Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009"

Transkript

1 leden AKTUALITY je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně navštívit jednotlivá pojistná patra, ve kterých mají možnost uzavřít on-line pojištění. Vše na jednom místě, pod jednou střechou. Pobočka Pardubice V květnu 2008 jsme otevřeli novou pobočku v Pardubicích. Ke stávajícím pobočkám v Brně, Praze a centrále v Ostravě tak přibylo další kontaktní místo. SATUM CZECH s.r.o. Tř. Míru 92 PYRAMIDA Pardubice OPTIMUS BROKERS Po několikaměsíční přípravě provedla společnost SATUM CZECH akvizici přední pražské makléřské společnosti OPTIMUS BROKERS s.r.o. Posílila tím tak svou obchodní pozici v hlavním městě České republiky. Během posledních dvou let se tak jednalo již o druhou obdobnou koupi. Akvizicí OPTIMUS BROKERS, ryze české makléřské společnosti, působící na našem trhu od roku 1996, tak rozšířil SATUM CZECH počet zaměstnanců téměř na padesát a kromě stávajících zastoupení v Ostravě, Brně a Pardubicích rozšířil počet poboček v hlavním městě Praze na dvě. SATUM CZECH je dlouhodobě uznávanou společnosti vytvářející pro své zaměstnance motivující a etické prostředí, které jim poskytuje příležitost k osobnímu růstu. SATUM CZECH naváže na aktivní přístup a kvalitní servis převzatých klientů dle svých standardů. Veškerou činnost bude pružně přizpůsobovat potřebám stávajících i nových klientů, chce budovat výkonnou a flexibilní společnost schopnou si udržet a zvyšovat svou finanční stabilitu. OBSAH Více odborníků, více možností, rychlejší a účinnější spolupráce. Vážení obchodní přátelé, likvidace pojistných událostí a následná analýza příčin škod tvoří podstatnou a nedílnou součást kvalitně odvedené práce každého pojišťovacího makléře. Jsme si vědomi tohoto faktu, jenž nás přivedl k myšlence vytvoření jednotného likvidačního centra společnosti SATUM CZECH. Od 1. srpna 2008 se můžete se svými požadavky z oblasti analýzy a likvidace pojistných událostí obracet na Jednotné likvidační centrum. Účelem tohoto centra je soustředění odborníků analytiky a likvidace společnosti SATUM CZECH na jednom místě a jejich užší provázanost se samostatným likvidátorem, společností SATUM CLAIM. Věříme, že tato změna bude pro Vás přínosem. Využijte našich služeb a dopřejte řešení Vašich problémů rychlost, odbornost a standard nejvyšší kvality. Kde nás najdete: Tel: Sídlo společnosti SATUM CZECH s.r.o. Fax: Porážková 1424 / 20 Web: Ostrava, Moravská Ostrava Aktuality 1 Rozhovor - Ing. Tomáš Vavřík 2 Rating v pojišťovnictví 3 Náhrada škody na zdraví 3 Stažení výrobku z trhu 5 Pojištění záruky za přepravu odpadu 6 Legislativa 6 Oznam. povinnost při dopr. nehodě 7 Pojištění historických vozidel 7 Úmluva CMR 8 Rozhovor -Alan Zahrada 9 Rozhovor -Ing. Petr Valach 10 Výzkum spokojenosti klientů 10 Sponzoring, Veletrhy a konference 11 SATUM CZECH konference 12 Setkání ve Westernovém městečku 12 JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM strana 1

