Nový upichovací stroj na trubice s velkými průměry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový upichovací stroj na trubice s velkými průměry"

Transkript

1 červen 2014 Nový upichovací stroj na trubice s velkými průměry Rozpichování trubic na přesné rozměry je důležitou operací. Současné strojní zařízení již přestávalo vyhovovat nárokům na požadavky zákazníků. V loňském roce proto vedení firmy rozhodlo zakoupit pro tyto účely nový upichovací stroj. důvěře obou stran. Rozhodli jsme se tedy, že stroj ustavíme a oživíme sami a obsluhu zaškolí pracovníci, kteří se zúčastnili přejímky ve Francii. Vlastní dodávka stroje, montáž, oživení a zaškolení obsluhy pak úspěšně proběhly začátkem dubna. Nákup tohoto špičkového upichovacího stroje nám o další stupeň rozšířil naše výrobní schopnosti. Stroj umožňuje zpracovávat trubice různých průměrů, se širokou škálou tloušťky stěny a upichovaných délek. Svými parametry umožní naplnění nových požadavků zákazníků a současně vyhovění zvyšujícímu se tlaku na kvalitu našich výrobků. Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a vlastní realizaci nákupu, na zabezpečení trubic na zkoušky a uvedení do provozu a ustavení a montáži stroje. Ing. Zdeněk Hej a Ing. Petr Šilar Hlavními důvody k pořízení této nové investice bylo především zkvalitnění výroby, zvýšení kapacity, rozšíření našich výrobních schopností a úspora nákladů. To ve svém důsledku povede ke zvýšení konkurenceschopnosti našich výrobků. Od realizace investice očekáváme získání nových zákazníků i splnění požadavků na kvalitu zákazníků stávajících. Oslovili jsme několik špičkových evropských výrobců těchto zařízení a s každou firmou jsme uskutečnili technická jednání. Do závěrečného výběrového kola byly vybrány 2 firmy z Francie, od obou firem jsme v minulosti již zakoupili několik strojů. Zde se na konkrétním případu potvrdila důležitost možnosti shlédnout nabízené stroje v provozu. Ačkoli se dle papírových předpokladů, tedy dle zaslaných nabídek, jevila nabídka jedné z firem jednoznačně výhodnější, fyzické předvedení strojů přímo u výrobců rozhodlo zcela obráceně. Mezi hlavní důvody patřilo velmi dobré konstrukční řešení stroje, snadné a rychlé seřizování stroje na jiné rozměry průměry, délky a tloušťky stěny trubic a jednoduchá obsluha. Kontrakt byl po náročném jednání a po schválení představenstvem podepsán koncem července Koncem března tohoto roku proběhla úspěšně přejímka stroje u dodavatele ve Francii, při níž bylo ověřeno, že upichovací stroj splňuje požadované výkonové parametry. Dodavatelská firma na základě dlouhodobých vzájemných vztahů nepovažovala za bezpodmínečně nutné, aby ustavení a montáž stroje a zaškolení obsluhy u nás provedl jejich montér. Toto svědčí mimo jiné i o vzájemné 1 Cíle společnosti pro rok 2014 V návaznosti na vyhlášenou Politiku kvality a ochrany životního prostření vyhlašuje představenstvo společnosti pro rok 2014 ve třech oblastech následující cíle: A. Oblast Společnosti, výrobků a služeb A1) Pro firmu ESAB zajistit kompletaci obalu, tzn. k již vyvinutým trubicím s voděodolným povrchem zajistit dodávky plastových víček, včetně nasazení a zalepení spodního víčka k obalu a etiketování samolepkou. A2) Řešit ovíjení palet stretch fólií, předepínáním fólie odstranit deformace výrobků a snížit náklady na obalovou fólii o 20 %. B. Oblast podnikových zdrojů B1) Automatizovat operaci kalandrování manžet na výrobní lince. B2) Zajistit a instalovat sušárnu a řadící zařízení ke spirálové navíječce Eberle na výrobu dutinek skupiny 122 a 124. B3) Zajistit a uvést do provozu spirálovou navíječku Eberle v závodě Hostačov. C. Oblast místní působnosti C1) Zajistit zpracování energetického auditu v závodě Hostačov pro zajištění budoucího souladu s platným zákonem č. 201/2012 Sb. o ovzduší, po roce Navrhnout změnu způsobu vytápění areálu závodu, vč. vyhodnocení nákladů a úspor. Připravit realizaci vytápění areálu na rok

