Nový upichovací stroj na trubice s velkými průměry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový upichovací stroj na trubice s velkými průměry"

Transkript

1 červen 2014 Nový upichovací stroj na trubice s velkými průměry Rozpichování trubic na přesné rozměry je důležitou operací. Současné strojní zařízení již přestávalo vyhovovat nárokům na požadavky zákazníků. V loňském roce proto vedení firmy rozhodlo zakoupit pro tyto účely nový upichovací stroj. důvěře obou stran. Rozhodli jsme se tedy, že stroj ustavíme a oživíme sami a obsluhu zaškolí pracovníci, kteří se zúčastnili přejímky ve Francii. Vlastní dodávka stroje, montáž, oživení a zaškolení obsluhy pak úspěšně proběhly začátkem dubna. Nákup tohoto špičkového upichovacího stroje nám o další stupeň rozšířil naše výrobní schopnosti. Stroj umožňuje zpracovávat trubice různých průměrů, se širokou škálou tloušťky stěny a upichovaných délek. Svými parametry umožní naplnění nových požadavků zákazníků a současně vyhovění zvyšujícímu se tlaku na kvalitu našich výrobků. Závěrem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a vlastní realizaci nákupu, na zabezpečení trubic na zkoušky a uvedení do provozu a ustavení a montáži stroje. Ing. Zdeněk Hej a Ing. Petr Šilar Hlavními důvody k pořízení této nové investice bylo především zkvalitnění výroby, zvýšení kapacity, rozšíření našich výrobních schopností a úspora nákladů. To ve svém důsledku povede ke zvýšení konkurenceschopnosti našich výrobků. Od realizace investice očekáváme získání nových zákazníků i splnění požadavků na kvalitu zákazníků stávajících. Oslovili jsme několik špičkových evropských výrobců těchto zařízení a s každou firmou jsme uskutečnili technická jednání. Do závěrečného výběrového kola byly vybrány 2 firmy z Francie, od obou firem jsme v minulosti již zakoupili několik strojů. Zde se na konkrétním případu potvrdila důležitost možnosti shlédnout nabízené stroje v provozu. Ačkoli se dle papírových předpokladů, tedy dle zaslaných nabídek, jevila nabídka jedné z firem jednoznačně výhodnější, fyzické předvedení strojů přímo u výrobců rozhodlo zcela obráceně. Mezi hlavní důvody patřilo velmi dobré konstrukční řešení stroje, snadné a rychlé seřizování stroje na jiné rozměry průměry, délky a tloušťky stěny trubic a jednoduchá obsluha. Kontrakt byl po náročném jednání a po schválení představenstvem podepsán koncem července Koncem března tohoto roku proběhla úspěšně přejímka stroje u dodavatele ve Francii, při níž bylo ověřeno, že upichovací stroj splňuje požadované výkonové parametry. Dodavatelská firma na základě dlouhodobých vzájemných vztahů nepovažovala za bezpodmínečně nutné, aby ustavení a montáž stroje a zaškolení obsluhy u nás provedl jejich montér. Toto svědčí mimo jiné i o vzájemné 1 Cíle společnosti pro rok 2014 V návaznosti na vyhlášenou Politiku kvality a ochrany životního prostření vyhlašuje představenstvo společnosti pro rok 2014 ve třech oblastech následující cíle: A. Oblast Společnosti, výrobků a služeb A1) Pro firmu ESAB zajistit kompletaci obalu, tzn. k již vyvinutým trubicím s voděodolným povrchem zajistit dodávky plastových víček, včetně nasazení a zalepení spodního víčka k obalu a etiketování samolepkou. A2) Řešit ovíjení palet stretch fólií, předepínáním fólie odstranit deformace výrobků a snížit náklady na obalovou fólii o 20 %. B. Oblast podnikových zdrojů B1) Automatizovat operaci kalandrování manžet na výrobní lince. B2) Zajistit a instalovat sušárnu a řadící zařízení ke spirálové navíječce Eberle na výrobu dutinek skupiny 122 a 124. B3) Zajistit a uvést do provozu spirálovou navíječku Eberle v závodě Hostačov. C. Oblast místní působnosti C1) Zajistit zpracování energetického auditu v závodě Hostačov pro zajištění budoucího souladu s platným zákonem č. 201/2012 Sb. o ovzduší, po roce Navrhnout změnu způsobu vytápění areálu závodu, vč. vyhodnocení nákladů a úspor. Připravit realizaci vytápění areálu na rok