2 Ing. Tomáš Vavřík, MBA Generální ředitel a předseda představenstva CIDEM holding Společnost CIDEM Hranice, a.s. je tvořena mnoha společnosti s různým předmětem podnikání. Mohl byste nám je lehce přiblížit? Holding CIDEM Hranice, a.s. můžeme rozdělit do tří segmentů. První část holdingu tvoří oblast výroby stavebních materiálů, a to cementotřískových desek CETRIS a teracové dlažby z produkce CIDEMAT Hranice, s.r.o. Druhou oblastí je provozování osobní a nákladní dopravy, do které spadají společnosti ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s. a KBS Hranice s.r.o. Třetím segmentem je poskytování služeb, v němž působí společnost TRANSCARGO s.r.o. a FC REAL Havířov a.s. Jak hodnotíte vývoj společnosti v uplynulých pěti letech? Těch pět let bylo velmi pozitivních a to zejména, pokud se budeme bavit o sektoru stavebním, ale rostoucí trend byl charakteristický pro celé odvětví s výraznými meziročními nárůsty prodejů. Ukazatel hospodářského výsledku jsme za zmíněné období zdesetinásobili. Jak se v současnosti stavební trh vyvíjí? Ke konci roku 2008 a v roce 2009 předpokládáme určitou stagnaci trhu západní Evropy. Máte již připraveny strategické plány jak se s případnou budoucí situací vypořádat? Rozdělme budoucí vize do dvou záměrů, prvním bude hledání a obsazení nových trhů z našeho stávajícího portfolia činností, tzn. stavební výroby, kde vnímáme potenciál zejména na východě a jihovýchodě Evropy, v Asii a v Africe. Druhý záměr s ohledem na finanční stabilitu a přebytek zdrojů předpokládám ve financování nových projektů a příležitosti v rozšíření portfolia námi ovládaných společností o nové subjekty případně i z jiných oborů podnikání. Působí vaše společnost také na zahraničních trzích? Na zahraničních trzích působíme zejména v oblasti stavební výroby. 60% naší produkce je vyváženo do zahraničí do dvou desítek zemí převážně v rámci Evropy. Jedná se především o Rakousko, Estonsko, Německo, Holandsko, Slovensko, Polsko, Litvu a Slovinsko. Naše materiály znají zákazníci také v USA, Jihovýchodní Asii či Kanárských ostrovech. V současné době realizujeme zajímavé zakázky v Africe. Jaké je poslání společnosti a její vize? Vzhledem k tomu, že se holding CIDEM Hranice, a.s. skládá z mnoha společností, má každá z nich poslání a vizi určitým způsobem modifikovanou. Společným prvkem je snaha být pro naše partnery preferovaným dodavatelem výrobků či služeb při zvyšování tržní hodnoty společností v souladu s profesními, etickými a právními principy. Co považujete za významnou myšlenku, která posunula společnosti CIDEM Hranice, a.s. v jejím vývoji dále? Neřekl bych, že to byla jedna myšlenka. Celé naše podnikání je protkáno konzervativním přístupem a základní důraz, se kterým hodnotíme všechny naše potenciální aktivity a příležitosti, je kladen na budoucí zdravé cash-flow. Důkladné zhodnocení návratnosti investic podle striktních pravidel považuji za značnou konkurenční výhodu holdingu v případě očekávané stagnace ekonomiky. Jaké rozhodnutí, které jste učinil ve funkci generálního ředitele společnosti CIDEM Hranice, a.s., považujete pro společnost jakýmkoliv způsobem za zásadní? Těch rozhodnutí byla spousta a vždy odrážely kombinaci aktuálního očekávaného stavu tržního prostředí s ohledem na dlouhodobou prosperitu společnosti a návratnost. Učinil jsem i řadu nepopulárních kroků, uzavření výrobních závodů, propouštění zaměstnanců k zeštíhlení a úsporám a k tvorbě zdrojů k následným akvizicím. Vnímáte CIDEM Hranice, a.s. jako značku? My hodně klademe důraz na značky produktů jednotlivých společností holdingu, vždy jsme preferovali u zákazníků znalost značky CETRIS jako značky kvalitních cementotřískových desek, značky CIDEMAT Hranice, s.r.o jako značky prvotřídní dlažby a udržovali jsme i tradiční