Povinnost uzavřít pojištění má

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povinnost uzavřít pojištění má"

Transkript

1 auto pojištění

2 II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Markéta Podhrazská, manažerka přílohy Dlouhá historie. Pojištění typu povinného ručení se uzákonilo pro všechna motorová vozidla registrovaná v Československé republice v roce 1935 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Uzavření povinného ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je stanoveno zákonem. Každý, kdo chce vozidlo užívat na pozemní komunikaci, musí mít uzavřenou smlouvu o povinném ručení u některé z pojišťoven. Není proto od věci si pár informací o tomto pojištění zopakovat. Povinnost uzavřít pojištění má každý majitel motorového vozidla. V případě jejího nesplnění mu hrozí pokuta až do výše 40 tisíc korun. Ten, kdo neuzavře pojistku a způsobí vozidlem druhému škodu na zdraví nebo na majetku, bude muset uhradit veškerou škodu z vlastních prostředků. Pojištění odpovědnosti kryje riziko škod, jež způsobíte třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Jeho platnost se vztahuje i při cestě do zahraničí, a to za předpokladu, že pojištěný disponuje takzvanou zelenou kartou. Nevztahuje se na škodu vzniklou na vašem vozidle, kterou způsobíte vlastním zaviněním. Bonusy Ten, kdo jezdí bez nehod, má ze zákona nárok na bonus, což je sleva na pojistném. Při změně pojišťovny nárok na bonus nezaniká a přenáší se na další pojišťovnu. Stačí, aby předešlá pojišťovna vystavila potvrzení o průběhu pojištění. Bonusy za bezeškodní průběh pojištění se sčítají, to znamená čím více měsíců bez nehody, tím větší sleva pro řidiče. Za každý rok může klient obvykle získat slevu ve výši pět procent. Při pětiletém a delším beznehodovém období může celkový bonus vyšplhat až na maximální hranici 25 procent. Plnění pojišťovny V případě nehody či jiného poškození vozidla musí být splněno několik předpokladů, aby vám vznikl nárok na plnění a pojišťovna případnou škodu uhradila, a to: > škodná událost nevznikne v důsledku vašeho zavinění > škodná událost nastane v době trvání pojištění > škodná událost nastane na území těchto států: Albánie, Andora, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Írán, Izrael, Irsko, Island, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Moldávie, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Velká Británie, Německo, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Vatikán A Foto čtk, foto na titulní straně profimedia.cz S námi se dálnicím vyhýbat nemusíte. Uzavřete s Generali povinné ručení CarFIX s pojistnou dobou na 3 roky a dostanete jako dárek DÁLNIČNÍ ZNÁMKU na rok Více informací o výhodném povinném ručení pro dobré řidiče na Platnost nabídky od Kdy pojišťovna neplní? Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především v případech, pokud: > škodu utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena > škodu utrpěl jeho manžel/ka nebo osoby, jež s ním žily v době vzniku škodné události ve společné domácnosti > škoda vznikla na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena > škoda vznikla na věcech přepravovaných tímto vozidlem (s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe) > škoda vznikla mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, nebylali způsobena provozem jiného vozidla > škoda vznikla manipulací s nákladem stojícího vozidla > vzniknou náklady poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů ze zákonného pojištění v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena > byla škoda způsobena provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou škody způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích > vznikla jiná škoda než újma na zdraví způsobená vlastníku vozidla provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba. Změna pojišťovny Nevyhovuje-li vám současná pojišťovna, u které máte sjednáno povinné ručení, máte možnost vypovědět pojistnou smlouvu a změnit pojišťovnu. Pojištění však není možné vypovědět kdykoli. Pojistník musí podat výpověď písemně nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. Vypovědět smlouvu o povinném ručení může pojistník také v případě, že pojišťovna upraví výši pojistného, a ten s touto úpravou nesouhlasí. Musí ale výpověď poslat písemně, a to do jednoho měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného. Další případy, kdy může smlouva zaniknout: > změní-li se vlastník vozidla > zanikne-li vozidlo (nastane nezvratná změna znemožňující jeho provoz) > je-li vozidlo vyřazeno z evidence vozidel, přičemž může jít i o vyřazení dočasné (uložení SPZ do depozitu) > je-li vozidlo odcizeno > uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pokud bylo na dobu určitou nezaplacením pojistného (nezaplatí-li majitel vozidla včas pojistné; je upozorněn písemnou upomínkou pojišťovny, kde je stanovena lhůta (minimálně jeden měsíc); po uplynutí lhůty pojistná smlouva zaniká) Novou pojistnou smlouvu je třeba Na rozdíl od povinného ručení havarijní pojištění kryje škody vzniklé na vašem vozidle, a to i v případě, že jste sami viníkem nehody. Havárie Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění s rizikem havárie, pojišťovna vám v případě havárie vyplatí náhradu škody, kterou si na vozidle způsobíte. V případě zavinění druhou osobou lze náhradu škody uplatnit buď z vlastního havarijního pojištění, nebo z povinného ručení viníka. Při sjednání havarijního pojištění si můžete vybrat, zdali bude pojištění platné jen na území ČR případně i sousedních států nebo celé Evropy. Živly Havarijní pojištění zabezpečuje klienta proti velké škále živelních rizik, která mu v souvislosti s vlastnictvím uzavřít do čtrnácti dnů po zániku původní smlouvy. Nepojištěné vozidlo nesmí vyjet na silnici! Jinak hrozí sankce v podobě pokuty ve výši 2500 až 40 tisíc korun a to od správního orgánu (obecní úřad obce s rozšířenou působností). Michal Král Havarijní pojištění a provozem jeho vozidla hrozí. Obvykle je tímto pojištěním kryt požár, výbuch, povodeň, záplava, krupobití, úder blesku, sesuv půdy nebo laviny, pád kamení a vichřice. Jelikož živly nás v posledních letech překvapují čím dál častěji, není moudré je podceňovat. Odcizení vozidla Samostatně je možné pojistit vůz proti odcizení na českém trhu jen u některých pojistitelů, častěji bývá součástí kompletního havarijního pojištění. (viz strana VIII) Doplňková připojištění K havarijnímu pojištění si můžete sjednat i další připojištění. Mezi nejčastější patří připojištění čelního skla či pojištění proti střetu se zvěří nebo vandalismu a podobně. >pol využito materiálu ČAP