2 Spokojený zákazník musí být prioritou V závěru roku 2013 jsme ve spolupráci s obchodním oddělením uskutečnili průzkum spokojenosti zákazníků společnosti ORPA Papír. Od námi oslovených zákazníků jsme získali odpovědi téměř 120 větších i menších odběratelů produktů ORPA Papír, kteří nám poskytli cennou zpětnou vazbu k jednotlivým sledovaným oblastem. Průzkum spokojenosti zákazníků proběhl v průběhu měsíce listopadu Osloveni byli jak tuzemští, tak zahraniční odběratelé společnosti. Záměrem k provedení dotazníkového šetření bylo získání zpětné vazby od zákazníků společnosti, která by přinesla konkrétní informace o tom, jak zákazníci hodnotí vybrané procesy a činnosti firmy, poskytované služby a sortiment ORPA Papír. Chtěli jsme rovněž zjistit, v čem zákazníci vidí konkrétní přínosy, ale i nedostatky ve vzájemné spolupráci se společností. Podrobné výsledky průzkumu byly prezentovány vedení a obchodnímu oddělení společnosti na začátku tohoto roku. K hlavním výsledkům průzkumu nepochybně patřila informace o celkové úrovni spokojenosti zákazníků, která podle souhrnného Indexu spokojenosti dosáhla 85,2% (na škále 0-100%). Uvedená úroveň spokojenosti je jistě příjemným zjištěním, ukazuje však i další prostor pro zvyšování spokojenosti zákazníků. Z konkrétních sledovaných oblastí hodnotili zákazníci nejpozitivněji Myslím, že nastala právě chvíle, abychom se s odstupem času ohlédli za naším již Tradičním Papírenským plesem a podělili se o své postřehy a pocity. Ples se konal 7. února a byl pojat v RETRO STYLU let v sále Žichlínské restaurace. Myšlenka na jeho uspořádání přišla souběžně s úvahami na pozvednutí prestiže naší společnosti ORPA PAPÍR a.s. a zahájit tak letošní oslavy kulatého 130. výročí zahájení výroby prvních papírových dutinek v Lanškrouně. Vzhledem k časové tísni se jednalo o nelehký úkol. Avšak díky několika nadšencům, jejich entuziazmu a nápadům, díky maximální podpoře vedení naší společnosti se nám podařilo ples úspěšně zrealizovat. Byli jsme mile potěšeni, že existuje v Lanškrouně a jeho okolí mnoho firem, jejichž zástupce můžeme nazvat patrioty. Téměř nikde jsme nebyli odmítnuti s naší žádostí o příspěvek do tomboly. Významně nás podpořili také naši dodavatelé a zákazníci. Konečně o tom vypovídala rozmanitost a bohatost naší tomboly. Nápad na odlišení se od tradičních akcí a uspořádat ples ve stylu RETRO let byl přijat velmi příznivě a nejnápadnější kostýmy byly odměněny dárky. Věřte, že již existuje několik variant pro styl plesu v příštím roce. Jistě nebudete zklamáni Celým večerem nás provázel DJ Kotas. Můžeme polemizovat o absenci živé hudby, případně vhodnosti reprodukované hudby, ale vzhledem ke krátkému času nebylo mnoho na výběr. A že to nebyla špatná volba, vypovídá zaplněný taneční parket od začátku až do časných hodin ranních, kdy se sotva stíhal odjezd posledního autobusu na Lanškroun. Ostatní vytrvalci zvolili taxislužbu hned poté, co posnídali svůj ranní gulášek. A pokud hodnotíme samotný průběh plesu, napadají nás samá pozitiva. Především patří poděkování Vám všem, kteří jste přišli s dobrou náladou a přáním se vesele pobavit.vždyť v dnešní uspěchané době není mnoho příležitostí setkat se s tolika usměvavými lidmi a rozjasněnými tvářemi.a vůbec nevadí, když tomu dopomůže trocha toho dobrého jídla a pití, které nám šéf kuchyně připravil. Určitě uděláme v příštích letech vše pro to, abychom se opět společně setkali a příjemně se pobavili v ještě h ojnějším počtu. Budeme se těšit :)) Za organizátory a pořadatele Ivana Jelínková Náš vydařený ples 2 Společnost Skills spol. s r.o. je vzdělávací a poradenskou firmou, nabízející firemní školení manažerských, prodejních a interpersonálních dovedností. Poskytuje také poradenské služby v oblastech rozvoje obchodních procesů a řízení lidských zdrojů v organizacích. Konkrétní informace o produktech a činnosti firmy na stránkách Index spokojenosti zákazník ORPA Papír a.s. především roli obchodníků, jejich přístup a aktivitu, ve srovnání s obdobnými dodavateli také nastavené obchodní podmínky společnosti. Vedle konkrétních zjištění, které oblasti 85,2% jsou z pohledu zákazníků hodnoceny nejpříznivěji, byly identifikovány také konkrétní body, jimž by do budoucna měla být věnována zvýšená pozornost. Vedle zaměření se na zjištěné silné stránky společnosti byly formulovány i návrhy určitých kroků a opatření, jejichž realizace by měla vést k růstu spokojenosti zákazníků ORPA Papír do budoucna. Návrhy těchto kroků by se tak měly stát prioritami akčního plánu pro rok Cílem by přitom nemělo být jen udržení naměřené míry spokojenosti zákazníků, ale dosažení její vyšší úrovně v dalším období. Spokojenost zákazníků by tak i nadále měla být prioritou společnosti a předpokladem její ekonomické stability. Radek Matula, sociolog a konzultant ve společnosti Skills