značky dopravních společností ČSAD. CIDEM byl proto zásadně v pozadí. V současné době si však myslím, že jméno holdingu na trhu bude posilovat, a to z důvodu, že má stabilní finanční strukturu, což partnery zajímá, vždy se ptají, kdo je matkou jednotlivých společností a jaké je zázemí, stabilita a historie této mateřské společnosti. Momentálně u nových partnerů tyto otázky často zaznamenáváme. Proto veškeré akviziční aktivity provádíme pod značkou holdingu CIDEM Hranice, a.s. Kladete důraz na komunikaci směrem dovnitř společnosti, k zaměstnancům? Osobně se snažím o otevřenou komunikaci s kolegy a považuji ji za velice důležitou součást řízení a to nejen na formální úrovni, ale snažím se i o navození neformálně přívětivého prostředí. Proto jsme před dvěma lety začali pořádat sportovní dny, kdy zaměstnanci jednotlivých společností holdingu soutěží v různých aktivitách. Letos jsme také poprvé uspořádali fotbalový turnaj, na který se mohli zaměstnanci přihlásit a nominovat své týmy, což se také setkalo s velkým ohlasem a příslibem konání dalšího ročníku v příštím roce. Jakým způsobem zaměstnance motivujete? Mimo dnes již standardních benefitů materiální povahy (penzijního a životního pojištění) se snažíme v zaměstnancích probudit zájem o rozvoj a dění ve firmě. Zajímavým se pro kolegy v poslední době jeví benefit vzdělávání. V letech 2007 a 2008 jsme realizovali projekty v jednotlivých firmách holdingu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů, které byly financovány více než 4 miliony Kč z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekty byly zaměřeny na zvýšení úrovně vzdělávání, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich cílem bylo formovat osobnost, měnit postoje a hodnoty, ale také utřídit znalosti zaměstnanců THP i dělnických kategorií a tyto vzděláváním transformovat v dovednosti. Investujete do výzkumu a vývoje? Ano, máme vlastní vývojový tým v Hranicích, který se zabývá vývojem nových výrobků a aplikací a technickým poradenstvím. Každý rok se snažíme abychom na výstavách a veletrzích, kterých se zúčastňujeme, přišli s něčím novým. Orientujete se vaše společnost na dění v regionu? Podporujete některé z kulturních, sportovních či společenských akcí? Již tradičně podporujeme zejména v Havířově místní hokejový a fotbalový sportovní tým. U široké veřejnosti má ohlas každoroční Den bez aut, kdy jezdíme na linkách MHD zdarma. Z jakého důvodů se vaše společnost rozhodla využívat služeb pojišťovacího makléře? Služeb pojišťovacího makléře využíváme snad od doby vzniku subjektů s tímto zaměřením v České republice. Jsem zastáncem toho, že každý by se měl pohybovat v tom oboru, kterému rozumí a to je i případ pojištění. Pojišťovnictví a finance jsou tak specifické obory, které se vyznačují velkým posunem v rámci legislativy a stále novými produkty. Spolupráce s makléři nám proto práci usnadňuje i z toho důvodu, že jsme vždy v rámci pojištění měli specifické požadavky např. na pojištění přerušení provozu apod. Makléř nám zajišťuje optimální podmínky pojistné ochrany a ceny pojištění, což je pro nás samozřejmě důležité. Určitě jste se ve svém profesním životě potkal se spoustou zajímavých lidí. Zanechali někteří z nich hlubší stopu ve Vašem životě? Kteří to byli? Těch lidí bylo více a nerad bych vytipoval pouze jedno jméno. Jsem přesvědčen, že většina setkání ať už pozitivních či negativních mě v osobním vývoji posunula vždy o kousek dále. Najdete si po práci také čas na své koníčky? V létě se snažím pravidelně si zahrát squash či tenis s kolegy nebo obchodními partnery. S rodinou v zimě trávíme volno lyžováním a v podstatě celoročním plaváním. Několikrát do roka si zajdu zahrát golf. Co je Vaším životním nebo pracovním krédem? Nikdy neříkej nikdy. strana 2