3 IV/V Radek Bureš: Cenu povinného ručení lze zafixovat až na tři roky dopředu Pojišťovny se shodují, že příští rok budou muset zdražit povinné ručení. Do cen se promítnou jak známé faktory paušální platby hasičům a odvody do Fondu zábrany škod, tak dopady nového občanského zákoníku. Jaké budou ceny, však zatím nikdo přesně vyčíslit neumí. Naši klienti, kteří jezdí ohleduplně a bez nehod, změnu ceny v souvislosti s novým občanským zákoníkem prakticky nepocítí, rizikoví řidiči musí počítat s výraznějším navýšením, říká vedoucí oddělení pojištění motorových vozidel pojišťovny Generali Radek Bureš. E15: Jaká je situace na trhu s pojištěním aut? Povinné ručení se postupem času přesouvá z role povinného pojištění do role služby, která klientovi pomáhá v řadě nepředvídaných životních situací. Pokud byste se ještě před několika lety zeptali řidičů, jaké bylo hlavní kritérium výběru, pravděpodobně byste se dozvěděli, že cena. Moderní povinné ručení nabízí motoristům řadu rozšířených služeb, které jsou zpravidla poskytovány zdarma. Vyplatí se tak přemýšlet nejen nad cenou, ale i rozsahem poskytovaných služeb a servisem ze strany pojišťovny. E15: V posledních letech v Česku ceny povinného ručení díky konkurenci stále klesaly. Proč nám nyní pojišťovny hrozí zdražením? Za posledních šest let skutečně činil pokles v rámci ČR více než 26 procent. Takový vývoj ale není dlouhodobě udržitelný. Pokud by tento trend pokračoval i do budoucna, mohlo by se klidně stát, že škody nebude z čeho hradit. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že extrémně rychle roste výše škod na zdraví. S tím, jak se zdokonaluje lékařská péče a mění legislativa, jsou nároky vyšší a je jich stále víc. Není neobvyklé, že desítky škod přesahují pět, deset, někdy i třicet pět milionů korun. Jsou i nehody, které přesáhnou 70 milionů korun. Samotní řidiči si to zpravidla neuvědomují, ale náklady na zdravotní péči jsou extrémně vysoké a budou pravděpodobně dál růst. Přístup k riziku stejně jako jeho nacenění tomu musí odpovídat. E15: Co nový občanský zákoník a odvody hasičům? Projeví se nějak v povinném ručení? Nový občanský zákoník přinese nám motoristům možnost více zohlednit případnou nemajetkovou újmu. Předpokládané vyšší škody na straně jedné se však logicky musí projevit i na straně druhé. Nezbytné zvýšení cen se ale prakticky nedotkne zodpovědných řidičů, alespoň těch s povinným ručením od Generali, kterým zároveň velmi rychle narůstá bonus za bezeškodní průběh pojištění. Ti, kteří bourají často, si naopak budou muset připlatit nejvíc. Téměř všech řidičů se však bohužel od prvního ledna dotkne zákonná povinnost odvádět tři procenta z pojistného do Fondu zábrany škod. E15: Lze předeslat, jak bude Generali cenu za povinné ručení stanovovat? Každý řidič je jedinečný. I my se proto snažíme přistupovat ke každému individuálně. Při stanovení ceny vycházíme z detailnějšího pohledu na klienta a společně s důslednou kontrolou poskytnutého bonusu v databázi České kanceláře pojistitelů maximálně zvýhodňujeme řidiče jezdící ohleduplně a bez nehod. Ti pak mohou ušetřit až 70 procent. Zároveň také nově nabízíme možnost sjednat pojištění s fixací ceny povinného ručení na tři roky dopředu. E15: Čeští motoristé rádi porovnávají ceny se zbytkem Evropy. Jak vypadá srovnání aktuálních cen pojištění? Česká republika patří mezi osm evropských zemí s nejnižším pojistným za povinné ručení. Sazby se pohybují kolem 50 procent evropského průměru. Když se podíváme na konkrétní příklad, roční zákonné pojištění Fordu Fiesta z roku 2006 s benzinovým motorem 1.4 o výkonu 59 kw by dnes přišlo v Německu v přepočtu na korun, v Rakousku na , v Polsku na 8327 a v České republice průměrně na 5341 korun. V Generali jej například motoristé z hlavního města mohou při splnění podmínek pořídit už za 4711 korun. E15: Máte už nějaký obecný odhad vývoje cen pro další roky? Zatím by to bylo věštění z křišťálové koule, zejména kvůli nepředvídatelným dopadům nového občanského zákoníku. Konkrétní vyčíslení se zřejmě odvine až od rozhodovací praxe soudů. Generali nabízí motoristům možnost Nový občanský zákoník přinese nám motoristům možnost více zohlednit případnou nemajetkovou újmu. v příštích třech letech jakékoli zvýšení cen zcela eliminovat. Do konce února 2014 bude v prodeji náš nový produkt s názvem CarFIX. Každý motorista, který si toto pojištění sjedná, bude mít záruku stejné výše pojistného po dobu tří let. Navíc při uzavření takové smlouvy obdrží jako dárek dálniční známku pro vozidlo do 3,5 tuny na rok E15: Je možné si v rámci povinného ručení něco připojistit? A jak je to s pojištěním osob řidič, spolujezdec? Uzavřením povinného ručení mohou dnes motoristé získat například pojistnou ochranu pro krytí škod na vozidle způsobených střetem se zvířetem, krytí živelních škod či úrazové pojištění řidiče. Málokdo si totiž uvědomuje, že řidič, který zaviní dopravní nehodu, je jedinou osobou, na kterou se nevztahují náhrady škod na zdraví. Naši klienti mohou navíc již řadu let využívat likvidaci jimi nezpůsobené nehody, pokud mají povinné ručení sjednané v kombinaci s havarijním pojištěním. V takovém případě zlikvidujeme škodu z havarijního pojištění bez vlivu na jeho bonus. >har Nej v povinném ručení Po roce jsme znovu oslovili pojišťovny, které působí na českém trhu a ve své nabídce mají povinné ručení vozidel. Opět jsme jim dali možnost, aby v krátkém textu představily své novinky či ono nej v tomto produktu, respektive to, co považují ve své nabídce pro motoristy za nejpřitažlivější nebo nejvýhodnější na trhu. Allianz povinné ručení chrání nejenom okolí řidiče, ale i jeho samého. Ve variantě Exkluziv je nejvíce výhod na trhu, jinak dostupných pouze v havarijním pojištění. Na podzim Allianz připravila nabídku bezplatného pojištění pro případ krádeže vozidla klientům, kteří si pro svůj automobil sjednávají pouze A povinné ručení. Pojištění je určeno zejména pro vozidla v hodnotě do 100 tisíc korun a je bez spoluúčasti. Ze statistik vyplývá, že 80 procent vozidel jezdí bez havarijního pojištění. Proto jsme pro majitele těchto čtyř pětin vozidel připravili řešení, kterým znovu dostáváme našemu heslu nejvíce výhod v ceně povinného ručení. Nyní k němu dáváme klientům na rok zdarma doplňkové pojištění pro případ odcizení celého vozidla, říká ředitel úseku pojištění vozidel a flotil Allianz Pavel Prokš. povinné ru ení s ochranou proti krádeži S povinným ručením od AXA je možné ušetřit až několik tisíc korun. Sazby jsou odvozené od výkonu motoru. Desetiprocentní slevu je možné získat při roční platbě a až 50 procent může dosáhnout výše slevy za bonus pro dobré řidiče, a to mnohem dříve než po osmi letech jezdění. AXA dále nabízí nadstandardní asistenční služby, které jsou svým rozsahem jedny z nejlepších na trhu. Pošle pomoc do jedné hodiny kdekoli v ČR. Pokud to nestihne, vyplatí na místě klientovi 500 korun. Dále garantuje odtah po nehodě bez limitu po celé ČR, hrazený je odtah i při poruše. Dále například odemkne dveře, když si klient zabouchne klíče v autě, S vámi od A do Z přiveze benzin, když cestou dojde, vymění kolo při defektu na cestě a poskytne také právní asistenci, která je v asistenčních službách zahrnuta bezplatně. Připojištění čelního skla zahrnuje všechna skla. Česká pojišťovna přidala do povinného ručení ochranu rizik, která byla dříve typická pro havarijní pojištění. V nejvyšší variantě tak řidiči získají navíc i pojištění proti odcizení vozidla, živelním událostem a střetu se zvěří, úrazové pojištění pro sebe i ostatní cestující ve vozidle a chytrý telefon s mobilní aplikací Pojišťovna. To vše s jistotou nezměněné ceny po dobu tří let a s vysokým pojistným limitem 150 milionů korun. ZDARMA Inzerce_auta_212x136_10_2013.indd :58:30