2 Spokojený zákazník musí být prioritou V závěru roku 2013 jsme ve spolupráci s obchodním oddělením uskutečnili průzkum spokojenosti zákazníků společnosti ORPA Papír. Od námi oslovených zákazníků jsme získali odpovědi téměř 120 větších i menších odběratelů produktů ORPA Papír, kteří nám poskytli cennou zpětnou vazbu k jednotlivým sledovaným oblastem. Průzkum spokojenosti zákazníků proběhl v průběhu měsíce listopadu Osloveni byli jak tuzemští, tak zahraniční odběratelé společnosti. Záměrem k provedení dotazníkového šetření bylo získání zpětné vazby od zákazníků společnosti, která by přinesla konkrétní informace o tom, jak zákazníci hodnotí vybrané procesy a činnosti firmy, poskytované služby a sortiment ORPA Papír. Chtěli jsme rovněž zjistit, v čem zákazníci vidí konkrétní přínosy, ale i nedostatky ve vzájemné spolupráci se společností. Podrobné výsledky průzkumu byly prezentovány vedení a obchodnímu oddělení společnosti na začátku tohoto roku. K hlavním výsledkům průzkumu nepochybně patřila informace o celkové úrovni spokojenosti zákazníků, která podle souhrnného Indexu spokojenosti dosáhla 85,2% (na škále 0-100%). Uvedená úroveň spokojenosti je jistě příjemným zjištěním, ukazuje však i další prostor pro zvyšování spokojenosti zákazníků. Z konkrétních sledovaných oblastí hodnotili zákazníci nejpozitivněji Myslím, že nastala právě chvíle, abychom se s odstupem času ohlédli za naším již Tradičním Papírenským plesem a podělili se o své postřehy a pocity. Ples se konal 7. února a byl pojat v RETRO STYLU let v sále Žichlínské restaurace. Myšlenka na jeho uspořádání přišla souběžně s úvahami na pozvednutí prestiže naší společnosti ORPA PAPÍR a.s. a zahájit tak letošní oslavy kulatého 130. výročí zahájení výroby prvních papírových dutinek v Lanškrouně. Vzhledem k časové tísni se jednalo o nelehký úkol. Avšak díky několika nadšencům, jejich entuziazmu a nápadům, díky maximální podpoře vedení naší společnosti se nám podařilo ples úspěšně zrealizovat. Byli jsme mile potěšeni, že existuje v Lanškrouně a jeho okolí mnoho firem, jejichž zástupce můžeme nazvat patrioty. Téměř nikde jsme nebyli odmítnuti s naší žádostí o příspěvek do tomboly. Významně nás podpořili také naši dodavatelé a zákazníci. Konečně o tom vypovídala rozmanitost a bohatost naší tomboly. Nápad na odlišení se od tradičních akcí a uspořádat ples ve stylu RETRO let byl přijat velmi příznivě a nejnápadnější kostýmy byly odměněny dárky. Věřte, že již existuje několik variant pro styl plesu v příštím roce. Jistě nebudete zklamáni Celým večerem nás provázel DJ Kotas. Můžeme polemizovat o absenci živé hudby, případně vhodnosti reprodukované hudby, ale vzhledem ke krátkému času nebylo mnoho na výběr. A že to nebyla špatná volba, vypovídá zaplněný taneční parket od začátku až do časných hodin ranních, kdy se sotva stíhal odjezd posledního autobusu na Lanškroun. Ostatní vytrvalci zvolili taxislužbu hned poté, co posnídali svůj ranní gulášek. A pokud hodnotíme samotný průběh plesu, napadají nás samá pozitiva. Především patří poděkování Vám všem, kteří jste přišli s dobrou náladou a přáním se vesele pobavit.vždyť v dnešní uspěchané době není mnoho příležitostí setkat se s tolika usměvavými lidmi a rozjasněnými tvářemi.a vůbec nevadí, když tomu dopomůže trocha toho dobrého jídla a pití, které nám šéf kuchyně připravil. Určitě uděláme v příštích letech vše pro to, abychom se opět společně setkali a příjemně se pobavili v ještě h ojnějším počtu. Budeme se těšit :)) Za organizátory a pořadatele Ivana Jelínková Náš vydařený ples 2 Společnost Skills spol. s r.o. je vzdělávací a poradenskou firmou, nabízející firemní školení manažerských, prodejních a interpersonálních dovedností. Poskytuje také poradenské služby v oblastech rozvoje obchodních procesů a řízení lidských zdrojů v organizacích. Konkrétní informace o produktech a činnosti firmy na stránkách Index spokojenosti zákazník ORPA Papír a.s. především roli obchodníků, jejich přístup a aktivitu, ve srovnání s obdobnými dodavateli také nastavené obchodní podmínky společnosti. Vedle konkrétních zjištění, které oblasti 85,2% jsou z pohledu zákazníků hodnoceny nejpříznivěji, byly identifikovány také konkrétní body, jimž by do budoucna měla být věnována zvýšená pozornost. Vedle zaměření se na zjištěné silné stránky společnosti byly formulovány i návrhy určitých kroků a opatření, jejichž realizace by měla vést k růstu spokojenosti zákazníků ORPA Papír do budoucna. Návrhy těchto kroků by se tak měly stát prioritami akčního plánu pro rok Cílem by přitom nemělo být jen udržení naměřené míry spokojenosti zákazníků, ale dosažení její vyšší úrovně v dalším období. Spokojenost zákazníků by tak i nadále měla být prioritou společnosti a předpokladem její ekonomické stability. Radek Matula, sociolog a konzultant ve společnosti Skills