3 RATING V POJIŠŤOVNICTVÍ Ratingové hodnocení představuje ve světě standardní označení hodnocení bonity ekonomických subjektů. Je považováno za důkaz důvěryhodnosti a bezpečnosti dané instituce. Komerční pojišťovna je podnikatelský subjekt, který poskytuje pojistnou ochranu. Zabývá se pojišťovací činností, tzn. soustřeďuje pojistné od pojistníků a ze získaného předepsaného pojistného vytváří a spravuje technické rezervy s cílem jejich zhodnocení či použití v případě závazků vyplývajících z pojistných událostí. Pojišťovna je tedy subjekt hospodařící se značným objemem cizích prostředků, spoléhající na důvěru svých klientů. Nezávislé hodnocení pojišťoven by proto mělo hrát důležitou roli jak pro jejich klienty a investory, tak i pro samotnou pojišťovnu. Klientům tak poskytuje maximálně objektivní pohled na hodnocený subjekt a šetří jim náklady a čas potřebný k získání ekvivalentních informací. V nejširším smyslu znamená rating hodnocení. V užším pojetí je rating definován jako nezávislé hodnocení, jehož cílem je zjistit, a to na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik hodnoceného subjektu, jak je tento subjekt schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým splatným závazkům. Vyjadřuje tedy pravděpodobnost, že hodnocený subjekt dostojí včas a v plné výši svým závazkům. Význam ratingu spočívá nejen v hodnocení jako takovém, ale především v relativním zařazení, resp. srovnání se skupinou jiných hodnocených subjektů. Charakteristickým prvkem ratingu je interpretace výsledků hodnocení jednoduchým systémem písmenných symbolů, tzv. ratingovou známkou z ratingové stupnice. Kromě slovní interpretace, která popisuje situaci na konkrétní úrovni rizika, představuje ratingová známka přesnější vypovídací schopnost. Vyjadřuje pravděpodobnost vzniku situace, kdy daný subjekt není schopen dostát všem svým splatným závazkům včas a v plné míře, což je podstatou ratingového hodnocení. Ratingová hodnocení provádějí nezávislé ratingové agentury. Tyto subjekty disponují dostatečnou kapacitou analyzovat oblasti možných rizik a také nezávislostí jak vůči investorovi, tak vůči emitentovi či jiným zájmovým skupinám. V rámci ratingového hodnocení pojišťoven lze rozlišovat dva typy ratingu rating finanční síly pojišťoven a úvěrový rating. Rozdíl mezi nimi představuje jejich vypovídací schopnost. Rating finanční síly pojišťovny posuzuje schopnost pojišťovny dostát svým závazkům vůči pojištěným. Hodnotí schopnost pojišťovny dostát svým závazkům plynoucím z potenciálních pojistných plnění. Tento rating se vztahuje na celou oblast životního či neživotního pojištění u dané pojišťovny (nehodnotí jednotlivé pojistné smlouvy). Úvěrový rating pojišťovny posuzuje úvěruschopnost pojišťovny s ohledem na určité dlužné emise (tzn. že pojišťovna musí emitovat dlužné cenné papíry). Co se týká historie ratingu v oblasti pojišťovnictví, po mnoho let byla zdrojem těchto hodnocení společnost A. M. Best. Klasifikaci finanční stability pojišťoven začala provádět v roce 1906 a od té doby je považována za primární zdroj těchto informací. Postupem doby rozšířily své ratingové aktivity do oblasti pojišťovnictví další ratingové agentury. Zpočátku se věnovaly pouze ohodnocení dluhopisů emitovaných pojišťovacími společnostmi a posléze začaly také s ratingem finanční síly pojišťoven. Od roku 1971 se klasifikací finanční stability pojišťoven zabývá společnost Standard & Poor s, od roku 1986 společnost Moody s Investors Service. V 80. letech se přidala společnost Fitch Ratings. V roce 1989 se připojila společnost Weiss Ratings a tím zvýšila počet ratingových agentur působících v oblasti pojišťovnictví na pět. V současné době je vedoucí