4 VI/VII Výhodou je také to, že první zaviněná nehoda nemá žádný vliv na výši bonusu klienta. Povinné ručení od České pojišťovny pak všem klientům poskytuje službu přímé likvidace, tedy vyřízení škody s cizí pojišťovnou. Za jízdu bez nehod mají klienti nárok až na 55procentní bonus, který si mohou převést i od jiných pojišťoven. Bonus za bezeškodní průběh z povinného ručení umožňuje Česká pojišťovna kopírovat také na havarijní pojištění. S více než milionem pojištěných vozidel je ČPP jasnou trojkou na trhu povinného ručení v ČR. Autopojištění Combi Plus II obsahuje segmentované produkty povinného ručení a havarijního pojištění s řadou doplňkových pojištění a výhod. ČPP nabízí také řadu atraktivních připojištění, od pojištění skel až po takzvanou přímou likvidaci. Samozřejmostí jsou asistenční služby. Nabízíme kvalitní produkt a s ním spojené špičkové služby, především servis při pojistných událostech a rychlé vyřízení škody. Díky digitalizovanému zpracování je 90 procent škod vypláceno do 24 hodin od ukončení šetření. Motoristé, kteří si do konce roku u ČPP pojistí své auto, dostanou nejen zdarma úrazové pojištění řidiče a pojištění vozíku nebo malého motocyklu, ale nově mohou získat jako dárek od ČPP celoroční pojištění na cesty nebo pojištění autosedačky včetně úrazového pojištění pro dítě. Navíc slevový voucher na majetkové nebo úrazové pojištění. ČSOB Pojišťovna má v povinném ručení obsaženo mnoho benefitů pro své klienty. Ve všech variantách povinného ručení nabízíme svým klientům zdarma úrazové pojištění řidiče, pojištění osobních věcí řidiče a osob jemu blízkých a široké asistenční služby po celé Evropě při nehodě i poruše. Tyto asistenční služby neustále zdokonalujeme. Jako jedna z prvních pojišťoven jsme do povinného ručení přidali i přímou likvidaci (tedy vyřízení škody za našeho poškozeného klienta klientem jiné pojišťovny). Ve variantě pojištění povinného ručení Premiant máme jako jediná pojišťovna na trhu obsaženo pojištění škod na vlastním vozidle v případě, že náš klient způsobil svým vozidlem škodu někomu dalšímu. Od září také nabízíme unikátní možnost úrazového pojištění pro řidiče s názvem Rento. Řidič je pojištěn při řízení jakéhokoli vozidla a v případě závažného úrazu mu bude přiznána doživotní stálá měsíční renta až do výše korun. Každý řidič je jedinečný. I my se proto snažíme přistupovat ke každému individuálně. Při stanovení ceny povinného ručení vycházíme z detailního pohledu na klienta a společně s důslednou kontrolou poskytnutého bonusu v databázi ČKP maximálně zvýhodňujeme řidiče jezdící ohleduplně a bez nehod. Ti pak mohou ušetřit až 70 procent. Zároveň nabízíme možnost sjednat pojištění s fixací ceny. Každý motorista, který do konce února 2014 uzavře u Generali povinné ručení CarFIX, bude mít záruku stejné výše pojistného po dobu tří let. Kromě jiného získá i vysoké krytí škod na zdraví a majetku ve výši 150 milionů korun a úrazové pojištění řidiče. Málokdo si totiž uvědomuje, že řidič, který zaviní dopravní nehodu, je jedinou osobou, na kterou se nevztahují náhrady škod na zdraví. Navíc při uzavření povinného ručení CarFIX obdrží jako dárek dálniční známku pro vozidlo do 3,5 tuny na rok Od začátku roku máme nový produkt Autopojištění, ve kterém je možné sjednat povinné ručení a havarijní pojištění na jedné smlouvě, nebo naopak pojistit jen jedno riziko samostatně. Povinné ručení je možné sjednat ve dvou variantách: STANDARD (s limity plnění 35/35) nebo NADSTAN- DARD (limity plnění 70/70). V obou variantách je zdarma zahrnuta základní asistenční služba a úrazové pojištění posádky vozidla. Možná připojištění: > dvě varianty nadstandardní asistence, > živel, střet se zvěří, > odcizení, > čelní sklo nebo všechna skla, > úrazové pojištění posádky vozidla nad základní limit, > věci osobní potřeby nebo věci určené k podnikání. Bonus přiznáváme do 60 procent, do výše 50 procent bonus převádíme i na havarijní pojištění. U fyzických osob je možné bonus uplatnit až na pět vozidel. U varianty NADSTAN- DARD je první škoda bez vlivu na bonus. Poskytujeme slevy za roční platbu, věk a místo pojištění, držitelům průkazu ZTP a dobrovolným hasičům. Povinné ručení je jednou z oblastí, ve kterých je Slavia pojišťovna historicky nejúspěšnější. Kromě osobního přístupu a příznivých cen nabízíme všem řidičům k povinnému ručení i dva cenné bonusy. Konkrétně jde o cestovní Europojištění a pojištění dopravních pokut Kryštof. Obě tato pojištění dáváme k povinnému ručení zcela zdarma na dobu jednoho roku a klientům tak ušetříme až několik tisíc ročně, v případě pojistné události samozřejmě i výrazně vyšší částky. Při uzavření povinného ručení on-line na stránkách Slavia pojišťovny mohou klienti získat z ceny povinného ručení slevu až 15 procent. Všem klientům nabízíme i širokou škálu rozšiřujících připojištění například asistenční služby, pojištění skel vozidla, pojištění střetu se zvěří, úrazu řidiče či posádky nebo