Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje"

Transkript

1 Sektor pojišťoven v ČR a tendence jeho vývoje Milan Hradec Abstrakt Cílem stati je charakterizovat stav a současné vývojové tendence pojišťovnictví v ČR. Autor v části 2. stručně charakterizuje vývoj pojišťovnictví v Čechách po r Část 3 je zaměřena na charakteristiku subjektů v sektoru pojišťovnictví včetně státního dozoru nad pojišťovnictvím. Zmíněny jsou významné profesní organizace jako Česká asociace pojišťoven, Asociace českých pojišťovacích makléřů, Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí, a rovněž Česká komora samostatných likvidátoru pojistných událostí. V části 4. jsou rozebrány vybrané ekonomické údaje k životnímu a neživotnímu pojištění vztahující se k 10 nejvýznamnějším pojistitelům v ČR a tendence vývoje pojistného trhu v ČR po roce V části 6. jsou pro srovnání uvedeny údaje o světovém pojišťovnictví za rok Klíčová slova Pojistný trh, Předepsané pojistné, Neživotní pojištění, Pojišťovny, Zákony, Životní pojištění JEL:G Úvod V každé vyspělé ekonomice je pojistný trh velmi důležitou součástí finančního sektoru. Dochází na něm ke střetu nabídky a poptávky mezi ekonomickými subjekty po pojistné ochraně. Pojištění pomáhá zmírňovat nežádoucí finanční dopady, kterým lidé i firmy čelí každý den. Každá země se potýká s jinou ekonomickou úrovní, což se odráží i na jejím pojistném trhu. Stejně tak jako ve světě, tak i v Evropě existují v tomto oboru mezi zeměmi značné rozdíly. V největší míře pojištěnost na daném území ovlivňuje příjem obyvatelstva, popř. zisk společností, rozdílné pojistné produkty pojišťoven, ale i geografické poměry daného státu a výskyt možných rizik nahodilých anebo nepředvídatelných. Autor chce v tomto článku poukázat na průběh vývoje pojišťovnictví od roku 1989 až po současnost, zhodnocuje současný stav v životním a neživotním pojištění v ČR a porovnává ekonomický a hospodářský růst v oblasti pojišťovnictví, dle kterého lidé mění názor na potřebu životního a neživotního pojištění. Z doložených tabulek je patrno, že obzvlášť životní pojištění začíná nabývat na významu a to vzhledem k tomu, že si lidé uvědomují v případě jakékoliv nastalé životní události, že toto pojištění jim může pomoci překonat potíže jim vzniklé.