3 Představujeme Dne nastoupila do naší firmy na pozici Účetní asistentka paní Jaroslava Marešová Její interní telefon je 141 ová adresa: Vítáme ji mezi námi a přejeme ji mnoho pracovních úspěchů. Dne nastoupil do naší firmy na pozici Vedoucí technického úseku Ing. Petr Šilar Jeho interní telefon je 353 ová adresa: Vítáme ho mezi námi a přejeme mu mnoho tvůrčích nápadů a pracovních úspěchů. ODBORY INFORMUJÍ Dovolte, abych Vás seznámil s benefitním programem: Odbory Plus. Projekt Odbory Plus přináší nabídku slev na pohonné hmoty, jízdné, kulturu, léky, finanční produkty, zájezdy, oblečení, sportovní potřeby a na telefonování. Každý odborář, který se na portále Odbory Plus oprávněně zaregistruje, získává po přihlášení do programu: členskou kartu programu Odbory Plus pro čerpání slev u obchodníků zvýhodněný běžný účet bez poplatku platební kartu Equa bank; po jejím prvním použití dostane na běžný účet bonus 500 Kč možnost využívání slev a služeb nabízených na portále Odbory Plus Členská karta opravňuje držitele k využití slev u partnerských společností. Program Odbory Plus má za cíl snižovat finanční zátěž všem odborářům sdruženým v rámci ČMKOS. Tým programu Odbory Plus má v plánu zařadit v příštích týdnech, měsících a letech do nabídky slevy na všechny služby a výrobky běžné spotřeby, aby každý člen ušetřil na straně výdajů maximum finančních prostředků. Program je určen výhradně členům odborových organizací odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů. Přehled výhod pro registrované členy programu odboryplus k : 1. Získání členské karty pro prokázání příslušnosti k odborům a k možnosti využití všech nabízených slev pro členy OP. FINANČNÍ VÝHODY: 2. Založení běžného účtu u EQUA bank včetně platební karty s výhodami: zřízení účtu bezplatně, bonus 500,- Kč, vedení účtu bezplatně, internetové a mobilní bankovnictví - zdarma, trvalé příkazy, inkasa, příchozí/ odchozí platby bezplatně, výběr z jakéhokoli bankomatu v ČR bez poplatku, výběr v zahraničí poplatek pouze 9,- Kč. Banka má standardně pojištěné vklady klientů do 100 tis. EUR. 3. Možnost zřízení účtu za stejně výhodných podmínek rodinným příslušníkům, včetně bonusu. 4. ČPP povinné ručení (45+6%), havarijní pojištění (40+6%), pojištění odpovědnosti při výkonu povolání (10%), pojištění majetku a odpovědnosti občanů. 5. Služba Oddluž se znamená snížení dluhů až o 70 %, do 5 let můžete být bez dluhů. Tato služba je přes OP až o 2500,- Kč levnější. 6. Konsolidace dluhů: snížení splátky úroku a celkového zadlužení. Můžete ušetřit až 5 900,- Kč za jeden rok. 7. Nabídka: nejvýhodnější hypotéka na trhu. Platí i pro refinancování. 8. ERGO - výjimečné úrazové pojištění s doživotní rentou za velmi výhodných podmínek 285,- Kč/měsíc. Srovnatelné pojištění jinde 1500,- Kč/ měsíc. Navíc: pro děti a partnera pojištění při stejném plnění pouze 144,- Kč/měsíc. 9. Řešení penzijního plánu a spoření pro děti ERGO. 10. Volání za 0,59 Kč s virtuálním operátorem 99mobile. ENERGIE: 11. Sleva 20 % na dodávku plynu proti cenám dominantních dodavatelů. JARO/LÉTO 2014, CESTOVÁNÍ: 12. CCS poprvé v ČR pro fyzické osoby, sleva minimálně 0,20 Kč/l u všech čerpacích stanic, které kartu CCS přijímají. 1x týdně přehled TOP 10 nejlevnějších čerpacích stanic ve Vašem okolí prostřednictvím mailu. 13. ČD slevy na nákup In karty IN a cestovné na rok Auto Kelly sleva 5 % na autodíly, 10% sleva na práci, některé díly, autokosmetika, autobaterie, stěrače a další se slevou 15 % u vybrané sítě prodejen. 15. Sleva na nákup nového automobilu Opel se slevou %. 16. Jaro/léto 2014: můžete využít širokou nabídku ubytování po celé ČR za velmi přijatelné ceny, pobyty na horách, nabídka letní rekreace, dětských táborů. 17. Firo Tour Eurovíkendy pro skupiny, zájezdy CK Zemek specialista na Chorvatsko. Plošná sleva 8 %. Lze kombinovat se slevou za včasný nákup ve výši až 30 %. 19. CK Cesta Travel Agency sleva 13% sleva z katalogových cen na zájezdy 2014 Slovensko, Maďarsko, Německo, Portugalsko, Itálie, Chorvatsko a Rakousko. 20. Azur Reizen dlouhodobá nabídka, sleva 1500 Kč na objednaný pokoj. 21. CK Kalousek - skupinové zájezdy pobytové na r Chorvatsko. 22. Sleva 15 % na pobytové i poznávací zájezdy do různých evropských destinací u vybraných CK. KULTURA: 23. Ticketstream slevy prostřednictvím Vaší členské karty OP pro nákup cenově zvýhodněných vstupenek na koncerty, divadelní představení, sportovní události, festivaly, apod. Sleva se pohybuje ve výši 5 15 %. ZDRAVÍ: 24. Walmark sleva na vitamíny a potravinové doplňky ve výši 20 %. Akce platí do konce května ReLaWe nabídka rekondičních pobytů po celé ČR se slevou procent. Nabídka na rok 2014: relaxační pobyty, dárkové poukazy. 26. Masérské služby se slevou v Praze (studio Světélko) a Ostravě (Masérna). KNIHY, OSTATNÍ ZBOŽÍ, SLUŽBY: 27. Sleva 8 % na knihy a veškerý sortiment internetového knihkupectví Tato nabídka Vám může ušetřit až třetinu z pultových cen. 28. Sleva 15 % na celou produkci vydavatelství Sondy, na reklamu v magazínu Sondy Revue. 29. Plošná sleva v internetovém obchodě se sportovním zbožím www. online-sport.cz % sleva na jakékoli zboží v internetovém obchodě Jedná se o sortiment kuchyňského zařízení, oblečení ad. 31. Sleva na prádlo u Afrodita Line. Registrace a aktuální informace o nových produktech v programu na: Kovář Michal, předseda ZO OS DLV ORPA Papír a.s. Lanškroun 3