zničení zavazadel. Triglav pojišťovna nabízí svým klientům povinné ručení s vynikajícími asistenčními službami a bezkonkurenčním bonusovým systémem. Bonusový systém Triglav pojišťovny je na českém trhu nejvýhodnější. Nabízí nejvyšší bonus 60 procent a zároveň výši tohoto bonusu mohou klienti dosáhnout nejrychleji již po 84 měsících. Žádná z jiných pojišťoven nenabízí vyšší maximální bonus rychleji. Triglav pojišťovna dbá i na pohodlí a bezpečnost svých klientů. Nabízí nejvyšší limity poskytování asistenčních služeb v České republice i zahraničí. Asistenční služba ZÁKLAD, která je bezplatnou součástí pojištění, nabízí klientům např. asistenční pomoc v zahraničí při opravě vozidla do limitu 30 tisíc korun. Asistenční služba PLUS tuto asistenční pomoc ještě dále rozšiřuje a právem patří mezi nejvyhledávanější asistenční služby na českém trhu. V roce 2012 bylo registrováno vozidel. Počet pojištěných povinným ručenín (POV) bylo Takže vozů se vloni případně prohánělo po českých a moravských silnicích bez POV UNIQA SafeLine Rent+ kombinuje asistenci pro motoristy s telematikou. Představuje nejvyšší zabezpečení pro posádku i auto v ČR: Při nehodě se aktivuje nárazové čidlo, které samo předá do asistenční centrály signál o nárazu a poloze vozu. Centrála zajistí potřebnou pomoc. Při odcizení vozu klient kontaktuje asistenční centrálu s žádostí o vyhledání. Polohu auta nahlásí policii a ta vozidlo vrátit majiteli. UNIQA SafeLine Rent+ umí optimalizovat výši pojistného podle najetých kilometrů. Řidiči s méně než 20 tisíc kilometrů ročně ušetří až 25 procent na povinném ručení i havarijním pojištění. Nouzové tlačítko pro jakoukoli krizi na cestě defekt nebo náhlou nevolnost. Asistence zajistí pomoc přímo na místě. Zpětná analýza nehody, třeba v zájmu prokázání neviny a zachování bonusu. Palubní jednotku klient dostane do bezplatného pronájmu na dobu pojistné smlouvy. UNIQA SafeLine Rent+ byla veřejností zvolena v září 2013 Pojišťovacím inovátorem v rámci soutěže Nejlepší pojišťovna. Povinné ručení ProAuto od pojišťovny Wüstenrot se vyznačuje nadstandardně rychlým nárůstem bonusu za bezeškodný průběh pojištění. Již po dvou letech činí 30 procent a i v dalších letech se pohybuje nad průměrem trhu. Nejvyšší bonus činí 60 procent, což je na trhu maximální a ne zcela běžná výše. Výhodou povinného ručení Pro- Auto je Multibonus, tedy obchodní sleva, která je poskytována ve výši bonusu u prvního pojištěného auta až na další tři vozy v rodině a je převoditelná i na manžela/manželku, druha/družku. Naprosto ojedinělé je povinné ručení ProAuto svou možností kdykoli smlouvu vypovědět bez udání důvodu a bez poplatku. Poslední novinkou je rozšíření nabídky připojištění o živelní připojištění včetně rizika střetu se zvířetem a připojištění odcizení vozidla. Povinné ručení ProAuto lze velmi jednoduše sjednat on-line přes internet nebo po telefonu. A Mercedes-Benz nabízí kompletní autopojištění za 1,99% Společnost Mercedes-Benz Financial Services je významným hráčem na trhu nejen v oblasti financování vozidel Mercedes-Benz, ale také pojištění. Kromě běžných pojistných produktů přináší zákazníkům zajímavé inovativní produkty za velmi příznivých podmínek. Příkladem může být Mercedes-Benz Autopojištění KOMPLET. Jedná se, jak již název produktu napovídá, o kompletní pojištění vozidla, které obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení a pojištění GAP (pojištění na fakturovanou cenu), díky kterému v případě odcizení vozidla nebo tzv. totální škody získá majitel vozu pojistné krytí škody až do výše pořizovací ceny nového vozidla a to včetně spoluúčasti. V rámci akční nabídky připravené ve spolupráci s importérem Mercedes-Benz pro vozy třídy A, B, CLA, GLK a E mohou zákazníci s bezeškodním průběhem minimálně 60 měsíců získat Mercedes-Benz Autopojištění Komplet se sazbou pouze 1,99 % z ceny vozu až na dobu 5 let. Výhoda nízké sazby je zachována na takto dlouhou dobu bez ohledu na to, jak se případně budou zvyšovat sazby pojistných produktů na trhu, na což v posledních měsících pojišťovny hlasitě upozorňují. To se samozřejmě vztahuje na všechny smlouvy, které zákazník uzavře v rámci financování. Další výraznou výhodou, kterou MBFS zákazníkům poskytuje zdarma ke smlouvám o financování na téměř celou řadu modelů osobních vozů Mercedes-Benz, je i prodloužení záruky o další dva roky nad rámec zákonné dvouleté záruky výrobce. V podstatě se také jedná o určitou formu pojištění, protože náklady na záruční opravy provedené ve 3. a 4. roce nese pojišťovna a ne výrobce. Tuto skutečnost ale majitel vozu vůbec nezaznamená, protože veškeré postupy při uplatňování záruky a rovněž její rozsah zůstávají stejné po celou dobu 4 let. A UNIQA SafeLine první autopojištění, které umí zachránit život. Záchrana při nehodě Nepřetržitý dohled nad vozidlem Platba pojistného podle ujetých km Slevy za maximální zabezpečení Pojištění vozidel UNIQA mercedes-benz_212x91.indd :40:10

