Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009"

Transkript

1 leden AKTUALITY je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně navštívit jednotlivá pojistná patra, ve kterých mají možnost uzavřít on-line pojištění. Vše na jednom místě, pod jednou střechou. Pobočka Pardubice V květnu 2008 jsme otevřeli novou pobočku v Pardubicích. Ke stávajícím pobočkám v Brně, Praze a centrále v Ostravě tak přibylo další kontaktní místo. SATUM CZECH s.r.o. Tř. Míru 92 PYRAMIDA Pardubice OPTIMUS BROKERS Po několikaměsíční přípravě provedla společnost SATUM CZECH akvizici přední pražské makléřské společnosti OPTIMUS BROKERS s.r.o. Posílila tím tak svou obchodní pozici v hlavním městě České republiky. Během posledních dvou let se tak jednalo již o druhou obdobnou koupi. Akvizicí OPTIMUS BROKERS, ryze české makléřské společnosti, působící na našem trhu od roku 1996, tak rozšířil SATUM CZECH počet zaměstnanců téměř na padesát a kromě stávajících zastoupení v Ostravě, Brně a Pardubicích rozšířil počet poboček v hlavním městě Praze na dvě. SATUM CZECH je dlouhodobě uznávanou společnosti vytvářející pro své zaměstnance motivující a etické prostředí, které jim poskytuje příležitost k osobnímu růstu. SATUM CZECH naváže na aktivní přístup a kvalitní servis převzatých klientů dle svých standardů. Veškerou činnost bude pružně přizpůsobovat potřebám stávajících i nových klientů, chce budovat výkonnou a flexibilní společnost schopnou si udržet a zvyšovat svou finanční stabilitu. OBSAH Více odborníků, více možností, rychlejší a účinnější spolupráce. Vážení obchodní přátelé, likvidace pojistných událostí a následná analýza příčin škod tvoří podstatnou a nedílnou součást kvalitně odvedené práce každého pojišťovacího makléře. Jsme si vědomi tohoto faktu, jenž nás přivedl k myšlence vytvoření jednotného likvidačního centra společnosti SATUM CZECH. Od 1. srpna 2008 se můžete se svými požadavky z oblasti analýzy a likvidace pojistných událostí obracet na Jednotné likvidační centrum. Účelem tohoto centra je soustředění odborníků analytiky a likvidace společnosti SATUM CZECH na jednom místě a jejich užší provázanost se samostatným likvidátorem, společností SATUM CLAIM. Věříme, že tato změna bude pro Vás přínosem. Využijte našich služeb a dopřejte řešení Vašich problémů rychlost, odbornost a standard nejvyšší kvality. Kde nás najdete: Tel: Sídlo společnosti SATUM CZECH s.r.o. Fax: Porážková 1424 / 20 Web: Ostrava, Moravská Ostrava Aktuality 1 Rozhovor - Ing. Tomáš Vavřík 2 Rating v pojišťovnictví 3 Náhrada škody na zdraví 3 Stažení výrobku z trhu 5 Pojištění záruky za přepravu odpadu 6 Legislativa 6 Oznam. povinnost při dopr. nehodě 7 Pojištění historických vozidel 7 Úmluva CMR 8 Rozhovor -Alan Zahrada 9 Rozhovor -Ing. Petr Valach 10 Výzkum spokojenosti klientů 10 Sponzoring, Veletrhy a konference 11 SATUM CZECH konference 12 Setkání ve Westernovém městečku 12 JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM strana 1

2 Ing. Tomáš Vavřík, MBA Generální ředitel a předseda představenstva CIDEM holding Společnost CIDEM Hranice, a.s. je tvořena mnoha společnosti s různým předmětem podnikání. Mohl byste nám je lehce přiblížit? Holding CIDEM Hranice, a.s. můžeme rozdělit do tří segmentů. První část holdingu tvoří oblast výroby stavebních materiálů, a to cementotřískových desek CETRIS a teracové dlažby z produkce CIDEMAT Hranice, s.r.o. Druhou oblastí je provozování osobní a nákladní dopravy, do které spadají společnosti ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s. a KBS Hranice s.r.o. Třetím segmentem je poskytování služeb, v němž působí společnost TRANSCARGO s.r.o. a FC REAL Havířov a.s. Jak hodnotíte vývoj společnosti v uplynulých pěti letech? Těch pět let bylo velmi pozitivních a to zejména, pokud se budeme bavit o sektoru stavebním, ale rostoucí trend byl charakteristický pro celé odvětví s výraznými meziročními nárůsty prodejů. Ukazatel hospodářského výsledku jsme za zmíněné období zdesetinásobili. Jak se v současnosti stavební trh vyvíjí? Ke konci