4 Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele Nejdůležitější předpisy : zákon o specifických zdravotních službách č.373/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů č.167/2012 Sb. a č.47/2013 Sb., vyhlášky č. 79 a 107/2013 Sb. Možnost volby poskytovatele zdravotních služeb se nevztahuje na pracovnělékařské služby. Zaměstnavatel má povinnost uzavřít smlouvu s poskytovatelem těchto služeb a zaměstnanci jsou povinni se podrobit pracovnělékařským službám u tohoto poskytovatele.pro závod Lanškroun je sjednaným poskytovatelem zdravotní zařízení Valy216 s.r.o,. Lanškroun (MUDr. Bohumil Skála, PhD. a MUDr. Jakub Hejný). Co znamená pojem Pracovnělékařské služby? Pracovnělékařské služby jsou služby jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovních činností, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování způsobilosti k práci školení a poskytování první pomoci pravidelný dohled na pracovištích Pracovnělékařské prohlídky jsou vstupní před nástupem do zaměstnání periodické při výskytu rizik ohrožení zdraví (řidiči motorových vozíků, obsluhy zvedacích zařízení, svářeči atd.), nebo po určenýc h lhůtách platných pro kategorie rizik (u nás 1 až 3) mimořádné např. jestliže byl výkon práce přerušen = z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů = z jiných důvodů na dobu delší jak 6 měsíců (např. mateřská) případné výstupní či následné prohlídky Lhůty pracovnělékařských prohlídek : Pracoviště, profese Mladiství v učebním nebo pracovním poměru termíny kontrol Do 50 let Nad 50 let věku věku 1 rok Osoby vykonávající práci v kategorii 1 6 let 4 roky Osoby vykonávající práce v kategorii 2 5 let 3 roky Osoby vykonávající práce v kategorii 3 2 roky 2 roky Obsluhy zvedacích zařízení, vazači 4 roky 2 roky Řidič motorového vozíku a vysokozdvižného vozíku 4 roky 2 roky Obsluhy tlakových nádob včetně tlakových lahví 4 roky 2 roky Pracovníci elektroúdržby ( přezk. z vyhl. 50/78 Sb.) 4 roky 2 roky Pracovníci pracující ve výškách nad 1,5-10 metrů - plošina 4 roky 2 roky Pracovníci pracující ve výškách nad 10 metrů 4 roky 2 roky Pracovníci provádějící svářečské práce 4 roky 2 roky Obsluhy parních a horkovodních kotlů 4 roky 2 roky Noční práce 1 rok 1 rok Vstupní prohlídky vždy před nástupem do pracovního poměru Prohlídky mimořádné dle situace a potřeby Pracovníci z rizikových pracovišť dle povahy rizika a před ukončením pracovního poměru Požadujeme: VŠ vzdělání v oboru papírenském či chemickém podmínkou ochotu k vysokému pracovnímu nasazení samostatnost, kreativní myšlení aktivní znalost angličtiny nebo němčiny řidičské oprávnění skupiny B ORPA Papír a.s., Lanškroun hledá vhodné kandidáty na pozici: Výzkumný a vývojový pracovník 4 Vyšle-li zaměstnavatel zaměstnance na pracovnělékařskou prohlídku, je tato prohlídka pro něho závazná, započítává se do fondu pracovní doby, je placená a tudíž pro zaměstnance povinná. Neabsolvování prohlídky bez omluvy je stejné jako neomluvená absence v práci a lze posoudit jako porušení pracovní kázně. Zákon nepřipouští práci bez příslušných zdravotních prohlídek. Kdo je nemá, je práce nezpůsobilý a nemá na pracovišti co dělat. Navíc zákoník práce umožňuje dát zaměstnanci výpověď v případě pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon práce. V případě, že budete vysláni na prohlídku a MUDr. Skála či MUDr. Hejný nejsou vašimi ošetřujícími lékaři, vyzvedněte si u vašeho ošetřujícího lékaře dokumentaci nebo výpis z této dokumentace, který je však za úhradu. V takovém případě si nechte vystavit doklad o zaplacení, který vám bude zaměstnavatelem proplacen po absolvování prohlídky. Ing. Petr Jansa, Vedoucí odboru řízení lidských zdrojů DODATEK č. 4 KOLEKTIVNÍ SMLOUVY ORPA PAPÍR a.s. - na rok Část B uzavřené podle 2 odst. 3 a) zákona o kolektivním vyjednávání (č. 2/1991 Sb.) mezi sdružením ZO OS DLV ORPA Papír a.s., Lanškroun zastoupeným p. Michalem Kovářem a zaměstnavatelem, společností ORPA Papír a.s., Lanškroun zastoupeným místopředsedou představenstva Dr. Ing. Stanislavem Huskem Smluvní strany se dohodly s účinností od na těchto změnách: Nové znění bodu 2.1. Tarify je následující : V rámci společnosti jsou vyhlášeny tarify při pracovní době 37,5 hodin týdně takto: tarifní stupeň sazba v Kč/hod. sazba v Kč za měsíc 1 42, , , , , , , , , , , Při výraznější změně technického zařízení, nebo u nových strojů, bude zařazení pracovníků do tarifních stupňů přehodnoceno. Nabízíme: odpovídající ohodnocení ve vazbě na výsledky firmy perspektivní zaměstnání v prosperující firmě s českým kapitálem příspěvek na stravování až osm dnů placeného volna navíc možnost profesního růstu Vaše písemné nabídky včetně profesního životopisu, zasílejte na adresu: ORPA Papír a.s., Ing. Petr Jansa, Nádražní 150, Lanškroun, nebo