ratingovou agenturou v hodnocení pojišťoven A. M. Best, která si své výsadní postavení zachovává od svého počátku. Ta ovšem hodnotí hlavně americké pojišťovací společnosti. Hlavní ratingovou agenturou hodnotící evropské pojišťovny je Standard & Poor s. Při tvorbě ratingu finanční síly pojišťoven nepostupují jednotlivé ratingové agentury zcela jednotně. Vzhledem k dlouholeté tradici ratingových agentur se ovšem vyprofilovaly postupy, které vykazují řadu společných vlastností. V rámci ratingového hodnocení posuzují jednotlivé ratingové agentury zejména tržní pozici pojišťovny, diverzifikaci (z regionálního či produktového hlediska), úroveň managementu, zajištění, finanční umístění, výnosnost, přiměřenost technických rezerv, finanční flexibilitu, kapitálovou přiměřenost apod. K hodnocení těchto významných oblastí si jednotlivé ratingové agentury vyvinuly nejrůznější ukazatele, příkladem mohou být modely kapitálové přiměřenosti (A. M. Best BCAR, Standard&Poor s CAR, Moody s Investors Service gross underwriting leverage a vlastní kapitálové modely s ohledem na region). Výše zmíněné hodnocené oblasti významně ovlivňují hospodaření pojišťoven. Příkladem může být adekvátnost technických rezerv, jejichž důležitost lze doložit následující tabulkou. Hlavní příčinou nesolventnosti pojistitele je právě nedostatečná výše technických rezerv. Hlavní příčiny nesolventnosti u neživotních pojišťoven v USA v letech (podle A. M. Best) Hlavní příčina nesolventnosti Počet případů nesolventnosti Nesolventnost v % Nedostatečné rezervy/pojistné ,41 Příliš rychlý růst 86 13,48 Ztráty z katastrof 36 5,64 Nadhodnocená aktiva 40 6,27 Nesolventnost zajistitele 22 3,45 Potíže dceřiných společností 26 4,08 Změna typu pojistných obchodů 28 4,39 Podvod 44 6,90 Různé 44 6,90 Neidentifikováno ,49 Celkem CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, Na českém pojistném trhu disponuje plnohodnotným ratingem pouze Česká pojišťovna (Standard&Poor s, únor 2008, A, Moody s Investors Service, březen 2008, A3) a ČSOB Pojišťovna (Standard&Poor s, prosinec 2007, A-). Za plnohodnotný rating lze považovat vyžádaný rating ve spolupráci s hodnoceným subjektem. Ostatní pojišťovny se zaštiťují známkami svých mateřských společností či ratingem na základě veřejně dostupných informací (tzv. pi rating public information). Tento rating je vytvářen na základě požadavku investorů bez spolupráce hodnoceného subjektu. Vypovídací schopnost tohoto ratingu je tudíž mnohem nižší než u standardního ratingu. Plnohodnotný rating tak svědčí o otevřené komunikaci pojišťovny ve vztahu ke svým klientům. Ing. Jitka Pavelková, pojišťovací makléř Zdraví a život má pro každého z nás zcela jistě hodnotu nejvyšší, nenahraditelnou, kterou si není možné koupit. Proto se také mnohdy říká, že jsou to hodnoty, které není možné vyjádřit v penězích. A je to jistě pravda. Jsou však životní situace, kdy se i lidské zdraví nebo život musí nějakým způsobem ocenit v penězích. Jsou NÁHRADA ŠKODY NA ZDRAVÍ to případy, kdy se poškozený či jeho blízcí domáhají náhrady škody po tom, kdo škodu na zdraví způsobil nebo za ni odpovídá. Je v povědomí široké veřejnosti, jakým způsobem se oceňuje poškozený či zničený majetek. Všichni si dokáží představit, kolik je bude stát, když jim shoří nemovitost, když jim někdo odcizí motorové vozidlo nebo jim kroupy zničí úrodu. Ne každý již ví, kolik bude muset zaplatit, když někomu způsobí těžkou újmu na zdraví nebo dokonce smrt. Stejně tak o tom většinou nemají představu samotní poškození. Zatímco škody na majetku buďto stagnují, nebo jen mírně rostou souběžně s tím, jak stagnují či mírně rostou ceny vozidel, nemovitostí a věcí movitých, strana 3

