Kombinovaná spotřeba pro model Mondeo: 4,3 7,9 l/100 km; emise CO 2 : g/km. Foto je pouze ilustrační. Cena je uvedena včetně DPH. Aktuální nabídka platí do odvolání. * Vyjma základní verze Core Plus. ** Se značkovým úvěrem Super Zero od Ford Credit se zálohou 40 % za Kč měsíčně včetně pojištění. Nulové navýšení, připojištění všech skel zdarma. Více informací na

7 Soutěžte s časopisem MOJE PSYCHOLOGIE VYHRAJTE osobní automobil Hyundai i20 Velká narozeninová SMS soutěž o auto, pobyt na horách, hodinky, parfémy a další ceny v hodnotě Kč! Ilustrační foto Soutěž najdete v listopadovém vydání. V prodeji od 4. listopadu.

OBSAH: Proč zvolit vyšší limit POV... 15-16 Motivace k platbě a podepsání smlouvy... 16

OBSAH: Proč zvolit vyšší limit POV... 15-16 Motivace k platbě a podepsání smlouvy... 16 Manuál k hovoru OBSAH: Struktura hovoru... 1 CS možné situace... 2 Představení - bublina č. 1... 2 Představení - bublina č. 2... 2 Představení - bublina č. 3... 3 Získání informací o voze a potřebách klienta...

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

KOUPĚ OJETINY NENÍ RIZIKOVÁ, POKUD ZNÁTE TATO PRAVIDLA

KOUPĚ OJETINY NENÍ RIZIKOVÁ, POKUD ZNÁTE TATO PRAVIDLA 5. vydání 2014 SOVA JE S VÁMI JIŽ 10 LET KOUPĚ OJETINY NENÍ RIZIKOVÁ, POKUD ZNÁTE TATO PRAVIDLA NENÍ PRÁVĚ VAŠE AUTO KRADENÉ? ODHALTE OPRAVU TĚŽKÉ HAVÁRIE! JAK JSOU OMLAZOVÁNY AUTOMOBILY? POZOR NA DOVEZENÉ

Více

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží

Obsah Obsah. z několika Start nabízených pojištění variant: proti škodám živelním. Student krádeží vloupáním a loupeží Pojištění majetku a odpovědnosti Pojištění DOMOVA 2014 2015 T. č. 9845 01/2015 T. č. 9845 01/2014 MHA Pojištění Pojištění chrání chrání Vás Vás a Vaše a Vaše blízké blízké a a zachová zachová Váš Váš životní

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete s Vaším pojištěním plně

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění SVĚT VPP CP 07/2014 Výklad pojmů Druhy pojištění Vznik, změny, trvání a konec pojištění Zánik pojištění Hranice pojistného plnění a vícenásobné pojištění

Více

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část

UCZ/Ces/14. Všeobecné pojistné podmínky. pro cestovní pojištění. Obecná část Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA DPP SKLO A/10

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA DPP SKLO A/10 b) skrytý vypínač, tj. zařízení pro přerušení elektrického obvodu motoru vozidla, které tímto přerušením blokuje startér, zapalování či jiné zařízení znemožňující pohyb vozidla, c) autoalarm, tj. elektronické

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás

Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Pojištění jízdních kol Užijte si jízdu a starosti nechte na nás Doporučuje Josef Dressler www.ervpojistovna.cz Proč ERV pojišťovna? kvalita služeb je vždy na prvním místě silné mezinárodní zázemí nejširší

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více