5 Prevence v oblasti požární ochrany Jak je Vám všem jistě známo, dne 20. dubna 2014 došlo zatím k největšímu požáru v dějinách Lanškrouna, a to k vyhoření provozovny společnosti KOZÁK Svitavy s.r.o. galvanovna Lanškroun. Jak bylo oficiálně sděleno médii: oheň způsobila závada na přívodním elektrickém kabelu k jednomu z čerpadel. Nebudeme se zabývat dalšími otázkami, např. jaké chemikálie se uvolnily do životního prostředí, bylo možné požáru v počátku zabránit a podobně, ale podíváme se na naši společnost, co by se mohlo stát u nás a jak se maximálně bránit případnému vzniku požáru. Naše společnost je podle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění zařazena jako provozovna se zvýšeným požárním nebezpečím. Z toho již vyplývají určité povinnosti, které musíme dodržovat, ať se jedná o správné zařazení mezi požární rizika, zpracování dokumentace zdolávání požárů, požárních řádů jednotlivých pracovišť a dílen a samozřejmě požárních poplachových směrnic. Společnost musí být z pohledu případného požáru řádně zajištěna u nás stálý dohled přes tzv. pult centrální ochrany ( městská policie, hasiči, zdravotnická služba ), dále pak prostředky požární ochrany hydranty a ruční hasicí přístroje. Na dílnách jsou stanoveny preventivní požární hlídky, kdy uvedení pracovníci mají přesně stanovené úkoly, co, jak a kdy dělat v případě požáru, máme stanovené i 2 pracovníky z údržby, kteří zajišťují prevenci. K dispozici ve společnosti musí být požární kniha se záznamy preventivních kontrol v oblasti PO, prováděná svařování, revize požárních zařízení, kontroly ručních hasicích přístrojů, hydrantů atd., atd. Nebudu Vás zatěžovat dalšími podrobnostmi z oblasti dokumentace, pojďme se raději soustředit na některé důležité praktické oblasti, kdy, aniž si to často uvědomujeme, může dojít k velkému problému s následkem požáru. Vraťme se k požáru galvanovny závada na elektřině, to je bohužel oblast, kdy dochází k požárům velmi často. Co z toho vyplývá pro nás? Jednoznačná dodržování stanovených podmínek provozu elektrických zařízení, a to zejména: dodržování návodů na používání používat elektrická zařízení, která jsou majetkem společnosti a jsou řádně kontrolována a revidována (nepoužívat vlastní zařízení přinesená z domova!!!) před odchodem vypínat zařízení, která nejsou součástí výrobních zařízení a která mohou způsobit zahoření např. konvice, mikrovlnky, rádia, apod., ze zásuvek pro práce používat pouze ty prodlužovací kabely, které jsou majetkem společnosti a jsou řádně kontrolovány nepoužívat zařízení s poškozenými elektrickými šňůrami, poškozené zástrčky, vypínače, atd. mít uvolněné prostory před rozvaděči elektřiny, aby byl pokud možno ze všech stran volný přístup k těmto zařízením A další naše požární rizika? KOUŘENÍ: kouřit pouze v určeném prostoru NIKDY na dílnách, ve skladech, v blízkosti rozdělovačů plynu! PROVOZ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ: Provádět výměnu pohonných propanových lahví pouze v určeném prostoru, při výměně nekouřit! Parkovat vozíky pouze v určených prostorách, nenechávat volně přístupné na dílnách SVAŘOVÁNÍ : Tato činnost smí být provozována pouze osobami s platným svařovacím průkazem, za dohledu požárního technika nebo požárního preventisty A jak reagovat v případě požáru? Podívejte se na požární poplachové směrnice, které jsou umístěny na viditelných místech každé dílny a na chodbách kanceláří a v klidu, ne s ohněm v zádech, si ji řádně pročtěte určitě Vám základní 5 informace uvíznou v paměti a při případném havarijním stavu budete přesně vědět, co dělat, jak reagovat. Rozhlédněte se také, kde máte označené nouzové východy, abyste v případě potřeby byli schopni co nejrychleji opustit zakouřené, hořící prostory, abyste nebyli zbytečně vystavováni zdraví škodlivým zplodinám z hoření. Obecně se dá říci, že jakákoliv hořící látka, nábytek, stroj, plastická hmota při hoření produkuje zplodiny škodlivé zdraví, proto se vždy snažme co nejméně s nimi přijít do kontaktu. Pevně doufám, že nás něco takového nikdy nepotká. To nám všem přeje Ing. Marta Ševčíková, Požární technik NOVINKY Z ORPA Veletrh Interpack patří mezi nejvýznamnější veletrhy z oblasti obalů a obalové techniky. Koná se každé 3 roky a v tomto roce probíhal ve dnech 8. do 14. května 2014 na výstavišti v Düsseldorfu. V 19 výstavních halách, které byly do posledního místa vyprodané, vystavovalo zhruba vystavovatelů z oborů potraviny a nápoje, cukrovinky a pečivo, farmacie a kosmetika, nepotravinářské spotřební zboží a příbuzné služby. Firmy představily své nejnovější nápady, inovační koncepty a technologické vize - a to nejen v oblasti zařízení a strojů pro balení a zpracování, ale také ve výrobních nástrojích pro obalové materiály, materiály samotné a služby pro celé odvětví. Veletrh navštívili také zástupci naší firmy ředitel společnosti Dr. Ing. Stanislav Husek, za technický úsek Ing. Petr Šilar, Ing. Stanislav Vališ a Ing. Pavla Štáblová a za obchodní úsek Iva Roubalová a Ing. Vladislava Brejšová. Od května rozšířila firma Ham-ko Restaurace Maniny pro zaměstnance lanškrounského závodu nabídku obědového menu o novou položku - Zdravá výživa. Z této nabídky je možné běžné objednávat, mnozí zaměstnanci již této možnosti začali využívat a dle prvních reakcí jsou s nově rozšířenou nabídkou spokojeni. Na pozici Vedoucí obchodního a marketingového úseku byla vedením společnosti jmenována od dlouholetá zaměstnankyně oddělení exportu ing. Vladislava Brejšová. Z důvodu odchodů na mateřskou dolovenou došlo k následujícím změnám: do oddělení expedice nastoupila na pozici Expedienta paní Renata Lapčíková místo paní Lenky Filipiové na pozici Nákupčí nastoupila po mateřské dovolené paní Edita Skalická - místo paní Moniky Kyselé PAPÍROVINY 2014 Vydávají: ORPA Papír a.s., Lanškroun. Redakce a zpracování neoznačených textů: Ing. Silvia Michálková. Tel.: , fax: ,