roku 2008 a v roce 2009 předpokládáme určitou stagnaci trhu západní Evropy. Máte již připraveny strategické plány jak se s případnou budoucí situací vypořádat? Rozdělme budoucí vize do dvou záměrů, prvním bude hledání a obsazení nových trhů z našeho stávajícího portfolia činností, tzn. stavební výroby, kde vnímáme potenciál zejména na východě a jihovýchodě Evropy, v Asii a v Africe. Druhý záměr s ohledem na finanční stabilitu a přebytek zdrojů předpokládám ve financování nových projektů a příležitosti v rozšíření portfolia námi ovládaných společností o nové subjekty případně i z jiných oborů podnikání. Působí vaše společnost také na zahraničních trzích? Na zahraničních trzích působíme zejména v oblasti stavební výroby. 60% naší produkce je vyváženo do zahraničí do dvou desítek zemí převážně v rámci Evropy. Jedná se především o Rakousko, Estonsko, Německo, Holandsko, Slovensko, Polsko, Litvu a Slovinsko. Naše materiály znají zákazníci také v USA, Jihovýchodní Asii či Kanárských ostrovech. V současné době realizujeme zajímavé zakázky v Africe. Jaké je poslání společnosti a její vize? Vzhledem k tomu, že se holding CIDEM Hranice, a.s. skládá z mnoha společností, má každá z nich poslání a vizi určitým způsobem modifikovanou. Společným prvkem je snaha být pro naše partnery preferovaným dodavatelem výrobků či služeb při zvyšování tržní hodnoty společností v souladu s profesními, etickými a právními principy. Co považujete za významnou myšlenku, která posunula společnosti CIDEM Hranice, a.s. v jejím vývoji dále? Neřekl bych, že to byla jedna myšlenka. Celé naše podnikání je protkáno konzervativním přístupem a základní důraz, se kterým hodnotíme všechny naše potenciální aktivity a příležitosti, je kladen na budoucí zdravé cash-flow. Důkladné zhodnocení návratnosti investic podle striktních pravidel považuji za značnou konkurenční výhodu holdingu v případě očekávané stagnace ekonomiky. Jaké rozhodnutí, které jste učinil ve funkci generálního ředitele společnosti CIDEM Hranice, a.s., považujete pro společnost jakýmkoliv způsobem za zásadní? Těch rozhodnutí byla spousta a vždy odrážely kombinaci aktuálního očekávaného stavu tržního prostředí s ohledem na dlouhodobou prosperitu společnosti a návratnost. Učinil jsem i řadu nepopulárních kroků, uzavření výrobních závodů, propouštění zaměstnanců k zeštíhlení a úsporám a k tvorbě zdrojů k následným akvizicím. Vnímáte CIDEM Hranice, a.s. jako značku? My hodně klademe důraz na značky produktů jednotlivých společností holdingu, vždy jsme preferovali u zákazníků znalost značky CETRIS jako značky kvalitních cementotřískových desek, značky CIDEMAT Hranice, s.r.o jako značky prvotřídní dlažby a udržovali jsme i tradiční značky dopravních společností ČSAD. CIDEM byl proto zásadně v pozadí. V současné době si však myslím, že jméno holdingu na trhu bude posilovat, a to z důvodu, že má stabilní finanční strukturu, což partnery zajímá, vždy se ptají, kdo je matkou jednotlivých společností a jaké je zázemí, stabilita a historie této mateřské společnosti. Momentálně u nových partnerů tyto otázky často zaznamenáváme. Proto veškeré akviziční aktivity provádíme pod značkou holdingu CIDEM Hranice, a.s. Kladete důraz na komunikaci směrem dovnitř společnosti, k zaměstnancům? Osobně se snažím o otevřenou komunikaci s kolegy a považuji ji za velice důležitou součást řízení a to nejen na formální úrovni, ale snažím se i o navození neformálně přívětivého prostředí. Proto jsme před dvěma lety začali pořádat sportovní dny, kdy zaměstnanci jednotlivých společností holdingu soutěží v různých aktivitách. Letos jsme také poprvé uspořádali fotbalový turnaj, na který se mohli zaměstnanci přihlásit a nominovat své týmy, což se také setkalo s velkým ohlasem a příslibem konání dalšího ročníku v příštím roce. Jakým způsobem zaměstnance motivujete? Mimo dnes již standardních benefitů materiální povahy (penzijního a životního pojištění) se snažíme v zaměstnancích probudit zájem o rozvoj a dění ve firmě. Zajímavým se pro kolegy v poslední době