5 VIII/IX Internetové srovnávače autopo jištění Obliba internetových srovnávačů cen obecně výrazně roste. Týká se to i srovnávačů pojištění. Avšak v tomto případě nejde jen o srovnání cen, ale i o přehledu produktu. Zároveň lze uskutečnit pojištění přímo na portálu. Přestože pojistné srovnávače srovnávají především podle ceny, jejich úloha je od standardních srovnávačů (srovnávající elektroniku, bílé zboží či mobilní telefony) odlišná. U standardních je zapotřebí pouze usnadnit v obrovském množství produktů a nabídek výběr a také se jedná o relativně homogenní produkty. V pojišťovnictví je však vše ušito na A míru předmětu pojištění, tedy zde automobilu. Zejména v povinném ručení existují desetitisíce variant, což jednotlivé srovnávače musí utřídit, a tím je to i složitější. Zároveň většina nabízí uskutečnit pojištění přímo u nich. Nespornou výhodou srovnávačů je velmi rychlý přehled o situaci na trhu a rychlé sjednání. Po srovnání portfolia pojišťoven si pak klient může v případě dotazů popovídat se specialistou o svých konkrétnějších potřebách. V tom se domnívám, že je základní poslání srovnávačů, říká Tomáš Voharčík, ředitel Top-Pojištění.cz. Specifikum povinného ručení Zatím je nejrozšířenější srovnání povinného ručení ať už z pohledu pojišťoven, tak samotných srovnávačů. Předně klienta sjednávající Vaše auto zůstane vaše si povinné ručení příliš nezajímá, jakým způsobem bude druhá strana uspokojena, má především zájem na tom, aby neplatil za pojištění zbytečně mnoho. Hlavním měřítkem je tak stále pro většinu klientů cena a ta na internetu vyhrává. Hlavním měřítkem je stále pro většinu klientů cena V podstatě to vypadá, jako by díky srovnávačům docházelo k distorzi cen. To je ze strany pojišťoven často srovnávačům vyčítáno. ESA Nelze srovnávat jen cenu ESA V 1 Nicméně ceny jsou upravovány zejména v závislosti na konkurenčním boji pojišťoven a jejich cenové ESA V 2 ESA RC R R PLUS RS aktivní rádiový vyhledávací systém ukradených RSG vozidel VISION 98% ÚSPĚŠNOST VISION NALEZENÍ VOZIDLA 1 VOZIDLO VISION VRÁTÍME 2 OBVYKLE DO 2 HODIN MAX ecall TRAFFIC INFORMATION AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA DO FLOATING CAR DATA RADIO ASSET TRACKING DAVO CAR 2 politice. Tomu kdysi odpovídaly jednotlivé produkty, které si byly velmi podobné. Avšak poslední dobou dochází k vytváření takzvaných balíčků, kdy v ceně pojištění je ještě řada doplňkových produktů jako pojištění skla, zavazadel a podobně. Dražší pojištění tak přináší většinou i více služeb. Zde je oprávněná obava pojišťoven, že se srovnává nesrovnatelné. Řada velkých pojišťoven proto v minulém roce ukončila spolupráci se srovnávači. Pro některé to byl citelný zásah do samotného porovnání, protože srovnání několika málo nabídek již nemůže poskytnout relevantní obraz. Přestože se internetoví zákazníci orientují po ceně a odchozí pojišťovny byly s cenovou nabídkou v horní polovině spektra, menší srovnávače tím utrpěly na vypovídací schopnosti a v podstatě nyní paběrkují. To se však netýká velkých hráčů, ti na situaci adekvátně reagovali některými změnami. Například top-pojisteni.cz se vydalo cestou srovnání produktů podle kvality, tedy poskytnutím jiného měřítka, než je cena. Hodnotíme více než 200 atributů například výši limitů na zdraví a majetek, kvalitu asistenční služby, limity a cenu u připojištění skla a podobně. Považujeme za férové, aby k cenovému srovnání bylo také srovnání kvality, které s cenou úzce souvisí. Levné pojištění bývá zpravidla méně kvalitní a naopak, upozorňuje Voharčík. Na to velké pojišťovny slyší, a tak se situace dnes konsoliduje a většinou se vracejí zpět. Internetová doba Ve světě se on-line pojištění začalo prosazovat ruku v ruce s rozmachem internetu do běžných Havarijní pojištění Podle statistik policie je každých 43 minut odcizeno v České republice jedno vozidlo. Denně je pak ukradeno průměrně 33 vozidel v hodnotě bezmála čtyř milionů korun. Riziko krádeže hrozí řidičům aut primárně ve velkých městech či v příhraničních oblastech. Běžné povinné ručení hradí pouze škodu, kterou při dopravní nehodě způsobíte jinému účastníkovi provozu. K ochraně vozidla pro případ odcizení slouží havarijní pojištění. Žádné vozidlo nelze proti krádeži stoprocentně zabezpečit, proto pamatujte na vhodně uzavřené havarijní pojištění. Samostatně je na českém trhu možné pojistit vůz proti odcizení jen u některých pojišťoven, obvykle bývá toto pojištění součástí kompletního havarijního pojištění. Pojištění proti krádeži dnes ale může být i součástí některých exkluzivních produktů povinného ručení. Pojištění proti odcizení a krádeži vozidla kompenzuje škody v případě domácností. Takže v ekonomicky vyspělejších zemích je tento způsob prodeje již nedílnou součástí akvizičního procesu pojišťoven. A v některých zemích například ve Velké Británii a v Maďarsku je to naprosto dominantní prvek při sjednávání pojištění vozidel. Mohlo by se předpokládat, že na portály chodí pouze nebo převážně mladí lidé. Ale podle provozovatelů je dnes věk naprosto nerozhodující. Naším prvním zákazníkem byla v roce 2005 dvaašedesátiletá dáma ze Znojma, podotýká Voharčík. Zákazník však nemá volbu jen u pojišťoven, ale i u srovnávačů. V současné době je jich na českém trhu poměrně velké množství, z těch větších je to například top-pojištění. cz, povinné-ručení.com, srovnavac. cz, epojisteni.cz, klikpojisteni.cz a další. >mik krádeže celého vozidla, krádeže součástí vozidla i krádeže jeho vybavení. Cenu pojistného ovlivňuje několik faktorů, především značka a typ vozidla, pořizovací cena vozidla a jeho stáří. U některých pojistitelů hraje roli i místo bydliště nebo způsob využití vozidla, základní cenu pojistného pak může snížit bezeškodní průběh či v případě pojištění proti odcizení zabezpečení vozu, vysvětluje specialistka pro pojištění motorových vozidel Marcela Machová z České asociace pojišťoven. Dojde-li k odcizení vozidla, pojišťovna plní ve výši obvyklé ceny vozidla v době pojistné události. >pol A