4 škody na zdraví prudce rostly a rostou. Potvrzují to zkušenosti a studie západoevropských pojišťoven již z let devadesátých, potvrzují to zkušenosti našich pojišťoven za posledních deset let. Proč tomu tak je? Je to dáno mnoha faktory. Jedním z nich je fakt, že v těchto zemích stoupá společenská a morální hodnota zdraví. Lidé si ho více považují. To se mimo jiné projevuje také tím, že obecně lidé žijí zdravějším způsobem, zdravěji jedí, více cvičí a sportují a také se dožívají vyššího věku. Zvyšuje se také právní vědomí lidí v této oblasti. To znamená, že si více než v minulosti uvědomují, že když jim někdo zdraví poškodí, musí ho řádně odškodnit. Nemalý vliv mají i narůstající příjmy. Ve zvýšené míře se věnují těmto případům advokáti. Přispívá k tomu i rozhodování soudů, které mají stále větší pochopení pro nestandardně vysoká odškodnění. Právní předpisy upravující náhradu škody na zdraví, pak takový nárůst buďto přímo podporují, nebo jej alespoň umožňují. Při jakých činnostech pak nejčastěji těžké škody na zdraví vznikají? Nejčastěji páchají škody na zdraví provozovatelé, resp. řidiči motorových vozidel. Těm předepisuje zákon povinnost si takové pojištění sjednat. Těžké újmy na zdraví však způsobují i lidé ve svém běžném občanském životě. Nejsou ojedinělé případy, kdy dospělý či dítě v roli chodce či cyklisty způsobí dopravní nehodu. Závažná zranění způsobují lyžaři na sjezdovkách a cyklisté na horách. V posledních letech přibývají škody na zdraví způsobené chovanými psy, a to někdy i s následkem smrti. Pokud se týká podnikatelských subjektů, bývá zpravidla riziko poškození zdraví velké. Škoda na zdraví bývá způsobena vadnými výrobky (automobilový průmysl, potravinářství, chemie, farmacie, elektronika apod.). Rizikovou oblastí činnosti je stavebnictví. Těžké úrazy také vznikají v souvislosti s vlastnictvím či správou nemovitostí a komunikací (pád sněhu a ledu ze střech, pády do výkopů, pády na chodnících, pády na schodech apod.). Těžké újmy na zdraví vznikají při nejrůznějších službách (zdravotnictví, fitcentra, výuka sportů, jízda na koni apod.). NÁHRADA ŠKODY Jde o nároky poškozeného, případně jeho příbuzných a blízkých, které se škodou na zdraví spojují ustanovení občanského zákoníku. Jsou standardně hrazeny pojišťovnami z titulu pojištění odpovědnosti za škodu. Bolestné ( 444/1 OZ). Bolestným se odškodňují bolesti, které poškozený utrpěl při úrazu, při léčení a při odstraňování jeho následků. Jde o jednorázové odškodnění. Oceňuje jej lékař podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. body, ty se pak přepočítávají na peníze poměrem 1 bod = 120,-Kč. Oceňuje se po ukončení léčby. Ztížení společenského uplatnění ( 441/1 OZ). Tím se rozumí odškodnění za nepříznivé důsledky poškození zdraví pro uspokojování jeho životních a společenských potřeb. Jde například o omezení volby povolání, omezení volby partnera, omezení možnosti účastnit se kulturního a společenského života, omezení možnosti sportovat apod. Jde rovněž o jednorázové odškodnění a stanoví ho lékař dle stejné vyhlášky jako bolestné. Oceňuje se po stabilizaci zdravotního stavu, zpravidla rok po ukončení léčby. Pokud bodové hodnocení dostatečně nevystihuje míru ztížení společenského uplatnění, což se děje u závažných zranění téměř vždy, může tuto částku soud zvýšit. Žádnou horní hranici ani limit přitom zákon nestanoví. Jsou již známy i ozhodnutí soudu navyšující základní hodnocení desetinásobně i více. V penězích to pak jsou částky v řádech milionů, v těch nejtěžších případech až v řádech desítek milionů. Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti ( 446 OZ). Je to rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného před poškozením zdraví a nemocenským. Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ( 447 OZ). Tato náhrada představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a výdělkem dosahovaným po poškození, případně invalidním důchodem. Tato náhrada může být vyplácena až do 65 let věku poškozeného. Její celková výše tedy samozřejmě záleží na věku poškozeného a jeho výdělku. Například pokud je poškozenému 40 let a má průměrný výdělek (dnes cca ,-Kč), dosáhne celkem tato náhrada částku cca 7 milionů Kč. Ušlý zisk ( 442/1). Jde o jakousi obdobu ztráty na výdělku u podnikajících osob. Ztráta na důchodu ( 447a OZ). Je to v podstatě rozdíl mezi důchodem, na který poškozenému vznikl nárok a důchodem, na který by mu vznikl nárok, kdyby nedošlo k poškození jeho zdraví. Účelné náklady spojené s léčením ( 449/1 OZ). Právní předpisy nevyjmenovávají, o jaké konkrétní nároky jde. V podstatě jde o všechny náklady, které byly spojené s léčením poškozeného, byly vynaloženy účelně a nejsou kryty zdravotním pojištěním. Může jít o cestovní náklady příbuzných za poškozeným do nemocnice, cestovní náklady poškozeného do zdravotnického zařízení, náklady na zdravotní pomůcky, náklady na dietní stravování apod. Přiměřené náklady spojené s pohřbem ( 449/2 OZ). Tady patří náklady na zřízení pomníku, náklady na vypravení pohřbu včetně pohoštění a smuteční ošacení nejbližších příbuzných. Jednorázové odškodnění pozůstalých ( 444/3 OZ). Manželovi, manželce, každému dítěti, každému rodiči náleží částka ,- Kč. Každému sourozenci náleží částka ,- Kč. Každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného dítěte částka ,- Kč. Konečně částka ,- Kč náleží i každé blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným. Ztráta na výživě pozůstalých ( 448 OZ). Tato náhrada patří pozůstalým, kterým zemřelý výživu fakticky poskytoval nebo byl povinen poskytovat. Může tedy jít o děti, manžela, rodiče, v některých případech i o vnuky či prarodiče. Také může jít o osoby, které sice s poškozeným nebyly v příbuzenském vztahu, ale žily s ním ve společné domácnosti a byly odkázány na jeho výživu, tedy druh, družka, děti družky apod. NÁKLADY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Nejde o nárok na náhradu škody poškozeného ani jeho příbuzných. Není upraveno příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ( ) o náhradě škody. Přesto však se škodou na zdraví přímo souvisí a jsou také v drtivé většině předmětem plnění pojišťoven z pojištění odpovědnosti za škody. Tento nárok je také někdy znám jako regres zdravotní pojišťovny (přeneseno z dřívější terminologie). Podle 20 a zákona č. 550/1991 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění má zdravotní pojišťovna nárok na úhradu nákladů, které vynaložila za léčení poškozeného, proti tomu, kdo škodu na zdraví způsobil zaviněným protiprávním jednáním. Jeho výše při závažných škodách na zdraví dosahuje řádu několika milionů Kč. Je třeba tyto náklady striktně odlišit od účelných nákladů spojených s léčením. Ty jsou popsány výše a vznikají zásadně v majetkové sféře poškozeného, nikoliv zdravotní pojišťovny. NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY Tento právní institut není mezi veřejností příliš znám. Proto bych se mu chtěl věnovat poněkud podrobněji a vysvětlit jeho vztah k náhradě škody a k pojištění odpovědnosti za škodu. Občanský zákoník upravuje ve svých tzv. ochranu osobnosti. Podle těchto ustanovení má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. strana 4