jeví benefit vzdělávání. V letech 2007 a 2008 jsme realizovali projekty v jednotlivých firmách holdingu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů, které byly financovány více než 4 miliony Kč z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekty byly zaměřeny na zvýšení úrovně vzdělávání, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a jejich cílem bylo formovat osobnost, měnit postoje a hodnoty, ale také utřídit znalosti zaměstnanců THP i dělnických kategorií a tyto vzděláváním transformovat v dovednosti. Investujete do výzkumu a vývoje? Ano, máme vlastní vývojový tým v Hranicích, který se zabývá vývojem nových výrobků a aplikací a technickým poradenstvím. Každý rok se snažíme abychom na výstavách a veletrzích, kterých se zúčastňujeme, přišli s něčím novým. Orientujete se vaše společnost na dění v regionu? Podporujete některé z kulturních, sportovních či společenských akcí? Již tradičně podporujeme zejména v Havířově místní hokejový a fotbalový sportovní tým. U široké veřejnosti má ohlas každoroční Den bez aut, kdy jezdíme na linkách MHD zdarma. Z jakého důvodů se vaše společnost rozhodla využívat služeb pojišťovacího makléře? Služeb pojišťovacího makléře využíváme snad od doby vzniku subjektů s tímto zaměřením v České republice. Jsem zastáncem toho, že každý by se měl pohybovat v tom oboru, kterému rozumí a to je i případ pojištění. Pojišťovnictví a finance jsou tak specifické obory, které se vyznačují velkým posunem v rámci legislativy a stále novými produkty. Spolupráce s makléři nám proto práci usnadňuje i z toho důvodu, že jsme vždy v rámci pojištění měli specifické požadavky např. na pojištění přerušení provozu apod. Makléř nám zajišťuje optimální podmínky pojistné ochrany a ceny pojištění, což je pro nás samozřejmě důležité. Určitě jste se ve svém profesním životě potkal se spoustou zajímavých lidí. Zanechali někteří z nich hlubší stopu ve Vašem životě? Kteří to byli? Těch lidí bylo více a nerad bych vytipoval pouze jedno jméno. Jsem přesvědčen, že většina setkání ať už pozitivních či negativních mě v osobním vývoji posunula vždy o kousek dále. Najdete si po práci také čas na své koníčky? V létě se snažím pravidelně si zahrát squash či tenis s kolegy nebo obchodními partnery. S rodinou v zimě trávíme volno lyžováním a v podstatě celoročním plaváním. Několikrát do roka si zajdu zahrát golf. Co je Vaším životním nebo pracovním krédem? Nikdy neříkej nikdy. strana 2

3 RATING V POJIŠŤOVNICTVÍ Ratingové hodnocení představuje ve světě standardní označení hodnocení bonity ekonomických subjektů. Je považováno za důkaz důvěryhodnosti a bezpečnosti dané instituce. Komerční pojišťovna je podnikatelský subjekt, který poskytuje pojistnou ochranu. Zabývá se pojišťovací činností, tzn. soustřeďuje pojistné od pojistníků a ze získaného předepsaného pojistného vytváří a spravuje technické rezervy s cílem jejich zhodnocení či použití v případě závazků vyplývajících z pojistných událostí. Pojišťovna je tedy subjekt hospodařící se značným objemem cizích prostředků, spoléhající na důvěru svých klientů. Nezávislé hodnocení pojišťoven by proto mělo hrát důležitou roli jak pro jejich klienty a investory, tak i pro samotnou pojišťovnu. Klientům tak poskytuje maximálně objektivní pohled na hodnocený subjekt a šetří jim náklady a čas potřebný k získání ekvivalentních informací. V nejširším smyslu znamená rating hodnocení. V užším pojetí je rating definován jako nezávislé hodnocení, jehož cílem je zjistit, a to na základě komplexního rozboru veškerých známých rizik hodnoceného subjektu, jak je tento subjekt schopen a ochoten dostát včas a v plné výši všem svým splatným závazkům. Vyjadřuje tedy pravděpodobnost, že hodnocený subjekt dostojí včas a v plné výši svým závazkům. Význam ratingu spočívá nejen v hodnocení jako takovém, ale především v relativním zařazení, resp. srovnání se skupinou jiných hodnocených subjektů. Charakteristickým prvkem ratingu je interpretace výsledků hodnocení jednoduchým systémem písmenných symbolů, tzv. ratingovou