6 Zajímavosti Milí čtenáři, rada bych vás seznámila s novou rubrikou Zajímavosti, o kterou bude náš občasník Papíroviny rozšířen. Tato rubrika bude věnována zajímavým zážitkům našich zaměstnanců a bude sloužit k tomu, abychom se navzájem poznali i z mimopracovní stránky. Věřím, že se nová rubrika setká s velkým zájmem a přispěje k oživení obsahu našeho občasníku. Jako první nám do nové rubriky přispěl pan ředitel Stanislav Husek. Vaše další náměty na příspěvky, prosím, posílejte do redakce. Jak jsem uběhl maraton v New Yorku V září loňského roku jsem dostal neobvyklou nabídku - zúčastnit se maratonu v NY. Nejdříve jsem tento nápad bral jako špatný vtip, postupně jsem si však začal uvědomovat jedinečnost této nabídky a můj postoj se posunul do polohy no proč ne, v nejhorším případě po několika kilometrech běhu skončím, přece se nic nestane a alespoň uvidím NY. Této příležitosti jsem si začal vážit o to víc, když jsem zjistil, že se mnozí snaží tohoto mimořádného závodu zúčastnit mnoho let, ale nedaří se jim splnit podmínky pro zařazení do startovní listiny. Tento závod bývá výborně připravený a mívá neskutečnou atmosféru. Každý rok ho běží desetitisíce závodníků. Trasa vede přes všech pět newyorských obvodů Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx a Manhattan a běžcům fandí více než dva miliony diváků! Čas rychle ubíhal, všechny náležitosti včetně vyřízení víza se mi podařily v rekordně krátkém čase zajistit, a tak jsem si týden před startem koupil běžecké boty a kalhoty a odletěl do NY. Hned v pátek bylo nutno se zaregistrovat, vyzvednout si číslo a stát se oficiálně maratoncem. Registrace probíhala ve veletržním centru Jarvis nacházejícím se na břehu řeky Hudson. Už zde si člověk uvědomil neskutečnou atmosféru této akce, kterou začínal žít celý NY. Organizačně a logisticky zvládnou celý projekt, kterého se poprvé účastnilo více než 50 tisíc běžců, zajistit bezpečnost a potřebnou informovanost, ale současně vytvořit neskutečnou srdečnou a přátelskou atmosféru, to je úžasný úkol, kterým žije celé město a už to je pro zúčastněné nezapomenutelný a neskutečný zážitek. Nadešel dne D, byla neděle Po budíčku, který byl před 4. hod, následoval rychlý pěší půlhodinový přesun ještě setmělými ulicemi NY k určenému stanovišti, kde jsem nastoupil do připraveného autobusu a se kterým jsem se po více než hodině a půl dostal na místo startu. Rozednilo se, a člověk si opět uvědomil mohutnost a náročnost této akce. Po vystoupení z jednoho z více než 1500 autobusů jsem se zařadil do lidského proudu a po další asi půl hodině chůze a přísných bezpečnostních kontrolách jsem dorazil do kempu, kde se běžci soustředili před startem. Byl jsem zařazen do 4. vlny běžců, a když nastal čas, přesunul jsem se s dalšími mnoha tisíci maratonci do místa startu. Po cestě ke startovací čáře se běžci hromadně zbavovali přebytečných svršků, o kterých věděli, že je již nikdy nespatří. Každý gram navíc je samozřejmě při běhu znát a ráno bylo opravdu chladné - asi 4 st. Celsia. Hromady bund, kalhot, čepic, svetrů, rukavic, a jiného specializovaného vybavení, nejrůznějších světových značek a stáří lemovaly koridory, kterými se procházelo. Všechny zde odhozené svršky byly následně všudy přítomnými dobrovolníky sesbírány pro charitu. Start každé běžecké vlny zahájil výstřel ze skutečného děla a tisíce závodníků se vzápětí vydaly vpřed za zvuků známé písně New York, New York od F. Sinatry. První kilometry byly úžasné, běželo se po jednom z nejdelších mostů světa, téměř tříkilometrovém Verrazano Bridge, spojující Staten Island s Brooklynem, neskutečný barevný had běžců v obou patrech mostu, kroužící helikoptéry nad hlavami, obrovské podpěrné sloupy a lanoví mostu, hluboko pod námi na hladině zálivu drobounké lodě a tam někde v dáli mezi mrakodrapy Manhattenu