3 Představujeme Dne nastoupila do naší firmy na pozici Účetní asistentka paní Jaroslava Marešová Její interní telefon je 141 ová adresa: Vítáme ji mezi námi a přejeme ji mnoho pracovních úspěchů. Dne nastoupil do naší firmy na pozici Vedoucí technického úseku Ing. Petr Šilar Jeho interní telefon je 353 ová adresa: Vítáme ho mezi námi a přejeme mu mnoho tvůrčích nápadů a pracovních úspěchů. ODBORY INFORMUJÍ Dovolte, abych Vás seznámil s benefitním programem: Odbory Plus. Projekt Odbory Plus přináší nabídku slev na pohonné hmoty, jízdné, kulturu, léky, finanční produkty, zájezdy, oblečení, sportovní potřeby a na telefonování. Každý odborář, který se na portále Odbory Plus oprávněně zaregistruje, získává po přihlášení do programu: členskou kartu programu Odbory Plus pro čerpání slev u obchodníků zvýhodněný běžný účet bez poplatku platební kartu Equa bank; po jejím prvním použití dostane na běžný účet bonus 500 Kč možnost využívání slev a služeb nabízených na portále Odbory Plus Členská karta opravňuje držitele k využití slev u partnerských společností. Program Odbory Plus má za cíl snižovat finanční zátěž všem odborářům sdruženým v rámci ČMKOS. Tým programu Odbory Plus má v plánu zařadit v příštích týdnech, měsících a letech do nabídky slevy na všechny služby a výrobky běžné spotřeby, aby každý člen ušetřil na straně výdajů maximum finančních prostředků. Program je určen výhradně členům odborových organizací odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů. Přehled výhod pro registrované členy programu odboryplus k : 1. Získání členské karty pro prokázání příslušnosti k odborům a k možnosti využití všech nabízených slev pro členy OP. FINANČNÍ VÝHODY: 2. Založení běžného účtu u EQUA bank včetně platební karty s výhodami: zřízení účtu bezplatně, bonus 500,- Kč, vedení účtu bezplatně, internetové a mobilní bankovnictví - zdarma, trvalé příkazy, inkasa, příchozí/ odchozí platby bezplatně, výběr z jakéhokoli bankomatu v ČR bez poplatku, výběr v zahraničí poplatek pouze 9,- Kč. Banka má standardně pojištěné vklady klientů do 100 tis. EUR. 3. Možnost zřízení účtu za stejně výhodných podmínek rodinným příslušníkům, včetně bonusu. 4. ČPP povinné ručení (45+6%), havarijní pojištění (40+6%), pojištění odpovědnosti při výkonu povolání (10%), pojištění majetku a odpovědnosti občanů. 5. Služba Oddluž se znamená snížení dluhů až o 70 %, do 5 let můžete být bez dluhů. Tato služba je přes OP až o 2500,- Kč levnější. 6. Konsolidace dluhů: snížení splátky úroku a celkového zadlužení. Můžete ušetřit až 5 900,- Kč za jeden rok. 7. Nabídka: nejvýhodnější hypotéka na trhu. Platí i pro refinancování. 8. ERGO - výjimečné úrazové pojištění s doživotní rentou za velmi výhodných podmínek 285,- Kč/měsíc. Srovnatelné pojištění jinde 1500,- Kč/ měsíc. Navíc: pro děti a partnera pojištění při stejném plnění pouze 144,- Kč/měsíc. 9. Řešení penzijního plánu a spoření pro děti ERGO. 10. Volání za 0,59 Kč s virtuálním operátorem 99mobile. ENERGIE: 11. Sleva 20 % na dodávku plynu proti cenám dominantních dodavatelů. JARO/LÉTO 2014, CESTOVÁNÍ: 12. CCS poprvé v ČR pro fyzické osoby, sleva minimálně 0,20 Kč/l u všech čerpacích stanic, které kartu CCS přijímají. 1x týdně přehled TOP 10 nejlevnějších čerpacích stanic ve Vašem okolí prostřednictvím mailu. 13. ČD slevy na nákup In karty IN a cestovné na rok Auto Kelly sleva 5 % na autodíly, 10% sleva na práci, některé díly, autokosmetika, autobaterie, stěrače a další se slevou 15 % u vybrané sítě prodejen. 15. Sleva na nákup nového automobilu Opel se slevou %. 16. Jaro/léto 2014: můžete využít širokou nabídku ubytování po celé ČR za velmi přijatelné ceny, pobyty na horách, nabídka letní rekreace, dětských táborů. 17. Firo Tour Eurovíkendy pro skupiny, zájezdy CK Zemek specialista na Chorvatsko. Plošná sleva 8 %. Lze kombinovat se slevou za včasný nákup ve výši až 30 %. 19. CK Cesta Travel Agency sleva 13% sleva z katalogových cen na zájezdy 2014 Slovensko, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Itálie, Chorvatsko a Rakousko. 20. Azur Reizen dlouhodobá nabídka, sleva 1500 Kč na objednaný pokoj. 21. CK Kalousek - skupinové zájezdy pobytové na r Chorvatsko. 22. Sleva 15 % na pobytové i poznávací zájezdy do různých evropských destinací u vybraných CK. KULTURA: 23. Ticketstream slevy prostřednictvím Vaší členské karty OP pro nákup cenově zvýhodněných vstupenek na koncerty, divadelní představení, sportovní události, festivaly, apod. Sleva se pohybuje ve výši 5 15 %. ZDRAVÍ: 24. Walmark sleva na vitamíny a potravinové doplňky ve výši 20 %. Akce platí do konce května ReLaWe nabídka rekondičních pobytů po celé ČR se slevou procent. Nabídka na rok 2014: relaxační pobyty, dárkové poukazy. 26. Masérské služby se slevou v Praze (studio Světélko) a Ostravě (Masérna). KNIHY, OSTATNÍ ZBOŽÍ, SLUŽBY: 27. Sleva 8 % na knihy a veškerý sortiment internetového knihkupectví Tato nabídka Vám může ušetřit až třetinu z pultových cen. 28. Sleva 15 % na celou produkci vydavatelství Sondy, na reklamu v magazínu Sondy Revue. 29. Plošná sleva v internetovém obchodě se sportovním zbožím www. online-sport.cz % sleva na jakékoli zboží v internetovém obchodě Jedná se o sortiment kuchyňského zařízení, oblečení ad. 31. Sleva na prádlo u Afrodita Line. Registrace a aktuální informace o nových produktech v programu na: Kovář Michal, předseda ZO OS DLV ORPA Papír a.s. Lanškroun 3