6 X/XI Bronislav Bůšek: Zabezpečíme jakýkoli typ auta Na dokonalé zabezpečení aut se specialisté dívají poměrně skepticky, ale přesto existují systémy, která dosahují téměř stoprocentní jistoty návratu odcizeného vozidla. V Česku to je především zařízení Sherlog. Úspěšné dohledání závisí i na chování majitele zabezpečeného vozidla, upozorňuje v rozhovoru Bronislav Bůšek obchodní ředitel Secar Bohemia Group Sherlog Security. E15: Lze vůbec stoprocentně zabezpečit auto proti krádeži? Myslím si, že nikdo nemůže říct, že umí auto zabezpečit proti krádeži na sto procent, ale je možné díky zabezpečení Sherlog toto riziko omezit na zanedbatelné minimum. Zařízení Sherlog funguje na bázi rádiové technologie, čímž je imunní proti rušičkám signálu GPS/GSM, kterou zloději používají při krádežích vozidel pro vyřazení bezpečnostního zařízení z provozu. Sherlog má velmi vysokou úspěšnost při vyhledávání vozidel a dle dlouhodobých statistik se pohybuje nad hranicí 98 procent. Úspěšné dohledání do jisté míry závisí i na chování majitele zabezpečeného vozidla účastí na pravidelných ročních revizích, pravidelným hlášením servisních prohlídek a mlčenlivosti o zabezpečení vozu zařízením, které je ukryté někde pod kapotou. E15: S jakým autem, respektive kdy by se měl rozhodnout majitel vozu využít vašeho produktu a služeb? Naše firma je schopna zabezpečit jakýkoli typ auta. Samozřejmě v našem portfoliu jsou především dražší vozidla prémiových značek, která jsou vzhledem ke své ceně lákadlem pro zloděje. Doporučuji zákazníkům, aby si své vozidlo zabezpečili vyhledávacím zabezpečením Sherlog ihned při koupi vozidla. Jedině tak nedají zlodějům šanci, aby je okradli o vůz, respektive tímto získají klid a jistotu, že pokud nějaký lump se bude chtít zmocnit jejich vozidla, tak jim systém SHERLOG zajistí, že budou mít vozidlo zpět ve velmi krátké době, zpravidla do dvou hodin od nahlášení zmizení vozidla. Rozhodnutí o zabezpečení vozidla se netýká jenom majitelů nových a drahých vozidel. V dnešní době je u zlodějů velmi výnosné krást starší vozidla, rozebrat je a rozprodat pak na náhradní díly. E15: Co všechno mimo zabezpečení váš zákazník koupí Sherlog získá? Jak jsem již uvedl, získá především klid a jistotu, že se mu vozidlo v případě krádeže vrátí. Získá však také nemalou finanční slevu na havarijním pojištění. Například v případě pojištění vozidla u pojišťovny Kooperativa má zákazník v prvním roce pojištění slevu na havarijním pojištění pro případ odcizení až 75 procent a v následujících letech 20 procent z ceny pojistného. Také se stane díky koupi zařízení Sherlog členem Sherlog clubu a může čerpat z mnoha výhod u našich obchodních partnerů, od slevy na pohonné hmoty až po výměnu pneumatik. E15: Funguje váš systém i v zahraničí? Rádiový systém sice nefunguje v zahraničí, mimo Slovensko, Litvu a několik dalších zemí, ale dá se doplnit jednotkou GPS/GSM. Toto zařízení se prodává pod obchodním názvem Sherlog RSG. Jde o kombinaci, která je ve svém důsledku pro zloděje vražedná, neboť i když vozidlo odcizují s rušičkou signálu GPS/GSM, tak je tento systém jištěn rádiovým zařízením, které lze buď z vozidla, nebo vyhledávacího letadla dálkově aktivovat a rušené odcizené vozidlo bez problémů dohledat a vrátit majiteli. Abychom se co nejdříve dostali k odcizenému vozidlu v cizině, tak jsme se v roce 2003 stali členy mezinárodní organizace Eurowatch, která se zabývá vyhledáváním odcizených vozidel v Evropě až po Ural a v severní Africe. Společnost Secar Bohemia se stala takzvaným NSP (národním poskytovatelem služby) pro ČR. Od této doby jsme ve spolupráci s touto organizací dohledali několik odcizených vozidel zejména v Bulharsku, Maďarsku, SRN a Rumunsku. Zásah místní policie byl rychlý a profesionální a netrval více než hodinu. Náš klient, který se dostal v cizině do problémů, komunikoval pouze s naší centrálou v Praze, která všechny věci až do vrácení nalezeného vozidla řešila s příslušným NSP země, kde se událost stala. >pol A Ford Mondeo Ford Mondeo Sen o prostoru, pohodlí a bezpečí, který se stal skutečností. již za Kč měsíční splátka Kč** A Chytrá asistence umí zachránit motoristovi život Inteligentní telematická asistence k autopojištění UNIQA SafeLine umí více, než je u nás obvyklé. Především chrání posádku vozu během jízdy. V případě nehody často rozhoduje o záchraně života a zdraví prvních pár minut. Je důležité, aby se k Vám pomoc dostala včas. Asistence UNIQA SafeLine je schopna díky nárazovému čidlu ve vozidle napojenému přes satelit na asistenční centrálu předat informaci o kolizi okamžitě operátorům, kteří Vás kontaktují na mobil, zda nepotřebujete pomoc. Pokud se to nezdaří, posílají na přesně lokalizované místo záchranu ihned. Asistence funguje 24 hodin denně v celé Evropě. UNIQA SafeLine rovněž nepřetržitě hlídá Vaše zaparkované vozidlo. To se hodí všem, kdo svůj dražší vůz parkují venku. Anebo mají ke svému autu bližší vztah. Pořád bohužel platí, že každých 45 minut je v ČR odcizen další vůz. S palubní jednotkou k UNIQA Safe- Line stačí nahlásit ztrátu auta asistenční centrále. Operátor vůz lokalizuje a za pomoci policie Vám ho vrátí zpět. Doposud byla v řádu hodin vrácena všechna vozidla odcizená v ČR a vybavená touto telematickou asistencí. Součástí UNIQA SafeLine je i užitečné nouzové tlačítko pro případ nevolnosti nebo defektu za jízdy. Stiskne-li ho řidič, centrála se s ním spojí a operativně řeší optimální pomoc pro danou situaci, včetně odstranění závady na místě nebo odtahu. A tím to nekončí: UNIQA SafeLine umí jako první systém na trhu spočítat pojistné podle ujetých kilometrů. A to je opravdová cenová revoluce. Každý, kdo ujede ročně méně než km, ušetří až 25 % za povinné ručení i havarijní pojištění! Více informací o UNIQA SafeLine najdete na včetně názorného videa. Kombinovaná spotřeba pro model Mondeo: 4,3 7,9 l/100 km; emise CO 2 : g/km. Foto je pouze ilustrační. Cena je uvedena včetně DPH. Aktuální nabídka platí do odvolání. * Vyjma základní verze Core Plus. ** Se značkovým úvěrem Super Zero od Ford Credit se zálohou 40 % za Kč měsíčně včetně pojištění. Nulové navýšení, připojištění všech skel zdarma. Více informací na