cíl Po seběhnutí z mostu do Bronxu následovalo asi to nejkrásnější, co může sportovec zažít. Trať byla hustě lemována jásajícím a povzbuzujícím davem, lidmi, kteří nastavují dlaně na plácnutí, zpívají, křičí, tančí, někteří v rukou třímají transparenty s povzbuzujícími hesly nebo vlajky. Zdejší maraton je fanděním milionů lidí po celé trati pověstný, ale toto člověku vyrazí dech. Ten přenos energie vás nenechá v klidu a nepřipustí myšlenky typu, že byste mohli běh skončit, ale naopak vás burcuje vpřed. Každých sto - dvě sta metrů hrála na ulici nějaká živá kapela, střídaly se snad všechny žánry blues, rock, jazz, skotští dudáci v sukních, gospel a kilometry ubíhaly. Postupně jsem se rozkoukával, jaký typ běžců se mnou běží, a zjistil jsem, že přes to, že jsem v posledních 30 letech nikde neběhal a vlastně ani aktivně nesportoval, mnohým běžcům z mé startovací kategorie stačím a začal jsem přemýšlet, kam asi doběhnu. Každé 2 míle trati byla občerstvovací stanice, kde si běžci mohli doplnit tekutiny současně to však bylo místo, kde jste museli několik desítek metrů překonávat již téměř souvislou vrstvu odhozených kelímků a lepkavý asfalt ze zbytků energetických nápojů. Trasa dále vedla v docela prudkém stoupání následujícím po metě 10. km na Fourth avenue do Queensu a pokračovala trochu křivolakými ulicemi k velkému mostu přes řeku East River ke Queensboro Bridge. Následně běžce čekala po zatím převažující rovince pěkná horská prémie, ale též meta půlmaratonu, tedy 21. kilometr. Stále jsem se však cítil docela v pohodě. Ulice se začaly povážlivě stále více plnit pomalejšími běžci a posléze i chodci. V užších místech trati nastávala slušná kličkovaná, která především častými změnami tempa a vyhýbání stála dosti sil. Queensboro Bridge dává tradičně běžcům slušně zabrat. Jeho přeběhem jsme se dostali na samotný Manhattan, kde jsme běželi po 1. Avenue a poté jsme zamířili na sever, do Bronxu. Zde se opět naskytl nádherný pohled na nekonečný had běžců, vinoucí se po celé šíři newyorkského bulváru až k obzoru. Blížil se třicátý kilometr, pověstná maratonská zeď, počáteční euforie pomalu opadala a svaly začaly naznačovat cosi o tom, že by si daly nějakou tu pauzu. Z Bronxu jsme přeběhli tam a zpět dva mosty přes přítok East River a vraceli se zpátky na Manhattan, na 5. Avenue. Postupně přibývalo na trati kulhajících nebo pomalu jdoucích maratonců. Blížil se závěr a s ním i známé stoupání ke Guggenheimovu muzeu a následně dosti zvlněný terén v Central Parku. Z Bronxu zhruba na úroveň Guggenhaimova muzea je to několik kilometrů do mírného, ale vytrvalého kopce. A tady už maraton začínal pěkně bolet. Davy lidí podél 5. Avenue sice hlasitě fandily, ale povzbuzování jsem už skoro nevnímal. Bojoval jsem s neuvěřitelně silnou chutí zastavit a alespoň na malou, úplně maličkou chviličku přejít do chůze. Bolest nohou se stávala nesnesitelnou, přesto jsem stále pokračoval dál a dál, a čas se stával nekonečným... už jen poslední zatáčka do nitra Central Parku a poslední mírná zvlnění trati a najednou tu byl vysněný cíl. Hned za cílem jsem přešel do neuvěřitelně osvobozující pomalé chůze, cestou jsem dostal vysněnou medaili, následovalo povinné focení, kousek dále jsem obdržel přes ramena izolační folii proti chladu s nápisem Marathon finisher. Začal jsem silně pociťovat chlad, dolehla na mě neskutečná únava a vyčerpání, bylo 6 st. Celsia a foukal docela ledový vítr. Pomalu se pohybující had unavených maratonců mě pomalu unášel ještě snad kilometr k místu, kde všichni dostali upomínkové maratonské pončo a dav takto oděných, zářivě oranžových, unavených, ale šťastných postav, tiše opouštěl vyhrazené koridory a rozcházel se do různých stran pomalu se uklidňujícího města. Doběhl jsem maraton v NY Dr. Ing. Stanislav Husek, ředitel společnosti 6