4 Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele Nejdůležitější předpisy : zákon o specifických zdravotních službách č.373/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů č.167/2012 Sb. a č.47/2013 Sb., vyhlášky č. 79 a 107/2013 Sb. Možnost volby poskytovatele zdravotních služeb se nevztahuje na pracovnělékařské služby. Zaměstnavatel má povinnost uzavřít smlouvu s poskytovatelem těchto služeb a zaměstnanci jsou povinni se podrobit pracovnělékařským službám u tohoto poskytovatele.pro závod Lanškroun je sjednaným poskytovatelem zdravotní zařízení Valy216 s.r.o,. Lanškroun (MUDr. Bohumil Skála, PhD. a MUDr. Jakub Hejný). Co znamená pojem Pracovnělékařské služby? Pracovnělékařské služby jsou služby jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovních činností, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování způsobilosti k práci školení a poskytování první pomoci pravidelný dohled na pracovištích Pracovnělékařské prohlídky jsou vstupní před nástupem do zaměstnání periodické při výskytu rizik ohrožení zdraví (řidiči motorových vozíků, obsluhy zvedacích zařízení, svářeči atd.), nebo po určenýc h lhůtách platných pro kategorie rizik (u nás 1 až 3) mimořádné např. jestliže byl výkon práce přerušen = z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů = z jiných důvodů na dobu delší jak 6 měsíců (např. mateřská) případné výstupní či následné prohlídky Lhůty pracovnělékařských prohlídek : Pracoviště, profese Mladiství v učebním nebo pracovním poměru termíny kontrol Do 50 let Nad 50 let věku věku 1 rok Osoby vykonávající práci v kategorii 1 6 let 4 roky Osoby vykonávající práce v kategorii 2 5 let 3 roky Osoby vykonávající práce v kategorii 3 2 roky 2 roky Obsluhy zvedacích zařízení, vazači 4 roky 2 roky Řidič motorového vozíku a vysokozdvižného vozíku 4 roky 2 roky Obsluhy tlakových nádob včetně tlakových lahví 4 roky 2 roky Pracovníci elektroúdržby ( přezk. z vyhl. 50/78 Sb.) 4 roky 2 roky Pracovníci pracující ve výškách nad 1,5-10 metrů - plošina 4 roky 2 roky Pracovníci pracující ve výškách nad 10 metrů 4 roky 2 roky Pracovníci provádějící svářečské práce 4 roky 2 roky Obsluhy parních a horkovodních kotlů 4 roky 2 roky Noční práce 1 rok 1 rok Vstupní prohlídky vždy před nástupem do pracovního poměru Prohlídky mimořádné dle situace a potřeby Pracovníci z rizikových pracovišť dle povahy rizika a před ukončením pracovního poměru Požadujeme: VŠ vzdělání v oboru papírenském či chemickém podmínkou ochotu k vysokému pracovnímu nasazení samostatnost, kreativní myšlení aktivní znalost angličtiny nebo němčiny řidičské oprávnění skupiny B ORPA Papír a.s., Lanškroun hledá vhodné kandidáty na pozici: Výzkumný a vývojový pracovník 4 Vyšle-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovnělékařskou prohlídku, je tato prohlídka pro něho závazná, započítává se do fondu pracovní doby, je placená a tudíž pro zaměstnance povinná. Neabsolvování prohlídky bez omluvy je stejné jako neomluvená absence v práci a lze posoudit jako porušení pracovní kázně. Zákon nepřipouští práci bez příslušných zdravotních prohlídek. Kdo je nemá, je práce nezpůsobilý a nemá na pracovišti co dělat. Navíc zákoník práce umožňuje dát zaměstnanci výpověď v případě pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon práce. V případě, že budete vysláni na prohlídku a MUDr. Skála či MUDr. Hejný nejsou vašimi ošetřujícími lékaři, vyzvedněte si u vašeho ošetřujícího lékaře dokumentaci nebo výpis z této dokumentace, který je však za úhradu. V takovém případě si nechte vystavit doklad o zaplacení, který vám bude zaměstnavatelem proplacen po absolvování prohlídky. Ing. Petr Jansa, Vedoucí odboru řízení lidských zdrojů DODATEK č. 4 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY ORPA PAPÍR a.s. - na rok Část B uzavřené podle 2 odst. 3 a) zákona o kolektivním vyjednávání (č. 2/1991 Sb.) mezi sdružením ZO OS DLV ORPA Papír a.s., Lanškroun zastoupeným p. Michalem Kovářem a zaměstnavatelem, společností ORPA Papír a.s., Lanškroun zastoupeným místopředsedou představenstva Dr. Ing. Stanislavem Huskem Smluvní strany se dohodly s účinností od na těchto změnách: Nové znění bodu 2.1. Tarify je následující : V rámci společnosti jsou vyhlášeny tarify při pracovní době 37,5 hodin týdně takto: tarifní stupeň sazba v Kč/hod. sazba v Kč za měsíc 1 42, , , , , , , , , , , Při výraznější změně technického zařízení, nebo u nových strojů, bude zařazení pracovníků do tarifních stupňů přehodnoceno. Nabízíme: odpovídající ohodnocení ve vazbě na výsledky firmy perspektivní zaměstnání v prosperující firmě s českým kapitálem příspěvek na stravování až osm dnů placeného volna navíc možnost profesního růstu Vaše písemné nabídky včetně profesního životopisu, zasílejte na adresu: ORPA Papír a.s., Ing. Petr Jansa, Nádražní 150, Lanškroun, nebo