2 2. Vývoj českého pojišťovnictví V této části článku je podán přehled vývoje českého pojišťovnictví. Obavy z nestabilního vývoj spojené se vznikem mnoha nových subjektů na českém pojistné trhu se během posledních 20 letech nepotvrdily. Český pojistný trh se stabilizoval a nabízí svým klientům daleko větší prostor pro pojištění jak v životním, tak i neživotním pojištění. 2.1 Pojišťovnictví v letech Rok 1989 byl pro české pojišťovnictví převratný. Odstartovala přeměna pojišťovnictví do moderní formy obdobné v západních zemích. V každé tržní ekonomice má pojišťovnictví významné postavení. Pojišťovnictví je nevýrobní odvětví zaměřeno na pojistnou ochranu. V roce 1991 byl přijat zákon č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Umožňoval zahájit provozování pojišťovací činnost na území České republiky subjektům, které splňovaly pro tuto činnost zákonem stanovené podmínky. Došlo k demonopolizaci tohoto odvětví. Byl tak zrušen do té doby monopol jediné pojišťovny (České státní pojišťovny) a připraveny podmínky pro vznik konkurenčního trhu. V roce 1992 byl umožněn vstup zahraničním subjektům na český trh pojišťovnictví. V období let 1991 až 1992 vzniklo na našem území 20 nových pojišťoven. Další pojišťovny vznikaly až do roku 1997, kdy se situace na trhu ustálila. Na základě výše uvedeného zákona byl zaveden do praxe dozor v pojišťovnictví, který měl za nejdůležitější úlohu ochraňovat práva a zájmy pojištěných klientů. S jeho pomocí se regulovala situace na tehdy Československém pojistném trhu. Po tomto uvolnění zůstává však stále dominantní Česká pojišťovna, a.s., která vznikla z dřívější České státní pojišťovny. (HRADEC, ZÁRYBNICKÁ, & KŘIVOHLÁVEK, 2007) První komerční pojišťovnou po sametové revoluci na území bývalého Československa byla Kooperativa, československá družstevní pojišťovna, a.s., které byla založena v roce Po rozpadu Československa se rozdělila i kooperativa. Na českém trhu působila Česká Kooperativa, družstevní pojišťovna, a.s. a na moravském trhu působila Moravskoslezská Kooperativa, družstevní pojišťovna, a.s. Později došlo k opětovnému sloučení a vznikla společnost Kooperativa, pojišťovna, a.s., která se zaměřovala především na pojišťování podnikatelských a průmyslových rizik. Postupně se oblast produktů pojištění rozrostla a dnes tato společnost poskytuje téměř všechna pojištění, která lze na našem pojistném trhu nalézt. (ČEJKOVÁ & NEČAS, 2005) V roce 1991 vznikla další pojišťovna jménem Otčina, a.s. Tato pojišťovna sídlila ve Zlíně a byla zaměřena na pojišťování zemědělských rizik. V současnosti již nepůsobí na českém pojistném trhu. (ČEJKOVÁ & NEČAS, Pojišťovnictví, 2006)

3 V roce 1992 vzniklo velké množství pojišťoven. Vznikly pojišťovny, které působí na českém trhu dodnes, např. Hasičská vzájemná pojišťovna, Pojišťovna IPB (nyní Pojišťovna ČSOB), Živnostenská pojišťovna a další. Od tohoto roku mohly začít na náš trh vstupovat i pobočky zahraničních pojišťoven. Jedny z nejvýznamnějších byly tyto: Nationale Nederlanden - holandská životní pojišťovna (dnes ING životní pojišťovna), AMCICO - První americkočeská pojišťovna a.s. či německá pojišťovna Allianz. Liberalizace pojistného trhu odstartovala vstup velkého množství pojišťoven. Zahraniční pojišťovny zakládaly nové společné akciové společností s minoritním i majoritním podílem zahraničního subjektu, ale i samostatné dceřiné společnosti. Se vstupem zahraničních společností se v nabídce na pojistném trhu objevily nové pojistné produkty a rozšířily tak nabídku pojistných produktů. Větší rozsah jejich nabídky souvisela s předchozími zkušenostmi z jiných pojistných trhů. 2.2 Pojišťovnictví od roku 1993 do současnosti V roce 1993 došlo k rozdělení republiky na dnešní Českou republiku a Slovenskou republiku. K 31. prosinci 1993 působilo v České republice 20 pojišťoven, které měly povolení dozorového orgánu k podnikání v pojišťovnictví. Z tohoto počtu provozovalo 5 pojišťoven pouze životní pojištění, 7 pouze neživotní pojištění a 8 nabízelo současně životní i neživotní pojištění (univerzální pojišťovny). Postupným vývojem se trh rozšířil a k 31. prosinci 2000 na něm působilo celkem již 41 pojišťoven, z toho 3 životní, 20 neživotních a 18 univerzálních. Ještě před vstupem České republiky do EU v roce 2004 se mnozí domnívali, že náš vstup do EU povede ke snížení počtu pojišťoven a zmenšení českého pojistného trhu. Přestože k částečnému odlivu klientů do zahraničí došlo, jejich počet nebyl nakonec nikterak dramatický. Při řízení rizik a řešení pojistných událostí je totiž potřebná znalost specifik národního trhu a legislativy.