známkou z ratingové stupnice. Kromě slovní interpretace, která popisuje situaci na konkrétní úrovni rizika, představuje ratingová známka přesnější vypovídací schopnost. Vyjadřuje pravděpodobnost vzniku situace, kdy daný subjekt není schopen dostát všem svým splatným závazkům včas a v plné míře, což je podstatou ratingového hodnocení. Ratingová hodnocení provádějí nezávislé ratingové agentury. Tyto subjekty disponují dostatečnou kapacitou analyzovat oblasti možných rizik a také nezávislostí jak vůči investorovi, tak vůči emitentovi či jiným zájmovým skupinám. V rámci ratingového hodnocení pojišťoven lze rozlišovat dva typy ratingu rating finanční síly pojišťoven a úvěrový rating. Rozdíl mezi nimi představuje jejich vypovídací schopnost. Rating finanční síly pojišťovny posuzuje schopnost pojišťovny dostát svým závazkům vůči pojištěným. Hodnotí schopnost pojišťovny dostát svým závazkům plynoucím z potenciálních pojistných plnění. Tento rating se vztahuje na celou oblast životního či neživotního pojištění u dané pojišťovny (nehodnotí jednotlivé pojistné smlouvy). Úvěrový rating pojišťovny posuzuje úvěruschopnost pojišťovny s ohledem na určité dlužné emise (tzn. že pojišťovna musí emitovat dlužné cenné papíry). Co se týká historie ratingu v oblasti pojišťovnictví, po mnoho let byla zdrojem těchto hodnocení společnost A. M. Best. Klasifikaci finanční stability pojišťoven začala provádět v roce 1906 a od té doby je považována za primární zdroj těchto informací. Postupem doby rozšířily své ratingové aktivity do oblasti pojišťovnictví další ratingové agentury. Zpočátku se věnovaly pouze ohodnocení dluhopisů emitovaných pojišťovacími společnostmi a posléze začaly také s ratingem finanční síly pojišťoven. Od roku 1971 se klasifikací finanční stability pojišťoven zabývá společnost Standard & Poor s, od roku 1986 společnost Moody s Investors Service. V 80. letech se přidala společnost Fitch Ratings. V roce 1989 se připojila společnost Weiss Ratings a tím zvýšila počet ratingových agentur působících v oblasti pojišťovnictví na pět. V současné době je vedoucí ratingovou agenturou v hodnocení pojišťoven A. M. Best, která si své výsadní postavení zachovává od svého počátku. Ta ovšem hodnotí hlavně americké pojišťovací společnosti. Hlavní ratingovou agenturou hodnotící evropské pojišťovny je Standard & Poor s. Při tvorbě ratingu finanční síly pojišťoven nepostupují jednotlivé ratingové agentury zcela jednotně. Vzhledem k dlouholeté tradici ratingových agentur se ovšem vyprofilovaly postupy, které vykazují řadu společných vlastností. V rámci ratingového hodnocení posuzují jednotlivé ratingové agentury zejména tržní pozici pojišťovny, diverzifikaci (z regionálního či produktového hlediska), úroveň managementu, zajištění, finanční umístění, výnosnost, přiměřenost technických rezerv, finanční flexibilitu, kapitálovou přiměřenost apod. K hodnocení těchto významných oblastí si jednotlivé ratingové agentury vyvinuly nejrůznější ukazatele, příkladem mohou být modely kapitálové přiměřenosti (A. M. Best BCAR, Standard&Poor s CAR, Moody s Investors Service gross underwriting leverage a vlastní kapitálové modely s ohledem na region). Výše zmíněné hodnocené oblasti významně ovlivňují hospodaření pojišťoven. Příkladem může být adekvátnost technických rezerv, jejichž důležitost lze doložit následující tabulkou. Hlavní příčinou nesolventnosti pojistitele je právě nedostatečná výše technických rezerv. Hlavní příčiny nesolventnosti u neživotních pojišťoven v USA v letech (podle A. M. Best) Hlavní příčina nesolventnosti Počet případů nesolventnosti Nesolventnost v % Nedostatečné rezervy/pojistné ,41 Příliš rychlý růst 86 13,48 Ztráty z katastrof 36 5,64 Nadhodnocená aktiva 40 6,27 Nesolventnost zajistitele 22 3,45 Potíže dceřiných společností 26 4,08 Změna typu pojistných obchodů 28 4,39 Podvod 44 6,90 Různé 44 6,90 Neidentifikováno ,49 Celkem CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: Ekopress, Na českém pojistném trhu disponuje plnohodnotným ratingem pouze Česká