5 Prevence v oblasti požární ochrany Jak je Vám všem jistě známo, dne 20. dubna 2014 došlo zatím k největšímu požáru v dějinách Lanškrouna, a to k vyhoření provozovny společnosti KOZÁK Svitavy s.r.o. galvanovna Lanškroun. Jak bylo oficiálně sděleno médii: oheň způsobila závada na přívodním elektrickém kabelu k jednomu z čerpadel. Nebudeme se zabývat dalšími otázkami, např. jaké chemikálie se uvolnily do životního prostředí, bylo možné požáru v počátku zabránit a podobně, ale podíváme se na naši společnost, co by se mohlo stát u nás a jak se maximálně bránit případnému vzniku požáru. Naše společnost je podle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění zařazena jako provozovna se zvýšeným požárním nebezpečím. Z toho již vyplývají určité povinnosti, které musíme dodržovat, ať se jedná o správné zařazení mezi požární rizika, zpracování dokumentace zdolávání požárů, požárních řádů jednotlivých pracovišť a dílen a samozřejmě požárních poplachových směrnic. Společnost musí být z pohledu případného požáru řádně zajištěna u nás stálý dohled přes tzv. pult centrální ochrany ( městská policie, hasiči, zdravotnická služba ), dále pak prostředky požární ochrany hydranty a ruční hasicí přístroje. Na dílnách jsou stanoveny preventivní požární hlídky, kdy uvedení pracovníci mají přesně stanovené úkoly, co, jak a kdy dělat v případě požáru, máme stanovené i 2 pracovníky z údržby, kteří zajišťují prevenci. K dispozici ve společnosti musí být požární kniha se záznamy preventivních kontrol v oblasti PO, prováděná svařování, revize požárních zařízení, kontroly ručních hasicích přístrojů, hydrantů atd., atd. Nebudu Vás zatěžovat dalšími podrobnostmi z oblasti dokumentace, pojďme se raději soustředit na některé důležité praktické oblasti, kdy, aniž si to často uvědomujeme, může dojít k velkému problému s následkem požáru. Vraťme se k požáru galvanovny závada na elektřině, to je bohužel oblast, kdy dochází k požárům velmi často. Co z toho vyplývá pro nás? Jednoznačná dodržování stanovených podmínek provozu elektrických zařízení, a to zejména: dodržování návodů na používání používat elektrická zařízení, která jsou majetkem společnosti a jsou řádně kontrolována a revidována (nepoužívat vlastní zařízení přinesená z domova!!!) před odchodem vypínat zařízení, která nejsou součástí výrobních zařízení a která mohou způsobit zahoření např. konvice, mikrovlnky, rádia, apod., ze zásuvek pro práce používat pouze ty prodlužovací kabely, které jsou majetkem společnosti a jsou řádně kontrolovány nepoužívat zařízení s poškozenými elektrickými šňůrami, poškozené zástrčky, vypínače, atd. mít uvolněné prostory před rozvaděči elektřiny, aby byl pokud možno ze všech stran volný přístup k těmto zařízením A další naše požární rizika? KOUŘENÍ: kouřit pouze v určeném prostoru NIKDY na dílnách, ve skladech, v blízkosti rozdělovačů plynu! PROVOZ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ: Provádět výměnu pohonných propanových lahví pouze v určeném prostoru, při výměně nekouřit! Parkovat vozíky pouze v určených prostorách, nenechávat volně přístupné na dílnách SVAŘOVÁNÍ : Tato činnost smí být provozována pouze osobami s platným svařovacím průkazem, za dohledu požárního technika nebo požárního preventisty A jak reagovat v případě požáru? Podívejte se na požární poplachové směrnice, které jsou umístěny na viditelných místech každé dílny a na chodbách kanceláří a v klidu, ne s ohněm v zádech, si ji řádně pročtěte určitě Vám základní 5 informace uvíznou v paměti a při případném havarijním stavu budete přesně vědět, co dělat, jak reagovat. Rozhlédněte se také, kde máte označené nouzové východy, abyste v případě potřeby byli schopni co nejrychleji opustit zakouřené, hořící prostory, abyste nebyli zbytečně vystavováni zdraví škodlivým zplodinám z hoření. Obecně se dá říci, že jakákoliv hořící látka, nábytek, stroj, plastická hmota při hoření produkuje zplodiny škodlivé zdraví, proto se vždy snažme co nejméně s nimi přijít do kontaktu. Pevně doufám, že nás něco takového nikdy nepotká. To nám všem přeje Ing. Marta Ševčíková, Požární technik NOVINKY Z ORPA Veletrh Interpack patří mezi nejvýznamnější veletrhy z oblasti obalů a obalové techniky. Koná se každé 3 roky a v tomto roce probíhal ve dnech 8. do 14. května 2014 na výstavišti v Düsseldorfu. V 19 výstavních halách, které byly do posledního místa vyprodané, vystavovalo zhruba vystavovatelů z oborů potraviny a nápoje, cukrovinky a pečivo, farmacie a kosmetika, nepotravinářské spotřební zboží a příbuzné služby. Firmy představily své nejnovější nápady, inovační koncepty a technologické vize - a to nejen v oblasti zařízení a strojů pro balení a zpracování, ale také ve výrobních nástrojích pro obalové materiály, materiály samotné a služby pro celé odvětví. Veletrh navštívili také zástupci naší firmy ředitel společnosti Dr. Ing. Stanislav Husek, za technický úsek Ing. Petr Šilar, Ing. Stanislav Vališ a Ing. Pavla Štáblová a za obchodní úsek Iva Roubalová a Ing. Vladislava Brejšová. Od května rozšířila firma Ham-ko Restaurace Maniny pro zaměstnance lanškrounského závodu nabídku obědového menu o novou položku - Zdravá výživa. Z této nabídky je možné běžné objednávat, mnozí zaměstnanci již této možnosti začali využívat a dle prvních reakcí jsou s nově rozšířenou nabídkou spokojeni. Na pozici Vedoucí obchodního a marketingového úseku byla vedením společnosti jmenována od dlouholetá zaměstnankyně oddělení exportu ing. Vladislava Brejšová. Z důvodu odchodů na mateřskou dolovenou došlo k následujícím změnám: do oddělení expedice nastoupila na pozici Expedienta paní Renata Lapčíková místo paní Lenky Filipiové na pozici Nákupčí nastoupila po mateřské dovolené paní Edita Skalická - místo paní Moniky Kyselé PAPÍROVINY 2014 Vydávají: ORPA Papír a.s., Lanškroun. Redakce a zpracování neoznačených textů: Ing. Silvia Michálková. Tel.: , fax: ,