7 Soutěžte s časopisem MOJE PSYCHOLOGIE VYHRAJTE osobní automobil Hyundai i20 Velká narozeninová SMS soutěž o auto, pobyt na horách, hodinky, parfémy a další ceny v hodnotě Kč! Ilustrační foto Soutěž najdete v listopadovém vydání. V prodeji od 4. listopadu.

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych

Allianz Autoflotily. Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Allianz Autoflotily Úsek flotilového autopojištění Ing. Petr Hendrych Obsah 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl Allianz 2 1 1 Povinné ručení Allianz 2 GAP 3 Asistence 4 Šestý smysl

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Uživatelský manuál. Platnost od 1. 10. 2014. S vámi od A do Z

Uživatelský manuál. Platnost od 1. 10. 2014. S vámi od A do Z Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu nebo nabídku. Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Allianz pojišťovna, a. s., nepřebírá

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život.

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život. UNIQA SafeLine První pojištění vozidel, které může zachránit život. Naše autopojištění umí prostě více než je běžné. Několik faktů na úvod. Na 40.000 osob každoročně zemře na evropských silnicích. Okolo

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Partner přílohy. autopojištění

Partner přílohy. autopojištění Partner přílohy autopojištění II/III Nebezpečná zvěř. Střet auta s lesní zvěří není žádnou výjimkou. Některé pojišťovny proto nabízejí na tento typ nehody připojištění Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik,

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015

Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 Aktualizace produktové nabídky 1. pololetí 2015 POV 1) Rekalibrace Blackboxu V průměru bude pojistné po započtení BB vycházet výhodněji cca o 10% Klient s vysokým Bonusem a bezeškodnou historií nyní ještě

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pro čerstvé majitele aut se proto

Pro čerstvé majitele aut se proto auto pojištění editorial > Existují dvě možnosti, jak můžete pojistit své auto. Pomineme-li různá připojištění, tak se jedná o havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, spíše známé

Více

Česká republika dlouhodobě patří

Česká republika dlouhodobě patří II/III Obejít pojištění odpovědnosti z p rovozu vozidla se nevyplácí Uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, takzvané povinné ručení, je ze zákona povinné a musí jej mít sjednané každé provozované

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil

SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil SECAR BOHEMIA, a.s. SHERLOG SecurityCar Ing. Jiří Dufek SECAR BOHEMIA, a.s. SECAR BOHEMIA, a.s. Firemní profil Česká společnost, 100% v soukromém vlatnictví Společnost založena v roce 1992 v Československu

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život.