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK OHLÉDNUTÍ ZPĚT NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLEN SKUPINY ČÍSLO II / ÚNOR 2008 LOVOCHEMIK Vyhodnocení soutěže mezi odděleními zapojených do soutěže - souhrnná tabulka Oddělení KD Počet zaměstnanců 39 Celkem 11 700

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/ číslo 6/ červen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Výstup a nástup bez bariér /strana 12 a 13/ Autobus čistý ze všech stran /strana 16 a 17/ Dvacetiny historické

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU STUDIE VÝCHOZÍ SITUACE OBJEDNAVATEL Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování Milan Greineder DODAVATEL NABÍDKY M AM ALOCA, o.s. Havelská

Více

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014

K podnikání mě přivedla mizerná školení. Zdenka Vostrovská: Jak vybrat správný kurz pro firmu? 1/2014 3/2014 1/2014 Vyšehrad 3/2014 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Jak vybrat správný kurz pro firmu? Zdenka Vostrovská: K podnikání mě přivedla mizerná školení editorial Hkp slovo z Hkp Se začátkem

Více

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12

I tradiční značka potřebuje promyšlenou péči. Rozhovor s ing. Martinem Štruplem, generálním ředitelem společnosti Hamé str. 12 ročník II., www.retailinfo.cz Člověk na dovolené nenakupuje podle letáků str. 14 Manažerem roku 2011 pro odvětví obchodu se stal Miloš Škrdlík z Brněnky str. 16 Čerstvé potraviny: strašák nebo konkurenční

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15

novinky MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské dny ze světa obráběcích strojů vklad uvnitř DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 novinky ze světa obráběcích strojů DUBEN 2015 čtvrtletník / číslo vydání 1-15 Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery www.kovosvit.cz MAS dance opět zatančili Zákaznické a distributorské

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Jak ušetřit za elektřinu

Jak ušetřit za elektřinu T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 0 R o č n í k X V I I 1 1. b ř e z n a 2 0 1 0 C e n a 5 K č Elektronickou verzi Železničáře čtěte také na intranetu Českých drah. Oslavy

Více

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací

O Vánocích řešili strážníci dvakrát sprejování, policisté chytali lupiče navigací PRAHA 10 Ročník 24 číslo 1 17. 1. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká distribuční, a.s. Praha 10 pomáhá s deregulací

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více