6 Zajímavosti Milí čtenáři, rada bych vás seznámila s novou rubrikou Zajímavosti, o kterou bude náš občasník Papíroviny rozšířen. Tato rubrika bude věnována zajímavým zážitkům našich zaměstnanců a bude sloužit k tomu, abychom se navzájem poznali i z mimopracovní stránky. Věřím, že se nová rubrika setká s velkým zájmem a přispěje k oživení obsahu našeho občasníku. Jako první nám do nové rubriky přispěl pan ředitel Stanislav Husek. Vaše další náměty na příspěvky, prosím, posílejte do redakce. Jak jsem uběhl maraton v New Yorku V září loňského roku jsem dostal neobvyklou nabídku - zúčastnit se maratonu v NY. Nejdříve jsem tento nápad bral jako špatný vtip, postupně jsem si však začal uvědomovat jedinečnost této nabídky a můj postoj se posunul do polohy no proč ne, v nejhorším případě po několika kilometrech běhu skončím, přece se nic nestane a alespoň uvidím NY. Této příležitosti jsem si začal vážit o to víc, když jsem zjistil, že se mnozí snaží tohoto mimořádného závodu zúčastnit mnoho let, ale nedaří se jim splnit podmínky pro zařazení do startovní listiny. Tento závod bývá výborně připravený a mívá neskutečnou atmosféru. Každý rok ho běží desetitisíce závodníků. Trasa vede přes všech pět newyorských obvodů Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx a Manhattan a běžcům fandí více než dva miliony diváků! Čas rychle ubíhal, všechny náležitosti včetně vyřízení víza se mi podařily v rekordně krátkém čase zajistit, a tak jsem si týden před startem koupil běžecké boty a kalhoty a odletěl do NY. Hned v pátek bylo nutno se zaregistrovat, vyzvednout si číslo a stát se oficiálně maratoncem. Registrace probíhala ve veletržním centru Jarvis nacházejícím se na břehu řeky Hudson. Už zde si člověk uvědomil neskutečnou atmosféru této akce, kterou začínal žít celý NY. Organizačně a logisticky zvládnou celý projekt, kterého se poprvé účastnilo více než 50 tisíc běžců, zajistit bezpečnost a potřebnou informovanost, ale současně vytvořit neskutečnou srdečnou a přátelskou atmosféru, to je úžasný úkol, kterým žije celé město a už to je pro zúčastněné nezapomenutelný a neskutečný zážitek. Nadešel dne D, byla neděle Po budíčku, který byl před 4. hod, následoval rychlý pěší půlhodinový přesun ještě setmělými ulicemi NY k určenému stanovišti, kde jsem nastoupil do připraveného autobusu a se kterým jsem se po více než hodině a půl dostal na místo startu. Rozednilo se, a člověk si opět uvědomil mohutnost a náročnost této akce. Po vystoupení z jednoho z více než 1500 autobusů jsem se zařadil do lidského proudu a po další asi půl hodině chůze a přísných bezpečnostních kontrolách jsem dorazil do kempu, kde se běžci soustředili před startem. Byl jsem zařazen do 4. vlny běžců, a když nastal čas, přesunul jsem se s dalšími mnoha tisíci maratonci do místa startu. Po cestě ke startovací čáře se běžci hromadně zbavovali přebytečných svršků, o kterých věděli, že je již nikdy nespatří. Každý gram navíc je samozřejmě při běhu znát a ráno bylo opravdu chladné - asi 4 st. Celsia. Hromady bund, kalhot, čepic, svetrů, rukavic, a jiného specializovaného vybavení, nejrůznějších světových značek a stáří lemovaly koridory, kterými se procházelo. Všechny zde odhozené svršky byly následně všudy přítomnými dobrovolníky sesbírány pro charitu. Start každé běžecké vlny zahájil výstřel ze skutečného děla a tisíce závodníků se vzápětí vydaly vpřed za zvuků známé písně New York, New York od F. Sinatry. První kilometry byly úžasné, běželo se po jednom z nejdelších mostů světa, téměř tříkilometrovém Verrazano Bridge, spojující Staten Island s Brooklynem, neskutečný barevný had běžců v obou patrech mostu, kroužící helikoptéry nad hlavami, obrovské podpěrné sloupy a lanoví mostu, hluboko pod námi na hladině zálivu drobounké lodě a tam někde v dáli mezi mrakodrapy Manhattenu cíl Po seběhnutí z mostu do Bronxu následovalo asi to nejkrásnější, co může sportovec zažít. Trať byla hustě lemována jásajícím a povzbuzujícím davem, lidmi, kteří nastavují dlaně na plácnutí, zpívají, křičí, tančí, někteří v rukou třímají transparenty s povzbuzujícími hesly nebo vlajky. Zdejší maraton je fanděním milionů lidí po celé trati pověstný, ale toto člověku vyrazí dech. Ten přenos energie vás nenechá v klidu a nepřipustí myšlenky typu, že byste mohli běh skončit, ale naopak vás burcuje vpřed. Každých sto - dvě sta metrů hrála na ulici nějaká živá kapela, střídaly se snad všechny žánry blues, rock, jazz, skotští dudáci v sukních, gospel a kilometry ubíhaly. Postupně jsem se rozkoukával, jaký typ běžců se mnou běží, a zjistil jsem, že přes to, že jsem v posledních 30 letech nikde neběhal a vlastně ani aktivně nesportoval, mnohým běžcům z mé startovací kategorie stačím a začal jsem přemýšlet, kam asi doběhnu. Každé 2 míle trati byla občerstvovací stanice, kde si běžci mohli doplnit tekutiny současně to však bylo místo, kde jste museli několik desítek metrů překonávat již téměř souvislou vrstvu odhozených kelímků a lepkavý asfalt ze zbytků energetických nápojů. Trasa dále vedla v docela prudkém stoupání následujícím po metě 10. km na Fourth avenue do Queensu a pokračovala trochu křivolakými ulicemi k velkému mostu přes řeku East River ke Queensboro Bridge. Následně běžce čekala po zatím převažující rovince pěkná horská prémie, ale též meta půlmaratonu, tedy 21. kilometr. Stále jsem se však cítil docela v pohodě. Ulice se začaly povážlivě stále více plnit pomalejšími běžci a posléze i chodci. V užších místech trati nastávala slušná kličkovaná, která především častými změnami tempa a vyhýbání stála dosti sil. Queensboro Bridge dává tradičně běžcům slušně zabrat. Jeho přeběhem jsme se dostali na samotný Manhattan, kde jsme běželi po 1. Avenue a poté jsme zamířili na sever, do Bronxu. Zde se opět naskytl nádherný pohled na nekonečný had běžců, vinoucí se po celé šíři newyorkského bulváru až k obzoru. Blížil se třicátý kilometr, pověstná maratonská zeď, počáteční euforie pomalu opadala a svaly začaly naznačovat cosi o tom, že by si daly nějakou tu pauzu. Z Bronxu jsme přeběhli tam a zpět dva mosty přes přítok East River a vraceli se zpátky na Manhattan, na 5. Avenue. Postupně přibývalo na trati kulhajících nebo pomalu jdoucích maratonců. Blížil se závěr a s ním i známé stoupání ke Guggenheimovu muzeu a následně dosti zvlněný terén v Central Parku. Z Bronxu zhruba na úroveň Guggenhaimova muzea je to několik kilometrů do mírného, ale vytrvalého kopce. A tady už maraton začínal pěkně bolet. Davy lidí podél 5. Avenue sice hlasitě fandily, ale povzbuzování jsem už skoro nevnímal. Bojoval jsem s neuvěřitelně silnou chutí zastavit a alespoň na malou, úplně maličkou chviličku přejít do chůze. Bolest nohou se stávala nesnesitelnou, přesto jsem stále pokračoval dál a dál, a čas se stával nekonečným... už jen poslední zatáčka do nitra Central Parku a poslední mírná zvlnění trati a najednou tu byl vysněný cíl. Hned za cílem jsem přešel do neuvěřitelně osvobozující pomalé chůze, cestou jsem dostal vysněnou medaili, následovalo povinné focení, kousek dále jsem obdržel přes ramena izolační folii proti chladu s nápisem Marathon finisher. Začal jsem silně pociťovat chlad, dolehla na mě neskutečná únava a vyčerpání, bylo 6 st. Celsia a foukal docela ledový vítr. Pomalu se pohybující had unavených maratonců mě pomalu unášel ještě snad kilometr k místu, kde všichni dostali upomínkové maratonské pončo a dav takto oděných, zářivě oranžových, unavených, ale šťastných postav, tiše opouštěl vyhrazené koridory a rozcházel se do různých stran pomalu se uklidňujícího města. Doběhl jsem maraton v NY Dr. Ing. Stanislav Husek, ředitel společnosti 6