pojišťovna (Standard&Poor s, únor 2008, A, Moody s Investors Service, březen 2008, A3) a ČSOB Pojišťovna (Standard&Poor s, prosinec 2007, A-). Za plnohodnotný rating lze považovat vyžádaný rating ve spolupráci s hodnoceným subjektem. Ostatní pojišťovny se zaštiťují známkami svých mateřských společností či ratingem na základě veřejně dostupných informací (tzv. pi rating public information). Tento rating je vytvářen na základě požadavku investorů bez spolupráce hodnoceného subjektu. Vypovídací schopnost tohoto ratingu je tudíž mnohem nižší než u standardního ratingu. Plnohodnotný rating tak svědčí o otevřené komunikaci pojišťovny ve vztahu ke svým klientům. Ing. Jitka Pavelková, pojišťovací makléř Zdraví a život má pro každého z nás zcela jistě hodnotu nejvyšší, nenahraditelnou, kterou si není možné koupit. Proto se také mnohdy říká, že jsou to hodnoty, které není možné vyjádřit v penězích. A je to jistě pravda. Jsou však životní situace, kdy se i lidské zdraví nebo život musí nějakým způsobem ocenit v penězích. Jsou NÁHRADA ŠKODY NA ZDRAVÍ to případy, kdy se poškozený či jeho blízcí domáhají náhrady škody po tom, kdo škodu na zdraví způsobil nebo za ni odpovídá. Je v povědomí široké veřejnosti, jakým způsobem se oceňuje poškozený či zničený majetek. Všichni si dokáží představit, kolik je bude stát, když jim shoří nemovitost, když jim někdo odcizí motorové vozidlo nebo jim kroupy zničí úrodu. Ne každý již ví, kolik bude muset zaplatit, když někomu způsobí těžkou újmu na zdraví nebo dokonce smrt. Stejně tak o tom většinou nemají představu samotní poškození. Zatímco škody na majetku buďto stagnují, nebo jen mírně rostou souběžně s tím, jak stagnují či mírně rostou ceny vozidel, nemovitostí a věcí movitých, strana 3

4 škody na zdraví prudce rostly a rostou. Potvrzují to zkušenosti a studie západoevropských pojišťoven již z let devadesátých, potvrzují to zkušenosti našich pojišťoven za posledních deset let. Proč tomu tak je? Je to dáno mnoha faktory. Jedním z nich je fakt, že v těchto zemích stoupá společenská a morální hodnota zdraví. Lidé si ho více považují. To se mimo jiné projevuje také tím, že obecně lidé žijí zdravějším způsobem, zdravěji jedí, více cvičí a sportují a také se dožívají vyššího věku. Zvyšuje se také právní vědomí lidí v této oblasti. To znamená, že si více než v minulosti uvědomují, že když jim někdo zdraví poškodí, musí ho řádně odškodnit. Nemalý vliv mají i narůstající příjmy. Ve zvýšené míře se věnují těmto případům advokáti. Přispívá k tomu i rozhodování soudů, které mají stále větší pochopení pro nestandardně vysoká odškodnění. Právní předpisy upravující náhradu škody na zdraví, pak takový nárůst buďto přímo podporují, nebo jej alespoň umožňují. Při jakých činnostech pak nejčastěji těžké škody na zdraví vznikají? Nejčastěji páchají škody na zdraví provozovatelé, resp. řidiči motorových vozidel. Těm předepisuje zákon povinnost si takové pojištění sjednat. Těžké újmy na zdraví však způsobují i lidé ve svém běžném občanském životě. Nejsou ojedinělé případy, kdy dospělý či dítě v roli chodce či cyklisty způsobí dopravní nehodu. Závažná zranění způsobují lyžaři na sjezdovkách a cyklisté na horách. V posledních letech přibývají škody na zdraví způsobené chovanými psy, a to někdy i s následkem smrti. Pokud se týká podnikatelských subjektů, bývá zpravidla riziko poškození zdraví velké. Škoda na zdraví bývá způsobena vadnými výrobky (automobilový průmysl, potravinářství, chemie, farmacie, elektronika apod.). Rizikovou oblastí činnosti je stavebnictví. Těžké úrazy také vznikají v souvislosti s vlastnictvím či správou nemovitostí a komunikací (pád sněhu a ledu ze střech, pády do výkopů, pády na chodnících, pády na schodech apod.). Těžké újmy na zdraví vznikají při nejrůznějších službách (zdravotnictví, fitcentra, výuka sportů, jízda na koni apod.). NÁHRADA ŠKODY Jde o nároky poškozeného, případně jeho příbuzných a blízkých, které se škodou na zdraví spojují ustanovení občanského zákoníku. Jsou standardně hrazeny pojišťovnami z titulu