4 Vzrostl počet zahraničních pojišťoven, které mají zájem nabízet své služby v ČR, jak jim to umožňuje princip svobody poskytování služeb v EU. Jde se především o pojišťovny ze sousedního Německa a Rakouska, ale i o britské, francouzské, dánské nebo americké ústavy. 3. Subjekty pojistného sektoru S rozvojem pojistného trhu začaly vznikat subjekty pojistného trhu. Od roku 2000 vykonával státní dozor v pojišťovnictví Úřad státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění příslušný odbor Ministerstva financí až do Poté byla tato agenda přesunuta do působnosti ČNB. Poté začaly vznikat další pojistné subjekty, jako je Česká asociace pojišťoven, Asociace českých pojišťovacích makléřů, Česká kancelář pojistitelů, Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí a Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí. 3.1 Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví, ale také státní dozor v penzijním připojištění vykonávalo Ministerstvo financí, a to od roku 2000 prostřednictvím Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění odboru ministerstva. Úkolem státního dozoru v pojišťovnictví je kontrola, zda založení a vedení pojišťovny poskytuje záruku splnitelnosti převzatých závazků v zájmu ochrany spotřebitele. Státní dozor prováděný Úřadem státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění (ÚDPP) Ministerstva financí byl ke dni ukončen, a to v souvislosti s integrací dohledů nad finančním trhem do České národní banky (ČNB). O této doby ho vykonává ČNB. Státnímu dozoru v pojišťovnictví podléhají pojišťovny, které na území České republiky provozují pojišťovací činnost, tuzemské pojišťovny a zajišťovny provozující zajišťovací činnost a právnické a fyzické osoby, které na tomto území provozují zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví, činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí a další činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a další fyzické a právnické osoby, a to v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním právním předpisem. V ČNB jsou tři sekce dohledu (funkcionální uspořádání) regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu (do sekce regulace a analýz finančního trhu), licenčních a sankčních řízení a sekce dohledu nad finančním trhem. 3.2 Česká asociace pojišťoven (ČAP) Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením komerčních pojišťoven. ČAP vznikla , činnost zahájila k 1. lednu 1994 a od roku 1998 je řádným členem Evropské

5 pojišťovací a zajišťovací federace (CEA). Podíl členských pojišťoven ČAP na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 98%. 3.3 Česká kancelář pojistitelů ČKP byla zřízena zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen zákon ) dne 30. července 1999 jako, profesní organizace pojistitelů, kteří jsou na území ČR oprávněni provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Kancelář je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle A, vložka Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) Asociace českých pojišťovacích makléřů (s původním názvem Sdružení českých pojišťovacích makléřů) byla založena v březnu 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, které pociťovaly nutnost, aby se tyto konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a ke kultivaci prestiže této nové profese ve sféře českých finančních služeb. 3.5 Komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (KSLPU) Jedná se o zájmové sdružení, které bylo založeno Důvodem jejího založení bylo zajistit řádný rozvoj profese samostatného likvidátora a ochrana zájmů jejích členů. 3.6 Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU) Jedná se o občanské sdružení, které bylo založeno Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen "ČKSLPU") je dobrovolnou organizací sdružující samostatné likvidátory pojistných událostí k činné účasti na všestranném rozvoji samostatné likvidace pojistných událostí.