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus Benefitní program ČMKOS Odbory Plus Odbory Plus? Co to je? Kdo za tím stojí? Kdy? - Benefitní program s cílem zlevnit členům odborů zboží a služby běžné spotřeby - ČMKOS s 29 odborovými svazy a předsedy

Více

Přehled výhod pro registrované členy programu odboryplus k 26.3.2014

Přehled výhod pro registrované členy programu odboryplus k 26.3.2014 Přehled výhod pro registrované členy programu odboryplus k 26.3.2014 1. Získání členské karty pro prokázání příslušnosti k odborům a k možnosti využití všech nabízených slev pro členy OP. FINANČNÍ VÝHODY:

Více

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus Benefitní program ČMKOS Odbory Plus Odbory Plus? Co to je? Kdo za tím stojí? Kdy? - Benefitní program s cílem pomoci členům odborů, nabídnout jim zboží a služby běžné spotřeby za výhodnějších podmínek,

Více

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus Benefitní program ČMKOS Odbory Plus Odbory Plus? Co to je? Kdo za tím stojí? Kdy? - Benefitní program s cílem zlevnit členům odborů zboží a služby běžné spotřeby - ČMKOS s 29 odborovými svazy a předsedy

Více

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus Benefitní program ČMKOS Odbory Plus Odbory Plus? Co to je? Kdo za tím stojí? Kdy? - Benefitní program s cílem pomoci členům odborů, nabídnout jim zboží a služby běžné spotřeby za výhodnějších podmínek,

Více

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus Benefitní program ČMKOS Odbory Plus Odbory Plus? Co to je? Kdo za tím stojí? Kdy? - Benefitní program s cílem pomoci členům odborů, nabídnout jim zboží a služby běžné spotřeby za výhodnějších podmínek,

Více

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus Benefitní program ČMKOS Odbory Plus Odbory Plus? Co to je? Kdo za tím stojí? Kdy? - Benefitní program s cílem zlevnit členům odborů zboží a služby běžné spotřeby - ČMKOS s 29 odborovými svazy a předsedy

Více

Benefitní program Odbory Plus

Benefitní program Odbory Plus Benefitní program Odbory Plus 1. Představení - vize a fungování - lidé stojící za programem (Tým Odbory Plus) 2. Současná nabídka a úspěchy - slevy na produkty a služby běžné spotřeby - srovnání nabídek

Více

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus Benefitní program ČMKOS Odbory Plus Odbory Plus? Co to je? Kdo za tím stojí? Kdy? - Benefitní program s cílem pomoci členům odborů, nabídnout jim zboží a služby běžné spotřeby za výhodnějších podmínek,

Více

Prezentace programu Odbory Plus na Vašem pracovišti

Prezentace programu Odbory Plus na Vašem pracovišti Prezentace programu Odbory Plus na Vašem pracovišti Využijte nabídky prezentace programu Odbory Plus v místě kde působí Vaše odborová organizace. Určete si místo a datum, kdy k vám dorazí tým Odbory Plus

Více

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus

Benefitní program ČMKOS. Odbory Plus Benefitní program ČMKOS Odbory Plus Odbory Plus? Co to je? Kdo za tím stojí? Kdy? - Benefitní program s cílem pomoci členům odborů, nabídnout jim zboží a služby běžné spotřeby za výhodnějších podmínek,

Více

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO

Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Věc: Nabídka služeb v oblasti BOZP a PO Vážení zákazníci, dovoluji si vám předložit nabídku naší společnosti na zajištění komplexních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (PO a BOZP). Naše

Více

Prezentace benefitního programu ČMKOS. Odbory Plus

Prezentace benefitního programu ČMKOS. Odbory Plus Prezentace benefitního programu ČMKOS Odbory Plus Kdo jsme - Věrnostní program s cílem zlevnit odborářům zboží a služby běžné spotřeby - Kdo za tím stojí ČMKOS a předsedové jednotlivých odborových organizací

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

NABÍDKA. na umístění a kompletní provozování automatů na teplé nápoje odpovídající vyhlášce č. 282 / 2016 Sb. pro společnost

NABÍDKA. na umístění a kompletní provozování automatů na teplé nápoje odpovídající vyhlášce č. 282 / 2016 Sb. pro společnost NABÍDKA na umístění a kompletní provozování automatů na teplé nápoje odpovídající vyhlášce č. 282 / 2016 Sb. pro společnost Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace Zeyerova 3354/2, 767

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o.

Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Zdroj: Jobs.cz, Portál mpsv.cz Financial Controller - HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. Pracovní náplň analýza výsledků výrobní firmy rozvoj a správa controlling systému měsíční reporting pro HQ + vnitropodnikový

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Adaptace nových zaměstnanců

Adaptace nových zaměstnanců Adaptace nových zaměstnanců OBECNÁ ČÁST Adaptace nových zaměstnanců Adaptací nového zaměstnance je myšleno jeho začlenění do firemní struktury a kolektivu, efektivní zapracování a zjednodušení orientace

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení *

DANA LINDOVÁ SLUŽBY V PO A BOZP. odborná a profesní školení. Dana Lindová. Dana Lindová. www.bozplindova.cz. *Povinné pole Jméno a Příjmení * *Povinné pole Jméno a Příjmení * Firma * IČ DIČ Dana Lindová Dana Lindová osoba osoba odborně odborně způsobilá způsobilá v PO v a PO v prevenci a v prevenci rizik rizik koordinátor koordinátor bezpečnosti

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ druh předpisu : číslo: vnitřní směrnice 2/BOZP výtisk číslo: 1 Název: PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Obsah : 1. Základní ustanovení.

Více

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12

ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S2101-12. Vlastník procesu: Číslo procesu: SMĚRNICE č. 12 Název procesu/ ŘŠ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-12 SMĚRNICE č. 12 ZAJIŠTĚNÍ POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCŮ K PRÁCI A ŽÁKŮ KE VZDĚLÁVÁNÍ Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 12 ze dne 01.01.2014

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO

Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Upřesnění povinností pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP a PO a stanovení určené osoby k vedení dokumentace BOZP a PO Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BAUMA 2016 Mezinárodní veletrh stavebních strojů a vozidel, stavebního nářadí a příslušenství Obor: stavebnictví BAUMA je světově nejdůležitějším veletrhem ve stavebním

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ?

PROČ SE INVESTICE DO VELETRHU PIVO 2018 VYPLATÍ? 22. - 25. 5. 2018 Mezinárodní veletrh PIVO je v Rusku vnímán jako významná mezinárodní událost v oblasti potravinářského průmyslu vším co je spojeného s pivovarnickým odvětvím, výrobou nealko nápojů, tj.

Více

ení a produkty UniCredit Bank

ení a produkty UniCredit Bank Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro insolvenční správce UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky Bank Austria Creditanstalt, která je členem UniCredit Group

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Opatření děkana č. 01 / Závodní preventivní péče

Opatření děkana č. 01 / Závodní preventivní péče V Plzni dne 02. 01. 2012 Č. j.: 86/2011 Opatření děkana č. 01 / 2012 Závodní preventivní péče 1. Posuzování zdravotní způsobilosti Závodní preventivní péče je poskytována vždy lékařem závodní preventivní

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup

Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup Dopad ekonomického zpomalení Zaznamenal/a jste již nějaký dopad finanční krize na Vás osobně nebo na někoho z Vašeho blízkého

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

SPOTŘEBNÍ KOŠ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště SPOTŘEBNÍ KOŠ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_INOVACE_EKO0819 Autor Ing. Lenka Gabrielová Datum 11. února

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Zajištění požární ochrany na pracovištích

Zajištění požární ochrany na pracovištích Zajištění požární ochrany na pracovištích Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou požární ochrany (PO) se zabývám více než 23 let. Má práce byla několikrát

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ

NABÍDKA PRÁCE ÚČETNÍ ÚČETNÍ Samostatné účtování účetních transakcí Příprava podkladů pro hlavní účetní knihu Příprava a účtování všech závěrkových operací včetně inventarizace Příprava podkladů pro přiznání DPH včetně souhrnného

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích Příloha č. 1 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu

C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely, při posuzování a odškodňování

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

NY NOW Manhattan - New York, USA Obor domácnost, životní styl, dárkové předměty a design

NY NOW Manhattan - New York, USA Obor domácnost, životní styl, dárkové předměty a design Manhattan - New York, USA Obor domácnost, životní styl, dárkové předměty a design Veletrh NY NOW je světě významný veletrh s rozsáhlou skladbou vystavovaných výrobků. Řadí se mezi nejdůležitější veletrhy

Více

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb

Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Organizace Český telekomunikační úřad IČ 70106975 Datum vyplnění 6. 10. 2011 Dotazník k využití nevýrobních činností / služeb Vážená paní, vážený pane, naše společnost, INCOMA GfK, která se specializuje

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Tvorba fondu. Čl. III. Používání fondu PŘÍLOHA Č. 5 ZÁSADY PRO TVORBU A POUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem města Rakovníka (dále jen fond ). 2. Fond

Více

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/

Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova. Opatření děkana č. 15/ Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Opatření děkana č. 15/2016-2017 Název: Provozování elektrických zařízení a elektrických spotřebičů Platnost a účinnost: dnem podpisu děkana Čl. 1 Úvodní

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu.

Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu. Vybraní partneři: Děkujeme za Vaši důvěru, věříme, že s námi budete spokojeni. Jako poděkování Vám přinášíme slevy a výhody u partnerů Bonus Clubu. Mnoho výhodných nákupů Vám přeje Váš Team X Energie Partneři

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku:

Vstupní a periodická prohlídka pro pracovníka v riziku hluku: C E N Í K zdravotních výkonů poskytovaných za úhradu platný od 01.09.2016 ODDĚLENÍ PREVENTIVNÍ MEDICÍNY poskytovaných pracovišti ONP v rámci závodní preventivní péče, vyžádaných občany pro osobní účely,

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva

Závazná přihláška k účasti rámcová smlouva Vše pro školy s.r.o. Vše pro školy & školky Matúškova 5, 149 00 Praha 4 IČ: 05765790 Tel.: + 420 733 424 720 Email: veletrh@vseproskolyaskolky.cz Web: www.vseproskolyaskolky.cz Vystavovatel Závazná přihláška

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek

Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Směrnice pro zřizování a činnost požárních hlídek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2009 1.4.2009 2 Dne: 23.3.2009 Dne: 30.3.2009 1 / 5 Tato směrnice upravuje provádění 13 zákona ČNR č. 133/1985

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2013 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2013 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření budou zveřejněny

Více

POLIKLINIKA PROSEK a.l.

POLIKLINIKA PROSEK a.l. POLIKLINIKA PROSEK a.l. Lovosická 440/40, 19000 PRAHA 9, tel. 66010111 Směrnice Č. 50/016 o zajištění pracovnělékařské služby Vydal: Jiří Dufek - ředitel společnosti Platnost od: 15.6.016 Určeno: všem

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více