5 Veřejnost zná tento institut spíše z mediálně známých případů, kdy se domáhají satisfakce osobnosti ze světa politiky, kultury, sportu či byznysu, a to například v důsledku pomluv, nepodložených obvinění nebo zveřejnění obrazových záznamů z jejich soukromého života. Naše soudy s poukazem na čl. 8 odst.1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod však postupně judikovaly, že součástí soukromého života je též rodinný život zahrnující vztahy mezi blízkými příbuznými. Znamená to tedy, že neoprávněným porušením práva na život jedné fyzické osoby může dojít i k neoprávněnému zásahu do práva na soukromí druhé fyzické osoby. Ten, komu někdo neoprávněně zasáhl do práva na ochranu osobnosti, se může domáhat upuštění od konkrétních neoprávněných zásahů, odstranění následků neoprávněného zásahu, přiměřeného zadostiučinění (např.omluva). Pokud zadostiučinění nepostačuje, zejména proto, že byla ve značné míře snížena jeho důstojnost nebo vážnost ve společnosti, pak může požadovat i náhradu nemajetkové újmy v penězích. O výši této nemajetkové újmy rozhoduje soud. Náhrady se pohybují od částek v řádech stovek tisíc korun až do několika milionů. Uznány jsou již i případy, kdy tato částka činila více než deset milionů korun. V praxi se mohou této nemajetkové újmy domáhat přímo ti, kterým bylo poškozeno zdraví, nebo jejich blízcí. Samotní poškození tak zpravidla nečiní, neboť výše popsaný institut náhrady škody jim poskytuje dostatek možností domoci se satisfakce (ztížení společenského uplatnění). Náhradu nemajetkové újmy tak požadují blízcí příbuzní poškozeného. Ti prostor k satisfakci dlouho neměli vůbec, nyní již občanský zákoník zná náhradu škody, která se nazývá jednorázové odškodnění pozůstalých (viz. výše). Výše tohoto nároku však mnohdy dostatečně nevystihuje ztrátu, kterou pozůstalí utrpí, a to hlavně v případě těch nejbližších, tedy rodičů, dětí, manžela. Pozůstalí se náhrady domáhají v případech, kdy dojde k úmrtí poškozeného, nebo k velmi těžkému poranění s následkem imobility a ztráty jeho schopnosti komunikace či dlouhodobé ztrátě vědomí. Nárok na náhradu škody existuje samostatně vedle nároku na náhradu nemajetkové újmy. Uplatnění jednoho z nich nevylučuje souběžné uplatnění druhého. Takže se může například stát, že vdova po manželovi, který zemřel při dopravní nehodě, uplatní nárok na náhradu škody spočívající v jednorázovém odškodnění ve výši ,- Kč podle 444 občanského zákoníku a vedle toho se bude u soudu domáhat náhrady nemajetkové újmy dle 11 a 13 občanského zákoníku. Jestliže nárok na náhradu škody pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá, pak u náhrady nemajetkové škody tomu tak není. Toto riziko dnes tedy nese každý subjekt sám. Jedinou výjimkou je pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení u České pojišťovny, a ani ta tento produkt nenabízí standardně. Proč je užitečné vědět, na jaké částky se může vyšplhat škoda na zdraví? Jistě proto, abychom se všichni chovali tak, abychom pokud možno žádnou škodu na zdraví nezpůsobili. Pro případ, že se to však přece jen stane, měl by každý disponovat pojištěním pro případ odpovědnosti za škody s adekvátní pojistnou částkou, resp. limitem plnění. Dávno pryč je doba, kdy limit plnění ve výši pěti či deseti milionů zaručoval klidný spánek. Odškodnění jednoho skutečně závažného zranění (vážné trvalé následky) přijde v průměru na 10 milionů Kč. Již nejsou výjimečné případy s odškodněním v řádu několika desítek milionů Kč. Známy jsou i případy atakující 100 milionovou hranici. JUDr. Tomáš Vícha, Garant makroprocesu Analytika a likvidace Stažení výrobku z trhu V Jižních Čechách se objevil již pátý případ onemocnění salmonelou,... Další nakažené hlásí i středočeský kraj a Vysočina... Hygienici varují - ohniskem nákazy je pravděpodobně kontaminovaná majonéza,... Přibývají další nemocní po celé České republice, Liberecko hlásí první úmrtí... Pověřené orgány nařizují neprodleně stáhnout kontaminované výrobky z trhu. Uvedený scénář, zdaleka ne nepravděpodobný, by si měl nanečisto v podobě simulace, čas od času vyzkoušet každý výrobce či dodavatel výrobků na trh. Dojde-li k případu kontaminace výrobků hraje čas a připravenost zcela zásadní roli. Výrobce se nachází pod extrémním tlakem a pokud na událost není připraven, reaguje mnohdy neadekvátně, emočně či v nevhodnou dobu. Informace, které jsou k dispozici, jsou většinou neúplné, mnohdy zkreslené, roste tlak médií a samotné rozhodnutí o tom, zda a kdy zahájit stažení výrobků z trhu patří mezi nejobtížnější úkoly managementu. Ožehavost tématu potvrzují i aktuální statistiky. Jen za červenec 2008 bylo z trhu stahováno 249 výrobků (202 v Evropě), z toho 132 výrobků potravinářské povahy a 117 výrobků nepotravinářských. 87 výrobků mělo spojitost s čínskými subdodavateli. Nejčastější příčinou stažení byla mikrobioligická kontaminace u první skupiny a riziko udušení či úrazu elektrickým proudem u druhé skupiny výrobků, kde se stahovaly především hračky a elektronika. Tento vývoj z velké části souvisí i se zpřísňující se legislativou, přičemž primárním dokumentem pro členské státy EU nadále zůstává směrnice 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků, která stanovuje základní povinnosti výrobce ve vztahu k výrobkům. Kontaminaci výrobků je tedy zapotřebí vnímat jako významné podnikatelské riziko, jehož podcenění může vyústit až v ukončení činnosti firmy. Je zcela zásadní zahrnout řízení tohoto rizika do standardních procesů firmy a věnovat mu nejméně stejnou pozornost jako jiným oblastem risk managementu. Z hlediska řízení je nutné riziko kontaminace vnímat především ve dvou základních rovinách: i) nároky spotřebitelů a dalších poškozených osob v souvislosti s odpovědností výrobce/dodavatele za škody na majetku a zdraví třetích osob ii) vlastní náklady výrobce/dodavatele v souvislosti se stažením výrobků z trhu (logistika, oznámení, vícenáklady, zničení výrobků, přerušení výroby a další) Nároky uvedené v prvním odstavci vyplývají ze zákonné odpovědnosti za výrobek a jsou předmětem krytí obecně známého a široce využívaného produktu - pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem. Z pohledu pojištěného je zde důležité především korektní nastavení parametrů pojistné smlouvy tak, aby možná rizika byla co nejlépe pokryta s ohledem na limity a rozsah plnění, stejně jako územní rozsah a zvolenou jurisdikci (teritoriální rozsah právního systému, který se použije v případě vzniku škody). Nezanedbatelnou oblastí je však i druhá část rizika tedy široká skupina dodatečných nákladů, které v případě dodání kontaminované série dopadnou strana 5