pojištění odpovědnosti za škodu. Bolestné ( 444/1 OZ). Bolestným se odškodňují bolesti, které poškozený utrpěl při úrazu, při léčení a při odstraňování jeho následků. Jde o jednorázové odškodnění. Oceňuje jej lékař podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. body, ty se pak přepočítávají na peníze poměrem 1 bod = 120,-Kč. Oceňuje se po ukončení léčby. Ztížení společenského uplatnění ( 441/1 OZ). Tím se rozumí odškodnění za nepříznivé důsledky poškození zdraví pro uspokojování jeho životních a společenských potřeb. Jde například o omezení volby povolání, omezení volby partnera, omezení možnosti účastnit se kulturního a společenského života, omezení možnosti sportovat apod. Jde rovněž o jednorázové odškodnění a stanoví ho lékař dle stejné vyhlášky jako bolestné. Oceňuje se po stabilizaci zdravotního stavu, zpravidla rok po ukončení léčby. Pokud bodové hodnocení dostatečně nevystihuje míru ztížení společenského uplatnění, což se děje u závažných zranění téměř vždy, může tuto částku soud zvýšit. Žádnou horní hranici ani limit přitom zákon nestanoví. Jsou již známy i ozhodnutí soudu navyšující základní hodnocení desetinásobně i více. V penězích to pak jsou částky v řádech milionů, v těch nejtěžších případech až v řádech desítek milionů. Ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti ( 446 OZ). Je to rozdíl mezi průměrným výdělkem poškozeného před poškozením zdraví a nemocenským. Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ( 447 OZ). Tato náhrada představuje rozdíl mezi průměrným výdělkem před poškozením a výdělkem dosahovaným po poškození, případně invalidním důchodem. Tato náhrada může být vyplácena až do 65 let věku poškozeného. Její celková výše tedy samozřejmě záleží na věku poškozeného a jeho výdělku. Například pokud je poškozenému 40 let a má průměrný výdělek (dnes cca ,-Kč), dosáhne celkem tato náhrada částku cca 7 milionů Kč. Ušlý zisk ( 442/1). Jde o jakousi obdobu ztráty na výdělku u podnikajících osob. Ztráta na důchodu ( 447a OZ). Je to v podstatě rozdíl mezi důchodem, na který poškozenému vznikl nárok a důchodem, na který by mu vznikl nárok, kdyby nedošlo k poškození jeho zdraví. Účelné náklady spojené s léčením ( 449/1 OZ). Právní předpisy nevyjmenovávají, o jaké konkrétní nároky jde. V podstatě jde o všechny náklady, které byly spojené s léčením poškozeného, byly vynaloženy účelně a nejsou kryty zdravotním pojištěním. Může jít o cestovní náklady příbuzných za poškozeným do nemocnice, cestovní náklady poškozeného do zdravotnického zařízení, náklady na zdravotní pomůcky, náklady na dietní stravování apod. Přiměřené náklady spojené s pohřbem ( 449/2 OZ). Tady patří náklady na zřízení pomníku, náklady na vypravení pohřbu včetně pohoštění a smuteční ošacení nejbližších příbuzných. Jednorázové odškodnění pozůstalých ( 444/3 OZ). Manželovi, manželce, každému dítěti, každému rodiči náleží částka ,- Kč. Každému sourozenci náleží částka ,- Kč. Každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného dítěte částka ,- Kč. Konečně částka ,- Kč náleží i každé blízké osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným. Ztráta na výživě pozůstalých ( 448 OZ). Tato náhrada patří pozůstalým, kterým zemřelý výživu fakticky poskytoval nebo byl povinen poskytovat. Může tedy jít o děti, manžela, rodiče, v některých případech i o vnuky či prarodiče. Také může jít o osoby, které sice s poškozeným nebyly v příbuzenském vztahu, ale žily s ním ve společné domácnosti a byly odkázány na jeho výživu, tedy druh, družka, děti družky apod. NÁKLADY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Nejde o nárok na náhradu škody poškozeného ani jeho příbuzných. Není upraveno příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ( ) o náhradě škody. Přesto však se škodou na zdraví přímo souvisí a jsou také v drtivé většině předmětem plnění pojišťoven z pojištění odpovědnosti za škody. Tento nárok je také někdy znám jako regres zdravotní pojišťovny (přeneseno z dřívější terminologie). Podle 20 a zákona č. 550/1991 