6 4. Vybrané ekonomické parametry sektoru pojišťoven v ČR V současné době je na našem pojistném trhu registrováno 55 pojišťoven. V následujících tabulkách jsem uvedl předepsané smluvní pojistné podle objemu za 1-12/2013, pak souhrnné údaje za rok 2013, vývoj předepsaného smluvního pojistného za posledních 5 let. Do tabulky č. 1 jsem zpracoval základní údaje o životním a neživotním pojištění 10 největších pojistitelů na našem území. Je patrné, že dominantní podíl si neustále udržuje Česká pojišťovna, na druhém místě je Kooperativa a na třetím místě Allianz. Tady bych jenom podotkl, že Česká pojišťovna byla převzatá majoritním vlastníkem Generalli pojišťovnou a Kooperativa padá do společného holdingu s ČPP pojišťovnou. Tabulka č. 1 Předepsané smluvní pojistné podle objemu (1-12/2013) Poznámka: Údaje nezahrnují přeshraniční služby formou pobočky či v rámci svobody poskytování služeb Pramen: zpracoval autor z podkladů výroční zprávy ČAP 1-12/2013 Z 55 pojistitelů, které působí na našem pojistném trhu, je zde 10 pojišťoven, které ovládají téměř 90% celého pojistného trhu. Poznámka k situaci na Slovensku Mezi nejsilnějšími pojišťovnami na Slovensku také nedošlo k zásadní změně. Lídrem trhu je stále Allianz-SP se svými 31% před druhou Kooperativou s 24%. Meziroční rozdíl se ale Celkem(tis. Kč) Podíl CELKEM( %) Podíl (%) Neživotní pojištění*(tis. Kč) 1 ČP , , ,4 2 KOOP , , ,3 3 ALLIANZ , , ,3 4 GP , , ,0 5 ČSOBP , , ,4 6 PČS , , ,9 7 ČPP , , ,7 8 UNIQA , , ,5 9 ING , ,5 10 METLIFE , , ,2 snížil, jelikož Allianz-SP mírně ztratila a Kooperativa stejně získala. Tyto dvě pojišťovny jsou dominantní. Další v pořadí - Generali - ztrácí téměř 15 % a se svými 10% se řadí až na třetí Podíl(%) Životní pojištění**(tis. Kč) Podíl( %)

7 místo. Čtvrté až šesté místo zaujímají následující pojišťovny Komunálna poisťovna 6,3%, MetLife-Ams.poisťovna 6% a UNIQA poisťovna 4,9 %. S tím že Allianz-SP ztrácí svůj podíl. Tempo přibližování je asi 1 % b. za rok. Téměř rovnoměrným tempem ztrácí i Generali, oproti tomu Komunálna poisťovna pravidelně posiluje. Zbylé dvě střední pojišťovny mají poměrně stabilní postavení. V tabulce č. 2 jsou souhrnné údaje za celý rok 2012 a rok Údaje se týkají životního a neživotního pojištění a plateb pojištění zobrazující změny v chování klientů. Je patrné, že klienti přestali upřednostňovat jednorázové zaplacení pojistného před rozfázováním plateb. Tabulka č. 2 Souhrnné údaje 1-12/2013 Ukazatel 1-12/ / /2012 tis. Kč tis. Kč rozdíl % Smluvní pojištění v ČR celkem ,1 Životní pojištění ,4 běžně placené ,7 jednorázově placené celkem* ,8 v tom: jednorázově placené spojené s ,4 existující běžně placenou smlouvou samostatně jednorázově placené ,4 celkem (vč. návratného vkladu) Neživotní pojištění** ,0 přímý obchod ,0 nepřímý obchod (aktivní zajištění ,1 celkem) pojištění odpovědnosti z provozu ,0 vozidla havarijní pojištění vozidel ,9 podnikatelská pojištění (odv. 5 6, 8, ,1 Smluvní pojištění mimo ČR celkem ,8 Zákonná nesmluvní pojištění ,2 celkem Pojistné celkem ,9 * bez pojistného z neživotního pojištění postoupeného členům ČAP ** s jednorázovým pojistným přepočteným na bázi 10 let Poznámka: Údaje nezahrnují přeshraniční služby formou pobočky či v rámci svobody poskytování služeb Pramen: zpracoval autor z podkladů výroční zprávy ČAP 1-12/2013 Dále je z tabulky č. 2 patrné, že i když je rozdíl smluvního pojištění v ČR celkem pouze 0,1% ve finančním rozdílu jsou to už téměř 2%. Největší nárůst je ve smluvním pojištění mimo ČR.