UNIQA SafeLine. První pojištění vozidel, které může zachránit život. UNIQA SafeLine První pojištění vozidel, které může zachránit život. Naše autopojištění umí prostě více než je běžné. Několik faktů na úvod. Na 40.000 osob každoročně zemře na evropských silnicích. Okolo

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Uživatelský manuál. S vámi od A do Z

Uživatelský manuál. S vámi od A do Z Šestý smysl Uživatelský manuál S vámi od A do Z 2 Co dělat v případě HAVÁRIE? Pro spojení s operátorem stiskněte nouzové tlačítko po dobu nejméně 2 vteřin. Stiskněte Co dělat v případě PORUCHY? Pro spojení

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma nejostřejší nabídka Na nový vůz Nejvýhodnější cesta k novému vozu Pořiďte si nový vůz SEAT tím nejlepším možným způsobem. Využijte úvěr či finanční leasing SEAT

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE. verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Monitorovací systém AUTOPATROL ONLINE verze CAN a CAN+ UŽIVATELSKÝ MANUÁL (ver. 1/2014) Obsah Obsah 3 Úvod 4 Ovládání přepínače služební/soukromá jízda 4 Monitorovací systém AUTOPATROL

Více

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 %

Vylaďte si auto podle svého. HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % Vylaďte si auto podle svého HIT Kredit úroková sazba od 3,9 % HIT Kredit NALAĎTE SI ÚVĚR A POJIŠTĚNÍ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV A ZÍSKEJTE POUKAZ NA POBYT V JEDNOM Z 270 EVROPSKÝCH HOTELŮ. Nabízíme vám produkty

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL.

BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. Originální příslušenství BMW BMW Satelitní vyhledávání vozidel Radost z jízdy BMW SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ VOZIDEL. BEZPEČÍ PRO VÁS A VÁŠ VŮZ. RADOST VÁM V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMŮŽE. POSTARÁME SE O VÁS. BEZPEČÍ

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů

Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Federace vozmistrů Pojištění odpovědnosti Pojistný program pro členy Federace vlakových čet Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Více

FORD CREDIT. rozumná cesta k vašemu vozu AKČNÍ NABÍDKY. Průvodce úvěrovými produkty 2012

FORD CREDIT. rozumná cesta k vašemu vozu AKČNÍ NABÍDKY. Průvodce úvěrovými produkty 2012 FORD CREDIT rozumná cesta k vašemu vozu Průvodce úvěrovými produkty 2012 AKČNÍ NABÍDKY Se značkovým úvěrem Ford Credit je pro vás každý vůz Ford dostupný Ford Credit poskytuje v ČR značkové úvěry na vozy

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza pojištění podniku Vedoucí diplomové práce: RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

FoRD CREDiT. Rozumná cesta k vašemu vozu AKTUÁLNÍ NABÍDKA. Průvodce úvěrovými produkty 2013

FoRD CREDiT. Rozumná cesta k vašemu vozu AKTUÁLNÍ NABÍDKA. Průvodce úvěrovými produkty 2013 FoRD CREDiT Rozumná cesta k vašemu vozu Průvodce úvěrovými produkty 2013 AKTUÁLNÍ NABÍDKA Se značkovým úvěrem Ford Credit je pro vás každý vůz Ford dostupný Ford Credit poskytuje v ČR značkové úvěry na

Více

CONSTRUCT: VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL PROTI KRÁDEŽI

CONSTRUCT: VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL PROTI KRÁDEŽI CONSTRUCT: VÍCE NEŽ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ VOZIDEL PROTI KRÁDEŽI Nová filozofie společnosti Nové portfolio Registrovaná montáž NOVÁ FILOZOFIE SPOLEČNOSTI Společnost CONSTRUCT již více než 20 let vyrábí

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Daniela Fáberová České Budějovice, duben 2011 Čestné prohlášení Předkládám

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Vážení přátelé, Přeji Vám mnoho ujetých kilometrů bez nehod a v případě jakýchkoliv problémů se na nás můžete s důvěrou obrátit. Vážení přátelé, dne 02. 06. 2011 jsme spustili nové webové stránky (novou strukturu a nový design). Cílem této výrazné změny byly ohlasy od obchodních partnerů, členů a dalších subjektů k rychlejší a jednodušší

Více

Ceník internetových služeb

Ceník internetových služeb Ceník internetových služeb vysokorychlostní připojení profesionální řešení pro firmy i domácnosti telefonní služby - pevná linka voip výhodné volání přes internet s veřejným číslem do telefonních sítí

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů

Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů Objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku lehkých užitkových automobilů O společnosti Fleet Partners Založena 2008 Team: 70 let zkušeností: Automobilový trh Operativní leasing Marketingové

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik - Pojistný program Allrisk PAP 01/14 ze dne 1.5.2014 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména příslušná ustanovení zákona

Více

Navigační systém & Digitální Mapy

Navigační systém & Digitální Mapy ANDROID IOS WINDOWS MOBILE WINDOWS PHONE WINDOWS CE BADA SYMBIAN JAVA Navigate the World Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Navigační software Digitální mapy Callcentrum (Cisco) Založeno 2006

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro volání ze zahraničí... 20 Vlastní nastavení služby hlasového

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili.

2. Zákazníci mohou uplatnit nárok a získat dárek nabízený v rámci Propagační akce pouze v zemi, ve které vybraný výrobek zakoupili. Smluvní podmínky PROPAGAČNÍ akce Dokonalý pár /Televize plus telefon Sony Xperia/ 1. Pořadatelem akce Dokonalý pár /Telefon plus televize/ ( Propagační akce ) je divize společnosti Sony Europe Limited,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK CAR FLEET SERVICE Vám přináší efektivní řešení servisu Vašeho vozového parku: Prokazatelné snížení nákladů na servis vozidel Provádění oprav a pravidelného

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s.

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s. Vážený kliente, dovolte, abychom Vám na tomto místě poděkovali za Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu komplexního autopojištění u Allianz pojišťovny, a. s. Rádi bychom Vás informovali o nejzajímavějších

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013

Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Všeobecné pojistné podmínky pojištění asistence pneumatik VPP-PN-GP ze dne 1. 9. 2013 Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Pro toto pojištění platí zejména zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více