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006

355_2006_Sb. 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 29. června 2006 355/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo")

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka diagnostik pro OKB a pronájem laboratorního vyšetřovacího

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ část II. POJISTNÁ SMLOUVA ČÁST I. č. 2928 408 448 O škodovém pojištění obecné odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu z provozní činnosti

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016

SATUM CZECH s.r.o. město Lysou nad Labem. Kalkulace pojistného programu společnosti. pro ÚNOR 2016 Kalkulace pojistného programu společnosti SATUM CZECH s.r.o. pro město Lysou nad Labem ÚNOR 2016 SATUM CZECH s.r.o. Porážková 1424/ 20 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava Tento dokument je určen pouze pro

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

SOCIÁLNÍ DOPADY PRACOVNÍCH ÚRAZŮ. Ing. Michal Ronin Oblastní inspektorát práce hl. m. Prahy

SOCIÁLNÍ DOPADY PRACOVNÍCH ÚRAZŮ. Ing. Michal Ronin Oblastní inspektorát práce hl. m. Prahy SOCIÁLNÍ DOPADY PRACOVNÍCH ÚRAZŮ Ing. Michal Ronin Oblastní inspektorát práce hl. m. Prahy 369 ZP (1) Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ Stav od 20.2.2016 Jedná se pouze o informativní přehled bez záruky! WWW.YESPOJISTENI.CZ příslušného zákona Skutková podstata protiprávního jednání

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně

Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně 4. Základní informace k životní situaci Podnikatel je podle živnostenského zákona povinen předem písemně oznámit živnostenskému úřadu zahájení

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Nemocnice Kyjov dodávka vybavení

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 15.06.1992 Účinnosť od: 01.07.1992 280 Z Á K O N České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Vyhláška č. 355/2006 Sb.

Vyhláška č. 355/2006 Sb. Vyhláška č. 355/2006 Sb. ze dne 29. června 2006 o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Za co jsou body od 1. července 2013

Za co jsou body od 1. července 2013 Za co jsou body od 1. července 2013 Porušení předpisů při provozu na pozemních komunikacích řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění ( 22/1 e) bod 1)

Více

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016,

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016, III. NÁVRH ZÁKON ze dne. 2016, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života

Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života Včasné odškodnění pomáhá OZP k rychlému návratu do aktivního života konference Talent a co dál? IV., Praha 7.11.2012 JUDr. Jana Ritterová O nás Česká pojišťovna a.s. založena r.1827 Jednoduchost, rychlost,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne..2017, Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne..2017, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více