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění má zdravotní pojišťovna nárok na úhradu nákladů, které vynaložila za léčení poškozeného, proti tomu, kdo škodu na zdraví způsobil zaviněným protiprávním jednáním. Jeho výše při závažných škodách na zdraví dosahuje řádu několika milionů Kč. Je třeba tyto náklady striktně odlišit od účelných nákladů spojených s léčením. Ty jsou popsány výše a vznikají zásadně v majetkové sféře poškozeného, nikoliv zdravotní pojišťovny. NÁHRADA NEMAJETKOVÉ ÚJMY Tento právní institut není mezi veřejností příliš znám. Proto bych se mu chtěl věnovat poněkud podrobněji a vysvětlit jeho vztah k náhradě škody a k pojištění odpovědnosti za škodu. Občanský zákoník upravuje ve svých tzv. ochranu osobnosti. Podle těchto ustanovení má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. strana 4

5 Veřejnost zná tento institut spíše z mediálně známých případů, kdy se domáhají satisfakce osobnosti ze světa politiky, kultury, sportu či byznysu, a to například v důsledku pomluv, nepodložených obvinění nebo zveřejnění obrazových záznamů z jejich soukromého života. Naše soudy s poukazem na čl. 8 odst.1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod však postupně judikovaly, že součástí soukromého života je též rodinný život zahrnující vztahy mezi blízkými příbuznými. Znamená to tedy, že neoprávněným porušením práva na život jedné fyzické osoby může dojít i k neoprávněnému zásahu do práva na soukromí druhé fyzické osoby. Ten, komu někdo neoprávněně zasáhl do práva na ochranu osobnosti, se může domáhat upuštění od konkrétních neoprávněných zásahů, odstranění následků neoprávněného zásahu, přiměřeného zadostiučinění (např.omluva). Pokud zadostiučinění nepostačuje, zejména proto, že byla ve značné míře snížena jeho důstojnost nebo vážnost ve společnosti, pak může požadovat i náhradu nemajetkové újmy v penězích. O výši této nemajetkové újmy rozhoduje soud. Náhrady se pohybují od částek v řádech stovek tisíc korun až do několika milionů. Uznány jsou již i případy, kdy tato částka činila více než deset milionů korun. V praxi se mohou této nemajetkové újmy domáhat přímo ti, kterým bylo poškozeno zdraví, nebo jejich blízcí. Samotní poškození tak zpravidla nečiní, neboť výše popsaný institut náhrady škody jim poskytuje dostatek možností domoci se satisfakce (ztížení společenského uplatnění). Náhradu nemajetkové újmy tak požadují blízcí příbuzní poškozeného. Ti prostor k satisfakci dlouho neměli vůbec, nyní již občanský zákoník zná náhradu škody, která se nazývá jednorázové odškodnění pozůstalých (viz. výše). Výše tohoto nároku však mnohdy dostatečně nevystihuje ztrátu, kterou pozůstalí utrpí, a to hlavně v případě těch nejbližších, tedy rodičů, dětí, manžela. Pozůstalí se náhrady domáhají v případech, kdy dojde k úmrtí poškozeného, nebo k velmi těžkému poranění s následkem imobility a ztráty jeho schopnosti komunikace či dlouhodobé ztrátě vědomí. Nárok na náhradu škody existuje samostatně vedle nároku na náhradu nemajetkové újmy. Uplatnění jednoho z nich nevylučuje souběžné uplatnění druhého. Takže se může například stát, že vdova po manželovi, který zemřel při dopravní nehodě, uplatní nárok na náhradu škody spočívající v jednorázovém odškodnění ve výši ,- Kč podle 444 občanského zákoníku a vedle toho se bude u soudu domáhat náhrady nemajetkové újmy dle 11 a 13 občanského zákoníku. Jestliže nárok na náhradu škody pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá, pak u náhrady nemajetkové škody tomu tak není. Toto riziko dnes tedy nese každý subjekt sám. Jedinou výjimkou je pojištění odpovědnosti za škodu zdravotnických zařízení u České pojišťovny, a ani ta tento produkt nenabízí standardně. Proč je užitečné vědět, na jaké částky se může vyšplhat škoda na zdraví? Jistě proto, abychom se všichni chovali tak, abychom pokud možno žádnou škodu na zdraví nezpůsobili. Pro případ, že se to však přece jen stane, měl by každý disponovat pojištěním pro případ odpovědnosti za škody s adekvátní pojistnou částkou, resp. limitem plnění. Dávno