8 V tabulce č.3 je zpracován vývoj předepsaného smluvního pojistného od roku 2009 do roku Zatímco vývoj předepsaného smluvního pojistného u životního pojištění stoupá, u neživotního pojištění významně klesá. Tabulka č. 3 Vývoj předepsaného smluvního pojistného ukončené ročníky tis. Kč Životní pojištění * Neživotní pojištění ** * bez pojistného z neživotního pojištění postoupeného členům ČAP ** s jednorázovým pojistným přepočteným na bázi 10 let Poznámka: Údaje nezahrnují přeshraniční služby formou pobočky či v rámci svobody poskytování služeb Pramen: zpracoval autor z podkladů výroční zprávy ČAP 1-12/2013 Občané ČR si začali uvědomovat jistotu v oblasti životního pojištění. U neživotního pojištění, pokud jde o pojištění majetku, vozidel, je patrné, že klienti na tomto pojištění začali šetřit. 5. Tendence vývoje pojistného trhu v ČR po r Stagnace českého pojistného trhu pokračovala i v roce Předběžné neauditované výsledky České asociace pojišťoven (ČAP) potvrdily, že k výrazným změnám v dynamice růstu v roce 2013 ani u jednoho z pojistných segmentů nedošlo. Předpis pojistného v loňském roce kopíroval celkovou ekonomickou situaci v ČR a meziročně posílil o pouhou jednu desetinu procenta. Růst životního pojištění, který v posledních letech tlumil ve výsledcích pojistného trhu pokles způsobený neživotním pojištěním, dále zpomaluje. Dynamika předepsaného pojistného u běžně placených smluv zpomalila z 2,2 % ke konci roku 2012 na aktuálních 0,7 % a dále pokračuje i pokles objemů pojistného u jednorázově placených smluv. Z pohledu úrovně krytí pojistných rizik občanů je negativní zprávou pokles obchodní produkce běžně placeného životního pojištění (-14,2 %) a další celkové snížení počtu smluv životního pojištění. Meziroční úbytek o téměř 200 tisíc smluv tak navazuje na trend snižování propojištěnosti životních rizik v posledních letech a v porovnání se situací před čtyřmi lety je tak před životními riziky pojištěno o půl milionů Čechů méně. Výrazně se zmírnil propad trhu u povinného ručení, který se z minus 5 % v roce 2012 zmírnil v roce 2013 na minus 1 %.

9 Statistiky tak potvrzují avizované postupné zvyšování pojistného, v loňském roce byl nárůst cen v průměru 7 %, další zvýšení cen se dá očekávat během roku 2014 v souvislosti s legislativními změnami a zavedením nového občanského zákoníku do praxe. Také v havarijním pojištění došlo k mírnému zpomalení poklesu a i zde můžeme očekávat zdražení pojistného, ovšem z jiných důvodů. Cena pojistného v havarijním pojištění výrazně vychází z ceny vozidla. Při poklesu cen i volby nižší úrovně výbavy nových vozidel v době krize tak docházelo v havarijním pojištění i k poklesu pojistného. Tento pokles se ale ve výši škody projeví pouze při totálním zničení nebo krádeži vozidel. U naprosté většiny škod, kde dochází k pouhé opravě vozidla, se výše pojistného plnění přes pokles pojistného nijak nemění. Proto ceny pojistného již také přestávají odpovídat nákladům pojišťoven na krytí škod. Stagnaci trhu kompenzují některé pojišťovny obchodem mimo území ČR, kde došlo k výraznému více než dvojnásobnému růstu. Největší obchodní produkci v zahraničí realizuje Česká pojišťovna, a.s. a AXA pojišťovna a.s. Přesto se však nejedná o významné objemy, které navíc nesouvisí s pojistnou ochranou v ČR. Přestože se pojistný trh na konci roku 2013 nepohybuje v záporných hodnotách, neočekávám, že by na počínající oživování ekonomiky zareagoval výrazněji již v tomto roce. Oživení pojistného trhu lze očekávat se zpožděním, a to nejspíše až v roce Tabulka č. 4 Vývoj předepsaného pojistného a HDP (meziroční změny v %) Pramen: zpracoval autor z podkladů výročních zpráv ČAP

10 6. Světové pojištění v roce 2013 Předepsané pojistné vzrostlo na světovém trhu o 1,4%, konkrétně na mld. dolarů, v roce 2012 činilo navýšení o 2,5%. Zpomalení bylo způsobeno především oslabením prodeje životního pojištění na vyspělých trzích. Globální životní pojistné vzrostlo v roce 2013 jen o 0,7%, především kvůli slabému prodeji v Severní Americe a vyspělých asijských trzích. Naopak velmi silný výkon zaznamenala západní Evropa, Oceánie a většina rozvíjejících se trhů. Pojistné v neživotním sektoru vzrostlo o 2,3%, což je méně než v předchozím roce. Zpomalení růstu zasáhlo vyspělé i rozvíjející se trhy. Celková ziskovost v životním a neživotním sektoru se zlepšila, a to i navzdory dopadu stále nízkých úrokových sazeb na výnosy z investic. Globální růst ze životního pojistného v roce 2013 zpomalil Pozoruhodný byl, i přes slabý hospodářský růst, vývoj životního sektoru v západní Evropě. Pojistné vzrostlo o 4,0% poté, co klesalo v každém z předchozích tří let. Růst pojistného byl silný také v Oceánii (až 9,0%) a na rozvíjejících se trzích, kde se zvýšilo z 5,2% na 6,4%. Globálně však pojistné v životním sektoru v roce 2013 vrostlo jen o 0,7%, na miliard dolarů. Pojistné se v USA prudce snížilo o 7,7%. Zpomalení tohoto odvětví v USA bylo v souladu s hospodářským oživením, kde ekonomika mírně zpomalila. Čísla loňské zaměstnanosti a trhu s nemovitostmi byla ale pozitivní. Růst pojistného na vyspělých asijských trzích ve srovnání s předchozím rokem stagnoval, kompenzací byla ale silná výkonnost tohoto odvětví v jiných regionech. Zpomalení, ale stále solidní růst výkonnosti na většině trhů v regionu, byl zastíněn 12% poklesem v Jižní Koreji, kde konec daňového zvýhodnění vedlo k prudkému poklesu prodeje jednorázového pojistného. Pojistné v neživotním sektoru rostlo na rozvíjejících se trzích Globální růst neživotního pojistného zpomalil v roce 2013 na 2,3% oproti 2,7% v předchozím roce, s celkovým pojistným ve výši mld. dolarů. Na rozvíjejících se trzích zůstal růst neživotního pojistného silný ve výši 8,3% v roce 2013, v roce 2012 tomu bylo 9,3% a byl pevný ve všech regionech s výjimkou regionu střední a východní Evropy (CEE). Expanze na rozvíjejících se asijských ekonomikách byl podpořen trvale silným růstem v jihovýchodní Asii a Číně. Pokud jde o vyspělé trhy, pojistné vzrostlo v roce 2013 jen o 1,1% oproti růstu o 1,5% v předchozím roce. Toto bylo hlavně v důsledku slabého ekonomického prostředí. Ve vyspělé Asii růst pojistného zpomalil na 1,7% z 4,7% z předchozího roku, a to především v důsledku prudké daňové reformy vyvolané krizí v Jižní Koreji. V USA vzrostlo pojistné stabilně o

11 1,7% a v Kanadě o 3,2%. Růst neživotního sektoru ve vyspělých trzích zůstal od finanční krize mírný. Pojistné vzrostlo v ročním průměru mezi lety 2009 a 2013 o 0,7% ve srovnání s obdobím , kdy byl roční průměr 1,9%. Výhled: globální růst životního a neživotního pojistného bude posilovat Růst pojistného ze životního sektoru bude pokračovat především na rozvíjejících se trzích. Upevnění ekonomiky a trhu práce ve vyspělých trzích bude podporovat životní i neživotní sektor. V oblasti životního sektoru by měl být viděn návrat k vyššímu tempu růstu v Číně a Indii. Celková ziskovost se zlepšila v životním i neživotním sektoru. Nicméně, návratnost investic, jako důležitá součástí příjmů pojišťoven, zůstává vzhledem k nízké úrovni úrokových sazeb od finanční krize, nízká. V roce 2013 začaly úrokové sazby růst zejména v USA a Velké Británii a tento trend bude trvat až do roku To bude přínosem pro pojišťovny, ale jen na pár let. Průměrný výnos dluhopisů portfolia typické pro životní pojišťovny bude dva až tři roky klesat. Tabulka č. 5 Vývoj hlavního pojistného trhu 2013 Pořadí podle objemu pojistného Životní sektor Neživotní sektor Celkové pojistné 2013 mld. dolarů Rozdíl s rokem 2012 mld. Dolarů Rozdíl s rokem Rozdíl s rokem 2012 Vyspělé trhy ,2% ,1% ,3% Spojené státy ,7% 826 1,7% ,5% Japonsko ,4% 109 2,0% 532 1,5% Velká Británie ,6% 107-1,8% 330 1,2% Francie ,9% 95 1,1% 255 2,8% Německo ,2% 133 0,6% 247 1,3%