pryč je doba, kdy limit plnění ve výši pěti či deseti milionů zaručoval klidný spánek. Odškodnění jednoho skutečně závažného zranění (vážné trvalé následky) přijde v průměru na 10 milionů Kč. Již nejsou výjimečné případy s odškodněním v řádu několika desítek milionů Kč. Známy jsou i případy atakující 100 milionovou hranici. JUDr. Tomáš Vícha, Garant makroprocesu Analytika a likvidace Stažení výrobku z trhu V Jižních Čechách se objevil již pátý případ onemocnění salmonelou,... Další nakažené hlásí i středočeský kraj a Vysočina... Hygienici varují - ohniskem nákazy je pravděpodobně kontaminovaná majonéza,... Přibývají další nemocní po celé České republice, Liberecko hlásí první úmrtí... Pověřené orgány nařizují neprodleně stáhnout kontaminované výrobky z trhu. Uvedený scénář, zdaleka ne nepravděpodobný, by si měl nanečisto v podobě simulace, čas od času vyzkoušet každý výrobce či dodavatel výrobků na trh. Dojde-li k případu kontaminace výrobků hraje čas a připravenost zcela zásadní roli. Výrobce se nachází pod extrémním tlakem a pokud na událost není připraven, reaguje mnohdy neadekvátně, emočně či v nevhodnou dobu. Informace, které jsou k dispozici, jsou většinou neúplné, mnohdy zkreslené, roste tlak médií a samotné rozhodnutí o tom, zda a kdy zahájit stažení výrobků z trhu patří mezi nejobtížnější úkoly managementu. Ožehavost tématu potvrzují i aktuální statistiky. Jen za červenec 2008 bylo z trhu stahováno 249 výrobků (202 v Evropě), z toho 132 výrobků potravinářské povahy a 117 výrobků nepotravinářských. 87 výrobků mělo spojitost s čínskými subdodavateli. Nejčastější příčinou stažení byla mikrobioligická kontaminace u první skupiny a riziko udušení či úrazu elektrickým proudem u druhé skupiny výrobků, kde se stahovaly především hračky a elektronika. Tento vývoj z velké části souvisí i se zpřísňující se legislativou, přičemž primárním dokumentem pro členské státy EU nadále zůstává směrnice 2001/95/ES o všeobecné bezpečnosti výrobků, která stanovuje základní povinnosti výrobce ve vztahu k výrobkům. Kontaminaci výrobků je tedy zapotřebí vnímat jako významné podnikatelské riziko, jehož podcenění může vyústit až v ukončení činnosti firmy. Je zcela zásadní zahrnout řízení tohoto rizika do standardních procesů firmy a věnovat mu nejméně stejnou pozornost jako jiným oblastem risk managementu. Z hlediska řízení je nutné riziko kontaminace vnímat především ve dvou základních rovinách: i) nároky spotřebitelů a dalších poškozených osob v souvislosti s odpovědností výrobce/dodavatele za škody na majetku a zdraví třetích osob ii) vlastní náklady výrobce/dodavatele v souvislosti se stažením výrobků z trhu (logistika, oznámení, vícenáklady, zničení výrobků, přerušení výroby a další) Nároky uvedené v prvním odstavci vyplývají ze zákonné odpovědnosti za výrobek a jsou předmětem krytí obecně známého a široce využívaného produktu - pojištění odpovědnosti za škodu a odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem. Z pohledu pojištěného je zde důležité především korektní nastavení parametrů pojistné smlouvy tak, aby možná rizika byla co nejlépe pokryta s ohledem na limity a rozsah plnění, stejně jako územní rozsah a zvolenou jurisdikci (teritoriální rozsah právního systému, který se použije v případě vzniku škody). Nezanedbatelnou oblastí je však i druhá část rizika tedy široká skupina dodatečných nákladů, které v případě dodání kontaminované série dopadnou strana 5

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008

PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce 2007 (2001 2007) PhDr. Alena Mockovčiaková květen 2008 úvodem Výsledkem historického vývoje v prostoru ČR je skutečnost, že jako kultura není obecně vnímána

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH UČEBNÍ TEXT Č. 15 SOCIÁLNÍ DIALOG V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Zděnek Dobiáš AUTOŘI TEXTU: Ing. Zděnek Dobiáš Zdeněk Kolář Ing. Bc. Alena Paukrtová Učební text č. 15 v rámci projektu

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více