12 Itálie ,1% 51-5,0% ,9% Jižní Korea ,4% 54 0,3% 145-8,0% Rozvíjející se trhy 408 6,4% 380 8,3% 788 7,4% Svět ,7% ,3% ,4% Pramen: 2013/ 7. Závěry Pojištěnost je velmi koncentrovaný ukazatel významu pojištění buď v ekonomice, nebo v životě jedince. Vlastní výpočet je ovlivňován přímo dvěma, resp. třemi faktory- celkové předepsané pojistné, hrubý domácí produkt, resp. počet obyvatel. Česká republika je z hlediska základních ekonomických veličin malým státem v Evropě. Moderní tržní pojišťovnictví se u nás rozvíjí od roku 1990 a za 22 let bylo dosaženo velmi dobrých výsledků, především z růstového hlediska u většiny hlavních ukazatelů. Pojištěnost v České republice je sice nízká (jak v procentech, tak v absolutních údajích), ale má růstové předpoklady do budoucnosti z hlediska velmi nízké úrovně pojištěnosti v roce 1990 a dalšího potenciálu rozvoje pojištění. Chci hlavně upozornit na pozitivní tendenci u nás v souvislosti s neustále rostoucím objemem předepsaného pojistného v životním pojištění. U neživotního pojištění, co se týká pojištění majetku, vozidel, je patrné, že klienti začali na tomto pojištění šetřit. Z 55 pojistitelů, které působí na českém pojistném trhu, je tady 10 pojišťoven, které mají téměř 90% celého pojistného trhu. Lídrem trhu je Česká pojišťovna s 25,3% před druhou Kooperativou s 19,6% a na třetím místě se řadí Allianz s 8,9%. Mezi nejsilnějšími pojišťovnami na Slovensku je lídrem trhu stále Allianz-SP se svými 31% před druhou Kooperativou s 24% a třetí Generalli pojišťovnou s 10%. Na světovém trhu vzrostlo předepsané pojistné v roce 2013 o 1,4%, v roce 2012 činilo navýšení o 2,5%. Zpomalení bylo způsobeno především oslabením prodeje životního pojištění na vyspělých trzích. Přestože se pojistný trh na konci roku 2013 nepohybuje v záporných hodnotách, neočekávám, že by na počínající oživování ekonomiky zareagoval výrazněji již v tomto roce. Oživení pojistného trhu lze očekávat se zpožděním, a to nejspíše až v roce 2015.

13 Použité prameny: ČAP výroční zprávy ČEJKOVÁ, V. a NEČAS, S Pojistný trh. Brno: MU Brno, ISBN ČEJKOVÁ, V. a NEČAS, S Pojišťovnictví: MU Brno, ISBN HRADEC, M., ZÁRYBNICKÁ, J. a KŘIVOHLÁVEK, V Pojištění a pojišťovnictví Praha: VŠFS, ISBN Kontakt: Mgr. Milan Hradec, Dr. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Fakulta ekonomických studií Katedra financí Estonská 500, Praha 10

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2016 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-12/2014 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem Předběžné údaje členů ČAP celkem Řádek Ukazatel jedn. 1-12/2005 1-12/2006 Inde 2006/ 2005 1 celkem tis. Kč 115 527 197 119 857 434 103,75 2 Životní pojištění tis. Kč 44 917 212 47 072 201 104,80 3 v tom:

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

OBECNÉ OTÁZKY POJIŠŤOVACÍHO PRÁVA + POJISTNÝ TRH. JUDr. Roman Vybíral, Ph.D

OBECNÉ OTÁZKY POJIŠŤOVACÍHO PRÁVA + POJISTNÝ TRH. JUDr. Roman Vybíral, Ph.D OBECNÉ OTÁZKY POJIŠŤOVACÍHO PRÁVA + POJISTNÝ TRH JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 27. 2. 2017 Pojišťovací právo -obecně 2 1) Vymezení = soubor právních norem upravujících činnosti v oblasti pojišťovnictví 2)

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

19. výroční valná hromada. Vídeň, 29. června 2010

19. výroční valná hromada. Vídeň, 29. června 2010 19. výroční valná hromada Vídeň, 29. června 2010 20 let ve střední a východní Evropě Klíčové kroky od roku 1990 do dnešní doby V.I.G. v roce 1990 Vedoucí postavení v Rakousku jako základ pro mezinárodní

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009

očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Pojišťovnictv ovnictví v době krize očima dohledu ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Konference pojišťovacích makléřů 2009 Praha, 20. října 2009 Světov tová hospodářsk ská krize:

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku

Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Tisková zpráva Praha, 1. srpna 2012 Dobrý výkon pokračoval i ve druhém čtvrtletí 2012 Společnost Henkel hlásí silný růst obratu a zisku Obrat vzrostl o 6,4 % na 4 206 mil. eur (organický růst dosáhl 4,0

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Abc. 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK Podstatně vyšší základní zisk

Abc. 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK Podstatně vyšší základní zisk 1. března 2010 FINANČNÍ VÝSLEDKY HSBC HOLDINGS PLC ZA ROK 2009 Podstatně vyšší základní zisk Zisk před zdaněním za rok 2009 (očištěný o odpis goodwill v Severní Americe za rok 2008) činí 13,3 miliardy

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 11.11.2016 30. září 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna a.s.

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 11. února 2014 Účastnící tiskové konference Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Asset Management v roce 2013 CZK = 975 059 686

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na 11. května 2012

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na  11. května 2012 Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Uveřejnené na www.axa.cz 11. května 212 31. březen 212 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 3. 212 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Akcie Vienna Insurance Group. Od 5. února 2008 nákup s poplatkem 1 Kč!*

Akcie Vienna Insurance Group. Od 5. února 2008 nákup s poplatkem 1 Kč!* Akcie Vienna Insurance Group. Od 5. února 2008 nákup s poplatkem 1 Kč!* * Na vybraných pobočkách České spořitelny, a.s. od 5. února do 30. června 2008. Platí výhradně pro fyzické osoby, ne však pro osoby

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Úvod do problematiky Vysvětlit vývoj právního rámce pro činnost pojišťovacích zprostředkovatelů v České republice

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení V YZNAČ ENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚ N Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a Zásada rovného zacházení Práva a povinnosti vznikající

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR

Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR Č. 16/2010 19. srpna 2010 Vienna Insurance Group v 1. pololetí 2010: Koncernové pojistné stouplo o zhruba 8 procent na 4,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) navzdory rozsáhlým škodám v důsledku živelných pohrom

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 08. 2013 30. červen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 06. 2013 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16.05.2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA životní pojišťovna

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví.

Cílem této diplomové práce je analyzovat trendy světového a českého pojišťovnictví. Obsah Úvod... 6 1 Struktura světového pojistného trhu... 7 2 Vývoj na světových trzích v posledním desetiletí... 11 2.1 VÝVOJ POJIŠTĚNOSTI V LETECH 1998-2007... 12 2.2 VÝVOJ POJIŠTĚNOSTI V ROCE 2007, POROVNÁNÍ

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA OBOR PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA OBCHODU A FINANCÍ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Hodnocení efektivnosti mediální reklamy na obchodní činnost podniku

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více